- Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A • T.K. 10679 AΘHNA • THΛ. 210 3633797•210 3632964 • FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
I
ΣE
I
Eθνική Hχώ
ΚΕΜΠΑ
H
ΣX
Ω
YΣ
EN TH EN
4501
EIΣ OIΩNOΣ APIΣTOΣ AMYNEΣΘAI ΠEPI ΠATPHΣ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY
MAΪΟΣ 2014 • AP. ΦYΛΛOY 607
ΚΩΔ.:012779
Η πόλις εάλω
Η
Αγοράστε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προϊόντα.
Στηρίξτε
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
θέσεις
εργασίες.
Αναμένοντας
την απόφαση
του ΣτΕ
29η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης,
ημέρα τιμής. Πριν από 561 χρόνια,
το 1453, πραγματοποιήθηκε η Άλωση
της Κωνσταντινούπολης από τους
Οθωμανούς ύστερα από πολιορκία
δύο μηνών σηματοδοτώντας το τέλος
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η
ημέρα αυτή προκάλεσε θρήνο και
οδυρμό στον απανταχού ελληνισμό.
Στο μυαλό όλων των Ελλήνων η
Άλωση κατέλαβε κεντρική θέση ως η
μεγαλύτερη εθνική απώλεια.Ό,τι και
αν γίνει, όσα χρόνια και αν περάσουν,
μέσα στην αγνή Ελληνική καρδιά η
Πόλη έχει την δική της τιμητική θέση,
την δική της ιστορική αξία και πάνω απ’
όλα είναι σημαίνον και σημαινόμενο
για τον ελληνικό πολιτισμό.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
ΣEΛIΔA 4
Πληροφορίες
από το ΓΛΚ και
απάντηση σε
ερωτήματα της
ΕΑΑΣ
ΣEΛIΔΑ 4
Επιχείρηση
«ΤΕΝΤ ΡΟΔΟΣ»
και ο Ελληνικός
Ιερός Λόχος
Μέσης Ανατολής
Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Α
ρχίσαμε με σύνεση και
με βήμα ταχύ.Η διεξαγωγή των πρώτων συνεδριάσεων Δ.Σ ήταν
πολύ δυναμική, αποτέλεσμα της αγωνίας
όλων των μελών του Δ.Σ για διάκριση
αλλά και επιτυχία των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ.
Έχουμε καταγράψει και εξαγγείλει (βλ.
Ε.Η, Απρ.ε.ε.σελ.14), ομαδοποιήσει και ιεραρχήσει τα θέματα που απασχολούν σήμερα την Ε.Α.Α.Σ και πασχίζουμε για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους,με
την βοήθεια βεβαίως των αρμοδίων φορέων τουΥΠ.ΕΘ.Α., ΥΠ.Πρ.ΠΟ., Γ.Ε.Σ.Μ.Τ.Σ.,
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.κ.α.
Εκπονούμε σχέδια ενεργειών και κατανέμουμε υπευθυνότητες χειρισμών μεταξύ
των μελών του Δ.Σ. Ήδη:
1. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Δντος Συμβούλου, στον Αντγο(ΠΒ) ε.α Κωνσταντίνο Σκαρμαλιωράκη, ο οποίος έχει και την όλη ευθύνη της γραμματειακής λειτουργίας της
ενώσεως.
2. Αποφασίστηκε η συγκρότηση συντακτικής επιτροπής για την Ε.Η.και που
αποτελείται από τους:
α.Τον Αντιπρόεδρο Υπτγο (ΤΧ) ε.α Βασίλειο
Ροζή,
β.Αντγο (ΕΛ.ΑΣ)ε.α Ηλία Παρασκευόπουλο,
γ.Υπτγο (ο) ε.α Απόστολο Παπαδόπουλο
και
δ.Σχη (ΕΜ) ε.α Νικόλαο Καίσαρη, ως
μέλη.
Την Ένωση θα εκπροσωπούν στον έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
3.Ομοίως αποφασίστηκε η συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής αποτελούμενη από
τους:
α. Σχη ε.α Ν. Καίσαρη,
β. Αστ. Υδντή Χρήστο Ντούφα και
γ. Αλχία Νέλλυ Καλαποθαράκου, για την
αγορά, διάθεση και χρέωση των αναλωσίμων και λοιπών υλικών.
4. Η Ευθύνη του γραφείου μελετών ανατέθηκε στους:
Αντγο (Δ) Θωμά Καρανίσα και Υπτγο (Ο)
Απ. Παπαδόπουλο.
5. Η ευθύνη του γραφείου Δημοσίων
Σχέσεων ανατέθηκε στον Ανχη (ΑΣ) ε.α
Παντελή Κράγκαρη. Ο οποίος ανέλαβε και
τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου και
της ιστοσελίδας.
6. Η ευθύνη παρακολούθησης του γραφείου δαχειρίσεως υλικού ανατέθηκε στον
Ανχη (ΠΖ) ε.α Ελ. Μπουικίδη.
7. Στον Ταξχο (ΠΖ) ε.α Δημήτριο Χατσίκα
ανατέθηκε η ευθύνη του συνδέσμου με
τα παραρτήματα.
ΣEΛIΔA 3
Αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τοπικά Συμβούλια
σελ.9
ΣEΛIΔΑ 11
73η επέτειος
της Μάχης της
Κρήτης
Εκδηλώσεις μνήμης
για την γενοκτονία των Ποντίων
Η
μέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου η 19η Μαΐου και έλαβαν
χώρα εκδηλώσεις μνήμης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να τιμηθεί η μνήμη των
εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της περιόδου 1914-1923.
ΣEΛIΔA 14
Συνέχεια στη σελίδα 24
2
θέματα
Όροι για την
δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού
ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση
και να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400)
λέξεις.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία
του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και
να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και
αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο
και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι
καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται
στην ΕΑΑΣ μέχρι την 10η εκάστου μήνα είτε
ταχυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο
η εκπρόσωπο του.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση
άρθρα ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:
1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2 έως
3 δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμ- ματοσειρά Arial 11
2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα καταχωρούνται σε ειδικό φάκελο.
3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από
συντακτική επιτροπή.
4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των
άρθρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται.
5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί
τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Το βήμα του προέδρου
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Άλλη μία φορά θέλω να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη μου προς τις και
τους συναδέλφους καθώς και προς τα
μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων
συναδέλφων για την μεγάλη τιμή που
μας επεφύλαξαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπούμε κατά την επόμενη τριετία.
Το νομικό καθεστώς που διέπει την λειτουργία της
Ε.Α.Α.Σ διασφαλίζει την ενότητα όλων των εν αποστρατεία
συναδέλφων με τον τρόπο αναδείξεως των μελών του
Δ.Σ,που προκύπτει από κοινό ψηφοδέλτιο,αποκλείοντας
έτσι αμαδοποιήσεις και κομματισμό.Η πολυδιάσπαση σε
Ν.Π.Ι.Δ αποδυναμώνει την θέση της ενώσεως η οποία
πρέπει να είναι ενιαία και ισχυρή.
Από τις αρχαιρεσίες της 23ης Φεβ.ε.ε.προέκυψε πολύ
καλό συμβούλιο,το οποίο περιλαμβάνει εκλεκτούς,συνεργάσιμους και ικανούς συναδέλφους για την αναμενόμενη και επιθυμιτή αγαστή συνεργασία,προκειμένου
να πετύχουμε την προώθηση των προβλημάτων που
μας απασχολούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε η συμμετοχή και
η συνεργασία όλων των συναδέλφων καθώς και των
φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εν αποστρατεία αξιωματικών του Σ.Ξ και των Σ.Α.είναι απαραίτητη
και αναγκαία γιατί η συμμετοχή καθορίζει την συμπεριφορά
των ιθυνόντων η οποία είναι διαφορετική ανάλογα με το
πλήθος των συμμετεχόντων. Επιβάλλεται να αποδειχθεί
στην πράξη το ‘’ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ’’ Όλοι μαζί μπορούμε
να κάνουμε θαύματα αρκεί να είμαστε ομονοούντες και
όχι διαφωνούντες.
Πρέπει να είμαστε εν εγρηγόρσει γιατί δυστυχώς πολλά
από τα συμφέροντά μας διακυβέβονται.
Εσχάτως συμμετείχα στο Συντονιστικό Όργανο Δράσεως
(Σ.Ο.Δ),το οποίο είναι άτυπο όργανο που είχε συγκροτηθεί
το 2012 με πρωτοβουλία των τριών ενώσεων (ΕΑΑΣΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) και στο οποίο συμμετέχουν όσοι επιθυμούν
από τα Ν.Π.Ι.Δ,κ.λ.π συλλόγους,ως διεκδεικητικό όργανο.
Με πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκαν οι μεγάλες
διαδηλώσεις.
Επειδή το όργανο είχε ατονήσει αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίησή του ως προσωρινού μοχλού πιέσεως,προς διασφάλιση των συμφερόντων όλων μας (ε.εε.α και ορφ.οικογενειών)
Σε κάθε περίπτωση όμως το Σ.Ο.Δ.δεν υποκαθιστά τις
θεσμικές Ενώσεις.(Ν.Π.Δ.Δ.)
Κατόπιν αυτών και στηριζόμενοι στην αγάπη σας,επιθυμούμε την ομόθυμη στήριξή σας καθ’όλη την διάρκεια
της θητείας μας.
Εγγραφές μελών στα Παραρτήματα ΕΑΑΣ από Αεροπορία και Ναυτικό
Γνωρίζετε στους συναδέλφους, προερχομένους από το Ναυτικό και την Αεροπορία, ότι είναι ευπρόσδεκτοι να πλαισιώσουν τα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ σε πόλεις στις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχα Παραρτήματα (ΕΑΑΑ και ΕΑΑΝ).
Εκ της ΕΑΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Ένωσης, σας παρακαλούμε όταν απευθύνεστε στην ΕΑΑΣ για την ανακοίνωση
θλιβερού συμβάντος, να μας δίδετε πλήρη στοιχεία όπως βαθμός, όπλο, σώμα, ονοματεπώνυμο, τάξη ΣΣΕ/ΣΜΥ Εθελοντής, τόπος θανάτου, τόπος ταφής και λοιπά κατά την κρίση σας. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην
εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
Εκ της ΕΑΑΣ
Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωματικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα:
210 36.33.797,
Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846
Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343
e-mail:[email protected]
www.eaas.gr
Eκδότης:
Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963
Συντακτική ομάδα:
Mέλη EAAΣ
Δημοσιογραφική
επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ
[email protected]
Eκτύπωση:
N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268
Fax: 210 3467155
Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
- Αντγος (ΠΖ) ε.α. Κωστόπουλος Αχιλλέας τάξεως 1960, επίτιμος Δντης
ΔΠΖ/ΓΕΣ. Απεβίωσε την 8 Απριλίου
2014 και ετάφη στην Κατερίνη.
- Σχης ε.α. Μαδεμλής Ευδόκιμος του
Ηλία. Απεβίωσε την 30 Απριλίου 2014
και ετάφη την 1 Μαΐου στην Ξάνθη.
- Τχης (ΥΠ) ε.α. Γαλυφιανάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου. Απεβίωσε την 213-2014 στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης
και ετάφη στο Τυμπάκι Ηρακλείου.
- Αντγος ε.α./επίτιμος Δκτής 4ης Μερ.
Πεζικού Βέρος Δημοσθένης. Απεβίωσε
την 11-5-2014 και ετάφη την 13-52014 στη Νεστάνη Αρκαδίας.
- Υπτγος ε.α. Καρακατσάνης Πέτρος
τάξεως 1960 του Γεωργίου. Απεβίωσε
την 8-5-2014 και ετάφη την 9-5-2014
στο Άργος Ορεστικό.
- Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαλόπουλος Γαβριήλ τάξεως 1957. Απεβίωσε την 105-2014 και ετάφη την12-5-2014 στο
νεκροταφείο Παπάγου.
- Σχης (ΠΖ) Χατζηβασιλείου Αθανάσιος
του Κων/νου. Απεβίωσε την 15-22014 και ετάφη στο Α’ Νεκροταφείο
Δράμας.
- Ταξχος Τσουρής Κων/νος του Ηλία.
Απεβίωσε την 24-3-2014 και ετάφη
στη Χαλκίδα.
- Ανθστης ΕΛ.ΑΣ. Κελέτσης Δημήτριος.
Απεβίωσε την 24-2-2014 και ετάφη
στην Αλεξανδρούπολη.
- Ανθστής ΕΛ.ΑΣ. Σακαράς Αθανάσιος.
Απεβίωσε την 25-2-2014 και ετάφη
στην Αλεξανδρούπολη.
- Τχης (ΔΒ) Πουρναράς Τριαντάφυλλος. Απεβίωσε την 18-3-2014 και ετάφη στην Αλεξανδρούπολη.
- Τχης (ΧΩ) Αρσένης Ερωτόκριτος του
Θωμά. Απεβίωσε την 4-4-2014 και ετάφη στην Αλεξανδρούπολη.
- Αντχος (ΔΒ) Γκανασούλης Βασίλειος
του Σωτηρίου. Απεβίωσε την 11-42014 και ετάφη την 12-4-2014 στο Νεκροταφείο Παπάγου.
- Ανθστής (ΧΩ) Στεφανάτος Ευάγγελος. Απεβίωσε την 18-4-2014.
- Ανχης Χρήστος Λάζος του Θεοδώρου. Απεβίωσε την 24-4-2014 και ετάφη στη Βέροια.
- Ταξχος Τριανταφυλλίδης Αντώνιος
του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 21-52013 και ετάφη στη Βέροια.
- Ανχης Μαυρόπουλος Βασίλειος του
Γεωργίου. Απεβίωσε την 16-4-2014 και
ετάφη στην Κομοτηνή.
- Σχης (ΔΒ) Παπαθωμόπουλος Θεόδωρος. Απεβίωσε την 21-4-2014 και ετάφη την 22-4-2014 στο Νεκροταφείο
Χολαργού.
- Ανθστής (ΕΛ.ΑΣ.) Μακράκης Αντώνιος
του Δημητρίου. Απεβίωσε την 18-32014 και ετάφη την 19-3-2014 στην
Κομοτηνή.
- Ανθστής (ΧΩ) Στεφανόπουλος Ιωάννης του Ζήση. Απεβίωσε την 25-42014 στη Χαλκίδα.
- Σχης Μιχαήλ Ρέππας. Απεβίωσε την
10-5-2014 και ετάφη την 13-5-2014
στο Νεκροταφείο Γέρακα.
- Ανχης (ΠΒ) Σπανός Κων/νος του Νικολάου. Απεβίωσε την 20-2-2014 και
ετάφη στη Θεσσαλονίκη.
- Υπτγος (ΜΧ) Μαυρής Μανώλης. Απεβίωσε την 19-5-2014 και ετάφη στο
Νεκροταφείο Ζωγράφου.
- Υπτγος (ΜΧ) Λάτσινος Δημήτριος, τάξεως 1960. Απεβίωσε και ετάφη στη
Θεσσαλονίκη.
- Ζαλούδης Νικόλαος, τάξεως 1960
απεβίωσε και ετάφη στην Καστοριά
- Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Σουλιώτης Σταύρος,
τάξεως 1955. Απεβίωση 1-6-14 και
ετάφη 2-6-14 στο νεκροταφείο Ν.
Σμύρνης.
-Υπτγος (ΠΒ) Μαραβέλιας Θεόδωρος,
απεβίωσε την 6-5-2014 και ετάφη στο
Ν/Φ ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΗΝ 8-8-2014
Tο Δ.Σ. της EAAΣ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.
ΜΑΪΟΣ 2014
3 ενημέρωση
EΘNIKH HXΩ
Ενημέρωση
Απαλλαγή
από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΟΔ
Τ
ην Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 με
πρωτοβουλία του Συντονιστικού
των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-
Καταγράφηκε ομόφωνα και έντονα,
η ανάγκη μιας ενωτικής και δυναμικής
συνεργασίας των φορέων που συμμε-
Για: • Τις αποφάσεις του ΣτΕ • Τα Μετοχικά μας Ταμεία. • Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτικής της συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων
του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α)
εφάπαξ παροχής με τίτλο
«Βοήθημα Οικογενειακής
ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το ΜΤΣ μέσω
της ιστοσελίδας του ανακοινώνει τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. γ’ της
παραγρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, δεν θεωρείται
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται
σε φόρο, μεταξύ άλλων, η παροχή που καταβάλλεται
εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους
και τις οικογένειες τους, το εφάπαξ βοήθημα που
παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό
προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χορηγούνται σύμφωνα με τους
ν.4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α'), α.ν.513/1968 (ΦΕΚ 186
Α'), ν.103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και ν.303/1976 (ΦΕΚ
94 Α').
2. Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29
του ν.3986/2011 ορίζεται ότι, για την επιβολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων,
εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα
της περιπτ. γ’ της παραγρ. 4 του άρθρου 45 του
ΚΦΕ.
3. Με την 250/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που
έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, κρίθηκε
ότι το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλει το Μετοχικό
Ταμείο Ναυτικού στα παιδιά των ενεργών μετόχων
του ή μερισματούχων του, για την δημιουργία ή
την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής
αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρείται εισόδημα και δεν
υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με την περιπτ. γ’ της
παραγρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ. Ανάλογη εφαρμογή έγινε και για το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στα παιδιά
των ενεργών μετόχων του ή μερισματούχων του
(σχετ. 1027628/539 /Α0012/22.3.2002 έγγραφο).
4. Συνεπώς, από τα ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι η
εφάπαξ παροχή με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής
ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας» δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με την
250/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν υπόκεινται
σε φόρο, σύμφωνα με την περιπτ. γ’ της παραγρ. 4
του άρθρου 45 του ΚΦΕ και συνεπώς δεν υπάγεται
στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα
του 2013.
μέσου των αρμοδίων Υπουργών, να
έχει παρει θέση, για ισοδύναμα μέτρα
που πρέπει να παρθούν, σε περί-
ΕΑΑΑ) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
των φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εκπροσώπησης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ στην
αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ.
Κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα νέα οικονομικά δεδομένα και εκφράστηκε η
ανησυχία και η οργή για τις ολοένα
μειούμενες δαπάνες στον τομέα της
Άμυνας και την εξαθλίωση των στελεχών που έχουν φθάσει στα όρια της
απόγνωσης, με άμεση επίπτωση στο
ηθικό αυτών.
Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφορούν:
• Τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις
οποίες φέρεται η Κυβέρνηση δια
πτωση δικαίωσης των στελεχών των
Ε.Δ. και Σ.Α
• Τα Μετοχικά μας Ταμεία.
• Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτικής της συνεχούς μείωσης μισθών
και συντάξεων, εξαθλιώνοντας το
βιοτικό επίπεδο χιλιάδων συναδέλφων
και των μελών των οικογενειών τους.
Συμφωνήθηκε η άμεση επαναδραστηριοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου Δράσης (ΣΟΔ), με στόχο την
ενότητα και την ετοιμότητα ανάληψης
από κοινού δυναμικών Δράσεων και
Αντιδράσεων στο άμεσο μέλλον, σε
θέματα που αφορούν τα στελέχη
(ε.α και ε.ε) των ΕΔ και ΣΑ.
τείχαν και η δέσμευσή τους για την
άμεση κατάθεση προτάσεων που θα
δομήσουν μια μαχητική και αποτελεσματική συνεργασία των φορέων των
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση όλων ότι, ουδείς πλέον εμπιστεύεται τις κυβερνητικές εξαγγελίες
και κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτε,
αν δεν το διεκδικήσουμε μαζικά και
αγωνιστικά.
ΤΟ ΣΟΔ
ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ-ΠΟΣ-ΠΟΕΣ-ΠΟΑΣΑΠΕΑΠΣ-ΣΑ/ΣΝΔ-ΣΑ/ΣΣΑΣ-ΕΣΜΑ-ΣΑΣΣΑ/ΣΜΥΝ-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ-ΑΝΕΑΕΔ-ΠΜ/ΣΑ
ΣΥ/ΠΝ(ΞΙΦΙΑΣ).
ΓΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/2β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Έκδοση Δελτίων Εισόδου Μελών Οικογενειών Στρατιωτικού
και Πολιτικού Προσωπικού σε Στρατιωτικά Πρατήρια - ΚΑΑΥ
ΣΧΕΤ.:
ΔΗΣ/2
α. Φ. 400/112/365213/Σ.1314/10 Σεπ. 10/ΓΕΣ/ΔΕΝβ. Φ. 400/248/78469/Σ.52/17 Ιαν. 13/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2
γ. Φ. 705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν. 14/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2
1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, ότι εκδίδονταν με μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ενιαίες κάρτες εισόδου στα
ΚΑΑΥ - Στρκά Πρατήρια για το σύνολο του πολιτικού και στρατιωτικού (ε.ε. και ε.α.) προσωπικού του ΣΞ, οι οποίες είχαν δια βίου
ισχύ.
2. Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, η έκδοση των ανωτέρω καρτών
θα πραγματοποιείται πλέον, από το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ για το πολιτικό
και το ε.ε. προσωπικό του ΣΞ και με μέριμνα της ΕΑΑΣ για το ε.α.
προσωπικό, ενώ η ισχύς τους περιορίζεται στα 5 έτη.
3. Κατόπιν των παραπάνω, καθορίζεται, ότι και οι ενιαίες κάρτες
εισόδου στα ΚΑΑΥ - Στρκά Πρατήρια, που έχουν ήδη εκδοθεί από
το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, έχουν ισχύ για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής
τους, όπως ακριβώς θα ισχύσει και για την περαιτέρω έκδοση νέων καρτών.
4. Συναφώς σας γνωρίζεται ότι, από όλα τα αρμόδια όργανα
ελέγχου των ΚΑΑΥ - Στρκών Πρατηρίων απαιτείται ο αυστηρός
έλεγχος των παραπάνω καρτών και συγκεκριμένα:
α. Της ημερομηνίας έκδοσης της κάρτας (πίσω όψη) για όσες
εκδόθηκαν πριν το (γ) σχετικό.
β. Της ημερομηνίας λήξης της κάρτας (εμπρός όψη), όπου θα
αναγράφεται η ένδειξη «Ισχύει Μέχρι».
γ. Εφόσον έχει περιέλθει η 5ετία από την ημερομηνία έκδοσης
της κάρτας, αυτή να θεωρείται άκυρη, να παρακρατείται και να
επιστρέφεται στο ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ή στην ΕΑΑΣ αντίστοιχα, προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενέργειες ακύρωσης ή ανανέωσής της.
5. Ισχύς του παρόντος από την έναρξη των παραθεριστικών περιόδων έτους 2014 (7 Μαΐ 14).
6. Οι Σχηματισμοί να εκδώσουν οδηγίες εφαρμογής της παρούσας για τα ΚΑΑΥ - Στρκά Πρατήρια υπαγωγής τους.
7. Η ΕΑΑΣ παρακαλείται να ενημερώσει όλους τους δικαιούχους
εξυπηρέτησης στα ΚΑΑΥ, αναφορικά με τα καθοριζόμενα στην παρούσα και στο (γ) σχετικό.
8. Το ΥΠΕΘΑ και ΓΕΕΘΑ στα οποία κοινοποιείται το παρον (υ.τ.α.),
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
9. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και για την ενημέρωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού σας.
10. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΠΖ) Έλενα Μακρίδου, επιτελής ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2β, τηλ. 210-6553171.
Υπτγος Γεώργιος Καμπάς
ΔΔ’ Κ/ΓΕΣ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
8. Στα γραφεία διαχειρίσεως χρηματικού και οικονομικού ελέγχου, δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση,
όπως και στο λογιστήριο της Ενώσεως.
9.Η Ένωση θα εκπροσωπείται κατόπιν αποφάσεως
του Δ.Σ :
α.στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ\ΕΑΑΣ
β.στο Μ.Τ.Σ από τον Υπτγο Απ. Παπαδόπουλο της
μέλος του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
γ.στον ΕΚΟΕΜΣ από τον Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α
Β.Ροζή και Ανχη ε.α Π.Κράγκαρη και στην
δ.Λ.Α.Ε.Δ.απο τον Ταξχο ε.α Δ.Χατσίκα.
Για την νομιμοποίηση της εκπροσώπισης αναμένεται
να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η
σχετική απόφαση του Υ.ΕΘ.Α.
ΕΥΝΟΗΤΟ βεβαίως τυγχάνει ότι είναι ευπρόσδεκτη η
πάσης φύσεως εθελοντική προσφορά από μέρους
των μελών μας για την επιτάχυνση επίτευξης των
στόχων μας και εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ.
Παράλληλα:
1.προωθούμε μακροχρόνιο πρόγραμμα βελτίωσης
των στεγαστικών αναγκών της Ενώσεως γιατί η υφιστάμενη στεγαστική εικόνα δεν επαρκεί καθόσον τα
μέλη του Δ.Σ δεν έχουν γραφεία για να μπορούν να
εργαστούν αποδοτικά και απερίσπαστα ,ήδη για τον
σκοπό αυτό έχουμε έλθει σε επαφή με τον Δντή του
Τ.ΕΘ.Α.
2.Ήλθαμε σε επαφή με τον Γεν. Δντή του Α.Ο.Ο.Α.
και ζητήσαμε την διαρκή ενημέρωσή μας, για την εν
συνεχεία ενημέρωσή σας. Ενημέρωση για θέματα
Α.Ο.Ο.Α. μπορείτε και μέσω της Ιστοσελίδας του οργανισμού (www.aooa.gr). Επίσης του ζητήσαμε σε
προσεχή τροποποίηση της νομοθεσίας του Α.Ο.Ο.Α.
να προβλεφθεί στο Δ.Σ και θέση για μέλος της ΕΑΑΣ.
Το Αυτό θα ζητήσουμε και από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ., Τ.ΕΘ.Α.
και από άλλους φορείς.
3.Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για βιωσιμότητα και αύξηση των πόρων του Μ.Τ.Σ.και του
ΕΚΟΕΜΣ.
4.Θα είμαστε παρόντες όπου δεί για την διασφάλιση
του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της περιουσίας
του Μ.Τ.Σ.
5.Παρακολουθούμε την υπόθεση των αποφάσεων
του Σ.τ.Ε.και του Ελ. Συν. και είμαστε εν εγρηγόρσει
να αντιδράσουμε.
Τέλος μην ξεχνάτε ότι η Ένωσή μας υπερασπιζόμενη
τα συμφέροντά μας:
α.Πέτυχε να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στο
Μ.Τ.Σ. η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και
αναμένουμε την ετυμηγορία της.
β. Κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Σ.τ.Ε. και παρενέβει στο ελεγκτικό Συνέδριο και πέτυχε θετικές αποφάσεις τις οποίες αναμένουμε να καθοραγραφούν.
γ.Έχει καταθέσει αγωγή για το κούρεμα των διαθεσίμων της.
δ.Η ενημέρωσή σας θα είναι συνεχής όπως σας το
υποσχεθήκαμε.
ενημέρωση 4
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Ενημέρωση
Αναμένοντας την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας
Απαντήσεις του ΓΛΚ
σε ερωτήματα της ΕΑΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πληροφόρηση για τον έλεγχο
και τις διασταυρώσεις αναφορικά με τα
ποσά των μηνιαίων συντάξεων που
αθροίζονται και διασταυρώνονται για
την διενέργεια των μειώσεων
ΣΧΕΤ.:α) Το υπ’ αριθ. Φ800/98/2178/5-9-2013 έγγραφό σας
β) Τα υπ’ αριθ. 20965/27-3-2014, 201192/13/24-3-2014 και 56490/30-42014 έγγραφά μας που απευθύνονται στον κο Τερζόπουλο Ανδρέα.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με αίτημα την
πληροφόρησή σας για τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις αναφορικά
με τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων που αθροίζονται και διασταυρώνονται για την διενέργεια των μειώσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου πρώτου, παραγράφου Β, υποπαραγράφου Β3
περίπτ. α-δ Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από το άρθρο 1§2 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α
18/25-1-2013) και την νομιμοποίηση της Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ προς τούτο, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Η ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) έχει συσταθεί με τον νόμο 3607/2007 (Φ.Ε.Κ.
245 Α/1-11-2007) και έχει οριστεί ως ο αρμόδιος φορέας για την λειτουργία του ενιαίου συστήματος ελέγχου καταβολής συντάξεων με
τα άρθρα 35 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) και πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος 1Α6 περιπτ. 8 του Ν. 4093/2012.
Για την λειτουργία του ενιαίου συστήματος ελέγχου συντάξεων,
έχει εκδοθεί η υπ’αριθ. οικ. 27568/φ80355/2012 (Φ.Ε.Κ. 3145 Β/2711-2012) Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και πρόσφατα η υπ’ αριθ. 55100/2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με
την ρύθμιση θεμάτων πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου από την
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 884
Β/9-4-2014).
Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετική με τον θεσμικό ρόλο
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μπορείτε να αποτανθείτε στο καθ’ ύλην αρμόδιο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και όλως
επικουρικώς στην ίδια την Εταιρεία.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα ερωτήματα σχετικά με την κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχου Ε.Α.Σ. του άρθρου 11 του Ν.
3865/2010, όπως και την μείωση του άρθρου πρώτου, παραγράφου
Β, υποπαραγράφου Β3 περίπτ. α-δ Ν. 4093/2012, όπως ισχύουν μετά
το άρθρο 1§2 του Ν. 4111/2013, που έχουν επιβληθεί σε σύνταξη μέλους σας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν απαντηθεί με τα ανωτέρω (β)
σχετικά έγγραφά μας.
Όπου από τις διατάξεις των νόμων 3863/2010, 3865/2010,
3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, προβλέπεται παρακράτηση ή μείωση υπολογιζόμενη επί του αθροίσματος των συντάξεων από οιαδήποτε πηγή ή αιτία το ποσό της μείωσης ή της παρακράτησης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013) που εφαρμόζεται αναδρομικά από 1-1-2013.
Κατά τούτο παρακαλούμε να συστήσετε στα μέλη σας να απευθύνονται στην Υπηρεσία Συντάξεων Γ.Λ.Κ. για διευκρινίσεις σχετικές με
την εισφορά Ε.Α.Σ. ή την μείωση του Ν. 4093/2012 εφόσον οι τελευταίες αφορούν τα καταβαλλόμενα ποσά της κύριας σύνταξης του Δημοσίου. Όμοιες διευκρινίσεις που αφορούν τις αντίστοιχες εισφορές ή
μειώσεις που επιβάλλονται σε ποσά των άλλων κύριων συντάξεων
εκτός Δημοσίου όπως και των επικουρικών συντάξεων ή των μερισμάτων που τυχόν συγκαταβάλλονται με την σύνταξη του Δημοσίου, θα
πρέπει να παρέχονται από τους φορείς που καταβάλλουν τις εν λόγω
παροχές.
Τέλος, οι ενστάσεις των μελών σας κατά των μειώσεων των συντάξεων που τους καταβάλλει το Δημόσιο διαβιβάζονται μέσω της Διεύθυνσής μας με απόψεις της στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συνταξιοδοτικές πράξεις και την τροποποίησή τους θα
πρέπει να αποτείνεστε στην 44η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής
Πληρωμών της Υπηρεσίας Συντάξεων Γ.Λ.Κ.
Οι κανονισμένες από την ίδια Διεύθυνση πράξεις συντάξεων προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αθηναΐς Τουρκολιά
πάνες μισθών και συντάξεων το «Μεσοπρόθεσμο 2015-2018» αναφέρει ότι για
το έτος 2012 ήταν 20,5 δισεκατ. ευρώ,
για το έτος 2013 ήταν 18,4 δις ευρώ
(μείωση 2,1 δις ευρώ), ενώ η εκτίμηση
για το 2014 είναι 18,3 εκατ. ευρώ (η εκτίμηση για τα υπόλοιπα έτη 2015-2018
χουν περάσει τέσσερις μήνες από
είναι της τάξης των 18,1 δις ευρώ). Σε
την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε
αυτές τις δαπάνες έχουν περιληφθεί 120,6
η απόφαση του Συμβουλίου της Επιεκατ. ευρώ λόγω της καταβολής ανακρατείας (ΣτΕ) για την αντισυνταγματικότητα
δρομικών αποδοχών και διαφορών ετησίων αποτων μειώσεων στους μισθούς των στρατιωτικών
δοχών στους εν ενεργεία δικαστικούς. Επίσης
και των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Η
48,72 εκατ. ευρώ για διαφορά επί ετησίων (έτους
απόφαση έχει «διαρρεύσει» στα ΜΜΕ από 20
2014) και αναδρομικών συντάξεων δικαστικών,
Ιαν. 2014 «…..ύστερα από την απόφαση των
ως αποτέλεσμα της σχετικής απόφασης του Μιανώτατων δικαστών να κρίνουν αντισυνταγματικές
σθοδικείου, η οποία εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε
τις μνημονιακές περικοπές που επιβλήθηκαν από
στο Υπουργείο Οικονομικών τον Απρίλιο. Σωστό
το τέλος του 2012 και μετά στο σύνολο των ενκαι δίκαιο να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις
στόλων. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού
της δικαιοσύνης. Θα πράξει το ίδιο η Κυβέρνηση
Δικαστηρίου σε διάσκεψή της κεκλεισμένων των
για τους Στρατιωτικούς και τα Στελέχη των Σωθυρών, αποφάσισε σύμφωνα με ασφαλείς πλημάτων Ασφαλείας; Δικαιολογίες ότι είναι πολλά
ροφορίες ότι οι επίμαχες περικοπές δεν είναι
τα χρήματα δεν ευσταθούν. Ας μην ξεχνούν ότι
συμβατές με το Σύνταγμα…».
στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 «συνέβαΗ Κυβέρνηση γνωρίζει την απόφαση (Ευαγγ.
λαν» λόγω των εξοντωτικών μειώσεων μισθών
Βενιζέλος 12/3/2014:
και συντάξεων, τα εν
«εφόσον οι στρατιωενεργεία και εν αποτικοί έχουν να αναμέστρατεία
στελέχη
νουν κάτι από την απόΕΔ και ΣΑ με πάνω
φαση του ΣτΕ, καλό
από 350 εκατ. ευρώ
θα είναι τα χρήματα
(συνταξιούχοι 241
που θα πήγαιναν σ’
εκατ., εν ενεργεία
αυτούς να δοθούν σε
118 εκατ.) λόγω μιάλλες ευπαθείς κοισθολογίου και 260
νωνικές ομάδες»). Στο
εκατ. ευρώ οι συνταμεσοπρόθεσμο ουδεξιούχοι από τη 2η μείμία σχετική πρόβλεψη
ωση
του
Ν.
υπάρχει. Θα μπορού4093/2012 (5-10-15
σε κάποιος να υπο%), ήτοι αθροιστικά
στηρίξει, ότι δεν έχει
610 εκατ., από τα συεκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση. Όλα αυτά
νολικά 2,1 δις που μειώθηκαν στις πρωτογενείς
πιθανόν να μην δημιουργούσαν ανησυχία αν δεν
δαπάνες (μισθών - συντάξεων). Το κόστος για
διέρρεαν στα ΜΜΕ ότι «εάν το Συμβούλιο της
τον προϋπολογισμό βέβαια θα είναι πολύ λιγότερο,
Επικρατείας βγάλει μια απόφαση και αυτή τελεδιότι η απόφαση του ΣτΕ διαφαίνεται ότι θα
σιδικήσει, το κόστος που θα προκύψει δεν μπορεί
αφορά μόνο το μισθολόγιο, τα αναδρομικά θα
να καλυφθεί είτε με αύξηση φόρων είτε με
υποστούν τη φορολόγηση του 20%, θα αυξηθούν
μείωση δαπανών. Θα αντιμετωπισθεί μέσα στην
αναλογικά οι αλλεπάλληλες μειώσεις των συνεισοδηματική
ομάδα
που
αφορά».
