close

Enter

Log in using OpenID

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI

embedDownload
 AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI Slavka Krautzeka 83 51000 Rijeka Studentska služba: 051/228-­‐886 Dekanat: 051/228-­‐880 tel/fax: 051/322-­‐363 www.apuri.hr e-­‐mail: [email protected] INFORMACIJE o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih studija akademske 2013./2014. godine Sadržaj: 1. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA 2. UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA 3. PRIJAVE ZA UPIS 4. POSTUPAK VRJEDNOVANJA 5. UPISI Rijeka, travanj 2013. 1
1. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci umjetnička je akademija koja ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti. Akademija izvodi dva preddiplomska sveučilišna studija prema studijskim programima odobrenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: - preddiplomski sveučilišni studij Likovne pedagogije - preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene umjetnosti PREDDIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNE PEDAGOGIJE Cjeloviti četverogodišnji program (osam semestara) preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 240 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima student/ica nakon četiri godine redovitog studija ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) LIKOVNE PEDAGOGIJE. Studenti/ce nakon završetka preddiplomskog studija stječu temeljna znanja iz područja Likovne pedagogije i Likovne umjetnosti određenog usmjerenja: slikarstva, kiparstva, grafike koji im omogućuje nastavak diplomskog studija Likovne pedagogije ili nekog drugog studija. Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni umjetnički rad. Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju u trajanju od jedne godine. PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRIMIJENJENE UMJETNOSTI Cjeloviti četverogodišnji program (osam semestara) preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 240 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima u trajanju od četiri godine student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) PRIMIJENJENE UMJETNOSTI. Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni umjetnički rad. Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju u trajanju od jedne godine. 2. UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA Upisi u I. godinu studija akademske 2013./2014. godine obavljaju se na temelju natječaja Sveučilišta u Rijeci objavljenog u dnevnom tisku, a na temelju Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci. Akademija upisuje studente na redoviti studij: a) koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, b) koji će sami plaćati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani na neki studij u RH, c) koji će sami plaćati svoj studij -­‐ strane državljane. Preddiplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položile državnu maturu, zdravstveno su sposobne za studij na umjetničkoj akademiji (što dokazuju potvrdom 2
obiteljskog liječnika), te su se, na temelju vrjednovanja ocjena srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota. Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija akademske 2013./2014. godine na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci: Redoviti studenti Stranci Izvanredni studenti Ukupno LIKOVNA PEDAGOGIJA 20 1 0 21 PRIMIJENJENA UMJETNOST 24 1 0 25 Sveučilišni preddiplomski studij 3. PRIJAVE ZA UPIS Prijave za upis na studijske programe za preddiplomske studije Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-­‐student.hr. Prijave za rujanski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što će biti objavljeno na internetskoj stranici www.postani-­‐student.hr, internetskoj stranici Akademije www.apuri.hr i oglasnoj ploči Akademije. 4. POSTUPAK VRJEDNOVANJA Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveučilišne studije provodi postupak dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti radi specifičnosti programa na umjetničkim studijima i potrebe utvrđivanja posebnih umjetničkih znanja i vještina. Rang liste se sastavljaju prema slijedećim elementima: 1. vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi, 20% bodova 2. Hrvatskog jezika b razine s državne mature, 5% bodova 3. dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (razredbeni ispit), 75% bodova 1. Vrjednovanjem uspjeha u srednjoj školi može se prikupiti maksimalno 200 bodova. 2. Vrjednovanjem Hrvatskog jezika b razine s državne mature moguće je prikupiti maksimalno 50 bodova 3.U postupku dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti moguće je postići maksimalno 750 bodova. Razredbeni prag na dodatnoj provjeri iznosi 375 bodova. 3
