Αναλυτικό βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Νάτσης
Ημερομηνία γεννήσεως: 7 Απριλίου 1964
Τόπος γεννήσεως: Φλώρινα
Οικογενειακή κατάσταση: Είμαι παντρεμένος και έχουμε δύο παιδιά, ένα κορίτσι επτά
και ένα αγόρι ενάμιση ετών.
Βασική Εκπαίδευση: Τελείωσα το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στη Φλώρινα
με βαθμό "Άριστα".
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ: Το 1982 εισάχθηκα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Α.Π.Θ.. από όπου αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1986 με βαθμό
"Άριστα" και σειρά πρώτη.
Πτυχίο Ιατρικής: Το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 εισάχθηκα στο πρώτο έτος της
Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ.. και αποφοίτησα τον Ιούλιο του 1992 με βαθμό "Λίαν
καλώς".
Υπηρεσία Αγροτικού Ιατρείου: Στις 5 - 4 - 1995 διορίσθηκα ως Αγροτικός Ιατρός στο
Π.Ι. Γαλάτιστας του Κ.Υ. Θέρμης του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και
εκπλήρωσα την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στις 13 - 5 - 1996.
Στρατιωτική Θητεία: Από 29 - 3 - 1993 έως 1 - 3 - 1995 υπηρέτησα στις Ένοπλες
Δυνάμεις σαν Έφεδρος Ανθυπίατρος. Σήμερα φέρω το βαθμό του εφέδρου Υπολοχαγού του Υγειονομικού.
Ειδικότητα: Στις 14-6-2002, Αρ Πρωτ. Γ2/14596 έλαβα την ειδικότητα του Ορθοπαιδικού Χειρουργού ως εξής: Από 4 - 10 - 93 έως 5 - 5 - 94 διετέλεσα εξωτερικός
βοηθός και από 6 - 5 - 94 μέχρι 1 - 3 - 95 εσωτερικός βοηθός της Β' Χειρουργικής
του 424 ΓΣΝΕ. Από τις 28 - 6 - 96 μέχρι 1 - 9 - 96 διορίσθηκα ως έμμισθος
ειδικευόμενος βοηθός στην Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ όπου και ολοκλήρωσα με επιτυχία 1 χρόνο ως ειδικευόμενος
στην Χειρουργική. Από τις 9-9-1997 μέχρι τις 31-8-1998 ασκήθηκα στην
Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Από τις 2-2-2001 μέχρι
και τις 1-8-2001 ασκήθηκα στη Β’ Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού
Νοσοκομείου Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Από τις 11-8-2001 έως και 11-2-2002
ασκήθηκα στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Από τις 191-1999 μέχρι τις 11-2-2002 ασκήθηκα στην Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης όπου και ολοκλήρωσα την ειδικότητα του
Ορθοπαιδικού Χειρουργού.
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
1.
2.
3.
4.
Στις 19 - 3 - 1991 διορίστηκα από το Ιατρικό Τμήμα Άμισθος Επιστημονικός
Συνεργάτης για δύο χρόνια, στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού
Τμήματος του Α.Π.Θ..
Στις 4 - 2 - 1992 προσελήφθηκα ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ)
από το Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ.., στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του
τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
Στις 9 - 11 - 1993 ανανεώθηκε, από το Ιατρικό Τμήμα, η θητεία μου ως Άμισθος
Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
Στις 23 - 2 - 1993 αναγορεύθηκα διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ...
με βαθμό "Άριστα".
5.
Στις 21 - 11 - 1995 ανανεώθηκε από το Ιατρικό Τμήμα η θητεία μου ως Άμισθος
Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
6.
Με την Α8048/12-3-1998 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 114/24-6-1998 τΝΠΔΔ)
διορίσθηκα ως λέκτορας με θητεία στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής,
Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική» και
ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα στις 1-9-1998.
7.
Mε την 25955/29-5-2003 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 183/29-7-2003 τΝΠΔΔ)
διορίσθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό Αντικείμενο
«Περιγραφική Ανατομική» και ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα στις 19-8-2003
όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.
8.
Mε την 52204/30-5-2007 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 522/30-7-2003 τΓ’)
μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, της
Ιατρικής Σχολής με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».
9.
Mε την 59814/17-6-2009 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 368/19-5-2009 τΓ’)
μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, της
Ιατρικής Σχολής με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ
στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.
10.
Με την υπ. Αριθμ. 37/9.7.2009 συνεδρίαση της ΓΣ της Ιατρικής Σχολής
ανακοινώθηκε η απόφαση του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής
(εγγρ 136/7.6.2009) όπου εκλέχθηκα Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιγραφικής
Ανατομικής για τρία έτη από 1.9.2009.
11.
Το Ιούνιο του 2012 ανανεώθηκε η θητεία μου ως Διευθυντή του Εργαστηρίου
Περιγραφικής Ανατομικής για άλλα τρία έτη.
12.
Mε την
32819/15-1-2014 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 153/6-2-2014 τΓ’)
μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του μόνιμου Καθηγητή στο Εργαστήριο Περιγραφικής
Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του Τμήματος
Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό
Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι
σήμερα.
Εργαστηριακό-Ερευνητικό Έργο
Κατά την εικοσάχρονη θητεία μου (1986-2006) στο Εργαστήριο της Περιγραφικής
Ανατομικής ασχολήθηκα με την έρευνα με το οπτικό και το ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο την Περιγραφική, Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική καθώς και
με την μακροσκοπική αγγειοαρχιτεκτονική και τις παραλλαγές των οργάνων του
ανθρώπινου σώματος.
Μέχρι σήμερα εξακολουθώ ανελλιπώς να συμμετέχω στο ερευνητικό και διδακτικό
πρόγραμμα του παραπάνω Εργαστηρίου.
Διδακτικό έργο
1.
Έλαβα μέρος στη στατιστική έρευνα - ενημερωτικές ομιλίες προς τους μαθητές
της μέσης εκπαίδευσης με θέμα "ΑIDS - Ναρκωτικά" που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
2
Ιατρικών Ερευνών Αλεξανδρουπόλεως από 14 ως 21 Δεκεμβρίου 1988 που έγιναν
στους νομούς Έβρου - Ξάνθης - Ροδόπης.
2.
Επίσης πήρα μέρος στη στατιστική έρευνα - ενημερωτικές ομιλίες προς στους
μαθητές μέσης εκπαίδευσης με το παραπάνω θέμα που διοργάνωσε η Πανελλήνια
Εταιρεία Ιατρικής Έρευνας από 3 - 7 Απριλίου 1989 που έγιναν στο Αγρίνιο και στην
Αμφιλοχία.
3.
Από το 1992 έως σήμερα διδάσκω στο Εργαστήριο της Περιγραφικής Ανατομικής στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του Ιατρικού και Οδοντιατρικού
Τμήματος του Α.Π.Θ..
4.
Επίσης από το ίδιο έτος διδάσκω μέρος του Επιλεγόμενου μαθήματος «Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική», στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του
Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
5.
Δίδαξα πάνω σε πτώματα, την ανατομική χειρουργικών προσπελάσεων, σε
ειδικευόμενους ορθοπαιδικούς στο 4th Seminar in Arthroscopic Surgery and Sports
Medicine & Annual Symposium of the Greek Association of Arthroscopy and Knee
Surgery., Ioannina, 15-17 June, 2000, Greece.
6.
Από το έτος 2004 διδάσκω μέρος του επιλεγόμενου μαθήματος «Αθλητιατρική»
στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ..
7.
Το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 δίδαξα στο Ανοιχτό – Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Πτολεμαΐδας με θέμα «Αθλητικές Κακώσεις». στις 12 Ιανουαρίου 2006.
8.
Δίδαξα στο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2005-2006 στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Φλώρινας στις 22 Φεβρουαρίου 2006.
9.
Είμαι Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Professor) σε πέντε Πανεπιστήμια του
εξωτερικού: 1. Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας της Γερμανίας στην Ιατρική
Σχολή στο Zentrum Anatomie Klinikum der Universitat zu Koln, 2. Κρατικό Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and Physical
Education, Porto, 3. Instituto Superior Politecnico da Sande της Gandra της
Πορτογαλίας, 4. Institudo Superior de Ciencias -Norte της Πορτογαλίας και 5.
Κρατικό πανεπιστήμιο της Κολωνίας (German Sport University Cologne, Department of Physiology and Anatomy).
10.
Διδάσκω από το 2005 εως σήμερα στην Ιατρική Σχολή Του Α.Π.Θ.,στους
φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου και στα πλαίσια του επιλεγόμενου διατομεακού
μαθήματος «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση», την ενότητα «Αποκατάσταση
Αθλητικών Κακώσεων».
11.
Διδάσκω στο Διασυνδεδεμένο Μάθημα της Σχολής «Εισαγωγή στις
Νευροεπιστήμες» το ΚΝΣ (2 ώρες)
37. Διδάσκω το μάθημα της Ανατομίας στους Φοιτητές της Φαρμακευτικής από το 2009
έω σήμερα.
38. Δδίδαξα το μάθημα τςη Καλλιτεχνικής Ανατομίας στοι φοιτητές της Σχολής Καλών
Τεχνών από το 2009 έως το 2011 όταν καταργήθηκε.
Διδασκαλία σε μεταπτυχιακά μετεκπαιδευτικά μαθήματα
1.
2.
Τον Ιούνιο του 1996 προσκλήθηκα επίσημα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Porto
της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and Physical Education, Porto) και
δίδαξα τα αντικείμενα της Τοπογραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής (3 ώρες) και
του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (3 ώρες) σε κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων
(Master of Recreation and Leisure).
Επίσης προσκλήθηκα την ίδια χρονιά επίσημα και από το Instituto Superior
Politecnico da Sande της Gandra της Πορτογαλίας και δίδαξα στους φοιτητές του
θέματα Λειτουργικής Ανατομικής, συνολικά 18 ώρες.
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Από το 1991 ως σήμερα διδάσκω μέρος των μεταπτυχιακών μαθημάτων που διοργανώνει η Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος κάθε χρόνο.
Δίδαξα το Ανατομικό Μέρος σε πτώματα, στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της
Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης του 1996 που έγιναν στο Ανατομείο
του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
Το Μάρτιο του 1997 προσκλήθηκα επίσημα για δεύτερη φορά από το Κρατικό
Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and Physical
Education, Porto) και δίδαξα τα αντικείμενα της Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής (3 ώρες) και του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (3 ώρες) σε κύκλο
μεταπτυχιακών μαθημάτων (Master of Recreation and Leisure).
Το Μάρτιο του 1998 προσκλήθηκα επίσημα για τρίτη φορά από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and Physical
Education, Porto) και δίδαξα τα αντικείμενα της Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής των αρθρώσεων (3 ώρες) της Μορφολογικής ανάλυσης των σκελετικών
μυών (3 ώρες) και Μυϊκών κακώσεως σε αθλητές (2ώρες) σε κύκλο μεταπτυχιακών
μαθημάτων ( Master of Recreation and Leisure).
Επίσης προσκλήθηκα την ίδια χρονιά επίσημα και από το Instituto Superior
Politecnico da Sande της Gandra της Πορτογαλίας και δίδαξα στους φοιτητές του,
θέματα Λειτουργικής Ανατομικής του γόνατος, θέματα Αποκατάστασης μετά από
συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου και αθλητικές κακώσεις, συνολικά
6 ώρες.
Δίδαξα το Ανατομικό Μέρος σε πτώματα, στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της
Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης του 1998 που έγιναν στο Ανατομείο
του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
Δίδαξα το Μυοσκελετικό Σύστημα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιατρικού
Τμήματος και άλλων σχολών στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα (ΠΡΟΜΕΣΙ) και
(ΠΡΟΜΕΣΙΠ) του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.. από το 1999.
Δίδαξα στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του
Α.Π.Θ.. στις 12/1/99 και 19/1/99.
Στις 2/3/1999 και 30/3/1999 δίδαξα στους Ειδικευομένους της Ορθοπαιδικής στα
μετεκπαιδευτικά μαθήματα που οργάνωσε η Ορθοπαιδική και Τραυματολογική
Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης θέματα Λειτουργικής Ανατομικής ισχίου και γόνατος
αντίστοιχα.
Το Μάρτιο του 1999 προσκλήθηκα επίσημα για τέταρτη φορά από το Κρατικό
Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and Physical
Education, Porto) και δίδαξα τα αντικείμενα της Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής των αρθρώσεων και θέματα Ορθοπαιδικής καθημερινά (3 ώρες) από τις
13-19/3/1999 στα μεταπτυχιακά μαθήματα (Master Course) του Πανεπιστημίου και
επίσης την ίδια περίοδο έδωσα διάλεξη σε θέματα Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής
στους
προσκεκλημένους
μεταπτυχιακούς
φοιτητές
άλλων
πανεπιστημίων από Ευρωπαϊκές χώρες.
Την ίδια χρονιά δίδαξα μετά από πρόσκληση στο Escola Superior de Saude do Vale
do Sousa της Πορτογαλίας και δίδαξα στους φοιτητές του θέματα Λειτουργικής
Ανατομικής του ώμου, της ποδοκνημικής και του γόνατος, στις 15-16/3/1999.
Διδάσκω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ.με τίτλο
μαθήματος Λειτουργική Ανατομική από το ακαδημαικό έτος 1998-1999 έως σήμερα
Από τις 20-24 Μαρτίου του 2000 προσκλήθηκα επίσημα για πέμπτη φορά από το
Κρατικό Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and
Physical Education, Porto) και δίδαξα τα αντικείμενα της Τοπογραφικής και
4
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Λειτουργικής Ανατομικής (3 ώρες) και Αθλητικών κακώσεων (3 ώρες) στα μεταπτυχιακά μαθήματα (Master Course) ‘Fitness and Health’του Πανεπιστημίου.
Την ίδια χρονιά δίδαξα μετά από πρόσκληση στο Institudo Superior de Ciencias Norte της Πορτογαλίας και δίδαξα (2 διαλέξεις) στους φοιτητές του θέματα
Λειτουργικής Ανατομικής της ποδοκνημικής και του γόνατος, στις 21/3/2000.
Στις 7-12-1999 και 18-1-2000 δίδαξα στους Ειδικευομένους στους Ορθοπαιδικής
στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που οργάνωσε η Ορθοπαιδική και Τραυματολογική
Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης θέματα Τοπογραφικής Ανατομικής.
Από το 2003 διδάσκω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ.. σε τρία μαθήματα επιλογής του β΄ εξαμήνου: «Κεντρική Βάση
Κρανίου, Νευροεπιστήμες-Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα, Φαρμακοκινητική και
Φαρμακο-δυναμική των τοπικά χορηγούμενων φαρμάκων στις διάφορες Ιατρικές
Ειδικότητες».
Από το 2004 διδάσκω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. στο μάθημα κορμού του β΄ εξαμήνου: «Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ»,
που πλέον μετονομάσθηκε ως «Πειραματική Ιατρική».
Κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο Zentrum Anatomie Klinikum der Universitat
zu Koln" υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 3 - 11 έως 4 – 12
– 2003 στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων δίδαξα στους φοιτητές
του Γερμανούς φοιτητές μακροσκοπική και κλινική Ανατομική. Ενώ παράλληλα
έδωσα διαλέξεις σχετικά με τη Εμβιομηχανική και τη Λειτουργική Ανατομική των
Αρθρώσεων.
Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2003 προσκλήθηκα επίσημα από το
Κρατικό πανεπιστήμιο της Κολωνίας (German Sport University Cologne, Department of Physiology and Anatomy) και δίδαξα τα αντικείμενα της Λειτουργικής
Ανατομικής (5 διαλέξεις) και των Αθλητικών Κακώσεων (1 διάλεξη) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος.
Στο ίδιο διάστημα δίδαξα (8 ώρες) Ανατομική στους φοιτητές του German Sport
University Cologne, Department of Physiology and Anatomy πάνω σε πτώματα στο
Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας.