ταξιούχων (Ν.3865/2010 ΕΑΣ, Ν.4024/2011,
(http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&s
Ν.4051/2012, Ν 4093/2012) και η
ubid=2&pubid=113249049 ΗΜΕφορολογία τους κλπ. Να μην ξεΡΗΣΙΑ: 2/4/2014)
Όλοι πλέον έχουμε χνούν οι αρμόδιοι ότι διάφορα επίΌπως πληροφορούμεθα όμως,
μνήμη, «μπουχτίσαμε» σης ποσά «μεταφέρθηκαν» από
τα παραπάνω δεν είναι απλή διαραπό υποσχέσεις και ΥΠΕΘΑ στο Υπ. Οικονομικών για να
ροή, αλλά προβλέπονται στην ανακαλύψουν «τρύπες» όπως πχ 100
«μισθολόγια ξεχασμέ- εκατ. τον Ιούλ. 2013 για τον ΦΠΑ
θεωρημένη συμφωνία με την τρόικα που έχει υπογράψει η Ελληνική
να στα συρτάρια». Η κλπ.
Κυβέρνηση, η οποία συμφωνία
οργή, η αγανάκτηση
Όταν υπάρξουν τελεσίδικες αποαναμένεται να κοινοποιηθεί εντός
και η δυσπιστία έχουν φάσεις, η κυβέρνηση έχει δεσμευτων προσεχών ημερών. Εδώ έγθεί ότι θα καλύψει το όποιο κενό
ξεχειλίσει!
κειται η μεγάλη μας ανησυχία. Τι
προκύψει. Ελπίζουμε να το θυμάται
θα συμβεί εάν η απόφαση του ΣτΕ
όταν έλθει εκείνη η ώρα!
ΝΑ
εκδοθεί μετά την κοινοποίηση της
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙαναθεωρημένης συμφωνίας με την τρόικα; Και
ΚΙΑ που έχει συντελεσθεί κατά των στελεχών
επειδή η απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να εφαρτων Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαμοσθεί, θα απαιτηθεί η εξεύρεση των αναγκαίων
λείας και να μην προβεί σε διάφορες «μεθοδεύπιστώσεων για την υλοποίηση της. Τι θα γίνει
σεις» ή «να ενεργοποιήσει τον κοινωνικού αυτοόμως αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και
ματισμό», που έχει γίνει τελευταία προσφιλής
απαιτηθεί να «αντιμετωπισθεί το κόστος μέσα
μέθοδός της. Θα πρότεινα μάλιστα όλα αυτά να
στην εισοδηματική ομάδα που αφορά»; Υπάρχει
μην γίνουν προεκλογικά και εννοώ τις Εθνικές
πρόβλεψη; ‘Η θα οδηγηθούμε πάλι σε σενάρια
εκλογές. Διότι όλοι πλέον έχουμε μνήμη, «μπου«κατάργησης μισθολογικών προαγωγών» κλπ.
χτίσαμε» από υποσχέσεις και «μισθολόγια ξεχαπου στην πραγματικότητα θα είναι «έμμεση» κασμένα στα συρτάρια». Η οργή, η αγανάκτηση
τάργηση της απόφασης του ΣτΕ; Ο ουσιαστικός
και η δυσπιστία έχουν ξεχειλίσει!! Πέραν αυτών
σεβασμός των αποφάσεων της δικαιοσύνης από
ας κατανοήσουν άπαντες ότι δεν είναι αύξηση.
το Κράτος, είναι αναγκαία προϋπόθεση εύρυθμης
Δεν ζητήσαμε αύξηση με τις προσφυγές. Δικαιολειτουργίας του
σύνη σε σχέση με όλες τις εργασιακές ομάδες
Από τη Βουλή ψηφίστηκε το Μάιο το «Μεσοζητήσαμε και μερική αποκατάσταση των υπερπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
βολικών και άδικων μειώσεων που έχουμε υπο2015-2018». Σε ότι αφορά τις Πρωτογενείς Δαστεί.
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος ε.α.
Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών
Έ
ΜΑΪΟΣ 2014
5 ενημέρωση
EΘNIKH HXΩ
Ενημέρωση
ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κύριε επίτιμε Αρχηγέ του Γ.Ε.ΕΘ.Α
Κύριε επίτιμε Αρχηγέ του Γ.Ε.Α
Αγαπητοί εν ενεργεία
και εν αποστρατεία συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι.
Όλοι μας στην διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας μας
αλλά και μετά,άλλος λίγο,άλλος περισσότερο έχει πετύχει
πολλά και σημαντικά μηδενικά,τα οποία όμως είναι μηδέν
χωρίς τον άσσο,αυτός ο άσσος που δίνει αξία στα μηδενικά
είναι η υγεία η οποία,πρέπει να διαφυλάσσεται ως κόρη
οφθαλμού.
Εμείς οι εν αποστρατεία αξκοί του Σ.Ξ.της ΕΛ.ΑΣ,αλλά και
οι οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων που διαβιούμε
στο λεκανοπέδιο Αττικής,κυρίως όμως αυτοί που διαμένουν
στην επαρχία και μάλιστα στις ακριτικές περιοχές της χώρας
μας (Εβρος,Νησιά και αλλού),προσβλέπουμε σε όλα τα
Στρκά Νοσοκομεία στα οποία συμπεριλαμβάνουμε και τα
ΚΙ.Χ.Ν.Ε,ανά την Επικράτεια αλλά και στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.απο τα
οποία προσβλέπουμε την παροχή υψηλών υπηρεσιών
υγείας και να αισθανόμαστε ότι θα γίνουμε καλά οσάκις
απαιτηθεί να προσφύγουμε σ’αυτά ως δικαιούχοι και όχι
ξένοι.
Κατανοόντας τις δυσκολίες,προσδοκούμε απ’όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.την:
1.Κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μελών μας
καθώς και των ανασφάλιστων τέκνων μας,συνταγογράφηση,
τα ραντεβού να είναι σε σχετικά μικρό χρόνο.(2μηνο το
πολύ.) και βεβαίως νοσοκομειακή περίθαλψη υψηλού επιπέδου.
2.Την ανάπτυξη Οδοντιατρείων και φαρμακείων κυρίως
σ’όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας.Με άλλα
λόγια δηλαδή τις όποιες μικρές ή μεγάλες παροχές έχουν
οι διαβιούντες στο λεκανοπέδιο Αττικής να έχουν και οι
ακρίτες συναδελφοί μας
4.Οι ε.α αξκοί να έπονται μόνο των ε.ε.συναδέλφων.
5.Την επί καθημερινής βάσεως και για μία ώρα διάθεση
ενός ιατρού ή την ανά 15νθήμερο διάθεση Στρατ.Ιατρού
στα κατά τόπους παραρτήματά μας ή αλλού π.χ Λέσχες,μονάδες κ.λ.π,για την συνταγογράφηση αυτών που επέλεξαν
να διαμένουν στην επαρχία.
6.Να δημιουργηθεί γραφείο υποδοχής και εξυπηρέτησης
των μελών μας,προκειμένου να διασφαλιστούν τα προαναφερθέντα.
Κύριε Υπουργέ Υγείας, Κυρία Αν.Υ.ΕΘ.Α, κατάνοοντας τις
δυσκολίες αλλά και την ευαισθεσία σας να συνεργαστείτε
προκειμένου οι ακρίτες κυρίως συναδελφοί μας,τα μέλη
των ορφανικών οικογενειών,όλοι εμείς που αφιερώσαμε
την ζωή μας στην υπηρεσία της πατρίδας να απολαύσουμε
το ύψιστο αγαθό την υγεία ,τον άσσο δηλαδή.
Είμαστε δε ευγνώμονες προς όλο το Ιατρικό,Νοσηλευτικό
και βοηθητικό προσωπικό των νοσοκομείων μας.
Η Ε.Α.Α.Σ.θα είναι αρωγός του έργου σας.
Ευχαριστώ.
Υποστράτηγος ε.α Ε. Ν. Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Διορισμός καθηγητών σε τομείς δικαίου από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας
Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (Οργανισμός ΣΕΘΑ)
προκηρύσσει το διορισμό καθηγητών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. Οι εν λόγω καθηγητές θα
διορισθούν από 1 Σεπ 2013 έως 31 Αυγ 2014 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα με τον τομέα
(βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η υποβοήθηση του έρ-
γου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
(ατομικές διατριβές, μελέτες κλπ), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Αναλυτικά η προκήρυξη έχει ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ
153/2004 (Οργανισμός ΣΕΘΑ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το διορισμό καθηγητών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, της μη κάλυψης μερικώς ή ολικώς των θέσεων, οι οποίες προκηρύσσονται.
2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Οι εν λόγω καθηγητές θα διορισθούν από 1 Σεπ 2013 έως 31
Αυγ 2014 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα με τον τομέα (βασικό
και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η
υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες (ατομικές διατριβές, μελέτες κλπ), σύμφωνα
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
α. Οι προς πλήρωση θέσεις, κατά βασικό τομέα εκπαίδευσης,
είναι οι παρακάτω:
(1) Ένας Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου εν ενεργεία ή
εν συντάξει, κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών
Επιστημών Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και
Εξωτερικής Πολιτικής.
(2) Ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας.
(3) Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, για Οικονομικά
Θέματα.
(4) Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στα θέματα Στρατηγικών και Αμυντικών Σπουδών, Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Οπλικών Συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με
ανάλογες γνώσεις.
(5) Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, για θέματα Διοίκησης – Διεύθυνσης και Ηγεσίας.
β. Οι προς πλήρωση θέσεις σε ειδικούς τομείς ή ειδικά θέματα, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό είναι οι παρακάτω:
(1) Μια θέση για θέματα Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής και
Υψηλής Στρατηγικής.
(2) Μια θέση για θέματα Διεθνούς Δικαίου – Διεθνών Οργανισμών.
(3) Μια θέση για θέματα Περιφερειακής Ασφάλειας στο Εγγύς
Γεωπολιτικό Περιβάλλον.
(4) Μια θέση για θέματα που άπτονται θεωριών της Ηγεσίας
και γνώσεων επί βασικών τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων και
της Δημόσιας Διοίκησης.
(5) Μια θέση για θέματα Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής
Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.
(6) Μια θέση για Εθνικά θέματα εντός του Εγγύς Γεωπολιτικού
περιβάλλοντος.
(7) Μια θέση για θέματα διαχείρισης Κρίσεων – θεωρίες παιγνίων και διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα
γενικά προσόντα :
α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.
β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
δ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία ή
ανυποταξία.
ε. Να έχουν υγεία που να επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Ο διπλωματικός πρέπει να έχει βαθμό τουλάχιστον Πρέσβη
και να είναι, είτε εν ενεργεία υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε επίτιμος.
β. Οι λοιποί Καθηγητές πρέπει να ανήκουν στο Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των ΑΕΙ ή των ΑΣΕΙ, καθώς και των
αντίστοιχων αυτών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή να έχουν
προσληφθεί σε αυτά με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980.
Επίσης, πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού
Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο
κατά τις οικείες διατάξεις, του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού αντικειμένου και να γνωρίζουν
ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο.
γ. Για την πρόσληψη συνεκτιμάται ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας, καθώς και το συγγραφικό έργο και
η διεθνής επιστημονική δραστηριότητα.
δ. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν παρόμοια επιστημονικά
προσόντα, η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στη Σχολή λαμβάνεται υπόψη ως ενισχυτικό κριτήριο για την επιλογή και το διορισμό.
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Όσοι επιθυμούν να διορισθούν πρέπει να υποβάλλουν στη
Σχολή μέσα σε φάκελο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
(1) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα της προκήρυξης.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα της προκήρυξης.
(3) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται
οι σπουδές, η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία, καθώς
και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κλπ.
(4) Αντίγραφα όλων των κατεχόμενων πτυχίων και διπλωμά-
των (για μη μέλη ΔΕΠ).
(5) Πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ),
για όσους τίτλους σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό (Για
μη μέλη ΔΕΠ).
β. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών να είναι νόμιμα θεωρημένα, ειδικά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να
είναι νόμιμα επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα.
γ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.
δ. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από την
προκήρυξη θα κατατίθενται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία
που θα λήγει η κατάθεση των αιτήσεων, θα είναι θεωρημένα,
αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα. Μετά τη
λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, κανένα δικαιολογητικό έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό.
ε. Για όσους επιλεγούν η Σχολή θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα
από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για
δικαστική χρήση και Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
στ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος, για ανάληψη υπηρεσίας λόγω κωλύματος ή και αποχώρησής του πριν
τη λήξη της χρονικής διάρκειας απασχόλησής του, σύμφωνα με
το πρόγραμμα και τις ανάγκες της ΣΕΘΑ, η Σχολή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αντικατάστασης του επιλεγέντος, από τον
επόμενο επιλαχόντα, με σχετική εισήγηση του Διοικητή της.
7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Για σκοπούς διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας οι καθηγητές θα πρέπει να παραδίδουν στη Σχολή ανάλογες σημειώσεις που θα αφορούν στα παρουσιαζόμενα θέματα.
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνεται :
(1) Είτε προσωπικά από τους υποψήφιους ή από αντιπροσώπους τους, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας / Κεντρική Γραμματεία
(Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Άρεως).
(2) Είτε με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Εθνικής Άμυνας, Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Άρεως, ΤΚ 113 62.
β. Πληροφορίες και έντυπα για συμπλήρωση παρέχονται :
(1) Από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, κάθε εργάσιμη ημέρα από
0900 έως 1300 ώρα, στα τηλέφωνα 2108896510 ή 6549.
(2) Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.setha.mil.gr) στο
διαδίκτυο (Internet).
γ. Η ΣΕΘΑ θα αναρτήσει πίνακα διοριστέων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
δ. Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής, εντός δέκα πέντε (15) ημερών (ημερολογιακά
υπολογιζόμενων) από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης στο
διαδίκτυο του πίνακα διοριστέων, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
Από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας
βήμα
6
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Κακοήθεια ή αμάθεια;
Γράφει ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.)
Τα τελευταία 2 χρόνια διαβάζουμε ή ακούμε
από πολλούς πολιτικούς και δημοσιογράφους
τον όρο «ένστολος».
Αν ανατρέξουμε στο Ελληνικό «Λεξικό της
Ελληνικής Γλώσσης» του Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου,
που εκδόθηκε το 1852 (στην καθαρεύουσα), θα δούμε
ότι η λέξη «στολή» σημαίνει «φορεσιά, ενδυμασία και
(επί στρατιωτικών), αρματωσιά». Στο ίδιο λεξικό, η λέξη
«ένστολος» δεν υφίσταται.
Στην Ελληνική εγκυκλοπαίδεια «ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ», που
εκδόθηκε το 1964 (στην καθαρεύουσα), θα δούμε επίσης
ότι η λέξη «στολή» σημαίνει «ένδυμα, ενδυμασία, φορεσιά»,
(ειδικώς) δε, «διακριτικόν ένδυμα φερόμενον ομοιομόρφως
υπό των ανηκόντων εις τινά τάξιν, οργάνωσιν ή ωρισμένον
επάγγελμα…». Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια, η λέξη «ένστολος»
επίσης δεν υφίσταται.
Στο Ελληνικό «νέο Λεξικό της Γλώσσας μας», του Κώστα
Ιωαννίδη που εκδόθηκε το 1992 στη δημοτική γλώσσα
και μονοτονικό, θα δούμε και πάλι ότι η λέξη «στολή» σημαίνει «ενδυμασία// ομοιόμορφη φορεσιά που φορούν
όσοι ανήκουν σε μια τάξη, οργάνωση κτλ». Στο ίδιο
λεξικό, η λέξη «ένστολος» και πάλι δεν υφίσταται.
Πρέπει κάποιος να ανατρέξει στο ξενόφερτο «ΒΙΚΙΛΕΞΙΚΟ»
(2007) για να βρει ότι η λέξη «ένστολος, -η, -ο» ως
επίθετο μεν, σημαίνει «που φοράει στολή, επίσημη ομοιόμορφη ενδυμασία που φοριέται από τα μέλη μιας
ομάδας κατά τις ώρες εργασίας τους», ως ουσιαστικό δε,
σημαίνει (ειδικότερα) «που υπηρετεί στο στρατό ή τα
σώματα ασφαλείας». Μάλιστα, στις «Σημειώσεις» αναγράφεται επί λέξει «Η λέξη πρωτοαπαντά(;) στο Λεξικόν
Γαλλελληνικόν των Μ.Γ. Σχινά και Ι.Ν. Λεβαδέως, τ. Β’,
1861, σελ. 186: ένστολοι δούλοι, ως απόδοση του γαλλικού gens de livrée»!!!!!!!!!!! Με λίγα λόγια «κάποιος
ξένος», (για λόγους συντομίας;) «εφεύρε» το ουσιαστικό
«ένστολος» για να αποφύγει τη φράση «Όσοι υπηρετούν
στο Στρατό ή τα Σώματα Ασφαλείας».
Και ερχόμαστε τώρα να δούμε ποιές είναι οι κατηγορίες
των πολιτών που φέρουν «στολή», δηλαδή των «ενστόλων»:
Φυσικά οι Στρατιωτικοί των 3 Κλάδων (Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας) και οι Υπηρετούντες στα λεγόμενα
Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική και
Λιμενικό).
Έπονται οι Ιερείς και οι Μοναχοί, αφού φέρουν
άμφια, δηλαδή «στολή».
Ακολουθούν οι Δικαστές, αφού φέρουν «τήβεννο»,
δηλαδή «στολή».
Οι Ιατροί, αφού και αυτοί φέρουν τη γνωστή σε
όλους μας «λευκή ενδυμασία» ή την αντίστοιχη
«πράσινη του χειρουργείου».
Οι Αδελφές Νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού, οι Νοσηλευ-τές/Νοσοκόμες, οι Μαίες, οι Φαρμακοποιοί, με τις
γνωστές «ενδυμασίες».
Τα πληρώματα των Αεροπορικών εταιρειών (Κυβερνήτες, Συγκυβερνήτες,
Αεροσυνοδοί, Συνοδοί εδάφους, που φέρουν ομοιόμορφες στολές.
Οι Αξκοί και Υπάλληλοι
ναυτιλιακών εταιρειών/εμπορικού στόλου.
Οι Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι/Δεσμοφύλακες.
Οι ανήκοντες στις διάφορες Εταιρείες Security.
Το προσωπικό των Συμφωνικών Ορχηστρών/Συναυλιών.
Οι ανήκοντες στις διάφορες Μουσικές Μπάντες, ιδιωτικές
ή Δημοτικές.
Οι ανήκοντες σε διάφορες Χορωδίες που φέρουν ομοιόμορφες στολές.
Οι ανήκοντες σε Χορευτικά Συγκροτήματα (Κρητών,
Μακεδόνων, Θρακιωτών κλπ).
Οι ανήκοντες σε διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους
(Μακεδοναμάχων, Ποντίων κλπ).
Οι Θυρωροί, οι Γκρούμ, το Προσωπικό Υποδοχής κλπ
των Ξενοδοχείων.
Οι Σερβιτόροι των πολυτελών Ξενοδοχείων, Εστιατορίων
Catering κλπ.
Οι «Σέφ», οι «Μπάτλερ», οι «Σωματοφύλακες».
Οι «Σωφέρ» των λιμουζινών.
Το προσωπικό των Διοδίων.
Το προσωπικό του ΜΕΤΡΟ.
Οι Υπάλληλοι Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.
Οι Πωλητές μεγάλων ή επωνύμων Καταστημάτων
(Super Market, Εμπορικών Εταιρειών κλπ).
Οι Κρεοπώλες.
Τα Πληρώματα γιώτ ή άλλων πολυτελών σκαφών.
Οι Μαθητές ορισμένων Ιδιωτικών Σχολείων/Σχολών.
Οι Σπουδαστές Κολλεγίων/Πανεπιστημίων κατά την
αποφοίτησή τους.
Οι Μαθητές κατά τις Παρελάσεις.
Οι Νύφες, όταν φέρουν νυφικό.
Οι Αθλητές των Ομάδων, είτε ομαδικών είτε ατομικών
αθλημάτων (Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλλεϋ, Τέννις, Ξιφασκίας, Ιππασίας, Στίβου κλπ).
Οι Διαιτητές των προαναφερθέντων αθλημάτων.
Οι Αθλητές των Ολυμπιακών Ομάδων όλων των Κρατών.
Όπως διαπιστώνουμε
με τα προαναφερθέντα παραδείγματα, ο ξενόφερτος
όρος «ένστολος» περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες, πλέον των Στρατιωτικών και των Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
Συνεπώς τίθεται το
εύλογο ερώτημα, γιατί πολιτικοί και δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν πλέον τον όρο
«ένστολος», όταν
αναφέρονται στους Στρατιωτικούς και στους συναδέλφους των Σωμάτων Aσφαλείας;
Μήπως για λόγους Κακοήθειας; Μήπως για λόγους
Αμάθειας; Μήπως για κάποιον άλλο λόγο, που μόνον
εκείνοι γνωρίζουν; Πάντως, η δήθεν αιτιολογία, ότι χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο «για λόγους συντομίας», δεν
είναι πιστευτή από τους Στρατιωτικούς.
Όποιος λοιπόν και αν είναι ο λόγος, είναι καιρός
πλέον να πάψουν να χρησιμοποιούν τον όρο «ένστολος»
και να χρησιμοποιούν τον ορθό όρο «Στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας», όσο μακροσκελής
και αν είναι αυτός.
Η συνέχιση του αδόκιμου και ξενόφερτου όρου «ένστολος», θα θεωρηθεί ότι γίνεται εκ του πονηρού και συνεπώς ΠΡΕΠΕΙ να μας βρίσκει τελείως αντίθετους.
Κοινωνικό μέρισμα και Στρατιωτικοί
ρίστηκε, το ύψος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών
τους. Ένας περιορισμός άδικος και καταχρηστικός, που
δεν λαμβάνει υπόψη του την οικογενειακή τους κατάσταση, και αποκλείει τον μεγαλύτερο αριθμό των χαμηλόβαθμων στελεχών, παρά την δεινή οικονομική θέση που
Κύριε Πρόεδρε,
έχουν περιέλθει μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις.
Τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιος 2014, μετά από αρκεΜια περισσότερο δίκαιη και αντικειμενική χορήγηση
τές συζητήσεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις και οικοείναι η διάθεση αυτού του ίδιου αναλογούντος
νομικές αναλύσεις επικυρώθηκε και ορίστηκε
ποσού όχι υπό μορφήν εφάπαξ βοηθήματος
το ύψος του “πρωτογενούς πλεονάσμαΗ χορήγηση του
ή κοινωνικού μερίσματος, αλλά ως σχετιτος” για το έτος 2013.
κή αύξηση στο βασικό μισθό του ανθυ“κοινωνικού
μερίσματος”
Στην συνέχεια αποφασίστηκε και αναμε αποκλειστική και μόνη πολοχαγού, δεδομένου ότι πλεονακοινώθηκε, όπως ένα συγκεκριμένο
σματικός προϋπολογισμός προβλέπεμέος αυτού διατεθεί εφάπαξ στις διά- προϋπόθεση τις ακαθάριστες
ται και προγραμματίζεται και για τα
φορες ευπαθείς ομάδες της κοινω- αποδοχές των στελεχών υποεπόμενα χρόνια, ως άμεσο αποτέλενίας. Ακολούθησε και καθορίστηκαν οι
κρύπτει αδικίες, δυσπιστία, σμα της οικονομικής ανάκαμψης.
προϋποθέσεις, κυρίως οικονομικά και
Με την μικρή αύξηση του βασικού μιάνιση μεταχείριση
οικογενειακά κριτήρια, και η διαδικασία
σθού του ανθυπολοχαγού, που αποτελεί
της χορήγησής του. Μεταξύ των δικαιουμέτην βάση υπολογισμού των μισθών όλης της
νων περιλαμβάνονται και τα στελέχη των Ενόκλίμακας της στρατιωτικής ιεραρχίας επιτυγχάνονπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας χαρακτηριται:
ζόμενα με τον ατυχή, υποβαθμισμένο και απαξιωτικό τίτλο
- Η αποφυγή αποκλεισμού κατηγοριών στελεχών.
“ένστολοι”.
- Η επέκταση, κατά το ανάλογο ποσοστό, και στις συντάΓια τα στελέχη, μια προϋπόθεση και περιορισμός καθο-
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
ξιμες αποδοχές των αποστράτων στρατιωτικών.
- Η μεταβολή της φοροδοτικής ικανότητας και είσπραξη
του αναλογούντα φόρου.
- Η τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και
αναλογικότητας (παρ. 1 και 5 άρθρο 4).
- Η έμπρακτη προστασία του Κράτους προς την οικογένεια, τον γάμο, την μητρόττα και την παιδική ηλικία (παρ. 1
άρθρου 21).
- Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας των αξιωματικών (παρ. 1 άρθρου 2).
- Η σταδιακή αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και
δικαιοσύνης και της λειτουργίας του κοινωνικού Κράτους
(παρ. 1 άρθρου 25).
Η χορήγηση του “κοινωνικού μερίσματος” με αποκλειστική και μόνη προϋπόθεση τις ακαθάριστες αποδοχές
των στελεχών υποκρύπτει αδικίες, δυσπιστία, άνιση μεταχείριση, αμφισβήτηση και έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι
γνωστόν ότι οι συνεχείς μειώσεις, μέχρι σήμερα, έχουν
ανατρέψει πλήρως το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης που είναι αναγκαίο για την άσκηση του λειτουργήματος του
αξιωματικού με κύρος και αξιοπρέπεια και απαραίτητο για
τη διαχείριση της οικογενειακής καθημερινότητας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Αγοράστε ελληνικά προϊόντα.
Στηρίξτε ελληνικές θέσεις εργασίες.
ΜΑΪΟΣ 2014
7
EΘNIKH HXΩ
βήμα
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η γκάφα των ΗΠΑ εις την Βοσνία
Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Κοινωνιολόγος
Η
ιστορία αποτελεί την μνήμη της ανθρωπότητας, και με την μνήμη μπορούν να γεννηθούν νέες ιδέες και δημιουργήματα, αλλά και συνειδήσεις, πολιτισμοί εις τους αιώνες. Η σωστή γνώση και ο βαθύς σεβασμός της ιστορίας
προστατεύει τα έθνη και την ανθρωπότητα από τις συγχύσεις και τις δυνάμεις του σκότους και της ....
καταστροφής. Δυστυχώς όμως η αποδόμηση της σημασίας της ιστορίας εις το πολιτικό γίγνεσθαι, κάτι το πολύ σύνηθες και εις την σύγχρονη εποχή,
στρέφεται εναντίον του υποσυνείδητου του κόσμου, αλλά και
κατά της παγκόσμιας ειρήνης.
Πολλά είναι τα παραδείγματα
της ανιστόρητης συμπεριφοράς
και των ολέθριων λαθών της διεθνούς πολιτικής που πλήρωσαν
όμως με βαρύ τίμημα οι λαοί, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Η κρίση που ξεκίνησε εις την
Κριμαία και λίγο μετά επεκτάθηκε
και εις την Ανατολική Ουκρανία,
με τους εκεί Ρωσόφιλους, έχει ένα πολύ πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο. Η βούληση μίας μικρής μουσουλμανικής
μειονότητας μόλις 45% του πληθυσμού σε ένα κρατίδιο
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, δηλαδή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, για αυτονομία έναντι της πλειοψηφίας των 2 υπολοίπων μειονοτήτων των Σέρβων (35%) και των Κροατών
(15%) πού ήθελαν την διατήρηση της κρατικής αυτής οντότητας.
Οι ΗΠΑ, κατόπιν πιέσεως των μουσουλμανικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου
Αφρικής, απεφάσισαν να στηρίξουν την ίδρυση ενός μουσουλμανικού κρατιδίου εις την καρδιά της Ευρώπης, παρά
την θέληση της κυρίαρχης δύναμης της περιοχής, δηλαδή
της Σερβίας. Η οποία ήθελε την διατήρηση του status quo,
και την προστασία της σερβικής και κροατικής μειονότητας
εις την μεικτή κρατική οντότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Η άρνηση και η αντίσταση της Σερβίας εις τις αμερικανικές
πιέσεις είχε ως δυσάρεστες συνέπειες τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των 2 κυρίαρχων μειονοτήτων, με τις γνωστές
σε όλους βαρβαρότητες και φρικαλεότητες, οι οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου. Βέβαια σε αυτό το παιχνίδι των
συγκρούσεων μεταξύ των 2 μειονοτήτων είχαν βάλει,
αναμφισβήτητα όπως συνήθως συμβαίνει, το δακτυλάκι
τους και οι Μυστικές Υπηρεσίες, οι οποίες φρόντισαν να
διασπείρουν το θανατηφόρο μίσος ακόμη και μέσα σε οικογένειες, τα μέλη των οποίων αποτελούνταν από ετερόθρησκους δηλαδή από μουσουλμάνους και χριστιανούς
ορθόδοξους ή καθολικούς.
Όμως οι ΗΠΑ, παρά την θέληση των λαών της Ευρώπης,
έσυραν τους ηγέτες της Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ εις την μεγαλύτερη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
στρατιωτική επιχείρηση εντός της
Ευρώπης, με τον ανηλεή, βάρβαρο 78-ήμερο βομβαρδισμό της
Σερβίας, που κατέστρεψε κυριολεκτικά την χώρα και προκάλεσε ζημίες άνω των 100 δις δολαρίων.
Εις την επιχείρηση εναντίον μίας
ευρωπαϊκής χώρας, χωρίς καν την
έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμμετείχαν 12 ευρωπαϊκές χώρες ως μέλη του ΝΑΤΟ!
Εις την διεθνή διπλωματία φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν είναι
διατεθειμένες να αναγνωρίσουν το ολέθριο λάθος πού
έχουν κάνει εις την περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
να συμπαρασταθούν με βίαιο τρόπο και με στρατιωτική επιχείρηση μία μικρή μειονότητα εις την ίδρυση μία δικής τους
κρατικής οντότητας. Όμως λογικό είναι, εις την παρούσα
κρίση της Κριμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας η Ρωσία
εκμεταλλεύεται αυτό το ολέθριο λάθος των ΗΠΑ για να
στηρίξει τώρα την προσάρτηση όπως π.χ. της Κριμαίας ή
την αυτονομία περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας, εις τις
οποίες υπερτερούν Ρωσόφιλοι πληθυσμοί. Από την άλλη
πλευρά, οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να αντισταθούν εις τα
στρατηγικά και γεωπολιτικά σχέδια της Ρωσίας, πιέζοντας
μάλιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το Βερολίνο. Με
τις γνωστές απειλές και κυρώσεις κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ρωσίας και με την παράλληλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ εις της χώρες
της Βαλτικής.
Οι λόγοι της σφοδρής αλλά αλαζονικής αντίδρασης των
ΗΠΑ κατά της βούλησης της Ρωσίας να στηρίξει τώρα τους
Ρωσόφιλους της Κριμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας, οι
οποίοι πληθυσμιακώς υπερτερούν εις το πολλαπλάσιο
εκείνης της μικρής μειονότητας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
για την οποία οι ΗΠΑ τιμώρησαν την Σερβία με ένα καταστροφικό πόλεμο, είναι οι κάτωθι:
Με την Ουκρανία και την Κριμαία οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγουν την επανάληψη του ολέθριου λάθους των εις την
Βοσνία. Δηλαδή την μετάδοση, μέσω δημοψηφισμάτων,
του ιού της αυτονομίας/απόσχισης σε άλλες μειονότητες
όπως π.χ. των Βάσκων της Βορείου Ισπανίας, των Βαλλώνων του Βελγίου, του Νότιου Τιρόλου της Βόρειας Ιταλίας,
της Σκωτίας κ.α., και με το ντόμινο αυτό σε αυτήν την ίδια
επικράτεια των ΗΠΑ. Εις τις οποίες, ως γνωστόν, σε πολλές
Πολιτείες υπερτερούν πληθυσμιακώς οι μειονότητες των
Έγχρωμων Αμερικανών και Λατινοαμερικανών. Ένας θανάσιμος κίνδυνος για της κρατική οντότητα των ΗΠΑ.
Με την εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ εις την Ανατολική Ευρώπη και προ των συνόρων της Ρωσίας οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποτρέψουν την
συμμαχία μεταξύ της τεράστιας σε τεχνογνωσία Γερμανίας
και με την σε τεράστια σε έκταση, αλλά και σε αστείρευτους τεράστιους ορυκτούς πλούτους Ρωσία. Μία γεωπολιτική σκέψη του Γερμανού Κάρολου Χάουσχοφερ για την
παγκόσμια κυριαρχία με την δημιουργία του άξονα Βερολίνο-Παρίσι-Μόσχα, η ιδέα της οποίας ευρίσκει αντιμέτωπο
την γεωπολιτική σκέψη του Άγγλου Χάλφορντ Μάκιντερ με
το αγγλοσαξονικό άξονα Ουάσιγκτον-Λονδίνο-Τελ Αβίβ.
Όμως αυτή η σφήνα των ΗΠΑ μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας, με την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων και πυραύλων σε χώρες που συνορεύουν με την Ρωσία δημιουργεί νέους κινδύνους για την Ευρώπη και την παγκόσμια ειρήνη.
Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη Βόννη και Ιστορία
και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα. Διετέλεσε επί 5
χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας.
Απουσία Εθνικού Δόγματος
Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ
Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950
Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ
Σ
ε μια εποχή κατά την οποίαν η
παγκοσμιοποίησις ήλθε ως νέος
κατακλυσμός να επιβάλη μορφήν
διεθνισμού χειροτέραν του μακαρία
τη λήξει Σταλινισμού, ηχεί ίσως παράτερα να αναφερόμεθα σε Εθνικό Δόγμα.
Και σε άλλες εποχές συνέβησαν τα ίδια.
Ήκουσα την 26ην Μαρτίου, στην αίθουσα του Παρνασσού, ομιλίες ενός σοφού καθηγητού και ενός επιχειρηματίου με αναπηρίαν, οι οποίοι, παρ’ όλας τας δυσμενείς
συγκυρίας, αγωνίζονται να παρουσιάσουν αλήθειες εις
το ευρύτερο κοινό.
Έφεραν εις το προσκήνιο και ανέλυσαν δύο μεγάλους
κινδύνους που αντιπαρερχόμεθα, εθελοτυφλούντες.
Μαστιγωθήκαμε από την πρόσκαιρη απώλεια ενός επίπλαστου ευδαιμονισμού και πορευόμεθα ως τυφλοί με
απώλειαν του Εθνικού μας προσανατολισμού και απουσίαν Εθνικών στόχων.
Ας μεταφερθώμεν μερικούς αιώνες πιο πίσω στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου και το έτος συνάψεως της Ανταλκιδείου ειρήνης.
Ο Ασιάτης «Μέγας Βασιλεύς» με την συνδρομή Μηδισάντων Ελλήνων, επέτυχε την επιβολήν και κυριαρχίαν
του επί των Ελληνίδων πόλεων που ήκμαζαν στον χώρο
της Ασίας. Υπεσχέθη αυτονομίαν εις τας πόλεις της κυρίως Ελλάδος και τας νήσους του Αιγαίου, πλην μερικών
εξ αυτών.
Όταν ο Ασιάτης επαγίωσε την εξουσίαν του εις τας Ελληνικάς πόλεις της Ασίας, ήρχισε σταδιακώς επεκτείνων
την εξουσίαν του εις τας νήσους και την λοιπήν Ελλάδα.
Στις ημέρες μας, το πρόσωπο του «Μεγάλου Βασιλέως» ανεβίωσαν οι Ζορλου-Μεντερέδες με τους Οκτάϊ
Εργκίν τον Ελληνομαθή εκ Κομοτηνής και του συν αυτώ,
αυτούς που οι Μηδίσαντες Έλληνες απηλευθέρωσαν
μετά την δολιοφθοράν που προκάλεσαν στο Τουρκικό
Προξενείον εις Θεσσαλονίκην για να δικαιολογήσουν το
προγκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη
και Σμύρνη, τον Σεπτέμβριο του 1955.
Αφήσαμε ελευθέρους χωρίς αποκατάστασιν της προκληθείσης ζημίας, τους δολιοφθορείς για να συνεχίσουν
συστηματικώτερα την κατά της Ελληνικής Θράκης διάβρωση και προετοιμασία των δολίων σχεδίων τους.
