close

Enter

Log in using OpenID

BIOS Osijek

embedDownload
mr. sc. Igor Medić
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek – član NO
UVOD
 Poduzetnički inkubatori – specijalizirana institucionalna podrška start‐up poduzetničkim pothvatima  Isključivo su fokusirani na potrebe poduzetnika početnika
 nastali su kao rezultat tri paralelna procesa: pokušaja da se iskoriste napuštene tvornice, podupiranje poduzetništva i inovacija te namjere uspješnih poduzetnika i investitora da prenesu svoja znanja i iskustva na nove poduzetnike s ciljem tehnološke inovacije i komercijalizacije njihovih ideja
Zašto inkubatori?
 U kritičnom razdoblju pokretanja poslovnog poduhvata inkubatori pružaju značajan oslonac poduzetnicima početnicima.  U tom razdoblju poduzetnicima početnicima nedostaju sredstva, znanje i iskustvo koje u značajnom dijelu može nadomjestiti poduzetnički inkubator.
 Problemi mogu se minimizirati u poduzetničkom okruženju koje stvaraju poduzetnički inkubatori osiguranjem poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga.
Definicija inkubatora (USNBIA)
 "Poduzetnički inkubator predstavlja jedan od alata za ekonomski razvoj osmišljen da ubrza rast i uspješnost poduzetničkih tvrtki kroz niz resursa i usluga koje potiču poslovni razvoj. Osnovni cilj inkubatora je "proizvesti" uspješna poduzeća koja su pri izlasku iz inkubatora financijski samoodrživa i neovisna."
Vrste inkubatora i njihovi ciljevi (1)
 Inkubatori za lokalni ekonomski razvoj
 zapošljavanje, revitalizacija određenih djelatnosti, ekonomski razvoj, pružanje podrške ciljnim skupinama ili djelatnostima, razvoj malog i srednjeg poduzetništva i clustera.
 Akademski i znanstveni inkubatori
 komercijalizacija tehnologija, razvoj poduzetničke okoline, društvena odgovornost, imidž, novi izvori financiranja
Vrste inkubatora i njihovi ciljevi (2)
 Poslovni inkubatori
 razvoj poduzetničkog duha među zaposlenicima (zadržavanje talenata), pristup novim tehnologijama i novim tržištima, profit
 Privatni investicijski inkubatori
 ostvarivanje profita prodajom dionica poduzeća iz inkubatora uz smanjivanje rizika
 suradnja poduzeća unutar inkubatora
Preduvjeti za inkubatore (1)
 Što od njega očekuju stakeholder‐i i lokalna zajednica?
 Definirati ulogu inkubatora u lokalnim programima namijenjenim razvoju poduzetništva (programima socijalnog, ekonomskog i tehnološkog razvoja)
 Jedan od osnovnih razloga za neuspjeh inkubatora može biti povezan uz činjenicu da se prevelika pozornost posvećuje prostoru i infrastrukturi, zaboravljajući na ključne čimbenike uspjeha poput: ljudskog potencijala uprave inkubatora, kvalitete usluga koje inkubator pruža stanarima i kontinuiranog praćenja rada inkubiranih poduzeća
Preduvjeti za inkubatore (2)
 Blizina i povezanost inkubatora s obrazovnim i istraživačkim institucijama može predstavljati znatnu potporu razvoju poduzetničkih pothvata a posebno u slučaju inkubatora čije djelatnosti poduzeća su vezane uz napredne tehnologije.
 Prilikom izbora managera inkubatora treba analizirati njegov dosadašnji rad te educiranost i sposobnost za upravljanje inkubatorom.
 Neophodno je definirati dugoročne izvore financiranja projekta (lokalna zajednica, privatna poduzeća, ministarstva, strane institucije, …)
Korisnici poslovnih usluga  zajednička im je potreba za edukacijom, prostornom ili financijskom podrškom, savjetodavnim uslugama, administrativnim uslugama i sl.  one skupine ljudi kojima je zbog njihovog položaja u društvu, stupnja obrazovanja, godina poslovnog iskustva, nacionalne ili rasne pripadnosti, osobnog invaliditeta i sl., otežano započinjanje poduzetničkog pothvata.
Usluge poduzetničkih inkubatora
 subvencioniran zakup prostora,
 administrativne usluge,
 telekomunikacijske i informatičke usluge,
 pomoć pri poslovnom planiranju i pružanje savjetodavnih usluga,
 promocija i ostale marketinške usluge,
 organizacija edukacijskih seminara,
 umrežavanje stanara, poduzeća u regiji i organizacija koje potiču razvoj poduzetništva,
 financijsko savjetovanje i podrška pri realizaciji kreditnih programa, …
Organizacija i upravljanje  Uprava i djelatnici inkubatora koji tijekom rada uspiju ostvariti kvalitetan odnos prema stanarima uz poimanje inkubatora kao zajednice stanara inkubatora kao dijela velike obitelji, smatraju se uspješnom upravom kojoj je razvoj inkubatora i njegovih stanara primarni poslovni cilj. Mjerenje uspješnosti inkubatora
