Δεκέμβριος - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
PORT PAYE
TO KOINON OPEΣΤΩN
Άργους Ορεστικού
Αρ. Αδ. 1
ΠΕΡ∆ΙΚΚΑΣ Α’
ΕΛΛΑΣ - HELLAS
Έτος 21ο ∆εκέµβριος 2011 Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού Αριθ. φύλλου 248 Τιµή 0,20 ευρώ Κωδικός 1190
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Φτάσαµε και φέτος αισίως στον εορτασµό της γεννήσεως του
Κυρίου µας. Αν και όχι τόσο αισίως τελικά, λόγω της τεράστιας οικονοµικής κρίσης, που πλήττει αδιακρίτως εκατοµµύρια συµπολιτών µας
και κράτη ολόκληρα. Και όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, έτσι και φέτος µια ξεχωριστή ατµόσφαιρα χαράς και προσµονής είναι ήδη αισθητή. Ο πολύχρωµος και πολύφωτος στολισµός των πάντων, οι προετοιµασίες µας ενόψει των εορτών - ανάλογες πάντα µε το πνεύµα των καιρών -, η ξένοιαστη και ευχάριστη διάθεση των ανθρώπων – παρ’όλη την
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ας ανοίξουµε όλοι την καρδιά µας,
για να ζεστάνουµε τον αέρα που φέρνει
το ανοικτό παράθυρο της σκοτεινής
και παγωµένης χειµωνιάτικης νύκτας
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
∆ηµήτριος Σαββόπουλος
Εύχοµαι οι γιορτινές ηµέρες και το ξεκίνηµα του νέου χρόνου να βρουν όλους
τους πολίτες µε υγεία, περισσότερη ευτυχία και υψηλότερους στόχους για ατοµική και συλλογική πρόοδο.
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισµένο το Νέο Έτος!
κατάθλιψη των ηµερών – δηµιουργούν µια τελείως διαφορετική ατµόσφαιρα. Όλοι και όλα ντύνονται µε τα γιορτινά τους προκειµένου να
πανηγυρίσουν την γέννηση του σωτήρα Χριστού, «οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη…». Σε όλη αυτή την θεοφάνεια, καθένα από τα
πλάσµατα του Κυρίου τού προσφέρει την ευχαριστία του µε έναν διαφορετικό τρόπο: «οι άγγελοι µε τον ύµνο, οι ουρανοί µε το άστρο, οι
µάγοι µε τα δώρα, οι βοσκοί µε τον θαυµασµό, η γη µε τη σπηλιά, η έρηµος µε τη φάτνη και όλη η ανθρωπότητα µε τη µητέρα Παρθένο», η
οποία φιλοξένησε στην αγία µήτρα της τον ίδιο το Θεό. Σε όλους λοιπόν, τους συνειδητούς χριστιανούς, για τους οποίους η ουσία της εορτής δεν εξαντλείται στα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιµα, τα οποία αυτονοµηµένα από το βίωµα που τα γέννησε µετατρέπουν την γέννηση
του Κυρίου σε ένα είδος φολκλόρ ή απόκριας, θα τεθεί και πάλι το ίδιο
ερώτηµα: «Τι να σου προσφέρουµε, Χριστέ, που φανερώθηκες πάνω
στη γη ως άνθρωπος για µας;».
Η γέννηση του Κυρίου δεν συνιστά ένα γεγονός το οποίο συντελέστηκε σε ένα σηµείο του ιστορικού γίγνεσθαι, το οποίο αποτελεί πλέον παρελθόν. Έχει διαχρονική διάσταση και σηµασία, αφού κοµίζει µια διαρκή κλήση του Χριστού στον άνθρωπο κάθε εποχής, τη κλήση µιας διαρκούς µεταµορφωτικής πορείας. Η δική µας πορσφορά στο Χριστό που
γεννάται ξεκινά κατ’ αρχήν, από την συνειδητοποίηση του γεγονότος
αυτού καθ’ εαυτού, το οποίο καλούµαστε όλοι µας να βιώσουµε. Με την
ενανθρώπηση Του ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος για να µπορέσει
µέσω της ανθρωπότητας Του να λυτρώσει πραγµατικά και καθολικά τον
άνθρωπο. Ως θεάνθρωπος καθάρισε, λύτρωσε, καθαγίασε και θέωσε
ολοκληρωτικά την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον κόσµο ως σωτήρας των ανθρώπων διά συγκαταβάσεως και µακροθυµίας.
Η θεία συγκατάβαση σηµατοδοτεί την ειρήνη στη γη, γιατί αποκαθιστά
τη σωστή σχέση ανάµεσα στο θεό και τον άνθρωπο, απαλλάσσοντας το
ανθρώπινο γένος από την πολλαπλή δουλειά στη φθορά, τον θάνατο
και την αµαρτία, που παρείσφρυσε στην ανθρώπινη φύση µετά το προπατορικό αµάρτηµα. Ο σωτήρας γεννάται για να θυσιαστεί ως «πάσχων
δούλος» του Θεού πάνω στον σταυρό, επί του οποίου πέθανε σαν άνθρωπος και ανέστη ως Θεός, νικώντας τον θάνατο. Θυσιάζεται για το
συνέχεια σελ. 3
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο δήµαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
Ο ∆ήµαρχος και
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
σας εύχονται
Ευτυχισµένα Χριστούγεννα και
ελπιδοφόρο και δηµιουργικό
το νέο έτος.
ΕΥΧΕΣ
Οι οικονοµικές δυσκολίες που περνάµε, να µη γίνουν η αιτία,
να χαλάσει η γιορτινή ατµόσφαιρα των Χριστουγέννων.
Ας υποδεχθούµε τη Νέα Χρονιά µε ένα χαµόγελο αισιοδοξίας
Εύχοµαι σε όλους υγεία, δύναµη και µια καλύτερη προοπτική
Φιλαρέτη Οικονοµίδου
Περιφερειακή Σύµβουλος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ‘’
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας « η ΟΡΕΣΤΙΣ»
και τα µέλη της Συντακτικής Επιτροπής
της οµώνυµης Εφηµερίδας µας,
εύχονται
στους απανταχού της γης διαβιώντας συµπατριώτες µας,
καθώς και σε όλους τους αναγνώστες της εφηµερίδας µας.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.
Ο Λυτρωτής του κόσµου Χριστός µας να είναι πάντα κοντά µας.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΕΛΙ∆Α 2
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 6/7/8 και 9 ∆εκεµβρίου 2011 ο ∆ήµαρχος Ορεστίδος πραγµατοποίησε επισκέψεις στα εξής Υπουργεία και φορείς :
1)
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων για θέµατα της Agroka και για την πορεία των Αγροτικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων.
2)
Στο Υπουργείο Οικονοµικών για το θέµα της αναστολής λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Άργους Ορεστικού καθώς και για την εξέλιξη µε
τα θέµατα που αφορούν στο «χαράτσι» µέσω της ∆.Ε.Η.
3)
Στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΛΤΑ για το θέµα της αναστολής
λειτουργίας του υποκαταστήµατος ΕΛΤΑ Βογατσικού
4)
Στο Υπουργείο Προστασίας του πολίτη για τη λειτουργία του
Πυροσβεστικού κλιµακίου Άργους Ορεστικού
5)
Στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για τις χρηµατοδοτήσεις του ∆ήµου «Θησέας», «ΚΑΠ»,
«ΣΑΤΑ» καθώς και το θέµα της µετονοµασίας του ∆ήµου
6)
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής για την πορεία των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ∆ήµου, στη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΡΑΑ, καθώς και τη χρηµατοδότηση από το «Πράσινο Ταµείο».
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ∆ήµος Ορεστίδος οργανώνει εµβολιασµό µε 250 αντιγριπικά εµβόλια δωρεά της φαρµακευτικής εταιρείας ABBOTT Laboratories
A.B.E.E., που διατίθενται για ευπαθείς οµάδες.
Ο εµβολιασµός θα γίνει Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου 2011
από 10.00 – 12.00 στο ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού
(τέτοιες πρωτοβουλίες και πράξεις είναι άξιες συγχαρητηρίων)-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ ΟΡΕΣΤΙΑΣ ‘’
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ
Πρωτοχρονιάτικο καρναβάλι …
στο Άργος Ορεστικό…………
µόνο
Ο ∆ήµος Ορεστίδος & η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση σας καλούν
στο τριήµερο Πρωτοχρονιάτικο Καρναβάλι.
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
•
Το πρωί η Φιλαρµονική του ∆ήµου παίζει τα κάλαντα στους κεντρικούς δρόµους, στις γειτονιές της πόλης µας και σε άλλες κοινότητες του ∆ήµου.
Στις 12.00 το µεσηµέρι µικροί καρναβαλιστές συναντούν τον
•
Αη Βασίλη στο ∆ηµαρχείο, χορεύουν και περιµένουν τις εκπλήξεις…..
από τον
σάκο του.
•
Από νωρίς το απόγευµα τα «µπουλούκια» ξεφαντώνουν στους
δρόµους και η αλλαγή του χρόνου µας βρίσκει όλους στον πεζόδροµο
µε κέφι και κρασί.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Παρέλαση καρναβαλιού 3.οο η ώρα το µεσηµέρι στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (υποδοχή επισήµων, Πνευµατικό Κέντρο).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου «ΟΡΕΣΤΙΑΣ»
Μελβούρνης Άργους Ορεστικού και Περιχώρων
εύχεται
σε όλα τα µέλη του Συλλόγου αλλά και σε όλους τους
συµπατριώτες µας,που ζουν σε όλες τις χώρες του κόσµου
∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
« Πατερίτσα» Γυναίκες µεταµφιεσµένες χορεύουν στις πλατείες και
τους δρόµους µετά το µεσηµέρι.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.
Στις δυσκολίες του σήµερα εµείς απαντάµε µε γλέντι, χορό και άφθονο κρασί σατιρίζοντας τη ζωή….
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΡΓΕΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ‘’
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Συνδέσµου µας ε ύ χ ο ν τ α ι
σε όλα τα µέλη του Συνδέσµου µας και σε όλους
τους συµπατριώτες µας
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ .
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2012
Αριστούχος Μαθηµατικός
µε πείρα παραδίδει µαθήµατα
σε µαθητές Λυκείου και Γυµνασίου
Τηλ. 6976002460
Ελάτε να ξεφαντώσουµε όλοι µαζί!!!
Ευτυχισµένο το νέο έτος.
«OPEΣTIΣ»
Mηνιαία Eφηµερίδα Άργους Oρεστικού
Κωδικός 1190
Iδιοκτήτης
Mορφωτικός Σύλλογος «H OPEΣTIΣ»
Tαχ. ∆ιεύθυνση Κοιµ. Θεοτόκου 1
52200 Άργος Oρεστικό
Tηλ.& Fax : 24670 42382
Eκδότης-∆ιευθυντής
Aβραµίδης Bασίλειος
Mακεδονίας 11 52200 Άργος Oρεστικό
Tηλ.& Fax. 24670 42382
mail: [email protected]
www.msorestis.gr
∆ηµοσιεύσεις
Σύµφωνα µε το Nόµο χειρόγραφα δηµοσιευµένα
ή µη δεν επιστρέφονται
EKTYΠΩΣH
∆ούκης Στέφανος
Τηλ. 24670 81767 ΠΕΤΡΑ KAΣTOPIAΣ
mail: [email protected]
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
συνέχεια από σελ. 1
ΣΕΛΙ∆Α 3
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΑ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
δηµιούργηµα του, ορίζοντας τη θυσία και την αυτοπροσφορά ως ακρογονιαίο λίθο της αγάπης. Φέρνει την πραγµατική ειρήνη, η οποία άρχεται από την καταλλαγή του ανθρώπου µε το Θεό και όχι µια ψευδεπίγραφη ειρήνη, που εκδηλώνεται ως αντικείµενο συµφεροντολογικών
διακηρύξεων, που εξυπηρετούν ιδιοτελείς στόχους και σκοπούς. Η
πρώτη, η οποία ξεκινά από την ειρήνη του ανθρώπου µε το Θεό, είναι
πραγµατική και οι καρποί της αποκαλύπτονται και στην οριζόντια κοινωνικότητα του ανθρώπου, στις καθηµερινές διαπροσωπικές του σχέσεις, στον ίδιο τον πολιτισµό του. Γιατί είναι αδύνατο να συµφιλιωθείς
µε το Θεό και να συγκρούεσαι µε τον συνάνθρωπο, που αποτελεί εικόνα του Θεού. Για όλους αυτούς τους λόγους καθίσταται πρόδηλο πως
η εορτή των Χριστουγέννων συνιστά µια προτροπή για έκφραση χαράς,
αγαλλίασης και πανηγύρεως:" ∆εῦτε οὖν ἑορτάσωµεν, δεῦτε πανηγυρίσωµεν", καλεί ο ιερός Χρυσόστοµος τους πιστούς, εξηγώντας πως
µέσα σε µία ατµόσφαιρα ανέκφραστης χαράς και αγαλλίασης διέπεται
και ο ίδιος από έντονη πανηγυρική διάθεση. Πρόκειται για µια πνευµατική χαρά, την οποία προαναγγέλλει το σάλπισµα της σωτηρίας της ανθρωπότητας και του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Του νέου, του µεσήλικα και του γέρου, του ανθρώπου που ανήκει στη λευκή, την µέλανα, την
κίτρινη ή όποια φυλή, του πλούσιου και του φτωχού, του διαπρεπούς
και του άσηµου. Πρόκειται για µια πανήγυρη µε καθολική διάσταση,
στην οποία όλοι µας προσκαλούµαστε. Σ’ αυτό το πανηγύρι όλοι µας
καλούµαστε να προετοιµάσουµε την φάτνη της ψυχής µας, προκειµένου να µην απογοητεύσουµε τον Χριστό, που θα αναζητήσει και φέτος
την ζεστασιά της καρδιάς µας για να ξαναγεννηθεί µέσα µας. Καλούµαστε να θυσιάσουµε λίγο από την ιδιοτέλεια και τον εγωισµό µας προς
όφελος του συνανθρώπου µας, γιατί «…τότε θα είναι σαν να το κάνουµε για Εκείνον». Καλούµαστε να αφουγκραστούµε τον πόνο του διπλανού µας, γιατί «…τότε θα είναι σαν να το κάνουµε για Εκείνον».
Καλούµαστε να αναστοχαστούµε και να αλλάξουµε επειγόντως πορεία. Να αφήσουµε την κατάκριση του άλλου και να ασκήσουµε την αυτοκριτική µας. Να ψάξουµε στις ταραγµένες µας ψυχές και να ξαναβρούµε τη χαµένη µας ανθρωπιά. Να µάθουµε πάλι, κατά το πρότυπο
του Χριστού που σε λίγο γεννιέται, να αγαπούµε τον συνάνθρωπο, να
αποθέσουµε το περήφανο «εγώ» µας, να ξανασυναντήσουµε το Θεό
στα πρόσωπα των άλλων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, την ώρα, που ο Κύριος
«Θα ξαναγεννηθεί στα εξώφυλλα των εβδοµαδιαίων περιοδικών
και των εφηµερίδων», την ώρα που «κορδέλες και ταινίες µε κεφαλαία
γράµµατα, θα διαφηµίσουνε τα «καλά Χριστούγεννα», την ώρα «που
εκατοµµύρια κάρτες θα διαπλεύσουνε τα πέλαγα για να ευχηθούν τη
γέννησή
Σου», την ώρα που «χορωδίες θα ψάλλουν κατανυκτικά τροπάρια και τα
ραδιόφωνα θα µαταδίδουν το άγια Νύχτα», εµείς δεν θα γίνουµε σαν
εκείνους
«που θα διασκεδάνουνε το βράδυ στα θέατρα, νυσταλέοι έπειτα, θα
χωθούνε βιαστικοί στα κρεβάτια τους, χωρίς κανένας να κοιτάξει στο
σκοτεινό ουρανό µήπως και φάνηκε το αστέρι των Μάγων…..»
Καλά Χριστούγεννα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΦΓΗΤΗΣ
Από το «ποτέ ξανά» «καλύτερα τώρα όσο ποτέ ξανά, µια βραδιά µε τον «ΠΥΡΗΝΑ» του ∆ιονύση Σαββόπουλου» έγραφαν οι αφίσες
που κάναµε προκειµένου να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας για το
πέρασµά τους ξανά από τη µικρή µας πόλη. Και το εννοούσαµε το
«όσο ποτέ ξανά» επηρεασµένοι απόλυτα από τις δύσκολες οικονοµικές
και όχι µόνο στιγµές για όλους µας. ΄Όσο για το «καλύτερα» το εισπράξαµε από την πρώτη στιγµή που πάτησε το πόδι του πλατεία µας.
-Ωραίο χριστουγεννιάτικο δένδρο παιδιά είπε µε τον µοναδικά θεατρικό του τρόπο ο
κ. ∆ιονύσης, και στη συνέχεια έγινε µια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά που τον περίµεναν.
΄Ήταν µεγάλη η επιθυµία του να ξανάρθει κοντά µας και σαν µας το
έδειξε ήταν αδύνατον να µην ανταποκριθούµε στην πρόκληση αυτή ,
µιας και χρόνια τώρα δεν ξέρουµε να κάνουµε τίποτε παραπάνω από το
να υπηρετούµε ερασιτεχνικά και εντελώς αφιλοκερδώς την τέχνη και
τον πολιτισµό.
(Εραστής της τέχνης = Ερασιτέχνης). Είχαµε άλλωστε δεσµευτεί
στην προηγούµενη επίσκεψή τους πριν τέσσερα χρόνια να πραγµατοποιθεί το νέο ραντεβού στο Νέο Πολιτιστικό Κέντρο.
-Μας βρίσκετε πιο πλούσιους σε εφόδια και πιο µεγάλους είπε ο Λεωνίδας.
-Και πιο φτωχούς χαµογέλασε η Αγορίτσα.
-∆εν θα φτωχύνετε ποτέ παιδιά σοβάρεψε ο κ. ∆ιονύσης , συναισθηµατικά τουλάχιστον ποτέ….
-΄Εχετε νιάτα µα και την αγάπη σας γι αυτό που κάνετε. Και έτσι όπως
είχε µαζέψει γύρω του στο µεσηµεριανό τραπέζι τα µίλησε µε παραµύθια έτσι όπως µοναχά εκείνος ξέρει.
-Ωραία πρόσωπα ,είπε, καταπληκτικά νεανικά και πεντακάθαρα και
τους µίλησε για τη ζωή του. Ως και τον πρώτο του έρωτα στο νηπιαγωγείο τους εκµυστηρεύτηκε ο κύριος ∆ιονύσης , ο για τους φίλους Νιόνιος.
-Περάσαµε εποχές που τα είχαµε όλα Αρετή µου και δεν είχαµε τίποτε , είπε όταν η Αρετή του µίλησε για το αβέβαιο µέλλον της γενιάς
της, και εποχές που δεν είχαµε τίποτε και τα είχαµε όλα. Και ήταν αυτές οι δεύτερες καλλίτερες εποχές για ανασκούµπωµα και δράση.
- Μπορούµε! συµπλήρωσε. Μπορούµε και µε λιγότερα! Θα τα καταφέρουµε! Αλληλέγγυοι ας µείνουµε.
Και τα κατάφερε. Κατάφερε να γιοµίσει µε ήχους ,χρώµατα και γέλια
το αποµεσήµερο των παιδιών. Και το απόβραδο κατάφερε να το κάνει
γλυκά µελωδικό .γεµάτο θύµισες και αναµνήσεις συγκινητικές, µυσταγωγικές. Και τα κατάφερε γιατί δεν τον απασχόλησε το οικονοµικό ούτε και σε πόσους θα τραγουδήσει αλλά σε ποιους.
-Όταν θέλουµε µπορούµε και µε λιγότερα είπε και το εννοούσε και αυτός και οι συνεργάτες του Γιώτης Κιουρτσόγλου και Σταύρος Λάντσιας που µας γέµισαν µε τις µουσικές τους.
Και επειδή πολύ το θέλαµε εµείς και πολύ περισσότερο εκείνοι, αθετήσαµε το «ποτέ ξανά» και έτσι γίνηκε µια βραδιά µελωδική, νοσταλγική,
έτσι όπως γίνεται στο Θέατρο πάντα η αγάπη πράξη και ειδικά όταν
υπάρχει κάλεσµα.
Αν όµως δεν ανταποκρινόσασταν στο κάλεσµα αυτό, «αγαπηµένοι
µας» εσείς συνοδοιπόροι µέσα στα χρόνια αυτά, δεν θα γινόταν τίποτε. ∆εν θα είχε λόγο να γίνει τίποτε.
Είστε εσείς οι εµπνευστές. Είστε αυτοί που µας δίνετε τη δύναµη και
την ώθηση να συνεχίσουµε. Με τη δική σας και µόνο οικονοµική στήριξη καταφέραµε τόσα χρόνια να ανταπεξέλθουµε σε όλα τα έξοδα των
µουσικών και θεατρικών µας παραστάσεων κρατώντας για εµάς τη µόνη ανταµοιβή της ηθικής ικανοποίησης ότι προσφέρουµε ένα ελάχιστο
στην τέχνη και τον πολιτισµό στον τόπο µας. Είστε ο µόνος λόγος για
να δραστηριοποιούµαστε. Είστε εσείς αυτοί που αντάµα στήνουµε τις
στιγµές.
Σας ευχαριστώ και προσωπικά και µέσα από όλα τα παιδιά της οµάδας
που συµπαρασταθήκατε σ΄ αυτές τις οικονοµικά και κοινωνικά δύσκολες ώρες, στην ανάγκη όλων µας να γίνει αυτή η µουσική επικοινωνία
µε το σχήµα του κυρίου ∆ιονύση Σαββόπουλου, για ακόµη µια φορά µε
ευγένεια, µε σεβασµό, θετική διάθεση και ειλικρινή κατανόηση . Σας
εύχοµαι να µπορείτε παντοτινά να ανταµώνετε µε το καλό.
