Οδηγίες Προετοιμασίας & Εγκατάστασης Εκθετών

15-16-17
Mαρτίου 2014
FOOD EXPO
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
Οδηγίες Προετοιμασίας
& Εγκατάστασης Εκθετών
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & THN ΣΤΗΡΙΞΗ:
OΡΓΑΝΩΣΗ FORUM AE
Βηλαρά 2 • 104 37 Αθήνα • Τηλ.: 210 5242100
e-mail: [email protected] • www.foodexpo.gr
• Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
• Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος
• Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
• Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων & Ποτών
• Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου
• Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων • Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης
• Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW)
• Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος
FOOD EXPO
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Σ & Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ Ε Κ Θ Ε Τ Ω Ν
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αγαπητοί Εκθέτες,
1. Εκθεσιακό Κέντρο. Διάταξη περιπτέρων
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην 1η FOOD EXPO 2014 και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!
Στα χέρια σας κρατάτε το έντυπο με τις οδηγίες προετοιμασίας και εγκατάστασης εκθετών. Παρακαλούμε
να διαβάσετε με προσοχή και να τηρήσετε τις συγκεκριμένες οδηγίες, προκειμένου να συνδράμετε στην
προσπάθειά μας να οργανώσουμε την έκθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία,
την κατασκευή και τη λειτουργία του περιπτέρου σας, ώστε να οργανώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τη συμμετοχή σας στην έκθεση.
H 1η FOOD EXPO 2014 θα πραγματοποιηθεί από 15-17 Μαρτίου στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», θα αναπτυχθεί σε 2 αίθουσες (HALLS 3 & 4) και
θα καλύψει συνολική μεικτή εκθεσιακή επιφάνεια 15.000 τ.μ. Στην FOOD EXPO 2014 προβλέπεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 εκθέτες, τα περίπτερα των οποίων θα αναπτυχθούν σε 2 βασικούς τομείς:
α) Τρόφιμα & Ποτά γενικώς (ΗΑLLS 3 & 4)
β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (HALL 3)
Παρακαλούμε επίσης, να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Η φόρμα αυτή βρίσκεται στη σελίδα 11 και αφορά στην κάλυψη των
αναγκών και στην τελική διαμόρφωση του περιπτέρου σας. Τη φόρμα αυτή πρέπει να μας τη στείλετε συμπληρωμένη (fax: 210 5246581) το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014.
2. Ημέρες και ώρες λειτουργίας. Εγκαίνια έκθεσης
Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 15/3 και ώρα 19:00 από κυβερνητικό εκπρόσωπο. Tο ωράριο λειτουργίας της 1ης FOOD EXPO 2014 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Hμέρες & ώρες λειτουργίας
2. Μ
ΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ: Σε κάθε περίπτωση το ύψος των κατασκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα.
MAΡ
3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης η ένταση του ήχου, των μηνυμάτων, της μουσικής κ.λπ. δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ενοχλεί τα διπλανά περίπτερα.
4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΑΣ: Όσοι θέλετε να εκτυπώσετε σε μεγέθυνση το περίπτερό σας
επισκεφθείτε το www.foodexpo.gr, επιλέξτε «Κάτοψη εκθεσιακού χώρου», κάντε download το αρχείο PDF
και εκτυπώστε το σημείο όπου βρίσκεται το περίπτερό σας.
5. Δ
ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ: Στη σελίδα 7 βρίσκεται ο τιμοκατάλογος διαφημίσεων του καταλόγου εκθετών. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κατάλογος αυτός θα διανεμηθεί
δωρεάν σε 10.000 αντίτυπα και η διαφημιστική σας προβολή σε αυτόν θα ενισχύσει τη συμμετοχή σας
στην έκθεση και θα έχει τη μέγιστη εμπορική αποτελεσματικότητα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Πληροφορίες: Απόστολος Μπουσγολίτης
Τεχνικός Σύμβουλος Οργάνωσης
Μ.: 6932 288909, Τ.: 210 5242100
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-4
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-5
MAΡ
15
16
MAΡ
17
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/03/2014
ΚΥΡΙΑΚΗ
16/03/2014
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/03/2014
10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-19.30
3. Είσοδοι έκθεσης. Γραμματεία εκθετών
Η 1η FOOD EXPO θα λειτουργήσει με μία είσοδο στο Lobby 2 (βλ. Κάτοψη εκθεσιακού χώρου, σελ. 10).
H είσοδος συνδέεται με τον κεντρικό διάδρομο του εκθεσιακού κέντρου μέσω του οποίου οι επισκέπτες θα
προσεγγίζουν τις 2 εκθεσιακές αίθουσες. Σημειώνεται δε ότι στην είσοδο θα παρέχεται πλήθος υπηρεσιών
για την πλήρη υποστήριξη των εκθετών και επισκεπτών.
4. Προσκλήσεις επισκεπτών. Κάρτες εισόδου εκθετών
Μαζί με το φάκελο αυτό κάθε εκθέτης θα παραλάβει 250 χειρόγραφες προσκλήσεις επισκεπτών στα ελληνικά. Όσοι εκθέτες επιθυμούν επιπλέον προσκλήσεις, πρέπει να το σημειώσουν στο σχετικό σημείο της
Γενικής Φόρμας Παραγγελίας (σελ. 11). Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι επιπλέον προσκλήσεις θα δοθούν
με μέτρο προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά τους σε μη επαγγελματίες. Οι εκθέτες και το προσωπικό
τους που θα εργαστούν στα περίπτερα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και λειτουργίας της έκθεσης πρέπει
να εφοδιαστούν με τις κάρτες ελευθέρας εισόδου εκθετών. Οι κάρτες αυτές πρέπει υποχρεωτικά να επιδεικνύονται στο προσωπικό ασφαλείας κατά την είσοδο στους χώρους και στα πάρκινγκ της έκθεσης. Στη
Γενική Φόρμα Παραγγελίας πρέπει να σημειώσετε επίσης τον αριθμό των καρτών ελευθέρας εισόδου εκθετών που χρειάζεστε.
Σημείωση: Όσοι ενδιαφέρεστε να αποστείλετε ηλεκτρονικές προσκλήσεις μέσω e-mail στους πελάτες σας (αγγλικά), πρέπει
να μας στείλετε το λογότυπό σας μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014. Η FOOD EXPO είναι σε θέση να διαμορφώσει ηλεκτρονική
πρόσκληση που μπορεί να αποσταλεί μέσω e-mail από κάθε εκθέτη προσωπικά σε όλους τους πελάτες του στο εξωτερικό.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ������������������������������������������������������� 5-6
5. Χρήσιμα τηλέφωνα
ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ���������������������������������������������������� 6-7
Kατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης (12 έως 18/3/2014), η γραμματεία και το λογιστήριο της διοργανώτριας εταιρείας FORUM AE θα βρίσκονται στην κεντρική είσοδο του
εκθεσιακού κέντρου (Lobby 2), Τ.: 210 3542950, F.: 210 3542951.
