Μήπως ό,τι μας συμβαίνει είναι Σχέδιο;

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A • T.K. 10679 AΘHNA • THΛ. 210 3633797•210 3632964 • FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
I
ΣE
I
Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 • AP. ΦYΛΛOY 598
είτε την
Επισκεφθ
ελίδα μας
νέα ιστοσ
www.eaa
s.gr
Το δίλημμα
επανέρχεται:
Πλειστηριασμοί
ή όχι;
ΚΕΜΠΑ
H
ΣX
Ω
YΣ
EN TH EN
4501
EIΣ OIΩNOΣ APIΣTOΣ AMYNEΣΘAI ΠEPI ΠATPHΣ
ΣTPATOY
ΚΩΔ.:012779
Η Ν. Κορέα τιμά αδιαλείπτως του Έλληνες πεσόντες
Τ
ήν 2αν καί 3ην Σεπτεμβρίου ἐπεσκέφθη τήν
πατρίδα μας ὁ Ὑπουργός ὑποθέσεων Πατριωτισμοῦ καί Βετεράνων τῆς Δημοκρατίας
της Νοτίου Κορέας καθώς καί ὁ Πρόεδρος καί
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του War Memorial Foundation (ἀντιστοίχου πρός τό Πολεμικόν
Μουσεῖον παρ’ ἡμῖν).
Ὁ Κορεάτης Ὑπουργός ἐπεσκέφθη τόν Ὑπουργόν
Ἐθνικῆς Ἀμύνης παρά τοῦ ὁποίου τοῦ ἀπενεμήθη
τιμητική διάκρισις. Ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις
ἀναφερθεῖσαι εἰς ἀμυντικήν συνεργασίαν οἰκονομικάς σχέσεις καί τοιαύτας άμοιβαίας συνδρομῆς
ἐπί ἐθνικῶν θεμάτων.
Οἱ δεσμοί αἵματος οἱ ὁποῖοι ἀνεπτύχθησαν ἐκ
τῶν θυσιῶν τοῦ ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Ἑλλάδος
κατά τόν Κορεατικόν Πόλεμον έθεμελίωσαν τάς
φιλικάς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κρατῶν και ἀπετέλουν τόν καμβάν κατά τάς συνομιλίας. Ἡ Σημαία
τοῦ ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Ἑλλάδος είς Κορέαν
κατελάμβανε τιμητικήν θέσιν κατά τήν τελετήν
ὑποδοχῆς τοῦ Κορεάτου Ὑπουργοῦ καί συνεκίνει
τάς καρδίας τῶν ἐλαχίστων παλαιμάχων τοῦ Κορεατικοῦ πολέμου οἱ ὁποῖοι εἶχον προσκληθεῖ εἰς
τήν τελετήν καθώς -ὡς ἐκτιμῶ -καί τοῦ Ἀρχηγοῦ
τῶν ἐνόπλων Δυνάμεων ὁ ὁποῖος εἶναι υἱός πολεμιστοῦ Ἀξ/κοῦ εἰς Κορέαν.
Συνέχεια στη σελίδα 24
ΣEΛIΔΑ 8
Κύπρος 1974
ΣEΛIΔΑ 6-7
Όργανο
γεωπολιτικής
η Μακεδονία
ΣEΛIΔΑ 10
ΓΡΑΜΜΟΣ 2013:
Μήπως ό,τι μας
συμβαίνει είναι Σχέδιο;
Τ
ο τελευταίο καιρό, καθώς η ύφεση στην
οικονομία βαθαίνει και η κοινωνική κρίση
και εξαθλίωση φαντάζει προ των Πυλών
του Κράτους μας, σε κάθε σχεδόν
συζήτηση και λαϊκή σκέψη μία φράση
ως επωδός, έρχεται να συμπληρώσει
το δράμα και τα τόσα γιατί, ατόμων
από όλα τα στρώματα, που η ζωή
τους ξαφνικά μαύρισε, ενώ το όνειρο
και η ελπίδα τους ξεφεύγουν στον
ορίζοντα του χρόνου, όλο και πιό μακρυά. Σχέδιο είναι; Ο βασικός κορμός
της αγωνίας τους, για την εξέλιξη
της καταστάσεως.
Το άκρως εκπληκτικό δε στις υπόψη
φράσεις περί Σχεδίου, είναι ότι το
σημείο στίξεως παίζει τις περισσότερες
φορές ακαθόριστα μεταξύ ερωτηματικού, θαυμαστικού και τελείας. Και
οπωσδήποτε αν γράφαμε τις ανάλογες ερωτήσεις- υποψίες πολλών ατόμων, δεν θα μας
έφθαναν ούτε χίλια δυό διαφορετικά σημεία
στίξεως, για να αποδώσουμε τα ελλοχεύοντα
σε αυτές νοήματα και συναισθήματα.
Επειδή δε σε αυτές τις περιπτώσεις η κάθε
ευθεία απάντηση είναι παρακινδυνευμένη,
θα προσπαθήσουμε με ταπεινότητα και δέος
να προσεγγίσουμε, να αναλύσουμε αυτή την
ερώτηση του απλού πολίτη αλλά και του
εαυτού μας και στη συνέχεια να παραθέσουμε
τις ενδείξεις περί σχεδίου ή όχι, ως σειράς
γεγονότων, που η λαϊκή σκέψη αποδίδει τα
αίτια της σημερινής καταστάσεως.
Είναι δε γνωστό ιδιαίτερα σε μας τους
στρατιωτικούς ότι, σε κάθε σχέδιο αυτός, ο
οποίος το εκπονεί αφιερώνει μία παράγραφο
για να περιγράψει την κατάσταση, την πορεία
και τη προοπτική εκείνου εναντίον του οποίου
επίκειται η εκτέλεση του σχεδίου. Από την
υπόψη παράγραφο εξαρτάται τα μέγιστα
αν πότε και πως ο συντάκτης θα προβεί
στην εκτέλεση του σχεδίου του. Στην
δε περίπτωσή μας, εάν δεν κάνουμε λάθος, η υποψία του απλού πολίτη αφορά
κάποιο Σχέδιο το οποίο στρέφεται κατά
της Εθνικής Συνοχής, της Εθνικής Κυριαρχίας, Ανεξαρτησίας (και δη στην οικονομία) και με τις πλέον δυσοίωνες εικασίες κατά της Ακεραιότητας της Χώρας
μας. Η δε εκτέλεσή του από ότι υπονοείται, είναι δυνατόν να είναι σε εξέλιξη,
με πρώτο στάδιο την οικονομική και κοινωνική μας εξαθλίωση, που πρέπει να
εξετασθούν σε κάποιο εύλογο βάθος
χρόνου.
Αντγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Ακολουθεί προσέγγιση - ανάλυση του ερωτήματος από τον Αντγο ε.α. Θεοδωρόπουλο
Αναστάσιο
Συνέχεια στη σελίδα 4
ΣEΛIΔΑ 15
Μήπως απαιτείται συντακτική συνέλευση;
ΒΙΤΣΙ:
ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ
ΠΕΣΟΝΤΕΣ
Τι κρύβουν οι εξελίξεις στην Συρία;
Ο
ΣEΛIΔΑ 12 & 24
σελ.10
λόκληρος ο πλανήτης στρέφει το βλέμμα
του με ανησυχία για μία ακόμη φορά στην
ασταθή περιοχή της Μ. Ανατολής. Μία νέα
φάση διαμορφώνεται αφού σημαντικό μέρος των
Δυτικών δυνάμεων περνά από την έμμεση στην
άμεση εμπλοκή του στον συριακό εμφύλιο πόλεμο.
Ένα πόλεμο που ολοένα και περισσότερο φανερώνει τις γενεσιουργές αιτίες του, που είναι η ευρύτερη σύγκρουση διεθνών συμφερόντων και κυρίως ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ με το Ιράν. Στην
σύγκρουση αυτή οι ΗΠΑ πλαισιώνονται από το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί το Ιράν ως υπαρξιακή
απειλή, την Γαλλία λόγω εθνικού ιστορικού διαχρονικού ενδιαφέροντος, την φιλόδοξη νεοοθω-
μανική Τουρκία, καθώς και σουνιτικά αραβικά κράτη
που διαπιστώνουν με ανησυχία την διαρκώς διευρυνομένη ιρανική επιρροή στην περιοχή (π.χ. στην
Συρία, τον Λίβανο και το Ιράκ). Η Ρωσία και η Κίνα
για διαφορετικούς λόγους στηρίζουν το Ιράν και
το καθεστώς Άσαντ. Η ενεργός συμμετοχή της
Γαλλίας, η υπαναχώρηση της Αγγλίας και η διαφοροποίηση ή σιωπή των υπολοίπων ευρωπαϊκών
κρατών εμφανίζει κατά τραγικό τρόπο, την στρατηγική ένδεια της Ε.Ε., καθώς και την τεράστια
απόσταση που την χωρίζει από την ολοκλήρωσή
της. Θέμα αναμίξεως του ΝΑΤΟ θα τεθεί εφ’ όσον
κράτος μέλος του (π.χ. η Τουρκία), δεχθεί επίθεση.
Συνέχεια στη σελίδα 18
θέματα
2
Σ
τα πλαίσια βελτίωσης της προσπάθειας συμμετοχής των μελών της στην ανάδειξη και καλύτερη
μεθόδευση της προώθησης και επίλυσης των προβλημάτων που μας απασχολούν καθιερώθηκε η ειδική
στήλη «ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ» στην Εφημερίδα
Εθνική Ηχώ.
Τα Μέλη που επιθυμούν μπορούν να διατυπώσουν σε
επιστολή την άποψη τους, την πρόταση τους, τον προβληματισμό τους , την διαφωνία τους γιατί αυτή βοηθά
στο να γεννηθούν ιδέες που ίσως να έμειναν αγέννητες
όπως επίσης και την κριτική τους γιατί πιστεύουμε ότι
είναι ωφέλιμη λειτουργία. Oι επιστολές που θα αποστέλλονται θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα και στη
στήλη ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ εφόσον τηρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΡOΣ ΔΗΜOΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «Ε.Η»
Όροι για την
δημοσίευση
επιστολών,
άρθρων κλπ
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση και να μην
υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να μην
περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις
αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από
τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και
σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται στην
ΕΑΑΣ μέχρι την 10η εκάστου μήνα είτε ταχυδρομικά
με την ένδειξη Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η εκπρόσωπο του.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση
άρθρα ισχύουν όσα
για τις επιστολές και
επί πλέον:
1. Η έκταση τους
να μην υπερβαίνει
τις 2 έως 3 δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά Arial 11
Eθνική Hχώ
2. Τα κείμενα θα
Mηνιαίον όργανον
συγκεντρώνονται
και θα καταχωρούνAποστράτων Aξκών
ται σε ειδικό φάΣτρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
κελο.
Kωδ.: 2779
3. Θα εξετάζονται
Iδιοκτήτης:
και θα αξιολογούνΈνωση Aποστράτων
ται από συντακτική
Aξιωματικών Στρατού
επιτροπή.
Xαριλάου Tρικούπη 18α
4.
Ανεξάρτητα
TK 10679 Aθήνα
από
τη
δημοσίευση
Tηλέφωνα:
η μη των άρθρων τα
κείμενα δεν επιστρέφονται.
5. Το περιεχόμενο
Fax; 210 3621410
εκάστου
άρθρου
e-mail:[email protected]
απηχεί τις προσωπιwww.eaas.gr
κές απόψεις του
Eκδότης:
υπογράφοντος.
Παντ. Mαυροδόπουλος
Aντγος ε.α.
Το ΔΣ της ΕΑΑΣ
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
ευελπιστεί ότι η
Συντακτική ομάδα:
προαναφερθείσα
πρωτοβουλία
θα
Mέλη EAAΣ
συμβάλλει θετικά
Δημοσιογραφική
στην ανάδειξη των
επιμέλεια:
θεμάτων που μας
ΔEΣMOΣ
απασχολούν γι αυτό
[email protected]
και ζητά τη συνερEκτύπωση:
γασία των συναδέλN. Γ. Παπαδόπουλος
φων και λοιπών
Tηλ.: 210 3468268
μελών της ένωσης
Fax: 210 3467155
στον τομέα αυτό.
Xειρόγραφα
δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται.
210 3633797,
210 3624495
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Το βήμα του προέδρου
«Η διχόνοια η Δολερή»
Γράφει ο
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. - Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Σ
την τρίχρονη σχεδόν θητεία μου
ως Προέδρου της ΕΑΑΣ, λόγω
της Οικονομικής κρίσεως και των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εν αποστρατεία Συνάδελφοι
καθώς και η Ένωση, αρκετά γεγονότα μου προκάλεσαν
αφόρητη πίεση, αγωνία και κάποια από αυτά όπως οι
λεκτικοί προπηλακισμοί και οι απειλές κατά του προσώπου
μου, λόγω των περικοπών στις αποδοχές μας, με έφεραν
στο όριο της ψυχολογικής μου αντοχής. Αγωνιζόμενος
όμως μαζί με τους άλλους προέδρους των Ενώσεων
Αποστράτων των Κλάδων, με όσα μέσα διαθέταμε παρά
την απογοήτευση λόγω των αποτελεσμάτων που ποτέ
δεν τα κρίναμε ως επαρκή, βρίσκαμε το κουράγιο να
συνεχίζουμε και να ξεφεύγουμε κατά το δυνατόν από
τη πίκρα. Ένα γεγονός όμως που έλαβε χώρα στις πρόσφατες εκδηλώσεις μνήμης για το Βίτσι και το Γράμμο
μου προκάλεσε τεράστια θλίψη και απογοήτευση, η
οποία και πρωτόγνωρη είναι, αλλά και θα μείνει χαραγμένη
δια βίου. Ήταν η στιγμή, που όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες
με κατάπληξη, θλίψη αλλά και οργή, είδαν και άκουσαν
οπαδούς της Χρυσής Αυγής με Επικεφαλής τον Βουλευτή
της κ. Παναγιώταρο, να προσπαθούν να εμποδίζουν την
Βουλευτή της Ν.Δ και εκπρόσωπο στη Τελετή της
Βουλής, κ. Μαρ. Αντωνίου να καταθέσει στεφάνι εις
μνήμη των νεκρών και στη συνέχεια έγιναν αιτία να αποχωρήσει και να μην απευθύνει χαιρετισμό - καταθέσει
στεφάνι δάφνης. Υπενθυμίζω δε επ’ευκαιρία ότι, όταν
είχα θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος είχα υποσχεθεί
ότι θα ενδιαφερθώ έμπρακτα για το ηθικό μέρος της
Άμυνας, εννοώντας εκτός των άλλων ότι όλες οι εκδηλώσεις μνήμης θα στοχεύουν και στη συμφιλίωση του
Λαού μας σχετικά με διχαστικά ιστορικά θέματα ανεξάρτητα
από πολιτικές – ιδεολογικές τοποθετήσεις και ιδιαίτερα
για γεγονότα, που η Ιστορία έχει καταγράψει τις ευθύνες
των συμμετασχόντων. Η πίκρα και η θλίψη μου για αυτό
το γεγονός παρερχομένου του χρόνου και όσο το ξανασκέφτομαι υπό το πρίσμα των εμπειριών μου ως Αξκού,
μεγαλώνουν γιατί ο απόηχος του αδελφοκτόνου εκείνου
σπαραγμού, που δυστυχώς έφθασε μέχρι το προκείμενο
επεισόδιο και έχει προκαλέσει από τότε μέχρι σήμερα
τόσες συμφορές, φαίνεται ότι δεν αποσβέστηκε. Ιδιαίτερα
στη παρούσα κατάσταση και κρίση το να αποτελούν
τέτοια Ιστορικά γεγονότα αιτία για πρόκληση πολιτικής
έντασης μου είναι αδιανόητο. Ξεχνούν φαίνεται κάποιοι
ποιος είπε τη φράση «να φοβάστε τους Έλληνες μόνο
όταν είναι μονιασμένοι» Δεν τους επηρέασε από την
άλλη μεριά η μεγαλοψυχία, η εθνική σύνεση, το κάλος
της ψυχής και του πνεύματος του Στρατηγού της Νίκης,
αείμνηστου Τσακαλώτου να δεχτεί στο σπίτι του και να
συνομιλήσει με τον αντίπαλό του Μάρκο Βαφειάδη.
Αγνοούν επίσης τις επιταγές, που βγαίνουν για την
εθνική μας συμπεριφορά και στάση από τον Πελλοπονησιακό πόλεμο που κατάστρεψε τον Αρχαίο Ελληνισμό
μέχρι τα ολέθρια γεγονότα των εσωτερικών ρήξεων –
συγκρούσεων της νεότερης Ιστορίας μας, που μας φόρτωσαν χαμένες ευκαιρίες και μας γέμισαν χαμένες Πατρίδες. Σήμερα, που ο Παγκόσμιος Πολιτικός χάρτης
έχει αλλάξει δραματικά και οι απειλές είναι άλλου
τύπου και γνωστές σε όλους το να μονοπωλούν κάποιοι
τον πατριωτισμό με αυτόν τον τρόπο και επικίνδυνο ως
διχαστικό είναι αλλά κατά τη γνώμη μου κάνει επιπλέον
τους αντιπάλους μας να τρίβουν τα χέρια τους. Τέλος
ευτελίζει και χαντακώνει το πολιτικό μας σύστημα το
οποίο έχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης. Τούτο δε
πρέπει να μας προβληματίσει δεόντως, όσο υπάρχει
ακόμη καιρός.
Μερικές σκέψεις για την κριτική σχετικά με αυτά
που γράφτηκαν για την ΕΡΤ στο άρθρο με τίτλο
«Σήμα Αμέσου Προτεραιότητας! Σήμα Κινδύνου»!
Σ
το φύλλο της ΕΗ μηνός Ιουνίου 2013 , σε άρθρο μας
με τον παραπάνω τίτλο, εκτός των άλλων τονίσαμε
ότι η ΕΡΤ κατά τη γνώμη μας έπρεπε να αναβαθμιστεί με
την προσήκουσα κάθαρση , χωρίς όμως να κλείσει ούτε
να αλλάξει όνομα για Εθνικούς και Πολιτιστικούς λόγους
παραδόσεως αλλά και προστασίας των εργαζομένων.
Επιπλέον να μην προκληθεί η πολιτική ένταση και αποχώρηση κόμματος από τη κυβέρνηση, υπό το πρίσμα μάλιστα της νέας πολιτικής καταστάσεως, η οποία
προοιωνίζει την αδήριτη ανάγκη συναίνεσης και συγκυβερνήσεων. Eπίσης να μην καταστεί έξις, προπαντός της
Τρόικα το οιοδήποτε κλείσιμο, ώστε κάθε τόσο να βρίσκονται στο δρόμο χύδην βιοπαλαιστές που δεν έφταιξαν
σε τίποτε. Χωρίς να μας ενοχλεί η κριτική σύμφωνα με
την οποία δεν θα έπρεπε να τα είχαμε γράψει έχουμε την
εντύπωση, όπως συμφώνησαν και αρκετοί συνάδελφοι,
τώρα που η Τρόικα απαιτεί το κλείσιμο των Αμυντικών
Βιομηχανιών μας, εκτός των δυσμενών επιπτώσεων στην
Άμυνα τις οποίες διαβλέπουμε το αναφερόμενο άρθρο,
σχετικά με αυτά που αναφέρει για την ΕΡΤ, ότι ήταν προφητικό και αλίμονο μας αν συνεχίσουμε να κλείνουμε τα
πάντα. Στο τέλος θα μας ζητήσουν να κλείσουμε ως προβληματικό και το Κράτος μας! Ας ξαναμελετήσουμε λοιπόν κατά τη ταπεινή μου γνώμη το άρθρο, έχοντας
υπόψη αυτές τις σκέψεις και τα γεγονότα και ας το ξανασυζητήσουμε, ενθυμούμενοι παράλληλα και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας,
Παντελής Μαυροδόπουλος
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
-Ταξχος(ΠΒ)ε.α.Βακάλης Θωμάς,
απεβίωσε την 22-7-2013 και ετάφη
την 24-7-2013 στο κοιμητήριο Άλλης Μεριάς.
-Τχης (ΠΖ) ε.α Φασίτσας Ιωάννης του
Παναγιώτη, απεβίωσε την 21-72013 και ετάφη την 22-7-2013 στην
Καβάλα.
- Τχης (ΠΒ) ε.α. (ΣΣΕ/1947) Μάρκου
Ιωάννης του Μ., απεβίωσε την 24-83013 και ετάφη την 25-8-2013 στο
κοιμητήριο Δράκειας Βόλου.
- Υποσγός ε.α. Μαυρίκης Κωνσταντί-
νος, απεβίωσε την 20-6-2013.
- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Κεντριστάκης Σπυρίδων, απεβίωσε την 27-7-2013 και
ετάφη την 28-7-2013 στο κοιμητήριο της Βέροιας.
- Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Κόττος Παναγιώτης του Ιωάννη, απεβίωσε την 12-82013 και ετάφη στη Ρόδο.
- Υπλγός Λάζος Αθανάσιος του Γεωργίου, απεβίωσε την 27-8-2013 και
ετάφη την 27-8-2013 στη Λαμία.
- Υπλγός ε.α. Βλάσσης Σιδέρης, απεβίωσε την 28-8-2013.
- Υποσγός (Ο) ε.α. Καραϊωσηφίδης
Στυλιανός απεβίωσε την 5/8/2013
και ετάφη στο νεκροταφείο Παπάγου.
- Ταξχος(Ο)ε.α. Παναγιώτης Βυτωγιάννης, απεβίωσε την 12-8-2013
και ετάφη την 13-8-2013 στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.
- Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Θεοδωρακάκος Σόλων, απεβίωσε την 9-9-2013 και
ετάφη την 10-9-2013 στα Βελάκια
Σαλαμίνας.
Tο Δ.Σ. της EAAΣ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.
Αγοράστε ελληνικά προϊόντα.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
3
EΘNIKH HXΩ
ενημέρωση
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ν. Π. Δ. Δ.
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79, Αθήνα
Τηλ : 210 36 33 797 - Τηλεομοιότυπο : 210 362 14 10
www.eaas.gr, [email protected]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα , 06 Σεπτ 2013
ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε.
ΚΟΙΝ : Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων
Υ.ΕΘ.Α, Ε.Γ.Α/Γ.Ε.Σ. Ε.Α.Α.Σ./Παραρτήματα
ΘΕΜΑ :
Επετειακό Μνημόσυνο 01ης Σεπ 2013 στο Βίτσι
και η δυσαρέσκειά της Ε.Α.Α.Σ για τις ασχήμιες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ,)
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις ασχήμιες που έλαβαν χώρα την 1η
Σεπ. 2013 στο μνημείο πεσόντων των Εθνικών Δυνάμεων της περιόδου 1946 - 1949
στο ΒΙΤΣΙ.
Τα γεγονότα μετέφεραν άκριτα την κομματική αντιπαράθεση στον Ιερό χώρο του
Μνημείου και υποβίβασαν το μοναδικό σκοπό της εκδήλωσης, για απότιση του οφειλομένου φόρου τιμής στους ηρωικούς νεκρούς.
Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
ο Πρόεδρος
Αντιστράτηγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑΑΣ
1.
Πριν μερικές ημέρες μας έγινε γνωστό ότι σύζυγος αποβιώσαντος συναδέλφου επέλεξε τη σύνταξη της ως
εκπαιδευτικού από αυτή του μισθολογικώς Υποστράτηγου συζύγου της. Γεγονός
που ήταν αδιανόητο να σκεφτεί πριν τις
συνεχόμενες μειώσεις στις συντάξεις
των αποστράτων τα τελευταία τρία χρόνια.
Παράλληλα πληροφορούμεθα συνεχώς για την άθλια οικονομική κατάσταση
που περιέρχονται συνάδελφοι (ιδίως
αυτοί που δεν έχουν άλλα εισοδήματα
ή δεύτερη σύνταξη) που ξεπέρασαν ήδη
τα όρια της ΜΗ αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν
την αδικία που έχουν υποστεί οι απόστρατοι σε σχέση με άλλες κοινωνικές
ομάδες στον τομέα των περικοπών των
συντάξεων. Η προσπάθεια αυτή δεν έχει
να κάνει με προτάσεις μείωσης συντά-
2.
Συνεχίστηκε η προσφορά του military
Club στις τρεις Ενώσεις Αποστράτων.
Ειδικότερα στις 3 Ιούλιου, (πρώτη Τετάρτη
του μηνός) ο παθολόγος ιατρός συνταγογράφησε σε 5 Μέλη της ΕΑΑΣ ιατρικές
ξεων άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά
για σύνταξη πρότασης σταδιακής αποκατάστασης των συντάξεων των αποστράτων.
Για τον παραπάνω λόγο ζητούμε να
αποστείλετε στο Παράρτημα Λάρισας
της ΕΑΑΣ ταχυδρομικώς (Μανδηλαρά 3Α,
41222, Λάρισα) ή με e-mail
([email protected] ή [email protected]) τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του
Δ' τριμήνου 2009, του Δ' τριμήνου 2012
και του Β' τριμήνου 2013, ΣΥΖΥΓΩΝ ή ΓΟΝΕΩΝ, αφού αφαιρεθούν (σβησθούν) τα
στοιχεία αναγνωρίσεως (Ονοματεπώνυμο,
Διεύθυνση, Αριθμός Μητρώου, ΑΜΚΑ,
ΑΦΜ κλπ) και προστεθούν (γραφούν) το
επάγγελμα και τα χρόνια υπηρεσίας.
Παρακαλείται το Παράρτημα Λάρισας
της ΕΑΑΣ αφού συγκεντρώσει και ομαδοποιήσει τα στοιχεία, μας τα διαβιβάσει
για περαιτέρω ενέργειες...
συνταγές. Στις 4 Σεπτεμβρίου συνταγογράφησε σε 21 μέλη της ΕΑΑΣ.
Αναμένουμε στις 2 Οκτωβρίου να συνταγογραφήσει περισσότερες (Εξαρτάται
από εσάς).
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ/2
Τηλέφ. (Εσωτ.) 6179
Φ. 463.22/35/117132, Σ. 516
Αθήνα, 6 Αυγ. ‘13
Ο
ι ε.α. Αξιωματικοί και
τα Μέλη των οικογενειών αυτών που επιθυμούν την έκδοση κάρτας
μέλους
οικογενείας
στρατιωτικού για τα ΚΑΑΥ
και τα στρατιωτικά πρατήρια, δύνανται να υποβάλλουν στην ΕΑΑΣ το
παρακάτω έντυπο συμπληρωμένο και σε εύλογο χρονικό διάστημα το
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ θα εκδόσει
το υπόψη δελτίο με διάρκεια ισχύος 6 έτη. Υπόδειγμα δελτίου ως δείγμα:
Φυσικό
μέγεθος
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ε.α. ΑΞΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ - ΚΑΑΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ......................................................................................
2. ΒΑΘΜΟΣ-ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ .......................................................................................
3. ΟΝΟΜΑ ...............................................................................................................
4. ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................................................................................
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ .............................................................................................
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ........................................................................
7. ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Τ. ΕΑΑΣ .............................................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΜΕΛΟΥΣ
1. ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................................................................................
2. ΟΝΟΜΑ ...............................................................................................................
3. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ...........................................................................................................
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ........................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΜΕΛΟΥΣ
1. ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................................................................................
2. ΟΝΟΜΑ ...............................................................................................................
3. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ...........................................................................................................
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ........................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου ΜΕΛΟΥΣ
1. ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................................................................................
2. ΟΝΟΜΑ ...............................................................................................................
3. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ...........................................................................................................
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ........................................................................
Βεβαιούται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία ελέχθησαν και έχουν καλώς.
Αθήνα, ..........................................
ΘΕΜΑ: Εορτές - Τελετές (Επικήδειες Τιμές)
ΣΧΕΤ.:
α. ΠαΔ 9-12/2009/ΓΕΣ/7ο ΕΓ
β. Φ. 463/(19/83126/Σ.930/15 Ιουλ. ‘13/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (ΟΣΣ)
1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν του (β) σχετικού, ότι σε περίπτωση θανάτου στελέχους ε.ε. των Ενόπλων Δυνάμεων, με μέριμνα του Σχηματισμού που υπηρετεί το
στέλεχος απαιτείται όπως κατατίθεται
επιπλέον των καθοριζομένων στο (α)
όμοιο, στεφάνι εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ.
2. Σε περίπτωση θανάτου ε.α. στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, η αποστολή του επικήδειου στεφανιού εκ μέρους
του ΥΠΕΘΑ, θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ.
3. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια να
ενημερώνεται το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (τηλ.
210.6553165, 69367020540 και το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ (τηλ. 210.6598149-53)
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, καθώς και για τον τρόπο κάλυψης του κόστους.
4. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο (α)
σχετικό.
5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή
σας και τις ενέργειές σας.
β. Χειριστής θέματος από ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ,
Αλχίας (ΠΖ) Αλεξάκη Ειρήνη, τηλ.
210.7496133-6172.
Υπτγος Γεώργιος Βούλγαρης
Υποδιοικητής
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα στοιχεία συμπληρώνονται με μικρά γράμματα.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ
ΘΕΜΑ: Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.)
ΣΧΕΤ.:
α. ΝΔ 398/1974 (Άρθρο 18)
β. Υπ’ αριθμ. 16/9/29-7-2013 Πρακτικό ΔΕ/Ε.ΛΟ.Α.Σ.
1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη (β)
σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας
Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ
βοηθήματος καθορίζεται, από 1-7-2013 και
μετά, να γίνεται με επιτόκιο 1,84% (έναντι
του 1,87% που ίσχυε), το οποίο ισχύει σήμερα για τον εντοκισμό των καταθέσεων των
διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των
δικαιούχων του Ε.ΛΟ.Α.Σ., που υπηρετούν σε
Μονάδες της αρμοδιότητάς σας.
Αντγος Αθανάσιος Στυλιανόπουλος
Β’ Υπαρχηγός/ΓΕΣ
θέματα
4
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Μήπως ό,τι μας συμβαίνει είναι Σχέδιο;
Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
ΣΣΕ 1976
Στην Οικονομία Τα δύο μεγάλα
γεγονότα, που σημάδεψαν την οικονομική μας πορεία, ήταν η ένταξη στην
ΕΕ και στην ΟΝΕ. Αλήθεια, πως εδιδάχθη, αυτός ο λαός από την εκάστοτε ηγεσία του και
πως προετοιμάστηκε και διαμορφώθηκε το Κράτος για
την είσοδο μας σε αυτές καθώς και για την Ευρωπαϊκή
μας Ολοκλήρωση;
Ti έγινε με τα πακέτα των οικονομικών παροχών από
την Ένωση; Διετέθησαν για αναβάθμιση της πραγματικής
οικονομίας, για επενδύσεις και δη στον αναξιοπαθούντα
αγροτικό τομέα, ή μήπως σε επιδοτήσεις για μικροκομματικούς λόγους, μη ανταποκρινόμενες στη πραγματική παραγωγή; Πως γινόταν η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών
και τι στοιχεία παραθέσαμε στους Εταίρους για την είσοδο
στην ΟΝΕ; Πως απασχολούσε τους πολιτικούς και κυρίως
τα κόμματα εξουσίας το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος,
τα οποία γιγαντώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.
Πως διαμορφώθηκε το Τραπεζιτικό σύστημα και πως
επέδρασε στα οικονομικά όχι μόνο του κράτους αλλά του
απλού πολίτη, με τις ασύστολες καταναλωτικές και σπανίως
επενδυτικές δανειοδοτήσεις; Όταν δε, λόγω της πολιτικής
και της πανδαισίας με δανεικά, το μοιραίο της πτώχευσης
ήταν προ των πυλών, ποία ήταν η ανάλυση και η δημόσια
ενημέρωση για κάποιες δυσάρεστες ορολογίες, όπως ΔΝΤ
και Μνημόνιο;
Εδώ το Μνημόνιο ήταν σε εξέλιξη και πολύς ο λόγος
των περισσοτέρων της εξουσίας περί αυτού, χωρίς όμως
από κάποιους να προηγηθεί έστω μία απλή ανάγνωση. Επ
ευκαιρία ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την υπόθεση του χρηματιστηρίου, η οποία κατάπιε αρκετά κομποδέματα μιας
ζωής των μικρομεσαίων, διοχετεύοντας παράλληλα αρκετό
χρήμα στο εξωτερικό και κάποιοι της εξουσίας το διαφήμιζαν
ως κουτί της Πανδώρας, με προφητεία και βεβαιότητα,
μάλιστα, αέναης αύξησης του δείκτη του.
Από την άλλη, όταν η χώρα και δη οι μεγαλουπόλεις κατακλύζονταν από πλήθος λαθρομεταναστών και κάποιος
μεγαλόσχημος είπε βαυκαλιζόμενος, για τη πρωτεύουσα
του Βορρά ότι, το 2015, θα αριθμούσε ένα υψηλό αριθμό
εκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς όμως να σκεφθεί ότι
χρειάζονται και οι ανάλογες θέσεις εργασίας για το ψωμί
του κοσμάκη, κανείς σχεδόν δεν αντέδρασε. Σε ότι αφορά
στους Ολυμπιακούς αγώνες, μετά από τις τυμπανοκρουσίες
της ανάληψης, δεν έγινε η πρέπουσα ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων και δεν καθορίστηκαν ποίες έπρεπε
να ήταν οι ενέργειες, για να αποφευχθούν οι πλέον δυσμενείς.
Η διαφθορά, η αλόγιστη σπατάλη, η διόγκωση του δημοσίου, η παραπαιδεία, ο δυσανάλογος με τις κρατικές
δυνατότητες αριθμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η
παραγωγή ενός τεράστιου αριθμού ανέργων και μη αποροφήσιμων πτυχιούχων, ήταν αποκλειστικά σχέδιο και
έργο κάποιων δικών μας. Μήπως πάλι ήταν σχέδιο μόνο
ξένων το ότι, από χώρα αποστολής μεταναστών μέσα σε
μία εικοσαετία γίναμε ξέφραγο αμπέλι και χώρα υποδοχής
εκατομμυρίων λαθρομεταναστών;
Σε ότι αφορά στην ολέθρια για την οικονομία κατάσταση
της οικοδομής σήμερα, φυσικά και δεν ήταν σχέδιο αλλοτρίων η άναρχη - απότομη και σε σημαντικό ποσοστό αυθαίρετη δόμηση. Ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής,
όπου μαζεύτηκε ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας.
Όσο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους
δεν θα ήταν λογικό να πιστέψει κάποιος ότι ήταν σχέδιο
ξένων η απόκρυψη από δικούς μας, για αρκετό χρόνο της
λίστας Λαγκάρντ, την οποία επισήμως μας έδωσαν ξένοι
φορείς για χρήση, προς οικονομικό μας όφελος αλλά και
κάθαρση.
Σήμερα, που η ανεργία προοιωνίζει ως προβληματικό
το μέλλον των παιδιών μας και η απειλή της πείνας επικρέμαται κυρίως πάνω από τις μεγαλουπόλεις, που είναι
αυτοί οι σοφοί, οι γραμματείς του παράλογου, οι μύστες
και συνοδοιπόροι της διαφθοράς, να στηθούν στα συσσίτια
της ανάγκης ή στις ουρές της Εφορίας για διακανονισμό
των οφειλών μας, που μέρα με τη μέρα αυξάνουν και να
θυμηθούν ότι παρέβησαν απλούς οικονομικούς και αν-
θρώπινους νόμους και συνήργησαν εκόντες- άκοντες σε
τυχόν σχέδια αντιπάλων μας.
Στη Δημόσια Διοίκηση- Κοινωνία- Ενημέρωση
Μήπως ήταν σχέδιο κάποιων ή μήπως ήταν αποκλειστική
ευθύνη του λαού μας, η αναξιοκρατία στον δημόσιο
τομέα, στην οποία εφαρμόστηκε αρκετές φορές, το «οι
έσχατοι πρώτοι» καθώς επίσης και η διαφθορά; Η φράση
«διοικώ ένα διεφθαρμένο λαό» παραλείπει και αγνοεί το
ότι, οι λαοί είναι κατά πολύ λιγότερο διεφθαρμένοι από
τις ηγεσίες τους και μάλιστα από αυτές, που τους κάθονται
για πολύ χρόνο στο σβέρκο.
Που είναι πάλι σήμερα αυτοί οι άφρονες, οι οποίοι κομματικοποίησαν μέχρι το μεδούλι την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλαζαν συνέχεια τα όρια και τη σύνθεση των Δήμων,
νομίζοντας ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τα Ελπιδοφόρα
Ονόματα, που έδιναν στα εκάστοτε αντίστοιχα προγράμματα
ή αυτοί, που ήλπιζαν ότι παρομοίως θα έλυναν τα προβλήματα της διακυβέρνησης με τα σύνθετα- μακρόσυρτα,
νέα ονόματα των Υπουργείων.
Μήπως ήταν σχέδιο και ευθύνη αλλοτρίων το ότι σε
Οργανισμούς, Διοικήσεις του Κράτους, δεν λαβαίναμε
υπόψη στοιχειώδεις αρχές και παγκόσμια πρότυπα.