DODATNA PROVJERA ZNANJA Dodatna provjera znanja obuhvaća: crtanje glave po živom modelu, crtanje figure u prostoru, modeliranje glave po živom modelu, slikanje mrtve prirode, razgovor s pristupnicima/cama o motivaciji za studij, mapu radova* te test iz Povijesti umjetnosti** Pristupnici/ce su na dodatnu provjeru obvezni donijeti: papir za crtanje formata 50 x 70 cm, pribor za crtanje (olovke B 4, ugljen...), dasku za crtanje formata 50x70 cm, slikanje (tempere, kistove, palete...) i modeliranje (špatule raznih oblika...). *Pristupnici/ce predaju mapu radova označenu svojim imenom. Mapa radova treba sadržavati 30 radova koji pokazuju umjetnički interes pristupnika/ce: 1. 15 crteža: npr. studije glave, figure, prostora i slobodne crtačke kompozicije (ugljen, olovka, pastel, kolaž ili kombinirane tehnike,..); 2. 15 autorskih radova u ostalim medijima: npr. fotodokumentacija slikarskih ili trodimenzionalnih djela (ne prilagati originalne slike i skulpture), fotografije, grafike, video radovi (data DVD s quicktime dokumentima ili DVD projekt), radovi s područja dizajna, intermedijski radovi, ilustracije, animacije, stripovi, koncepti, i sl. **Pismeni ispit iz Povijesti umjetnosti obuhvaća osnovne okvire europske i svjetske umjetnosti te poznavanje osnovnih karakteristika pojedinih stilskih razdoblja. To uključuje poznavanje najvećih ličnosti i djela europske i svjetske umjetnosti. LITERATURA ZA PRIPREMANJE : 1. Damjanov: Likovna umjetnost 1 i 2, Školska knjiga, Zagreb, 1991. 2. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Zagreb, 1999. 3. Peić: Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb, 1987. TERMINI PROVJERE Termini dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti: Ljetni rok: Prijave u sustavu postani student: do 31. svibnja 2013. Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere (330,00 kuna) na Akademiju: do 31. svibnja 2013. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti: 18. i 19. lipnja 2013. Objava konačnih rang lista: 17. srpnja 2013. Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija: 18. srpnja 2013. od 9:00 do 12:00 sati. Jesenski rok: Prijave u sustav postani student: do 30.kolovoza 2013. Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere (330,00 kuna) na Akademiju: od 26. kolovoza 2013. do 31. kolovoza 2013. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti: 3. i 4. rujna 2013. Objava konačnih rang lista: 21. rujna 2013. Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija: 23. rujna 2013. od 8:00 do 10:00 sati. 4
Prijavnice i uplatnice poslane poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji sa zadnjim danom prijava. Uplatnica troškova dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti: IBAN račun Akademije: HR 4223600001101845215 Model: 00 Poziv na broj: OIB-­‐09 Opis plaćanja: dodatna provjera-­‐LP ili PU 5. UPISI Upisi se obavljaju prema rang listama sastavljenim na osnovi rezultata vrjednovanja. Rang liste će biti objavljene 17. srpnja i 21. rujna 2013. godine. Ako su na razredbenom postupku pristupnici stekli isti ,ukupni broj bodova, slijed za upis utvrđuje se redom, prema slijedećim osnovama: - stečeni bodovi na dodatnoj provjeri, - stečeni bodovi za opći uspjeh u srednjoj školi, - stečeni bodovi iz testa Hrvatskog jezika s državne mature DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA 
svi originalni dokumenti: domovnica, rodni list, svjedodžbe, 
potvrda o zdravstvenoj sposobnosti liječnika primarne zdravstvene zaštite 
dokaz o uplati troškova upisa te školarine, ako student sam plaća studij, 
dokaz o plati troškova upisa u I. godinu studija 
dokaz o uplati troškova osiguranja i troškova materijala za I. semestar 
dvije osobne fotografije, jednu veličine 4 x 6 cm i drugu veličine 3,5 x 4 cm, 
preslika osobne iskaznice. Podaci za uplatu troškova: IBAN: HR4223600001101845215 MODEL: 00 POZIV NA BROJ: 1. Upis u prvu godinu: OIB-­‐01 2. Osiguranje studenta: OIB-­‐03 3. Troškovi materijala za I. sem.: OIB-­‐04 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content