Πριν από τις 12 Μαρτίου η επικοινωνία σας με τη διοργανώτρια εταιρεία θα γίνεται στα κεντρικά της γραφεία Τ.: 210 5242100, F.: 210 5246581, email: [email protected]
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ������������������������������������������������������������������������������7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ����������������������������� 7
ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ �������������������������������������������������������������������������������������������������� 8-9
ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ������������������������������������������������������������������������������� 10
ΓΕΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
2
6. Υποδοχή και έλεγχος στοιχείων επισκεπτών
Η διοργανώτρια εταιρεία θα αποστείλει στις 21/2 ταχυδρομικώς σε Ελλάδα και Κύπρο 50.000 προσωπικές
προσκλήσεις μηχανογραφημένες με σύστημα barcode. Όσοι επισκέπτες φέρουν μαζί τους την πρόσκληση αυτή
3
FOOD EXPO
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
θα εισέρχονται απευθείας στην έκθεση με ένα απλό σκανάρισμα. Για τους υπόλοιπους επισκέπτες που θα φέρουν
μαζί τους είτε την πρόσκληση των εκθετών είτε την προσωπική επαγγελματική τους κάρτα, θα εκδίδεται επιτόπου
κάρτα εισόδου. Οι επισκέπτες που δεν θα φέρουν μαζί τους τη σχετική πρόσκληση και δεν θα αποδείξουν την επαγγελματική τους ιδιότητα, θα πληρώνουν εισιτήριο εισόδου 15€.
7. Εστιατόρια - Καφετέριες
Στον κεντρικό διάδρομο του Εκθεσιακού Κέντρου θα λειτουργεί 1 εστιατόριο και 1 μπαρ-καφετέρια σε κάθε αίθουσα, τα οποία θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες αλλά και τους εκθέτες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και
λειτουργίας της έκθεσης. Στο μπαρ θα σερβίρονται καφέδες, αναψυκτικά, σνακ και κρύα πιάτα, ενώ στο εστιατόριο πλήρες μενού σε προσιτές τιμές. Το μπαρ και το εστιατόριο επιμελείται η «ARIA ΓΕΥΣΕΩΝ», που έχει τη
δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες catering, coffee break και delivery και στα περίπτερα (τηλ.: 210 9656388).
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
1. Ποιό είναι το περίπτερό σας
Στη σελίδα 10 αναπτύσσεται το πλήρες Σχεδιάγραμμα των Χώρων και των Περιπτέρων της έκθεσης. Στην
Αλφαβητική Λίστα Εκθετών (σελίδες 8-9) θα βρείτε την επωνυμία της εταιρείας με παραπομπή στην Αίθουσα (ΗΑLL), στο Διάδρομο και στον Αριθμό Περιπτέρου σας. Συμβουλευόμενοι το σχεδιάγραμμα αυτό μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε το σημείο ακριβώς που βρίσκεται το περίπτερό σας.
Σημείωση 1: Ο αριθμός που αναφέρεται στη Λίστα Εκθετών του φακέλου αυτού είναι ο τελικός αριθμός του περιπτέρου
σας και είναι αυτός που πρέπει να αναγράφεται στις προσκλήσεις που θα στείλετε στους πελάτες σας.
Σημείωση 2: Όσοι θέλετε να εκτυπώσετε σε μεγέθυνση το περίπτερό σας επισκεφθείτε το www.foodexpo.gr, και στην
περιοχή «Για Εκθέτες» επιλέξτε «Κάτοψη εκθεσιακού χώρου», κάντε download το αρχείο Pdf και εκτυπώστε το σημείο όπου βρίσκεται το περίπτερό σας. (Κάθε ολόκληρο τετραγωνάκι του κανάβου του σχεδιαγράμματος αντιστοιχεί σε 1 τ.μ.).
2. Παραλαβή περιπτέρων. Εγκατάσταση εκθετών
Kάθε εκθέτης πριν παραλάβει το περίπτερό του πρέπει να προσέλθει στη Γραμματεία της έκθεσης προκειμένου να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη διοργανώτρια εταιρεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχετικό Συμφωνητικό Mισθώσεως. Tότε μόνο θα του δοθεί το απαραίτητο Σημείωμα Eγκατάστασης. Mαζί με το σημείωμα αυτό, κάθε εκθέτης θα παραλαμβάνει τις κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών.
Η παραλαβή των περιπτέρων θα γίνει ως εξής:
• Περίπτερα με ίχνος εδάφους, παραλαβή Tετάρτη 12/3/2014 και ώρα 07:00
• Ετοιμοπαράδοτα περίπτερα (executive ή βασικής δομής), παραλαβή Παρασκευή 14/3/2014 και ώρα 08:00
3. Φορτοεκφόρτωση εκθεμάτων
Το Εκθεσιακό Κέντρο προσφέρεται ώστε τα εμπορεύματα και τα υλικά των περιπτέρων να φορτοεκφορτωθούν με εύκολο τρόπο. Ειδικό συνεργείο του προσωπικού των πάρκινγκ θα διευθετεί την κυκλοφορία των
φορτηγών, κατευθύνοντάς τα στις κατάλληλες εισόδους. Ανάλογα με την αίθουσα και τη θέση που βρίσκεται το περίπτερο, οι εκθέτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις Εισόδους Εμπορευμάτων περιφερειακά των αιθουσών. Η φόρτωση του κατασκευαστικού υλικού των περιπτέρων και των εκθεμάτων τους θα γίνει με ίδια
μέσα των εκθετών. Θα υπάρξουν πάντως στη διάθεσή τους καρότσια καθώς και 1 κλαρκ για ειδικές περιπτώσεις και βαριά φορτία.
Σημείωση: Το παραπάνω 1 κλαρκ θα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα στην εκφόρτωση εκθεμάτων και όχι των υλικών
που θα χρησιμοποιούν οι κατασκευαστικές εταιρείες των περιπτέρων.
4. Ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των περιπτέρων
Οι εκθέτες για τις πρώτες μέρες προετοιμασίας της έκθεσης (12/3 & 13/3) θα μπορούν να εργάζονται
από τις 07:00 έως τις 23:00. Τα συνεργεία κατασκευής και οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν επιπλέον ώρες την Παρασκευή 14/3/2014 μετά από ειδική έγκριση και εφόσον είναι εντελώς απαραίτητο. Όλες οι βασικές εργασίες των περιπτέρων πρέπει οπωσδήποτε να έχουν περατωθεί
μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 14/3. Την επόμενη μέρα Σάββατο 15/3, από το πρωί και μέχρι τις
4
Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Σ & Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ Ε Κ Θ Ε Τ Ω Ν
10:00, οι εκθέτες πρέπει να ασχοληθούν μόνο με τις τελικές βελτιώσεις των περιπτέρων τους. Την ημέρα αυτή απαγορεύεται παντελώς η χρήση κλαρκ και παλετοφόρων, ενώ όλοι οι διάδρομοι πρέπει να
είναι ελεύθεροι από διάφορα υλικά κατασκευών και εκθέματα. Η εκτέλεση έργων κοπής ξύλων, γυψοσανίδας, ηλεκτροκόλησης καθώς και χρήση κομπρεσέρ βαφής και τριβείων απαγορεύονται εντός του Εκθεσιακού Κέντρου.
5. Εφοδιασμός περιπτέρων
Κατά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης όλοι οι εκθέτες και το προσωπικό τους μπορούν να εισέρχονται
στα περίπτερά τους μέχρι και 2 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης με την επίδειξη της
κάρτας εισόδου. Τις ίδιες ώρες πρέπει να γίνεται και ο ανεφοδιασμός των περιπτέρων με όλα τα απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία τους. Απαγορεύεται ο εφοδιασμός των περιπτέρων κατά τις ώρες
λειτουργίας της έκθεσης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Επωνυμία εκθετών στη μετώπη των περιπτέρων
Στα ετοιμοπαράδοτα περίπτερα (executive ή βασικής δομής) θα επικολλάται στη μετώπη του περιπτέρου πινακίδα με την επωνυμία του εκθέτη. Για την ακριβή επωνυμία της μετώπης, συμπληρώστε το σχετικό σημείο της Γενικής Φόρμας Παραγγελίας (σελ. 11) και στείλτε την με faχ (210 5246581) το αργότερο μέχρι 28/2/2014.
2. Δημιουργία χωρισμάτων & αποθηκών στα περίπτερα. Αναρτήσεις. Ενοικίαση επίπλων
H εταιρεία κατασκευής δομών των περιπτέρων (EXPOWORK, Τ.: 210 3542990, F: 210 3542999) έχει
τη δυνατότητα να κατασκευάσει (με επιπλέον χρέωση) χωρίσματα για τη δημιουργία εντός των περιπτέρων χώρων κουζίνας, αποθήκης, γραφείων κ.λπ. H ίδια εταιρεία ενοικιάζει διάφορα έπιπλα, βιτρίνες, ράφια
κ.λπ. Τέλος, όσοι από τους εκθέτες επιθυμούν υπηρεσίες ανάρτησης-κρέμασης πρέπει να απευθυνθούν οι
ίδιοι ή ο κατασκευαστής τους στην EXPOWORK μέχρι τις 28/2/2014.
3. Τεχνικές προδιαγραφές. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κατασκευών
Τα περίπτερα με τη βασική τους δομή θα είναι από υλικό octanorm system, με διατομή κολόνας 4,5 εκ. (οκταγωνική), με μεικτό ύψος περιπτέρου 2,5 m, τα δε πλαϊνά τους από PVC μπεζ. Για περισσότερες πληροφορίες για τη βασική δομή απευθυνθείτε στην EXPOWORK. Οι εκθέτες απαγορεύεται να τρυπήσουν ή και
να βάψουνε τα τοιχία μελαμίνης ή τις τραβέρσες αλουμινίου. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κάθε είδους
κατασκευής στα περίπτερα είναι 4 m.
Σημείωση: Για κατασκευή περιπτέρου με ύψος έως 3 m, ο εκθέτης οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου
όπου θα εγγυάται την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της κατασκευής. Για περίπτερα, όμως, άνω των 3 m και έως 4m ύψος (σ.σ. το ανώτερο ύψος κατασκευών), η Υπεύθυνη Δήλωση του εκθέτη πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται
από διπλωματούχο μηχανικό. Τα έντυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων παρέχονται από το Εκθεσιακό Κέντρο.
4. Έξτρα ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Φωτισμός περιπτέρων
Τα περίπτερα με βασική δομή δικαιούνται δωρεάν παροχή μονοφασικού ρεύματος ίση με 100W/3 m2
(δηλαδή 1 σποτ φωτισμού των 100W ανά 3 m2), καθώς και μία πρίζα των 500W. Ο φωτισμός των περιπτέρων με ελεύθερη δομή, καθώς και κάθε παροχή, μονοφασικού ή τριφασικού ρεύματος, γίνεται με
δαπάνη των εκθετών. Για την παροχή της αναγκαίας ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, 24ωρης παροχής (για ψυγεία) ή την ενοικίαση φωτιστικών σωμάτων, οι εκθέτες πρέπει να απευθυνθούν απευθείας
στην εταιρεία EXPOWORK, η οποία και θα τους τιμολογήσει αντίστοιχα. Για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση
του περιπτέρου σας από την προπαραμονή και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, θα πρέπει να έχετε προσκομίσει την άδεια και την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου σας (για περίπτερα ελεύθερης δομής), όπως και να έχετε τακτοποιήσει κάθε οικονομική οφειλή προς την EXPOWORK (τηλ.:
210 3542990, faχ: 210 3542999).
5
FOOD EXPO
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
5. Yδραυλικές παροχές
δυνατότητα παροχής υδροαποχέτευσης δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί εξαρτάται από τη θέΗ
ση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα και από τη διαδρομή των σωληνώσεων έως τις απολήξεις του κτιρίου. Η χρέωση για την παροχή υδροαποχέτευσης ανέρχεται στα 243 ευρώ και για κάθε σύνδεση στα 58,50
ευρώ. Η αντίστοιχη χρέωση για παροχή μόνο νερού σε μηχάνημα είναι 139,50 ευρώ. Οι εκθέτες που επιθυμούν σύνδεση υδροαποχέτευσης πρέπει να το δηλώσουν στην εταιρεία EXPOWORK μέχρι 28/2/2014.
