close

Enter

Log in using OpenID

/ KIEHL /

embedDownload
/ KIEHL /
Kiehl-Desisan Concentrate
Tečno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija
Karakteristike
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju je bez kiseline i aldehida, može da se koristi na svim vodootpornim površinama
u sanitarnim prostorijama za svakodnevno skidanje kamenca, ostatke prljave sapunice, masnoće i ulja. Ima
dugotrajan osvežavajući miris. Kiehl-Desisan rastvor za upotrebu za sobom ostavlja zaštitni sloj koji je otporan na
vodu i prljavštinu. Ovo u velikoj meri sprečava stvaranje nove naslage kamenca i prljave sapunice. Kiehl-Desisan
koncentrat odgovara preporukama proizvođača armatura, proba je izvršena sa 6%-nim rastvorom u trajanju od 15
minuta u skladu sa zahtevom Nemačkog udruženja za primenjenu higijenu (VAH). Kiehl-Desisan rastvor za
korišćenje se priprema pomoću boce koncentrata i pribora Kiehl-DosiExpress (dozator) ili Kiehl-Dispenser (automat
za deljenje). Odgovara zahtevima EN 1040, EN 1275, EN 1276 i EN 1650.
Sastojci
!00 grama preparata sadrži sledeće količine aktivnih supstanci:
4,0 g didecil dimetil amonijum hlorid,
6,0 g N-(3-amino-propil)-N-dodecil propan-1.3-diamin.
Drugi sastojci po 648/2004/EC su:
Nejonizirana površinski delujuća sredstva 5 - 15%, vodorastvorljivi rastvarači, supstance za održavanje, boje,
mirisi ( benzil salicilat, linalol, limonen, liral)
pH vrednost koncentrata: 10,0
pH vrednost rastvora spremnog za upotrebu: 9,5
Primena
Pogodan je za upotrebu na svim vodootpornim površinama i predmetima u sanitarnim prostorijama, npr., armature,
lavaboi, obične i tuš kade, wc šolje sa daskom i poklopcem, pregrade, ogledala, pločice i druge predmete od
emajla, keramike, aluminijuma, mesinga, hroma, nerđajućeg čelika, sintetičkog materijala ili laka.
Predmeti od kamena koji sadrži kalcijum, npr. od mermera, ostanu bez sjaja od upotrebe ovog preparata.
Uputstvo
1 merica (merna kapica) = 30 ml
Pripremanje rastvora za korišćenje:
a) Hladnom vodom napuniti bocu prskalice od 500 ml do označene crte.
Dodati jednu mericu (30 ml) koncentrata iz flaše (može i uz pomoć DosiExpress dozatora).
b) Napuniti prskalicu od 500 ml koristeći Kiehl-Dispenser automat.
Čišćenje i dezinfekcija površine prskanjem pene
Naprskati penu na površinu ili na vlažnu krpu/sunđer i očistiti površinu.
Kad se želi izvršiti i dezinfekcija onda je potrebno da površina bude potpuno navlažena (npr. 30 ml/m2). Predmete
treba temeljno oprati vodom.
Preventivna dezinfekcija u bolnicama i privatnim abmulantama
(po metodama Nemačkog standarda DGHM) :
Čišćenje
površine
Smetnja:
Prljavo stanje
Razblaživanje/vreme zadržavanja
za površinsku dezinfekciju
Da
Da
6% / 15 minuta
Razblaživanje/vreme zadržavanja,
ima svojstvo da ubija inkapsulirane
viruse (uključujući HBV, HCV, HIV,
rotavirusi
6% / 5 minuta
Utrošak po kvadratnom metru
Čišćenje i dezinfekcija površine prskanjem pene: 30 ml pripremljenog rastvora
Čišćenje površine: 5 ml pripremljenog rastvora
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju je bezbedno za upotrebu. Pre upotrebe uvek pročitati izjave o rizicima i
zaštiti kao i informacije o proizvodu.
Upozorenja:
R 38
R 41
S 24/25
S 26
S 37/39
Iritira kožu
Postoji rizik od ozbiljne povrede očiju
Izbeći dodir sa kožom i očima
Ukoliko dođe u dodir sa očima odmah ih isprati sa puno vode i zatražiti savet lekara
Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
Prema 1999/44/EC, Član 1, ovo nije proizvod široke potrošnje!
Pakovanje
Karton sa kombi setom: 3 flaše od po 1 lit i 1 prazna flaša od 500 ml
Karton sa 3 flaše od po 2 lit
Karton sa 6 praznih flaša od po 500 ml sa prskalicom
Kiehl-DosiExpress 30 ml (dozator)
Kiehl-Dispenser (automat za deljenje)
Art.br. j 40 1709
Art.br. j 40 1708
Art.br. z 01 2371
Art.br. z12 1513
Art.br. z 12 2002
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content