Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Πειραιάς: Αριστοτέλους 10 TK 18535 Τηλ: +30 210 4297728 -738 Fax: +30 210 4599686 email: [email protected]
Αμφίκλεια: Θέση Πόλογος Δ. Αμφίκλειας -Ελάτειας ΤΚ 35002 Τηλ: 22340 29150 Fax: 2234029152 e-mail:
[email protected] - www.2en.gr
Λητή Θεσσαλονίκης: Σχολείου 74 ΤΚ 545 00 Τηλ: 23940 71332 Fax: 23940 71306 e -mail: [email protected]
Κωδικός
Μετεωρολογικοί ιστοί χωρίς αγκύρια
Τιμή μονάδας
18-10-000.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 10m Φ70mm γαλβανισμένος
350
18-10-001.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 10m Φ130mm γαλβανισμένος
650
18-20-000.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 20m Φ130mm γαλβανισμένος
990
18-20-001.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 20m Φ152mm γαλβανισμένος
1,080
18-30-000.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 30m Φ130mm γαλβανισμένος
1,530
18.30-002.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 30m Φ152mm γαλβανισμένος
1,620
18-40-001.ΣΕΤ
Ιστός ύψους 40m Φ152mm γαλβανισμένος
2,160
18-50-000 ΣΕΤ
Ιστός ύψους 50m Φ203mm γαλβανισμένος
3,600
18-60-000 ΣΕΤ
Ιστός ύψους 60m Φ203mm γαλβανισμένος
3,960
2EN-LAT370-20
Ιστός ύψους 20m με πλευρά 370mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
2,880
2EN-LAT370-45
Ιστός ύψους 45m πλάτους 370mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
5,960
2EN-LAT370-50
Ιστός ύψους 50m πλάτους 370mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
6,960
2EN-LAT370-54
Ιστός ύψους 54m πλάτους 370mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
7,300
2EN-LAT470-20
Ιστός ύψους 20m με πλευρά 470mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
3,600
2EN-LAT470-45
Ιστός ύψους 45m με πλευρά 470mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
7,060
2EN-LAT470-54
Ιστός ύψους 54m πλάτους 470mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
8,200
2EN-LAT470-65
Ιστός ύψους 65m πλάτους 470mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
9,940
2EN-LAT600-54
Ιστός ύψους 54m πλάτους 600mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
14,340
2EN-LAT600-65
Ιστός ύψους 65m πλάτους 600mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος
18,940
2EN-LAT600-80
Ιστός ύψους 80m πλάτους 600mm δικτυωτός αλουμινίου βαμμένος άσπρος –
κόκκινος (με συρματόσχοινο 8.0mm)
21,950
18-00-000
Ηλεκτροστατική βαφή σωληνωτού ιστού σύμφωνα προς τις προδιαγραφές της
ΥΠΑ (Άσπρο / Κόκκινο) επιπλέον χρέωση ανά τρέχον μέτρο για σωλήνα 130mm
7
18-00-001
Ηλεκτροστατική βαφή σωληνωτού ιστού σύμφωνα προς τις προδιαγραφές της
ΥΠΑ (Άσπρο / Κόκκινο) επιπλέον χρέωση ανά τρέχον μέτρο για σωλήνα 152mm
8
18-00-002
Ηλεκτροστατική βαφή σωληνωτού ιστού σύμφωνα προς τις προδιαγραφές της
ΥΠΑ (Άσπρο / Κόκκινο) επιπλέον χρέωση ανά τρέχον μέτρο για σωλήνα 203mm
10
Κωδικός
Αγκύρια
Τιμή μονάδας
05-00-001
Γωνιά 60Χ60Χ6 100cm
05-01-001
