close

Enter

Log in using OpenID

cjenik sakupljanja

embedDownload
CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA
DOMAĆINSTVA
Rb.
1.
VRSTA USLUGE
Pregled i voñenje evidencije dimovodnih objekata
JEDINICA
MJERE
CIJENA /kn/
bez PDV PDV 25%
s PDV
god/kor
24,80
6,20
31,00
- za sve prizemne objekte
kom
25,60
6,40
32,00
- svaka etaža - dodatno
kom
16,80
4,20
21,00
3.
Čišćenje taložnice dimnjaka za domaćinstva i stanove
kom
12,00
3,00
15,00
4.
Čišćenje dimovodnih cijevi (dimnjače)
m
16,00
4,00
20,00
5.
Ispaljivanje, odčepljivanje, vañenje čañi iz dimnjaka
h
84,00
21,00
105,00
6.
Čišćenje malih stambenih štednjaka i peći
kom
49,60
12,40
62,00
7.
Čišćenje centralne peći do 35 kW
kom
76,00
19,00
95,00
8.
Ispaljivanje i čišćenje centralnih peći – posebno se zarač
h
84,00
21,00
105,00
9.
Pregled dimnjaka na sve vrste goriva sa izdavanjem struč
kom
290,40
72,60
363,00
10. Kontrola plinskog dimnjaka po pozivu – za presjek do 400 cm2
kom
98,40
24,60
123,00
11. Naknada za izgubljeno vrijeme i drugi troškovi
korisnik
29,60
7,40
37,00
h
83,20
20,80
104,00
Pregled i čišćenje dimnjaka za presjek do 400cm2 za
sve vrste goriva
2.
12. Dimnjačarski radni sat
NAPOMENA:
- stavka 11. se naplaćuje ukoliko vlasnik/korisnik usluge ne dozvoljava dimnjačarski pregled i čišćenje
dimovodnih objekata, odnosno spaljivanja,
- cijena usluge uvećava se za 100% ukoliko se rad mora obaviti nedjeljom, blagdanom ili u noćnim satima,
- cijena usluge koja se obavlja na temelju dogovora vlasnika/korisnika usluge i dimnjačara izvan radnog
vremena radnim danom uvećava se za 50%,
- cijena usluge uvećava se za 100% za objekte koji se ne čiste kako je propisano,
- cijena usluge koja se obavlja u opasnosti i štetna je za zdravlje dimnjačara uvećava se za 50%,
- usluga koja nije obuhvaćena ovim cjenikom obračunava se prema utrošenom radnom vremenu.
GOSPODARSKI SUBJEKTI
Rb.
VRSTA USLUGE
1.
Pregled i voñenje evidencije dimovodnih objekata
2.
Pregled i čišćenje dimnjaka (osim tvorničkih)
3.
Čišćenje taložnica dimnjaka
4.
5.
JEDINICA
MJERE
CIJENA /kn/
bez PDV PDV 25%
s PDV
god/kor
49,60
12,40
62,00
m
16,80
4,20
21,00
kom.
29,60
7,40
37,00
Pregled i čišćenje tvorničkih dimnjaka
m
83,20
20,80
104,00
Vañenje čañi iz taložnice tvorničkih dimnjaka
h
84,00
21,00
105,00
- do 50 kW
kW
9,60
2,40
12,00
- do 100 kW
kW
8,80
2,20
11,00
- od 101 do 300 kW
kW
5,60
1,40
7,00
- od 301 kW na više
kW
3,20
0,80
4,00
- do 50 kW
kW
14,40
3,60
18,00
- do 100 kW
kW
13,20
3,30
16,50
- od 101 do 300 kW
kW
8,40
2,10
10,50
- od 301 kW na više
kW
4,80
1,20
6,00
403,20
100,80
504,00
Mehaničko čišćenje kotlova i drugih ložišta sve vrste
goriva
6.
Mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i drugih ložišta
7.
8.
Pregled dimnjaka sa ložištima za sve vrste goriva sa izdavanjem
kom.stru
Kontrola plinskog dimnjaka po pozivu
9.
- za presjek do 400 cm2
kom.
98,40
24,60
123,00
- za presjek veći od 400 cm2
kom.
196,80
49,20
246,00
korisnik
49,60
12,40
62,00
h
83,20
20,80
104,00
10. Naknada za izgubljeno vrijeme i drugi troškovi
11. Dimnjačarski radni sat
NAPOMENA:
- stavka 11. se naplaćuje ukoliko vlasnik/korisnik usluge ne dozvoljava dimnjačarski pregled i čišćenje
dimovodnih objekata, odnosno spaljivanja,
- cijena usluge uvećava se za 100% ukoliko se rad mora obaviti nedjeljom, blagdanom ili u noćnim satima,
- cijena usluge koja se obavlja na temelju dogovora vlasnika/korisnika usluge i dimnjačara izvan radnog
vremena radnim danom uvećava se za 50%,
- cijena usluge uvećava se za 100% za objekte koji se ne čiste kako je propisano,
- cijena usluge koja se obavlja u opasnosti i štetna je za zdravlje dimnjačara uvećava se za 50%,
- usluga koja nije obuhvaćena ovim cjenikom obračunava se prema utrošenom radnom vremenu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
30 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content