Το Μάρτιο του 2004 προσκλήθηκα επίσημα από το Κρατικό πανεπιστήμιο της
Κολωνίας (German Sport University Cologne, Department of Physiology and
Anatomy) και έδωσα διάλεξη με θέμα: Λειτουργική Ανατομική της Σπονδυλικής
Στήλης.
Από τις 13-19 Μαρτίου του 2004 προσκλήθηκα επίσημα για έκτη φορά από το
Κρατικό Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and
Physical Education, Porto) και δίδαξα τα αντικείμενα της Λειτουργικής Ανατομικής
Γόνατος (2 ώρες), Λειτουργικής Ανατομικής της Άρθρωσης του Ισχίου (2 ώρες) και
Αθλητικών κακώσεων (3 ώρες) στα μεταπτυχιακά μαθήματα (Master Course)
‘Fitness and Health’του Πανεπιστημίου.
Στο ίδιο διάστημα δίδαξα σε μετα-διδακτορικούς φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του Porto της Πορτογαλίας το αντικείμενο: «Σκελετικές μυϊκές κακώσεις σε
αθλητές».
Στο ίδιο διάστημα δίδαξα μετά από πρόσκληση στο Institudo Superior de Ciencias Norte της Πορτογαλίας και δίδαξα (1 διάλεξη) στους φοιτητές του θέματα
Λειτουργικής Ανατομικής στις 17/3/2004.
Από το 2004 εως σήμερα δίδάσκω Τοπογραφική, Λειτουργική και Χειρορυγική
Ανατομική στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Πανεπιστημιακής Γ’ Ορθοπαιδικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου..
5
28. Στις 3.06.2005 δίδαξα σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Α Κατηγορία Προπονητών Χειροσφαίρισης .
29. Δίδαξα στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ Σερρών στα πλαίσια
του μαθήματος Λειτουργική Ανατομική κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου
των Ακαδημαϊκών ετών 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009.
30. Δίδαξα α) στον Ά κύκλο με κατεύθυνση ΄΄Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία΄΄
με θέμα: Ανατομία της καρδιάς, και β) στο Γ κύκλο με κατεύθυνση ΄΄Αθλητική
Φυσικοθεραπεία΄΄ με θέμα: Ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος του
προγράμματος της ΄΄Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών΄΄ του
τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας του
ΤΕΙΘ το οποίο ήταν ενταγμένο και συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
31. Από το 2006-2007 εως σήμερα διδάσκω στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων
της Ιατρικής Σχολής, στο μάθημα επιλογής του γ΄χειμερινού εξαμήνου «Κλινική και
Λειτουργική Ανατομική κατά συστήματα.
32. Προσκλήθηκα επίσημα για έβδομη φορά από τις 8-17 Ιουλίου του 2006 από το
Κρατικό Πανεπιστήμιο του Porto της Πορτογαλίας (Faculty of Sports Science and
Physical Education, Porto) και δίδαξα τα αντικείμενα της Λειτουργικής Ανατομικής
Γόνατος (2 ώρες), Λειτουργικής Ανατομικής της Άρθρωσης του Ώμου (2 ώρες) και
Οστεοπόρωσης και Αθλητισμός (3 ώρες) στα μεταπτυχιακά μαθήματα στους
υποψήφιους διδάκτορες του πανεπιστημίου (στο πρόγραμμα PhD Course “Fhysical
Activity and Health”) του Πανεπιστημίου.
33. Από το 2006 εως σήμερα διδάσκω στο Διασυνδεδεμένο μάθημα «Εισαγωγή στις
Νευροεπιστήμες» της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. το Κεφάλαιο «Ανατομία του
ΚΝΣ».2 ώρες. Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2006.
34. Διδασκαλία του μαθήματος της Αθλητιατρικής (10 ώρες) στη Σχολή προπονητών Γ’
κατηγορίας το έτος 2007.
35. Από το 2004 εως σήμερα διδάσκω στα μεταπτυχιακά μαθήματα της Ακτινολογικής
Εταιρείας Β. Ελλάδος και στους ειδικευόμενους του Ακινολογίας στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου.
36. Από το 2007 εως σήμερα διδάσκω στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ορθοπαιδικής
& Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης για τους ειδικευόμενους της
Ορθοπαιδικής, θέματα Τοπογραφικής, Λειτουργικής και Χειρουργικής Ανατομικής
του Γόνατος και Χειρορυγικών Προσπελάσεων θεωρητικά και Παρκτικά με επίδειξη
επι του πτώματος.. Εκδόθηκαν 5 DVD με την επίδειξη πάνω σε πτώμα και σε νωπά
πτωματικά παρασεκυάσματα της Χειρουργικής Ανατομικής και των Χειρουργικών
Προσπελάσεων.
39. Προσκλήθηκα από την επιτροπή μαθήματος του Κλασσικού Αθλητισμού και δίδαξα
στην ειδικότητα του κλασσικού αθλητισμού του Ζ’ εξαμήνου το θέμα
«Ιδιαιτερότητες του Μυοσκελετικού Συστήματος των Παιδιών», στις 17 Ιανουαρίου
2008.
40. Από το το ακαδημαϊκό έτος 2007-8, διδάσκω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.. στο μάθημα «Λειτουργική μορφολογία» τις
ενότητες:
1)Λειτουργική
μορφολογία
Ουροποιογεννητικού
Συστήματος,
2)Λειτουργική μορφολογία Μυοσκελετικού συστήματος και 3)Τρόπος συγγραφής
Επιστημονικής Εργασίας.
41. Διδάσκω το επιλεγόμενο μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» με διδασκαλία της «Ανατομίας του εγκεφάλου»
κατά τα ακαδημαικά έτη 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
6
42. Διδάσκω το Διασυνδεδεμένο Μάθημα «Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες» με
διδασκαλία της «Ανατομίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» κατά τα
ακαδημαικά έτη 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
43. Από το 2006 εως σήμερα δίδάσκω Τοπογραφική, Λειτουργική και Χειρουργική
Ανατομική στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Πανεπιστημιακής Β’ Ορθοπαιδικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς.
44. Από το 2012 εως σήμερα δίδάσκω Χειρουργική Ανατομία στα Μετεκπαιδευτικά
Μαθήματα της Πανεπιστημιακής Γ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
45. Προσκλήθηκα από τον Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρο και δέχθηκα να
διδάξω μέσω τηλεδιάσκεψης, να επισκεφθώ την ιεραποστολή και να εκπαιδεύσω
τους ιατρούς και τους νησηλευτές στην υπό ίδρυση Ιατρικής Σχολής στην Kinshasa
της Αφρικής.
Μετεκπαίδευση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Κατά το χρονικό διάστημα από 8 Μαΐου 1989 μέχρι 12 Ιουνίου 1989 εκπαιδεύτηκα στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την επεξεργασία των ιστοτεμαχίων,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο στο Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατομικής του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.., υπό την
επίβλεψη του Καθηγητή Θ. Τσαγγάρη.
Έλαβα μέρος στο πρόγραμμα " Δημόκριτος ΙΙ " που έγινε στο ιατρικό Τμήμα του
Α.Π.Θ.. για όργανα υψηλής τεχνολογίας (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο) που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. και διήρκησε από το Μάιο του 1990 ως τον Φεβρουάριο
του 1991.
Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής στη Γερμανία στο "Anatomisches Institut Universitat zu Koln" υπό την
επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 20 - 8 έως 30 - 9 - 1992.
Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας καθώς και
μορφομετρικής ανάλυσης των ιστών στην Κολωνία της Γερμανίας στο Institute for
Experimental Morphology στο German Sports University, υπό την επίβλεψη του
Καθηγητού Hans-Joachim Appell, από τις 17 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου 1992.
Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας καθώς και
μορφομετρικής ανάλυσης των ιστών στην Κολωνία της Γερμανίας και στο Institut
fur Anatomie der Universitat zu Koln, υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Klaus
Addicks από τις 17 - 8 έως 16 - 9 - 1992.
Μετεκπαιδεύτηκα, πάνω σε πτώματα, σε τεχνικές αναισθησιολογίας, στο
σεμινάριο με θέμα ‘Εφαρμογές Επείγουσας Ιατρικής’ που έγινε στην Κολωνία της
Γερμανίας στις 26 - 9 - 1992 και διοργανώθηκε από την Chirugische Klinik και το
Anatomisches Institut.
Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής και μεθόδων διαφανοποίησης των ιστών στη Γερμανία στο "Zentrum
Anatomie Klinikum der Universitat zu Koln" υπό την επίβλεψη του Καθηγητού
Jurgen Koebke από τις 3 - 11 έως 4 – 12 – 2003 στα πλαίσια της συνεργασίας του
Πανεπιστημίου της Κολωνίας και του Α.Π.Θ... Επίσης συμμετείχα σε κλινικά
εφαρμοσμένα φροντιστήρια που αφορούσαν το πόδι, το λαιμό και το χέρι και έγιναν
σε πτώματα. Καθώς επίσης συνεργάστηκα με Γερμανούς Ορθοπαιδικούς για την
ανεύρεση μία νέας μικροεπεμβατικής τεχνικής που αφορά την ολική αρθροπλαστική
του ισχίου σε πτώματα.
7
8. Το ίδιο χρονικό διάστημα μετεκπαιδεύτηκα στο St. Anna Hospsital, στο Herne της
Γερμανίας σε ενδοσκοπικές και ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος, ισχίου,
ώμου και σπονδυλικής στήλης.
9. Μετεκπαιδεύτηκα στο «Δ’ εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών α’
εξαμήνου 2004-2005»
10. Μετεκπαιδεύτηκα το Νοέμβριο του 2004 στο Dusseldorf και στη Κολωνία της
Γερμανίας σε τεχνικές παρασκευής αυτόλογου ορού αίματος και έγχυσης σε αρθρώσεις και σε στη σπονδυλική στήλη.
11. Στις 4 Μαρτίου και 11 Μαΐου του 2006 εκπαιδεύτηκα στο πρόγραμμα Basic Life
Support στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με συνολική διάρκεια έξι (6) ωρών.
12. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής στη Γερμανία στο "Anatomisches Institut Universitat zu Koln" υπό την
επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 19 - 2 έως 24 - 2 – 2009
13. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής στη Γερμανία στο "Anatomisches Institut Universitat zu Koln" υπό την
επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 16 - 2 έως 20 - 2 - 2011
Διοικητικό έργο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Τον Ιανουάριο του 1990 εκλέχθηκα Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης της
Αθλητιατρικής.
Είμαι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
από την ίδρυσή της (1990) έως σήμερα. Διετέλεσα Πρόεδρος για μια διετία και είμαι
εκλεγμένος Επίτιμος Πρόεδρος.
Από το 1999 ως σήμερα είμαι ο επίσημος αντιπρόσωπος της χώρας μας στην
Αθλητιατρική στις Συναντήσεις των Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής (EFSMA) και
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Αθλητιατρικής (FIMS).
Από το 2000 ως 2003 διετέλεσα Γεν. Γραμματέας και από το 2003-2005
διετέλεσα Πρόεδρος της Βαλκανικής Αθλητιατρικής Εταιρείας.
Από το 2003 είμαι μέλος του Δ.Σ. της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης όπου σήμερα εκτελώ χρέη Β΄ Αντιπροέδρου.
Διετέλεσα Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων για την Θεσσαλονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.
Διετέλεσα μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. για
το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διατμηματικής Συνεργασίας της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ.. για το Ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Διετέλεσα Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή ειδών και
οργάνων του εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής από το
οικονομικό έτος 2005-2006 έως σήμερα.
Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης της Προοπτικής Νέων Εργαστηρίων Βασικών Επιστημών για το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
Είμαι συντονιστής στο Διατομεακό επιλεγόμενο μάθημα “Αθλητιατρική” στην
Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 έως σήμερα.
Είμαι συντονιστής στο επιλεγόμενο μάθημα “Τοπογραφικής και Λειτουργική
Ανατομική” στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
έως σήμερα.
Διετέλεσα μέλος του Γραφείου Οργάνωσης Επιστημονικών, Πολιτιστικών και
Κοινωνικών Εκδηλώσεων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
8
13. Είμαι Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του
εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής από το πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ για το οικονομικό έτος 2006.
14. Διετέλεσα αντεπιστέλλων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας των Αθλητιατρικών Εταιρειών της Ευρώπης.
15. Είμαι Tακτικό μέλος της Eπιτροπής προμηθειών του Εργαστηρίου Περιγραφικής
Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής, για το οικονομικό έτος 2008.
16. Διετάλεσα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπεύθυνος του τομέα Ιατρικής
Κάλυψης του 8ου Παγκοσμίου Φοιτητικού Πρωταθλήματος Πάλης που θα διεξαχθεί
τον Ιούλιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη.
17. Διετέλεσα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European Federation of Sports
Medicine Associations (E.F.S.M.A.)
18. Ήμουν Αντεπιστέλλων μέλος με το ειδικό θέμα :“Gender differences in injuries
mechanism with special emphasis ACL”για το 2007 της European Federation Of
Sports Medicine Associations (E.F.M.S.A.)
19. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Federation of Sports
Medicine Associations (E.F.S.M.A.)
20. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Federation of Sports
Medicine Association (FIMS)
21. Είμαι συντονιστή της υποεπιτροπής εξεταστικού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής
του Α.Π.Θ. από το 2011 έως σήμερα.
22. Είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 2012.
23. Είμαι μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ. από το 2009 έως σήμερα.
24. Στην 37/9.7.2009 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε η απόφαση του
Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής (εγγρ 136/7.6.2009) σύμφωνα με
την οποία εκλέκτηκα Διευθυντης του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για
τρία έτη από 1-9-2009.
25. Είμαι μέλος της Υποεπιτροπής Ωρολογίου προγράμματος Ιατρικής Σχολής από το
2010 έως σήμερα
26. Είμαι μέλος της Υποεπιτροπής Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής για το
πρόγραμμα κορμού (Core Curriculum) από το 2010 έως σήμερα.
27. Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διατμηματικής Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής από
το 2009 και 2010.
28. Είμαι συντονιστής του υποχρεωτικού μεταπτυχιακού μάθηματος του ΠΡΟΜΕΣΙΠ του
Α’ εξαμήνου «Λειτουργική Μορφολογία» της Ιατρικής Σχολής από το 2009 έως
σήμερα.
29. Είμαι συντονιστής του προαιρετικού επιλεγόμενου μεταπτυχιακού μάθηματος του
ΠΡΟΜΕΣΙ του Γ’ εξαμήνου «Εφαρμοσμένη Ανατομική και Ερευνα κατά
συστήματα» της Ιατρικής Σχολής από το 2009 έως σήμερα.
30. Στην Γενική Συνέλευση του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής
(9/4.7.2012) επανεκλέκτηκα Διευθυντης του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής
για τρία έτη.
31. Είμαι συντονιστής του Εργου «Ερευνα και Εκπαίδευση σε Χειρουργικές Τεχνικές»
της Επιτροπής Ερευνων του ΑΠΘ που εγκρίθηκε από τη συνεδρίαση
428/04.11.2009.
32. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την εξέταση των συνθηκών φύλαξης
και συντήρησης του παάιοντολογικού ευρήματος του κρανίου των Πετραλώνων με
την συνεδρίαση 1416/21.7.2009 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.
9
33. Είμαι μέλος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών για το έτος 2012 του
μαθήματος Ιστορία της Ιατρικής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ.
34. Διετέλεσα αξιολογητής στο «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία
εξατομικευμένης αξιολόγησης» Οριζόντια Πράξη ακαδ. Έτους 2011-2012.
