Διαβάστε την εφημερίδα

Κωδικός:2799
Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37
ΤΗΛ.: 210 52.45.702 - 210 57.60.687
ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309 - 210 57.45.723
e-mail: [email protected]
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1251, ΤΙΜΗ 0,30 d
ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σελίδα 8
Σημαντικά θέματα τέθηκαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σελίδα 7
Συνέντευξη τύπου για τα προβλήματα της Παιδείας
και των Σχολείων στο Περιστέρι, τον αγώνα
των Χαλυβουργών και τις εργαζόμενες στην Καθαριότητα
από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών
Α’/θμιας Εκπαίδευσης «Έλλη Αλεξίου»
Σελίδα 11
θεατρικές Δημιουργίες
στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου
Σελίδα 12
Μάγεψε το εντυπωσιακό θέαμα
της 19ης Γιορτής Γυμναστικής
του Δήμου Περιστερίου
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ
του κέντρου της πόλης;
Το θέμα των νέων αδειών καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος προκάλεσε ένταση
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Με δημοσιεύματά μας έχουμε
αναφερθεί κατά καιρούς στο
θέμα των νέων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
(κυρίως καφετέριες) που ξεφυτρώνουν καθημερινά στο κέντρο
της πόλης, ιδιαιτέρως στις οδούς
Αιμιλίου Βεάκη και περιφερειακά
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, και παίρνουν τη θέση των
εμπορικών καταστημάτων που
βάζουν «λουκέτο» λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και της περιορισμένης
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης
από την βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση.
Αυτό ίσως οδηγήσει σε ερημοποίηση του κέντρου, όπως έγινε και στην
περιοχή του Μπουρναζίου.
Θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης έγινε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Σελίδα 5
ΛΗ
Ε
Μ
Α
ΑΤ
Μ
Η
ΤΜ
4
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΙΩΤΗΣ
Η δύναμη στην εκπαίδευση
Για όλες τις κατευθύνσεις
Σελίδα 23
ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3
210 57 82 124 • 210 57 86 251
CMYK
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 2
¿˛ 5 Io— 2012
´´· »· ´… „”¶‡… „‚
´‚` ˜˙´‚·` ´ˆ ¶-†‚……‚ˆ
` ¸ ¸¨ª ‚
, ¨
¨
˚—
— ˛ ·Æ¸¨ ˇ—
„ª¸
¨ ˚—
¨
˛
¨¨
ª ˛-†—¨
— —
23/6. ‡Ø Æ˛ ª¨ ¨ …˛
. • ˚
˝ª, ˇ ˛
——¨ ¸ , ˇ —
— — ¸—¨¸¨˛ ˛
¨¨, ˇ ˛ Æ˛ ¨ ¨
˚˝ ˛
Æ˛ ˛
¨Æ¸˛, „ª¸
¨ ¨
ª— ¨ˇ
¨ª
¨ ¨
¨ ¨
¨
ª— ¨¨—.
„¨Æ ˛ ˚
Ø˛ Æ—
—¸—Ø
¨ªˇ˛¨
ˇ¨, ˛ —ˇ¨ ¨— ˛ ¨
˛¨
¨
ˇØ
˚—¨ ¨ ¨ ¨
— ˛ ˚—ª „ª¸
¨ —¨ —¸—¨˛ ¸—ƨ˛ ¨—
¸¨— ¨——Æ ¨
¨
¨— —
˛Æ ª¨
˚Æ. ´ ¨˛ ¨¨
˚—¨ ¨ ˚
¨ ¨
Æ—¨ „ª¸
¨ — ¨ Ƹ, ¨ ¸—¨ Æ˝¨
—
¸— ª— ˚—¨ ¨ ¸
ˇ¨ ¸¨
— ˚—¨ ¨—Æ— , ¨ˇØ ¨— ¨
ß˛Æ¸—¨ Æ— —˝¨
( ¨¨, ª¨¨
¨— ƨ —Æ ¨
—
¨)
˚—
¨
¨
¨ ˛
˛ . »ª ¸
Æ
Æ
ˇ— —
¨ —¨ ¨— ¨ —¨, ¨¨˚
¨ ¨˝¸ ¨—
¨;
„ª¸
¨ ¸
ª¨
¸
¨
¨ — ¨—
¨ ¨˚¸—¨, ¨ ¨
ˇ¨ ¨ —
¨— ¨— ¨˚¸—
ˇ¨ ߨ˚
¨
Æ—. ¶ ¨
„ª¸
¨ ª¨
¨—
˛
— , —¸—¨¨ —, — ¨
¨¨ Æ ¨ ¨—Æ—¨ Æ
¨ ¨ ¸... ¨¨¨,
¸
¨ ˛
—Æ ¨— ˛
ß·ˇ ‡‚”
†
`
·¸¨¸—¨— ¨
¿———˛
·˛— ¸¨
I¸—˛—¨:
I. †„…´¶†` & `‚ .·.
—— ˛ 16 - …. ˛
¿—— ´˛. 210 57.60.687
FAX: 210 57.45.723
·¸˛:
†·˙†‚
` †„…´¶†`
‡—ˇ˛,
ˆˇ ˆ˛:
‚˙……¶` †„…´¶†`
·-¨˝
·ˆ…•‚ †„…´¶†
´˚¨— : †¨— 7
ˇ˛¨-´˛.: 210 5245702
´˛/FAX: 210 52.44.309
†¨— 7 - ˇ˛¨
·—¸—— `˚¨:
»†‡”¶…¶ »¿
ˆ†‚
MA‚ …´˙…´
ˆ
…´. ·ˆ††·”‚…„¶`
·˛—¨ ¸˛: 10 ·ˆ˙
ˇ˛˛Æ .
·˛ ˛ ˚—ª „ª¸
¨
¸—
˛
¨—¨ ¨ ¨
¨Ø
— — ¨— — , ¨
¨˚¸ª
, ¨ ¨—
¨ ˛¸ª
— — ¨— ˚Æ — ¨
Æ
¨
Ƹ ˛ ¨¨
ª ˛†—¨
—. –¨—¨ ¨ ¨Æ Æ˝— ª— ¨—
¸——¸¨—
˛ ——¨
—ª ˇ˛¨ Æˇ˛ ¨ ¨ ¨— Ø
¨ ¨.
˜¨
¨— ¸
¨
¨Æ ¨ ¸¨ ˛ ——¨
—ª ˛, —˝¨
— ¨Æ
¨ ˇ—¨ ˛
¸—ª ¸—¨¸ª
¨Æ˛¨ ª ¨Ø
¨
’
¨ª
. æ — ¸
¨Æ ˛
˛¨, ¨Æ ¨
¸ª¨
¸
¨ ¨Æ
—. ” ¸
˚—¨ Æ— —
˛ ¨¨ ¸—¨˛
¨—, —¸—Æ „ª¸
¨ ¨Æ ˛
¨¨¸—¨ª ª ¨ˇ
.
•Æ¨— —
— ¸¨ ¸ ˛
¨¨
ª ˛-†—¨
—, ¨
Ƹ — ˛¸¨
— ¨— ˚Æ—, ¨˚—¨ ¨—
—¨, ß
¨ —¸Ø¨ ˛ ˝˛ ¨’ ˛ —Æ ¨—
¨’ ˛
Æˇ—¨ ¨ ˛¸ª
Æ— ¨
—ˇ˛ ˚¨¨. æ,— ª ˛
¨ª - Æˇ — ˛
¨ª - ¨ ¨
¨ ª ¨˝—¨ ˚—
¨
ߡ¨
˛ —Æ ˛ †—Æ
˛.
‡
ˇ¨ Æ ¨˚¨ ¨’ ˛ Æ
¨ ¨
¨¨ ¨ ¨— — ˚—¨
¨ Æ ˛ —Æ.
¨
¨’ ˛
»—Æ ¨ ¨—
¨—ˇ˛¨—ª ¨¨. `ª¨
¨— ¨ ˇ— ’ ¨
Æ— —Æ
˛-†—¨
— ¨— ¨¸
¨
˚—¨ ¸
Æ
ˇ—
¸— ¨ ¨— ˚Æ— ¨
¨¨—
¨ ¨
˛¨, Ø
Æ— ˚Æ˛ ˛˛ .
¿¨—¨ ’ ¨
¨ˇØ ¨
Æ—¨ ˚
¨— Æ —
— (—Æ Æ—¨ ˛Æ)
˛
ب ¨˚—¨ ¨— —¨
¨˝¨
¸ —
¨
, ¨ ª¨
¨ —Æ ¨
—
¨ . „Æˇ
Æ —¨ª ˛
¨¨ ˚¨˝ ¨ ¨ ¸¨¨,
˚ — ¨ —Æ— ªˇ
—
¨ˇ
ª
˛
Æ, ¨Ø
¨ ¨
˚—¨.
–¨—¨ ª¨
¨— ¨ˇØ¨
Æ—¨ ¨: ß
„ª¸
¨ / ¨ ˚— —˝— / ˛ ¨¨
˚ª / — ¨ ¸— .
·˛: ß„˛ ¨¨¨
—¨ /
ˇ¨ ¨¨¨ / Æ ¨ ˇ
˛
˛ / ¨˝ — ˚Ø ¨
. ‡
—¨
¨— ¨ ˛Æ : ß…¨ ª
¨ª / Æ
¨ ¨ / ¨ ,— ߨ—¨ /
¨— ¨ ¨¸¨ß.
˙¨¨ ¨—Æ ˇ—¨ ¨ ¨
Æ
¨— ¨¨ . ¶ ¨
¨ª ˇ¨
¨ ˚
— ¨
¨˚¨— `˚.
¿‚»‚„` ”†`
`´¶… ¿”‚´‚„¶ „‚ `´… ´ˆ¿
´ ¨— ˛ —
—˛ ¨
¨
˛˛ ¨˚¨— —. ¶ ¨—— ¨ — ¨—
— ¨—
— ¸ ¨—¢ ˛ ˚
— ¨. ´¨ — ¸˛ ¨——¨ ˚ — ¨— ˛ ¨—— ¨, — ¨——¸— ¨— ¨— ¨ ˚—¨. ´ ˚—
— ¨— —¨ ˛ ¨, ¨˛
˛, ¸ — ¨˛˚—˛
˛¨— ¨ ¨— ˛ˇ — ˇ˛
—˛ ˛.
¶ ¨—— ¨ — ¨— ¨—¢ ˚, ¨ ˛ ¨—
¨——
—˛. ˆ¨—— ¨— ¨
¨
¨— ¨¨
˛
¨
—¨¨
¨— — ¨, — ¨—
¨ ¨ ¨
¨—. ˚ ˛ — ¨—
ˇ˛˛
—. —¨ — ¨— ¨˛, ¨ —, ˛ —¨ ˚ ˛ ˚— ¨— ¨˚— ˚—¨
— ¨— —¨ ¨˛˛
˛ ¨— ¨¨
¨— ¸˛
— ¨— ¨
—. —
—
¨—— — ¨— ˚—¨ ˛ ¨
˛ˇ—˛. ·¨— ˛¨ ¨ — ¨ˇ— ¨—¨ ¨ —.
´˛ ¨
¨ ¨ ˛
¸˛—˚¨— ¨ ¨— — —— —
— . —
—
—— — ˛—— ˚—¨
˛ ˚ :
1. ˙ ¨¨— ˛ ˚—¨ ¸—¨ —— —¸-
SYNERGY
‡·”´‚ ´ˆ¿ˆ
¿˚¨¨¨ „¨¨—˛ &
¿—— ˛˛ ˚ –¨—
‡—˛ ¿˛—˛
& ·———
»¨ ˛ ˛
˛ ˛ ¸—¨¸—¨—¨ ¨—˚˛˛ ˛—
¨ ·‡, ¨¨—ˇ˛¨ ¨ ¨¨¨ ˚—¨ ˛ ˛ ¨ ˚
˚¨¨
ß„¨¨—˛ ¨— ——˛˛ ¨˚
¨— ¸—˛ ˛—˛ ¨— ——
—
(´¿·).
¶ — ˛˛ ˚¨¨
ˇ¨ —˛— ¨¨. „¨ ¨ˇ˛—¨ 09:00-17:00 — ‡ „·„ SYNERGY ¿——: 2105786226 ˛ —— ˛ ——¸¨
http://www.voucher.gr
˛ — ¨ ˛
ˇ—
˚—¨ ¨ ¨¨¨.
· —˚— ˇ¨ —:
- …¨ ¨¨¨ ¨¨ (¨
‡¨ 2/07) ˛ —¨˚˛ ¨¨—˛ (voucher) ¨ „¿
·‡, — ¸
—
¨¨ ¨˚—¨.
- …¨ ˇ ¨ ˚¨—¨
¨ (¯¨. ´—˛ 5, ¿——)
—¸—¨ ˛ —¨˚˛ ¨¨—˛, ˚—¨ ¨ ¨ˇ— ˛¨.
— ˚¨¨:
- •¨ ¨¨ˇ˛ 100
¨—¸˛ — ˇ¨—
˛: ˛˛ ¶/ˆ ¨— ¸—¨——˛
¨—
(Windows), ˚¨—¨
— (Word), ˚——¨ ¨ (Excel), ˛— ¸—¨¸—
(Internet & ¶— ´¨¸—), ¨— ¸¸
(Access),
¨—¨— (Power Point).
- •¨ ¨ ¸
¨ ¨— ——˛˛ ˚
¨ — ¨¨˚
— ¨ ·ˇ— ˚¨—
¿——˛˛ ¿
(·¿¿·¿).
- •¨ ¨ ¨—¸— —¸¨ —˛ ¨—¨ 500 , — ˇ¨ ¨¨˛ˇ— ˛ ˛
˛ ˛ ¨¨—˛ ¨— ˛ ˛ — ¨— ——˛˛.
— — ¨
¨ ¨ˇ˛—¨ 09:00-17:00
„·„ SYNERGY 210-5786226,
˚—¨ —¨¸˛ ¸———˛ ˛ ˛—¨.
.
2. ˙ ˛ ˚—¨ ˇ¨
¨
—˛ ¨— —˛ —
—˛.
3. †—¨ ¨ ¨
˛˚˛ ˛
—
—˛ ¨
— ¨ ¨¨
¨.
4. ˙ ¨˛
—˛ —
—˛ ˚—¨
˛ ¨¸¨— ¨ — ˛ ¨
—¨ .
5. †—¨ ¨ ¨
¨¸—¨ ¨ —— ˇ¨
¨ — ˝ ˛¨— ¨.
6. †—¨ ¨ —— ˚— —— ¨
—.
7. ˙ ¨˛ ——
—
˛¨
.
8. ˙ ¨—˛ ˛ —
—˛ ˛ ¨¨
¨˛ .
¨——¨ ˚ —
¸—¨— ¨¨
˛¨, ¨¨
¨— —
— ˚
¨— — ˝—, ¸— —
¨ ¨— ˝
¨—¨ ¨— — ˝˚˛
— ¨— ——
—
. ¿ — —
——
˛ ˛—— ——˛
¸—¨ˇ˛ ¨— — ¸— ¸ ¨
˛
— . ¨—
¸—¨ˇ— ˝ ˚ —˚¨¨
— ¸—¨
— ¨—
¨¨— ˛— ˛—. ¯˛—— ¨ˇ˚¨
— ¨— ¨¨— ˛ •¸— ¸˛ ¨— ¿
¨ ˚—¨ ¨ ¸ ¨ ˚—
¨ ˚¨ .
‡ ¨—¨˝ — ˛ ¨ ¨
——¨ ˛
¨ ¨— — ¨˚˚—
˛— — — ¨—
¨ ˛—— ¨
— ˛ ¨¨¨. ` ¨¨
˛— ¨— ¨—
¨— –—
˚
¨— — ¨— ¨— ¨ ¨
˛
¨¨ ¨ ¨
˛ — .
¶ ˛ ¸˛—˚¨— ¨
¨— — —
—— —
— ¨—— ¨— ¨ ˚—¨ ¸—¨, ˚—, ¨
— ¨— —˚— — ¸.
¨
—-¨—— ¨ —˛ˇ˛ ¨ †¨ ¿¨——-
˚ Wolfang Mieder. —
˛ —˛ ¨¨¨˚˛ —¨ ¨—— ¨, —¨ ¨——¨˛ ¨˛, ˚—, ¨¨— ˛
˛ —¨ ¨ˇ˚¨
—˛ ˛˛. ‡ — ¨
˚
¨— ¨
¨—
¨¨˛¨ ¨ ˛ ˛
˛ ¨
¨˛˛ ¨——¨ ˚. ¶
— ˛˛ ˚—
¨— ¨—
¨— ˛ ¸—¨˚¨˛ ˛ ˇ˛˛ —— ¨
¨¨˚
¨ ˛˛.
·— ¨— ¸¨
¨ ¨
—¨
¨
¨ˇ— —¨ ¨
—˛ ˛ ˛
, ¸
˛ ¨— ¨
¸ ˛ ˛. »— ¨ ¸—¨—˛ˇ— — ¸— ˛
˛¨ ˛ ˇ˛˛ ¨
— ˛ ¨¨ ¨— ˛
¨¨˚˛ ˚ —¨ ˛.
·
— ¨ ¨
¨— ¨—
¨¨
—¨
¨˛— . ¨— ˚— ¨— ˇ˛˛ ˛ ¨
—¨
¨
¨˛ ˛¨
˛ ˚¨— ˚—, ¨ — ¨
¨—
¨ — ¨— ¨— ˛.
¿¨—¨ ˛— — ˛ — ¨— ¨ˇ—
—,
— ¨ —¨˚˚—¨ ¨— ¨
¨—˛
—¨ —¢ ¸¨˝ ¨¨˚
˛ ˛ ¨¨
˛ —
—
¨— ˚—¨ ¨
—-¨—— ¨.
„¨— ¸ ¨¨
— ˇ
¨—
˛˛ ˛ ¨—— ¨.
— ¨
—-¨—— ¸ ¨
¨—— , ¸—
— ˛¨ ¸ ¨— ˝
¨— ¨—— ˚ ¨— ¨ ˚— ¨
, ¨ ¨¨˛¨—¸
— ¨— .
·— ¸ ¨ ˛ˇ ¨— ¨—— . ¨¨
˛¨ — ¨— ˛
¨— ˛ ˛˛—¨ ¸˛ ˛
˛— ¸¨. ´ ˛¨
—
—— — ¨— — ¨¸—
¨— ˛ ˝
¨—¨ ˛ ¨—— ¨ ¨— ˛ ¸¨
˛
¨ —— ¨
˛.
¶ —
˚—
˛
¨ ˛ — ¨—
— ¨—˛— ˛, ¸—
— ¨
— ¨ ¨—
———¨
˚¨— — ˛— ¸¨ ˛— , — ˇ— ¨—
—¨˝—. ¿¨¨˛¨ ¨— ˛ ˛ ¨
— ¸—¨
—, ¨—¨˝—, —¨˝— ¨—
¨— ¸—¨. ¨
— ¨— ˚ ˛——
¨— ˚
¨—— ¨ ¨ˇ˛— — ˛.
…¨ ¿¨ —
˛
— ˇ ¨ ¨
¸¨ ¨
˛ ¨
——˛ ¨¨—¨ ˛
˛, ¨ ˛ …¨ ¿¨ (»˚. ¿) — —˛ ¨ ¨
¿——. »
— ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ ¨˛
¨¨— ¨ ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨— ¨ ¨
—¨
¨
— ¨¨ˇ¨¨— ¨— —— —.
·
— ˛ ¨ ˇ ¨˚˛ ˇ¨ — ¨— ¨— ¨ —
ˇ¨¨— ˝¸ — ¨. ˛ ˇ¨ — ¨
¨˚¨˝—¨ ¨ — —˝, ——¨, — ¨— ¸—¨ ——— .
·˛ ˝— ¨, ˚— —.
„¨— ¨¨— —, ¸ ¨— ˛ ¨ˇ¨˛ ˇ¨¨¨, ˇ˛ — ¸ ˛ ¨˝!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Σελίδα 3
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας
Το παρακάτω κείμενο γράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά
δεν δημοσιεύθηκε, από λάθος στην κατανομή των θεμάτων κατά την
σελιδοποίηση και ζητούμε συγγνώμη γι’ αυτό.
Αφορά στην απάντηση του διαχειριστή και ιδιοκτήτη του portal
«pitsounicity.gr» Aντώνη Κουρσάρου (σε καταγγελία που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα μας) και συγκεκριμένα στο παρακάτω
κομμάτι:
Στο φύλλο σας με αρ. 1249 της 21/6/2012, στη σελ. 18, δημοσιεύσατε ένα κείμενο με τον τίτλο «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ» που το υπογράφει ο κ.
Χρήστος Χούτας.
Η «καταγγελία» αφορά το πρόσωπό μου. Δυσάρεστη εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι δεν μεριμνήσατε ώστε, πριν τη δημοσίευση,
να πάρετε και τη δική μου άποψη στα «καταγγελόμενα». Αυτό δημιουργεί την πραγματική εντύπωση ότι σπεύσατε να υιοθετήσετε άκριτα
το κείμενο του κ. Χούτα, παραβιάζοντας κάθε κανόνα δημοσιογραφικής
δεοντολογίας.
Το κείμενό μας
Αγαπητέ κ. Κουρσάρο
Η καταγγελία στην οποία αναφέρεστε είναι ενυπόγραφη (δεν είναι ρεπορτάζ
ή σχόλιο δικό μας) και όπως καλά γνωρίζετε, εφόσον είστε δημοσιογράφος,
τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της εφημερίδας. Από τότε που υπάρχει τύπος, υπάρχει και αυτή η αρχή. Οπότε, η μομφή
«σπεύσατε να υιοθετήσετε άκριτα το κείμενο του κ. Χούτα» δεν ευσταθεί.
Πρέπει όμως να επισημάνω και κάτι άλλο. Αντίθετα με τους περισσότερους
που όταν δίνουν όνομα στο εγχείρημά τους, έντυπο ή ηλεκτρονικό, ψάχνουν να
βρούν κάτι «πιασσάρικο» ή δελεαστικό, εμείς προτιμήσαμε κάτι ουσιαστικό:
Ελεύθερος Διάλογος και σε αυτή τη βάση πατάμε γερά 26 χρόνια τώρα δίνοντας
υπόσταση στις δύο αυτές λέξεις.
Η καταγγελία δημοσιεύθηκε και εσείς απαντήσατε. Νομίζω ότι αυτό
είναι αρκετό για ένα θέμα που αφορά «προβατίνες και μπύρες».
Με τιμή
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΔΑ)
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Νίκος Σαράντης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής με
επιστολή του
κάνει έκκληση
στη Διοίκηση
της ΔΕΗ και
στην Πολιτεία
να μη γίνονται
διακοπές ηλεκτροδότησης
στα νοικοκυριά ασθενών οικονομικά πολιτών.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η αδυναμία των συμπολιτών μας
να πληρώσουν τους λογαριασμούς
της ΔΕΗ δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Η εικόνα που
διαμορφώνουν άμεσα οι Δήμοι από
την επικοινωνία τους με τους πολίτες είναι διαρκώς επιδεινούμενη.
Η αδυναμία αυτή είναι πολύ
έκδηλη σε άνεργα νοικοκυριά,
άπορους πολίτες και σε κοινωνικά
στρώματα που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κρίσης.
Σωρευτικά και με την πρόσθετη
επιβάρυνση των νοικοκυριών λόγω
της είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες έχουν καθυστερούμενους λογαριασμούς της
ΔΕΗ και κινδυνεύουν με διακοπή
της ηλεκτροδότησης τους.
Η ΠΕΔΑ τονίζει ότι το ηλεκτρικό
ρεύμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό
και βασική ανάγκη των πολιτών.
Κατά συνέπεια, η διακοπή του ρεύματος λόγω αντικειμενικής αδυνα-
μίας πληρωμής των λογαριασμών
είναι απαράδεκτη, ενώ μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την
υγεία και ασφάλεια των κατοίκων
στη σύγχρονη μεγαλούπολη.
Ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες
της κρίσης, η Πολιτεία πρέπει να
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ώστε
οι οικονομικές δυσκολίες μέρους
των πολιτών να μην προκαλέσουν
επικίνδυνα φαινόμενα περιθωριοποίησης και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.
Οι πρόσφατες πληροφορίες για
οικονομικά προβλήματα της ΔΕΗ
δεν θα δεχθούμε να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για μια κοινωνικά ανάλγητη πολιτική. Πρέπει να
αναζητηθούν άλλες λύσεις για τα
οικονομικά της ΔΕΗ, που να είναι
εις όφελος της πλειοψηφίας των
πολιτών ακόμη και αν συνεπάγονται την απώλεια προνομίων για
λίγους ευνοημένους.
Ζητάμε λοιπόν την κατηγορηματική δέσμευση της Πολιτείας
και της Διοίκησης της ΔΕΗ ότι δεν
θα εκδίδονται εντολές διακοπής
ηλεκτροδότησης για τα νοικοκυριά
που έχουν αντικειμενική αδυναμία
πληρωμής, αλλά θα αναζητούνται
τρόποι για τη διευθέτηση του
χρέους.
Είναι αυτονόητο ότι εμμένουμε
στην προηγούμενη θέση μας για
την πλήρη αποσύνδεση του ειδικού
τέλους ακινήτων από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και επίσης στη
δίκαιη κατανομή των φορολογικών
βαρών.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ,
ΟΔΟΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977-766525 κ. ΖΕΚΗΣ.
Απουσία!!!
Παρακολουθήσαμε σχεδόν
όλες τις θεατρικές παραστάσεις,
στο Θέατρο Πολιτών, κατά το
μήνα Ιούνιο, εκτός ελαχίστων,
που δεν μας επέτρεψαν οι
δημοσιογραφικές μας υποχρεώσεις.
Χαρήκαμε για την προσπάθεια και το εξαιρετικό αποτέλεσμα των μαθητών και μαθητριών, των καθηγητών και
όλων όσων βοήθησαν στην
πραγματοποίηση των παραστάσεων, ιδιαιτέρως αναφέρουμε την σημαντική συμβολή
του σκηνοθέτη Φάνη Κάσσιου,
ο οποίος επιμελήθηκε όλες τις
παραστάσεις.
Όμως μας λύπησε το γεγονός ότι στην παρουσίαση της
προσπάθειάς τους, στη δημιουργία των θεατρικών ομάδων
σχολείων της πόλης μας, που
περίμεναν το θερμό χειροκρότημα απ’ όλους... απουσίαζαν
εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης του Δήμου. Εμείς δε
συναντήσαμε κανέναν, αν κάνουμε λάθος μας συγχωρείτε
εκ των προτέρων, και αυτό μας
στενοχώρησε. Θα έπρεπε όλοι
να είμαστε εκεί θεατές και να
χειροκροτούμε την προσπάθεια
και τη δημιουργία!
Μ.Μπ.
Επειδή... ΜΟΝΟ ΤΑ
ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ, ΠΑΝΕ...
ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ!!!
Επέμενε ο ΣΚΑΪ στις ειδήσεις
της Κυριακής, να βγάζει στον
αέρα, την υφαρπαγή από τον
Άκη Τσοχατζόπουλο του ποσού
των ΔΥΟ (2) ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΕΥΡΩ (!!!) από... μίζες!!! Το ίδιο
ανέφερε και η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
της Κυριακής (σελίς 28)!!! Ποσά
προερχόμενα τόσο από ρωσικούς πυραύλους έως TORMI 1 κι
από υποβρύχια έως Patriot!!!
