Νέα εποχή για τα Τρόφιμα & Ποτά στην Ελλάδα!

15-16-17
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
Mαρτίου 2014
Μetropolitan Expo
FOOD EXPO
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
Νέα εποχή για τα
Τρόφιμα & Ποτά στην Ελλάδα!
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ • οργανωμενη ΛΙΑΝικη • ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ • Εξαγωγές
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & THN ΣΤΗΡΙΞΗ:
• Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος • Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων & Ποτών
• Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου
• Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων • Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
• Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) • Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης
• Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος • Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος
OΡΓΑΝΩΣΗ FORUM AE
Βηλαρά 2 • 104 37 Αθήνα • Τηλ.: 210 5242100 • e-mail: [email protected] • www.foodexpo.gr
FOOD EXPO
Γ Ε Ν ΙΚΕ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦΟ Ρ ΙΕ Σ
Νέα εποχή για τα Τρόφιμα
& Ποτά στην Ελλάδα!
Mε την εγγύηση
της FORUM AE
Ο κλάδος Τροφίμων & Ποτών στην Ελλάδα, αν και
Η FORUM ΑΕ δραστηριοποιείται για περισσότερα
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς και
από 25 χρόνια στη διοργάνωση εμπορικών εκθέ-
βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομί-
σεων και στην έκδοση επαγγελματικών περιοδι-
ας, εδώ και χρόνια δεν αντιπροσωπεύεται από μία
κών. Διοργανώνει με εξαιρετική επιτυχία 2 από τις
μεγάλη έκθεση, αντάξια της δυναμικής του. Ανταποκρινόμενη στο καθολικό αίτημα της αγοράς, η
FORUM AE έρχεται να καλύψει το κενό αυτό με την
διοργάνωση μιας έκθεσης διεθνών προδιαγραφών,
με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό, η οποία θα
ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες του συνόλου
μεγαλύτερες και πλέον επιτυχημένες εμπορικά εκθέσεις στην Ελλάδα, τη HORECA και την ΑRTOZA.
Παράλληλα, εκδίδει 5 κορυφαία στο είδος τους
επαγγελματικά περιοδικά, η συνολική κυκλοφορία
των οποίων ξεπερνά τα 37.500 τεύχη, καλύπτοντας
των επιχειρήσεων του κλάδου. Η 1η FOOD EXPO
ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων Τροφίμων και Πο-
με καινοτόμο σχεδιασμό, σωστή ομαδοποίηση των
τών και του ευρύτερου επισιτιστικού κλάδου. Με
προϊόντων, βελτιωμένες πρακτικές προσέλκυσης
παρακαταθήκη την τεράστια εμπειρία, την αξιο-
επισκεπτών και τεράστιο διαφημιστικό budget, θα
πιστία και τη συνέπειά της, η FORUM AE μπορεί
πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2014, στο
να εγγυηθεί για το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και
εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO.
την εμπορική επιτυχία της FOOD EXPO.
Θα ξεπεράσει τις 300.000 €
η διαφημιστική δαπάνη!
Η πρωτόγνωρη σε μέγεθος και διάρκεια διαφημιστική καμπάνια της FOOD EXPO έχει ήδη ξεκινήσει
και θα ξεπεράσει τα 300.000 ευρώ από τα οποία τα
250.000 ευρώ θα διατεθούν απευθείας σε Ραδιόφω-
Το Όραμά μας!
νο και Τηλεόραση, όπου η έκθεση θα διαφημιστεί
Μια μεγάλη Διεθνής Έκθεση για τον κλάδο Τροφίμων
νως, μεγάλη θα είναι και η προβολή της σε όλα
& Ποτών, με χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από
τα επαγγελματικά έντυπα του κλάδου, σε μεγάλης
όλη την Ελλάδα και εκατοντάδες σημαντικούς αγορα-
κυκλοφορίας γαστρονομικά περιοδικά, καθώς και
στές από το εξωτερικό! Αυτό είναι το όραμά μας για
στα περιοδικά που εκδίδει η FORUM AE. Τέλος, από
τη FOOD EXPO, την οποία φιλοδοξούμε να καταστή-
τη διοργανώτρια εταιρεία θα αποσταλλούν 65.000
σουμε το σημαντικότερο εμπορικό φόρουμ για τις
ονομαστικές προσκλήσεις με σύστημα barcode σε
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου.