-Καλή αντάµωση παιδιά µας είπε αργά το βράδυ καθώς αποχαιρετούσε
την οµάδα µας ο κύριος ∆ιονύσης και πρόσθεσε : «βρείτε µου ένα κοµµάτι γης εδώ στον τόπο σας να το καλλιεργήσω για να υπάρχει το πρόσχηµα να ανταµώνουµε συχνότερα.»
-Καλό κουράγιο σ’ όλους µας , πρόσθεσε.
Αργος Ορεστικό ∆εκέµβρης του 2011
Με τιµή
Αργυρώ Γεωργίου- Αποστολίδου
Λεωνίδας- Αγορίτσα- Αρετή-Γιάννα.
ΟΡΕΣΤΙΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
¶PIN
A¶O
100
XPONIA
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1911
5.Ελλάδα: Ογκώδες συλλαλητήριο στα Χανιά.
11. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία περιορίζουν την αλιεία της φάλαινας για να εµποδίσουν την εξαφάνιση του είδους.
12. Ελλάδα: Έγιναν τα εγκαίνια του νέου Εργατικού Κέντρου παρουσία
του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και άλλων επισήµων. Κατά την πρώτη
συνεδρία αντιπροσωπεύθηκαν 50 εργατικά σωµατεία, µεταξύ των οποίων και τα Εργατικά Κέντρα Πάτρας, Βόλου και Αθήνας.
18. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ταφτ κατάγγειλε τη Συνθήκη του 1832 µε τη
Ρωσία.
24. Ελλάδα; Οι επαναστατικές ενέργειες για την εξέγερση της Μακεδονίας, κατά την προσεχή άνοιξη, παίρνουν εντονότερο χαρακτήρα.
25. Ελλάδα: Με βασιλικό διάταγµα ορίζεται ότι οι αρεοπαγίτες θα φέρουν τήβεννο, εφόσον βρίσκονται στην έδρα.
29. Μογγολία: Το Τουρκεστάν κήρυξε την ανεξαρτησία του από την Κίνα και περιήλθε υπό Ρωσική επιρροή.
31. Ελλάδα: Οι Βενιζελικοί Χανίων και Σφακίων προχωρούν στο επαναστατικό πρόγραµµα για την Κρήτη.
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ Η << ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ>> ΚΑΙ Ο <<ΟΜΙΛΟΣ>>
Οι πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις, µετά την Επανάσταση 1909 και την αναθεώρηση του Συντάγµατος, δηµιούργησαν τις
θετικές προϋποθέσεις για την κινητοποίηση δυνάµεων του τόπου. Έτσι,
µετά την εµφάνιση της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και της οµάδας των
<<Κοινωνιολόγων>> και την ίδρυση, τον περασµένο χρόνο, του πνευµατικού σωµατείου << Εκπαιδευτικός Όµιλος>>, φέτος δηµιουργήθηκε
η << Φοιτητική Συντροφιά>>. Η <<Φοιτητική Συντροφιά>> έγινε περισσότερο γνωστή όταν αναφέρθηκε στις συζητήσεις του γλωσσικού στην
Αναθεωρητική Βουλή. Ιδρυτικά µέλη της << Συντροφιάς>> είναι οι:
Γιάννης Κορδάτος, Φιλ. ∆ραγούµης, Λέανδρος Παλαµάς, Μ. Κουντουράς, Γερ. Σπαταλάς, Στ. Στάγκος κ. ά.
Ο ΑΜΟΥΝ∆ΣΕΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ
14 ∆εκεµβρίου. Ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αµούνδσεν και τέσσερις σύντροφοί του έφτασαν στο Νότιο Πόλο σήµερα, ξεπερνώντας
την υπό του Ρόµπερτ Φ. Σκοτ βρετανική αποστολή. Το κατόρθωµά του
σηµαίνει ότι εξερευνητές έχουν φτάσει και στα δυο άκρα της γης, σε
διάστηµα µικρότερο από τρία χρόνια, και δη αφότου ο αντιπλοίαρχος
Ρόµπερτ Ε. Πίρυ πήγε στο Βόρειο Πόλο, το 1909. Η οµάδα του Αµούνδσεν έφτασε στον όρµο των φαλαινών στις 14 Ιανουαρίου 1911, όπου
και έστησε ένα χειµερινό στρατόπεδο. Από εκεί ξεκίνησε για το κοπιαστικό ταξίδι της προς το Νότιο Πόλο, τον Οκτώβριο. Αντίθετα µε τον
Σκοτ, ο οποίος χρησιµοποιεί από µηχανοκίνητα µέσα και άλογα πόνυ, ο
Αµούνδσεν βασίστηκε σε οµάδες σκύλων. Ο Αµούνδσεν ευνοήθηκε από
τον καλο καιρό, καθώς και από τον ακριβή και προσεκτικό σχεδιασµό
του. ∆εν έχει γίνει ακόµη γνωστή η τύχη της αποστολής του Σκοτ, η
οποία άφησε το Μακ Μέρντο Σάουντ, τον Οκτώβριο, και συνεχίζει την
πορεία της. Ο Αµούνδσεν, όµως, έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Πόλο και
έχει αναρτήσει τη Νορβηγική σηµαία. Ο Σκοτ έχει ηττηθεί, παρά το ότι
η προετοιµασία του ήταν πιο σύγχρονη και αρτιότερη.
ΛΟΚ- ΑΟΥΤ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
27 ∆εκεµβρίου. Γύρω στις 300.000 εργάτες βαµβακουργίας είναι σήµερα άνεργοι µετά την απόφαση των εργοδοτών να κλείσουν τα εργοστάσιά τους σ’ όλη την περιοχή των Λανκασάιρ, σε µια προσπάθεια να
καταστείλουν την καµπάνια των συνδικάτων, που προσπαθούν να εγγράψουν όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη. Το Λοκ- άουτ, που σταµάτησε 420.000 αργαλειούς, είναι το αποκορύφωµα µιας διαφωνίας για
το ποιος έχει το δικαίωµα να αποφασίζει ποιοι εργάτες θα προσλαµβάνονται.
ΝΟΜΠΕΛ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΗ
10 ∆εκεµβρίου. Η Μαρία Κιουρί τιµήθηκε σήµερα µε το βραβείο Νόµπελ
χηµείας, αποκτώντας έτσι τη φήµη του πρώτου επιστήµονα που τιµήθηκε δυο φορές µε το εν λόγω περιζήτητο βραβείο. Η Κιουρί έλαβε το
πρώτο βραβείο Νόµπελ Φυσικής, το 1903, από κοινού µε το σύζυγό της
Πιέρ και τον Ανρί Μπεκερέλ, για τι έρευνες σχετικά µε τη ραδιενέργεια.
Ο ∆Ρ. ΓΙΤ- ΣΕΝ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
29 ∆εκεµβρίου. Ο ∆ρ. Σουν- Γιατ- Σεν, αρχηγός των επαναστατών που
ξεσηκώθηκαν κατά της δυναστείας Μαντσού, εκλέχτηκε Πρόεδρος της
προσωρινής Κυβέρνησης της Κίνας, κατά τη ∆ιάσκεψη της Νανκίν. Οι ειρηνευτικές συνοµιλίες στη Σαγκάη µεταξύ της αυτοκρατορικής αντιπροσωπείας, της οποίας ηγείται ο Τανγκ Σαο- Γιου, και της οµάδας των
επαναστατών, της οποίας ηγείται ο Γου Τινγκ Φανγκ, ολοκληρώθηκαν
και ήδη κατέληξαν σε συµφωνία για δεκαήµερη ανακωχή. Στη διάρκεια
της εκεχειρίας , ο Πρόεδρος Σουν θα καθορίσει τους όρους για την παραίτηση των Μαντσού. Ο Σουν θα διαπραγµατευθεί µε τον Γουαν- ΣιΚάι, Πρωθυπουργό και αρχηγό του αυτοκρατορικού στρατού, ο οποίος
είναι και ο µόνος υπεύθυνος για τη χώρα µετά την αποχώρηση του Πρίγκιπα Τσουν.
Επιµέλεια έρευνας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΣΕΛΙ∆Α 4
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΣΜΑΤΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ
ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Όσο η αρχαία Ελληνική δραχµή βρισκόταν σε κυκλοφορία, οι
εµπορικές συναλλαγές στον Ελληνικό χώρο αλλά και έξω από αυτόν
γίνονταν ανεµπόδιστα, καθώς υπήρχε πάγια και σχεδόν παντού καθιερωµένη ισοτιµία των διαφόρων νοµισµάτων. Με τη Ρωµαϊκή κατάκτηση
όλα έγιναν µπάχαλο. Το δηνάριο ( το επίσηµο ρωµαϊκό νόµισµα) συνεχώς έχανε την αξία του. Αιτία ήταν η νοµισµατική πολιτική των Ρωµαίων αυτοκρατόρων που << έκλεβαν>> το βάρος των χρυσών και ασηµένιων νοµισµάτων.
Ο Σεπτίµος Σεβήρος ( 146-211 µ.Χ.) κυκλοφόρησε νοµίσµατα µε
τη µισή ποσότητα σε ασήµι ,σε σχέση µε αυτά της εποχής του Οκταβιανού Αυγούστου ( 30 π. Χ.- 19 µ. Χ.). Σαράντα χρόνια αργότερα, η περιεκτικότητα σε ασήµι είχε πέσει στο 25% της αρχικής. Και σύντοµα
έφτασε στο 2%! Αποτέλεσµα ήταν ο κοσµάκης να κρύβει τα παλιά νοµίσµατα και να συναλλάσσεται όπου µπορούσε µε ανταλλαγές.
∆ηµιουργώντας την Κωνσταντινούπολη, ο Μέγας Κωνσταντίνος
προχώρησε το 330 µ.Χ. σε µεταρρυθµίσεις της κρατικής νοµισµατικής
πολιτικής. Τριακόσια χρόνια αργότερα, η κατάσταση είχε γίνει χειρότερη. Το 498 µ.Χ., ο αυτοκράτορας Αναστάσιος καθόρισε νέες υποδιαιρέσεις. Βασικό ήταν το χρυσό κέρµα που ονοµαζόταν << νόµισµα>>.
Αντιστοιχούσε σε 360 << φόλλεις>> ή 14.400 << νουµµία>>. Μετά, κάθε αυτοκράτορας ακολουθούσε τη δική του νοµισµατική πολιτική, ανάλογα µε τους καιρούς.
Το ξηµέρωµα της δεύτερης χιλιετίας βρήκε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία να ταλαιπωρείται σε ένα απίθανο νοµισµατικό αλαλούµ. Επίσηµα, υπήρχαν δύο τύποι: Το πιο βαρύ υποτιµηµένο χρυσό µε αλλοιωµένο τίτλο καθαρότητας που ονοµαζόταν << νόµισµα>> αλλά το αποκαλούσαν << τραχύ>> και το πιο ελαφρύ << τεταρτηρόν>>. Και τα δυο
δεν είχαν σταθερό βάρος. Και τα δυο είχαν υποδιαιρέσεις: Ένα χρυσό
ίσο µε 12 ασηµένια µιλιαρήσια ή 24 ασηµένια κεράτια ή 288 χάλκινους
φόλλεις. Με διαφορετικές καθένα πραγµατικές αξίες, ανάλογα µε το
πότε είχαν κοπεί, καθώς οι αυτοκράτορες συνεχώς τα νόθευαν.
Ο Β Ι Α Σ
Ο Βίας ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, απελευθέρωσε κάποτε µε πλουσιοπάροχα λύτρα κορίτσια της Μεσσήνης
που είχαν συλληφθεί αιχµάλωτα. Τις ανέθρεψε σαν δικές του θυγατέρες, τις προίκισε και, αργότερα, τις ξανάστειλε στους γονείς τους.
Έπειτα από λίγο κάποιοι ψαράδες ανασύρανε µε τα δίχτυα ένα
περίφηµο χάλκινο τρίποδα µε την επιγραφή: << ΤΩ ΣΟΦΩ>>. Τότε οι
κόρες της Μεσσήνης, που είχαν ευεργετηθεί από τον Βίαντα, παρουσιάσθηκαν στην εκκλησία του δήµου και διακήρυξαν ότι ο Βίας είναι
αληθινά σοφός κι ότι σ’ αυτόν έπρεπε να δοθεί ο τρίποδας. Η εκκλησία
του δήµου συµφώνησε. Ο βίας όµως δεν δέχθηκε την τιµητική προσφορά. Τους είπε ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι σοφοί και ότι µόνο ο
Απόλλων είναι σοφός. Και αφιέρωσε τον τρίποδα στον Απόλλωνα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Μητρώα στ’ αναρίθµητα
Μην του ζητήσεις του καιρού κιτάπια µε αιώνες,
Χειµώνες καλοκαίρια. Τέτοια βιβλία δεν κρατά.
Μόνο εµείς τα γράφουµε πάνω σε µερολόγια
Κατά πώς δείχνει ο ήλιος µας ανατολές και δύσεις
στ’ αδιάκοπο το σβούρισµα της γης µεσ’ στην αυλή του,
κουκίδα του άπειρου ουρανού. Ο πάντα νιος ίσως καιρός
σηµειώνει εκρήξεις κι αστραπές όταν γεννά ένα σύµπαν
του κάθε µιλιούνια όπως στη γη αιώνες λογαριάζουµε.
Αν στου χεριού του τον καρπό ρολόι κράταγε άφθαρτο,
Αυτές οι εκρήξεις θα ‘τανε οι χτύποι των δεικτών του.
Ο ουρανός άκρη κι αρχή δε βρίσκει στις διαστάσεις του
Ούτε γνωρίζει αριθµό γαλαξιών που σαλαγά.
Κι όπως γεννούν αυτοί στρατιές αστερισµών µε ήλιους,
πλανήτες, δορυφόρους, διαβατικούς κοµήτες,
Μητρώα κι ευρετήρια να τους χωρούν δεν έχει.
Κι αν τον ρωτήσεις για της γης σήµερα τη ζωή,
∆ε θα γνωρίζει µα εσύ θα περιµένει να του πεις
Νέα µε λεπτοµέρειες τι γίνεται δω κάτω.
Μπορεί µετά να παινευτεί πως και σε άλλες του γωνιές
σκιρτάνε, πάλλουν ζωές παρόµοιες µε της γης,
ή ίσως και ανώτερες σε πιο παλιά του άστρα.
Μα δε θα ξέρει κατά πού πέφτουνε τούτες οι γωνιές.
Εδώ ένας που αράδιασε πεντ’ έξι γυιούς και κόρες
κι αυτά και τα εγγόνια του βλαστάρια γεννοβόλησαν,
δε βρίσκει το λογαριασµό µε τα δισέγγονά του.
Ο ουρανός απέραντος και ο καιρός ανέσωτος,
∆εν ξέρουν τέλος και αρχή, ποσά κι αιώνες δε µετρούν.
Θανάσης Μητάδης
Από τη Συλλογή << Η απουσία της σιγής>>
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΗ ∆ΑΡ∆Α ΤΟΥ ΜΟΡΑΒΑ
ΣΕΛΙ∆Α 5
ΟΡΕΣΤΙΣ
(Αφιερώνεται στη µνήµη των ∆υτικοµακεδόνων επιστράτων,
που το 1940-41 πολέµησαν στο Μοράβα)
Αλεξάνδρου Σωτ. Μπακαϊµη
Μέρος 2ο
Η ∆άρδα, όπως είπαµε είναι πανέµορφο χωριό ανάµεσα σε οξιές,
πεύκα και πανύψηλα έλατα. Είναι κτισµένη σε υψ. 1300 µ. από την
επιφάνεια της θάλασσας. Είναι το ψηλότερο χωριό σε όλη την
Αλβανία. Σχεδόν γύρω γύρω περιβάλλεται από καταπράσινες κορυφές
του Μοράβα. Μονάχα ανατολικά ο ορίζοντας είναι τελείως ανοιχτός.
Από το µοναδικό αυτό άνοιγµα περνάει ένας δρόµος που οδηγεί στη
γειτονική Σινίτσα και ένα ρυάκι, που πιο κάτω ενώνεται µε άλλα και
σχηµατίζουν το ∆εβόλη. Από την άλλη µεριά του ρυακιού
φιδοσέρνεται στην πλαγιά του υψώµατος ένα µονοπάτι
(ποδαρόδροµος) που οδηγεί στην Άριζα, άλλο γειτονικό χωριό προς το
Γράµµο.
Το ύψωµα ΝΑ της ∆άρδας λέγεται Ράχια (Ράχη;). Η κορυφή του
σηµαδεύεται από µια κεραία κινητής τηλεφωνίας και από ένα εξωκλήσι
του Αγίου Πέτρου.
Πιο κάτω από την κορυφή ανοίγεται ένα πλάτωµα, όπου διακρίνονται
τα χαλάσµατα στρατιωτικών εγκαταστάσεων της εποχής του Χότζα.
Οι ντόπιοι το µικρό αυτό πλάτωµα το λένε Μικρό Κάµπο και ας είναι
πετρώδες και άγονο… Από τον Μικρό αυτόν Κάµπο και πολύ
περισσότερο από το χώρο που είναι στηµένη η κεραία διακρίνεται Ν∆
ο Γράµµος (Γκραµός κατά τους Αλβανούς).
Καθώς ανηφορίζοντας για τη Ράχια, συζητούσα µε έναν συνάδελφό
µου από τη ∆άρδα, ακούγονταν κατά διαστήµατα δυνατές βροντές, οι
οποίες µου θύµιζαν τις βροντές των κανονιών που το ’40-41
ακούγονταν απ’ το Μοράβα ως το χωριό µου (∆αµασκηνιά Βοϊου) και
τρίζαν τα παράθυρα των σπιτιών.
Στην αρχή τις χαιρόµουν, γιατί συνειρµικά µε µετέφεραν στο Νοέµβρη
του ’40.Αργότερα όµως µου γεννήθηκε η απορία να µάθω τι βρόντοι
ήταν αυτοί. Και τότε µε έκπληξη άκουσα ότι προέρχονταν από
ανατινάξεις των λεγοµένων Bungers του Χότζα από γύφτους. (Τα
ανατινάζουν, παρανόµως, βέβαια, για να πάρουν τα σίδερα και να τα
πουλήσουν). Και οι Αρχές (αστυνοµίες κ.ά.) ούτε ακούν ούτε βλέπουν!
∆εν αποκλείεται όµως το κράτος να κάνει ότι δεν ξέρει τίποτε, για να
γλιτώσει από τα µανιταροειδή αυτά πολυβολεία που αποτελούν
ντροπή για την Αλβανία. Μόνο που θα χρειασθούν ολόκληρα …
τάγµατα γύφτων και πάρα πολλά χρονιά, για να τα εξαλείψουν)
Από το πίσω µέρος τη Ράχιας και σε απόσταση µιας περίπου ώρα (µε
τα πόδια) βρίσκεται ένα άλλο ελληνικό χωριό, η Άριζα, που αναφέραµε
πιο πάνω. (Προπολεµικά στο Γυµνάσιο Τσοτυλίου φοιτούσαν µαθητές
από την Άριζα, τη ∆άρδα και άλλα χωριά της Β. Ηπείρου).
Ανηφορίζοντας κανείς από τη ∆άρδα προς τη Ράχια συναντάει δυο
βρύσες. Η πρώτη λέγεται Βροµονέρι, επειδή το νερό της είναι θειούχο
και µυρίζει. ∆ίπλα ακριβώς υπάρχει εκτροφείο πέστροφας.
Πιο πάνω, στα δεξιά του δρόµου, βρίσκεται η δεύτερη βρύση, που τη
λένε Κοβάτση (κοναci στα αλβανικά, σηµαίνει σιδηρουργός). Το νερό
της είναι το πιο κρύο σε όλη την περιοχή. Με δυσκολία µπορείς να
κρατήσεις το χέρι σου µες το νερό της 2-3 λεπτά.
Στο ρέµα Ν∆ του χωριού, απ’ όπου αρχίζει η ανηφόρα για τη Ράχια,
υπάρχει µια πολύ µικρή γέφυρα ( το άνοιγµά της είναι λίγο
µεγαλύτερο από το άνοιγµα ενός βαρελιού). Εδώ τα παλιά καλά
χρόνια, πριν ο Χότζας «εκθρονίσει» τελείως τη θρησκεία από τη χώρα
του, έριχναν τα Φώτα (Θεοφάνεια) το σταυρό οι ∆αρδιώτες. Έκλειναν
το άνοιγµα της γεφυρίτσας, σχηµατιζόταν µια µικρή δεξαµενή και σ’
αυτήν έριχνε το σταυρό ο παπάς. Φυσικά κανένας δεν τολµούσε να
πηδήξει στο νερό, γιατί στα 1300 µέτρα µεσοχείµωνα η θερµοκρασία
κατεβαίνει κάτω υπό το µηδέν.
Οι δυο κορυφές που υψώνονται ΒΑ της ∆άρδας είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακές. Η µια, η πιο κοντινή, ονοµάζεται ( άγνωστο για πιο
λόγο) Πέτρα (Βράχος), του φθινοπώρου, η άλλη Κοφτερή Πέτρα
(κοφτερός Βράχος).
Στη είσοδο του χωριού υπάρχει ένα µαρµάρινο εικονοστάσι (του Αγίου
Πέτρου) και λίγο πιο πάνω το εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου.
Απέναντι ακριβώς από το εικονοστάσι του Αγίου Πέτρου ανοίγεται το
πλάτωµα. Εδώ τα παλιά χρόνια έβγαιναν οι ∆αρδιώτες και πιο πολύ οι
∆αρδιώτισσες και χόρευαν στις 16 Αυγούστου, επειδή ανήµερα της
Παναγίας (15 Αυγούστου) γιόρταζαν στη σχετικά κοντινή
Μποµποστίτσα.