6. Πάρκινγκ εκθετών - Λεωφορεία Έκθεσης
Περιμετρικά των αιθουσών του Εκθεσιακού Κέντρου θα υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ, όπου θα εισέρχονται
οι εκθέτες με την επίδειξη της κάρτας πάρκινγκ τους που θα τους χορηγηθεί από την διοργανώτρια εταιρεία. Το προσωπικό που θα εργάζεται στα περίπτερα των εκθετών θα μπορεί να παρκάρει στους χώρους
πάρκινγκ επισκεπτών που βρίσκονται μπροστά από την είσοδο του METROPOLITAN EXPO (Lobby 2). Ειδικό
συνεργείο θα επιβλέπει το πάρκινγκ και παράλληλα θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις. Απαγορεύεται ρητά η στάθμευση φορτηγών στο πάρκινγκ εκθετών. Εξαιρούνται φορτηγά-ψυγεία που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία των περιπτέρων κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Τα φορτηγά-ψυγεία αυτά θα τοποθετηθούν, με ειδική άδεια από τον οργανωτή, σε συγκεκριμένες θέσεις με δυνατότητα ηλεκτροδότησης.
To προσωπικό που εργάζεται στα περίπτερα εκθετών, θα μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν τα λεωφορεία επισκεπτών της έκθεσης. Τα λεωφορεία αυτά, κατά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, θα ξεκινούν από το
σταθμό του Μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας στις 09.00 το πρωί (ανά δέκα λεπτά) προς το εκθεσιακό κέντρο.
ΦΥΛΑΞΗ - KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
1. Προσωπικό ασφαλείας
Η έκθεση κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης θα φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως από άνδρες ασφαλείας της εταιρείας EXPOWORK (τηλ.: 210 3542990, faχ: 210 3542999). Για τη φύλαξη της έκθεσης θα εργαστούν περισσότερα από 15 άτομα. Στην πράξη, όμως, κυρίως κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας και των ημερών αποξήλωσης, όπου στο χώρο εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους εκθέτες, όσον αφορά στην ασφάλεια των εκθεμάτων τους. Στο χώρο των περιπτέρων πρέπει να παραμένει προσωπικό των εκθετών μέχρι και την αποχώρηση των τελευταίων επισκεπτών.
2. Ασφαλιστική κάλυψη εκθεμάτων
Η διοργανώτρια εταιρεία παρέχει ασφάλεια αστικής ευθύνης που αφορά σε ολόκληρη την έκθεση. Εν τούτοις οι εκθέτες –σύμφωνα με τον κανονισμό και τους όρους συμμετοχής– είναι πλήρως υπεύθυνοι για την
ασφάλεια των εκθεμάτων και του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας, της λειτουργίας της
έκθεσης και της απόσυρσης των εκθεμάτων (ατυχήματα, κλοπή, φωτιά κ.λπ). Για το λόγο αυτό όλοι οι εκθέτες οφείλουν να ασφαλιστούν για την κάλυψη όλων των παραπάνω κινδύνων. Τα εκθέματα και ο χώρος του
περιπτέρου πρέπει να ελέγχονται από υπεύθυνο εκπρόσωπο του εκθέτη όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί στους χώρους του κάθε περιπτέρου.
Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Σ & Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ Ε Κ Θ Ε Τ Ω Ν
Σημείωση 1: Στις διαπραγματεύσεις που θα κάνετε με τους υποψήφιους κατασκευαστές των περιπτέρων σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η διοργανώτρια εταιρεία θα τους χρεώσει 0,40€ /τ.μ. ως κόστος για την χρήση των κάδων
αποκομιδής αποριμμάτων κατά την κατασκευή και την αποξήλωση του περιπτέρου σας. Παρακαλούμε επίσης να σημειώσετε ότι βασική υποχρέωση του κατασκευαστή είναι μετά το πέρας της έκθεσης να απομακρύνει έγκαιρα όλα τα υλικά κατασκευής του περιπτέρου και να παραδώσει το χώρο ελεύθερο όπως τον παρέλαβε.
Σημείωση 2: Τα περίπτερα που διανέμουν φαγητό στους επισκέπτες θα επιβαρύνονται με το κόστος καθαρισμού του διαδρόμου μπροστά από το περίπτερό τους και γι’ αυτό θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με το συνεργείο καθαρισμού.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
H έκθεση θα κλείσει την Δευτέρα 17/3 και ώρα 19:30 μ.μ. Όλοι οι εκθέτες πρέπει να παραμείνουν στα
περίπτερά τους μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος επισκέπτης. Φεύγοντας οι εκθέτες πρέπει να πάρουν
μαζί τους το ίδιο βράδυ όλα τα πολύτιμα μικροαντικείμενα, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν
την αποξήλωση των περιπτέρων τους. Mετά την αποχώρηση των επισκεπτών θα επιτραπεί η έξοδος των εκθεμάτων και η προσέγγιση των φορτηγών για την αποξήλωση. Tην Τρίτη 18/3/2014 και ώρα 07.00 π.μ.
θα ανοίξουν οι πόρτες για την απόσυρση των εκθεμάτων, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη φύλαξη του
χώρου. Οι εκθέτες από την ώρα αυτή και μετά οφείλουν να έχουν αντιπρόσωπό τους στο περίπτερο για τη
φύλαξη των εκθεμάτων τους, μέχρι την οριστική αποχώρησή τους. Οι εκθέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 1
μέρα αποξήλωσης (Τρίτη 18/3/2014 από 07.00 έως 23.00).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
Ο Kατάλογος Eκθετών της 1ης FOOD EXPO 2014 θα εκδοθεί σε 10.000 αντίτυπα, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους επαγγελματίες επισκέπτες. Ο εν λόγω κατάλογος δεν θα παρουσιάζει απλά τα
στοιχεία και τα προϊόντα κάθε εκθέτη στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά θα είναι ένας πλήρης ταξινομημένος οδηγός αγοράς. Η διαφημιστική σας καταχώρηση στον κατάλογο εκθετών της 1ης FOOD EXPO 2014
θα αναδείξει τη συμμετοχή σας στην έκθεση και θα έχει τη μέγιστη εμπορική αποτελεσματικότητα. Οι σχετικές χρεώσεις διαφημίσεων που θα ισχύσουν για τον κατάλογο εκθετών της 1ης FOOD EXPO 2014 αναγράφονται στον παρακάτω τιμοκατάλογο.