Εμείς εχειροκροτήσαμεν τους νέους Μηδίσαντες όπως
οι παλαιότεροι ημών τον Ανταλκίδα.
Εμείς επροκαλέσαμε τα δεινά της Κύπρου, μισοχαιρετίσαμε το Σχέδιο Ανάν και καθεύδομεν εν όψει παρομοίων δεινών εις Θράκην.
Τοποθέτησε ένα ανάχωμα ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος και παρ’ ολίγο να το κατεδαφίση ο διάδοχός
του.
Οι κύριοι Ερντογάν και Νταβούτογλου όμως, δεν καθεύδουν. Μετά την Κύπρον και την κατοχύρωση των κεκτημένων, προετοιμάζονται για τη Θράκη και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι, έτσι όπως οι Ιωαννίδης και Μπονάνος το
1974 “απέφευγαν τις προκλήσεις”.
Εμείς διανέμομεν “περισσεύματα” εις αναξιοπαθούντες και “Ενστόλους” - έτσι δια νεολογισμού εβαπτίσαμεν
τους στρατευμένους υπερασπιστάς της πατρίδος - και
δεν μπορέσαμε να εγκαταστήσουμε επαναπατρισθέντας
Ποντίους εις Μακεδονίαν και Θράκην. Τους φέραμε στις
Αχαρνές και άλλα προάστια των Αθηνών. Ούτε μπορέσαμε να χορηγήσωμεν ψυχία εις την Θράκην.
Εκχωρήσαμεν αυτό το προνόμιον εις το Τουρκικόν
Προξενείον Κομοτηνής! Περί αυτού και άλλων συναφών
επληροφόρει, κομπάζων και οικτίρων ο Τουργκούτ Οζάλ,
Έλληνα Υπουργόν. Σαν να ήθελε να μας ξυπνήσει και
προειδοποιήσει ο άνθρωπος.
Δια την προγονική μας πατρίδα ήλθε ο Μέγας Αλέξανδρος και πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων την Ανταλκίδειον Ειρήνην. Αλλόα και αυτόν τον Μεγάλο Έλληνα
κοντεύουμε να τον εκχωρήσουμε σε σφετεριστάς της
ιστορίας μας.
Οι δικοί μας σύγχρονοι ειρηνισταί των χρηματοδοτουμένων, ή μη Κινημάτων ειρήνης, κατέβασαν τα άρματα
από τους αραχνιασμένους πύργους και τα αντικατέστησαν με βραβεία Ιπεκτσί και άλλου είδους “περγαμηνάς”.
Και διανέμουν την ομιλίαν των, προς Πομάκους Έλληνες
εις την Τουρκικήν, προς αγαλλίασιν του Τούρκου Προξένου.
Αυτοί που βλέπουν και καταγράφουν ανησυχητικά φαινόμενα, εντάσσονται στους κινδυνολόγους, αποκαλούνται φαντασιόπληκτοι και περιλούονται δια ποικίλων “κοσμητικών επιθέτων”.
Ούτε όπλα, ούτε παρελάσεις, ούτε υποχρεωτική στράτευση και θητεία, ούτε εθνικά οράματα. Ο Ίων Δραγούμης και ο Νεοκλήςη Καζάζης δεν μας χρειάζονται σήμερα. Ούτε βέβαια ενασχόλησις με Εθνικά Δόγματα. Αυτά
ετέθησαν εις τα απόβλητα του συγχρόνου λεξιλογίου, εν
αναμονή των βαρβάρων.
Αυτή μου την εξομολόγηση, αυτή την φωνή αγωνίας
την υποβάλλω υπό τύπου αναφοράς εις το Σεβαστόν Ιερατείον της Ακαδημίας Αθηνών και το αρμόδιον Υπουργείον της Κυβερνήσεως.
βήμα
8
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ - Επιτέλους ποιος θα σώσει
το Γένος των Ελλήνων από τον αφανισμόν;
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ
Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.
Μ
ε προφανή έντονο προβληματισμόν και δικαιολογημένη
ΑΓΩΝΙΑ, αλλά και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, παρακολουθούμε τον επερχόμενον
ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ του ΓΕΝΟΥΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ, από του προσώπου της ΓΗΣ με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, ενώ η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ απορροφημένη από τις δυσμενέστατες οικονομικές εξελίξεις, αναλώνει όλη της την δραστηριότητα στην ικμάδα και τον δυναμισμόν της στα θέματα
της οικονομίας (χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι δεν διαδραματίζουν σοβαρό ρόλον) σε τόσο βαθμόν, ώστε να μην
αποτελεί υπερβολήν έκφραση «ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ» για τις
ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ και την παντελή έλλειψη ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ προς ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
των ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, αφού
δεν διαθέτει ούτε καν θεσμικόν όργανο (Υφυπουργείο0
για τον σκοπόν αυτόν.
Και τίθεται ευθέως το ερώτημα, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ θα μας
ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ;
Και όταν το λέμε αυτό δεν σημαίνει, ότι είμεθα οι μοναδικοί οι οποίοι ασχολούμεθα με το μείζονος ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ αυτό ΠΡΟΒΛΗΜΑ, χωρίς να μονοπωλούμε τις
ανησυχίες μας αυτές.
Στο σημερινό μας δημοσίευμα, αφού καταλογίσουμε
τις ευθύνες, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, στην Ελληνική Πολιτείαν η
οποία, όπως σε πολλά Εθνικά θέματα «καθεύδει υπό
μανδραγόραν», όπως έλεγαν οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι,
ο εστίν μεθερμηνευόμενον (βρίσκεται σε βαθύ λήθαργον
ή μέθην) αδιαφορεί και διακατέχεται από την ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
της ΑΓΝΟΙΑΣ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα το ΤΡΑΓΙΚΟ,
όπως είναι οι ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ,
με τις ΟΔΥΝΗΡΕΣ συνέπειες και τα τρομερά επακόλουθα.
Βαρύς τούτος ο ΛΟΓΟΣ μα πέρα για πέραν αληθινός, και
δυστυχώς η ίδια αδιαφορία και αδράνεια παρατηρείται
σε όλα τα ΕΘΝΙΚΑ μας ΘΕΜΑΤΑ.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το Δ.Π., η αδιαφορία της συντεταγμένης πολιτείας ξεπερνά κάθε όριο, αφού όπως
προαναφέραμε, παρά τις προτάσεις του Ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που υπεβλήθει στο Προεδρείο της Βουλής στις 12
Φεβρουαρίου του 1993, για την ίδρυση Υφυπουργείου
Δημογραφίας, υπό το Υπ.Εθ.Ο. (εμείς προτείνουμε, υπό
το Υ.ΕΘ.Α.) δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.
Το προτεινόμενο Υφυπουργείο, εκτός του ότι θα συντονίζει τις 35 περίπου οργανώσεις, κρατικές και ιδιωτικές
(οι περισσότερες) θα καθορίζει και τους ΑΜΕΣΟΥΣ, ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ και ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ της πολιτικής επί του θέματος (η οποία
στις μέρες μας είναι ανύπαρκτη) και θα δίδει γρήγορες και
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ λύσεις στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Και ερχόμαστε τώρα στο πιο ενδιαφέρον σημείον, γιατί
κατά την ταπεινήν μας άποψη, αξία δεν έχουν οι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, αλλά ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ τις οποίες προτείνουμε, (χωρίς
να διεκδικούμε, ότι είναι οι καλύτερες και παρακαλούμε,
όσοι νομίζουν ότι έχουν καλύτερες να τις διατυπώσουν,
είναι ευπρόσεκτες, ούτε διεκδικούμε το αλάνθαστο) και
οι οποίες είναι οι εξής:
ΠΡΩΤΗ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΩΝ πλουτοπαραγωγικών πηγών (όχι εκχώρηση σε ξένους) καθ’ όσον ο
Φίλιππος εξόρυσσε, έβγαζε από τη γη, τον χρυσό του
ΠΑΓΚΑΙΟΥ με τα πτυοσκάπανα, ενώ εμείς με τα σύγχρονα
μέσα που διαθέτουμε, πρέπει να το αναθέσουμε σε ξένους και να το αποκαλούμε επενδύσεις, και να μας δώσουν ΨΙΧΟΥΛΑ.
Βάσει των όσων αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο
των Η.Π.Α., το Υ.Σ.Γ.Σ. και μπορεί να το πληροφορηθεί κανείς από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, μόνο η αξία των ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (πετρελαίου και αεριου) ανέρχεται σε (10) ΔΕΚΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ (καλά διαβάσατε).
ΔΕΥΤΕΡΗ: Τα 240 εκατομμύρια τα οποία χάρισε η ΠΟΛΙΤΕΙΑ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, τα πολύ περισσότερα που
κατασπαταλώντας, σε ανάλογες περιπτώσεις, στα όσα
πηγαίνουν στις τσέπες των καταχραστών του Δημοσίου
χρήματος (που δυστυχώς συνεχίζουν το πάρτυ, όπως και
οι φοροδιαφυγάδες) και τόσες άλλες ακαταλόγιστες Δημόσιες Δαπάνες, θα μπορούσαν:
- Να διατεθούν για την δημιουργία θέσεων παραγωγικής εργασίας.
- Να διατεθούν για δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποιήσεως.
- Να αναπτυχθούν οι αναγκαίες υποδομές τουρισμού.
- Να αναπτυχθούν οι Πρωτογενείς και Δευτερογενείς
παραγωγικές Μονάδες και να αυξηθούν οι εξαγωγές.
- Να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας και άλλες.
Όλες αυτές θα συνέβαλλαν στην ΜΕΙΩΣΗ της ΑΝΕΡΓΙΑΣ, στην ΑΥΞΗΣΗ των ΓΑΜΩΝ, στην ΑΥΞΗΣΗ των ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ και στην αύξηση της ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
προς τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, οπότε δεν θα είχαμε πρόβλημα με τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Όμως αυτά δεν έγιναν,
όταν έπρεπε και δε συνεχίζουν να γίνονται και σήμερα,
οπότε το πρόβλημα συνεχώς θα ΟΞΥΝΕΤΑΙ.
ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ “Η ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ”.
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ - ΣΙΓΑΝΟΥ και
Το Φεμινιστικό Κίνημα στην Ελλάδα
Γράφει η
ΖΩΗ ΜΠΙΚΟΥ
Συνταγματάρχης (ΥΓ) ε.α.
Κ
άθε χρόνο στις 8 Μαρτίου σ’ όλο
τον κόσμο, γιορτάζεται η Ημέρα της
Γυναίκας. Η γιορτή αυτή έχει ένα σκοπό,
να διατηρήσει τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Η κίνηση αυτή ήταν έντονη ιδίως στην Αμερική, Αγγλία
κ.ά., στην Ελλάδα άρχισε το 1871. Η γυναίκα, την εποχή
εκείνη, εθεωρείτο κατώτερος άνθρωπος και οι επιλογές
για την ζωή της, ήταν της νοικοκυράς, της εργάτριας,
της κοινής γυναίκας.
Στην Ελλάδα, εκείνη που πρωτοστάτησε στο Φεμινιστικό
Κίνημα, ήταν η Καλλιρρόη Παρρέν. Η Καλλιρρόη Παρρέν
ήταν Ελληνίδα, γεννήθηκε στο χωριό Πλατανιά Αμαρίου
Ρεθύμνου το 1861 από πολύ καλή οικογένεια της Κρήτης
με το επώνυμο Σιγανού. Ήταν πολύ μορφωμένη γυναίκα,
δυναμική, δραστήρια, με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο.
Σύζυγός της ήταν ο Ιωάννης Παρρέν, Γάλλος διπλωμάτης,
φιλέλληνας και ιδρυτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Λάτρευε υπερβολικά τον άνδρα της και συμπονούσε πολύ τους ανθρώπους, ιδίως τις γυναίκες και
παιδιά. Οι προκαταλήψεις της Κοινωνίας των Αθηνών
σχετικά με τις γυναίκες, εξόργιζε την Καλλιρρόη Παρρέν
- Σιγανού, διότι πίστευε στις γυναικείες ικανότητες και
υποστήριζε με δύναμη, ότι η γυναίκα δεν πρέπει να
εξαρτάται από τον άνδρα, αλλά να στηρίζεται στις δικές
της δυνάμεις.
Υποστήριζε με πάθος το δικαίωμα της Ελληνίδας να
μορφωθεί, ν’ αποκτήσει εφόδια, διότι έτσι θα γίνει καλλίτερη μητέρα, σύζυγος. Το έργο της ήταν δύσκολο, συναντούσε παντού αντιδράσεις, χλευασμούς και για να το
υποστηρίξει εξέδιδε ένα έντυπο, την «Εφημερίδα των
Κυριών», από το 1887 έως το 1918.
Με το έντυπο αυτό προσπαθούσε να ενημερώσει και
κατοχυρώσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Συνεργάτες
της Παρρέν ήσαν σπουδαίες γυναίκες της εποχής, όπως
η Ναταλία Σούτσου, Σοφία Σλήμαν, Ζωή Βαλτινού κ.ά. Οι
πρωτοποριακές αντιλήψεις της Παρρέν-Σιγανού, καταπολεμήθηκαν άγρια και από ανθρώπους του πνεύματος,
όπως ο συγγραφέας Ροΐδης, έγραψε την «Πάπισσα
Ιωάννα», ο οποίος έλεγε ότι, η γυναίκα είναι μόνο για νοικοκυρά και εταίρα, ότι εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ανδρών.
Ακόμη και μέσω των θεατρικών
παραστάσεων, χλεύαζαν με διάφορα νούμερα, την Εφημερίδα
των Κυριών.
Για τις πολύ κακές συνθήκες εργασίας στο Εργοστάσιο ΡΕΤΣΙΝΑ στον
Πειραιά, όπου θέριζε η φυματίωση
στο Κλωστοϋφαντουργείο, η Παρρέν μπήκε με βία στο Γραφείο του
Εργοστασιάρχη, τον πιάνει από τον
γιακά και του λέει: «Εσύ δεν κάνεις
εξαγωγή υφασμάτων, αλλά φυματικών γυναικών».
Υπάρχουν πολλά περιστατικά,
αναφέρω μόνο αυτό. Χρειαζόταν
πολλή ψυχική δύναμη και θάρρος,
μία γυναίκα αυτή την εποχή που
ζούσε, να έχει αυτή την συμπεριφορά.
Όταν έγινε το Διεθνές Συνέδριο στο Σικάγο, αντιπροσώπευσε την Ελλάδα με δικά της έξοδα. Το 1921 συγκάλεσε το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικών στο Στάδιο,
και μεταξύ των θεμάτων συζητήθηκε και το δικαίωμα
ψήφου στις γυναίκες.
Αντιμετώπιζε έντονη κριτική, αλλά εκείνη οδηγούσε
με σταθερό χέρι το όχημα της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των γυναικών.
Η Καλλιρρόη Παρρέν-Σιγανού, είχε αναπτύξει και άλλες
δραστηριότητες, βλέποντας την δυστυχία που επικρατούσε
γύρω της.
Δημιούργησε 19 ιδρύματα όπως το Άσυλο Ανιάτων, το
Άσυλο Αγίας Αικατερίνης, το Κυριακάτικο Σχολείο, την
Ένωση Ελληνίδων, το ΠΙΚΠΑ κ.ά.
Εκείνο όμως που είναι το πιο σημαντικό δημιούργημά
της, είναι το «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ». Σκοπός του
«ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» είναι η διάσωση και διάδοση
της Ελληνικής Παράδοσης.
Η Καλλιρρόη Παρρέν-Σιγανού,
γύριζε τις επαρχίες, ακόμη και
τα πιο απομακρυσμένα χωριά,
και μάζευε αυθεντικές Ελληνικές
φορεσιές. Σήμερα τις βιτρίνες
του «Λυκείου Ελληνίδων» κοσμούν 2.000 αυθεντικές ελληνικές φορεσιές.
Η Καλλιρρόη Παρρέν-Σιγανού,
ενώ μπορούσε να ζήσει μια ζωή
με ό,τι άνετο, καλό, πλούσιο
της πρόσφερε η κοινωνική της
θέση, εκείνη διάλεξε έναν δύσκολο δρόμο, γιατί μερικοί άνθρωποι γεννιούνται για να προσφέρουν στην κοινωνία, στην
πατρίδα τους. Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν την σφραγίδα της προσφοράς στον ανθρώπινο πόνο,
την ψυχική δύναμη, το θάρρος
ν’ αλλάζουν προς το καλλίτερο την κοινωνία. Μακάρι να
γεννιούνται πολλοί φωτεινοί Φάροι, αλλά δυστυχώς είναι
λίγοι, χρειάζεται πολλή γενναιότητα να χειρισθείς τις αντίξοες
συνθήκες, πόσο μάλλον μια γυναίκα στην εποχή της Παρρέν.
Τιμήθηκε από την Ελλάδα όσο καμιά Ελληνίδα, και
ήταν η πρώτη γυναίκα που βραβεύτηκε από την Ακαδημία
Αθηνών.
Η ζωή της τελείωσε το 1941, η σορός της εκτέθηκε σε
λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη Αθηνών και κηδεύτηκε
με τιμές και δημοσία δαπάνη. Η Κρήτη πρέπει να είναι ιδιαιτέρως περήφανη για την Κρητικά κόρη-γυναίκα, όπως
και όλη η Ελλάδα.
ΜΑΪΟΣ 2014
9
EΘNIKH HXΩ
θέματα
Θέματα
Αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τ. Συμβούλια
ΠΡΟΣ:Άπαντα Παρ/τα Ε.Α.Α.Σ.
ΚΟΙΝ. : ΕΑΑΣ/Γραμματεία -ΚΦ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου)
Γραμματεία
Χαρ. Τρικούπη 18α Αθήνα Τ.Κ. 10679
Τηλ.210-3633797-FAX:210-3621410
Ηλ/κήδνση: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr
Φ. 956.4/17/1275
Σ.196
Αθήνα, 16 Μαϊ 2014
Συνημμένα: Τρία (3)
ΘΕΜΑ:Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων Ε.Α.Α.Σ.
1. Προκειμένου το νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 2
Μαϊ 2014, να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (Τ.Σ.), σύμφωνα με
το Ν.Δ. 1171/72(όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν. 1911/90), παρακαλούμε να
ενημερωθούν όλα τα Μέλη των Παραρτημάτων ώστε, οι επιθυμούντες να διορισθούν στα Τ.Σ. των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ., να υποβάλουν σχετικές αναφορές.
3. Επίσης πρέπει να υποβληθεί (ως συνημμένο της αναφοράς) και Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου Μέλους, όπως στο συνημμένο έντυπο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ», συμπληρωμένο σύμφωνα με τα συνημμένα «ΣΧΕΔΙΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» και «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».
4. Εκ των επιθυμούντων, οι διατελέσαντες με οποιαδήποτε ιδιότητα Μέλη, αλλά
και τα νυν Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων, να υποβάλουν επίσης αναφορές,
στις οποίες θα περιλάβουν και το χρονικό διάστημα που προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους στα Τοπικά Συμβούλια.
5. Στο φύλλο εφημερίδος «ΕθΝΙΚΗ ΗΧΩ», μηνός Μαΐου 2014, θα καταχωρηθεί
και σχετική «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ», με όλες τις παραπάνω πληροφορίες, για την ευρύτερη
δυνατή ενημέρωση των Μελών μας, το δε παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί και στην
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.
6. Τα Παραρτήματα παρακαλούνται όπως στις 17 Ιουνίου 2014, ανυπερθέτως,
αποστείλουν τις υποβληθείσες (απευθείας σε αυτά), αναφορές υποψηφιοτήτων.
7. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προς εξασφάλιση της ενημερότητας όλων των Μελών (Στρατού Ξηράς, ΕΛ.ΑΣ και πρώην Χωροφυλακής), της περιοχής ευθύνης σας.
2. Οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 16 Ιουνίου 2014, είτε
μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (Χαρ. Τρικούπη 18Α, Τ.Κ.
10679 ΑΘΗΝΑ), με συστημένη επιστολή(σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείουέως
και 16 Ιουνίου 2014), ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και το Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.
ΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓ
Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ/Ε.Α.Α.Σ. ΝΟΜΟΥ…………………
Τόπος-Ημερομηνία ………………..
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ – (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ)
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ – FAX – Ε-mail
ΗΜΕΡ/ΝIΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ε.Α.Α.Σ.
:
:
:
:
:
:
:
:
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ
ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΓΛΩΣΣΕΣ (Ξένες)
ΓΝΩΣΗ Η/Υ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Σημείωση:Στην αναφορά υποβολής του Βιογραφικού μπορεί να αναφέρεται η επιθυμία
του ενδιαφερομένου για την επιλογή του ως Προέδρου, απλού μέλους, κ.λ.π.
Θέματα
10
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Θέματα
Ο Ελληνισμός στην Μολδαβία (Γκαγκαούζοι)
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.-π. Υπαρχηγός Ε.Φ.
Κύπρου-Αντ/δρος Πανελλ.
Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων
1. ΓΕΝΙΚΑ
α. Ο όρος Γκαγκαούζοι συναντάται για
πρώτη φορά στη Ρωσική Ιστοριογραφία του
1817, σαν KATAGRAFIA. Η ονομασία αυτή
δεν βρέθηκε σε Ελληνικές ή Οθωμανικές
πηγές. Ακόμη και στη Μολδαβία (π. Βεσσαραβία) όπου το στοιχείο αυτό (Γκαγκαούζοι)
εξακολουθεί να ζει, δεν είναι γνωστό το
πραγματικό τους όνομα.
β. Οι Γκαγκαούζοι θεωρούσαν την επωνυμία αυτή υβριστική και την απέφευγαν. Η
εθνογέννησή τους τοποθετείται στο 1243
μ.Χ. Το Βυζάντιο είχε καταληφθεί από τους
Φράγκους (1204-1261). Το δε Σελτζούκικο
κράτος της Μ. Ασίας διαλύθηκε από τους
Μογγόλους μετά τη μάχη του Κουσεντάγ.
γ. Στο Βυζάντιο το ίδιο διάστημα επικρατούσε σκληρό φεουδαρχικό φορολογικό
σύστημα, με συνέπεια οι αγροτικοί πληθυσμοί να αλλάζουν συχνά στρατόπεδο. Πήγαιναν ακόμη και στην πλευρά των Σουλτάνων και Χαλίφηδων που υποσχόταν καλλίτερη ζωή.
δ. Με την εμφάνιση του Ισλαμισμού και
των Σουλτάνων, οι οποίοι είχαν σαν στόχο
την αύξηση του στρατού τους, χρησιμοποιούσαν δελεαστικές προτάσεις δια τον προσεταιρισμό των πληθυσμών της Μ. Ασίας. Οι
πληθυσμοί άλλαζαν στρατόπεδο, όχι όμως
και θρησκεία. Οι εξισλαμισμοί παρουσιάσθησαν αργότερα με την επικράτηση των
Οθωμανών και Οσμανικών φύλων και των
στυγνών και απάνθρωπων μέτρων που
εφάρμοσαν.
ε. Το (1254) μέρος του πληθυσμού της
ενδοχώρας του Βυζαντίου μεταξύ των
οποίων και οι Γκαγκαούζοι, μετεγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Βουλγαρία, στην περιοχή
Βάρνας - Μπαλτζίκ - Καβάρνας και δημιουργείται το Δεσποτάτο της Καβάρνας. Ο σκοπός της εκεί εγκαταστάσεως ήταν η εξασφάλιση των Βόρειων συνόρων της Αυτοκρατορίας από επιδδρομές των Κουμάνων
και Πεντζενέκων. Η κατάσταση αυτή κράτησε 124 χρόνια. Το Δεσποτάτο αυτό διαλύθηκε από τους Οθωμανούς το 1383 μ.Χ. Οι
Γκαγκαούζοι ζούσαν σε 68 χωριά.
στ. Με τη διάλυση του Δεσποτάτου, μέρος των Γκαγκαούζων εγκαταστάθηκαν στα
χωριά Ν. Ζίχνης Σερρών και στην περιοχή
Βορείας. Άλλοι διασκορπίστηκαν στην
Βουλγαρία και Ανατ. Θράκη. Οι Γκαγκαούζοι
αντιστάθηκαν στις επιδρομές των Οθωμανών και Κιρκασίων, ιδιαίτερα στο να μην αλλάξουν την πίστη τους. Στους Ρωσοτουρκικούς πολέμους συμπαρατάχθηκαν με τους
Ρώσους. Δια την συμμετοχή τους αυτή,
διώχθηκαν από τους Οθωμανούς και διασκορπίσθηκαν στις εξής περιοχές της Βουλγαρίας: Παζαρτζίκ, Γιάμπολ (Ιάμπολη) - Χάψας - Αδριανούπολης. Στην Ανατ. Θράκη εγκαταστάθηκαν σε 15 χωριά. Οι περισσότεροι όμως Γκαγκαούζοι για να αποφύγουν
αντίποινα από τους Οθωμανούς, ακολούθησαν τον Ρωσικό Στρατό. Τελικά εγκαταστάθηκαν στην Μεσημβρία, τη σημερινή Μολδαβία.
στ. Παραδοσιακά οι Γκαγκαούζοι είναι αμπελουργοί και λατεύουν τον Άγιο Τρύφωνα.
Επισημαίνεται ότι καμία Οθωμανική φυλή
δεν ήταν δεμένη ιδιαίτερα με τη γη και το
κρασί. Από την αρχαιότητα μόνο οι Έλληνες
και οι χριστιανοί γγενικότερα, δίνουν πνευματική διάσταση στο κρασί.
2. Εθνική Επανάσταση 1821
Οι Γκαγκαούζοι συμμετείχαν ενεργά στα
επαναστατικά σώματα των Ελλήνων. Πολλοι εξ αυτών ήσαν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Οι συλληφθέντες απαγχονίσθηκαν από
τους Οσμανλήδες Οθωμανούς. Με την ανακήρυξη του Πατριάρχη Κων/πολεως ως
θρησκευτικού ηγέτη όλων των χριστιανών,
οι Γκαγκαούζοι εντάσσονται στον Χριστιανισμό.
3. Πραξικοπηματική προσάρτιση της
Ανατολ. Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)
στην Βουλγαρία (1876)
α. Σε πατριαρχική επιστολή του 1872, οι
Γκαγκαούζοι αποκακλούνται ως Τουρκόφωνοι Έλληνες προς αποφυγή της Βουλγαρικής πιέσεως. Οι Βούλγαροι όμως με τη
σκληρότητα που πάντα τους διέκρινε, πίεζαν αφόρητα, όπως:
Να στέλνουν τα παιδιά τους σε Βουλγαρικά σχολεία, στρατιωτική θητεία, τέλεση μυστηρίων σε δικές τους εκκλησίες
με παράλληλη πίεση
των Ιερέων να γίνουν
Εξαρχικοί, αλλιώς να
φύγουν. Έδιναν χρηματικά πριμ σε άρρενες Βουλγάρους να
παντρεύονται Γκαγκαούζες, κ.ά.
β. Τα ασφυκτικά μέτρα συνδυάζονταν με
την μονίμως επικρατούσα τρομοκρατία.
Έτσι
εξανάγκαζαν
πολλές Ελληνικές Οικογένειες να παίρνουν τον δρόμο της
προσφυγιάς. Αποκορύφωμα όλων, η καταστροφή της Αγχιάλου το 1906. Από το 1906 μέχρι το 1914,
μεγάλο μέρος των Γκαγκαούζων μετανάστευσαν σε περιοχή της Ανατ. Θράκης που
τελούσε υπό Οθωμανική Διοίκηση.
4. Βαλκανικοί Πόλεμοι
και Α’ Παγκ. Πόλεμος
Οι συμπαγείς Ελληνικοί πληθυσμοί των
Γκαγκαούζων υπέστησαν τα πάνδεινα στις
περιοχές: Φιλιππουπόλεως, Στενημάχου,
Περιστεράς, Κούκλενας, Καβακλή και στα
παράλια του Ευξείνου Πόντου, Μεσημβρίας, Αγχίαλο, Σωζόπολη, Πύργο, Βάρνα.
(Τα παραπάνω υπέστησαν και οι λοιποί Ελληνικοί πληθυσμοί της περιοχής).
5. Απελευθέρωση της Θράκης:
Κατά την απελευθέρωση της Θράκης,
συγκροτήθηκε το 1ο Σύνταγμα του Ελληνικού Στρατού από Γκαγκαούζους. Τούτο κατά τον Γενικό Διοικητή Γέρακα, διακρίθηκε
δια την ανδρεία του.
6. Συνθήκη της Λωζάνης (1923):
Κατά τη Συνθήκη αυτή, θεωρήθηκαν από
τους Τούρκους ως φανατικοί έλληνες και
άρα ανταλλάξιμοι. Τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (από την Ανατ.
Θράκη) και εγκαταστάθηκαν κυρίως, σε 21
χωριά των Επαρχιών Ν. Ορεστιάδος - Διδυμοτείχου. Το μεγαλύτερο μέρος εγκαταστάθηκε στα χωριά: Οινόη, Σαγήνη, Κλεισώ,
Αμμόβουνο, Θούριο, Λεπτή, Κέραμος, Καναδάς κ.ά. Στο Ν. Ροδόπης στις περιοχές Άμφια, Ν. Καλλίστη, Προσκυνητές, Κομοτηνή.
Γκαγκαούζοι εγκαταστάθηκαν σε μικρότερο
αριθμό στους Ν. Σερρών, Θεσ/νίκης, Πέλλας και σε ορισμένα χωριά του Κιλκίς και
Θεσσαλία. 80 οικογένειες από τα Χρυσοχώ-
ραφα Σερρών μετανάστευσαν προ ετών
στην περιοχή Βοστώνης των ΗΠΑ, προόδευσαν και σήμερα έχουν αξιόλογη και αισθητή παρουσία, με προσφορά στην πατρίδα επί των Εθνικών θεμάτων.
7. Στη Βουλγαρία:
Όσοι εκ των Γκαγκαούζων παρέμειναν
στη Βουλγαρία και επέζησαν, κατοικούν
στις περιοχές: Βάρνας, Νότια της Δομβρουτσάς, στις πόλεις Καβάρνα, Μπαλτσίκ, Σιάμπλα. Στην ενδοχώρα εις Γκράμποβο, Ιάμπολη, Σταρα Ζαγόρα, Πύργο, Σλίβεγκραντ, κ.ά.
8. Στη Ρουμανία:
Υπάρχουν βόρεια της Δομβρουτσάς.
9. Μολδαβία:
α. Ορίζεται: Βόρεια-Ανατολικά και Νότια
από την Ουκρανία. Δυτικά από τον Προύθο
π. που τον μοιράζεται με τη Ρουμανία. Η
έκτασή της είναι 33.700 τετρ. χιλιόμετρα.
Πρωτεύουσά της η Κισίνιεφ. Ο πληθυσμός
της είναι 4,3 εκατομμύρια κάτοικοι. Εκτείνεται βορεια των Καρπαθίων.
β. Το 1990 με την προοπτική διαλύσεως
της π. Σοβ. Ενώσεως, η Ρουμανικής καταγωγής πλειοψηφία της Μολδαβίας ανέπτυξε πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό την
ένωση των 2 ομογενών κρατών. Το Κρεμλίνο (Ρωσία) αντέδρασε άμεσα και προέβη
στις εξής ενέργειες: Προς εξάσκηση πιέσεως προς την Μολδαβία, ώθησε τους Γκαγκαούζους και Βουλγάρους που ζουν στα
Νότια της χώρας να ζητήσουν αυτονόμηση
της περιοχής. Ενώ παράλληλα, κινητοποίησε την 14η Σοβιετική Στρατιά εναντίον του
Μολδαβικού Εθελοντικού Στρατού.
Μέχρι το 1992 έγιναν αψιμαχίες με νεκρούς. Επιπλέον παρότρυνε τους σλαβικής
καταγωγής κατοίκους της Υπερδνειστερίας
που είναι η πλειοψηφία με 700.000 κατοίκους, να ανακηρύξουν την περιοχή αυτόνομη, τη γνωστή “Δημοκρατία του Δνειστέρου”. Πέραν αυτών επέβαλε διακοπή του
Ηλεκτρικού Ρεύματος, φωταερίου, πετρελαίου, σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.
γ. Οι Γκαγκαούζοι της Μολδαβίας μας ενδιαφέρουν δια λόγους εθνικούς (είναι Έλληνες), θρησκευτικούς, ιστορικούς. Έχομε
όμως μπροστά μας το παράδοξο και δυσμενές φαινόμενο για εμάς, τις προσπάθειες
από άλλους δημιουργίας τεχνητής συνειδήσεως με απρόσμενα αποτελέσματα.
δ. Η εξέλιξη των γεγονότων
Από τις αρχές του 1987 (Περεστρόικα),
δημιουργήθηκε το Εθνικό κίνημα Γκαγκαούζων. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους το Ανώ-
τατο Σοβιέτ της Μολδαβίας καθιέρωσε την
Μολδαβική (δηλ. τη Ρουμανική) σαν τη μόνη επίσημη γλώσσασ της χώρας.
Κατά τον ίδιο χρόνο, τα δημοσιεύματα
του Τουρκικού τύπου αυξάνουν. Δεν ασχολούνται μόνο με τους Γκαγκαούζους της
Μολδαβίας, αλλά και αυτούς της Ελλάδας,
Βουλγαρίας, Ρουμανίας και άλλων περιοχών της π. Σοβιετικής Ενώσεως. Όλα δικά
της. Δηλ. επέκταση του Μουσουλμανικού
τόξου.
ε. Τον Αύγουστο του 1980, στελέχη του
Γκαγκαουζικού κομμουνιστ. κόμματος και
φιλοτουρκικά στελέχη ανακοίνωσαν την
Αυτονόμηση της περιοχής με τίτλο:
«Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία Γκαγκαούζων”, με πρωτεύουσα το Κόμπατ
(35.000) κατοίκους, με Πρόεδρο των Στεφάν Τοπάλ, 76 βουλευτές και δική τους
Εθνική σημαία. Η ανακήρυξη δεν αναγνωρίσθηκε από κανένα κράτος. Η Μολδαβία αντέδρασε άμεσα με ένοπλα τμήματα κατά των
αυτονομιστών. Υπέρ
των αυτονομιστών κινήθηκε Μονάδα της
14ης Ρωσικής Στρατιάς. Οι Γκαγκαούζοι αντελήφθησαν ότι η
ενέργειά τους ήταν
ανεδαφική, οι δε Μολδαβοί
εστράφησαν
προς την Υπερδειστερία.
στ. Άλλη προσπάθεια φιλοτουρκικών
στοιχείων της Τουρκίας
από το 1991 δια δημιουργία “Βουλγαρογκαγκαουζικής δημοκρατίας απέτυχε. Η
Τουρκία ήταν η δεύτερη χώρα μετά τη Ρουμανία που αναγνώρισε την Μολδαβία και
άμεσα έστειλε διπλωματική αντιπροσωπεία. Η Ελλάς δεν εκπροσωπείται ακόμη
στην Μολδαβία, παρά τις εκκλήσεις και τους
ιστορικούς δεσμούς που έχει μ’ αυτήν.
ζ. Τον Φεβ. του 1991 με ενέργεια της
Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη Γκαγκαούζων στην Τουρκία, παρά
την αντίδραση της Μολδαβίας. Ακολούθησε και άλλη στη Μόσχα, με τον π. Πρόεδρο
της Τουρκίας Οζάλ. Η Ρωσία παρά τα πολλαπλά προβλήματα που αρχικά είχε, επανέκτησε τον ηγεμονικό ρόλο στα εδάφη που
κατά το παραλθόν κηδεμόνευε. Έτσι διέκοψε απότομα τις βλέψεις της Τουρκίας. Ο
ύπατος αρμοστής της ΔΑΣΕ (Διάσκεψη δια
Ασφάλεια - Συνεργασία στην Ευρώπη0 τοποθετήθηκε αυστηρά εναντίον της Αυτονομίας. Θεσμοθετήθηκε τοπική αυτονομία σε
μία περιοχή 1800 τετραγωνικών χιλιομ. με
κάποιους πληθυσμιακούς θύλακες οι οποίοι
θα έπρεπε να αποφασίσουν ύστερα από τοπικό δημοψήφισμα, την Διοικητική τους
εξάρτηση από την Κεντρική Κυβέρνηση.