στοχευμένους δυνητικούς επισκέπτες.
έντονα για 5 συνεχόμενες εβδομάδες! Συγχρό-
Ημέρες & ώρες λειτουργίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/3/2014 10.00 - 20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/3/2014 10.00 - 20.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2014 10.00 - 19.30
To Eκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo
2
250 σημαντικοί
αγοραστές από το εξωτερικό
Γιατί να συμμετάσχετε!
Έχοντας σαν κύριο άξονα την εξωστρέφεια και κάνο-
έκθεση για το χονδρεμπόριο, την οργανωμένη
ντας για ακόμη μία φορά τη διαφορά, η διοργανώτρια
λιανική, τα καταστήματα τροφίμων και όλους τους
εταιρεία της FOOD EXPO, θα φιλοξενήσει περισσό-
επαγγελματίες του ευρύτερου επισιτιστικού τομέα.
τερους από 250 διεθνείς αγοραστές, καλύπτοντας τα
Η συμμετοχή σας σε αυτή σας εξασφαλίζει:
έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας τους. Οι επισκέ-
• Τη διεύρυνση του πελατολογίου σας.
πτες αυτοί θα είναι αγοραστές αλυσίδων σούπερ
μάρκετ από τις ΗΠΑ, food buyers αλυσίδων retail,
wholesale και fooservice από την Γερμανία, καθώς
και 30 μεγάλες εταιρείες μέλη του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ από
όλες τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Η FOOD EXPO είναι μια αυστηρά επαγγελματική
• Την επικοινωνία σας με στοχευμένους αγοραστές από το εξωτερικό.
• Την παρουσίαση νέων προϊόντων & υπηρεσιών.
• Τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη του δικτύου
διανομής των προϊόντων σας.
Οι προσκεκλημένοι αγοραστές που θα επισκεφθούν
τη FOOD EXPO θα έχουν προγραμματισμένες B2B
συναντήσεις με όλους τους εκθέτες προκειμένου
να συνάψουν νέες συνεργασίες και να εντάξουν τις
ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις στη λίστα των
προμηθευτών τους.
Καινοτόμες δράσεις που εγγυώνται την εμπορική επιτυχία
και τον εξωστρεφή χαρακτήρα της έκθεσης
Η FOOD EXPO θα πλαισιωθεί από σειρά καινοτόμων δράσεων, Συνεδρίων και Ημερίδων -με τη στήριξη όλων των
φορέων- που θα καλύπτουν κάθε πεδίο ενδιαφέροντος των εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.
ελληνοΓερμανίκη συναντηση: Οι δυνατότητες
ΜΕΑΤ FORUM 2014: Ένα σημαντικό συνέδριο που αφορά
ανάπτυξης των εξαγωγών ελληνικών Τροφίμων & Ποτών
τους επαγγελματίες του κλάδου εμπορίας και επεξεργα-
στην Γερμανία θα εξεταστούν σε ημερίδα που θα πραγ-
σίας κρέατος, θα διοργανωθεί την Κυριακή 16 Μαρτίου σε
ματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Γερμανό-Ελληνικό
συνεργασία με το περιοδικό Meat News και με τη στήριξη
Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW), το Σάββατο 15 Μαρτί-
του ΣΕΒΕΚ. Το Συνέδριο θα προσελκύσει όλους τους
ου. Στην εκδήλωση θα παραστούν 20 αγοραστές μεγάλων
επαγγελματίες του κλάδου και θα αναδειχθεί ως το ση-
αλυσίδων retail, wholesale και foodservice.
μαντικότερο εμπορικό γεγονός για την αγορά του κρέατος.
Greek Cuisine on board: Για πρώτη φορά στην Ελ-
τεχνολογια και παραδοσιακα τροφιμα: Ο ρόλος
λάδα, θα πραγματοποιηθεί διεθνής συνάντηση που θα
της τεχνολογίας στη διασφάλιση της σταθερής ποιότη-
θέσει τις βάσεις για τη δυναμική είσοδο των ελληνικών
τας των ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και ποτών
τροφίμων και ποτών στην τροφοδοσία των κρουαζιε-
θα αναδειχθεί στην σχετική ημερίδα της Π.Ε.ΤΕ.Τ. που
ρόπλοιων. Στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το
θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Μαρτίου. Στην ημερίδα
Σάββατο 15 Μαρτίου οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς
μεταξύ άλλων θα αναπτυχθούν θέματα όπως: Παραγω-
και 10 στελέχη διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας θα
γή παραδοσιακών προϊόντων από κρέας. Τεχνολογία
εκθέσουν τα ζητούμενα για την είσοδο των ελληνικών
και παραγωγή προϊόντων από αλεύρι χωρίς γλουτένη.