Τιμοκατάλογος διαφημιστικών καταχωρήσεων
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΙΜΗ*
ΜΟΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
13x21.5 cm
600 €
ΣΑΛΟΝΙ
26x21.5 cm
1.050 €
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΙΜΗ*
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
3. Πυρασφάλεια & πυροσβεστικά μέσα
ΕΙΔΟΣ
Πυροσβεστήρες θα υπάρχουν σε κεντρικά σημεία, στους διαδρόμους σε περίπτερα και στους κοινόχρηστους
χώρους. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί εκθέματα ή συσκευές έψησης προϊόντων η λειτουργία
των οποίων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
1ο ΣΑΛΟΝΙ
26x21.5 cm
1.300 €
4. Καθαρισμός έκθεσης
Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
13x21.5 cm
700 €
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
13x21.5 cm
1.600 €
Η εταιρεία EXPOWORK θα φροντίζει για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για το δάπεδο των περιπτέρων των εκθετών. Η λεπτομερής καθαριότητα των περιπτέρων και των εκθεμάτων γίνεται
με ευθύνη των εκθετών. Οι εκθέτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αποκομιδή και απομάκρυνση
όλου του άχρηστου υλικού που θα προκύψει κατά την κατασκευή και την αποξήλωση των περιπτέρων τους.
ΘΕΣΗ
* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται μόνο με ΦΠΑ 23%.
6
7
FOOD EXPO
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
** A.P.AGROFARM INVESTMENT LTD
* ACHAIA CLAUSS 1861 - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
* AEGEAN INTERTRADE
AGROFARM HELLAS ΑΕ
ALFA COOL HELLAS ΑΒΕΕ
ALPHA GR - ΑΦΟΙ ΓΡΑΙΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
** ART LABEL AGENCY (COMETRANS LTD)
AXIVEN PEST CONTROL - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑEΤΕ
BAMIX - GENERAL INTERTRADE BARBERA CAFFE SPA
BATAVIA - ΣΩΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
BIOSET OOD
BIZERBA HELLAS ΕΠΕ
BOOS ΑΕ
* CAVINO ΑΕ
CRETA FARM ΑΒΕΕ
DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ
DELTA CLEANING ΚΑΜΠΟΣΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
DIVANI HELL A-S AE
DOMESTICA ΑΒΕΤΕ
E.S.E. PROFILO EL SABOR MEXICAN FOOD-S ABEE
* EL.MAR OLIVE-S LTD-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ι.ΚΩΝ/ΝΟΣ
** ELATI
* ELVIART ΚΑΛΟΪΔΑΣ ΑΒΕΕ
* EVGE-HELLENIC FOOD COMPANY
EVIN ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
* FIRST LOMAX ΜΟΝ.ΕΠΕ (VOLKAN BEER)
** FOOD-STANDARD ΑΕ
GAGOS DESIGN & CONSTRUCTION
* GO FOR...EAT
GRUPPO DECORATIVO
HAPPYBOX AE
* HELLENIC EXPORTS ΚΟΥΤΡΟΜΠΗ ΕΛΕΝΗ
HERMANN WALDNER GMBH & CO.KG
** INOVIA AE
INTERELKA ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
KAPELIS PACKAGING
* KIRKEBY CHEESE EXPORT
LK IKE
** LOUKOUMILAND
MEAT NEWS
MEDITERRANEAN ESCARGOTS
MEGASOFT AΕ
** MELLONA - ASSIA MARE LTD
MOBILE VISION
**NEW FLEXUS
NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
OVO FRESCO A.B.E.E.
** OXANA AL.CORCIMARI - FRESH GARLIC.GR
PACKOFLEX
PITTA’S PITTA A.E
PREPAC Α.Ε.Β.Ε.
PROMO SOLUTION ΕΠΕ
* PROVIL ΑΕ
Q-CHECK
RELKON HELLAS AE
* SAVVIDIS TEAM SA
** SERCOM
STYLE ΕΠΕ
SUNSOFT ΕΠΕ
TITHINI LTD
HALL. ΑΡ. ΠΕΡ.
4
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
3
4
D24
C-S15
E-S20
B14
C20
A11
D39
C17
B30
D05/E05
A05
E13
A02/B01
B05
C-S01
B02/C01
A06
A15
B32/C25
A04/B04
D17
B06
D-S24
C21
E-S06
D-S14
A19/B18
D-S05
D18
A16
C36
C07
A21/B20
E-S17
C15
D31
C13
B02/C01
E-S16
C24
C16
A45
B25
B23/C22
D21
B15/C14
D09
C11
B22/C32
D51
B09/C09
A22
B07
C11
D-S25
A41
B16
C-S12
D28
B17/C16
C04
A10
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
HALL. TOP FROST ΨΥΓΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
TRK COFFEE & BEVERAGES Α.Ε.
WWW.ALFAKATHARISTIKA.GR
WWW.BATTERYPACK.GR ** YANNI’S OLIVE GROVE
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΤΟΥΜΑ ΑΕ
ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ
* ΑΗΒ GROUP AE
ΑΙΓΕΑΣ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΜΟΡΓΙΟΝ ΡΑΚΟΜΕΛΟ – ΑΝΤ. ΒΕΚΡΗΣ & ΤΕΚΝΑ ΑΕΒΕ * ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ
** ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΑΕ
* ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ
ΑΡΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΕ
ΑΡΟΣΙΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ BARCODE SOLUTIONS ΑΕ
ΑΡΩΜΑ 3
* ΑΣΟΠ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ Α. & Δ. ΟΕ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - CLEAN HOUSE
ΒΑΡΟΥΞΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΕ - HERBALIFE
** ΒΑΣΙΛΗΑΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ «ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙΟ»
* ΒΕΚΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΙΑΠ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΔΥΝΑΜΗ
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑEBE
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ ΕΠΕ
** ΒΙΟΧΥΜ ΑΕ - «CRETA FRESH»
** ΒΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΑ..ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE
** ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΑΕ
** ΒΟΥΡΛΟΚΑ ΧΡΥΣ. «ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ»
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΕΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ
ΓΑΜΒΡΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΕΕ
* ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
** ΓΕΩΔΗ ΑΕ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ
** ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ «G-PAPERS ΜΟΝ.ΕΠΕ»
* ΓΛΥΚΑΚΙ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΟΞΥΛΙΘΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. «DOMI»
ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Α. «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ ΟΕ - HEALTH TRADE
** ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΚΟΣ & ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ
* ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΜΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ - TWINSOFTATHENS
* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ
* ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΕΠΕ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΞΟΥ
* ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
* ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ ΟΕ
* ΖΑΝΑΕ ΑΕ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
ΑΡ. ΠΕΡ.