Σε ότι αφορά την ενημέρωση, η παραθυρολογία πολιτικών στην άγρα ψήφων και στον βωμό της αυταρέσκειας
και της προβολής τους, χωρίς φυσικά να δύναται να εκληφθεί ως σχέδιο ξένων, είχε δυσμενή επίδραση στη πολιτική
και στην οικονομία, που για να πετύχουν έχουν κανόνες,
όπως καμιά φορά την αισιοδοξία και την στοιχειώδη συναίνεση και όχι την απαισιοδοξία και το «όλα είναι μαύρα»
και εκ των προτέρων αποτυχημένα.
Στην Άμυνα. Ενώ η μικροπολιτική και η αναξιοκρατία
καλά κρατούσαν και κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί
στη δραστική μείωση της θητείας, που έπρεπε να ήταν
και το ζητούμενο για τους πρώτους στη Τάξη τους Στρατεύματος, με πόση θυμηδία και αποστροφή δεν θα θυμόμαστε και ελαχίστους από αυτούς, οι οποίοι για να δείξουν
δήθεν πρωτοβουλία και έργο μας δούλευαν με εκείνο το
κωμικοτραγικό, που πετούσαν κάθε τόσο, σαν δήθεν
γενική κατεύθυνση «στον τάδε τομέα θέλω να τα αλλάξουμε όλα». Παράλληλα όμως αυτοί, έχοντας το γενικό
πρόσταγμα και τη συλλογική ευθύνη της άμυνας, αμυνόμενοι ατομικών φιλοδοξιών, εποίουν την νύσσα, ενώπιον
των πολιτικών και δεν αντιδρούσαν σχεδόν σε τίποτε, νομίζοντας ότι η συνεχής αναδιοργάνωση, η άκριτη για μικροπολιτικούς λόγους παραχώρηση σημαντικού μέρους
της υποδομής, ακόμη και η μεταφορά των κέντρων εκπαίδευσης κοντά στην όριο γραμμή, θα επέλυαν αυτομάτως
τα προβλήματα.
Η κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με τη γνώμη αρκετών συναδέλφων, διαπόμπευση πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, από αναφορά
πρώην Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάσθηκε ως διαρρεύσασα στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) προκάλεσε την οργή, κατάπληξη αλλά και σχετικές υποψίες, περί υπόπτων σχεδίων ή αδυναμίας και ευτελισμού μας, για τους παρακάτω λόγους:
Πρώτον: Αμερικανός Πρεσβευτής, αν φυσικά ήταν αλήθεια αυτά που ανεγράφησαν στον Τύπο, παρουσίαζε Έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ ως “σκυλάκι των Αμερικανών”.
Δεύτερον και κυριότερον: Από τη μηδενική δημόσια αντίδραση του ιδίου Α/ΓΕΕΘΑ στα υπόψη αναγραφέντα στον
Τύπο.
Σε ότι αφορά στη φερόμενη διαφθορά σε πολιτικούς
κύκλους της Άμυνας, η οποία θα αποτελεί και την πλέον
μαύρη σελίδα για αυτήν, ποίος ο δάκτυλος των ξένων;
Σήμερα οι ενδείξεις τουλάχιστον για την άμυνα, σχετικά
με τις περικοπές αποδοχών αλλά και κονδυλίων, καθώς
και η δίκην «σιγόντο» συμβουλή - παραίνεση της Τρόϊκα,
για επαγγελματικό, πολύ μικρό Στρατό και η μέσω τελεσιγράφου απαίτηση αυτής για κατάργηση των αμυντικών
μας βιομηχανιών, δημιουργούν πολλές υποψίες, με βασικότερη,«αδυνατίστε και παραχωρείστε τα διεκδικούμενα
λόγω αδυναμίας».
Σχέδιο αλλοτρίων οπωσδήποτε η συνθήκη Δουβλίνο 2,
που μας φορτώνει όλους τους παράνομους μετανάστες,
που μπαίνουν και καταλήγουν σε χώρες της Ευρώπης
μέσω της χώρας μας, αλλά η κύρωσή της το 2002, με τις
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια και άμυνα
μας, έγινε και με τη δική μας υπογραφή.
Και ήλθε η στιγμή του, «εν τη παλάμη εκ του
ΔΝΤ, με αναγκαία όμως συνθήκη εφαρμογής των
εξοντωτικών μέτρων της Τρόϊκα και ούτω τι
βοήσομεν;» Σχέδιο ή όχι;
Αλήθεια ποιός έχει την ευθύνη, για την εκροή με το
άκουσμα της έλευσης των μέτρων, σημαντικού αριθμού
δισεκατομμυρίων ευρώ (80 δις από ότι λέγεται) καταθέσεων
από ελληνικές τράπεζες σε τράπεζες του εξωτερικού,
(κυρίως σε γερμανικές) φαινόμενο ολέθριο για την οικονομία
μας και μη αναστρέψιμο. Η πιο λογική απάντηση, που
ακούγεται είναι «και οι δικοί μας και η Τρόϊκα».
Επιπρόσθετα οι δραστικές μειώσεις σε μισθούς - συντάξεις,
οι απολύσεις, η ανεργία μαζί με τις απότομες φορολογικές
επιβαρύνσεις, που κατέστησαν αρνητικό το εισόδημα σε
αρκετούς, επιτάσσουν για την ελαχίστη απαιτούμενη κοινωνική συνοχή, την μείωση του κόστους ζωής και ιδιαίτερα
στα βασικά – απαραίτητα αγαθά, που όχι μόνο δεν συνέβη
αλλά αντιθέτως παρατηρείται αύξηση. Το ερώτημα είναι
σε τι οικονομικό και ποιάς αγοράς σύστημα ζούμε, ποιος
το σχεδιάζει, υπό το πρίσμα μάλιστα ότι ανακεφαλαιώνονται
οι Τράπεζες.
Σήμερα, που ο οικονομικός πόλεμος συνεχίζεται και η
ύφεση στην οικονομία και η ανεργία εντείνονται λόγω των
μέτρων και τρομάζουν το λαό, είναι εύλογο ο απλός
πολίτης να σκέπτεται ότι η περιουσία του, σε ένα θαυμαστό
τουριστικό χώρο, ετοιμάζεται να πωληθεί σε ξένους, αντί
πινακίου φακής και τούτο να είναι μέρος σχεδίου. Παράλληλα
ακούγονται σημαίνουσες φωνές , όχι μόνο από εμάς, ότι
ο σκοπός του οικονομικού πολέμου, που στήθηκε κατά
της χώρας μας, είναι να υποκύψουμε στα θέματα εκμετάλλευσης του ορυκτού της πλούτου και δη των κοιτασμάτων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Κλείνοντας κρίνεται σκόπιμο
να υπογραμμίσουμε τα ακόλουθα:
Οι διεκδικήσεις των γειτόνων εις βάρος μας και τα συμφέροντα καθώς και οι επιδιώξεις των μεγάλων στη περιοχή
μας γνωστά. Εκεί λοιπόν υπάρχει η περίπτωση σχεδίων
εναντίον μας είτε ως κράτους, είτε ως μέλους ενώσεων
και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λύκος, παρά την όποια
τακτική του, όταν εφορμά σε ένα κοπάδι, πρώτα τρώει
«το κουτσό αρνί». Παράλληλα οι δραματικές εξελίξεις σε
χώρες του Αραβικού Κόσμου, οι σχετικές επεμβάσεις που
έλαβαν χώρα αλλά και οι τυχόν επικείμενες πρέπει να
μας προκαλούν τα ανάλογα ερωτήματα για τον οικονομικό
πόλεμο που δεχόμαστε εδώ και κάποια χρόνια. Επιπλέον
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εξέλιξη των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τους πολέμους και τις
συγκρούσεις στα Βαλκάνια γιατί, κατά την γνώμη αρκετών,
πιθανόν η «μετασεισμική περίοδος» να μην έλαβε τέλος.
Είναι λογικό όμως ότι, η πλέον δυσμενής κατάσταση,
επέρχεται από την έλλειψη δικών μας καταλλήλων ενεργειών και σχεδίων, η οποία ευνοεί τα μέγιστα, τυχόν καθ
ημών σχέδια.
Όσο για κάποιους, που έδρασαν συστηματικά για τον
κατήφορο, που μας έφερε έως εδώ, ποτέ δεν θα βγει
από το μυαλό του λαού μας, ως απορία αλλά και υποψία,
το ότι συνεχίζουν να είναι επιφανείς στο ντόπιο και διεθνές
προσκήνιο. Τότε τα ιμάτια μας διαρρηγνύονται από μόνα
τους.
Και για να μην ξεχαστούμε στη πίκρα και στους προβληματισμούς μας, να αναθαρρήσουμε δε και λίγο, πρέπει να
πούμε ότι, είναι πιθανόν, όσοι σχεδιάζουν κατά του σύγχρονου έλληνα, να κάψουν τα βιβλία τους, αφενός, διότι
δύσκολα θα ερμηνεύσουν τι σκέπτεται και αφετέρου αν
τον ζορίσουν περισσότερο, υπάρχει περίπτωση να αφήσει
την ανεμελιά, τη γκρίνια, την υποταγή και να αρπάξει
πέτρα.
Τέλος για να μην αναρωτιόμαστε, σε κάθε κρίσιμη
καμπή του ταξιδιού μας ως κράτους, στο σύγχρονο φουρτουνιασμένο περιβάλλον αν «ο μπούσουλας (πυξίδα) είναι
που στρέφει ή το καράβι», ας αποκτήσουμε τον πνευματικό
μπούσουλα που μας ταιριάζει, ως συγχρόνων ανθρώπων
και Ελλήνων. Τουλάχιστον να μην λογίζουμε αποκλειστικά
σαν μέρος σχεδίου αλλοτρίων, αυτά που ανεχτήκαμε ή
πράξαμε και μας έφεραν ως εδώ και να καταλαβαίνουμε
πότε «ο γυαλός είναι στραβός και πότε εμείς στραβά αρμενίζουμε».
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
5 επιστολές
EΘNIKH HXΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Το δάνειο του Όθωνος
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ
Πρόεδρος Συνδέσμου
Αποφοίτων ΣΣΕ 78
Κύριε Πρόεδρε
Το 1841 ο Βασιλεύς Όθων αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες λόγω της ανεγέρσεως των ανακτόρων του (σημερινή βουλή). Ο Όθων έλαβε 3 μήνες προκαταβολή από την
χορηγία του Ελληνικού κράτους (1.000.000 δρχ. ετησίως)
και δεν θέλησε να λάβει άλλη γιατί δεν μπορούσε να την
επιστρέψει εγκαίρως. Ο Όθων ελάμβανε επιπλέον ετήσια
χορηγία 300.000 φιορινιών από το Βαυαρικό κράτος. Απευθύνθηκε έτσι στον Βαυαρό τραπεζίτη Άϊχταλ για δάνειο ίσο
με την χορηγία που ελάμβανε από την Βαυαρία με υποθήκη
το παλάτι το οποίο αποτιμάτο πολύ περισσότερο. Ο Άϊχταλ
ζήτησε κάποιον να εγγυηθεί για το δάνειο, γιατί δεν εμπιστευόταν το Ελληνικό κράτος και ήθελε επιπλέον εξασφάλιση. Ο Όθων ζήτησε από τον πατέρα του , βασιλιά Λουδοβίκο της Βαυαρίας, να γίνει ο εγγυητής του δανείου. Ο πατέρας του αρνήθηκε, επικαλούμενος λόγους αρχής, γιατί έτσι
θα προκαταλάμβανε την απόφαση του συμβουλίου που
ενέκρινε κάθε χρόνο το σχετικό κονδύλι. Για την ιστορία ο
πεθερός του Όθωνα δούκας του Ολδεμβούργου εγγυήθηκε
για το δάνειο, το δε Βαυαρικό κράτος παρείχε την χορηγία
μέχρι και το θάνατο της Αμαλίας. Ο σεβασμός στην νομιμότητα από ένα «Ελέω Θεού Μονάρχη» για την εποχή εκείνη
δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τους περισσότερους
των Ελλήνων. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τον Όθωνα και αυτός εμάς. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συχνά του
έλεγε «χτύπα το πόδι σου, βασιλιάς είσαι». Η διαφορά αντιλήψεως της νομιμότητας και της δεοντολογίας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών ήταν χαοτική. Την σημερινή εποχή επί-
σης η διαφορά στο τρόπο σκέψεως μεταξύ των δύο λαών
εξακολουθεί να παραμένει τεράστια. Όταν ασκείς όμως
εξουσία τίποτα δεν υποκαθιστά το παράδειγμα. Οι πολιτικοί
μας στην πλειονότητα τους διαχρονικά, δεν αποτελούν το
παράδειγμα όταν κυβερνούν. Πιστεύω τόσο ο Κ. Καραμανλής που μας έβαλε στην ΕΟΚ, όσο και ο Κ. Σημίτης που εξασφάλισε την συμμετοχή μας στην ΟΝΕ, δεν μας προετοίμασαν κατάλληλα. Οι στόχοι που έθεσαν ήταν πέρα των δυνατοτήτων μας. Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ότι το
Ελληνικό κράτος και ο Ελληνικός λαός δεν ήμασταν έτοιμοι
για κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες σήμερα
έχουμε χάσει τον αυτοσεβασμό μας και είμαστε βαθύτατα
απογοητευμένοι. Η εργασία και η προσφορά δεκαετιών
απαξιώθηκε, χωρίς πολλοί από εμάς να μπορούμε να αντιληφθούμε τι δεν κάναμε σωστά. Το πιο απογοητευτικό είναι
ότι δεν υπάρχει κάποιος από το σημερινό πολιτικό σύστημα,
ο οποίος μπορεί να μας δώσει πίσω την χαμένη μας αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση.
ΓΡΑΜΜΟΣ - ΒΙΤΣΙ (ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΗ)
Γράφει ο
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
Μ
ε την συμπλήρωση 64 χρόνων (29 Αυγούστου 1949),
από το τέλος του Ελληνικού αλληλοσπαραγμού, θα
ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, με τα λίγα λόγια που σταχυολογώντας παρακάτω, να κάμω ένα τρισάγιο, ένα μνημόσυνο στους υπερασπιστές ήρωες της πατρίδος, σήμερα
νεκρούς, της περιόδου 1946-1949, οι οποίοι με την θυσία
τους απέτρεψαν τους τότε ξενοκίνητους πλανεμένους κομμουνιστές της πατρίδος μας, να πραγματοποιήσουν των
ξένων συμφερόντων τα σχέδια εκείνων… που μεθόδευαν
τον εδαφικό ακρωτηριασμό της χώρας μας και τον εξανδραποδισμό του λαού μας.
Χωρίς να είναι στις προθέσεις μου η ανάξεση πληγών
παρελθόντος κρίνω σκόπιμο, χωρίς μίσος και πάθος, έτσι
απλά ελεύθερα, υπηρετώντας το δίκαιο, να επισημάνω
την Ιστορική Αλήθεια, για μια τόσο σημαντική περίοδο
(1946-49) της νεώτερης Ιστορίας της Ελλάδος, κατά την
οποία διακυβεύτηκαν η Ελευθερία του Ελληνικού λαού και
η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας.
Οι Μάχες στο Γράμμο και το Βίτσι και η νίκη του Ελληνικού
Στρατού, αποτελούν Ιστορικό ορόσημο μιας πραγματικής
Εθνικής Αντίστασης κατά των πλανεμένων δυστυχώς αδελφών Ελλήνων τότε κομμουνιστών και των συμπαρομαρτούντων ομόρων Κρατών, για την σωτηρία της πατρίδος.
Η Ελλάδα του Βορειοηπειρωτικού έπους του 1940, με
τους αγώνες της στα βουνά της Ηπείρου, έδωσε το πρώτο
βασικό και ουσιαστικό ράπισμα στον φασισμό, όταν ισχυρά
κράτη του τότε γνωστού κόσμου έπιπταν το ένα μετά το
άλλο, δίνοντας έτσι την πρώτη ελπίδα και κουράγιο στον
Ελεύθερο κόσμο για την τελική νίκη.
Ήλθε στη συνέχεια η εφιαλτική νύκτα της κατοχής.
Η ερειπωμένη, εξαντλημένη και καθημαγμένη Ελλάδα,
κάτω από το βαρύ πέλμα του Γ΄ ΡΑΙΧ δεν ησύχασε,
συνέχισε τον αγώνα της κατά του κατακτητή μέχρι της
τελικής ήττας των δυνάμεων του φασισμού. Η Ανθρωπότης
ανέπνευσε, η ελευθερία και το δίκαιο επεκράτησαν και οι
λαοί πλέον ελεύθεροι άρχισαν την αναστήλωση των χωρών
των, μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Ελλάδα νικήτρια τότε και δοξασμένη με πρωταρχικό
ρόλο στην ήττα του φασισμού, αλλά ευρισκόμενη στο
χείλος του αφανισμού, αντίκρισε το φως της Ελευθερίας
μέσα από τα ερείπιά της. Όλοι οι Έλληνες ανέμεναν το
θαύμα, ζούσαν με την ελπίδα, ότι χάρις στην ζωτικότητα
και το δημιουργικό πνεύμα της φυλής, θα βαδίζαμε ενωμένοι
στην ανασυγκρότηση και προ παντός στην δικαίωση των
Ελληνικών θυσιών και την ικανοποίηση επί τέλους των
εθνικών δικαίων μας.
Αλλά οι ωραίες προσδοκίες και τα γλυκά όνειρα, για την
δημιουργία μιας μεγάλης Ελλάδος, αντάξια των νικηφόρων
αγώνων τις διαλύθηκαν. Οι τότε πλανεμένοι Έλληνες κομμουνιστές, καθοδηγούμενοι από τον διεθνή κομμουνισμό,
εξαπέλυσαν το «Δεκεμβριανό κίνημα» και έτσι η προσφορά
της εκατόμβης αίματος, στο βωμό της ελευθερίας για τους
Έλληνες δεν σταματά και μάλιστα με καθαρά Ελληνικό
πλέον αίμα. Την καταστολή του κομμουνιστικού κινήματος
του Δεκεμβρίου 1944 και την συμφωνία της Βάρκιζας, ακολουθεί ο ύπουλος αδελφοκτόνος πόλεμος μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και των Στασιαστών Κομμουνιστών βοηθουμένων από τον ακήρυκτο πόλεμο των ομόρων κρατών
από τον Οκτώβριο του 1947.
Τότε συνέβη το χειρότερο, η Ελλάδα σ’αυτόν τον αλληλοσπαραγμό κατεστράφη ολοσχερώς και η ευκαιρία των
εθνικών διεκδικήσεων χάθηκε διά παντός. Όμως, εδώ θέλω
να επισημάνω ότι, οι παραχαράκτες και αναθεωρητές της
Ελληνικής Ιστορίας πρέπει να γνωρίζουν ότι, η Ιστορία δεν
γράφεται με «Ιδιοτελείς Νόμους».
Ο «αδελφοκτόνος πόλεμος των Ελλήνων» άρχισε την
νύκτα 30/31 Μαρτίου 1946 με την επίθεση των κομμουνιστών
στασιαστών ανταρτών στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτοχώρου
και τελείωσε την 29 Αυγούστου 1949 με το τέλος των νικηφόρων μαχών Γράμμου-Βίτσι του Ελληνικού Στρατού
μας και την καταστροφή και εκδίωξη των ξενοκινήτων τότε
Ελληνικών Κομμουνιστικών ανταρτικών δυνάμεων Ελλήνων
και ξένων στα όμορα κομμουνιστικά κράτη.
Εξήντα τέσσερα (64) χρόνια πέρασαν από τότε και η Επί-
σημη Ελλάδα, οι Κυβερνήσεις της χώρας μας, επισήμως
σήμερα αγνοούν όλους εκείνους τους ηρωικούς νεκρούς
στους οποίους οφείλουμε την Ελευθερία μας και το σπουδαιότερο τον μη ακρωτηριασμό της Πατρίδος μας.
Πώς αυτοί να τιμήσουν τους νεκρούς αυτούς; Όταν!
όντας ανάξιοι να διαχειρισθούν την Ελευθερία και την Δημοκρατία, που τους εξασφάλισαν με την θυσία των, κατάντησαν την Ελλάδα μας και τους Έλληνες, από παράδειγμα
προς μίμηση, κακόν παράδειγμα προς μίμηση.
Με την ευκαιρία της 64ης επετείου της συντριβής των
τότε Κομμουνιστών - Στασιαστών (29-8-49), θα πάνε και
φέτος στο μνημείο των αθανάτων αυτών παλικαριών της
πατρίδος μας μεγάλος αριθμός Ελλήνων, διάφορες οργανώσεις, εναπομείναντες ελάχιστοι συμπολεμιστές των και
πλήθος συγγενών των θυμάτων, για να αποτίσουν φόρο
τιμής, να κάνουν ένα τρισάγιο και ν’ ανάψουν ένα κερί στην
μνήμη των αδούλωτων Ελλήνων.
Το Μεγάλο παράπονο των Ελλήνων πατριωτών είναι για
την παντελή έλλειψη από το μνημόσυνο, όλων των
κομμάτων και της πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας.
Το Μεγάλο Ιστορικό λάθος των σημερινών πολιτικών της
Ελλάδος, κατά τη γνώμη μου είναι, αντί να επιτρέπουν από
ορισμένους πολιτικούς χώρους, να χαρακτηρίζονται τα μνημόσυνα αυτά «Εορτές Μίσους», να παροτρύνουν σύσσωμη
την Πολιτική Ηγεσία του τόπου μας από την Αριστερά έως
την δεξιά να μεταβούν στον ιερό αυτό χώρο του ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ, για προσευχή στην μνήμη όλων των φονευθέντων
Ελλήνων, χωρίς διάκριση με σεμνότητα και κατάνυξη, και
χωρίς κορώνες, για να θυμούνται οι επερχόμενες γενεές
και να διδάσκονται από τα λάθη των προγόνων των.
«….προς τιμήν των πεσόντων υπέρ της Πατρίδος[ακεραιότητος], η Πόλις αναλαμβάνει από τούδε να διαθρέψει
δημοσία δαπάνη τα τέκνα των μέχρι να ενηλικιωθούν, ορίζουσα τοιουτοτρόπως βραβείον των τοιούτων αγώνων,
στέφανον ωφέλιμον και διά τους πεσόντας και διά τους
επιζώντας. Διότι, όπου μέγιστα ορίζονται βραβεία αρετής,
για τους υπερασπιστές της Πατρίδος, εκεί και άριστοι
πολίτες οικούν την πόλιν….» [Επιτάφιος του Περικλέους,
Θουκυδίδης Β’ παρ. 46]
Παγκόσμιο συνέδριο Παμμακεδονικής Ενώσεως
Aγαπητέ Πρόεδρε της ΕΑΑΣ,
εποικοδομητική ήταν η ενημέρωση των αναγνωστών
της εφημερίδας"ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ" για τη διεξαγωγή Συνεδρίου
των απανταχού Αποδήμων Μακεδόνων στο Λιτόχωρο και
Φλώρινα από 7-12 Ιουλίου ε.ε., στο οποίο η συμμετοχή
της ΕΑΑΣ δια του Προέδρου της (εσάς δηλαδή) ήταν εκτός
από πρωτοπόρος και επαινετή για την Ένωσή μας και σας
προσωπικά όπως τόνισα και προσωπικά στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα τότε.
Πολύ πρόσφατα πληροφορήθηκα, όμως, ότι η όλη μεθόδευση για τη συμμετοχή αυτή οφείλεται στον καλό και
δραστήριο συνάδελφο Αντιστράτηγο ε.α. κ. Νικόλαο
Ναούμ επιμελητή της εξαιρετικής εφημερίδας "ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", ο οποίος προφανώς θα ενοχλήθηκε επειδή
αγνοήθηκε η συμβολή του σ’αυτήν την παρουσία της ΕΑΑΣ
σ’ένα από τα σημαντικότερα Συνέδρια του τόπου μας.
Πληροφοριακά παραθέτω τις σχετικές ενημερώσεις
μου για το το όλον θέμα:
1) Από την Άνοιξη 2013 αποφασίστηκε και καταρτίστηκε
πρόγραμμα διεξαγωγής του συνεδρίου αυτού, από το πολυμελές Δ.Σ. των ομογενών του Καναδά, το οποίο δημοσιοποιήθηκε κατάλληλα.
2) Ο παραπάνω συνάδελφος κ.Ν.Ναούμ λαμβάνοντας
γνώση ττου προγράμματος αυτού απευθήθηκε στην ΕΑΑΣ
και Συνδέσμους αποστράτων ζητώντας συμμετοχή τους
και ταυτόχρονα στους υπευθύνους διεξαγωγής του συνεδρίου για αλλαγές στο πρόγραμμα τους ώστε να περιληφθούν και οι φορείς των αποστράτων αξιωματικών, όπως
και έγινε με επιτρυχία.
3) Η συμμετοχή της ΕΑΑΣ στο συνέδριο αυτό, επομένως,
οφείλεται στον εξαιρετικό συνάδελφο Ν,Ν. και παρά ταύτα
ουδαμού σημειώθηκε το όνομά του.
Επειδή μια σχετική τυχαία προθύστερη αναφορά στην
εφημερίδα είναι ενδεχόμενο να επιτείνει το μέγεθος της
παράλειψης αυτής, προτείνω να γίνει σχετική επιστολή της
ΕΑΑΣ προς τον Ν.Ν. η οποία μπορεί να δημοσιευτεί ή όχι
στην "Ε.Η." και στην "Φ.Μ." προς αποκατάσταση της πληρότητας της δεοντολογίας μεταξύ μας.
Με την αγάπη μου
Κώστας Παδουβάς
Σημ. εκδότη: Ταπεινά ζητούμε συγνώμη
Κύπρος
6
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Κύπρος - Μαρτυρία 39 χρόνια μετά
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Γράφει ο
ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταξίαρχος (Ι) ε.α.
Ο
Ταξίαρχος (Ι) ε.α. Νικόλαος
Παγώνης ήταν Διευθυντής
Επιχειρήσεων του Αρχηγείου
Αεροπορίας κατά τη διάρκεια των
γεγονότων της Κύπρου. Ως εκ τούτου είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος να καταγράψει από
πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη κατά το κρίσιμο διάστημα
από 20 Ιουλίου έως την άφιξη του Κων/νου Καραμανλή.
Ας αναφέρουμε τα όσα μα δήλωσε ο κύριος Παγώνεις:
«Αναμφίβολα τα γεγονότα της Κύπρου του 1974 μονοπώλησαν για χρόνια την επικαιρότητα μετά την Μεταπολίτευση και τόνοι μελάνης χύθηκαν, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια των γεγονότων και να εντοπισθούν
οι υπεύθυνοι για τη διχοτόμηση της μαρτυρικής μεγαλονήσου. Δυστυχώς παρά την πλούσια αρθογραφία, την έκδοση σωρείας βιβλίων και την κατ’ επίφαση έρευνα της
Βουλής για «το φάκελο της Κύπρου», η ενημέρωση της
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού βρίσκεται
στο ίδιο σημείο, που ήταν το φθινόπωρο του 1974.
Πιστεύω ακράδαντα, ότι η σύγχυση που επικρατεί σήμερα
γύρω απ’ τα γεγονότα εκείνα θα είχε αποφευχθεί και θα
είχε ριφθεί άπλετο φως στη αλήθεια, αν το πόρισμα του
φακέλου είχε ανακοινωθεί και οι αναλογούσες ευθύνες
είχαν καταλογισθεί στους υπαιτίους. Ας αναφερθούμε
όμως δι’ολίγων στο ιστορικό της παρωδίας της διερευνήσεως της υποθέσεως:
Μετά από κυοφορία πολλών ετών η Βουλή των Ελλήνων
με την από 21 Φεβ 1986 απόφασή της προχώρησε στη
Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής των γεγονότων της Κύπρου
του 1974. Η επιτροπή στελεχωθείσα από βουλευτάς όλων
των κομμάτων και με Πρόεδρο τον βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ
κ. Χρήστο Μπασαγιάννη δέχτηκε σε ακρόαση εκατοντάδες
μάρτυρες, στρατιωτικούς και πολιτικούς επί αρκετούς
μήνες. Δυστυχώς καταφανείς πολιτικές σκοπιμότητες δεν
επέτρεψαν την
έκδοση ενιαίου
πορίσματος, με
αποτέλεσμα,
σύμφωνα με τις
διοχετευθείσες
στον τύπο πληροφορίες, να εκδοθούν δύο πορίσματα, ήτοι ένα
από τους βουλευF4 Phantom
τές του ΠΑ.ΣΟ.Κ
και ένα από τους
βουλευτές της Ν.Δ. Τελικώς κανένα εκ των δύο πορισμάτων
δεν εδόθη στη δημοσιότητα κι ούτε έφθασε στη δικαιοσύνη,
επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα τότε φημολογία, ότι η
έρευνα έγινε για τα μάτια του κόσμου. Διότι από τη στιγμή
που οι επαΐοντες γνώριζαν, ότι υπάρχουν ευθύνες και για
τα πολιτικά πρόσωπα, ήταν επόμενο ο «φάκελος» να κατευθυνθεί στον κάλαθο των αχρήστων.
Ο γράφων κλήθηκε να παρουσιασθεί στην Επιτροπή της
Βουλής την 04 Φεβ 87, κατά τον χρόνο όπου απουσίαζα
για ιδιωτικούς λόγους στις ΗΠΑ. Η έντονη επιθυμία μου να
συνεισφέρω στην αποκάλυψη της αλήθειας για τα γεγονότα
εκείνα, με οδήγησε στο Προξενείο μας στην Νέα Ορλεάνη
όπου κατέθεσα 27σελιδο υπόμνημα, στο οποίο εξιστορούσα
με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα, όπως εγώ τα έζησα
και όπως τα είχα καταγράψει στο ημερολόγιό μου. Στο
υπόμνημά μου εκείνο επισύναψα αντίγραφο αναφοράς
μου προς τον τότε Αρχηγό της Αεροπορίας με ημερομηνία
29 Ιουν 1974, η οποία αφορούσε σε σύσκεψη Διοικητών
Τακτικών Διοικήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο DIYARBAKIR της Τουρκίας και στην οποία συμμετείχα. Θεωρώ
σκόπιμο να ενημερώσω ότι στην αναφορά μου περιέλαβα
και προσωπικές μου απόψεις που αποκόμισα από τις
επαφές μου με συναδέλφους Τούρκους αξιωματικούς
από τους οποίους μου δόθηκε η εντύπωση ότι πιθανώς,
Ιούλιο ή Αύγουστο, θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την
Τουρκία. Πέραν, όμως, των εγγράφων αυτών, μετά την
επιστροφή μου στην Ελλάδα παρουσιάστηκε επανειλημμένως ενώπιον της Επιτροπής Μπασαγιάννη. Στο σημείο
αυτό κρίνων σκόπιμο να καταθέσω τη διαπίστωσή μου,
ότι διάχυτη ήταν η πεποίθηση του Προέδρου της Επιτροπής
6. Τέλος διέθετε εκατόν εξήντα (160) καταφύγια Α/Φ,
της Βουλής, ότι η Ελλάδα πλεονεκτούσε στρατιωτικά
εκ οπλισμένου σκυροδέματος, ως και άλλα πενήντα (50)
εκείνη την περίοδο. Συνεπώς σε περίπτωση αναμετρήσεως
νικήτρια θα ήταν η χώρα μας. Δεν έκρυβε δε ο κ. Χ. Μπαυπό κατασκευή, άτρωτα από συμβατικά όπλα.
σαγιάννης τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της πολιτικής
Το Πολεμικό Ναυτικό
και στρατιωτικής ηγεσίας της εποχής εκείνης.
Η προμήθεια σύγχρονων υποβρυχίων, η ενδελεχής
Πριν αναφερθώ στις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων
γνώση του Αιγαίου από τους Κυβερνήτες των πολεμικών
(Ε.Δ.) της Ελλάδος την υπ’ όψη περίοδο θεωρώ αναγκαίο
μας πλοίων και η ένδοξη παράδοση του Πολεμικού μας
να σημειώσω, ότι την Άνοιξη του 1974 έγινε μια πρωτοφανής
προσπάθεια εξοπλισμού των τριών Κλάδων των Ε.Δ. με
Ναυτικού αποτελούσαν εγγύηση της αδιαμφισβήτητης
υπεροχής των Ελληνικών Ε. Δ. στη θάλασσα.
σύγχρονα οπλικά συστήματα. Αλλά και πέραν τούτου ο
ούριος άνεμος ο οποίος έπνεε τότε στα οικονομικά της
Ο Ελληνικός Στρατός
χώρας, μετά και τον εντοπισμό των κοιτασμάτων πετρελαίου
της Θάσου, είχε ανεβάσει το ηθικό όλων των Στελεχών
Ο εφοδιασμός του Στρατού Ξηράς με τα σύγχρονα για
των Ε.Δ. και είχε δημιουρτην εποχή Γαλλικά Άρματα Μάγήσει κλίμα ανωτερότητας
χης, αλλά και με τα τελευταίου
έναντι των Ε.Δ. της Τουρτύπου αντιαρματικά βλήματα είκίας.
χαν καταστήσει και τον Στρατό
Θυμάμαι χαρακτηριστικά
σε πλεονεκτική θέση έναντι του
το αίσθημα εθνικής υπερηΣτρατού του αντιπάλου. Πέραν
φάνειας και ενθουσιασμού
όμως αυτών πλεονεκτική ήταν
που επεκράτησε μεταξύ των
και η διάταξη των αμυντικών
εκατοντάδων συναδέλφων
θέσεων του Στρατού μας στον
όλων των Κλάδων στη συγΈβρο.
κέντρωση της Αεροπορικής
Η Τακτική των Τούρκων ΣτραΒάσης Ελευσίνας την Άνοιξη
τιωτικών
Γαλλικά άρματα ΑΜΧ 30
του 1974, όταν ο Δικτάτωρ
Γνωρίζοντας οι Τούρκοι στραΤαξίαρχος Δημ. Ιωαννίδης
τιωτικοί ηγέτες ότι οι Ελληνικές
ανακοίνωσε στους συγκεντρωθέντες, ότι σύντομα θα ολοΈ. Δ. υπερτερούν έναντι των δικών τους, τόσο εξ’ απόψεως
κληρωθούν οι έρευνες και θα αρχίσει η εξόρυξη των πεεξοπλισμού και ηθικού των Στελεχών, όσο και πολλών
τρελαίων της Θάσου, και σε άλλα σημεία, οπότε η Ελλάδα
άλλων παραμέτρων, οι οποίες συνιστούν το αξιόμαχο
γίνεται μια υπερδύναμη στο χώρο των Βαλκανίων και γετούτων, εκτιμούσαν ότι μια ενδεχόμενη πολεμική αναμένικότερα στη Ν.Α. Ευρώπη.
τρηση και σε περιορισμένη έστω κλίμακα, θα απέβαινε εις
βάρος τους. Συνέπεια τούτου είχαν εστιάσει την τακτική
Ο Δημ. Ιωαννίδης πέραν των τεραστίων παραγγελιών
πολεμικού υλικού την άνοιξη του 74, θεώρησε σκόπιμο
τους σε άλλα μέσα, ώστε να επιτύχουν τους στόχους
να αναθεωρηθούν, εις όφελος της χώρας μας, οι κατά
τους.
καιρούς υπογραφείσες συμβάσεις για την παραχώρηση
Μια από τις συνηθέστερες μεθόδους να αποκτήσουν
διευκολύνσεων στις Η.Π.Α. Σκοπός τους ήταν να ζητηθούν
συγκυριαρχία στο Αιγαίο, ήταν ο προγραμματισμός ασκήανταλλάγματα προς όφελος των Ε. Δ. για κάθε διευκόλυνση,
σεων, δια των οποίων επιχειρούσαν να εξασφαλίσουν
που θα παρείχετο στις Η.Π.Α.
ελευθερία κινήσεως, τόσο στον αέρα, όσο και στην θάΌμως η υπεροχή των Ελληνικών Ε. Δ.
λασσα. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αυτών προέβαιναν
τον Ιούλιο του 1974 δεν αφορούσε μόνο
ακόμη και σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου και θαστον πρώτιστο παράγοντα εθνικής ισχύος
λασσίου χώρου της Ελλάδος, δια των οποίων όχι μόνο
ενός κράτους, δηλαδή στο ηθικό των Στεεπιχειρούσαν να αξιολογήσουν το Σύστημα Αεράμυνας
λεχών, αλλά επεκτείνετο και στον εξοπλισμό
της χώρας, αλλά και να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεκαι στην εν γένει υποδομή των Ε.Δ, η οποία
γονότα.
καταφανώς υπερτερούσε της αντίστοιχης
Ο εξοπλισμός των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά
τουρκικής.