Στ’ αλήθεια! Τόσο... «ασφαλής»(!!!) η χώρα ΔΕΝ θα ‘πρεπε
να ήταν ποτέ!!! Κι όλη αυτή την...
«ασφάλεια» την χρωστάμε (sic)
γι’ αυτή την περίοδο, σ’ ένα και
μόνο όνομα! ΑΚΗΣ!!! Που κι
αυτός όπως και κάποιοι άλλοι
έλεγαν: «Για τον... Σοσιαλισμό
αγωνιζόμαστε όλοι»!!!
Παιδιά! Της Ελλάδος παιδιά!
Για σταθείτε λίγο! Γιαααα σταθείτε!!!
ΑΝ! Λέω, ΑΝ! Για τα εξοπλιστικά και μόνο στήθηκε χορός
δισεκατομμυρίων από ΜΙΖΕΣ
«ΝΟΜΙΜΕΣ» («νόμιμες» προμήθειες όπως λέγονται αλλιώς)
με προορισμό... τις τσέπες σας
κι όχι τα κρατικά ταμεία, ως διαπραγματευτικό όφελος, όπως
ηθικά υποχρεούσθε, τότε εύλογα μου καρφώνονται μια σειρά
ερωτηματικά στο λίγο μυαλό
που διαθέτω!
Μόνο... στα εξοπλιστικά (;)
παίζονται αυτά τα παιχνίδια
μάσας κάτω απ’ τα μάτια του
υπνωτισμένου από τις υποσχέσεις σας για... μια θεσούλα στο
Δημόσιο, λαού;;;
Μήπως και στο χοντρό παιχνίδι ας πούμε των... Ολυμπιακών
έργων έγινε το ίδιο;
Μήπως και στις πάσης φύσεως εργολαβίες, από ...διανοίξεις
δρόμων έως αναθέσεις μετρό,
τούνελ, γεφυρών Ρίου-Αντιρρίου
κι αποξηράνσεων πρότινος και...
φωτοβολταϊκών στις μέρες μας;
Μήπως πίσω από κάθε μα
κάθε έργο που εμπλέκεται το
ΔΗΜΟΣΙΟ (κεντρική κυβέρνηση, νομαρχίες, δήμοι, χωριά,
ΔΕΚΟ, ακόμα και Μ.Κ.Ο.) θα
‘πρεπε ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ τόσο από ορκωτούς
λογιστές αλλά και αδέκαστους
Δικαστικούς, το ΤΙ και το ΠΩΣ
αλλά κυρίως; Το ΠΟΣΟ;;; Και
εννοείται! Το... ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ;;; Από... εκλεγμένους μέχρι... δορυφορικά
τους πρόσωπα;;; Έως βαθμού
συγγενείας τρίτου και τέταρτου
μην πω;;;
Μήπως (;) γι’ αυτό «οι...
απ’ έξω» ισχυρίζονται πως...
«ΕΧΟΥΝ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΟΥΝΕΣ ΤΩΝ... ΜΕΣΑ», ενώ
«οι... μέσα» ψιλογαργάρα υπό
τον φόβο μιας... ΟΜΕΡΤΑ που...
φυλάει τα πρόβατα;;;
Μήπως (;) γι’ αυτό οι όποιοι
τυχόν «συνταξιοδοτηθέντες»
ή... «απομακρυνόμενοι», έχουν
να λένε το... περίφημο: «ΑΝ
ΑΝΟΙΞΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ, ΔΕΝ
ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝΕ»;;; (και υπάρχουν πολλοί
από δαύτους).
Μήπως γι’ αυτό η... ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ αποφεύγεται όπως αποφεύγει ο... διάβολος το λιβάνι;;;
Μήπως γι’ αυτό παρατηρούμε
μια... τουλάχιστον παράξενη
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ;
Ένα... ΚΛΕΙΣΤΟ CLUB «ΕΚΛΕΚΤΩΝ» να... περιστοιχίζει μονίμως τα... «υψηλά ιστάμενα»
πρόσωπα;
Μήπως (;) «κάτι ξέρουν» αυτοί
που... γαντζώνονται σε κυβερνητικούς θώκους, όπως ΚΑΙ αυτοί
βεβαίως οι οποίοι, εμμένουν να...
εκπορθήσουν αυτούς τους θώκους (;;;) ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ
ωστόσο ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ... ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ;;;
Θα μου πείτε (;) πως κάνω
τώρα, σαν να... ανακάλυψα
το... αυγό του Κολόμβου!!! Όχι
βέβαια! Απλώς! Απορώ με την
πάρτη μας! Αφασία και πέρα
βρέχει για παράδειγμα με το
ποιοί τις καθιέρωσαν και ποιοι
«εξυπηρετούνται» (βλέπε: «βολεύονται» ξεπλένοντας το μαύρο χρήμα τους) μέσω offshore
εταιρειών!
Αφασία και... πέρα βρέχει
για νόμους όπως ο περί... ΜΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ!!! (άκουσον-άκουσον).
Αφασία για τις όποιες παράνομες χρηματοδοτήσεις, κατά
τ’ άλλα... ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.
Αφασία για το ΠΩΣ κι από
ΠΟΙΟΥΣ διασπαθίζεται ΤΟ ΔΙΚΟ
ΜΑΣ ΧΡΗΜΑ! Που ύστερα ΕΜΕΙΣ
καλούμαστε να επιστρέψουμε
υπό μορφή δανείων με φουλ
πανωτόκια!!!
Αφασία για την «ανακύκλωση»
των ίδιων και των ίδιων προσώπων, τη στιγμή που το έργο τους
δεν διέπεται από ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και
κυρίως; Δεν είναι επ’ ωφελεία
του κοινωνικού συνόλου!!! Ε...
ΩΣ ΕΔΩ!!!
Μήπως «να... απαιτήσω» ένα
ΚΙΝΗΜΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ...
ΑΦΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ως κοινωνία;;; Κι
ύστερα για όοοολα τ’ άλλα.
Λέω ΜΗΠΩΣ! Μπας και...
πονηρευτούμε κομμάτι! Που...
ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΘΑ ‘ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ως πολιτών!!!
Γιαααα να το δω λοιπόν! Συνθήματα παντού ΥΠΕΡ ΤΗΣ...
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΜΑΣ, μιας και...
καυχόμαστε για το... «ξύπνιο»
της φυλής μας!!!
***
Επειδή... ΜΟΝΟ ΤΑ... ΝΕΚΡΑ
ΨΑΡΙΑ, ΠΑΝΕ... ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ!!! Κι εμείς, ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΑΡΡΩ,
ΑΚΟΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ!!! Ας τους
το... αποδείξουμε ...με έργα!!!
Ας τους ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΜΕ σε
πρώτη φάση!
Ας τους θέσουμε ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ!
Ας τους κάνουμε «να νιώσουν
άβολα»!!!
Στον... πανικό τους, ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ και... ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ οι ίδιοι!!!
Γιατί... ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ!!! Αυτό
δα, είναι σίγουρο!
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ... σε
καμιά περίπτωση!
***
ΟΝΤΩΣ! ΑΣ ΦΥΛΑΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ‘ΧΟΥΜΕ... ΤΑ
ΜΙΣΑ...
Εδώ που τα λέμε παιδιά, δεν
το είχα σκεφτεί όταν επανειλημμένως αναφερόμουν ας πούμε...
στο Διώροφο κτιριάκι της Εθν.
Αντιστάσεως 33, ή την Παλιά
Ψαραγορά, ή την Ξυλοτεχνία,
την Siemens, ή το Έφη!!! Ότι,
με το... πες-πες, μπορεί να γίνει
και κάνας... σεισμός, και να μου...
χρεώσουν τις όποιες ζημιές Σ’
ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, εξαιτίας της...
γλωσσοφαγιάς μου!!!
Οπότε ναι! Να το αλλάξω
το... πρωτοχρονιάτικο παιδικό
τραγουδάκι, και να πω ας πούμε... ας πούμε... πως «στο...
ΜΟΥΣΕΙΟ που ‘ρθαμε πέτρα
να ΜΗ ραγίσει, γιατί ο (νέος)
νοικοκύρης του σπιτιού, μπορεί
και... για γκαντεμιά να μας...
κατηγορήσει»!!!
Ωραία! Νομίζω πως έβαλα
τώρα τα πράγματα στην... σωστή τους θέση!!!
***
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
στο... «εεε ρε βρεγμένη σανίδα που μας (και ΣΑΣ) χρειάζεται!!!»
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα
με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποιήθηκε με το Ν.1950/1982 ότι:
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΤΙΜΑΝΗΣ
του Ανδρέα και της Ευγενίας το γένος Αθανασίου,
που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Αθήνα και η ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΜΙΛΗ του
Βασίλη και της Περσεφόνης
το γένος Μπινά, που γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο
Αλβανίας και κατοικεί στην
Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στην Πετρούπολη.
www.villapalatino.info
Σελίδα 4
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012
• ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ / 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ
235 € / 8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 320 €
• ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 210 €
• ΖΑΚΥΝΘΟΣ/ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 235 €
/8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 469 €
• ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΡΓΑ/ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 220 €
• ΒΟΛΟΣ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΚΑΛΑ
ΝΕΡΑ / 2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 78 €
• ΘΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ / 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 158 €
ΑΕΡ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
Α
Ε
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012
• ΣΟΦΙΑ ΑΠΟ 315€
• ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
ΑΠΟ 599 €
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ 299 €
• ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΑΠΟ 545 €
• ΡΩΜΗ ΑΠΟ 330 €
• ΜΑΛΤΑ ΑΠΟ 339 €
• ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΟ 395 €
• ΜΟΣΧΑ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ 980 €
• ΜΑΡΑΚΚΕΣ ΑΠΟ 325 €
• ΙΝΔΙΑ ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΠΟ 699 €
• ΠΕΚΙΝΟ – ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΟ 980 €
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΙΧ. – ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΧΑΝΙΑ - CRISPY WORLD RIVIERA 4* …..ΑΠΟ 170 € /ΑΤΟΜΟ/ 7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΚΑΦΙΔΙΑ – ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5*……ΑΠΟ 375 € /ΑΤΟΜΟ/ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΠΕΤΑΛΙΔΙ – SUNRISE VILLAGE BEACH 5*…..ΑΠΟ 172 €/ΑΤΟΜΟ/ 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ – POSEIDON RESORT 5*…..ΑΠΟ 275 €/ΑΤΟΜΟ/5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ SMART ALL INCLUSIVE
KERKYRA – ALEXANDROS HOTEL 4*…..ΑΠΟ 145 €/ΑΤΟΜΟ/ 7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ – CORFU HOLIDAY PALACE 5*……ΑΠΟ 285 €/ΑΤΟΜΟ/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ZANTE MARIS 4*….ΑΠΟ 190 €/ΑΤΟΜΟ/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – PORTES BEACH HOTEL 4*…..AΠΟ 249 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – REGINA MARE 3*….ΑΠΟ 245 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ – PREVEZA BEACH 3* SUP…..ΑΠΟ 190 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – THRAKI PALACE THALASSO & WELLNESS SPA 5*……ΑΠΟ 229 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΚΙΑΘΟΣ – SKIATHOS PALACE 5*….ΑΠΟ 330 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΤΗΝΟΣ – TINOS BEACH 4*….ΑΠΟ 230 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΝΑΞΟΣ – NAXOS PALACE 4*….ΑΠΟ 242 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ – PEARL BEACH HOTEL 4*….ΑΠΟ 266 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΕΛΟΥΝΤΑ – SELENA HOTEL 4*…..ΑΠΟ 225 €/7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
…….και πολλές άλλες προσφορές για φέτος το καλοκαίρι από το Exodos Travel
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Σελίδα 5
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ;
Είναι ένα σοβαρό θέμα,
διότι η συνεχόμενη αύξηση
νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τόσο
περιορισμένο χώρο θα οδηγήσει στην ερημοποίηση του
κέντρου όπως έγινε και στο
Μπουρνάζι.
Η διατάραξη της ισορροπίας
μεταξύ κατοικιών - εμπορικών
καταστημάτων - καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος,
δημιουργεί, όπως έχει φανεί,
προβλήματα στην ισορροπία
του ιστού της πόλης. Αυτό
οδηγεί στην φυγή ενοικιαστών
κατοικιών και στην ερημοποίηση του χώρου.
Το θέμα στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
την Πέμπτη 28 Ιουνίου έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος,
της παράταξης «Δύναμης
Ανανέωσης και Δημιουργίας»
Δημήτρης Κυριακόπουλος και
με παρεμβάσεις τους χαρακτήρισαν «προβληματική την
κατάσταση» ο επικεφαλής της
παράταξης Κώστας Λαλένης
και ο Αλέξης Πουλιάσης, ο
επικεφαλής της παράταξης
«Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι».
Η συζήτηση «άναψε» όταν ο
αντιδήμαρχος Οικονομικών
Αλέξιος Σταυρούλιας απάντησε σε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Σ. Μουκουβίνα
σχετικά με το πρόστιμο των
επιχειρήσεων που δεν έχουν
τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις
τους για τα
τραπεζοκαθίσματα
των καταστημάτων
που λειτουργούν.
«Είναι ντροπή το θέμα αυτό.
Με ποιο δικαίωμα κάποιος
καταλαμβάνει εξωτερικό χώρο
ή πεζοδρόμιο αν δεν
το πληρώνει;» είπε
ο επικεφαλής της
παράταξης
«Ενεργοί
Πολίτες
για την
Ανατροπή στο Περιστέρι»,
Α. Πουλιάσης.
«Είναι απαράδεκτο να μην
μπορεί να περάσει κάποιος
από τα τραπεζοκαθίσματα που
έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια» είπε ο Κ. Λαλένης.
Ο κ. Κυριακόπουλος είπε:
«Υπάρχει σωρεία παραβιάσεων και παρατυπιών στις αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ή οι
υπηρεσίες δεν κάνουν καλά τη
Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου
ξεκίνησε η απογραφή
των συνταξιούχων του ΙΚΑ
Οι συνταξιούχοι πρέπει να
προσέρχονται αυτοπροσώπως
στο πιστωτικό Ίδρυμα ή στο
κατάστημα των ΕΛΤΑ, από το
οποίο εισπράττουν τη μηνιαία
σύνταξή τους ή το εξωϊδρυματικό επίδομα προσκομίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ
(για αλλοδαπούς).
• Ενημερωτικό σημείωμα
συντάξεων β’ τριμήνου 2012.
Στο πλαίσιο της απογραφής
απαραίτητος είναι ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
Η καταγραφή θα γίνει ξεχωριστά για κάθε παροχή που χορηγεί το Ίδρυμα (κύρια, επικουρική σύνταξη ή εξωϊδρυματικό
επίδομα).
Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες
συνταξιούχων που εξαιρούνται
από τη διαδικασία προσέλευσης
στα Πιστωτικά Ιδρύματα (συνταξιούχοι που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω
πληρεξουσίου, ανήλικα τέκνα
που δεν διαθέτουν Αστυνομική
ταυτότητα ή Διαβατήριο και είναι
κάτω των 14 ετών, συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση
ανικανότητας για δικαιοπραξία
λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής) θα πρέπει ο νόμιμος
πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη
εξουσιοδότηση - θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά
στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
(Τμήματα Πληρωμών) του τόπου
κατοικίας του συνταξιούχου.
Η απογραφή ολοκληρώνεται
στις 28 Σεπτεμβρίου.
δουλειά τους ή εθελοτυφλούν ή
οι έλεγχοι δε γίνονται σωστά.
Οφείλετε να ελέγξετε τις άδειες
εκ νέου και να κάνετε δειγματοληπτικούς επανέλεγχους.
Να οριστεί
δ ι α πα ρ α ταξιακή
ε π ι τ ρ οπ ή
και να ελεγχθούν όλες
οι άδειες.
Να γίνει,
επιτέλους,
ουσιαστική
συζήτηση για την κατάσταση
στην πόλη».
Ο κ. Σταυρούλιας στο σημείο
αυτό ερώτησε τον κ. Κυριακόπουλο αν έχει να πει για κάτι
συγκεκριμένο, διότι με τον τρόπο που έθεσε το θέμα αφήνει
μομφή για τις υπηρεσίες.
«Η άδεια στον αντιδήμαρχο
Οικονομικών έρχεται αφού έχει
«περάσει» από έλεγχο των
υπηρεσιών της Πολεοδομίας,
Νομαρχίας, Υγειονομικού.
Δεν πάμε εμείς να ελέγξου-
με. Αν έχετε κάτι να θίξετε να
μας το πείτε».
Ο κ. Κυριακόπουλος επέμεινε ότι πρέπει να ελεγχθούν οι
άδειες διότι υπάρχουν ενδεχόμενες παραβιάσεις.
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεκταρία
Ευσταθιάδου έκανε παρέμβαση τονίζοντας ότι αν κάτι
έχει να καταγγείλει ο κ. Κυριακόπουλος πρέπει να γίνει
«Να ελεγχθούν όλες οι
άδειες, διότι με αυτή την κατάσταση προκαλείται ερημοποίηση του κέντρου. Υπάρχει και
άλλο θέμα. Ότι δίνονται άτυπες υπεραξίες ακινήτων».
συγκεκριμένα.
Δημιουργήθηκε νέα
ένταση.
Ο
κ .
Στα υ ρ ο ύ λιας επανέλαβε ότι
οι άδειες δεν δίνονται από
το Δ ή μ ο α ν δ ε ν υ πά ρ χ ε ι
έλεγχος από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
«Αν έχουν εκδοθεί άδειες με
βεβαιώσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες τότε εμείς δίνουμε
την άδεια λειτουργίας.
Εμείς ως διοίκηση δεν
μπορούμε να ελέγξουμε τις
αρμόδιες υπηρεσίες».
21.600 € στο Δήμο Περιστερίου
για δράσεις πυροπροστασίας
Η
4η τακτική συνεδρίαση ΣΟΠΠ
Δυτικής Αθήνας – Κατανομές πιστώσεων ΣΑΕ
4η τακτική συνεδρίαση για το 2012 του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
της Δυτικής Αθήνας (ΣΟΠΠ)
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στο
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Κώστα Παπαντωνίου με θέματα ημερήσιας διάταξης α)
την ετοιμότητα και τη λήψη
μέτρων πρόληψης για την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών
β) την εφαρμογή του μέτρου
απαγόρευσης κυκλοφορίας
οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς
περιοχές.
Στη συνεδρίαση τονίστηκε
από όλους τους συμμετέχοντες
(42 φορείς) η σημασία εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης
της κυκλοφορίας σε περίπτωση
βαθμού επικινδυνότητας 4 και
άνω και έγιναν εναλλακτικές
προτάσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του. Τονίστηκε η άμεση ολοκλήρωση
της αποψίλωσης των Ποικίλο
Όρος, όρος Αιγάλεω, Πάρκο
«Α. Τρίτσης», οικοπέδων κλπ.
και η απομάκρυνση μπαζών,
απορριμμάτων, καλωδίων κλπ.
Η απογραφή διάφορων δραστηριοτήτων στους παραπάνω
χώρους καθίσταται αναγκαία.
Προωθείται η χρήση ενιαίου
επιχειρησιακού χάρτη και κοινής συχνότητας συντονισμού
για όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.
Τέλος, αναφέρθηκαν οι κα-
23.000.000 το 2011. Αναλυτικά, για τον Δήμο Περιστερίου
ανέρχεται σε 21.600 €, για τον
Δήμο Ιλίου σε 24.600 €, για
τον Δήμο Αιγάλεω σε 22.500 €,
για τον Δήμο Αγ. Αναργύρων –
Καματερού σε 24.800 €, για τον
Δήμο Πετρούπολης σε 20.100
€, για τον Δήμο Χαϊδαρίου σε
τανομές των πιστώσεων ΣΑΕ
για δράσεις πυροπροστασίας
σε Δήμους και συνδέσμους
(απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αντ. Μανιτάκη). Για
το 2012 ανέρχονται συνολικά σε €18.400.000 έναντι €
25.600 €, για τον Δήμο Αγ.
Βαρβάρας σε 27.000 €, για τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ) σε 250.000 €,
για τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά
(ΠΕΣΥΔΑΠ) σε 150.000 €.
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 6
´ ¸ ß
´ ¸ savant, ¸ ß
, — ¨—
¨—. ¶ ¨——˚—¨ —¨—
˚—˛ , — ¨ ¸˛ˇ— ¨ ¨
¨¨— ˛ ¨ ¨— —¨
—¨ ¨ˇ—¨ ˛ ¸—¨¨¨˛,
¨—, —˛—¨, ¨
—˛ ¨—¨, ¸—¨¨¨ ¨˛, ¨˚˚—¨¨ ˚
¨—¨ —¸—¨ .¨ (•. „˝—¨¨˛, `. ‚. »¨˚—¨˛).
´¨ ¨¨ ¨ ¸ ¸ —¨— ¨ ˛
—¨ ˛ —¡¨, ¨—ˇ¨
¨—¨ ¨—¨˝ ˛—˛ ¨¨ —¨. · ¨
¨¨ —¨˛, —¨¨— ˇ˛ ¨— ˛ — ˚, ¸˛—˚— ¨ ¨—˚˛¨ ˝˚¨
—˛ ¨— ˚—˛, ˛˚—¨ ˛¨ ¨— ¨ˇ˛¨— ˚—, ¨— ˚— ˛¨—˛,
˚— ¨, ¨— ˇ˛˛,
˚¨
—˛ ˛˛.
— —¨˛ savants
¨¨˛—˝¨— ¨ ¨——¨
¨— —˛¨. — ˛¨— ¨ˇ˛ ¨ —¨˛ — ˛ˇ— ¨ ¨˛ ¨—-—¨ ˛—
¨——, —¨ ¨ˇ—¨ ¨¨˛˛ —
—˚— ¨—,
¨¨¨— — ¸—˛
¸— ˛—
¨— —. ¶
ˇ— ¨ ¨˛ ˛— ¨—
¨— ¨ ˚˚ ¨ — —¨˛, ¨¨˛—˝ ¸, — ˛ ¨¸— ˛¨
¸—-— ˛—
¨——. ¶ ¨ˇ˛ —¨˛˛ ¨ ¸—¨—˚—¨— ¨ ˛ ¨—ˇ˛—¨
˛ ˛, ¨¨ ˛
¨¨˛ ¨— ˛—
¨—— ˛ —˛ ˝˛.
´¨— ¸—— — ¨ˇ— ˚
¨ — ¨ ¨—¨—
¨ ¸, ¨ ¨
¨¨˛ ˇ˛, ¨
¨ˇ ¸— ˛—
¨—— ¨ ˛ —¨ ¨—, ˛ ¨˚˛ ˛ ¨¨¨¨˛
¸—¨¨—¨˛ ¨˚˛—˛ ¸—˚˛ (•. „˝—¨¨˛, `. ‚.
»¨˚—¨˛). ¶ ¨ , ¸ ¨— ˛
˛ ˛—, ¨ — ¸, ¨¨
¨— —¨ ˛˛ ˚—¨ —
¸¨ ˛ ˛ —˛˛, ¨— —¨ ¨——¨ ¨, ¨——˛ ¨— —¸˛—˛˛ ¨ˇ— —¨˛.
(·—˛˛ …—˛, ‡¨¨¨
˛ ·—¸—˛ ˚˚˛)
`˚ †
6 ‡˛
— `— ¿—— ¿——, 1/6/12
…„‚…˙`¶
´ ‡——˛— `— `˚ † 6
‡˛— — ¿——, ¨˝— ˛ ¨˛˚˚˛
¸—¨— ¨˚—¨ ¨˚¨ ˚¨ ˛ ·˛—˛
¯¨˚—¨, —˝¨— ˚—¨ ¨ ¨ 250 ˛.
¶ ¨¨—˛˛ ˛ ˚¸— ¨ ˚—¨ ¨˚˛ ˛ —˛ ˚¨—¨, 5 —˛ ¨¸
¨— — ¨˝— ¨—, ˇ¨ — ¨¨— ˛ ˚¨˝, ¨˚, ¨—, — ¨˚˚¨—. ¶ ¨˚—˛ ¨˛ ˚¨ ˛
·˛—˛ ¯¨˚—¨ ¸—— ¨˚——
¨¨¸—˚¨.
`˛—˝ ¨˚¨ ˚¨ ˛ ¯¨˚—¨,
¨ — 50 ·.
´ ‡.`. `˚
¿——— `˚ ¿
˛
߯¨˛
» ˚¨˛ —— ¨ ¨˚¨—˛ˇ˛ — 18 ‚— •¨
¿
¨ ˛ ¸˛˛ ¿——— `˚ ߯
¨˛. ¶ ˛ ˛¨ ˚¨˛, ¨ˇ ¨— —˛. »¨ ˛ —— ¨ —¸˛¨
. –¨˚˚˛ `— — ˛ ˚
¨¨ ¨
¨ˇ˛˛ ¨ ¨— ˝— ¨
— ¨— ¨˚¸—˛ †—¨˛ „¨˛ ¨ ¨˚¸¨— ߘ— — ¨
— ¨ ¨— ¨ —
— ¨¨¨˛¨.
´ ˚¨
˛ ¨
¨¨˛ ¨¨ ¨ —¨
˛¨¨ ¨ ¨˚¸—¨ ¨’ ˛ ˛ ·¨¸¨. ß`˛
¨— ¨ —, ¨˛ ˛ ¸˛˛, ¨˚¸˛,
¨ †—¨˛ „¨˛ — ¨— ˛ ¨˚¸ ¨— †
˚¨ ˛ ˛ ˛ ¸—˛ ˛.
˘˛ ˛ ¸˛˛ ˛¨ ¸—¸¨¨ ¨
¨¸—¨ ¿¨¨˚—˛ –¨—¨, ¨— ˚¨ ¨— ¨
¨ ¨
˛ ˛ ¸˛—˛
¨
¨¸˛ ¨— ¨
¨¸—¨ , ¨˛ — ˛ ¨
¨¨˛ , ˛ ˛ — ß`˛
¨— ¨ — ˇ¨ — ¨— — — , ¨¨ ¨— ¨¨ —
—. „¨— !
¿˛ 5 Io— 2012
·„…… …`¯¶»´‚`» ¿‚…
´¶… ˘¶˜‚`¶ ´ˆ` ¿ ´¶… –ˆ”¶
¿‚… „„¶`
””¶`·‚ ´·‚` ˜·`
߶ ¨ ˛˛ ˛
·Æ¸¨
¨¸¨—
˛ —¸—˛¨ ˚ƨ
¨ˇ˛˛
¨— ¨— ª
¸˛ , ¨———
¨— —
¨—
——
˚ƨ
. •¨
—¨ ˛ ¨˚ª ˚ƨ
¨˛ ¨ —¸———ª.
¿— ˛
¨ª— —
Ø˛ ¨—
—
¨¨˛ˇ. ¨ˇª¨ ¨ ˛ Æ˛. ª¨ ª¨ — `¨¨Æ
·¨
˚
˚—¨ ¨ ¨ˇ˛Æ—, — ˚ª˚¨
ˇ¨ ¨˚Æ ˛Æ ¨ —Æ—¨. ¶ ˛
¨¨¸—¨¨˚Æ˛ ˛ Æ˛.