A32,33/B29
D09
B14
A26
D08
B25
A49
E-S07
A34/B31
B26
C-S16
A08
D37
D-S20
D06
B07
A22
B11/C15
E-S14
C02
A30
A29
C22
C-S03
B09
A23
A12/B10
B01
A17
D25
C14
B11,13/C10,12
D46
D30
C13/D14
A19
A11
D-S26
C07
E23
C06
A14
D12
D16
C-S02
B36,38/C27,28
C24
B13
A01
D38
C21
D-S07
B03
D-S03
C18
E-S09
C06
E-S15
E-S03
A01
D-S29
A18
*Τ
α περίπτερα των εταιρειών με 1 αστερίσκο βρίσκονται στον ενιαίο χώρο του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ. Θα κατασκευαστούν με προδιαγραφές περιπτέρων executive και θα παραδοθούν έτοιμα για χρήση στους εκθέτες.
8
ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΙΔΕΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
** ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΕ «ΘΕΜΗΣ»
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Π.& Α. ΟΕ * ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ
** ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Κ .- ΜΕΛΙΟΥ Π. ΟΕ ‘4 ΕΠΟΧΕΣ’
** ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ Ε. & Γ.
** ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ
** ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
** ΚΑΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
* ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ
** ΚΑΣΣΑΚΗ Γ. ΑΦΟΙ - ΓΑΛΑΤΙΑΝΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
* ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ
ΚΕΚ ΣΒΙΕ
* ΚΙΝΤΩΝΗΣ Γ. ΟΕ
** ΚΛΑΠΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΚΟΚΚΟΣ - ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΒΕ «KOKOS»
ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «ΚΟΧΥΛΙ»
ΚΟΜΗΣ ΑΕ
ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. & ΣΙΑ ΟΕ «ΒΙΟΦΡΕΣΚΟ»
** ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΥΙΟΙ - OCTOPUS LIMNOS
* ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
* ΚΡΕΑΤΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΑΕΒΕΚ
** ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΛΑΙΑ ΕΠΕ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΜΠΑΚΗ
* ΚΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
* ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ
** ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΥΒΕΛΗ
ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. & ΣΙΑ «DCSE»
* ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ
* ΛΑΥΚΙΩΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ - GOLDEN PAC
ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ - ΕΜΜ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
* ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΘΩΜΑΣ
* ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ
* ΛΥΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
**ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ
* ΜΑΛΛΙΟΣ Ν.&ΣΙΑ ΕΕ - ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ
** ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΦΟΙ ΟΕ - CRETA CAROB
** ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕ «ΔΙΡΟ»
** ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΛΑΣ - ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΜΑΤΡΙΟΣΚΑ K.ΦΩΤΙΑΔΗΣ-Γ.ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΟΕ
* ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.
** ΜΕΝΤΙΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
** ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΕ
** ΜΙΤΕΡΡΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ
ΜΙΧΑ ΑΡΕΤΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ Μ. «BALLY NUTS»
* ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ
** ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕΕ «ELLADIKO»
ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ “PAPER Q”
* ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΥΙΟΙ ΟΕ
HALL. ΑΡ. ΠΕΡ.
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
D21/E21
A10
D15
D05/E05
E-S01
B20
D29
D43
C02
D04
C17
D-S13
C33
D-S30
A07
A20
C-S09
C27
B09
A08
A24
A01
D47
D-S06
E-S08
D45
A15
D-S22
C-S20
C23
A36/B33
C-S07
C-S05
B12
C03
B28
D-S18
C09
E-S05
C-S06
C05
E-S19
D12
C10
C12
D21/E21
A06/B05
C03
B25
A04/B03
D-S28
C08
D11
A16
C28
C26
A26
A31
C-S18
C29
B19/C18
C-S14
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
** ΜΥΛΟΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΕ
** ΜΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
** ΝΕΣΤΟΣ ΑΒΕΕ
* ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HALL. 4
4
4
3
ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
4
4
** ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ
* ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ
3
4
**ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ
* ΟΜΗΡΟΣ
3
ΟΜΗΡΟΣ
3
4
** ΠΑΓΓΑΙΟΝ ΑΕ
* ΠΑΛΤΣΙΔΗ ΑΕ
3
4
** ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΦΟΙ ΟΕ «ISOSTEVIA»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3
4
** ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
4
4
** ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
* ΠΙΣΙΜΙΣΗ-ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ Κ. «ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ»
3
* ΠΙΤΕΝΗ Α. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
3
4
** ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ «ΣΙΤΙΝΟ» * ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ ΑΒΕΕ
3
4
** ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΠΕΝΤΖΑ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΟΕ
3
* ΣΑΜΑΡΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΙΙΑ ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3
ΣΑΜΑΡΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΙΙΑ ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4
ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ
3
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ
3
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
4
* ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ
3
* ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
4
ΣΙΜΙΞΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε.
4
ΣΠΥΡΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ - ΟΙΝΩΣΙΣ
3
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
4
* ΤΑΧΑ ΑΦΟΙ ΑΘ. ΟΕ
3
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-PRESS ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3
* ΤΖΑΜΑΛΑ Π. ΑΦΟΙ ΕΠΕ ELFA FOOD
3
* ΤΖΟΥΔΑ Γ. & Π. ΟΕ «VANTANA»
3
ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ
3
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - FOOD SERVICE 3
ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΕ
3
* ΤΡΙΚΚΑΣ Γ.& ΣΙΑ ΕΒΕΕ - OLYMPIC NATURE
3
4
**ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΕ
* ΤΣΑΓKΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ FRESHLAND Α.Ε.
3
* ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Δ. ΑΒΕΕ
3
* ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΟΙ ΟΕ
3
* ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3
* ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΑΕ
3
4
** ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ
* ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
3
* ΦΕΡΑΙΑ ΓΗ
3
* ΧΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝ. & ΣΠ. ΟΕ
3
ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ «RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ»
3
* ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΕ
3
ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ
4
4
** ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ
3
* ΧΡΥΣΑΦΗΣ Μ.Μ. ΑΒΕΕ
3
ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
3
ΑΡ. ΠΕΡ.
D06
C25
D14
C-S04
B15
C31
C-S13
D42
C-S11
D19/E18
D05
C-S19
D35
A23
C19
D36
A28
D17
D-S21
D-S02
D27
D-S01
C19
A17/B16
C-S18
B19
E15
C05
B17
E-S10/12
D44
A21
A12
D23
A13
E-S04
A48
D-S17
E-S13
C08
A43
D13/E14
C-S10
D16
E-S18
C-S08
C-S17
D-S27
D-S19
D23
D-S04
D-S09
D-S23
D21/E21
D-S11
C26
D22
A09/B08
E-S02
A29/B26,27/C23
** Τα περίπτερα των εταιρειών με 2 αστερίσκους αναπτύσσονται στο ΗALL 4 και εφάπτονται εκατέρωθεν τoυ διαδρόμου D και δεξιά
του διαδρόμου C. Και τα περίπτερα αυτά είναι προδιαγραφών executive και θα παραδοθούν έτοιμα για χρήση στους εκθέτες.