Η εκκλησία της ∆άρδας (τρίκλιτη Βασιλική), τιµάται επ’ ονόµατι του
Αγίου Γεωργίου. Είναι πετρόκτιστη και βρίσκεται στο κέντρο του
χωριού. Στο τέµπλο αρκετές εικόνες φέρουν στα ελληνικά
αφιερωµατικές επιγραφές.
Επί Χότζα η εκκλησία της ∆άρδας είχε µια µεγάλη περιπέτεια.
Μετατράπηκε τότε σε τραπεζαρία για όσους έκαναν διακοπές στη
∆άρδα. (Κάθε δυο χρόνια ο κάθε εργαζόµενος δικαιούνταν να κάµει 13
µέρες διακοπές πληρώνοντας ένα µικρό ποσό). Έκτισαν, λοιπόν, από
τη βορινή πλευρά της εκκλησίας µαγειρεία ( τώρα τα χάλασαν) ενώ
συγχρόνως το πάνω µέρος του εσωτερικού χώρου της εκκλησίας (από
εκεί που αρχίζει η σαµαροειδής σκεπή) το µετέτρεψαν σε
υπνοδωµάτια, στήνοντας πέρα πέρα «πάτωµα».
∆ίπλα στην εκκλησία βρίσκεται το ∆ηµοτικό Σχολείο, πετρόκτιστο,
«γερά θεµελιωµένο» και αρκετά ευρύχωρο. Μέχρι το 1917
λειτουργούσε µόνο ως ελληνικό. Μετά το 1917 άρχισε να λειτουργεί
και ως αλβανικό και ελληνικό. Όσο περνούσαν τα χρόνια όµως τα
ελληνόπουλα αραίωναν ενώ τα αλβανάκια πλήθαιναν. (Ο Χότζας
µετέφερε σε πολλά χωριά και σε πόλεις οικογένειες από άλλα µέρη).
Το 2000 το Σχολείο έκλεισε τελείως λόγω ελλείψεως µαθητών.
Προπολεµικά η ∆άρδα είχε 500 σπίτια ( περίπου 2.500 µόνιµους
κατοίκους ). Τώρα µονίµως το χειµώνα µένουν µόνο 10 οικογένειες,
ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσµός αυξάνεται πάρα πολύ. Εξελίσσεται,
πάντως, σε ωραίο βουνίσιο θέρετρο, όπως και η Μοσχόπολη, και γι’
αυτό τα οικόπεδα «µοσχοπωλούνται».
Τα σπίτια τη ∆άρδας παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Είναι
όλα πετρόκτιστα και «πλακοσκέπαστα». Πολύ λίγα αντί για πλάκες
έχουν λαµαρίνες, για να γλιστρούν ευκολότερα τα χιόνια. Όσα
κτίζονται τώρα κτίζονται µε πέτρες, όπως τα παλιά.
Παραδίδεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της ∆άρδας προέρχονταν από το
Σούλι και εγκαταστάθηκαν εδώ γύρω στα 1650. Άλλοι, πάλι, λένε ότι
οι πρώτοι κάτοικοι της ∆άρδας ήταν κλέφτες που κατέφυγαν στο
απόµερο αυτό µέρος.
Όλοι, πάντως, συµφωνούν ότι οι πρώτοι που ήρθαν σ’ αυτό το µέρος
έστησαν το κονάκι τους κάτω από µια αχλαδιά και γι’αυτό το χωριό
ονοµάστηκε ∆άρδα (στα αλβανικά σηµαίνει αχλαδιά).
Η ∆άρδα δεν έχει χωράφια για καλλιέργεια δηµητριακών και άλλων
γεωργικών προϊόντων. Είναι γενικά ορεινό και άγονο χωριό. Οι πιο
πολλοί από τους κατοίκους του παλαιότερα ήταν ξυλοκόποι και
κιρατζήδες, ενώ πολλοί έφτιαχναν και πωλούσαν κάρβουνα και άλλοι
µάζευαν από τα πεύκα ρητίνη και την πωλούσαν κατά κανόνα στην
Κορυτσά.
Πάρα πολλοί επίσης ξενιτεύονταν: τον 19ο αιώνα κυρίως στην
Κων/πολη και τη Ρουµανία, αργότερα στην Αµερική και πολλοί κατά
καιρούς στην Αθήνα: στην περιοχή της Ακαδηµίας του Πλάτωνος
εγκαταστάθηκαν παλαιότερα πάρα πολλοί από τη ∆άρδα και την
Κορυτσά.
Οι κάτοικοι της ∆άρδας και σήµερα ακόµη σέβονται και τιµούν τα ήθη
και έθιµά τους, γενικά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Στη ∆άρδα θα
ιδείς και σήµερα ακόµη να ψήνουν πίτες µε γάστρα και λα(λα)γγίτες
στην πλάκα (σχιστόπλακα), όπως τα παλιά χρόνια στα χωριά του
Βοϊου.
Εκείνο όµως που µας έκαµε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στη ∆άρδα
δε γλεντούν µε κλαρίνα και … βιολιά, αλλά µε κιθάρες! Αρέσουν
επίσης πάρα πολύ τι καντάδες.
Να κρατούν άραγε οι ρίζες τους από τα Επτάνησα; Ποιος ξέρει! (όταν
θέλουν κλαρίνα καλούν οργανοπαίχτες από την Κορυτσά.
Η ∆άρδα έχει σήµερα 3-4 ξενοδοχεία που καλύπτουν όλα τα γούστα
και όλα τα βαλάντια. Το φερώνυµο ξενοδοχείο (Darda Hotel) είναι 4
αστέρων µε θέα τις καταπράσινες κορυφές του Μοράβα. Το βράδυ από
τα µπαλκόνια του φαίνεται φωταγωγηµένη στο βάθος – ανατολικά- η
πόλη της Καστοριάς.
Γενικά, οι τιµές των ξενοδοχείων είναι πολύ χαµηλότερες από τις τιµές
παρόµοιων ξενοδοχείων της Ελλάδας.
Επειδή, λοιπόν, η ∆άρδα διαθέτει πανέµορφα τοπία, πνιγµένα στο
πράσινο, µε κρυόβρυσες και πανοραµική θέα, νοµίζουµε ότι
προσφέρεται για ολιγοήµερες εκδροµές. Κυρίως για φυσιολάτρες και
οικολόγους. Και, φυσικά, πιο πολύ για τους εκ ∆υτικής Μακεδονίας,
που µπορούν σε µια ώρα περίπου από την Καστοριά να χαίρονται τις
οµορφιές της.
Και επειδή ασφαλώς πολλοί θα θελήσουν επισκεπτόµενοι τη ∆άρδα να
εκκλησιασθούν στην εκκλησία της, τους πληροφορούµε ότι δεν
υπάρχει παπάς που να τελεί κάθε Κυριακή και γιορτή λειτουργία.
Πηγαίνει από την Κορυτσά στις µεγάλες γιορτές και όταν κληθεί για
γάµους ( σπάνια γίνονται τα τελευταία χρόνια), για κηδείες και
µνηµόσυνα. Ό, τι συµβαίνει και στα µικρά χωριά τη πατρίδας µας._
Συνάντηση συµµαθητών
Στις συναντήσεις που είχαµε οι τέσσερεις συµµαθήτριες είχαµε αρχίσει να συζητάµε απλώς,τι ωραία που θα ήταν µια συνάντηση µε τους
συµµαθητές µας που αποφοιτήσαµε το1961. Μείναµε εκεί όµως στην
ευχή και στην επιθυµία. ώσπου ένα ωραίο πρωινό ήρθε το πρώτο τηλεφώνηµα από την αγαπηµένη µας συµµαθήτρια Κούλα Μπούκλα.
Έτσι γεννήθηκε η ελπίδα ότι κάτι µπορεί να γίνει, αλλά και η επιφύλαξη διότι ήταν πάρα πολύς ο χρόνος που κύλησε από τότε. Όµως η
διοργανώτρια µε τους άξιους συνεργάτες της ήταν αποφασισµένοι,
ώσπου καθορίστηκε ηµεροµηνία συνάντησης. Βέβαια δεν ήταν εύκολο
το εγχείρηµα αλλά η µεθοδικότητα και το πείσµα που είχε η επικεφαλής της οργάνωσης µαζί µε την πολύτιµη βοήθεια του εξαίρετου συζύγου και του αγαπητού µας συµµαθητή Βαγγέλη Γεωργίου κατόρθωσαν όχι µόνο να γίνει η συνάντηση αλλά να έχει τόση επιτυχία και να
περάσουµε τόσο ωραία που η ανάµνηση της θα µας συνοδεύει στην
υπόλοιπη ζωή µας, ακόµη και αν γίνει µια δεύτερη.
Όλα ήταν άρτια οργανωµένα, όλα ήταν υπέροχα. Η οµιλία της Μπούκλας και κατόπιν του συµµαθητή µας Φώτη Χατζηαναστασίου µας βοήθησαν να γυρίσουµε 50 χρόνια πίσω, στα χρόνια της νιότης και της
αθωότητας.
Ακολούθησε ξενάγηση σε ότι αξιόλογο έχει να επιδείξει το Άργος
Ορεστικό και η Καστοριά, µέχρι και βραδυνό γλέντι απολαύσαµε. Και
την άλλη µέρα εκκλησιασµό και καφέ. Ούτε στα πιο τρελά µας όνειρα
θα µπορούσαµε να φανταστούµε τέτοια ωραία και αλησµόνητη
συνάντηση.
Σε συγχαίρουµε και σε ευχαριστούµε από καρδιάς αγαπηµένη µας
συµµαθήτρια καθώς και το εξαίρετο σύζυγό σας και τον αγαπητό µας
συµµαθητή Βαγγέλη Γεωργίου.
Οι συµµαθήτριες: Αντωνοπούλου Ερασµία - Ζαχαριάδου Βερώνη
Μήλιου Νικη - Σκαµάγκα Πηνελόπη
ΟΡΕΣΤΙΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΣΕΛΙ∆Α 6
Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α
Σ ΤΑΥ Ρ ΟΛ Ε Ξ Ο Α ΡΙΘΜΟΣ 2 4 8
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ 248- ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Προσκαλεί- Αυτά, έχουν εξαφανισθεί, δεν δίνουν σηµεία
ζωής.
2. Παρατονίες, φάλτσα.
3. Γράµµατα από την… Ιφιγένεια- Παλιός Κορεάτης πολιτικός- Συµφωνία Αµερικανών.
4. Καπνίζει όλο το χειµώνα ( γεν.).
5. Σηµαντικό λιµάνι του Μαρόκου, που καταστράφηκε το 1960 από
µεγάλο σεισµό- Αφρικανός φύλαρχος.
6. Πρωτεύουσα βαλτικής χώρας- Παγίδα.
7. Γκρέκορυ… , Παλιός Αµερικανός ηθοποιός- Αναφέρεται και ο
αποδιοποµπαίος.
8. Προκλητική, αυθάδης- Μεγάλο δρεπάνι.
9. …, Βέγκας, Πόλη των ΗΠΑ- Πολλαπλό, αποδοκιµάζει.
10. Αρχαία πόλη της Αιγύπτου- Είδος αγκαθωτού θάµνου.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μορφή προσόδου (γεν.).
2. Γάλλος ευγενής πολιτικός που πήρε µέρος στον αµερικανικό πόλεµο της ανεξαρτησίας.
3. Μετρά ξένες εκτάσεις- Παλιά, το χρησιµοποιούσαµε για τη θέρµανση των σπιτιών.
4. Φραστικά την … απλώνουµε- Παλιά αντιπολεµική ταινία.
5. αρατάω, εγκαταλείπω- Γενική άρθρου.
6. Μισοσβησµένα… φώτα- Αρχή… αρχής.
7. Στην Ισπανία , τιµητική προσαγόρευση κάθε γυναίκας υψηλής κοινωνικής τάξης ( αντίστροφα)- Μας βοηθάει στο σκοτάδι.
8. Χώρα της Αµερικανικής ηπείρου.
9. Το 305- Μπορεί να είναι και ταχυδροµικός.
10.Προοδευτικός βασιλιάς του Ιούδα- Πόλη της Σαρδηνίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ- ΑΡΙΘΜΟΣ 247- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.
ΦΑΝΤΑΡΟΙ.- 2. ΥΦΑΙΡΕΣΕΙΣ.- 3. ΜΑΠΑ- ΝΟΡ.- 4. ΑΝΟ∆ΑΝΕΙΑ.- 5. ΤΙΛΙΟ- ΣΕΝ.- 6. ΙΣΕΣ- ΣΣ- ΝΙ.- 7. ΩΜΟΙ-ΛΑΚ.- 8. ΣΟΝΑΡΑΕ.- 9. ΗΣΙ- ΑΓΡΙΟΣ.- 10. ΑΣΤΑΚΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ:
1.
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ.- 2. ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ.- 3. ΝΑΠΟΛΕΟΝΙΑ.- 4. ΤΙΑΙΣΙΑ.- 5. ΑΡ- ∆Ο- ΡΑΤ.- 6. ΡΕΝΑ- ΣΚ- ΓΙ.- 7. ΟΣΟΝ- ΑΡΚ.- 8. ΙΕΡΕΣΛΕΙΟ.- 9. ΙΕΝΑ-ΟΣ.- 10. ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ.
Για ποιον πρόκειται; ( απάντηση)
Βίλχελµ Κάιτελ
Λύση προβλήµατος
42 ηµέρες
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Θα ακούσουµε και τέτοια κάλαντα τις ηµέρες των εορτών.
2. Προορισµός των Αργοναυτών- Έδρα της η Μαδρίτη- Ένας Τζαβέλας.
3. Άρθρο- Το λογοτεχνικό ψευδώνυµο του Πέτρου Κ. Αποστολίδη- Αρχαίος Αιγυπτιακός πάπυρος.
4. Συνήθως, από αυτά γίνονται τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα- Άνοστα τέτοια
φαγητά.
5. Πρόθεση- Ακολουθούν τα όγδοα- Ποτάµι της Ρωσίας.
6. Υπάρχουν και τέτοια πλοία- Πρώτα στο… ικρίωµα- Αρχαίος θεός των Αιγυ
πτίων.
7. Πρόδροµος της Ολυµπιακής Αεροπορίας- Άρθρο- … Λιβυκού, παλιά Ελληνίδα ηθοποιός- Μέρος του προσώπου ( καθ.).
8. Με αρµιά είναι νοστιµότατοι- Ασιατική πρωτεύουσα.
9. Τµήµα όπερας- Το λένε οι Κρητικοί- Ποτάµι της κεντρικής Ευρώπης.
10. Όχι σταθεροί, ευµετάβλητοι- Κατάληξη γυναικείων υποκοριστικών.
11. Άρθρο για πολλά- Συµβολίζουν το ιρίδιο- Ουδέτερο αντωνυµίας- Κεντρικά
στη… σάκα.
12. Η γενική γυναικείου υποκοριστικού- Καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τον
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
13. Το χαρακτηρίζει η µεγαλοπρέπεια- Σταθµός καραβανιών.
14. Ανακουφίζει το στοµάχι- Αρχαίος θεός του Ολύµπου- Αρχικά εταιρειών- …
Πεν, διάσηµος Αµερικανός ηθοποιός.
15. Σκελετός αυτοκινήτου- Παραλίγο… όλα- Υποθέτει- Αναφέρεται και το κατατεθέν.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Καρναβαλίστικο γυναικείο έθιµο της πόλης µας- Κοινή ονοµασία συνοικίας
µας.
2. Το νόµισµα Αραβικής χώρας- Περιοχή της Γερµανίας- Ξέφραγο οικόπεδο.
3. Είναι θρεπτικά (καθ.)- Υπάρχουν αµέτρητα στον ουρανό- Παράδεισος κουνουπιών.
4. Ντόρις…, Παλιά Αµερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια- Τζουλιέτα…,
Παλιά Ιταλίδα ηθοποιός.
5. ∆εν πρέπει να τα υπερβαίνουµε- Τα αρχικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Κυκλικός παραδοσιακός χορός.
6. Γερµανός κύριος- Απαραίτητα στις εκστρατείες- Σαν…, Κι έτσι το Στάδιο
Μεάτσα του Μιλάνου.
7. Εβραίος Ιερέας (αιτ. µια γραφή)- … Γκάµπλερ, ηρωίδα του Ίψεν- Θεός των
αρχαίων Φοινίκων.
8. Τα θέλει ο πλεονέκτης- ∆ιακρίνεται στην τάξη του.
9. Πόλη της Βραζιλίας- ∆ιαφέρει από την αφορµή.
10. Άξια επιτήδεια- Ευωδιάζουν (καθ.)- … Ουέλς, παλιός Αµερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός.
11. Γυναίκα του Μωάµεθ- ∆ιπρόσωπος θεός των Ρωµαίων- Έδρα του η Νέα
Υόρκη ( αρχικά).
12. Όµοια σύµφωνα- Ειδικές δυνάµεις του στρατού- Έχει υπόσταση- Ο οποίος
(καθ.).
13. Πατέρας του Ιακώβ- Γυναικείο υποκοριστικό- Μας ρίχνει στο κρεβάτι.
14. Ο Ιστός της σηµαίας- Ειδικές κατασταλτικές µονάδες- Ο άνθρωπος ξενόγλωσσα.
15. Μία ήπειρος- Αυτά που σχετίζονται µε τα άστρα- Ένας άνεµος.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΠΡΕΠΕΙ
Ν Α … ΛΟΓΙΑ –ΛΟΓΙΑ …
ΟΡΕΣΤΙΣ
Λόγω της δεινής οικονοµικής κατάστασης και της αυξηµένης ανεργίας
στην οποία έχει περιέλθει (την οδήγησαν), δυστυχώς, η Χώρα µας, προκειµένου οι νέοι µας να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατά τους, όλο και
περισσότεροι, κυρίως όµως επιστήµονες, τεχνικοί και τεχνοκράτες,
απογοητευµένοι, θέλουν και προσπαθούν να φύγουν από την Ελλάδα,
για να βρουν µια καλύτερη τύχη σε µια άλλη χώρα, µε πιο συχνό
προορισµό τις χώρες της Ευρώπης, χωρίς να εξαιρείται και η µακρινή
Αυστραλία, όπου κατά τις δεκαετίες 1950-1960 χιλιάδες Έλληνες
ξενιτεύτηκαν. Τότε, το δρόµο της ξενιτιάς πήραν, κυρίως, εργατικά
χέρια, βρήκαν καλύτερες συνθήκες, εργάστηκαν, πρόκοψαν και
ρίζωσαν εκεί. Ακολούθησε ο ξενιτεµός στη Γερµανία. Σήµερα όµως το
δρόµο της ξενιτιάς παίρνει το επιστηµονικό δυναµικό της Χώρας µας.
Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέοι επιστήµονες όλων των επιστηµών,
µεταβαίνουν στις χώρες της Ευρώπης αποζητώντας εργασία, ενώ
άλλοι, µετά 50 και πλέον χρόνια από τον πρώτο ξενιτεµό, αναµένουν
από την αυστραλιανή κυβέρνηση την έγκριση – πρόσκληση για
µετάβασή τους εκεί.
Με όποιον απ αυτούς του νέους να συνοµιλήσεις, όποιον κι αν
ρωτήσεις ποια είναι η βαθύτερη και οδυνηρή αιτία της νέας φυγής από
την Πατρίδα, την απάντηση που θα πάρεις είναι : η απογοήτευση !
Η απογοήτευση που µετατρέπεται σε απόγνωση και θυµό, που
καταλήγει σε ένα αεροπορικό εισιτήριο για µια ελπιδοφόρο δύσκολη
αναζήτηση στη ξένη.
Όλα αυτά συµβαίνουν γιατί τίποτε το σοβαρό και ουσιαστικό δεν
γίνεται στη Χώρα µας, για να εµπνευσθεί ο νέος, να εµπιστευθεί και να
στραφεί σε ένα επαγγελµατικό στόχο, που θα του προσφέρει εργασία,
ούτε στην κοινωνία, που δεν τον κρατάει κοντά της, ούτε και στον
εαυτό του, γιατί του αφαιρούν την αυτοπεποίθηση, του σβήνουν τα
όνειρά του ,που βλέπει να παραµένουν απραγµατοποίητα.
Παρόλη την απογοήτευση, όµως, διακρίνεις σε καθένα τη θλίψη του
γιατί είναι αναγκασµένος, µε πόνο ψυχής, να εγκαταλείψει την
Πατρίδα του, γονείς, αδελφούς, συγγενείς και φίλους, να πάρει των
οµµατιών και να φύγει, να φύγει …
Όλοι τους αναθεµατίζουν κάποιους που τους διώχνουν µακριά από τον
τόπο τους. Και όλοι τους µε αγανάκτηση καταλήγουν στην ίδια θλιβερή
επωδό: το µόνο που ακούµε στην Ελλάδα είναι τα µεγάλα λόγια, οι
ψεύτικες υποσχέσεις και ανόητες σκέψεις κάποιων επαγγελµατιών που
µας λένε πρέπει να: καταπολεµηθεί η διαφθορά, η απάτη, η
φοροδιαφυγή, η γραφειοκρατία, η πελατειακή σχέση, η κλεψιά, η
αδικία, η συνδιαλλαγή, η κακοδιαχείριση, η αναξιοκρατία, η τεµπελιά, η
πολυνοµία, η διαπλοκή, οι εγκληµατικές παρανοµίες, να περιορισθεί η
ανεργία, να δώσουµε ελπίδα στους νέους ανθρώπους, να
διαµορφώσουµε µια κοινωνία υγιέστερη, να εξυγιανθεί η δηµόσια ζωή,
να λειτουργήσει η αξιοκρατία, η ∆ηµοκρατία. Πρέπει πρέπει … λόγια
λόγια… Και µας τα λένε ποιοι; Αυτοί αυτοί που µέχρι χθες και σήµερα
είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία της επικρατούσας
κατάστασης. Είναι αυτοί που είχαν και έχουν τη δύναµη να τα κάνουν,
είναι αυτοί που είναι υποχρεωµένοι να κάνουν… αλλά δεν τα κάνουν.