η. Στην αυτονομιστική αυτή οντότητα δόθηκαν:
Παιδεία, επιστήμη, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική πρόνοια, οικονομία, τοπικά
δρομολόγια. Στην Μολδαβική Κυβέρνηση
παρέμειναν: Εξωτερική πολιτική, Άμυνα,
Εθνική Ασφάλεια, νομισματική πολιτική, δικαιοσύνη, ιθαγένεια. Επίσημες γλώσσες:
Μολδαβική, Ρωσική, Γκαγκαούζικη. Το Νομοσχέδιο προβλέπει: Αν αλλάξει το σημερινό Status στην Μολδαβία (πιθανή ένωση με
τη Ρουμανία), τότε οι Γκαγκαούζοι έχουν δικαίωμα απόσχισης.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
ΜΑΪΟΣ 2014
11
EΘNIKH HXΩ
θέματα
Θέματα
Η απόβαση
της Νορμανδίας
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ
«Δεν υπάρχει δόξα στον πόλεμο που να αξίζει το αίμα που κοστίζει»
Στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ
Τ
ην 0630 της 6 Ιουνίου του 1944, πέντε Μεραρχίες Πεζικού (2 Αγγλικές, 2
Αμερικανικές,1 Καναδική), αποβιβάσθηκαν σε προκαθορισμένες παραλίες
στην χερσόνησο Κοταντέν, στις ακτές της Νορμανδίας της Βόρειας Γαλλίας.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας 3 Μεραρχίες Αλεξιπτωτιστών (2
ΗΠΑ, 1 Μ. Βρετανία) ρίφθηκαν στα μετόπισθεν των Γερμανικών δυνάμεων,
προκειμένου να εμποδίσουν την αποστολή ενισχύσεων προς τις ακτές. Επί
τρεις μήνες πριν την ημέρα της αποβάσεως, 2000 βομβαρδιστικά κατέστρεφαν
το συγκοινωνιακό δίκτυο(κυρίως το σιδηροδρομικό), τις αποθήκες εφοδίων
και τα κέντρα επικοινωνιών του εχθρού, σε βάθος 200 χιλιομέτρων από τις
ακτές.
Η προπαρασκευή
Για την μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση της ιστορίας συγκεντρώθηκε μια
κολοσσιαία δύναμη. Το αποβατικά στρατεύματα ανερχόταν σε 1,5 εκατομμύρια
άνδρες. Για την μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκαν 4000 αποβατικά πλοία
διαφόρων τύπων και 2000 εμπορικά. Ο αποβατικός στόλος υποστηρίχθηκε
από 1000 πολεμικά πλοία. Την αεροπορική υποστήριξη παρείχαν 4000 αεροσκάφη διαφόρων τύπων. Διοικητής της επιχειρήσεως που έφερε την
ονομασία «Επικυρίαρχος» (OVERLORD) , ορίσθηκε ο στρατηγός 4 αστέρων
του στρατού των ΗΠΑ, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Διοικητής των Γερμανικών δυνάμεων (2 στρατιές) που αμυνόντουσαν των Γαλλικών ακτών ήταν ο
Γερμανός Στρατάρχης Έρβιν Ρόμμελ. Το πολυδιαφημισμένο τείχος του Ατλαντικού απεδείχθη ανίκανο να αποκρούσει τα συμμαχικά στρατεύματα.
Τα κλειδιά της νίκης
Τα σημεία στα οποία οι σύμμαχοι αιφνιδίασαν την γερμανική στρατιωτική
ηγεσία ήταν : α. Η ακτής αποβάσεως. Οι ακτές που επιλέγηκαν ήσαν αβαθείς
και δεν υπήρχαν λιμένες για την αποβίβαση βαρέων οχημάτων και εφοδίων.
Αρκετές ημέρες μετά την απόβαση οι Γερμανοί πίστευαν ότι, η απόβαση στη
Νορμανδία αποτελούσε παραπλανητική ενέργεια. β. Η ημερομηνία
αποβάσεως. Η 6η Ιουνίου αποτελούσε ένα διάλλειμα της κακοκαιρίας που
επικρατούσε τις ημέρες εκείνες. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην Γροιλανδία
και την Ισλανδία παρείχαν πρόγνωση για τον καιρό την οποία δεν διέθεταν
οι Γερμανοί. Την δύσκολη απόφαση για την ημέρα διεξαγωγή της επιχειρήσεως,
έλαβε ο Αιζενχάουερ προσωπικά. γ. Οι λιμένες Μάλμπερι (Muberry Harbors).
Για την αντιμετώπιση της ελλείψεως λιμένων, προετοιμάστηκαν προκατασκευασμένοι συναρμολογούμενοι τεχνητοί λιμένες. δ. Παραγωγή νέων
μέσων. Χρησιμοποιήθηκαν διασκευασμένα άρματα διάνοιξης ναρκοπεδίων,
ζεύξης τάφρων και άρματα με ικανότητα πλεύσεως.
Η επιχείρηση οργανώθηκε με πολύ μυστικότητα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η τραγική κατάληξη της επιχειρήσεως στην Διέππη το 1942, αποτέλεσε ένα καλό μάθημα, προκειμένου να αποφευχθούν τα ίδια λάθη. Στην
απόβαση συμμετείχαν οι κορβέτες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, «Τομπάζης» και Κριεζής».
Οι απώλειες
Την 6 Ιουνίου αποβιβάστηκαν στην ακτή 156.000 άνδρες. Οι απώλειες
ανήλθαν σε 10000 εκ των οποίων οι 2500 ήσαν νεκροί. Τις περισσότερες
απώλειες είχε η IΗ Μεραρχία Πεζικού των ΗΠΑ στην παραλία «ΟΜΑΧΑ». Η επιχείρηση θεωρήθηκε ότι ολοκληρώθηκε την 30 Ιουνίου 1944, όταν πλέον
εδραιώθηκε το προγεφύρωμα το οποίο είχε εύρος 45 χιλιομέτρων. Μέχρι
τότε είχαν μεταφερθεί στην Γαλλία 850.000 άνδρες, 150.000 οχήματα και
570.000 τόνοι προμηθειών. Η απόβαση σήμανε την αρχή του τέλους του
Χίτλερ. Ένδεκα μήνες μετά η Γερμανία παραδιδόταν άνευ όρων.
[email protected]
Α-ΝΟΗΤΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ!
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ.
Πόλωση είναι η μαγική έννοια για συσπείρωση
ατόμων. Τα κόμματα σε αυτή οφείλουν την υπόστασή τους. Επιστρατεύονται εύηχες και βαρύγδουπες λέξεις, με ευρύτατο περιεχόμενο, που
δύσκολα προσδιορίζεται. Ο καθένας το εννοεί σύμφωνα με το δικό του κώδικα ενδιαφερόντων και
προπαντός των συμφερόντων του.
Όσο πιο εμφανής είναι η διαφορά τόσο πιο ισχυρότερη η πόλωση και η συσπείρωση. Η υπερβολή
προκαλεί τον απόλυτο διαχωρισμό.
Οι μεν με τις ορθές ιδέες και οι αντίπαλοί τους
με τις εσφαλμένες. Ακριβώς το αντίθετο ισχυρίζονται
οι άλλοι. Και οι πολλοί μένουν αμήχανοι. Τι να διαλέξουν άραγε!
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η δημοκρατία αναδεικνύει τις διαφορές. Στην
πραγματικότητα τις «θέλει». Τις έχει ανάγκη. Γιατί
με αυτές αποκαλύπτονται όλες οι πλευρές της
πραγματικότητας. Από την, εν μέτρω, εκδήλωση
των διαφορών αναφύονται η μοναδικότητα, η διαφορετικότητα, η ατομικότητα. Κοντολογίς η προσωπικότητα των μελών της.
Ο νους του ανθρώπου, όπως, άλλωστε, όλα τα
αισθητήρια όργανά του διακρίνουν πιο εύκολα τις
αντιθέσεις και λιγότερο τις ομαλότητες και τις αρμονίες.
Στο μικρό αυτό άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με
έννοιες , που φαίνονται ως άκρως αντίθετες αλλά
στην πραγματικότητα έχουν δυσδιάκριτα όρια
μεταξύ τους, όπως: πρόοδος και συντήρηση, δεξιά
και αριστερά, ηθικό και μη, αληθινό και ψεύτικο.
Θα σταθούμε σε δυο τρανταχτά συνθήματα:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ελευθερία, Δημοκρατία
απέναντι στα: Οικογένεια, Πατρίδα , Θρησκεία.
Είναι άραγε ασύμβατες αυτές οι ωραίες ιδέες! ή
κρύβεται μια σκοπιμότητα διχοστασίας, οπότε είναι
ψευδές το δίλημμα!
ΟΡΟΙ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ.
Οικογένεια: Ομάδα ατόμων, που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος, γάμου, υιοθεσίας
και διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Είναι η
ζεστή φωλιά, στην οποία επωάζεται ως καρπός
αγάπης η ίδια η ζωή. Εκεί το άτομο δημιουργεί τα
πρώτα και πιο σταθερά ριζώματα της
προσωπικότητας. Στεριώνει την ατομικότητά του
με την ένταξη σε στενό αλλά συμπαγές ανθρώπινο
σύνολο. Στο πρόσωπο της μητέρας αναγνωρίζει
τον άλλον, ως καθρέφτη του εαυτού του. Στην
Οικογένεια δομούνται τα θεμέλια της
ανθρωπινότητας.
Πατρίδα: Ο τόπος γεννήσεως ή εγκαταστάσεως
, όπου το άτομο διαμορφώνεται ως προσωπικότητα.
Είναι η διευρυμένη μεγάλη οικογένεια. «Δίχως
Πατρίδα δεν ζει η ανθρώπινη ψυχή». Μέσα στην
Πατρίδα γίνεται το μεγαλύτερο συνειδητό πλάτεμα
του εαυτού μας. Δημιουργείται και το βαθύτερο
ρίζωμα στο χρόνο, στην ιστορία και την οιωνεί
αιωνιότητα.
Θρησκεία: Ταυτίζεται, συνήθως, με το θρησκευτικό
δόγμα. Αλλά συνιστά ένα βαθύτερο συναίσθημα
πίστεως, στην αξία της ιερότητας, με την οποία
εκφράζεται η ύπατη σχέση του ανθρώπου με το
Θείο. Δημιουργεί την πιο στερεή σύνδεση του
ανθρώπου με το άπειρο και με την αιωνιότητα. Οι
άνθρωποι, στην πλειονότητά τους, βρίσκουν τη
νοηματοδότηση και ισορροπία του βίου τους. Οι
αρνητικές πρακτικές της οφείλονται στην κακή και
δογματική εφαρμογή. Ήτοι είναι εκτροπές από την
θεώρηση του Υπέρτατου Όντος, ως κρυστάλλωση
της Σοφίας, του Κάλλους και του Αγαθού. Το αγνό
θρησκεύεσθαι συμβάλλει στη ειλικρινή αδελφοσύνη,
που είναι η ύπατη αξία μετουσίωσης του ατόμου
σε πρόσωπο.
Ανθρώπινα δικαιώματα: « Όλοι οι άνθρωποι
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια
και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και
συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ
τους με πνεύμα αδελφοσύνης» {ΟΗΕ]. Είναι βασικά
δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που
δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Το δικαίωμα στη ζωή
και ελευθερία, η ισότητα απέναντι στο νόμο κλπ.
Έχουν, ως βασική προϋπόθεση τον άνθρωπο ως
πρόσωπο. Ο σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου
περιορίζει στο ελάχιστο τις ατομικές ελευθερίες.
Όταν αυτό γίνει συνειδητά αποδεχτό μετατρέπεται
σε πηγή ψυχικής ηδονής.
Ελευθερία: Η δυνατότητα αυτόβουλης και
απεριόριστης δράσεως σύμφωνα με τις επιθυμίες
κάποιου. Η καθολική ελευθερία , με τα σημερινά
δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της
ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής
ελευθερίας, καθώς και των εσωτερικών ελευθεριών.
Η Ελευθερία είναι το ύπατο αγαθό του ανθρώπου.
Δεν υπάρχει όμως καμία ελευθερία χωρίς την
αντίστοιχη ευθύνη. Ουσιαστικά η ελευθερία είναι
μια ιδανική κατάσταση εξισορρόπησης αναγκών,
ικανοτήτων, δυνατοτήτων με τις συνθήκες
περιβάλλοντος που βρίσκονται σε ένα διαρκή αγώνα
αλληλοεπιδράσεων.
Δημοκρατία: Το πολίτευμα, σύμφωνα με το
οποίο η εξουσία [εκ του ρήματος έξειμι] ανήκει
στο Δήμο, τουτέστιν τον Λαό. Οι διαχειριστές της
εξουσίας είναι εντολοδόχοι. Χωρίς Δήμο, ως
οντότητα, δεν υπάρχουν Πολιτεία και Κράτος
δηλαδή ισχύς για εφαρμογή της βούλησης του
δήμου. Η υπόσταση δήμου απαιτεί ένα βαθμό
συνοχής και ανοχής μέσα σε συναίσθημα του
συν-ανήκειν. Με άλλα λόγια απαιτείται αδελφοσύνη.
Η μόνη που γεφυρώνει και εξισορροπεί τις αντιθέσεις
που οπωσδήποτε ανακύπτουν στην εφαρμογή των
ατομικών βουλήσεων. Κατά την εφαρμογή της
ατομικής ελευθερίας και ισότητας, ανακύπτουν
αντικρουόμενες συνιστώσες. Η διαφορετικότητα,
η ατομικότητα, η ταυτοσημία, η μη απόλυτη
συγκρισιμότητα και αντικαταστησιμότητα και τόσα
άλλα μόνον σε ένα πνεύμα αδελφοσύνης, όμοιο
με εκείνο της Οικογένειας μπορούν να
εξισορροπηθούν με δίκαιο τρόπο. Άλλως
προκαλούνται διασπαστικές τάσεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Όλες οι παραπάνω έννοιες, όπως και οι έννοιες
Έθνος, Πολιτεία, Κράτος, Κοινότητα ,Κοινωνία κλπ
αναφέρονται στον Άνθρωπο, ως πρόσωπο., ως
«ιερή» οντότητα και έχουν ως σκοπό την ολβιότητά
του. Τις έχει μορφοποιήσει και επιλέξει ως αγαθά
και αξίες της ζωής του, ό ίδιος ο άνθρωπος, που
συνιστά την αφετηρία και το τέλος.
Η οικογένεια, η Πατρίδα, η Θρησκεία έχουν ως
στοιχείο τους ένα βαθμό ιερότητας. Η αξία του
ιερού φέρνει τα άτομα πιο κοντά γιατί τα προβάλλει
ως πρόσωπα σε ευρύτερους χώρους και χρόνους,
μέχρι την αιωνιότητα. Η ιερότητα είναι αγνή , όταν
κρυσταλλώνεται στην αλήθεια, το κάλλος και το
αγαθό. Διαφορετικά καθίσταται πηγή φανατισμού.
Η δημοκρατία αναδύεται από το μέτρο των
χρυσών αναλογιών. Μόνον μια δημοκρατία , η
οποία σέβεται την αναλογία του κάθε συστατικού
της[πολιτικού, παιδείας, οικονομικού, δικαιοσύνης,
εθνικής άμυνας κλπ] μετουσιώνεται σε πηγή
ολβιότητας, οπότε τα ανθρώπινα δικαιώματα
αναδύονται ως θαλερές ποιότητες.
Η Δημοκρατία δεν είναι μια απλή ονομαστική
κατάκτηση. Είναι ιδανικό που συνεχώς διαφεύγει.
Είναι ένα διαρκές κοινωνικό πρόταγμα όλων των
μελών της.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Η ζωή του ανθρώπου είναι μια σύνθεση
ενεργημάτων με ξεχωριστό ρόλο και αξία. Όλες
οι αξίες πρέπει να θεωρούνται ταυτόχρονα. Ποτέ
και καμία κυριαρχία ενός στοιχείου επί των λοιπών.
Συντονισμός μόνο. Από την αρμονική σύνθεση,
μέσα στα πλαίσια της χρυσής αναλογίας, όλων
των δραστηριοτήτων, αναδύεται η ολβιότητα των
μελών της κοινωνίας.
Τούτο είναι άλγημα πολιτών- προσώπων τα
οποία διαμορφώνονται με την παιδαγωγία και την
ανδραγωγία.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, ασυμβατότητα των
παραπάνω αγαθών και αξιών. Είναι επιδεκτικά
αρμονικής σύνθεσης.
Τα περί αντιθέτου συνιστούν απλές ιδεοληψίες
για συσπειρώσεις που οδηγούν εκ του ασφαλούς
στην καταστροφή καθόσον προκαλούν διχοστασία
και αντιπαλότητες.
εκδηλώσεις
12
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επιχείρηση «ΤΕΝΤ ΡΟΔΟΣ» και
ο Ελληνικός Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.
«Π
αιδιά, στα χέρια σας κρατάτε την
ελευθερία της Ελληνικής Δωδεκανήσου» είπε στους άνδρες του Ιερού
Λόχου ο Διοικητής Συνταγματάρχης Τσιγάντες δύο ημέρες προ της επιχειρήσεως
«Tent». «Ίσως αυτή να είναι η τελευταία επιχείρηση στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φανείτε αντάξιοι
των προγόνων μας». Απευθυνόμενος δε, στην
Αγγλική Ομάδα των συμμετεχόντων, συμπληρώνει
«Co-warriors act as the marines of the admiral
Codrington in Navarino 1827 against Ibrahim’s
fleet: Συμπολεμιστές δράσατε όπως οι πεζοναύτες
του Κόδριγκτον στο Ναβαρίνο το 1827 κατά του
στόλου του Ιμπραήμ».
Η 69η Επέτειος απελευθερώσεως της Δωδεκανήσου και η υπογραφή του πρωτοκόλλου
συνθηκολογήσεως της Γερμανικής Φρουράς Ρόδου που έγινε την 8-5-1945 γιορτάστηκε και
φέτος στην Σύμη με την παρουσία αντιπροσωπείας
της Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών.
Την Ομάδα Καταδρομέων-Ιερολοχιτών που
συγκροτούσαν οι: Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας πολεμιστής του Ι. Λόχου 1942-1945, Αντιστράτηγος
Γ. Αραμπατζής, Υποστράτηγος Ι. Δάφνης, Συνταγματάρχης Φ. Καζαντζάκης, Ιερολοχίτης Α.
Μαλανδράκης, Κα Ε. Παπαδοπούλου, έφ. Αξιωματικοί Π. Βενετσάνος, Π. Βιτσέντζος υποδέχτηκε
την 7-5-14 εθιμοτυπικά στην Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Ρόδου ο Υποστράτηγος Α. Στεφανής
Διοικητής 95 ΑΔ ΤΕ ο οποίος στην προσφώνηση
του εκφράστηκε με θερμά λόγια για την παρουσία της αντιπροσωπείας, λέγοντας ότι «ζούμε και αναπνέουμε για τον
Ιερό Λόχο», δημιουργώντας συνάμα ιδιαίτερη αίσθηση δια
της παρουσίας του τόσο
στην κεντρική εκδήλωση
της Σύμης, όσο και στη
σύντομη τελετή στο
Ηρώο Ιερολοχιτών της
Ρόδου, όπως επίσης και
στην κατευόδωση της
αντιπροσωπείας στο Αεροδρόμιο την 9η Μαΐου.
Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ
όρισε για το τριήμερο
7/9-5-14 μόνιμη συνοδό
(διαγγελέα) για την αντιπροσωπεία, την Υπολοχαγό Μαριάννα Μαστοράκη η οποία επίσης
κατέπληξε με την ευγένειά της.
Η κα Μαστοράκη βοηθήθηκε από τον μόνιμο επιλοχία Κ. Ζυγογιάννη του 7ου ΕΓ.
Οι εκπρόσωποι της Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών την
9-5-14 συμμετείχαν στον εορτασμό της λήξεως του Β΄ ΠΠ
που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας
Ρόδου με την παρουσία τοπικών αρχών και του Ταξιάρχου Ε.
Λιακόπουλου Υποδιοικητού της 95 ΑΔΤΕ. Προστίθεται εδώ
ότι ο ενθουσιώδης Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ μετέδωσε το
πνεύμα φιλοξενίας και στο προσωπικό της Λέσχης Αξιωματικών,
αποτελούμενο από τον Διευθυντή Λοχαγό Π. Αρβανίτη και
Ανθυπολοχαγό Χ. Αϊβαλιώτη, Αρχιλοχία Β. Βυτοπούλου, που
υπερέβησαν εαυτούς, στην προσφορά υπηρεσιών.
Στην κεντρική εκδήλωση στη Σύμη για την 69η επέτειο
συνθηκολογήσεως της Γερμανικής Φρουράς Ρόδου παρέστησαν: ο Στρατηγός Διοικητής 95 ΑΔΤΕ με το επιτελείο του
και των Διοικητών της τοπικής φρουράς και Εθνοφυλακής, ο
Δήμαρχος Σύμης Λ. Παπακαλοδούκας μετά δημοτικών συμβούλων και της Γραμματέως Ε. Μεγαλούδη, η αντιπεριφερειάρχης Ε. Φτακλάκη, από τους Σταθμούς Π. Αεροπορίας
και Π. Ναυτικού, οι Σμήναρχος Ι. Ιωαννίδης και Ανθυποπλοίαρχος
Ν. Γεώργας, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσωπείες
τοπικής αυτοδιοίκησης, από την ΕΑΑΣ Ρόδου ο πρόεδρος
Υποστράτηγος Α. Γιώτης, μαθητές σχολείων των τριών βαθμίδων, φιλαρμονικές του Στρατού και των Δήμων, η Υπολιμενάρχης Σύμης Σημαιοφόρος ΛΣ Α. Τσούκαρη, Πολιτιστικοί
Σύλλογοι και πλήθος κόσμου.
Το πρόγραμμα στη Σύμη περιελάμβανε: Δοξολογία στον Ι.
Ναό Αγ. Ιωάννου Προδρόμου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου
κ. Χρυσοστόμου, εκφώνηση του πανηγυρικού από τον Αντιστράτηγο Κ. Κόρκα Ιερολοχίτη ε.τ. Διοικητή Στρατιάς, επιμνημόσυνη δέηση στα δύο Ηρώα της πόλεως, κατάθεση
στεφάνων, παρέλαση σχολείων, Σωματείων Στρατού και
Εθνοφυλακής, παρουσίαση παραδοσιακών χορών από την
Ένωση Γυναικών, τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας και της
Σχολής Μυλωνάκη.
Το κυρίαρχο στοιχείο της εκδήλωσης –πλέον της αποδόσεως
τιμής στους πρωταγωνιστές των αγώνων του Έθνους 1941-
1945– ήταν η διάχυση παντού ενός αναπτερωμένου φρονήματος που διακρίνει πάντοτε τους Δωδεκανησίους.
Κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού ο Στρατηγός Κ.
Κόρκας έκανε σύντομη αναδρομή
του επταμήνου αγώνα της χώρας
μας κατά των δυνάμεων του Άξονα στα Βορειοηπειρωτικά βουνά,
στα οχυρά της γραμμής Μεταξά
και στην Κρήτη, στη συνέχιση αυτού του αγώνα στη Μέση Ανατολή
στο πλευρό των Συμμάχων, στην
ίδρυση τον Σεπτέμβριο 1942 του
Ιερού Λόχου με διοικητή τον Συνταγματάρχη Χ. Τσιγάντε, στις επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική και
εν συνεχεία στους Ειδικούς Αγώνες, στα νησιά του Αιγαίου και
Δωδεκάνησα, στη συνθηκολόγηση
της Ιταλίας 8/9/1943 και στην
κράτηση από τους Γερμανούς
πολλών ελληνικών νησιών μέχρι
αποχωρήσεώς τους από την Ελλάδα Οκτώβριο 1944, αλλά με εξαίρεση της Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Λέρου, Μήλου και Κρήτης που έμειναν στα χέρια
των κατακτητών μέχρι λήξεως του
πολέμου.
Εναντίον των κατακτητών στα νησιά
ενεργήθηκαν από τον Ιερό Λόχο 33
καταδρομικές επιχειρήσεις και 207
περιπολίες με σκοπό την πρόκληση
σ’ αυτούς απωλειών μείωση της μαχητικής ικανότητας, εκνευρισμού,
εξύψωση του ηθικού των κατοίκων
και το κυριότερο σήμανση της ελληνικότητας της Αιγαιοπελαγίτικης
θάλασσας.
Ειδικότερα για «τα Δωδεκάνησα,
οι επιχειρήσεις σήμαιναν την απελευθέρωση αυτών για να καταλήξει
ο κ. Κόρκας με την χαρισματική φωνή
που τον διακρίνει ότι τα Δωδεκάνησα
δεν μας τα χάρισαν αλλά τα απελευθερώσαμε, αυτό άλλωστε μαρτυρούν τα σύμβολα ελληνικής κυριαρχίας», δηλαδή τα
Μνημεία των Ιερολοχιτών τους οποίους τιμούμε και ευγνωμονούμε».
Το ίδιο εκφράζεται και από τους ίδιους τους Δωδεκανήσιους
που στις εμφανίσεις Ιερολοχιτών αναφωνούν «νάστε καλά
που μας ελευθερώσατε», αλλά και από το γεγονός ότι οι άνδρες μέχρι ηλικίας 60 ετών είναι μονίμως επιστρατευμένοι,
τηρούντες τον ατομικό και ομαδικό οπλισμό στα σπίτια τους,
γυμναζόμενοι και συγκροτούντες μονάδες τακτικού στρατού.
Ο κ. Κόρκας έκανε ειδική μνεία στις διαδοχικές συνθηκολογήσεις των Γερμανικών Στρατιών στην Ευρώπη, δίνοντας
έμφαση στην παράδοση της Γερμανικής Φρουράς Ρόδου
που έγινε στη Σύμη 8/5/1945 όπου το όπλο (πιστόλι) του
παραδοθέντος Γερμανού Στρατηγού Βάγκενερ μεταβιβάστηκε
στον Διοικητή του Ιερού Λόχου Χριστόδουλο Τσιγάντε με
την επισήμανση του Άγγλου ταξιάρχου Moffat
«Κύριε Συνταγματάρχα αυτό το τρόπαιο σας ανήκει
ως απελευθερωτή της Δωδεκανήσου».
Ο κ. Κόρκας, αναφερόμενος στην συνθηκολόγηση
της Γερμανικής Φρουράς Κρήτης την 9/5/1945
τόνισε ότι ο Β.Π.Π. για την Ευρώπη έληξε επί ελληνικού εδάφους.
Η επιχείρηση “Tent-Ρόδος” άρχισε να μελετάται
από 31 Μαρτίου 1945 με αλλεπάλληλες αποστολές
περιπόλων αναγνωρίσεως της συμμαχικής Ταξιαρχίας
Καταδρομών (Δύναμις 281) στην οποία υπαγόταν
ο Ελληνικός Ιερός Λόχος. Σκοπός των περιπολιών
ήταν η συλλογή πληροφοριών για την δύναμη –
θέση επάνδρωση – συνήθειες, εξοπλισμό και οχύρωση του εχθρού. Μερικές περίπολοι θα παρέμεναν
και την «D» ημέρα για την καθοδήγηση των τμημάτων
εφόδου προς τους στόχους. Τον έλεγχο του νησιού
είχαν οι Γερμανοί (6.000 περίπου) υπό τον στρατηγό
Βάγκενερ, μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας.
Στις γερμανικές Μονάδες είχαν ενταχθεί και Ιταλοί
στρατιωτικοί, φίλα προσκείμενοι στον ναζισμό.
Στη Ρόδο είχαν επιλεγεί ως στόχοι οι τρεις φρουρές που επάνδρωναν τις οχυρωμένες θέσεις, στους
τομείς Χειμαράσσι – Φοκαστέλι – Νοτι στην βορειοδυτική
πλευρά του νησιού περιοχή «Μονόλιθου» καθώς και η φρουρά
στο νησάκι «Αλίμνια».
Τα σημεία που κατείχαν οι Γερμανοί διέθεταν πολυβολεία,
επάκτια πυροβόλα, αντιαεροπορικά και αμυντικά κωλύμματα.
Η συμμαχική δύναμη που θα ενεργούσε κατά των στόχων
που αναφέρουμε τελούσε υπό την Διοίκηση του Αντισυνταγματάρχου Μεσσηνόπουλου με επιτελάρχη τον Αντισυνταγματάρχη Λεπραίκ (Άγγλος) με συνολική δύναμη (Ελλήνων
– Άγγλων) 220 ανδρών, θα χρησιμοποιούσε ως βάση τη Ν.
Σύμη και θα είχε ως αποστολή την καταστροφή των εχθρικών
πυροβολαρχιών και την σύλληψη αιχμαλώτων, όπως αναφέρει
ο Στρατηγός Ι. Μανέτας στο βιβλίο του «Ιερός Λόχος» Διοικητές
τμημάτων σε όλους τους τομείς είχαν ορισθεί Έλληνες
αξ/κοί ταγματάρχης Μαντούβαλος, Λοχαγός Τσεπαπαδάκης,
Υπολοχαγός Κάντας, η συνολική δύναμη θα υποστηριζόταν
από δύο Βρετανικά αντιτορπιλικά, το ελληνικό «Κρήτη» και
ένα Γαλλικό, και θα χρησιμοποιούνταν έξι σκάφη εφόδου
(ML) και τρία αποβατικά.
Ώρα εφόδου επί της ξηράς για όλες τις δυνάμεις καταδρομών είχε ορισθεί η 00.30 της 2ας Μαΐου 1945, δηλαδή
έξι ημέρες προ της λήξεως του Β.Π.Π. Όλες οι αποστολές
των καταδρομέων στη Ρόδο και Αλίμνια εφαρμόστηκαν
σχεδόν κατά γράμμα και σημείωσαν απόλυτη επιτυχία, χάρις
στην τόλμη και ανδρεία
των συμμετεχόντων.
Υπήρξαν από πλευράς
του εχθρού απώλειες,
συνελήφθησαν 54 αιχμάλωτοι εξ ων οι 31
Γερμανοί που μεταφέρθηκαν στη Σύμη και από
πλευράς της αποβατικής
δυνάμεως υπήρξαν ελαφροί τραυματισμοί καταδρομέων, των Υπολοχαγού Δημητριάδη,
Λοχία Φραγκιαδάκη και
Δεκανέα Σαγιανάκη.
Εδώ πρέπει να εξαρθεί η συμμετοχή στην
επιχείρηση κατοίκων της
Ρόδου που χρησιμοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις ως οδηγοί.
Σημειώνεται ότι η κινηματογραφική ταινία «Τα κανόνια του
Ναβαρόνε» της δεκαετίας 1960 είχε ως σενάριο την επιχείρηση
“Tent” όπως και η παλαιότερη «Άννα Ροδίτη».
ΜΑΪΟΣ 2014
13 παραρτήματα
EΘNIKH HXΩ
παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ
1. Την 21η Μαρτίου 2014 ο Πρόεδρος
Ανχης ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης Ηλίας παρέστη
εις την τελετή παράδοσης-παραλαβής
της Δκσεως της 96 ΑΔΤΕ (ΧΙΟΣ), η οποία
έλαβε χώρα εις το Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ».
Ο απερχόμενος νεοπροαχθείς Υπτγος
Ζερβάκης Δημόκριτος παρέδωσε την
Δκση εις τον Ταξχο Παπαπροκοπίου Ιωάννη.
Εις την τελετή παρέστησαν Επίσημοι
εκπρόσωποι τοπικών Αρχών - Στρκών και
Σωμάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΣ Ν. ΧΙΟΥ Υπτγος ε.α. Κηρύκος Ιωάννης
και πλήθος κόσμου. Μετά το πέρας της
τελετής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
εις την ΛΑΦ ΧΙΟΥ.
2. Την 25η Μαρτίου 2014 ο Πρόεδρος
και τα Μέλη του Τ.Σ. του Παραρτήματος,
παρέστησαν εις την Μητρόπολη Αγρινίου
(δοξολογία) - Πλατεία Δημάδη (επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου από
τον Πρόεδρο - παρέλαση - δεξίωση) (Δημαρχειακό Μέγαρο), επ’ευκαιρία του Εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας της
25ης Μαρτίου 1821.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
1. Σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό
διάστημα μηνών Απριλίου- Μαΐου 2014,
το Παράρτημα ΕΑΑΣ Δωδ/σου συμμετείχε
στις παρακάτω εκδηλώσεις:
α. Ο Πρόεδρος και αρκετά μέλη του
Παραρτήματος ΕΑΑΣ Δωδ/σου, παρευρέθησαν κατόπιν προσκλήσεως του Δκτή
της 95 ΑΔΤΕ, Υποστρατήγου Αλκιβιάδη
Στεφανή, στην εορτή του Αγίου Γεωργίου
προστάτη του Στρατού Ξηράς, που τελέσθηκε στο Στρατόπεδο «Ανθλγού (ΠΖ)
Χαράλαμπου Παπαποστόλου» στην πε-
ριοχή Αφάντου. Στη εορτή παρευρέθησαν
ο Μητροπολίτης Ρόδου και πολιτικές τοπικές αρχές.
β. Την 08 Μαΐου 2014, ο πρόεδρος και
μέλη του Παραρτήματος Δωδ/σου παρευρέθησαν, κατόπιν προσκλήσεως του
Δήμου Σύμης, στις εορταστικές εκδηλώσεις
για την 69η επέτειο παράδοσης της Δωδεκανήσου, από τις Γερμανικές Δυνάμεις
κατοχής, στις Συμμαχικές Δυνάμεις και
στον Ιερό Λόχο, που έλαβε χώρα στη
Σύμη την 8η Μαΐου 1945. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους
η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, ο πρόεδρος και μέλη
του κλιμακίου, της Λέσχης Καταδρομέων Ιερολοχιτών από
την Αθήνα. Μετά την δοξολογία
οι εκπρόσωποι των Αρχών και
ο πρόεδρος του ΤΣ του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Δωδ/σου ,κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώον
της Σύμης και στη συνέχεια
παρακολούθησαν παρέλαση
μαθητών και στρατιωτικού τμήματος
Αναφέρεται ότι το παράρτημά μας, πραγματοποίησε
τις παρακάτω δραστηριότητες:
α.Πραγματοποιήθηκαν την
20 και 26 Μαρτίου 2014, οι
τελετές παράδοσης-παραλαβής των 29 ΤΑΞΠΖ και ΧΧΙ
ΤΘΤ αντίστοιχα. Παρέστησαν
οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές του τόπου και από
πλευράς του Παραρτήματος
ο Πρόεδρος Ανχης ε.α. Κουρούδης Νικόλαος, παρέστη
στην τελετή παράδοσης παραλαβής της 29 ΤΑΞΠΖ και
ο Αντιπρόερος Ανχης ε.α.
Παντέλας Δημήτριος στην
τελετή της ΧΧΙ ΤΘΤ.
β. Την Κυριακή 23 Μαρτίου
2014, ο Αντιπρόεδρος του
παρ/τος Ανχης ε.α. Παντέλας Δημήτριος παρέστη στο
μνημόσυνο πεσόντων Αστυνομικών στο Ανθοχώρι Ροδοπης, όπου κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο των πεσόντων.
γ. Συμμετοχή του Δ.Σ. και
μελών του Παρ/τος στις
εορταστικές εκδηλώσεις της
25ης Μαρτίου 2014.
δ. Συμμετοχή του Δ.Σ. και
μελών του παρ/τος στον
εορτασμό του οχυρού της
Νυμφαίας την 6η Απριλίου
2014. Κατάθεση στεφάνου
από τον Πρόεδρο Ανχη ε.α.
Κουρούδη Νικόλαο.