9
E
A33
B30
A32 B29
A28
A27 B25
A26
B28
B23
A25 B24
C
C25
23
C
C
A24
A
A29 B27
A23 B22
Π.Φ.
A21 B20
A26
A25 B24
A20
A19 B18
A28
A22
A15
B
A27 B25
A
A
A16
20
A18
C-S5
C
C--S3
S9
C22
A
A23
17 B
B22
16
Π.Φ.
A21 B20
B
A19 B
B14
18
A
A14
A17 B16
B12
B
B26
C23
B21
C21
B19
C18
B23
C22
B17
C16
B
B21
15
C
C21
14
B19
C18
B17
C16
B15
C14
B13
C12
D S14
D-S24
D-S12
D-S19
D-S7
D-S23
D
D
D-S18
D-S11
D-S20
D-S8
D-S17
D--S13
S6
D
D--S14
S5
D
E
E--S20
S12
E--S17
E S9
E-S18
E
S10
E-S15
E-S16
E-S7
E-S13
E-S5
C
C-S5
C20
C-S1
C17
C
C
C
C20
15
D-S7
D22
D
D-S8
D20
D23
D21
D-S6
D-S5
D-S1
D-S2
D18
D19
D
D22
16
C19
D20
CC13
17
DD14
18
C15
D16
C11
D-S11
E
E
E-S8
E-S14
E-S6
D12
D
D
E
E-S6
E24
E22
E-S3
E-S4
E-S1
E-S2
E23
D21
E21
D
D15
19
E16
D17
E14
D13
E-S8
E21
D
D23
17
E18
E20
E
E
E24
19
E
E19
E15
A32
A
A30
26
A
A28
A23
A26
A19
23
A
A11
3.6
A09 B08
A
A10
A08
D13
E13
E14
A12 B10
B09
B
A09 B08
B09
Π.Φ.
A
A07 B06
B11
B
B07
C09
C10
C
D10
C08
D11
C
C06
D07
E09
E
D08
D
D06
E09
E07
A18
A16
E11
E10
E
E08
A11
B07
C07
C06
D07
D06
E07
E08
C04
D04
D05
E05
E06
A05
A04 B04
B05
C05
C04
D04
D05
E05
E06
A13
A
A03
A03
B03
C03
B03
C03
D03
E03
E04
D03
E03
E04
C32
B26
C37
BB20
24
CC
30
35
A27
B23
B22
C32
A22
B18
A25
B19
C26
B21
B20
C30
B18
B19
B
B16
B17
B
C
B15
C20
A20
B17
C24
A15
B12
A12
B10
A09
B08
A06
A06
A07
B12
B14
A14
A09
BB
1315
B14
B13
B11
B
B10
B09
09
B07
B07
B05
B06
B05
A05
A04
B03
A05
A04
B03
B06
B02
A02 B01
A01
B02
C01
C02
C01
C02
A03
D01
D01
D02
A01
D02
A
A
B
B
C
C
D
D
E01
A02
E02
E01
E02
E
E
A
A01
01
HALL
HALL 3
3
KΕΝΤΡΙΚΟΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
KΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
HALLS • γενικα τροφιμα • ΚΡΕΑΣ • ΚΡΕΑtοσκευασματα • αλλαντικα
3-4
• τυροκομικα • kaτεψυγμενα τροφιμα • ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ • προϊοντα ζυμησ
• ΚΑΦΕΔΕΣ • ποτα • νερα • αναψυκτικα • χυμοι • A’ Υλεσ ζαχ/κησ & παγωτου
3
• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΨΥΞΗ • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ super markets & καταστηματων • καθαριστικα
HALL
10
C27 D38
.......................................................................................................................................................................................
Σημείωση: Οι εκθέτες που έχουν ζητήσει περίπτερα χωρίς δομή (ίχνος εδάφους) δεν χρειάζονται επωνυμία μετώπης, άρα δεν πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό σημείο της ανωτέρω φόρμας.
C23 D34
C22 D32
D35
D37
D29
C17 D26
D27
D31
D
D
D25
23
D21
D20
D18
D
22
D18
C10 D16
C08 D14
D19
D15
D17
C
D14
12
C07
08 D
D
D13
15
C07 D12
D13
D11
C04
B04
C04
C05 D10
D09
11
D
C03 D07
D
D09
08
C03 D07
D06
08
D
B02
C01
D06
C01
B
B
C
C
C02
D05
D04
D05
D04
D
D02
02
D
D
LOBBY 2
LOBBY 2
Δ1. Eπιθυμείτε περίπτερο με βασική δομή;
NAI
D23
19
D
D
D17
21
C10 D
D16
20
C12
D25
D29
D27
D
Aριθμός:..........................................................
Δ.TPOΠOΠOIHΣEIΣ ΣTH ΔOMH ΠEPIΠTEPOY
D33
C19 D28
C14
C06
D33
D31
C12
C06
09
C
D
D35
39
C21 D30
C19 D28
Γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Προσοχή: Η αναλογία των επιπλέον προσκλήσεων που δικαιούστε, είναι 5 προσκλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο
του περιπτέρου σας.
D42
D
Eπιθυμητός αριθμός:......................................
D44
D37
C17 D26
C11
D39
Β. ΚΑΡΤΕΣ EΛEYΘEPΗΣ EIΣOΔOY ΕΚΘΕΤΩΝ
D41
C
C23
27 D
D34
38
C22 D32
C02
A
A
D
C31 D45
B04
B02
B01
D46
41
D
C05 D10
KΕΝΤΡΙΚΟΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
KΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
D
03
D03
D
D01
01

OXI

(μόνο ίχνος δαπέδου)
Δ2. Eπιθυμείτε επίστρωση μοκέτας;
NAI

OXI

Ε. ΕΨΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
NAI

OXI

ΣTOIXEIA EΚΘΕΤΗ
EΠΩNYMIA...............................................................................HΑLL:...............ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:............................
ΤΗΛ.:.......................................................FAX:............................................. EMAIL:.....................................................
ΑΦΜ: ..........................................................................ΔΟΥ:..........................................................................................