35. Είμαι συντονιστής του προαιρετικού επιλεγόμενου μεταπτυχιακού μάθηματος του
ΠΡΟΜΕΣΙ του Γ’ εξαμήνου «Χειρουργική Ανατομία» της Ιατρικής Σχολής από το
2013 έως σήμερα.
Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Προγραμμάτων-ΠροτάσεωνΕρευνητικών Κεντρων
1. Διετέλεσα μέλος αξιολόγησης τεσσάρων (4) προτάσεων στα πλαίσια του
Πρόγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» στις 22/4/2010 της κατηγορίας «Ενίσχυση της
έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένςη
έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλούς επιπέδου από το εξωτερικό» μέσω
του Ευρωπαικού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ΔΙαΒίου Μάθηση»
2. Διετέλεσα μέλος αξιολόγησης προγράμματος στο πλαίσιο κατανομής του
αποθεματικού ΕΛΚΕ της Επιτροπής Ερευνών του Πνεπιστημίου θεσσαλίας Αρ.
Πρωτ. 2/02.02.2013.
3. Είμαι αξιολογητής στο Εθνικό Ερευντικό Κέντρο της Νοτιας Αφρικής από το
2009 ως σήμερα
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Περιοδικών και Πρακτικών
Συνεδρίων (Reviewer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Clinical Anatomy (USA
version και UK version).
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού International Journal of
Sports Medicine.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Medical Science Monitor.
Είμαι Πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής των πρακτικών των (έντεκα) 11
συνεδρίων της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.
Διετέλεσα μέλος της ελεγκτικής επιτροπής για τις εργασίες στο 7th Annual Congress of the European College of Sports Science που διεξήχθη στις 24-28 Ιουλίου
2002, Αθήνα.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού CardioVascular &
Interventional Radiology.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού International SportMed
Journal.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Surgical and Radiological
Anatomy.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Turkiye Klinikleri Journal
of Medical Sciences.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “The Laryngoscope”.
Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Chinese Clinical
Medicine (JCCM)”.
12. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Neurology India”.
13. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Aristotle Medical
Journal”
14. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Hand and
Microsurgery.”
10
15. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Argentine Journal of
Clinical Anatomy”
16. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Hand
Surgery.”
17. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “International Journal of
Biomedical Science”
18. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Hippokratia”
19. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Redox Report”
20. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “The Scientific World
Journal”
21. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Basic and
Clinical Reproductive Sciences”
22. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Muscuskeletal Disorders.
23. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Annals of Vascular
Surgery.
24. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Brest Cancer Research and
Treatment.
25. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Reasearch in Sports
Medicine: An International Journal.
26. Eίμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Riadiology Open Access.
Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Περιοδικών
(Editorial Advisory Board)
1.
Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Journals of Turkiye
Klinikleri
2.
Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Sport und
Praventivmedizin
3.
Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Recent Patents on
Medical Imaging.
4.
Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Indian Journal of
Basic and Applied Medical Research.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Περιοδικών
1. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Sport Medicine Journal»
περιοδικού της Αθλητιατρικής Εταιρείας της Ρουμανίας (Journal of Romanian Sport
Medicine Association.)
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού
«Έρεισμα».
Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ορθοπαιδική
(Orthopaedics)».
Είμαι Διευθυντής της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Αθλητιατρική
(Hellenic Sports Medicine)».
Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Πανόπτης (Panoptis)».
Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ακτινολογικά
Χρονικά».
Είμαι μέλος της περιοδικού «Κινησιολογία-Περιοδικό Βιολογίας της Άσκησης».
11
Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής Περιοδικών
1.
2.
3.
4.
5.
Είμαι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Ορθοπαιδική (Orthopaedics).
Είμαι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Αθλητιατρική (Hellenic
Sports Medicine).
Είμαι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού «Archives of Exercise in
Health and Disease»
Είμαι Διυθυντής της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού «European Journal
of Sports Medicine»
Είμαι Πρόεδρος της Εκδοτικής Επιτροπής στον Τομέα Anatomy του
περιοδικού «The Scientific World Journal»
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Πρακτικών Συνεδρίων
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των πρακτικών του 1ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη
στις 9 – 11 Νοεμβρίου 1990.
2.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των πρακτικών του 2ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη
στις 28 – 31 Μαΐου 1992.
3.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 3ου
Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη
Θεσσαλονίκη στις 16 – 19 Νοεμβρίου 1995.
4.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 4ου
Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη
Θεσσαλονίκη στις 19 – 22 Ιουνίου 1997.
5.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 5ου
Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη
Θεσσαλονίκη στις 18-21 Νοεμβρίου 1999.
6.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 12ου Βαλκανικού Αθλητιατρικού Συνεδρίου-6ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας
Ελλάδος-3ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 21-24 Μαρτίου 2002.
7.
Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 13ου Βαλκανικού Αθλητιατρικού Συνεδρίου-7ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας
Ελλάδος-4ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στη Δράμα στις
29 Απριλίου-2 Μαΐου 2004.
8.
Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-5ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου,
που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 12-14 Μαΐου 2006.
9.
Διετέλεσα Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Πρακτικών του 8ου
Διεθνούς της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του 5ου Ελλαδο-Κυπριακού
Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 12-14 Μαίου 2006.
10.
Διετέλεσα Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Πρακτικών του 9ου
Διεθνούς της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του 7ου Ελλαδο-Κυπριακού
Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 27-30 Μαρτίου 2008.
11.
Είμαι Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής των πρακτικών του 10ου
Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή και 8ου ΕλλαδοΚυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στην Βέροια στις 19-21 Μαρτίου
2010.
1.
12
Σύμβουλος Έκδοσης Βιβλίων (Editorial board)
1. Είμαι σύμβουλος έκδοσης του βιβλίου «Gray’s Anatomy for Students», έκδοση
Elsevier, Churchill Livingstone, 2005.
Εκδοση Τεύχους Επιστημονικών Περιοδικών
1. Διετέλεσα Διευθυντής της Εκδοτικής Επιτροπής μετά από πρόσκληση για την
έκδοση ενός ειδικού τεύχους της δικής μου επιλογής του Επιτημονικού Περιοδικού
Anatomical Research International. Το τεύχος που εκδόθηκε είχε τίτλο The Human
Knee: Gross, Microscopic, Surgical, and Radiological Anatomy.
Μέλος Επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές
1.
2.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Δεσίρη Παναγιώτη.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Αναστασόπουλου Νικολάου (Επιβλέπων).
3.
Μέλος επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της κ. Παπαδοπούλου Σοφίας.
4.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Κούτρα Γεωργίου.
5.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Παλιούρα Δημητρίου
(Επιβλέπων)
6.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Τερζίδη Ιωάννη.
7.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
του κ. Μπελετσιώτη
Αναστάσιου.
8.
Μέλος επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Ιωσηφίδη Μιχαήλ.
9.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Τότλη Τρύφωνα
(Επιβλέπων).
10.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Γκέκα Χρήστου.
11.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Σοφίδη Γεωργίου
(Επιβλέπων).
12.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της κ. Σουβατζή Μαρίας
13.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Κωνσταντινιδη Γεωργίου
(Επιβλέπων)
14.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της κ. Λυρτζή Χρήστου
(Επιβλέπων)
15.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Σπυριδάκη Αντωνίου
16.
Μέλος της επταμελούς επιτροπής της κ. Πορφυριάδου Ανθής.
17.
Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Τσικάρα Δημητρίου.
18.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Βρεττάκου Αριστείδη.
19.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Μαρινόπουλου Δημητρίου
20.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της κ. Παπαδοπούλου Δομνίκης
21.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Νικολάου Μελά
22.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Μαγγιώρη Γεωργίου
23.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της κ. Αποστολίδου Αικατερίνης
24.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Μαγγιώρη Γεωργίου
25.
Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του κ. Ψαρούλη Κωνσταντίνου
26.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Βύζα Βασιλείου.
(Επιβλέπων)
27.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Γεωργούση Μιλτιάδη
(Ιατρική Σχολή Πανεν/μιου Αθηνών)
13
28.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Λαίου Θωμά (Ιατρική
Σχολή Πανεν/μιου Αθηνών)
29.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του κ. Κάππου Θεοχάρη (Ιατρική
Σχολή Πανεν/μιου Αθηνών)
30.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της κ. Παπαθανασίου Ευθυμίας
(Επιβλέπων)
31.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της κ. Νεραντζίδου Ξανθούλας
(Επιβλέπων)
Μέλος Επιτροπών σε μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες
1.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταπτυχιακής εργασίας
του κ. Λυρτζής Χρήστου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Κινησιολογία»
τους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών.
2.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταπτυχιακής εργασίας της
κ. Παπαθανασίου Ευθυμίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ιατρική
Ερευνητική Μεθοδολογία» της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονικής.
3.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταπτυχιακής εργασίας
της κ. Καγιόγλου Όλγας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονικής.
4.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταπτυχιακής εργασίας
του κ. Λουκοβίτη Ανδρέα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονικής.
5.
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταπτυχιακής εργασίας
του κ. Αχινιώτη Γεωργίου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Κινησιολογία»
τους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών.
6.
Εποπτεύων Καθηγητής της ερευνητικής πρότασης του κ. Τότλη Τρύφωνα με
τίτλο «Συγκριτική μελέτηνη της μορφολογίας των προκυρτωμένων πλακών
οστεοσύνθεσης της κλείδας και της ωλένης με τη μορφολογία των οστών στος
Ελληνικό Πληθυσμό-Κατασκευή προτύπων νέων προκυρτωμένων πλακών
οστεοσύνθεσης.»
Εκπαιδευτής σε Σεμινάρια-Εφαρμοσμένα Φροντιστήρια
1.
2.
3.
4.
5.
Στα μεταπτυχιακά μαθήματα με Πρακτική Εφαρμογή της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος από το 1991 έως σήμερα.
Στο
εφαρμοσμένο
Φροντιστήριο
με
θέμα
«Καρδιοαναπνευστική
αναζωογόννηση-Πρώτες Βοήθειες» στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Νοεμβρίου 1995.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που
έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιουνίου1997.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση» στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που
έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 18 Νοεμβρίου1999
Στο 4th Seminar in Arthroscopic Surgery and Sports Medicine & Annual
Symposium of the Greek Association of Arthroscopy and Knee Surgery., Ioannina,
15-17 June, 2000, Greece.
14
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Στο 5ο Διεθνές Σεμινάριο Αρθροσκόπησης που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 14
Ιουνίου 2001.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Κηδεμόνες-Νάρθηκες» στο12th
Balkan Sports Medicine Congress, 6th International Congress of Sports Medicine
Association of Greece, 3th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Thessaloniki 21
March, 2002.
Στο 5ο εργαστήριο με αντικείμενο «γύψοι-νάρθηκες – λειτουργικές περιδέσεις»
στο 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής: ΄΄ Η αντιμετώπιση του
επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και τις κερκίδες΄΄. 3-4 Απριλίου 2004,
Αθήνα.
Στο σεμινάριο φυσικοθεραπείας με θέμα «Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής
Στήλης» που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουνίου 2004.
Στο σεμινάριο που διεξήχθη πάνω σε πτωματικά κρανία στο Ανατομείο της
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.., με τίτλο Νευροεγχειρητική 1 – υδροκέφαλος, στις 30
Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2004, Θεσσαλονίκη.
Στο «Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο Αθλητιατρικής-Τραυματολογίας» που έγινε
στα πλαίσια του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.
Αλεξανδρούπολις 13-15 Μαΐου 2005.
Στο αρθροσκοπικό σεμινάριο που διεξήχθη πάνω σε πτωματικά μέλη στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.., στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος-Αθλητικών κακώσεων
«Γεώργιος Νούλης» και 5ο Συμπόσιο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής που έγινε στη
Θεσσαλονίκη από 16-18 Ιουνίου 2005.
Στο 4ο εργαστήριο με αντικείμενο «γύψοι-νάρθηκες–λειτουργικές περιδέσεις»
στο 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής: ΄΄ Η αντιμετώπιση του
επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και τις κερκίδες΄΄. 16-17 Απριλίου 2005,
Αθήνα.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 10-13 Απριλίου, 2005 με αντικείμενο συρραφή τραυμάτων
Στο Κλινικό Φροντιστήριο Αθλητιατρικής-Τραυματολογίας με θέμα ΕπιδέσειςΝάρθηκες με Πρακτική άσκηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Δεκεμβρίου
2005.
Στο Mediterranean Arthroskills Laboratory που έγινε πάνω σε πτώματα στο
Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. στις 16-19 Φεβρουαρίου 2006.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Συντηρητική αντιμετώπιση των
κακώσεων της ποδοκνημικής» στο 8ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας
Ελλάδος που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαΐου 2006.
Στο Σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή «Συρραφή Τραυμάτων-Επίδειξη τεχνικών
και πρακτική άσκηση» στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. στις 1/12/2006.
Στο Σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή «Ράμματα» που ανήκε στις
προσυνεδριακές εκδηλώσεις στα πλαίσια του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 13-16 Μαϊου 2007.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα « Πρώτες βοήθειες σε βαρέα
αθλήματα» στο 6ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο & 2ο Παγκυπριακό
Συνέδριο, 27-28 Οκτωβρίου 2007, Λευκωσία
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Χρήση απινιδωτή- Θεωρία και
πρακτικές εφαρμογές» στο 6ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο & 2ο
Παγκυπριακό Συνέδριο, 27-28 Οκτωβρίου 2007, Λευκωσία
Στο workshop με θέμα <<Dynamic Taping Ankle and Fingers>> στο 15th
Sports Medicine Balkan Congress, 1-4 October, 2008, Bucharest
15
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Συρραφή Τραύματος» στο 5ο
Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
Θεωρητικό & Εφαρμοσμένο μάθημα με θέμα «Νευροεγχειρητική 4-Δεξιότητες
στην εποχή της πληροφορικής νευροτεχνολογίες» στα πλαίσια του 5ου
Επιστημονικού Συνεδρίου Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
Στο κλινικό φροντιστήριο: Τραυματισμοί των άκρων και ανατομικές
προσπελάσεις, στα πλαίσια του 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος, το Σάββατο 9 Μαϊου 2009 στη θεσσαλονίκη.
Στο σεμινάριο «Ράμματα» στα πλαίσια του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Ιατρικής Σχολής Α. Π. Θ., 13 – 16 Μαΐου 2007, Θεσσαλονίκη
Στο Bandaging-splints στα πλαίσια του FIMS Team Physician Development
Course. Hands-on Training. 21-22/11/2009,Thessaloniki
Στη Διημερίδα για Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική
Άσκηση, 4 – 5 Δεκεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη
Στα μεταπτυχιακά μαθήματα της Ορθοπαιδικάς & Τραυματολογικής Εταιρείας
Μακεδονίας Θράκης, Ανατομείο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2 Νοεμβρίου 2011.
Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση, 12 Μαίου 2012,
Θεσσαλονίκη
Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση, 30 Νοεμβρίου
2012, Θεσσαλονίκη
Συγγραφή συγγραμμάτων
1.
2.
3.
5.
Συνεργάσθηκα στη συγγραφή του συγγράμματος «Περιγραφική και Εφαρμοσμένη
Ανατομική Τόμος Ι: Το Περιφερικό και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα» Π. Γιγής,
Π. Τσικάρας, Κ. Νάτσης. έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη 2006
που διανέμεται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Οδοντιατρικού
Τμήματος του Α.Π.Θ..
Συνεργάσθηκα στη συγγραφή του συγγράμματος «Περιγραφική και εφαρμοσμένη
Ανατομική. Τόμος ΙΙ: Το κυκλοφορικό Σύστημα » Π. Τσικάρας, Γ. Παρασκευάς, Κ.
Νάτσης. Έκδοση University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2005.
Συνεργάσθηκα στη συγγραφή του συγγράμματος «Περιγραφική και Εφαρμοσμένη
Ανατομική. Τόμος ΙΙΙ: Τα Αισθητήρια Όργανα.» Π. Τσικάρας, Κ. Νάτσης, Γ.