Μια συνεχής και αέναη συντεταγµένη φρασεολογική κοροϊδολογία,
ΣΕΛΙ∆Α 7
αοριστολογία και ψευδολογία σε έναν ολόκληρο λαό που τον υποτιµούν, τον λεηλατούν, τον καταδυναστεύουν. Ηθεληµένα, εσκεµµένα,
µελετηµένα ή τυχαία;
Βασίλης Αβραµίδης
ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “Η ΚΥΖΙΚΟΣ”
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε ,το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου,ο
Χριστουγεννιάτικος χορός του Συλλόγου Μικρασιατών ''Η
ΚΥΖΙΚΟΣ''Άργους Ορεστικού.
Ευχαριστούµε Θερµά όλους όσους µας Στήριξαν µε τη Συµµετοχή ,την
Παρουσία και τη Συνεργασία τους να συνεχίσουµε την Προσπάθεια στο
δύσκολο έργο της διάσωσης και διάδοσης των Μικρασιατικών Πολιτιστικών Στοιχείων µέσα από το χορό (µε τις άοκνες προσπάθειες του
Χορευτικού µας και ιδιαίτερα της Χοροδιδασκάλισσάς µας
κας.Σπυροπούλου Βίκης), το τραγούδι αλλά και την Ευρύτερη Παρουσία του Συλλόγου µας στα ∆ρώµενα της Πόλης µας!
Βαθύτατα Συγκινηµένοι, Ευχόµαστε από καρδιάς σε Όλα τα Μέλη µας
και τους Φίλους, στο ∆ήµο Άργους Ορ.,και την Περιφέρεια για το Παρόν στο χορό µας, Εκπροσώπους Συλλόγων (Αδελφό Σωµατείο
''ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ∆ΗΤΕΣ'', Αδελφο Σωµατείο ''ΚΑΛΛΙΘΕΑ'',Αδελφό Σωµατείο ΧΙΟΝΑΤΟΥ, ''ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ'', Αδελφό Σωµατείο ‘’ Η ΡΟ∆ΑΝΗ
‘’τους Συνεργάτες µας σε Θέµατα Πολιτισµού (κο.Καρατζαίδη Θόδωροκα.Σπυροπούλου Β.) τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες µας
(κο.Καραγκιοζίδη Πολυχρόνη,κο. ∆ασκαλάκη Ν., κο.Τσιτσιµίδη
Α,κο.Μπεροπούλη Γ.),τους επαγγελµατίες που µας στήριξαν (ζαχ/στείο
΄΄Φινάλε΄΄ αλλά και όλους όσους Φιλοξένησαν τις ανακοινώσεις µας)
τους Χορωδούς µας, το Ράδιο Άργος και την Ιστοσελίδα my Argos.gr,
το Μορφωτικό Σύλλογο ''ΟΡΕΣΤΙΣ'',καθώς και Όλους τους Συλλόγους
της Πόλης µας αλλά και όλους τους Συµπολίτες µας : ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Χ.
ΣΑΜΑΡΑ
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
τ. Ιατρός Πανεπιστηµιακής ∆ερµατολογικής
Κλινικής Νοσοκοµείου ‘’ Αττικόν ‘’
•
•
•
•
Επεµβατικη & Αισθητική ∆ερµατολογία
Παιδοδερµατολογία
∆ερµατοσκόπηση
Εφαρµογές Laser
Λεωφ. Μαραθώνος 79, Άνοιξη – 14569
Τηλ./fax: 210 800 4446, kin. 6932 488660
email: [email protected]
το Ιατρείο λειτουργεί από έτους
συµβεβληµένη µε τα Ταµεία (ΟΠΑ∆-ΙΚΑ κ.ά.)
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
KOINΩNIKA
ΓΑΜΟΙ:
Τέλεσαν τους γάµους τους:
- Γιάκας Αγαθοκλής του Χρήστου µε την Ελευθεριάδου Άννα του Ελευθερίου,στις 25/11/11
- Μακρής Αναστάσιος του Θεοφύλακτου µε την ∆όλλα Ειρήνη του Βασιλείου,στις 25/11/11
- Ιωαννίδης Μάριος του Λαζάρου µε την Σαρρή Ιωάννα του Αντωνίου,στις 8/12/11.
Θερµά συγχαρητήρια
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Απεβίωσαν οι:
- Σαββίδου Θεοδοσία του Βασιλείου ετών 76, στις 18/11/11
- Ουσταµπασίδης Κων/νος του Χαραλάµπους ετών 76,στις 23/11/11
- Ραγκαβλά ∆ηµητρούλα χήρα Γεωργίου ετών 68, στις 25/11/11
- Γιαννάδου Γιαννούλα χήρα Θωµά ετών 84,στις 25/11/11
- Φωτιάδης Ιωάννης του Αλεξάνδρου ετών 83, στις 28/11/11
- Αδάµου Μαρία χήρα Ιωάννη ετών 77, στις 28/11/11
- ∆ράσκλα Ευθυµία χήρα Αναστασίου ετών 89, στις 9/12/11
Ο Θεός να τους αναπαύει
Η Ζωή Μπακαϊµη,
αδελφή του Γεωργίου Μπακαϊµη, ο οποίος εκτελέστηκε το Μάρτιο του
1943 από τους Ιταλούς, προδοµένος από τους Βουλγαροκοµιτατζήδες
γιατί ήταν γνήσιος Έλληνας πατριώτης, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών,
στις 14 ∆εκεµβρίου 2011. Ζούσε και ετάφη στην Αθήνα. ∆εν την γνώρισα, όµως αρκετές φορές συνοµίλησα τηλεφωνικά µαζί της και µου
είπε και εξιστόρησε πολλά. Ο καηµός για την απώλεια του αδελφού
της τη συντρόφευε σε όλη τη ζωή της.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που την σκεπάζει
Ο Θεός να την κατατάξει µετά των δικαίων
Βασίλης Αβραµίδης
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
στο Κάτω Περιβόλι
Σε κλίµα περισυλλογής και κατάνυξης, όπως επιβάλλουν οι παραδόσεις του λαού και της Ορθόδοξης Πίστης µας, τελέσθηκε, µετά από
πολλά χρόνια, η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο
Κάτω Περιβόλι. Η Εκκλησία είναι ἡ παρηγοριά στους εναποµείναντες
κατοίκους των µικρών χωριών µας. Ὁ Ιερός Ναός είναι το κέντρο της
ζωής τους, και ὁ Παπάς ὁ οδηγός τους.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου παρευρέθηκε και ο Αντιδήµαρχος κ.
Βασίλειος Κωστόπουλος ο οποίος παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία.
Η επίσκεψη αυτή του Αντιδηµάρχου µας καθώς και άλλες προγενέστερες του ιδίου, αξιολογούνται από τους χωριανούς µας θετικότατες και υποδηλώνει το ενδιαφέρον που έχει η σηµερινή ∆ηµοτική
Αρχή, για σειρά θεµάτων που αφορούν τα αποµακρυσµένα χωριά του
∆ήµου µας, µε την επιτόπια παρουσία της.
ΕΤΗΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στο ∆ηµοτικό σχολείο του Καστανοφύτου την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Κυριακή και ώρα 12.00, πραγµατοποιήθηκε η
ετήσια λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Κασταναφύτου στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα:
1. Απολογισµός δράσης Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου από την αρχή του έτους έως σήµερα.
2. Αποδοχή προτάσεων Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου του Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος 2012.
3. Αποδοχή προτάσεων Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τα έτη 2012 - 2014
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήµαρχος, καθηµερινότητας και τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Ορεστίδος, Βασίλειος Κωστόπουλος και
ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Πασχάλης Μουρατίδης για την τήρηση των
πρακτικών.
Οι κάτοικοι, ύστερα από διαλογική συζήτηση αποδέχτηκαν τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.
ΕΥΧΕΣ
Λάβαµε και αναµεταδίδουµε τις ευχές από τον Οµογενή µας κύριον ∆ηµήτριο Καραθάνο που ζει µόνιµα στις Η.Π.Α., ο οποίος επαινεί το έργο
που παράγει και προσφέρει ο Μορφωτικός Σύλλογος, έργο πολύ σηµαντικό, όπως τονίζει για τους απανταχού συµπατριώτες µας, µέσω και
της εφηµερίδας που εκδίδει. Για τις γιορτές στέλνει τις θερµότερες ευχές του.
(αγαπητέ ∆ηµήτρη, σ’ ευχαριστούµε για τις ευχές σου, αντευχόµαστε
µε αγάπη και εµείς και σε ευχαριστούµε για τη στήριξη και υποστήριξη
που κάθε χρόνο µας προσφέρεις).
µε φιλικούς πατριωτικούς χαιρετισµούς
Βασίλης Αβραµίδης
ΣΕΛΙ∆Α 8
∆ Ω Ρ Ε Ε Σ
ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙ∆Α
Μουσιάδης Αργύριος (Αυστραλία)
210,00
100,00
Πισιώτης Κων/νος Θεσ/κη)
Πισιώτης Πανάρετος (Θεσ/κη)
100,00
Καραθάνος ∆ηµήτριος (ΗΠΑ),
500,00 $
Βασιλείου-Ρούντες Νίκη, του Ιωάννη (Μπαρµπαγιάννη) και της Σοφίας
1.000,00 $ Αυστραλίας
Θερµότατες ευχαριστίες
Οικογ.Φιλίππου Γεώργιος, στη µνήµη της συζύγου του και µητέρας
τους Νίκης µε τη συµπλήρωση έτους από το θάνατό της
100,00
50,00
Παπαδηµητρίου Σοφία, στη µνήµη του συζύγου της Αντώνη
Ο Μέγας Θεός να τους αναπαύει
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Πισιώτης Κων/νος (Θεσσαλονίκη), Φιλίππου Γεώργιος (Καστοριά), Ριζόπουλος Κων/νος, Ριζόπουλος ∆ηµήτριος (Πτολεµαϊδα), Αντωνιάδου
Πολυτίµη, Πισιώτης Πανάρετος (Θεσ/κη), Πισιώτης Γεώργιος, Πισιώτης Αγαθοκλής (Βόλος), Τσιάρας Αλκιβιάδης, Λάππας Κίµων (Καστοριά), Κυριαζή Αναστασία (Θες/κη), Καραµανίδου Θωµαή (Θες/κη), Αναγνωστοπούλου Ελένη (Θες/κη), Παπαδηµητρίου Σοφία, Τοµόπουλος
Απόστολος (ΗΠΑ), Καραθάνος ∆ηµήτριος (ΗΠΑ),
∆ωρητές για την έκδοση του βιβλίου Ιστορίας
Η Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας
από την Ερευνητική Οµάδα Ιστορικών
Χατσέρας Ι. ∆ηµήτριος, Αβραµίδης Βασίλειος, Κώτση Σοφία, Μαγγιλιώτης Κοσµάς, Σικαβίτσας Νικόλαος (Μελβούρνη), Βουίτσης Παναγιώτης (Μαυροχώρι), Πισιώτης Κων/νος (Αθήνα), Ράκκου Ιωάννης
(ΗΠΑ), Κυργιάννης Στέργιος (Λάρισα),Παπαδόπουλος Κων/νος
(Θες/κη), Πληκαδίτης Αθανάσιος, Τσολάκης Φώτιος, Τσιάγγος Θωµάς,
Σιδερά Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Ευγενία, Τσαούσης ∆ηµήτριος,
∆ράσκας Μιχαήλ, Τάµπας Κώστας (Μόντρεαλ),Φιλίππου Ιωάννης,
Σµυρνιού-Παπαθανασίου Βιολέτα (Θες/κη), Μήλιος Σωκράτης (Θες/κη),
Αδάµ Κων/νος, Κωνσταντινίδης Σταύρος, Τουκνίδας Σωκράτης (Αθήνα), ∆ούµας Βασίλειος (ΗΠΑ), Μαγγιλιώτης Χρήστος (Θες/κη), Παπασταύρος Χρυσόστοµος, Πολυξένη και Μαριάνθη Ζαχαριάδου, Νικηφορίδης Λάζαρος, Βασιλείου – Ρούντες Νίκη του Ιωάννη (Μπαρµπαγιάννη) και της Σοφίας (Μελβούρνη),
Θερµά-θερµά ευχαριστούµε
ΣΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Ο Λεωνίδας Ουζούνης και η σύζυγός του Βασιλική, στη µνήµη της
Αναστασίας Πιπέρη,
100,00 $
Συγχαρητήρια
Θερµά συγχαρητήρια στην αγαπηµένη µας εγγονή Κατερίνα Μπουτσιάδου του Νικολάου και της Γλυκερίας που πήρε επάξια το πτυχίο
της Σχολής Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Της ευχόµαστε ολόψυχα υγεία, καλή σταδιοδροµία και τύχη στη ζωή
της.
Ο παππούς Πασχάλης
η γιαγιά Κατίνα Κοτσάνη
Συγχαρητήρια
Θερµά συγχαρητήρια στην Χρύσα Γιαννοπούλου του Ανδρέα και της
Φανής,που ορκίστηκε στις 10/11/2011 και έλαβε το πτυχίο της από
τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Καλή σταδιοδροµία και τύχη στη ζωή της.
Οι γονείς
Ανδρέας και Φανή
Συγχαρητήρια
Η Σοφία Παπαδηµητρίου συγχαίρει την ανηψιά της Γεωργία Παπαδηµητρίου για την αποφοίτησή της από το Τµήµα Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Κατερίνης και της εύχεται
καλή σταδιοδροµία
(Κι εµείς συγχαίρουµε την Κατερίνα, Χρύσα και Γεωργία για τη λήψη
των πτυχίων τους και τις ευχόµαστε καλώς να σταδιοδροµήσουν.)
“Φιλόλογος” µε πείρα, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά όλων των τάξεων ∆ηµοτικού-Γυµνασίου και Λυκείου.λέφωνο: 693 864 97 88
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ‘’
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Ανακοίνωση
Αγαπητοί µας επισκέπτες,
Με πολλή χαρά επικοινωνούµε µαζί σας, για να σας ανακοινώσουµε
την έναρξη λειτουργίας της ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ του Συλλόγου µας, από τη
∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2011, µε ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.msorestis.gr
Τώρα, µας δίνεται η δυνατότητα παροχής άµεσης ενηµέρωσης και
προβολής του έργου µας.
Σε πρώτη ενηµέρωση των επισκεπτών του ιστοχώρου µας, θέτουµε
υπόψη σας τα επιµέρους θέµατα:
• γνωριµία µε το Σύλλογό µας
• ο ∆ήµος µας (Άργος Ορεστικό και οικισµοί)
• τοπική µας ιστορία
• λαογραφικά στοιχεία
• θέµατα πολιτισµού
• οι παραδόσεις και τα έθιµά µας
• η εφηµερίδα µας
• και άλλα
Έχοµε, λοιπόν, και παρέχοµε τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς και
Συλλόγους του ∆ήµου µας, µετά από συνεννόηση µαζί µας, να
παρουσιάζουν το έργο τους.
Στους οµογενείς µας να επικοινωνούν µαζί µας και νa µας
πληροφορούν για κάθε τι που κρίνουν ότι πρέπει να δηµοσιοποιηθεί.
Να παρουσιάζοµε φωτογραφίες του απώτερου και πρόσφατου
παρελθόντος και τωρινές.
Πολλές οι δυνατότητες. Προϊόντος του χρόνου έχοµε την ευχέρεια να
πολλαπλασιάσουµε και να βελτιώσουµε την παραγωγή και παρουσίαση
των θεµάτων µας.
Σύντοµα, τµηµατικά και σταδιακά θα συµπληρώνουµε τα επιµέρους
θέµατα.
Πριν κλείσουµε την πρώτη ενηµέρωση των επισκεπτών µας,
ευχαριστούµε τον συµπατριώτη µας καθηγητή κύριον Πολυχρόνη
Καραγκιοζίδη, σχολικό Σύµβουλο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως,
γιατί σ’ αυτόν οφείλουµε τη δηµιουργία, αφιλοκερδώς της Ιστοσελίδας
µας. Αυτός µας πρότεινε, επιµελήθηκε, συνέταξε και ανέπτυξε την
ιστοσελίδα µας, αυτός δήλωσε και διεκπεραίωσε τα πάντα, σε
συνεννόηση µε την Εταιρία που µας φιλοξενεί.
Για το λόγο αυτό το κόστος φιλοξενία περιορίζεται ετησίως σε 48
ευρώ+ 23 ευρώ ανά διετία.
Το ενδιαφέρον του όµως δεν σταµατά εδώ, είναι πρόθυµος,
ενηµερώνοντάς τον, να διαχειρίζεται, αφιλοκερδώς, την όλη
λειτουργία του προγράµµατος.
Αγαπητέ, φίλε µας, Πολυχρόνη σου είµαστε ευγνώµονες.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο πρόεδρος
Βασίλειος Βλαδ.Αβραµίδης
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ και ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΟΤΕ-COSMOTE
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Την Πέµπτη, 8 ∆εκεµβρίου 2011, στο ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ,
πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση της τελετής απονοµής των
Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE, στους επιτυχόντες µεταξύ των πρώτων
στις Πανεπιστηµιακές Σχολές της Χώρας µας.
∆όθηκαν 15 υποτροφίες και 27 τιµητικές διακρίσεις.
Από το Νοµό Καστοριάς και το Λύκειο Άργους Ορεστικού τιµήθηκαν οι:
- Γεώργιος Ζεϊµπεκάκης που εισήχθη στο Τµήµα Πληροφορικής Σχολής
Θετικών Επιστηµών Α.Π.Θ.
- Ευαγγελία Μοσχίδου, που εισήχθη στο Τµήµα Νοµικής ∆ηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης
- Σταυρούλα Μπεροπούλη του Λυκείου Άργους Ορεστικού, που
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
- Μαρία Ντόρτση του Λυκείου Άργους Ορεστικού, που εισήχθη στο
Τµήµα µαθηµατικών Σχολής Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ.
Θερµά συγχαρητήρια µε την ευχή µέσα από τις σπουδές σας
να αναδειχθείτε σε λαµπρούς ανθρώπους και επιστήµονες
ΣΕΛΙ∆Α 9
ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ
Σοβαρότατο πλήγµα για την πόλη του Άργους Ορεστικού και το ∆ήµο
της Ορεστίδος το γεγονός της κατάργησης και αποµάκρυνσης των
Υπηρεσιών από τη δεύτερη πόλη και το δεύτερο ∆ήµο του Νοµού µας.
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α
Έπαυσε τη λειτουργία του από τις αρχές του καλοκαιριού.
-∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Πρόσφατα, ενώ ήταν γνωστό ότι θα επέλθει, καταργήθηκε- ανεστάλη
κατ’ άλλους – και συγχωνεύτηκε µε τη ∆.Ο.Υ. Καστοριάς.
Οι Υπηρεσίες ήδη µετακινήθηκαν και τα λίαν δυσµενή αποτελέσµατα
ορατά. Οι πολίτες του ∆ήµου µας ταλαιπωρούνται πηγαινοερχόµενοι
στην Καστοριά. Εργατοώρες χαµένες και το οικονοµικό κόστος των µετακινουµένων, σ’ αυτές τις χαλεπές ηµέρες που διάγουµε, όχι ευκαταφρόνητο.
Οι συνδηµότες µας των άλλων οικισµών που επισκέπτονταν τις Υπηρεσίες της πόλης µας, είναι αναγκασµένοι να καταφεύγουν τώρα στην
Καστοριά, οπότε σοβαρότατα πλήττεται και η τοπική µας αγορά.
Ο Καλλικράτης, ως φαίνεται, µε τις αναγκαστικές συνενώσεις που έγιναν, σε τίποτε δεν ωφέλησε το δικό µας ∆ήµο, αφού τους δηµότες του
τους ωθεί πλέον για την εξυπηρέτησή τους στην αλλαχού εξαιτίας της
καταργήσεως των Υπηρεσιών που είχαν την έδρα τους στο Άργος Ορεστικό, ενώ και άλλες Υπηρεσίες τελούν υπό κατάργηση.
-ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Είναι στα πρόθυρα αποµάκρυνσής του, ενώ δαπανήθηκαν σηµαντικά
ποσά για την συντήρηση και κατασκευή κτιρίων προς στέγασή του,
πριν λίγα χρόνια επί δηµαρχίας Νικολάου Τοτονίδη.
-ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
Βρίσκεται σε µετέωρη κατάσταση και ανά πάσα στιγµή µπορεί και να
κλείσει. Πόσες και τι προσπάθειες καταβλήθηκαν για την επαναφορά
του στρατού στην πόλη µας, σε πόσες δαπάνες υπεβλήθη ο ∆ήµος
µας, ώστε να καταστεί λειτουργικό το Κέντρο και τώρα υφίσταται ορατός ο κίνδυνος, παρά τις όποιες περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, για
κατάργησή του.