και η σθεναρή στάση του στρατιωτικού καθεστώτος είχε
πείσει τους στρατιωτικούς ηγέτες της γείτονος, ότι η
Αναλυτικότερα:
Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί και την ελάχιστη
Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία
αλλαγή στο STATUS QUO του Αιγαίου. Στάση που είχε πε1. Διέθετε είκοσι (20) υπερσύγχρονα F-4
ριορίσει στο ελάχιστο τις παραβιάσεις των κανόνων
(PHANTOMS), έναντι ουδενός της Τουρκικής Αεροπορίας
εναερίου κυκλοφορίας και τις παραβιάσεις τόσο του
και ικανοποιητικό αριθμό πρωτοποριακών βομβών C.B.U,
εθνικού εναέριου χώρου, όσο και τις αιγιαλίτιδος ζώνης
οι οποίες μόλις είχαν παραληφθεί. Οι βόμβες C.B.U χρησιαπό τα τουρκικά Α/Φ και πλοία. Και η άποψη αυτή ενισχύεται
μοποιούνται από το Πολ. Ναυτικό των Η.Π.Α, δημιουργούν
από τη δήλωση του στρατηγού Γκουτμπάστερ, οποίος σε
μεγάλη καταστροφή, διότι
επίσκεψή του στη γείτονα χώρα είχε
εκρήγνυνται άνωθεν του εδάπει τα εξής: «Προσέξτε γιατί το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος μπορεί
φους, διασκορπίζοντας πολλά
να προχωρήσει σε ένα πόλεμο πολύ
μικρότερα βομβίδια. Παρελήπιο εύκολα, απ’ ότι μια κοινοβουφθησαν χωρίς πυροσωλήνες
λευτική Κυβέρνηση».
τις οποίες ζητήσαμε από την
Βάση των Η.Π.Α. της Σούδας,
Η σθεναρή αντίδραση της χώρας
και οι οποίοι μας τις παρεχώμας έναντι της ως άνω τακτικής των
ρησαν.
Τούρκων είχε προκαλέσει ένταση
2. Παρείχε υψηλό επίπεδο
στις σχέσεις των δυο χωρών, η οποία
εκπαιδεύσεως των χειριστών,
ειρήσθω εν παρόδω, αποτελεί προθέμα που επιβεβαιωνόταν σε Yποβρύχιο Type 209, κλάσεως Ποσειδών/Γλαύκος σφιλή τακτική των Τουρκικών Κυβερόλες τις ΝΑΤΟ ικές Ασκήσεις και
νήσεων για την εκτόνωση εσωτερικών
υψηλή διαθεσιμότητα των αεπροβλημάτων και αποπροσανατολιροπορικών μας συστημάτων.
σμού της κοινής γνώμης από τα εκάστοτε οικονομικά ή
3. Διέθετε μεγάλο αριθμό Αντιαεροπορικών βλημάτων
κοινωνικά προβλήματα. Φυσικά οι αντιδράσεις της Τουρκικής
εδάφους – αέρος Κ/Β «ΧΩΚ» με τεράστιες δυνατότητες
Κυβέρνησης, όχι μόνο δεν πτοούσαν, αλλά αντιθέτως ενεντοπισμού εγκλωβισμού και κατάρριψης των εχθρικών
δυνάμωναν την υπερήφανη στάση της ελληνικής πλευράς.
αεροσκαφών (Α/Φ).
Ετσι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν δίστασε να αποσύρει το
4. Είχε αξιοποιήσει δέκα (10) βοηθητικά αεροδρόμια,
αντιτορπιλικό πλοίο «Μιαούλης» από την Νατοϊκή άσκηση
δια των οποίων εξασφαλιζόταν η διασπορά των αεροποτου Μαΐου του 1974, όταν διαπίστωσε ότι παραβιάζονται
ρικών δυνάμεων.
οι διεθνείς κανόνες και να διατηρήσει την επιχειρησιακή
5. Διέθετε επαρκή αριθμό ταπήτων άμεσης αποκατάδιάταξη μάχης των αεροπορικών μας δυνάμεων, όπως
στασης των ζημιών, οι οποίες θα προκαλούντο στους διααυτή είχε λάβει χώρα κατά την άσκηση «Ολύμπιος Ζευς»
δρόμους των Ελληνικών Αεροδρομίων από την προσβολή
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 1974.
εχθρικών Α/Φ.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
7
EΘNIKH HXΩ
Κύπρος
Κύπρος 1974 - Κύπρος 2013
Το παραμύθι της επιστροφής της Αμμοχώστου…
Γράφει η
ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Ερευνήτρια/συγγραφέας
με έδρα το Λονδίνο
Π
αραθέτω απόσπασμα από την
έρευνα μου για τα αποδεσμευμένα
βρετανικά έγγραφα για το έτος 1980, και η οποία (έρευνα) δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 στην εφημερίδα Σημερινή στην Κύπρο.
Η επιστροφή της Αμμοχώστου υπήρξε στο τραπέζι από
τον καιρό των δεύτερων κατευθυντηρίων γραμμών μεταξύ προέδρου Σπύρου Κυπριανού και Τουρκοκύπριου
ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς στις 19 Μαίου 1979. Συγκεκριμένα η 5η κατευθυντήρια γραμμή έλεγε (παραθέτω από το
αγγλικό κείμενο που ήταν και το αρχικό):
“5. Priority will be given to reaching agreement of the
resettlement of Varosha under U.N. auspices simultaneously with the beginning of the consideration by the interlocutors of the constitutional and territorial aspects of
a comprehensive settlement. After agreement on
Varosha has been reached it will be implemented without
awaiting the outcome of the discussion on other aspects
of the Cyprus problem”.
Έκτοτε, όμως, ποτέ δεν υλοποιήθηκε εκείνη η πρόνοια
των κατευθυντηρίων Κυπριανού/Ντενκτάς, με τους
Τούρκους να αποφεύγουν συμμόρφωσή της, όπως και
σε όλα τα υπόλοιπα, διαφοροποιώντας το κάθε τι προς
το τι συμφέρει σ’ αυτούς και απαιτώντας ακόμα περισσότερα για να δώσουν τα ελάχιστα…
Στα έγγραφα για το 1980, καταγράφτηκαν τα πιο κάτω
σχετικά και που ΙΣΧΥΟΥΝ μέχρι σήμερα. Δηλαδή αναγνώριση του παράνομου αεροδρομίου Τύμπου («Ερτζάν»),
για τρείς γειτονιές του Βαρωσιού τις οποίες και αυτές
ακόμα με τουρκική επιτήρηση…
Μέχρι σήμερα τίποτα δεν έγινε βέβαια, με το θέμα επι-
στροφής της Αμμοχώστου να πηγαινο-έρχεται κάθε λίγο
και λιγάκι δίχως κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο που επιτεύχθηκε δυστυχώς είναι να διχάσει τον προσφυγικό κόσμο (όπως έγινε και με τους Μορφίτες για κάποιο διάστημα) αντι να είναι ένα σύνολο όλοι οι πρόσφυγες απαιτώντας συλλογικά και συνολικά την επιστροφή ολόκληρης της κατεχόμενης γης μας και όχι η… κάθε επαρχία τη
δική της. Με κύρια θύματα τους Κερυνειώτες, οι οποίοι εί-
ναι οι μόνοι που αγωνίζονται από το 1974 για επιστροφή
όλων των προσφύγων ενώ διάφορες άλλες οργανώσεις
συνέβαλαν ενσυνείδητα ή ασυνείδητα στην διάσπαση
ουσιαστικά του προσφυγικού κόσμου και όχι δίχως την
κάκιστη συμβολή των κομμάτων που στάθηκαν από το
1989/90 (ψήφισμα 649/90) τουλάχιστον, στο πλευρό
της τουρκο-βρετανικής διζωνικής εκτέλεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας…
«Μίνι πακέττο» και οι Τούρκοι ξεκαθαρίζουν τι εννοούν
με επιστροφή του Βαρωσιού
Καθ’όλο το 1980 οι Τούρκοι επιζητούσαν αναγνώριση
με απαίτηση να αναγνωρίζεται ο Τουρκοκύπριος ψευτουπουργός εξωτερικών Κενάν Ατακόλ ισότιμος με τον υπ.
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Ρολάνδη
και να τους παραχωρούνται εξυπηρετήσεις VIP στα βρετανικά αεροδρόμια. Πράγμα που απέρριψαν οι Βρετανοί
λέγοντας ότι μόνο στον Ρ. Ντενκτάς επέτρεπαν τέτοια.
Το 1980 κλείνει με τη προοπτική επανέναρξης συνομιλιών με επίκεντρο «μικρού πακέττου» την επικείμενη επίσκεψη Πέρεζ Ντε Κουεγιάρ στην Κύπρο στις 7 Ιανουαρίου
1981 και με το ξεκαθάρισμα του τι εννοούσαν τότε οι
Τούρκοι για επιστροφή του Βαρωσιού.
Στις 15 Νοεμβρίου 1980 ο Κενάν Ατακόλ (ψευδουπουργός εξωτερικών) σε συνάντησή του με αξιωματούχους
του Φόρειν Οφις εξήγησε και τι εννοούσε η τουρκοκυπριακή πλευρά με «επιστροφή» του Βαρωσιού. « … Επιβεβαίωσε ότι μόνο η παραθαλλάσια γραμή με τα ξενοδοχεία προσφερόταν, και αυτό, όταν θα έπαιρναν εις αντάλλαγμα αναγνώριση του «Ερτζάν»…» Σημείωσε ο κ.
D.J. Plumbly του Νοτίου Τμήματος Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον Γκόμπι, ουσιαστικά το Βαρώσι θα διατηρείτο στα χέρια των Τουρκοκυπρίων και του τουρκικού
στρατού.
Στις 30 Δεκεμβρίου 1980 ο Τούρκος αξιωματούχος
υπεύθυνος για το Κυπριακό στο τουρκικό υπ. Εξωτερικών
Τουναμπάς, είπε στους Βρετανούς ότι ίσως η τουρκική
πλευρά δώσει χάρτη με το μέγεθος της πρότασης τους
για το Βαρώσι, και τόνισε εμφαντικά ότι μόνο το Βαρώσι
ήταν στη συζήτηση η παλαιά πόλη της Αμμοχώστου
οπωσδήποτε δεν περιλαμβανόταν και στο εδαφικό η
τουρκική πλευρά θεωρούσε ως πρώτο βήμα την συμφωνία με το μέγεθος της περιοχής για την κάθε ζώνη.
Τελικά το παλαιοκατεστημένο αυτό φαγητό, το οποίο
βράζουν και ξαναβράζουν εδώ και χρόνια θα μας καταντήσει όπως πάει… δηλητήριο για κλείσιμο του Κυπριακού
εις βάρος όλων των υπολοίπων προσφύγων;
Τα κούφια τούβλα Νταβούτογλου
και η αξία του άρθρου Βασίλη Φίλια…
Γράφει η
ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Ερευνήτρια/συγγραφέας
με έδρα το Λονδίνο
Αναρτήθηκε από τον/την olympiada
Αυγούστου 23, 2013
Καθώς πέφτουν βροχή τα άρθρα και αναλύσεις ξένων
αναλυτών και αρθρογράφων για την πολιτική παραφροσύνη της ηγεσίας της κατοχικής Τουρκίας (Ερτογκάν/Νταβούτογλου) και πόσο επικίνδυνη κατάντησε για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεν μπορώ παρά να
θυμίσω την διαχρονική αξία του άρθρου του Καθηγητού
Βασίλη Φίλια, πρώην Πρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών, όταν έγραψε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στις 13 Ιουνίου 2010, σελ. 8 με τίτλο « Α.
Νταβούτογλου: Το στρατηγικό βάθος» μιας μεγαλοιδεατικής παράκρουσης».
Η σημασία και το βάθος του άρθρου του Καθηγητού
Φίλια δυστυχώς τότε, δεν αξιολογήθηκε σωστά, όμως
το έκαναν τελικά ο χρόνος και τα γεγονότα που δεν χαρίζονται σε κανένα. Και οι Τούρκοι οι ίδιοι. Που απέδειξαν
ότι κάθε άλλο παρά… στρατηγικό βάθος είχε η παράκρουση του Νταβούτογλου. Ορθώς ελέχθη τότε από
τον προνοητικό καθηγητή ότι ο Νταβούτογλου έχει τρυκιμία εν κρανίω. Και εμείς τον εναγάγαμε βέβαια σε τεράστια φισιογνωμία.
Στο ίδιο κύμα σκέψης εκφράστηκε κάποτε και ο μ. Καθηγητής Νεοκλής Σαρρής, και όπως πληροφορούμαι και
ο ισραηλινο-αμερικανός στρατηγικός αναλυτής EdwardLuttwak,, ο οποίος αργότερα αποκάλεσε τον Α. Νταβούτογλου δημόσια «ηλίθιο» (idiot).
Τα δύο πολύ πρόσφατα άρθρα που εκθέτουν την
τουρκική πολιτική Ερτογκάν/Νταβούτολγου είναι α) « Η
τρέλα του Βασιλιά Ερτογκάν» (The Madness of King Erdogan) του EmanueleOttolenghi στις 20 Αυγούστου
2013.
http://www.commentarymagazine.com/2013/08/20/the
-madness-of-king-erdogan/
Ο συγγραφέας επικρίνει τον Ερτογκάν για πολιτική παραφροσύνη (political insanity) και για ψευδαισθήσεις ότι
μπορούσε η Τουρκία να επανακτήσει το ρόλο περιφερειακής δύναμης που έχασε με την πτώση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και τονίζει τη ζημιά και θαλασσώματα
που προξένησε η πολιτική του αλαζονεία με την ανάμιξή
του στα προβλήματα των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου…
Το β) άρθρο είναι του Samuel J. Brannen, στις 21 Αυγούστου 2013 με τίτλο «Ο φασαρίας Ερτογκάν που κερδοσκοπεί από την αμερικανική επιείκεια» (TroublesomeErdoganFeedingonU.S. Indulgence).
http://nationalinterest.org/commentary/troublesomeerdogan-feeding-us-indulgence-8926
Ο αρθρογράφος σχολιάζει ότι ο Ταγίπ Ερτογκάν οπλισμένος με τις επεκτακτικές βλέψεις και ζήλο του υπ.
Εξωτερικών Α. Νταβούτογλου, έβαλε την Τουρκία στην
πλέον ξέφρενη περίοδο διπλωματικής πορείας της πρόσφατης ιστορίας περιπλανώμενος στη Μέση Ανατολή
για να λύσει τα πλέον δύσκολα προβλήματα από το
Λίβανο μέχρι τη Σομαλία. Επικρίνει και την ανεκτικότητα
των ΗΠΑ έναντι της τουρκικής πολιτικής την οποία (ανεκτικότητα) εκμεταλλεύθηκε ο Ερτογκάν. Για να καταλήξει
ο αρθρογράφος ότι τελικά η τουρκική πολιτική τα έκανε
θάλασσα σε όλα και μέσα στην ίδια την Τουρκία…
Σε τελική ανάλυση επανέρχομαι στην εξαίρετη ανάλυση
του Καθηγητού Βασίλη Φίλια, ο οποίος δικαιώθηκε για
τις απόψεις του. Αντιγράφω ορισμένα αποσπάσματα.
«…Η λογική του βιβλίου
του Νταβούτογλου έχει
πολλές ομοιότητες με
εκείνη του «Ο Αγών μου»
του Χίτλερ. Αρκεί στη
θέση του «πανγερμανισμός» να μπεί η λέξη
«παντουρκισμός» , στη
θέση της «άριας φυλής»
η θέση «τουρκική φυλή»
στη θέση του «ζωτικού,
γερμανικού, χώρου» το
«ευρύτερος οθωμανικός
χώρος»…
Μήπως όμως είναι η
Τουρκία πράγματι τόσο
ισχυρή όσο θέλει να μας
την εμφανίσει ο κ. Νταβούτογλου; Αντί απαντήσεως παραπέμπουμε στα όσα έγραψε με τίτλο «Μαθήματα από
την Αρμενία» στον Φιλελεύθερο Λευκωσίας ο Μιχάλης
Ιγνατίου στις 11.4.2010 που αποκαλύπτουν όχι μόνο τις
αντιφατικότητες, αλλά και τη σαθρότητα της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής…
Στην Καθημερινή της 14.5.2010 υπάρχει ένα δημοσίευμα
με τίτλο «Κριτική εκ των έσω στο δόγμα Νταβούτογλου»
που αναφέρεται στη σχιζοφρένεια, την αλαζονεία και
την αναποτελεσματικότητα της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής από Τούρκους πανεπιστημιακούς και καθηγητές
πολιτικής επιστήμης…
Η Ελλάδα, επομένως κινδυνεύει από την Τουρκία μόνο
στο βαθμό και διότι υπάρχουν στη χώρα μας αγοραίοι
χρεοκόποι και μειοδότες, αλλά και ηττοπαθείς και
περιδεείς που μας οδήγησαν στη Μαδρίτη, το Ελσίνκι
και τα Ίμια…»
οικονομία
8
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Οικονομικά Θέματα
Το δίλημμα επανέρχεται: Πλειστηριασμοί ή όχι;
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ
Οικονομολόγος Τραπεζικό Ανώτατο Στέλεχος Msc Στρατηγικές και Αμυντ. Σπουδές
Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ
Ά
ρση πλειστηριασμών ή όχι. Το δίλημμα δεν είναι καινούργιο, αλλά ήρθε πολύ έντονα στο προσκήνιο όταν ο Υπουργός Οικονομικών προ ολίγων ημερών δήλωσε ότι «τυχόν μη
άρση των πλειστηριασμών θα δημιουργήσει συνθήκες κατάρρευσης των Τραπεζών», προκαλώντας άμεσα μείζονες αντιδράσεις.
Ως γνωστόν, ακολούθησε η αντίδραση της Κυβέρνησης με
τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «θα προστατευθεί η πρώτη
κατοικία των αδύναμων συμπολιτών μας». Δηλαδή, ετοιμάζε-
ται διαδικασία πλειστηριασμών a la carte.
Δεν θα μπούμε στην διαδικασία ανάλυσης των αιτιών που
προκάλεσαν την πολιτική της λιτότητας που είναι η κύρια αιτία
για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, αλλά θα επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι από το ύψος των 82,0 δις ευρώ του συνόλου των χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων ήδη το ποσό
δανεισμού 17,0 δις ευρώ δεν αποπληρώνεται (συνιστώντας τα
κοινώς ονομαζόμενα «κόκκινα δάνεια») πράγμα που σημαίνει
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/ Αν Στρ Συμβούλιο
ΓΕΣ/ ΓΡ. κ Α/ΓΕΣ
ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/Δ.ΟΙΚ, ΓΕΣ/ΟΣΜΑΕΣ
ότι περίπου 100.000 δανειολήπτες δεν ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους.
Αυτό πλήττει άμεσα τις δανειοδότριες τράπεζες που μετά
από το οδυνηρό P.S.I. που εξανέμισε την
καθαρή τους θέση αναγκάζοντάς τες να
προβούν σε ανακεφαλαιοποίηση κυρίως
μέσω του ΤΧΣ εντόκως και τη φυγή μεγάλου μέρους των καταθέσεων τους, βλέπουν ότι δεν μπορούν να εισπράξουν
πλέον ούτε τις απαιτήσεις τους, από τα χορηγηθέντα δάνεια και αναγκάζονται όλο
και περισσότερο να καταφεύγουν σε δανεισμό από ξένα τραπεζικά ιδρύματα (σημειώθηκαν αυξήσεις των υποχρεώσεων
τους 900-1000% τα τελευταία 7 χρόνια).
Εδώ λοιπόν σαν μερική λύση του προβλήματος προβάλει η
πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για άρση των πλειστηριασμών, πράγμα που θεωρητικά θα έδινε τη δυνατότητα στις
τράπεζες, μέσω των εκποιήσεων των υποθηκευμένων σε
αυτές ακινήτων να αποκτήσουν την πολυπόθητη ρευστότητα.
Ωστόσο η αξία των ακινήτων αυτών, λόγω της ήδη υπερβολικής προσφοράς στις περισσότερες των περιπτώσεων δε θα
ανταποκρίνεται στη λογιστική απαίτηση των τραπεζών (αξία
του δανείου) πράγμα που θα τις αναγκάσει κατά τη διαδικασία
των πλειστηριασμών να πλειοδοτούν συνεχώς για να αποκτήσουν τα εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα στη λογιστική τους αξία,
ώστε να μην καταγράψουν άμεσα ζημιές.
Όπως γίνεται αντιληπτό με τον τρόπο αυτό η πενιχρή ρευστότητά τους θα εξανεμισθεί και για να μην οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία θα καταφύγουν και πάλι στον έντοκο
δανεισμό από το ΤΧΣ το οποίο ήδη διαθέτει το περίφημο
«buffer capital» αποθεματικό κεφάλαιο ύψους 8,0 δις ευρώ.
Δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη για να καταλάβουμε ότι αυτή
η εξέλιξη θα επιφέρει πρόσθετα έξοδα στις τράπεζες (τόκοι,
χαράτσια κλπ) που πολύ δύσκολα θα αποσβεσθούν, έστω και
αν μεθοδευθεί τα ακίνητα αυτά να περάσουν στις θυγατρικές
τους εταιρίες REAL ESTATE για εκμετάλλευση ή περαιτέρω αξιοποίηση, καθόσον οι επικρατούσες σήμερα συνθήκες δεν προοιωνίζουν την επιτυχία τυχόν τέτοιου εγχειρήματος.
Απλά θα «εξυγιανθεί» ο ισολογισμός των τραπεζών δημιουρ-
Υπτγος(Ε.Α) Νικολινάκος Γεώργιος
του Πέτρου(ΑΜ 35737)
ΘΕΜΑ: Εισφορές για το ΟΣΜΑΕΣ (ΜΑΛΕΣΙΝΑ)
ΣΧΕΤ : α) Η από 9-8-2013 Επιστολή ΟΣΜΑΕΣ( Αποφ 5ης Συνεδρ.ΑνΣΣ)
β) Η από 30-8-2013 Επιστολή του ΟΣΜΑΕΣ
Αναφέρονται τα ακόλουθα :
α. Έχω την πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου (ΧΩΡΙΣ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΙΣΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ και χωρίς Παροχή
Νερού) στον οικισμό της Μαλεσίνας (4436/161/34).
β. Με τα (α) και (β) σχετικά καλούμε να πληρώσω
100€ και 90€ αντιστοίχως για την «βελτίωση του δικτύου ύδρευσης» (τα 100€) και την εισφορά του
2013 (τα 90€).
γ. Οι διατυπώσεις των παραπάνω απαιτήσεων χαρακτηρίζονται τόσο ως προς τον τύπο, όσο και ως
προς την ουσία απειλητικές, εξωπραγματικές, άδικες,
κυνικές και επιεικώς ανάλγητες (απάνθρωπες και
σκληρές), διότι φαίνεται ότι οι εισηγητές και οι αποφασίσαντες τις προαναφερθείσες απαιτήσεις:
(1). Δεν έλαβαν υπόψη (δεν θέλω να πιστέψω ότι
αγνοούν) την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι απόστρατοι αλλά και οι ε.ε συνάδελφοι τους.
(2). Ίσως δεν είναι ενημερωμένοι ότι από τον μήνα
που διατρέχομαι οι συντάξεις των αξιωματικών ΕΑ
έχουν διαμορφωθεί μαζί με το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ
στο ποσό των 1200-1500€ με το οποίο εντός του
εναπομείναντος 4μήνου του 2013 θα πρέπει: να
συντηρήσουν τις οικογένειες τους, να υποστηρίξουν
άνεργα παιδιά και ανήλικα εγγόνια ανέργων γονέων
και να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, «χαράτσι»,
ΦΑΠ, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π, κ.λπ.
(3) Δεν έλαβαν υπόψη την προαναφερθείσα κατάσταση, και διατυπώνουν την απειλή της δικαστικής
διεκδίκησης της απαίτησης.
(4) Προφανώς αβασάνιστα προσδιόρισαν εξωπραγματικές απαιτήσεις, γιατί η ετησία εισφορά για
τους οικοπεδούχους κυμαινόταν μέχρι και το 2012
γύρω στα 50€, ενώ για το τρέχον έτος εκτινάχθηκε
στα 90€ και χωρίς να διατυπώνεται οιαδήποτε αιτιολόγηση.
(5) Ενήργησαν χωρίς το αίσθημα του δικαίου, γιατί
καλείται ο απλός οικοπεδούχος, ο οποίος ουδέποτε
χρησιμοποίησε το δίκτυο υδρεύσεως, αλλά και ούτε
πρόκειται να το χρησιμοποιήσει στο εγγύς μέλλον,
να πληρώσει 100€, όσα και ο κάτοχος εξοχικής κατοικίας στον εν λόγω οικισμό, χωρίς μάλιστα να επεξηγούν τις εργασίες η «βελτίωση του δικτύου ύδρευσης».
Με τη βεβαιότητα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι (ΑνΣΣ,
ΓΕΣ/ΔΟΙΚ, ΟΣΜΑΕΣ
κ.λπ) θα αξιολογήσουν με αίσθημα ευθύνης τα
προαναφερθέντα και κυρίως με συναίσθηση της
πραγματικότητας που έχει να κάνει με την εισφοροδοτική δυνατότητα των συνταξιούχων ΕΑ και ε.ε
απλών οικοπεδούχων του οικισμού, έτσι ώστε:
α. Η ετησία εισφορά να μειωθεί κάτω από τα 50€
και να αιτιολογηθεί πλήρως
β. Οι απλοί οικοπεδούχοι -που δεν έχουν εγκατεστημένη παροχή (υδρομετρητή) και προφανώς δεν
χρησιμοποιούν το δίκτυο και δεν πρόκειται να το
χρησιμοποιήσουν στο εγγύς μέλλον - να απαλλαγούν
από την υποχρέωση καταβολής των 100€ για την
«βελτίωση του δικτύου ύδρευσης».
3. Η ΕΑΑΣ στην οποία αντίγραφο της παρούσης
αποστέλλεται παρακαλείται για τη δημοσίευση της
παρούσας στο αμέσως επόμενο φύλλο της «Εθνικής
Ηχούς»
γώντας παράλληλα υπερχρεωμένες θυγατρικές.
Κατά την άποψή μας η μοναδική προσωρινά λύση στο πρόβλημα είναι η συνέχισή της απαγόρευσης των πλειστηριασμών
εκτός ειδικών περιπτώσεων (κακόβουλων
δανειοληπτών – απάτης κλπ) για μία 5ετία
τουλάχιστον.
Θα καταβάλλονται όμως οι οφειλόμενοι
τόκοι, πράγμα που θα επιτρέψει αφ’ ενός τη
μείωση των δόσεων σχεδόν στο 50%, δίνοντας τη δυνατότητα, στην πλειοψηφία των
δανειοληπτών να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τους και αφ’ ετέρου με την είσπραξη των τόκων δεν ζημιώνονται οι
δανείστριες τράπεζες, οι οποίες θα μπορούν
με τη σειρά τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Κάθε άλλη επιλογή, όσο η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, και
σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία, θα είναι κατά την
άποψή μας μη επιτυχής.
Η ΕΑΑΣ με αφορμή την αγωνία πολλών Μελών της στην
εξέλιξη του θέματος των πλειστηριασμών, επιθυμεί να
σας διαβεβαιώσει οτι παρακολουθεί από κοντά το θέμα
και έρχεται σε επαφή με Ανώτατα Τραπεζικά Στελέχη
καθώς και με άλλα Στελέχη του οικονομικού χώρου, εκθέτοντας παράλληλα τους προβληματισμούς της. Το παραπάνω άρθρο που δημοσιεύουμε αναρτήθηκε στις
26.8.13 σε πολλά οικονομικά SITE καθώς επίσης κυκλοφόρησε και σε έντυπες εβδομαδιαίες εκδόσεις.
Ακολούθησαν πολλά άρθρα με παρόμοια θεματολογία
ενώ στις 2.9.13 ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ δήλωσε για το θέμα των πλειστηριασμών ότι "ΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ"
Πράγματι ο Πρόεδρος έχει δίκαιο λόγω του ότι έτσι λειτουργεί η οικονομία, αλλά στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να αναρωτηθούμε, πώς ειναι δυνατόν οι δανειολήπτες να μπορούν να υποστηρίξουν τις υποχρεώσεις
τους όταν Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 90% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ;
Πληρωμή εκκαθαριστικού
εφορίας σε άτοκες δόσεις
μέσω πιστωτικής κάρτας
Γράφει ο
AΠOΣTOΛHΣ ΠAΠAΠAPIΣHΣ
Συνταγματάρχης ε.α.
Όσοι, συνάδελφοι ή μη, δεν έχουν
τη δυνατότητα ή τους είναι δύσκολο
να πληρώσουν τις δόσεις του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως καθορίστηκαν από την εφορία ΥΠΑΡΧΕΙ
ΛΥΣΗ. Ορισμένες τράπεζες δίνουν τη
δυνατότητα πληρωμής αυτού του ποσού μέχρι και σε 12
μηνιαίες δόσεις αρκεί να διαθέτεις πιστωτική κάρτα. Επωφελείσαι και την έκπτωση του 1,5% που σου δίνει η εφορία
σε περίπτωση που πληρώσεις όλο το ποσό σε μία δόση.
Επίσης εάν πληρώνεις εγκαίρως και κάθε μήνα τη δόση
δεν επιβαρύνεσαι καθόλου με τόκους. Συνιστάται ΜΟΝΟΝ
σε όσους έχουν καταλάβει τι σημαίνει πιστωτική κάρτα καθόσον απαιτείται προσοχή στη χρήση της. Σε περίπτωση
καθυστέρησης πληρωμής ο τόκος είναι πολύ μεγάλος και
η όλη κατάσταση θα γυρίσει μπούμερανγκ. Δεν θα αναφέρω τράπεζα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση.
Παράδειγμα:
•Ποσό πληρωμής εκκαθαριστικού σημειώματος: 900
ευρώ.
-•Μηνιαία δόση ανά δίμηνο για 3 δόσεις: 900 / 3 = 300
ευρώ. Πληρωμή 1ης δόσης μέχρι 30/08/2013, 2ης δόσης
μέχρι 31/10/2013 και 3ης μέχρι 31/12/2013.
•Πληρωμή ολόκληρου του ποσού μέχρι 30/08/2013:
886,5 ευρώ = {900 - (900 Χ 1,5% =) 13,5 έκπτωση}.
•Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας τράπεζας σε 12 μηνιαίες δόσεις: 73,88 ευρώ = {886,5 / 12} με έναρξη την
30η Αυγ 2013. Λήξη πληρωμής 31/07/2014.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
9
EΘNIKH HXΩ
άρθρα
ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
¨Λιπίδια και στεφανιαία νόσος
Γράφει ο
ANΔΡΕΑΣ Λ. ΤΣΕΛΙΟΣ MD
Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Καρδιολόγος
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Ειδικευθείς & μετεκ/θείς στην Αγγλία
British Society of Echocardiography (BSE) Accreditation
Τ
α νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν
στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον
στις προηγμένες χώρες. Υπολογίζεται ότι το 30-40%
όλων των θανάτων οφείλεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Στην Ελλάδα 30.000 περίπου άτομα το χρόνο πεθαίνουν
αιφνίδια από καρδιαγγειακές νόσους. Η στεφανιαία νόσος
επιμένει να είναι ένα μέγιστο πρόβλημα υγείας και είναι η
πρώτη αιτία θανάτου στο σύγχρονο κόσμο.
Η στεφανιαία νόσος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις κλινικές
καταστάσεις που οφείλονται στην αρτηριοσκλήρυνση των
στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή στην προοδευτική συνάθροιση λιπιδίων και άλλων στοιχείων στο αγγειακό τοίχωμα,
που έχει ως συνέπεια τη στένωση του αγγείου.
Η Δυσλιπιδαιμία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου
εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Εάν συνδιαστεί με άλλους
παράγοντες κινδύνου, η βλαπτική επίδραση στα στεφανιαία
αγγεία πολλαπλασιάζεται κατά γεωμετρική πρόοδο. Άλλοι
σημαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα, η κληρονομικότητα και η ηλικία. Η αποχή από κάθε σωματική άσκηση
και η παχυσαρκία αποτελούν αξιόλογο προδιαθεσικό παράγοντα στεφανιαίας νόσου.
Υπερλιπιδαιμία ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία
τα λιπίδια του αίματος (με πιο γνωστά τη χοληστερίνη και
τα τριγλυκερίδια) κυκλοφορούν σε αυξημένα επίπεδα. Η
κατάσταση αυτή δεν έχει κάποια ιδιαίτερα συμπτώματα,
αποτελεί όμως σημαντικό αίτιο εμφάνισης και επιτάχυνσης
της αρτηριοσκλήρωσης, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και
την εκδήλωση ή την επιδείνωση της στεφανιαίας νόσου.
Η χοληστερίνη διακρίνεται κυρίως στην LDL-χοληστερίνη
(συχνά αποκαλείται «κακή») και στην HDL-χοληστερίνη (συνήθως αποκαλείται «καλή»).Η LDL-χοληστερίνη όταν κυκλοφορεί στο αίμα σε αυξημένα επίπεδα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Για άτομα με
στεφανιαία νόσο πρέπει να είναι κάτω από 100 mg/dl ενώ
αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες καρδιαγγεικού κινδύνου
οι επιθυμητές τιμές είναι κάτω από 70 mg/dl. Η HDL-χοληστερίνη όταν κυκλοφορεί σε αυξημένα επίπεδα συνδέεται
με μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Αντιθέτως,
HDL κάτω από 40 mg/dl θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας
κινδύνου για τη στεφανιαία νοσο. Τα τριγλυκερίδια όταν
κυκλοφορούν σε αυξημένα επίπεδα συνδέονται με αυξημένο
κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα φυσιολογικά
επίπεδα είναι κάτω από 150mg/dl.
Σήμερα όλοι συμφωνούν ότι η καλύτερη θεραπεία της
στεφανιαίας νόσου είναι η πρόληψή της μέσω της κατανόησης του ρόλου και φυσικά του ελέγχου των προδιαθεσικών παραγόντων. Στη συνέχεια προκύπτει το ερώτημα
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΑ ΕΠΕΜΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ
Για να απαντήσουμε στο προηγούμενο ερώτημα θα
πρέπει να δημιουργήσουμε το προφίλ ασθενούς εκτιμώντας
τον 10ετη ΚΙΝΔΥΝΟ για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου.
Λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες κινδύνου, το πλήρες
ιστορικό του ασθενούς και χρησιμοποιούμε ειδικούς
πίνακες και αλγορίθμους (HEART SCORE) για να καθορίσουμε
τον 10ετη κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ για κάθε ασθενή αποφασίζουμε για την περαιτέρω παρέμβαση η οποία περιλαμβάνει
επιστροφή σε παραδοσιακά πρότυπα Ελληνικής Διατροφής
(Μεσογειακή Δίαιτα) και ΑΣΚΗΣΗ (έντονο περπάτημα για
μισή ώρα καθημερινά) και ενδεχομένως ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ. Στη φαρέτρα μας διαθέτουμε αρκετά αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα με κύριο εκπρόσωπο τις
στατίνες που αναστέλλουν την σύνθεση της ενδογενούς
χοληστερόλης στο ήπαρ. Άλλα φάρμακα είναι οι φιμπράτες,
η εζετιμίδη, οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, το νικοτινικό
οξύ και άλλα φάρμακα που είναι στο στάδιο κλινικών μελετών. Να τονίσουμε την ευεργετική επίδραση από τα Ω-3
λιπαρά οξέα και τις φυτικές στερόλες.
Τέλος να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον στα παιδιά. Η
αθηρωμάτωση έχει αποδειχθεί ότι ξεκινάει από την παιδική
ηλικία. Μεγάλες μελέτες κατέδειξαν ότι οι αρχικά εμφανιζόμενες βλάβες της αθηροσκλήρωσης αρχίζουν να σχηματίζονται και να αναγνωρίζονται στις στεφανιαίες αρτηρίες
περίπου από το 10ο έτος της ζωής και στην κοιλιακή αορτή
από το 3ο έτος.
«Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν»
Οι αποδεκτές σήμερα συστάσεις της εταιρείας που αφορούν παιδιά και εφήβους στην Αμερική (National Cholesterol
Education Program for Children and Adolescents) αλλά και
τα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη προτείνουν τον
προληπτικό έλεγχο παιδιών ηλικίας άνω των 2 ετών όταν
υπάρχει: θετικό κληρονομικό ιστορικό για πρώιμη εμφάνιση
στεφανιαίας νόσου σε έναν από τους δύο γονείς ή εάν ο
ένας γονέας πάσχει από σημαντική υπερλιπιδαιμία. Το ίδιο
ισχύει εάν το παιδί έχει επιβαρυντικούς παράγοντες όπως
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία ή αρτηριακή υπέρταση.
Γιατί ξεχνάμε τα μικρά ονόματα;
Έ
χει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες να μην
θυμάσαι τα ονόματα των ανθρώπων που σου συστήνουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από την πρώτη
επαφή συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να μην θυμάται όχι
μόνο το όνομα αλλά ούτε και καν το πρώτο γράμμα.Για
τα επίθετα ούτε λόγος....
Ποια όμως είναι η εξήγηση αυτού του ενοχλητικού
φαινομένου;
Το γεγονός αυτό που προκαλεί αμηχανία και έντονο
εκνευρισμό σε πολλούς ανθρώπους δεν αποτελεί
προνόμιο μόνο των ατόμων κάποιας ηλικίας αλλά αφορά το σύνολο του πληθυσμού.
Επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη
Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι η βασική αιτία που ξεχνάμε
το όνομα κάποιου είναι το γεγονός ότι τα ονόματα δίνονται αυθαίρετα και δεν έχουν καμία σημασία. Για τον
λόγο αυτό ακριβώς και είναι πιο εύκολο να θυμάται κάποιος το «παρατσούκλι» ενός, παρά το πραγματικό του
όνομα.
Αναλυτικότερα στην έρευνα που έγινε, δόθηκαν
στους συμμετέχοντες ψεύτικα ονόματα και βιογραφικά
για να τα μελετήσουν. Στο τεστ που ακολούθησε οι
ερευνητές έλεγξαν τι θυμόταν ο καθένας και ποιες πληροφορίες είχε συγκρατήσει. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά καθώς το 69% θυμόταν το επάγγελμα, το 68% τα χόμπι, το 62% τον τόπο καταγωγής, το
31% το όνομα και το 30% το επίθετο. Είναι δηλαδή πολύ
πιο δύσκολο να θυμάται κανείς το όνομα του συνομιλητή του, από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Επομένως εάν το όνομα του καθενός μπορούσε να αντιπροσωπεύει κάτι από την δουλειά του, θα
ήταν πιο εύκολο να το θυμάται κάποιος.
Συνδυαστική μνήμη
Έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι που το όνομά τους
θυμίζει το επάγγελμά τους για παράδειγμα, τότε οι άλλοι είναι δύσκολο να το ξεχάσουν. Αυτό σημαίνει ότι η
μνήμη λειτουργεί συνδυαστικά. Και ο συσχετισμός ενός
χαρακτηριστικού, είτε αυτό είναι η δουλειά, η καταγωγή
κ.λ.π., με το όνομα του κάθε ανθρώπου, θα έκανε την
μνήμη να λειτουργεί σαφώς καλύτερα.
Επανάληψη ...μήτηρ της μαθήσεως
Πάντως ένας καλός τρόπος για να θυμάται κάποιος τα
ονόματα των συνομιλητών του, είναι η επανάληψη. Με
άλλα λόγια, όταν συστήνεται κάποιος, καλό είναι να
επαναλαμβάνει το όνομα (του συνομιλητή), προκειμένου να το συνδέσει με το πρόσωπο, που μόλις γνώρισε.
Φρούτα ή χυμό να δώσω στο παιδί μου
ή στο εγγόνι μου;
Έ
να μείζον
θέμα που
απασχολεί
όλους
τους
νέους γονείς και όχι μόνο είναι η διατροφή των παιδιών
τους.
Πολλές φορές αναρωτιούνται τι είναι σωστό να δώσουν στο παιδί τους να φάει ή να πιει.
Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα φρούτα είναι σε
αφθονία συχνά προβληματίζονται αν πρέπει να πιέζουν
τα παιδιά τους να φάνε φρούτα ή να τους δώσουν να
πιούν ένα ποτήρι φρεσκοστημένο χυμό.
Η απάντηση έρχεται από την Αμερικανική παιδιατρική
Εταιρεία η οποία υποστηρίζει ότι τα φρούτα έχουν ένα
σημαντικό προβάδισμα έναντι των χυμών:περιέχουν φυ-
τικές ίνες που δεν βρίσκονται στο χυμό εκτός και αν έχει
παρασκευασθεί στο μπλέντερ μαζί με την φλούδα του.
Οι επιστήμονες δηλώνουν κατηγορηματικά οτι οι φυτικές ίνες δρουν ευεργετικά για τον οργανισμό του παιδιού αφού επιταχύνουν τον κορεσμό και οδηγούν στην
αποβολή ενός μέρους της κακής χοληστερίνης.
Από την άλλη ενδεχομένως οι χυμοί να περιέχουν
επιπλέον ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες, που δεν έχουν
τα φρούτα .Έτσι η υπερκατανάλωση τους κρίνεται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα παιδιά αφού ενοχοποιούνται
για την εμφάνιση παχυσαρκίας, τερηδόνας διάρροιας
και άλλων γαστρεντερολογικών προβλημάτων.
Πρόσφατες μελέτες που έγιναν επιβεβαιώνουν ότι η
κατανάλωση μέτριων ποσοτήτων χυμού φρούτων δεν
επηρεάζει το βάρος ενός παιδιού αλλά οι γονείς δεν θα
πρέπει να ξεχνούν ότι
οι χυμοί φρούτων περιέχουν θερμίδες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα ποτήρι χυμός έχει διπλάσιες ή τριπλάσιες θερμίδες από ένα φρούτο, αφού για
να γεμίσει ένα ποτήρι χρειάζεται να στυφτούν τουλάχιστον 3 φρούτα.
Πάντως σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να
έχουν κατά νου ότι εάν επιλέξετε να δώσετε στο παιδί
σας χυμό, επιλέξτε 100% χυμό φρούτων αντί για ζαχαρούχο χυμό ή χυμούς φρούτων κοκτέιλ. Σερβίρετε το
χυμό σε ένα ποτήρι - όχι σε μπουκάλι – για να αποφευχθεί η φθορά των δοντιών.
Iatropedia.gr
άρθρα
10
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Όργανο γεωπολιτικής
η Μακεδονία
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας
Τ
ο Μακεδονικό Ζήτημα είναι αμιγώς πολιτικό
ζήτημα. Το δημιούργησαν και το αξιοποιούν
ξένες ισχυρές Δυνάμεις, με πολιτικό σκοπό να
ελέγξουν τον κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο της
Μακεδονίας και τη συνείδηση των Μακεδόνων. Προκειμένου να νομιμοποιηθούν στον κρίσιμο χώρο αλλά και
να επιτύχουν οριστικά αποτελέσματα, προς όφελος
τους, οι ξένες Δυνάμεις αναμετρήθηκαν μεταξύ τους
διαδοχικά από το 1870 μέχρι σήμερα, χρησιμοποίησαν
ως έμμεσα όργανά τους μικρές χώρες και μικρούς επιχώριους Λαούς. Γι’ αυτό, το Μακεδονικό Ζήτημα επανέρχεται συνεχώς μέχρι σήμερα με διάφορες μορφές,
με διάφορα μέσα αλλά με τον ίδιο πάντοτε πολιτικό
στόχο : να ελεγχθεί ο γεωπολιτικός χώρος της Μακεδονίας
και η ιστορική συνείδηση των Μακεδόνων. Γιατί; Επειδή
η Μακεδονία παραμένει επί 2.500 χρόνια ένας γεωστρατηγικός χώρος εξαιρετικής σημασίας. Είναι ο συντομότερος δρόμος που ενώνει τόσο την Ευρώπη με
την Ασία όσο και τον ηπειρωτικό Βορρά με τις θερμές
θάλασσες του Νότου. Είναι γέφυρα –κλειδί στη μεγάλη
γεωστρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εγνατία οδός λειτουργεί αδιάπτωτα επί δύο χιλιετίες.
Στην εποχή μας η Δύση και η Ανατολή αναμετρούνται
στην ενέργεια από την οποία εξαρτάται η ανεξαρτησία
της Ευρώπης. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι πρόσφατα
επελέγη ο αγωγός ΤΑΡ (Trans– AdriaticPipeLine) για να
μεταφέρει στην Ευρώπη φυσικό αέριο του Αζερμπαϊτσάν
και να μειώσει την εξάρτησή της από το άφθονο φυσικό
αέριο της Ρωσίας. Ο αγωγός ακολουθεί την αρχαία
Εγνατία : διασχίζει τη Θράκη , τη Μακεδονία και την Αλβανία για να καταλήξει, μέσω Αδριατικής , στην Ιταλία.
Η Αθήνα αντελήφθη, επί τέλους, ότι το μεγάλο γεωστρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδος ονομάζεται Μακεδονία. Ανάλογη αναμέτρηση Δύσης- Ανατολής, σε
άλλη κλίμακα, θα διεξαχθεί σύντομα κατά την αποκρατικοποίηση του στρατηγικού λιμένος της Θεσσαλονίκης.
Στη διαδρομή της Ιστορίας, το Μακεδονικό ορίζουν
αδρομερώς συγκεκριμένες φάσεις του όπου ενεργούν,
συμμαχούν ή αντιπαρατίθενται Ξένες Δυνάμεις τα τελευταία 140 χρόνια. Κεντρικό πεδίο της αναμετρήσεως
παραμένει σταθερά η Μακεδονία.
Στα 30 τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα η Ρωσία
χρησιμοποιεί τη Βουλγαρία ώστε, μέσω αυτής, να
ελέγξει τη Μακεδονία και να κατέλθει στις θερμές θάλασσες. Η Ρωσία το 1870 επιβάλλει στον Σουλτάνο την
αναγνώριση της ανεξάρτητης Βουλγαρικής Εκκλησίας
και την απόσχισή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το 1878 επιβάλλει με τα όπλα την ίδρυση της « Μεγάλης
Βουλγαρίας», η οποία ενσωματώνει –στα χαρτιά- τη
Μακεδονία και , μετά την αντίδραση της Δύσης, καταλήγει
στην πρώτη Ηγεμονία της Βουλγαρίας.
Τον Ιούλιο 1903 η Σόφια προκαλεί στη Μακεδονία την
εξέγερση του Ηλιντεν με σύνθημα « η Μακεδονία στους
Μακεδόνες» και σκοπό την μετέπειτα προσάρτησή της.
Επακολουθεί ο σκληρός Μακεδονικός Αγώνας Ελλήνων
και Βουλγάρων. Οι Έλληνες επικρατούν και το 19121913 απελευθερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας.
Στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους η Γερμανία χρησιμοποιεί ως αντιπρόσωπό της τη Βουλγαρία προκειμένου
να ελέγξει τη Μακεδονία, την οποία πρέπει να διασχίσει
οπωσδήποτε η γερμανική πορεία προς Ανατολάς, η περίφημη DragnachOstenπρος τα πετρέλαια. Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο Αγγλία και Γαλλία ανακόπτουν τη Γερμανία
και τη σύμμαχό της Βουλγαρία στη Μακεδονία, όπου
δημιουργούν το Μακεδονικό Μέτωπο με επίκεντρο τη
Θεσσαλονίκη και τελικά επικρατούν. Στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο η Γερμανία εισβάλλει στη Μακεδονία και κατακτά
όλη την Ελλάδα. Η Βουλγαρία, σταθερό ορμητήριο της
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ τ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Γερμανίας, προσαρτά
τη Δυτική Θράκη και
την Ανατολική Μακεδονία, όπου εξαπολύει
συστηματική γενοκτονία σε βάρος των γηγενών Ελλήνων Μακεδόνων. Προσαρτά επίσης τη γιουγκοσλαβική
Βαρντάρσκα Μπανόβινα , δηλαδή Επαρχία του Βαρδάρη , όπου ο πληθυσμός τους
υποδέχεται ως αδελφούς απελευθερωτές. Είναι το σημερινό
κράτος των Σκοπίων.
Εντωμεταξύ στα 30 χρόνια
1913-1943 σημειώνονται σεισμικές πληθυσμιακές αλλαγές
στη Μακεδονία. Διαδοχικά καταφεύγουν κύματα μυριάδων
Ελλήνων της Ρωμυλίας και της
Άνω Μακεδονίας και 750.000
Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολής το 1923. Παράλληλα,
αποχωρούν μυριάδες Μουσουλμάνοι στην Τουρκία και
Βούλγαροι στη Βουλγαρία.
60.000 περίπου Εβραίοι Μακεδόνες οδηγούνται στο Ολοκαύτωμα το 1943.
Σεισμικές επίσης οι μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα. Και
στη Ρωσία το 1917 επικρατεί
η Οκτωβριανή Επανάσταση των
Μπολσεβίκων. Κατά τον Μεσοπόλεμο η Ρωσία υπό άλλη
ονομασία συνεχίζει την αυτοκρατορική γεωπολιτική της με
στόχο την κάθοδό της στις
θερμές θάλασσες μέσω της
Μακεδονίας. Τώρα, όμως , ως
αντιπρόσωπο της στην περιοχή
χρησιμοποιεί την κομμουνιστική
ιδεολογία.
Όταν από το 1917 επικρατεί
στη Ρωσία η Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων,
ιδρύεται η Ένωση Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
Είναι το πρώτο Κράτος στην
Ιστορία το οποίο δεν προσδιορίζει η Γεωγραφία ούτε ένα
Έθνος ούτε Δυναστεία. Το
προσδιορίζει απλώς το πολίτευμα του, το σοσιαλιστικό καθεστώς του και η διαχείρισή
του από το σοβιέτ, δηλαδή
από τις αντιπροσωπείες των
εργατών, στρατιωτών και αγροτών. Συνεπώς μπορεί να επεκτείνεται αενάως παντού όπου
μια ακόμη επιχώρια κομμουνιστική επανάσταση επικρατεί
και ιδρύει μια Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η Σοβιετική Ένωση
συνεχίζει με άλλα μέσα τη
στρατηγική της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Για να επιτύχει
την κάθοδό της στο Αιγαίο ιδρύει την Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, που, όταν επικρατήσει η επανάσταση, θα είναι απλώς η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στα Βαλκάνια. Γι’ αυτό, το 1924
κηρύσσει ότι διεθνιστικό καθήκον όλων των κομμουνιστών
είναι η ανεξάρτητη Μακεδονία και η ανεξάρτητη Θράκη
που θα αποτελούν Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες.
Πολιτική φιλολογική Πατρών
Έτσι, η σοβιετική Ρωσία αποκτά πρώτη φορά Έλληνες
συμμάχους για την απόσπαση της Μακεδονίας : είναι οι
διεθνιστές κομμουνιστές. Όχι , όμως, όλοι. Πολλοί κορυφαίοι ηγέτες του ΚΚΕ διαφωνούν υπερασπιζόμενοι
τη Μακεδονία, όπως ο ιδρυτής της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» Γιάννης Πετσόπουλος, ο βουλευτής Σεραφείμ
Μάξιμος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αποστολίδης
και ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος. Διαγράφονται.
Διανοίγονται, έτσι, νέα δραματικά στάδια του Μακεδονικού. Στα επόμενα άρθρα.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
11
EΘNIKH HXΩ
άρθρα
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το απόρρητο σχέδιο-έκπληξη
των Αμερικανών για την Ελλάδα
Γράφει ο
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Συγγραφέας - Πτυχιούχος Νομικής
Κ
ωδικός «Σταθερότητα»: Αυτός είναι ο
τίτλος του απόρρητου σχεδίου των
Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα
αρχίσει να ξεδιπλώνεται λίγο πριν από τις
γερμανικές εκλογές, με τελικό στόχο τη μετάθεση της αποπληρωμής του ελληνικού χρέους κατά πενήντα χρόνια, το
2063.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία»,
οι Αμερικανοί έχουν χάσει την υπομονή τους με τους Γερμανούς και θεωρούν επικίνδυνη πολυτέλεια την αναμονή μέχρι
την άνοιξη του 2014, προκειμένου να αρχίσουν οι συζητήσεις για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.
Αξιολογούν προσεκτικά την κατάσταση στην περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανησυχούν για τη ρευστότητα
σε Συρία, Αίγυπτο, Τουρκία και, επειδή θεωρούν την Ελλάδα,
παρά τα προβλήματά της, όαση σταθερότητας (stability story), αποφάσισαν να κινηθούν στη μόνη χρονική συγκυρία που
κρίνουν ότι οι Γερμανοί μπορούν να εκβιαστούν: Κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής τους εκστρατείας. Η καγκελάριος
Μέρκελ, που δίνει τη μάχη για την επανεκλογή της στο αξίωμα με τους δικούς της όρους, δεν θέλει με τίποτε την επιστροφή του ελληνικού θέματος στην καρδιά των εκλογών.
Τα «νούμερα» που έκανε η τρόικα και ο εκπρόσωπος του
ΔΝΤ Μπομπ Τράα για την καταβολή της δόσης του Αυγούστου (αυτός, με ενθάρρυνση των ΗΠΑ, προκάλεσε την εμ-
πλοκή, όχι οι Γερμανοί) ανησύχησαν το Βερολίνο, μολονότι
προσπάθησε να το κρύψει. Το τελευταίο που χρειάζονται οι
Χριστιανοδημοκράτες του CDU στην τελική ευθεία της κούρσας θα ήταν μια αναβολή καταβολής της δόσης, μια πιθανή
στάση πληρωμών τον Αύγουστο και μια πρόωρη αναζωπύρωση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Δημοσίως ο Σόιμπλε υπερθεμάτισε στην αυστηρότητα που έδειξε η τρόικα
για την υλοποίηση των ελληνικών προαπαιτούμενων, αλλά
κατά βάθος ο προβληματισμός του για την εξέλιξη είναι έντονος.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από ανώτατες διπλωματικές πηγές, τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών και
Αμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζονται ένα πλήρες σχέδιο για την
οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, το οποίο προβλέπει τα εξής σημεία:
-Μετάθεση -και όχι διαγραφή- της αποπληρωμής του ελληνικού χρέους προς τον επίσημο κρατικό τομέα κατά πενήντα χρόνια (OSI), με έκδοση νέων ομολόγων λήξης 2063.
-Νέα μείωση των επιτοκίων αποπληρωμής κατά 50%, προκειμένου να ανασάνει ακόμη περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός σε ετήσια βάση.
-Επιστροφή των 9 δισ. ευρώ που κέρδισε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα από τα ελληνικά ομόλογα τα οποία έχει
στην κατοχή της.
-Σύσταση επενδυτικού fund αλληλεγγύης γενεών κατά το
πρότυπο της Νορβηγίας, στο οποίο θα διοχετεύεται τμήμα
των μελλοντικών εσόδων από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του ελληνικού φυσικού αερίου, προκειμένου να είναι εγγυημένη σε βάθος χρόνου η αποπληρωμή των δανείων.
-Ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της δωρεάν παραχώρησης στρατιωτικού υλικού.
-Αποχώρηση του ΔΝΤ από την Ελλάδα στα τέλη του 2013
και ανάθεση της επιτήρησης εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος στο μέλλον αποκλειστικά από τις υπηρεσίες της
Ευρωπαικής Επιτροπής και την Τask Force.
Αξιόπιστες πηγές από την αμερικανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι η εμπλοκή που υπήρξε για την ελληνική δόση και
οι διαρκείς απαιτήσεις που ήγειραν οι δανειστές μας έως την
τελική έγκρισή της δεν οφείλονται σε κάποια παραξενιά του
Σόιμπλε, αλλά στην Αμερική, η οποία, μέσω του ΔΝΤ, στέλνει
μηνύματα στη γερμανική πλευρά ότι ο ελληνικός φάκελος
πρέπει να κλείσει το ταχύτερο δυνατό με μια συμφωνία-πακέτο, που να περιλαμβάνει το χρέος, την ενέργεια, την ΑΟΖ,
το Σκοπιανό και το Κυπριακό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πληροφορία για τα υπερκέρδη αξίας 9 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την κερδοσκοπία στα ελληνικά ομόλογα διοχετεύθηκε στα Μέσα Ενημέρωσης από δυτικές πηγές και ο στόχος
είναι ένας: Η απαίτηση για την καταβολή τους στην ελληνική
κυβέρνηση, προκειμένου να κλείσει αμέσως η τρύπα του
κρατικού προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται ότι σε ακραίες
συνθήκες μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 δισ. ευρώ.
Πώς θα πουν «ναι» οι Ρώσοι
Η Νέα Γιάλτα στην περιοχή, και ιδιαίτερα στο Αιγαίο και
στην Κύπρο, βρίσκει εν μέρει σύμφωνη τη ρωσική πλευρά,
υπό την προϋπόθεση ότι θα της δοθούν στο πλαίσιο των
ιδιωτικοποιήσεων ο ΟΣΕ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και
ναυτική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Για τον ΟΣΕ έχουν έρθει, μάλιστα, σε συμφωνία με τους Γάλλους για την προμήθεια ηλεκτραμαξών και με τους Γερμανούς για τα ηλεκτρομηχανολογικά του σιδηρόδρομου. (Οι Ρώσοι έχουν αποφασίσει να περιορίσουν την έκθεσή τους στην παραπαίουσα
Τουρκία.)
Δεν εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα
Οι Αμερικανοί, που παρακολουθούν στενά τα ελληνικά πολιτικά πράγματα και στέλνουν ως πρέσβη τους στην Αθήνα
από τον Σεπτέμβριο τον έμπειρο διπλωμάτη Ρίτσαρντ Πιρς, ο
οποίος θήτευσε στο ελληνικό desk του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 (1985-1987), καταλαβαίνουν ότι, αν η κυβέρνηση Σαμαρά χρειαστεί να λάβει νέα
μέτρα το φθινόπωρο, δεν θα καταφέρει να αντέξει. Η ιδέα
ότι η τοπική φθίνουσα διαπλοκή απεργάζεται σενάρια αλλαγής πρωθυπουργού χωρίς προκήρυξη εκλογών δεν τους ενθουσιάζει, καθώς σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Συρία το τελευταίο που
θα ήθελαν θα ήταν η αναζωπύρωση της κρίσης και στο ελληνικό έδαφος.
Επιπροσθέτως και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που
κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για να κερδίσει την εμπιστοσύνη
τους, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει αισθητά έδαφος στις προτιμήσεις
τους, καθώς τα εσωκομματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της ισχυρής νεομαρξιστικής ομάδας Λαφαζάνη δεν
τον καθιστούν πολιτικά ελκυστικό. Τα όσα περίεργα άκουσε
και είδε ως παρατηρητής στο Συνέδριο της Αριστεράς ο νούμερο 2 του τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων Ρόμπερτ Μποντ
επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις τους.
Η λύση-πακέτο που προωθούν οι Αμερικανοί θεωρείται
πολιτικά διαχειρίσιμη από τους Γερμανούς, καθώς:
- Προβλέπει την εγγυημένη αποπληρωμή του ελληνικού
χρέους και δεν εκθέτει τη Μέρκελ στις κατηγορίες των αντιπάλων της για διαγραφή και χάρισμα των χρημάτων των Γερμανών φορολογουμένων.
- Βάζει στο παιχνίδι το θέμα της απεξάρτησης της Ευρώπης και του Βερολίνου από ρωσικές πηγές ενέργειας. Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ζητούν απευθείας αναθέσεις των
ενεργειακών κοιτασμάτων στη νότιο Κρήτη και το Ιόνιο, που,
μαζί με την υφαλοκρηπίδα στην Αλβανία (θα υπάρξει πίεση
Σαμαρά στον νέο πρωθυπουργό Ράμα για εφαρμογή της
συμφωνίας Καραμανλή
- Μπακογιάννη - Μπερίσα), αποτελούν το 40% της συνολικής ελληνικής ΑΟΖ.
Κατά την επίσκεψη του Σαμαρά
θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις
Οι εξελίξεις θα τροχιοδρομηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στις ΗΠΑ τόσο
στις 8 Αυγούστου, όταν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ομπάμα, όσο και κατά την ομιλία που θα απευθύνει ο Ελληνας
ηγέτης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου θα κάνει αναφορά στα ελληνικά εθνικά θέματα. Δεν
είναι τυχαίο που ο κύριος Σαμαράς θα έχει μαζί τους στις ΗΠΑ
τους υπουργούς Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Αμυνας
Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώτος είναι ο καθ" ύλην αρμόδιος τόσο για θέματα χρέους όσο και επενδύσεων, ενώ ο
δεύτερος είναι από καιρό ένθερμος υποστηρικτής της προ-
σέγγισης με ΗΠΑ - Ισραήλ και θεωρεί ότι δικαιώνεται από την
εξέλιξη των πραγμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ θα ακολουθήσουν δύο επισκέψεις υψηλού πολιτικού και διπλωματικού συμβολισμού: Θα έρθουν στην Αθήνα για διαβουλεύσεις με τους κυρίους Βενιζέλο και Αβραμόπουλο ο υπουργός
Εξωτερικών Τζον Κέρι και ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Τσακ
Χάγκελ. Μεγάλο μέρος της αμερικανικής ατζέντας συμπίπτει
απολύτως με την ατζέντα που έχει καταρτίσει για την ελληνική προεδρία της Ε.Ε. ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματά της, θα επιχειρήσει να εμφανιστεί και πάλι ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια, προωθώντας τις υποψηφιότητες της Αλβανίας και των Σκοπίων
(υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει λύση στο θέμα της
ονομασίας) για ένταξη στην Ε.Ε., ενώ ανοίγει νέο βηματισμό
στις σχέσεις της με Σερβία και Βουλγαρία. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της προεδρίας, θα τεθεί και πάλι το θέμα της ευρωπαϊκής ΑΟΖ στο τραπέζι. Αλλα θέματα που είναι στην κορυφή
της ατζέντας Σαμαρά κα θα τεθούν στον πρόεδρο Ομπάμα
είναι η προώθηση της ζώνης ελεύθερου εμπορίου Ε.Ε. ΗΠΑ, για την οποία ο πρωθυπουργός μίλησε πρώτος στους
Γερμανούς τον Νοέμβριο του 2012 (σε δείπνο επιχειρηματιών που οργάνωσε η εφημερίδα «Die Zeit») και η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.
Τι προβλέπει το «κείμενο εργασίας»
για Σκοπιανό, Κυπριακό και ΑΟΖ
Βεβαίως, στη διεθνή διπλωματία δεν παίρνεις τίποτε χωρίς
αντάλλαγμα. Οι ΗΠΑ θεωρούν ιδανική τη συγκυρία να κλείσει
τώρα το Σκοπιανό και να ενταχθούν οι γείτονες στο ΝΑΤΟ
προτού διασπαστούν από την αποσχιστική δραστηριότητα
του αλβανικού στοιχείου, να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση τον
Οκτώβριο για το Κυπριακό και να τροχιοδρομηθούν οι εξελίξεις για τη νέα «αρχιτεκτονική» της Μεσογείου στο θέμα της
ενέργειας. Το πακέτο παραείναι γενναιόδωρο για να μη ζητηθούν ανταλλάγματα. Στο Σκοπιανό ο πρωθυπουργός υποστηρίζει την πάγια ελληνική θέση, όπως αυτή αναθεωρήθηκε το 2007 από τους Καραμανλή - Μπακογιάννη, αλλά διπλωματικές πηγές παρατηρούν ότι:
Πρώτον, ο κύριος Σαμαράς έχει μετατοπίσει το βάρος της
διαπραγμάτευσης στην πάση θυσία διασφάλιση της ονομασίας erga omnes. Δεύτερον, στην πρόσφατη τοποθέτησή
του στο Συνέδριο της Ν.Δ., χωρίς να κάνει αναφορά στον γεωγραφικό προσδιορισμό, ζήτησε να παραιτηθούν οι Σκοπιανοί από τους αλυτρωτισμούς και να συμφωνήσουν με ένα
«νέο όνομα, που δεν θα θίγει την ελληνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας».
Στο Κυπριακό, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα: Οι ΗΠΑ επιθυμούν την επανέναρξη των συνομιλιών για διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ στον πρόεδρο Αναστασιάδη έχουν
φτάσει πληροφορίες ότι θα του ζητηθεί κάτι που είναι δύσκολα διαχειρίσιμο: Η σύσταση ταμείου αλληλεγγύης γενεών για τα έσοδα από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για τη σύσταση του
νέου κυπριακού κράτους, με βάση το σχέδιο Ανάν. Και σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιωχθεί η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος, οι ΗΠΑ προωθούν την ιδέα μιας νέας Γιάλτας στο Αιγαίο: Επιθυμούν το φυσικό αέριο Ισραήλ - Κύπρου
να διοχετεύεται στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας (όχι μέσω Κρήτης) και μετά Ελλάδας (βορείως, διά της αξιοποίησης του
αγωγού TAP), ενώ της Ελλάδας (Ιόνιο - νότια Κρήτη) μέσω
Ιταλίας - Μάλτας. Πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο που, αν
υιοθετηθεί, θα αλλάξει την «αρχιτεκτονική» της περιοχής για
πολλά χρόνια.
Πηγή: «κυριακάτικη δημοκρατία»
παραρτήματα 12
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
1.Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Δωδ/σου διορμοδοσία.
γάνωσε στο χώρο του γραφείου του ενη2. Ο Πρόεδρος και μέλη του Παρ/τος
μερωτική εκδήλωση, για την Εθελοντική
ΕΑΑΣ Δωδ/σου παρευρέθησαν, κατόπιν
Αιμοδοσία, μέσα στα πλαίσια της εβδομάπροσκλήσεως του Δκτη της 95 ΑΔΤΕ, στην
δας από 07
εκδήλωση τιμής
έως14 Ιουν 2013,
και απονομής
για την προώθηαναμνηστικών
ση της ιδέας της
διπλωμάτων
Εθελοντικής Αιστους αφυπηρεμοδοσίας στη
τήσαντες εθνοΧώρα μας .
φύλακες της
Ομιλητής της
περιοχής ευθύεκδήλωσης ήταν
νης της 95 ΑΔΤΕ,
ο πρόεδρος της
την Κυριακή 16
Εθελοντικής ΑιΙουν 2013 και
μοδοσίας Ρόδου,
ώρα 1100, στη
κ. Νικολάου ΦιΛέσχη Εθνοφυλήμονας. Στο τέλακής Ρόδου.
λος της ομι3. Ο Πρόλίας επακο- Εκδήλωση για την Εθελοντική Αιμοδοσία που έγινε στο εδρος και μέλη
λούθησε συζήτου ΠαραρτήμαΠαρ/μα ΕΑΑΣ Δωδ/σουν με ομιλητή τον πρόεδρο της
τηση και το Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ρόδου, κ. Νικολάου Φιλήμονας, τος
ΕΑΑΣ
ακροατήριο
Δωδ/σου παρέόπου παρευρέθησαν το ΤΣ και τα μέλη του Παρ/τος.
που αποτεστησαν, κατόπιν
λούνταν από μέλη της ΕΑΑΣ Δωδ/σου
προσκλήσεως του Δκτη του 6ου ΕΤΕΘ,
είχε την ευκαιρία να απευθύνει διευκρινιστην επιμνημόσυνο δέηση υπέρ πεσόντων
στικές ερωτήσεις στον ομιλητή επί του
των Καταδρομέων της Α’ΜΑΚ στους Ιερούς
θέματος. Η εκδήλωση ήταν επωφελής και
Αγώνες του Έθνους μας. Η τελετή πραγτα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να ενημεματοποιήθηκε στο στρ/δο της Μονάδος
ρωθούν επαρκώς για την Εθελοντική Αιτην 19 η Ιουλ 2013.
Εκδήλωση για τα 100 Χρόνια
από την σύσταση της ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την 20 Αυγ 2013
στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ» , σημερινό
Στρατηγείο της ΧΧ ΤΘΜ , εκδήλωση μνήμης για τα εκατό (100) χρόνια από την
της ΧΙ ΜΠ στην Καβάλα, φωτογραφίες
των διατελεσάντων Δκτων και το εμβλημα της ΧΙ ΜΠ. Παράλληλα αναφέρθηκαν
τα χαιρετιστήρια μηνύματα που απεστάλησαν στο παράρτημα από τους διατελέσυγκρότηση της ΧΙ ΜΠ. Η εκδήλωση περιλάμβανε:
α. Επιμνημόσυνη δέηση.
β.Χαιρετισμό του προέδρου της ΕΑΑΣ/
Παραρτήματος Καβάλας, Ταξχου εα Τζατζάρη Θεοδώρου.
γ. Ανάγνωση του ιστορικού της ΧΙ ΜΠ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
- Την 12-07-2013 και ώρα 10:00 ο Πρόεδρος του Τ. Σ. του Παραρτήματός μας
παρέστη στην Γενέθλιο ημέρα της 98 ΑΔΤΕ που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του
Στρατηγείου (Παγανή).
- Την 12-07-2013 και ώρα 10:00 ο Αντιπρόεδρος του Τ. Σ. του Παραρτήματός
μας παρέστη στην τελετή απονομής του
Πράσινου Μπερέ στους καταδρομείς του
Τ/ΠΕΝ 2013 Γ΄. ΕΣΣΟ Πέραμα Λέσβου
που πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο
«Υποστρατήγου Συρμακέζη Απολλόδωρου».
- Κατά την διάρκεια του μήνα εγράφησαν οκτώ (08) νέα μέλη στο Παράρτημά
μας προερχόμενα από το Στρατό Ξηράς.
δ. Κατάθεση στεφάνου στο ηρώο του
Στρατηγείου από τον πρόεδρο της
ΕΑΑΣ/Παραρτήματος Καβάλας.
ε. Εθνικός Ύμνος.
Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα τιμών της Μεραρχίας, όπου παράλληλα
προβλήθηκαν εικόνες από τα Στρατηγεία
σαντες Δκτες.
Παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, περιφερειακός σύμβουλος κύριος Παπακοσμάς
Κωννος, ο εκπρόσωπος του Δκτου του
Δ’ΣΣ Τξχος κ. Λαχανάς Γεώργιος, ο Υδκτης
της ΧΧ ΤΘΜ Τξχος κ. Ιωαννίδης Γεώργιος, ο
Αντιδήμαρχος Καβάλας κύριος Χ’’Αναστασίου Γεώργιος, ο Αστυνομικός Δντης Καβάλας κ. Κοσκερίδης Αβραάμ., ο τελευταίος διατελέσας Δκτης της ΧΙ ΜΠ, Υπτγος
εα. κ. Παπαζίδης Κωννος, σύσσωμο το ΔΣ
του παραρτήματος και πλήθος μελών και
φίλων του Στρατού της Καβάλας.
ΒΙΤΣΙ 2013: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1946-49
Β
έρνο ή Βίτσι. Ύψος 2128 μέτρα. Εδώ, στις υψηπετείς
κορυφές και στα ιστορικά περάσματα της πατρίδας
μας, που υψηλοτέρα των αρετών κατοικεί, η αρετή
της θυσίας, δόθηκαν και παίχτηκε η τελευταία πράξη,
από τις πιο σφοδρές μάχες των στρατιωτικών επιχειρήσεων 1946 – 1949.
Το κομβόι των προσκυνητών για το χώρο της τελετής
έχει από νωρίς ξεκινήσει. Η βυζαντινή πολιτεία της Καστοριάς, χερσόνησος στη δική της λίμνη, απομακρύνεται
σιγά-σιγά καθώς προχωρεί η ανάβαση της δημοσίας
«Χρωστάτε και σε όσους ήλθαν, πέρασαν,
θα ‘ρθούνε, θα περάσουν
κριτές θα μας δικάσουν,
οι αγέννητοι, οι νεκροί»
οδού προς το χώρο της τελετής.
Η διαδρομή, 27 χιλιόμετρα, μας αποκαλύπτει μίαμία τις ομορφιές της ορεινής φύσης. Τα πυκνά δάση
δρυός και οξιάς, με τα αλπικά ενδιάμεσα λιβάδια και
το λίκνισμα των «κορμιών» τους, το θρόισμα των
φύλων της αγέρωχης υψηλής χλωρίδας, μυστηριακά
θα έλεγε κανείς συνεπαίρνουν την καρδιά και το νου.
Το χρώμα του τοπίου σε φέρνει σε άλλες εποχές, που
η αρετή της θυσίας ήταν μέλημα και βίωμα καθημερινό.
Είναι, που η ανθρώπινη ιστορία, σε αυτόν τον ατμοσφαιρικό κόσμο, που το φυσικό σκηνικό δημιουργεί,
άφησε το δικό της ανεξίτηλο χρώμα.
Εφέτος ιδιαίτερα πολυπληθείς οι παρευρισκόμενοι
στο χώρο της τελετής. Πέρασαν τα 45 λεωφορεία,
εκτός των ΙΧΕ οχημάτων, δυόμιση ως τρεις χιλιάδες οι
προσκυνητές, θύμιζαν
τον παλιό καλό καιρό,
που οι άνθρωποι λες
από ένστικτο γνώριζαν
ότι οι δάφνες της δόξας δεν ανήκουν μόνο
στους νεκρούς μαχητές. Μοιράζονται επάξια στους συναδέλφους τους που επιβίωσαν και σε αυτούς
που με την παρουσία
τους, τους τιμούν.
Πλήθος προσκυνητών προσήλθε για να ανάψει ένα κερί στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου.
Σημ: Ο Ι.Ν. κτήστηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) Ν. Τοτονίδη και πρωτεργάτη στη παρακολούθηση κατασκευής τον ιδιώτη Αν. Μιχαηλίδη.
Η ΕΑΑΣ ως μεγάλος ευεργέτης προσέφερε το ποσό των 10.000 €
Συνέχεια
στη σελίδα 24
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
13 παραρτήματα
EΘNIKH HXΩ
παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΑΡΙΣΑ
Η ΣΑΑΤΧΣ (Παράρτημα Λάρισας) στο 307 ΤΣΥΑΥ 6 Αυγούστου 2013.
Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία στο 307 ΤΣΥΑΥ στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Σ
τρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία που
έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος,που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 307
ΤΣΥΑΥ(307 Τεχνικό Συγκρότημα Αεροπορικού Υλικού) στο
Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.