Παρασκευάς. Έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Θεσσαλονίκη
2006.
Συνέγραψα το σύγγραμμα «Το Αρτηριακό Δένδρο» Κ. Ι. Νάτση, έκδοση από τις
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2006.
Συγγραφή κεφαλαίων σε συγγγράματα
1.
Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Η ποδοκνημική άρθρωση» στο βιβλίο του Επιλεγόμενου μαθήματος "Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική. Μέρος Α'. Κινητικό
σύστημα" σελ 147 – 153, που διανέμεται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ.
2. Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Ανατομία θυροειδούς αδένος». Τσιτουρίδης Ι.,
Νάτσης Κ., Φιλιππίδης Α., Βλαχοδήμος Α. στο βιβλίο με τίτλο «Θυροειδής
αδένας», Εκδόσεις Δωδώνη, Θεσσαλονίκη 2006.
3. Συνεργάσθηκα στη συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο « Εμβρυολογία, ανατομία και
συγγενείς ανωμαλίες της σκωληκοειδούς απόφυσης ». Διαμαντοπούλου Αγλαΐα,
Νάτσης Κ., Βλαχοδήμος Α., Φιλιππίδης Α., Γιαταγάνας Γ., Τσιτουρίδης Ι. στο
βιβλίο με τίτλο Σκωληκοειδής απόφυση –Απεικονιστική Διερεύνηση Εκδόσεις
Δωδώνη, Θεσσαλονίκη 2008
16
5.
Συνεργάσθηκα στη συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Ανατομία των Δομών
Οσχεόυ» Τσιτουρίδης Ι., Κοτζαμάνη Ν., Νάτσης Κ. στο σύγγραμα Απεικονιστική
Διερεύνσηση του οσχεόυ –Προβλήματα Διάγνωσης Τόμος Ι, Εκδόσεις Δωδώνη,
Θεσσαλονίκη 2011.
6.
Συνεργάσθηκα στη συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Απεικονιστικά προβλήματα
του Σπερματικού πόρου» Τσιτουρίδης Ι., Νάτσης Κ., στο σύγγραμα Απεικονιστική
Διερεύνσηση του οσχεόυ –Προβλήματα Διάγνωσης Τόμος Ι, Εκδόσεις Δωδώνη,
Θεσσαλονίκη 2011.
7.
Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Ανατομία-ιστολογία και βιολογική μηχανική του
αρθρικού χόνδρου» Νάτσης Κ., στο βιβλίο με τίτλο «Χόνδρινες Βλάβες και
Οστεοχόνδρινες Βλάβες», Εκδοση Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2011.
8.
Συνεργάσθηκα στη συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Preventing sports injuries.
What the team physician needs to know.» LJ Micheli, KI Natsis, στο βιβλίο με
τίτλος «FIMS Team physician manual», 3rd edition, Routledge, 2012.
Επιστημονική Επιμέλεια – Προλόγιση - Μετάφραση ξένων
συγγραμμάτων
1.
Συμμετείχα στην επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης του συγγράμματος του
Karl-Peter Knebel “Functions Gymnastik” με ISBN 960 – 278 – 038 – x., Εκδόσεις
Salto.
2. Επιμελήθηκα την μετάφραση και προλόγισα το σύγγραμμα του Heike Hofler
«Atemtherapie und Atemgymnastic» με ISBN 3 – 89373 – 139 – 3, Εκδόσεις Salto.
3. Συνεργάσθηκα στην επιμέλεια και μετέφρασα το 5ο κεφάλαιο του συγγράμματος:
«Clinically Oriented Anatomy» της Keith L. Moore, το οποίο εκδόθηκε από τις
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
4. Επιμελήθηκα την μετάφραση και προλόγισα το σύγγραμμα του Jurgen Weineck
«Sport Anatomie» με ISBN 3 – 929587-77-7, Εκδόσεις Salto.
5. Μετέφρασα και συνεργάσθηκα στην επιμέλεια του συγγράμματος «Neuroanatomy:
An atlas of Structures, Sections and Systems» του Duane E. Haines έκδοση από τις
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη 1999 που διανεμήθηκε στους φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής και του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
6. Επιμελήθηκα την μετάφραση και προλόγισα το σύγγραμμα της Melinda J. Flegel
«Sport First Aid» με ISBN 0-88011-556-4, Εκδόσεις Salto.
7. Επιμελήθηκα και μετέφρασα το σύγγραμμα του I.A.Kapandji “The Physiology of the
Joints”, (3) τρεις τόμοι, που διανέμεται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ.., έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
8. Επιμελήθηκα και μετέφρασα το σύγγραμμα του F. Delavier “Strength Training
Anatomy” έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη και των πέντε (5)
Ελληνικων Εδδόσεων.
9. Συνεργάσθηκα στην Επιμέλεια της μετάφρασης και στην προλόγιση του συγγράματος F. Netter «Νευροανατομία του Ανθρώπου» έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις
Π.Χ. Πασχαλίδη.
10. Συνεργάσθηκα στον πρόλογο του συγγράμματος των Scuderi G, McCann P, Bruno P,
Μπαλτόπουλου Π. με τίτλο Αθλητιατρική, έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη.
11. Συνεργάσθηκα στη μετάφραση του τόμου ΙΙ του συγγράμματος των Goldamn LBennet JC «Cecil Textbook of Medicine» έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη.
17
12. Συνεργάσθηκα στην επιμέλεια της μετάφρασης του τόμου Ι του συγγράμματος του
Michel Dufour «Ανατομία του Μυοσκελετικού Συστήματος, Κάτω άκρο» έκδοση
από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
13. Επιμελήθηκα και μετέφρασα το σύγγραμμα του F. Delavier “ Women’s Strength
Training Anatomy” έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
14. Συνεργάσθηκα στη μετάφραση του τόμου ΙΙ του συγγράμματος των Goldamn LBennet JC «Cecil Textbook of Medicine» έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη.
15. Συνεργάσθηκα στην επιμέλεια της μετάφρασης των τόμων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του
συγγράμματος του Michel Dufour «Ανατομία του Μυοσκελετικού Συστήματος,
Κάτω άκρο» έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
16. Συνεργάστηκα στην επιμέλεια της μετάφρασης του συγγράματος της Melinda J.
Flegel «Πρώτες Βοήθειες για Αθλητές» έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη.
17. Συνεργάστηκα στην επμέλεια της μετάφρασης του συγγράματος Gray’s Anatomy dor
Student Flash Cards από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2009.
18. Συνεργάστηκα στην επιμέλεια της μετάφρασης των τόμων I, II και III του
συγγράματος “Prometheus” των Schunke, Schulte, Schumacher, Voll και Wesker
«Βασική Περιγραφική Ανατομική» έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη.
19. Επιμελήθηκα επιμέρους ενότητες της μετάφρασης του συγγράματος των Ronald
McRae, Max Esser «Κλινική Αντιμετώπιση Καταγμάτων» έκδοση από τις Ιατρικές
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
20. Συνεργάστηκα στη Μετάφραση και Επιμέλεια του συγγράματος του Jon C.
Thompson “Netter’s Concise Atlas of Orthopaedic Anatomy” έκδοση από τις
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
21. Συνεργάστηκα στη Μετάφραση και στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης του
συγγράματος Gray’s Dissection Guide for Human Anatomy έκδοση από τις Ιατρικές
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2008.
22. Συνεργάστηκα στη Γενική Επιμέλεια και τον Πρόλογο της Ελληνικής Εκδοσης και
μετέφρασα το σύγγραμα Clinical Neuroanatomy and Neuroscience tvn T.
FitzeGerald, G. Gruer και Ε. Μtui έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη, 2009.
23. Συνεργάστηκα στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης του συγγράματος
Taschenatlas Anatomie τόμος Ι,ΙΙ και ΙΙΙ των W. Platzer, F. Khunel και Κ. Frotscher
έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2009
24. Συνεργάστηκα στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης του Sobotta Ατλαντα
Ανατομικής του Ανθρώπου τόμο Ι και ΙΙ των R. Putz και R. Pabst έκδοση των
Επιστημονικών Εκδόσεων Παρισιάνου ΑΕ, 20010.
25. Συνεργάστηκα στη Μετάφραση και στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης του
συγγράματος Dorlant’s Gray’s Anatomy, Pocket Atlas των R. Drake, W. Vogl και
Α. Mitchel έκδοση από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2011.
26. Συνεργάστηκα στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής Εκδοσης και Μετέφρασα τον
Πτωματικό Ατλαντα Color Atlas of Anatomy των J. Rohen, C. Yokochi και Ε.
Lutjen-Drecoll έκδοση από τις Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Α.Ε, 2011.
27. Συνεργάστηκα στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής Εκδοσης και Μετέφρασα το
σύγγραμμα Head and Neck Anatomy for Dental Medicine του Ε. Baker έκδοση από
τις Εκδόσεις Broken Hill Publishers , 2012.
18
28. Συνεργάστηκα στη Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής Εκδοσης του συγγράμματος
Clinically Oriented Anatomy K. Moore, A. Agur και Α. Dalley έκδοση Εκδόσεις
Broken Hill Publishers LTD, 2013.
Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίων – Σεμιναρίων
1. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 12-14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
2000.
2. 4η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης, 12-14 Μαΐου 2000, Θεσσαλονίκη.
3. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο Χειρουργικής, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος
Ιατρικής, 21-23 Φεβρουαρίου 2002, Θεσσαλονίκη.
4. 12th Balkan Sports Medicine Congress, 6th International Congress of Sports Medicine
Association of Greece, 3th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Thessaloniki
21-24 March, 2002.
5. Κοινή Επιστημονική Ημερίδα Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και
Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Παροδική οστεοπόρωσηΆσηπτη νέκρωση των οστών» που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 7 Φεβρουαρίου 2004.
6. 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής, « Η αντιμετώπιση του
επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και στις κερκίδες », 3-4 Απριλίου 2004,
Αθήνα.
7. 13th Balkan Sports Medicine Congress, 7th International Congress of Sports Medicine
Association of Greece, 4th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Drama 29
April- 2 May, 2004.
8. 8η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης, Θεσσαλονίκη 14-16 Μαΐου, 2004, στα πλαίσια του
10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος.
9. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 14-16
Μαΐου, 2004.
10. 3rd Congress of German-Greek Academy for Biomedicine, Kavala 29-30 May 2004.
11. Κοινή Επιστημονική Ημερίδα Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης και
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Κακώσεις Μυών – Κακώσεις Αρθρικού
Χόνδρου» που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιανουαρίου 2005.
12. 20ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2005, Θεσσαλονίκη.
13. 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής, «Η αντιμετώπιση του
επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και στις κερκίδες», 16-17 Απριλίου 2005,
Αθήνα.
14. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 13-15 Μαΐου 2005,
Αλεξανδρούπολη.
15. 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας και 5ο Συμπόσιο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής, 16-18 Ιουνίου 2005, Θεσσαλονίκη.
16. 10ο Υγειονομικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Κεφαλονιά 2-4, Σεπτεμβρίου 2005.
17. 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006, Θεσσαλονίκη.
18. Γεν. Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής στο: 3ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Επείγουσας Αθλητιατρικής: « Η αντιμετώπιση του επείγοντος στους αγωνιστικούς
χώρους και τις κερκίδες », 8 Απριλίου 2006, Λιβαδειά.
19. 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 5-7 Μαΐου 2006, Λάρισα.
20. 8ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – 5ο Ελλαδο- Κυπριακό
Αθλητιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου 2006, Θεσσαλονίκη.
21. 13o Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 20-22 Απριλίου
2006, Αθήνα.
19
22. 4ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής, “Η Αντιμετώπιση του
Επείγοντος στους Αγωνιστικούς Χώρους και τις Κερκίδες”, 24 Μαρτίου 2007,
Αμφιθέατρο Ι. Παπαδημητρίου, Αρεταίειο Νοσοκομείο.
23. 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 19-21 Απριλίου 2007, Θεσσαλονίκη.
24. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Hands on Cadaver Workshop in
Implantology πρακτική άσκηση σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα που διεξήχθη
στην Θεσσαλονίκη στις 9-11 Νοεμβρίου 2007.
25. 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 27-29 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη
26. 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-7ο Ελλαδο- κυπριακό, που
έγινε στις 27-30 Μαρτίου του 2008 στην Αθήνα.
27. Είμαι μέλος της Eπιστημονικής Eπιτροπής του 14ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας που διεξήχθη στις 9-11 Μαΐου 2008 στην Αθήνα.
28. Είμαι μέλος της Eπιστημονικής eπιτροπής της 12ης Ολυμπιάδας Ιατρικής Γνώσης που
διεξήχθη 23-25 Μαΐου 2008 στην Αθήνα
29. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Επιστημονικού συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαϊου-1 Ιουνίου 2008.
30. Είμαι μέλος της Eπιστημονικής Eπιτροπής του 15th Balkan Sports Medicine Congress,
που διεξήχθη στις 1-4 Οκτωβρίου 2008 στη Ρουμανία
31. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – 3ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων
Ιατρών Ελλάδος
32.
9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-7ο Ελλαδο-κυπριακό,
που έγινε στις 27-30 Μαρτίου του 2008 στην Αθήνα.
33.
4th Greek Summer Ophthalmic Wet lab Thessaloniki, 26-30 August 2009
34.
4ο Συνέδριο Η Ιστορία της Χειρουργική, 5η ΕΚΘΕΣΗ Η Ιστορία της
χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου- 5 Δεκεμβρίου
2009
35.
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Cervical Spine Hands-on Cource.
12-14.11.2009, Θεσσαλονίκη.
36.
10ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – 8ο ΕλλαδοΚυπριακό Συνέδριο, 19 – 21 Μαρτίου 2010, Βέροια
37.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – 4ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων
Ιατρών Ελλάδος, 16 –1 8 Απριλίου 2010, Αθήνα
38.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της ημερίδας: Τα Ορθοπαιδικά προβλήματα
στη βρεφική και παιδική ηλικία, 12 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη
39.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ., 7 – 9 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη
40.
17ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – 5ο Διεθνές Forum
Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδος, 6 – 8 Μαΐου 2011, Ηράκλειο
41.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της 10ης Αρθροσκοπικής Ημερίδας, 3
Μαρτίου 2012, Θεσσαλονίκη
42.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 31ου Ετήσιου Συνεδρίου Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.,
19 – 21 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη
20
43.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 18ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος –6ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων
Ιατρών Ελλάδος, 4-5 Μαΐου 2012, Αθήνα
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 5ου Συνεδρίου της Φαρμακολογίας από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 8-9 Ιουνίου 2012 Θεσσαλονίκη.
45.
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής –
Θωρακοσκοπικής & Ανοικτής Χειρουργικής Κοιλίας – Θώρακος, Σπονδυλικής
Στήλης – Ισχίων, Πλαστικής Χειρουργικής, 18-20 Ιανουαρίου 2013, Ανατομείο
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
44.
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίων-Σεμιναρίων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Από το 1991 ως σήμερα συμμετέχω στη διοργάνωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων
που διοργανώνει η Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος για Ιατρούς Αγώνων
Ποδοσφαίρου και Καλαθοσφαίρισης
Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Αθλητιατρικού
Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 9
– 11 Νοεμβρίου 1990.
Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Αθλητιατρικού
Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή που έγινε στη Θεσσαλονίκη από
28 – 31 Μαΐου 1992.
Συμμετείχα στη διοργάνωση το 1994 στα μεταπτυχιακά σεμινάρια Νευροχειρουργικής στις Αίθουσες διδασκαλίας της Περιγραφικής Ανατομικής.
Διετέλεσα Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Αθλητιατρικού
Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή που έγινε στη Θεσσαλονίκη από
16 – 19 Νοεμβρίου 1995.