 Dva osnovna načina: mogućnosti samoodrživosti inkubatora uz kontinuirano pružanje usluga stanarima te uspješnošću poslovanja stanara inkubatora nakon njihovog izlaska iz inkubatora.  Samoodrživost inkubatora uvjetovana je dobrim upravljačkim sposobnostima uprave, dugoročnim financijskim ciljevima, stabilnom podrškom društvene zajednice i stakeholder‐a.
 Poslovni poduhvati koji prežive razdoblje "inkubacije" i postanu samostalna uspješna poduzeća svjedoče o kvaliteti usluge i podrške koju im je inkubator pružio.
Značaj inkubatora
 Velika uloga u promoviranju poduzetničkog načina razmišljanja, poduzetničke kulture i poduzetništva općenito.  Takvu vrsta učinka na društvo vrlo je teško izmjeriti, no rezultati su očigledni ukoliko su u dugoročnom planu rada inkubatora prisutne mjere i programi kojima uprava inkubatora utječe na poduzetništvo u lokalnoj zajednici. “TVORNICA U KOJOJ NASTAJU NOVI PODUZETNICI”
Marina Bešić ‐ Glas Slavonije
BIOS ‐ Što?
 Grad Osijek i ETZ Osijek osnovali su BIOS s ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
 Pružanjem poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga uz povoljan zakup poslovnog prostora stvoreno je okruženje u kojem poduzetnici početnici imaju adekvatne uvjete za rast i razvoj.
Misija BIOS‐a
 Podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.
BIOS ‐ ciljno tržište  Program je namijenjen poduzetnicima početnicima i onima čija poduzeća djeluju do godinu dana, a bave se ili imaju namjeru baviti se proizvodnjom ili uslužnom djelatnošću vezanom uz proizvodnju.
 Navedena poduzeća trebaju posjedovati potencijal za razvoj i mogućnost zapošljavanja novih djelatnika.
Glavne aktivnosti BIOS‐a
 pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći  izdavanje poslovnog prostora malim i srednjim poduzetnicima početnicima
 organiziranje stručnih seminara za klijente
 pružanje administrativnih usluga
 pružanje pomoći pri izradi i aktualiziranju poslovnih planova stanara
 prezentacija stanara BIOS‐a na seminarima
 promocija poduzetništva i umrežavanje poduzetnika
 pružanje dodatnih usluga klijentima (web design, grafičke usluge i sl.)
Poduzetnički marketing pristup
 odlučan inovativni pristup u komunikaciji s javnošću
 pokretanje projekata od društvene važnosti
 promocija BIOS‐a kroz promociju uspjeha njegovih stanara (poduzetnika)
Ukupni rezultati BIOS‐a
 Trenutno 135 uposlenih  kontinuirana izgradnja novih objekata
 kontinuirani rast vlastitih prihoda i prihoda od strane donatora (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Grad Osijek, Osječko‐baranjska županija, Otvoreno društvo, USAID, EU)
 promoviranje poduzetništva  sudjelovanje u vanjskim projektima
Projekti (1)
 Microsoft® BizSpark™ BizSpark daje brz i lagan
pristup najnovijoj Microsoft razvojnoj platformi, što
uključuje najveću verziju Microsoft razvojnih alata i
licenci za serverske proizvode.
 Međunarodna konferencija Poduzetnički inkubator
BIOS u suradnji sa svojim partnerima od 2007.
godine, tradicionalno organizira međunarodnu
konferenciju o poduzetništvu.
 Udruga ICT tvrtki Slavonije i Baranje IKS ‐ Ukupan
broj zaposlenih je 120, a od toga 90 IT
profesionalaca..
Projekti (2)
 Edukativno - informativna emisija / DVD set ‐ Prvi
korak u poduzetništvo
 PHARE 2005 ‐ tehnološki odjel BIOS‐a ‐ Phare 2005 (EU
fond) "Dodjela bespovratnih sredstava za poslovnu
infrastrukturu". Dodijeljena bespovratna sredstva u
visini od 925,000 €
 INTERREG projekti Slovenija - Mađarska Hrvatska
 Povezivanje sveučilišnih institucija sa poduzetnicima
 Pokretanje tehnoloških parkova u Mariboru i Osijeku
Projekti (3)
 Istraživanja - Istraživanje "Poduzetnički inkubatori i
tehnološki parkovi u RH " i "Klasteri u Republici
Hrvatskoj"
 Prvi korak - Bilježnica sadrži osnovne pojmove o
poduzetništvu, konkretne informacije o osnivanju
pravnog subjekta, zapošljavanju djelatnika,
pronalaženju potrebnih financijskih sredstava i sl.
 Grafički klaster BIOS - 10 poduzeća okupljenih u
grafički cluster radi zajedničkog nastupa na tržištu
 ...
Ključni elementi uspjeha
 podrška lokalne zajednice
 interes ciljnog tržišta
 jasna misija i ciljevi
 kontinuirana edukacija stanara i uprave
 suradnja s drugim institucijama i umrežavanje – cluster‐i
 fleksibilnost i dostupnost uprave
"Slučaj Osijek" ‐ umreženost
Kontakt
[email protected]
BIOS Osijek – član nadzornog odbora www.inkubator.hr
Gradski prijevoz putnika – direktor www.gpp-osijek.com
MM Centar za poslovno savjetovanje – suvlasnik www.mmcentar.eu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
830 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content