προϊόντων στην αγορά αυτή.
Το ελληνικό portfolio προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.
3
Eκθέτες & Εκθέματα
ƒƒ
Κρέας • Κρεατοσκευάσματα • Αλλαντικά
ƒƒ
Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα
ƒƒ
Ελαιόλαδο • Ελιές & Προϊόντα ελιάς
ƒƒ
Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Λαχανικά
ƒƒ
Αλιεύματα • Αλίπαστα • Ιχθυρά
ƒƒ
Έτοιμα γεύματα & Εδέσματα
ƒƒ
Καφέδες • Ροφήματα • Αναψυκτικά • Νερά • Χυμοί
ƒƒ
Κρασιά • Ποτά • Αποστάγματα
ƒƒ
Παραδοσιακά τρόφιμα • Αρτοσκευάσματα
ƒƒ
Βιολογικά Προϊόντα • Ξηροί καρποί • Ζαχαρώδη
ƒƒ
Γλυκά κουταλιού • Μαρμελάδες • Μέλι
ƒƒ
Ζυμαρικά • Δημητριακά • Όσπρια
ƒƒ
Α’ ύλες Τροφίμων, Αρτοποιίας-Ζαχ/κής & Παγωτού
ƒƒ
Μηχανήματα επεξεργασίας & συσκευασίας Τροφίμων
ƒƒ
Εξοπλισμός super market • Βιομηχανική ψύξη
ƒƒ
Επαγγελματικά καθαριστικά • Αναλώσιμα
ƒƒ
Πρεσβείες • Περιφέρειες • Επιμελητήρια
Κόστος Ενοικίασης Περιπτέρων
1. Ελεύθερα περίπτερα (ίχνος εδάφους)
α. Περίπτερα
9m2 έως 20m2
β. Περίπτερα
21m2 έως 40m2
γ. Περίπτερα 41m2 έως 70m2
δ. Περίπτερα
71m2 και άνω
ε. Περίπτερα με βασική δομή + € 18,5/m2 στην τιμή
€ 145/m2
€ 140/m2
€ 135/m2
€ 130/m2
ενοικίασης
2. Ετοιμοπαράδοτα executive περίπτερα*
α. Περίπτερo 5 τ.μ. (2χ2.50μ) β. Περίπτερo 7,5 τ.μ. (3χ2.50μ) 925
1.390
€ +φπα
€ +φπα
* Τα ετοιμοπάραδοτα executive περίπτερα αναπτύσσονται στον τομέα των
παραδοσιακών προϊόντων και εφάπτονται εκατέρωθεν του διαδρόμου D
και δεξιά του διαδρόμου C. Τα ετοιμοπαράδοτα executive περίπτερα προσφέρονται σε δύο διαφορετικά μεγέθη (διαστάσεων 3x2,5μ. και 2x2,5μ.).
Και οι δύο τύποι περιπτέρων περιλαμβάνουν: Δομή αλουμινίου
• Πάνελ από PVC ύψους 3μ. • Υπερυψωμένο δάπεδο 10 cm με επίστρωση
μοκέτας • 1 γυάλινο στρογγυλό τραπέζι • 3 καθίσματα • 4 γυάλινα ράφια
• 2 λευκά ερμάρια • Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη (1x0,5μ.)
Παροχές προς τους εκθέτες
Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία,
λειτουργία και αποξήλωση.
• Καινούργια μοκέτα στους κοινόχρηστους χώρους.
• Mονοφασική παροχή ρεύματος 100Watt/3m2.
• Φύλαξη και καθαρισμός της έκθεσης.
• Δωρεάν parking εκθετών και επισκεπτών.
• Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών (Internet, e-mails, fax,
Eπισκέπτες
• Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα ιατρό.
Πλήθος στοχευμένων επαγγελματιών επισκεπτών από
• Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων.