Βοήθησα στην Οργάνωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Ορθοπαιδικής που
έγιναν στο Ανατομείο του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ., κατά τα ακαδημαϊκά έτη
1988 έως 1996.
Παρακολούθησα και βοήθησα στην πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους των
Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας με θέμα
«Αγγειακές Παθήσεις Εγκεφάλου» που έγιναν σε πτώματα στο Ανατομείο του
Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ., στις 23 – 24 Νοεμβρίου 1996.
Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 1st Euro-Mediterranean
Football Championship of Medicine Doctors’ που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 16 –
22 Ιουνίου 1997.
Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 4th International Congress of Northern Greece Sports Medicine Association που έγινε στη Θεσσαλονίκη
από 19 – 22 Ιουνίου 1997.
Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Μακεδονικού Σεμιναρίου
Χειρουργικής Ισχίου και Χειρουργικής Γόνατος που έγινε στην Παραλία Ολύμπου
από 25-27 Ιουνίου, 1998.
Διετέλεσα Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Αθλητιατρικού
Συνεδρίου Β. Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 18-21
Νοεμβρίου 1999.
Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Συνεδρίου Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Κρήτης, Ηράκλειο
Κρήτης, 30 Απριλίου-2 Μαΐου, 1999.
Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, στο Κοινό Συνέδριο – 19ο Ετήσιο της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης και Naughton
21
Dunn Club, The Midlands, U.K. που έγινε στην Ακτή Σάνη, Χαλκιδικής από 3 – 6
Μαΐου, 2000.
14. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ως υπεύθυνος του Ανατομείου μαζί με
τον Καθηγητή Π. Γιγή και τον Επιστημονικό Συνεργάτη κ. Γ. Παρασκευά στη
Διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Σεμιναρίου Αρθροσκόπησης και Αθλητικών
Κακώσεων και 2ου Ετήσιου Συμποσίου του τμήματος Αρθροσκόπησης και Χειρουργικής Γόνατος της ΕΕΧΟΤ που έγινε σε πτωματικά μέλη στο Ανατομείο του
Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.. στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Ιουνίου, 2001.
15. Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 12th Balkan Sports
Medicine Congress, 6th International Congress of Sports Medicine Association of
Greece, 3th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Thessaloniki 21-24 March,
2002.
16. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 58ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού
Συνεδρίου και 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 22-27
Οκτωβρίου, 2002.
17. Συμμετείχα στη διοργάνωση του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Νευροχειρουργικής που
έγινε σε πτωματικά κρανία στο Ανατομείο το 2002.
18. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ετησίου Συνεδρίου Του Τμήματος
Ενδομυελικών Ηλώσεων που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 23-24 Ιανουαρίου 2004.
19. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου με θέμα «Παθήσεις και
κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης-Οστεοπόρωση» που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις
21 Μαρτίου 2004.
20. Διετέλεσα Eιδ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 3rd Congress of GermanGreek Academy for Biomedicine, Kavala 29-30 May 2004.
21. Συμμετείχα στη διοργάνωση του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Νευροχειρουργικής
«Νευροχειρουργική 1 – Υδροκέφαλος» που έγινε σε πτωματικά κρανία του
Ανατομείου της Ιατρικής Σχολής από 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2004.
22. Διετέλεσα Γ. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 13th Balkan Sports
Medicine Congress, 7th International Congress of Sports Medicine Association of
Greece, 4th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Drama 29April-2 May, 2004.
23. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης που έγινε στη
Θεσσαλονίκη από 16-18 Απριλίου 2004.
24. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 5th International Conference on
Nutrition and Fitness, Athens June 9-12, 2004.
25. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην Κοινή Επιστημονική Ημερίδα
Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας
Θράκης με θέμα «Παροδική οστεοπόρωση-Άσηπτη νέκρωση των οστών» που έγινε
στη Θεσσαλονίκη στις 7 Φεβρουαρίου 2004.
26. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 24ου Ετήσιου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης που έγινε στη
Χαλκιδική από 5-8 Μαΐου 2005.
27. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Κοινής Επιστημονικής Ημερίδας
Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης και Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
με θέμα «Κακώσεις Μυών – Κακώσεις Αρθρικού Χόνδρου» που έγινε στη
Θεσσαλονίκη στις 22 Ιανουαρίου 2005.
28. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος-Αθλητικών κακώσεων
«Γεώργιος Νούλης» και 5ο Συμπόσιο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής που έγινε στην
Θεσσαλονίκη από 16-18 Ιουνίου 2005.
22
29. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Ετήσιου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης που έγινε στην
Καστοριά από 28 Απριλίου-1 Μαΐου 2006.
30. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Σεμιναρίου Αρθροσκοπικής
Χειρουργικής και Αθλητικών Κακώσεων που έγινε στην Αθήνα στις 5-6 Μαΐου
2006.
31. Διετέλεσα Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και 5ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 12-14 Μαΐου 2006.
32. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Mediterranean Arthroskills
Laboratory που έγινε πάνω σε πτώματα στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ.. στις 16-19 Φεβρουαρίου 2006.
33. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 1st International Congress of
Clinical & Molecular Genetics Alexandroupolis, Greece, 12-14 May 2006.
34. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην Κοινή Ημερίδα Ακτινολογικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος & Οθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας
Μακεδονίας – Θράκης, στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», 4 Φεβρουαρίου 2006.
35. Είμαι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην Κοινή Ημερίδα της Οθοπαιδικής και
Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης και της Ελληνικής
Νευροχειρουργικής Εταιρείας που θα διεξαχθεί στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»,
στις 10 Φεβρουαρίου 2007.
36. Είμαι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 26ο Ορθοπαιδικό Συνέδριο της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης που θα
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 11-14 Απριλίου 2007.
37. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1st Greek Summer Opthalmic wet
Labs που διεξήχθηκε στις Θεσσαλονίκη στις 30 Αυγούστου εως 3 Σεπτεμβρίου 2006.
38. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 26ο Ορθοπαιδικό Συνέδριο της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης που έγινε στη
Θεσσαλονίκη στις 11-14 Απριλίου 2007.
39. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Πρακτικής Ασκησης του 2ου Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκοπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών
Κακώσεων που διεξήχθηκε στην Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.
40. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2st Greek Summer Opthalmic wet
Labs που διεξήχθηκε στις Θεσσαλονίκη στις 29 Αυγούστου εως 2 Σεπτεμβρίου 2007.
41. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του 6ου Ελλαδο-κυπριακού
Αθλητιατρικού Συνεδρίου και του 2ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Αθλητιατρικής
Εταιρείας Κύπρου που έγινε στην Κύπρο στις 27-28 Οκτωβρίου 2007.
42. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Hands on Cadaver Workshop in
Implantology πρακτική άσκηση σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα που έγινε στην
Θεσσαλονίκη στις 9-11 Νοεμβρίου 2007.
43.. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της κοινής επιστημονικής ημερίδας της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογική Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης και της
Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας που διεξήχθη στις 2 Φεβρουαρίου 2008 στη
Θεσσαλονίκη
44. Διετέλεσα πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ο Διεθνές Συνεδρίου
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-7ου Ελλαδο-Κυπριακού, που έγινε στις 27-30
Μαρτίου του 2008 στην Αθήνα.
45. Διετέλεσα πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2008 Sports Medicine Course
που διεξήχθη στις 28-29 Μαρτίου του 2008 στην Αθήνα.
23
46. Διετέλεσα μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής στο XXVIII Congress of
International Society for Skiing Traumatology and Winter Sports Medicine που έγινε
στους Δελφούς στις 3-5 Απριλίου 2008.
47. Διετέλεσα Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 27ου Ετησίου
Συνεδρίου Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής εταιρείας Μακεδονίας Θράκης που
έγινε στις 1-4 Μαΐου 2008 στη Χαλκιδική.
48. Διετέλεσα Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής της Κοινής
Επιστημονικής Ημερίδας, Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας
Θράκης – Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής
Χειρουργικής , που διεξήχθη στις 7 Φεβρουαρίου 2009, Νοσ. Παπαγεωργίου,
Θεσσαλονίκη.
49. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 28ου Ετήσιου Συνεδρίου της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, 22-25 Απριλίου
2009, Θεσσαλονίκη
50. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου
Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή και 7ου Ελλαδο-Κυπριακού Αθλητιατρικού
Συνεδρίου, που έγινε στην Αθήνα στις 27-30 Μαρτίου 2008.
51. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του4th Greek Summer Ophthalmic Wet
lab Thessaloniki, 26-30 August 2009
52. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του FIMS TEAM PHYSICIAN
DEVELOPMENT COURSE HANDS-ON TRAINING, Thessaloniki 21-22/11/2009
53. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Επιτροπής του 29ου Ετήσιου Συνεδρίου
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης που έγινε στην
Αλεξανδρούπολη από 7 Απριλίου-10 Απριλίου 2010.
54. Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Επιτροπής του 9ο Ελλαδο – Κυπριακό
Αθλητιατρικό Συνέδριο, 18 -20 Νοεμβρίου 2011 Λευκωσία
55. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 31ου Ετήσιου Συνεδρίου
Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 19 – 21 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη
56. Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής
– Θωρακοσκοπικής & Ανοικτής Χειρουργικής Κοιλίας – Θώρακος, Σπονδυλικής
Στήλης – Ισχίων, Πλαστικής Χειρουργικής, 18-20 Ιανουαρίου 2013, Ανατομείο
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
1.
ο
Βραβεύσεις επιστημονικών εργασιών
1 Βραβείο για την εργασία με τίτλο: «Απόσπαση πρόσθιας κάτω λαγόνιας άκανθας
σε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, επίδειξη περιπτώσεως»
Νάτσης Κ., Μπελετσιώτης Α., Φούφουλας Ε., Κούλαλης Γ.
6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή 24 Μαΐου 1998.
2. Δ’ Έπαθλο Γ Τηνιακός για την εργασία με τίτλο: «Ιστολογική και υπερμικροσκοπική
ανάλυση της επίδρασης της υπερθερμίας (Υ/Θ) στο φυσιολογικό ήπαρ επίμυων»
Α. Ν. Γραικού, Γ. Ζαφειρίου, Π. Στραβοράβδη, Α. Μπάριτς, Κ.Νάτσης.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Βόλος, 18-21 Απριλίου, 2002.
3. Βραβείο «Ι . Κουκουράκη» για την καλύτερη εργασία: “Skeletal Muscle Reactions to
ischemia and reperfusion using esmarh or not. Ultrastructural study on man”
Natsis K., Panidis G., Beletsiotis A., Appell HJ, Duarte JAR, Gigis P.
8ο Πανελλήνιο πολυθεματικό Ορθοπεδικό Συνέδριο, 23-25 Μαΐου 2003.
4. 1ο Βραβείο για την εργασία: «Συχνότητα εμφάνισης υπερκονδύλιου άκανθας του
βραχιονίου οστού. Μελέτη σε 750 βραχιόνια οστά.»
Κ. Νάτσης, Τ. Τότλης, J. Koebke
24
23ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας ΜακεδονίαςΘράκης, 15-18 Απριλίου Θεσσαλονίκη 2004.
5. 1ο Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης για την εργασία: «Η πορεία του
μείζονος ινιακού νεύρου σε συσχετισμό με τα οδηγά σημεία για την εφαρμογή
αναισθητικού αποκλεισμού σε περίπτωση ινιακής νευραλγίας. Μελέτη σε 40
πτώματα.»
Κ. Νάτσης, Π. Τσικάρας, Τ. Τότλης, Ξ. Μπαραλιάκος, Π. Γιγής, J. Koebke
24ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας ΜακεδονίαςΘράκης, 5-8 Μαΐου, Χαλκιδική 2005.
6. 1ο Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης για την εργασία: «Παραλλαγές της
πορείας του άνω πρωτεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Κλινική
σημασία για το σύνδρομο του άνω θωρακικού στομίου. Μελέτη σε 93 πτώματα.»
Κ. Νάτσης, Π. Τσικάρας, Τ. Τότλης, Ν. Αναστασόπουλος, Π. Σκανδαλάκης, J. Koebke
24ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας ΜακεδονίαςΘράκης, 5-8 Μαΐου, Χαλκιδική 2005.
7. Έπαινο για την εργασία με τίτλο: «H επίπτωση οστεοποίησης υπεράριθμης δεσμίδας
του άνω εγκάρσιου συνδέσμου της ωμοπλάτης. Μελέτη σε 204 οστά.»
Κ. Νάτσης, Τ. Τότλης, Ι. Γιγής.
25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας ΜακεδονίαςΘράκης, 27-30 Απριλίου Καστοριά 2006.
8. 1ο Βραβείο για την εργασία: « Τριπλός ανεστραμμένος παλαμικός μυς. Εύρημα σε
πτώμα. Παρουσίαση περίπτωσης και κλινική σημασία.»
Νάτσης Κ., Παρασκευάς Γ., Τότλης Τ., Σοφίδης Γ., Γιγής Π.
25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας ΜακεδονίαςΘράκης, 27-30 Απριλίου Καστοριά 2006.
9. 1ο Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης για την εργασία «Η μορφολογία
των καμπών του κεντρικού τμήματος της ωλένης και των αντίστοιχων πλάκων
οστεοσύνθεσης. Συγκριτική μελέτη στον Ελληνικό Πηθυσμό.»
Τότλης Τ., Αναστασόπουλος Ν, Αβραμίδης Χ., Φλέγκα Π., Ντελής Ι., Νάτσης Κ.
10. 1ο Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης για την εργασία: «Αντιμετώπιση
τραυματικού εξαρθρήματος της επιγονατίδας με ανοικτή και διαδερμική μέθοδο,
αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη. Συγκριτκή μελέτη.
Τερζίδης Ι., Παπακώστας Ε., Σιδερίδης Α., Δαδούκης Δ., Κύτρας Γ., Νάτσης Κ.
Μέλος Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ελληνική Ανατομική Εταιρεία.
Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.
Σύλλογος Προώθησης Αθλητιατρικής (Ιδρυτικό μέλος).
Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος (Ιδρυτικό μέλος).
Πανελλήνια Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής.
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.
Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Επιστήμης.
Ελληνική Εταιρεία Βάσεως Κρανίου.
Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών.
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης.
Ελληνική Εταιρεία Διατατικής Ιστογένεσης (Ιδρυτικό Μέλος).
25
15. Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία.
16. Παννελήνια Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής.
Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
European Association for Cancer Research.
German – Greek Academy for Biomedical Research.
European Microscopy Society.
The Anticancer Therapeutics and Oncology Society (No 0176).
International Society for Interferon and Cytokine Research.
Malpighi Academy for the Study of Microscopic Anatomy.
International Federation of Sports Medicine (FIMS).
International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports
Medicine (ISAKOS).
9. Balkan Association of History and Philosophy of Medicine
10. International Associations of Spotts Kinetics
11. American College of Sports Medicine
12. Medical Olympic Association
13. Internatioonal Society of Bone Morphometry
Άλλες δραστηριότητες
1.
2.
3.
4.
5.
Στις 26 – 2 – 1984 κατέκτησα την πρώτη θέση στους Πανελλήνιους αγώνες Δρόμων Αντοχής σαν αθλητής χιονοδρομίας του Σ.Ο.Χ Φλώρινας. Επίσης διετέλεσα
μέλος της Εθνικής Ομάδας στο ίδιο αγώνισμα.
Το Μάιο του 1990 το περιοδικό «Αριστοτέλης» (βραβείο Ακαδημίας Αθηνών)
εξέδωσε σύγγραμμα μου 115 σελίδων με τίτλο «Λαογραφικά Στοιχεία και Παραδοσιακοί Χοροί του Νομού Φλώρινας».