¿ ´‚` ¶»·´··` ‡ˆ…»·‚`
·‚` †·»…` …·„`
Æ ¨ ¨¨ ¨
˚ ˛ ….‡., ˚—Æ, ˇ¨ ¨ ¨¨ ¨—¸—Æ;
ˆ¨ ¸Æ—¨ ˚—¨ , ¨¸
˚—¨ ¨— ƨ ¨¨.
— ¨—Æ ˛ ª¨ — ˛
» ¨ ¨Æ ¨
¨; „¨—
¨ ¨ — ߨ¸¨— ˛ —¸—˛¨. ´—
¨¨ ¨˚¨—, ¨
˚¨ Æ—, ¨— Æ—¨ ¨˚¨.
» ˇ— ˇ˛ ˚ ´Æ˚ ˛ †¨—ª ¸—˛˛, , Æ ˛ Æ˛ ¨¨¨ ¨Ø—
ߨ
—
˛
¸Æ—
—
†¨
¨—Ø˛
. ·Ø ¨ ·¨˚¨
...
ˆ´ ¿ˆ »¿·‚` … „…·‚`
`¶»· `’ ´ †‚ ˆ‚
´¨ ¨¨¨ ˛
¸ ª
¨
¨ ¨— ˛ ‡¶».., , ¨ ¨
¨¨ ˛
¨Æ ˛ ˛˛
. ߶ ˛˛ ˇ¨ ¨ˇ— ¸¨—Æ ˛ ¸—¨¨˚Æ˛ ˜ˇ—, ¨
¨.
¿— ¨ ¨
— — ¨— Æ
. æ¨ ¨¨
¸Æ—
Æ—
˛
Æ—¨. æ¨ ¨¨ˇ ¸—ب—
¨— Æ
1,80 ¨— Æ—
˛
˛ ¨
, ˚¨
߲ ˛ Æ ˇ¨
Ø.
¨ ¨— ˛ ‡¶».. ˇ
. ¶ ·ˇ—ª
!Ƹ¨ ‡—¨¨˚Æ˛
˛ ¸ ª
˚Æˇ˛, ¸ ˚¨ ˛ ¨ª ˛ ߨ¨¸—¨¨˚Æ˛.
´Ø¨ ¨¨ ˛ Æ—¨ ¨Æ ˇ—
ˇ¨ Æ —. »ª
˜Ø˛ ˇ— ˇ¨ Æ ¨ ¨¨ —
Æ—;
–††·”¶` ´˙ ‡‚„‚˙…·´‚
! ¸
¨ —
¨¨
˛
˛˛
, ·Æ˚˚
, ¨ —
–
ƨ, ¨ —— ¨ ˛
»¨ ¨—¨—.
·—
¸—¨—Øˇ˛ –¨˚˚˛
, ¨
¨Æ ¨
¨— ˛ ·Æ¸¨, Æ
— ˇ—
. ߇—¨—ˇª¨ ˚—¨ ¨Æ ¨ ¨ (˛¨"ª Æ ¨), ˛˚
ª
.
! –¨˚˚˛
¸ ¨Æ ¸ ¸¨ ¨
¨—Æ—¨ ˛
‡¶».. æ¨ ª˚¨ ¨Æ,
¨ ˝˛ª ¨ ˚—¨ ˛ ·Æ¸¨. ¶
—ª ·¨ ª¨ ˛ ‚¨¨ ¨— ˛
‚¨¨. †—¨ –¨˚˚˛ ¨ Æ ¨Æ, ¨ —
¨
—Ø ¨
¸ ¨¨
—
3.000.
¶ ·•…‚„¶ »‡
‡‚¿†»´·ˆ`¶`
¿‚·‚ „´·…´`‚
» ¨— ˛ ¨ˇ˛¨ ˛ ¨
—¨— –—˝
. ·—— ˛ ·ˇ—ª
!Ƹ¨ ‡—¨¨˚Æ˛
¨— ˇ— ¸ª
˛ Ƹ¨ ¨ ¨— »— ¨— ´¨
. »
¨˚¨
.
„¨— — ¸ ¨ªˇ˛¨ ˛ ¨˚¨ª ,
¸—— ¸—¨— ˛ —¨ ¨——¸—.
¨˝ —ˇ—Æ Ø `¨¨Æ
, –—˝
¨— „˛
¨ˇ ¨Æ—.
» ¸ ª ˛ ˛˛ `¨¨Æ
˚ª¸. ´ ¸ ˛
¨˛
¨— ˛
—˛¨
. ¨¨ Æ—¨ ¨— ¨˚—¨
¨, — ¨˛ ˛ ˛˛ Æ—
ª —˛
¨ ˛ –ª ¨ Ø ¨¨˛¨—.
¿¨¨—ªˇ˛ ˚
!——Ø, . ƨ
, ¨ˇ˚——Ø ¸—¨—Ø.
¿¨¨—ªˇ˛ ¨— ˚
˛
…¨—¨
, . –
, ¨
ª¨ —¸—ª˛
¨—¨
. „¨— 2010 ˛ –ª ¨
Æˇ
¨— ª— ¨¨ ¸——˛—
¨Æ˚¨ ¨— —¸—ª˛ .
´·”‚„ ‚ …ˆ´‚„‚ ·¯`…
¿ ´¶… ¿‚´¶`¶ –·…‚„ˆ
!— ¨˚˚¨
¨—, $¸—
˛
….‡.
¨— Æ
¿`!„, ¨ ¸Æ, ¸Æ—, ˚—¨ ¨ Æˇ¨ ¨ Æ —
—
˛
. –, —ª ˚ ˛
…¨—¨
. —¨ ¨—
˚˛ ƨ ˚—¨ ˛ —˛¨, ˛ ¨˚——˛¨ – ¿. „¨— ¨˚¨ ¨¨
¨ ¨˚˝¨—
˚—¨ ¨ ¨ ¨—Ø. „¨— Æ — ˚ ¨— ¸ ˚ ¨—¨
`ˆ‚% — ¨— ˇ¨ ˚¨ —¨ ¨¨Æ—¨. ‰ ¨ —˝—¨ ˛
¨ˇ¨
.
…¶´˙…´` ´ˆ` ¿‡·‚`ˆ`
´ˆ` ˜”†‚„ˆ`
»˚Æ
—˛¨
. ˚
˛
¨—¨
¨— — Æ— —Ƹ
¨—
˚¨˚Æ— ª ˛
——˛¨ —Æ ˛—Æ ¨˚ب
. ! –
¸¨ ¨
˛—Æ »Æ¨, ˚¨— — ¨— ˚—
¨Æ¸—
. ‡˛¨¸ª ¨Æ— ¨Æ¸— ¨— ¸ —Æ˝¨— ¨ ¨Æ— Æˇ „—¨ª
Æ— ˛ ˛¨.
¨— ¨Æ, ¨Æ ¨ ¨Æ ¨—¸—Æ Æ
$¸— ˇ¨ ¨ ¨¨˚˛ˇ
¨
¨
—˝— —
¨—
.
·˜¿”‚`´¶`
`´ ˆ¿ˆ†·‚ …ˆ´‚”‚`
´ 1923, — —¨ Æ ˛ !—¨ª
¨Æ¨˛ ˛ ¨, ˛ ˛˛ ˛
·Æ¸¨
, ˇªˇ˛ ˚
·˚¨¨
¿¸
·ª –—˛Æ. ´ ¨¨˛—— ¨ ¨ˇØ ª¨ ˛ ¨———˛¨. ˘ª— ¨— ¨¨˚ ¸—¨— ¨— —
˚—
Æ—
˛
—˛¨¨.
æ
¸—¨Æ˝ ˛ —˛¨¨, Ø
˛ —¨ ¨— —
¨—
——ª—
—¨.
´ 2012 `¨¨Æ
¸—— ˚ ˛
¨—¨
, . –, ¨ —ª. ´˛
¨———˛Æ ¸ ƨ ¨
˛ ˚˝, ˚—¨ ¨ ª¨ ¨. `
˚—
¨¨¸
.
‚ `‚´·»·…‚ ·‚…‚ ·»¿·‚‚.
‡·… ‰·ˆ… ´‚ ´ˆ` †‚…·´‚
•¨ ˚—Æ ¨
˚¨,
- , ˛ ˛ `ˆ‚% ˚—¨
¨ — Æ˛—, ¨Æ Æ
¨ˇ
, ¨—
Æ˚—, Æ—— ¨— Æ—.
„¨— ¨¨¨ ˛ ˛˛ ˛
ب
—
——, — ——, — —.
æ¨ — ¨¨—Øˇ˛ ˛ ¨ˇ—¨ `¨¨Æ, — —, ¨
¨ — ˇ¨ ¨—¨¨¨ˇ ¨ ¨—¸ ˛
˛˛
. ¨. `˛ ¸ ª
ˇ¨
¨
—¸
.
·¿…‡‚¿†»´·ˆ`¶.
·‚¿… „„¶ ”·‰¶
„¨— — ·¨— ¨—— ¨Æ˛¨
ß Æ—, ¨ ¨—
¸
¨ ¨
ª— —¸
,
¿¸
˛
‡˛¨¨
. ‡ ¨¨
¨ ¸—¨Æ ¨— —
—Æ˝
.
Æ ˛¨— ¨— — — »¨—
¨ ¨ ——¨ ˚¨ ˚—Æ, —
¨
—
. †—’ ¨ ˚ª ¨ —˚— ˛ ˛ ߨ¨¸—¨¨˚Æ˛.
Ȭ
ª˚˛ ——ª
„˛
ß ¨ ª¨¨ ¨— ¨¨ . ´ ˇ— ˇ¨ ¨¨Æ ˛ ˛ ¨¨¸—¨¨˚Æ˛.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Σελίδα 7
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με ερωτήσεις σχετικά με
σημαντικά θέματα ξεκίνησε
η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Περιστερίου την
Πέμπτη 28 Ιουνίου.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης,
επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου ερώτησε σχετικά με το θέμα των 90
καθαριστριών των σχολείων
στο Δήμο
Περιστερίου, των
οποίων οι
συμβάσεις
έληξαν στο
τέλος Ιουνίου και
απολύθηκαν. «Εμείς
θα αγωνιστούμε για το θέμα.
Θέλω να ξέρω και ρωτώ τη
διοίκηση τι θα γίνει με το
θέμα. Είστε διατεθειμένοι να
πάρετε μέτρα για να μείνουν
οι εργαζόμενες στη θέση
τους;». Επίσης ερώτησε για 11
εργαζόμενους του Δήμου που
άλλαξαν θέση και πήγαν από
την καθαριότητα στο πράσινο. «Είχατε δεσμευτεί ότι τα
ίδια οικονομικά προνόμια θα
τα έπαιρναν αν πήγαιναν στο
πράσινο. Είναι διατεθειμένη
η διοίκηση να τηρήσει τη
δέσμευσή της;».
Η Αντωνία Αθανασοπούλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή
Κίνηση»
Περιστερίου ερώτησε επίσης σ χετικά με το
θέμα των
καθαριστριών. «Η
διοίκηση
θα τηρεί τον Καλλικράτη ή
όχι; Γιατί αλλού λέει ότι τον
τηρεί και αλλού όχι», τόνισε
η κ. Αθανασοπούλου. Επίσης
ερώτησε σχετικά με ύπαρξη
«παράνομης χωματερής»,
«δίπλα στην ήδη υπάρχουσα
παράνομη χωματερή στο
χώρο του Γκαράζ», όπως είπε.
«Ο ιδιώτης μιμείται το Δήμο,
όπως βλέπουμε. Τι ενέργειες
έχει κάνει ο Δήμος; Πήρε
κάποια μέτρα;» Τέλος, αναφέρθηκε στην είσοδο ποδηλάτων στο Άλσος. «Υπάρχουν
πολίτες που δεν επιτρέπεται
να βάλουν τα παιδιά με τα
μικρά της ποδηλατάκια στο
Άλσος. Ήμουν παρούσα σε
διαπληκτισμούς με το φύλακα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος
όμως να μπουν τα μικρά ποδηλατάκια. Επίσης θέλω να
επισημάνω ότι ο διάδρομος
για το περπάτημα είναι πολύ
μικρός και ήμουν μάρτυρας
σύγκρουσης πεζών και πολίτη που έτρεχε στο διάδρομο.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη
ανάγκη από τον κόσμο να
βγαίνει και να πηγαίνει σε χώρους πρασίνου, αλλά γίνεται
κοσμοσυρροή. Πότε επιτέλους
θα απομακρυνθεί, όπως οφείλει, το γκαράζ και η παράνομη
χαβούζα στο χώρο του, ώστε
να ενοποιηθεί και να γίνει ένα
μεγάλο Άλσος, κατάλληλο για
τους πολίτες;»
Ο δημοτικός σύμβουλος
Στέλιος Μουκουβίνας, από
την αξιωματική αντιπολίτευση, έθεσε τα εξής ερωτήματα:
1ο. Στο παρκάκι και την παιδική χαρά επί της οδού Χίου
το συρματόπλεγμα έχει πέσει,
δεν υπάρχει φύλαξη και εισέρχονται διάφορα παραβατικά
άτομα δημ ι ο υ ργ ώ ντας προβλήματα
στους περιοίκους. «Να
φτιαχτεί το
συρματόπλεγμα και
να περνά
και η Δημοτική Αστυνομία
για να κλειδώνει το πάρκο το
βράδυ».
2ο. «Σε πλατείες του Δήμου
έχουν απ’ τη μια κάνει τα
καταστήματα κατάληψη με
τραπεζοκαθίσματα χωρίς να
πληρώνουν γι’ αυτά και απ’
την άλλη άλλα καταστήματα
πληρώνουν δυσβάσταχτα
μεγάλα πρόστιμα για τη μη
έγκαιρη καταβολή δημοτικών
τελών. Τι γίνεται μ’ αυτά;»
3ο. «Οι καθαρίστριες είναι
ένα από τα ζητήματα που
τέθηκαν, υπάρχουν όμως και
άλλα θέματα πολύ σημαντικά
στα σχολεία και προβλήματα
στα σχολικά κτίρια για τα
οποία πρέπει να υπάρξει συζήτηση, ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για
την παιδεία, πριν την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς το
Σεπτέμβρη».
Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου
και Καθαριότητας Βασίλειος
Λώλος απάντησε στις ερωτήσεις που
τ έ θ η κα ν :
« Γι α τ ο
θέμα των
εργαζομένω ν π ο υ
είπε ο κ .
Τη μ π λ α λέξης έχει
ενημερωθεί και ο Σύλλογος Εργαζομένων και έχει τακτοποιηθεί
όπως πρέπει, προς όφελος
των εργαζομένων».
Συνέχισε σχετικά με την
«παράνομη χωματερή» τονίζοντας ότι δεν είναι σε χώρο
του Δήμου αλλά σε ιδιωτικό
χώρο και έχει ειδοποιηθεί ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος.
«Σχετικά με την ερώτηση
του κ. Μουκουβίνα για την
παιδική χαρά επί της οδού
Χίου και Χανίων τρεις φορές
έχουν ήδη πάει οι σιδεράδες
και έχουν κολλήσει τα συρματοπλέγματα, αλλά κάθε
βράδυ κάποιοι «επιτήδειοι»
τα χαλούν και τα σπάνε. Δεν
έχουμε άλλη δυνατότητα από
το να επισκευάζονται κάθε
φορά από τους εργαζόμενους
στο Δήμο».
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας
θεόδωρος Αρβανίτης για το
θέμα των καθαριστριών είπε:
«Υπάρχει νόμος που προβλέπει οι νέες προσλήψεις των
καθαριστριών να γίνονται
μέσω του ΑΣΕΠ. Περιμέναμε
κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις
αν αυτό
θα ισ χύει
για τη νέα
σχολική
χρονιά.
Δεν είχαμε
σχετική διευκρίνιση και δε
γνωρίζουμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι οι υπηρεσίες
και οι Πρόεδροι των Σχολικών
Επιτροπών, Ν. Μιχαλόπουλος
και Ν. Κασουρίδης, έχουν
κάνει τις απαραίτητες μελέτες και ξέρουμε τις ανάγκες
των σχολείων. Περιμένουμε
σχετικές πληροφορίες από το
Υπουργείο Εσωτερικών».
Για το θέμα των απολύσεων των καθαριστριών είπε:
«Αυτό ισχύει την τελευταία
εικοσαετία. Οι εργαζόμενες με
σύμβαση στην καθαριότητα
των σχολείων, βάσει των συμβάσεων που έχουν υπογράψει
λήγουν 30 Ιουνίου. Επομένως
δεν γίνεται πρώτη φορά αυτό,
αλλά κάθε χρόνο. Και τη νέα
χρονιά σχεδόν όλες, επαναπροσλαμβάνονται. Αν, λοιπόν,
ισχύσει το παλιό καθεστώς δε
θα υπάρξει πρόβλημα για τις
καθαρίστριες που εργάζονταν
ως σήμερα, Αν, όμως, υποχρεωθούμε να προχωρήσουμε σε
προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ
είναι ένα πρόβλημα που θα
το δούμε».
Επίσης ο κ. Αρβανίτης επεσήμανε ότι για την πληρωμή
των καθαριστριών κατά το
σχολικό έτος 2011-2012 ο
Δήμος έχει πάρει το 30% των
χρημάτων και το 70% για την
πληρωμή τους έχει δοθεί από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
Οικονομκών έως να δοθούν
τα χρήματα από την πολιτεία.
«Το τελευταίο 4μηνο έως και
σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών επί της ουσίας δε
λειτουργούσε και δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα πάρουμε
τα υπόλοιπα χρήματα που
πρέπει να αποδοθούν στο
Δήμο».
Καταλήγοντας είπε: «Θε-
ωρώ πως πρέπει, όπως το
ζητά η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα
Περιστερίου, να μπει το θέμα
σε ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ίσως
και την επόμενη εβδομάδα αν
υπάρχουν εξελίξεις και ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλιώς δεν υπάρχει
νόημα. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι
πρέπει, έχουμε ασκήσει πιέσεις
διότι είναι πολύ σοβαρό θέμα.
Είμαστε στην αναμονή, εμείς
είμαστε πανέτοιμοι και θα
σας ενημερώσουμε αμέσως
όταν έχουμε ενημέρωση. Και
σχετικά με το ερώτημα του κ.
Μουκουβίνα για τα προβλήματα στην παιδεία θα γίνει
ειδική συνεδρίαση την πρώτη
εβδομάδα του Σεπτέμβρη».
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξιος Σταυρούλιας
είπε σχετικά με το θέμα των
καθαριστριών: «Είναι γεγονός ότι 90 καθαρίστριες των
σχολείων
απολύονται. Αυτό
γίνεται
επί σειρά
ετών. Εμείς
δεν είπαμε
ότι δε θα
υπάρχουν
καθαρίστριες στα σχολεία το Σεπτέμβρη, αλλά θα αλλάξει
ο τρόπος πρόσληψής τους.
Με επισκέφθηκε το Σωματείο
Εργαζομένων και δεσμεύτηκα
προσωπικά, όπως και η διοίκηση ότι θα προσπαθήσουμε
να συνεχίσει το ίδιο καθεστώς
πρόσληψης. Αλλά να μη συγχέουμε τα θέματα. Βεβαίως
είναι σοβαρό το θέμα ότι 90
εργαζόμενες, που εργάζονται
επί σειρά ετών και με μικρές
αμοιβές, απολύονται, αλλά
εμείς, όπως είπαμε, παρακολουθούμε το θέμα και θα
κάνουμε ό,τι είναι δυνατό.
Δεν μπορούμε να απολογηθούμε για τον υπουργό και το
υπουργείο».
Για τα τραπεζοκαθίσματα
ο κ. Σταυρούλιας είπε ότι
τριπλασιάζεται το πρόστιμο
για όσους επιχειρηματίες δεν
έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
«Εμείς πρέπει να στέλνουμε
στο ελεγκτικό τις καταστάσεις
με τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Και βάσει του νόμου πρέπει
όσοι έχουν οφειλές να πληρώσουν πρόστιμο. Αυτό δεν το
ορίζουμε εμείς αλλά το υπουργείο. Εμείς έχουμε εισηγηθεί να
αλλάξει το πρόστιμο».
Ο αντιδήμαρχος Τάσος
Θεοδωράκος απάντησε ότι
για την
«παράνομη χωματερή»,
όπως είπε
η κ. Αθανασοπούλου, επί
των οδών
Λάρνακος
και Αγ. Βασιλείου, έχει γίνει
έλεγχος και θα επιβληθούν οι
νόμιμες κυρώσεις.
«Για το θέμα των καταστροφών στο συρματόπλεγμα στο
παρκάκι της οδού Χίου γίνονται έλεγχοι, αλλά η Δημοτική
Αστυνομία δεν κυκλοφορεί
μετά τις 9.30 το βράδυ και δεν
οπλοφορεί οπότε δεν μπορεί
να αντιμετωπίσει κάποιες παραβατικές συμπεριφορές. Θα
γίνει σχετική αναφορά στην
Αστυνομία για να επιληφθεί
του θέματος».
Η Νεκταρία Ευσταθιάδου
πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου είπε ότι είναι
πλέον κουραστικό να ακούγονται συνεχώς από κάποιους
δημοτικούς συμβούλους οι
χαρακτηρισμοί
«χωματερή» ή «χαβούζα» για
το Γκαράζ
του Δήμου.
«Δε θα
προσπαθούμε κάθε φορά να αποδεικνύουμε ότι δεν είναι έτσι
η κατάσταση. Κάποτε είχε
χαρακτηριστεί «χαβούζα»
και σωστά είχε γίνει αυτό, δεν
μπορούμε όμως μετά από τις
παρεμβάσεις που έγιναν, τον
καθαρισμό του χώρου και
τον νέο τρόπο λειτουργίας
της καθαριότητας που μας
εξασφαλίζει και καθαριότητα και μακροβιότητα, και να
κρατήσετε τη λέξη γιατί σε
κάποιους μήνες μπορεί ο εξοπλισμός του κάθε Δήμου να
γίνει σημαντικός παράγοντας
της επιβίωσης της υπηρεσίας
καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή
δεν έχουμε καμιά «χαβούζα» και έχουμε δημιουργήσει
όλες τις προϋποθέσεις για να
παραμείνει η καθαριότητα
στο Δήμο για πολλά χρόνια
ακόμη».
Η αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων και Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου είπε σχετικά: «Γνωρίζουμε ότι έχει ήδη
ξεκινήσει το πρώτο μέρος για
την απομάκρυνση του Γκαράζ. Κοινό όνειρο
όλων μας
ε ί να ι να
φύγει το
Γκ α ρ ά ζ
της πόλης
από αυτό
το κεντρικό σημείο,
να γίνει ανάπλαση της περιοχής και να δημιουργηθεί Μητροπολιτικό Πάρκο. Αυτό θα
ξεκινήσει πολύ σύντομα».
Η κ. Αθανασοπούλου επεσήμανε ότι θα συνεχίσει και θα
γίνει πιο έντονος ο αγώνας για
την απομάκρυνση του Γκαράζ
και της «χαβούζας».
Θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης
Τέθηκε το θέμα «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου 2012 για πληρωμή ερ(συνέχεια στη σελίδα 8)
Σελίδα 8
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(συνέχεια από τη σελ. 7)
γαζομένων» ως κατεπείγον το
οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.
Θέμα Ημερήσιας
διάταξης
Το θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο τέθηκε σε
ψηφοφορία ήταν: «Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην
αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.), το οποίο
εισηγήθηκε η πρόεδρος του
ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη.
Ο κ. Τημπλαλέξης τοποθετήθηκε σχετικά: «Από πού
κόβονται αυτά τα επιδόματα
και δώρα εορτών που αναφέρονται στην εισήγηση;
Είναι από τις περικοπές του
μνημονίου στους μόνιμους
υπαλλήλους του Δήμου; Δεν
τα είχατε προβλέψει κατά τον
προϋπολογισμό αυτά;»
Η κ. Κορόγιαννη απάντησε: «Έχουν συνταξιοδοτηθεί
πλέον πολλοί εργαζόμενοι και
πιστεύουμε ότι τα χρήματα θα
μας επαρκέσουν. Άρα, παίρ-
νουμε απ’
τον κωδικό αυτό
χρήματα
για να ενισχυθούν
κάποιοι
άλ λοι, να
πληρωθούν εργαζόμενοι με Stage. Δεν περικόπτεται απολύτως τίποτε από
τους εργαζόμενους».
Ο κ. Τημπλαλέξης είπε πως
δημιουργείται οξύμωρο. «Μια
φορά το μήνα, λοιπόν, πρέπει
να συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο για να επικυρώνει
την πληρωμή των εργαζομένων, αντί όλοι αυτοί οι
εργαζόμενοι να είναι στο οργανόγραμμα του Δήμου. Αυτό
είναι αντίφαση. Δεν θα έπρεπε
να διεκδικήσουμε όλοι, όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο, τη μόνιμη και σταθερή δουλειά όλων;
Το ψηφίζουμε με επιφυλάξεις
και την τοποθέτησή μου».
Το θέμα ψηφίστηκε όμοφωνα.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Γιόρτασαν τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Ηπείρου
με ηπειρώτικους χορούς και τραγούδια στο Πάρκο της Νέας Ζωής
Το Σάββατο 23/06/2012 στο
Άλσος Νέας Ζωής Περιστερίου,
η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» διοργάνωσε
με απόλυτη επιτυχία καλοκαιρινό Παραδοσιακό Ηπειρώτικο
τους Ηπειρώτες στην ιδιαίτερή
τους πατρίδα. Η ορχήστρα του
Νίκου Φιλιππίδη συνοδευόμενη από εκλεκτούς Ηπειρώτες
τραγουδιστές, επιμελήθηκε
του καλλιτεχνικού μέρους και
αίτερα σε εποχές δύσκολες, διατηρούν την παράδοση και τους
συνεκτικούς δεσμούς όλων των
Ηπειρωτών αναλλοίωτους. Το
νέο διοικητικό συμβούλιο που
προέκυψε μετά τις εκλογές της
Ο πρόεδρος κ. Κώστας Γκούντας απευθύνει χαιρετισμό
Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κων. Παπαντωνίου
Ο κ. Δημ. Κελάφας
Διακρίνονται από αριστερά οι κ.: Ζήκος Κόντης, Κων.
Παπαντωνίου, Δημ. Κελάφας, Χρ. Χούτας, Θ. Παπαχαραλάμπους
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 32 Τηλέφωνο : 210 – 5782803
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου με ομόφωνη απόφαση του στηρίζει τον αγώνα των Σχολικών Καθαριστριών.
Έναν αγώνα ο οποίος είναι ουσιαστικά αγώνας επιβίωσης, διότι
η επί χρόνια εργαζόμενες σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τομέα χάνουν την
εργασία τους.
Με την ανεργία να καλπάζει και την οικονομία σε ύφεση, 90 εργαζόμενοι που επί πολλά χρόνια απασχολούνται στην καθαριότητα των
σχολείων, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση το Σεπτέμβριο να μην έχουν
αντικείμενο εργασίας αφού λήγουν οι συμβάσεις τους και δεν τους έχουν
ενημερώσει ακόμη για το τι πρόκειται να γίνει.
Αρωγός και συμπαραστάτης στον αγώνα τους ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου καθώς και η Λαϊκή
Επιτροπή, μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου
απαιτούν την άμεση πρόσληψη του προσωπικού από τη στιγμή που
καλύπτει πάγιες και διαρκής ανάγκες.
Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μείνει χωρίς δουλειά και κανένα
σχολείο χωρίς προσωπικό καθαριότητας. Η υγεία και η ασφάλεια των
παιδιών είναι πάνω από όλα.
Ο σύλλογος εργαζομένων καλεί την τοπική κοινωνία, τον τύπο, καθώς
και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του δήμου μας, να δείξουν την
απαραίτητη ευαισθησία στο θέμα, για να μην γίνουν και αυτοί οι εργαζόμενοι απλά στατιστικά νούμερα στους καταλόγους των ανέργων.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-57.18.023 / 6980305482
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στο τέλος του μήνα πετάγονται στο δρόμο 90 καθαρίστριες των
σχολείων στο Δήμο Περιστερίου, που δουλεύουν με σύμβαση.
Στην συνάντηση με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, με επιτροπή από τις
καθαρίστριες και την Λαϊκή Επιτροπή Περιστερίου, η απάντηση ήταν ότι
θα εφαρμοστεί ο νόμος. Με λίγα λόγια αυτό σημαίνει η εφαρμογή του
«Καλλικράτη» για τους εργαζόμενους, νέοι φόροι, κατάργηση παροχών
- κοινωνικής πρόνοιας, απολύσεις, με σκοπό όπως και σε άλλους τομείς
και ο τομέας της καθαριότητας να δωθεί στους ιδιώτες.
Εκτός από το απαράδεκτο γεγονός της απόλυσης 90 εργατριών,
μπαίνει και σε κίνδυνο η υγεία των μαθητών από τον Σεπτέμβρη.
Απαιτούμε να μην γίνει καμία απόλυση, να συνεχίσουν οι εργάτριες
την δουλειά τους.
Ζητάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει συζήτηση και να
τοποθετηθούν όλοι οι σύμβουλοι.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες
σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια
πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και
σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή,
πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977-215843 κ. Δημήτρη.
Πανηγύρι. Τις εορταστικές μας
εκδηλώσεις για την συμπλήρωση
100 χρόνων Ελεύθερης Ηπείρου
τίμησαν με τη παρουσία τους
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού
τομέα Αθηνών κ. Παπαντωνίου Κωνσταντίνος, ο Δήμαρχος
Περιστερίου κ . Παχατουρίδης
Ανδρέας ,ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κελάφας Δημήτρης, Αντιδήμαρχοι
και Δημοτικοί Σύμβουλοι της
πόλης.
Τα χορευτικά τμήματα της
Ένωσης προσέδωσαν ιδιαίτερο
χαρακτήρα στο πανηγύρι καθώς
με τις παραδοσιακές τους στολές
χόρεψαν λατρεμένα τραγούδια
της Ηπείρου ταξιδεύοντας όλους
διασκέδασε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες τους 3.000 Ηπειρώτες και όχι μόνο που έδωσαν
το παρόν.
Εκδηλώσεις σαν και αυτή ιδι-
4ης Απριλίου έχει θέσει ως κύριο
στόχο της Ένωσης Ηπειρωτών
Περιστερίου τη διατήρηση και
συνέχιση της παράδοσης και
της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Ηπείρου μέσω ποιοτικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων που
θα είναι πάντα μπολιασμένες
από το μεράκι και την αγάπη για
την Ήπειρο, προσαρμοσμένες
στα οικονομικά δεδομένα της
εποχής ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν με
το μικρότερο δυνατό κόστος να
τις απολαύσουν.
Στην Ένωσή μας λειτουργούν
χορευτικά τμήματα υπό την επίβλεψη των χοροδιδασκάλων κ.
Νίκου Παπαδιώτη, Ευάγγελου
Κουτσοπάνου. Τα χορευτικά
τμήματα ξεκινούν τις δραστηριότητές τους τον Σεπτέμβρη και
διαρκούν έως 30/6.
Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στις δραστηριότητες της
Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου
μπορεί να γραφτεί μέλος, με την
ετήσια συνδρομή να ανέρχεται
στα 5 ΕΥΡΩ.
Τηλ. Επικοινωνίας:6938700493
κ .Γκούντας Κώστας,6936877096
κ . Τσ ί μ α - Τα σ ο ύ λ α Ε ύ η,6978232968 κ. Σταμάτης Θάνος.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Το «Σήμα», η Ιδέα και ο Σκοπός
του «Μαζί» Κοινωνικού Ιατρείου
Αλληλεγγύης Περιστερίου
Πως θα ήταν εάν κάποιος άνεργος
Είναι ο μόνος δρόμος! Αλληκαι ανασφάλιστος όταν αρρωσταίνει λοϋποστήριξη.
μπορεί να βρίσκει συμβουλή και
«Τα τελευταία δύο χρόνια στην
βοήθεια, φάρμακα και παρη- Ελλάδα βιώνουμε μια βίαιη και
γοριά χωρίς να χρειάζεται να πλη- ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού
ρώσει; Πως θα ήταν εάν τα παιδιά επιπέδου. Η ανεργία, η δραματική
εμβολιάζονταν και φροντίζονταν τα μείωση μισθών και συντάξεων και οι
δόντια τους πριν αρχίζουν να έχουν απάνθρωποι και υπέρογκοι φόροι και
προβλήματα.; Πως θα ήταν εάν η χαράτσια οδηγούν ένα μεγάλο τμήπρόληψη με μαστογραφία και PAP μα του Ελληνικού λαού σε οικονοτεστ ήταν αυτονόητο δικαίωμα όλων μικό αδιέξοδο και στην απώλεια της
των γυναικών;
ασφαλιστικής
Σε μια εποχή
κάλυψης. Ταυτόπου όλοι τείχρονα βλέπουμε
νουν να πιστέτο Δημόσιο Σύψουν ότι δεν
στημα Υγείας
υπάρχει άλλος
να καταρρέει,
δρόμος. Ότι
την κοινωνική
καλά αυτά που
και προνομιαλέτε αλλά είκή πολιτική να
ναι ρομαντικά,
εξαφανίζονται.
γραφικά, έξω Το σήμα του “Μαζί” Κοινωνικού Ιατρείου Υπάρχει όμως
από την πραγκαι η φωτειΑλληλεγγύης Περιστερίου
ματική ζωή και
νή πλευρά της
«δεν γίνονται αυτά τα πράγματα». κρίσης, η αλληλεγγύη. Τα ΚοιΌτι η υγεία και η παιδεία είναι αγαθά νωνικά Ιατρεία προσφέρουν δύο
που μας ανταποδίδονται μετά από βασικά εφόδια στον ανήμπορο και
σκληρή δουλειά και που δεν ανήκουν φοβισμένο πολίτη, ελπίδα και
δικαιωματικά σε κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δύο όπλα που τον
ζωή. Που έχουμε ξεχάσει τι σημαί- μετατρέπουν από ανήμπορο και
νει να λειτουργούμε σαν ομάδα η φοβισμένο πολίτη σε μαχητικό
οποία δουλεύει συλλογικά, για να οπλίτη. Ένας πολίτης-οπλίτης που
μπορούμε όλοι να μορφωθούμε και μπορεί πλέον να αντισταθεί και να
να θεραπευτούμε. Που η έννοια ανατρέψει όλα εκείνα τα σχέδια που
της συντροφικότητας θεωρείται τον έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση
ξεπερασμένη
και τον μαρασμό.»
Θελήσαμε να δούμε πως θα
Επίπεδο δράσης:
είναι εάν….. «μαζί μπορούμε»
• Διάγνωση και φαρμακευτική αντιΤο Ιατρείο μπορούν να επισκεμετώπιση των ιατρικών προβληφθούν δωρεάν όλοι οι ανασφάμάτων των συμπολιτών μας
λιστοι δημότες Περιστερίου. Το • Ομάδα Ψυχολογικής υποστήΙατρείο δεν απευθύνεται σε άτομα
ριξης
που έχουν δυνατότητα να προσεγ- • Παιδιατρική ομάδα
γίσουν το σύστημα υγείας με άλλο
Συντονιστική επιτροπή: Πηγή
τρόπο (Διαθέτουν ταμείο Πρόνοιας ή Χ. Τάρλα ,Γιώργος Βαθιώτης,
έχουν άλλου είδους ασφάλεια)
Αθανάσιος Θεοδώρου Μάριος
Ο σκοπός του Ιατρείου είναι Σίμος, Καραμιχάλης Γιώργος
η στήριξη των ανθρώπων που δεν και εκπρόσωπος Μητρόπολης
έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγεία, Περιστεριού
φάρμακα και εμβόλια.
Για το «Μαζί» Κοινωνικό Ιατρείο
«Όλοι μαζί μπορούμε…» να
Αλληλεγγύης Περιστερίου
κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη,
Η Επικεφαλής Συντονιστικής
τη συλλογικότητα, την, την αλληεπιτροπής
λοβοήθεια.
Τάρλα Πηγή MD, MSc
Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα
του ακινήτου επί της πλατείας Κυπρίων Αγωνιστών,
στις οδούς Παγασών και Αγ. Πολυκάρπου
Ο δημοτικός σύμβουλος
Δημήτρης Κυριακόπουλος κατά τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε το θέμα
του ακινήτου επί της
οδού Πελασγίας και
Παγασών,
δίπλα στην
πλατεία
Κυπρίων
Αγωνιστών,
επί της οδού Αγ. Πολυκάρπου.
«Το ακίνητο, που είναι ιδιοκτησίας Δέγλερη και λοιπών
συγγενών, ενοικιάστηκε σε
νέο ενοικιαστή, ο οποίος τέλεσε πολεοδομικές παραβάσεις
πέραν του ακινήτου με προεκτάσεις. Πρέπει να λυθεί το
θέμα και να ισχύσει ότι ισχύει
βάσει νόμου. Το θέμα μπήκε
στη Δημοτική Κοινότητα και
ο σύμβουλος της παράταξής
μας διαμαρτυρήθηκε σχετικά.
Πρέπει να μάθουμε τι γίνεται
για το θέμα.
Παρέμβαση έκανε ο διαμερισματικός σύμβουλος
Δ. Έλληνας ο οποίος έντονα
Εξόρμηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
για την οικονομική στήριξη των Χαλυβουργών
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012, η πρώτη
προγραμματισμένη εξόρμηση
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» στο
Άλσος Περιστερίου, στα πλαίσια
της οικονομικής στήριξης του
ηρωικού αγώνα των χαλυβουργών. «Η ανταπόκριση του κόσμου
ήταν συγκινητική, στέλνοντας
μαζικά θερμούς αγωνιστικούς
χαιρετισμούς στους απεργούς χαλυβουργούς και εκδηλώνοντας τη
συμπαράστασή τους στον αγώνα
που δίνουν και τη θέλησή τους να
συνεχίσουν μέχρι τη νίκη. Μόνιμη
επωδός ήταν η θέση ότι οι χαλυ-
Σελίδα 9
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
βουργοί έχουν υπερηφάνεια.
Ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε
το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί
συμπαραστέκονται στους απεργούς, καλώντας μας ταυτόχρονα
να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία
του ανυποχώρητου αγώνα και αναγνωρίζοντας πολλοί την ιστορική
αγωνιστική αξία του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεχίζει πιο αποφασιστικά τις εξορμήσεις του στο Άλσος, γιατί γνωρίζει
πολύ καλά ότι χωρίς την αλληλεγγύη των εργαζομένων οι απεργοί
χαλυβουργοί δε θα έφταναν μέχρι
εδώ και ότι η νίκη των χαλυβουργών θα είναι νίκη όλης της εργατικής τάξης» τόνισαν οι εκπρόσωποι
του Δ.Σ. του Συλλόγου και επεσήμαναν ότι θα συνεχιστούν οι προγραμματισμένες εξορμήσεις.
φώναξε για καταπατητές και
για ζημιές στο όχημά του όταν
διαμαρτυρήθηκε σχετικά. «9
χρόνια διαμαρτυρόμαστε για
γείλει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και είχαμε ενημερωθεί. Άμεσα η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας κ. Α.
Το ακίνητο επί των οδών Αγ. Πολυκάρπου, Παγασών και Πελασγίας
το θέμα. Πριν 3 χρόνια πήραμε
αποφάσεις να καθαριστούν τα
αυθαίρετα, αλλά όχι μόνο δεν
καθαρίστηκαν, αλλά το πήρε
νέος ενοικιαστής, μετά τον κ.
Χριστονάκη, ο οποίος θέλησε
να κάνει νέες προεκτάσεις. Ο
νέος ενοικιαστής με βρήκε και
μου είπε ότι έχει γνωστούς και
θα συνεχίσει τις προεκτάσεις.
Έγινε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον κύριο αυτόν. Περιμένω από εσάς να μου πείτε
τι θα γίνει με το θέμα».
Ο αντιδήμαρχος
Πολεοδομίας Παναγιώτης
Λύκος είπε
σχετικά:
«Στο ακίνητο υπήρχε ο
επαγγελμα-
Μιχαλοπούλου μας ειδοποίησε ότι ο νέος ενοικιαστής
θέλει να κάνει επέκταση και
να εγκατασταθεί. Αμέσως κινηθήκαμε και την άλλη μέρα
η Δημοτική Αστυνομία και η
Πολεοδομία Περιστερίου πήγε
στο σημείο και απαγόρευσε να
υπάρξει οποιαδήποτε εργασία
στο χώρο. Ως φαίνεται ο ενοικιαστής έμαθε ότι εσείς κάνατε
την καταγγελία γι’ αυτό και σας
απευθύνθηκε. Εμείς είμαστε
ξεκάθαροι και οι κινήσεις μας
ήταν βάσει του νόμου, σταματήσαμε αμέσως τις εργασίες και
ειδοποιήσαμε ότι εκεί δεν μπορεί να γίνει καμιά εργασία».
Ένταση υπήρξε εκ νέου με
τον κ. Έλληνα ο οποίος είπε
γιατί ο χώρος δεν καθαρίζεται
τόσα χρόνια. «3 χρόνια δεν έχει
καθαριστεί και δεν έχει γίνει
τίποτα».
Ο Κ. Λαλένης, ο Δ. Έλληνας και ο Δ. Κυριακόπουλος
Ο Κ. Παπλωματάς και ο Ζ. Καπράνας, πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ.
τίας κ. Χριστονάκης ο οποίος
έφυγε και ήρθε νέος ενοικιαστής που θέλει να βάλει ξύλα
στο χώρο.
Ο κ. Έλληνας είχε καταγ-
Ο κ. Λύκος είπε, εκ νέου, ότι
οι διαδικασίες σταμάτησαν
αμέσως και ειδοποιήθηκαν οι
ενοικιαστές ότι απαγορεύεται
οποιαδήποτε εργασία.
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 10
¶
¿˛
·—
´˛
‡—˛
´˛
¿˛ 5 Io— 2012
‚
—¨
†¨— †—˚ ¯—
—
·¸— ˛ ¨ˇ˛ —¨ ¨— ˛ —¨ —
¨— ¨— ¨—, ¨ ¨— ¨
—, ˛ ¸—¸¨
¨—¨.
·¸ ¨—¸— —¨ ¨—¨
—˛
—˚—¨ ¨’ »¨— ˛
¨—˛ »¨˛, ¨ †ˇ—, ¸¨ —˚— ¨ ¨— ˛
¨˚¨˛ ¨ˇ, ˛ ˛
»—¨—¨—˛ ·¨—¨, — `¨˚˚¨—, —¸, ¨ ¨,
¨ ¨—¨ ¨—¨, ¸—¸¨ ˛
—¨, ¸¨¸ —¨ ¨¨
˛ ·˛—˛ ·—¨—¨, ˚—¨ ¨ ¨¨˛— ¨— ¨ ¨— — ——
†¨— ˛ ¿¨¨˚¨, —
˛˛ — 19 ¨ —¨. ˜˚¨ ¨ 83 , ¨˛
— 5 ¨—¸—¨ ¨— 11 ˚˚—¨ ¨—
—¨ —˛ ˛—¨ ˛ ·¨— ¸˛.
„ ˜——¨ ˛ˇ
˛ ¨˚˛ ¨ ¨—¨ (1901), ¨ ¨ 2
¨¸ ¨— 4 ¨¸ ¨— ˛ ¨ —¨— ˚¨ ¨¸ »—
¨˛ ¨¨ ¨¨¨˛, ¨ ¨, —. „¨— ˛¸—¨ ˚—¨— »—
¨˛—ˇ
—
¨ ¨¸ ¨¨ ¨— ¨
¸ ¨¨ .
·—, ¨ — ¨¸
— — ˚¨—¨ ¸ †ˇ—, ˚¨ ˛¨
¨—— ˚—¨ -—¨ - ˛ •¨— ˛. „¨— ¨¨
¨ ¨ ¨ ¸¨ ˚—¨ — ¸ ˛ ˜——˛ `
˛ ˇ˛, ˛ —¨ —
—
—.
— ¸— ¨¨¨ ¨ ˛ ˛— —˚—, ˛ ˛
Æ ˛ ª˛ »—¨—¨— ¿
, „
˜—
—Æ ª
¨’ ˛ ¨ª — ,
¨— Ø ¨ ,
—¸ ¨ ˇÆ— ¨ ¨—Æ
¨. `Øˇ˛ Æ— — —¸—¨ ¸ ¸—ˇª ¨—— , ¨Æ ª ˚¨, ª¨ ˚Æ
¨¸ »—Æ
˛,
¨ . `˛ —¨, ¨—
— ˛ ¨
ª , ¸¸¨
˛—Æ ¨¨
Æ˛ ¨—Ø, —¸— —¸ˇ …¨
—, ¨’ ¨—
˛ ˚¨¨, ¨ ¸ ˚— „ب, ¨˝ ¨— —
Æ
¨
¨.
—˛, ˛¨ —
— . „¨— —
¨—¨— —˚— ¨¨ —.
(„¨¨ ¸ —¨ ˛ ¨ˇ˛, — ¨ ˛—
— — — †¨— †ˇ—, — — „, ¨— ‡˛¨
— ˛
, ¨—¨ ¨—˛ ˚¨˛ —¨— ¸ ¨’ ¨ 540 — —¨ ¸—¨˛ †¨ ¨
—¨·´— ,˚¨¨¨ˇ˛ —¨ ˛ ·¨¸¨, 1861, ˚— ·˛¨ — ˛ ¨—
¨˛ ·˛— ¸¨).
— — ¨ˇ˛
¨¨¨˛
— ¨
—
´ ¸ ˛ ¨˛ »—¨—¨— ¿, — ˛ ¨ ˛ ˛ —˚˛. ¶¨ ¨’
¨ ˛¨ ˛ ˛
˚¨˛. ·ˇ¨ — ¨ ¨
¨ ˛ ˚¨, ¨ `¨˚˚¨—. „¨¨ ˛ ˛˛ ˛— ¨, ¸—
— ˛
¨¸¨ ˛ ¨. •¨˛ ¨—
¨ ¨ ¨¨ ·¨˛ ¨ —¨ ¨—
˛ — ¨—— — -˛ — ¨ ˛¨— ˛ ˛ —˛, — — ,
ˇ¨¨.
— »¨—, ˛˛ ¨
¨
˛, ˛¨ ¨— ¨ˇ ˛, ¨¨ ˛ ˛—˛ ¨
—¨,
—¸—¨ . ´ 1939 ¸—— ˛
¨ ‚’ »— †¨—
ˇ˛, ¸¨ ¿——, ¨—
¨ ˛
—¨ —˛˚—¨—
¿——˛. ˆ˛˛ ’ ¨
— ˚ ¨ †¨—
— ¨— ¨˚
¨ — ¨ˇ˛, ¨ˇ˛˚˛ª ˛ ˛, ˛
¸—Æ—¨ — ¨ Æ ˛ —ª.
„
˜—
—Æ ¸ ¨ ¨Æ—. !¨, ¨’ ˛ ˛ ¸˛¨—, ¨
¨— ¨¨¸—. ’ ˚ ¨ ˇ ˛
¨ˇ˛—ª Ø˛˛ — ¨ ’ ¨¸¨¨ ¸¨Æ ¨ ˛ ¨ˇ˛ ˛ ¸—¨ Æ˛, ¨¨ ¨— — ß˝˛" ¨— — ˚ ª ¨
. ’ —
¨ˇ˛Ø ˛ ˚¨¨ ˝ –¨
˛ †—˚˝ª -¸
¨ ¨ ˚¨
—Æ- ¨’ ¨ ¨
Æ ¨— ˚ ß˝˛Æ"
¨—¸—Æ ˛ 9˛ `—Æ.
¨—˛- ¨— ˛ ¨— ,
¨ ¨— —˛ ¸——˛˛ , »—
¨˛ ˜——¨,
— ¨ . ´¨ ¸ ¨¸—¨ — ¨
¨ —¸ˇ ˛¨ —¨,
¨— ˛ ¨¸˛˛ ¨˛˛, ˚— ¨¨.
¯¨˛ — —¸—¨— —¸
˚¨ ¨¸, „ ˚— ¨¨ ¨— ¨ˇ˛
˛ —¨ ·¨¸¨, …¨— ˚—¨, ¨ ¸—¸¨— —¸—
—, — ˚¨ˇ— —,
˚—¨ ¨¨¨˛ ¨—. ¶¨
— — ¨ˇ˛. ¿˛ ¨˛— ¨ — ¨— ¨ ¨, 1925, ¸——˛ ¨ˇ˛˚˛˛ ¨— ˛
— ¸—¨ —¨ ¨˛ ˛ ———¨
`˚¨ ¨ ˛ ¿¨—¨¨˚—¨:
¨ ˛—— ˚¨
— (890
¨—— 1928), ¸¨ ——¨
¨ ˛ `¨˛.
— ˚— ˛ ¨ —
¨ ¨—
˛ —˛, —
¨ ¨— ——¨,
¨— ——¨ ¨¨ —— . ¶
—¨ ¸ — ¨
˝˚¨—. ˛ ˛¨,
˛¸¨¨˚—¨¨¨ — ¸ ¨¨ — ¨¸ ¨¨,¨˛
¨¨¨¨˛ ¨¨¸˛: ¨ ˛
—¨
¨ ¨˚—¨ ˛ ˝˛ ,
¨¨¨˛ — ¨¸ .
·—¨ ˛ ˚¨˛ ¨
— ˚— ¨— ˛ ˛
— ˚— : ¿ ˜——¨
¨— ˛ ˚¨— ¨ —¨— ˛, ˚ †¨¨˛, —¨ ˝˚¨— ¨ ¨˛— —¸¨— ¨ —¨ — — ¿——, ’ ¨ — ¨¸, ¨˛ ¨˚¨ ¸ ”¨—¨, ¨ ˛¨— ¿¨— ´¨—¨
˛.
¨
— ¨,
¨ ¨— ¨˛
´ — — ¨—˛ˇ˛ —¨ ¨
1939. »
— ˛¨ ¨¨ ˛...
߸¨ ˛ —˚—¨, ˛ —¨
— ¨ ¸—¨˛ ¨—˛˛,
¨¨ ˛ ˛—˛ ¨
—¨, ¨¨˛ ¨ˇ ¸ — —¨, ¨ :
- †ˇ— 1926 - ¿,
-†ˇ— 1928-—¨—˛(„¨—¨),
- ` 1930 - ¶¨
- „¨¸— ¨ 1932 - ·¸—˛ (´—˛)
¨—
- »¨— 1937 - ¿¨¨¨„¨.
¸ , ¨ ¨—¸— , ˛˛ˇ—¨ ˛
˚¨— ¨ , ¨ ¨¨— — ¨ 5
¨—¸—¨ ¨ˇ˛˝˛¨—
˛ ¨— ¨ ¨—— ¸ ˚—¨ —¨ —
˛˛ ¨¸—¸—¨. ´¨ ¨ —¨ —¨ †¨— ˛ ¿¨¨˚¨,
¨ ¨ ¸—¸¨ —, —
— ¨—¨ ˛¨ ¨— ¨ˇ˛
.
¨ ¨ ¨—¸—¨ ˛ „¨—¨
— ˛ 2˛ `—¨, ˛ ¶¨
˛ 4˛, ˛ ´—˛ ˛ 6˛ ¨— „¨-¿¨¨¨ ˛ 11˛.
¨ ˛¨, ¨ˇ ¨— ¿, ¸ ¨ ˛ ¿¨¨˚¨.
¿ ˛ …—˛
ˇ˛, —¨ ˛ —
¨ ˛ »¨¨— ¿¨—¸¨˚˚—˛
¨¸˛—¨ ¨— —˛ —˚—¨ ¨ ¨ ¸¨¨, ¨
—¨ ˚—˛ ¨—¨ ¸—¨¨ ˛ ¨— ¿——.
`˛ ¸—¨—¨ — ˛
…—˛ ¿, ¸ˇ˛ ¨
˛ „¨—˛ –¨
— ¨
¨ —˚, ¨˚¨ — ˝— —, — ¸ — ¨¨ ˚¨ , ¨ ˛ ¨¸˛ —˚—¨ ¨¨—
˛ — ˛ ˚—¨: ˛ —˛ ———¨.
¿ —˛ ¸——
¨ †ˇ—, ¨— ¨¨ . `˛ —¨ ˛˛ »— ¨— ˚—¨ ¨—¨
—¨ ¸—ˇ˛ ˆ-
¿¨ ¨ —¨ —¸—¨¨ ˛˛—ª —ª ˛ ·
Ƹ¨ ¨— ª¨
¸ ¨—¸ ¨—¨—ª —˚—¨. ˙, ¸
¨,
¨ ¨¨Æ— ¨ ¨Æ¨ ¸— ¨—¸— ˛ —ª —¸ -¨——Æ ˚, ¨— ˚.
‡— ˚˛ ¸—, ¸— ª Æˇ˛Æ , ¨¨
¨
˛ ¨ˇ˛ ¨ ¨— ˛ —Æ — ˛ ¨¨¨ ¨— ˛
Ø˛ ˛—ª ˚¨¨¨. ‡¸¨ 19 —¨ †Æ— ˛
¿¨Æ˚¨, ¨ ˛ ¸ª 1939, — 1958, ¨
¨—¸ªˇ˛. ·¸Ø ˛ ¨—˛ ——
¨, ª—
˛ — ¸Æ—, ¨Æ ˛ ¨Æ —ª ¨.
˛ ¿¨¨˚¨, ¨ —¨ 19 —¨ ˛ ¨¸—¸— ¨ , ¨ —
¨ ¨— ¸˛—˚—¨, ¨˝¨ ’
¨ ¨—˛˛ ˛ ¨˚—¸¨ .
†—¨ ˛ —˛¨ ˛ ¸—¸¨¨— ¨
„ ˜——¨ ¨— ¨
—¨ ˛ —
— ¨ ¨
¨˛ ¨¨¨ ’ ¯—, ¨ ¨¨—¨ ˚—¨ ¨
¨ —¨ ˛ ˛. ·¸ ˇ¨
—— ¨ ¨¨¨,
— »¨—¨˛ ¨—¸—, ¨ ¨—
¨ ¨ —¨ ¨’ ˛
˛˛—˛ —
˛ ˛ ¨,
˛¨ ¨’ ¨ - —˚ ¨—ˇ- ¨ ‰—
†¨— ˝˚ ¨ ˛
¨¨˛’ ¨— ˛ˇ˛¨ ¨ˇ˛ ¨ ˇ ¨ ¨ ¨
¨˛¨ —ˇ˛¨ ¨——¨ ˛
˚¨¨—˛ ¨— ¨—˛ ¨¨˛ ¨— ¨ — ˛ —¨ ¨—
˛ ¨ˇ˛ —¨ — ˛
¨
¨— ¨ ¨— ˛ ˛ ˛—˛
˚¨¨— ¨.