όλο το φάσμα της αγοράς Τροφίμων και Ποτών αναμέ-
• Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών, κάρτες ελεύθερης εισό-
νεται να επισκεφθούν την 1η FOOD EXPO. Οι επισκέπτες
της έκθεσης θα είναι ιδιοκτήτες και στελέχη εμπορικών
επιχειρήσεων από τις ακόλουθες κατηγορίες:
δου εκθετών, καθώς και μπλοκ καταγραφής επισκεπτών.
Ειδικά Πακέτα Παροχών
ƒƒ
Xονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών
Η διοργανώτρια εταιρεία έχει εξασφαλίσει για τους εκθέτες
μία σειρά πρόσθετων παροχών με μικρή επιβάρυνση, που
ελαχιστοποιούν το συνολικό κόστος συμμετοχής τους στην
έκθεση:
ƒƒ
Παραδοσιακά παντοπωλεία - Delicatessen
• 50 € για την εκτύπωση 2.000 διαφ. μονόφυλλων Α4*.
ƒƒ
Super market - Cash & Carry
ƒƒ
Hypermarkets - Discount market
ƒƒ
Kαταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων
& ξηρών καρπών - Aρτοζαχαροπλαστεία
ƒƒ
Κάβες - Καφεκοπτεία
ƒƒ
Kρεοπωλεία - Ιχθυοπωλεία - Oπωροπωλεία
ƒƒ
Kαταστήματα βιολογικών προϊόντων
ƒƒ
Ξενοδοχεία - Eστιατόρια - Aναψυκτήρια
4
φωτοαντίγραφα).
• 100 € για την ενοικίαση όρθιου ψυγείου συντήρησης.
•2
00 € για διαμονή 4 ημερών (ξενοδοχείο + πρωινό, με
δωρεάν μεταφορά προς και από το εκθεσιακό κέντρο).
* Η μακέτα του διαφημιστικού φυλλαδίου πρέπει να δοθεί έτοιμη προς
εκτύπωση 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης.
C
ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ
A45
A46 B43
A44 B41
B
B42
C30
B
B40
C29
B48
C33
B
B38
46
C
C28
32
D-S30
C-S19ΛΕΣΧΗ
C
C27
31
C-S17
A24
A22
A29 B27
A23 B22
Π.Φ.
B
A21 B20
A28
A27 B25
B26
C23
B21
C21
B19
C18
B23
C22
A26
A25 B24
A20
A19 B18
B17
C16
A
A24
18
A
A23
17 B
B22
16
B
B21
15
C
C21
14
B19
C18
A22
A
A
A16
20
A18
A15
Π.Φ.
A21 B20
B
A19 B
B14
18
A
A14
A17 B16
B12
B
B17
C16
B15
C14
B13
C12
D--S14
S5
D
E-S11
C
C-S5
C20
C19
C-S3
C-S1
C17
C
C
C
C20
15
C19
D-S12
D-S7
D22
D
D-S8
D20
D23
D21
D-S6
D-S5
D-S1
D-S2
D18
D19
D
D22
16
D20
CC13
17
DD14
18
C15
D16
C11
D-S11
D12
D
D
E
E21
E-S6
E22
E-S4
E-S1
E-S2
E18
D21
E21
D
D15
19
E16
D17
E14
E18
E20
E
E
E24
19
E22
EE17
20
E
A28
A32
A29
A
A30
26
A
A24
A28
A23
A26
E19
E15
A19
23
A
C11
3.6
A09 B08
A
A10
A08
D13
E13
E14
A12 B10
B09
B
A09 B08
Π.Φ.
