Σεµινάριο αθλητικών κακώσεων κάτω άκρου

European College Of Sports and Exercise Physicians
7
ο
E.C.O.S.E.P.
Σεµινάριο αθλητικών
κακώσεων κάτω άκρου
12-13 Μαíου, 2012
Θεσσαλονίκη
Καυτανζόγλειο
Εθνικό Στάδιο
Σεµινάριο Αθλητικών Κακώσεων Κάτω άκρου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιάτρων
∆ιήµερο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο κλινικής εξειδίκευσης για την εκτίµηση, θεραπεία και
αποκατάσταση των µυοσκελετικών κακώσεων στους αθλητές διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο
Αθλητιάτρων E.C.O.S.E.P.
Το σεµινάριο αφορά γιατρούς και φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται µε την µυοσκελετική κάκωση στην
καθηµερινή κλινική τους πράξη
Ηµεροµηνία
: 12-13 Μαϊου 2012
Τόπος ∆ιεξαγωγής
:
Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνοι σεµιναρίου : Prof Nicola Maffulli & ∆ρ. Ν. Μαλλιαρόπουλος
∆ιάρκεια : 2 µέρες
Γλώσσα : Ελληνικά & Αγγλικά
∆ίδακτρα
Ιατροί
Φυσικοθεραπευτές
Γυµναστές
Φοιτητές
Μέλη
E.C.O.S.E.P
Σεµινάριο αθλητικών κακώσεων κάτω
άκρου
Lower Limb Sports Rehab course
220
200
180
-20% των ανωτέρω ποσών
Περισσότερες λεπτοµέρειες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
http://www.athleticsclinic.gr
http://www.ecosep.eu
Εγγραφές :
Email :
[email protected]
[email protected]
Τηλ. : 2310202190, 6936915401 (17.00-20.00)
Γραµµατεία Σεµιναρίου
Κα Παπαδοπούλου Σοφία
Σάββατο 12.5.2012
08.30
Εγγραφές
Υπερηχογραφική απεικόνιση
του γονάτου
Κυρίτση Ολγα
Τσιφουντούδης Ιωάννης
Κλινική εξέταση του Γονάτου
Prof N Maffulli
Μαλλιαρόπουλος Νίκος
09.00
Red
Blue
09.45
Blue
Red
10.30
Κακώσεις προσθίου χιαστού, ∆ιάγνωση, Θεραπεία
∆. Τσούκας
11.00
∆ιάλειµµα
11.15
Αποκατάσταση προσθίου χιαστού - Πρακτική εφαρµογή
12.30
Τενοντοπάθεια επιγονατιδικού - ∆ιαγνωστική προσέγγιση Prof N. Maffulli
13.15
Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος – Θεραπευτική αντιµετώπιση
J. Mughal
∆ηµ. Αλασεϊρλής
14.00
15.00
Ελαφρύ γεύµα
Μυικές κακώσεις & αποκατάσταση
Αποκατάσταση τενοντοπάθειας
επιγονατιδικού
Πρακτική εφαρµογή
J. Mughal
Ν. Μαλλιαρόπουλος
Αποκατάσταση µυικών κακώσεων
οπισθίων µηριαίων
Πρακτική εφαρµογή
Χριστοδούλου-ΠαπαλαδάΠαπαδοπούλου
15.30
Red
Blue
16.10
Blue
Red
17.00
Tέλος α΄µέρας
Κυριακή 13.5.2012
09.00
Ασκησιογενής Πόνος κάτω άκρου
09.45
Παθολογία αχιλλείου τένοντα
10.15
Ν. Padhiar
Prof. N Maffulli
Χόνδρινες βλάβες – οστεοχονδρίτιδα ποδοκνηµικής
Ν. Γκουγκουλιάς
11.00
∆ιάλειµµα
11.15
Συνδεσµικές κακώσεις ποδοκνηµικής
Αποκατάσταση συνδεσµικών
κακώσεων
11.45
(Πρακτική εφαρµογή)
Μόνο φυσικοθεραπευτές
Σ. Παπαδοπούλου
12.45
Αποκατάσταση αχιλλείου τένοντα
Ν. Μαλλιαρόπουλος
Ενέσεις υψηλού όγκου
(Πρακτική εφαρµογή)
Μόνο Ιατροί
Nat Padhiar
J. Mughal