Μπετοσίδερο Φ22mm 100cm τοποθετείται με τρυπάνι Φ22mm
8
05-01-002
Μπετοσίδερο Φ28mm 100cm τοποθετείται με τρυπάνι Φ28mm
10
05-01-006
Μπετοσίδερο Φ28mm μήκους 1.30m
13
Αλυσίδα LASHING το μέτρο
14
25-13-02-001
Εντατήρας 1/2 για ιστό 10m- 40m
5,5
25-13-02-002
Εντατήρας 5/8 για ιστό 40m-65m
10,5
25-13-02-009
Εντατήρας 3/4 για ιστό 65m-80m
13
25-13-040-010
Σύνολο
Ποσότητα
Σύνολο
16
25-13-02-005
Ναυτικό κλειδί Ω Νο25 κατάλληλο για άγκυρες καρφωτικού (συνδυάζεται με
ναυτικό κλειδί 5/8)
Ποσότητα
6
25-13-04-002
Ναυτικό κλειδί ½ 2Τ για ιστούς 10m-60m (δεν συνδυάζεται με άγκυρες
καρφωτικού)
2,5
25-13-04-011
Ναυτικό κλειδί 5/8 για ιστό 65m-80m, συνδυάζεται με μεγάλα ναυτικά κλειδιά Ω
2,5
2ΕΝ Οκτώβριος 2014 1/5
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
05-02-022
Αγκύριο πιστοποιημένο σε σχήμα βέλους MR2 –M20
55
05-02-008
Ράβδος επέκτασης Μ20 μήκος 150 cm
15
05-02-009
Ράβδος επέκτασης Μ20 μήκος 100 cm
10
05-02-010
Μούφα σύνδεσης Μ20
5
05-02-016
Μάπα Μ20. Φορτίο λειτουργίας (WLL) 1.2 T
5
Κωδικός
Μοχλοί και εργαλεία ανύψωσης ιστών
Τιμή μονάδας
Μοχλός 6m με σωλήνες 130mm για ιστό 20 μέτρων
290
Μοχλός 6m με σωλήνες 130mm για ιστό 20 μέτρων χωρίς βραχιόλι – σχοινί –
ναυτικά κλειδιά
180
Μοχλός 9 μέτρων με σωλήνες 130mm για ιστό 30 - 40 μέτρων Φ130mm
380
Μοχλός 9 μέτρων με σωλήνες 130mm για ιστό 30 - 40 μέτρων Φ130mm χωρίς
βραχιόλι – σχοινί – ναυτικά κλειδιά
260
Μοχλός 9 μέτρων με σωλήνες 152mm για ιστό 40 μέτρων Φ152mm
425
Μοχλός 9 μέτρων με σωλήνες 152mm για ιστό 40 μέτρων Φ152mm χωρίς
βραχιόλι – σχοινί – ναυτικά κλειδιά
300
Μοχλός 9 μέτρων με σωλήνες 152mm για δικτυωτό ιστό 44 μέτρων
615
Μοχλός 9 μέτρων με σωλήνες 152mm για δικτυωτό ιστό 44 μέτρων χωρίς
βραχιόλι – σχοινί – ναυτικά κλειδιά
490
03-04-006.ΣΕΤ
Μοχλός 12 μέτρων με βοηθητικό μοχλό 3m - σωλήνες 152mm για δικτυωτό ιστό
54 μέτρων
990
03-04-006-06.ΣΕΤ
Μοχλός 12 μέτρων με βοηθητικό μοχλό 3m - σωλήνες 152mm για δικτυωτό ιστό
54 μέτρων χωρίς βραχιόλι – σχοινί – ναυτικά κλειδιά
865
03-04-000.ΣΕΤ
03-04-000-00.ΣΕΤ
03-04-001.ΣΕΤ
03-04-001-01.ΣΕΤ
03-04-003.ΣΕΤ
03-04-003-03.ΣΕΤ
03-04-008.ΣΕΤ
03-04-008-08.ΣΕΤ
03-04-009.ΣΕΤ
Μοχλός 15 μέτρων από αλουμινένιο δικτύωμα πλευράς 370mm για την
ανέγερση δικτυωτού ιστού ύψους 65 μέτρων με βοηθητικό μοχλό 6 μέτρων
130mm
2760
03-04-012 ΣΕΤ
Μοχλός 18 μέτρων από αλουμινένιο δικτύωμα πλευράς 470mm για την
ανέγερση δικτυωτού ιστού ύψους 80 μέτρων με βοηθητικό μοχλό 6 μέτρων
130mm
3200
19-00-002
Κιθάρα JOCKEY 300kg για ανέγερση ιστών 10 μέτρων
310
19-00-000.ΣΕΤ
Κιθάρα WADRA 800 kg με σ/χ 13m για ανέγερση ιστών 20 μέτρων
350
19-00-004.ΣΕΤ
Κιθάρα WADRA 1600 kg με σ/χ 20m για ανέγερση ιστών 30 – 40 μέτρων
530
19-00-005.ΣΕΤ
Κιθάρα WADRA 3200 kg με σ/χ 20m για ανέγερση ιστών 40 – 65 μέτρων
750
19-00-008 ΣΕΤ
Κιθάρα WADRA 3200 kg με σ/χ 25m για ανέγερση ιστών 40 – 65 μέτρων
1000
Κωδικός
Βραχίονες ανοξείδωτοι
Τιμή μονάδας
01-07-000.ΣΕΤ