Στη φωτογραφία μεταξύ άλλων φαίνονται o Δκτης
του 307 ΤΣΥΑΥ Σχης(ΤΧ) Τοσιλιάνης Γεώργιος με την
σύζυγο του, το Προεδρείο του ΣΑΑΤΧΣ (Παράρτημα Λάρισας) Ανχης (ΤΧ) ε.α. Καραβίδας Θεοδόσιος, Τχης(ΤΧ)
ε.α Δολμές Στυλιανός, Ανθλγος(Τ Χ) ε.α Βαλάσης Χρήστος
και ο Ανθλγος((ΤΧ)ε.α Λιώνας Κωνσταντίνος. Ο Υπδκτης
Ανχης(ΤΧ) Ντάντος Αχιλέας,ο Υποστράτηγος ε.α Καπέλιος
Ιωάννης( που επί διοικήσεως του κτίστηκε ο Ναός της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), ο Ταξίαρχος (ΤΧ) ε.α
Πασματζής Κωνσταντινος, ο Σχης(ΤΧ)ε.α Ανυφαντής Νικόλαος.
ΞΑΝΘΗ
14 Ιουλ: Μνημόσυνο για θύματα της
Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο ’74
Πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο στους
ηρωικούς Νεκρούς και Αγνοουμένους, που τελέστηκε
στο Ιερό ναό Αγ. Παντελεήμονος στην παραλία Αβδήρων
Ξάνθης, Η δραστηριότητα διοργανώνεται κάθε χρόνο,
από το Σύλλογο Κυπρίων Ν. Ξάνθης και φέτος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14η Ιουλίου 2013.
Παρέστησαν, εκτός από τους Κυπρίους που διαμένουν
στο Νομό και τις γειτονικές πόλεις , ο Αντγος ε.α. και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Φωτιάδης, ως εκπρόσωπος
του Δήμαρχου Ξάνθης, εκπρόσωπος του Διοικητή του
Δ’ Σώματος Στρατού, εκπρόσωπος του ΑΔ Ξάνθης, εκπρόσωπος του Δήμου Αβδήρων, ο τέως Βουλευτής κ Φίλιππος Τσαλίδης, ο Άντγος ε.α. κ. Δημήτριος Φίλης ως
εκπρόσωπος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, όπως
και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών
Ν. Ξάνθης κ. Θεοφάνης Καραμπιπέρης.
Επακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση-τρισάγιο, στον
ειδικό χώρο του ‘’Άλσους των Αγνοουμένων’’, που έχει
δημιουργηθεί από το Σύλλογο Κυπρίων Ν. Ξάνθης, απο-
ΠΡ
Σ
ΧΩ
Ε
ΟΣ
8 Αυγ : Πρωτοβουλία για τη διάσωση των 7 Ι. Ναών
στα Πομακοχώρια
Εκδόθηκε ειδικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και δημοσιεύτηκε από
όλα τα τοπικά ΜΜΕ, με θέμα την μεγάλη ανταπόκριση
στην έκκληση του Παραρτήματος, για τη συντήρηση,
υιοθεσία και συμμετοχή σε εκκλησιασμούς στα επτά
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
Διοικητή Δ’ Σ. Στρατού
Αντιστράτηγο
Κύριο Χρήστο Χαλκίδη,
ΒΣΤ 906
Ξάνθη 15 Ιουλ.2013 Αρ. Πρωτοκ: 723
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
κλειστικά για τον Ιερό αυτό σκοπό, στην εγγύς περιοχή.
Τέλος ακολούθησε μικρή δεξίωση σε καφέ του οικισμού
των Αβδήρων.
Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ξάνθης, ευχαριστεί την Πρόεδρο
του Συλλόγου Κυπρίων Ν. Ξάνθης , κ.Ελένη Χατζηγεωργίου, για τις αδιάλειπτες προσπάθειες της για τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης της θυσίας των θυμάτων ,
όπως και της έντονης επιθυμίας να θυμίζει σε όλους, ότι
οι πεσόντες στον βωμό του καθήκοντος, δικαιούνται αιώνια μνήμη, μέχρι την τελική δικαίωση του σκοπού για
τον οποίον έπεσαν.
Αγαπητέ Στρατηγέ,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Παραρτήματος μας, σας ευχαριστούν θερμά που εγκρίνατε την σύνταξη μελέτης αντιστήριξης από 732 ΔΣΕ και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον « Ι. Ν. Ιωάννου του Θεολόγου», από προσωπικό
του 724 ΤΜΧ , ανταποκρινόμενος θετικά στην έκκληση
που απευθύναμε για το θέμα αυτό, για τη διάσωση του
συγκεκριμένου ναού.
Σύμφωνα με μαρτυρία μέλους μας, ο ναός κατασκευάστηκε
για τις ανάγκες του Φυλακίου με Στρατιώτες το 1965, με
πρωτοβουλία του τότε Διοικητή του 515ΤΠΖ, Άνχη (ΠΖ) Διονυσίου Τσούση, στο χώρο του Φυλακίου που έκτοτε μετονομάστηκε σε ΕΦ ‘’ Άγιος Ιωάννης’’( από Φυλάκιο ‘’Χαλήλ
Αγά’’ που λεγόταν, από το ‘όνομα του λόφου που ήταν κτισμένο).
Η συνεχής και ουσιαστική συμβολή του Δ’ Σ. Στρατού στην
Κοινωνική Προσφορά , ταυτόχρονα με το επιτελούμενο
Εθνικό σας έργο, μας κάνει διπλά υπερήφανους.
Για το ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Υπτγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης
(7)εκκλησάκια, που είχαν ανεγερθεί από ετών για τις
ανάγκες των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και προσωπικό
άλλων Φορέων, που στο παρελθόν, διέμεναν μόνιμα
στην παραμεθόριο περιοχή.
επιστολές
14
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Απαράδεκτος και άδικος ο τρόπος
μείωσης των συντάξεων
Γράφει ο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΪΚΙΔΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
Κ
ατ’ αυτάς, παντού το θέμα συζήτησης μεταξύ των
Αποστράτων, περιστρέφεται στις συνεχείς μειώσεις
των συντάξεων και στη δύσκολη οικονομική κατάσταση
στην οποία περιήλθαν οι Απόστρατοι. Διαμαρτύρονται ότι
δεν μπορούν, πλέον, να παρακολουθήσουν τις συνεχείς
μειώσεις των συντάξεων, τις παρακρατήσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ. Κάθε τόσο, όλως αιφνιδιαστικά, ως κεραυνός εν αιθρία, κάποιος νέος νόμος έρχεται
να μειώση τη σύνταξη, διότι οι ειδήμονες της Κυβέρνησης, που χειρίζονται τα οικονομικά, έπεσαν έξω στους
υπολογισμούς τους και επειδή δεν είναι ικανοί να πάρουν
από αυτούς που χρόνια λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα,
επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν επώδυνους τρόπους
σε βάρος των αποστράτων, αλλά και άλλων κοινωνικών
ομάδων.
Το δημοσίευμα αυτό, σκοπεί να παρέξει όλα εκείνα τα
στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι απόστρατοι για την σύνταξή τους (όσοι τα γνωρίζουν ας το
αγνοήσουν).
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Στη σύνταξη του μηνός Αυγούστου 2013, δεν υπάρχουν πλέον οι παρακρατήσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων, παρακρατήσεις αναδρομικών κ.λπ., υπάρχουν
μόνο οι μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και
4093/2012. Ευελπιστώ ότι δεν θα γίνουν άλλες μειώσεις
στη σύνταξη, καθόσον υπάρχει προς τούτο διαβεβαίωση
του πρωθυουργού (ίδωμεν).
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η βασική σύνταξη προκύπτει (συγκροτείται) από το σύνολο των κατωτέρω αποδοχών.
α. Από τον Βασικό Μισθό (βλέπε Πίνακα 1, συντελεστές
προσδιορισμού Βασικών Μισθών (Ν. 4093/2012).
β. Από το Χρονοεπίδομα (ΧΕ) Βλέπε Πίνακα 2, κλιμάκωσης Χρονοεπιδόματος (Ν.3205/2003).
γ. Από το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών (Ν.3408/2005 και
Ν.4093/2012). Το επίδομα αυτό 160 με 65 ευρώ, χορηγείται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. από 1-8-2012.
δ. Από το Επίδομα Υψηλής Ευθύνης (Ν.3075/2002) το
επίδομα αυτό καταβάλλεται από το βαθμό του Ταξιάρχου
και άνω.
ε. Από το Επίδομα 175 ευρώ (Ν.3029/2002 και
Ν.3075/2002. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από το
βαθμό του Συνταγματάρχου και κάτω.
Το σύνολο των ανωτέρω αποδοχών επί 80% προσδιορίζουν τη ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Αναλυτικά:
α. Βάσει του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) αρθ. 1 παρ. 10).
Από 1-11-2011 το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης Βασικής Σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 ευρώ μειώνεται
κατά ποσοστό 20%, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
β. Βάσει του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ. 40Α) αρθ. 1.
Από 1-1-2012 το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης Βασικής σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ μειώνεται
κατά ποσοστό 12% αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά της
μείωσης του Ν.4024/2012 και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
γ. Βάσει του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α).
Από 1-1-2013 η μηνιαία Βασική ακαθάριστη σύνταξη ή
το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων
άνω των 1000 ευρώ, μειώνεται ως εξής:
Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων
(1) Άνω των 1000 - 1500 ευρώ το σύνολο του ποσού
κατά 5%
(2) Από 1500,01 - 2000 ευρώ το σύνολο του ποσού κατά 10%
(3) Από 2000,01 - 3000 ευρώ το σύνολο του ποσού κατά 15%
(4) Από 3000,01 και άνω το σύνολο του ποσού κατά
20%
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης της μηνιαίας Βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων Βασικών συντάξεων αφαιρούνται τα ποσά της μείωσης των νόμων
4024/2011, 4051/2012 και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
α. Μηνιαίος φόρος
β. Υγειονομική περίθαλψη (Ν.4093/2012)
Υπολογίζεται επί του αθροίσματος της ακαθάριστης
Βασικής Σύνταξης και του Επιδόματος Οικογενειακών Βαρών (ΕΟΒ) με συντελεστή 4% αφού πρώτα αφαιρεθούν
τα ποσά των μειώσεων των νόμων 4024/2011,
4051/2012 και 4093/2012.
Ισχύς από 1-1-2013.
γ. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ0 νόμοι
3865/2010 και 4002/2011.
Υπολογίζεται επί του ποσού της ακαθάριστης Βασικής
σύνταξης ως Πίνακας 3.
δ. Έκτακτη Εισφορά (Ν.3986/2011).
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Κατά την γνώμη μου, είναι απαράδεκτος και άδικος ο
τρόπος βάσει του οποίου έγιναν οι μειώσεις των συντάξεων, δηλαδή πρώτα έγινε μείωση της ακαθάριστης σύνταξης που ήταν άνω των 1200 ευρώ κατά ποσοστό 20%
(Ν.4024/2011). Στη συνέχεια έγινε και δεύτερη μείωση
των συντάξεων που ήταν άνω των 1300 ευρώ κατά ποσοστό 12% (Ν.4051/2012). Το κακό, ολοκληρώθηκε,
προς το παρόν, και με τρίτη μείωση των συντάξεων που
ήταν άνω των 1000 ευρώ (Ν.4093/2012).
Ο τρόπος μειώσεων των συντάξεων με βάση το ύψος
των συντάξεων έβλαψε περισσότερο τους υψηλοσυνταξιούχους (Ανωτάτους) και λιγότερο τους χαμηλοσυνταξιούχους (κατωτέρους και κατωτάτους), συρρίκνωσε όλες
τις συντάξεις προς τα κάτω, προς μία και ενιαία (κοινωνική) σύνταξη χωρίς να ληφθεί υπόψη ο Βαθμός και οι
απορρέουσες εκ του Βαθμού υποχρεώσεις, ευθύνες
κ.λπ. Γεννάται το ερώτημα, ποιός ειδικός, οικονομολόγος, Υπουργός ή Βουλευτής, σοφίστηκε τον απαράδεκτο
και άδικο αυτό τρόπο που απαξιώνει και εξισώνει, στην
κυριολεξία, τους Βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας; Οι
διαφορές μεταξύ των συντάξεων, απορροφήθηκαν με
τις ρυθμίσεις αυτές, με αποτέλεσμα οι συντάξεις των
αποστράτων, όλων των βαθμών, να εξισωθούν με τη
σύνταξη Βαθμού Ανθυπολοχαγού.
Η κυβέρνηση προσέλαβε, όπως πληροφορούμαι, ειδικούς επιστήμονες και οικονομολόγους με αποζημίωση αμοιβή χιλια΄δων ευρώ να μαγειρέψουν τέτοιες οικονομικές αδικίες καικ σε απαράδεκτο βαθμό μειώσεις των
συντάξεων, γιατί γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι απόστρατοι, σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η
χώρα μας, δεν θα δημιουργήσουν στην Κυβέρνηση κανένα σοβαρό πρόβλημα.
Δυστυχώς, κοινή διαπίστωση, ότι η κυβέρνηση δεν
έλαβε υπόψη της ότι οι απόστρατοι από 30 και πλέον
χρόνια, ορισμένοι μέχρι και 40 (χρόνια), ηνάλωσαν την
ζωή τους μέσα στα Στρατόπεδα, χωρίς ωράριο εργασίας,
χωρίς επιπλέον αποζημιώσεις και αμοιβές υπερωριών,
μακράν, πολλάκις από τις οικογένειές τους και την φροντίδα των παιδιών τους, εκπαιδεύοντας τον Έλληνα στρατιώτη για να τον καταστήση άριστο μαχητή φροντίζοντας
ταυτόχρονα, με πατρική αγάπη και στοργή για την καλή
του σίτιση καικ διαβίωση.
Οι απόστρατοι για την απαξιωτική κατάσταση που βιώνουν σήμερα, φέρουν ευθύνη οι ίδιοι. Συνειδητά λέγω
ότι φέρουν ευθύνη, εκτός των άλλων, διότι οι διαδηλώσεις - διαμαρτυρίες για οικονομικά θέματα (ομολογώ ότι
συμμετείχα και εγώ) ουδέν θετικό αποτέλεσμα είχαν. Οι
διαδηλώσεις για οικονομικά θέματα, μάλιστα με τη συμμετοχή σ’ αυτές και ενστόλων Αξκών υποβάθμισαν τους
αποστράτους στη συνείδηση του Ελληνικού λαού και
έδωσαν το δικαίωμα στους ενεδρεύοντας να σχολιάσουν αρνητικά τις διαδηλώσεις και να πουν ότι ενεργούν
και αυτοί (οι απόστρατοι) ως συντεχνία που επιδιώκει οικονομικά οφέλη.
Οι διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες δυστυχώς δεν ευαισθητοποίησαν τα αυτιά της κυβερνήσεως, διότι γι’ αυτήν
τέτοιες ενέργειες είναι μία από τα ίδια, όπως και των άλλων κοινωνικών ομάδων της χώρας μας.
Η κυβέρνηση, τον μόνο κρότο που ακούει, είναι ο κρότος της ψήφου. Επειδή πιστεύω ότι, σχεδόν το σύνολο
των αποστράτων είναι ιδεολόγοι και σταθεροί στις πολιτικές τους πεποιθήσεις, δεν θα συμπράξουν στο άθλιο
ψηφοθηρικό μηχανισμό των κομμάτων. Προσωπικά πιστεύω ότι ισχυρότερος κρότος από τον κρότο της ψήφου
δεν θα υπάρξει με τα σημερινά δεδομένα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συντελεστών Προσδιορισμού Βασικών Μισθών
(Ν.4093/2012)
ΒΑΘΜΟΣ
Α/ΓΕΕΘΑ
Α/ΓΕΣ
ΓΕΠΣ-ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤ.
ΑΝΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΣΧΗΣ
ΑΝΧΗΣ
ΤΧΗΣ
ΛΓΟΣ
ΥΠΛΓΟΣ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2,14
1,94
1,81
1,69
1,60
1,50
1,31
1,18
1,11
1,06
1,04
1,00
Για τον προσδιορισμόο των
Βασικών Μισθών, ο Μηνιαίος Βασικός Μισθός του
Ανθυπολοχαγού ορίζεται
σε 875 ευρώ από 1-82012.
Για τον υπολογισμό της
σύνταξης ως Βασικός Μισθός λαμβάνεται ο Β.Μ.
της μισθολογικής προαγωγής των νόμων 2838/2000
και 3016/2002. Στην τροποποιητική πράξη σύνταξης εκάστου αναγράφεται
ο Βαθμός συνταξιοδότησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κλιμάκωσης Χρονοεπιδόματος (Ν.3205/2003)
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣ.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
ΠΟΣΟΣΤΟ
4%
8%
12%
16%
20%
24%
27%
32%
36%
40%
44%
48%
52%
56%
60%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με την συμπλήρωση
ενός έτους υπηρεσίας
4%. Στη συνέχεια κάθε
δύο χρόνια προσαυξάνεται κατά ποσοστό 4%
μέχρι 60% το μέγιστο
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κράτηση υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΑΣ)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Από 1400,01 - 1700 ευρ.
Από 1700,01 - 2000 ευρ.
Από 2000,01 - 2300 ευρ.
Από 2300,01 - 2600 ευρ.
Από 2600,01 - 2900 ευρ.
Από 2900,01 - 3200 ευρ.
Από 3200,01 - 3500 ευρ.
Από 3500,01 και άνω
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΣΧΥΣ
3%
6%
7%
9%
10%
12%
13%
14%
Από 1-8-2011
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
15
EΘNIKH HXΩ
θέματα
Νομικό Καθεστώς της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ),είναι
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ) και διέπεται ως
προς την λειτουργία της από το Ν.Δ 1171/72 (Φ.Ε.Κ.82/26-1972 τ.Α’) και από το Π.Δ.434/81(Φ.Ε.Κ118/ 5-5-1981
τ.Α’),όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Στο ως άνω νομικό πλαίσιο καθορίζονται
Ο Σκοπός της Ενώσεως
Τα μέλη της
Η Διοίκησή της
Οι Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,καθώς
και αυτές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτής.
Η Οικονομική υπηρεσία,καθώς και
Οι υποχρεώσεις των μελών αυτής.
Επιγραμματικά και δι’ολίγων θα αναφερθούμε στο
σκοπό,στην Διοίκηση, στα μέλη και στους πόρους της
Ενώσεως.
ΣΚΟΠΟΣ είναι
Η Σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφικότητας μεταξύ των μελών της.
Η Διατήρηση των σχέσεων με τους εν ενεργεία συναδέλφους.(Η Αποστρατεία είναι συνέχεια της ενέργειας)
Η επιμέλεια των συμφερόντων,η παρακολούθηση
και διεκπαιρέωση των γενικών ζητημάτων των μελών
μας.
Η με πνεύμα αλληλεγγύης παροχή βοήθειας,κατόπιν
αποφάσεως του Δ.Σ αυτής,στους λόγω εκτάκτων περιστάσεων,έχοντας ανάγκη,καθώς και στα έχοντα αρίστη
επίδοση στις σπουδές τους τέκνα.
Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής θέσεως των μελών μας.
Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των
μελών αλλά και των οικογενειών μας.(εδώ περιλαμβάνονται και οι οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων
μας)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΕΑΑΣ διοικείται από 11μελές Δ.Σ.,το οποίο εκλέγεται
,με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο και με
3ετή θητεία.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι ανώτατοι αξκοί
βαθμών Αντγου ή Υπτγου και σε περίπτωση μη υποβολής
υποψηφιότητας από αξκούς των βαθμών αυτών,εκλέγονται αντίστιχα οι πλειοψηφίσαντες εκ των λοιπών
υποψηφίων ταξχων ή ανώτερων αξκών.
Τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ προέρχονται από αποστράτους αξκούς οιουδήποτε όπλπου ή σώματος,του Σ.Ξ,τα
δύο εξ’αυτών προέρχονται υοχρεωτικά,ανά ένα από
το δικαστικό και οικονομικό σώμα.Τα υπόλοιπα δύο
μέλη προέρχονται από την πρώην χωροφυλακή (ΕΛ.ΑΣ)
Τα παραρτήματα της ενώσεως διοικούνται αναλόγως
της δυνάμεώς τους από 3μελή ή 5μελή συμβούλια,που
διορίζονται από το Δ.Σ/ΕΑΑΣ.
ΜΕΛΗ
Τα μέλη της ΕΑΑΣ διακρίνονται σε τακτικά και προαιρετικά.
Τακτικά είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν αποστρατεία
αξκοί του Σ.Ξ.και της πρώην χωροφυλακής (ΕΛ.ΑΣ),
που λαμβάνουν μέρισμα από το Μ.Τ.Σ.
Προαιρετικά είναι οι ορφανικές οικογένειες των τακτικών μελών,που λαμβάνουν μέρισμα από το Μ.Τ.Σ..Οι
μη λαμβάνοντες μέρισμα αξκοί και ανθστές καθώς και
οι ορφανικές οικογένειες με αιτησής τους και κατόπιν
εγκριτικής αποφάσεως του Δ.Σ/ΕΑΑΣ,η οποία καθορίζει
και τους οικονομικούς όρους της συμμετοχής τους.
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της ΕΑΑΣ προέρχονται από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών,που καθορίζονται κάθε φορά με
απόφαση του ΥΕΘΑ,κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ/ΕΑΑΣ,σε
ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1 της εκατό του δικαιωμένου μερίσματος
Από τις εισφορές των προαιρετικών μελών
Από τα πάσης φύσεως έσοδα από την περιουσία της
ΕΑΑΣ.
Από δωρεές ,κληρονομιές,κληροδοτήματα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλοι οι εν αποστρατεία
αξκοί ,καθώς και οι οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων μας,αποτελούμε τα μέλη της ΕΑΑΣ και δια του
οβολού μας συνεισφέρουμε στην λειτουργία και την
επίτευξη του σκοπού της.
Δεν αρκεί όμως η οικονομική συνεισφορά μας,απαιτείται
η εθελοντική προσφορά κυρίως από τους νεότερους
συναδέλφους ,οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν
πάρα πολλά με το νεανικό σφρίγος τους ,αλλά και τις
γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους.
Η ΕΑΑΣ είναι το σπίτι όλων των εν αποστρατεία
αξκών του Σ.Ξ και της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και των οικογενειών
των εκλιπόντων συναδέλφων μας,εδώ πρέπει να επιλύονται οι όποιες διαφωνίες,διαφορές και ότι άλλο
μας χωρίζει και όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε
για το κοινό καλό.
Το τελευταίο διάστημα και με το πρόσχημα ότι η
ΕΑΑΣ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συναδέλφων εμφανίστηκαν κινήσεις,ομοσπονδίες κ.λ.π.¨Ολες
αυτές είναι καλοδεχούμενες ,με την προυπόθεση της
συμβολής στο έργο της Ενώσεως,η οποία διέπεται
από νομικό καθεστώς,έχει μέλη αλλά και πόρους ,σε
αντίθεση με τις εμφανισθείσες κινήσεις κ.λ.π.
Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι στις επερχόμενες εκλογές,για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ,πρέπει να πυκνώσουν
οι τάξεις της ΕΑΑΣ για να καταστεί θεματοφύλακας των
συμφερόντων όλων μας, δυναμική και πιο διεκδεικητική.(άλλο να ψηφίζουν 6.000 και άλλο 40.000 μέλη.
Η Δύναμη της ΕΑΑΣ,είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο ,το
οποίο αποκλείει την όποια ομαδοποίηση ή κομματικοποίηση ,η δύναμή μας είστε όλοι εσείς που με την
συμμετοχή σας θα δώσετε προς κάθε κατεύθυνση το
μήνυμα της ενότητας και της υπερηφάνειας,που διακρίνει
όλους μας.
Εκδηλώσεις μνήμης στο Γράμμο για τους θυσιασθέντες
στις επιχειρήσεις 1946-49
Χαιρετισμός Αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ Υπτγου Ε. Ν. Δανιά
Σεβασμιώτατε,
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,εκπρόσωποι της τοπικής
κοινωνίας και λοιπών φορέων,
Κ.Πρόεδρε του Παραρτήματος Ιωαννίνων
Κυρίες και Κύριοι ευλαβείς προσκυνητές των Αθάνατων
Νεκρών της Περιόδου 1946-49
Σεβαστοί μου στρατηγοί
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου της
ΕΑΑΣ,του Στρατηγού Κ.Παντελή Μαυροδόπουλου,ο οποίος βρίσκεται στο ΒΙΤΣΙ για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Αισθάνουμαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια γιατί με
τα μέλη του Δ.Σ/ΕΑΑΣ,Ανχη (χ) κ.Ντούφα χρήστο και
την Ανχη (ΥΓ) κ.Μπενάκη Ιωάννα,είμαστε αναμεσά
σας,προκειμένου να αποτίσουμε τον ελαχιστο φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αθάνατους νεκρούς
του Εθνικού Στρατού της περιόδου 1946-49,οι οποίοι
υπακούοντας στα κελεύσματα της νόμιμης και δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης,ως άλλοι τριακόσιοι
των Θερμοπυλών θυσιάστηκαν ‘’της κοίνων ρήμασι
πειθόμενοι ‘’αφού πρώτα αγωνίστηκαν με θάρρος και
αποφασιστικότητα.Αλλωστε Σεβασμιώτατε κυρίες και
κύριοι δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη Θερμοπύλες χρησιμοποιείται αυτούσια στην Αγγλική γλώσσα για να καταδιχθεί ο μέχρις εσχάτων αγώνας.
Είμαστε όμως εδώ για να συνεορτάσουμε την λαμπρή
και περιφανή νίκη του Εθνικού Στρατού,ο οποίος υπό
την πεφωτισμένη Ηγεσία του Στρατάρχου Αλεξάνδρου
Παπάγου,επέφερε στους Κ/Σ τον Αύγουστο του 1949
το τελειοτικό κτύπημα εκπαραθυρώντας τους από τα
οχυρά τους εδώ στον Γράμμο αλλά και στο Βίτσι,γεγονός
που σήμανε το τέλος του συμμοριτοπολέμου.Το περί-
Ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας απευθύνοντας
χαιρετισμό στους παρισταμένους
λαμπρο αυτό γεγονός προκάλεσε τον θαυμασμό του
ελεύθερου κόσμου και απεκλείθη ως ‘’ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ’’
Επειδή Σεβασμιώτατε ,κυρίες και κύριοι η Ιστορία
πρέπει να μελετάται και να την αποδεχόμαστε όπως
ακριβώς είναι χωρίς σκοπιμότητες ,θα περίμενα σήμερα
εδώ στο ΓΡΑΜΜΟ ,σύσσωμη την Ηγεσία,για να συνεορτάσουμε την Πολεμική Αρετή των Ελλήνων,όπως
ακριβώς συνέβαινε παλιότερα που δεν επικρατούσαν
σκοπιμότητες.Με την παρουσία της θα τιμούσε μαζί
μας, τους ηρωικώς αγωνισθέντες και θυσιασθέντες για
την τιμή της Πατρίδος μας,αλλά και θα αποτελούσε
φωτεινό παράδειγμα προς τις νεότερες γεννιές.Η ΕΑΑΣ
είναι όμως σήμερα εδώ και θα είναι πάντοτε παρούσα
όπου πρέπει για να τιμά όλους αυτούς που έπεσαν μαχόμενοι στην εκτέλεση του καθήκοντος χωρίς σκοπιμότητες.
Θα ήθελα δι’ολίγων και επιγραμματικά να θυμιθούμε
πως φτάσαμε μέχρις εδώ.Οι λεπτομέρειες θα αναπτυχ-
θούν από τον προς τούτο ορισθέντα ομιλητή.
Το Κ.Κ.Ε.μετά την απελευθέρωση επεχείρησε δύο
φορές την δια των όπλων κατάληψη της εξουσίας.Η
πρώτη φορά ήταν τον Δεκέμβριο του 1944,που παρά
τις συμφωνίες που υπέγραψε στο Λίβανο και την Καζέρτα
έχοντας υπό τον έλεγχό του το σύνολο της
επικράτειας,αιματοκύλησε την Αθήνα.ΟΙ Δυνάμεις του
Εθνικού Στρατού και της Ελληνικής Χωροφυλακής μαζί
με τις Βρετανικές Δυνάμεις αμύνθηκαν και τους χάλασαν
τα σχέδια. (1ος γύρος)
Στη συνέχεια μετά την συμφωνία της Βάρκιζας σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΑΣ,το ένοπλο τμήμα του
δηλαδή έπρεπε να παραδώσει τον οπλισμό του και να
συμμετάσχει στις προκυρηχθείσες Εθνικές εκλογές για
τον Μάρτιο του 1946,αθέτησε και πάλι την υπογραφή
του,απείχε των εκλογών δημιούργησε τα γεγονότα του
Λιτοχώρου και τον βαρύ οπλισμό του τον προωθούσε
σε επίκαιρες θέσεις γιατί επεδίωκε την διά των όπλων
κατάληψη της εξουσίας (2ος γύρος)
Να λοιπόν πως φτάσαμε μέχρις εδώ,φτάσαμε χάρις
στην εμμονή του ΚΚΕ για την κατάληψη της εξουσίας.Όλοι
μπορούμε να φανταστούμε την τύχη της χώρας μας
,αν οι Εθνικές Δυνάμεις τον Αύγουστο του1949 υπο την
πεφωτισμένη Ηγεσία του Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου δεν επέφεραν το τελειοτικό κτύπημα στις δυνάμεις
των Κ/Σ ,οι Ηγέτες των οποίων ήθελαν την χώρα μας
δορυφόρο της Μόσχας.
Να λοιπόν γιατί η ΕΑΑΣ είναι σήμερα εδώ. Ειναι για να
τιμήσει τους αθάνατους νεκρούς αλλά και να εορτάσει
την Πολεμική Αρετή των προγόνων μας.
ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Σας τιμούμε και σας ευγνωμονούμε.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ.
άρθρα
16
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Επικαιρότητα - Διεθνείς εξελίξεις μείζονος
Ο κόσμος που αλλάζει
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ.
ΘΑ ΑΡΠΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ;
Γράφει ο
IΩANNHΣ MΠAΛTZΩHΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρώην ΑΚ.ΑΜ Τελ Αβιβ
Α
υτή την κρίσιμη περίοδο, όπου
αναμένεται η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, κατά
της Συρίας, όπου όπως φαίνεται, πολλά θα κριθούν και μια
νέα τάξη πραγμάτων θα αναπηδήσει, με αλλαγές συμμαχιών,
συνόρων κρατών και οικονομικών διαφοροποιήσεων σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και ας μην
εφησυχάζουμε ότι είμαστε μακριά και μάλλον δεν μας επηρεάζουν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, γιατί είμαστε πολύ
πιο κοντά από ότι νομίζουμε και σίγουρα οι εξελίξεις θα μας
αφορούν άμεσα.
Έτσι λοιπόν οι διάφοροι αναλυτές σε πολλά «Think Tanks»
παγκοσμίως, ως συνήθως προτρέχουν των γεγονότων, με
σκοπό να «αποκαλύψουν» τις μελλοντικές εξελίξεις και το
πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο
εγγύς μέλλον. Ιδιαίτερη σημασία για μας
έχουν οι αναλύσεις που αφορούν τις στρατηγικές συμμαχίες και ιδιαίτερα τις σχέσεις
ΗΠΑ και Τουρκίας.
Δεν θα ασχοληθούμε με το καυτό θέμα
της Συρίας, αλλά με το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας,
που όχι μόνο μας επηρεάζει άμεσα, αλλά
είναι καθοριστικής σημασίας για την εξωτερική μας πολιτική. Όπως είναι γνωστό,
τελευταία υπάρχει σοβαρός προβληματισμός και ανησυχία, με την αλλοπρόσαλλη,
παράξενη, απείθαρχη, προβληματική, μεγαλοιδεατική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, που πολλές φορές έχει ενοχλήσει σε
αβάσταχτο βαθμό το Αμερικανικό Administration, παρά την ανεξήγητη για πολλούς
«κατανόηση» του Μπαράκ Ομπάμα για την
«φίλη και σύμμαχο» Τουρκία.
Θεωρείται δεδομένο και αποδεκτό από
όλους, ότι ο κύριος παράγων και μοχλός των εξελίξεων
στην ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή είναι το
ενεργειακό και ιδιαίτερα τα τεράστια κοιτάσματα των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή .
Πολλοί αναλυτές και ιδιαίτερα Αμερικανοί, με αφορμή
τον πόλεμο της Συρίας και ιδιαίτερα τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων σημειώνουν με νόημα, ότι «Το φυσικό αέριο
της Μέσης Ανατολής αποτελεί ευκαιρία για τις ΗΠΑ να διαρρήξουν τις σχέσεις με την Τουρκία».
Έτσι τόσο ο αναλυτής Seth Cropsey, όσο και ο αρθρογράφος
αναλυτής Elad Benari, με πρόσφατα δημοσιεύματα επισημαίνουν και προτείνουν κατά κάποιο τρόπο στις ΗΠΑ, ότι
«Τα πεδία φυσικού αερίου στην Μεσόγειο παρέχουν στις
ΗΠΑ μία ευκαιρία να διακόψουν τις σχέσεις με την Τουρκία».
Μάλιστα οι αναλύσεις των βασίζονται και σε ανάλυση Αμερικανού αξιωματούχου, ο οποίος προτείνει στην Αμερικανική
κυβέρνηση, τη ρήξη των σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία
και την παράλληλη ενίσχυση της συνεργασίας της Ουάσιγκτον
με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η πολιτική και οι συμμαχίες στην
ανατολική Μεσόγειο αλλάζουν και το υφιστάμενο πλαίσιο
ασφάλειας της περιοχής τελεί υπό διάσπαση. Η περιοχή
είναι διηρημένη πλέον, τόσο εντός του μουσουλμανικού κόσμου, με τις υφιστάμενες συγκρούσεις, όπως Σουνιτών κατά
Σιιτών, Αδελφών Μουσουλμάνων κατά Σουνιτών κλπ., όσο
και μεταξύ αυτού (του μουσουλμανικό κόσμου) και των μημουσουλμανικών κρατών.
Βλέπουμε σήμερα, ότι μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται,
ως αποτέλεσμα τριών σημαντικών γεγονότων που εξελίσσονται ραγδαία σήμερα:
α) Της επαναχάραξης του χάρτη των υδρογονανθράκων
της περιοχής, με την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων στην Κυπριακή και την Ισραηλινή ΑΟΖ και
φυσικά των εν εξελίξει αποκαλύψεων των κοιτασμάτων μεγάλων ποσοτήτων υδρογονανθράκων και στην Ελληνική
ΑΟΖ.
Β) Της υιοθέτησης από την Τουρκία μιας εχθρικής νεοοθωμανικής ιδεολογίας, για κυριαρχία σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο, (που είναι δεδομένο ότι δεν θα της επιτραπεί από τις ισχυρές μουσουλμανικές ηγέτιδες χώρες της
περιοχής) που την καθοδηγεί στον 21ο αιώνα, και
Γ) Της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης» (επιμένοντας προσωπικά στον όρο εντός εισαγωγικών, για ευνόητους λόγους).
Εν μέσω αυτής της πολιτικής αλλαγής, η Ελλάδα και η Κύπρος – σε συντονισμό με το Ισραήλ - παρέμειναν τα κύρια
κράτη της περιοχής που είναι φιλικά προς τη Δύση, παρά τα
οξύτατα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
δύο Ελληνικά κράτη, που και εδώ τίθεται ο προβληματισμός,
αν η οικονομική κατάρρευση ήταν σχεδιαζόμενη, αλλά δεν
εξετάζεται στο παρόν. Όταν όμως η αστάθεια και ο φόβος
αυξάνονται, τότε η προβλεπτικότητα καθίσταται ιδιαίτερα
πολύτιμη.
Ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου σε θέματα πολιτικής
και ασφάλειας της Δύσης προσφέρουν στους διαμορφωτές
της πολιτικής των ΗΠΑ μία αψίδα και ασπίδα σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ φέρνουν την ΕΕ σε απόσταση
45 λεπτών από τα σύνορα του Ισραήλ. Η δυνατότητα
χρήσης λιμένων, ναυτικών εγκαταστάσεων, καθώς και στρατηγικών αεροπορικών βάσεων που παρέχουν επί μακρόν η
Κύπρος (αβύθιστο αεροπλανοφόρο) και η Ελλάδα (ιδίως με
την νήσο Κρήτη και την βάση της Σούδας) στις Ηνωμένες
Πολιτείες, επιτρέπουν στον Έκτο Στόλο των ΗΠΑ - εάν οι
ΗΠΑ αποφασίσουν να αναβιώσουν αυτήν την παλαιά κραταιά
ναυτική δύναμη, έστω και σε ένα ποσοστό της παλαιάς της
ισχύος - να διαφυλάξει τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας
της περιοχής. «Η αυξανόμενη αστάθεια της περιοχής έχει
αναβαθμίσει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου
και προσφέρει ένα κίνητρο στην αμερικανική ηγεσία να προωθήσει μια νέα τάξη που καθιερώνει στενότερες σχέσεις με
τις δύο χώρες και ενισχύει την περιφερειακή τους θέση»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές.