A
A07 B06
B
B11
D09
C09
C10
B09
C09
B07
C07
C
D10
C08
D08
D11
C06
D07
E
D08
D
D06
E09
E07
E11
E10
E
E08
C06
D07
D06
E07
C05
C04
D04
D05
E05
E06
A05
A04 B04
B05
C05
C04
D04
D05
E05
E06
A03
A03
B03
C03
B03
C03
D03
E03
E04
D03
E03
E04
A27
B23
B22
C32
A22
B18
B19
B20
C30
B17
B18
C24
B19
C26
B
C
A20
B15
C20
B17
C24
A14
A
A13
A
A15
C18
C20
B11
C15
B12
B14
A14
B12
A12
B10
A09
B08
A10
A09
B08
A08
07
A06
B05
A07
A06
B05
A12
BB
1315
B
B13
B
B10
A05
A04
B03
A05
A04
B03
C18
B11
C15
B09
C13
09
B07
B06
B06
B02
A02 B01
A01
B02
C01
C02
C01
C02
A03
D01
D01
D02
A01
D02
A
A
B
B
C
C
D
D
E01
A02
E02
E01
E02
E
E
A
A01
01
HALL 3
3
HALL
KΕΝΤΡΙΚΟΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
KΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
HALLS • γενικα τροφιμα • ΚΡΕΑΣ • ΚΡΕΑtοσκευασματα • αλλαντικα
3-4
• τυροκομικα • kaτεψυγμενα τροφιμα • ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ • προϊοντα ζυμησ
• ΚΑΦΕΔΕΣ • ποτα • νερα • αναψυκτικα • χυμοι • A’ Υλεσ ζαχ/κησ & παγωτου
3
• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΨΥΞΗ • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ super markets & καταστηματων • καθαριστικα
HALL
4.17
ΡΟΛΛΟ
4.19
D50
44
D
D48
42
D
D46
41
D
C27 D38
D
C31 D45
D42
D37
D
C06
09
C
C06
D33
D31
C23 D34
C22 D32
D35
D37
D33
D29
C16 D24
D31
D27
D
C19 D28
D25
D29
C17 D26
D27
C14
16 D
D22
24
C
D23
25
D
D
D21
D20
D18
D
22
D23
19
D
C10 D
D16
20
D
D17
21
C08 D14
D18
C10 D16
D19
D15
D17
C
D14
12
C07
08 D
D
D13
15
C12
C11
D
D35
39
C21 D30
C14
C13
D44
D41
C
C23
27 D
D34
38
C22 D32
C12
C11
D39
C07 D12
D13
D11
B04
C04
B04
C04
C05 D10
D09
11
D
C03 D07
D
D09
08
C03 D07
D06
08
D
B02
B01
C
D45
51
C31
36 D
C17 D26
C
D52
D49
43
34 D
C29
D40
C
C28
33 D
47
C21 D30
C
D46
C05 D10
B02
B
B
KΕΝΤΡΙΚΟΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
KΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
LOBBY 2
LOBBY 2
C01
D06
C01
D05
D04
C
C
C02 D04
C02
D02
D
02
D05
D
D
D
03
D03
D
D01
01
EXPOWORK
EXPOWORK
MARKET
MARKET
IATΡΕΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
Β΄ Β΄
Α΄ ΑΙΘΟΥΣA
Α΄ ΑΙΘΟΥΣA
ΑΙΘΟΥΣA
ΑΙΘΟΥΣA
4
• ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ • eλαιολαδο & προϊοντα ελιασ
• bιολογικα τροφιμα • μαρμελαδεσ • γλυκα κουταλιου • παξιμαδια
A
A
B01
D
C38 D53
HALL 4
4
HALL
Tομείς προϊόντων έκθεσης
HALL
A02
D48
C33 D47
C19 D28
C09
B07
D50
C25 D36
B16
B14
C36 D51
C34 D49
C29 D43
C25 D36
C28 D40
A03
A02 B01
4.17
4.19
4.21
C
B21
B16
C
C26
B
A13
A11
B
A17
A08
3.1 3.1
B05
3.4 3.4
A04 B04
CC
30
35
A16
E08
A05
06
A
BB20
24
AA15
17
4.2 4.2
C07
B
B21
25
A22
A11
B07
A25
29
A
A10
A07 B06
C37
A18
Π.Φ.