-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μεταβάλλεται το καθεστώς αυτονοµίας του. Τι µέλλει γενέσθαι; Κάτω
από ποιο καθεστώς θα λειτουργεί; Άγνωστες οι βουλές αυτών που
αποφασίζουν. Έγιναν προσπάθειες και προσπάθειες για την ίδρυση και
λειτουργία του και τώρα που έφτασε σε ένα λίαν ικανοποιητικό επίπεδο σχετικά µε τις κτιριακές του υποδοµές – τον εξοπλισµό – τη στελέχωσή του-τις άριστες προοπτικές για την εξέλιξη των λειτουργιών του,
υπήχθη ως εξαρτώµενη Μονάδα στο Νοσοκοµείο Καστοριάς, για να
λειτουργήσει πώς; Αντί για βελτίωση των λειτουργιών του πού οδεύουµε; Μπορούσε να λειτουργήσει ως αυτόνοµη Μονάδα, γιατί πληροί
όλες και µάλιστα σε άριστο βαθµό προϋποθέσεις. Γιατί άλλα Κέντρα
έµειναν αυτόνοµα;
Απογοητευτική η κατάσταση κι εµείς τι πράττοµε; Ποιες είναι, οι αγωνιστικές διαθέσεις µας για την αποτροπή των δυσµενών εξελίξεων; Ως
πότε χλιαρά θα δεχόµαστε τα ραπίσµατα που µας δίνονται;
ΚΟΛΙΝΤΑ
[από το βιβλίο «Ιστορίες και παραδόσεις της Μακεδονίας, µε την πένα
της Ιφιγένειας ∆ιδασκάλου» (Ζattas Publications, 2010)]
Στο Άργος Ορεστικό (Χρούπιστα) τη νύχτα της παραµονής των Χριστουγέννων, όλοι οι κάτοικοι µένουν άγρυπνοι. Τα παιδιά εφοδιασµένα µε δαυλιά, που πρέπει να τα βγάλουν αναµµένα από τη φωτιά, γυρίζουνε όλα τα σπίτια, χτυπούν τις πόρτες δυνατά, µε τις αυτοσχέδιες
µαγκούρες και τραγουδούνε:
Κόλιντα κοντίλαινα σούρου βαβασίλινα
κοντό σκυλί µάς έφαγε καλή κουλούρα δώσ’ µας
να µην τσακίσω το θυρί, θύρα και παραθύρι
και να σου πω τα Κόλιντα αύριο Χριστός γεννάται
Γεννάται και βαπτίζεται στους ουρανούς πηγαίνει.
Οι άγγελοι τον χαίρονται και οι ∆αιµόνοι σκάζουν
και τα σίδερα σφραγκιάζουν και στα καλά να ζήσετε
και τώρα και του χρόνου!
(ευχαριστούµε τη δασκάλα κυρία Σόνια Ευθυµιάδου – Παπασταύρου,
για την πληροφόρηση που µας έδωσε. Προσωπικά δεν τα γνώριζα. Σε
συζήτηση που έκανα, µε τον φίλο µου Γιάννη Ουζούνη και άλλους διαπίστωσα ότι ψάλλονταν αυτά τα Κόλιντα, µε µικρές διαφορές. Ευχαριστώ και για την αποστολή του CD,που µας έστειλε, µε τραγούδια χριστουγεννιάτικα που έβγαλε το Σχολείο Μαυροχωρίου όπου υπηρετεί).
Βασίλης Αβραµίδης
πρόεδρος του Συλλόγου
ΟΡΕΣΤΙΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΝΕΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
Ο Παναργειακός κατέκτησε τον άτυπο τίτλο του ‘’ πρωταθλητή χειµώνα ‘’ και στο ξεκίνηµα του Β΄γύρου συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήµατος της Α΄ΕΠΣ Καστοριάς, έχοντας παράλληλα,
µε διαφορά την καλύτερη επίθεση.
γράφει ο ∆ηµήτρης Ναούµ
Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήµατος της Α΄ΕΠΣ Καστοριάς τελείωσε. Ο δεύτερος ξεκίνησε και οι ‘’ κοκκινόµαυροι’’ έχουν για τα καλά
‘’γαντζωθεί ‘’ στην κορυφή, καθώς µετράνε µέχρι στιγµής 11 νίκες –
2 ισοπαλίες και µόλις 1 ήττα.
Παράλληλα το συγκρότηµα του Βαγγέλη Σιώµου έχει την καλύτερη
επίθεση του πρωταθλήµατος, µε 52 γκολ και τη δεύτερη καλύτερη
άµυνα, πίσω από την ανταγωνιστική Κορησό.
Ωστόσο, αξίζει να σηµειώσουµε, ότι η φετινή πορεία των Αργιτών
στηρίζεται αποκλειστικά σε γηγενείς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν
αποσκοπούν σε οικονοµικά οφέλη και ο άξονας παιχτών-διοίκησηςτεχνικής ηγεσίας και κόσµου που ακολουθεί την Οµάδα και στα εκτός
έδρας παιχνίδια,αποδίδει καρπούς.
Ας ελπίσουµε, ότι και στη νέα χρονιά η καλή αυτή λειτουργία του
άξονα θα συνεχισθεί, ώστε ο Παναργειακός να συνεχίσει να βρίσκεται σε καλό δρόµο.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 10η ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
10η αγωνιστική: Πολυκάρπη-Παναργειακός
1-1
11η αγωνιστική: Παναργειακός-Μαυροχώρι
2-0
12η αγωνιστική: Πεντάβρυσος -Παναργειακός
1-2
13η αγωνιστική: Παναργειακός-Ασπροκκλησιά
10-1
14η αγωνιστική: Κορησός – Παναργειακός
0-0
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ
15η αγωνιστική: Παναργειακός- Αµπελόκηποι
16η αγωνιστική: Παναργειακός- Οινόη
17η αγωνιστική: Κρόνος -Παναργειακός
18η αγωνιστική: Παναργειακός- Βίτσι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( σε 14 αγωνιστικές)
1.- Παναργειακός
35
8.- Αµπελόκηποι
21
2.- Κορησός
33
9.- Οινόη
16
3.- Πεντάβρυσος
30
10.- Κρόνος
14
4.- Γραµµοχώρια
29
11.- Νεστόριο
13
5.- Νταηλάκη
28
12.- Βίτσι
9
6.- Πολυκάρπη
27
13.- ∆ιποταµία
3
7.- Μαυροχώρι
23
14.- Ασπροκκλησιά
1
Γ΄ ΜΠΑΣΚΕΤ – Α.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Το Άργος Ορεστικό, έχοντας πετύχει µόλις µία νίκη στα επτά επίσηµα παιχνίδια του, βρίσκεται χαµηλά στο βαθµολογικό πίνακα της
Γ΄Εθνικής και όπως όλα δείχνουν, θα έχει µια δύσκολη σεζόν.
Με πενιχρή συγκοµιδή νικών και βαθµών, έχουν ολοκληρωθεί τα 2/3
των παιχνιδιών του ά γύρου για τους ‘’ κυανόλευκους ‘’, ο οποίοι µετρούν µόλις µία νίκη στις επτά αναµετρήσεις τους στο πρωτάθληµα
της Γ΄Εθνικής, κάτι που προµηνύει µια δύσκολη χρονιά.
Το συγκρότηµα του Γιώργου Σούλιου δείχνει σηµαντικές αδυναµίες,
µην ξεχνάµε άλλωστε ότι η Οµάδα έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση µε
την περυσινή χρονιά. Οι περισσότεροι καλαθοσφαιριστές δεν έχουν
την εµπειρία της κατηγορίας µε αποτέλεσµα να υπάρχει κατ’ επέκταση αγωνιστικό βαθµολογικό κόστος.
Ωστόσο, στο φετινό πρωτάθληµα δίνεται χρόνος συµµετοχής σε αρκετά νεαρά παιδιά από τα τµήµατα υποδοµής του Συλλόγου. Το σίγουρο είναι ότι ο Α.Σ. Άργους Ορεστικού µε την προσθήκη του έµπειρου περιφερειακού παίχτη, Γιώργου Μιχαηλίδη, θα επιδιώξει να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες,ώστε να αποφύγει τις δύο
τελευταίες θέσεις, που σε µαγέλο βαθµό θα τον µπλέξουν σε περιπέτειες για την παραµονή του στην Γ΄Εθνική.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
4η αγωνιστική: Ανατόλια – Α.Σ.Άργους Ορεστικού
98-60
5η αγωνιστική: Α.Σ.Άργους Ορεστικού-Γ.Σ. Βόλου
74-68
6η αγωνιστική: Ηρακλής Κοζάνης-Α.Σ.Άργους Ορεστικού
89-73
7η αγωνιστική: Α.Σ.Άργους Ορεστικού- Φοίνικας Λάρισας
61-75
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ∆ΥΟ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
8η αγωνιστική: Αλεξάνδρεια-Α.Σ.Άργους Ορεστικού (18-12-11)
9η αγωνιστική: ρεπό ο Α.Σ.Άργους Ορεστικού
10η αγωνιστική: Α.Σ.Άργους Ορεστικού –Αιγινιακός (15/01/12)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( σε 7 αγωνιστικές)
1.- Μεταµόρφωση Βόλου 13
7.- Ηρακλής Κοζάνης * 9
2.- Αιγινιακός
12
8.- ∆ιόσκουροι Κοζάνης* 9
3.- Φοίλιππος Βέροιας*
11
9.- Άργος Ορεστικό
8
4.- Φοίνικας Λάρισας *
11
10.- Γ.Σ. Βόλου
*8
5.- Ανατόλια
* 10
11.- Αλεξάνδρεια
*6
6.- Αστέρας Λάρισας
10
(µε αστερίσκο είναι οι οµάδες που έχουν κάνει ρεπό)
ΣΕΛΙ∆Α 10
Χέλµουτ Σµιτ: Η Γερµανία πρέπει να δείξει
ψυχή στην Ελλάδα
«Εάν αφήσουµε τους εαυτούς µας να
σαγηνευθούν από έναν ηγετικό ρόλο
στην Ευρώπη, τότε οι γείτονές µας θα
κινηθούν εναντίον µας» δήλωσε
Για τον κίνδυνο αποµόνωσης της Γερµανίας προειδοποίησε ο πρώην καγκελάριος Χέλµουτ Σµιτ, ο οποίος κάλεσε
τη χώρα του να µην παρασυρθεί από το
δέλεαρ της ευρωπαϊκής ηγεµονίας.
Μιλώντας στην κατάµεστη αίθουσα στο
πλαίσιο συνεδρίου του SPD, ο 92χρονος πολιτικός ζήτησε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκληρωση ώστε να αποτραπεί η αποµόνωση της Γερµανίας.
«Εάν αφήσουµε τους εαυτούς µας να σαγηνευθούν από έναν ηγετικό
ρόλο στην Ευρώπη, τότε οι γείτονές µας θα κινηθούν εναντίον µας»
δήλωσε και συµπλήρωσε: «Πρέπει να δείξουµε ψυχή στους φίλους και
γείτονές µας. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουµε και µε την Ελλάδα». «Η
επίδειξη ισχύος της Γερµανίας καταστρέφει τα εθνικά µας συµφέροντα» προειδοποίησε ο κ. Schimdt
Ο Χέλµουτ Σµιτ επίσης υποστήριξε ότι η Γερµανία δεν θα µπορέσει να
γίνει µία φυσιολογική χώρα στο ορατό µέλλον λόγω του «τροµερού και
µοναδικού ιστορικού βάρους» που κουβαλάει. Ζήτησε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε να αποτραπεί η αποµόνωση της Γερµανίας
Γράφει ο Πάνος Κρίκης
∆εκέµβριος 2011
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΓ∆Μ κ. ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ
Την 6η Σεπτεµβρίου 2011, ο Πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ
κ.
Γκρούεφσκι εγκαινίασε υπό το βλέµµα του αγάλµατος του Μεγάλου
Αλεξάνδρου το Αεροδρόµιο των Σκοπίων «Μέγας Αλέξανδρος» και δήλωσε ότι: «Η ηµέρα για την χώρα είναι σηµαντική καθώς η εικόνα της
αλλάζει».
Ο κ. Γκρούεφσκι εξακολουθεί να προκαλεί τον Ελληνισµό και τη διεθνή
κοινή γνώµη, να προκαλεί έντονη αντίδραση και αγανάκτηση µε τις ανιστόρητες και αστήρικτες δηλώσεις του περί Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εις το βιβλίο µου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ», αναφέροµαι δια µακρών και διεξοδικά, οπότε παρέλκει
η µακρολογία. Σ’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, που είναι και επίκαιρο, ήθελα να εκθέσω τις εξής απόψεις, επί των αβασίµων απόψεων και
δηλώσεων του κ. Γκρούεφσκι αλλά και γενικώς των Σκοπιανών. Ιδού το
παρόν κείµενο:
α) Ο Μέγας Αλέξανδρος, γιός του βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου Β΄
γεννήθηκε το 356 π.Χ. και απεβίωσε το 323 π.Χ, αφού κατέλαβε ολόκληρη την Ανατολή, περιλαµβάνοντας ολόκληρη την τότε Αίγυπτο,
ολόκληρη την Περσία και τις τότε Ινδίες.
β) Η αρχαία Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και της Μακεδονίας καταλήφθηκε από τους Ρωµαίους, εκατό περίπου χρόνια προ Χριστού. Καταλήφθηκαν τότε από τους Ρωµαίους και άλλες χώρες στην περιοχή, αλλά πουθενά δεν µνηµονεύθηκαν οι τότε ανύπαρκτοι λαοί των Σκοπίων.
γ) Περί τα έτη 200 – 250 µετά Χριστόν η τεράστια Ρώµη χωρίσθηκε και
το ανατολικό της τµήµα ονοµάστηκε Βυζάντιον.
δ) Κατά την ιστορία των επτά (7) τόµων του έργου της Ιστορίας της
Ελλάδος του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, στον 3ο τόµο αναφέρονται το πρώτον οι Αβαροσλαβικοί πόλεµοι και οι Σλάβοι µνηµονεύονται κατά το έτος 550 µ. Χ. ως εχθροί της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και όχι ότι οι χώρες αυτές ήταν δικές τους περιοχές, όπως µε ψευδείς και αβάσιµες απόψεις υποστηρίζουν πρόσφατα. Επικαλούνται µάλιστα το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος προϋπήρξε ως βασιλεύς των Μακεδόνων προ χιλίων ετών από την εµφάνιση των Σκοπιανών στην περιοχή.
Λάβαµε από τον Κώστα Τάµπα
Ο αγαπητός µας φίλος Κώστας Τάµπας που ζει στο Μόντρεαλ-Καναδά,
µας απέστειλε αποκόµµατα από των εκεί εκδιδόµενων εφηµερίδων,
που αναφέρονται στην απερίγραπτη και µεγαλειώδη εκδήλωση που έγινε για τη Μακεδονία µας στην αγγλική γλώσσα. Ήταν πάρα πολύς ο κόσµος, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες των εφηµερίδων. Πραγµατικά, όπως αναφέρεται, ήταν µια µεγαλειώδης και απερίγραπτης επιτυχίας εκδήλωση. Θέλαµε να την αναδηµοσιεύοµε, όµως από τα αποκόµµατα ήταν ακατόρθωτο παρά τι προσπάθειες που κάναµε. Η ιστοσελίδα στην οποία µπήκαµε δεν µας έδινε στοιχεία, µας παρέπεµπε σε κάποιο τηλέφωνο.
Θέλαµε, αγαπητέ Κώστα, αλλά δεν το καταφέραµε. Πάντως σε ευχαριστούµε για την πληροφόρηση που µας έδωσες.
Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά
µε εκτίµηση
Βασίλης Αβραµίδης
Σ
σ
σ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ»
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ
∆ραστηριότητες ηµερών
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος « Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού, διοργανώνει χριστουγεννιάτικη γιορτή, την Πέµπτη, 22 ∆εκεµβρίου 2011 και
ώρα 7:00΄µ.µ., στην αίθουσα εκδηλώσεών µας, στο Κτίριο δωρεάς ∆αµιανού ∆ούµα.
ΚΑΛΑΝΤΑ
Την Παρασκευή,23 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 6 µ.µ., η Χορωδία του Συλλόγου µας, όπως κάθε χρόνο, θα ψάλει τα Κάλαντα και άλλα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στους κεντρικούς δρόµους της πόλης µας. στις
6:30΄ µ.µ. θα επισκεφθεί το δήµαρχο στο ∆ηµαρχείο για να του πει τα
Κάλαντα και να ανταλλάξουν ευχές.
ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ
Στις 2 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 3 µ.µ., καλούµε όλες
τις
γυναίκες, παιδιά, γιατί όχι και άνδρες( παλαιότερα λάβαιναν µέροςκαι
άνδρες,άνδρες εξάλλου, όπως µου είπε ο οµότιµος καθηγητής οδοντιατρικής,συµπατριώτης µας κ. Λεωνίδας Πισιώτης, επί των ηµερών
της νεότητάς του, καθιέρωσαν το έθιµο αυτό), παρά τις όποιες δυσκολίες που βιώνουµε τα χρόνια αυτά, να συµµετάσχουµε στην
‘’ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ’’.
Ο Σύλλογός µας, πιστός θεµατοφύλακας των παραδόσεων και των εθίµων µας, θα λάβει µέρος µε όλους όσοι θελήσουν και πρέπει να είναι
πολλοί. Ώρα εκκίνησης 3 το απόγευµα από το Κτίριο δωρεάς ∆αµιανού
∆ούµα, όπου στεγαζόµαστε.
Προτρέπουµε και όλους όσοι τα προηγούµενα χρόνια δεν λάβαιναν µέρος, εφέτος να δώσουν το παρόν. Να οργανωθούν πολλές παρέες. Κάθε γειτονιά, ως γειτονιά να λάβει µέρος. Είναι απογοητευτικό να εµφανίζονται µόνον δύο ή τρεις παρέες… ∆εν αγνοούµε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε όλοι µας… πρέπει όµως να διαφυλάξουµε, να περισώσουµε και να διατηρήσουµε τα έθιµά µας. Είναι η κληρονοµιά µας, είναι η ταυτότητά µας, είναι µέρος της ιστορίας µας.
Και για να υπενθυµίσουµε. Πριν από αρκετά χρόνια, (1983-85) το έθιµο κινδύνευσε να σβήσει.Μόνον µερικές γυναίκες µε ένα κασετόφωνο
στο χέρι περιδιάβαιναν τους δρόµους χορεύοντας. Το θέαµα απελπιστικό. Τότε η Ορεστίδα και τις επόµενες χρονιές αποφάσισε, µε τα πενιχρά έσοδα που είχε από δωρεές συµπολιτών µας, να πληρώσει τις
µουσικές ορχήστρες, προσκάλεσε τον κόσµο και πέτυχε το ξαναζωντάνεµα του εθίµου. Στη συνέχεια τη σκυτάλη, επί δηµάρχου κ. Χρυσόστοµου Ανανιάδη, ανέλαβε ο ∆ήµος και µέχρι τώρα καλύπτει τη δαπάνη αµοιβής των µουσικών οργάνων. Το έθιµο επιβίωσε, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια απροθυµία συµµετοχής !
Ευελπιστούµε ότι φέτος η συµµετοχή θα είναι πολυπληθής.
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Η Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου, θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου 2012, στην ταβέρνα ‘’ ΣΑΜΑΜΙ∆Η ‘’.
Η ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α
Συνεχίζοντας τις επιτυχηµένες εµφανίσεις της η Χορωδία µας, υπό τη
διεύθυνση της εξαίρετης µαέστρου µας Ναταλί Σερόβα-Χολοπούλου,
πήρε µέρος, ύστερα από πρόσκληση, στο 13ο Χορωδιακό Φεστιβάλ της
Λευκάδας, πατρίδας των ποιητών Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και Άγγελου
Σικελιανού.
Το εν λόγω Φεστιβάλ διοργάνωσε η ‘’ Νέα Χορωδία ‘’ Λευκάδας µε την
οικονοµική ενίσχυση και αρωγή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Έλαβαν µέρος οι χορωδίες:
-Η ‘’ ΟΡΕΣΤΙΣ ‘’ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
-∆ήµου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
-ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Ο∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
-‘’ ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 1964 ‘’ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ήταν ο διακεκριµένος µουσικοσυνθέτης ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ, γνωστός στους συµπολίτες
µας, γιατί ήταν Καλλιτεχνικός ∆/ντής και στο δικό µας Φεστιβάλ, αλλά
και από τις παραστάσεις που έδωσε στην πόλη µας µε τους λυρικούς
της Αθήνας.
Η συναυλία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 10-12-2011, στην αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Λευκάδας, µε
εξαιρετική επιτυχία και καταχειροκροτήθηκε από το φιλόµουσο κοινό
της Λευκάδας.
Η Χορωδία µας, µε το ποικίλο και εκλεκτό πρόγραµµά της, πραγµατοποίησε θαυµάσια εµφάνιση, αποσπώντας εγκωµιαστικά σχόλια για την
απόδοσή της, τα οποία ακούσαµε και στα καταστήµατα την επόµενη
ηµέρα.
Την Κυριακή το πρωί ο αγαπητός µας Γιάννης Πλίτσης, επίσηµος ξεναγός, µας ξενάγησε στην πόλη και µας οδήγησε στο µοναστήρι της ‘’Παναγίας Φανερωµένης ‘’ να προσευχηθούµε και να απολαύσουµε την
θαυµάσια θέα της πόλης από ψηλά µέσα στον ελαιώνα.
Στη συνέχεια αναχωρήσαµε για το Άργος µέσω Πρέβεζας-Πάργας,
περνώντας και από το υποθαλάσσιο τούνελ του Ακτίου.
Η όλη διαδροµή της µετάβασης και επιστροφής στη Λευκάδα, η ζεστή
ΣΕΛΙ∆Α 11
φιλοξενία των οργανωτών, η επιτυχία της συναυλίας µας, η σύµπνοια
και αγάπη µεταξύ των χορωδών και των µελών του Συλλόγου, σε συνδυασµό µε τις καλές, για την εποχή, καιρικές συνθήκες, δηµιούργησαν
µια εξαιρετική εκδροµική ατµόσφαιρα που θα τη θυµόµαστε και θα τη
συζητούµε για πολύ καιρό.Θωµάς Ν. Τσιάγγος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‹‹Η ΟΡΕΣΤΙ∆Α ››, ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
2012, ΘΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ
ΣΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1.
ΟΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΟΥΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.
ΣΚΟΠΟΣ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ.
Α/Α
ΑΙΤΗΣΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 ΕΠΩΝΥΜΟ :
2 ONOMA:
3 ΗΛΙΚΙΑ :
4 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ :
ΕMAIL :
6 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΕΙΜΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟΣ
Β. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Γ. ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ ΜΕ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Ή ΣΤΟ INTERNET
∆. ΕΧΩ ∆ΙΑΒΑΣΕΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ε. ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ζ. ΕΧΩ ∆ΙΑΚΡΙΘΕΙ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ
Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ
(Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να κυκλώσουν µε µολύβι ή στυλό
µία από τις παραπάνω επιλογές Α-Ζ, εκτιµώντας το επίπεδο δυναµικότητας τους )
ΕΠΕΙ∆Η ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‹‹Η ΟΡΕΣΤΙ∆Α ››
,ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ………… .
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ……… ΑΠΟ ΤΙΣ ……… ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
…..
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Φιλοπτώχου
Με µεγάλη συµµετοχή και πολύ κέφι γιορτάστηκαν και φέτος τα Χριστούγεννα από τη Φιλόπτωχο.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ΑΚΡΟΑΜΑ την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου.
Η πρόεδρος κ. Μαρία Βάµβα καλωσόρισε τις κυρίες. Ο ∆ήµαρχος της
πόλης µας κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου µε τη σύζυγό του, που τίµησαν µε την παρουσία τους τη γιορτή της Φιλοπτώχου, απηύθυνε χαιρετισµό και ευχές στους καλεσµένους της εκδήλωσης.
Κατόπιν η κυρία Βαϊτσα Μπουρνούτου έλαβε το λόγο και τόνισε στην
οµιλία της τη σηµασία της γιορτής των Χριστουγέννων στις ψυχές των
ανθρώπων. Ευαισθητοποίησε και συγκίνησε µε τα λεγόµενά της όλες
τις κυρίες.
Ακολούθησε γλέντι και χορός µε αµείωτο το κέφι ως την τελευταία
στιγµή.
Η Γέννηση του Θεανθρώπου και η έλευση του Νέου Έτους ας αναγεννήσουν τις ψυχές µας και ας µας δώσουν τη δύναµη ν’ αγωνιστούµε για
τη ζωή και τις αξίες της.
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισµένος ο Καινούργιος Χρόνος
Η πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ.
της Φιλοπτώχου Άργους Ορεστικού
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΣΕΛΙ∆Α 16
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Και να που << αισίως;>> φτάσαµε στις αρχές του ∆εκεµβρίου
και οδεύουµε προς το φινάλε του δύσκολου αυτού χρόνου.
∆εκέµβριος, τελευταίος µήνας του χρόνου, το <<στερνοπούλι>>,
αλλά και ο πρώτος µήνας µιας εποχής του έτους, του χειµώνα. Ο
Χειµώνας, ιδιαίτερα στα µέρη µας , είναι όντως η πιο δύσκολη εποχή
του χρόνου και όχι µόνο από τα δύσκολα και ενίοτε ακραία καιρικά
φαινόµενα ( χιόνια, παγωνιές, αποκλεισµοί ορεινών χωριών, δυσκολίες
στις συγκοινωνίες) αλλά και λόγω των πολλών εξόδων που
απαιτούνται κατά την διάρκειά του. Τώρα µάλιστα που η τιµή του
πετρελαίου βρίσκεται στα ύψη και η οικονοµική κρίση να διαιωνίζεται
και να επιδεινώνεται, το πρόβληµα είναι ακόµη εντονότερο.
∆εκέµβριος. ∆ωδέκατος µήνας σύµφωνα µε το Γρηγοριανό
ηµερολόγιο δεν είχε πάντα αυτή τη σειρά. Στο αρχαίο Ρωµαϊκό
ηµερολόγιο ήταν δέκατος. Αργότερα µετατέθηκε στη δωδέκατη θέση
χωρίς να αλλάξει η ονοµασία του, αν και το DECEM στα λατινικά
σηµαίνει δέκα.
∆εκέµβριος, ο µήνας µε τις πολλές θρησκευτικές γιορτές, µε
προεξάρχουσα τη µεγαλύτερη Χριστιανική γιορτή. Τη Γέννηση Του
θεανθρώπου, του Χριστού. Τον ∆εκέµβριο στον τόπο µας υπάρχουν
πολλά τοπικά έθιµα τα οποία για µια ακόµη χρονιά καλούµαστε όλοι
µας να τα τηρήσουµε. Γνωρίζω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι οικονοµικά,
αφάνταστα δύσκολοι, έχουµε όµως ιερό χρέος όλοι µας να τηρήσουµε
τα τοπικά µας έθιµα, έστω και από το υστέρηµά µας, έστω και µε
θυσίες.
Εδώ και αρκετές ηµέρες η όψη της πόλης µας στους
κεντρικούς δρόµους έχει αλλάξει καθώς τα πολλά φωτεινά και
ποικιλόµορφα λαµπιόνια δίνουν εορταστική και χαρούµενη νότα. Στο
πνεύµα των ηµερών είναι κατάλληλα στολισµένες και οι προθήκες των
καταστηµάτων αλλά και τα µπαλκόνια πολλών σπιτιών.
Ο Νοέµβριος, ο οποίος είναι ένας κατ εξοχήν µήνας µε
πολλές βροχές, φέτος, ήταν εντελώς άνυδρος!.. Έτσι, αντί για βροχές
είχαµε µεγάλη πτώση της θερµοκρασίας. Κυριολεκτικά χειµωνιάτικες
οι καιρικές συνθήκες, µερικές µάλιστα ηµέρες
το κρύο ήταν
δριµύτατο, ιδιαίτερα το πρωί και το βράδυ το θερµόµετρο έδειχνε
πάντα – µείον.
Το Σάββατο βράδυ 19 Νοεµβρίου, στο Πνευµατικό Κέντρο της
πόλης µας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Όµηρου Μαυρίδη << Η
ανεψιά µου η Τουρκάλα>>. Την αξιόλογη αυτή εκδήλωση
πραγµατοποίησε η Εύξεινος Λέσχη Άργους Ορεστικού.
Στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας δεν υπάρχουν
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ, γιατί οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου µας δεν
φρόντισαν να στείλουν στην εφηµερίδα µας. Άγνωστο γιατί. Από
παράλειψη; ∆εν γνωρίζω. Αν είναι έτσι έχει καλώς. ∆ιαφορετικά… το
λόγο έχει ο κύριος ∆ήµαρχος.
Μερικές φορές η αγριότητα και βαρβαρότητα του ανθρώπου
φτάνει στα έσχατα όρια της απανθρωπιάς και εγγίζει την κτηνωδία.
Πρόσφατα, άγνωστοι(;) στην περιοχή Κορεστείων σκότωσαν µια
αρκούδα και στη συνέχεια ακρωτηρίασαν µέλη του σώµατός της!!! Τι
να πει κανείς. Αυτό το ανοσιούργηµα µόνο φρίκη προκαλεί.
Με το σύνθηµα << Ο Αθλητισµός ενώνει>>, Ο Παναργειακός
( ποδόσφαιρο) και ο Α.Σ. Άργος Ορεστικό( µπάσκετ) από κοινού
πραγµατοποίησαν τον ετήσιο χορό τους
την Παρασκευή 2
∆εκεµβρίου, στο κοσµικό κέντρο << Ακρόαµα>>. Η προσέλευση του
κοινού ήταν ικανοποιητική.
Από την πρώτη ∆εκεµβρίου έπαψε να λειτουργεί η ∆.Ο.Υ.
στην πόλη µας. Συγχωνεύθηκε µε αυτήν της Καστοριάς όπου και
µετατέθηκαν όλοι οι υπάλληλοί της. Έτσι, άλλη µια υπηρεσία( από τις
λιγοστές εξάλλου που υπάρχουν στην πόλη µας) έφυγε. Η πολιτεία
διατυµπανίζει συνεχώς και σε όλους τους τόνους την αποκέντρωση!..
Στην πράξη όµως διαπιστώνουµε ότι γίνεται µάλλον…
υπερσυγκέντρωση!..
Τη ∆ευτέρα το βράδυ, πέντε ∆εκεµβρίου, στο περικαλλές
Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης µας πραγµατοποιήθηκε Μουσική
εκδήλωση από τον γνωστό συνθέτη και τραγουδιστή ∆ιονύση
Σαββόπουλο. Η αίθουσα ήταν κατάµεστη.
Ο περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος ∆ακής,
ανήγγειλε έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ύψους
9.446.680 ευρώ!.. ∆ιαβάζοντας όµως κανείς το κείµενο διαπιστώνει
ότι όλο το ποσό διατίθεται για έργα στο ∆ήµο Καστοριάς!!! Προσωπικά πιστεύω ότι: Άλλο είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και άλλο ο ∆ήµος Καστοριάς. Εσείς τι γνώµη έχετε;
Μερικές φορές οι ενέργειές µας δεν συνάδουν µε τη υφιστάµενη οικονοµική πραγµατικότητα. Έτσι, παρά την οικονοµική κρίση,
το τριήµερο της αργίας της 28ης Οκτωβρίου ,ση µειώθηκε µια από τις
µεγαλύτερες εξόδους των κατοίκων των Αθηνών και των άλλων µεγάλων πόλεων της Χώρας!.. Κατά την ταπεινή µου γνώµη, µια λογική εξήγηση υπάρχει: Να πήγαν όλοι στα πατρικά τους σπίτια για… προµήθειες!..
32.000 συνταξιούχοι δεν εµφανίστηκαν ποτέ στην απογραφή
των συνταξιούχων του ΙΚΑ µέσω τραπεζών. Η πολιτεία δηλώνει ότι θα
ζητήσει πίσω τα χρήµατα από αυτούς που παράνοµα για χρόνια τα εισέπρατταν. Καλά θα τα ζητήσει, θα τα εισπράξει όµως;
Άδεια για έρευνα αναζήτησης χαµένου θησαυρού ζήτησαν και πήραν
από το ∆ήµο µας δύο άτοµα. Ισχυρίζονται ότι στην περιοχή των <<
Οντρίων>> βρίσκεται χαµένος θησαυρός αµύθητης αξίας!!! Για να δούµε, θα βρεθεί θησαυρός… ή…
Το Σάββατο βράδυ, 10 ∆εκεµβρίου, στο κοσµικό κέντρο << Καταφύγιο>>, ο Μικρασιατικός Σύλλογος της πόλης µας << Η Κύζικος>> πραγµατοποίησε τον Χριστουγεννιάτικο χορό του παρουσία πολλών µελών
και φίλων του Συλλόγου.
Η επί των πολιτιστικών αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου µας και οι
<<ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ>> σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο βράδυ, 10 ∆εκεµβρίου, στη ∆ηµοτική µας βιβλιοθήκη, παρουσίασαν το βιβλίο του συγγραφέα Ισίδωρου Ζουργού << Ανεµώλια>>. Για το
βιβλίο µίλησαν ο ίδιος ο συγγραφέας καθώς και ο γιατρός- συγγραφέας Νώντας Τσίγκας.
Την Παρασκευή το βράδυ, 9 ∆εκεµβρίου, στην πλατεία Ιωάννου Ζάχου
( κεντρική πλατεία) υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής του ∆ήµου µας
και παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, αντιδηµάρχων, δηµοτικών συµβούλων και πολλών συµπολιτών µας έγινε το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του ∆ήµου µας. Στη συνέχεια τα µικρά παιδιά κρέµασαν τις ευχετήριες κάρτες τους στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο είναι λιτό αλλά όµορφο.
Ο ∆εκέµβριος είναι ο µήνας που σε όλους µας, ιδιαίτερα όµως στα µικρά και νεαρά άτοµα προκαλεί µια γλυκιά θα έλεγα αναστάτωση, καθώς µε ανυποµονησία περιµένουµε τον ερχοµό των Χριστουγέννων και
της πρωτοχρονιάς. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει µαθητής- µαθήτρια που
να µην περιµένει µε λαχτάρα τις διακοπές των Χριστουγέννων. Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα, πως, κάτι αντίθετο είναι µάλλον αφύσικο.
Αέναη η ροή του χρόνου. Ασταµάτητη. Άλλος ένας χρόνος οδεύει προς
τη δύση του. Άλλη µια χρονιά προστίθεται στην πλάτη µας. Και καθώς
τα χρόνια περνούν και µεγαλώνουµε ( ηλικιακά) το πέρασµα του χρόνου σαν να επιταχύνεται. ∆ύσκολη η φετινή χρονιά, πολύ δύσκολη για
όλους µας. Μάταια προσπαθούµε να δούµε κάποιο φωτεινό σηµάδι,
έστω και αµυδρό στον σκοτεινό ορίζοντα. Κοντεύουµε όλοι µας να µελαγχολήσουµε, έχοντας όµως πάντα την κρυφή ελπίδα πως κάτι θα γίνει για να πάµε προς το καλύτερο. Ίσως να είναι υπέρµετρη αισιοδοξία, ενδεχοµένως και << στρουθοκαµηλισµός>>, νοµίζω όµως πως είναι
προτιµότερα από την µαύρη απαισιοδοξία.
Το πρωτοχρονιάτικο Αργίτικο καρναβάλι είναι οµολογουµένως αρκετά
καλό τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιακό και αξιόλογο θα έλεγα. Ελπίζουµε ότι και φέτος, παρά τις όποιες οικονοµικές δυσκολίες που όλοι
µας έχουµε, το καρναβάλι µας θα είναι πετυχηµένο. Και όπως κάθε χρόνο το γράφω από τη στήλη αυτή του << Παρατηρητή>>, έτσι και φέτος,
σας προτρέπω όλους σας να έχετε συµµετοχή στο πρωτοχρονιάτικο
Αργίτικο καρναβάλι. Είπαµε: Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχία του καρναβαλιού µας είναι η µαζική συµµετοχή µας.
Ο <<Παρατηρητής>> εύχεται σε όλους τους Αργίτες και Αργίτισσες
απανταχού της γης καθώς και σε όλο τον κόσµο: << ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ>>
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ;
ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ;
Ο Παρατηρητής
ΟΡΕΣΤΙΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Γ Ρ Ι Π Π Η
∆. Ι. Χατσέρας
Καθηγητής Καρδιολογίας
Ίσως αργά απτόµεθα της περιγραφής του απλουστέρου και
πλέον γνωστού λοιµώδους νοσήµατος, όµως νοµίζοµεν ότι, εάν
παρακoλουθεί κανείς όλην την σειράν των σχετικών άρθρων, θα ίδει
,ότι το θέµα τούτο, θα γίνει πλέον καταληπτό εάν υπάρχει ικανή γνώσις
των προηγουµένων θεµάτων.
Οµιλούµεν βέβαια περί του απλουστέρου λοιµώδους
νοσήµατος αλλά όµως δεν είναι και τόσον απλούν και τόσον άκακον
όσον φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Γενικώς είναι το νόσηµα που
επιβαρύνει όταν επιπλέκει τας διαφόρους άλλας καρδιολογικάς και
πνευµονολογικάς νόσους, τόσον ώστε αυτές να επισπεύδονται εις
εξέλιξιν επί τα χείρω µέχρι του σηµείου να επιταχύνεται και η έλευσις
του µοιραίου. Άρα δεν είναι τόσον αγαθή νόσος όσον οι πλείστοι
νοµίζουν, γεγονός το οποίον αλάνθαστα µαρτυρεί και η ιστορία της
γρίππης η οποία έχει να αναφέρει πανδηµίας µε εκατόµβες θυµάτων,
την µεγαλυτέραν των οποίων αναφέροµεν κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου αιώνος, κατά το έτος 1918, την επωνοµαζοµένη
Ισπανική Γρίππη.
Είναι, λοιπόν, η Γρίππη οξεία λοιµώδης νόσος, η οποία
µεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και καταλαµβάνει τεράστιες
πληθυσµιακές εκτάσεις, εµφανιζοµένη κατά επιδηµίες ή και πανδηµίες.
Οφείλεται εις διηθητικόν ιόν και µεταδίδεται δια των σταγονιδίων των
εκπεµποµένων κατά τον βήχα ή και δια της αναπνοής, καθώς επίσης και
δια της επαφής ατόµων δια χειραψίας,ασπασµών κ. λ. χειρισµών και
επαφής µολυσµένων αντικειµένων. Μολονότι η απλή µορφή γρίππης
είναι µικρής διαρκείας και καλής προγνώσεως, όµως οι επιπεπλεγµένες
µορφές της, ιδίως µε πνευµονία, καθίστανται σοβαρότατες και πολλές
φορές καταλήγουν σε θάνατον.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος µεταδόσεως της
νόσου και δη η µεγάλη πληθυσµιακή µετάδοσης αυτής, ώστε ειδικός
τοµέας της επιστήµης, η επιδηµιολογία, έχει µελετήσει το φαινόµενον
της µεταδόσεως της γρίππης εις τους πληθυσµούς ανά τους αιώνας, και
εξήχθησαν σοβαρά αποτελέσµατα εκ της µελέτης αυτής. ∆ια των
αποτελεσµάτων των µελετών τούτων κατέστη σε εµάς γνωστή η
επιδηµατολογική συµπεριφορά του νοσήµατος, ώστε να ληφθούν κατά
συνέπειαν τα δέοντα µέτρα αντιµετώπισης των επιδηµιών.
Κρίνοµεν σκόπιµον να τονίσοµεν ότι επιδηµία ονοµάζεται η
κατάληψη υπό ενός νοσήµατος µεγάλης πληθυσµιακής µάζας, δηλαδή
κατάληψις από την νόσο µιας περιοχής ή πόλεως, όπου οι κατοικούντες
καταλαµβάνονται υπό του νοσήµατος ο ένας µετά τον άλλον πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίοι δεν προσβάλλονται. Οι επιδηµίες
έρχονται, ακµάζουν και παρέρχονται µέσα σε ένα µικρό χρονικό
διάστηµα. Πανδηµίες λέγονται οι καθολικές εξαπλώσεις ενός
νοσήµατος σε µεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις µεγέθους κρατών ή και
Ηπείρων.
Κατόπιν τούτου από τα επιδηµιολογικά αποτελέσµατα των
µελετών που έγιναν για την Γρίππη συνάγονται τα κάτωθι
συµπεράσµατα, όσον αφορά τον τρόπον της εξαπλώσεως αυτής.
Εµφανίζεται συνήθως κατά µικράς επιδηµίας ιδίως κατά τις
ψυχρές εποχές του έτους και σε πολύ περιορισµένες περιοχές χωρίς
µεγάλη θνησιµότητα. Οµιλούµεν για µικράν θνησιµότητα,όχι εκ του
γεγονότος ότι αυτή αύτη η γρίπη εις µικράς επιδηµίας µπορεί να
επιφέρει θάνατον, αλλά µπορεί να επιδράσει δυσµενώς εις γεροντικά
άτοµα ή καρδιοπαθείς ή πνευµονοπαθείς, και να προκαλέσει ως εκ
τούτου τον θάνατον, και κυρίως δια επιλοιµώξεων µε µικρόβια ή και δια
λειτουργικής επιβαρύνσεως του κυκλοφορικού συστήµατος.
Πλην των µικρών επιδηµιών καµιά φορά έχοµεν έκρηξιν
µεγάλων επιδηµιών, τεραστίων γεωγραφικών εκτάσεων, οι οποίες και
χαρακτηρίζονται ως πανδηµίες και οι οποίες προκαλούν µεγάλον
αριθµόν θανάτων όχι µόνον, ως προαναφέραµε, των ατόµων των
βαρέως πασχόντων εξ άλλων νοσηµάτων, αλλά και των εντελώς
φυσιολογικών ατόµων που ενόσησαν µόνον εκ γρίππης.
Εκ της Ιστορίας αναφαίνεται ότι κατά τους τελευταίους αιώνες
τέτοιες πανδηµίες γρίππης παρετηρήθησαν κατά τα έτη 1729 έως
1732,το 1830 έως 1833, το 1847 έως 1848,το 1889 έως 1893 και η
εντός του προηγούµενου αιώνος πρώτη πανδηµία γρίππης και
φοβεροτέρα εις αριθµόν θυµάτων το 1918 έως το 1920. Πανδηµία η
οποία µόνον εις την Ευρώπην είχε 20.000.000 θύµατα και η οποία
επωνοµάσθη Ισπανική Γρίππη.
Τέλος δε η εσχάτη πανδηµία, µικράς διαρκείας του
Σεπτεµβρίου του 1957, η οποία και επωνοµάσθη Ασιατική Γρίππη και την
οποία πλείστοι εκ της παρούσης γενεάς και ενθυµούµεθα και
υπέστηµεν. Ευτυχώς η τελευταία πανδηµία δεν εσηµείωσε πολλά
θύµατα,πλην των συνήθων θυµάτων των επιδηµικών γριππών, ήτοι των
εξησθενηµάντων ατόµων εξ άλλων βαρέων νοσηµάτων.