Δεν είναι τυχαίο ότι τελευταία τόσο η Ελλάδα, όσο και η
Κύπρος, από απαξιωμένα και ασήμαντα κράτη σε ολόκληρη
την περιοχή, αναδεικνύονται σε κράτη στρατηγικής σημασίας
για τις μελλοντικές εξελίξεις που αναμένονται στην περιοχή,
με όλα τα συνεπαγόμενα.
Ένα άλλος παράγων, που εξετάζεται από τους σκεπτικιστές
Αμερικανούς αναλυτές είναι η άνοδος του ριζοσπαστικού
Ισλάμ ως της πλέον ακμάζουσας πολιτικής δύναμης στην
περιοχή και η εμβάθυνση της σύνδεσης των ριζοσπαστικών
στοιχείων με την ‘Αραβική Άνοιξη’, που πλέον συνιστούν
μια μεγάλη απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, παρά τον
αρχικό σχεδιασμό των ΗΠΑ για άνοδο του μετριοπαθούς
Ισλάμ, τύπου Τουρκίας προ των τελευταίων επικίνδυνων
πρωτοβουλιών Ερντογάν, όπως αποδεικνύει το πρόσφατο
κλείσιμο 19 πρεσβειών των ΗΠΑ από τη Βόρεια Αφρική και
τη Μέση Ανατολή έως τη Μαδαγασκάρη. Ριζοσπαστικά
Ισλαμικά και αυταρχικά καθεστώτα έχουν αναδυθεί μετά την
κατάρρευση των παλαιών καθεστώτων της περιοχής, με
αποτέλεσμα η κατάσταση να χειροτερεύει σε σχέση με το
πριν. Η περιφερειακή μετατόπιση προς τον αυταρχικό
ισλαμισμό υπενθυμίζει την προειδοποίηση του καθηγητή
του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, του μακαρίτη Samuel
Huntington, όπου με το περίφημο βιβλίο του σχετικά με την
σύγκρουση των πολιτισμών, προβλέπει μια πάλη αντίστοιχης
διάρκειας και επικινδυνότητας με αυτή που διεξήγαγε προ
μερικών αιώνων η Ευρώπη, καθ’ όλη τη μακραίωνη κυριαρχία
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η σύγχρονη Τουρκία, που αποτελεί τη διάδοχο των Οθωμανών, έχει εγκαταλείψει το κεμαλικό εγχείρημα, που εγκαθίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ την δεκαετία του 1920 και κυβερνάται από ένα όλο και πιο καταπιεστικό, εχθρικό και
ισλαμικό καθεστώς, παρά την αρχική εντύπωση του δυτικού
κόσμου και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Η οικονομική ανάπτυξη της
Τουρκίας έχει ενθαρρύνει τον Πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν
να εμείνει στην ιδεολογία του, κατακρημνίζοντας τον ‘δυτικόστροφο’ και κοσμικό χαρακτήρα της σύγχρονης Τουρκίας
που διαδέχθηκε την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις αρχές του 20ου αιώνα. Αντί αυτού, ο Ερντογάν
έχει μεταστρέψει την πορεία της Τουρκίας προς την Ανατολή,
δίνοντας έμφαση στη Σουνιτική μουσουλμανική αλληλεγγύη
και στην εχθρότητα έναντι των μη μουσουλμανικών συμμάχων
των ΗΠΑ στην περιοχή. Η πολιτική του Ερντογάν, με ιδεολόγο
τον καθηγητή Νταβούτογλου ως ΥΠΕΞ, επιδιώκει να αποκαταστήσει την ηγεμονία που απολάμβαναν οι Οθωμανοί προκάτοχοί του.
Ο συνδυασμός της ισλαμικής διακυβέρνησης, της νεοοθωμανικής ιδεολογίας και της απόπειρας της Τουρκίας να
επανέλθει ως ηγεμόνας της περιοχής αντιτίθεται στο στόχο των ΗΠΑ για μια δημοκρατική
και ειρηνική περιοχή. Απειλεί τους συμμάχους
της Αμερικής - την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Βουλγαρία, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τον έλεγχο που ασκεί η Τουρκία
τόσο στην παροχή όσο και στην τιμολόγηση
του φυσικού αερίου που διέρχεται προς την
ΕΕ.
Η Ελλάδα και η Κύπρος, σύμφωνα με εξέχοντες αμερικανούς αναλυτές έχουν καταστεί
πολύ πιο σημαντικές για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.
Αμφότερα τα Ελληνικά κράτη έχουν ένα ισχυρό
συμφέρον για την περιφερειακή ενεργειακή
ασφάλεια, όπως και το Ισραήλ, όπου η ηγεσία
του Πολεμικού Ναυτικού ζήτησε τον Απρίλιο,
την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων τουλάχιστον κατά 760 εκατ. δολ., για την προάσπιση των προσφάτως ανακαλυφθέντων
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (κοίτασμα
Λεβιάθαν) , στην ΑΟΖ του Ισραήλ. Η ισχύς
του Π/Ν του Ισραήλ συμπληρώνει την ανωτερότητα (από
όλα τα κράτη της ανατολικής Μεσογείου) της Πολεμικής
του Αεροπορίας, έχοντας έτσι ισχυρό αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο.
Η Κύπρος υπέγραψε πρόσφατα ένα Μνημόνιο Συναντίληψης
με την αμερικανική εταιρεία Noble Energy με σκοπό την ανέγερση μίας μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Τα πρωτοφανή έργα κοινής ανάπτυξης ανάμεσα στο
Ισραήλ και στην Κύπρο για την ανάπτυξη και την εδραίωση
των πόρων τους θα μεταμορφώσουν τα δύο κράτη σε
μείζονες εξαγωγείς ενέργειας και θα βελτιώσουν περαιτέρω
τις ήδη στενές σχέσεις τους.
Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Arie Mekel, με πρόσφατες
δηλώσεις του έδωσε έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία
στον τομέα της ενέργειας, καθώς δήλωσε πως «Πιστεύουμε
ότι αυτές οι τρεις χώρες, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος,
εάν εργαστούμε από κοινού και χρησιμοποιήσουμε τις
δυνάμεις μας, όπως στον τομέα του φυσικού αερίου, θα
μπορούσαμε να καταστούμε από κοινού μια περιφερειακή
δύναμη που θα είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί [stand up to]
με άλλες περιφερειακές δυνάμεις».
Οι Αμερικανοί αναλυτές καταλήγοντας είναι βέβαιοι: «Οι
ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα προωθήσουν το επιτακτικό συμφέρον
τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της
Ευρώπης, τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ μέσω της επανεξέτασης της
προσέγγισης προς την Τουρκία και της ενίσχυσης των συμμαχιών της με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Η
εναλλακτική λύση - η παθητικότητα του «ηγείσθαι από τα
μετόπισθεν» - προβάλλει την αδυναμία μας και παρέχει πρόσθετες ενδείξεις περί της σταδιακής απόσυρσής μας από τα
διεθνή τεκταινόμενα».
Βέβαια όλα τα παραπάνω ενθαρρυντικά για μας, σε ότι
αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις στην περιοχή αναμένονται
μετά την λύση του θέματος της Συρίας, όχι με τις πολεμικές
επιχειρήσεις μακράς διάρκειας, που ονειρεύεται ο μεγαλομανής
Ερντογάν, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, που
στο προσεχές χρονικό διάστημα, υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών και όχι με πρωτοβουλίες μεμονωμένων κρατών,
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
17
EΘNIKH HXΩ
σημασίας
ή συνασπισμούς κρατών, που για δικούς των
λόγους επιθυμούν την λύση που τους συμφέρει.
Το άλλοθι των ΗΠΑ για χρήση χημικών και η
«κόκκινη γραμμή» που παραβιάστηκε από τον
Συριακό στρατό, δυστυχώς δεν πείθει και μάλλον
αποτελεί πρόσχημα για το προαναγγελλόμενο
κτύπημα, ώστε να καταβληθεί το καθεστώς
Άσσαντ και να «συρθεί» σε διαπραγματεύσεις,
καθόσον στο πεδίο των επιχειρήσεων ο Συριακός
στρατός θα ήταν ο σίγουρος και τελικός νικητής
του τρομερού αυτού εμφυλίου με πάνω από
120.000 νεκρούς μέχρι τώρα. Η λύση που
διαφαίνεται σχεδόν σαν δεδομένη από πολλούς
αναλυτές είναι οδυνηρή: Τριχοτόμηση ή και σε
περισσότερα κρατίδια- προτεκτοράτα, άρα ευκόλως ελεγχόμενα, με κυρίαρχη δομή, την
θρησκευτική και εθνολογική προσέγγιση και
ομοιογένεια (Σουνίτες, Σιίτες-Αλουίτες, Κούρδοι,
Δρούζοι).
Οι εξελίξεις αυτές, αν τελικά υιοθετηθούν
από την επίσημη Αμερικανική πολιτική και όπως
διαφαίνεται τελευταία ευτυχώς ο πρόεδρος
Ομπάμα αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα λάθη
του και να αποδέχεται την αλλαγή πλεύσης.
Σε αυτό συνέβαλλε ουσιαστικά το πανίσχυρο
Εβραϊκό λόμπυ, που αποφάσισε την πλήρη
υποστήριξη της Ελλάδος και την πλήρη εγκατάλειψη της Τουρκίας, θεωρώντας την ως εχθρό του Εβραϊσμού!!! Και βεβαίως η αλλοπρόσαλλη, προκλητική και μεγαλομανής πολιτική
του Ερντογάν. Ευχόμαστε ο Αλλάχ να του δίνει
μακροημέρευση, για το καλό της πατρίδος μας.
Την στροφή της Αμερικανικής πολιτικής θα την
διαπιστώσουμε λίαν συντόμως.
Φυσικά εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε δύο
πράγματα:
Το πρώτο αφορά την νοοτροπία και αντίληψη
που έχουν ορισμένοι (ευτυχώς πολλοί λίγοι)σχετικά με το Ισραήλ, που εκδηλώνεται από καχυποψία και άρνηση συνεργασίας, μέχρι και την
πλήρη απέχθεια. Η άποψή μας είναι ότι τα
εθνικά μας συμφέροντα υπερισχύουν αντιλήψεων, δεισιδαιμονιών, προκαταλήψεων, συμπαθειών κλπ.
Το δεύτερο είναι ότι Ελλάδα και Κύπρος θα
πρέπει να είναι ισχυρές αμυντικά με κάθε
τρόπο και μέσο, παρά την προσπάθεια απαξίωσης και μείωσης της αμυντικής αποτροπής
της χώρας, που τελευταία αποπειράται ύποπτα
για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος, με το
πρόσχημα της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η
αμυντική ικανότητα και η ασφάλεια της χώρας
δεν μπαίνουν σε Μνημόνια, οικονομικές «τακτοποιήσεις» και οικονομικούς επιτρόπους που
να ελέγχουν τα κονδύλια και τους διαφόρους
κωδικούς του ΥΕΘΑ.
Τουλάχιστον η στρατιωτική μας ηγεσία ας το
έχει κατά νουν και ας προσέχει τις σκοπέλους
και τις παγίδες των μνημονιακών άρθρων και
εντολών, που δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται
και δεν αποσκοπούν μόνο στα επιδιωκόμενα
οικονομικά αποτελέσματα, αλλά ίσως σε κάτι
πολύ περισσότερο και εθνικά επικίνδυνο. Προσωπικά έχω εμπιστοσύνη μόνο στις τάξεις των
Ελλήνων Αξιωματικών και εκτιμώ ότι όταν χρειαστεί και το καθήκον τους θα κάνουν όπως
πρέπει και το μεγάλο εθνικό ΟΧΙ θα πουν αν
απαιτηθεί. Δημοκρατικά και μαζί με τον απλό
Ελληνικό λαό, που ακόμη αγαπάει, εμπιστεύεται
και στηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Έτσι οι εξελίξεις σύντομα φαίνονται να είναι
ευνοϊκές. Θα πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία
αυτή την φορά και να μην παρασυρθούμε από
σύνδρομα αυτοκαταστροφικά. Η άποψή μας
είναι ότι ο ενεργειακός, αλλά στρατηγικής σημασίας άξονας Ισραήλ-Κύπρος- Ελλάδα και κατ’
επέκταση Ευρώπη, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ,
αλλά και με καλές και ειλικρινείς σχέσεις με
άλλες χώρες, όπως Ρωσία, Κίνα, Αραβικός κόσμος είναι εφικτός και η μοναδική μας ευκαιρία
να ξεφύγουμε από το φοβερό οικονομικό σπιράλ
καταστροφής του Έθνους μας, που άφρονες,
ανίκανες και υποτελείς ηγεσίες μας οδήγησαν
εδώ που είμαστε σήμερα.
Πηγές:Israel National News
PJ Media
Ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ
άρθρα
Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Συνέδριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΛΥΜΠΟΣ», HEPTAPOLIS
Τ
α μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ αισθάνονται ιδιαίτερα
ευτυχείς για το «άνοιγμα» της πνευματικής αλλά και πρακτικής
συνεργασίας μας, που έχει ως αφετηρία το World Philosophical
Forum, στις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου του 2013, με
Καθηγητές της Φιλοσοφίας , της Κοινωνιολογίας και της Κλασσικής
Φιλολογίας από πολλές χώρες του κόσμου .
Τα μέλη του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ που θα λάβουν μέρος στην
παγκόσμια αυτή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
είναι τα ακόλουθα:
Ευάγγελος Μουτσόπουλος – Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών
Μιχαήλ Πουλαντζάς – Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ε. Παν/μίου Ρώμης
Κωνσταντίνα Παλαμιώτου – Δρ. Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών - Σχολική Σύμβουλος
Στέφανος Βογαζιανός Ρόυ – Διδάκτωρ Εθνολογίας Παν/μίου Γλασκώβης,
Αντ. Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος
Ελευθέριος Φερεκύδης – Καθηγητής Ωτορ/γίας Παν/μίου Αθηνών
Stanley Sfekas – Καθηγητής Φιλοσοφίας Παν/μίου Indianapoli
Ιωάννης Μούστος – Οικονομολόγος
Παναγιώτης Αγγελόπουλος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Μάριος Δαμάσκος –Επιστημονικός Σύμβουλος Αξιοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων
Οι προτάσεις για την θεματική που θα αναπτυχθεί στο Φιλοσοφικό
αυτό Forum αναγράφονται ακολούθως και αφορούν στον τρόπο
διακίνησης ιδεών και στόχων που θα αξιοποιηθούν με πρακτικές
εφαρμογές, μετά το πέρας οικοδόμησης της HEPTAPOLIS
Παγκοσμιοποίηση
Ο όρος δεν είναι δόκιμος σε σχέση με αυτά που γίνονται στον
κόσμο. Η προσπάθεια των
« κέντρων εντολών» να μεταφέρουν, όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα από τους λαούς, στις «μεγάλες οικογένειες» και στις τράπεζες συνιστά :
«Παγκόσμιο οικονομικό έλεγχο», χωρίς όμως να μπορεί να εξασφαλίζει κατάργηση φυλών, εθνοτήτων, κοινωνικών φορέων και
κοινωνιών σε πλανητικό επίπεδο που αφορούν στην ουσία της
παγκοσμιοποίησης.
Μελλοντικοί στόχοι του ΟΗΕ- Ανακοίνωση του ΟΗΕ στον ΧΧΙ αι..
Υπάρχει ειδική έκθεση που αφορά στην «Δελφική Αμφικτιονία»
της HEPTAPOLIS , η οποία θα αποτελεί το «Συμβουλευτικό Όργανο
του ΟΗΕ» με αποφάσεις που θα λαμβάνει η Ακαδημία των Εθνών
(πρόληψη επαναστάσεων, πολιτικών συρράξεων , πολέμων,
απειλής της υγείας του πλανήτη κ.λπ.)
Η Δελφική Αμφικτιονία , ανώτερο όργανο της HEPTAPOLIS θα
διαμορφώνει το «νέο πρόσωπο» του ΟΗΕ, στις μελλοντικές
αποφάσεις τους για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των Δημοκρατικών θεσμών.
UNESCO- Μεσοπρόθεσμη στρατηγική.
Την κινητοποίηση του ανενεργού μηχανισμού της UNESCO –
όπως τουλάχιστον υπάρχει σήμερα – θα αναλάβει η ανανεωμένη
UNESCO που θα υπάρχει σε δικό της κτήριο, μέσα στην HEPTAPOLIS.
Ο πολύ σημαντικός ρόλος της UNESCO , όπως τουλάχιστον υπάρχει
στο καταστατικό της, θα ενισχυθεί από την ενεργό συμμετοχή της
Ακαδημίας των Εθνών και της Δελφικής Αμφικτυονίας, ώστε τα
αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας να βελτιώσουν το ποιοτικό
επίπεδο των σκοπών της UNESCO.
Ισλαμοποίηση της Ευρώπης.
Ο ορατός αυτός κίνδυνος, αποτελεί για την HEPTAPOLIS , ένα μεγάλο θέμα. Οι πράκτορες της «παγκοσμιοποίησης» , με βασικό
σκοπό τους την αποσύνθεση της Εθνικής και Θρησκευτικής ταυτότητας των λαών, διευκολύνουν την δημογραφική εξέλιξη των
εθνοτήτων του Ισλάμ με αυξητικές μεθόδους γεννήσεων. Με
ψευδεπίγραφους «ηθικούς νόμους» προωθούν τους Ισλαμιστές
στις χώρες του Δυτικού κόσμου, δημιουργούν τεράστια «έξοδα
απορρόφησης» των Ισλαμιστών στις προηγμένες χώρες τους και
έχουν εναγάγει σε επιστήμη την «φυγή» από την χώρα τους διότι
δεν υπάρχουν συνθήκες επιβίωσης.
Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ, έχει εκπονήσει ειδική μελέτη και στατιστικά
στοιχεία, παρουσιάζει σαν λύση: την παραμονή των Ισλαμιστών
στις χώρες γεννήσεώς τους, την δημιουργία βιομηχανιών, εργοστασίων και βιοτεχνιών στις ίδιες τις χώρες τους, την απασχόλησή
τους σε προηγμένες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική τους άνοδο
ως εργάτες και ως πολίτες, την απορρόφηση του παραγόμενου
έργου τους από τις χώρες της Δύσεως και την ειρηνική συνύπαρξή
τους με τους λαούς των Δυτικών χωρών.
Ανάπτυξις του INTERNET.
Στο εξαιρετικό αυτό θέμα θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι η
HEPTAPOLIS, έχει σαν βασικό της σκοπό, οι πνευματικές δυνάμεις
του κόσμου στα Γράμματα , τις Τέχνες, την Τεχνολογία και τις Επιστήμες να «συγκατοικήσουν» στην «ίδια γειτονιά» και να συζητούν
πρόσωπο με πρόσωπο τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη.
Το ΙΝΤERNET, ως φορέας επικοινωνίας, θα πρέπει να μεταφέρει
τις συνεχώς ανανεούμενες πληροφορίες στους φορείς της HEPTAPOLIS χωρίς όμως να υποκαθιστά την ζωντανή συνεργασία
τους. Τα Συμβούλια σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω skype, είναι απαραίτητο να διευρυνθούν και να αποτελούν την αρχική ανταλλαγή
απόψεων των ενδιαφερομένων. πριν τελικά συναντηθούν στην
HEPTAPOLIS για τις τελικές συμφωνίες.
Οι οργανωτές της Παγκοσμιοποίησης , θέλουν πράγματι όλα να
γίνουν γη ή κόσμος.
Αυτό όμως, είναι αδύνατον, λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι Νόμοι, η Φύσις και ο Κόσμος.
Δεν αλλάζουν: Οι φυλές, τα είδη, τα γένη, το κρύο, η ζέστη, η
ανάγκη για διατροφή , η ελευθερία του Νου, η αναζήτηση του
καλλίτερου…
Αλλάζουν: Οι συνθήκες διαβίωσης, οι οικονομικές συνθήκες, οι
πολιτικοί και κοινωνικοί κανόνες… ο τρόπος ζωής….
Αποτέλεσμα:
Η παγκοσμιοποίηση θα αποβεί , τελικά, μια ουτοπία. Οι Νόμοι
της Φύσεως δεν θα επιτρέψουν την επιβολή της. Όμως ,το κακό
που θα έχει γίνει θα είναι μεγάλο.
Η HEPTAPOLIS, υπερασπιστής των δικαιωμάτων των κοινωνιών,
των ανθρώπων, των ειδών, της φύσης, του Οικοσυστήματος, θα
αποτελέσει ένα δυνατό «μοχλό», μέσω της Σοφίας, της Επιστήμης
και της Τεχνολογίας, ο άνθρωπος να ξαναβρεί την «χαμένη του
ταυτότητα», η κατανομή του χρήματος παγκοσμίως, να γίνει δικαιότερη, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη και η πειθαρχία να επανέλθουν
στη λειτουργία των κοινωνιών και , όλοι, σε όλες τις φυλές του
κόσμου, να γίνουν περισσότερο ευτυχείς.
Προσπαθούν να αποδείξουν ότι: Το 99,9% του πληθυσμού της
Γης, δεν γνωρίζει καλά την Αρχαία Ελληνική Ιστορία!
Αυτό , δεν είναι σωστό. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 12% οι
λαοί του κόσμου, σήμερα, διδάσκονται στα σχολειά της Κατώτερης
και Μέσης Εκπαίδευσης τους αρχαίου Ελληνικούς μύθους, την
ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Σωκράτη , του Πλάτωνα
και του Αριστοτέλη.
Σε όλες τις Φιλοσοφικές έδρες των Ακαδημιών και των Πανεπιστημίων του Πλανήτη, διδάσκεται η Αρχαία Ελληνική Σοφία.
Όμως η HEPTAPOLIS θα ανεβάσει τα ποσοστά της αρχαίας Ελληνικής Γνώσης στους λαούς του κόσμου σε πολύ ανώτερα επίπεδα
διότι:
Τα 147 Δελφικά παραγγέλματα, γραμμένα σε Αρχαία Ελληνική,
θα υπάρχουν σε μαρμάρινες πλάκες μέσα στην Πόλη. Όλα τα κτηριακά συγκροτήματα θα έχουν τίτλους σε γλώσσα Ελληνική. Ολόκληρη η αρχαία Ελληνική Γραμματεία θα «διαπερνά» το σύνολο
των δραστηριοτήτων της HEPTAPOLIS. Και ο πολίτης του κόσμου
που θα επισκέπτεται ή θα σπουδάζει μέσα στην HEPTAPOLIS, με το
προσωπικό του GPS που θα μεταφράζει τα αρχαία Ελληνικά Κείμενα
στη δική του γλώσσα, θα του «εμφυτεύει» το πνεύμα του αρχαίου
Ελληνικού κόσμου μέσα στην ψυχή και τη σκέψη του.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
Γενικά, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Ακαδημαϊκές
ομάδες του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ μετά από πολλαπλές συσκέψεις
και συμβούλια τριών δεκαετιών, καταλήξαμε σε ένα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΗ της HEPTAPOLIS με όρους και κανόνες που δεν αντιβαίνουν
στο Διεθνές Δίκαιο και ανταποκρίνονται επαρκώς στους οριζόμενους
σκοπούς για τους οποίους θα οικοδομηθεί η HEPTAPOLIS.
Θα υπάρχει Βουλευτήριο, αλλά μόνον για τους Βουλευτές της
HEPTAPOLIS, των οποίων ο σκοπός είναι καθορισμένος.
Θα υπάρχουν κέντρα και άλλων Παγκοσμίων Οργανώσεων, εκτός
του ΟΗΕ και της UNESCO που ήδη έλαβαν την αρμόζουσα θέση.
Θα υπάρχει συγκρότημα Τραπεζών, αλλά όχι Κέντρο Τραπεζικού
Συστήματος που θα ελέγχει τις Τράπεζες του Κόσμου. Δεν
επιτρέπεται η HEPTAPOLIS να συνδεθεί με ολοκληρωτικά οικονομικά
καθεστώτα που θα τροποποιήσουν τους σκοπούς της.
Θα υπάρχει Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ , της οποίας τα 196 μέληΑκαδημαϊκοί, θα εκπροσωπούν ο καθ΄ ένας από μια χώρα, και
όλοι μαζί την HEPTAPOLIS .
Πέραν όλων αυτών, είμαστε πρόθυμοι να μας υποβάλλετε και
νέες ιδέες, προσαρμοσμένες στη γενική δομή του έργου της HEPTAPOLIS. Αυτό το θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ HEPTAPOLIS ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ- Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο προγραμματίσει για τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο- Δεκέμβριο του
2013 και Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2014 να πραγματοποιήσει
προβολές του Ντοκυμανταίρ : HEPTAPOLIS-Διεθνής Πράσινη Polis
στην μεγάλη αίθουσα προβολών του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Αθηνών.
Θα κληθούν να παραστούν Αξιωματικοί των 3 Σωμάτων των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι ημερομηνίες για κάθε προβολή θα δημοσιευθούν στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδος μας .
Ειδικώς για τους αξιωματικούς και τους συνοδούς τους, η
είσοδος θα είναι ελευθέρα.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ
θέματα
18
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Επικαιρότητα - Διεθνείς εξελίξεις μείζονος
Τι κρύβουν οι εξελίξεις στην Συρία;
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
Αντιναύαρχος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής Σ.Ν.Δ.
Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.Μ.Ε.
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η αναβληθείσα αλλά αναμενομένη περιορισμένης διάρκειας
και εκτάσεως επίθεση των Η.Π.Α. κατά του συριακού καθεστώτος Άσαντ δεν καθησυχάζει την διεθνή κοινότητα, δεδομένου ότι οι εκάστοτε πολεμικές επιχειρήσεις έχουν την
δική τους λογική, ποτέ δεν αποτελούν ακριβή αντίγραφα
παλαιοτέρων αναμετρήσεων και δεν ελέγχονται πάντοτε
πολιτικά, ιδίως όταν υπάρχει πληθώρα δρώντων, όπως
στην περίπτωση της Συρίας, των οποίων τα συμφέροντα,
συμπεριφορές και συσχετισμοί ισχύος συνθέτουν ένα
απρόβλεπτο ευρύτερο περιβάλλον, στο οποίο εύκολα
η στρατιωτική αναμέτρηση είναι δυνατόν να διαχυθεί.
Τα αποδεικτικά στοιχεία της κυβερνήσεως των Η.Π.Α.,
περί της χρήσεως χημικών όπλων από το καθεστώς
Άσαντ δεν έχουν μέχρι στιγμής κοινοποιηθεί είτε
δημοσίως είτε στον Ο.Η.Ε. (είναι νωπές οι μνήμες των
«αδειάσειστων» στοιχείων, προ της εισβολής στο Ιράκ).
Μετά την υπαναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την
έλλειψη μεγάλου αριθμού «προθύμων» συμμάχων και
την περιορισμένη υποστήριξη της αμερικανικής κοινής
γνώμης, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπαράκ Ομπάμα, αναζητώντας επαρκή νομιμοποίηση του εγχειρήματός του,
θα θέσει το θέμα της περιορισμένης στρατιωτικής απαντήσεως κατά της Συρίας, προς ψήφιση στο Κονγκρέσσο
(μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2013). Η καθυστέρηση αυτή
κρίνεται ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για βελτίωση του
διπλωματικού κλίματος κατά την συνάντηση των G-20
στην Ρωσία (5 και 6 Σεπτεμβρίου 2013) και παρέχει
χρόνο στην Αγγλία για να αναθεωρήσει την στάση της,
στον ΟΗΕ για να εκδώσει το πόρισμά του ως προς τον
υπαίτιο της χρήσεως των χημικών όπλων, στο Ιράν για να
συνδράμει σε πολιτική επίλυση του ζητήματος καθώς και
σε άλλα κράτη προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμμαχία
των «προθύμων».
Το 2012 ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. αυτοδεσμεύθηκε θέτοντας
ως «κόκκινη γραμμή» την χρήση χημικών όπλων και τώρα
που αυτά χρησιμοποιήθηκαν απειλείται η αξιοπιστία των
Η.Π.Α., έναντι φίλων και εχθρών, εάν δεν υπάρξει αμερικανική
στρατιωτική «τιμωρία». Εν τούτοις εάν οι ΗΠΑ κατέχουν
επαρκείς ενδείξεις ότι οι αναμενόμενες αντιδράσεις (από
Ιράν, Ρωσία, Κίνα, Χεσμπολάχ, Χαμάς, σιιτικοί πληθυσμοί
κ.λ.π.) θα αποσταθεροποιήσουν επικίνδυνα την περιοχή και
θα θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των Η.Π.Α. και του
Ισραήλ, μία αρνητική ψήφος του Κονγκρέσσου ενδεχομένως
να βγάλει τον Ομπάμα από την δύσκολη θέση (με πρόσχημα
τον σεβασμό της λαϊκής θελήσεως και παρά το δικαίωμά
του να δράσει αυτοβούλως).
Το πλέον πιθανό σενάριο είναι το Κονγκρέσσο να συναινέσει, στην περιορισμένη στρατιωτική αμερικανική δράση
κατά της Συρίας (χειρουργικού τύπου πυραυλική προσβολή
κατά ζωτικών στόχων, όπως συστήματα αεραμύνης, διοικήσεως και ελέγχου, επικοινωνιών, πυραύλων, αεροσκαφών,
κυβερνητικών κτιρίων κ.λ.π., συγκεκριμένης διαρκείας και
δίχως χερσαίες επιχειρήσεις). Στην περίπτωση αυτή, πέραν
του τιμωρητικού συμβολισμού, η επίθεση εκτιμάται ότι
αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του καθεστώτος Άσαντ, με
παράλληλη ενίσχυση των αντικαθεστωτικών ανταρτών,
προκειμένου η σχετική ισοδυναμία των δύο πλευρών να
τις ωθήσει στην εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής διπλωματικής
λύσεως. Υπό το πρίσμα αυτό είναι δυνατόν να ερμηνευθεί
και η ρωσική δηλωθείσα πρόθεση όπως μη εμπλακεί
ευθέως στρατιωτικά κατά την περιορισμένη επίθεση των
«προθύμων» κατά του Άσαντ. Παρά τις εν λόγω προθέσεις,
κρίνεται ότι το εγχείρημα αυτό όχι μόνο δεν θα επιφέρει
οριστικές μεταβολές στην περιοχή αλλά θα επιδεινώσει
την κατάσταση για τους εξής λόγους:
Η επίθεση δεν θα ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ (ιδίως
τώρα που έχει χαθεί οριστικά το στοιχείο του στρατιωτικού
αιφνιδιασμού), το οποίο θα σκληρύνει την στάση του και
θα εξακολουθήσει να στηρίζεται από Ιράν, Ρωσία και Κίνα.
Εάν η περιορισμένη επίθεση δεν επιτύχει τους σκοπούς
της, οι ΗΠΑ θα εμφανισθούν αδύναμες και θα τεθεί άμεσα
το θέμα της σκοπιμότητος του όλου εγχειρήματος.
Μετά από εκτεταμένες καταστροφές ζωτικών εγκαταστάσεων της Συρίας και σειρά παραπλεύρων απωλειών,
θα μειωθούν οι πιθανότητες διπλωματικής επιλύσεως των
θεμάτων τόσο της Συρίας, όσο και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Επιδείνωση των ήδη τεταμένων σχέσεων Η.Π.Α. – Ρωσίας
(ευρύτερα ζωτικά στρατηγικά, οικονομικά και ενεργειακά
ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή).
Αγνώστου εύρους αντιδράσεις της Συρίας, του Ιράν (δεν
αναμένεται ευθεία και ευρεία ανταποδοτική αντίδραση του
Ιράν, προκειμένου να διασφαλισθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, η οικονομία του, καθώς και η στρατιωτική του δυνατότητα αυτοάμυνας), της Χεσμπολάχ (το εύρος της αντιδράσεως συνδέεται με το αντίστοιχο του Ιράν), Χαμάς,
αλλά εμμέσως και Ρωσίας – Κίνας (π.χ. κυβερνοπόλεμος,
έγκαιρη ενημέρωση Σύρων για επερχόμενες πυραυλικές
προσβολές, προμήθεια Συρίας με πολεμικό υλικό κ.λ.π.),
κατά των Η.Π.Α., του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Ιορδανίας.
Ενδεχόμενη αυτόνομη και μη συμβατή με τα αμερικανικά
συμφέροντα αντίδραση του Ισραήλ, σε περίπτωση πυραυ-
λικής ή αεροπορικής ή τρομοκρατικής προσβολής του.
Διόγκωση και διάχυση στην ευρύτερη περιοχή του τεραστίου προβλήματος των Σύρων προσφύγων.
Επιδείνωση αμοιβαίων σχέσεων της ήδη διασπασμένης
αντιπολιτεύσεως, μέρος της οποίας εναντιώνεται σε κάθε
Δυτική επέμβαση η οποία κατά την άποψή τους ενισχύει το
Ισραήλ.
Επιπλέον ενδέχεται να ενδυναμωθούν ιδιαίτερα τα πλέον
δυναμικά στοιχεία της αντιπολιτεύσεως, τα οποία ανήκουν
στο ριζοσπαστικό Ισλάμ (Σαλαφιστές, σύμμαχοι της Αλ
Κάϊντα, στηριζόμενοι από την Σ. Αραβία).
Εάν η πρόθεση περιορισμένης αμερικανικής στρατιωτικής
τιμωρητικής δράσεως αποτελεί πρόσχημα για την δυναμική
επιβολή τελικής λύσεως στην περιοχή (ας μην ξεχνούμε
ότι και στην Λιβύη η αρχικώς διατυπωθείσα πρόθεση ήταν
η διασφάλιση ζώνης απαγορεύσεως πτήσεων), τότε το
όλο ζήτημα περιπλέκεται περισσότερο, καθ’ όσον ενδέχεται
η τρέχουσα εμφύλια διαμάχη να μετατραπεί σε θερμή
σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή
οι στρατιωτικές ενέργειες θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια,
διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. πέραν της πυραυλικής επιθέσεως και βομβαρδισμός από αεροσκάφη
των Η.Π.Α. και συμμάχων, προσβολή συριακών στρατευμάτων, πλέον ενεργός στρατιωτικός ρόλος της Τουρκίας,
πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ, καθώς και αριθμού αραβικών
χωρών, του Ισραήλ κ.λ.π.) και θα αποσκοπούν στην εκ των
πραγμάτων επιβολή της επόμενης ημέρας στην περιοχή
(π.χ. διαμελισμός της Συρίας σε κατάλληλα μικρότερα κρατίδια, κατά τρόπο διασφαλίζοντα την τοπική σταθερότητα,
καθώς και την εξυπηρέτηση των δυτικών αλλά και κατά το
δυνατόν των ρωσικών συμφερόντων). Εν τούτοις, η άνευ
όρων πτώση του καθεστώτος Άσαντ, αποτελεί στρατηγικό
ακρωτηριασμό του Ιράν και απομόνωσή του από ζωτικά
του περιφερειακά συμφέροντα (Χεσμπολάχ, σιιτικοί πληθυσμοί περιοχής, Παλαιστίνιοι, πρόσβαση στην Μεσόγειο,
εγγύτητα προσβολής του Ισραήλ, ενεργειακοί και οικονομικοί
λόγοι κ.λ.π.), γεγονός το οποίο πιθανότατα θα προκαλέσει
την ευρεία αντίδραση και εμπλοκή του (άμεση ή έμμεση
μέσω Χεσμπολάχ και Συρίας κατά του Ισραήλ, καθώς και
κατά στόχων αμερικανικών συμφερόντων), η οποία με την
σειρά της αναμένεται ότι θα προκαλέσει φαινόμενο ντόμινο
με απρόβλεπτες συνέπειες. Η συγκέντρωση ρωσικών πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων στην Α. Μεσόγειο επιβαρύνει
την ένταση και αυξάνει την ανησυχία, ενώ σε περίπτωση
στρατιωτικής εμπλοκής του Ισραήλ, εκφράζεται και ο προβληματισμός του κατά πόσο και έως πότε τα σουνιτικά
αραβικά κράτη θα εξακολουθούν να στηρίζουν την συμμαχία
των «προθύμων»;
Σε κάθε περίπτωση η επόμενη ημέρα στην περιοχή και
ιδιαίτερα στην περίπτωση μη συμμετοχής του Μπααθικού
κόμματος του Άσαντ στην εξουσία, κρίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα ασταθής (συνέχιση εμφυλίου, τρομοκρατικές ενέργειες
και διάχυση αυτών σε γειτονικά κράτη, εμπλοκή Ισραήλ
κ.λ.π.), δεδομένων των πολλών αντιμαχομένων εθνοτήτων
και θρησκευτικών δογμάτων, της ενδεχομένης προσβάσεως
ακραίων ισλαμιστών τρομοκρατών σε όπλα προηγμένης
τεχνολογίας ή μαζικής καταστροφής, του εκκρεμούς ιρανικού,
κουρδικού και παλαιστινιακού ζητήματος και όλα αυτά σε
συνδυασμό με τα συμφέροντα των κρατών της περιοχής,
καθώς και των Μεγάλων Δυνάμεων.