Στις 13-11-2001 το Γ.Π. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης με επιβράβευσε με έπαινο για «Αναγνώριση Πράξεων Εξαιρετικών κατά την Εκτέλεση
Υπηρεσίας Πέραν των Επιβαλλόμενων Καθηκόντων για Επιτυχή Αντιμετώπιση
Ομαδικού Τροχαίου Ατυχήματος της 30/9/2001».
Παρείχα Ιατρική κάλυψη στους αγώνες της Παγκόσμιας Γυμνασιάδας 2006 ISF
(ISF World Gymnasiade 2006) που διεξήχθη στη Αθήνα-Θεσσαλονίκη από τις 26
Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2006.
Είμαι υπεύθυνος για την ιατρική κάλυψη του 8ου Παγκόσμιου Φοιτητικού
Πρωταθλήματος Πάλης, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη.
9ο Ελλαδο – Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, 18 -19 Νοεμβρίου 2011
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
1. Frontal Sinus Anatomical Variations with Potential Conequences for the
Orbit. Study on cadavers.
K Natsis, V Karabatakis, P Tsikaras, Th Chatzibalis, A Stangos, N Stangos.
Morphologie 2004, 88, 280, 35-38.
26
2. Orbital depth measurements of human skulls in relation to retrobulbar
anesthesia.
V. Karampatakis, K. Natsis, P. Gigis, N.T. Stangos
European Journal of Opthalmology, vol 8, No 2, pp:118-120, 1998.
3. Gastric femoral hernia in a male cadaver with gastroptosis: case report and
review of the literature. (Estomac geant: contenu d'une hernie crurale.
Malformation congenitale?.
Natsis K, Apostolidis S, Papadopoulou AL, Vlasis K., Totlis T., Skandalakis P
Hernia. 2008 Apr;12(2):205-208. Epub 2007 Aug 25.
4. Mitoses of satellite cells. An early factor of skeletal muscle fibres regeneration.
A transmission electron microscope study.
Natsis K., Gigis P., Polyzonis M.
Scientific Annals of the Faculty of Medicine AUTh., vol.24, part 2, 1997.
5. Effects of exercise training on muscles atrophy of haemodialysis patients: an
optic and electron microscopy study.
Kouidi E, Albani M, Natsis K, Megalopoulos A, Gigis P, Guiba-Tziampiri O,
Tourkantonis A, Deligiannis A.
Nephrology Dialysis Transplantation (1998)13:685-699
6. Smoking and athletics
K. Natsis, Th. Lialiaris, P. Gigis
Scientific Annals of the Faculty of Medicine AUTH, vol 23, part 2, 1997, 21-25,
Thessaloniki.
7. New aspects on the topography of the tendon of the long head of the biceps
brachii muscle. One more stabilizer factor of the shoulder joint..
Gigis P., Natsis K., Polyzonis M.
Bulletin de l'Association des Anatomistes, vol 79, No 245, 1995.
8. Ultrastructural Study of the Noninvolved Urothelium of Tumor-Bearing
Patients after two years of Intravesical Interferon Therapy.
P. Stravoravdi, K. Natsis, P. Kirtsis, G. Retalis, E. Konstantinidis and M.
Polyzonis.
European Urology, 29; 447 - 842, 1996.
9. Ultrastructural study of activated urothelial lysosomal system in patients with
transitional cell carcinoma (TCC) after transuretral resection (TUR) and
interferon therapy.
K. Natsis, P. Stravoravdi, P. Kyrtsis, A. Barich, Th. Toliou, E. Konstantinidis
and M. Polyzonis. (Techn: X. Nerantzidou, P. Oustabasidis)
Journal of Experimental Therapeutics & Oncology, 1: 222 -225,1996.
10. “Pes Anserinus” of the right phrenic nerve innervating the serous membrane
of the liver: a case report (anatomical study).
K. Natsis, G. Paraskevas, B. Papaziogas, A. Agiabasis
Morphologie, 2004, 88, 203-205
27
11. A new approach in the management of urothelial tumors using GM-CSF on
marker lesions: An Ultrastructural and Immunohistochemical study on
Macrophage Population in Bladder Mucosa.
P. Stravoravdi, Th. Toliou, P. Kirtsis, K. Natsis, E. Konstantinidis, A. Barich,
P. Gigis, K. Dimitriadis.
Journal of Interferon and Cytokine Research, 19: 221-225, 1999.
12. Natural killer (NK) cell assay within bladder mucosa of patients bearing
transitional cell carcinoma (TCC) after interferon (IFN) therapy: An
immunohistochemical and ultrastrauctural study
K. Natsis, Th. Toliou, P. Stravoravdi, P. Kirtsis, A. Grekou, A. Barich, E.
Konstantinidis, P. Gigis. (Techn: P. Oustabasidis, G. Zoupoudi).
Int. J. Clin. Pharm. Res. XVII (1) 31-36, 1997.
13. Microanatomy of the vasa vasorum of the human thoracic aorta: a study
utilizing a polyester resin casting technique.
Tsikaras D.P, Natsis K., Hytiroglou P., Lazos L., Gigis P.
Bulletin De L' Association Des Anatomistes,vol. 81, No 252, Mars,1997.
14. The risk of optic nerve injury in retrobulbar anesthesia: a comparative study
of 35 and 40 mm retrobulbar needles in 12 cadavers.
V. Karambatakis, K. Natsis, P. Gigis, N.T. Stangos
European Journal of Ophthalmology, vol. 8, no. 3, pp.184-187, 1998.
15. Structural alterations of skeletal muscle induced by chronic admini-stration
of d-amphetamine and food restriction
J.A. Duarte, F. Carvalho, K. Natsis, F. Remião, M.L. Bastos, J. M.C. Soares, H.
J. Appell
Basic Appl Myol 9 (2) : 65-69, 1999.
16. Effect of navelbine on inhibition of tumor growth, cellular differentiation
and estrogen receptor status on Lewis lung carcinoma.
Papageorgiou A, Stravoravdi P, Sahpazidou D, Natsis K, Chrysogelou E, Toliou
T.
Chemotherapy, May-Jun;46(3):188-194, 2000.
17. Persistent median artery in the carpal tunnel: anatomy, embryology, clinical
significance, and review of the literature.
Natsis K., Iordache G., Gigis I., Kyriazidou A., Lazaridis N., Noussios G.,
Paraskevas G.
Folia Morphol (Warsz), November 2009, Vol 68, No 4, p 193-200
18. Preaortic iliac venous confluence (Marsupial vena cava). Case report.
Natsis K., Iordache G., Xepoulias P., Tsikaras P.
Morphologie 2003, 87,277,21-23.
19. Histochemical and Ultrastructural Characteristics of Leg muscle fibres in
patients with Repairative Abdominal Aortic Aneurysm (AAA).
28
M. Albani, D. Kiskinis, K. Natsis, A. Megalopoulos, P. Gigis, O.GuibaTziampiri.
Anatomical Record 260:1-15, 2000.
20. Exposition of the inferior alveolar nerve and vessels in atrophic mandible.
Anatomical study.
K. Natsis, D. Karanikola, P. Xepoulias, A. Tsirlis, P. Gigis
Aristotle University Medical Journal (Scientific Annals of the Faculty of Medicine
AUTh.), Volume 33, Issue 2 119-126, 2006.
21. Mazabraud’s syndrome.
Panidis G., Natsis K., Sayegh F., Tsitouridis I.
European Journal of Radiology Extra 45, 83-87, 2003
22. Solitary exostosis arising from the ventral surface of the scapula-Report on
three cases.
Natsis K., Hatzidis P., Tsitouridis I., Saloupis P., Terzidis I., Kyriakidis A.
Aristotle University Medical Journal, Vol. 33, Issue 1, pp: 179-183, 2006.
23. Histological and Ultrastructural study of the Effect of chemotherapy with 5Fluouracil (5-FU) on Normal Liver of Wistar Rats.
Zafiriou G., Grekou A., Stravoravdi P., Natsis K., Barich A.
Chemotherapy 2002;48:298-302.
24. Significant experimental decreace of the hepatocarcinoma (HPC) incidence
in C3H/SY mice after adminisration of EB1089, a vitamin D analogue.
Sahpazidou D., Toliou T., Stravoravdi P., Geromichalos G., Natsis K.,
Nenopoulou H., Boukovinas J., Papakotoulas P., Gigis P.
Oncology Research, Vol. 13, No 5, pp.261-268, 2003
25. Effect of acute limb ischemia on neuromuscular functions in rats
Hatzipantelis KP., Natsis K., Albani M.
European Journal of Surgery 167 (11): 831 – 838 November 2001
26. Treating-Stabilizing long bone fractures using inflatable self-locking
intramedulary nail technique-preliminary results
Beletsiotis A., Natsis K., Hatzimanouil D., Antosidis K., Panidis K.
Osteosynthesis and Trauma Care, vol 11, August 2003, p.s1-s146.
27. Soleus accessorius, an anomalous muscle in a young athlete: case report and
analysis of the literature.
Christodoulou A, Terzidis I, Natsis K, Gigis I, Pournaras J.
Br J Sports Med. 2004 Dec;38(6):e38.
28. Lymphocyte activation by granulocyte macrophage-colony stimulating
factor in human bladder cancer.
Toliou Th. , Stravoravdi P., Natsis K., Kirtsis P., Barich A., Dimitriadis K., Gigis
P.
Journal of Experimental Therapeutics and Oncology, 2:153-157, 2002.
29
29. The relationship between the bifurcated tendon of brachioradialis muscle
and the superficial branch of radial nerve: a possible site of entrapments
syndrome.
Paraskevas G., Natsis K., Papaziogas B., Papadopoulou S., Boulti V.,
Papadopoulou An., Gigis P.
Scientific Annals of the Faculty of Medicine, Vol 29, Part 2, Thessaloniki 2002.
30. Correlating intraocular pressure, blood pressure and heart rate changes
after jogging.
Karabatakis VE, Natsis KI, Chatzibalis TE, Lake SL, Bisbas IT, Kallinderis
KA,Stangos NT.
Eur J Ophthalmol. 2004 Mar-Apr;14(2):117-122.
Some remarks concerning coronary arteries and their branches’
terminology.
Natsis K., Iordache G. , Paraskevas G. Tsikaras P., Gigis P.
Folia Anatomica,, 311 pp 5-12, 2003.
31.
32. Supracondylar Process of the Humerus: Study on 375 Caucasian Subjects in
Cologne, Germany
Natsis K., Totlis T., Koebke J.
Clin Anat 2008 Mar;21(2):138-141.
33. Meniscal Tear Characteristics in Young Athletes With a Stable Knee.
Arthroscopic evaluation
Terzidis I.P., Christodoulou A., Ploumis A., Givissis P., Natsis K., Koimtzis M.
American Journal of Sports Medicine, Vol 34, No 7, 2006.
34. Proposal for Classification of the Suprascapular Notch. A study on 423 Dried
Scapulas.
K. Natsis, T. Totlis, P. Tsikaras, H.J. Appell, P. Skandalakis, J. Koebke
Clinical Anatomy 20:135-139,2007
35. Correlation between the four types of acromion and the existence of
enthesophytes: A study on 423 dried scapulas and review of the literature.
Natsis K, Tsikaras P, Totlis T, Gigis I, Skandalakis P, Appell HJ, Koebke J.
Clinical Anatomy 20:267-272,2007
36. Intermediate supraclavicular nerve perforating the clavicle: a rare
anatomical finding and its clinical significance.
Natsis Κ., Didagelos Μ., Totlis Τ., Tsikaras P., Koebke J.
Aristotle University Medical Journal, 34(1):61-63, 2007
37. Accessory internal thoracic artery and its clinical significance.
Paraskevas G., Papaziogas B., Natsis K., Ioannidis O., Martoglou S., Economou
D., Kitsoulis P.
30
Chirurgia 2010, Vol 5, No 105.
38. Signs of necrosis and inflammation do not support the concept of apopotosis
as the predominant mechanism during early atrophy in immobillized muscle.
Appell JH., Ansensao A., Natsis K., Michel J., Duarte AJ.
Basic Appl Myol. 14(3):191-196, 2004.
39. Bilateral femoral hernia in a male cadaver with vascular variations: case
report and review of the literature
K. Natsis, T. Totlis, A.L. Papadopoulou, S. Apostolidis, P. Skandalakis.
Hernia (2006) DOI 10.1007/s10029-006-0089-z
40. The course of the greater occipital nerve in the suboccipital region: a
proposal for setting landmarks for local anesthesia in patients with occipital
neuralgia.
Natsis K, Baraliakos X, Appell HJ, Tsikaras P, Gigis I, Koebke J.
Clin Anat. May;19(4):332-6, 2006.
41. Variations of the course of the upper trunk of the brachial plexus and their
clinical significance for the thoracic outlet syndrome: a study on 93 cadavers.
Natsis K, Totlis T, Tsikaras P, Anastasopoulos N, Skandalakis P, Koebke J.
Am Surg. Feb;72(2):188-192. 2006
42. Bilateral accessory thoracodorsal artery
K. Natsis, T. Totlis, P. Tsikaras, P. Skandalakis
Annals of Anatomy 188, pp:447-449, 2006
43. Non-neoplastic Dural Sinus Thrombosis. An MRI and MRV evaluation.
Tsitouridis I., Papapostolou P., Rudolf J., Natsis K., Tarazi L., Goutsaridou F.,
Emmanouilidou M., Chondromatidou S., Papastergiou C.
Rivista di Neuroradiologia 18:581-588, 2005.
44. Abnormal location of the papilla of Vater: A cadaveric study
Paraskevas, G., Papaziogas, B. , Natsis, K., Katsinelos, P., Gigis, P., Atmatzidis,
K.
Folia Morphologica 64 (1), pp.51-53, 2005.
45. Three-headed reversed palmaris longus muscle and its clinical significance.
K. Natsis, G. Paraskevas, T.Totlis, G. Sofidis, P. Gigis
Annals of Anatomy 189, pp:97-101, 2007
46. A bony bridge within the suprascapular notch. Anatomic study and clinical
relevance.
K. Natsis, T. Totlis, I. Gigis, K. Vlasis, E. Papathanasiou, P. Tsikaras
Aristotle University Medical Journal, Vol. 35, Issue 1, p. 29-33, 2008
47. Falx Cerebri Ossification: CT and MRI Evaluation.
K. Natsis, P. Tsikaras, T.Toltis, A. Adamopoulou, E. Vrettou, I. Tsitouridis
31
The Neuroradiology Journal 19:621-628, 2006.
48. Variable origin and ramication pattern of the lateral femoral cutaneous
nerve: A case report and neurosurgical considerations.
Natsis Κ., Paraskevas GK, Tzika N., Papathnasiou E.
Turk Neurosurg. 2013;23(6):840-3
49. High origin of a superficial ulnar artery arising from the axillary artery.
Anatomy, embryology, clinical significance and review of the literature.
Natsis K., Papadopoulou A.L., Paraskevas G., Totlis T., Tsikaras P.
Folia Morphologica, vol 65, No4 pp: 400-405, 2006
50. An accessory double cystic duct with single gallbladder: A case report.
Paraskevas G., Papaziogas B., Natsis K., Spanidou S., Kitsoulis P., Atmatzidis
K., Tsikaras P.
Chirurgia (Bucur) 2007, 102(2):223-225.
51. Schmorl’s nodes enhancement in patients with lower back pain: MRI
evaluation
Tsitouridis Ι., Natsis Κ., Rudolf J., Sayegh F., Emmanouilidou M., Goutsaridou
F.
Aristotle University Medical Journal, Vol. 33, Issue 1, pp: 29-35, 2006.
52. Measures for the management and of injuries in team handball players.
Type and prevalence of injuries among team handball players in Greece.
Hatzimanouil D., Manavis K., Natsis K., Hatzimanouil A., Kofotolis N.
Hungarian Review of Sports Medicine, Issue 4, pp.185-198, 2005.
53. Choledochal cyst: Histological structure, classification and clinical
significance.
Paraskevas P., Papaziogas B., Natsis K., Lazos L., Spanidou S., Economou D.