¨— —˝ — ¨¨¸—
˛¨ ¨ ¨— ˛ ¨˛, — ˚¨ —
¨ ¨ ¨ ˚˚ — — ¸— ˛¨ ¸—
—˛˛ ¨— — ˛ ˚.
˚¨ ˚— — ˛
—˚—¨ ¨
¨ ¸¨¨
¿¨¨ ˛ ˛ —¨˛˛ ¨ — — ¨— —
˚— ¿¨—¸— ¨. ˛ ˛
¨¸—¸— ¨ ¿——, —¨ ˚— ‚ˇ.
·˚ ¨ ˛ ˝˛ —, —
—— ¨ 60 . ¨ ¨—¸—¨ ˛
———¨ ˚¨˛ ¸˛— ¨, ˛ »¨—¨ ¨— „
¨¨
¨— —¸—— ¨.
˚¨˝ ¨—¨
¨— —¸¨
¶ —¨—˛ („¨—¨) ¨ˇ¨ ¨¨¸—˚¨ ¿,
— ¨˛ ˛ …—˛ ˇ˛,
¨— ¸— —
¸ ˛ ˚—¨— ¨˛ —˛˛ ˛ †—˚ ‡˚˛,
¨—¨ —˚—¨ ˛¨— ˛ ˛.
†—˚ ¨ ˛ ˚¨˛ ¨¨˛ ˛ ¨˚¨ ¨—˛
¿—— (¸¨— ¨ ’50),
¨ —˛˛ ¸—¨ ¨˛. ‰—˛ ¨—¨ ¸—¨ ˛¨¨ -
— ¨ ˛˛ ¨’ ˚—
, ¨ ß ¨— ¨ ˛
¨ —¸¨ ¨— — ¨˚¨˝¨ ¨˚—˛ ˚˛ ¸—¨¨
—¨ ˛—¨ ˛ ˛ ¨— —¸—¨ ˛.
¶ —
—¨ ˛¨ ˚¨˛ —
¨ ¨ ¨ ¨¨˛— ¨—
¨ ¸—¨— — ¸
. ´ — ¸— ¨ ¨— ˛ „¨—¨, ˛ —¨
¨—ˇ˛ ˛ —˚—¨˛ —
—˛˛ ¨— ¨ ¨—¸—¨ ˛ˇ¨ —˚ -— . ’ ¨ ˛ `¨¨—¨ ˚— ¸—˛˚, ˛ »¨—¨
¨— ˛ ———¨ ˚¨˛¨ —¸—— ¨.
´ — ¨’ ¨ ¨—¸—¨, ˛ ¶¨,
— ˛ ˜——˛ `
˛ ˇ˛. ¿¨˛ „. „¨¨, ¨ˇ˛˚˛˛ —¨ˇ˛¨—. ˚— †—¨˛ „¨¨, — ¨—
»Æ ¨ ¸ —Ø ˛ …—ª ˇ˛Ø, ¿ ˜—
—Æ, ¸— ˚—¨ ¨ ¸—Æ˛¨ — ¸ , ˚—¨ ¨ ¨ ˛ ˚¨¨ ¨˚¨, ¨—
—Æ ª ¨ ˛ »¨Æ
— ¿¨—¸¨˚˚—ª ¨¸˛¨. ˚—,
¨ ¨¨ „
,
¨ —˛ ¨—¸—,
¨— ¨ˇ˛ ¿——, Æ— ˛ ¨¸—¸¨ , ˇ¨— ˚˛. ¨ ¨—— ˛ ¸—Æ—¨ ·
¿
¨— ¨¨˛ ¨Æ †Æ, ¨ ˛ Ƹ¨
¨¸—. ˚
¨’ ˛ ˝ª ¨, — — ¨
60 , ¨ — Æ ¨¨ .
—˚, —
—— —˛ ¨— ˚¨˝¨— ¨
ˇ ¨˚˚¨—¨.
·—
˛˛ ¨¸—¸—¨ — ¨
¨— ¨ ¸ —¨ ¨—¸—¨ ˛
—˚—¨: ˛ ·¸—˛ (´—˛) ¨— „¨-¿¨¨¨.
¿¨ ¨ ˛¨
¨
¨
¨
¶ ·¸—˛ (´— ˛), ˛ —˛ ¨’
— ¨— ˛ ¨ˇ˛˚˛˛
¨¸— ¨ ¨ ˛¨¨ . ´— , ¨— — ˛ ˜——˛ `
˛ ˇ˛ — ˚— ¨ˇ˛˚˛—¨ —˚— ¨. ¨˛ ¨˚˚¨ ˛, ¸— — ˛˛ ¨—
¨ ¨— ˛
¨—ˇ˛— ¨ . ¿¨ ¨’ ¨ ˛
¨˚¨˛ ˛— —˛— ¨—
˝ ˚, ¨
¨— ¨— . `
—¨ ¨˚¨¨ — ¨ ˛ ˇ¨, ¨—¨ ¨¨ ¨.
¨— ¨ ’¨— ˛ ˛. ¶ ¨¨˚˛ ˛ —
¸ —˚ ¨— ˛˚˛ ¸¨˛
— ¨
¸.
¶ ´—˛ ˚— ¨ ¨—¸— †—˚ »¨ — ¸ ˛ ˝˛ ˛
¨˝— . »˚¨¨ ˛ — ¸—¨ ˚——¨: ¿. ´¨—¨
˛, ˛˚¨ ¨ —¸—¨
—¨, ¸ˇ˛¨ ¨—ˇ˛¨—¨
¨’ †¨— ˛ ¿¨¨˚¨ (6˛
`—¨) ¨— ˛¨ ˛ ˛
˚¨. ·¨ ˚¨ ¨
—
¸ ˚— ˛ ˇ¨ .
`˛¨ ˝˚¨— —¨˝¨— ¨¨¨ — — ,
˛ ˚——¨ ¿¨— ´¨—¨
˛ ¨—,
( ¨¨—— ˛), ¨— — — ˛ ´—˛, »¨— †ˇ—.
¶ ´—˛ ¨— †—˚ ¨˛¨
¸ : ˛ ¯—— ¨ ˚—
¸—˛˚ ¨— ˚ — ¨——¨
¨
˛¨ ¨— ˛ ———¨ — ¨—
¨ˇ˛˚˛—¨ ¨
¨—˚— ¨ ¿¨—˛— ¿˛.
`ˆ…·¯‚·´‚
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Σημαντικά θέματα
για τα προβλήματα της παιδείας
τέθηκαν στη συνέντευξη τύπου
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη
τύπου του Δ.Σ. του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» με σκοπό την
ανάδειξη σημαντικών θεμάτων
που αφορούν στην παιδεία,
στον αγώνα των χαλυβουργών
και στις εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων του
Περιστερίου.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Παπλωματάς
έθεσε τους βασικούς άξονες
και παρουσίασε τις θέσεις του
συλλόγου σχετικά με τα θέματα
που τέθηκαν.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
«Το Δ.Σ. του συλλόγου ξεκίνησε την καταγραφή των
προβλημάτων στα σχολεία
του Περιστερίου, θέλοντας να
έχει μια σαφέστερη εικόνα για
την κατάσταση σε αυτά, αλλά
κυρίως για να γνωστοποιήσει
τα αποτελέσματά της στο
σύνολο των εκπαιδευτικών
και της τοπικής κοινωνίας του
Περιστερίου.
Η γενική εικόνα εγκατάλειψης των σχολείων μας, η
υποχρηματοδότηση και τα
αποτελέσματά της ανά σχολική μονάδα και συνολικά,
υποδηλώνουν την ανάγκη για
συγκρότηση ευρύτερου κοινωνικού μετώπου που θα ανατρέψει την πολιτική λιτότητας στο
χώρο της εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. παρουσίασε την κατάσταση των σχολείων σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης, την
Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 στα
γραφεία του συλλόγου.
Από τις 3 Μαΐου, με βάση την
καταγραφή των προβλημάτων
σε όλα τα σχολεία, έχουμε κάνει αίτημα προς τη Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει συζήτηση για
τα θέματα που έχουμε θέσει.
Αυτό δεν έγινε αποδεκτό, δεν
έχουμε καμία απάντηση.
Βάζουμε, λοιπόν, επιτακτικά
το Σεπτέμβρη να συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο με
θέμα την παιδεία. Αυτό έχει
να κάνει και με την απάντηση
του αρμόδιου αντιδημάρχου
Θ. Αρβανίτη, ο οποίος σε σχέση
Σελίδα 11
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
με τα προβλήματα στα σχολεία δεν απάντησε στο πώς
θα αντιμετωπιστούν, όταν εκ
των πραγμάτων κι ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η χρηματοδότηση
προς τις Σχολικές Επιτροπές
του Δήμου είναι όχι απλά μειωμένη αλλά σχεδόν μηδενική.
Υπάρχει, λοιπόν, το σημαντικό
θέμα της υποχρηματοδότησης
των σχολείων και, βεβαίως,
της υπερχρέωσής τους από
λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ., πέρα
από τα προβλήματα που θα
παρουσιαστούν: ελλείψεις σε
εκπαιδευτικό προσωπικό, σε
βιβλία, σε ειδικότητες κλπ.
Με βάση την τοποθέτηση της
πρώην υπουργού Παιδείας, τη
νέα σχολική χρονιά θα πάμε με
μηδενικούς διορισμούς. Προχωρούν, λοιπόν, τώρα, με βάση
το πρώτο κύμα συγχωνεύσεων
- καταργήσεων, το πλεονάζον
προσωπικό και τις ελαστικές
σχέσεις εργασίας εκπαιδευτικών να λύσουν το πρόβλημα
των ελλείψεων.
Με βάση τα στοιχεία μας το
2010 είχαμε 11.466 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2011 είχαμε
1.430 δασκάλους και 2.270 καθηγητές, και ως 10 Ιουλίου που
είναι η προθεσμία προβλέπεται
νέο κύμα εθελουσιών αποχωρήσεων συνταξιοδότησης,
εξαιτίας και της ανασφάλειας
του αύριο.
Οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών θα είναι πολλές, μαζί με
τα άλλα προβλήματα: υποσιτισμός μαθητών, υπερχρέωση
σχολείων, υποχρηματοδότηση
και τα ειδικότερα υγιεινή και
καθαριότητα και φύλαξη των
σχολικών κτιρίων, που έχουμε
αναδείξει.
Ζητάμε, λοιπόν, από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί
το αίτημά μας και να κάνει
ειδική συνεδρίαση κατά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς,
αφού ως τώρα, από 13 Μαΐου
που έχει κατατεθεί, δεν έχει γίνει αποδεκτό το προηγούμενο
αίτημά μας» τόνισε.
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 25
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το θέμα αυτό, όπως είπε ο
κ. Παπλωματάς, αφορά σε
ένα πιλοτικό πρόγραμμα που
εκπονεί ο ΟΟΣΑ με την ΟΣΚ
ΑΕ το οποίο ξεκίνησε στις 15
Μάρτη 2012, θα εφαρμοστεί
σε 25 Δημοτικά Σχολεία στη
Δυτική Αθήνα (Δήμοι Αιγάλεω,
Χαϊδάρι, Περιστέρι) και περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης των σχολείων. Ενδεικτικά
θα γίνουν:
• Εφαρμογή χρωματικού
κώδικα στους διαδρόμους ή/
και τους κοινόχρηστους χώρους - χρήση έντονων χρωμάτων στα δάπεδα και τους
τοίχους - χρήση γραφιστικών
στοιχείων.
• Αγορά και εγκατάσταση
εξοπλισμού (π.χ. κρεμάστρες,
lockers)
• Εγκατάσταση πινάκων
ανακοινώσεων από οικολογικά
υλικά σε μεγάλες επιφάνειες.
• Δημιουργία μικρότερων
χώρων δραστηριοτήτων με
καρέκλες / καναπέδες και τραπέζια.
«Το συνολικό κόστος του
προγράμματος ανέρχεται στα
4.000.000 € με μέσο όρο επεμβάσεις 200.000 € ανά σχολείο.
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί
6 σχολεία του Δήμου Αιγάλεω
(από τα 20 συνολικά), 11 σχολεία του Δήμου Χαϊδαρίου (από
τα 13 συνολικά σχολεία), και
μόλις 7 σχολεία του Δήμου Περιστερίου, από τα 42 συνολικά
σχολεία του Δήμου.
Εμείς έχουμε κάνει αίτημα
συνάντησης με την ΟΣΚ ΑΕ
και την Περιφέρεια για το
θέμα αυτό, αλλά δεν έχουμε
απάντηση.
Επίσης, έχουμε εκφράσει
την αντίρρησή μας για την
εφαρμογή του προγράμματος
και τα κριτήρια επιλογής των
σχολείων.
Διότι υπάρχουν σχολεία που
έχουν μεγάλες ανάγκες που
δεν προβλέπονται, όπως στο
27ο Δημοτικό σχολείο που
προβλέπονται επεμβάσεις και
παρεμβάσεις, αλλά όχι η κατασκευή ενός στέγαστρου
που είναι απαραίτητο διότι οι
μαθητές στο προαύλιο είναι
εκτεθειμένοι στο κρύο, στη
βροχή και στη ζέστη, ή όπως
στο 13ο Δημοτικό που θα
γίνουν επεμβάσεις ενώ στο
33ο Δημοτικό, που έχει κοινό
προαύλιο, δε θα γίνουν.
Τα σχολεία του Περιστερίου
που επιλέχθηκαν είναι τα: 1ο 9ο - 11ο - 12ο - 13ο - 27ο - 45ο
Δημοτικά Σχολεία. Φαίνεται
λοιπόν, ότι η επιλογή δεν έγινε
βάσει των κτιριακών αναγκών,
αλλά με γεωγραφικά κριτήρια.
Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε
αντίρρηση για τα σχολεία που
επιλέχθηκαν, αλλά επισημαίνουμε ότι υπάρχουν σχολεία με
μεγαλύτερες ανάγκες. Επίσης,
ερωτήματα μας προκαλεί η
αναλογία ανά Δήμο, δηλαδή
ενώ το Περιστέρι που έχει 42
σχολεία επιλέχθηκαν τα 7, στο
Χαϊδάρι που έχει 13 επιλέχθηκαν τα 11, σχεδόν όλα.
Διότι, ως φαίνεται το Χαϊδάρι
έχει ιδιαίτερη σχέση με το Δ/
ντα Σύμβουλο της ΟΣΚ Α.Ε.
τον κ. Δρούλια. Επίσης, ενώ το
πρόγραμμα μιλά για σχολεία
Δυτικής Αθήνας έχουν μείνει
«έξω» Δήμοι όπως Αγ. Ανάργυροι, Ίλιον κλπ.
Θέλουμε να μας απαντήσει η
ΟΣΚ για τα ερωτήματά μας και
επιμένουμε. Πρότασή μας ήταν
(συνέχεια στη σελίδα 14)
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Στη συνέντευξη τύπου του
Σ υ λ λό γ ο υ Ε κ πα ι δ ε υ τ ι κώ ν
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» παρευρέθηκαν επτά εργαζόμενες με
σύμβαση στην καθαριότητα
των σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στο Περιστέρι, εκπροσωπώντας τις συνολικά 43
εργαζόμενες και εξέφρασαν την
αγωνία τους για τη διασφάλιση
της εργασίας τους κατά τη νέα
σχολική χρονιά.
ζουν αν θα επαναπροσληφθούν
κατά τη νέα σχολική χρονιά και
τόνισε:
«Ευχαριστούμε τo Σύλλογο
Εκπαιδευτικών για τη σημερινή
πρόσκληση και για τη συμπαράστασή τους.
Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά
- νηπιαγωγεία) στο δήμο Περιστερίου, απασχολούμαστε 43
καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου. Ένας από τους
Ο κ. Κώστας Παπλωματάς
τοποθετήθηκε αναφέροντας τη
σπουδαιότητα της υγιεινής και
καθαριότητας στα σχολεία και
την αναγκαιότητα στήριξης του
αγώνα των εργαζομένων στην
καθαριότητα, που χρόνια τώρα
εργάζονται με συμβάσεις, και
παρουσίασε τις θέσεις του συλλόγου που είναι η μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων καθαριστριών, η μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους.
«Ο αριθμός των απασχολούμενων στην καθαριότητα των
σχολείων με σύμβαση έργου
είναι μεγάλος και σύμφωνα
με τις τελευταίες εξελίξεις (μη
ανανέωση συμβάσεων) τα προβλήματα που θα προκύψουν με
την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς θα είναι τεράστια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου έγκαιρα
έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις
του σχετικά με το θέμα αυτό
και απαιτεί από τους αρμόδιους
άμεση και συγκεκριμένη λύση.
Δηλώνουμε ότι δε θα ανεχτούμε καμία λογική και κανένα
σχεδιασμό, που υποβαθμίζει
την υγιεινή στα σχολεία και διαμορφώνει προϋποθέσεις ανάπτυξης ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στον τομέα αυτό» τόνισε.
Η κ. Ασημίνα Κουρμπέτη,
εκπροσωπώντας τις εργαζόμε-
όρους που θέτει η συγκεκριμένη
σύμβαση είναι ο καθαρισμός
του σχολείου μετά τη λήξη της
σχολικής εργασίας. Αυτό τί
σημαίνει πρακτικά: από τις 8
το πρωί που αρχίζει το μάθημα
σε ένα δημοτικό σχολείο έως
τις 4:15 που τελειώνει το ολοήμερο, επί 8 ώρες, μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό ζουν
μέσα στο σκουπίδι. Πηγαίνουν
σε πολυχρησιμοποιημένες και
ήδη λερωμένες τουαλέτες. Είναι εκτεθειμένοι στο αίμα των
χτυπημένων παιδιών, στον
έμετο των άρρωστων παιδιών.
Επίσης, φαγητά χύνονται στην
αίθουσα ολοήμερου, νερά λιμνάζουν σε σκάλες και διαδρόμους. Αντιλαμβάνεστε πόσο
υγειονομικά απαράδεκτες είναι
οι συνθήκες που επικρατούν σε
ένα τόσο ευαίσθητο χώρο. Προκαλεί αίσθηση η εγκληματική
αδιαφορία των υπευθύνων. Με
αίσθημα ευθύνης και σε πνεύμα
συνεργασίας με τους Διευθυντές των σχολείων, ξεκινάμε τον
καθαρισμό των κτιρίων όσο το
δυνατόν νωρίτερα, χωρίς καμία
επιβράβευση.
Σαν εργαζόμενοι αντιμετωπίζουμε τα ακόλουθα προβλήματα:
• πληρωνόμαστε μόνο για τον
καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας και όχι για τα γραφεία δασκάλων, τουαλέτες,
αποθήκες, αυλές, σκάλες,
διαδρόμους και υπόγεια.
• καθώς δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο, καθαρίζουμε πέραν των υποχρεώσεων μας:
μοκέτες, κουρτίνες, τοίχους,
μετακινούμε βαρέα αντικείμενα, μπάζα κ.λ.π.
• μένουμε απλήρωτοι επί μήνες.
• δεν μας επιτρέπεται να αρρωστήσουμε ούτε μία μέρα.
• δεν μας δίδεται επίδομα ανεργίας για Ιούλιο - Αύγουστο
που μένουμε άνεργοι με τη
νες αναφέρθηκε στην αγωνία
των εργαζομένων με σύμβαση
έργου στην καθαριότητα των
σχολείων, οι οποίες δεν γνωρί-
(συνέχεια στη σελίδα 14)
Σελίδα 12
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Θεατρικές Δημιουργίες στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου
11ο Δημοτικό
Την Παρασκευή 8 Ιουνίου το 11ο Δημοτικό σχολείο
παρουσίασε στο Θέατρο Πολιτών μια όμορφη καλοκαιρινή παράσταση με θέμα «Μύθοι του Αισώπου» στο α’
μέρος, «Κυκλοφορώ και οδηγώ με αισθήσεις, γνώσεις
και μυαλό» στο β’ μέρος και την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο γ’ μέρος. Οι μικροί μαθητές αν και παιδιά,
στα θεατρικά κομμάτια, έπαιξαν σαν επαγγελματίες,
αφήνοντας ικανοποιημένους όσους βρέθηκαν στην
αίθουσα του Θεάτρου Πολιτών και περισσότερο γονείς
και δασκάλους.
Οι πασίγνωστες ιστορίες του μεγάλου παραμυθά του
Αίσωπου που έπαιξαν τα
παιδιά, που τα διασκέδασαν αλλά και τα δίδαξαν
ταυτόχρονα ήταν: «Συνέντευξη με τον Αίσωπο, ο ψεύτης βοσκός, το
λιοντάρι και το ποντίκι,
ο λαγός και η χελώνα,
ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας». Ο Αίσωπος στους
μύθους του χρησιμοποιεί
διάφορα ζώα με ανθρώπινους χαρακτήρες που
εμπλέκονται σε απλές
ιστορίες και καθημερινές
Ο διευθυντής του σχολείου
καταστάσεις.
Δ. Tιπτιρής
Στην «Ειρήνη του Αριστοφάνη» που έπαιξαν οι μαθητές της ΣΤ’ το κοινό παρακολουθεί τη γνωστή ιστορία σε όλους ότι ο Πόλεμος
άρπαξε την Ειρήνη και την έκλεισε σε μια σπηλιά και για
να μη βγει ποτέ από ‘κει έβαλε μπροστά στην είσοδο
Αξιόλογες παραστάσεις ανέβηκαν στο Θέατρο
Πολιτών από θεατρικές ομάδες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου. Την επιμέλεια των παραστάσεων και του προγράμματος και
τη σκηνοθεσία, σε κάποιες από τις παραστάσεις,
είχε ο σκηνοθέτης Φάνης Κάσσιος, ο οποίος σε
κάθε παράσταση εμψύχωνε τους ηθοποιούς και
επιβράβευε την προσπάθεια των συντελεστών.
είπε την ιστορία μιας μητέρας που «χάθηκε» με τα παιδιά
της όταν οι Τούρκοι μπήκαν στο σπίτι της στη Σμύρνη.
Θεατρική Ομάδα:
Γιαννοπούλου Γλυκερία - Γιαγιά
Καραμπετσάνη Κων/να - Εγγονή
Καραμπετσάνη Ελένη - Αφηγήτρια
Βαλεντής Γιώργος - Ποιητής
6ο Γυμνάσιο
Μια καταπληκτική παράσταση, που συγκίνησε και
έφερε μνήμες στους παρευρισκομένους, ήταν η θεατρική παράσταση του έργου «ΕΞΟΔΟΣ» του Αντώνη
Παπαδόπουλου για τη Μικρασιατική καταστροφή, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου, μια παράσταση αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την καταστροφή
της Σμύρνης.
Ο Φάνης Κάσιος και ο διευθυντής του σχολείου Σ. Γκαλάς
Η αφηγήτρια Μ. Καψάλη, μετέφερε τους θεατές στο
κλίμα της εποχής, αναφέροντας τα σημαντικά ιστορικά
γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή της Σμύρνης και των άλλων μικρασιατικών πόλεων, καθώς και
ιδιαιτέρως την ιστορία και την καταστροφή του Πόντου
και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, που πήραν, όσοι επέζησαν, το δρόμο της προσφυγιάς, ήρθαν στην Ελλάδα
και «ξαναέστησαν» τη ζωή τους από την αρχή.
Ο Β. Τζιβίσκος, ο Ι. Ζορπίδης και ο Σ. Αβραμίδης
μια μεγάλη πέτρα... Ήθελε με λίγα λόγια να πει στους
ανθρώπους ο Αριστοφάνης, ότι ο Πόλεμος ανάμεσα
στα κράτη είναι πιο ισχυρός παρά η Ειρήνη... Τα παιδιά
με... συνεργούς τη συνέπεια και την αμέριστη βοήθεια
γονέων και δασκάλων, την ευαισθησία, τα χρώματα και
την εκφραστικότητα, απέδωσαν τους ρόλους τους με
ψυχή και αγάπη για το έργο που διδάχτηκαν.
Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου
και οι αντιδήμαρχοι Τ. Θεοδωράκος και Θ. Αρβανίτης
Στο έργο μια ηλικιωμένη μικρασιάτισσα
εξιστορεί στην εγγονή
της μια ιστορία: την
ζωή των Ελλήνων
στη Σμύρνη και στις
άλλες πόλεις στα παράλια της Μικράς
Ασίας, τον πολιτισμό
που είχε αναπτυχθεί,
την κοσμική ζωή και
την καθημερινότητα
των πολιτών. Συνέχισε με την ιστορία
και τα γεγονότα που
οδήγησαν στην καταστροφή, το βασανισμό και το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά
Ασία και τον Πόντο και την προσφυγιά.
«Πώς να ξεχάσω τη Σμύρνη μου που κάηκε και μ’
έκαψε για πάντα» είπε συγκινημένη η γιαγιά στην εγγονή
και τόνισε αργότερα «Όποιος άνθρωπος δεν έχει ρίζες
κι αναμνήσεις δεν έχει λόγο να ζει».
Η εξαιρετική παράσταση διανθίστηκε με χορούς από
τη Σμύρνη και με το χορό της καταπληκτικής χορεύτριας
Αναστασίας Μπότου, η οποία με το χορευτικό της σόλο
Διοΐλη Έλενα - Γυναίκα
Παπάς Μανούσος - Χρυσόστομος
Μπότου Αναστασία - Μάνα
Διοΐλης Θάνος - Νουρεντίν Πασάς
Ζαφείρη Ευαγγελία - Γυναίκα με ομπρέλα
Μελέτη Κωνσταντίνα - Γυναίκα με μωρό
Καραγιαννάκη Μαρία - Αριστοκράτισσα
Λιώση Πελαγία - Μαριγί
Πολίτη Νεκταρία - Γυναίκα στο παγκάκι
Χορευτική Ομάδα: Νταγιάντας Νίκος, Καραμπετσάνη
Ελένη, Διοΐλη Έλενα, Αδάμ Γιώργος, Μπότου Αναστασία,
Βαλεντής Γιώργος, Διοΐλης Θάνος, Ζαφείρη Ευαγγελία,
Καραγιαννάκη Μαρία, Πολίτη Νεκταρία, Μελέτη Κωνσταντίνα, Λιώση Πελαγία, Γιαννοπούλου Γλυκερία
Βιολί: Χούντα Νόρμα
Τεχνική Υποστήριξη: Μπούρμπου Δέσποινα
Σκηνικά: Θωμάς Καμπούρης
Ιστορική Έρευνα: Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου
Σκηνοθεσία: Μαρία Χασιώτη
Οι θεατές χειροκρότησαν συγκινημένοι πολλές φορές
κατά τη διάρκεια της παράστασης τους ηθοποιούς και
τους χορευτές.
Παρευρέθηκαν στην παράσταση: ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου,
Θ. Αρβανίτης, Τ. Θεοδωράκος, οι δημοτικοί σύμβουλοι
και Αντιπρόεδροι της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου Ι.