EXPOWORK
EXPOWORK
(Υπογραφή εκθέτη & σφραγίδα)
MARKET
MARKET
IATΡΕΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ
Β΄ Β΄
Α΄ ΑΙΘΟΥΣA
Α΄ ΑΙΘΟΥΣA
ΑΙΘΟΥΣA
ΑΙΘΟΥΣA
4
• ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ • eλαιολαδο & προϊοντα ελιασ
• bιολογικα τροφιμα • μαρμελαδεσ • γλυκα κουταλιου • παξιμαδια
B01
D48
42
D
HALL
HALL 4
4
Tομείς προϊόντων έκθεσης
HALL
A02
D49
43
34 D
C29
D40
C
C28
33 D
47
C
D22
24
C16
14 D
C13
D52
D50
44
D
C
C11
D46
C
D45
51
C31
36 D
C16 D24
C09
B08
D
C38 D53
C
C15
C13
D48
C33 D47
C21 D30
C15
C18
D50
C25 D36
C18
C20
B11
B
C36 D51
C34 D49
C29 D43
C25 D36
C28 D40
C24
C26
A03
A02 B01
4.17
4.19
4.21
C
C
A17
A12
A08
07
4.2 4.2
C05
B22
B
B21
25
A14
A
A08
3.1 3.1
B05
3.4 3.4
A04 B04
B
C35
A25
29
AA15
17
A10
A05
06
A
B24
B16
A11
A07 B06
B27
A
A10
Π.Φ.
A
A08
06
A31
A20
A13
E
E13
10
E12
D
D09
C09
C07
D08
B23
A22
A16
E11
D09
A27
A19
E15
B25
A
A21
3.5
E17
C08
13
A10
A11
D12
10
E12
4.6
C11
E16
D11
4.4
4.6
ΡΟΛΛΟ
C10
D15
4.4
ΡΟΛΛΟ
B11
D14
C12
ΡΟΛΛΟ
3.3
B13
ΡΟΛΛΟ
3.3
C13
B14
A12 B
B12
10
A15
3.8
A28
A29
A
A24
21
3.8
A14
A13
Επωνυμία για τη μετώπη του περιπτέρου σας:
ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
A24
E22
EE17
20
A A31 B27 B
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
B2B
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
C C38 D53 D D52
B26
C37
A18
A16
3.6
A32
A30
S4
EE--S10
E-S7
E18
Α. EΠIΓPAΦH METΩΠHΣ
ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
E-S12
E-S3
S9
E-S5
ΑΙΘΟΥΣΕΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
-
E-S11
E23
ΡΟΛΛΟ
C-S14 C-S16
C19
C-S3
D-S12
4.21
4.14
S19
E-S11
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ
C-S1
D-S1
D-S2
E-S1
E-S2
C-S7
A22
A
A24
18
C-S13
C-S11
C24
A31
A30
C-S7
D--S26
E-S14
ΡΟΛΛΟ
C-S15
D-S29
S17
D-S13
E
4.19
B
B
B32
26
C26
-S18
DD-S30
E-S13
4.17
B
C S9
D-S20
4.15
A
A
A34
29 B
B31
27
C--S17
D
4.13
A
S11
C-S19
C28
C24
B28 C27
D-S19
(Επιγραφή Μετώπης, Κάρτες Ελεύθερης Εισόδου κ.λπ.)
D
4.11
4.15
B34
C-S13
C
ΡΟΛΛΟ
A36 B33
C
C
B
A
ΓΕΝΙΚΗ ΦOPMΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚΘΕΤΗ
4.13
B36
E-S16
ΡΟΛΛΟ
B30
38
B35
A32 B29
Π.Φ.
C25
29
E-S15
4.9 4.11
A30
B32
40
A40 B37
A38
A37
A35
31
A
B
B
D-S23
D-S25
A39
42 B31
39
A34
-S4C-S12 C-S6
-S18 CC--S12
C-S8
S20
C-S2 CC-S10
C-S14
C-S16 C-CS10
C-S6 C-S8
3.12
A
A
D-S24
EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
HALL 4
4.9
C-S15
E-S18
4.7
B34
42 CC26
30
B
E-S17
4.5
4.7
A36
44 B
B33
41
A
D-S26
ΡΟΛΛΟ
A43
E-S19
E-S20
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ
D-S29
4.5
A45
37
C-S17
D
ΡΟΛΛΟ
D-S30
C-S19ΛΕΣΧΗ
C
C27
31
C
4.3 4.3
C
C28
32
B
B36
44
B
A
4.1
4.1
B
B38
46
Π.Φ.
D-S25
A
B37
A40
47 B45
C-S2 C-S4
3.14
3.12
C
A38
A46 B
B35
43
A33
3.10
C
A
39
A48
A
35
A41
3.10
B
E
4.12
4.14
C33
B47
A
D
4.10
B48
A49
AA50
C
HALL 3
4.12
C29
A42 B39
4.10
B
B40
A44 B41
W.C.
C30
A
Ο Δ Η Γ ΙΕ Σ Π Ρ ΟΕ Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Σ & Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ ΕΚΘΕ Τ Ω Ν
ΡΟΛΛΟ
CAFETERIA
W.C.
B42
A41
Κάτ οψ η Eκθε σια κου Χ ώρ ου
4.8
B
A43
EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΡΟΛΛΟ
3.11
C31
3.9
B44
CAFETERIA
A46 B43
D-S27 D-S28
A45
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ
D-S21 D-S22
C32
-S27 DD--S16
S28
D-DS15
B46
-S4D-S16 D-S9
D-S3 DD-S15
D-S9 D-S10
D-S21
D-S10
D-S22
A47 B45
D-S3 D-S4
A48
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
C
3.9
C33
CAFETERIA
W.C.
B48
C-S18 C-S20
B
W.C.
B47
3.7
A50
FOOD EXPO
A
3.7
A49
CAFETERIA
4.8
D
3.14
C
ΡΟΛΛΟ
3.11
B
3.5
A
IATΡΕΙΟS
ES
SIN ER
BU ENETSS
C
SIN ER
BU ENΕΙTΑ Ν
CΦ Ω
Α
ΓΡ ΑΝΩΤ
Γ ΙΑ
Ρ
Ο ΦΕ ΩΝ
Α
Τ
ΓΡ ΑΝΩ
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
Γ
Ρ
Ο
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
..................................................
Σημείωση:
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα αυτή και στείλτε την το αργότερο μέχρι 28/2/2014 στο fax: 210 5246581.
11
FOOD EXPO
1 h Δ ι ε θ νής Έ κ θ ε ση
Τ ρ ο φ ί μ ων & Π ο τών
Νέα εποχή για τα
Τρόφιμα & Ποτά στην Ελλάδα!
FORUM AE:
Tηλ.: +30 210 5242100
Fax.: +30 210 5246581
Email: [email protected]
www.foodexpo.gr