Aristotle University Medical Journal, Vol. 33, Issue 1, pp: 185-188,
2006.
54. The suprascapular notch: its morphology and distance from the glenoid
cavity in a Kenyan population.
Natsis K, Totlis T.
Folia Morphol (Warsz), August 2011, Vol 70, No 3
55. Morphological parameters of the superior articular facets of the atlas and
possible clinical significance
Paraskevas G., Papaziogas B., Tzaveas A., Natsis K., Spanidou S., Kitsoulis P.
Surgical and Radiological Anatomy 2008, 30:611-617
56. Variability in superior hypogastric plexus morphology and its clinical
applications: a cadaveric study.
Paraskevas G., Tsitsopoulos P., Papaziogas B., Natsis K., Martoglou S., Stoltidou
A., Kitsoulis P.
Surgical and Radiological Anatomy, 2008,30:481-488
32
57. Accessory abductor digiti minimi muscle causing ulnar nerve entrapment at
the Guyon’s canal: A case report.
C. Dimitriou, K. Natsis
Clinical Anatomy 2007;20(8):974-975
58. An accessory middle scalene muscle causing thoracic outlet syndrome.
G. Paraskevas, O. Ioannidis, B. Papaziogas, K. Natsis, S. Spanidou, P. Kitsoulis
Folia Morphologica Vol. 66, No 3, pp. 194-197, 2007
59. Accessory Muscles in the Lower Part of the Anterior Compartment of the
Arm That May Entrap Neurovascular Elements
G. Paraskevas, K. Natsis, O. Ioannidis, B. Papaziogas, P. Kitsoulis, S. Spanidou
Clinical Anatomy 2008, 21:246-251(2008)
60. The mutagenic potential of vitamin C on human lymphocytes and native
nucleic acids
Lialiaris TS, Pantazaki AA, Papachristou FE, Lyratzopoulos E, Natsis K,
Kortsaris AH
Journal of Biological Research- Thessaloniki, vol 8, pp: 189-197, 2007
61. Anatomical variation of the left internal jugular vein: clinical significance for
an anaethesiologist.
I. Asouhidou, K. Natsis, T. Asteri, P. Sountoulides, K. Vlasis, P. Tsikaras
Eur J Anaesthesiol. 2008 Apr;25(4):314-8.
62. Medical care and strength training program for the handball goalie’s elbow
syndrome.
D. Hatzimanouil, K. Natsis, T. Totlis, M. Karvani, G. Sofidis, K. Vlassis
Spor Hekimligi Dergisi, Tourkish Journal of Sports Medicine, τεύχος 41, 9-18, 2006
63. Scalenus minimus muscle: overestimated or not? Anatomical study in the Greek
population and review of the literature
Natsis K., Totlis T., Sofidis G., Didagelos M., Tsakotos G., Apostolidis S.
Am Surg. 2013 Apr;79(4):372-4.
64. Failure of palmaris longus muscle duplication and its clinical application
G. Paraskevas, A. Tzaveas, K. Natsis, P. Kitsoulis, I. Spyridakis
Folia Morphologica,Volume 67,2: 150-153
65. Axial transformation of the profunda femoris vein: Formation, relations and
course in a cadaveric specimen
K. Natsis, T. Totlis, G. Paraskevas, E. Papathanasiou, G. Sofidis, G. Noussios
Folia Morphological,Vol. 67, No 4, pp. 304-306
66. Levator claviculae muscle: a case report.
K. Natsis, S. Apostolodis, E. Nikolaidou, G. Noussios, T. Totlis, N. Lazaridis
Cases Journal, May 2009, Vol 2, p.6712
33
67. An unusual bilateral sternalis muscle
Natsis k., Vlasis K., Totlis T., Paraskeyvas G., Tsikaras P.
Chirurgia (2008) 103: 231-232, Nr. 2
68. A rare accessory muscle of the anterior thoracic wall.
K. Natsis, T. Totlis
Clinical Anatomy, 2007;20(8):980-981
69. Proposal for Classification of the Circumaortic Renal Collar’s Morphology
K. Natsis, I. Tsitouridis, T. Totlis, S. Levva, P. Tsikaras, P. Skandalakis
The American Surgeon, Vol. 74, December 2008, 1190-1194
70. Dietary intake differences between volleyball and handball women athletes
of the Olympic national teams.
S. K. Papadopoulou, S. D. Papadopoulou, D. Skoufas, A. Yiannakos, K. Natsis
Medicina Sportiva-The Journal of Romanian Sports Medicine Society, No 16(2008),
983-989
71. Combined anomalous origin of a left inferior thyroid artery and a left
vertebral artery: a case report.
Natsis K., Didaggelos M., Noussios G., Adamopoulou A., Nikolaidou E.,
Paraskevas G.
Cases Journal, May 2009, Vol 2, p.7400
72. Duplication of the inferior vena cava. Anatomy, embryology and
classification proposal.
Natsis K., Apostolidis S., Noussios G., Papathanasiou E., Kyriazidou A., Vyzas
V.
Anatomical Science International, March 2010, Vol 85, No1
73. A rare case of bilateral supernumary heads of sternocleidomastoid muscle
and its clinical impact.
Natsis K., Asouchidou I., Vasileiou M., Papathanasiou E., Noussios G.,
Paraskevas G.
Folia Morphologica, Vol. 68, No 1, pp. 52-54, 2009
74. Evidence of lateral antebrachial cutaneous nerve entrapement during
autopsy
Paraskevas G., Parmenion Ph., Tsitsopoulos P., Papaziogas V., Natsis K.,
Kitsoulis P.
Folia Morphologica, Volume 67, No 3, pp.218-220
75. Morphological parameters of the acromion.
G. Paraskevas, A. Tzaveas, B. Papaziogas, P. Kitsoulis, K. Natsis, S. Spanidou
Folia Morphologica, Vol 67, No 4, p.p. 255-260
76. Anatomical variations in the branches of the human aortic arch on 633
angiographies. Clinical significance and literature review.
Natsis Κ., Tsitouridis Ι., Didagelos M., Fillipidis A.,Vlasis K., Tsikaras P.
Surgical and Radiological Anatomy, 6 November 2008
34
77. Fleshy palmaris longus muscle-a cadaveric finding and its clinical
significance: a case report.
Natsis K., Didagelos M., Manoli S.M., Vlasis K., Papathanasiou E., Sofidis G.,
Nerantzidou X.
Hippokratia. 2012 Oct;16(4):378‐80. 78. Abnormal muscles that may effect axillary lymphadenectomy: surgical
anatomy
Natsis K., Vlasis K., Totlis T., Paraskevas G., Noussios G., Skandalakis P.,
Koebke J.
Breast Cancer Res Treat. 2010 Feb;120(1):77-82.
79. A bicarotid trunk in association with an aberrant right subclavian artery.
Report of two cases, clinical impact, and review of the literature.
Natsis K, Didagelos M, Manoli SM, Papathanasiou E, Sofidis G, Anastasopoulos
N.
Folia Morphol (Warsz), May 2011,70(2)
80. Superior thyroid artery origin in Caucasian Greeks: A new classification
proposal and review of the literature.
Natsis K, Raikos A, Foundos I, Noussios G, Lazaridis N, Njau SN.
Clinical Anatomy, September 2011, Vol 24, p 699-705
81. Dorsoepitrochlearis muscle : an unknown cause of shoulder motion
limitation and axilla deformity
Natsis K., Totlis T., Vlasis K., Raikos A., Tsitouridis I., Sofidis G., Lazaridis N.
J.Orthop Sci, 2012, Vol.17, p 186-188
82. Co-existence of Os Acromiale with Suprascapular Osseous Bridge: A Case
Report and Review of the literature
G. Paraskevas, A. Raikos, L. Lazos, Z. Economou, K. Natsis
Folia Morphologica, Vol 68, No 2, 2009
83. Multiple variations in the branching pattern of the abdominal aorta.
Raikos A, Paraskevas G., Natsis K, Tzikas A, Njau SN.
Romanian Journal of Morphology and Embryology 2010, Vol 51, No 3, p 585 – 587
84. A peculiar case of persistent pupillary membrane associated with excellent
visual function despite the refractive error
Karampatakis V., Chatzibalis T., Voutas S., Ntampos K., Natsis K.
The American Journal of Case Reports, 2009, Vol 10, p. 176 – 178
85.
Lumbosacral transitional vertebra causing Bertolotti syndrome:case
report and review of the literature
Paraskeyas G., Tzaveas A., Koutras G., Natsis K.
Cases journal 2009, Vol 2, No 1, p. 8320
86.
Early postoperative mortality in the elderly: a pilot study.
Asouhidou I, Asteri T, Sountoulides P, Natsis K, Georgiadis G.
35
BMC Res Notes, July 2009, Vol 2, No 1, p.118
87.
Study of two cases of high-origin radial artery in humans
Natsis K., Papadopouliu A., Papathanasiou E., Noussios G., Paraskevas G.,
Lazaridis N.
Eur J Anat 2009, Vol 13, No 2, p 97 – 103
88.
Complicated axillary lymphadenectomy due to a pectoralis quartus
muscle
Totlis T., Iosifidou R., Pavlidou F., Sofidis G., Natsis K., Bousoulegas A.
Chirurgia (Bucur) 2012;107(3):397-398
89.
Aerobic exercise and intraocular pressure in normotensive and glaucoma
patients.
Natsis K, Asouhidou I, Nousios G, Chatzibalis T, Vlasis K, Karabatakis V.
BMC Ophthalmol, August 2009, Vol 9, p 6
90.
Rectus abdominis overuse injury in a tennis athlete treated with traumeel
Natsis K., Lyrtzis C., Papathanasiou E., Anastasopoulos N.
The American Journal of Case Reports, 2012, Vol 13, p. 3–6
91.
Anatomical variations of the sciatic nerve-study on 107 cadavers and
clinical relevance
Natsis K., Totlis T., Anastasopoulos N., Tsitouridis I., Vlasis K., Sofidis G.,
Koebke J.
Surg Radiol Anat. 2013 Jul 31. [Epub ahead of print] 92.
Axial transformation of the prefunda femoris vein: formation, relations
and course in a cadaveric specimen
Natsis K., Totlis T., Paraskevas G., Papathanasiou E., Sofidis G., Nousios G.
Folia Morphologica. Vol 67, No. 4
93. A rare case of bilateral supernumerary heads of sternocleidomastoid
muscle and its clinical impact
Natsis K., Achouchidou I., Vasileiou M., Papathnasiou E., Noussios G.,
Paraskevas G.
Folia Morphologica. Vol 68, No. 1, p 52 – 54
94.
Excavated type of rhomboid fossa of the clavicle: a radiological study
Paraskevas G., Natsis K., Spanidou S., Tzaveas A., Kitsoulis P., Raikos A.
Folia Morphologica. Vol. 68, No3.
95.
The supratrochlear foramen of the humerus and its relation to the
medullary canal: a potential surgical application.
Paraskevas GK, Papaziogas B, Tzaveas A, Giaglis G, Kitsoulis P, Natsis K.
Med Sci Monit, April 2010, Vol 16, No 4
96.
Validity of architectural properties of the hamstring muscles: correlation
of ultrasound findings with cadaveric dissection.
36
Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G.
Journal of Biomechanics November 2009, Vol 42, No 15, p 2549 –2554
97.
In vivo and in vitro Examination of the Tendinous Inscription of the
Human Semitendinosus Muscle
Kellis E., Galanis N., Natsis K., Kapetanos G.
Cells Tissues Organs 2012;195(4):365-376
.
98.
Bilateral rectus femoris intramuscular haematoma following
simultaneous quadriceps strain in an athlete: a case report.
Natsis K., Lyrtzis C., Noussios G., Papathanasiou E., Anastasopoulos N., Totlis
T.
Journal of Medical Case Report, February 2010, Vol 4, p.56.
99.
Muscle architecture variations along the human semitendinosus and
biceps femoris( long head) length.
Kellis E., Galanis N., Natsis K., Kapetanos G.
Journal of Electromyography and Kinesiology 2010, Vol 20, p 1237 – 1243
100. Nasal, Sellar, and Sphenoid Sinus Meauserements in Relation to Pituitary
Surgery.
Lazaridis N., Natsis K., Koebke J., Themelis Chr.
Clinical Anatomy 2010, Vol 23, p 629-636
101.
An immunohistochemical study of mechanoreceptors in lumbar spine
intervertebral discs.
Dimitroulias A., Tsonidis C., Natsis K., Venizelos I., Djau S.N., Tsitsopoulos P.,
Tsitsopoulos P..
J Clin Neurosci, June 2010, Vol 17, No 6
102.
Chondroepitrochlearis: an abnormal muscle that may affect axillary
lymphadenectomy.
Natsis K, Totlis T, Sofidis G.
ANZ J Surg, April 2012, Vol 82, No 4
103.
A case of supernumerary third head biceps brachii muscle – clinical
significance
Natsis K., Vlasis K., Tsakotos G., Totlis T., Koebke J.
Aristotle University Medical Journal, June 2010, Vol 37,Νο 2, p 39 – 41
104. Accessory extensor digiti minimi muscle simulating a soft tissue mass
during surgery : a case report
Natsis K., Papathanasiou E., Anastasopoulos N.
Hand Surgery, 2010, Vol 15, No 3, p 235-236
105.
Cytogenic Damage After Ischemia and Reperfusion
Lialiaris Th., Kouskoukis A., Tiaka E., Digkas E., Beletsiotis A., Vlasis K.,
Papathanasiou E., Athanassiou E., Natsis K..
Genetic Testing and Molecular Biomarkers 2010, Vol 14,No 4,p 471-475.
37
106. The effect of individualized muscle strengthening and dietary assessment
in quality of life in women with osteoporotic hip fractures.
Achiniotis G., Evaggelinou Chr., Noussios G., Natsis Κ., Koidou R..
Hellenic Journal of Nursing Science October – December 2010, Vol 3, No 4
107.
Application of the maxillary suture obliteration method for estimating
age at death in Greek population
Apostolidou C., Eleminiadis I., Koletsa T., Natsis K., Dalampiras S., Psaroulis
D., Apostolidis S., Psifidis A., Tsikaras P., Njau S.N.
The Open Forensic Science Journal, 2011, Vol 4, p 15-19
108. The effect of diclofenac sodium and paracetamol on active and passive
range of ankle motion after sprains
Lyrtzis C., Papadopoulos C., Natsis K., Noussios G.
Journal of Human Sport & Exercise, 2011, Vol 6, No 1, p 40 – 48
109.
High origin of testicular artery: A case report and review of the
literature
Paraskevas G., Ioannidis O., Raikos A., Papaziogas B., Natsis K., Spyridakis I.,
Kitsoulis P.
J Med Case Rep, February 2011, Vol 5, p.75
110.
Absence of the deltopectoral groove.
Natsis K, Tsakotos G, Vlasis K, Totlis T, Jurgen K.
ANZ Jounal of Surgery, March 2011, Vol 81, No 3
A rare cadaveric finding of ectopic origin of a bronchial artery: surgical and
imaging consequences.
Natsis K, Asouchidou I., Vizas V., Didagelos M.
Folia Morphologica 2013, Vol 72, No 1, p 205 – 216
111.
A coexisting anatomical variation of median and ulnar nerves in a
cadaver palm
Natsis K., Karanassos M.Th., Papathanasiou E., Noussios G.
Folia Morphol. 71(4): 269-274
112. Efficacy of paracetamol versus diclofenac for Grade II ankle sprains.
Lyrtzis C, Natsis K, Papadopoulos C, Noussios G, Papathanasiou E.
Foot Ankle Int, June 2011, Vol 32, No 6
113. The cadaver of a Caucasian man with a supernumerary fourth dorsal
interosseous muscle in the right hand: a case report.
Natsis K, Tsakotos G, Vlasis K, Koebke J.