Ζορπίδης και Σ. Αβραμίδης, ο Β. Τζιβίσκος, πρόεδρος
της Μικρασιατικής Ένωσης Περιστερίου, ο διευθυντής
του Σχολείου Σ. Γκαλάς, εκπαιδευτικοί κ.ά.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Σελίδα 13
Πολιτιστικές Δημιουργίες στο Άλσος Περιστερίου
41Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το Σάββατο 9 Ιουνίου στο Άλσος Περιστερίου παρουσίασε την αποχαιρετιστήρια εκδήλωσή του το 41ο Δημοτικό
σχολείο με χορούς από τη Λέρο, τη Ρόδο, την Ικαρία, τη
Σαμοθράκη, τις Κυκλάδες, τη Μικρά Ασία και έκλεισαν
με αγαπημένους λαϊκούς χορούς. Μια γιορτή, όπως και οι
από τη σκηνή του θεάτρου στο Άλσος, χορεύοντας νησιώτικους χορούς, ταξίδεψε τον κόσμο σε όλα τα ελληνικά
νησιά.
Με τις ανάλογες ενδυμασίες του κάθε νησιού και με
αξιόλογες χορευτικές γνώσεις, οι μικροί μαθητές και μαθήτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και απέσπασαν
τα πιο θερμά χειροκροτήματα από γονείς, συγγενείς και
φίλους που πλημμύρισαν τις κερκίδες για να τιμήσουν
τους κόπους της δουλειάς τους.
Οι πρώτοι ήρθαν από τα Ιόνια νησιά. Κερκυραίϊκος,
ζακυνθινός, καθώς και οι γνωστοί απ’ τα Κύθηρα: «ας
χαμηλώσουν τα βουνά» και «τα ζαγαράκια».
Στη συνέχεια προχώρησαν στο βορειανατολικό Αιγαίο
και χόρεψαν από Χίο, Σάμο, από τη Λήμνο και Ικαριώτικο,
που συνεπήρε το κοινό μιας και είναι πολύ γνωστός και
αγαπημένος χορός.
Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα με χορούς από την
Πάτμο, τη Σύμη, τη Ρόδο, τη Νίσυρο, την Τήλο και τη
Λέρο.
προηγούμενες, γεμάτες μνήμες καλοκαιρινές, παραλίες,
ωραία ελληνικά τοπία πνιγμένα στο πράσινο, αλλά και
αναμνήσεις από τα θρανία των τάξεων της χρονιάς που
πέρασε. Όλοι οι μαθητές χαρούμενοι κεφάτοι, μακριά
από τις σκοτούρες του βιβλίου, έδωσαν όσα περισσότερα
μπορούσαν από το κέφι και τη ζωντάνια τους. Έμαθαν
πολλά και υποσχέθηκαν ανάμεσα σε αγκαλιές και φιλιά
ότι του χρόνου θα μάθουν περισσότερα. Παρέσυραν
σε ρυθμούς κεφιού το κοινό, που τους απολάμβανε και
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ
ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΑΝ
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΤΟΥ «ΜΥΘΟΥ» ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
Τα εργαστήρια χορού του Δήμου Περιστερίου για 6η συνεχή χρονιά, υπό την καθοδήγηση του Φώτη Μεταξόπουλου,
έκαναν και πάλι το θαύμα τους!
Ένα ολόκληρο Περιστέρι καθηλώθηκε από τον επαγγελματισμό, τον αέρα, την ορμή και τη δύναμη του «πάντα νέου»
Καλλιτέχνη και Χοροδιδάσκαλου που έχει γράψει ιστορία στο
Θέατρο και στον Κινηματογράφο, Φώτη Μεταξόπουλου.
Το νέο θέατρο «Πέτρα στην Τέχνη» πλημμύρισε από χιλιάδες Περιστεριώτες που ήρθαν για να θαυμάσουν τα χορευτικά
του Φώτη Μεταξόπουλου, που κάθε χρόνο διαπιστώνει κανείς
ότι γίνεται ακόμη καλύτερος στη δουλειά του. Το θέαμα που
απόλαυσαν όλοι ήταν μοναδικό και ο κόσμος χειροκρότησε
με συγκίνηση το μαγεία του ρυθμού και της αέρινης κίνησης
των χορευτριών, αλλά και των μοντέρνων λαϊκών χορών από
νεαρούς χορευτές.
Από όλη αυτή την πανδαισία των χορών και των τραγουδιών δε θα μπορούσε να λείψει η Κρήτη. Νεαροί μαθητές
με λεβέντικες φορεσιές χόρεψαν με πάθος «λαζιώτη» και
«πεντοζάλη».
Ο «δάσκαλος» για άλλη μια φορά δικαίωσε την αγάπη που
έχει προς το πρόσωπό του ο κόσμος που χρόνια ολόκληρα
τον θαυμάζει και τον ακολουθεί.
Διακρίνονται ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και ο αντιδήμαρχος Β. Μπέτσης
τους χειροκροτούσε ζεστά και απλόχερα σε κάθε τους
«βήμα πηδηχτό» πάνω στη σκηνή του Άλσους, το οποίο
ανακαινισμένο, δροσερό και πεντακάθαρο έχει βρει τον
πραγματικό ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Να το
χαίρονται μικροί και μεγάλοι.
Κλείνοντας το πρώτο μέρος των σχολικών εκδηλώσεων
για τη χρονιά που έφυγε πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια
στα παιδιά που έβαλαν όρεξη και ψυχή, στους γονείς που
συμπαραστάθηκαν υλικά και ηθικά, στους δασκάλους
που συνεργάστηκαν στις επιτυχημένες γιορτές αλλά και
που μόχθησαν όλη τη χρονιά στη δύσκολη για τη χώρα
συγκυρία, αποδεικνύοντας πως όταν θέλουν όλοι μαζί,
μπορούν να έχουν θαυμάσια αποτελέσματα.
«ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ»
ΑΠΟ ΤΟ 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Με την ελπίδα και την ευχή να καλυτερέψουν οι συνθήκες ζωής όλων μας και το σχολείο να αποκτήσει επιτέλους
την προσοχή που του αξίζει από την πολιτεία, καθώς είναι
το μόνο μέσο βαθιάς και ριζικής αλλαγής της κοινωνίας
μας, οι μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων
του Περιστερίου αποχαιρέτησαν τη σχολική χρονιά με
χορούς, τραγούδια και θεατρικές παραστάσεις στο Άλσος
και στο Θέατρο Πολιτών.
Στις 14 Ιουνίου το 36ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου
Στο τέλος της ωραίας βραδιάς χόρεψαν κυκλαδίτικους
από την Πάρο, την Αμοργό, τη Νάξο, τη Σέριφο και αποχαιρέτισαν με μπάλο.
Τους χορούς συνόδεψαν οι μουσικοί: Μιχάλης Γαμπιεράκης (βιολί), Γιάννης Μεγαλούδης (λαούτο) και τραγούδησε η Παρασκευή Λεβεντάκου.
Οι παραδοσιακές φορεσιές ήταν της Κατερίνας Βάλβη με
τη συνδρομή της πολιτιστικής ομάδας «Αρχιπέλαγος».
Υπεύθυνη της σχολικής αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης
ήταν η Άλκηστη Βουράκη.
Χόρεψαν: Νεφέλη Τσιούβα, Μυρτώ Τσιούβα, Μαριλί
Αδαμοπούλου, Βασιλική Καρελάκη, Λαμπρινή Τρωμ, Αγγερίτσα Κουλουλία, Αφροδίτη Κώτση, Νάνσυ Χρυσοβέργη, Δανάη Τσιούβα, Παναγιώτα Τρωμ, Χρήστος Λώλος,
Σοφία Πολυζωίδη, Αλεξάνδρα Τσιβελεκίδου, Μαριάνα
Τσουκανέλη, Βαγγελία Κουλουλία, Γεωργιάννα Παπαδοπούλου, Ελένη Σαββίδου, Γιάννης Μπουζάν, Αποστόλης
Μπάκας, Μυρσίνη Τσουκανέλη, Μαριάννα Ζανή, Ευαγγελία Πατεράκη, Μαρία Τσατραφίλη, Βικτωρία Γκουντουβά,
Χρυσούλα Σαββίδου και Κατερίνα Γκουντουβά.
Ο Χ. Χούτας, ο Δ. Κελάφας και η Β. Φουντά
Ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε
ότι ο μεγαλύτερος Έλληνας χοροδιδάσκαλος αποτελεί ένα
σημαντικό στοιχείο για τη δεδομένη επιτυχία των δημοτικών
εργαστηρίων χορού και έδωσε συγχαρητήρια στους μαθητές
του για τις χορευτικές του επιδόσεις. Από την πλευρά του ο κ.
Φώτης Μεταξόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Παχατουρίδη για
τη δυνατότητα που του δίνει να παρουσιάζει τη δουλειά του,
σ’ αυτήν τη δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας.
Οι εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι χορευτές είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν μια ξεχωριστή βραδιά με λαϊκούς χορούς, κλασσικό μπαλέτο, μοντέρνο χορό και λάτιν
ρυθμούς.
Το τέλος όμως της μοναδικής βραδιάς ήταν συγκλονιστικό!
Ο Φώτης Μεταξόπουλος χόρεψε μαζί με τους μαθητές του
μπροστά στο Περιστεριώτικο κοινό αποσπώντας από όλους
καταιγισμό χειροκροτημάτων.
Σελίδα 14
Σημαντικά θέματα για τα προβλήματα
της παιδείας τέθηκαν στη συνέντευξη τύπου
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
(συνέχεια από τη σελίδα 11)
εξ’ αρχής τα χρήματα να μπουν
σε ένα κοινό λογαριασμό και
να δοθούν σε όλα τα σχολεία,
με προτεραιότητα αυτά που
έχουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα, δομικά - στατικότητας - τοιχοποιίας κλπ.».
Καταλήγοντας είπε: «Επιμένουμε ότι το επόμενο διάστημα η υποχρηματόδητη των
σχολείων θα είναι το σημείο
αναφοράς για το Σύλλογό μας,
να αντιπαλέψουμε αυτή την
πολιτική που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης,
ιδιαίτερα στις λαϊκές γειτονιές,
και αυτό συνδυάζεται με τον
τύπο του «νέου σχολείου» που
προωθούν και με την προοπτική της «αξιολόγησης», που
σημαίνει κατηγοριοποίηση των
σχολείων άρα ταξική επιλεκτική εκπαιδευτική πολιτική».
Σε ερώτημα της εφημερίδας
μας σχετικά με την έρευνα
και την καταγραφή των προβλημάτων των σχολείων του
Περιστερίου, μια μελέτη που
έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, και
αν αυτή τέθηκε υπ’ όψιν των
αρμοδίων, ο κ. Παπλωματάς
μας είπε ότι κανείς δεν έχει
τοποθετηθεί σχετικά, παρά τη
δημοσιοποίηση και την ανάδειξή τους από το Σύλλογο.
«Ούτε η δημοτική αρχή πήρε
θέση για τα προβλήματα και,
βέβαια, δεν περιμέναμε να το
κάνει αφού έχει αποδεχθεί την
στρατηγική του Καλλικράτη,
που σημαίνει αποκεντρωμένη
εκπαιδευτική διαδικασία».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ο κ. Παπλωματάς είπε ότι το
Δ.Σ. του συλλόγου θεωρεί πολύ
σοβαρό το θέμα που αφορά
στην υγιεινή και καθαριότητα
των σχολείων, ιδιαίτερα στο
χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
«Με βάση τα στοιχεία που
έχουμε απασχολούνται στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 43
εργαζόμενες στην καθαριότητα, με σύμβαση έργου: 1 εργαζόμενη στο Ειδικό Δημοτικό
και Ειδικό Νηπιαγωγείο, 19
εργαζόμενες σε Νηπιαγωγεία,
20 εργαζόμενες σε Δημοτικά
και 3 σε συστεγαζόμενα Δημοτικά - Νηπιαγωγεία. Θεωρούμε πως πρέπει να πάψουν
να υπάρχουν εργαζόμενες με
συμβάσεις, ώστε να πάμε στο
σχέδιο που εκτιμούμε εμείς να
υπάρχει με μόνιμη και σταθερή
εργασίας για όλους.
Επίσης:
• Μονιμοποίηση τώρα όλων
των συμβασιούχων καθαριστών και καθαριστριών χωρίς
όρους και προϋποθέσεις.
• Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και σταθερή ανά μήνα
καταβολή της μισθοδοσίας.
• Τροποποίηση των συμβά-
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
σεων για κάλυψη στην εργασία
όλο το έτος, σταθερή εργασία
και πλήρεις αποδοχές.
• Όχι στις δουλοκτητικές
συμβάσεις εργασίας, δικαίωμα
στο πρόβλημα ασθενείας του
εργαζόμενου. Δεν νομιμοποιούμε - δεν αναγνωρίζουμε τις
αντεργατικές ρυθμίσεις που
περιλαμβάνουν.
• Όχι στη μεταφορά και μετακίνηση των καθαριστών και
καθαριστριών των Δημοσίων
Σχολείων και στην επιβολή
πρόσθετων καθηκόντων σε
υπηρεσίες και τομείς εκτός
σχολείου.
• Όχι στην ανασφάλιστη
εργασία - κατοχύρωση των
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
• Καταγγέλλουμε κάθε σκέψη
για υλοποίηση από εργολάβους
στην καθαριότητα. Να μην δεχτούν οι γονείς να γίνουν εργοδότες και να υποκαταστήσουν
το κράτος.
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία.
Καλούμε τους Συλλόγους
Διδασκόντων να συμπαρασταθούν με ψηφίσματα στον
αγώνα των καθαριστών και
καθαριστριών, με όποια μορφή
κι αν αυτός εκφραστεί (απεργία, επίσχεση κλπ.)».
Όπως τόνισε ο κ. Παπλωματάς αυτό το θέμα είναι πολύ
σημαντικό, «δε θα ανεχτούμε καμιά λογική και κανένα
σχεδιασμό που υποβαθμίζει
την υγιεινή στα σχολεία και
διαμορφώνει προϋποθέσεις
ανάπτυξης ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα αυτό. Τα
σχολεία πρέπει να ανοίξουν
την 1η Σεπτέμβρη και να είναι καθαρά και, βεβαίως, να
έχουν καθαρίστριες. Ζητάμε
συγκεκριμένες απαντήσεις για
το θέμα από τη διοίκηση του
Δήμου και τον αντιδήμαρχο
Παιδείας και ζητάμε να γίνει
θέμα στην 1η Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου το Σεπτέμβρη».
Κατέληξε τονίζοντας πως
θα υπάρξουν παρεμβάσεις και
αντίδραση για το θέμα, αν δεν
αντιμετωπιστεί ως την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κώστας Παπλωματάς είπε:
«Πήραμε την απόφαση να
πραγματοποιήσουμε εξορμήσεις για την οικονομική
στήριξη του αγώνα των χαλυβουργών. Εδώ και 8 μήνες
αγωνίζονται για το δικαίωμά
τους στην εργασία. Και όσο
περνά ο καιρός η εργοδοσία
«επιτίθεται» με μεγαλύτερη
λύσσα.
Η εργοδοσία όμως της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» έχει
βρει απέναντί της εργάτες
που ατσαλώνονται μέσα από
σκ ληρό αγώνα, ο οποίος
έχει γίνει υπόθεση όλης της
εργατικής τάξης. Ο αγώνας
που δίνεται εκεί είναι όλων
των εργαζομένων με μπροστάρηδες τους χαλυβουργούς
ενάντια σε όλους τους εργοδότες, που με επικεφαλής τον
Μάνεση θέλουν κυριολεκτικά
να γονατίσουν όλη την εργατική τάξη. Αυτός είναι και
ο λόγος που οι χαλυβουργοί
δέχονται την αλληλεγγύη
και τη συμπαράσταση από
παντού, σε έναν αγώνα που
ουσιαστικά είναι και δικός
τους. Τώρα, λοιπόν, την πλέον κρίσιμη στιγμή, που η
εργοδοσία δε δείχνει απλά
τα δόντια της αλλά όπως
φαίνεται εξαπολύει τελική
έφοδο με όλα της τα όπλα,
πρέπει να βρει μπροστά της
έναν πραγματικά γιγάντιο
εργατικό κυματοθραύστη.
Ο λαός του Περιστερίου πρέπει να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και
να ανταποκριθεί μαζικά στο
κάλεσμα οικονομικής στήριξης
αυτού του αγώνα . Τα μπλοκάκια ενίσχυσης των χαλυβουργών πρέπει να γίνουν υπόθεση
όλων αυτών που θεωρούν ότι
ο ηρωικός αυτός αγώνας, είναι
και δικός τους αγώνας και πως
η νίκη των χαλυβουργών θα
είναι και δική τους νίκη» τόνισε
και είπε ότι οι εξορμήσεις θα
συνεχιστούν κατά τις 9, 11, 12,
18 και 25 Ιουλίου κάθε απόγευμα στο Άλσος.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 11)
•
•
•
•
•
δικαιολογία ότι δεν έχουμε
απόλυση αλλά λήξη σύμβασης.
Χριστούγεννα και Πάσχα
αντί για επίδομα παίρνουμε
όσα ελεήσουν οι μαθητές για
εμάς.
αποκλειστήκαμε από τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα
μας επέβαλλαν να πληρώνουμε κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου ενώ είμαστε
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άρα
μη ανταποδοτικού χαρακτήρα!
όσες θέσεις μένουν κενές
από τη συνταξιοδότηση μονίμων καθαριστριών, καταργούνται, έτσι ώστε να μην
μας δίνουν τη δυνατότητα να
τις καλύψουμε.
στις 30 Ιουνίου λήγουν οι
συμβάσεις μας. Ενώ κάθε
Σεπτέμβριο (και επί σειρά
πολλών ετών) γινόταν ανανέωση, απειλούμαστε να
βρεθούμε χωρίς δουλειά. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ…
Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
ο Γιώργος Βαθιώτης συναντήθηκε με τον Καρδιοχειρουργό Γιώργο Κοσμόπουλο και
τη Γενική Ιατρό Πηγή Τάρλα.
Μαζί τους ήταν και ο διακεκριμένος δικηγόρος Θάνος
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα εγκάρδιο
κλίμα με ανταλλαγή απόψεων
όσον αφορά στην πρωτοβουλία του επικεφαλής Γιώργου
Βαθιώτη για τη δημιουργία
του Κοινωνικού Ιατρείου, του
Θεοδώρου, για τη δημιουργία του Κοινωνικού Ιατρείου
και για κάθε άλλη εθελοντική
πρωτοβουλία για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
Κοινωνικού Φαρμακείου προς
όφελος του συμπολίτη μας. Γι’
αυτόν τον συμπολίτη μας που
έχει χάσει το όνειρο ζωής, που
προσπαθεί να κερδίσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, που είναι
άπορος, που ανήκει σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
Ο Γιώργος Βαθιώτης τους
ευχαρίστησε θερμά για την
εθελοντική συμμετοχή τους στο
τεράστιο αυτό κοινωνικό έργο
τονίζοντας χαρακτηριστικά
¨Είναι ευχάριστο που ανάμεσά
μας βρίσκονται διακεκριμένοι
επιστήμονες που προάγουν
στις μέρες μας την εθελοντική
πρωτοβουλία και αναδεικνύουν
την κοινωνική αλληλεγγύη,
Είναι ελπιδοφόρο που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που
αφουγκράζονται τα κοινωνικά
προβλήματα και δίνουν λύση
σε αυτά, αφιερώνοντας χρόνο
και διάθεση στον συμπολίτη μας
που υποφέρει αυτές τις δύσκολες στιγμές.¨
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» καταγγέλλει με τον
πιο κατηγορηματικό τρόπο την αφαίρεση πανό του
Συλλόγου από το Άλσος Περιστερίου, που προπαγάνδιζε την πρωτοβουλία που πήρε για την οικονομική
στήριξη του ηρωικού αγώνα των χαλυβουργών.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι κάποιοι επιτίθενται
με ακόμα μεγαλύτερη λύσσα, πιεσμένοι από τον
περήφανο αγώνα των χαλυβουργών εδώ και 8 μήνες.
Ένα σκληρό και τίμιο αγώνα, που έχει συγκινήσει
και κυρίως έχει φουντώσει ένα πρωτόγνωρο κύμα
ολόπλευρης ταξικής αλληλεγγύης από όλη τη χώρα
αλλά και το εξωτερικό. Αποτελεί καθήκον όλων των
εργαζομένων, σωματείων, συλλόγων, μαζικών φορέων, απλών λαϊκών ανθρώπων να φουντώσουν το
κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον αγώνα
των χαλυβουργών. Με πρωτοβουλίες στους χώρους
οι θέσεις μας να καλυφθούν
από ιδιωτικά συνεργεία,
ΑΣΕΠ κ.α. Όλα μας τοποθετούν στο κισσέ του ΟΑΕΔ.
Να σημειωθεί ότι 1 στις 2
από εμάς έχουμε άνεργο
σύζυγο. Σύμφωνα με έρευνα
μας, στις 40 ερωτηθέντες, οι
24 έχουμε ανήλικα τέκνα και
η 1 στις 3 άνεργα τέκνα. 2
συναδέλφισσες έχουν σύζυγο με αναπηρία ενώ άλλες
3 συντηρούν μονογονεικές
οικογένειες.
Θέλουμε να συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε για να μην
καταλήξουμε στα συσσίτια του
δήμου. Προτείνουμε στους
εκπροσώπους της Πολιτείας
αντί της χειραψίας και αδιάφορης προσπέρασης, να μας
τείνουν χέρι βοηθείας και να
σταθούν δίπλα μας, στο ύψος
τους».
Καταλήγοντας ζήτησαν τη
στήριξη της διοίκησης του
Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.
δουλειάς, στις εργατογειτονιές, σε κάθε λαϊκή περιοχή, να σταλθεί έμπρακτη και κάθε άλλου είδους
αλληλεγγύη και κυρίως να διαδοθεί το περιεχόμενο
του αγώνα τους.
Γιατί αυτή ακριβώς η αλληλεγγύη είναι που έχει
στηρίξει εδώ και 8 μήνες τον αγώνα των ενωμένων και
αποφασισμένων χαλυβουργών, που έχουν ανατρέψει
τα σχέδια της εργοδοσίας να σπάσει τον αγώνα τους,
να δεχτούν το «δικαίωμα στην ανεργία» και εργασία
χωρίς δικαιώματα και αξιοπρέπεια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεχίζει πιο αποφασιστικά τις εξορμήσεις του στο Άλσος Περιστερίου,
λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη συμπαράσταση
του κόσμου, που έχει κλείσει τα αυτιά του στους
καλοπληρωμένους κονδυλοφόρους της παραπληροφόρησης της αστικής τάξης..
ΤΟ Δ.Σ.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Πνευματικές ΤΟΜΕΣ
ΟΧΙ, στη “στάνη
των σιωπηλών αμνών”!
του Δημήτρη Χαλιβελάκη,
Δημοσιογράφου & λογοτέχνη
“Περισσότερη, όσο μπορείτε περισσότερη κριτική” (Νίκος Καζαντζάκης, 1883 - 1957,
συγγραφέας και ποιητής)
Η προτροπή αυτή του Νίκου Καζαντζάκη προς τους δημοσιογράφους ήταν και
παραμένει το θεμέλιο για κάθε τίμιο κι
ασυμβίβαστο δημοσιογράφο απέναντι
στην αξίωση της “εγχώριας κι αδυσώπητης Τρόικα” (αξιωματούχων
της κυβερνητικής εξουσίας, των “πάρα πολλά εχόντων” και των μεγαλοκαναλαρχών και τους “συνοδοιπόρους” τους), που επιδιώκουν:
“Περισσότερη συσκότιση και περισσότερη νόθευση της ενημέρωσης
των πολιτών”…
Το σκηνικό της σχεδιασμένης
παραπληροφόρησης του κοινού
από την “εγχώρια Τρόικα” έχει πάντα
ένα σκληρό αντίπαλο: Τη συντριπτική πλειοψηφία των έντιμων κι
ασυμβίβαστων δημοσιογράφων,
που ακολουθούν πιστά όχι μόνο την
προτροπή του Νίκου Καζαντζάκη,
αλλά και τις βασικές και συγκεκριμένες διατάξεις των καταστατικών
των ελληνικών δημοσιογραφικών
ενώσεων και, φυσικά, τις ανάλογες
διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας. Δηλαδή: Πρώτον,
οι έντιμοι δημοσιογράφοι που αντιστέκονται στην παραπληροφόρηση
του λαού βρίσκονται “υπό διωγμό”
από τους “εγχώριους Τροϊκανούς”,
οι οποίοι θέλουν τους μεγάλους
τηλεοπτικούς σταθμούς ως “στάνη
των σιωπηλών αμνών”. Δεύτερον,
είναι οι “εγχώριοι Τροϊκανοί”, οι
“συνοδοιπόροι” τους και τα λίγα “δημοσιογραφικά παπαγαλάκια τους”,
που έχουν αναλάβει “εργολαβικά”
στο να μη μαθαίνουν οι Έλληνες τι
ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και
στον κόσμο όλο. Έτσι, “εκτελούνται
οι συμβάσεις παραπληροφόρησης
του λαού”, αυτό το άθλιο “δούναι
και λαβείν”.
Ως δημοσιογράφοι βιώνουμε
χρόνια τώρα στο πετσί μας το παιχνίδι των λογής-λογής εξουσιαστών
(κυβερνητών, “πάρα πολλά εχόντων”,
μεγαλοκαναλαρχών κ.ά.) απέναντι
στους ασυμβίβαστους δημοσιογράφους: Αποφεύγουν όσο μπορούν να
τους προσλαμβάνουν ή τους υποβαθμίζουν και τους ευτελίζουν, ή τους
θέτουν σε διαθεσιμότητα ή και τους
στέλνουν στην εφιαλτική ανεργία.
Όσοι ανυπόταχτοι δημοσιογράφοι
εξακολουθούν να τους “ενοχλούν”
–όπως και ο υπογράφων- με άρθρα
σαν κι αυτά, με βιβλία ή παρεμβάσεις
σε ραδιοτηλεοπτικές συζητήσεις κλπ.
γίνονται πλέον “θανάσιμοι εχθροί
τους”. Ένα μέρος της “εχθρότητας”
ορισμένων εκδοτών εφημερίδων και
τηλεοπτικών σταθμών τη“γευτήκαμε”
τα τελευταία δύο χρόνια χιλιάδες
δημοσιογράφοι, τεχνικοί και υπάλληλοι. Η ελπίδα μας; Οι αναμενόμενες
αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, όπου έχουμε προσφύγει για να
δικαιωθούμε…
Και όποτε οι “εγχώριοι Τροϊκανοί”
στριμώχνονται από τους ασυμβίβαστους δημοσιογράφους, τότε, εντελώς,
“συμπτωματικά”, ξεχύνονται στους
δρόμους κάποια “παιδάκια” με “κουκούλες” και με τα συνθήματα, όπως
“Οι δημοσιογράφοι είναι χαφιέδες”,
“υπηρέτες της πλουτοκρατίας”. Στους
τοίχους διαβάζουμε κάθε τόσο: “Δημοσιογράφοι αλήτες και ρουφιάνοι”.
Κι εδώ πρέπει να θυμηθούμε την
προτροπή του υπουργού Δημόσιας
Διαφώτισης & Προπαγάνδας του Χιτλερισμού Πάουλ Γιόζεφ Γκέμπελς (18971945), ο οποίος έλεγε:“Να λέτε ψέματα,
ψέματα όλο ψέματα, στο τέλος κάτι θα
Σελίδα 15
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
μείνει”. Κι έμενε η λάσπη, η σπίλωση, η
ψυχική και σωματική εξόντωση.