ε. Στα πλαίσια γνωριμίας
και σύσφιξης σχέσεων των
συζύγων των συναδέλφων
κατ’αρχήν αλλά και των ιδίων των συναδέλφων στην ψυχαγωγική αίθουσα του παρ/τος,
πραγματοποιήθηκαν δύο (2) εκδηλώσεις. Την 10η Απριλίου 2014 για τις κυρίες των συναδέλφων και την 12η Απριλίου 2014 για τους συναδέλφους, με συνοδεία μουσικής (κιθάρας) από τον ίδιο τον Πρόεδρο.
ΧΑΝΘΗ
Παρεκκλήσι Αγίων Γεωργίου & Δημητρίου,
Πομακοχώρι ΣΑΤΡΕΣ Ν. Ξάνθης
Ο
λοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών και
ανακαίνισης του
Ιερού Παρεκκλησίου Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου στο χωριό Σάτρες Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος και
2 μέλη ΔΣ του
Συλλόγου που «έγινε ανάδοχος» (Σύλλλογος Συνταξιούxων Υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Ξάνθης), την Τρίτη 20 Μαΐου επισκέφθηκαν από κοινού με τον Πρόεδρο
του ΤΣ/Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης Υπτγο
ε.α. Γεώργιο Γεωργιάδη το Ιερό Παρεκκλήσιο όπου ρυθμίστηκαν επιτοπίως τα
θέματα προμήθειας του αρμόζοντος «Θρησκευτικού και άλλου εξοπλισμού» όπως
και τα θέματα σχεδιασμού του προγράμματος και ιδιαίτερα της χωροταξικής κα-
τανομής και λειτουργικής διατάξεως του χώρου
και των θέσεων,
λόγω του μεγάλου πλήθους των
επισκεπτών (8001.000 άτομα),
αφίχθησαν για τα
Θυρανοίξια την
Κυριακή 1 Ιουνίου
2014, όπως και
των θέσεων στάθμευσης των οχημάτων
(18-20 λεωφορεία).
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε, με την έπαρση της Ελληνικής και Βυζαντινής Σημαίας,
που ταυτόχρονα σηματοδότησε το πέρας
των εργασιών και την παράδοση από τον
Πρόεδρο του ΤΣ/Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης, των κλειδιών του Ιερού Παρεκκλησίου
στον ανάδοχο Σύλλογο, για την περαιτέρω
προετοιμασία των λεπτομερειών της τελετής.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Σας γνωρίζουμε τις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Μυτιλήνης
όπως παρακάτω:
(1). Την 11-04-2014 Ο
Πρόεδρος και τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου επισκεφτήκαν το στρατιωτικό
Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ του
συνεχάρησαν για την ανάληψη των καθηκόντων του
και τον ενημέρωσαν για
τα προβλήματα που απασχολούν τους αποστράτους του παραρτήματός μας.
(2).Την 23-04-2014 Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Τοπικού παραβρέθηκαν στον
επίσημο εορτασμό του Αγίου Γεωργίου ,
Προστάτη του Στρατού, ποπυ πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Μαυρομιχάλη Κυριάκου».
(3). Την 9-05-2014 Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις εορτασμού των
Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και Φασισμού.
Για το Τ. Σ. του Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Μυτιλήνης
επετειακά
14
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
απόψεις
73Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
H κρήσσα γυναίκα στη μάχη της Κρήτης
Γράφει ο
Kώστας Παδουβάς
Aντιστράτηγος ε.α.
Σ
ε όλους τους πολέμους η γυναίκα, ο άνθρωπος που δίνει ζωή και αμβλύνει τα
εμπόλεμα και μη σωματικά και ψυχολογικά
τραύματα, δε μένει αμέτοχη. Από τις υπηρεσίες περίθαλψης
τραυματιών εχθρών και φίλων, τους κάθε είδους εφοδιασμούς μέχρι και αυτή ακόμη την υπέρβαση της
φύσης της με τη χρήση των όπλων, συμμετέχει ενεργά
στις πολεμικές συρράξεις προσφέροντας ανεκτίμητη
βοήθεια κατά τη διεξαγωγή των μαχών με γενναιότητα
και μεγαλοδωρία.
Ακόμη και αυτή η σπάνια φυσική ανθρώπινη προσφορά
της του έρωτα, όταν δίδεται με σύνεση, γίνεται όπλο
δυνατό και ακαταμάχητο των εμπολέμων μαχητών.
Είναι πολύ δύσκολη η περιγραφή με ακριβοδίκαιο
τρόπο της πολυμερούς συμμετοχής της γυναίκας
στους πολέμους με καθαρά πολεμικούς όρους διεξαγωγής, όχι μόνο γιατί η φύση της δεν ευνοεί τους
πολέμους, αλλά και διότι η ανθρώπινη προσφορά της
σ’ αυτούς δεν συνάδει με τον ιδιότυπο πολεμικό
αγώνα για επικράτηση και επιβολή της θέλησης του
νικητή με κάθε τίμημα ακόμη και με την αφαίρεση της
ζωής. Οι πολεμικές θυσίες των ανθρώπινων γεννημάτων
της γυναίκας σημαίνουν αυτόχρημα υποβάθμιση της μοναδικότητάς της (κύηση, γέννα, ανατροφή των παιδιών-νέων για τη ζωή
και όχι το θάνατο!)
Πριν από τη μάχη της Κρήτης, στη
διάρκειά της και μετέπειτα στην αντίσταση κατά του κατακτητή, οι παρουσίες γυναικών αγωνιστριών στην
Κρήτη ήσαν πολυεθνικές: Κρητικιές,
λοιπές Ελληνίδες, των συμμάχων
(Άγγλων, Αυστραλών, Νεοζηλανδών)
και Γερμανίδες του ερυθρού Σταυρού.
Στο παρόν επετειακό σημείωμα θα
αναφερθούμε αποκλειστικά στην
Κρήσσα γυναίκα της κρητικής γης,
διότι εκείνη δοκιμάστηκε, υπέφερε
και θυσίασε ακόμη και τη ζωή της
περισσότερο όλων των άλλων αγωνιστριών του ιδίου φύλλου στη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης. Επίσης, ελλείψει χώρου δε θα
γίνει περιγραφή των πολεμικών σχεδίων και των επί μέρους
λεπτομερειών της μάχης αυτής κατά τομέα στην Κρήτη,
αλλά μια σύντομη αναφορά στα σχετικά γεγονότα.
Η μάχη εκείνη ήταν η τελευταία στον ελεύθερο Ελληνικό
χώρο ο οποίος είχε καταληφθεί από τις δυνάμεις του άξονα
(Γερμανοιταλούς). Για την υπεράσπιση -άμυνα της Κρήτης
υπήρχαν ελάχιστα Ελληνικά στρατεύματα (Σύνταγμα ελλιπούς
συνθέσεως, 300 μαθητές της Ιης τάξεως της Σχολής Ευελπίδων, 500 εκπαιδευόμενοι σε σχολές χωροφυλακής Κρήτης,
διότι η αποδεκατισμένη 5η μεραρχία Κρητών στο επικό Αλβανικό μέτωπο οπισθοχωρούσε άτακτα στο χερσαίο χώρο
μέχρι την Αθήνα και στις νότιες εσχατιές της Πελοποννήσου).
Την όλη ευθύνη υπεράσπισης της μεγαλονήσου είχε
αναλάβει η Βρετανική Κοινοπολιτεία από το Νοέμβριο 1940,
χωρίς να διαθέτει πολεμική αεροπορία και αξιόλογο πολεμικό
ναυτικό. Οι συμμαχικές δυνάμεις της
Κρήτης περίπου μεραρχίας, ανήκαν στον
Αρχιστράτηγο της
Μέσης Ανατολής Άγγλο στρατάρχη Ουέλιβ.
Την 23-4-1941 μεταφέρθηκαν στην
Κρήτη ο Έλληνας βασιλιάς Γεώργιος και
η προσωρινή Εληνική
Κυβέρνηση υπό τον
Εμμ. Τσουδερό και παρέμεινε μέχρι την αναχώρησή της
στη Μέση Ανατολή
Η κατάληψη της Κρήτης αποφασίστηκε από τον Χίτλερ
και το διοικητή των αεραποβατικών δυνάμεων της Γερομανίας
πτέραρχο Στούντεντ, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί η Κρήτη
ως αεροπορική βάση εναντίον των συμμάχων στην Ανατολική
Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες του όλου
σχεδίου με την ονομασία ΕΡΜΗΣ (ΜΕΡΚUR) έλαβαν χώρα
στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας των Αθηνών, απ’
όπου εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 28 διαταγή αεραπόβασης και
κατάληψης της νήσου Κρήτης με οποιοδήποτε τίμημα,
αφού είχαν προσγειωθεί στα αερτοδρόμια Αττικής οι σχηματισμοί των γερμανικών πολεμικών αεροπλάνων με την
επιλεκτο Γερμανική Αεραποβατική Μεραρχία εξοπλισμένη
με πλήρεις και σύγχρονους εξοπλισμούς από 18-5-1941.
Ταυτόχρονα άρχισαν φωτογραφίσεις στην Κρήτη από αναγνωριστικά αεροπλάνα και βομβαρδισμοί των
θέσεων των στρατευμάτων, αλλά και ζωτικών
τοποθεσιών στην Κρήτη.
Η μάχη της Κρήτης άρχισε με ακατάπαυστο αεροπορικό βομβαρδισμό στις
20 Μαΐου από ώρας ώρα 06.30 μέχρι
07.30 όταν έλαβε χώρα η πτώση των
αλεξιπτωτιστών στην περιοχή Χανίων.
Ακολούθησαν πτώσεις στις περιοχές
Ρεθύμνου και Ηρακλείου, σφοδρές αιματηρές μάχες σώμα προς σώμα στρατευμένων και αστράτευτων μαχητών
Κρήτης στην ξηρά και στη θάλασσα
όπου επιχείρησαν να αποβιβάσουν με
πλοία επίλεκτες δυνάμεις πεζοναυτών.
Οι άμεσες μαζικές απώλειες νεκρών
Γερμανών στη θάλασσα από καταβύθιση
των πολεμικών πλοίων μεταφοράς Πεζοναυτών ήσαν 4000 περίπου νεκροί,
άλλους τόσους και πλέον νεκρούς είχαν οι Αλεξιπτωτιστές και επί πλέον άγνωστο αριθμό νεκρών
και τραυματιών χειριστών και βοηθητικού προσωπικού των 170 καταρριφθέντων αεροπλάνων και
ανεμοπλάνων. Τα συνολικά θύματα των Γερμανών στη
μάχη της Κρήτης ήταν περισσότερα από ολόκληρη την επιχείρησή τους στη Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Ο στρατός
πού χάθηκε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την
κατάληψη της Κύπρου, της Συρίας, του Ιράκ και πιθανόν
της Περσίας. Η 7η αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Γ’
Ράιχ, η επίλεκτη Μεραρχία των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών
δε θα παίξει πια κανένα ουσιαστικό ρόλο
στο μέλλον κατά την διάρκεια του Β’ Π.Π.
πολέμου, ενώ η καταστροφή της συντέλεσε στην επιβράδυνση των προετοιμασιών επιθέσεων προς άλλα
μέτωπα και ιδιαίτερα της
Ρωσίας.
Η μάχη της Κρήτης ολοκληρώθηκε την 31η Μαϊου
1941, αφού είχε προηγηθεί
διαταγή του Αρχιστρατήγου
Ουέλιβ για εκκένωση της
Κρήτης, όταν το τελευταίο
Αγγλικό πλοίο παρέλαβε το
μέγιστο δυνατό φορτίο συμμάχων μαχητών
για να τους μεταφέρει εκτός Κρήτης, αφήνοντας στην κρητική γη 1751 νεκρούς. Οι
εναπομείναντες 5.500 περίπου σύμμαχοι
μαχητές παραδίδονται, συλλαμβάνονται ή
καταφεύγουν στα βουνά της Κρήτης με την ελπίδα να διαφύγουν προς τη Μέση Ανατολή ή άλλους προορισμούς
από συμμαχικά πλωτά μέσα. Μεταξύ των περιπλανημένων
και οι ηρωικοί νεαροί 300 Ευέλπιδες μείον 3 φονευθέντες
της Ιης τάξεως (η μαθητές ΙΙΙης τάξης ονομάστηκαν Ανθυπολοχοί για το Αλβανικό μέτωπο και οι της ΙΙας τάξεως Ανθυπασπιστές των Εμπέδων και Κέντρων εκπαίδευσης).
Στην Κρήτη ήταν η πρώτη φορά που οι Γερμανοί αντιμετώπιζαν αντίσταση από τον τοπικό πληθυσμό, δηλαδή από
αστράτευτους και απόστρατους–ηλικιωμένους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που πλήρωσαν τίμημα σε αίμα από την
εισβολή και κατοχή των Γερμανών (6.593 άνδρες, 1.113
γυναίκες και 869 παιδιά).
Οι γυναίκες της Κρήτης πριν από τη μάχη και στη
διάρκεια του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού
πολέμου στάθηκαν με γενναιότητα ως οικογενειάρχες, αδελφές και κόρες προστάτες οικογενειών,
όταν οι άνδρες απουσίαζαν μαχόμενοι στο Αλβανικό
και άλλα μέτωπα, είτε όταν οι στρατευμένοι άνδρες
εκτός Κρήτης αναζητούσαν δρομολόγιο πεζοπόρου
επιστροφής στις εστίες τους, ύστερα από την κατάρρευση των μετώπων τον Απρίλιο 1941. Έλαβαν
μέρος ως εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού, έπλεξαν μάλλινα εσώρουχα και κάλτσες για τους μαχόμενους στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας, μοιρολόγησαν τους νεκρούς των μετώπων (1155 στην
Αλβανία και εκατοντάδες ύστερα από τραυματισμούς
σε μάχες και στη διάρκεια της οπισθοχώρησης και
πεζοπόρου επιστροφής από το χερσαίο κορμό της χώρας
είτε από τη θάλασσα με ανασφαλή πλωτά μέσα).
Στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης ανέλαβαν διπλά καθήκοντα, μαχητή, οικογενειάρχη και οικοδέσποινας. Αν και
ουδέποτε υπήρξαν πολεμόχαρες έλαβαν μέρος στην εξουδετέρωση Γερμανών Αλεξιπτωτιστών, όπως στο χωριό
Κάντανος Χανίων που οι κατακτητές
Γερμανοί το εξαφάνισαν αμέσως
μετά την κατάληψη της Κρήτης.
Στην τετραετή αντίσταση κατά
των Γερμανών κατακτητών που
ακολούθησε άμεσα στο όνομα της
πατρίδας ύστερα από τη μάχη της
Κρήτης, η Κρήσσα γυναίκα επανέλαβε τους ηρωικούς άθλους της
εμπνεόμενη από την ακατανίκητη
θέληση για τα ιδανικά της ελευθερίας, του δικαίου, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και της ειρήνης. Όσες
έχασαν τους άνδρες στη μάχη εξοπλίστηκαν για την οικογενειακή άμυνα, εκπαίδευσαν τα μικρά παιδιά
αφού τα σχολεία δε λειτουργούσαν,
επινόησαν τρόπους παρασκευής φαγητών από το φυτικό περιβάλλον
για τη σωτηρία από το λιμό (όλα τα
τρόφιμα κατασχέθηκαν είτε καταστράφηκαν από τους κατακτητές), έραψαν ρουχισμό (χρήση γερμανικών αλεξιπτώτων, μαλλί ζώων κ.α.), έθαψαν νεκρούς άνδρες της οικογένειας, διέσωσαν με γενναιότητα την τιμή τους από εκβιαστικές προκλήσεις των κατακτητών, μετακίνησαν σε άλλους τόπους τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών
όταν τα σπίτια καταστρέφονταν από τους κατακτητές (από
πυρκαγιές, βομβαρδισμούς κ.ά.), στερήθηκαν
της ανδρικής προστασίας
και του έρωτα και πολλές ξεψύχησαν από λιμό
ή το βόλι θηλάζοντας
το παιδί τους.
Παρ’ όλη την αναπάντεχη δοκιμασία της η
Κρήσσα γυναίκα της Κρήτης παρέμεινε στην
πραγματική φύση της
τρυφερή, σωστή μάνα
και ερωμένη της ζωής,
ένα ηθικό ανθρώπινο σύμβολο που αναγνωρίζεται και
τιμάται παγκόσμια. και τούτο γιατί η ενεργοποιημένη
δυναμική παρουσία της στη μάχη της Κρήτης εδραίωσε τις
βασικές ανθρώπινες ιδιότητες που αντιστέκονται στη βιαιότητα, στην έπαρση και αλαζονεία. Συντέλεσε καίρια, όσο
της επέτρεψε η φύση της, στη διάσωση των ανθρώπινων
αξιών συμπεριλαμβανομένου και του δίκαιου αγώνα για
τιμή και ελευθερία.
ΜΑΪΟΣ 2014
15
EΘNIKH HXΩ
θέματα
Θέματα
ΚΡΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Ε
πειδή μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί
το θέμα της Κριμαίας, ας έχουμε υπόψη μας και κάποια
στοιχεία για την περιοχή.... που απλά υπενθυμίζει ότι η γη
είναι ο πλανήτης των Ελλήνων... (Ι.Κ.)
Έλληνες στην Ουκρανία:
Από το χρυσόμαλλο δέρας
έως τη Φιλική Εταιρεία
Το φλέγον ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες στην εμφυλιακή Ουκρανία ανέδειξε τις τελευταίες
μέρες και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα...
Την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη χώρα και, πιο
συγκεκριμένα, των συνολικά 150.000 Ελλήνων που ζουν
σήμερα στην Ουκρανία και οι οποίοι τελούν υπό το φόβο και
την ανησυχία που προκαλούν οι ένοπλες απειλές των νεοναζιστών εθνικιστών του «Δεξιού Τομέα» που έχουν πάρει
τον έλεγχο της χώρας και απειλούν με εθνικές εκκαθαρίσεις.
-Μια υπόθεση 2.500 ετών...
Η παρουσία, ωστόσο, των Ελλήνων στην Ουκρανία και ιδιαιτέρως στην Χερσόνησο της Κριμαίας, έχει μακρότατη
ιστορία, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ.,
οπότε και άρχισε η ελληνική εποίκιση στα παράλια της
Μαύρης θάλασσας και στην χερσόνησο.
Tα ερείπια των αρχαίων ελληνικών πόλεων Σεβαστούπολη,
Παντικαπαίου (Κιμμέριος Βόσπορος), Xερσονήσου, Φαναγόρειας, Θεοδόσιας κ.ά. μαρτυρούν την παλιά δόξα των Eλλήνων.
Χερσόνησος ονομάζεται σήμερα και επρόκειτο για μία από
τις πόλεις που ίδρυσαν οι αρχαίοι Έλληνες σ΄αυτή την
περιοχή με τις τεράστιες γεωργικές εκτάσεις, προκειμένου
να εξασφαλίσουν σιτηρά για την επιβίωση των δικών τους
πόλεων-κρατών. Συγκεκριμένα η πόλη ιδρύθηκε τον 6ο π. Χ.
αιώνα αλλά σύμφωνα με τους αρχαιολόγους στις αρχές του
3ου αιώνα π. Χ., μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού
σκοτώθηκε από ξένους εισβολείς.
Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την Κριμαία Ταυρίδα(αργότερα
Ταυρική), σύμφωνα με το όνομα των κατοίκων της, των Ταύρων. Ο ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Ηρακλής όργωσε
αυτή τη γη χρησιμοποιώντας ένα γιγάντιο ταύρο.
Κατά τα τέλη του 5ο αιώνα αρχαίοι Έλληνες αποικιστές
άρχισαν να εγκαθίστανται κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας.
Ανάμεσά τους υπήρχαν Δωριείς από την Ηράκλεια Ποντική η
οποίοι και Ίωνες από τη Μίλητο που προσορμίστηκαν στη
Θεοδοσία και το Παντικάπαιον.
-Από το Χρυσόμαλλο δέρας...
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εκεί βρισκόταν η μυθική
Κολχίδα από όπου ο Ιάσονας πήρε το χρυσόμαλλο δέρας,
δηλαδή το δέρμα (την προβιά) που απέμεινε από το κριάρι
που έστειλε η Νεφέλη για να σώσει το γιο της Φρίξο από τη
θυσία που ήθελε να κάνει ο πατέρας του.
Σύμφωνα με τον μύθο, ο βασιλιάς Αθάμας έχοντας πάρει
τον χρησμό από το μαντείο των Δελφών ότι ήταν ευθύνη
του γιου του το γεγονός πως δε φύτρωσε το σιτάρι εκείνη
τη χρονιά, αποφάσισε να τον θυσιάσει. Έτσι η μητέρα του
Νεφέλη η οποία είχε πεθάνει, έστειλε από τον ουρανό ένα
κριάρι με χρυσό δέρμα να τον αρπάξει από την επικείμενη
θυσία. Το κριάρι λοιπόν άρπαξε τον Φρίξο και την Έλλη και
τους πήγε στην Κολχίδα. Εκεί ο Φρίξος θυσίασε το κριάρι
στο Δία και χάρισε το δέρμα του στο βασιλιά της Κολχίδας,
Αιήτη που τον φιλοξενούσε. Εκείνος το κρέμασε σε μια βελανιδιά στο δάσος του θεού Άρη και έβαλε έναν ακοίμητο
δράκο να το φυλάσσει.
-Στην Φιλική Εταιρεία
Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την
προετοιμασία επανάστασης για την
απελευθέρωση των Ελλήνων από
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό
(τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της
Ουκρανίας και σημαντικό λιμάνι
στον Εύξεινο Πόντο) και σύμφωνα
από τους παλαιότερους ιστορικούς,
από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ. Τέταρτο μέλος της, μυήθηκε
ο Αντώνιος Κομιζόπουλος από τη
Φιλιππούπολη.
Επίσης από τα πρώτα μέλη που
μυήθηκαν ήταν και ο Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος (και μάλιστα
κατά ορισμένες πηγές συνιδρυτής,
πριν τον Ξάνθο που μυήθηκε αργότερα).
Οι Φιλικοί αφού μυούνταν στην
Εταιρεία έδιναν όρκο πίστης και επικοινωνούσαν με κώδικες,
ψευδώνυμα και συνθηματικές λέξεις.
Το σπίτι της οδού Κράσνη (πάροδος Ν. 18) στην
Οδησσό, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία.
-Οι Έλληνες της Κριμαίας από τον 18ο αιώνα
μέχρι σήμερα
Οι Έλληνες της Κριμαίας διαιρούνται σε δύο ομάδες: Είναι
οι λεγόμενοι Ελληνόφωνοι-Ρωμαίοι και οι Τουρκόφωνοι-Ουρούμ. Είναι Έλληνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που
προέρχονταν από την περιοχή του Πόντου που μετανάστευσαν
και αποίκισαν την Κριμαία. Και οι δύο ομάδες μετανάστευαν
στην περιοχή για πολλούς αιώνες (απ’ τον 4ο αιώνα π.Χ.
μέχρι και 17ο αιώνα μ.Χ.) από την Ανατολία, κυρίως από τον
Πόντο. Οι τελευταίοι εντάθηκαν στην κοινωνική και πολιτισμική
ζωή του τόπου, με αποτέλεσμα να υιοθετήσουν την γλώσσα
των Τατάρων της Κριμαίας ως μητρική γλώσσα.
Το 1777, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, η
Μεγάλη Αικατερίνη διέταξε την εγκατάσταση όλων των Ελλήνων από τη χερσόνησο στη Βόρεια Αζοφική, έτσι έγιναν
γνωστοί ως Έλληνες της Αζοφικής (приазовские греки /
priazovskie Greki).
Μερικοί γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι η διάλεκτος που ομιλείται από τους Έλληνες της Αζοφικής διαφέρει από την
κοινή γλώσσα των Κριμαίων και ως εκ τούτου αποτελεί μια
ξεχωριστή ομάδα γλώσσας αυτής. Οι Ουρούμ είναι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί.
Από τον 18ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, στον Καύκασο
μετανάστευαν μαζικά οι Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως από την περιοχή του Πόντου. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1828-29, με την προέλαση του ρω-
σικού στρατού προς το Ερζερούμ και την Αργυρούπολη και
τον ενθουσιασμό που προκάλεσε στους τοπικούς ελληνικούς
πληθυσμούς αλλά και τη συμφωνία ειρήνης με τη Συνθήκη
της Αδριανούπολης που ακολούθησε με την αποχώρηση
των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή, ανάγκασε
ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων (περίπου 42.000) να ακολουθήσει
τον ρωσικό στρατό, για το φόβο αντιποίνων.
Η ρωσική κυβέρνηση και ειδικότερα ο τσάρος Νικόλαος Α’
με απόφασή του, μετά από εισήγηση του στρατηγού Ιβάν
Πασκέβιτς, τους εγκατέστησε στην περιοχή της Τσάλκας,
όπου ίδρυσαν 27 αμιγή ελληνικά χωριά. Επί της Σοβιετικής
Ένωσης αποτελούσαν αναγνωρισμένη ελληνική μειονότητα
της Γεωργίας. Ίδρυσαν επίσης τρία χωριά στην περιοχή Γκομαρέτη.
Μέχρι το 13ο αιώνα που ήρθαν οι Τάταροι το Ελληνικό
κράτος στη Χερσόνησο της Κριμαίας άκμαζε, μα και μετά η
ελληνική παρουσία παρέμενε ισχυρή, κράτησε κάποια εδάφη
στην Kριμαία, ενώ Βενετοί και Γενοβέζοι δημιουργούν λιμενικές
εγκαταστάσεις. μέχρι να τα πάρουν οι Οθωμανοί το 1485.
Ως το 1778, μέρος του ελληνικού πληθυσμού έμεινε σε
εδάφη που του παραχώρησε η αυτοκράτειρα της Pωσίας Aικατερίνη.
Στη Σοβιετική ένωση του Στάλιν με διάταγμα το 1937 οι
Ελληνικοί σύλλογοι χαρακτηρίστηκαν κατασκοπευτικοί, ακολούθησε, μια εθνοκάθαρση και πραγματική τραγωδία για το
μικρό ελληνικό λαό της Αζοφικής. Κλείστηκαν τα ελληνικά
σχολεία, το θέατρο, η εφημερίδα, καταργήθηκε το λαογραφικό
συγκρότημα. Καταστράφηκαν ακόμα και όλα τα έγγραφα
που θύμιζαν την ύπαρξή τους. Με ψευδείς κατηγορίες, εκτελέστηκαν όλοι οι Έλληνες διανοούμενοι, καθώς και χιλιάδες
εργάτες και αγρότες ελληνικής καταγωγής. Δεν υπήρχε ελληνική οικογένεια που να μην είχε χάσει ένα μέλος της από
τις καταπιέσεις αυτές. Παραμένουν άγνωστα μέχρι σήμερα
οι τόποι εκτέλεσης και ταφής των θυμάτων του Στάλιν.
Με την άνοδο στην εξουσία του Νικήτα Χρουστσώφ, οι
Έλληνες της Ουκρανίας, όπως και της υπόλοιπης πρώην Σοβιετικής Ένωσης, απέκτησαν σχετική πολιτική ελευθερία.
Στη δεκαετία του ‘70 είχε συσταθεί μια λογοτεχνική ομάδα
των Ελλήνων ποιητών που συναντιούνταν κάθε καλοκαίρι
στο εξοχικό «Αζοφικό αγλάρ» («Το χελιδόνι της Αζοφικής»)
του ποιητή Δημήτρη Δεμερντζή.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο einai-adynaton.blogspot.gr, στις
25 Ιανουαρίου 1989 στη Μαριούπολη, ιδρύθηκε ο πρώτος
ελληνικός σύλλογος, με πρωταρχικό σκοπό την αναγέννηση
της ελληνικής διαλέκτου της Μαριούπολης και η εκμάθηση
της νέας ελληνικής γλώσσας. Την 25η Μαρτίου του ίδιου
χρόνου γιορτάστηκε για πρώτη φορά η εθνική μας εορτή και
ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος. Στη γιορτή αυτή είχαν έρθει
Έλληνες από τα γύρω χωριά, χόρευαν στη διάρκεια της συναυλίας τους ελληνικούς τοπικούς χορούς. Μετά από τη συναυλία, οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν: για πρώτη
φορά μετά από πολλές δεκαετίες, από τη σκηνή ακουγόταν
η μητρική τους γλώσσα.
Από το 1992 έως το 2000 στον τοπικό δημοτικό ραδιοφωνικό
σταθμό, δυο φορές το μήνα μεταδίδονταν η εκπομπή “Καλησπέρα”. Από το 1992 έως 1995 στο Ντονέτσκ εκδίδονταν
η εφημερίδα «Λόγος», ενώ από το 1994 άρχισε να κυκλοφορεί
η εφημερίδα «Χρόνος» του ελληνικού συλλόγου της Μαριούπολης και το 1996 άνοιξε Ελληνικό προξενείο.
http://www.iefimerida.gr
θέματα
16
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Θέματα
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε’)
ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗN ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Α.Ο.Ο.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ
ανάγκης διατήρησης προστασίας και προβολής του μοναδικού Παλαιοντολογικού Θησαυρού του Πικερμίου.
β.Η Διοίκηση δεν τεκμηρίωσε την κρίση ότι το σχέδιο
αφορά σε έκταση της οποίας ο χαρακτήρας επιτρέπει την
οικιστική ανάπτυξη, εν όψει της γειτνιάσεως με προστατευόμενες περιοχές της Πεντέλης.
γ.Ότι, μη νομίμως περιελήφθησαν στην πολεοδομική
1.Επαναφέρουμε το επί έτη, αναμενόμενο ιστορικό ΠραΜελέτη, δάση και δασικές εκτάσεις, που εμπίπτουν στην
Ζώνη Α’ προστασίας της Πεντέλης και είναι ανεπίδεκτες
κτικό Συνεδριάσεως και γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Ε)
που εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2006, περί: «Εγκρίσεως
οικιστικής αξιοποιήσεως.
Πολεοδομικής μελέτης της Ζώνης Αστικού Αναδασμού
δ.Ότι, πριν την επανυποβολή του Σχεδίου, έπρεπε να
είχαν καθορισθεί ζώνες προστασίας της περιλαμβανομένης
της Κοινότητας Πικερμίου και του Δήμου Ραφήνας (ν. Αττικής)».Διότι η κατάληξη του όλου θέματος ήταν άδικη.
στην Ζ.Α.Α. εκτάσεως, η οποία είναι χαρακτηρισμένη αρΕπομένως θα επαναφέρνουμε το θέμα στην δημοσιότητα
χαιολογικός χώρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
μέχρις ότου έλθει η δικαίωση.
91 του ν. 1892/1990(Α’101) που ίσχυαν τότε.
Η όλη έκταση στην οποία αφορά η Πολεοδομική μελέτη
ε.Το Σχέδιο έπρεπε να προσυπογράψουν οι υπουργοί
είναι 6.012 στρέμματα περίπου, εκ των οποίων 2.488
Πολιτισμού και Γεωργίας.
στρέμματα ανήκουν στον Α.Ο.Ο.Α.
στ.Ειδικώς η δημιουργία νέων οικισμών στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών διέπεται και από τις διατάξεις του
Από το δια ταύτα της αποφάσεως του εν λόγω πρακτικού
πολλοί ε.α. Αξιωματικοί, οι οποίοι οδεύουμε προς την
ν.1515/1985 (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών), ο οποίος ορίζει
δύση του βίου μας, νοιώσαμε πίκρα, θλίψη, αγανάκτηση,
[όπου περιλαμβάνονται διάφορες ειδικές περιπτώσεις].
κοροϊδία και προ παντός αίσθημα καταφανούς και ανεξήγητης
Μετά ταύτα και παρά την απόρριψη του, καταλήγει η ειαδικίας προς το σώμα των αξιωματικών πρώτον από την
σηγητική έκθεση στο Πρακτικό Συνεδριάσεως, ως εξής:
κυβέρνηση που υπεσχέθη ότι θα δώσει λύση στο θέμα
«Οίκοθεν πάντως, νοείται ότι δύναται να προωθηθεί και
του Πικερμίου που κωλυσιεργείται χρόνια (κλείνει περίπου
ιδιαίτερο Προεδρικό διάταγμα με τον καθορισμό όρων, και
μισό αιώνα) και αδιαφόρησε και δεύτερον από το Ανώτατο
περιορισμών δομήσεως για την ζώνη αυτή». Σ’ αυτές τις
Δικαστήριο της πατρίπεριπτώσεις λέει ο Eλληνικός
δος μας (Σ.τ.Ε. τμήμα
λαός: «Ράβε ξήλωνε δουλειά
Εάν έλθει και σήμερα η δικαίωση, να μην σου λείπει».
Ε) διά το «Δια ταύτα»,
επί του θέματος.
3.Βέβαια κάθε απόφαση
ασφαλώς θα είναι «δώρο άδωρο»,
Το αίσθημα αδικίας
δικαστηρίων είναι σεβαστή και
διότι σήμερα πλέον με την πενιχρά δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.
μας, περισσότερο επισύνταξη και την υπάρχουσα οικοκεντρώθηκε στην ΑνωΕδώ όμως έχω όλο το διτάτη Δικαστική αρχή, διότι νομική κατάσταση, δεν υπάρχει
καίωμα να εκφράσω την
από τους πολιτικούς μας δυλύπη, την αγανάκτηση και
στυχώς τι να περιμένει κανείς δυνατότης αποκτήσεως γης,
το αίσθημα καταφανούς
όταν το ίδιο άτομο μεταπί- έστω και αν είναι δικαιούχος κάαδικίας των μερισματούχων
πτοντας από την αντιπολί- ποιος.
του Α.Ο.Ο.Α ε.ε. και ε.α.
τευση στην εξουσία γίνεται
Αξιωματικών, για τους κάάλλο άνθρωπος, δεν θυμάτωθι λόγους:
ται τίποτε και το σπουδαιότερο κάποιες υποσχέσεις που
α.Τα οικόπεδα του Α.Ο.Ο.Α. στο Πικέρμι δηλ. Ν.Α. του
τις έκαμε σημαία στον προεκλογικό αγώνα, τις αποποιείται
όρους Πεντέλη αποτελούν μία νησίδα μέσα σε μία αχανή
έκταση που περικαλύπτουν αυτήν πανταχόθεν και από
πάραυτα.
την πλευρά του όρους Πεντέλη, με μονοκατοικίες, πολυΠροσπάθησα λοιπόν από την μελέτη του εισηγητή, να
κατοικίες και οικοπεδοποιημένες εκτάσεις. Άρα! πως είναι
καταλάβω, τις δικαιολογητικές σκέψεις, στις οποίες στήριξε
δυνατόν να επικαλείται η αρνητική εισηγητική έκθεση
την αρνητική θέση στο πολυσέλιδο πρακτικό με επίκληση
μόνο για τα οικόπεδα του Α.Ο.Ο.Α., που αποτελούν πλέον
σωρείας νόμων, διατάξεων και οδηγιών των τελευταίων
νησίδα σ’ όλη την περιοχή, τους παρακάτω λόγους;
80 και πλέον ετών, τους οποίους ασφαλώς δεν γνωρίζουμε
(1)τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους «για λόγους ανάγκης
και δεν είμαστε εις θέση να παρακολουθήσουμε αλλά
διατήρησης, προστασίας και προβολής του μοναδικού Παοπωσδήποτε δεν αμφισβητούμαι.
λαιοντολογικού θησαυρού του Πικερμίου.
2. Παραθέτω μετά ταύτα, τις δικαιολογητικές σκέψεις
(2)Λόγω γειτνιάσεως με προστατευόμενες περιοχές του
που οδήγησαν τον εισηγητή, όπως τις καταλάβαμε, στην
όρους Πεντέλη.
αρνητική θέση, λίαν περιληπτικώς:
(3)Η Δημιουργία νέων, αυτοτελών οικισμών από συνεα. Στο Νότιο τμήμα, της περί ού ο λόγος Πολεοδομικής
ταιρισμούς ή ιδιώτες μπορεί να θεωρηθεί συνάδουσα
μελέτης, καθορίστηκε, με απόφαση του υπουργού Πολιτιπρος την αρχή της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης μόνο
σμού (Β’44/1984), εκτεταμένος ο αρχαιολογικός χώρος
εάν οι υπάρχοντες οικισμοί είναι κορεσμένοι και υφίσταται
και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και για λόγους
Γράφει ο
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Δικαιούχος Α.Ο.Ο.Α
“
“
ανάγκη ιδρύσεως νέων.