Βάση ανάρτησης στεγανού κουτιού ανοξείδωτη το ζευγάρι
17
01-02-002.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας για Φ130mm κατακόρυφος μήκους 120
εκ ανοξείδωτος
60
01-02-003.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας για Φ152mm κατακόρυφος μήκους 120
εκ ανοξείδωτος
75
01-05-017.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας κατακόρυφος για δικτυωτό ιστό με
σωλήνα Φ35 μήκους 100 cm
100
01-02-004.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας για Φ130mm πλάγιος ανοξείδωτος
100
01-02-005.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας για Φ152mm πλάγιος ανοξείδωτος
110
01-02-006.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας για δικτυωτό ιστό πλάγιος για ακίδα
FRANKLIN Φ30Χ3000 ανοξείδωτος με σωλήνα Φ35
200
01-02-007.ΣΕΤ
Βραχίονας αντικεραυνικής προστασίας για δικτυωτό ιστό πλάγιος για ακίδα
αλουμινίου διαιρούμενη Φ16 – Φ10*3000 ανοξείδωτος με σωλήνα Φ25
170
01-04-008.ΣΕΤ
Βραχίονας κορυφής Φ25mm 100cm για Φ130mm ανοξείδωτος
50
01-04-013.ΣΕΤ
Βραχίονας κορυφής Φ25mm 100cm για Φ152mm ανοξείδωτος
60
01-04-009.ΣΕΤ
Βραχίονας κορυφής Φ25mm 170cm για δικτυωτό ιστό ανοξείδωτος
90
01-05-007.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος με σωλήνα 20mm μήκους 120cm με σωληνάκι 13mm
ανοξείδωτος
85
01-05-001.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος με σωλήνα 30mm μήκους 130cm με κατακόρυφη σωλήνα
13mm ανοξείδωτος
90
01-05-002.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος με σωλήνα 30mm μήκους 130cm με κατακόρυφη σωλήνα
25mm ανοξείδωτος
90
Ποσότητα
Σύνολο
Ποσότητα
Σύνολο
2ΕΝ Οκτώβριος 2014 2/5
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
01-05-003.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος με σωλήνα 30mm μήκους 150cm με κατακόρυφη σωλήνα
13mm ανοξείδωτος
100
01-05-004.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος με σωλήνα 30mm μήκους 150cm με κατακόρυφη σωλήνα
25mm ανοξείδωτος
100
01-05-006.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος για δικτυωτό ιστό 370mm μήκους 200cm
με κατακόρυφη σωλήνα 25mm ανοξείδωτος
220
01-05-005.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος για δικτυωτό ιστό 370mm μήκους 200cm
με κατακόρυφη σωλήνα 13mm ανοξείδωτος
220
01-05-015.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος για δικτυωτό ιστό 470mm μήκους 250cm αρθρωτός με
κατακόρυφη σωλήνα Φ25mm-55cm ανοξείδωτος
320
01-05-016.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος αρθρωτός διπλός για δικτυωτό ιστό 470mm μήκους
2x250cm ανοξείδωτος με 2 κατακόρυφες σωλήνες 55cm
600
01-05-026.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος για δικτυωτό ιστό 600mm μήκους 300cm αρθρωτός Φ42 με
κατακόρυφη σωλήνα Φ33mm ανοξείδωτος
380
01-05-027.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος για δικτυωτό ιστό 600mm μήκους 300cm αρθρωτός Φ42 με
κατακόρυφη σωλήνα Φ25mm ανοξείδωτος
380
01-05-028.ΣΕΤ