Η πλέον πιθανή περιοχή αμέσου επεκτάσεως της στρατιωτικής εμπλοκής είναι ο Λίβανος, ο οποίος αντιμετωπίζει
ανάλογο εθνοτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό κατακερματισμό.
Επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις της Χεσμπολάχ υπερβαίνουν
τους 100.000 μαχητές και το οπλοστάσιό της συμπεριλαμβάνει πυραύλους εδάφους – εδάφους, εδάφους – επιφανείας και εδάφους – αέρος καθώς και σημαντικό
αριθμό ρουκετών και αντιαρματικών όπλων. Η οργάνωση
αντιμετωπίζει εχθρική συμπεριφορά τόσο από πολιτικές
δυνάμεις εντός του Λιβάνου, όσο και από αραβικά
σουνιτικά κράτη αλλά σε περίπτωση πλήρους πολεμικής
εμπλοκής της, θα βασισθεί στην υποστήριξη του Ιράν,
της Συρίας και πιθανόν της Ρωσίας.
Η Τουρκία εμμένει και προτρέπει σε πλήρη Δυτική
στρατιωτική εμπλοκή (με συμμετοχή της Τουρκίας), μέχρι
της τελικής ήττας και πτώσεως του καθεστώτος Άσαντ,
επιδιώκοντας να έχει λόγο κατά την επομένη ημέρα,
προκειμένου να αποφύγει ανεπιθύμητες εξελίξεις στα
σύνορά της. Σε περίπτωση περιορισμένης Δυτικής επιθέσεως, εκτιμάται ότι η Τουρκία θα διαδραματίσει δευτερεύοντα υποστηρικτικό στρατιωτικό ρόλο, ενώ τυχόν
παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα την εμπλέξουν άμεσα. Με την μέχρι στιγμής περιφερειακή πολιτική της, όχι μόνο δεν έχει εκπληρώσει διακηρυχθέντες
σκοπούς της (π.χ. μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες)
αλλά έχει πλέον καταστεί μέρος του όλου προβλήματος
διατρέχοντας τον κίνδυνο η διαμορφούμενη τελική κατάσταση
να αποκλίνει από τα Εθνικά της Συμφέροντα. Σημεία που
εγείρουν ερωτηματικά, ως προς την τουρκική πολιτική,
είναι τα ακόλουθα:
Η Τουρκία έχει συμβάλει σημαντικά στην κλιμάκωση του
εμφυλίου πολέμου στην Συρία. Τα σύνορα της Τουρκίας
αποτελούν ελευθέρα ζώνη διελεύσεως στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και πάσης φύσεως αντιστασιακών ομάδων
κατά του καθεστώτος Άσαντ, μεταξύ των οποίων και
ακραίων ισλαμιστών που συνδέονται με την διεθνή τρομοκρατία.
Η Τουρκία προανήγγειλε κατηγορηματικά την απαίτηση
πτώσεως του καθεστώτος Άσαντ, δίχως να έχει τα κατάλληλα
εργαλεία και μέσα για να επιφέρει μόνη της το αποτέλεσμα
αυτό. Η πολιτική αυτή σε συνδυασμό με την αμέριστη
στήριξη των σουνιτών και την βιασύνη της να συμμετάσχει
στην συμμαχία των «προθύμων» (άνευ σχετικών πορισμάτων
και εγκρίσεως του ΟΗΕ), έχουν καταστήσει την Τουρκία
μέρος του προβλήματος και την έχουν εκθέσει διπλωματικά.
Τυχόν στρατιωτική επιθετική ανάμιξη της Τουρκίας, θα
έχει πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό και κοινωνικό κόστος,
καθώς και κόστος ασφαλείας. Επιπλέον, δημιουργείται το
διπλωματικό παράδοξο, η Τουρκία να συντάσσεται στρατιωτικά με την Δύση στην Συρία, όταν ταυτόχρονα την κατηγορεί για υποκρισία στην Αίγυπτο.
Τίποτε δεν καταδεικνύει, μέχρι στιγμής, ότι η Τουρκία
έχει αποτρέψει δυσάρεστες γι αυτήν εκπλήξεις της επομένης
ημέρας (π.χ. δημιουργία κουρδικού κράτους στα νότια
σύνορά της).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η κρίση στην Συρία υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο
μίας τοπικής συγκρούσεως. Το διακύβευμα της εμπλοκής
στην Συρία αλλά και της γενικής αστάθειας στην περιοχή
είναι ο γεωπολιτικός έλεγχος της Μ. Ανατολής, η οποία
αποτελεί κλειδί για τον ευρύτερο έλεγχο της Ευρασίας,
καθώς και κατ’ εξοχήν πεδίο ασκήσεως επιρροής για φιλόδοξες περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής.
Παρά την πιθανότητα τοπικών ανεξέλεγκτων δράσεων
και προκλήσεων που ενδεχομένως να κλιμακώσουν την
κρίση, εκτιμάται ότι τελικά οι ΗΠΑ και η Ρωσία, ως λογικοί
δρώντες, θα ελέγξουν την τελική έκβαση και θα εξασφαλίσουν μία λιγότερο ασταθή επόμενη ημέρα, αμοιβαίως
αποδεκτή.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
σημασίας
Διαπιστώνεται ότι ο Ο.Η.Ε. αδυνατεί και πάλι να εφαρμόσει τους
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, αφού τα επί μέρους Εθνικά Συμφέροντα
των κρατών του Συμβουλίου Ασφαλείας (Σ.Α.) αποτελούν την τροχοπέδη
λήψεως αποφάσεων. Δράσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, λαμβάνουν
χώρα επιλεκτικά και μετά από σύγκλιση συμφερόντων ή αδιάφορη
ανοχή επί μέρους κρατών του Σ.Α. (επί παραδείγματι η «ευαισθητοποιημένη» Δύση και οι Διεθνείς Οργανισμοί, δεν αντέδρασαν όταν το τότε
«ημέτερο» Ιράκ χρησιμοποιούσε χημικά όπλα κατά του Ιράν ή και στο
εσωτερικό της χώρας του).
Ο περιπετειώδης τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε
την τελική του απόφαση, ως προς την Συρία, υπενθυμίζει για μία
ακόμη φορά πόσο κρίσιμη και σύνθετη είναι διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο καθώς και τις υψηλές απαιτήσεις οργανώσεως, προπαρασκευής και εμπειρίας προς τούτο.
Η μεγάλης διάρκειας χρονική αναβολή της προαναγγελθείσης αμερικανικής πυραυλικής επιθέσεως κρίνεται ότι θα μειώσει δραστικά την
αποτελεσματικότητα του στρατιωτικού εγχειρήματος, αφού παρέχει
άφθονο χρόνο προετοιμασίας στον αντίπαλο (διασπορά προσωπικού,
μετακίνηση και απόκρυψη μέσων, συστημάτων και υλικών, ανάπτυξη
παραπλανητικών ομοιωμάτων, δημιουργία ανθρωπίνων ασπίδων με
χρήση αντιπάλων κ.λ.π.).
Κλειδί και προϋπόθεση για την ομαλή επίλυση του εμφυλίου στην
Συρία, αποτελεί μία κοινή συμφωνία μεταξύ των δύο αντιμαχομένων
μερών στην Συρία, των κυρίων πατρόνων αυτών (Ιράν και Σ. Αραβίας),
καθώς και των ΗΠΑ και Ρωσίας. Από τις εν λόγω συνομιλίες θα πρέπει
να εξαιρεθούν οι ακραίοι ισλαμιστές της αντιπολιτεύσεως, ενώ οι
δυνάμεις που τους στηρίζουν θα πρέπει να τεθούν προ των ευθυνών
τους.
Η ανωτέρω συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα
ασφαλούς παραμονής κάθε μειονότητος (εθνικής και θρησκευτικής)
στα πατρογονικά της εδάφη καθώς και την διατήρηση του πολιτισμού
και των πολιτιστικών μνημείων της.
Το μικρό διπλωματικό και στρατιωτικό εκτόπισμα της Ε.Ε., καθώς και
η αδυναμία ασκήσεως επιρροής ακόμη και σε περιοχές αμέσου ενδιαφέροντός της, όπως η Μ. Ανατολή (οι εθνικές δράσεις μεμονωμένων
ευρωπαϊκών κρατών δεν λογίζονται ως δράση της Ε.Ε.), θα πρέπει να
ανησυχούν τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., τουλάχιστον όσο και για τα οικονομικά θέματα.
Κατά την τρέχουσα συγκυρία η Ελλάδα θα πρέπει να φανεί συνεπής
στην παροχή λογιστικών και υποστηρικτικών διευκολύνσεων προς
τους συμμάχους της εφ’ όσον της ζητηθεί, δίχως την άμεση στρατιωτική
εμπλοκή της. Σε αντάλλαγμα της πολύτιμης (κατά ομολογία των ΗΠΑ)
προσφερομένης υπηρεσίας και συνδυάζοντας την στρατηγική της
σύγκλιση με το Ισραήλ, η χώρα μας επιβάλλεται όπως ζητήσει σθεναρά
(και όχι ψελλίζοντας), την βάσει του Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης,
ευνοϊκή διευθέτηση των θεμάτων των θαλασσίων ζωνών της Α. Μεσογείου (ειδικότερα η ΑΟΖ με την Αίγυπτο πρέπει να συμφωνηθεί
άμεσα για ευνόητους λόγους), την προστασία των ερεισμάτων μας
στην ευρύτερη περιοχή των συγκρούσεων (ελληνικός πληθυσμός,
πολιτιστικά μνημεία, Πατριαρχείο και χριστιανοί κ.λ.π.), οικονομική ή
και στρατιωτική βοήθεια για την χώρα μας κ.λ.π.. Εάν για την επόμενη
ημέρα προκύπτει ανάγκη αναπληρώσεως τυχόν στρατηγικών απωλειών
της Ρωσίας στην Μ. Ανατολή (διευκολύνσεις, ελλιμενισμοί, αγκυροβόλια),
η Ελλάς (ίσως και η Κύπρος), σε συνεννόηση με τους συμμάχους της
και δίχως να αιφνιδιάζει, θα μπορούσε να προσφερθεί για παροχή περιορισμένου επιπέδου ευκολιών προς την Ρωσία, χρησιμεύοντας ως
γέφυρα προσεγγίσεως των δύο Μ. Δυνάμεων, προ των κοινών τους
προκλήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να διατηρείται εθνική ετοιμότητα
παραλαβής ελλήνων της Μ. Ανατολής, καθώς και αποτελεσματικής
αποτροπής εισόδου νέου μεταναστευτικού ρεύματος προσφύγων,
ακόμη και με κατάλληλη συνδρομή (χερσαία και θαλάσσια) ευρωπαϊκών
δυνάμεων.
Επιστολή Ανδρέα Τερζόπουλου
Ζ
19
EΘNIKH HXΩ
ήτησα από το ΓΛΚ/46η Διεύθυνση, να ενημερωθώ επί του
τρόπου υπολογισμού αυτών και μετά από παρέμβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη, πληροφορήθηκα ότι οι μειώσεις αυτές
γίνονται πλέον από το ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης), οδός Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40 Αθήνα, ΤΚ 11745, κατ’ επέκταση του Ν.3607/07, για
την εφαρμογή-εκτέλεση των παραπάνω μειώσεων και κρατήσεων.
Δηλαδή σε ενδεχόμενη παρανομία, ΔΕΝ θα μπορούμε πλέον να παραπονεθούμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί το ΗΔΙΚΑ
είναι ιδιωτικού δικαίου και όχι Δημοσίου, που παραπέμπει ο
Συνταξιοδοτικός Κώδικας π.Δ. 169/2007, για τις πράξεις-αποφάσεις του αρμοδίου Διευθυντού του ΓΛΚ/46η-45η Δ/νση.
Παρακαλώ Κύριε Πρόεδρε, για την παρέμβαση της ΕΑΑΣ για
ό,τι υποπτευόμεθα σε βάρος της Σύνταξης των ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.
Ενέργειες επείγουν.
Με τιμή
Τχης (ΥΠ) ε.α. Ανδρέας Τερζόπουλος
θέματα
Η.ΔΙ.Κ.Α (Ιδιωτικού Δικαίου)
ΠΡΟΣ:
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ/ΔΝΣΕΙΣ 44-46η
ΚΟΙΝ:
ΕΑΑΣ/Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος,
ΕΑΑΣ/Γραμ/τεία-Γρ.Οικ. Ελέγχου
ΕΑΑΣ ΓΕΛΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ
Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου
www.eaas.gr, [email protected]
Χαρ. Τρικούπη 18α, Αθήνα ΤΚ 106 79
Τηλ.(210) 3632.517-FAX:3621.410
Φ.800/98/2178/ Σ.297
Αθήνα, 5 Σεπ 2013
Συν. στο έγγραφο :Ένα-1-Φύλλο
ΘΕΜΑ:Έλεγχος Συντάξιμων Αποδοχών
και Διενέργεια Πληρωμών
ΣΧΕΤ:
α. Ν.Δ.1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 82)
β. Ν.3607/2007 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινων.Ασφάλισης»
γ. ΠΔ 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών & Στρατιωτικών Συντάξεων»
δ. Η από 22 Ιουλίου 2013 Επιστολή κ. Τερζόπουλου Ανδρέα
Αξιότιμοι Κύριοι Διευθυντές,
1.Με τις διατάξεις του (β) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ 6 εδάφιο 8
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) καθορίσθηκε ότι από 1-7-2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»
καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών
συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2.Σύμφωνα με το εδάφιο της παρ.1 του άρθρου
66 του (γ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 6 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α
180/22-8-2011), «Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντάξεων, των βοηθημάτων και των
επιδομάτων που βαρύνουν το Δημόσιο και πληρώνονται από αυτό, με εξαίρεση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού
του Κώδικα (ΠΔ 169/2007) από τις Διευθύνσεις
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
με πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων».
για την ακολουθούμενη πλέον διαδικασία επί των
ως άνω περιπτώσεων καθώς και επί περιπτώσεων
που απαιτείται η επανεξέταση των πράξεων συνταξιοδότησης.
5.Έχοντας την πεποίθηση ότι, τόσο εσείς προσωπικά, όσο και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό
δυναμικό σας, συμμερίζεστε την εντεινόμενη ανησυχία των χιλιάδων μελών μας και των οικογενειών τους, λόγω των πολλαπλών και με
διαφορετική υπολογιστική διαδικασία μειώσεων
που έχουν επιβληθεί, απευθυνόμαστε σε εσάς με
την παρούσα επιστολή μας προκειμένου να, μας
ενημερώσετε επί των παρακάτω θεμάτων :
α.Είναι πλέον η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ο αρμόδιος φορέας
ελέγχου των συντάξεων των απόστρατων στρατιωτικών, στην οποία και θα πρέπει να απευθύνονται τα μέλη μας στις περιπτώσεις που αφορούν,
είτε σε ενστάσεις τους, είτε σε επιθυμία ενημέρωσής τους, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των
συντάξιμων αποδοχών και των επιβληθεισών μειώσεων/κρατήσεων?
3.Σύμφωνα με την (δ), συνημμένη, σχετική επιστολή του, το μέλος της ΕΑΑΣ κ. Τερζόπουλος Ανδρέας, μας γνώρισε ότι μετά από ενημέρωση που
του παρείχε η υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη, οι μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές γίνονται πλέον από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. Είχε υποβάλλει
προηγουμένως επιστολή στην Δνση 46η του ΓΛΚ
προκειμένου να, ενημερωθεί επί θεμάτων που
άπτονται τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων
επί των συντάξιμων αποδοχών του, χωρίς ωστόσο
να λάβει απάντηση.
β.Σε διαφορετική της παραπάνω περίπτωσης
απάντησής σας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε
τις αρμόδιες υπηρεσίες, στις οποίες δύναται ο
στρατιωτικός συνταξιούχος να απευθύνεται προς
ενημέρωσή του.
4.Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
(ΕΑΑΣ), ως ΝΠΔΔ, έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό της
την «Επιμέλεια των συμφερόντων και την παρακολούθηση και την διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών», σύμφωνα με το άρθρο 2 του
(α) σχετικού νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι μετά και τις τελευταίες μειώσεις που
επιβλήθηκαν με τον ν.4093/2012 η ΕΑΑΣ δέχεται
μεγάλο αριθμό αιτημάτων μελών της προκειμένου
να, ενημερωθούν σχετικά με, τις αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει πλέον να απευθύνονται για περιπτώσεις που αφορούν, είτε στον τρόπο
υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών ή και των
μειώσεων που επιβάλλονται από τους μέχρι σήμερα ψηφισθέντες νόμους συμπεριλαμβανομένων
και των κρατήσεων ως εισφορά αλληλεγγύης, είτε
δ.Ποιά είναι πλέον η διαδικασία για τις περιπτώσεις που υφίστανται ενστάσεις σε ήδη εκδοθείσες
συνταξιοδοτικές πράξεις, μετά τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν στην συνταξιοδοτική νομοθεσία.
γ.Σε ποιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ πρέπει να απευθύνονται τα μέλη μας για τις περιπτώσεις που
απαιτείται η επανεξέταση της συνταξιοδοτικής
πράξης, λόγω της διαφοροποίησης των στοιχείων
καθορισμού των συντάξιμων αποδοχών.
6.Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να,
συμβάλλουμε ως θεσμικά όργανα στην ορθή ενημέρωση των μελών μας παρακαλούμε για την παροχή των αιτηθέντων στην παραπάνω παράγραφο
στοιχείων.
Με Εκτίμηση,
Πρόεδρος
Μαυροδόπουλος Παντελής
Αντγος ε.α
Σημ: Η ΕΑΑΣ ευχαριστεί θερμά τον Συνταγματάρχη ε.α. (Ο) Νικόλαο Κοκκάρη, ελεγκτή δαπανών της
ΕΑΑΣ, για την μεγίστη συνδρομή του στις προσπάθειές της, προκειμένου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των τρεχουσών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν η Ένωση καθώς και τα
μέλη αυτής. Ο υπόψη Συνταγματάρχης άοκνα συντάσσει έγγραφα υψηλής επιτελικής μορφής προς
κάθε αρμόδια αρχή προκειμένου να τύχει αναλόγων απαντήσεων και να δρομολογήσει στην συνέχεια
η ΕΑΑΣ τις κατάλληλες ενέργειες προς το συμφέρον της αλλά και το συμφέρον των μελών της. Χαρακτηριστικό δείγμα το ανωτέρω έγγραφο το οποίο προήλθε από μια επιστολή του κ. Τερζόπουλου
Ανδρέα.
βιβλιοθήκη 20
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Η στήλη της βιβλιοθήκης
Χαρ. Τρικούπη 4, Τ.Κ.10679 Ἀθῆναι. Τηλ.210 3628976)
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Τά παρακάτω βιβλία ἔφθασαν στήν βιβλιοθήκη μας
καί αὐτόν τόν μῆνα:
«ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ» ἀπό τίς
ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ». Ἕνα ἀνθολόγιο δημοσιευμάτων
ἀπό τήν πέννα ἐκλεκτῶν Ἑλλήνων λογοτεχνῶν πού
ἀφορᾶ στήν δρᾶση τοῦ Στρατοῦ μας στίς νικηφόρες
μάχες τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. (Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ,
«ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Τό διεθνές περιβάλλον, ἡ Εὐρώπη καί τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας », τοῦ
Ἰωάννου Μήτσιου. Ὀ συγγραφέας, γεννημένος στά Γρεβενά, μέ σπουδές δημοσιογραφίας καί πολιτικῶν ἐπιστημῶν στήν Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική, μᾶς
ἀναλύει τήν σημερινή οἰκονομική κρίση στήν χώρα μας
καί προσθέτει ἕνα μικρό λιθαράκι γιά τό αὔριο τοῦ
τόπου μας. (Ἐκδόσεις Διώτη Μελπομένη, Πατησίων 5,
Τ.Κ. 104 31 Ἀθῆναι, τηλ.210 5234439)
«ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ, Τό χρονικό τῆς στρατιωτικῆς καταιγίδας -1943» τοῦ Ὑποστρατήγου
ἐ.ἀ.Γιῶργου Ἀνδρουλάκη. Ὁ Θεσσαλονικιός συνάδελφος διαμένει μόνιμα στήν Κῶ ὅπου ἀσχολεῖται ἐθελοντικά μέ τήν τοπική Πολιτική Προστασία καί μέ ἱστορικά
καί πολιτιστικά θέματα τῆς εὐρύτερης νησιωτικῆς περιοχῆς. Στό πλαίσιο αὐτό, εγραψε τό παραπάνω ἔργο
ποῦ ἀφορᾶ στό χρονικό τῶν ἄγνωστων πολεμικῶν γεγονότων στήν Κῶ τό φθινόπωρο τοῦ 1943. Περιγράφει
τήν εἰσβολή τῶν Γερμανῶν στό νησί, στό πλαίσιο τῶν
προσπαθειῶν κατάληψης τῶν Δωδεκανήσων μετά τήν
ἰταλική ἀνακωχή καί τήν βρετανική ἐπέκταση στό
Αἰγαῖο. Μιά ἱστορική μελέτη ἐπιβουλῆς κατά τῆς Κῶ μέ
ἀναφορές καί συγκρίσεις στήν σημερινή ἐποχή.
(Ἐκδόσεις Ἰωλκός, Ἀνδρέου Μεταξᾶ 12 & Ζ. Πηγῆς
Τ.Κ.106 81 Ἀθῆναι, τηλ.210 3304111)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σ
έ συνέχεια τῶν δύο ἐνημερωτικῶν δημοσιευμάτων, σχετικῶν μέ τήν ἱστορία τοῦ βιβλίου καί
τήν εἰσαγωγή στήν βιβλιοδεσία, θά προσπαθήσω
σήμερα νά σᾶς μυήσω στά «μυστικά» κατασκευῆς
ἑνός βιβλίου σέ ἐπίπεδο ἐγκυκλοπαιδικῶν καί ὄχι
εἰδικῶν, γιά νά μήν σᾶς κουράσω, γνώσεων.
Ἕνα βιβλίο, κατ’ ἀρχάς, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό τό
«σῶμα» (τά τυπογραφικά, δηλαδή, 16σέλιδα) καί
τά «καπάκια».
Γιά νά ἀρχίσει ἡ κατασκευή, λοιπόν, ἐνός βιβλίου
πρῶτα τό «ξηλώνουμε» καί τό φέρνουμε σέ μορφή τυπογραφικῶν φύλλων. Μετά, χρησιμοποιῶντας ἐνα εργαλείο ποῦ λέγεται «τεζάκι» ράβουμε, μέ τήν σειρά
τους, τά τυπογραφικά. Ἐτσι ἔχουμε ραμμένο τό σῶμα
τοῦ βιβλίου.
Στήν συνέχεια, κολλᾶμε τήν πλευρά πού ράψαμε,
τήν «ράχη», τήν ὁποῖα ἀφοῦ τήν στερεώσουμε σέ
μία «πρέσα» τήν «σφυρίζουμε» μέ ἕνα σφυρί
δίνοντάς του τήν γνωστή κυκλική μορφή πού ἔχουν τά
βιβλία στήν ράχη καί πού σήμερα, μέ τήν μαζική παραγωγή, τείνει νά γίνει ἐπίπεδη.
Κολλᾶμε τήν ράχη μέ ἕνα ἀραιό ὕφασμα «τέλλα»
καί χαρτί γιά νά τήν σταθεροποιήσουμε. Βάζουμε στίς
κορυφές τά «κεφαλάρια» (βιομηχανοποιημένα
σήμερα χειροποίητα παλαιότερα) γιά νά στερεωθοῦν
τά φύλλα καί ἔτσι τό σῶμα εἶναι ἕτοιμο.
Προχωρᾶμε στήν κατασκευή τῶν «καπακιῶν». (Ὄχι
«ἐξωφύλλων», γιατί ἐξώφυλλα λέγονται τά πρῶτα καί
τα τελευταῖα φύλλα τοῦ βιβλίου ἤ τά μαλακά καπάκια
τῶν βιομηχανοποημένων βιβλίων). Τά «καπάκια» ἀποτελοῦνται κυρίως ἀπό χαρτόνια, (δυνατόν καί ἀπό
ἄλλα ὑλκά. π.χ. ξύλο), ἐπενδυμένα μέ ὕφασμα ὁπότε
λέγονται πανόδετα ἤ μέ δέρμα (δερματόδετα) ἤ
ἡ ράχη μόνο μέ δέρμα καί τό ὑπόλοιπο μέ ὕφασμα ἤ χαρτί.
Στήν συνέχεια συνδέουμε τά καπάκια μέ τό σῶμα.
Στά πανόδετα τά καπάκια κατασκευάζονται ξεχωριστά
και μετά συνδέονται μέ τό σῶμα. Στά δερματόδετα τά
καπάκια καί τό σῶμα «δουλεύονται» ταυτόχρονα.
Τέλος κολλᾶμε ἐσωτερικά, ἐμπρός και πίσω, δίφυλλες
κόλλες χαρτιοῦ γιά νά μήν φαίνονται τά ραψίματα οἱ
ὁποῖες λόγω ἐμφάνίσεώς των λέγονται «μαρμαρόκολλες». Καί αὐτές εἶναι βιομηχανοποιημένες
σήμερα, χειροποίητες παλαιότερα.
Ἐδῶ ἀναλαμβάνει τήν συνέχεια ὁ «χρυσοτύπης».
Εἶναι ὁ εἰδικός τεχνίτης ὀ ὁποῖος γράφει τά, χρυσά
συνήθως, γράμματα καί τά διακοσμητικά στοιχεῖα
ἐξω ἀπό τό βιβλίο καί αὐτό εἶναι, πλέον, ἕτοιμο.
Μέ τά λίγα λόγια ποῦ ἔγραψα, ἀποκτήσαμε μιά
εἰκόνα γιά τό πῶς κατασκευάζεται ἕνα βιβλίο καί ἔτσι
μποροῦμε καί νά κρίνουμε κατά πόσο εἶναι ἀκριβό ἤ
φθηνό αὐτό, ἀπό πλευρᾶς βιβλιοδεσίας καί μόνο. Τό
δέρμα π.χ.εἶναι πολύ ἀκριβότερο ὑλικό ἀπό τό ὕφασμα.
Δύο λόγια γιά τήν «Βιβλιοδεσία Τέχνης»:
Ἡ «Βιβλιοδεσία Τέχνης» γνωστή καί ὡς «Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία» ἤ «Στάχωση» τῆς Βυζαντινῆς περιόδου, εἶναι ἡ τέχνη κατάσκευῆς,
ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΣΕ 1956
Η ΕΑΑΣ ευχαριστεί τον Σύνδεσμο της Τάξεως
ΣΣΕ 56 για το λεύκωμα που μας παρέδωσε για
να εμπλουτίσει στη βιβλιοθήκη της Ενώσεως.
Καλούνται και οι άλλοι Σύνδεσμοι Τάξεων
ΣΣΕ και ΣΜΥ να αποστείλουν τα λευκώματα
τους εφόσον διαθέτουν.
Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ –
Γεωστρατηγική Ανάλυση της Μεσογείου
Προγραμματίζεται μια σειρά παρουσιάσεων του βιβλίου «Η καθ’ήμας θάλασσα - Γεωστρατηγική Ανάλυση της
Μεσογείου» του Υπτγου ε.α. Ι. Παρίση
στο τέλος του Σεπτεμβρίου στη Θράκη.
Ειδικότερα
-25 Σεπ στην Καβάλα, με την συνδιοργάνωση του Δήμου
-26 Σεπ στην Κομοτηνή με την συνδιοργάνωση του πανεπιστημίου
-27 Σεπ στην Αλεξανδρούπολη, με την
συνδιοργάνωση του Δήμου
Ομιλητές θα είναι δήμαρχοι, πολιτικοί,
καθηγητές. Έγκαιρα θα είμαι σε θέση να
σας στείλω ηλεκτρονικά τις προσκλήσεις.
Η ΕΑΑΣ προσκαλεί τα Μέλη των παραρτημάτων μας που κατοικούν σε Κομοτηνή, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη να
παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις του
υπόψη βιβλίου.
συντηρήσεως, (ἄν χρειάζεται) καί διακόσμήσεως ἑνός
βιβλίου ἐξ’ ὁλοκλήρου χειροποίητου (κεφαλάρια, μαρμαρόκολλες, βαφή δέρματος καί λοιπῶν ὑλικῶν καί
ἐργασιῶν).
Ἡ φαντασία, οἱ γνώσεις, ἡ ἱκανότητα καί κυρίως ἡ
ἀγάπη πού ἔχει ὁ βιβλιοδέτης Τέχνης γιά τό βιβλίο, καθορίζουν τό ὰποτέλεσμα μιᾶς βιβλιοδεσίας. Ὅπως
λοιπόν καταλαβαίνετε, δέν εἶναι δυνατόν νά κατασκευασθῆ ἕνα δεύτερο ἀπόλυτα ἴδιο βιβλίο. Γιά αὐτό
μοναδικά
τά βιβλία αὐτά εἶναι
.
Κάθε δύο χρόνια, περίπου, πραγματοποιεῖται
διεθνές FORUM Βιβλιοδεσίας Τέχνης σέ διάφορες
πόλεις τῆς ὑφηλίου στήν ὁποῖα λαμβάνουν μέρος βιβλιοδέτες ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Ἐκεῖ, σέ ἕναν εὐγενή
ἀνταγωνισμό, παρουσιάζεται ἡ ἐξέλιξη τῆς τέχνης
αὐτῆς καί οἱ σύγχρονες τάσεις στήν κατασκευή καί
διακόσμηση ἑνός βιβλίου. Οἱ καλλιτέχνες χρησιμοποιοῦν διάφορα ὑλικά, ὅπως δέρματα φιδιῶν, ψαριῶν, χελιῶν, σαλαχιῶν, ταράνδου, φώκιας, μέταλλα,
ξύλα, μάρμαρα, πηλό, πολύτιμες πέτρες, ἀσήμι χρυσό,
κεντήματα καί ὅτι ἄλλο μπορεῖ νά φαντασθεῖ κανείς,
γιά νά κατασκευάσουν ἕνα βιβλίο, νά τό παρουσιάσουν καί νά ἐντυπωσιάσουν τό κοινό καί τίς κριτικές ἐπιτροπές.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία ἀπό τίς πρωτοπόρες χῶρες τοῦ
θεσμοῦ αὐτοῦ καί συμμετέχει μέ τήν καλλίτερη παρουσία. Ἀς μήν ξεχνᾶμε ὅτι καί αὐτή ἡ τέχνη εἶναι
Ἑλληνική!!
Νικόλαος Νίκας
Ταξίαρχος ε.α.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 2 ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Η ΕΑΑΣ, αντιπροσωπευομένη δια του Προέδρου της,
θα είναι συντονιστής κατά την
παρουσίαση δυο (2) πρόσφατων βιβλίων του αντγου ε.α. Κώστα Παδουβά
στο Πολεμικό Μουσείο τον επόμενο μήνα με τίτλους:
«Ιχνηλατώντας την Ρωσική παρουσία
στην Ελλάδα-Κρήτη 1897-1913» και
«Ιερή –Ιστορική Μονή Αρκαδίου
από έποψη Μηχανικού και στρατιωτικού»
Αμφότερα προλογίζονται από τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
ενώ στο πρώτο απευθύνει μεστό λόγο προς τους αναγνώστες του βιβλίου
ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα κ, Βλαδίμηρος Ι. Τσχικβισβίλι.
Η ακριβής ημερομηνία της όλης αυτής εκδήλωσης του Οκτωβρίου 2013,
θα καθοριστεί από τον κ. ΥΕΘΑ και θα ανακοινωθεί ανάλογα
με τον προσφορότερο τρόπο.
Εκ της ΕΑΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
21
EΘNIKH HXΩ
ρηλάξ
H ΣTHΛH
του ΓΕΛΙOΥ, της ΘΥΜOΣOΦΙΑΣ,
των ΠΑΡΑΒOΛΩΝ και ΜΥΘΩΝ, του OΔΗΓOΥ ΖΩΗΣ
και ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ, κ.λπ.
Έτσι άρχισε ο καυγάς...
*Κάποια Χριστούγεννα αγόρασα στην
πεθερά μου για δώρο έναν τάφο σε ένα
ωραίο νεκροταφείο.
Τον επόμενο χρόνο δεν της αγόρασα
δώρο.
Όταν με ρώτησε γιατί, της είπα:
- Ε, μα δεν χρησιμοποίησες ακόμα το
δώρο που σου έκανα πέρσι!
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
* Βγήκαμε με την γυναίκα μου για φαγητό.
Ο σερβιτόρος, για κάποιο λόγο, πήρε
πρώτα την δική μου παραγγελία.
- Θα πάρω την μοσχαρίσια μπριζόλα.
Λίγο ψημένη, να έχει μέσα αίμα.
- Δεν ανησυχείτε για την τρελή αγελάδα;
- Μπα, μπορεί να παραγγείλει μόνη
της...
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
* Η γυναίκα μου και εγώ είχαμε πάει
στην συνάντηση των παλιών συμμαθητών του σχολείου της.
Η γυναίκα μου κοίταζε έναν μεθυσμένο να πίνει μόνος του στο διπλανό τραπέζι.
- Τον ξέρεις; την ρώτησα.
- Ναι. Τα είχαμε παλιά. Έμαθα ότι άρχισε το ποτό μόλις χωρίσαμε και δεν τον
έχει δει κανείς ξεμέθυστο από τότε.
- Θεέ μου, είπα. Ποιός θα μπορούσε
να φανταστεί ότι ο εορτασμός θα κράταγε τόσα χρόνια;
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
* Η γυναίκα μου κάθισε δίπλα μου
όπως έκανα ζάπινγκ.
- Τί έχει στην τηλεόραση; με ρώτησε.
- Σκόνη.
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
* Όταν ήταν να πάρω σύνταξη πήγα
στο ΙΚΑ.
Η γυναίκα στο γκισέ μου ζήτησε την
ταυτότητά μου για να δει την ηλικία
μου.
Έψαξα στις τσέπες μου, και διαπίστωσα ότι είχα ξεχάσει το πορτοφόλι
μου στο σπίτι.
Το είπα στην υπάλληλο και είπα ότι
θα ξαναπέρναγα αργότερα.
Η υπάλληλος μου λέει:
- Ξεκούμπωσε το πουκάμισό σου.
Ξεκούμπωσα το πουκάμισο και φάνηκαν οι λευκές τρίχες στο στήθος μου.
Η υπάλληλος είπε:
- Σίγουρα είστε σε ηλικία για σύνταξη,
και προώθησε την αίτησή μου.
Όταν γύρισα σπίτι είπα την ιστορία
στην γυναίκα μου.
Μου είπε:
- Έπρεπε να είχες κατεβάσει το παντελόνι σου. Θα έπαιρνες και επίδομα
αναπηρίας...
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
* Η γυναίκα μου στεκόνταν γυμνή
μπροστά στον καθρέφτη και μου λέει:
- Αισθάνομαι χάλια. Δείχνω γριά, χοντρή και άσχημη. Πές μου κάτι θετικό.
Και της απάντησα:
- Η όρασή σου όμως είναι τέλεια...
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
Φοβερή αίτηση απαλλαγής από το στρατό
[ΠΡΟΣΟΧΗ: πραγματική επιστολή]...
Κύριε Υπουργέ Άμυνας,
επιτρέψτε μου να σας εκθέσω το πρόβλημά μου και να σας ζητήσω να τακτοποιήσετε το θέμα μου...
Περιμένω να μου "έρθει το χαρτί" για να
παρουσιαστώ στο στρατό.
Είμαι 24 χρονών και έχω παντρευτεί μια
χήρα 44 χρονών, η οποία έχει μια κόρη 25
χρονών, την οποία παντρεύτηκε ο πατέρας μου. Επομένως ο πατέρας μου, αφού
παντρεύτηκε την κόρη μου, είναι γαμπρός μου.
Επιπλέον η κόρη μου, αφού είναι σύζυγος του πατέρα μου, έγινε και μητριά
μου.
Η γυναίκα μου κι εγώ αποκτήσαμε τον
περασμένο Ιανουάριο ένα γιο. Κατά συνέπεια εκείνος, είναι αδερφός της συζύγου του πατέρα μου και κουνιάδος του
πατέρα μου. Είναι όμως και θείος μου,
αφού είναι αδερφός της μητριάς μου.
Άρα ο γιος μου είναι θείος μου.
Η σύζυγος του πατέρα μου απέκτησε
τα Χριστούγεννα ένα γιο, ο οποίος είναι
ταυτόχρονα αδερφός μου, αφού είναι
γιος του πατέρα μου, και εγγονός μου,
αφού είναι γιος της κόρης της γυναίκας
μου.
Τότε εγώ είμαι αδερφός του εγγονού
μου και, επειδή ο σύζυγος της μητέρας
κάποιου είναι πατέρας του, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα εγώ να είμαι πατέρας της
κόρης της γυναίκας μου και αδερφός του
γιου της. Επομένως είμαι ο παππούς μου.