Journal of Medical Case Reports, August 2011, Vol 5, p 393
114. Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical, and surgical implications of a
rare entity.
Noussios G, Anagnostis P, Goulis DG, Lappas D, Natsis K.
European Journal of Endocrinology, September 2011, Vol 165, No 3, p 375-382
38
115. Meniscofibular ligament: morphology and functional significance of a
relatively unknown anatomical structure
Natsis Κ., Paraskevas G., Anastasopoulos N., Papamitsou T., Sioga A.
Anatomy Research International, Volume 2012, Article ID 214784
116. Adequacy of semitendinosus tendon alone for anterior cruciate ligament
reconstruction graft and prediction of hamstring graft size by evaluating simple
anthropometric parameters.
Papastergiou S., Konstantinidis G., Natsis K., Papathanasiou E., Koukoulias N.,
Papadopoulos A.
Anatomy Research International, Volume 2012, Article ID: 424158
117. Abnormal origin of internal thoracic artery from the thyrocervical
trunk: surgical considerations
Paraskevas G., Natsis K., Tzika M., Ioannidis O., Kitsoulis P.
Journal of Cardiothoracic Surgery, June 2012, Vol 7, No 63
118. Human body exhibitions: public opinion of young individuals and
contemporary bioethics
Raikos A., Paraskevas G.K., Tzika M., Kordali P., Tsafka-Tsotskou F., Natsis K.
Surgical Radiological Anatomy 2012 Jul;34(5):433-440. Epub 2012 Jan 1
119. Gender and side – to – side differences of femoral condyles morphology:
Osteometric data from 360 caucasian dried femori.
Terzidis I., Totlis T., Papathanasiou E., Sideridis A., Vlasis K., Natsis K.
Anatomy Research International, Volume 2012, Article ID: 679658
120. Abnormal bilateral drainage of testicular veins: embryological aspects
and surgical application
Paraskevas G., Ioannidis O., Natsis K., Martoglou S.
Rom J Morphol Embryol 2012, 53(3): 635-638
121. Anterior and posterior meniscofemoral ligaments: MRI evaluation
Bintoudi A., Natsis K., Tsitouridis I.
Anatomy Research International, Volume 2012, Article ID: 839724
122. Ectopic Parathyroid Glands and their Anatomical, Clinical and Surgical
Implications
Noussios G., Anagnostis P., Natsis K.
Exp Clin Endocrinol Diabetes 2012 Nov; 120(10):604-610
123.
Humeral septal aperture associated with supracondylar process: a case
report and review of the literature
Paraskevas G. K., Natsis K., Anastasopoulos N., Ioannidis O., Kitsoulis P.
Italian Journal of Anatomy and Embryology (IJAE), 2012; 117(3):135-141
124.
Architectural differences between the hamstring muscles.
Kellis E, Galanis N, Kapetanos G, Natsis K.
J Electromyogr Kinesiol, May 2012 [Epub ahead of print]
39
125. Anatomical variants of the emissary veins: unilateral aplasia of both the
sigmoid sinus and the internal jugular vein and development of the
petrosquamosal sinus. A rare case report.
Kiritsi O, Noussios G, Tsitas K, Chouridis P, Lappas D, Natsis K.
Folia Morphol (Warsz), November 2011, Vol 70, No 4
126.
Entrapment of the Sural Nerve within a fascial tunnel: a case report
G.Paraskevas, K.Natsis, M.Tzika, O.Ioannidis
Submitted to Turksih Nuerosurgery
127. Enlarged Parietal Foramina: a rare finding in a female Greek skull with
unusual multiple sutural bones and a rich parietal vascular network
Piagkou M., Skotsimara G., Repousi E., Paraskevas G., Natsis K.,
Anat Sci Int. 2013 Jun;88(3):175-80.
128. Anatomic variability in the relation between the retromandibular vein
and the facial nerve: A case report, literature review and classification.
Piagkou M., Tzika M., Paraskevas G., Natsis K.
Folia Morphol (Warsz). 2013 Nov;72(4):371-5
129. Circumflex femoral vein thrombosis misinterpreted as acute jamsting
strain.
Papastergiou S., Koukoulias N., Tsitouridis I., Natsis K., Parisis k.
Br J Sports Med: 2007;41:460-461.
130.
Α morphometric analysis of the multiple renal arteries in Greek
population and a systematic literature review
K. Natsis, G. Paraskevas, E. Panagouli, A. Tsaraklis, M. Piagkou, D.Venieratos
Submitted to Romanian Journal of Morphology and Embryology.
131. Horseshoe kidney: a review of anatomy and pathology.
Natsis K, Piagkou M, Skotsimara A, Protogerou V, Tsitouridis I, Skandalakis P. Surg Radiol Anat. 2013 Nov 1. [Epub ahead of print] 132. The ossified pterygoalar ligament: An anatomical study with pathological and surgical implications.
Natsis K, Piagkou M, Skotsimara G, Totlis T, Apostolidis S, Panagiotopoulos NA, Skandalakis P. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Nov 1. pii: S1010‐5182(13)00288‐6. doi: 10.1016/j.jcms.2013.10.003. [Epub ahead of print 133. Commentary.
Natsis K, Piagkou M.
J Neurosci Rural Pract. 2013 Oct;4(4):397-8.
134. Accessory cleido-occipitalis muscle: case report and review of the literature.
Paraskevas GK, Natsis K, Ioannidis O.
Rom J Morphol Embryol. 2013;54(3 Suppl):893-5
135. Potential entrapment of an accessory superficial peroneal sensory nerve at the
lateral malleolus: a cadaveric case report and review of the literature.
40
Paraskevas GK, Natsis K, Tzika M, Ioannidis O.
J Foot Ankle Surg. 2014 Jan-Feb;53(1):92-5
136. Comparative validation of the WOMAC osteoarthritis and Lequesne
algofunctional indices in Greek patients with hip or knee osteoarthritis.
Konstantinidis GA, Aletras VH, Kanakari KA, Natsis K, Bellamy N, Niakas D.
Qual Life Res. 2013 Aug 6. [Epub ahead of print]
137. A rare cadaveric finding of ectopic origin of a bronchial artery: surgical
and imaging consequences.
Natsis K, Asouhidou I, Vizas V, Didagelos M.
Folia Morphol (Warsz). 2013 Feb;72(1):78-81
138. Bony structures related to snapping scapula: correlation to gender, side and
age.
Totlis T, Konstantinidis GA, Karanassos MT, Sofidis G, Anastasopoulos N,
Natsis K.
Surg Radiol Anat. 2014 Jan;36(1):3-9.
139. A morphometric anatomical and comparative study of the foramen
magnum region in a Greek population.
Natsis K, Piagkou M, Skotsimara G, Piagkos G, Skandalakis P.
Surg Radiol Anat. 2013 Dec;35(10):925-34.
140. Multibranch anastomotic variant of the lateral femoral cutaneous nerve:
possible implications in neurosurgical practice.
Paraskevas GK, Natsis K, Tzika M, Tsitsopoulos PP.
Acta Neurochir (Wien). 2013 Jun;155(6):1151-2
141. Experimental application of tissue adhesives in corneal traumas.
Papadopoulou DN, Sionga A, Karayannopoulou G, Natsis K, Komnenou A,
Mangioris G, Kalpatsanidis A, Manthos A, Georgiadis N, Karampatakis V.
Eur J Ophthalmol. 2013 Sep-Oct;23(5):646-51.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ατομικά στοιχεία
Όνομα:
Κωνσταντίνος
Επώνυμο:
Νάτσης
Έτος γέννησης:
1964
Τόπος γέννησης:
Φλώρινα
Εργασία:
Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ.
Τόπος διαμονής:
Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση:
Π. Καβδά 15Α, Πανόραμα
Τηλέφωνα:
2310999681/6932600066
E-mail:
[email protected]
41
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά
Τίτλοι σπουδών
Πτυχίο:
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Πτυχίο:
ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Διδακτορικό: Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Ιατρική ειδικότητα
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Μετεκπαίδευση
Zentrum Anatomie
Παν/μιου Κολωνίας, Γερμανία
Ερευνητικές / επαγγελματικές δραστηριότητες
Καθηγητής Α.Π.Θ.
/ Ελεύθερο επάγγελμα
Ορθοπαιδικού Χειρουργού
Δημοσιεύσεις/Publications σε:
Επιστημονικά περιοδικά του
Journal Citation Reports (Pubmed, Scopus)
113
Επιστημονικά περιοδικά εκτός του
Journal Citation Reports (Pubmed, Scopus)
24
Αναφορές/Citations (Scopus)
498
Σύνολο επιστημονικών εργασιών
642
Σύνολο διαλέξεων-ομιλιών
296
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Μορφή Δημοσίευσης
Α. Πλήρη άρθρα σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά του Journal
Citation Reports (PubMed, Scopus)
Πλήρη άρθρα σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά εκτός του Journal Citation
Reports (PubMed, Scopus)
Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά
42
Αριθμός Δημοσιεύσεων
109
24
97
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια –
Τόμοι περιλήψεων
167
Κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα
1
Β. Πλήρη άρθρα σε Ελληνικά
περιοδικά
Πλήρη άρθρα σε τόμους πρακτικών
Ελληνικών συνεδρίων
Περιλήψεις σε Ελληνικά περιοδικά
107
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια /
Τόμοι περιλήψεων
449
52
172
Ελληνικά συγγράμματα
4
Κεφάλαια σε Ελληνικά συγγράμματα
7
Διδακτορική διατριβή
1
Πίνακας των Διεθνών Περιοδικών με τον αντίστοιχο
συντελεστή εμβέλειας (impact factor = 110.687)
Διεθνή περιοδικά
BMC Ophthalmology
Folia Morphologica
Journal of Biomechanics
Romanian Journal of Morphology and
Embryology
Journal of Electromyography and
Kinesiology
Clinical Anatomy
Journal of Clinical Neuroscience
Chirurgia
Journal of Orthopeadic Science
Genetic Testing and Molecular
Συντελεστής
εμβέλειας
1.000
0.521
2.434
0.523
1.969
1.289
1.247
0.375
0.843
1.110
Αριθμός εργασιών
Σύνολο
1
18
1
1.000
9.378
2.434
1.046
2
2
9
1
4
1
1
3.938
11.601
1.247
1.500
0.843
1.110
43
Biomakers
Surgical and Radiological Anatomy
Singapore Μedical Journal
ANZ Journal of Surgery
Foot & Ankle International (FAI)
European Journal of Endocrinology
Cells Tissues Organs
Journal of Cardiothoracic Surgery
Experimental and Clinical
Endocrinology & Diabetes
The American Surgeon
Neurochirurgie
Turkish Neurosurgery
European Journal of Opthalmology
Hernia
Nephrology Dialysis Transplantation
European Urology
Journal of Interferon and Cytokine
Research
Chemotherapy
Anatomical Record
European Journal of Radiology
Oncology Research
British Journal of Sports Medicine
American Journal of Sports Medicine
Annals of Anatomy
European Journal of Anaesthesiology
Anatomical Science International
Journal of Sports Science & Medicine
Breast Cancer Research and Treatment
1.056
0.729
1.248
1.218
3.423
2.203
1.187
1.693
4
1
2
1
1
1
1
1.285
0.343
0.624
0.965
1.843
3.396
8.493
3.063
3
1
1
3
2
1
1
1.816
1.473
2.606
1.299
4.144
3.792
1.861
2.231
0.833
0.754
4.431
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
4.224
0.729
2.496
1.218
3.423
2.203
1.187
1.693
3.855
0.343
0.624
2.895
3.686
3.396
8.493
3.063
3.632
1.473
2.606
1.299
8.288
3.792
3.722
2.231
0.833
0.754
4.431
Σύνολο =
110.687
Πίνακας των Διεθνών Περιοδικών με τον αντίστοιχο
συντελεστή εμβέλειας των περιλήψεων (impact factor =
159.834)
Διεθνή περιοδικά
Breast Cancer Research
Journal of Sports Science &
Medicine
Nephrology Dialysis
Transplantation
Canadian Journal of Infectious
Diseases & Medical
Microbiology
Journal of Interferon &
Cytokine Research
British Journal of Urology
44
Συντελεστής
εμβέλειας
5.245
0.754
3.396
Αριθμός εργασιών
Σύνολο
1
5.245
4.524
6
1
2.225
3.396
2.225
1
3.063
2.844
3
1
9.189
2.844
International (BJUI)
Journal of Hepatology
European Cytokine Network
American Society of Clinical
Oncology (ASCO)
Medicine & Science in Sports
& Exercise
Virchows Archiv
Surgical and Radiologic
Anatomy
European Journal of Cancer
The Journal of Bone and Joint
Surgery
Annals Oncology
Histopathology
European Journal of Surgical
Oncology (EJSO)
International Journal of Cancer
Ophthalmic Research
Acta Opthalmologica
Scandinavica
European Journal of
Anaesthesiology
9.264
1.726
18.372
4.431
2.491
1.056
5.536
2.832
1
2
3
8.862
2
1
1.056
1
2
11.072
11.328
4
6.425
3.082
2.499
1
2
5.444
1.561
2.629
1
1
2.231
9.264
3.452
55.166
6.425
6.164
2.499
1
5.444
1.561
7.887
3
2.231
1
Σύνολο=
159.834
Συνολικό Impact factor : 270.521
Πίνακας Επιστημονικών Συνεδρίων
Διεθνή Συνέδρια
Ελληνικά Συνέδρια
Σεμινάρια, Ημερίδες, Workshops
90
183
151
Βιβλιογραφικές αναφορές (Citations index)
και Δείκτης Hirsch (H-index)
45
Citations
H-index
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
SCOPUS
498
10
Citations without self
citations
H-index without self
citations
454
9
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
WEB OF SCIENCE
Sum of the times cited
427
Sum of the times cited
408
without self citations
H-index
9
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
GOOGLE SCHOLAR
Όλα
Αναφορές
H-index
i 10-index
718
13
18
Επιστημονικό` Έργο
Δημοσιεύσεις εργασιών σε Ξένα Περιοδικά: 133
Αναφορές (Citation Index) : 498
Συντελεστής απήχησης (Impact factor): 110.687
Δημοσιεύσεις Περιλήψεων (abstr): 97
Δημοσιεύσεις Περιλήψεων σε Ελληνικά Περιοδικά: 172
Συντελεστής απήχησης (Impact factor): 159.834
Σύνολο Αναφορών (Citation Index):
Scopus: 182, Web of Science:427, Google Scholar: 718
Συνολικός Συντελεστής Απήχησης (Impact factor): 270.521
Δημοσιεύσεις εργασιών σε Ελληνικά Περιοδικά: 52
Δημοσιεύσεις εργασιών σε Πρακτικά Συνεδρίων: 107
46
Από το
2008
527
12
14
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 167
Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια: 449
Διαλέξεις-Ομιλίες-Εισηγήσεις: 296
Προεδρεία-Συντονίσεις Στρογγυλών Τραπεζών-Ανακοινώσεων: 90
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικών : 6
Συντακτική Επιτροπή Πρακτικών Συνεδρίων: 11
Ελεγκτική Επιτροπή Περιοδικών (Reviewer): 26
Εκδοτική Επιτροπή Περιοδικών: 5
Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίων-Σεμιναρίων: 45
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίων-Σεμιναρίων: 56
Μέλος επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές: 30
Εκπαιδευτής σε σεμινάρια – Εφαρμοσμένα φροντιστήρια: 31
Συγγραφή συγγραμμάτων: 5
Συγγραφή Κεφαλαίων σε συγγράματα: 8
Επιστημονική Επιμέλεια –Μετάφραση ξένων συγγραμμάτων: 28
Μέλος Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών: 16
Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών: 13
Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Ημερίδες: 151
Συμμετοχή σε Συνέδρια: 273
Βραβεύσεις Επιστημονικών Εργασιών: 10
h-Index=12
47