Βραχίονας πλάγιος διπλός αρθρωτός για δικτυωτό ιστό 600mm μήκους
2x270cm Φ42 με κατακόρυφη σωλήνα Φ25mm-65cm ανοξείδωτος
650
Πλάγιος βραχίονας για θερμόμετρο Vector και δύο κολλιέδες για 130mm ή
152mm ανοξείδωτος
18
01-05-009 ΣΕΤ
Πλάγιος βραχίονας για λάμπα αεροπλοΐας 10 – 32 CD για ενδιάμεση
τοποθέτηση σε δικτυωτό ιστό ανοξείδωτος
50
01-06-006.ΣΕΤ
Βραχίονας Φ/Β Τύπου Η 10-20Watt για 130mm με ενισχυμένη στήριξη
ανοξείδωτος
65
01-06-007.ΣΕΤ
Βραχίονας Φ/Β Τύπου Η 10-20Watt για 150mm με ενισχυμένη στήριξη
ανοξείδωτος
80
01-06-009.ΣΕΤ
Βραχίονας Φ/Β Τύπου Η 2Χ20Watt για 130mm-150mm με ενισχυμένη στήριξη
ανοξείδωτος
120
02-00-000.ΣΕΤ
Προσαρμογέας αισθητηρίων Vector από τεφλόν για σωλήνα 13mm εξωτερικός
10
02-00-001.ΣΕΤ
Προσαρμογέας αισθητηρίων Vector από τεφλόν για σωλήνα 25mm χωνευτός
10
02-00-008.ΣΕΤ
Προσαρμογέας αισθητηρίων Vector από τεφλόν για σωλήνα 33mm χωνευτός
10
02-00-002.ΣΕΤ
Προσαρμογέας για NRG σε σωλήνα 25mm. Περιλαμβάνει τεφλόν και σωληνάκι
13mm
15
02-00-009.ΣΕΤ
Προσαρμογέας για NRG σε σωλήνα 33mm. Περιλαμβάνει τεφλόν και σωληνάκι
13mm
15
Προσαρμογέας Thies αλουμινίου για 25mm
31
01-03-000
02-00-004
Κωδικός
Παροχή ισχύος καλώδια
Τιμή μονάδας
08-02-001
Φανός αεροπλοΐας 32cd με φωτοκύτταρο
08-02-006
Φανός αεροπλοΐας 2000cd 12V με βάση - χωρίς φωτοδιακόπτη
08-02-005.ΣΕΤ
950
08-02-045.ΣΕΤ
Αυτόνομο σετ λάμπας αεροπλοΐας 2000 cd για ιστό μεγαλύτερο των 45 μέτρων,
σύμφωνα με προδιαγραφές ΥΠΑ, με φωτοδιακόπτη, ενδιάμεση λάμπα με βάση
32cd, φ/β 2 x 20watt με βάση, μπαταρία 65Ahr, φορτιστή & κιβώτιο προστασίας
(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ).
4200
25-13-00-000
Καλώδιο 2Χ0.25 LIYCY το μέτρο
0,4
25-13-00-001
Καλώδιο 2Χ2.5 Baldassari το μέτρο
1,2
25-13-00-002
Καλώδιο 3Χ0.25 LIYCY το μέτρο
0,4
25-13-00-003
Καλώδιο 8Χ0.25 Παραφλεχ-CY το μέτρο
0,8
2
25-13-00-004
Καλώδιο γείωσης 10mm το μέτρο
25-13-00-018
Καλώδιο 3Χ0.25 εξωτερικού χώρου Helukabel Dataflamm το μέτρο
0,7
2
25-13-00-020
Καλώδιο γείωσης χάλκινο χωρίς μόνωση 1Χ50mm το μέτρο
25-13-08-007
Σφιγκτήρας ρυθμιζόμενος ¾-4’’ Inox αγωγού γείωσης
09-00-000.ΣΕΤ
Σύνολο
2800
Αυτόνομο σετ λάμπας αεροπλοΐας 32 cd για ιστό 30 έως 44 μέτρων, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές ΥΠΑ, με φ/β 20watt με βάση , μπαταρία 65Ahr, φορτιστή &
κιβώτιο προστασίας
08-03-008
Ποσότητα
465
Διαιρέτης τάσης
Κουτί διακλάδωσης με πλακάκι και βίδες U για σωληνωτό ιστό Φ70-Φ152
0,8
6,0
7,15
4
22
2ΕΝ Οκτώβριος 2014 3/5
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Κουτί διακλάδωσης με πλακάκι για δικτυωτό ιστό
14
08-00-000
Μπαταρία 12βόλτ 12 Αμπερώρια YUASA
49
08-00-004
Μπαταρία 65 Ahr YUASA
156
08-00-002
Μπαταρία 115 Ahr ACDELCO SOLAR
190
08-00-008
Μπαταρία 9βόλτ
08-01-000
Ράβδος γείωσης με 300μm επικάλυψη χαλκού Φ17mm
09-00-004.ΣΕΤ
5
14
08-01-002.ΣΕΤ
Σετ τριγωνικής γείωσης που περιλαμβάνει 3 ράβδους γείωσης με 300μm
επικάλυψη χαλκού Φ17mm αγωγό Φ50 και συνδετήρες.