H πανδηµική εξάπλωσις της γρίππης παρουσιάζει τρία
διαδοχικά στάδια µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται διαστήµατα
µερικών µηνών.Κατά το πρώτο πανδηµικόν κύµα της γρίππης η νόσος
διατρέχει υπό ηπίαν µορφήν και δεν συνοδεύεται από επιπλοκάς, παρ’
όλον ότι προσβάλλονται πολλά άτοµα. Το κύµα τούτο διαρκεί περίπου
3-6 εβδοµάδες και µετά παρεµβολή λίγων µηνών, ακολουθείται από το
δεύτερον κύµα της νόσου κατά το οποίον προσβάλλεται πολύ µεγάλος
πάλιν αριθµός ατόµων, αλλά αυτήν την φοράν είναι πλέον βαρυτέρα η
πορεία της νόσου και συνοδεύεται υπό πλείστων επιπλοκών, και
ΣΕΛΙ∆Α 15
περισσότερον υπό επιπλοκής πνευµονίας η οποία στην περίπτωσιν καθίσταται θανατηφόρος αυξάνοντας την θνησιµότητα του γριππικού τούτου κύµατος. Το δεύτερον τούτο κύµα είναι διαρκείας 3-6 εβδοµάδων,
και η έναρξίς του ως το τέλος του είναι απότοµος όπως και του πρώτου
κύµατος. Το τρίτον πανδηµικόν κύµα της γρίππης προχωρεί βραδέως
και µετά διάρκεια 3-6 εβδοµάδων υποχωρεί βαθµιαίως. Κατά το κύµα
αυτό προσβάλλεται µικρός σχετικά αριθµός ατόµων, αλλά οι επιπλοκές
αυτού είναι κατά πολύ συχνότερες, κατά πολύ πιο σοβαραί.
Κατά τας πανδηµίας της γρίππης προσβάλλονται υπό της νόσου άτοµα πάσης ηλικίας, αλλά η νοσηρότης εµφανίζεται επί ατόµων
ηλικίας 5 και 40 ετών. Η γενική νοσηρότης της γρίππης καλύπτει ποσοστόν υπερβαίνον συνήθως το 50%.
Εκτός από την πανδηµικήν µορφήν της γρίππης η οποία σπανίως εµφανίζεται 1-2 φοράς ανά αιώνα, η γρίππη εµφανίζεται και σε περιορισµένες γεωγραφικές περιοχές κατά µικράς επιδηµίας,οπότε,λέγεται επιδηµική Γρίππη. Αυτή συνήθως προσβάλλει µικρόν αριθµόν ατόµων, προσλαµβάνει ολιγότερον σοβαράν µορφήν και προκαλεί ελαχίστας επιπλοκάς. ∆εν παρετηρήθη οιαδήποτε σχέσις µεταξύ των πανδηµιών της
γρίππης και των επιδηµικών περιορισµένων κυµάτων αυτής. Πιθανολογείται ότι διαφορετικοί τύποι ιών προκαλούν τις µεν από τις δε. Άλλωστε εις την µεγάλην πανδηµίαν της ισπανικής γρίππης το 1918 δεν ήταν
ακόµη γνωστόν ως αίτιον της γρίππης ο ιός.
Η νόσος µεταδίδεται αµέσως από ανθρώπου εις άνθρωπον δια
των σταγονιδίων που εκπέµπονται κατά την οµιλίαν, τον βήχα, τον
πταρµόν,δια του φιλήµατος κ.λ.π., ως εµµέσως δια διαφόρων µολυσµένων αντικειµένων. Η ταχεία εµφάνισις της νόσου εις όλας τας Ηπείρους εξηγείται µε την µεγάλην και ταχείαν επικοινωνίαν των λαών σήµερον, λόγω της τεραστίας αναπτύξεως των συγκοινωνιακών µέσων.
Παλαιότερον επιστεύετο ότι η νόσος οφείλετο σε ένα βακτηρίδιον το λεγόµενον του Preiffer, το οποίον ανευρίσκετο εις τους γριππιώντας,αλλά αργότερον όµως απεδείχθη ότι τούτο αποτελεί συνοδόν
βακτηρίδιον και η νόσος οφείλεται εις ∆ιηθητόν Ιόν, πράγµα το οποίον
απέδειξαν οι Smith,Anarews και Laialaw το 1933.
Οι ως άνω επιστήµονες απεµόνωσαν τον ιόν από τα εκκρίµατα
και τον ρινοφάρυγγα των ατόµων των ευρισκοµένων εις τα πρώτα στάδια της νόσου.
Αργότερα υπό άλλων επιστηµόνων απεδείχθη ότι ο διηθητικός
ιός αποτελείτο από δύο στελέχη το Α και Β, τα οποία είχαν µερικές
ανοσοβιολογικές διαφορές µεταξύ των.
Η περίοδος επωάσεως της γρίππης διαρκεί 1-3 ηµέρας, οπότε
η νόσος εισβάλλει µετά φρικίων και εντόνου καταβολής δυνάµεων δια
πυρετού, ακολουθούν αµέσως καταρροϊκά φαινόµενα εκ της ρινός, του
φάρυγγα και της τραχείας.
∆ιακρίνοµεν την νόσον α) εις απλήν µορφήν (άνευ επιπλοκών)
και β) την πνευµονικήν.
Η απλή µορφή της γρίππης αρχίζει µε γενικήν κακουχίαν φρίκια και εντόνους πόνους κατά τα άκρα και την σπονδυλικήν στήλην. Η
έντονη κεφαλαλγία και η εξάντλησις αποτελούν προέρχοντα και χαρακτηριστικά συµπτώµατα. Η θερµοκρασία του ασθενούς ανέρχεται ταχέως εις υψηλά επίπεδα 38ο – 40ο και ο άρρωστος εµφανίζει ελαφράν ταχύπνοιαν.
Από την αντικειµενικήν εξέτασιν ο ασθενής εµφανίζεται καταβεβληµένος, το δε πρόσωπον ο λαιµός και ενίοτε και τω άνω τµήµα του
θώρακος αυτού είναι εξέρυθρα. Οι επιπεφυκότες και ο φάρυγγας είναι
εντελώς εξέρυθρα και υπεραιµικοί. Με την εισβολή η νόσος προκαλεί
ρινίτιδα καθώς και έντονο ξηρό βήχα. Ρινορραγίαι και επιστάξεις είναι
συχναί εις τους ασθενείς. Ιδιαιτέρα µορφή της γρίππης είναι η γαστρεντερική µορφή αυτής,οπότε ο άρρωστος εµφανίζει γαστρεντερικάς διαταραχάς, ναυτία, εµέτους, διαρροίας και κοιλιακά ήλγει. Η πνευµονική
µορφή της γρίππης παρατηρείται κατά το 2ον ή 3ον πανδηµικόν κύµα
που προαναφέραµε. Χαρακτηριστικόν ταύτης είναι η προσβολή του
αναπνευστικού συστήµατος. Εις τους ασθενείς που εµφανίζουν αυτήν
την µορφήν της γρίππης εξελίσσεται εις πνευµονία η όλη κατάστασις
κατά µια αναλογία 5-15%. Χαρακτηριστικά συµπτώµατα της τοιαύτης
εξελίξεως είναι η κυάνωσις, η δύσπνοια, το δε βαρύ σύµπτωµα εις το
οποίο απευχόµεθα να καταλήξει ο ασθενής είναι το Πνευµονικό Οίδηµα. Το πνευµονικό οίδηµα είναι το τελικόν στάδιον και το οποίον επιφέρει τον θάνατον εντός 24 έως 48 ωρών. Υπό αυτήν την µορφήν επέρχεται η θανατηφόρος εξέλιξις της νόσου κατά τας αναφεροµένας υπό
της ιστορίας τραγικάς επιδηµίας.
Εκτός της τοιαύτης εξελίξεως η γρίππη προδιαθέτει εις επιπλοκάς αι οποίαι συνίστανται εις δευτερογενείς λοιµώξεις. Πιθανόν
τούτο να οφείλεται εις ελάττωσιν της αντιστάσεως του οργανισµού
έναντι των µικροοργανισµών.
Όσον αφορά την θεραπείαν, ειδική αιτιολογική θεραπεία της
νόσου δεν υπάρχει. Η άποψις ότι πρέπει να χορηγούµε προληπτικώς
αντιβιοτικά δεν ευσταθεί. Η γενική θεραπεία συνιστάται εις την κατάκλισιν, διατήρησιν σταθεράς θερµοκρασίας περιβάλλοντος, ελαφράν δίαιταν, χορήγησιν αντιπυρετικών, αναλγητικών και αντιβηχικών φαρµάκων, ως και αποφυγή της κοπώσεως και εκθέσεως του ασθενούς εις το
ψύχος.
Προφύλαξις εκ της νόσου επιτελείται, εκτός από τα µέτρα της
ατοµικής αποµονώσεως και προφυλάξεως, ιδία κατά τας περιόδους της
πανδηµίας, και δια της χρησιµοποιήσεως της ενεργητικής ανοσοποιήσεως. Προς τούτοις υπό των Grancis και Salk παρεσκευάσθη εµβόλιον,
το οποίον περιέχει αµφοτέρους τους τύπους των ιών, ήτοι τον Α και Β.
Η προστασία εν τούτοις του εµβολίου τούτου δεν απεδείχθη αποτελεσµατική κατά των άλλων ενδιαµέσων µορφών του διηθητικού ιού της
γρίππης. -
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
Πανεπιστηµιακή ανασκαφή Άργους Ορεστικού:
µια ανασκαφή σε κίνδυνο
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων διενεργεί από το 2009 ανασκαφή στη θέση
Παραβέλα του Άργους Ορεστικού, συνεχίζοντας την ανασκαφή που
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο αείµνηστος αρχαιολόγος Θανάσης
Παπαζώτος πριν από 20 χρόνια. Πραγµατοποιείται το καλοκαίρι µε τη
συµµετοχή αρχαιολόγων, φοιτητών από δύο πανεπιστηµιακά τµήµατα
και εργατών από την περιοχή. Είναι η µοναδική ανασκαφή που
διενεργείται συστηµατικά στο νοµό Καστοριάς και ερευνά µνηµεία της
περιοχής τα οποία χρονολογούνται στα ρωµαϊκά και τα πρώιµα
βυζαντινά χρόνια. Ως τώρα έχουν αποκαλυφθεί δύο ρωµαϊκά κτίσµατα
(2ος αι. µ.Χ.) κάτω από µία παλαιοχριστιανική βασιλική (5ος αι. µ.Χ.). Το
ένα θα µπορούσε να είναι ένα είδος αγοράς και το δεύτερο µια
αίθουσα συνεδρίου, η οποία ταυτίστηκε από τον έναν ανασκαφέα ως η
έδρα του Κοινού των Ορεστών, το ανώτατο πολιτειακό σώµα των
κατοίκων της αρχαίας Ορεστίδας τα ρωµαϊκά χρόνια. Οι έρευνες
σκοπεύουν να φέρουν στο φως την όψη της πόλης πολύ κοντά στο
σηµερινό Άργος, η οποία θα µπορούσε να ήταν το αρχαίο Άργος εν τη
Ορεστία, όπως µαρτυρείται από τις αρχαίες φιλολογικές µαρτυρίες.
Γνωρίζοντας τη σηµασία του ρόλου των πολιτών στην προστασία και
την ανάδειξη των µνηµείων του τόπου τους η ανασκαφή συνεργάζεται
µε την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία τςη
φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Ελλάδας και Κύπρου
MonuMENTA, η οποία εφαρµόζει σε διάφορες περιοχές το πρόγραµµα
“Τοπικές Κοινωνίες και Μνηµεία” µε σκοπό την ενηµέρωση και την
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα µνηµεία του τόπου
τους, αλλά και για την έρευνα της σχέσης τους µε αυτά. Έτσι µε
κοινούς στόχους οι δυο οµάδες συνεργάζονται για την πραγµάτωση
του προγράµµατος «Ανασκαφή και Τοπική Κοινωνία: Άργος Ορεστικό»
που σκοπό έχει να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους
κατοίκους, τους εργαζόµενους και τους επισκέπτες του Άργους
Ορεστικού για θέµατα της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς του Άργους και της ευρύτερης περιοχής.
Λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης όµως, το Πανεπιστήµιο
δεν ήταν σε θέση να χρηµατοδοτήσει την ανασκαφή για το καλοκαίρι
του 2011 και η κατάσταση φαίνεται πως επιδεινώνεται όλο και
περισσότερο για ερευνητικά προγράµµατα των πανεπιστηµίων σαν κι
αυτό. Αποφασίσαµε λοιπόν να στραφούµε στους Αργίτες εντός και
εκτός Ελλάδας που αγαπούν τον τόπο και την ιστορία τους και θέλουν
να συµβάλλουν στη συνέχιση των εργασιών, οι οποίες παρέχουν
σηµαντικές πληροφορίες για την αρχαιολογία της περιοχής και µε τον
τρόπο τους συµβάλλουν στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη του
Άργους και της ευρύτερης περιοχής του. Ήδη η δηµιουργία της
ιστοσελίδας της ανασκαφής (http://www.argosorestikonproject.org)
σχεδιάστηκε από τοπικό γραφείο, για την προώθηση της τοπικής
οικονοµίας. Ο Μορφωτικός Σύλλογος «Ορεστίς», ο οποίος στήριξε
από την αρχή τις προσπάθειές µας, προσφέρθηκε να διατεθεί ο
τραπεζικός λογαριασµός του για τη δηµιουργία ταµείου της
ανασκαφής. Σε περίπτωση που κάποιος Αργίτης θα ήθελε να
συµβάλλει µε το υστέρηµά του, µπορεί να καταθέσει ένα ποσόν µε την
ένδειξη «ανασκαφή Παραβέλας» στο λογαριασµό της Αγροτικής
Τράπεζας Ελλάδας (Α.Τ.Ε.): IBAN: GR98 0430 41000023 5040 0313
BIC:ABGRAA.
(προσοχή κατά την κατάθεση να δηλώνετε το ονοµατεπώνυµό σας,
για να αναγνωρίζουµε τον καταθέτη, ώστε να εκδίδουµε τις σχετικές
αποδείξεις είσπραξης. Ακόµη µην ξεχνάτε να αναγράφεται την
ένδειξη ‘’ α ν α σ κ α φ ή Π α ρ α β έ λ α ς ‘’).
Αν σας είναι εύκολο, να ενηµερώνεται το Μορφωτικό Σύλλογο για την
κατάθεση.
Οποιαδήποτε χρηµατική συµβολή µας είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη,
προκειµένου να καταφέρουµε να συνεχίσουµε το έργο που ξεκινήσαµε
στο φιλόξενο αλλά παραµεληµένο από την αρχαιολογική έρευνα
Άργος Ορεστικό.
Οι ανασκαφείς:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ‘’
∆ηµήτρης ∆αµάσκος
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
∆ηµήτρης Πλάντζος
Κοιµήσεως Θεοτόκου 1
επίκουροι καθηγητές
522 00 Άργος Ορεστικό
κλασικής αρχαολογίας
Τηλ.-φαξ: 0030 24670 42 382
Mail: [email protected]…
ΣΕΛΙ∆Α 13
Το πρόγραµµα “Ανασκαφή και Τοπική Κοινωνία: Άργος Ορεστικό”
Σε προηγούµενο δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ορεστίς είχαµε
αναφερθεί στο πρόγραµµα “Ανασκαφή και Τοπική Κοινωνία: Άργος
Ορεστικό” που διεξάγεται από την Πανεπιστηµιακή Ανασκαφή Άργους
Ορεστικού (Τοµέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) σε συνεργασία µε την Αστική µη
Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και της
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Ελλάδας και Κύπρου MΟnuMENTA
www.monumenta.org. Το πρόγραµµα που αποσκοπεί να διερευνήσει
τον τρόπο µε τον οποίο η τοπική κοινωνία του Άργους
δραστηριοποιείται γύρω από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αλλά και να
ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον της για την προστασία των µνηµείων,
ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται συστηµατικά. Μία από τις βασικές
του δραστηριότητες είναι η συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου από
κατοίκους του Άργους και των γύρω περιοχών. Οι ερωτήσεις αφορούν
την ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής, την ανασκαφή στην
Παραβέλα, τον τουρισµό, τους αρµόδιους φορείς προστασίας και
γενικά τη σχέση του πολίτη µε τα προαναφερθέντα.
Τα ερωτηµατολόγια που µέχρι σήµερα έχουµε λάβει προέρχονται από
άντρες και γυναίκες, όλων των ηλικιακών οµάδων (από 12-72 ετών), µε
µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των ηλικιών 50-60 και 20-30 και όλων
των εκπαιδευτικών βαθµίδων. Μικρή επεξεργασία των απαντήσεων
δείχνει ότι οι κάτοικοι ενδιαφέρονται για την πολιτιστική τους
κληρονοµιά, ειδικά το δείγµα που αντιπροσωπεύει τις µεγαλύτερες
ηλικιακά οµάδες, Οι περισσότεροι δηλώνουν πρόθυµοι να προσφέρουν
εθελοντική εργασία στον αρχαιολογικό χώρο της Παραβέλας, ενώ
σχεδόν όλοι επιθυµούν να έρθει τουρισµός στον τόπο τους.
Στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου βοηθά ενεργά η εφηµερίδα
Ορεστίς. Το ερωτηµατολόγιο µπορείτε να το βρείτε και να µας το
στείλετε ηλεκτρονικά, µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ανασκαφής
www.argosorestikonproject.org
Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, MOnuMENTA
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Στις εκλογές του Επιµελητηρίου Καστοριάς ,που διεξήχθησαν την Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2011, µε ένα µοναδικό ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο
και µε επικεφαλής και πρόεδρο τον κ. Χαράλαµπο Καραταγλίδη, εκλέχτηκαν:
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Κορεντσίδης
Ιωάννης
Αλεξόπουλος
Σταύρος
Μπούρτζος
Κων/νος
Παπανδρέου
Χαράλαµπος
Τζηκαλάγιας
Χρήστος
Λιάνας
Παναγιώτης
Μπαλλής
Αλκιβιάδης
Μήλιος
Γεώργιος
Πανίδης
Χαράλαµπος
Ελευθεριάδης
Σάββας
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μεσελίδου
Ελένη
Τοτονίδου
∆έσποινα
Παύλου
Χρήστος
Γιαννακόπουλος Σωκράτης
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σιάντσης
Παντελής
Αλεξίου
Νικόλαος
Μανώλης
Χρήστος
Μπάρτζου ∆έσποινα
Βίσκου
Θεοδότα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μίχου Αντώνιος
( µε µαύρο χρώµα είναι οι εκλεγµένοι από το Άργος Ορεστικό)
Καλή και παραγωγική θητεία
ΕΚ∆ΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
Πρόσφατα εκδόθηκε ένα καλαίσθητο και πλούσιο περιεχοµένου Λεύκωµα, αναφερόµενο στην πορεία του Παναργειακού και στις µεγάλες
του δόξες, µε τίτλο «ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (2000)».
Συντάκτης και εκδότης του έργου, ο τότε πρόεδρος της Οµάδας, γιατρός Κων/νος Χάσιος, διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Καστοριάς. Είναι το δεύτερο πόνηµα αφιερωµένα στον Παναργειακό του γιατρού µας.
Πρόκειται για ένα ιστορικό πόνηµα, µέσα από τις σελίδες του οποίου ο
αναγνώστης και µελετητής αντλεί κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε
την πορεία της ιστορικής οµάδας του Παναργειακού, τη σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις συνθέσεις της Οµάδας, τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που δόθηκαν µε το φωτογραφικό υλικό, µέσα από τα δηµοσιεύµατα και συνεντεύξεις στον τύπο.
Αγαπητέ φίλε Κώστα, δέξου τα συγχαρητήριά µου, και για τις δύο εκδόσεις στις οποίες προέβης. Είναι έργα λίαν αξιόλογα, που µιλούν για
την Οµάδα που πολύ αγάπησες και µε πάθος και επιτυχώς υπηρέτησες.
Είναι µέρος της Ιστορίας του Παναργειακού και της δικής σου παρουσίας ως ∆ιοικητικού παράγοντα της Οµάδας.
Σ’ ευχαριστώ, για την τιµή που µου επιφύλαξες, συγκαταλέγοντάς µε
µεταξύ εκείνων στους οποίους προσέφερες τα έργα σου µε αφιέρωση.
Βασίλης Βλαδ.Αβραµίδης
ας
σε
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Εθνικό Συµβούλιο ∆ιεκδίκησης Των Οφειλών
Της Γερµανίας Προς Την Ελλάδα
ΟΡΕΣΤΙΣ
Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να µπεί στο ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο µε την απρόκλητη εισβολή των στρατευµάτων του
Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από µία
ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941.
Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερµανούς όσο καµία
άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Ερυθρό
Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα – άµεσο αποτέλεσµα της Γερµανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόµη Τσιάνο, « Οι Γερµανοί
έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόµη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους».
Η Γερµανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι µόνο υπέρογκες
δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο)
ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων δολλαρίων. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερµανίας να πλήρωσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωµής του. Μετά το τέλος του πολέµου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατοµµύρια δολάρια για πολεµικές επανορθώσεις έναντι
της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το µερίδιο της από το κατοχικό δάνειο.
Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεµικές επανορθώσεις στην
Ελλάδα, και η Γερµανία πλήρωσε πολεµικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαβία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε
από την Γερµανία την πληρωµή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946,
1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995. Παρά ταύτα, η Γερµανία αρνείται συστηµατικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεµικές επανορθώσεις. Το 1964, ο Γερµανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την
πληρωµή του δανείου µετά την ενωποίηση της Γερµανίας, που πραγµατοποιήθηκε το 1990.
Ενδεικτικό της σηµερινής αξίας των Γερµανικών υποχρώσεων προς
στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιµοποιηθεί σαν τόκος ο µέσος τόκος των Κρατικών Οµολόγων των ΗΠΑ από το 1944 µεχρι το
2010, που είναι περίπου 6%, η σηµερινή αξία του κατοχικού δανείου
ανέρχεται στα 163,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και αυτή των πολεµικών
επανορθώσεων στα 332 δισεκατοµµύρια δολάρια. Στις 2 Ιουλίου 2011,
ο Γάλλος οικονοµολόγος και σύµβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης
Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερµανίας στην Ελλάδα για
το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ανέρχονται σε 575 δισεκατοµµύρια δολάρια (Les Echos, Saturday, July 2, 2011). Ο Γερµανός ιστορικός οικονοµολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερµανία να ακολουθήσει µία περισσότερο µετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 20082011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιµέτωπη δικαιολογηµένων απαιτήσεων για πολεµικές επανορθώσεις του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου (Der Spiegel, June 21, 2011, guardian.co.uk, June 21, 2011).