(4)Η δημιουργία νέων οικισμών διέπεται από τις διατάξεις
του ν.1515/1985 (Ρ.Σ.Α.), όπου ορίζει:
- την προστασία της γεωργικής γης, του φυσικού κάλλους,
της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της ευρύτερης
περιοχής της Αθήνας με απώτερη προοπτική την μείωσή
του και την Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης.
β.Όταν προ 60 ετών περίπου ο Α.Ο.Ο.Α. για λογαριασμό
των μετόχων του Αξιωματικών αγόρασε τα τεμάχια αυτά
γης, στην εν λόγω περιοχή ζούσαν λύκοι, τσακάλια και
λαγοί. Παρ’ όλα αυτά όλοι οι μετέπειτα αγοραστές και
πολύ αργότερα μάλιστα ικανοποιήθηκαν αφού βέβαια οικοπεδοποιήθηκε νομίμως ασφαλώς όλη η περιοχή των
και μόνο επί της νησίδος πλέον γης του Α.Ο.Ο.Α. παρά τις
συνεχείς προσπάθειες αυτού καταπίπτει συνεχώς ο νόμος
ως καταπέλτης, μόνο επί των οικοπέδων αυτών, επικαλούμενος ειδικούς νόμους διατάξεις και σκέψεις νομοθετών
ακόμη για να παρεμποδίσει οπωσδήποτε αποκτήσεως,
κάποιων Αξιωματικών ε.ε. και ε.α., ίσως και το μοναδικό
τεμάχιο γης των.
γ. Απ’ ότι γνωρίζω επί πολλά χρόνια οι κρατικές υπηρεσίες
κωλυσιεργούσαν εγκληματικά εις την δια νομίμου τρόπου
(δεν είναι δυνατόν διαφορετικά) προσπάθεια του Α.Ο.Ο.Α.
προς τακτοποίηση του τεμαχίου τούτου εις τους δικαιούχους
μερισματούχους του. Οι κρατικές Υπηρεσίες δυστυχώς με
λυπη μας όλοι γνωρίζουμε, ότι μπάζουν νερά από παντού
(όχι όλες). Σήμερα όμως, κατά την ταπεινή μου γνώμη,
έρχεται εις την άδικη και άνιση μεταχείριση του Α.Ο.Ο.Α.
το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας της χώρας μας και
δίδει την χαριστική βολή στην επί μισού αιώνος Ελπίδα
μας.
3.Τελειώνοντας την εναπόθεση των σκέψεών μου στην
παρούσα, πιστεύω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας με την
απόφαση αυτή έχασε την μοναδική ευκαιρία για:
α.Να σταματήσει έστω σ’ αυτά τα 6.012 στρέμματα γης
την άναρχη στην περιοχή οικοδόμηση. Διότι οι οικοπεδοφάγοι
αετονύχηδες θα βρουν τους τρόπους να κτίσουν άναρχα
και μετά από δέκα χρόνια το πολύ θάρθει το κράτος αναγκαστικά να τα νομιμοποιήσει.
β.Να εφαρμοσθεί ένα πολεοδομικό σχέδιο ίσως το μοναδικό της περιοχής με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις,
σεβόμενο το περιβάλλον, την φύση και μέσα σε αυστηρά
νόμιμα πλαίσια.
γ.Να ικανοποιήσει μία μεγάλη μερίδα απλών πολιτών
και μεταξύ αυτών αριθμό αξιωματικών, που περιμένουν
την δικαίωση αυτή, επί σαράντα χρόνια, που τελικά δεν
ήλθε.
Τέλος! Βέβαια δεν γνωρίζω σήμερα που βρίσκεται
ακριβώς το θέμα.
Αλλά, εάν έλθει και σήμερα η δικαίωση, ασφαλώς θα
είναι «δώρο άδωρο»,διότι σήμερα πλέον με την πενιχρά
σύνταξη και την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, δεν
υπάρχει δυνατότης αποκτήσεως γης, έστω και αν είναι δικαιούχος κάποιος.
Με τιμή,
ευχαριστώ για την φιλοξενία
Τιμήθηκε ο μοναδικός Ιερέας στην Ορθοδοξία με το βαθμό
του Υποστρατήγου από την Ελληνική Αστυνομία
Μ
έσα σε μια λαμπρή τελετή
στον Ι.Ν. Παμ. Ταξιαρχών,
κεντρικό ναό της Ελληνικής
Αστυνομίας, την Δευτέρα 5
Μαΐου, εορτή της Αγίας Ειρήνης, η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών»,
τίμησαν τον Αρχιμ. Νεκτάριο
ΚΙΟΥΛΟ για την πρόσφατη προαγωγή του στον βαθμό του
Υποστρατήγου αλλά και το τεράστιο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο που προσφέρει στα
Σώματα Ασφαλείας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, ο
νέος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Δημ.
Τσακνάκης καθώς και ολόκληρη η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. Ο Π. Νεκτάριος αφού ευχαρίστησε
όλους για την τιμή που αντανακλά σε ολόκληρη την εκκλησία
της Ελλάδος, αναφέρθηκε περιληπτικά στο τεράστιο πνευ-
ματικό έργο που επιτελείται πανελληνίως από τον μοναδικό κληρικό και ιεροκήρυκα των Σωμάτων Ασφαλείας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελληνική Αστυνομία,
η προαγωγή και εκκλησιαστικά του π. Νεκταρίου και η
μεγαλύτερη αξιοποίησή του στον χώρο της Εκκλησίας,
ενός πράγματι δοκιμασμένου κληρικού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο προσεχές μέλλον,
από την ηγεσία της αστυνομίας, θα μεταφερθεί σχετικό
αίτημα προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την
Ι. Σύνοδο. Είναι βέβαια γνωστό ότι ο Αρχιμ. Νεκτάριος
Κιούλος δεν κατέχει εκκλησιαστική θέση αλλά υπάγεται
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ΜΑΪΟΣ 2014
17
EΘNIKH HXΩ
υγεία
Θέματα
Υγεία: ο ερευνητής μέσα στον καθηγητή
Γράφει ο
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΠΑΣ
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο Ιατρικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ν
α αντισταθώ εγώ μόνος μου, δεν αντέχω άλλο. Ούτε
και εσύ. Πρέπει να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και
να ενεργοποιηθούν οι πολίτες-ασθενείς. Στο κάτω κάτω, οι
λαοί έχουν την υγεία που τους αξίζει. Αλήθεια, μας αξίζει το
σημερινό σύστημα υγείας.
Σπουδάζεις στην Ελλάδα, μετά συνεχίζεις, συχνά έξω.
Αφήνεις πολλά χρόνια από τη νιότη σου στο νοσοκομείο
της μεγάλης ξένης πόλης, συγκινείσαι, πεισμώνεις και μαγεύεσαι ταυτόχρονα. Ονειρεύεσαι να σώσεις τον κόσμο και
κατεβαίνεις κουρδισμένος στην Ελλάδα να γίνεις τμήμα του
θεϊκού τρίπτυχου: βλέπω το κλινικό πρόβλημα, ερευνώ για
να του βρω λύση, την βρίσκω και θεραπεύω. Και όλα αυτά
τα διδάσκω στους φοιτητές και στους νέους γιατρούς. Τρία
σ’ ένα! Τι καλύτερο χωράφι να ευδοκιμήσει το τρίπτυχο αυτό από ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο;
Πας συνειδητά στην επαρχία, θυσιάζεις την οικογενειακή
ζωή, τους βλέπεις δύο διήμερα τον μήνα. Μπαίνεις στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο και ανακαλύπτεις ότι είναι το μοναδικό που προσφέρει θεραπευτικές ακτινοβολίες για τους
ασθενείς, για μία τεράστια περιοχή, κοντά στο ένα εκατομμύριο κάτοικοι. Μαζεύεις τα επιδημιολογικά στοιχεία της
περιοχής και αναμένεις ότι κάτι λιγότερο από 3.000 κάτοικοι
θα ασθενήσουν από καρκίνο, από τους οποίους οι 2.000 περίπου θα υποβληθούν και σε ακτινοθεραπεία. Τρομάζεις.
Σύμφωνα με τα διεθνή standards, ο γραμμικός επιταχυντής
(η βασική ακτινοθεραπευτική μονάδα) μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά, το πολύ 500 ασθενείς τον χρόνο. Εχεις δύο
γραμμικούς επιταχυντές, 1.000 ασθενείς το πολύ. Τι κάνεις
για τους άλλους 1.000;
Αφού φωνάξεις, κάνεις εκατοντάδες έγγραφα, παρακαλέσεις για νέα μηχανήματα και απογοητευτείς, στο τέλος
εθελοτυφλείς και κοιτάς τι θα κάνεις με τους 1.000 που
μπορείς. Κοιτάς τους γραμμικούς επιταχυντές και διαπιστώνεις ότι είναι του… 1994. Μόλις ανακάλυψες ότι όλη η τεχνογνωσία μετά το σωτήριο έτος 1994 είναι μεν στο κεφάλι
σου, αλλά η αντίστοιχη τεχνολογία λείπει από το μηχάνη-
μα. Αυτόματα επιλέγεις μόνο τα περιστατικά εκείνα, για τα
οποία η ποιότητα της θεραπείας θα είναι αποδεκτή ακόμη
και με την παλιά αυτή τεχνολογία. Τα άλλα τα στέλνεις να
γεμίσουν τις ουρές του «Αγιου Σάββα» και του Θεαγενείου.
Μετράς τους συναδέλφους σου και ανακαλύπτεις ότι είναι λιγότεροι από όσους πρέπει και συνεχώς μειώνονται, είτε με ρουσφετολογικές μεταθέσεις, είτε με συνταξιοδοτήσεις, είτε, είτε, είτε… Είναι το κλήμα στραβό, το τρώει και ο
γάιδαρος… ο γραμμικός επιταχυντής χαλάει συχνά (υψηλή
τεχνολογία + παλαιότητα + εντατική χρήση = εφιάλτης)
και πολλές φορές η γραφειοκρατία του Δημοσίου μαζί με
την έλλειψη κονδυλίων οδηγεί σε πολύμηνη διακοπή της
λειτουργίας του.
Οταν κλείνει το ένα μηχάνημα για περισσότερο από ένα
χρόνο, σημαίνει μείον 500 ασθενείς. Τι κάνουν αυτοί; Οι 100
θα βρουν (εν μέσω κρίσης; στο χωριό; από πού;) τα 7.0008.000 ευρώ, τα οποία απαιτούνται (επιπλέον των 5.000 που
πρέπει να δώσει ο ασφαλιστικός φορέας) στο ιδιωτικό νοσοκομείο, άλλοι 100 θα απορροφηθούν σχετικά σύντομα
από τα δημόσια ακτινοθεραπευτικά τμήματα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι 300, ο Θεός και η ψυχή τους…
Τότε θα θυμηθείς τη στατιστική: Ακόμη και για μέτριας
ποιότητας παροχή ακτινοθεραπείας, οι μισοί ασθενείς διεθνώς θεραπεύονται οριστικά και οι άλλοι μισοί καταλήγουν,
λόγω της ασθένειας, με μέσο χρόνο επιβίωσης τα 12 χρόνια
(άλλοι σε εβδομάδες, άλλοι σε μήνες και άλλοι ύστερα από
πολλά χρόνια). Τότε ανακαλύπτεις γιατί το κράτος δεν βιάζεται (έστω ασυνείδητα και όχι επίτηδες) να βρει προσωπι-
Mε τον μεγεθυντικό φακό
Μπορεί και να μην ήταν έτσι...
πηγαίνουν αλλού, ενδεχομένως στο όνειρο, την
φαντασίωση, στην υπέρβαση εθελοντικά. Ψυχικά
ωφελούμαι. Αγαλλίαση,
ψυχική ηρεμία, αισιοδοξία,
ισορροπία...
Επαναλαμβάνω και διαβεβαιώνω: Είμαι ένας πολύ κακός Χριστιανός, έμφορτος αμαρτιών.
Κυριακή πρωί, 11 Μαΐου 2014, η τυπική
μετάβασή μου προς τον Ναό. Επισημαίνω,
με τα ευχάριστα συναισθήματα που προανέφερα. Ξαφνικά, όλα τα προβλήματα
της καθημερινότητας και της ηλικίας, που
είναι πάμπολλα και οδυνηρά, χάνονται
μονομιάς, με υπέρβαση, φεύγω αλλού
και με απέραντη γαλήνη, συλλογίζομαι
την ολιγόλεπτη προσευχή μου στο εικόνισμα για να παρακαλέσω να μου συγχωρεθεί μέρος των αμαρτιών μου.
Όμως το όνειρο έχει ξεκινήσει...
Πέρασα εν αρχή από τον χώρο που
είχα σταθμεύσει το αυτοκίνητό μου (που
δεν τον θυμάμαι πάντα) για δύο λόγους:
να δω πρώτα εάν είναι εκεί, γιατί με τις
κοινωνικές εξελίξεις δεν είναι καθόλου
σπάνιο να μην το βρεις στη θέση του και
δεύτερον, από το ερμάριο του αυτοκινή-
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ
Yποστράτηγος ε.α. ΣΣΕ 52
- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ
- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας
Κ
ινδυνεύω να παρεξηγηθώ, αναφερόμενος σε τυπικές μόνο θρησκευτικές
μου ενέργειες. Είναι έτσι όμως; Το διακινδυνεύω.
Κατ’ αρχήν, χωρίς να μπορώ να το ερμηνεύσω, η Κυριακή έχει χαρακτηριστική
επίδραση, στο συνειδητό και υποσυνείδητό
μου για τις όποιες θρησκευτικές μου εκφράσεις. Το διαβεβαιώνω, μόνο 5 λεπτά
υποκριτική, φαρισαϊκή προσευχή. Προφανώς κοροϊδεύω τον εαυτό μου, όμως
αυτήν την κοροϊδία, μόνο προς τον εαυτόν
μου, φαίνεται ότι την έχω απόλυτα ανάγκη.
Είναι η ημέρα; Είναι η τυποποιημένη θρησκευτική μου δραστηριότητα; Είναι η εθελοντική υπέρβασή μου; Τι είναι δεν ξέρω.
Όμως ξέρω, ότι αισθάνομαι μια απέραντη
γαλήνη και ευδαιμονία. Η διαδρομή μου
προς το Ναό, η ολιγόλεπτη προσευχή
μου στο εικόνισμα, αυτές οι τυπικές διαδικασίες, κάπου εκεί με παίρνουν και με
κό και νέα μηχανήματα.
Ο καρκινοπαθής είναι πλέον προβληματικός εργαζόμενος, «άχρηστος» για το σύστημα. Ζητά συνεχώς άδειες από
την εργασία του για check up, σε παρά πολλές περιπτώσεις
βγαίνει με 67% αναπηρία και στοιχίζει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε φάρμακα και συντάξεις. Οταν κλείνει λοιπόν
ένας γραμμικός επιταχυντής, π.χ. για ένα χρόνο, η οικονομία για το Σύστημα δεν είναι τα 250.000 ευρώ της συντήρησης που θα έπρεπε να γίνει εάν λειτουργούσε, αλλά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τους «ενοχλητικούς» και
«άχρηστους» ασθενείς…
Τότε θα σου τεθεί ένα ηθικό δίλημμα: Εάν είσαι «απολίτικος» επιστήμονας θα πεις: «Δεν φταίω, εάν αντί για 2.000
ασθενείς μου ανέθεσαν τελικά 500. Για τους 500 θα κάνω
το καλύτερο που μπορώ και θα κοιμηθώ με ήσυχη τη συνείδησή μου». Ξεχνάς όμως ότι και ο κορυφαίος επιστήμονας
του κόσμου να είσαι, η στατιστική είναι αμείλικτη: με τα
συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά δεδομένα θα σώσεις τους
μισούς, άντε το 60%, ήτοι 300 ανθρώπους και θα δώσεις
παράταση ζωής στους υπόλοιπους.
Εάν όμως σκεφθείς ότι έχεις ηθική υποχρέωση και σε
εκείνους που τους αποτρέπει ή απαγορεύει το σύστημα να
έχουν πρόσβαση στη θεραπεία, τότε θα ουρλιάξεις και θα
παλέψεις να ξαναγίνουν τουλάχιστον 1.000 αυτοί που θα
έρθουν σε σένα. Και τους μισούς να κάνεις καλά, είναι πολλές δεκάδες περισσότερα άτομα από αυτά του «αποστειρωμένου» συναδέλφου σου.
Ο αγώνας όμως ματώνει: το σύστημα έχει τους ανθρώπους του, έχει μηνύσεις, έχει διασυρμό, έχει τον φόβο. Τι
θέλει -στην ουσία- να σου πει, είτε με το καλό είτε με το
άγριο: «Γιατί βασανίζεσαι με όλα αυτά; Πεινάς, σου σκοτώσαμε τα όνειρα, τσάμπα σπούδασες, σε απειλούμε με απόλυση. Πήγαινε στην κοινωνική τάξη σου! Πήγαινε σε ένα
ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου θα έχεις την τεχνολογία και την
εξουσία που σου αξίζει. Φύγε από τη μιζέρια! Αν δεν φύγεις
με το καλό, θα σε στείλουμε με το άγριο!».
Να αντισταθώ εγώ μόνος μου, δεν αντέχω άλλο. Ούτε και
εσύ. Πρέπει να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και να ενεργοποιηθούν οι πολίτες-ασθενείς. Στο κάτω κάτω οι λαοί
έχουν την υγεία που τους αξίζει. Αλήθεια, μας αξίζει το σημερινό σύστημα υγείας;
του, να πάρω τα κέρματα, που ήξερα ότι
υπάρχουν, ικανά να καλύψουν τις δαπάνες
για το κεράκι του ναού και ψωμί από το
φούρνο της γειτονιάς.
Ξεχώρισα στις τσέπες μου τα μπρούτζινα
κέρματα και τα χάλκινα. Τα χάλκινα που
ποτέ δεν τους δίδω σημασία, γιατί δεν
βλέπω τι γράφουν και γιατί είμαι βέβαιος,
ότι με το άθροισμά τους, ασφαλώς δεν
μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο. Τα έβαλα
σε ξεχωριστή τσέπη.
Πορευόμενος προς τον Ναό, σαν να
αντιλήφθηκα μια σκιά, μια σιλουέτα δίπλα
μου και σαν να άκουσα και έναν ψίθυρο.
Ουδεμία σημασία έδωσα. Όμως μετά λίγους βηματισμούς μου, η σκιά, η σιλουέτα,
επιβεβαιώθηκαν με την παρουσία δίπλα
μου μιας κυρίας, σοβαρής όψης, σεμνά
ντυμένης, ψαρά μαλλιά, αρχοντική, σεμνή,
σοβαρή εικόνα. Μια αρχόντισσα 55-60
ετών. Κανένα μακιγιάζ, κανένα φτιασίδι,
χρώμα μαλλιών απόλυτα συμβατό με
την ηλικία. Μια εικόνα αληθινή, σοβαρή,
αξιοπρεπής και σεμνή που σου επεβάλλετο με την πρώτη ματιά.
- «Κύριε» μου είπε και ανοίγοντας την
παλάμη της και δείχνοντάς μου 5-6 μπρούτζινα κέρματα, ψέλλισε «μου λείπουν λίγα
κέρματα για να πάρω τις σταγόνες που
θα με κρατήσουν στη ζωή».
Κεραυνοβολήθηκα, μου ήταν αδύνατο
να συνδέσω την εικόνα, τη φωνή, τη
συγκρότηση του λόγου με επαιτεία. Κυριολεκτικά τα’χασα. Μηχανικά έβαλα το
χέρι μου στην τσέπη με τα χάλκινα κέρματα και χωρίς καθόλου να την κοιτάξω,
δεν άντεχα, τα έβαλα στην παλάμη της
ψελλίζοντας: «Είναι πολύ λίγα κυρία μου,
δεν βοηθούν καθόλου».
- «Δεν είναι λίγα κύριε, είναι πολλά γιατί
προστίθενται σε άλλα και λύνουν προβλήματα και ίσως να σώζουν ζωές... Εσείς
να είσθε ευλογημένος...».
Δεν άντεχα, το γεγονός αυτό καθ’ αυτό.
Με είχε κεραυνοβολήσει και χωρίς τίποτα
να πω, ούτε καν πάλι να την κοιτάξω κατάματα, έφυγα κατευθυνόμενος προς τον
Ναό. Όμως όλα, η εμφάνιση, η συγκρότηση του λόγου, η φιλοσοφική απάντηση,
με προβλημάτισαν πάρα πολύ και αυτόματα γύρισα πίσω, εξ άλλου 3-4 βήματα
είχα κάνει, να επιβεβαιώσω την εικόνα
και ενδεχομένως να μιλήσω με την κυρία.
Πίσω μου δεν ήταν κανένας, ο δρόμος
ήταν άδειος και σε μεγάλη απόσταση δε
φαινόταν κάποιος στον έρημο δρόμο.
Κοίτα, τι φαντασιώσεις δημιουργεί η
προχωρημένη ηλικία μου. Ονειρεύομαι
ξύπνιος, σκέφθηκα. Τα μάτια μου είχαν
θολώσει, είχα φύγει από την πραγματικότητα, το όραμά μου, η ψευδαίσθησή
μου, με είχαν πάει αλλού...
Έπρεπε να συνέλθω, έπρεπε να επιβεβαιώσω την ψευδαίσθησή μου, το ψεύτικό
όραμά μου. Μηχανικά, με δύναμη, έβαλα
το χέρι στην τσέπη μου, εκεί που είχα
βάλει τα χάλκινα κέρματα.
Τα χάλκινα κέρματα δεν ήσαν στην τσέπη μου...
Ούτε μπόρεσα, ούτε που ήθελα, να
ερμηνεύσω τίποτα, συνέχισα το δρόμο
μου προς την εκκλησία για το ολιγόλεπτο
ραντεβού μου με το εικόνισμα, έπρεπε,
είχα απόλυτη ανάγκη να προσευχηθώ.
θέματα
18
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Θέματα
ΦΑΥΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΘΟΥΣ
Β’ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΤΡΕΪΦΟΥΣ (Affaire Dreyfus)
Συνέχεια εκ του προηγουμένου
Η
καθαίρεση-ατίμωση έγινε δημόσια την 5-1-1895
στην αυλή της στρατιωτικής σχολής, όπου μεταξύ
άλλων υποτιμητικών λόγων και πράξεων, όπως: Είσαι
ανάξιος της πατρίδος. Είσαι προδότης. Σε καθαιρώ …
κ.λπ», τεμαχίστηκε επιδεικτικά το ξίφος του ενώ οι
θεατές φώναζαν: «Σκοτώστε τον προδότη !».Εκείνος,
όμως, στάθηκε όρθιος, σήκωσε τα χέρια ψηλά και
βροντοφώναξε: Είμαι αθώος!.Το ορκίζομαι! Ζήτω η Γαλλία!...
Στις φυλακές των Παρισίων παρέμεινε μέχρι 22-21895, πριν οδηγηθεί και πάλιν δέσμιος στο πλοίο «Σεν
Ναζέρ» που τον μετέφερε και τον αποβίβασε την 13η
Απριλίου 1895 στον Ατλαντικό Ωκεανό,
σε μια βραχονησίδα της Γαλλικής Γουιάνας
στην Νότια Αμερικανική Ήπειρο κοντά
στον ισημερινό της Γης. Στη νησίδα επικρατούσαν επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα και απαίσιες συνθήκες διαβίωσης,
επονομαζόμενη «νησί του Διαβόλου». Οι
φυλακές ήσαν ασφαλείς, αφού η απόδραση ήταν σχεδόν αδύνατη. Στο μικρό
κελί 3Χ3 με ένα μικρό παράθυρο αερισμού
τελούσε επί 24ωρη φρούρηση αλυσοδεμένος ακόμη και στο κρεβάτι, εκτεθειμένος
στα έντομα και ερπετά, αφυπνισμένος
συχνά-πυκνά για να υποφέρει από αϋπνία.
Εκεί παρέμεινε μαρτυρώντας 4 και πλέον
χρόνια, γράφοντας 1000 περιγραφικές επιστολές από την εκεί ζωή του υπό τύπον ημερολογίου.
Στους χρόνους αιχμής της υπόθεσης Ντρέιφους η
Γαλλία και ο λαός της δοκιμάστηκαν από την βαθύτερη
κρίση πολιτικών ηθών συγκριτικά με την όλη ιστορία
της. Πολιτικοί, στρατιωτικοί, πνευματικοί άνθρωποι και
ιερωμένοι (κυρίως Καθολικοί) διχάστηκαν σε διαμαρτυρομένους για την αδικία και αντισημιτικούς υποστηρικτές
της «δίκαιης τιμωρίας».
Για πρώτη φορά, το έτος 1896, μια ευνοϊκή συγκυρία
επιφύλαξε μια παρ’ ολίγο αναψηλάφηση της κακοδικίας
για τον Ντρέιφους. Ο νέος διευθυντής του 2ου γραφείου
(Πληροφοριών) ανχης και αργότερα σχης Πικάρ (Marie
Georges Picquart) πείστηκε για την αθωότητα του Ντρέιφους, όταν ξεφυλλίζοντας το μυστικό φάκελο που οδήγησε στην καταδίκη του ανακάλυψε την πλαστογραφία
του εγγράφου «Μπορτερώ» από το γνήσιο που ήταν
γραμμένο από τον τχη Εστερχάζυ, αλλά, ματαιώθηκε η
προσπάθειά του. Η στρατιωτική ηγεσία επιθυμούσε τη
συγκάλυψη, η Κυβέρνηση τρομοκρατήθηκε από την
τυχόν δημοσιότητα της δικαστικής πλάνης, οπότε ο μεν
σχης Πικάρ μετατέθηκε στην τότε Γαλλική αποικία Τύνιδα,
ενώ ο Εστερχάζυ οδηγήθηκε σε μια εικονική δίκη
παρωδία για να αθωωθεί παμψηφεί τον Ιανουάριο 1898.
Ο Γαλλικός λαός εδραίωσε τις διχαστικές απόψεις του
για μια ακόμη φορά, αλλά ο διχασμός αυτός οδήγησε
στην ενεργοποίηση της πνευματικής ηγεσίας της Γαλλίας,
δηλαδή των καλλιτεχνών, διανοουμένων πολιτών και
πολιτικών, στρατιωτικών κ.ά, μεταξύ των οποίων και
τον λογοτέχνη Εμίλ Ζολά
Η παγκόσμια απήχηση των δημοσιευμάτων του Ζολά
προκάλεσε διεθνείς διαμαρτυρίες
και αντιδράσεις για τις απάνθρωπες
και μεσαιωνικές πρακτικές των εξουσιών της Γαλλίας. Ο διεθνής αναβρασμός παρότρυνε εκ νέου το σχη
Πικάρ να υποδείξει ως ένοχο της
πλαστογραφίας τον Ανρύ την 31-81898 (τχη το 1894 και ήδη σχη) , ο
οποίος ομολόγησε ότι πλαστογράφησε το «Μποντερώ», ότι κατέθεσε
ψευδώς σε βάρος του Ντρέιφους
στη δίκη του και ότι ήταν αθώος απ’
αρχής ο έγκλειστος στο νησί του
Διαβόλου. Ως ήταν επόμενο φυλακίστηκε αλλά την επόμενη μέρα
ανακοινώθηκε η αυτοκτονία του στο
κελί της φυλακής του πριν γίνει η δίκη του και αποκαλύψει
ονόματα και άλλων ενόχων…
Ωστόσο, δυνάμωσαν ακόμη περισσότερο οι διχαστικές
τάσεις στη Γαλλία με ένα ακόμη θύμα τον Εμίλ Ζολά
που παραπέμφθηκε σε δίκη για παράβαση του νόμου
περί Τύπου, καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση και
πρόστιμο 3.000 Φράγκων. Τα δραματικά γεγονότα και οι
αποκαλύψεις διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο, πριν
από τη δικαίωση του αθώου και επιβολή σοβαρών μεταρρυθμίσεων του συστήματος σε όλες τις κρατικές
εξουσίες της Γαλλίας. Στη δίνη των γεγονότων της περιόδου κάθαρσης στη Γαλλία παρασύρθηκε και ο υποκινητής της αναψηλάφησης της δίκης Εμίλ Ζολά, διότι
βρέθηκε νεκρός υπό συνθήκες που θεωρούνται ύποπτες
( 28-9- 1902).
Στην περιληπτική εξιστόρηση των γεγονότων της υπό-
θεσης Ντρέιφους ανήκουν και τα γεγονότα που σφράγισαν
την επανεξέταση της υπόθεσης Ντρέιφους. Τον Ιούνιο
1899 έγινε η μεταγωγή του από τις φυλακές του νησιού
του Διαβόλου στο Παρίσι. Η κυβέρνηση είχε αναγκαστεί
να διατάξει αναψηλάφηση. Όμως, τάγματα εφόδου
αναστάτωναν το Παρίσι. Ο δικηγόρος του Ντρέιφους
γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας και το στρατοδικείο,
αρχές του 1899, κατέληξε σε μια σιβυλλική απόφαση
του τύπου:
«Ένοχος ο Ντρέιφους, καταδικάζεται σε δέκα χρόνια
φυλάκιση αλλά του απονέμεται χάρη!».
Αντί να κατευνάσει τα πάθη, η απόφαση έμοιαζε με
λάδι στη φωτιά και προπαντός αποδείκνυε ξανά την
εξάρτηση της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία
στις λεγόμενες Δημοκρατίες των 19ου-20ου αιώνων .
Οι μοναρχικοί εξοργίστηκαν με την αποφυλάκιση του
εξόριστου, ενώ ο ίδιος κίνησε τη διαδικασία για νέα δίκη
στο εφετείο και πλήρη αποκατάσταση. Του πήρε επτά
χρόνια. Στις 12 Ιουλίου του 1906, στον ίδιο τόπο που το
1894 του είχαν ξηλώσει τα γαλόνια, σε τιμητική τελετή,
ξανάπαιρνε βαθμό ταγματάρχου ε.ε.και ξίφος, θέση στο
στράτευμα με το στρατοδικείο να αποκαθιστά πλήρως
την τιμή και την υπόληψή του με την παρουσία της συζύγου του και των 2 παιδιών του. Ο Ζολά δεν ζούσε να
δει τους καρπούς του συγγραφικού έργου του.
Ο πραγματικός ένοχος Εστερχάζυ αυτοεξορίστηκε στο
Λονδίνο. Ο εικονικός ένοχος Άλφρεντ Ντρέιφους ύστερα
από μικρή παραμονή στο στράτευμα αποστρατεύτηκε.
Κλήθηκε εκ νέου να υπηρετήσει κατά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο ως Ανχης διοικητής φάλαγγας πυρομαχικών,
όπου κατέδειξε και πάλιν το ήθος και τον ηρωισμό του..
Αποστρατεύτηκε τελικά ως συνταγματάρχης το 1918.
Πέθανε στο Παρίσι στις 12 Ιουλίου 1935 σε ηλικία 76
ετών με την ιαχή στα χείλη του «Ζήτω η Γαλλία», χωρίς
να χάσει ούτε στιγμή την αυτοπεποίθησή του, το ηθικό
και την προσήλωσή του στο μεγαλύτερο τεκμήριο της
αθωότητας που κατά τον κορυφαίο σοφό της αρχαιότητας
Αριστοτέλη είναι το ή θ ο ς .
Υστερόγραφο:
Η παραπάνω περίληψη της υπόθεσης Ντρέϊφους αφιερώνεται σε όλους τους αναγνώστες της «Ε.Η.» που
γνώρισαν άδικες κατηγορίες στη ζωή τους και άντεξαν!
Αντγος ε.α. Κ. Παδουβάς
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!! (Bıktık Artık!!!)
Γράφει ο
Στρατής Χαραλάμπους
Aντιστράτηγος ε.α.
Ε
ίναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο (Μάιος-Ιούνιος), ο σχεδιασμός και η εκτέλεση στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένου και
τμήματος της Μικρασιατικής ενδοχώρας, εκ μέρους των
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, μια σειράς ασκήσεων
σε ξηρά - θάλασσα και αέρα, που κορυφώνεται στην
περιοχή Ντογάνμπεη (ΝΑ τμήμα της χερσονήσου της
Ερυθραίας).
Κατά τις ασκήσεις δοκιμάζονται τα διάφορα επιθετικά
σχέδια των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με υποκρυπτόμενο στόχο τη Χώρα μας. Οι κατευθυντήριες
οδηγίες για τα σχέδια αυτά, έχουν δοθεί από το Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας και παραμένουν σε
ισχύ και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της αναθεωρητικής
εθνικής στρατηγικής, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση
που βρίσκεται στην εξουσία.
Γενεσιουργός αιτία όλων αυτών των σχεδίων αποτελεί,
η γνωστή σε όλους μελέτη της Διοίκησης των Ακαδημιών
Πολέμου, το Μάιο του 1996, με τίτλο «Εge Ada, Adacık
ve Kaylıklarının Coğrafi – Tarihi – Hukuki Durumu ve Uygulan
Politikalar» (Γεωγραφική – Ιστορική και Νομική Κατάσταση
του Νησιών, Μικρονήσων και Βράχων του Αιγαίου και
Εφαρμοζόμενες Πολιτικές).
Ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή και την εσωτερική πολιτική σκηνή στην Τουρκία
οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, φυσικά εν γνώσει της
πολιτικής τους ηγεσίας, εφαρμόζουν καινούργιες μορφές
προκλητικότητας κινούμενες στα όρια των κανόνων του
διεθνούς δικαίου, αφενός για να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις μας και αφετέρου να κάνουν επίδειξη δύναμης,
προκειμένου να ενισχύσουν την επίτευξη των επιδιώξεων
τους σε διπλωματικό επίπεδο.
Στο παραπάνω σκεπτικό εντάσσεται και η τελευταία
«λοξοδρόμηση» μοίρας του πολεμικού ναυτικού της
Τουρκίας στην περιοχή των Κυκλάδων, που είναι ποσοτικά
και ποιοτικά ανώτερη των πλοών τουρκικών πολεμικών
πλοίων στην περιοχή του Σουνίου. Είναι σίγουρο ότι το
ΓΕΕΘΑ με τις ανάλογες μονάδες και υπηρεσίες των Κλάδων, παρακολουθεί από κοντά όλες τις πλόες και πτήσεις
των τουρκικών πλοίων και αεροσκαφών και όπως κάθε
χρόνο θα βγάλει τα ανάλογα συμπεράσματα.
Πρέπει όμως η τουρκική προκλητικότητα να αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο με εξαγωγή συμπερασμάτων και
διορθωτικών επιτελικών ενεργειών μέσα στα Επιτελεία
και με μία χαλαρή ρηματική διακοίνωση σε διπλωματικό
επίπεδο; Φυσικά όχι.
Έχω τονίσει πολλές φορές ότι πρέπει επιτέλους να
αποφασισθεί η εθνική στρατηγική, που να εφαρμόζεται
από όλες τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα να
μην αντιμετωπίζουν το θέμα επιδερμικά, άλλα εναποθέτοντας την ασφάλεια της Χώρας πέραν του Ατλαντικού
και άλλα εμφορούμενα από διεθνιστικές ιδέες, ανεφάρμοστες στις διεθνείς σχέσεις όπου ισχύει ο νόμος του
ισχυρού.
Αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει είναι η μείωση του
χρόνου αντίδρασης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
και ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής
αεροπορίας, μέσα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου. Τούτο δύναται να επιτευχθεί μόνο με προώθηση
μονάδων και δημιουργία υποδομών υποστήριξης από
του καιρού της ειρήνης στην περιοχή του Αιγαίου.
Η πικρή εμπειρία των Ιμίων μας απέδειξε ότι η βάσεις
του ηπειρωτικού χώρου είναι «πολύ μακριά» η δε Κρήτη
είναι σε έκκεντρη θέση, σε σχέση με το Αιγαίο.
Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Πατρίδας μας
δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για τους αρμόδιους,
διότι η οποιαδήποτε «εθνική μείωση οποιαδήποτε μορφής»
θα επιφέρει πολύ χειρότερα αποτελέσματα από οποιοδήποτε μνημόνιο.
Μυτιλήνη 26 Μαΐου 2014
ΜΑΪΟΣ 2014
19
EΘNIKH HXΩ
θέματα
Θέματα
Εφημερίδα «Μιλλιέτ» της 13 Απρ 2014
Μετάφραση: Χαρ. Καραγκιοζούδης
Οι αποβολές από τις ΤΕΔ, θα είναι εκτός κυκλώματος
του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ)!
Ο
ι νέοι κανονισμοί που εκδόθηκαν, τις αποφάσεις αποβολής
(από τις ΤΕΔ) τις αφήνουν εκτός κυκλώματος του ΑΣΣ.
Τη σχετική απόφαση για τις ποινές απομάκρυνσης από τις
ΤΕΔ θα λαμβάνει το ΓΕΕΘΑ με τους Αρχηγούς των Κλάδων,
τη Δκση Στρκής και Ακτοφυλακής, όπου θα δημιουργηθεί
από ένα Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Σημαντικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στους κανονισμούς του συστήματος απομάκρυνσης των στελεχών από
τις ΤΕΔ, που μέχρι τώρα πραγματοποιούνταν με απόφαση
του ΑΣΣ, για θέματα ανηθικότητας του στρατιωτικού προσωπικού και για αποσχιστικές και φονταμενταλιστικές τάσεις,
που επί σειρά ετών αποτελούσαν πεδίο συζητήσεων στην
πολιτική ζωή της Τουρκίας, καθόσον κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το ΑΚΡ, ο πρωθυπουργός και ο
Υπουργός Άμυνας, επί των αποφάσεων του ΑΣΣ, «διατύπωναν
επιφυλάξεις». Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που
εκδόθηκαν, μέσα στις ΤΕΔ, την αρμοδιότητα για τις αποβολές
θα έχουν τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια, καταργούμενης
της διάταξης που ήθελε την υποβολή των σχετικών φακέλων
στο ΑΣΣ.
Λόγω του ότι του ότι οι αποφάσεις του ΑΣΣ μεταφέρονταν
σε πολιτικό επίπεδο, για την αποβολή στελεχών από τις
ΤΕΔ, με τον ισχυρισμό πράξεων ανηθικότητας, που είχε σαν
αποτέλεσμα την αυτοκτονία ορισμένων γυναικών Αξκων
και τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγιναν
δραστικές αλλαγές στο σύστημα αποβολής του προσωπικού
από τις ΤΕΔ. Oı αλλαγές, με βάση το νόμο της 31ης Δεκ
2013, που δημοσιεύτηκε χθες στην επίσημη εφημερίδα,
περιλαμβάνει 7 κανονισμούς. Στα πλαίσια του Κανονισμού
του Ανωτάτου πειθαρχικού Συμβουλίου των ΤΕΔ, δημιουργήθηκαν νέα πειθαρχικά συμβούλια.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, εκτός από του στρατιωτικούς
δικαστές, οι Αξκοί, Υπαξκοί, ειδικευμένοι υπαξκοί, ειδικευμένοι
Στρκες και συμβασιούχοι υπαξκοί και οπλίτες, προκειμένου
ν’ αποχωρήσουν από τις ΤΕΔ με την ποινή της αποβολής,
την απόφαση θα λαμβάνει το ΓΕΕΘΑ με τους Αρχηγούς των
Κλάδων, η Γενική Δκση Στρκής και η Δκση Ακτοφυλακής, οι
οποίες θα συγκροτήσουν από ένα Ανώτατο Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο στο ΓΕΕΘΑ θα απαρτίζεται από τους:
•Α/ΓΕΕΘΑ ως πρόεδρος
•Α/ΓΕΣ,
•Α/ΓΕΝ,
•Α/ΓΕΑ,
•Α/ΣΤΡΚΗΣ
ΜΥNΗMATA NA ΣΤΕΙΛΕΙΣ
•ΒΎ/ΓΕΕΘΑ
•Δντής Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ και ο
•Νομικός Σύμβουλος του ΓΕΕΘΑ
Τις αποφάσεις σχετικά με την ποινή αποβολής των στελεχών από τις τάξεις των ΤΕΔ θα λαμβάνουν τα Ανώτατα
Πειθαρχικά Συμβούλια , όπως παρακάτω:
-Για τους Στρατηγούς, Νχους και Πτχους (εννοεί όλους
τους Ανωτάτους), την απόφαση θα λαμβάνει το Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΓΕΕΘΑ.
-Για τους Αξκούς Υπαξκούς, ειδικευμένους υπαξκούς, ειδικευμένους Στρκες και συμβασιούχους υπαξκούς και οπλίτες,
την απόφαση θα λαμβάνει το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
του Κλάδου στον οποίο ανήκουν, καθώς επίσης και από τη
Δκση Στρκής και τη Δκση Ακτοφυλακής.
Καταργήθηκε η έκφραση «οπισθοδρομικός» (αντιδραστικός, συντηρητικός)
Απέναντι στις αποφάσεις που θα δίνονται εκ μέρους του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για την αποβολή στελεχών από τις ΤΕΔ, το Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητικό Δικαστήριο, θα μπορεί ν’ ανοίξει δίκη ακύρωσης των αποφάσεων. Ο νέος κανονισμός καταργεί τον παλαιό κανονισμό,
για τα καταστατικά των μητρώων των Αξκών, καθώς επίσης
καταργούνται τα άρθρα 91 και 92 που αναφέρονταν στην
«αποβολή λόγω απειθαρχίας ή λόγω έλλειψης ηθικής».
Στο άρθρο 91, μεταξύ των αιτιολογιών για αποβολή από
τις ΤΕΔ περιλαμβάνονταν οι «Στάσεις και συμπεριφορές
των παράνομων πολιτικών, ιδεολογικές απόψεις που υιοθετούσαν τάσεις αντιδραστικές, διαμελιστικές, αποσχιστικές
και καταστροφικές ή συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες».
Καταργήθηκε η κρίση από το ΑΣΣ
Στο δε άρθρο 92, υπήρχε η παρακάτω διάταξη, που αφορούσε τους φακέλους που θα υποβάλλονταν στο ΑΣΣ, για
την αποβολή του προσωπικού:
«Αυτές οι αιτήσεις για αποστρατεία (αποβολή) που έρχονται
στο ΓΕΕΘΑ, θα συντονίζονται από τον δικαστικό του γραφείου
προσωπικού, θα εξετάζονται και θα αναλύονται από το ΑΣΣ
Γέλια φιλιά και χάδια
Απόψε σου χαρίζω
Για δες πως συλλαβίζω
Την λέξη σ’ αγαπώ.
Γλυκιά χαρά φωλιάζει
Τα στήθια μου σπαράζει
Ο πόθος με αγκαλιάζει
Σφιχτά- σφιχτά- σφιχτά.
Λευκό μου περιστέρι , στολίδι
Του ουρανού αστέρι
Ελπίδες χάρισέ μου τραγούδι
Της άνοιξης πνοή.
Μηνύματα να στείλεις
Τον πόνο ν΄ απαλύνεις
Με χάδια του καλού της
Κρυφά –κρυφά –κρυφά.
Λευκό μου περιστέρι, στολίδι
Χαρά μοναδική
Στα αστέρια η προσευχή μου, τραγούδι
Θα φέξουν οι ουρανοί.
Λάζαρος – Κίμων Μπερβερίδης
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/
και στη συνέχεια θα υποβάλλονται προς έγκριση στον Α/ΓΕΕΘΑ. Εκ μέρους του Α/ΓΕΕΘΑ, θα ζητείται η κατάσταση που
διαμορφώθηκε από τη συζήτηση του ΑΣΣ, θα έρχεται το
θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, θα
λαμβάνεται η τελική απόφαση και θα ολοκληρώνεται η
διαδικασία».
Απαιτείται έγκριση
Στα πλαίσια του κανονισμού, δημιουργήθηκε μια μορφή
του νέου φακέλου πειθαρχίας.
Τους φακέλους των Ανωτάτων Αξκών θα εξετάζει το
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΓΕΕΘΑ, υπό την προεδρία
του Α/ΓΕΕΘΑ.
Για το λοιπό προσωπικό των Κλάδων, η εξέταση θα υλοποιείται από τους Αρχηγούς των Κλάδων, τη Δκση Στρκής
και τη Δκση Στρκής, για το προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτούς.
Αιτίες αποβολής από τις ΤΕΔ
Στον κανονισμό, οι αιτίες για ποινές αποβολής ενός στελέχους από τις ΤΕΔ, απαριθμούνται όπως παρακάτω:
Υπερβολικό χρέος: Να είναι εξαιρετικά λάτρης του δανεισμού σε υπερβολικό βαθμό και να έχει τη συνήθεια να μην
πληρώνει αυτά τα χρέη.
Ηθική Αδυναμία: Συμπεριφορές σε βαθμό που θα βλάψουν
τα καθήκοντά του, την κοινωνική και οικογενειακή ζωή του,
από ποτό, τυχερά παιχνίδια ή που θα υπονομεύουν τις ΤΕΔ,
θα δίνουν ντροπή στην κοινωνία ή θα είναι αντίθετες γενικά
με τα δημόσια ήθη.
Συμπεριφορές που εμποδίζουν την υπηρεσία: Στάσεις
και συμπεριφορές που βλάπτουν τη φήμη του Κράτους και
των ΤΕΔ ή πράξεις που αποτελούν κακούργημα ή υπάρχει
απειθαρχία.
Η αποκάλυψη μυστικών πληροφοριών: Η χωρίς αρμοδιότητα και με σκοπό τα πολιτικά οφέλη, παράδοση, μεταφορά
ή αποκάλυψη μυστικών πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οργανισμούς, οι οποίες άπτονται της εσωτερικής ή εξωτερικής ασφάλειας του κράτους.
Ανάμιξη σε πολιτικές ή ιδεολογικές δραστηριότητες: Όσοι
έχουν συνάψει σχέσεις με πολιτικά κόμματα η είναι αναμεμειγμένοι σε ιδεολογικές ή πολιτικές δραστηριότητες.
Οι λιποτάκτες: Όσοι είναι λιποτάκτες ή έχουν παραβιάσει
την άδειά τους και χωρίς έγκυρη δικαιολογία απουσιάζουν
αδιαλείπτως περισσότερο από ένα χρόνο
Η συνήθεια της απειθαρχίας: Όσοι έχουν τη συνήθεια να
ενασχολούνται με στάσεις και συμπεριφορές που βλάπτουν
την πειθαρχία.
Η σύναψη γάμου με μια άσεμνη: Όσοι συνάπτουν γάμο
με μια άσεμνη, ή συμβιώνουν με άσεμνη ή επιμένουν να
διαβιούν σαν ανδρόγυνο με μια γυναίκα αστεφάνωτη.
Αφύσικες συνευρέσεις: Όποιος παρευρίσκεται σε αφύσικες
συνευρέσεις και το κάνει με τη συναίνεσή του.
Η βιωσιμότητα των Μ.Τ-ΕΚΟΕΜ-ΕΛΟΑ
Γράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Αρχιπλοιάρχος (Ο) ΠΝ ε.α
Έ
χει περάσει πολύ μεγάλος χρόνος, απ’
όταν το πόρισμα της αρμόδιας διακλαδικής επιτροπής για την βιωσιμότητα των
Μ.Τ-ΕΚΟΕΜ-ΕΛΟΑ , μετά συνημμένου σχεδίου νόμου
(που περιείχε διατάξεις αύξησης εσόδων, προτάσεις
για βιωσιμότητα, διαδικασίες καταβολής μερισμάτωνεφάπαξ βοηθήματος κλπ), παραδόθηκε στην τότε
ηγεσία του Υπουργείου. Έκτοτε και παρά την αλλαγή
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και την επικαιροποίηση του σχετικού πορίσματος με
εκ νέου επεξεργασία και επανυποβολή, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος (πλην της ανάγκης εκπόνησης
ενιαίας μελέτης βιωσιμότητας-συγχώνευσης των Μ.Τ.)
και το σχέδιο νόμου παραμένει στα “συρτάρια” & της
νέας ηγεσίας επι 7μηνο.....
Το ίδιο από όσο γνωρίζουμε συμβαίνει και στην από
μακρού χρόνου υπογεγραμμένη τροπολογία των συ-
ναρμοδίων Υπουργών (κ.κ. Αβραμόπουλου-Σταϊκούρα), αναφορικά με την μείωση του ετησίου
αποθεματικού κεφαλαίου του Μ.Τ.Σ. από 32 εκατομμύρια ευρώ σε 20 , προκειμένου αποδεσμευθεί
ένα κεφάλαιο ποσοστού περίπου 10 %. Όμως
εις μάτην περιμένουν οι αρμόδιοι χειριστές, την
ένταξή της, σε κάποιο νομοσχέδιο.
Συναφές με το ανωτέρω θέμα και η κωλυσιεργία
που υφίσταται (λες και κάποιος μηχανισμός “τρενάρει”
τις διαδικασίες) η ρύθμιση του χρέους του Μ.Τ.Σ.,
όπου έχει υποβληθεί τροπολογία αρμοδίως, για μείωση
της ετήσιας δόσης στο επίπεδο του 10% και επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής, (προκειμένου ανασάνει το
Ταμείο αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο, έχοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις υποχρεώσεις του),
αλλά δεν έχει εισέτι προωθηθεί, στο συναρμόδιο
Υπουργείο Οικονομικών.
Αναμένοντας λοιπόν , έστω και την επανεξέταση
των θεμάτων αυτών, ευελπιστούμε πως θα σταματήσει
η “ομηρία” τους στα συρτάρια κάποιων γραφείων και
θα δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες που θα
επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μείωσης των
υφιστάμενων προβλημάτων.
θέματα
20
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
Οικονομικά Θέματα
Οι Απόστρατοι και τα οικονομικά τους
Γράφει ο
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Υποστράτηγος ε.α. Αστυνομίας-Νομικός
Διεκδικητικές κινητοποιήσεις
Οι συνταξιούχοι γενικώς επλήγησαν από τα μέτρα λιτότητας
και από αυτούς οι στρατιωτικοί (ΕΔ-ΣΑ) υπερβολικά και εν πολλοίς άδικα, σε σύγκριση με άλλα σύνολα.
Η αδικία δημιουργεί καταστάσεις σκληρές, προβληματισμούς, αναταραχές, κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις, οργή και αγανάκτηση, σε βαθμό που ενίοτε προσεγγίζει την απώλεια του αυτοελέγχου.
Στις συγκεντρώσεις-συνελεύσεις των Ενώσεων, η οργή είναι
ασυγκράτηση και οι αψίθυμοι αξιώνουν από τους εκπροσώπους
που επέλεξαν, δυναμικές αντιδράσεις και παραιτήσεις.
Οι παραιτήσεις δεν είναι απλή υπόθεση. Προϋποθέτουν ειδικές ικανότητες για να το κάνεις. Πρέπει να συγκλονίσεις τον δικό
σου χώρο, πρέπει να προκαλέσεις «βρόντο. και «πάταγο», να οιστρηλατήσεις όλα τα μέλη σου να μετάσχουν, γι ανα μην ξεθυμάνουν όλα υπόκωφα. Μετοχή σε μία παραίτηση σημαίνει ότι
όλοι περιστοιχίζουν τον παραιτούμενο ως εκφραστή κοινών συναισθημάτων, δυναμιτίζουν νέα ορμή και η νέα δυναμική που
τοιουτοτρόπως δημιουργείται, εκφράζεται πειστικά με απαιτήσεις. Και οι απαιτήσεις πρέπει να είναι μελετημένες στην κατάσταση και στις δυνατότητες, πραγματοποιήσιμες, εφικτές.
Για κάθε επιδίωξη είναι ενδεδειγμένο να μαχόμεθα με συμπεριφορές που μας χαρακτηρίζουν χωρίς αδράνειες, αφού αναζητήσουμε τρόπους και μέσα κατάλληλα - αποτελεσματικά.
Είναι θέμα ικανότητας η αναζήτηση, η επιλογή τρόπων και μεθόδων.
Αδικίες - Μεροληψίες
Για εμάς, για τον κλάδο μας, την οντότητά μας, επιδιωκόμενο
πρωτεύον είναι η άρση πάσης αδικίας.
Όλα δεκτά - «υπομενόμενα», όχι όμως η αδικία, η μεροληψία,
οι εύνοιες, η διατήρηση περιχαρακώσεων, προστατευτικών
αναχωμάτων και «ανέγγιχτων» χώρων.
Συνταξιοδοτικά Αποστράτων
Τα συνταξιοδοτικά των Αποστράτων είναι ιδιάζον θέμα που
σχετίζεται τόσο με τις γενικές επιλογές μας, όσο με τη στήριξη
αυτών των επιλογών που απολιθώνονται σε διέπουσα νοοτροπία (με έντονη τη φιλοπατρία - χωρίς αυτήν να τη «μονοπωλού-
με» ή να την αμφισβητούμε σε άλλους). Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά προβλήματα έχουν επιρροή σε ευρύτερο φάσμα,
όπου χρειάζονται προσεγμένες συνθήκες, γιατί εκεί αναπτύσσονται αξίες όπως το ηθικό (απαραίτητο στους ενόπλους), η αυτοθυσία, το φιλότιμο, η υπερπροσπάθεια για το γενικό καλό και
κυρίως για να ισχυροποιούμε τα θεμέλια της Πολιτείας, του Κράτους.
Προσωπικά δεν θεωρώ «οικία» - «δική μας» - την προσπάθεια
ή τους αγώνες να διατηρήσουμε με όλα τα μέσα (κατά τον τρόπο των συνδικαλιστών) «τα δίκαιά μας», γιατί από όσα γνωρίζω
στοιχεία συγκριτικά με τις απολαβές άλλων κλάδων - οντοτήτων της Πολιτείας, οι απόστρατοι δεν έχουμε «προστατεύσιμα»
μισθολογικά - συνταξιοδοτικά ιδιαίτερα, κατ’ εύνοιαν ή προνόμιο. Όλοι οι άλλοι μισθοδοτούμενοι από το Δημόσιο κατέληγαν
πάντοτε (σε κάθε χρονική περίοδο) να βρίσκονται τελικά σε καλύτερη οικονομικώς μοίρα, διότι εξασφάλιζαν επιδόματα και παροχές παντοειδείς - όπως διαρκώς και περισσότερο πληροφορούμαστε, που αυτοί κατοχύρωναν.
Ίσως φταίει το ότι δεν ζητήθηκε, δεν αξιώθηκε ποτέ η πληροφόρηση της κοινωνίας, πόσα παίρνουν και γιατί, οι μηχανοδηγοί
των κρατικών μέσων μεταφοράς, τα στελέχη των Οργανισμών
Δημοσίου - ΔΕΚΟ, των Κρατικών Τραπεζών, οι συνδικαλιστές αυτών, οι..., οι... (τριπλάσια των κορυφαίων στελεχών των ΕΔ-ΣΑ).
Σημασία κινητοποιήσεων
Τη Χώρα, ιδίως τις μεγάλες πόλεις, αναστατώνουν συνεχώς
κινητοποιήσεις - διαδηλώσεις - συλλαλητήρια - πορείες ήρεμες
ή θορυβώδεις, με απλές ή αιματηρές συμπλοκές και βιαιότητες
κατά προσώπων και πραγμάτων και περιουσιών. Οι διαβαθμίσεις
των κινητοποιήσεων από άποψη ζημιογόνων συνεπειών και από
άποψη σημασίας εκτιμώνται μόνο από τους πληττόμενους πολίτες, οι οποίοι πράγματι υποφέρουν πεζοπορούντες και ασθμαίνοντες από τα χημικά και τα πυρπολούμενα υλικά. Οι ιθύνοντες
έχουν εξοικοιωθεί τόσο ώστε δεν ερωτούν καν, δεν δέχονται
πληροφόρηση περί του όγκου των κινητοποιηθέντων, περί του
«παλμού» και της εντάσεως ή περί κάποιας οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας ή «επικινδυνότητας».
Η τακτική των κινητοποιήσεων έχει τόσο πολύ χρησιμοποιηθεί
ώστε έχει χάσει τη σημασία της και τουλάχιστον όσον αφορά
εμάς, η επιλογή τους ως μέσου διεκδίκησης δεν συνιστάται.
Οι υπόχρεοι και υπεύθυνοι που οφείλουν να αίρουν εγκαίρως
αίτια και αφορμές κοινωνικών αναστατώσεων, δεν επηρεάζονται από κινητοποιήσεις και φωνές. Υπολογίζουν, όμως, τη σοβαρή στάση και την αυστηρή αξίωση που μπορούν να εκφράσουν
δυναμικές οντότητες της κοινωνίας, με κύρος και ενδιαφέρον
υπέρ του συνόλου.
Ενδεδειγμένοι τρόποι
Οι απόστρατοι των ΕΔ και ΣΑ και άλλοι συνταξιούχοι ειδικών
Υπηρεσιών, Δικαστικοί και Νομικοί, δια βίου στηρίγματα της Πολιτείας, «αν» κατορθώσουν να αρθρώσουν ενιαίο λόγο, είναι βέβαιο ότι μπορούν να προτάξουν τελεσφόρο διεκδίκηση. Δηλαδή
πρέπει να εκφράζεται λόγος ενιαίος, σταθερός, απλός. Επίσης
να αξιώνεται ήθος και τόλμη από όλους εκείνους που σήμερα
χειρίζονται τα προβλήματα της πνέουσας τα λοίσθια χώρας. Καθένας πρέπει να αισθανθεί προσωπικά την αξίωση της κοινωνίας, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να υπερβεί τις όποιες
αδυναμίες και αναστολές του, που έως τώρα η πλαστή έστω
ευμάρεια συγχωρούσε, και να αλλάξει άρδην νοοτροπία και
συμπεριφορά, να πράττει το ορθό, το πρέπον, το αναγκαίο, το
επιβεβλημένο σε κάθε περίπτωση όπως το υπαγορεύει η αίσθηση του καθήκοντος προς την Πατρίδα που χάνεται.
Πολιτικοί και πολιτικό κόστος
Το πολιτικό σύστημα έδειξε αδυναμίες. Σήμερα στη φάση που
διανύει η χώρα, έχει πια στερηθεί ουσίας και λόγου το επικαλούμενο άλλοτε «πολιτικό κόστος» διότι το σύστημα ολόκληρο έχει
εισπράξει το πολιτικό κόστος και πολλές φορές οδυνηρά.
Αντιθέτως, η Κοινωνία είναι φανερό πλέον ότι είναι έτοιμη να
καθιερώσει «πολιτική επιβράβευση» αντί «καταλογισμού κόστους», σε όσους συμβάλλουν στη σωτηρία της.
Πολιτική, η τέχνη του εφικτού
Άλλη μία αδυναμία του πολιτικού συστήματος. Μία ρήση αρεστή στους πολιτικούς που συχνά την επαναλάμβαναν και την
πρόβαλλαν για να δικαιολογήσουν τις όποιες αναποτελεσματικές συμπεριφορές τους, είναι ότι «πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», ρήση που ουδέποτε έγινε αποδεκτή από τους κριτικούς
των πολιτικών.
Η ορθή διατύπωση είναι: «πολιτική είναι η τέχνη του υπέρτατου εφικτού». Εκεί διακρίνεται ο ικανός πολιτικός. Είναι αυτός
που επιτυγχάνει το υπέρτατο δυνατό, το ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό, το απρόσιτο, το άφθαστο, το δύσκολο.
Ο πολιτικός του «κάθε εφικτού., ιδίως σήμερα, στην κινδυνεύουσα χώρα, δεν είναι χρήσιμος.
Συνέχεια στο επόμενο
Οι Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου
Γράφει ο
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της ΣΣΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού, ο οποίος εσφαγιάσθη και εξεδιώχθη βιαίως
από τις πατρογονικές του Εστίες.
- Η Βουλή των Ελλήνων με καθυστέρηση 70 ετών, αναγνώρισε την γενοκτονία και τις σφαγές των ποντίων. Η αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων έγινε με ομόφωνη απόφαση της
Βουλής την 24η Φεβρουαρίου 1994 δια του Νόμου 2193/1994
(ΦΕΚ Α΄32).
- Το πόνημα αυτό αναφερόμενο πολύ συνοπτικά στην Ιστορία
του Ελληνικού Πόντου που χάνεται στα βάθη της Ελληνικής Μυθολογίας, έχει ως σκοπό να καταδείξει το ξερίζωμα, τις σφαγές
και τον εξανδραποδισμό των Ελλήνων του Πόντου με τα φρικαλέα και πρωτοφανή εγκλήματα, της Τουρκικής εξουσίας εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου. Η Γενοκτονία του Ελληνικού Ποντιακού στοιχείου, σε μέγεθος, φρίκη και αγριότητα συμβαδίζουν
με τον εξανδραποδισμό και την γενοκτονία των Αρμενίων.
- Πόντος ονομάζετο, η χώρα της Μικράς Ασίας, η κείμενη κατά
μήκος των Νοτίων παραλίων του Ευξείνου Πόντου. Εκτείνεται
σε σχήμα τόξου, από το ακρωτήριο του Ιασωνίου (σημερινό Γιασούν Μπουρνού), μέχρι τις εκβολές του ποταμού Άλυος (Κυξύλ
Ιρμάκ).
- Η λέξη Πόντος απαντά για πρώτη φορά στα Ομηρικά Έπη με
την σημασία «Θάλασσα». Ο όρος «Πόντος» από τον Ε΄ αιώνα
π.Χ. αρχίζει να χρησιμοποιείται από τον Αισχύλο του Θουκυδίδη,
τον Αριστοτέλη ίσως και άλλους, αλλά εννοώντας τον Εύξεινο.
Ο Ξενοφών είναι ο πρώτος συγγραφέας που περιέρχεται την
περιοχή κατά την κάθοδο των Μυρίων και γνωρίζει από κοντά και
καταγράφει συστηματικά, για τους λαούς του Πόντου, ονόματα
βουνών, ποταμών, πόλεων κ.λ.π.
Από την εποχή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου, ο όρος
Πόντος αρχίζει να σημαίνει την Βορειοανατολική περιοχή της Μικράς Ασίας.
Ο Εύξεινος Πόντος πρέπει να ελέγετο παλαιότερα Αξεινος
Πόντος και οι αρχαίοι Έλληνες για να ευμενίσουν την θάλασσα
αυτή που ήταν άγρια με τρικυμίες και καταιγίδες την ονόμασαν
Εύξεινο Πόντο. Η λέξη Αξεινος προέρχεται από την πρωτοελληνική λέξη «Άξειν» που σημαίνει «Ολομέλανη».
Η εννοιολογική αυτή σημασία επανέρχεται και πάλι τον 14ο
αιώνα με την τελική ονομασία που από τότε επεκράτησε: «Μαύρη Θάλασσα».
Σήμερα ως Πόντος νοείται η περιφέρεια που περικλείει τις περιοχές της Τουρκίας με βόρειο όριο τον Εύξεινο Πόντο: Κασταμονή (Kastamonu), Σινώπη (Sinop), Σαμσού (Sasun), Αμάσεια (Amasya), Ευδοκιάδα (Tokat), Σεβάστεια (Sivas), Θεοδοσιούπολη
(Ezzeroum), Τραπεζούντα (Trapezous), Ριζούς (Rize). Είναι ο χώρος που καλύπτει τον πραγματικό από αρχαιοτάτων χρόνων
Πόντο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Τα πρώτα ταξίδια των Ελλήνων στον Αξενο τότε Πόντο, χάνονται χρονολογικά μέσα στα νέφη της προϊστορίας και της Μυθολογίας. Πληροφορίες γι’ αυτά μπορούμε να συλλέξουμε, μέσα από τους μύθους που από στόμα σε στόμα έφθασαν μέχρι
την εποχή της πρώτης γραφής, καταγράφηκαν και μέχρι σήμερα
μας συντροφεύουν στις αναδρομικές αναζητήσεις μας στο χθες
της ανθρωπότητος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ο Φρίξος και η Έλλη
ήταν παιδιά του Αθάμαντα βασιλιά του Ορχομενού Βοιωτίας και
της Ωκεανίδας Νεφέλης, θεάς των Νεφών. Αργότερα ο Αθάμας
έλαβε σύζυγο την Ινώ θυγατέρα του Κάδμου βασιλέα των Θηβών, από την οποία απέκτησε επίσης άλλα δύο παιδιά το Λέαρχο και το Μελικέρτη.
Η Ινώ από ζήλια για τα παιδιά της Νεφέλης κατέστρωσε ένα
ασυνήθιστο σχέδιο: έπεισε τις γυναίκες της πόλης να ψήσουν
τους σπόρους σταριού που προορίζονταν για σπορά, ώστε να
μη φυτρώσουν. Ο Αδάμας, μπρος στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε, έστειλε απεσταλμένους στο Μαντείο των Δελφών, για
να αποκαλυφθεί η αιτία της σιτοδείας.
Η Ινώ έπεισε τους απεσταλμένους με δωροδοκία να πουν
πως η σιτοδεία θα σταματήσει αν ο Φρίξος θυσιαστεί στο Βωμό
του Δία.
Έτσι ο Αδάμας αναγκάστηκε να διατάξει την έναρξη προετοιμασίας της τελετής θυσίας του υιού του Φρίξου.
Η Νεφέλη που από μακριά έμαθε τα συμβάντα, έστειλε τον
ομιλούντα Χρυσόμαλλο Πτερωτό Κριό, δώρο του Ερμή, για να
μεταφέρει τα παιδιά της Φρίξο και Έλλη μακριά από τη Βοιωτία.
Κατά την πορεία διαφυγής τους, καθώς πετούσαν επάνω από
τα παράλια της Ανατολικής Θράκης, η Έλλη δεν μπόρεσε να
κρατηθεί στη ράχη του κριού και έπεσε στην θάλασσα, από τότε
το θαλάσσιο αυτό μέρος ονομάστηκε Ελλήσποντος. Ο Φρίξος
συνέχισε την πορεία του και ο κριός τον έφερε στην περιοχή τη
Κολχίδας στην αρχαία πόλη Αία ή Φάσιτς (σημερινό BATUM),
όπου ο Βασιλιάς Αιήτης τον δέχθηκε πρόθυμα και του έδωσε ως
σύζυγο την θυγατέρα του Χαλκιόπη. Εκεί ο Φρίξος θυσίασε το
κριάρι στο Φύξιο Δία (προστάτη των Φυγάδων) και δώρισε το
Χρυσόμαλλο Δέρας του κριαριού στον Βασιλέα της Κολχίδας Αιήτη.
Από εδώ και πέρα η Μυθολογία ασχολείται με το Μυθικό πρόσωπο του Ιάσωνα ο οποίος θα πάρει το Χρυσόμαλλο Δέρας.
Ο θρυλικός αρχηγός της Αργοναυτικής εκστρατείας ήτο υιός
του Αίσονος και της Αλκιμήτης και εγγονός του Κρηθέως ιδρυτού και βασιλέα της πανάρχαιας Θεσσαλικής πόλης Ιωλκού (περιοχή του σημερινού Βόλου). Κατά την παράδοση στον θρόνο
τον Κρηθέα τον διεδέχθη σφετεριστικά ο υιός του Πελίας αφού
εξεδίωξε από τον θρόνο τον Αίσονα πατέρα του Ιάσωνα. Επειδή
ο Αίσων φοβήθηκε για τη ζωή του υιού του Ιάσωνα τον ενεπιστεύθη στον σοφό Κένταυρο Χείρωνα, ο οποίος του έδωσε άριστη ανατροφή. Επειδή! ο Πελίας σφετερίστηκε τον θρόνο της
Ιωλκού εις βάρος του Αδελφού του Αίσωνος πατέρας του Ιάσωνα και βασανιζόμενος από φόβους για το αδίκημα του κατέφυγε
στο Μαντείο των Δελφών για να μάθει, από ποιόν διατρέχει κίνδυνο.
Συνέχεια στο επόμενο
ΜΑΪΟΣ 2014
21
EΘNIKH HXΩ
θέματα
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Προτάσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Κύριοι συνάδελφοι,
Στο τεύχος Απριλίου (σελίδες 3,4,5) της «Ε.Η.», δημοσιεύονται τα ονόματα συναδέλφων που ήταν υποψήφιοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18-5-2014, με την παρότρυνση, να
υποστηριχθούν κατά προτίμηση από όλους μας.
Εκ πρώτης όψεως, η σύσταση φαίνεται λογική και συναδελφική.
Παρακαλώναμου επιτρέψετε να κάνω μια καλόπιστο κριτικό
στο δημοσίευμά σας, διατυπώνοντας ένα διαφορετικό σκεπτικό.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, ως γνωστόν, έχουν έντονη κομ-
ματική χροιά (και χρήσμα), με τον επακόλουθο διχαστικό φανατισμό. Η Ε.Α.Α.Σ., άμεσα ή έμμεσα, εμπλέκεται στις κομματικές
ίντριγκες και δημιουργεί αθέμιτο συναγωνισμό έναντι των λοιπών υποψηφίων.
Η προτεινόμενη υποστήριξη συζύγων, παιδιών και εγγονών
είναι «νεποτισμός».
Προτείνω όπως, το Διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως, συζητήσει εκ νέου την πολιτική της, έναντι υποψηφίων συναδέλφων σε προσεχείς εκλογές.
Η Ε.Α.Α.Σ. δεν είναι μία οποιαδήποτε συντεχνία που φροντίζει
για τα συμφέροντα και τα κεκτημένα των μελών της. Αυτά δεν
ταιριάζουν με τις αρχές και το πνεύμα των παραγωγικών μας
σχολών και την υπηρεσία μας στις ένοπλες δυνάμεις για 30-35
χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Ταξίαρχος (Υ.Ι.) ε.α.
Σχόλιο του εκδότη: Η απόφαση ανήκει στο προηγούμενο
ΔΣ, βεβαίως το νέο ΔΣ θα καθορίσει τη θέση του καθότι η
ΕΑΑΣ είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά κόμματα
Πως αντιμετωπίζεται ο επαχθής δανεισμός: Αβραάμ Λίνκολν - Τζον Κένεντι
Πότε έκανε αυτή τη δήλωση ο Λίνκολν;
Όταν κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου οι τραπεζίτες που
δάνειζαν το κράτος με 24% τόκο προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να τους δίνει τόκο 36%. (!!) Τι έκανε ο Λίνκολν; Απλά
ενεργοποίησε το δικαίωμα που έχει κάθε κράτος να εκδίδει
χρήμα. Έτσι ο Λίνκολν θαρραλέα άρχισε να τυπώνει δολάρια
για τη χρηματοδότηση του πολέμου, σώζοντας τη χώρα του
από τις μελλοντικές πληρωμές των υπέρογκων τόκων προς
τις τράπεζες.
Και όλοι γνωρίζουμε τι απέγινε ο Λίνκολν λίγο καιρό μετά.
Δολοφονήθηκε. Μετά τη δολοφονία του Προέδρου Λίνκολν
το 1865 κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τόλμησε να
αρνηθεί να δανειστεί η χώρα από τους τραπεζίτες και να μη
τους πληρώνει τόκο.
Ή για να ακριβολογούμε, ένας ακόμα Πρόεδρος των ΗΠΑ
τόλμησε 100 χρόνια μετά τον Λίνκολν να το ξανακάνει,
δηλαδή να μη δανειστεί η χώρα από τις τράπεζες αλλά να
εκδώσει χρήμα χωρίς τόκο, και ο οποίος και αυτός είχε την
ίδια κατάληξη με τον Λίνκολν. Δολοφονήθηκε και αυτός λίγο
καιρό μετά την απόφασή του. Ήταν ο Τζον Κένεντι. Αλλά για
να καταλάβουν οι αναγνώστες μας πώς ακριβώς οι μεγαλο-
"Έχω δυο μεγάλους εχθρούς. Το στρατό των Νοτίων
μπροστά μου και το στρατό των τραπεζιτών πίσω μου.