Με όλα όσα αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη επιφυλλίδα μας, αλλά
και στην παρούσα, πέτυχαν οι“εγχώριοι Τροϊκανοί”να συκοφαντηθούν στην
ψυχή και στο μυαλό του συνόλου,
σχεδόν, του λαού ότι δήθεν “ΟΛΟΙ οι
δημοσιογράφοι είμαστε πουλημένοι
και όργανα των εξουσιαστών”. Κι αυτό,
βέβαια, βολεύει μια χαρά τους “εγχώριους Τροϊκανούς”. Το επόμενο βήμα
τους το υποψιάζεται ο καθένας: Να μετατρέψουν τα Ελληνικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης σε αηδονοφωλιές της
ανεμπόδιστης παραπληροφόρησης
και τους πολίτες εγκλωβισμένους σε
μια “στάνη σιωπηλών αμνών”.
Εμείς οι δημοσιογράφοι, ζητάμε:
Να έχουμε στο πλευρό μας τους Έλληνες πολίτες και να παλέψουμε μαζί για
το δίκιο μας. Διότι κοινός είναι ο αντίπαλός μας: Οι “εγχώριοι Τροϊκανοί”, οι
“Τροϊκανοί” της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κι άλλοι που μας παραμυθιάζουν ότι
είναι “Εταίροι” μας στην Ευρωζώνη ή
είναι “Σύμμαχοί”μας. Ψευτιές, ψευτιές,
όλο ψευτιές. “Το αγαπημένο παιχνίδι
των Ευρωπαίων είναι “στάχτη στα
μάτια”. Όσοι Έλληνες συμμετέχουν
στο παιχνίδι, συνεχίζουν σαν στρατιωτάκια αμίλητα να βαδίζουν προ το
κέντρο της Ευρώπης, αυτόν τον οικογενειακό τάφο” (Γιώργος Κακουλίδης,
ποιητής & πεζογράφος). Ο 3ος κατά
σειρά Αμερικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ
Τόμας Τσέφερσον (1743-1826) είχε
πει κάτι που οι λαοί όλου του κόσμου
θα πρέπει να το καρφιτσώσουν στην
ψυχή τους και στο μυαλό τους και να
το θυμούνται:
“Μπορείς να εξαπατάς λίγους για
λίγο, αλλά όχι όλους για πάντα”.
Φίλες & Φίλοι, από τις δυο εκλογικές
αναμετρήσεις (στις 6 Μαΐου και 17 Ιουνίου 2012) πρέπει να παραδεχτούμε
μια τσουχτερή αλήθεια: Ότι μας ξεγέλασαν και μας παγίδεψαν οι “εγχώριοι
Τροϊκανοί”και οι“συνοδοιπόροι”τους,
αφού το 32%, το οποίο έλαβε συνολικά ο παλαιολιθικός δικομματισμός
(ΠΑΣΟΚ & ΝΔ), που οδήγησε τον τόπο
στο χείλος του γκρεμού τον περασμένο Μάιο, ενώ τον Ιούνιο έγινε 42%! Κι
όχι μόνον αυτό: Αλλά έχουν και πάλι
τα ηνία της κυβερνητικής εξουσίας
για χειρότερες μέρες.
Ας ακούσουμε τώρα, Φίλες &
Φίλοι, τον αλησμόνητο ποιητή και
δημοσιογράφο Τάσο Λειβαδίτη
(1922-1988) και μέσα από τον τίμιο
λόγο του ας βρούμε τον κοινό κι
ελπιδοφόρο βηματισμό της αντίστασης-αντεπίθεσης:
“Πιστεύω σε σας που κρατάτε ψηλά
τις σημαίες και προχωράτε/ μες στον
ενάντιο άνεμο,/ πιστεύω και σε σένα
που σηκώνεις σα σημαία την καρδιά
σου,/ και προχωράς μες στο ενάντιο
πλήθος”.
Στο επόμενο, η συνέχεια.
e-mail:[email protected]
www.xalivelakis.gr
«Ως την τελική νίκη»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ
Κατά τη συνέντευξη τύπου του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
τέθηκε και το οξύτατο θέμα του
αγώνα των Χαλυβουργών, εργαζομένων στη «Χαλυβουργία»
που εδώ και 8 μήνες βρίσκονται
σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενης απεργίας. Στη συνέντευξη
παρευρέθηκαν οι κ. Σταύρος
Φλώρος και Δημήτριος Λιάκος,
μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου
Χαλυβουργών.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Κ. Παπλωματάς τοποθετήθηκε τονίζοντας:
«Από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογός μας έχει σταθεί στο πλάι
των χαλυβουργών και στηρίζει
τον αγώνα τους με ψηφίσματα
και οικονομικά.
Η εργοδοσία τελευταία εντείνει την επιθετικότητά της παρουσιάζοντας αδιάλλακτο και
αδίστακτο πρόσωπο, πιεσμένη
από τον περήφανο και ηρωικό
αγώνα των χαλυβουργών εδώ
και 8 μήνες. Ένα σκληρό και
τίμιο αγώνα, που έχει συγκινήσει
και κυρίως έχει φουντώσει ένα
πρωτόγνωρο κύμα ολόπλευρης ταξικής αλληλεγγύης από
όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό. Αποτελεί καθήκον όλων
των εργαζομένων, σωματείων,
συλλόγων, μαζικών φορέων,
απλών λαϊκών ανθρώπων να
φουντώσουν το κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον
αγώνα των χαλυβουργών. Με
πρωτοβουλίες στους χώρους
δουλειάς, στις εργατογειτονιές,
σε κάθε λαϊκή περιοχή, να σταλθεί έμπρακτη και κάθε άλλου
είδους αλληλεγγύη και κυρίως
να διαδοθεί το περιεχόμενο του
αγώνα των χαλυβουργών.
Γιατί αυτή ακριβώς η αλληλεγγύη είναι που έχει στηρίξει
εδώ και 8 μήνες τον αγώνα των
ενωμένων και αποφασισμένων
χαλυβουργών που έχουν ανατρέψει τα σχέδια της εργοδοσίας να σπάσει τον αγώνα τους,
να δεχτούν το «δικαίωμα στην
ανεργία» και εργασία χωρίς
δικαιώματα και αξιοπρέπεια.
Οι χαλυβουργοί έχουν δικαιωθεί» τόνισε και κάλεσε όλους να
αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία
του Συλλόγου για οικονομική
στήριξη του ηρωικού αγώνα
των χαλυβουργών.
Ο Σ. Φλώρος είπε: «Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη
επίθεση από ορισμένα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης οι οποίοι
καλούν άτομα που παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι
των εργαζομένων και ρίχνουν
«λάσπη» των εργαζομένων της
Ελληνικής Χαλυβουργίας.
Εμείς ευχαριστούμε την εργατική τάξη που έχει σταθεί όλο
αυτό το διάστημα στο πλευρό
μας και την καλούμε ακόμη
πιο αποφασιστικά να δείξει
έμπρακτα την αλληλεγγύη της
και να μας στηρίξει, ειδικά τώρα
που έχει ενταθεί η επίθεση της
εργοδοσίας απέναντι στους
εργαζομένους. Είναι αγώνας
όλης της εργατικής τάξης, όλων
των εργαζομένων».
Ο Δ. Λιάκος είπε: «Ως απεργός χαλυβουργός ευχαριστώ
όλη την εργατική τάξη, όλο τον
κόσμο απ’ όλον τον κόσμο για
τη στήριξή τους. Ο αγώνας
είναι μακρύς και η εργοδοσία
είναι αδιάλλακτη. Ευχαριστούμε
όλους για τη συμπαράσταση
και θα συνεχίσουμε. Τα αιτή-
ματά μας από την αρχή ήταν
να διατηρηθούν τα δικαιώματα
που είχαμε ως τις 31 Οκτωβρίου
2011. Αρχίσαμε την απεργία,
που μετρά πλέον από τις 245
μέρες, επαναλαμβανόμενες
24ωρες απεργίες, και στεκόμαστε με ψηλά το κεφάλι. Στο
διάστημα αυτό δεχτήκαμε πολλά χτυπήματα αλλά σταθήκαμε
και στεκόμαστε όρθιοι ως την
τελική νίκη».
Επεσήμανε ότι τα αιτήματά
τους είναι η επαναπρόσληψη
των απολυμένων και η συνέχιση
της εργασίας τους όπως ήταν
ως τον Οκτώβρη του 2011.
υπερωρίες για να τακτοποιήσει
τις εξαγωγές του».
Ο κ. Φλώρος παρενέβηκε
τονίζοντας: «Ο εργοδότης ήθελε να δουλεύουμε στο χαλυβουργείο για 500-600 ευρώ, μια
δουλειά σκληρή κι επισφαλής.
Η εργοδοσία ήταν αδιάλλακτη
και πιεστική κατά την εργασία
μας κι αυτό αποδεικνύεται από
τα ατυχήματα που είχαμε, σοβαρούς τραυματισμούς και
θανάτους».
Ο κ. Λιάκος απάντησε σε
ερώτημα σχετικά με τα χρήματα που χάνει ο εργοδότης όλο
αυτό το διάστημα: «Βεβαίως
O Δ. Λιάκος και ο Σ. Φλώρος, εκπρόσωποι των Χαλυβουργών κατά τη συνέντευξη τύπου
Σε ερώτηση της εφημερίδας
μας για την αρχή της απεργίας
μας είπε: «Άρχισε η απεργία με
την πρώτη απόλυση. Κάνουμε
24ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες για να γίνει επαναπρόσληψη και να μην απολυθεί
κανείς άλλος. Εμείς είμαστε από
την πρώτη γραμμή με ετοιμότητα 3 ωρών, αλλά ο εργοδότης
μετά την πρώτη εβδομάδα το
πήγε σε ετοιμότητα 10 ημερών.
Αρχίσαμε με 275 υπέρ της απεργίας, από τους 378 εργαζόμενους, και 1 παρών. Ξεκινήσαμε
σα μια γροθιά και συνεχίζουμε.
Στην τελευταία Γενική Συνέλευση
πριν 1 μήνα από τους 250 παρόντες, είχαμε 204 υπέρ και 42
κατά και 4 αποχές.
Θα ακολουθήσει και νέα
Γενική Συνέλευση για να δούμε
εκ νέου την πορεία της απεργίας».
Σε ερώτημα σχετικά με διαπραγματεύσεις που έγιναν με
τον Μάνεση, τον εργοδότη,
μας είπε: «Οι προτάσεις της
εργοδοσίας ήταν: εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα,
5ωρο και 5ήμερο με ατομική
σύμβαση και απολύσεις. Μας
είπε ή θα δεχτούμε 5ώρο και
5ήμερο με ατομική σύμβαση
ή απολύσεις στο 5% του προσωπικού», «αναδιάρθρωση»
όπως το είπε.
Κάναμε Γενική Συνέλευση και
αποφασίσουμε την απεργία.
Από τότε κάθε μήνα απολύει το
5% των εργαζομένων.
Αυτό τον τελευταίο μήνα έχουμε συναντηθεί 2 φορές και ήταν
αδιάλλακτος ο εργοδότης.
Οι προτάσεις του, επί της ουσίας, ήταν να δουλεύουμε για
500 και 600 ευρώ. Και μάλιστα
σε μια επιχείρηση εύρωστη και
κερδοφόρα με μεγάλη παραγωγή. Η δουλειά ήταν τόση που
δεν μπορούσαμε να πάρουμε
άδεια. Στις 31 Οκτωβρίου 2011,
όταν ξεκίνησε η απεργία ο κάθε
εργαζόμενος είχε 9 ημέρες
άδεια. Ούτε άδεια δεν μπορούσαμε να πάρουμε λόγω δουλειάς, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή καθόμαστε, δουλεύουμε
και χάνει πολλά λεφτά, αλλά ο
εγωισμός του δεν τον αφήνει
να συμβιβαστεί. Είναι ο «λαγός»
των βιομηχάνων και προσπαθεί
να διατηρήσει το γόητρο του
κεφαλαίου. Παρά τα χρήματα
που χάνει, ιδιαιτέρως από το
Μάρτη και μετά, δεν κάνει πίσω.
Εμείς κάνουμε προτάσεις αλλά
δεν τις αποδέχεται».
Ο κ. Φλώρος είπε στο σημείο
αυτό: «Επί της ουσίας θέλει να
απαξιώσει το σωματείο και να
βάλει τους εργαζόμενους να
δουλεύουν όπως αυτός θέλει,
να τους κάνει να δουλεύουν ως
σκλάβοι».
Ο κ. Λιάκος τόνισε: «Δεν
υπολόγιζε ποτέ ότι μια χούφτα
χαλυβουργοί θα σήκωναν το
ανάστημά τους. Είπε πόσο θ’
αντέξουν τα «λιγούρια»;
Θα αναγκαστούν να μπουν
μέσα με το κεφάλι σκυμμένο.
Αλλά εμείς δεν κάναμε πίσω.
Και δε θα κάνουμε όσο έχουμε και συμπαράσταση του
κόσμου. Συνδικάτα, Σωματεία,
Σύλλογοι, Λαϊκές Συνελεύσεις,
Φαντάροι, Μαθητές, Συνταξιούχοι, Σύλλογοι από άλλες
χώρες, Ομάδες και Φορείς, Μεμονωμένα άτομα μας συμπαραστέκονται και μας στηρίζουν
οικονομικά και υλικά. Όπλο
τους είναι η τρομοκρατία, οι
απειλές και οι εκβιασμοί. Όπλο
μας είναι η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και στήριξη του
κόσμου, των άλλων εργατών
και εργαζομένων».
Καταλήγοντας είπαν: «Υπάρχουν φυσικά δυσκολίες οικονομικές, αλλά όλη αυτή η
αλληλεγγύη του κόσμου μας
δίνει κουράγιο. Νικήσαμε από
την αρχή το φόβο μας και γινόμαστε κάθε μέρα πιο δυνατοί.
Είμαστε το «προπύργιο» της εργατικής τάξης. Θα συνεχίσουμε
και θα σταθούμε όρθιοι, εκεί ως
την τελική νίκη».
Ευχαρίστησαν για ακόμη μια
φορά όλους όσους συμπαραστέκονται στον αγώνα τους και
κάλεσαν όλους να συνεχίσουν
να στέκονται στο πλάι τους και
να τους στηρίζουν.
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 16
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` ‚ ” ‚ ˆ
. ¿˙´. : 33942 / 03 -07 -2012
…„‚…˙`¶ „ˆ˙`¶`
‡¶»¿`‚`
‡˛¨
‚”‚ˆ
¨—— — :
¨— ˛ ¸—¨¸—¨—¨ ˛ ¸˛
¨—¨ ˚—¨ ˛ß¿˛ˇ—¨ ¨— ˚¨¨¨˛ „—˛
„—¨——˛
»¨¸¨
˚—¨ „—¨— ‡˛¨— ¢˚— 56.900,00
— ˜. ¿. . 23 % 13.087,00 ,
¨ ˛ 205/3-7-12 ..· .
¶ —˛˛ ˛ ¸—¨˛˛ ¸˛
—˛ ˛—¸. †—¨
—
˛
— —
¨ ¨ˇˇ— ´˛¨ ¿
˛ˇ— ‡˛ ‚— (˛ ¨
—
—— ¨ : 213-2030185, 2132030136, . †. ¿˛, . †. —¸˛, . ·. ¿— ˝˛).
‡¶»¯`
…‚„` ·…·´`
¨˛ ——˛
—˛
˚—¨ ¨ˇ˛ ˛
˛˛— ¨
¸—˚—¨
¸—¨˚—
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` »…‡` - ·‚‡ˆ””‚`
‚„…»‚„¶ ·¿‚´¿¶
¿`¿`»
¨— ˛
’ ¨—ˇ. -162012 ·¨˛
`¸— ¨˛
˛
——˛
·—˛
‡˛
»¨¸¨
- ·—¸— ¨
—ˇ. . 501
`˛ »¨¸¨, ˛¨, 4.7.2012 ˛¨ ¨— ¨ 09.00 .. ‡˛
—
„¨¨˛¨ ‡˛
»¨¸¨-·—¸—¨ ˛ˇ ¨˛ ¸—¨˛ ˛ —
—˛ ·—
˛ ‡˛
»¨¸¨ - ·—¸—¨, ¨ ¨
˛
¨—ˇ. . 13814/3.7.2012 ˛˛ ‡˛¨
¿
¸
˛ ·—
˛, —¸
ˇ˛ —¨
¨
¸——
¨ ˛, ¨ ¨ˇ
75 ¨. 6 …. 3852/10.
¸—¨—ˇ˛ —˛ ¨¨—¨, ¸˛¨¸˛ ¨ (7) ˇ˛¨ ¨
¨ ¨ ¨¨¨ ¨
(7) ˛:
¿¨¨ ˛:
1. ‡—
†˚—
‡˛¨
¿
¸
2. „
˝
¿¨¨˚—˛
3. ‡
¸˛ ‡˛˛—
4. `¨¨˛ †˚—
5. ”—¨¸
‚¨˛
6. Ȭ
˚¨ »¨—¨
7. „¸˛ ˇ¨¨—
¨ ˛:
‡˛¨
¿
¸
˛
—
—˛ ·—
˛ —˛˚
1 ˇ¨ ˛ ˛˛—¨ ¸—¨¨˛
ˇ — :
–¨ — ˛ ’ ¨—ˇ. 463/2012
¨
¨ ˛ —
—˛ ·—
˛, ˛ —¨ ˚—ˇ˛¨ — — ¸—¨˚¨ ¨— ¨ˇ
—˛¨ —
— ˛ ¸—¨˛˛ ¨
—
¸—¨˚—
˚—¨ ˛: ‘¿
˛ˇ—¨ ¨¨
¸¨
’ ¸
ˇ˛ ˛ ¸—¨˛˛
¸—¨˚—
—˛˛ ˛ —¨
¸˛
—˛ ¨ ¨ —˝
¨— ˛ —˛ —
¨ ¨
ˇ—¨.
`˛ ¸—¨˛˛ ¨— — ˛
¸—˚—¨ ¸—¨˚—
ˇ¨ ˚——
‡˛¨—¨
„¨¨˛¨ »¨¸¨,
`. …. ¨ 45, ´.„. 19600, ˛.
2132014900 , fax 2105555880 ¨
˛
E—
˛ ¸— ˚—¨ ¸—¨˚—
‡˛ — 04-07-2012 ˛ ¨
´¨˛ ¨
¨ 10:00 .. (¨˛
¨¨¨˛ ¨
˛ ·—
˛ ) ¨— ¨ 10:30 ..
(˛˛ ¨¨¨˛ ).
¶ ˛
˛—¨ ¨˛ —¨— ˛
¨ˇ
10 ¨. 1 ·„¿´, —
—˝— — ˛ ˇ—¨ ˚—¨ ˛
¸—˚—¨ ¨
—
¸—¨˚—
¸ — ¨ —¨— —
˛ 20
˛ ¨
˛ ˛
˛—¨ ˛ ¨—¨ —˛ ˚—¨ ˚¨—
—˛ ¨
¸—
—˛˛ ¸˛
—˛ ˛ ˛—
. (
¨ ¸ ¨¨——¨— ¸˛
—˛ ˛
—˛˛ ˛—¸¨ ¨—¢ —
˛).
`¨ ·„¿´ / •
10 / ¿†. 3:
<<» ¨
¨˛ ˛ ¸˛¨—¨˛
—
˛ ˛ —
—
—
— ¨ ¨—ˇ¨— ˛ ˛
˛—¨ ˛ ˛ ¨—˛ ˛ ˛ ˛ ¸—˚—¨ ¸—¨˚—
, ˛ — —˛— ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¸—¨˛˛. ¨ ˛ ¨ˇ˛ ˚—¨— —
— ˛˛ ˛ ˛˛ ˛ ˛ ߸—¨˛˛ [1], —
¸—¨˛¨ ˛ ¨ˇ˛ —˝¨— ˛ ¨¨¨ ¨
¨˛. ¨ ˛ ¨ˇ˛ ˚—¨— —˛˛ ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¸—¨˛˛,
— ¨
˛ ˛
˛—¨ ¸˛
—˛ ˛ —˛ ¨¨
—˛ —
˛ ˛
˛—¨ ˛ ¨—˛ ˛ ˛ ¸— ˚—¨ ¸—¨˚—
, ¨ ¨— —
¸—¨˛¨ — —
—ˇ
¨
˛ ¨—˛ ˛˛ ˛
¸—¨˛˛, ¨ ¨
˛ ¨
¨˛
¨ˇ˛ ¨— ˛ ˛˛
¨
, ˛
ˇ— —˝
¨— — ˛˚
¨¨˚¨
. `— —— ¨, ¨
¨ ˛ ¸˛
—˛, ¨
ˇ—¨— ˛ —¸—¨ ¸—¨¸—¨—¨ ¨— ¨
¨ ˇ
5 ¨
.>>
‡˛¨¸˛ ¨ ¨ˇ
10
¨. 3 ·„¿´, ¨
¨˛ ˛
—
—˛ —
˛ — ¨ ¨—ˇ¨— ˛ ˛
˛—¨ ˛ ¸—˚—¨ ¸—¨˚—
. ¶ ¨ˇ˛
¨˛ — ¨ ˚—¨— ˛ —
—˛˛ ˛ ¸—¨˛˛. ¨ ˛ ¨ˇ˛ ˚—¨— —
—˛˛ ˛ ¸—¨˛˛, —
¸—¨˛¨ ˛ ¨ˇ˛ —˝¨— ˛ ¨¨¨ ¨
¨˛.
`˛ ˚—˛ —˛ ¨—
—
¨ —¨— ¸¨˛ ˛ ¨
—¨ ˛ ·—
˛
¸— ˚—¨ —
¸—¨˚—
, — ¨ ˚—— ¨ˇ˛ ˛
˛—¨ — —˛˛ ˛ ¸—¨˛˛ ¨— ˚—¨ ˛ 04-07-2012
˛¨ ´¨˛ ¨
¨ 10:00 ..
(¨˛ ¨¨¨˛ ¨
˛ ·—
˛
) ¨— ¨ 10:30
.. (˛˛ ¨¨¨˛ )
(
˛¨ ¨—¨) ˛ 17-07-2012
˛¨ ´—˛ ¨
¨ 13:00 .. (¨˛ ¨¨¨˛ ¨
˛ ·—
˛
) ¨— ¨ 13:30
.. (˛˛ ¨¨¨˛ )
(
ˇ¨ ¸—˚˛ˇ— —¨ ¸—¨˚—
),
¿
—¨— ˚—¨ ¨
—
¸—¨˚—
¨ — ¸ — ¨ ¨ — ·.„.¿..´.. ¨— ….3463/2006, —˛—
¨¨˛ ˛ ¨˛
˛
¨ , ˚—¨ ˛:
‘¿
˛ ˇ—¨ ¨¨
¸ ¨
’ ‡˛
»¨¸¨-·—¸—¨
˚—¨ 2012.
¿
¢
˚—
˛ ‡31.2012
˛ —¨—: 194.626,49
(· )
—¨¨
˜¿ 23%.
¶ ¸¨¨˛ ˇ¨ ¨ˇ— ¨
`´ ¨
„..: 30/7322.0002 -7322.0005 7322.0007 -7322.0011 -7323.0029 7323.0030 -7323.0032 -7323.0024 7323.0002 -7323.0031 -7323.0010 7323.0028.
¶ ˚˚˛˛ ˛ — ˝¨— 5% ¢
˚—
˛
˛ ˛ ˛ˇ—¨ (/
˜¿), ¸˛¨¸˛ 9.731,32 .
¶ ‡˛
¨—¨ ˇ¨ ¸—¨ˇ— ¨ :
´—o¸—¨¨— ·—¨—
„¨
—
¿
˛ˇ— .´.. (ˆ.
¨
¨˛ ’ ¨. 11389/93 , ˜·„185–’
¨
—— ˛¨).
´— o¸—¨¨— ….3463/
2006 ‡˛
—
¨— „
—
—
„¸—¨.
¨—¨ T¨ —¨
o
˛ (¸—¨˛˛, ˛, —
—˛ ¨).
˛
o ˛ —˛ —˛ —
¨ ˇ—¨.
— ¸—¨
— ¨
¨
˚˛ ¨¨ —
˚¨— ˛ & .
†—¨ ¨ ¨¨¨
— ¸—¨
— (
— ¸ ˛¸˛ ¨— ˛)
¨ —¨ ˛ ˛ ¸—¨˛˛ —
& ˛ ˛˚
˛ ˛¨ ˛ ¸˛
¨—¨ ˇ¨ — ¨ ¨¨¨
5,00 (˚¨— ˛ ¨—
¨
9:00 13:00) ¨— ¨
—
˛ ˆ˛—¨ —¨ ¨
˛¨ ¨— —˛ —
¸
˛˛ (¨
˛ ¨— — —— —¨— ˚—¨ ¨
—˛ ——˛˛ ˛
—¸—
˛˛ ˛ ¨——¨) ˛˛ ——¨ —
——¨ (—¨
¨—— ¨-¸— ˇ˛-˛¨ faxemail ) .
— ˛¸˛ ¨
˛ ¸˛
¨˛ (—¨¨
—
—˛ ¨) ¸
—¨˝¨— ¨ ˇ
¨— ¨ ¨
¨ ˛ ¨
—
¨
¨¨ ˛¸˛ ¨—.
¶ ¨
¨ ¨
¨˛ — ¨
¸˛
—ˇ—:
-
—¨¨ ¨¨
—,
-
˜·„,
- ¸
(2) ˛˛— —
—
˛—¸ ¨˛—¨ —¨
¸¨ …
—˛,
-
—
,
-
·»»·¯ ¨— ·
—
¨— –—
—
·—˛˛—
¿—¨—¨.
¶ —
—˛ —
˛ ¨
¨
˛ —˛˚˛˛ ¨— ¨ ˛ :
1. ´— ¸—¨¨— ·—¨—
„¨
—
¿
˛ˇ— .´.. (ˆ. ¨
¨˛ ’ ¨. 11389/93 , ˜·„185–’ ¨
—— ˛¨).
2.´— ¸—¨¨— ….3463/2006
‡˛
—
¨— „
—
—
„¸—¨.
3.T¨ —¨ ¨—¨ ˛
(¸—¨˛˛, ˛, —
—˛ ¨).
4. ˛ ˛ —˛ —˛ —
¨
ˇ—¨
5.´— ¸—¨¨— ¨ˇ
72
¨.6 ….3852/2010 (˜·„ 87.’/
7.6.2010)
¿˜`‚·‚ »˜˙…
´˛ ¨ˇ˛ ¸—˚—¨ ¸—¨˚—
¨— ˚—¨ ˛ 0407-2012 ˛¨ ´¨˛ ¨
¨ 10:00
.. (¨˛ ¨¨¨˛ ¨
˛ ·—
˛ ) ¨— ¨
10:30 .. (˛˛ ¨¨¨˛ ) (
˛¨ ¨—¨) ˛ 17-072012 ˛¨ ´—˛ ¨
¨ 13:00 ..