Οι Γερµανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες µόνο «ακόµη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους». Στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσµού της. Ένα µέρος αυτού του πληθυσµού
χάθηκε στην µάχη, αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήµατα πολέµου των Γερµανών. Οι Γερµανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 90 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν
τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.
Ζητούµε από την Γερµανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεµούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεµικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζηµιών, των εγκληµάτων και των λεηλασιών
που διέπραξε η πολεµική µηχανή των Γερµανών.
Αυτές τις µέρες διεξάγεται η δίκη στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης
για τα θύµατα του αζισµού και τις γερµανικές αποχηµιώσεις.
Η δικαίωση των Ελλήνων θυµάτων του Ναζισµού µέσω των Ιταλικών
δικαστηρίων, έχει οδηγήσει την υπόθεση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
της Χάγης, στο οποίο προσέφυγε η Γερµανία για να ακυρώσει τις
αποζηµιώσεις και το οποίο ξεκίνησε τη σχετική δικαστική διαδικασία
τη ∆ευτέρα 12/09.
Την ίδια ώρα, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα το µέγα θέµα του ανεξόφλητου αναγκαστικού Κατοχικού ∆ανείου της χώρας µας προς
τη Γερµανία και των γερµανικών επανορθώσεων για τις κατοχικές καταστροφές στη χώρα µας, αφού η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα η οποία
δεν έχει λάβει ως αποζηµίωση ούτε ένα ευρώ.
Η µέχρι τώρα παθητική, δυστυχώς, στάση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, στο µέγιστο αυτό Εθνικό θέµα, ήρθε η ώρα να γίνει ενεργητική.
Είναι απόλυτη ανάγκη, από σήµερα, οι Υπουργοί ∆ικαιοσύνης, Εξωτερικών και Οικονοµικών, τουλάχιστον, να παρακολουθήσουν αυτή
την πολυσήµαντη για τα εθνικά µας συµφέροντα δίκη στη Χάγη.
Η παρουσία τους δεν θα είναι τιµή µόνο, για τα θύµατα του Ναζισµού,
αλλά, επι τέλους θα καταδείξει στους ∆ικαστές της Χάγης και στην
παγκόσµια κοινή γνώµη, την αποφαστικότητα της Ελληνικής Πολιτείας να στηρίξει δυναµικά τις διεκδικήσεις των συγγενών των Ελλήνων
θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας για ηθική και υλική αποζηµίωση.
Αυτή η δίκη στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, στις σηµερινές συνθήκες, έχει τεράστια σηµασία για το παρόν και το µέλλον της Πατρίδας
µας.
Για το Εθνικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Γλέζος
ΣΕΛΙ∆Α 14
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, µη κερδοσκοπικό σωµατείο 920 επιφανών Θεσσαλονικέων, αποτελεί το ισχυρότερο επιστηµονικό ερευνητικό κέντρο της χώρας εξειδικευµένο στο Μακεδονικό Ζήτηµα και στα
Βαλκάνια. Προς τούτο συνεργάζεται µε τα Βουλγαρικά Κρατικά Αρχεία,
το Αρχείο της Γιουγκοσλαβίας, τα Κρατικά Αρχεία της Αλβανίας, τα
Κρατικά Αρχεία της Γερµανίας, τα Οθωµανικά Αρχεία του Πρωθυπουργού της Τουρκίας και το ∆ιπλωµατικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.
Αποδελτιώνει καθηµερινά τα ΜΜΕ των οµόρων χωρών. Το σύνολο των
επιστηµονικών εκδόσεών της από το 1939 υπερβαίνει τις 250. Από τον
Απρίλιο 2006 µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2011 κυκλοφόρησε 21 εµβληµατικές επιστηµονικές µελέτες της τεκµηριωµένες σε ξένα Αρχεία. Αναρτά στο ∆ιαδίκτυο και προσφέρει δωρεάν όλες τις µελέτες της. Προγραµµάτισε και ήδη ολοκληρώνει 14 τουλάχιστον µελέτες της αφιερωµένες αποκλειστικά στα Εκατό Χρόνια από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης. Είναι ο Μοναδικός Οργανισµός που εορτάζει δηµιουργικά την εθνική αυτή επέτειο. Από 2/11 έως και 16/12/2011 οργανώνει
εισηγήσεις κορυφαίων ειδικών µε θέµα Βαλκάνια 100 χρόνια χίµαιρες
και θύελλες.
Όλες οι εκδόσεις της αποστέλλονται δωρεάν στην πολιτική ηγεσία, σε
όλες τις Βιβλιοθήκες της χώρας και σε ∆ήµους, Μητροπόλεις και οργανώσεις της Μακεδονίας. Εφέτος δώρισε 4.638 αντίτυπα εκδόσεών
της σε 55 Βιβλιοθήκες.
Το έργο της Εταιρείας προς υπεράσπιση της Μακεδονίας χρηµατοδοτούν οι ευγενείς χορηγοί της και τα µισθώµατα των κτιρίων της τα
οποία είτε της κληροδότησαν Μακεδόνες ευεργέτες είτε ανηγέρθησαν
µε υψηλές χορηγίες, κρατικές ενισχύσεις και συνεισφορές όλων των
Βορείων Ελλήνων. Τα πάντα για την Πατρίδα.
Προκαλεί, συνεπώς, έκπληξη και βαθειά ανησυχία το γεγονός ότι, µέσω της κυβερνήσεώς της και της Βουλής των Ελλήνων, η Πατρίδα
έπληξε ήδη βαρύτατα τη δυνατότητα της Εταιρείας να την υπηρετεί µε
απόλυτη ανιδιοτέλεια και αποτελεσµατικότητα. Συγκεκριµένα η Πατρίδα:
1. Φορολόγησε µε 20% όλα τα µισθώµατά µας και
2. Φορολόγησε µε το «έκτακτο» τέλος ακινήτων – και µε τον υψηλότερο µάλιστα συντελεστή-όλα τα µισθωµένα ακίνητά µας ανάλογα µε το
εµβαδόν τους το οποίο υπερβαίνει συνολικά τα 15.000 τ. µ.
3. Αφαιρεί από το οπλοστάσιο της Εταιρείας περισσότερα από 120.000
e ετησίως.
4. Αδιαφορεί ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οφείλει µισθώµατα 265.000 e στην Εταιρεία η οποία ταυτόχρονα εξαναγκάζεται να
πληρώσει «έκτακτο» τέλος 55.000 e για το κρίριο Θεάτρου της που
έχει συνολικό εµβαδόν 11.000 τ. µ.
Κρίµα που η Ελληνική ∆ηµοκρατία σήµερα επιβεβαιώνει εµπράκτως ότι
εν Ελλάδι ουδεµία πατριωτική πράξις παρέµεινε ποτέ ατιµώρητος !
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, παρόλα αυτά, παραµένει
αταλάντευτα αποφασισµένη να υπερασπισθεί τη Μακεδονία µας έναντι
παντός τιµήµατος.
Ο ελληνισµός διαθέτει ακόµη ισχυρές πατριωτικές δυνάµεις
και την εµπιστεύεται.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Θεσσαλονίκη, 1 Νοεµβρίου 20
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Προς: ∆.Σ. Μορφωτικού Συλλόγου
Ορεστίδος
ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήριο δωρεάς»
Ο ∆/ντής, το ∆ιδακτικό προσωπικό και οι Μαθητές του 2ου
∆.Σχ.Άργους Ορεστικού σας ευχαριστούν για τις δύο µεταλλικές ντουλάπες, τον τριθέσιο καναπέ και τις τρεις µεταλλικές καρέκλες που δωρίσατε στο Σχολείο µας. Τα υλικά αυτά, αν και µεταχειρισµένα, θα βοηθήσουν το έργο του Σχολείου και θα είναι για µας σηµείο αναφοράς
του ενδιαφέροντός σας για την εκπαίδευση.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μπουτσιάδης Νικόλαος
συνέχεια σελ. 15
συνέχεια από σελ. 14
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αξιότιµοι: Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππα Πετσάλνικε,
Βουλευτή της Ν. ∆ κ. Ζήση Τζηκαλάγια, Αντιπεριάρχη κ. ∆ηµήτρη Σαββόπουλε, κ.κ. ∆ήµαρχοι, Αντιδήµαρχοι, ∆/ντές και Προϊστάµενοι υπηρεσιών.
Αγαπητοί/τές πολίτες του Νοµού µας.
∆υστυχώς για όλους µας στη λειτουργία σχεδόν ολόκληρου
του κρατικού µηχανισµού οι τρεις αυτές λέξεις σχεδόν ξεχάσθηκαν απ’
όλους µας και ήταν µια από τις σοβαρές αιτίες, κατά την ταπεινή µου
άποψη, που οδηγηθήκαµε στα δύσκολα αυτά χρόνια που περνάµε όλοι
µας.
Επειδή στα πλαίσια του νέου ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
θα γίνουν κρίσεις σχεδόν όλων των υπαλλήλων, κοινοποιώ σε όλους
σας µια επιστολή που έστειλα στην ∆ευτεροβάθµια ∆ιεύθυνση Καστοριάς για τις κρίσεις ∆ιευθυντών των Σχολείων που έγιναν τον Ιούλιο
του 2011 και που κατά την προσωπική µου άποψη αξιολογήθηκα πολύ
αυστηρά συγκριτικά µε άλλους συναδέλφους µου, ευχόµενος να λειτουργήσουν στο µέλλον οι τρεις αυτές λέξεις προς το καλό όλων, κρινόντων και κρινόµενων.
κ. ∆/ντρια
Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω, που έστω και µετά από την
τρίµηνη αναµονή µου, για την κατανόηση που δείξατε αλλά και την
προσπάθεια που κάνατε για να γίνει µια άτυπη αλλά χρήσιµη και
γόνιµη συζήτηση, µε εσάς µε µένα και µε άλλα τέσσερα µέλη του
επταµελούς συµβουλίου επιλογής ∆/ντών ( τα άλλα δύο µέλη
απουσίαζαν για σοβαρούς προσωπικούς λόγους όπως σας δήλωσαν),
σχετικά µε την χαµηλή κατ’ εµέ αξιολόγηση µου εκ µέρους του
συµβουλίου στα πλαίσια της συνέντευξης ( αξιολογήθηκα µε 12, µε
άριστα το 15, και ενώ ήµουν 32ος στον πίνακα βάσει αντικειµενικών
κριτηρίων, στον πίνακα µε βάση τη συνέντευξη πήρα την 52η θέση σε
σύνολο 59 κρινόµενων).
Αν και αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει αµέσως µετά την
από 21-7-2011 επιστολή µου και αφού µου δίνατε τα φύλλα
αξιολόγησής µου, δυστυχώς , φθάσαµε να γίνει αυτό στις 27-10-2011,
µετά από δύο ακόµη αιτήσεις µου και την Εισαγγελική παραγγελία
στις 21-10-2011. Λυπάµαι γιατί µέσω της δικηγόρου µου αναγκάσθηκα
να φθάσω στην Εισαγγελική παραγγελία, πράγµα που θα αποφεύγαµε
εάν από την αρχή µου δίνατε τα αντίγραφα των φύλλων αξιολόγησης,
όπως είχατε υποχρέωση εκ του νόµου στα πλαίσια της ¨∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
¨.
Επίσης θέλω να τονίσω, ότι προσέφυγα σε όλη αυτή τη
διαδικασία, όχι τόσο για προσωπικό µου όφελος για να γίνω ∆/ντής,
αλλά για να επιστήσω την προσοχή όλων των συναδέλφων, κρινόντων
και κρινόµενων, για µελλοντικές κρίσεις και προκειµένου να
αποφευχθούν αδικίες και οποιεσδήποτε αµφιβολίες.
Προσωπικά πιστεύω, ότι δεν είµαστε απλά δηµόσιοι υπάλληλοι αλλά
εκπαιδευτικοί λειτουργοί που το λειτούργηµά µας προϋποθέτει
αντικειµενικότητα και σεβασµό της προσωπικότητας και των
µαθητών/τριών αλλά και όλων των συναδέλφων.
Γι’ αυτό σε όλη την καριέρα µου προσπάθησα να µην αδικήσω
µαθητή/τρια µου για όποια αξιολόγηση ήµουν υποχρεωµένος να κάνω,
αλλά και οποιονδήποτε συνάδελφο.
Περίµενα λοιπόν και από την υπηρεσία µου αλλά και από τους
συναδέλφους να µε κρίνουν µε τη µεγαλύτερη αντικειµενικότητα και
ακρίβεια, από το βιογραφικό µου και από όλη την εκπαιδευτική µου
πορεία, συγκριτικά βέβαια και µε όλους τους υπόλοιπους
συναδέλφους που έκαναν αίτηση για ∆/ντές.
Κατά τη δική µου άποψη κρίθηκα πάρα πολύ αυστηρά
συγκριτικά µε άλλους συναδέλφους. Αποτέλεσµα ήταν να µη γίνω
∆/ντής παρ’ ότι είχα περισσότερα αντικειµενικά µόρια από άλλους που
κρίθηκαν πιο πάνω από µένα, και για λόγους ευθιξίας να υποβάλλω και
την οριστική παραίτησή µου από την υπηρεσία, µε µόνο 29 χρόνια
πραγµατικής υπηρεσίας.
Στην εποικοδοµητική συζήτηση που κάναµε, τονίσθηκε από την
πλειοψηφία των µελών του συµβουλίου και η περίπτωση ανθρώπινου
λάθους, και το δέχθηκα σαν ένα µέρος της ηθικής µου δικαίωσης.
Στο ήρεµο αυτό κλίµα της συζήτησης, πρώτος είχα το θάρρος, να
ζητήσω συγνώµη για µια έκφραση εναντίον των µελών του
συµβουλίου που ισχυρίσθηκαν ότι είπα. Παρ’ όλο που δεν συνηθίζω να
χρησιµοποιώ αυτή την έκφραση, είπα τη συγνώµη, για να δείξω την
καλή µου διάθεση.
Συµπερασµατικά λοιπόν επειδή:
1ον) Πιστεύω στην ύπαρξη ΄΄∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ΄΄ και πήρα τα φύλλα
αξιολόγησης που ζητούσα από την αρχή, για να µελετήσω την κριτική
των συναδέλφων της επιτροπής αξιολόγησης.
2ον) Έγινε η γόνιµη και εποικοδοµητική συζήτηση µε τα µέλη της
επιτροπής.
3ον) Τονίσθηκε η αποφυγή κατά το δυνατόν στο µέλλον αδικιών,
άθελα ή ηθεληµένα, κυρίως κατά της προσβολής της προσωπικότητας
των συναδέλφων.
4ον) Σκοπός µου δεν ήταν τόσο η ακύρωση της απόφασης
τοποθέτησης ∆/ντών σχολικών µονάδων αλλά η κατανόηση και
παραδοχή των ανθρώπινων αδυναµιών.
5ον) Πρέπει να προέχει η συνεργασία όλων των παραγόντων της
εκπαίδευσης για το καλό και την πρόοδο των ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.
6ον) Υπάρχει µια ρήση, «µη κρίνεις για να µη κριθείς».
Στα πλαίσια όµως των κρίσεων που εκ του νόµου, πρέπει να γίνουν,
όσοι κρίνουν πρέπει να δέχονται την κριτική από τους κρινόµενους.
ΣΕΛΙ∆Α 12
Σας δηλώνω ότι αφήνω στη άκρη την όποια πικρία ένοιωσα.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους/τις συναδέλφους για την συνεργασία που είχα στα χρόνια της ενεργού υπηρεσίας
µου.
Πολύ δε περισσότερο τους µαθητές και τις µαθήτριές µου.
Τέλος να τονίσω σε όλους, να σέβονται τον εαυτό τους, να διεκδικούν
το δίκιο τους και να αγωνίζονται γι’ αυτό. Γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουµε να σταθούµε σε µια κοινωνία µε γερές βάσεις, βασισµένη στην
αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και διαφάνεια.
Στις δύσκολες στιγµές που περνάει η πατρίδα µας, είναι οι αξίες που
θα µας βοηθήσουν να ανακάµψουµε και να πάµε µπροστά.
Ευχαριστώ.
Με τιµή
Θεµιστοκλής Θ. Παπαδόπουλος
Μαθηµατικός ΠΕ03
Τηλ:2467042208 κιν:6972319405
Υ.Γ: ∆εκτά οποιαδήποτε αρνητικά ή θετικά σχόλια στο email: [email protected]
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (Νοέµβριος 2011).
Επιστρέφοντας στη Μελβούρνη µετά από διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα, το Άργος Ορεστικό, δεν είναι και τόσο εύκολο να συνηθίσεις.
Η Μελβούρνη φέτος βγήκε η πρώτη πόλη στον κόσµο για να ζήσεις, να
µεγαλώσεις τα παιδιά σου και να δηµιουργηθείς, αλλά εµάς δε µας αλλάζεις µε τίποτα. Εµείς το χαβά µας, το Άργος είναι η καλύτερη πόλη
στον κόσµο και µε το δίκιο µας. Σε ποια πόλη του κόσµου, όταν βγεις
από το σπίτι σου είναι όλος ο κόσµος δικός σου, χαµόγελα παντού, δε
σταµατάς να σφίγγεις χέρια και να αγκαλιάζεις συγγενείς και φίλους;
Η αγάπη όλων είναι τόσο µεγάλη που δυσκολεύεται κανείς να την
ανταποδώσει. Τους ευχαριστούµε όλους.
Πράγµατι, περάσαµε υπέροχα µε πολλά γλέντια και δεξιώσεις παντού.
Εκείνο όµως που θα µείνει στη µνήµη µας ήταν τα εγκαίνια του Σπιτιού
των Γραµµάτων και Τεχνών, το οποίο αποτελεί πραγµατικό στολίδι για
το Άργος. Ευχαριστούµε τους µεγάλους ευεργέτες, τον κ. ∆ούµα και
τον κ. Ζάχο, για το σπουδαίο δώρο τους στο Άργος και πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που συνέβαλαν για να ολοκληρωθεί αυτό το
θαυµάσιο έργο.
Όσον αφορά την καθηµερινή µου παρέα, τους ευχαριστώ όλους για την
αγάπη τους και ιδιαίτερα το καφενείο του Μασλίγκα για τα καθηµερινά
πειράγµατα και τα γέλια, ενώ παίζαµε το µπουρλότ. Σας αγαπάµε
όλους!
Και τώρα πίσω στη Μελβούρνη. Οι µήνες Οκτώβριος και Νοέµβριος είναι οι µήνες της Μακεδονικής Παροικίας, διότι, ως γνωστόν, τους µήνες
αυτούς του 1912 απελευθερώθηκαν οι πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας από τον τουρκικό ζυγό. Έτσι κάθε Σύλλογος γιορτάζει την απελευθέρωση της ιδαίτερης πατρίδας του οργανώνοντας εκδηλώσεις και
γλέντια µε πρωτοπόρο την Παµµακεδονική Ένωση Μελβούρνης. Τα φετινά «∆ηµήτρια», λοιπόν, ξεκίνησαν µε την καθιερωµένη δοξολογία
στον Ιερό Ναό των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλλου και ένα υπέροχο κοντσέρτο µε παραδοσιακούς χορούς από τη Μακεδονία µας και από όλη
την Ελλάδα. Και ο δικός µας Σύλλογος συµµετείχε στα «∆ηµήτρια
2011» µε δύο υπέροχες εκδηλώσεις, µία στις 9 Οκτωβρίου και µία στις
13 Νοεµβρίου, γιορτάζοντας έτσι και την απελευθέρωση του Άργους
από τους Τούρκους.
Το γλέντι της Παµµακεδονικής, που έγινε κοντά στο Αργίτικο Σπίτι, είχε µεγάλη επιτυχία µε χιλιάδες συµπάροικους και πολλούς επισήµους,
οι οποίοι τίµησαν τις εκδηλώσεις της µακεδονικής πατριάς, ενώ οι Θεσσαλονικείς γιόρτασαν µε ένα µεγάλο πανηγύρι στο πολιτιστικό κέντρο
της πόλης µας την αδελφοποίηση της Θεσσαλονίκης µε τη Μελβούρνη.
Καλεσµένος, εξάλλου, του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών
Σπουδών, ο Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Ιάκωβος
Μιχαηλίδης, έδωσε δύο διαλέξεις στο κτήριο της Παµµακεδονικής
εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκοµένους.
Ο Σύλλογός µας, τέλος, ετοιµάζεται να βάλει και φέτος τα γιορτινά του
µε ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι στις 11 ∆εκεµβρίου και το παραδοσιακό γλέντι στις 31 ∆εκεµβρίου.
Αυτά είναι τα νέα µας και, πριν κλείσουµε αυτό το σύντοµο σηµείωµά
µας από τη µακρινή Μελβούρνη, θα θέλαµε να ευχηθούµε σε όλους
τους συµπατριώτες µας, όπου κι αν βρίσκονται: «Καλά Χριστούγεννα,
έναν Καλό Καινούριο Χρόνο µε Υγεία και Αγάπη» και ας ελπίσουµε ότι
η αγαπηµένη µας Πατρίδα θα ξεπεράσει γρήγορα το µεγάλο πρόβληµά
της, που µας ανησυχεί όλους.
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
Νίκος Σικαβίτσας
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!
Silk oil Σ τ ε φ α ν ί α Η λ ι ά δ ο υ
στο Α Ρ Γ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Κ Ο
Με αγορά καυσίµων κίνησης αξίας
πενήντα (50) ευρώ, πλένοµε και κερώνοµε
∆ΩΡΕΑΝ
το αυτοκίνητό σας
τηλ. 24670 43 129