Από τους δυο αυτούς εχθρούς ο χειρότερος
είναι ο πίσω μου."
Δήλωση του Αβραάμ Λίνκολν κατά την διάρκεια
του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου
τραπεζίτες καταδυναστεύουν τις χώρες και τις οικονομίες
πρέπει να τους εξηγήσουμε τα παρακάτω απίστευτα (ΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ) αλλά απόλυτα αληθινά πράγματα.
Ενώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ δίνει το δικαίωμα στο Κογκρέσο
να εκδίδει χρήμα, η Αμερικανική Κυβέρνηση έχει μεταφέρει
το δικαίωμα της έκδοσης του χρήματος και μάλιστα με
επιτόκιο στο 'Federal Reserve' το οποίο δεν είναι κρατικό
αλλά ένα όργανο των μεγάλων τραπεζών που είναι και οι
μέτοχοί του. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
τυπώνει στα πιεστήριά του το χρήμα που χρειάζεται η χώρα.
Αμέσως μετά το δίνει στο 'Federal Reserve' δηλαδή στους
τραπεζίτες, το οποίο Federal Reserve το δανείζει πίσω στο
Αμερικανικό κράτος με τόκο(!!!) Έτσι για να καταλάβετε:
Μόνο ο τόκος που πληρώνουν οι ΗΠΑ στις τράπεζες του
Federal Reserve για το Αμερικανικό χρέος
φθάνει το χρόνο τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια !!!
Προσέξτε: Πληρώνουν οι Αμερικανοί φο«Μάνα μου, ζούσες κι ολόχρυσός μου ήταν ο βίος,
ρολογούμενοι 400 δισεκατομμύρια δολάρια
πέθανες κι έγινε σκοτεινός, μαύρος, κρύος»
τόκο στους τραπεζίτες για χρήματα που έχει
Όσκαρ Ουάιλντ
τυπώσει το Αμερικανικό κράτος και τα έχει
Άγγλος συγγραφέας και ποιητής (1856-1900)
δώσει δωρεάν στους τραπεζίτες (και οι οποίοι
Στη γυναίκα προσφέρθηκε από το θεό
το θείο δώρο της μητρότητας.
ΣΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΜΑΝΑ
Τη μάνα όσοι έχασαν πρόωρα στη ζωή,
αυτοί γνωρίζουν εντελώς της μάνας την αξία.
Λυπεί πάντα κατάκαρδα η μητρική απουσία.
Είν’ αναντικατάστατη η μητρική στοργή.
Θεέ μου Παντοδύναμε, τη δύναμή σου να’χα,
ν’ ανάσταινα τη μάνα μου, έστω για λίγο χρόνο.
Το πιο καλό απ’ τα καλά η μάνα είναι μόνο.
Αγάπη τόσ’ αληθινή ποιά άλλη καρδιά έχει τάχα;
Βαθιά στα φυλλοκάρδια μου κυριαρχεί ο πόνος
την πεθαμένη μάνα μου όποτε θυμηθώ.
Κι ομολογώ αδυνατώ να μη συγκινηθώ,
ας πέρασε απ’ τη θανή μισός, αιώνας, χρόνος.
Ν.Η. Σιακαβάλλας
Υποστράτηγος Πεζ. ε.α.
Ενημέρωση
Μικρασιατική Εκστρατεία
ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτικής Τέχνης «ΙΕΡΕΥΣ
ΠΑΥΛΟΣ ο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, διοργάνωσαν εκδήλωση-αφιέρωμα
επί τη συμπληρώσει 95 ετών από την απόβαση του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη (1919)
και 90 ετών από τον βίαιο ξεριζωμό των Ελλήλων κατοίκων της Μικράς Ασίας (1924), στο
Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως μίλησε ο κ. Ιωάννης Βερβενιώτης, Αντιστράτηγος ε.α.,
με θέμα: «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».
Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού κ. Θεοδώρου Κοκκορίκου, απέδωσε
τραγούδια από την Μικρασιατική μουσική, παράδοση, συνοδεία Ορχήστρας Παραδοσιακής
Μουσικής της Μουσικής Σχολής «Χρόνης Αηδονίδης».
Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, έχει κυκλοφορήσει, σε ένα διπλό CD την εκδήλωση.
τους τα δανείζουν πίσω με τόκο) (!!!) Βλέποντας ο Πρόεδρος
Κένεντι αυτήν την εξόφθαλμη αδικία για τον Αμερικανικό
λαό, αποφασίζει το 1963 με το νόμο Νο:11110 να πάρει
πίσω τις εξουσίες του 'Federal Reserve' και να τυπώσει και
διανείμει χρήμα το ίδιο το κράτος παρακάμπτοντας τους
τραπεζίτες.
Τύπωσε δισεκατομμύρια δολάρια για τα οποία το Αμερικανικό
Δημόσιο δεν πλήρωνε κανένα τόκο στο Federal Reserve. Μάλιστα τα χαρτονομίσματα του Κένεντι έγραφαν επάνω UNITED
STATES NOTE αντί του FEDERAL RESERVE NOTE που γράφεται
πάντα. Αυτά τα UNITED STATES NOTE χαρτονομίσματα αποτέλεσαν θανάσιμη απειλή για το Federal Reserve System και
τους τραπεζίτες αφού τους αφαιρούσαν δισεκατομμύρια δολάρια τόκους. Πέντε (5) μήνες μετά το τύπωμα των άτοκων
δολαρίων ο Πρόεδρος Κένεντι δολοφονήθηκε.
Μετά την δολοφονία του Κένεντι κανένας άλλος Πρόεδρος
των ΗΠΑ δεν τόλμησε να κάνει χρήση του νόμου Κένεντι
παρ'ότι ο νόμος αυτός ισχύει μέχρι σήμερα.(!!)
Δηλαδή με το νόμο του Κένεντι θα μπορούσαν οι ΗΠΑ τα
περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια που τύπωσαν τα τελευταία
4 χρόνια να τα τύπωναν και να τα χρησιμοποιούσαν χωρίς
καθόλου τόκο. Αντίθετα όμως τα τύπωσαν, τα έδωσαν στο
Federal Reserve (δηλαδή στους τραπεζίτες), για να τα δανειστούν στη συνέχεια με τόκο (!!!!) Και για όσους είναι ακόμα
δύσπιστοι ας μάθουν τι έλεγε ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός
Πρόεδρος, ο Τόμας Τζέφερσον (από τους δημιουργούς του
Αμερικανικού θαύματος - του τότε, του αληθινού): "Εάν ποτέ
στο μέλλον ο Αμερικανικός λαός επιτρέψει στους τραπεζίτες
να ελέγξουν την έκδοση του χρήματος, οι χρηματοδοτικοί
οργανισμοί που θα γιγαντωθούν, πρώτα με πληθωρισμό και μετά με
ύφεση, θα στερήσουν
από τους ανθρώπους την
ιδιοκτησία τους έως ότου
τα παιδιά τους ξυπνήσουν
άστεγα στη γη που οι
πατεράδες τους κατέκτησαν».
Και για την ιστορία: Οι
δολοφόνοι και του Λίνκολν (John Wilkes Booth)
και του Κένεντι (Lee Harvey Oswald) δολοφονήθηκαν και οι δυο πριν
προλάβουν να δικαστούν.
Εστάλη από τον
Αντγο ε.α. Τσιτσιμπίκο
Χαράλαμπο επίτιμο
Β’ Υπαρχηγό του ΓΕΣ
Εκδήλωση Μνήμης της
Αλώσεως της Πόλης
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, στο
Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
Μνήμης της Αλώσεως της Πόλης με
τον τίτλο: «Ο Απόηχος της Αλώσεως
στην Ελληνική Λαϊκή Ψυχή».
Συμμετείχε η Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων
Σποράδων, συνοδεία Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων.
αγγελίες
22
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ ΙΣΜΗΝΗ
(κόρη Αξ/κού ε.α.)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
με φροντιστηριακή πείρα, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος,
παραδίδει μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα.
Παρέχονται σημειώσεις και υπεύθυνη προετοιμασία.
Τηλ. 6976/085533, 210/9321531
***
ΑΝΤΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.
ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- Μελέτες - Ανακαινίσεις - Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών,
γραφείων καταστημάτων - Επιβλέψεις Βεβαιώσεις (για αγοραπωλησίες)
- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
(έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης)
Χαλάνδρι Ν., Αττικής
Τηλ. 210/6825317, κιν. 6932/521291
e-mail: [email protected]
(κόρη υποστρατήγου ε.α.)
***
MAΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
(κόρη αξιωματικού)
Γραφείο: Ζωοδ. Πηγής 8-10, 4ος όροφ. 10678 - Αθήνα
Τηλ. 210 3823991 - 210 3820438 Fax: 210 3825814
Οικία: Παναγιώτου 57, Παπάγου 15669
Τηλ.: 210 6541453, κιν.: 6932 425666
***
MAΛΕΣΙΝΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΟΣΜΑΕΣ
Πωλείται οικόπεδο αρ. 3 και επιφανείας 1058 τ.μ.
κείμενον εις την οδόν 21. Τηλ. 210/6525434.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΟΤ 35, αρ. οικ. 10, έκταση
672,25 τ.μ., τιμή λογική.
Πληροφορίες: Ν. Τσιτίδης, τηλ. 22310/45098, 6947/431806
***
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ στο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, με οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310/454770, κιν. 6977/997409
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 667 τ.μ., στην Κάρυστο, εντός του οικισμού
ΟΣΜΑΕΣ (Ο.Τ. 7 - αρ. οικ. 24) αξία 38.000 ευρώ, συζητήσιμη. Πληροφορίες τηλ. 210/5148132
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΤΗΛ.: 6977/954711, 22510/94598
e-mail: [email protected]
Σκάλα Ν. Κυδωνιών Τ.Θ. 87, 81100 - Μυτιλήνη
***
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωμ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
M.Sc. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων
(Υιός Ανώτ. Αξκού)
Μελέτες - Επιβλέψεις- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
- Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Σόλωνος 4 Κιλκίς 61100 τηλ: 6948402621 , 6982407344
e-mail: [email protected]
***
ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΤΣΕΛΙΟΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ειδικευθείς & μετεκ/θείς στην Αγγλία,
Russells Hall Hospital, University of Birmingham, UK
British Society of Echocardiografphy (BSE) Accreditation
Ιατρείο: Εθνικής Αντιστάσεως 17 & 28ης Οκτωβρίου, Βριλήσσια,
152 35 (πλησίον Μετρό – Προαστιακός
Στάση Λ. Πεντέλης, έξοδος 12 Αττικής οδού)
Τηλ./Fax: 211.0148060, Κιν. 6977642333 Νοσοκ. 210.7494414
e-mail: [email protected]
***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ:
Κόρη Συναδέλφου Αξκού ε.α., καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής, κατ’οίκον, σε παιδιά
Δημοτικού - Γυμνασίου. Τιμές Φιλικές και Προσιτές. Πληροφορίες: 6947390776 και 24210-23756, καθηγήτρια κυρία Όλγα.
***
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΑΝΙΔΗΣ
(Υιός Αξκού ε.α.)
Πτυχιούχος Ελλ. Φιλολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, με διδακτορική πείρα, παραδίδει μαθήματα Ιστορίας, Νεοελληνικών (Έκθεση, Λογοτεχνία), Αρχαίων σε μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: τηλ. 6976/096933
***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ (Αδελφός Ανωτ. Αξ/κού)
Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών, με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.
Πληροφορίες: 6932/833713
***
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ταξίαρχος ε.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικά, άδειες,
βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων.
Τηλ. 210/6857835, κιν. 6983/072995
e-mail: [email protected]
***
Πωλείται Κτήμα 22 στρεμμάτων με ελιές, άρτιο και
οικοδομήσιμο στην περιφερειακή οδό Πόρτο-Χελίου - Ερμιόνης.
Βλέπει στη θάλασσα, βρίσκεται εγγύς άλλων σπιτιών.
Απέχει 800 μ. από τη θάλασσα και 500 μ. από τον κεντρικό δρόμο.
Τιμή 10.000 € το στρέμμα. Τηλ. επικοινωνίας: 6945/791726
***
Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή του ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
υπ’ αριθ. 5 του Ο.Τ. 135, έκτασης 738,38 τ.μ.,
το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου 651/77 (εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου).
Η τιμή του βρίσκεται στα 35.000 ευρώ. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Καλαϊτζή
Αικατερίνη στα τηλέφωνα: 210/6516343 και 6944/293024
***
Νικόλαος Π. Κυριάκου
Στρατιωτικός Ιατρός
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Γιός συναδέλφου (ΠΒ) Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Συνεργάτης Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν και Αθηναϊκής Κλινικής
Ιατρείο: Αγ. Ιωάννου 73 Αγ. Παρασκευή 15342
Τηλ. 2130 284072, κιν. 6938327988
δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
***
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
Αναλαμβάνω την έκδοση και μεταβίβαση Συντάξεων
λόγω θανάτου Συνταξιούχων
(Ειδικές τιμές για στρατιωτικούς συνταξιούχους)
Αχιλλέως 8, Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6132022, κινητό: 6932065296
e-mail: [email protected]
***
ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΣ
(Υιος Αντ/γου ε.α.)
Πτυχιούχος Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
Αθήνα: Χρ. Καραθανάση 16, Παπάγου
Τηλ-Fax 210.65.63.603 Κιν. 6944717577
Παροχή Ασφαλιστικών πληροφοριών Δωρεάν
Ιωάννινα: Ναπ. Ζέρβα 2, Τηλ. 2651036754 Κινητ. 6937104771
Δολιανά Ιωαν: Μπιζανίου 1, Τηλ.-Fax. 2653042048
Κινητ. 6937104771
***
Κωνσταντίνα Βελήσαρη
(Κόρη συναδέλφου Αξκού ε.α.)
Παιδοψυχολόγος - Ψυχοπαιδαγωγός
Πτυχιούχος του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μετεκπαιδευθείσα
στην παιδαγωγική και στην ψυχοπαιδαγωγική σε Πανεπιστήμιο
της Ισπανίας (Universidad de Granada)
Αναλαμβάνει παιδιά ηλικίας από 3ων έως 16 ετών για συμβουλευτική, ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη, για διάγνωση
κι αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών καθώς και για δημιουργική απασχόληση μέσω παιχνιδιού, παραμυθιού και θεάτρου.
Τηλ.: 213 0 22 44 80
Κιν.:6936 42 74 12
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 11 Στρεμμάτων
στο χωριό Μιστεγνά Μυτιλήνης κοντά στην παραλία.
Τηλ. 6944267338
***
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΜΙΣΘΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Δέχεται με ραντεβού στο ΧΟΛΑΡΓΟ και ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Τηλ. 6930759202 www.psixologos-xolargos.gr
***
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Ζ. ΦΑΜΕΛΗΣ
(Υιός συναδέλφου αξκου ε.α.)
-Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας
-Συναγερμοί οικιών – αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών
-Αντικλεπτικά GPS -Ηχοσυστήματα – τηλεοράσεις αυτοκινήτων –
φώτα ΧΕΝΟΝ κ.α.
-Κάμερες – καταγραφικά – ηλεκτρονική επιτήρηση
Τηλ: 212 100 50 27 – 6985868515 – 6973557315 - *757315 (ΓΕΣ)
Λεωφόρος Πετρουπόλεως 73 ΙΛΙΟΝ.
***
Πωλείται οικόπεδο στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Οπλιτών
Χωρ/κής και πολιτικών υπαλλήλων, στον Αετό Καρυστίας,
οικοδ. τετράγωνο 134, οικόπεδο 6 - Β’ ζώνη, 25.000 €,
500 τ.μ., κτίζεις 120 τ.μ.
Τηλ. 2109950337, κιν. 6973177846
***
Πωλείται οικόπεδο στον Οικοδομικό Συν/σμο Αξ/κών
και Ανθ/στών Χωρ/κής, Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζοϋπαλλήλων, στο Κριαρίτσι Συκιάς Σιθωνίας Χαλκιδικής,
500 τ.μ. εντός Σχεδίου, κτίζεις 120 τ.μ.
Τιμή 30.000 €, οικοδ. τετρ. 159, οικόπεδο 5 - Β’ ζώνη.
Τηλ. 2109950337, κιν. 6973177846
***
ENOIKIAZETAIA. Παραλία Άγ. Άννας Νάξου, 110 ευρώ τα 5 βράδια
σε δίκλινο, πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο για Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, γιος συναδέλφου ε.α. τηλ.
6981814681, www.litsa-studios.gr
***
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(Υιός Γενικού Αρχιάτρου ε.α.)
ΑΡΨΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π.
Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις έργων, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις Μηχανικού.
Τηλ. 6932440914, 2106891907
***
ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος
(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αμπελόκηποι
Δέχεται με ραντεβού στα τηλ. 210/6993151,
κιν. 6945/870854 - [email protected]
Ειδικές τιμές για ε.ε. και ε.α. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς
και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα στο Αγρίνιο πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο με
διπλά τζάμια αυτόνομη θέρμανση και χωρίς κοινόχρηστα
Τηλ.:2641026548 - 6974525516
***
ΑΘΗΝΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΒΒΑΔΑ
(Κόρη Αξκών ε.α.)
Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Μελέτες - Κατασκευές - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Τηλ.:2106547184 - 6974765753
***
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΙΑ - ΚΥΦΩΝΙΔΗ
(Νύφη Αξκού ε.α.)
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ
Μελέτες - Κατασκευές - Ανακαινίσεις
Επιβλέψεις - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Τηλ.:210 6527318 - 6944183055
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αξιόλογο οικόπεδο στο ΠΙΚΕΡΜΙ (ΑΟΟΑ),
Συνοικισμό ΔΙΩΝΗ, 536,41 τ.μ., Ο.Τ. 129, Αρ. οικοπέδου 660
επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τιμή λογική. Τηλ. 6945652843
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΚΑΡΥΣΤΟ (ΟΣΜΑΕΣ) 893,50 τ.μ., Ο.Τ. 201,
Αρ. οικοπέδου 16, πρώτη σειρά προς θάλασσα,
απεριόριστη θέα. Τιμή λογική. Τηλ. 6945652843.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
1081 τ.μ. αμφιθεατρικό (θέα Ευβοϊκός), οικοδ. τετρ. 104, αριθ. οικοπ. 8.
Τηλ. 210 6081634, 210 6002057.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Χαλκιδική, Μερίδα του Προγράμματος Γερακινής
του Παραθεριστικού Οικιστικού Συνδέσμου Αποστράτων Αξ/κών Ε.Δ. &
Σ.Α. (Μακεδονίας-Θράκης). Αναμένεται η έγκριση της
Πολεοδομικής Μελέτης του υπόψη Προγράμματος.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2310-264643
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης σειρά του περιοδικού «ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» ετών 1956 έως 1971, βιβλιοδετημένη ανά έτος.
Πληροφορίες τηλ. 2510 837913 & 6942241112
***
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555
***
ΦΩΤΙΟΣ Β. ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υιός Απόστατου Αξιωματικού
Βίκτωρος Ουγκώ 14, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313012057, 6973809279
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (εργατικές διαφορές,
μισθώσεις, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ.)
***
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(Υιός Γενικού Αρχιάτρου ε.α.)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π.
Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις Έργων
Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Ενεργειακά Πιστοποιητικά,
Βεβαιώσεις Μηχανικού.
Τηλ. 6932440914, 2106891907
***
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ισαύρων 14 Θεσσαλονίκη
(Tσιμισκή & Δημ. Γούναρη γωνία)
Τηλ.: 6947430511 email: [email protected]
***
HOTEL CAVO BIANCO LIMNOS
Προσφέρουμε 18 Διαμερίσματα Studios στο Πλατύ Λήμνου με έκπτωση
50% για απoστράτους. Διαθέτουν κουζίνα, ψυγείο, air condition, parking,
κήπο, θέα στη θάλασσα.
Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γκιριζώτης
***
MICROCHECK
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Υποστράτηγος Ιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος
Χωρίς οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου
Στρ/γού Τόμπρα 5, Αγ. Παρασκευή (δίπλα στην Εμπορική Τράπεζα)
E-mail:[email protected]
Tηλ.:210 600 2790 κιν.: 6932443668 fax:210 609 0655
Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγελιών, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι
κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την πρώτη που ευρίσκεται επάνω επάνω στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
ΜΑΪΟΣ 2014
23 ενημέρωση
EΘNIKH HXΩ
Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.
Ευχαριστήριο
31-5-2014
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΡΟΣ Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής
και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα
Σεβασμιώτατε,
Ευσεβάστως ασπάζομαι την δεξιά σας.
Με την παρούσα επιστολή θα μου επιτρέψετε
να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για το
άκρως συγκινητικό περιεχόμενο του συγχαρητηρίου μηνύματος σας, επί τη ανάδειξει μου- δι’
εκλογών – στο ύπατο αξίωμα του επικεφαλής
(προέδρου) των Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού της Χώρας μας.
Η περισσή λατρεία σας για το Σώμα των Αξιωματικών εν ενεργεία και αποστρατεία, εκδηλώνεται
από την προσωπικότητα σας σε κάθε περίπτωση.
Τα αισθήματα σας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις
προσλαμβάνουν μεγαλύτερη βαρύτητα καθ’ όσον
προέρχονται από ένα Ιεράρχη μιας επιμεθόριας
περιοχής, στυλοβάτη της Ορθοδοξίας και του
Έθνους μας.
Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς που από κοινού
με την προσωπικότητα σας θα συνεχίσουμε την
πορεία που χάραξαν οι προκάτοχοι μας.
Ευχόμαστε ολοψύχως ευόδωση του Ποιμαντικού Έργου σας, σ’ αυτή την Ηρωική Ακριτική
Περιοχή της οποίας είστε ο άξιος Ιεράρχης.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού,
Υποστράτηγος Ευάγγελος Δανιάς,
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΣ
Αντγου ε.α
Μιχαήλ Γουμαλάτσου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 23ης
Φεβ. 2014, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της
ΕΑΑΣ, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την
εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα εκείνους τους
συναδέλφους οι οποίοι με ετίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη ψήφο τους.
Εύχομαι στο νέο ΔΣ, πρώτα από όλα Υγεία και
μετέπειτα σύμπνοια, συντονισμό και συγχρονισμό
των σκέψεων και δράσεών του, ώστε με τη
συμπαράσταση του συνόλου των μελών της
ΕΑΑΣ, άσχετα με την ανταπόκριση και συμμετοχή
στη διαδικασία των εκλογών και προφανώς
πέραν των προτιμήσεών του, να έχει τη δύναμη
και τις δυνατότητες για επίτευξη της αποστολής
και των στόχων της Ενώσεώς μας, της μόνης
θεσμοθετημένης και μοναδικής στη συνείδηση
των συναδέλφων.
Με σεβασμό και Εκτίμηση
Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Αντγος ε.α
Ευχαριστήρια επιστολή
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον Δντή του 401 ΓΣΝΑ. Επίσης ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Δντή της Α’ Παθολογικής
Αρχίατρο κ. Καρνέζη Λάζαρο, τους βοηθούς του
και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ Παθολογικής καθώς και τον Επίατρο κ. Τσιρκινίδη Παντελή, για την ανθρωπιά και το ενδιαφέρον τους
κατά τις ημέρες που νοσηλεύτηκε η μητέρα μου
Κωνσταντίνα Κανακάρη.
Σας ευχαριστώ
Με τιμή,
Τχης (ΤΘ) ε.α. Κανακάρης Γεώργιος
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1948
Σ
τις 4 Μαΐου 2014, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών
Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1948 τέλεσε Μνημόσυνο εις
μνήμην των υπέρ Πατρίδος πεσόντων και θανόντων Αξιωματικών στον Ι. Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου.
Στην τελετή παρέστησαν: Ο πρώην Υπουργός Θεόδωρος
Δαμιανός, γιός του θανόντος Αξιωματικού Τάξεως 1948|ΣΣΕ
και πρώην Βουλευτού Κλεάνθη Δαμιανού, ο Αντιπρόεδρος
της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος ε.α. Βασίλειος Ροζής, ο Πρόεδρος
της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Συνδέσμων Αποστράτων
Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ Υποστράτηγος ε.α. Παναγιώτης
Ποθάκος, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αξιωματικών Πυροβολικού Αντιστράτηγος ε.α. Παναγιώτης
Μπακόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Στρατιωτικών και Πρόεδρος της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού,
καθώς και της τάξεως 1978 Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος, εκπρόσωποι των Συνδέσμων Αποστράτων
Αξιωματικών Τάξεων της ΣΣΕ, το Δ.Σ. και το σύνολο των
Αποστράτων Αξιωματικών της οργανώτριας Τάξεως, καθώς
και τα μέλη των οικογενειών των θανόντων.
Το πρόγραμμα άρχισε με την επιμνημόσυνη δέηση και
ακολούθησε ομιλία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Οργανώτριας Τάξεως Ταξίαρχο επί τιμή Γεώργιο Ροδόπουλο, ο
οποίος, βαθειά συγκίνημενος είπε τα εξής:
σόντων και θανόντων Αξιωματικών της Τάξεως 1948 της
ΣΣΕ, σας υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί το υπέρτατόν σας
καθήκον, να αναλώσετε όλας τας δυνάμεις αλλά και το
αίμα σας, αν παραστεί ανάγκη, ώστε να κρατήσετε την
ΕΛΛΑΔΑ ειρηνική μεν, αλλά αμείλικτο και σκληρό τιμωρό
παντός, όστις θα θελήσει να αλλοιώσει τα κυριαρχικά της
δικαιώματα, όπως τούτο αναποτελεσματικά επιχειρείται
κατά καιρούς.
Τέλος, οι επιζώντες αναφέροντες προς τους ΠΕΣΟΝΤΑΣ
ΘΑΝΟΝΤΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ τους συγγενείς ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΟΤΙ
«ΤΗΔΕ ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ»
Αναφωνούντες ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ
Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στο
χώρο του Ηρώου, όπου εψάλη τρισάγιο και εκφωνήθηκε
προσκλητήριο των 47 πεσόντων εν πολέμω (εκ των
οποίων οι 45 Ανθυπολοχαγοί στον Συμμαριτοπόλεμο και οι
2 Υπολοχαγοί στην Κορέα), καθώς και των 230 θανόντων
εν ειρήνη, επί συνόλου 417 εξελθόντων το έτος 1948 από
τη ΣΣΕ. Το δύσκολο έργο του προσκλητηρίου των νεκρών
είχε αναλάβει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., βοηθούμενος από τον
συμμαθητή του και πρώην Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Αντιστράτηγο ε.α. Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου από τον
Πρόεδρο της Οργανώτριας Τάξεως, εκ μέρους των παρευρισκομένων, Προέδρων, οι οποίοι αντί στεφάνου κατέθεσαν συμβολικό ποσό σε ευαγή ιδρύματα. Στη συνέχεια ο
Πρόεδρος της οργανώτριας τάξεως επέδωσε το έμβλημα
του Συνδέσμου της Τάξεως 1948 στον παριστάμενο Αντιπρόεδρο της ΕΑΑΣ, Υποστράτηγο ε.α. Βασίλειο Ροζή, (δεδομένου ότι οι άλλοι παριστάμενοι Πρόεδροι το είχαν
λάβει στην προηγούμενη τελετή). Η σεμνή, αλλά επιβλητική τελετή έκλεισε με την τήρηση σιγής ενός λεπτού εις
μνήμην των θανόντων και την ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου.
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΙ Συμμαθηταί και Συμπολεμισταί πεσόντες και
θανόντες Αξιωματικοί, κλίνοντες ευλαβώς το γόνυ προ
των Ηρωικών μορφών υμών, ανελάβομεν οι επιζώντες
συμμαθηταί το ιερόν καθήκον, ως τούτο αρμόζει εις πάντα
‘Ελληνα, να διατρανώσουμε προς την Νεολαία της Ελλάδος,
το μέγιστον αγαθόν το οποίον προσφέρατε εις την πατρίδα
που είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Και τούτο διότι την 5η Μαϊου 1948, ενώπιον ΘΕΟΥ και ανθρώπων 417 Ανθυπολοχαγοί εδώσαμε τον Νενομισμένον
όρκον του Έλληνος Αξιωματικού.
Αλλά πριν χαρούμε το αστέρι του Ανθυπολοχαγού, επήραμε αυθημερόν τον δρόμον προς το πεδίον της τιμής,
διότι η ΕΛΛΑΣ εξελθούσα αιμάσσουσα, αλλά Νικήτρια από
τον δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, εμάχετο εναντίον των
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. της Τάξεως 1948
Κουμμουνιστοσυμμοριτών.
και ιδιαίτερα στον δραστήριο Πρόεδρο Ταξίαρχο επί τιμή
Και όλοι μας ορθώσαμε το στήθος μας και μαζί με τους
Γεώργιο Ροδόπουλο, για την άρτια οργάνωση και την επιάλλους συναδέλφους μας, μονίμους και εφέδρους και τα
τυχημένη εκτέλεση της παραπάνω εκδήλωσης.
στρατευμένα νειάτα, καθώς και με τις ευλογίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τη συμπαράσταση ολοκλήρου του Ελληνικού λαού, επολεμήσαμε
με πίστη για την ΝΙΚΗ που στεφανώνει πάντοτε
τους υπέρ Πατρίδος αγωνιζομένους και ενικήσαμε, αποδίδοντας ταυτοχρόνως, την 29ην Αυγούστου 1949, στο ΒΙΤΣΙ, εις μεν την ΕΛΛΑΔΑ,
ο Πρώτο Βραβείο ανάμεσα
τα σύνορα της, τα οποία είχε χάσει από τον
σε 300 πιανίστες που συμΜάιον του 1941 και αφού τα εκρατήσαμε αλώ- μετείχαν απ’όλον τον κόσμο
βητα επί 35 χρόνια, τα παραδώσαμε εις τους
στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου
επιγενομένους συναδέλφους, οι οποίοι επαξίως Brandshaw & Buono 2014 της
τα διατηρούν, εις δε τους ‘Ελληνες εχαρίσαμε
Νέας Υόρκης απέσπασε η Ευαγτην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, την οποίαν απολαμβάνουν
γελία Μητσοπούλου, Θεσσαμέχρι σήμερον.
λονικιά πιανίστα και μουσικοΤο τίμημα όμως της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ το επληρώλόγος, καθηγήτρια πιάνου στο
σαμε ακριβά, αφήνοντας εις τα πεδία της
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,
μάχης 47 συμμαθητάς, ως τηλαυγείς φάρους,
κόρη του Ιορδάνη Μητσόπουπου έπεσαν ενδόξως, μεταπηδώντες εις την
λου, Ταξιάρχου (ΥΙ) – Παθολόγου
χορείαν των Ηρώων της φυλής, εις το ΒΙΤΣΙ,
ε.α., η οποία έδωσε ρεσιτάλ
ΓΡΑΜΜΟ, την μακρινή ΚΟΡΕΑ και παντού, γρά- πιάνου με έργα Λιστ, Ντεμπυσύ
φοντες τις ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ σελίδες της ΙΣΤΟΡΙΑΣ και Χατζιδάκι στην φημισμένη
μας και μένοντες αιώνιοι φρουροί των υψηλών αίθουσα Weill Recital Hall του
ιδανικών του ΕΘΝΟΥΣ.
Carnegie Hall την Κυριακή 18 Μαΐου 2014.
Αλλά τον μεγάλο, αναλογικά, αριθμόν
των πεσόντων τον συμπληρώνουν κάθε τόσο
και οι προώρως θανόντες συμμαθηταί εκ των
κακουχιών του πολέμου, των τραυμάτων καθώς
και άλλων αιτίων.
Όμως αυτό που συνιστά το σκηνικό
του τιμήματος συμπληρούται με τους υπεραρκετούς τραυματίας, οι οποίοι αγερώχως
ζώντες, συμμετέχουν σήμερα μεταξύ μας, με
την σεμνότητα, που τους διακρίνει και τα τραύματά των να τους δυσκολεύουν την ζωήν.
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Απευθυνόμενοι προς υμάς, οι επιζώντες συμμαθηταί και συμπολεμισταί και περιστοιχιζόμενοι
Ευαγγελία Μητσοπούλου στο Κάρνεγκι Χολ 18-5-2014 σε ώρα πρόβας
από αδελφούς, συζύγους και τέκνα των πε-
Μια Θεσσαλονικιά πιανίστα
στο Κάρνεγκι Χολ
Τ
εκδηλώσεις 24
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2014
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις μνήμης
για την γενοκτονία των Ποντίων
κειμένου να τιμάται η μνήμη των θυμάτων του κεμαλισμού
που ισοδυναμεί με φασισμό. Δεν μπορεί να αποσιωπάται
ο ρόλος του Κεμάλ», σημείωσε ο κ. Μαλκίδης.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού συμμετείχε
στις εκδηλώσεις, κατά τις οποίες ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Την
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας
Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, Αβραάμ Γούναρης, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η βουλευτής Σοφία
Βούλτεψη, και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο υπασπιστής της Πολεμικής Αεροπορίας, αντισμήναρχος Ιωάννης
Γιαννακάκης.
EAAΣ/Γραφείο Δημ. Σχέσεων
Η
μέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου η 19η Μαΐου και έλαβαν χώρα εκδηλώσεις μνήμης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
για να τιμηθεί η μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων
θυμάτων της περιόδου 1914-1923.
Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε
επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Αρεοπαγίτου προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Στη συνέχεια ο διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών
για τη Μελέτη Γενοκτονιών, Θεοφάνης Μαλκίδης, μίλησε με θέμα «Μνήμη Γενοκτονίας ή Γενοκτονία της
Μνήμης». «Η 19η Μαΐου θα πρέπει να γίνει ημέρα
πανευρωπαϊκή, όπως έγινε για το Ολοκαύτωμα, προ-
Στεφάνι κατέθεσε εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού, ο Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής,
Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ.
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!
Δείτε την εικόνα από την σημερινή κατάσταση της οικίας του Παύλου Μελά...
Γράφει ο Γιώργος Λαμπράκης
Σ
την Ελλάδα του 2014, αρκεί ένα μόνο φωτογραφικό
κλικ για να αποτυπώσει τη κατάντια μιας χώρας
και ενός λαού... Χωρίς καμία πρόθεση γενίκευσης
του φαινομένου της αποχαύνωσης της ελληνικής
κοινωνίας, δεν μπορεί παρά να προκαλεί θλίψη και
οργή η φωτογραφία του Νίκου Τοπούζη για την σημερινή κατάσταση της οικίας του Παύλου Μελά, η
οποία κάνει το γύρο των social media.
Εύστοχο και το σχόλιο του κ. Τοπούζη, το οποίο
παραθέτουμε αυτούσιο, καθώς νομίζουμε πως εκφράζει όσους νοιώθουν ανατριχίλα και δέος απέναντι
στα ιδανικά τους Έθνους μας τα οποία σκοπίμως μια
θλιβερή μειοψηφία επιχειρεί να σβήσει, με την ανοχή
και την αδιαφορία της πλειοψηφίας...
“Το σπίτι του Παύλου Μελά... Σε ποια χώρα το
σπίτι ενός ήρωα δεν θα ήταν μουσείο;; Μόνο στην
Ελλάδα είναι ρημάδι, με αγριόχορτα παντού, που
χρησιμεύει μόνο για εφήμερα συνθήματα...”, γράφει
χαρακτηριστικά ο Νίκος Τοπούζης.
Αλήθεια, δεν αξίζει της προσοχής και της αποκατάστασης αυτός ο ιερός χώρος; Δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα από τα αμέτρητα προγράμματα που
“τρέχουν” για την αναστύλωση και ανάδειξή του;
Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν είδε, κανείς δεν άκουσε
από τους τυχάρπαστους “φορείς” της πολιτείας; Ακόμα
μια εικόνα ντροπής της “σύγχρονης” Ελλάδας, σίγουρα
όχι της Ελλάδας που αγάπησε με πάθος και πέθανε
γι’ αυτήν ο Παύλος Μελάς!
Αγοράστε ελληνικά προϊόντα.
Στηρίξτε ελληνικές θέσεις εργασίες.