13.45
∆ιάλειµµα
14.15
Κατάγµατα κόπωσης σε αθλητές
15.00
∆ιαγνωστική δοκιµασία υπερήχων σε κατάγµατα κόπωσης – Πρακτική εφαρµογή
Ν. Μαλλιαρόπουλος
Α. Παπαλαδά
15.30
Παραλαβή διπλωµάτων συµµετοχής
COURSE LECTURERS
Prof. Nicola Maffulli MD, MS, PhD, FRCS(Orth)
Centre Lead and Professor of Sports and Exercise Medicine Consultant Trauma and Orthopaedic Surgeon Queen Mary
University of London Barts and The London School of Medicine and Dentistry Institute of Health Sciences Education Centre
for Sports and Exercise Medicine Mile End Hospital
275 Bancroft Road , London E1 4DG ,England
Tel: + 44 20 8223 8839, Fax: + 44 20 8223 8930 , [email protected]
Μαλλιαρόπουλος Νίκος, Ιατρός – Αθλητίατρος Msc in Sports Medicine Queen Mary Hospital, Phd, FFIMS, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ, ∆/ντής Ιατρικού Κέντρου Εθνικών Οµάδων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β. Ελλάδος, Γενικος Γραµµατεας Ευρωπαϊκού Κολλεγίου
Αθλητιατρων –ECOSEP . Email:[email protected]
Dr Nat Padhiar MSc PhD FCPodS
Consultant Podiatric Surgeon & Honorary Reader
NHS:
0208 223 8849
www.bartsandthelondon.org.uk/SEM
ACADEMIC: 0208 223 8839
http://www.whri.qmul.ac.uk/sportsmed/
PRIVATE: 0208 504 4546
www.londonsportscare.co.uk
Javed Mughal , Grad.dip.phys.MCSP.SRP.PG.Dip.Phys.
Chartered & HPC Registered Physiotherapist
Dr Dimosthenis A. Alaseirlis
Consultant Orthopaedic Surgeon
General Hospital of Giannitsa, 58100, Giannitsa, Greece , [email protected]
∆ρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ. [email protected]
Χειρουργική Ποδιού - Ποδοκνηµικής - Αθλητικές Κακώσεις
Consultant Frimley Park Hospital, Surrey, Μεγ.Βρετανία
Παπαλαδά Αγάπη, Φυσικοθεραπεύτρια Αθλητιατρικού Κέντρου Εθνικών Οµάδων Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βορ. Ελλάδος
Email :
[email protected]
Τσούκας ∆ηµήτριος, MD, MSc
•
∆ιευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
•
∆ιευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεµβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής MIOSMED
•
email: [email protected]
Κυρίτση Ολγα Ειδικός Ακτινολόγος - Degree & MSc in Biology, MD, PGD in Musculoskeletal Radiology
Ζάκα 56, Θεσσαλονίκη, 56727 Ελλάδα, τηλ.:+306973791717, email: [email protected]
∆ηµήτρης Χριστοδούλου, Φυσικοθεραπευτής Αθλητιατρικού Κέντρου Εθνικών Οµάδων Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βορ. Ελλάδος
Email :
[email protected]
∆ρ. Ιωάννης Τσιφουντούδης
Ακτινοδιαγνώστης
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Παπαδοπούλου Σοφία, Φυσικοθεραπεύτρια Αθλητιατρικού Κέντρου Εθνικών Οµάδων Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βορ. Ελλάδος
Email :
[email protected]