Δεδομένου αυτού, σας παρακαλώ να
με απαλλάξετε, αφού ο νόμος απαγορεύει πατέρας, γιος και εγγονός να υπηρετούν ταυτόχρονα στον στρατό.
28.000 θησαυρούς βρήκε το μετρό
Μια «παλίμψηστος» πόλη, δηλαδή μια πόλη με συνεχή ευρήματα και συνεχείς φάσεις κατοίκησης από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα, κάτι που έχουν να παρουσιάσουν ελάχιστες πόλεις στον κόσμο, έρχεται στο φως από τη μεγάλης έκτασης αρχαιολογική ανασκαφή που γίνεται λόγω των αναγκών του μετρό.
Οι «Έλγιν» της Ανάφης
Ρώσοι και Άγγλοι κατέκλεψαν
τις αρχαιότητες της μικρής νήσου...
Ένας θεϊκός κούρος (ένας «Απόλλων»
με χρυσό φωτοστέφανο) και ένας λύχνος με φαλλό, από την Ανάφη ξεχωρίζουν στο Βρετανικό Μουσείο! Τα έκλεψε
ο υποκόμης του Στράνγκφορντ.
Στo τεύχος της 27.07.2013 του περιοδικού «Φαινόμενα» της εφημερίδος
«Ελεύθερος Τύπος» δημοσιεύθηκε το
παραπάνω πολυσέλιδο άρθρο του
Γιώργου Λεκάκη, μέλους της Επιτροπής
Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων και της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας
Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ).
Το άρθρο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε, να το αποθηκεύσετε ή να το εκτυπώσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.lekakis.com/Anafisklemmena.pdf
Απαγορεύτηκε η συλλογή
αρωματικών φυτών στα Χανιά
Τη συλλογή της μαλοτήρας, της ματζουράνας, του φασκόμηλου και της ρίγανης απαγόρευσε η Διεύθυνση Δασών Χανίων, προκειμένου να τα προστατεύσει από τη μαζική
συλλογή, η οποία απειλεί τα αρωματικά φυτά με εξαφάνιση.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων που ελήφθη στις 24/7 και
για πέντε χρόνια (μέχρι 31/12/2018):
«Απαγορεύεται η εκρίζωση ή η ολοκληρωτική κοπή των βλαστών όλων των αρωματικών φυτών. Απαγορεύεται η συλλογή για εμπορία μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου, ρίγανης στις περιοχές Natura του νομού Χανίων».
Πηγή: news.in.gr
Η παγκόσμια οικονομία με παραδείγματα
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες και δίνεις τη
μία στο γείτονά σου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου δίνει λίγο
γάλα
ΦΑΣΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση
παίρνει και τις δύο και σου πουλά λίγο γάλα
ΝΑΖΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση
τις παίρνει και σε σκοτώνει κιόλας
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες , η κυβέρνηση παίρνει και τις 2, σκοτώνει τη μία, αρμέγει την άλλη και στο τέλος πετά το γάλα
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία, αγοράζεις ένα ταύρο,
πολλαπλασιάζεις το κοπάδι και η οικονομία
αναπτύσσεται ομαλά. Στη συνέχεια, πουλάς
όλο το κοπάδι, γίνεσαι εισοδηματίας και ζεις
καλύτερα.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες,
πουλάς τη μία και αναγκάζεις την άλλη να παράγει το γάλα που αντιστοιχεί σε 4 αγελάδες.
Αργότερα, προσλαμβάνεις έναν εμπειρογνώμονα για να αναλύσει τους λόγους για τους
οποίους η αγελάδα έπεσε νεκρή.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες και
απεργείς επειδή θέλεις 3.
ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες
και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να έχουν το
1/10 του μεγέθους τους και να παράγουν 20
φορές περισσότερο γάλα. Μετά σχεδιάζεις
ένα έξυπνο καρτούν, το ονομάζεις COWKEMON και το πουλάς σε όλο τον κόσμο.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες
και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να ζουν 100
χρόνια, να τρώνε μία φορά το μήνα και να αυτοαρμέγονται.
ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες
αλλά δεν ξέρεις που είναι, έτσι κάνεις διάλειμμα για φαγητό.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες, τις
μετράς και μαθαίνεις ότι στην πραγματικότητα
έχεις 5. Τις ξαναμετράς και μαθαίνεις ότι έχεις
42. Την Τρίτη φορά μαθαίνεις ότι έχεις δύο
ξανά. Μετά σταματάς να μετράς και ανοίγεις
ακόμη ένα μπουκάλι βότκα.
ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες,
300 ανθρώπους να τις αρμέγουν, ισχυρίζεσαι
ότι εξασφαλίζεις πλήρη απασχόληση και
υψηλή παραγωγικότητα και συλλαμβάνεις τον
δημοσιογράφο που ανακοινώνει τους παραπάνω αριθμούς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες,
τις πουλάς όσο-όσο, με τα λίγα χρήματα που
σου δίνουν δίνεις προκαταβολή για να πάρεις
αυτοκίνητο, το οποίο αποπληρώνεις σε 7.083
δόσεις.
ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες και
απλά τις λατρεύεις (είναι ιερό ζώο στην Ινδία)
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες
και είναι και οι δύο τρελές.
ενημέρωση 22
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
715,00 τ.μ. Ο.Τ. 149, οικ. 2, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πλεονεκτική θέση, εντός του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
Τιμή ευκαιρίας
τηλ. 210/6410289, 6981/336295
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ-ΘΕΟΛΟΓΟ
Έχει θέα απεριόριστη, πολύ προνομιούχο.
Έκταση 1040τ.μ. Ο.Τ. 128-3
Τηλ. 6980/058035, 6947/375536
***
ΧΟΥΡΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Επιστημονικός συνεργάτης ΩΡΛ Κλινικής
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Παπαναστασίου 56 (έναντι Ιπποκρατείου) 2ος όροφος
Τηλ./fax: 2310/922109 κιν.: 6972/248859
e-mail: [email protected]
***
ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΤΣΕΛΙΟΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ειδικευθείς & μετεκ/θείς στην Αγγλία,
Russells Hall Hospital, University of Birmingham, UK
British Society of Echocardiografphy (BSE) Accreditation
Ιατρείο: Εθνικής Αντιστάσεως 17 & 28ης Οκτωβρίου, Βριλήσσια, 152
35 (πλησίον Μετρό – Προαστιακός
Στάση Λ. Πεντέλης, έξοδος 12 Αττικής οδού)
Τηλ./Fax: 211.0148060, Κιν. 6977642333 Νοσοκ. 210.7494414
e-mail: [email protected]
***
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (κόρη Αντ/χη ε.α.)
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Με πολυετή πείρα, αναλαμβάνει δηλώσεις φόρου εισοδήματος,
περιουσιολογίου (Ε9) και πάσης φύσεως λογιστικά φορολογικά - εργατικά θέματα
Δ/νση Λογιστικού γραφείου: Κ. Αιτωλού 9, Θεσ/νίκου
Τηλ. 2310/387723, κιν. 6980/602222 Φαξ: 2310/387724
Σε στρατιωτικούς και τέκνα - εγγόνια αυτών ειδικές τιμές
***
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
Μαθηματικός πεπειραμένος παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον
σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου,
περιοχή Αθηνών. Τηλ. 6945/339585, 210/7223098
***
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555
***
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης “ΕΡΕΙΣΜΑ”
Ο Παπαδόπουλος Ηλίας του Ιωάννη και ο Τσουτσαίος Θανάσης
του Γεωργίου, τέκνα Αξ/κών ε.α., με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα
(Δντής - Καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικής αντίστοιχα), άνοιξαν
το δικό τους φροντιστήριο με την παραπάνω επωνυμία στον ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού Καρδίτσης αριθ. 12 και με τηλέφωνο
210/6616560.
Για τα τέκνα - εγγόνια των κ.κ. Αξκών, οι τιμές μας ΕΙΔΙΚΕΣ.
***
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
πρώην στρατιωτικός
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Ιωάννου Μακρυγιάννη 20 - ΤΚ 57200 - Άσσηρος
Τηλ. 23940/061698 - 6937/578940
Ποινικό και Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης Προστασία από το οργανωμένο Έγκλημα)
Διοικητικό Δίκαιο (Πειθαρχικό δίκαιο και υπηρεσιακή κατάσταση
στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων).
Αστικό Δίκαιο (Εργατικές Διαφορές - υπερχρεωμένα νοικοκυριά τροχαία - διαζύγια - μισθωτικές διαφορές και γενικά διαφορές από
συμβάσεις).
***
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωμ. Πανεπιστημίου Πατρών
• ΜΕΛΕΤΕΣ • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ •
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Πενθίλης 13, Μυτιλήνη 81100
Τηλ. 22510/48957, κιν. 6937/716417
e-mail: [email protected]
***
ΑΙΓΙΝΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ STUDIO 40 τ.μ.
με πλήρη οικιακό εξοπλισμό.
Τιμή: 2.400 ευρώ/ετησίως. Τηλ. 6939/250574
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ STUDIO 26 τ.μ.
με πλήρη εξοπλισμό, 7ου ορόφου, περιοχής Κάτω Σιδηροδρομικού Σταθμού, κατασκευής 2008, τιμή 185 €
Τηλ. 2310/697726, 6972/292093
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ επί ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
εμβαδού 660,74 τ.μ. Ο.Τ. 154, αριθμός οικοπέδου 5, τελειωμένα
τα έργα υποδομής (φως, νερό, αποχέτευση, δρόμοι με άσφαλτο),
θέση πολύ καλή, τιμή 38.000 €
Τηλ. 210/6926997, κιν. 6975/922183
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΛΙΕΣ εις το ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Άγιοι Θεόδωροι)
Τηλ. 210/8023829, κιν. 6980/692230
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ εις το ΓΚΑΖΙ
(πλησίον οδού Πειραιώς), 187,5 τ.μ.
Τηλ. 210/8023829, κιν. 6980/692230
***
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
(υιός Αξιωματικού ε.α.)
Δημοκρατίας 55, Λεύκα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010
Τηλ./Fax: 2310/674732, κιν. 6977/686781, 6972/852047
E-mail: [email protected]
***
Πωλείται οικόπεδο 656,2 τ.μ. στην Παξιμάδα Καρύστου
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ σε πλεονεκτική θέση.
Καλή τιμή. Αρ. οικοπ. 10, οικοδ. τετρ. 42.
Τηλ. 28310/23687 - 6932/113063
***
Πωλείται οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου 675,41 τ.μ.
Προνομιακή θέση (Ο.Τ. 47, Α.Ο. 22 - Β. ΖΩΝΗ)
Τιμή 45.000 € συζητήσιμη.
Τηλ. 210/7241269 - 6937/029588
***
Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΣΜΑΕΣ 1066 τ.μ.
ΑΓΜ 203, Οικ. τετρ. 123, Αρ. οικοπ. 12
Τηλ. 211/0170466, 6972/228256
***
Πωλείται διαμέρισμα, Θεσσαλονίκη, πλησίον ΣΣΑΣ (αρχή Παπάφη),
74 τ.μ., 3ος όροφος (με ασανσέρ), 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα (ευρύχωρη), λουτρό ανακαινισμένο, ατομική θέρμανση (φυσικό αέριο), θωρακισμένη πόρτα, εντοιχισμένη ντουλάπα, ζεστό,
ήσυχο, τιμή συζητήσιμη. τηλ. 6977985849
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ-ΘΕΟΛΟΓΟ (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικοδομικό Τετράγωνο. 151,
Αριθμός Οικοπέδου 3, Δρόμος 21, 1058τ.μ. Τηλ. 210/6525434
***
Πωλείται οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου 675 τ.μ.
Ο.Τ. 130, Α.Ο. 2 Τιμή 36.000 €.
KAKAΛΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ. 210/6846960 - 6945679321
***
ΒΡΑΪΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΑΡΙΑ, MD PhD
Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδιατρικής Ρευματολογίας
Λ. Κηφισίας 171, Μαρούσι
[email protected] Τηλ. 210/6123030 - 6973201440
***
Δικηγορικό γραφείο
Μανιαδάκης Γιάννης
Ναυαρίνου 14, Αθήνα, Τηλ.: 2103608668
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ 10 στρ., εύφορον, άρτιον και οικοδομήσιμον εις
την περιοχήν Χιλιαδού Ναυπάκτου, εγγύς θαλάσσης και οικισμού,
προς 9,5 €/m2
Τηλ. 26340/53283, κιν.: 6937/346613
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην Παξιμάδα Καρύστου, οικοδ. τετρ. 43, οικ.
5. Τιμή 42.000 € συζητήσιμη.
Τηλ. 6977/593106
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο Γαλάτσι, οδός Κύκνων 46,
1ου ορόφου, σε διώροφη οικοδομή, 127 τ.μ., 3 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, ανελκυστήρας, θέση στάθμευσης, τιμή λογική. Πληροφορίες: τηλ. 210/2133330, 6973/537958.
***
VIRTUAL GUARD
Συστήματα Ασφαλείας - Συναγερμοί - Κάμερες
Αγορά και τοποθέτηση με τα καλύτερα συστήματα της αγοράς και
πλήρης ΑΣΦΑΛΕΙΑ με παρακολούθηση από το 24ωρο Κέντρο Λήψης
Σημάτων Συναγερμού κα Εικόνας.
Η Εταιρία ανήκει σε πρώην Συνάδελφο. Ειδικές τιμές σε ε.ε. και ε.α.
Στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. Τηλ. επικοινωνίας: 210/5157814, e-mail:
[email protected]
***
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΩΖΗΣ
(εγγονός Ευθ. Υφαντή, ταξιάρχου ε.α.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας)
Πολυετής φροντιστηριακή πείρα και άριστη μεταδοτικότητα.
Παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές ΓυμνασίουΛυκείου - περιοχή Αθήνων.
Τηλ. 6942/647479, 210/7214508
***
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Κριαρίτσι - Συκιάς Συθωνίας, στον οικισμό Αξιωματικών
και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Μηχανικών Κοζάνης και τραπεζικών υπαλλήλων, πωλείται οικόπεδο 500 τ.μ. εντός σχεδίου, κτίζεις 120 τ.μ., τιμή αντικειμενική 42.500 €, τιμή πώλησης 30.000 €
λόγω ανάγκης.Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210/6007388 & 210/6030426
***
Αξιότιμοι συνάδελφοι γεια σας.
Σας ενημερώνω για την υπερπροσφορά διακοπών που έχω για
τους συναδέλφους Ε.Ε και Ε.Α. στις βίλλες που διαθέτω στο Μάλεμε Χανίων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
7 διανυκτερεύσεις μέχρι 4 άτομα 400 ευρώ
7 διανυκτερεύσεις μέχρι 6 άτομα 500 ευρώ
7 διανυκτερεύσεις μέχρι 8 άτομα 600 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες
www.kouros-chaniavillas.com, Τηλ. 6974776652
Μαυροματάκης Σπύρος Τχης ε.α. Αρχιπυροτεχνουργός
***
Γρηγόριος Β. Χειλάκος
Νευρολόγος
Επιμελητής Α’ Νευρολογικής Κλινικής
Υπεύθυνος Νευροφυσιολογικού Εργαστηρίου
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς
Ελπίδος 7, Αγία Παρασκευή - Εμπ. Κέντρο «Ηλιοτρόπιο»
Τηλ.: 210/6396567 - Κιν.: 6974/458072
E-mail: [email protected]
***
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Παραλία Μαυροβουνίου - Γύθειο Λακωνίας
7 ευρώ/άτομο/ημέρα!!!
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΥΜΑ
Προλάβετε να πάρετε τα δελτία επιδότησης από τα ΚΕΠ γιατί
εξαντλούνται γρήγορα (μόνο 5000 για το 2013), χωρίς περιορισμό
στο εισόδημα
Δυνατότητα διαμονής έως τον Ιούνιο 2014
Δείτε μας στο internet www.villadrosia.gr
Πληροφορίες: 27330/23512 και 6970/998659
***
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΑΠΕΡΑ (θυγατέρα συναδέλφου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Χολαργός - Μεσογείων 256/2ος όροφος Τ.Κ. 15561
Τηλ. 210/6521223 - 210/6536261
Στο Φροντιστήριό μας μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα προγράμματα στις Ξένες Γλώσσες και στην Πληροφορική, για αρχάριους ή προχωρημένους.Τα προγράμματα θα είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή, με έμπειρους πτυχιούχους καθηγητές και πολλά εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
Ειδικές τιμές για συναδέλφους απόλυτα προσιτές.
Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.
***
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παν. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ
(κόρη υποστρατήγου ε.α.)
Αριστούχος φιλόλογος με 12ετή επιτυχή εμπειρία, εξειδικευμένη
σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες - μέθοδος braille και προετοιμασία μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της έκθεσης.
Παραδίδει μαθήματα σε περιοχές κοντά σε metro.
Κιν. 6932/491425, e-mail: [email protected]
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 655,36 τ.μ. O.T. 199 oικ. 9, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πλεονεκτική θέση, εντός του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
Τιμή ευκαιρίας, τηλ. 210/6410289, 6981/336295.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 715,00 τ.μ. Ο.Τ. 149, οικ. 2, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πλεονεκτική θέση, εντός του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
Τιμή ευκαιρίας, τηλ. 210/6410289, 6981/336295.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(στο επίπεδο της αντικειμενικής αξίας του 2009):
Προνομιακό οικόπεδο στο Θεολόγο, εντός σχεδίου, εντός οικισμού
ΟΣΜΑΕΣ, 1026 τ.μ., με παροχές (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). Οικοδομικό τετράγωνο 162, αρ. οικοπέδου 11. Είναι υπερυψωμένο και αμφιθεατρικό, με πρόσοψη προς τον οικισμό Θεολόγου. Η πρόσοψη απέχει
περίπου 60 μ. από τα όρια του οικισμού και 1500 μ. από τη θάλασσα.
Ιδιοκτήτης: Χρήστος Μπαμπατζάνης (Υποστράτηγος ε.α.)
Πληροφορίες: 09.00-14.00 και 16.00-20.00
Τηλέφωνο: 210/8956558, Κινητό: 6977/124083
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1046 τ.μ. εις τον οικισμό Μαλεσίνας-ΟΣΜΑΕΣ,
προνομιακό, επί της παραλιακής οδού Νο 89 (περιοχή κτισμ.
ΒΟΥΓΙΟΥΓΚΛΑΚΗ), οικ. τετρ. Νο 68/Οικ. Νο 10.
Πληροφορίες τηλ.: 210/6725166
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ υπ’ αριθ. 25 του 28ου Ο.Τ. στην περιοχή Παξιμάδα Καρύστου, άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας 651,04 τ.μ.
σε τιμή, λόγω έκτακτης ανάγκης, 18.000 ευρώ.
Τηλέφωνο: 26610/24639 (Κέρκυρα)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΝ-ΟΣΜΑΕΣ
προνομιούχον με θέα απεριόριστον, εμβαδόν 1110 μ2 (Ο.Τ. 73
Α.Ο. 12). Τηλ. 210/6527971 (απόγευμα).
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 650 τ.μ. Ο.Τ. 147, Α.Ο. 27 άρτιο και
οικοδομήσιμο, υπερυψωμένο, παραλιακό (στο κύμα)
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210/7702094 ή 6932/489225
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα, με απεριόριστη θέα
στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33,
τηλ. 210-6522750, κιν. 6983/478083.
***
Τσοχρίνη Φανή, Καθηγήτρια φιλόλογος με πολυετή πείρα, κόρη
απόστρατου αξιωματικού, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Προετοιμασία σε μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης. Δίνεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό. Τιμές
λογικές και συζητήσιμες.
Τηλ. επικοινωνίας 6946644834
Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα
αγγελιών, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο
τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την πρώτη που ευρίσκεται επάνω επάνω
στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει
συνεχής ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
23 ενημέρωση
EΘNIKH HXΩ
Δραστηριότητες Συνδέσμων • Ενώσεων
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού
για την άμεση προσγείωση του Ελικοπτέρου
Κύριο
Χρήστο Σταϊκούρα
Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Με τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού, πληροφορηθήκαμε την απόφαση
πλέον της κυβέρνησης, να μην προβεί σε περαιτέρω μειώσεις των μισθών και συντάξεων
των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. για το έτος
2014, που είχαν σχεδιασθεί και προβλέπονταν στο 4ετές πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως
άλλωστε μας είχατε ενημερώσει ο ίδιος, κατά
την τελευταία μας συνάντηση της 13ης Ιουνίου
2013.
Σε συνέχεια της ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνεργασίας μας, που ανέδειξε τις
υπερβάλλουσες μειώσεις, θεωρούμε ότι
αυτή η απόφαση θα πρέπει να αποτυπωθεί και νομοθετικά.
Κατόπιν αυτών προτείνουμε:
1. Από το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», που υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδας και
τρόικας το Δεκέμβριο του 2012 και περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 10.6 με τίτλο «Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και
Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για
2013-16», τη διαγραφή:
α. του 4ου εδαφίου, της παραγράφου 1
που προβλέπει την «κατάργηση αυτόματων
προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το
2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές»,
β. του 6ου εδαφίου, της παραγράφου 2
που προβλέπει τη «μείωση συντάξεων στρατιωτικών και αστυνόμων λόγω της κατάργη-
σης των αυτόματων μισθολογικών
προαγωγών».
2. Από τους στόχους-προβλέψεις
του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο
Ν.4093/2012, τροποποιηθεί μεταγενέστερα
με το Ν.4127/2013 και περιλαμβάνονται στον
πίνακα 4, «Α. Παρεμβάσεις στο σκέλος των
δαπανών» και συγκεκριμένα:
α. Από την παράγραφο 3 με τίτλο Μισθολογικές παρεμβάσεις, στην παρέμβαση με α/α
17 «Νέο μισθολόγιο ενστόλων», τη διαγραφή
του περιλαμβανόμενου για το έτος 2014
ποσού των 88,2 εκατ. ευρώ.
β. Από την παράγραφο 4 με τίτλο Συντάξεις, στην παρέμβαση με α/α 8 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»,
τη διαγραφή του περιλαμβανόμενου για το
έτος 2014, ποσού των 161,8 εκατ. ευρώ (ή
εφόσον απαιτείται λογιστική τακτοποίηση, τη
μεταφορά του ποσού αυτού στο έτος 2013,
διότι οι επιβληθείσες από 1/8/2012 μειώσεις
στους βασικούς μισθούς των στρατιωτικών,
έχουν υπερκαλύψει τους σχετικούς στόχους).
Κύριε Υπουργέ.
Ως Ομοσπονδία αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον που επιδείξατε για περιορισμό των αδικιών που έχουν
υποστεί οι στρατιωτικοί και θα είμαστε στη
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία,
στην κατεύθυνση εξάλειψης των αδικιών που
υπέστησαν τα εν ενεργεία και αποστρατεία
στελέχη των ΕΔ και ΣΑ.
Διατελούμε με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικολόπουλος Β.
Ταξίαρχος εα
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδόπουλος Β.
Ταξίαρχος εα
Νέος κύκλος εργασιών στον ναό μας,
στο Βίτσι
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 ελικόπτερο
UH-1H του 3ου ΤΕΑΣ, κατά τη διάρκεια απογείωσης του από ελικοδρόμιο Στρατοπέδου
στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας και αφού είχε
αποκτήσει την αποτελεσματική μεταβατική
άντωση, παρουσίασε μεγάλη πτώση στροφών
κινητήρα (μερική απώλεια ισχύος), δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση πτήσης
και τάση περιστροφής του ελικοπτέρου πέριξ
του κατακόρυφου άξονά του. Η ακαριαία
ενέργεια του κυβερνήτη να στρέψει το ελικόπτερο κατά 180 μοίρες και να το προσγειώσει σε παρακείμενο πεδίο με ασφάλεια
αποσόβησε δυσάρεστες εξελίξεις. Σύμφωνα
με πληροφορίες μας, το ελικόπτερο παρά
την πτώση στροφών και την εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών που είχε,
προσγειώθηκε ομαλά και με επιτυχία χωρίς
να υποστεί ζημιά, προκαλώντας όμως ζημία
σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και όχι κάνοντας βαριά προσγείωση, όπως αναφέρθηκε
σε ιστοσελίδες. Στο ελικόπτερο επέβαινε ο
Αρχηγός ΓΕΣ συνοδευόμενος από Αξιωματικούς και δεν προκλήθηκε καμία σωματική
βλάβη στους επιβαίνοντες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΣ εκφράζει τα συγχαρητήρια
προς το πλήρωμα για την επιτυχή και συντονισμένη αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Ιδιαίτερα όμως επαινούμε και εκφράζουμε την απεριόριστη εκτίμηση μας, προς
τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και μέλους
της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, Ταγματάρχη
(ΑΣ) Πασχάλη Κοντορεπανίδη, που η 33ετής
εμπειρία του και οι 10.500 ώρες πτήσεως,
σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό του,
του επέτρεψαν να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια επικίνδυνη πτητική κατάσταση
και να πραγματοποιήσει μια ασφαλή προσγείωση.
Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος
Ταξχος ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος και ο
Γενικός Γραμματέας Ανχης ε.α. Παρασκευόπουλος Αναστάσιος
http://www.hellasmil.gr
Ενας δικός μας συνάδελφος, στο Παγκόσμιο
Συνέδριο Φιλοσοφίας
Από 4 έως 10 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, το οποίο γίνεται κάθε πέντε
χρόνια, στην πρωτεύουσα μιας χώρας. Μεταξύ των ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν από την
επιτροπή του Συνεδρίου και παρουσιάσθηκαν στις ανακοινώσεις που έγιναν, ήταν και το θέμα με τίτλο: "Ηθική και Ηγεσία ή Ηγεσία ;" του Αντγου εα Δημήτριου Δημητρούλη, μέλους
του ΔΣ της ΠΟΣ. Ήδη έχει περιληφθεί στις περιλήψεις των θεμάτων (Abstracts) που εκδόθηκαν και το πλήρες κείμενο θα είναι στις κανονικές εκδόσεις
όλων των ανακοινώσεων.Συνέχεια στην:
http://hellasmil.gr/
Συγχαρητήρια
Στον γυιό μου Άγγελο Φούλα που ευδοκίμως αποφοίτησε από την Σ.Σ.Ε. με τον βαθμό του Μ. Ανθλγού (ΠΖ) θερμά συγχαρητήρια και καλή
σταδιοδρομία, επ’ αγαθώ πατρίδος.
Ο πατέρας του Αντ. Φούλας
Παρουσία συναδέλφων,
των γονέων και λοιπών στενών συγγενών και πλήθος
προσκεκλημένων, το Σάββατο 17 Αυγ. 13 στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο Λιτόχωρο Πιερίας, η Άρτεμις Μαναρίδου ,
κόρη του Υπλχγού ε.α. Σάββα
Μαναρίδη, νυμφεύτηκε τον
εκλεκτό της Θέμη. Ο Πρόεδρος του ΤΣ/ΕΑΑΣ Νομού
Πιερίας που παραβρέθηκε
στην τελετή του μυστηρίου
καθώς και όλα τα μέλη του
Παραρτήματός μας, εύχονται
στο νέο ζευγάρι μακροημέρευση, βίον ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους και αγάπη.
Για το ΤΣ/ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας
Χατζημαλλής Γεώργιος
01 12:00 ΣΕΠΤ. 2013
ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Χάρη στην ανταπόκριση πολλών συναδέλφων και λοιπών πολιτών συγκεντρώθηκαν 2.000,00 €
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την περίφραξη του Ι.Ναού. Πιστεύουμε σε συνεχή ανταπόκρισή
σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγιογράφηση και να διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος.
εκδηλώσεις 24
EΘNIKH HXΩ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
EKΔHΛΩΣEIΣ
Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κορεάτου Ὑπουργοῦ είς Ἀθήνας
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Οἱ Ὑψηλοί ἐπισκέπται περιέλαβον εἰς τό Πρόγραμμα τήν
κατάθεσιν στεφάνου εἰς τό Μνημεῖον Πεσόντων κατά τόν
Κορεατικόν Πόλεμον καί ἐν συνεχεία ἐχορήγησαν ὑποτροφίας εἰς εἰκοσάδα μαθητῶν ἐγγονῶν παλαιμάχων τοῦ Κο-
Ο Αντγος ε.α. Δράκος Στυλιανός, πρόεδρος των
αγωνισθέντων στην Κορέα, επεξηγεί στον Υπουργό
πατριωτικών υποθέσεων και Βετεράνων της Ν. Κορέας,
τί συμβολίζει το μνημείο το οποίο σημειωτέον είναι
δωρεά της κυβερνήσεως της Ν. Κορέας.
ρεατικοῦ Πολέμου. Παρέθεσαν γεῦμα εἰς ἑκατοντάδα
παλαιμάχων καί ἐξέφρασαν ποικιλοτρόπως τήν εὐγνωμοσύνην τῆς πατρίδος των πρός αὐτούς.
Εἶπεν χαρακτηριστικῶς ὁ Κορεάτης Ὑπουργός: «Ὅταν η
πατρίδα μου ἀπώλεσε τήν πρωτεύουσα της καί τό μεῖζον
τῆς ἐδαφικῆς της κυριαρχίας σεῖς προσήλθατε καί πολεμή-
σατε διά τήν ἐλευθερίαν καί τήν Δημοκρατίαν εἰς τήν χώραν
μου καί μᾶς δώσατε τήν ἐλπίδα πού ἐφαἰνετο νά ἔχη χαθῆ.
Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τήν προσφορά σας. Σᾶς εἶμεθα
εὐγνώμονες». Συνεχίζων εἶπε: «Ὑπήρξατε σεῖς οἱ συνεχισταί
τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ σας καί μᾶς ἐδιδάξατε τήν ἔννοιαν
τοῦ ρητοῦ «ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος». Μέ τούς
ἀγῶνες καί τίς θυσίες σας μᾶς βοηθήσατε νά οἰκοδομήσουμε ἐλευθερία, εὐημερία καί εἰρήνη στήν πατρίδα μας.
«Αἰσθάνομαι ἕνα ἀτόπημα, ἕνα λάθος, ἕνα ἁμάρτημα ὅτι
ἀφήσαμε νά περάσουν ἐξήντα χρόνια γιά νά ἔλθει ἕνας ἀπό
τό Ὑπουργεῖο τῆς ἁρμοδιότητάς μου νά σᾶς εὐχαριστήση
γιά τήν προσφορά σας».
Ἀφοῦ εἶπε ἀπό στήθους ὁ Ὑπουργὀς ὅσα ἀνωτέρω ἀνέφερα, προσέθεσε: «καί τώρα θά σᾶς διαβιβάσω τό κείμενο
πού εἶχα ἑτοιμάσει πρός χαιρετισμόν σας».
Ὁμολογῶ ὅτι δέν συνεκράτησα τίποτε ἀπό τό γραπτό κείμενο τό μέν διότι ἐπανελαμβάνοντο τά λεχθέντα ἀπό στή-
θους τό δε διότι μέ εἶχε καταλάβει συγκίνησις μέ τήν σκέψιν
ὅτι τιμώμεθα ἀπό τούς ξένους καί ὑποτιμὠμεθα -ἐνίοτε λοιδορούμεθα - ἀπό τούς συμπατριῶτας μας. Καί μισθοφόρους μᾶς ἀπεκάλεσαν τινες καί τό μνημεῖο τῶν πεσόντων
ἐβεβήλωσαν κάποιοι.
Εἰς μίαν περίοδον κατά τήν ὁποίαν νέφη συσσωρεύονται
Ο Υπουργός Πατριωτικών Υποθέσεων και Βετεράνων
της Ν. Κορέας, αγαλιάζει θερμά και ασπάζεται τον
Αντγο ε.α. Δράκο Στυλιανό, πρόεδρο των
αγωνισθέντων στην Κορέα μετά την επίδοση
πατριωτικού μεταλλίου
εἰς τόν ἐθνικόν μας περίγυρον εὐελπιστοῦμεν ὅτι θά ἐπανέλθη καί παρ’ ὑμῖν ἡ ἐθνική αὐτογνωσία, ἡ ἐθνική ὁμοψυχία καί ὁ πατριωτισμός.
Γεώργιος Τζουβαλάς
Αντιστράτηγος ε.α.
ΒΙΤΣΙ 2013: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1946-49
Συνέχεια από τη σελίδα 12
Η γενναία κάλυψη από την ΕΑΑΣ των αναγκών μετακίνησης των Παραρτημάτων μας, έκανε καλή δουλειά,
μαζί βέβαια με την απόφαση των Συναδέλφων να είναι
όλοι εκεί. Ίσως ορισμένοι και για πρώτη φορά.
Η κρίση φαίνεται μας φέρνει πιο κοντά. Όχι όμως
ακόμα όσο θα έπρεπε, να είμαστε δίπλα και να στηριζόμαστε. Ας είναι.
Ο περήφανος ναΐσκος του Αγ. Γεωργίου του Βιτσίου
του Ελευθερωτή, με την καινούργια του προ ημερών
μόλις ωραία περίφραξη, πρωτοβουλία του κυρίου
Τοτονίδη και του κυρίου Μιχαηλίδη, μα φυσικά και όλων
όσων τη στήριξαν, έδωσε τη μεγαλοπρέπεια μα και
απέπνεε το σεβασμό φροντίδας που αρμόζει εκεί ψηλά.
Ο περίβολος ομοίως καθαρός, οι σημαίες της γαλανό-
λευκης ανηρτημένες δημιουργούσαν κλίμα ευλάβειας
και ψυχικής ανάτασης.
Το μνημείο για την επιμνημόσυνη δέηση, λιτό, αγέρωχο
και με τη δική του υποβλητική μεγαλοπρέπεια, να αντέχει
και να εκπέμπει την αρετή της θυσίας σε πείσμα των
καιρών, δέχτηκε όλους τους προσκυνητές. Ο χώρος καθαρός και η διευθέτησή του, λες και στρατιωτικός σχηματισμός μερίμνησε γι’ αυτό.
Οι ιερείς, με επικεφαλής τον αειθαλέστατο παλαιό,
γνώριμο αρχιμανδρίτη του Α’ ΣΣ (κάποτε ήταν έτσι),
πατέρα Ανάργυρο Αφθονίδη. Ο πατέρας Σταύρος πάντα
παρών.
Οι επίσημοι στην εξέδρα με τον πρόεδρο της ΕΑΑΣ
Στράτηγο ε.α. κ. Παντελή Μαυροδόπουλο, το Στρατηγό
ε.α. και επίτιμο διοικητή στρατιάς, παλαιό πολεμιστή κ.
Κόρκα Κωνσταντίνο, τον αντιπρόεδρο της ΕΑΑΑ πτέραρχο
κ. Δελλή Κωνσταντίνο, τον Στρατηγό ε.α. κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, κεντρικό ομιλητή, το Στρατηγό ε.α. κ.
Καράτζιο Νικόλαο, τη χήρα του Στρατηγού Παπαθανασίου
κ. Κατερίνα Παπαθανασίου, και εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η επιμνημόσυνη δέηση και όλη η τελετή, με το καλωσόρισμα του προέδρου του τοπικού Παραρτήματος Καστοριάς, το χαιρετισμό του κ. Προέδρου της ΕΑΑΣ
Ελλάδος, το χαιρετισμό του αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ και
την ομιλία του κεντρικού ομιλητή συνεχίστηκε με σεμνότητα και σιωπηρό ενθουσιασμό, αφού οι όποιες
προς στιγμή έντονες αντεγκλήσεις μερίδας προσκυνητών,
συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές, με ψυχραιμία και κατάλληλο χειρισμό εσίγασαν, δίνοντας στην επετειακή
εκδήλωση μνήμης, το χρώμα τη θέση και το σεβασμό
που της πρέπει.
Όλο το χώρο του μνημείου τον περιέβαλε με θαυμαστή
υπομονή και περηφάνια το πλήθος των παρευρισκομένων
χιλιάδων προσκυνητών.
Οι καταθέσεις στεφανιών από τους επισήμους, τους
εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, φορέων και
εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων πολυπληθείς.
Είναι οι στιγμές που εκεί ψηλά τα σαλπίσματα της
έπαρσης των επτά σημαιών του χώρου, του προσκλη-
τηρίου νεκρών, της γνωστής σε όλους προσευχής για
την ανάπαυση της ψυχής τους, της τήρησης ενός λεπτού
σιγής και τέλος η ορχηστρική ανάκρουση του Εθνικού
μας Ύμνου, εκεί στα 2000 μέτρα κάνουν τις καρδιές
όλων να ριγούν από συγκίνηση και υπερηφάνεια για την
τόλμη για ελευθερία, για εθνική ενότητα και αξιοπρέπεια,
κτήμα όλων των Ελλήνων.
Η φύση επούλωσε τις πληγές, που στον ορεινό όγκο
άφησαν οι φονικές σώμα με σώμα μάχες των επιχειρήσεων τότε και οι χιλιάδες νεκροί.
Είθε και η ιστορία με την αρετή της δικής της μνημοσύνης να κάνει το ίδιο και στις καρδιές όλων των Ελλήνων.
Τζωρτζόπουλος Ηλίας
Υπτγος ε.α.