130
08-01-001 ΣΕΤ
Ακίδα Φράνκλιν Φ30Χ3000
130
08-01-004
Ακίδα αλουμινίου Φ10-16*3000
26
08-03-000
Φορτιστής morning star 12volt
35
08-04-007
Φωτοβολταϊκό 10watt
45
08-04-008
Φωτοβολταϊκό 20watt
57
08-02-007
Φωτοδιακόπτης 12V/4 Χ 4A (Φανό 12V-2000cd) CSW-12-16-F
Κωδικός
Αισθητήρια όργανα
Τιμή μονάδας
10-00-000
Ανεμοδείκτης NRG
10-00-001
Ανεμοδείκτης Vector W200P
10-00-005
400
1050
st
1100
Ανεμοδείκτης Thies clima 1 class μη θερμαινόμενο
Ανεμοδείκτης Thies clima 1 class θερμαινόμενο
10-01-034
Ανεμόμετρο NRG με βαθμονόμηση ISO 17025 & MEASNET
420
10-01-025
Ανεμόμετρο Vector A100LK/PC3 με ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία
740
10-01-004
Ανεμόμετρο Thies 1st class μη θερμαινόμενο
740
10-01-007
Ανεμόμετρο Thies 1st class θερμαινόμενο
780
Βαθμονόμηση ανεμοδείκτη κατά ISO 17025
Ποσότητα
Σύνολο
50
Βαθμονόμηση ανεμομέτρου ΚΑΠΕ
200
Βαθμονόμηση ανεμομέτρου Ανεμομηχανική
155
Βαθμονόμηση ανεμομέτρου Windguard
210
10-02-000
Βαρόμετρο NRG
370
10-03-000
Θερμόμετρο Vector T351 1/3DIN
180
25-18-00-001
Αντίσταση ακριβείας 350 Ohm για σύνδεση θερμομέτρου PT100 σε Στυλίτη 41
25-1-.00-004
Αντίσταση ακριβείας 2K Ohm για σύνδεση θερμομέτρου PT100 σε Στυλίτη 101
10
6
10-03-001
Θερμόμετρο NRG #110S
230
10-04-000
Υγρόμετρο NRG
410
10-05-007
Θερμοϋγρόμετρο GALLTEC KPK 1/6ME
Καταγραφικά και παρελκόμενα
760
Τιμή μονάδας
11-00-000
Κάρτα 22 με ένα counter για Στυλίτη 101
30
11-00-001
Κάρτα 12 με τρία αναλογικά κανάλια για Στυλίτη 101
80
11-04-002
Κάρτα μνήμης Flash
80
11-04-005
Κάρτα μνήμης CF 1GB INDUSTRIAL
45
11-02-001
Κεραία κινητής τηλεφωνίας εσωτερική GSM900/1800MHZ WAVECOM
6
11-02-004
Κεραία κινητής τηλεφωνίας μαγνητική GSM900/1800MHZ WAVECOM
11
09-00-001
Κιβώτιο προστασίας Αρια 54
117
11-03-005
Μόντεμ Fastrack xtend
162
11-03-003
Χρονοδιακόπτης
180
11-01-000
Στυλίτης 101 με 3 counter και 0 αναλογικά
1230
11-01-001
Στυλίτης 41 με 3 counter και 4 αναλογικά
820
14-00-006
Σύνολο
825
st
10-00-006
Κωδικός
Ποσότητα
240
Βαθμονόμηση καταγραφικού Στυλίτη κατά 17025
80
Κρεμάστρα στήριξης καταγραφικού το ζευγάρι
20
2ΕΝ Οκτώβριος 2014 4/5
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 23%
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
2ΕΝ Οκτώβριος 2014 5/5