A
A08
06
B26
A20
A16
E
E13
10
E12
D
D09
C
E09
B27
C35
C32
A19
E15
E11
A31
B24
B22
A25
A21
3.5
E17
C08
13
A10
A11
D12
10
E12
B23
4.6
C10
E16
D11
A27
4.4
4.6
ΡΟΛΛΟ
B11
A11
D15
4.4
ΡΟΛΛΟ
A12 B
B12
10
A15
D14
C12
ΡΟΛΛΟ
3.3
B13
ΡΟΛΛΟ
3.3
C13
B14
B25
A
A
A24
21
3.8
A14
A13
3.8
ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
A18
A16
3.6
ΡΟΛΛΟ
D-S21 D-S22
-S27 DD--S16
S28
D-DS15
E23
3.9
E24
E-S3
D
D23
17
D13
E-S8
A A31 B27 B
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
B2B
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
C C38 D53 D D52
B26
C37
A30
S4
EE--S10
E-S7
E23
A32
E-S12
E-S3
S9
E-S5
4.12
4.14
ΡΟΛΛΟ
3.11
E-S6
4.15
E
E-S8
E-S14
4.13
D--S13
S6
D
E
4.11
4.15
C-S7
A
D-S17
E-S5
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ
C-S1
D-S1
D-S2
E-S1
E-S2
A31
A30
D-S18
E-S16
E-S7
E-S13
ΡΟΛΛΟ
A25 B24
C
C--S3
S9
C22
D
D-S8
E-S15
4.13
A26
B28
B23
D
D-S20
ΡΟΛΛΟ
A27 B25
D-S7
D-S23
D-S11
4.9 4.11
A28
C-S11
C24
D-S19
4.9
B30
A32 B29
C
C-S5
D-S24
D-S12
E S10
4.7
A33
B
C
C-S7
C-S13
E--S18
ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4.5
4.7
A
B
C-S15
E S9
D
ΡΟΛΛΟ
A
C
C25
23
-S4D-S16 D-S9
D-S3 DD-S15
D-S9 D-S10
D-S21
D-S10
D-S22
3.12
A30
C26
E--S17
B
A
ΑΙΘΟΥΣΕΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
4.5
B
B32
26
D S14
E
E--S20
S12
C
HALL 4
ΡΟΛΛΟ
B34
A
A34
29 B
B31
27
D--S26
D-S13
E
E--S19
S11
D
4.3 4.3
A36 B33
A35
31
A
C S9
D-S29
S17
E-S14
C
4.10
C--S17
-S18
DD-S30
E
4.12
B28 C27
C24
D
4.10
B36
Π.Φ.
C
C
W.C.
B35
A38
A37
E-S16
E-S13
CAFETERIA
W.C.
S11
C-S19
E-S15
CAFETERIA
4.8
C28
D-S20
4.8
B30
38
A32 B29
D-S23
CAFETERIA
A40 B37
A39
A33
B
B
D-S24
D-S19
3.9
C-S13
EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
CAFETERIA
W.C.
C25
29
E-S18
W.C.
B32
40
E-S17
3.7
C-S15
42 B31
39
A34
D-S26
3.7
B34
42 CC26
30
B
E-S19
E-S20
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ
D-S29
B
A
3.5
A
A44
36 B
B41
33
D-S27 D-S28
A43
A
A
E
C
A38
A46 B
B35
43
B
B36
44
D
C
A45
37
Π.Φ.
3
D-S3 D-S4
A
B37
A40
47 B45
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
C
HALL
D-S25
B
ΡΟΛΛΟ
C-S18 C-S20
B47
A
C31
C-S14 C-S16
AA50
B44
D-S25
A49
A42 B39
C32
-S4C-S12 C-S6
-S18 CC--S12
C-S8
S20
C-S2 CC-S10
C-S14
C-S16 C-CS10
C-S6 C-S8
A41
A
B46
4.1
4.1
C33
4.14
B48
C-S2 C-S4
3.14
B
Κ άτο ψEΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
η Eκ θΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ
ε σ ιακ ο υ Χ ώ ρ ο υ & Π εριπτέρων
A
35
A41
3.10
B47
A47 B45
A
39
A48
3.10
A50
A48
A43
3.12
A
4.21
ΡΟ
3.
3.1
A49
IATΡΕΙΟS
ES
SIN ER
BU ENETSS
C IN
S ER
BU ENΕΙTΑ Ν
Φ
C
Ω
Α
ΓΡ ΑΝΩΤ
Γ ΙΑ
Ρ
Ο ΦΕ ΩΝ
Α
Τ
ΓΡ ΝΩ
Ο
Α
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΡΓ
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
5
Μία μεγάλη έκθεση με την σφραγίδα της FORUM AE
Για την συμμετοχή σας στην FOOD EXPO
επικοινωνήστε μαζί μας
FORUM AE:
Tηλ.: +30 210 5242100
Fax.: +30 210 5246581
Email: [email protected]