(¨˛ ¨¨¨˛ ¨
˛ ·—
˛
) ¨— ¨ 13:30
.. (˛˛ ¨¨¨˛ )
(
ˇ¨ ¸—˚˛ˇ— —¨ ¸—¨˚—
),
— ¸—¨
— ¨
¨
˚˛ ¨¨ —
˚¨— ˛ & . †—¨ ¨
¨¨¨
— ¸—¨
— (
—
¸ ˛¸˛ ¨— ˛) ¨ —¨
˛ ˛ ¸—¨˛˛ — & ˛
˛˚
˛ ˛¨ ˛ ¸˛
¨—¨
ˇ¨ — ¨ ¨¨¨
5,00 (˚¨— ˛ ¨— ¨
9:00 13:00) ¨— ¨ —
˛ ˆ˛—¨ —¨ ¨
˛¨
¨— —˛ —
¸
˛˛ (¨
˛ ¨—
— —— —¨— ˚—¨
¨
—˛ ——˛˛ ˛ —¸—
˛˛ ˛ ¨——¨) ˛˛ ——¨
—
—— ¨ (— ¨ ¨—— ¨¸—ˇ˛-˛¨ fax-email ) .
— ˛¸˛ ¨
˛ ¸˛
¨˛ (—¨¨
—
—˛ ¨) ¸
—¨˝¨— ¨ ˇ
¨— ¨ ¨
¨ ˛ ¨
—
¨
¨¨ ˛¸˛ ¨—.
¶ ¨
¨ ¨
¨˛ — ¨
¸˛
—ˇ—:
-
—¨¨ ¨¨
—,
-
˜·„,
- ¸
(2) ˛˛— —
—
˛—¸ ¨˛—¨ —¨
¸¨ …
—˛,
-
—
,
-
·»»·¯ ¨— ·
—
¨— –—
—
·—˛˛—
¿—¨—¨.
¶ ¨
¨˛ ˛ ¨¨ 501
¨ˇ˛ ˚¨¨— ¨
ˇ—:
¿¸
‡— †˚—
¿— — ˚¨
»¨¸¨ 4.7.2012
‡¶»¯`
‡‚„` †·˙†‚`
´¨ ˛ :
1.„˝
¿¨¨˚—˛
2.‡¸˛
‡˛˛—
3.`¨¨˛
†˚—
4.”—¨¸
‚¨˛
5.»¨˚¨ »¨— ¨
6.„¸˛
ˇ¨¨—
¿˛ 5 Io— 2012
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
NOMO` ´´‚„¶`
‡¶»` ‚†‚…`
—ˇ. .: 8646
—˚—¨, 04-7-2012
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶` ‡‚·…·†·‚` ANOIKTOY ‡‚†˙…‚`»ˆ
—¸˛¨
— ˚—¨
,
¨
˛:
¨) —
¨ „
—
—
¨— ‡˛
—
„¸—¨ (…. 3463/2006)
) ´˛ ’ ¨—ˇ. 11389/93 ¨
¨˛ ˆ¿.·`: ··¿— ·—¨—
„¨
—
¿
˛ˇ— ´ (·.„.¿.´),
…. 2286/1995 ¨— …. 3852/2010
˚) ´˛ ’ ¨—ˇ. 69/2012 ¨
¨˛
˛ —
—˛ ·—
˛
‡—¨˛— —,
·—ˇ¨— ¨
—
¸—¨˚—
¨˚— ¨— —˛—
¨¨˛ ˛ ˛
¨: ··¶ ˛ˇ—¨ ¨—
— · · , ˚ — 51.178,00 ˜¿ ¨— ¨ — — ¸—¨˚¨ ˛
’ ¨—ˇ. 35/2012 ˛ ¨ˇ˛ ¨
˛ ´—˛ ˆ˛—¨ ‡˛
—˚—¨ ¨— ˇ˛ˇ˛ ¨
¸—.
¸—¨˚—
ˇ¨ ¸—˚˛ˇ— ‡˛
—
„¨¨˛¨ —˚—¨ {¯. ”¨¸¨
1} —
˛ ¨
¸—¨ ·—
˛
·.„.¿.´ ‡˛
— 16 ‚
—
2012, ˛¨ ‡¨ ¨— ¨ ˛˛
¨¨¨˛ ˛
13:00·.
‡
— ¸—¨˚—
˚—
¨—
¨)¨ —¨ ¨ (··˛ — ˛ ¨
¸¨
—), ) ¨ —¨ ¨ (˛¸¨¨ ˛ ¨
¸¨¨), ˚) ¨——
—, ¸) — ˛ˇ ¨
—˛ ¨ —
—
¨ˇ
8 ˛ ¨—ˇ.
11389/93 ¨
¨˛ ˆ¿.·`.
— ¸—¨
— ˇ¨ ¨
¨ ¸—¨—
˚˛— ¨¨
¨— ˛ ¸—¨˛˛ ¨— ·˚˚˛—˛ ·—
˛ 2.559,00 ¨¨˚—˛ ´¨˝¨ ˛ †¨¨—
´¨— ¿¨¨¨¨ˇ˛ ¨— ‡¨—.
†—¨ ˛ ¨¨¨˛ ˛ ¸—¨˛˛
¨— —
˛
— — ¸—¨
— ¨ ¨ˇ
¨— o †¨— ˛ —
—˛
·—
˛ ‡˛
—˚—¨ (¨
¸—
¨˛
. ”
˝
ˇ¨¨—
) ˛ †¨—
˛ ´—˛
˛— ¨ (¨
¸—
¨˛
.
»¨˚¨˛ ‚¨˛) — ˚¨—
˛ ¨— . ´˛¨ 2297320032, 20000 & 22970-28776, 22800).
¨¸—
—¸˛¨
…¨—
„˛
‡: –417˙·–-¶
E””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
¿„·…´˙»·…¶ ‡‚‚„¶`¶
´´‚„¶`
‡¶»` ‚ ” ‚ ˆ
. ¿˙´. : 34126/04-07-2012
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶`
‡¶»¿`‚`
O ‡˛¨
‚”‚ˆ
‡—¨˛— — :
1. ·—ˇ¨— ¸˛
¨— ¨ ¨
—
¸˛
—
¸—¨˚—
˛ ß¿˛ ˇ—¨ ¨— ˚¨¨ ¨˛ „—˛ „—¨——˛
»¨¸¨
˚—¨ „—¨— ‡˛¨— ¢
˚—
56.900,00 — ˜. ¿. . 23
% 13.087,00 , ¨˚— ¨— —˛—
¨¨˛
˛ —
—
˛ ¨ ˚—¨ —¸ , —
—
— — ¸—¨˚¨ ¨— ˛ ¨
¨ ¸—¨˛˛, ¨ˇ
—˝¨— ¨
·—¨—
„¨
—
¿
˛ˇ— . ´. . (·. „. ¿. . ´.
.), ˆ. . 11389/1993 ˜·„ 185/–.
2. ¶ ¸˛
¨— ¨ ˇ¨ ˚— — ‡˛¨—
‚—
, „¨
48 - 50, 3
, ˛ ‡—ˇ˛ ´— ˆ˛—, ˛ 27/07/2012 ˛¨ ¿¨¨˛ ¨— ¨ 11:00 11:30 ..
¸—¨˛¨ ¨¨ —
— ˛—
—
¸¨¨— ¨ ¨
— ¨
˛ — —
¸
˛
˛ —
˛ ¸—˚—¨ ¸—¨˚—
.
3. `˛ ¸˛
¨—¨ ˚—
¨— ¸
—
¨¨˚—
— ˛—
— —¨
— ¨
¨ ˛ˇ—¨ —¸˛,
— —
— ˇ¨ —¨— ˚˚˚¨
— ——
—˛˛—
˛ ¨˚˚¨—˛
˚¨˛, ¸˛¨¸˛ ˜—¨ ˛ …
—¨
¿
¨, `¨——
— , · —
¿
˛ˇ ¨
—˛
¨ ¨— „
—
¨— ¿
˛ˇ. — ˛—
— ¨¨¸
— ˇ¨
¨
¨ ˛ ·˛—˛
˚¨.
4. ·˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 5 % — ˛ —˛ ¸——¨
¢
˚—ˇ— ¨ ¸¨¨˛ ˛ ˛ˇ—¨ ¸˛. ¨—
3.499,35 ¨ ¨ˇ
26 ·.„.¿..´..
5. ¨ ¨ —¨ ˛ ˛ ¨—
˛ ¸—¨˛˛ —
¨— ¨ ˚¨—¨ ‡˛
‚—
— ¸—¨
— — ˚¨— ˛ ¨— ¨ ¨¨
˚˛
(´˛¨ ¿
˛ˇ—, „¨
48 - 50,
2
, ˛. 213-2030.136, 2132030.185, fax 210-2626299, ´. „. 131 22,
¨ ¿ ˛, ¨ ·. ¿— ˝˛, †.
—¸˛ ¨— ˚—¨ —
˛
— —¨ ˛ ¸—¨˛˛ ˛ ‡—ˇ˛ ´— ˆ˛—, ˛. 213-2030183 . ¿. ).
·—˛, ˇ¨ ¨¨— ˇ˛,
¨˛ ¨— ˛˛ ¨˛ ˛ `˚˚¨˛ ˆ
¨— ¨ —¨
˛ ¨
¸—¨˚—
˛
—
—¸¨ ‡˛
‚—
http://
www.ilion.gr/
‡¶»¯`
…‚„` ·…·´`
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Επιστολή
ΩΣ «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ» ΟΦΕΙΛΩ Ν’ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ...
28/6/2012
ΓΙΑΤΙ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΜΑΣ
Μ
ια ωραία εκδρομή τόσο για τους τουρίστες που επισκέπτονται τη
χώρα μας, όσο και για μας τους Έλληνες που θέλουμε να γνωρίσουμε την ιστορία του τόπου μας είναι η επίσκεψη στους ΔΕΛΦΟΥΣ,
που μπορεί να συνδυαστεί και μ’ ένα μπανάκι στην ΙΤΕΑ.
Το Μουσείο των ΔΕΛΦΩΝ και ο ευρύτερoς αρχαιολογικός χώρος είναι
πράγματι απ’ τα πιο ενδιαφέρονται μνημεία που μπορεί να επισκεφθεί
κανείς στη χώρα μας.
Ακούμε συνέχεια εξ άλλου για τη «ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» μια βιομηχανία που φροντίζουν να την κλείσουν όσο το
δυνατόν νωρίτερα.
Μεσούσης της τουριστικής περιόδου το Μουσείο και ο Αρχαιολογικός
χώρος είναι ανοικτά 8.30-15.00, γιατί απλά δεν υπάρχουν «ΦΥΛΑΚΕΣ».
Όποιος έχει επισκεφθεί τους ΔΕΛΦΟΥΣ ξέρει ότι μόνο για απλή
περιήγηση του χώρου χρειάζεται το λιγότερο 45’. Η αφελής ρωτάω με
μια μέση θερμοκρασία 35 βαθμών το καλοκαίρι στη χώρα μας ποιός
θα μπορέσει ντάλα μεσημέρι να απολαύσει τα αρχαία αριστουργήματά
μας; Ποιός θα μπορέσει να τα διαφημίσει; Γιατί ο χώρος να μην είναι
ανοικτός και το απόγευμα με τη δροσιά για να χαρεί ο επισκέπτης την
τόσο πλούσια και όμορφη κληρονομιά μας;
Μ’ αυτή τη νοοτροπία που κουβαλάμε σε λίγο καιρό δεν θα είναι
καθόλου ανέκδοτο το «ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Τσίρου Μαρία
ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ»
Νέδοντος 11 & Αλίκης, 12134 Περιστέρι • Τηλ. / Fax: 210 57.37.310
E-mail: [email protected]
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου κ. Γκούντας
Κώστας και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστούν
ιδιαίτερα όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο
Σάββατο 23/06/2012 στο Άλσος Νέας Ζωής Περιστερίου.
Η σημαντική αρωγή των χορηγών βοήθησε στο να στεφθεί από
απόλυτη επιτυχία το Ηπειρώτικο Γλέντι στο οποίο έδωσε το παρόν
πλήθος κόσμου(3.000 επισκέπτες) και τοπικοί φορείς. Ως έμπρακτη
απόδοση των ευχαριστιών οι επωνυμίες και οι διαφημιστικές κάρτες
όλων των χορηγών εναλλάσσονταν σε όλη τη διάρκεια του γλεντιού
σε ειδικό video wall το οποίο εγκαταστάθηκε σε σημείο τέτοιο ώστε
να έχουν εικόνα όλοι οι παρευρισκόμενοι στο χώρο.
Επίσης σε κάθε τραπέζι διανεμήθηκε πολυσέλιδο έντυπο προγράμματος της εκδήλωσης το οποίο περιελάμβανε τις επαγγελματικές κάρτες
όλων των χορηγών. Θεωρούμε πολύ σημαντική την συνδρομή σας για
την διοργάνωση των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων και πιστεύουμε
πως άμεση προτεραιότητα όλων είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς
και των τοπικών καταστημάτων.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πολύτιμη χορηγική σας βοήθεια προς την Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» και
για την έμπρακτη συνεισφορά σας στην διατήρηση και συνέχιση της
Ηπειρώτικης παράδοσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ
Έτος Ιδρύσεως 1964
Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές
παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται.
Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας
πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον.
Το εξειδικευμένο προσωπικό
αποτελεί εγγύηση για σας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
Σελίδα 17
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. : 210 5743045 • 210 5750968 • 6944 307660
FAX: 210 5778600
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
e-mail: [email protected], site:http//www.gr.athina2004
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος
Εεε λοιπόν, αυτή τη φορά, το γνωστό μεγάλο πολυκατάστημα, υπερέβη
τα εσκαμμένα με την νέα ραδιοτηλεφωνική του διαφήμιση! Θα την έχετε
ακούσει φαντάζομαι!!!
Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μέσα στον
πανικό της ασύδοτης παμφαγίας του, (διαθέτει 42!!! ολόκληρα
μεγαθήρια ανά την Ελλάδα, μέσα σε
λίγα χρόνια) ο επιχειρηματίας της εν
λόγω αλυσίδας, «ΕΓΚΑΛΕΙ» ΚΑΙ
«ΑΠΕΙΛΕΙ» ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΥ και ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, «ΝΑ...
ΣΥΝΕΤΙΣΤΕΙ»!!! Να συνετιστεί
ρίχνοντας... τις τιμές του επ’ ωφελεία εννοείται του... αγοραστικού
κοινού!!!
Ο.Κ. Να δεχτώ τις... «φιλάνθρωπες» διαθέσεις του!
Ο.Κ. Να δεχτώ επίσης, την... «αλληλέγγυα» διάσταση που δίνει στην καμπάνια του... «για το... καλό μας»!!!
Όμως, ας... σιγοτραγουδήσουμε
την εν λόγω διαφήμιση πάνω σε
μουσική του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου και τίτλο: (με... νόημα ίσως)
η «ΑΦΙΛΟΤΙΜΗ»!!! Εμπρός, πάμε...
«Το μπικίνι απ’ τα καλάθια
πλάσαρες συλλεκτικό (άρα, «απατεώνες» όλοι οι «μικροέμποροι;;;»)
και τη μάσκα την πουλούσες
σαν να ήταν του Κουστώ!!!
(ρεφραίν)
Πόσο ... τελικά σας χρειάζεται
μια τιμή πραγματική μπας και
βάλετε...
Ξύπνησε όμως πια ο Έλλην
τζάμπα βρίσκει μπανιερό
δεν πληρώνει το βαρκάκι
σαν να είν’ το Καλυψώ (του Ζακ
Υβ Κουστώ)
(ρεφραίν)
Πόσο ... τελικά σας χρειάζεται
μια τιμή πραγματική μπας και
βάλετε!
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ...»
Και κλείνει το διαφημιστικό σποτάκι με την... «έμμεση και άμεση
ΑΠΕΙΛΗ»(!!!) προς τους μικρούς
και μικρομεσαίους εμπόρους!
«Εεε... ρε J... που σας χρειάζεται!!!»
Όπως θα λέγαμε, «Εεε ρε εμποράκια, ΞΥΛΟ που σας χρειάζεται...»!!!
Εν πρώτοις, θα μεταβιβάσω τις
ενστάσεις μου ενώπιον του Εμπορικού μας Συλλόγου, κι όχι μόνον! Έτσι
απλώς για να ‘χουν γνώση!!!
Θαρρώ όμως πως οφείλουμε ΝΑ
ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΣΗ!
Και δεύτερον, σε όσους θα με...
ρωτούσαν: «Μα αφού έχει δίκιο (το
άσμα); Έτσι δεν είναι;;;»
Θα τους απαντούσα πως... ΟΧΙ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ!
1. Εκτός κι αν άφηνε και ο εν
λόγω επιχειρηματίας, όπως εγώ ο
«μικρός» ν’ ανοίξουν κι όσοι άλλοι
ήθελαν και είχαν τις αντοχές, να το
κάνουν, την δική τους επιχείρηση
δίπλα μου, ακόμα και με ίδια αντικείμενα προς πώληση.
2. Εκτός και αν είχε στις δικές
του επιχειρήσεις, την ίδια αναλογία υπαλλήλων όπως έχω εγώ ο
«μικρός»! Π.χ. Στα 30 τετραγωνικά
μέτρα του ΛΥΧΝΑΡΙΟΥ να απασχολούμαστε 5 άνθρωποι!!!
Άρα στα 300 αυτού του κυρίου, α-να-λο-γι-κά, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ... 50 υπαλλήλους!!!
Κι αν μιλήσουμε για τα... 42 υπερκαταστήματά του (!!!) για κάθε
3.000 τ.μ. θα ‘πρεπε ν’ απασχολεί
500 υπαλλήλους!!! ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ
ΕΤΣΙ;;;
Μάλλον ΟΧΙ! Γιατί είμαστε μάρτυρες του γεγονότος πως, ενώ στο
ΛΥΧΝΑΡΑΚΙ εξυπηρετείσαι ΑΜΕΣΩΣ, εκεί, στις δικές του μεγαλοεπιχειρήσεις (και όχι μόνο... εννοείται) για να βρεις ΕΣΤΩ ΕΝΑΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ, κάνεις... ΕΥΧΕΛΑΙΟ!!! Μόνο στα... ΤΑΜΕΙΑ για
να... εισπράττουν, έχουν επάρκεια!!!
3. Τόσο εγώ, όσο και οι 2.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στο Περιστέρι, δίνουμε ψωμί, σε
δεκάδες παράλληλα επαγγέλματα τόσο για την συντήρησή μας,
(βλέπε: σέρβις κλιματιστικών, καθαρισμοί τζαμιών, βλάβες ηλεκτρικών
κυκλωμάτων, μεταφορές, νέοι βιοτέχνες και προμηθευτές, διαφημιστικές
καμπάνιες κ.λπ.-κ.λπ.) όσο και για την
προσωπική διαβίωσή μας! Εδώ, σ’
αυτή την πόλη επιστρέφουμε τα όποια
κέρδη μας! Είτε επισκεπτόμενοι κουρεία, εστιατόρια, φούρνους, σουβλακοπιτσαρίες, συνεργεία αυτοκινήτων,
άλλα εμπορικά κ.λπ. Έναντι του εν
λόγω κυρίου και των παρομοίων του,
οι οποίοι ΟΣΑ τρώνε, τα... τρώνε
πολύ μακριά από τις πόλεις... που
τους ταΐζουν!!! Κι έχουν τα δικά
τους εταιρικά εννοείται, ολιγομελή
συνεργεία συντήρησης, τα ίδια για
όοοολη την αλυσίδα!!!
4. Εκτός λοιπόν και επανα-επένδυε
στον τόπο που τον τάϊζε τα όποια
κέρδη του, κι εκτός κι αν άφηνε
χώρο ν’ ανθίσουν παρεμφερείς
επιχειρήσεις, κάτι που ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, διότι ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ
ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΓΥΡΩ ΤΟΥΣ!!! Από... εσώρουχα και
τσίχλες, έως παιχνίδια και εποχιακά.
Κι από... γραφικές ύλες έως... τροφές
για σκύλους και γάτες!!! ΕΛΕΟΣ!!!
ΕΛΕΟΣ πια κύριοι!!!
5. Θα είχατε επίσης τα μούτρα να
μιλάτε ΕΑΝ είχατε τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις με μας
τους μικρούς!!! (Για να μη μιλήσω
για ...νομικά «παράθυρα» και «ελαφρύνσεις» σας ως... κίνητρα!!!!!)
Θα μείνω προς ώρας σ’ αυτά τα
πέντε σημεία! Θα προσπαθήσω να
πείσω όμως τους συμπολίτες μας,
ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΝ την πόλη μας,
ΧΩΡΙΣ τις 2000 επιχειρήσεις
«των μικρών», και στη θέση τους,
2-3 μεγαλοκαταστήματα.
Θα προσπαθήσω να τους πείσω
ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΝ ΠΟΥ ΘΑ ‘ΒΡΙΣΚΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΥΡΙΟ, καθώς και όσοι «μικροί» ΘΑ
‘ΚΛΕΙΝΑΝ, εξαιτίας των «μεγάλων»
που καραδοκούν να εισβάλουν ξεδιάντροπα ανάμεσα σε πιάτσες, που με
νύχια και δόντια κρατήσαμε ανοιχτές
δεκαετίες τώρα!!!
Θα προσπαθήσω να τους κάνω να
καταλάβουν πως κάτι σάπιο υπάρχει, όταν ΟΛΗ η αγορά πέφτει,
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ,
και ενώ οι μικροί κλείνουν, ΑΥΤΟΙ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
ΤΟΥΣ!
Εις βάρος ποιανών γίνονται όλ’
αυτά; Του... φούφουτου;;; Όχι καλοί
μου ακροατές αυτής της διαφημιστικής καμπάνιας του ...! Εις βάρος δικό
σας και των οικογενειών σας!
Άσχετα και πέρα του ΑΝ μοιάζει να ‘χετε ένα πρόσκαιρο όφελος απ’ αυτό! Απ’ τις φαινομενικά
χαμηλότερες τιμές τους!
Ψάξτε το όμως ΣΕ ΒΑΘΟΣ να δείτε!
ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ;
Κι εδώ θα ‘θελα και την σύμπραξη
στο πλευρό της Διοίκησης ΕΡΓΟ κι
όχι... ΛΟΓΟ, σύσσωμης της αντιπολίτευσης του Δήμου και δη; Της
Αριστεράς!!!
AN EXOYN... TA «GUTS»!!!
ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΝΑ
ΨΩΝΙΖΕΙ ΤΟΠΙΚΑ! Και να προτιμάει «ΤΑ ΜΙΚΡΑ»!!!
Για να ‘χει και τον δικό του χώρο
αύριο στο όνειρο; Για να ‘χει αυτός
και τα παιδιά του ΕΛΠΙΔΑ και ΔΟΥΛΕΙΑ;;;
ΕΙΜΑΙ «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ» ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ... ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ!!!
Το κλείνω προς ώρας το θέμα,
υπενθυμίζοντάς σας, ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ
ΜΕ ΤΑ SUPER MARKET έναντι
των μικρών παντοπωλείων της
παλιάς γειτονιάς!
Έχετε διαπιστώσει όλ’ αυτά τα
χρόνια πως... πέφτουν οι τιμές (;) ή
μήπως, το αντίθετο;
Είδατε πως τα... ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
τους, έχουν ωφελήσει την ελληνική
παραγωγή (;) ή μήπως έχετε ακούσει πως, οι μικροί βιοτέχνες και
προμηθευτές, ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να
βρουν θέση στα ράφια των μεγαθήριων έναντι των φθηνότερων
εισαγόμενων;
Τώρα όσο για... μαθήματα «ηθικής» και νουθεσίες του τύπου: «Εεε
ρε J... που σας χρειάζεται» (!!!) τουτέστιν: «Εεε ρε «μικροί», ΞΥΛΟ
που σας χρειάζεται»!!! αυτά είναι
καιρός ΝΑ ΤΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΜΕ,
και να βάλουμε τα πράγματα σε μια
τάξη!
Αυτοί και τα golden boys των
διαφημιστικών τους εκστρατειών,
δεκαετίες τώρα, μας πέρασαν το:
«BIG IS BEAUTIFUL»!!!
Ο.Κ. Το είδαμε ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ
ΟΔΗΓΗΣΕΙ όοολο αυτό το...
«BIG» και όλο αυτό το... μονοπωλιακό «POWER»!!!
Καιρός είναι να προχωρήσουμε
προσπερνώντας τους και ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ στο... SMALL!!! Το
ΜΙΚΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ!!! Πιο... του χεριού
μας!!! Πιο ευκολο-κατόρθωτο από
τον καθένα!
Ας τους υποχρεώσουμε τουλάχιστον με την στάση μας, να γίνουν κι
αυτοί «ΜΙΚΡΟΙ», με την έννοια του
«ταπεινού» και «του μετρημένου»!
Βάζοντας φρένο στην άκρατη ΑΣΥΔΟΣΙΑ τους! Και αντιστεκόμενοι στον
ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ...
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ως... προσωπικά
προσβεβλημένος «μικρός»!!!
«Πολύ μικρός» για να μη
νιώθω την ανάγκη
ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ!!!
ΥΓ. Και ΔΕΝ θα πάψω να ΑΠΟΡΩ
και να ΠΡΟΚΑΛΩ την σκέψη σας!
Με ερωτηματικά του τύπου ΠΩΣ ο
κ. Χατζηνικολάου ή ο κ. Αλαφούζος
να έχει δικαίωμα κι ενός και δύο
και τριών σταθμών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών και εφημερίδων,
ενώ ένας Δήμος σαν το Περιστέρι
να ΜΗ δικαιούται να έχει ούτε
μια ραδιοφωνική συχνότητα για
προαγωγή του πολιτισμού και της
ψυχαγωγίας των δημοτών του, αλλά
και παράλληλα φθηνής διαφήμισης
των εμπορικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην πόλη!!!
Ή ΚΑΙ γι’ αυτό; «ΤΙ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΜΑΣ», ορέ Περιστεριώτες;;; Και για τα δάνεια που ‘χει
πάρει η ΔΕΗ και θα κληθούμε να
τα αποπληρώσουμε εμείς; Και τα
δάνεια των κομμάτων; Πάλι «ΚΑΙ
ΤΙ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΜΑΣ» ορέ
λεβέντες;;;
ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ
και κυρίως; ΑΝΑΞΙΟΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ έως
ότου αποφασίσουμε πως... ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΨΑΡΕΥΟΥΜΕ
ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ;;; Γιαααα σκεφτείτε
το και... ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας ως την άλλη Πέμπτη!!!
Σελίδα 18
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Μ.Κ.Ο. ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οκτώβριος 2011 - Ιούνιος 2012
Η ΜΚΟ «ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ», ξεκίνησε
τη δράση της στα τέλη του 2011.
Με βάση το καταστατικό της έχει
τους παρακάτω στόχους-σκοπούς:
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την ευρύτερη έννοια
• Προώθηση της περιβαλλοντικής
παιδείας νέων και ενηλίκων
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων τύπου
αλληλέγγυας
• Ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής
• Προώθηση δράσεων για τον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια
Ειδικότερα η Εταιρεία προωθεί
την περιβαλλοντική εκπαίδευση των
νέων και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών.
Από τον Οκτώβριο του 2011 η
ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ
Απευθύνονται σε ομάδες 30-40
μαθητών του Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου αλλά και απλές ομάδες
νέων. Θα προσαρμόζονται ως προς
το εννοιολογικό τους περιεχόμενο
και τις δραστηριότητες των διδακτικών τεχνικών στις γνωστικές και
συναισθηματικές δυνατότητες των
μαθητών/τριών όλων των τάξεων
και βαθμίδων της Α/θμιας και Β/
θμιας εκπαίδευσης. Συνοδεύονται με
βιωματικά εργαστήρια και κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό.
1. Ενέργεια - Το κλειδί που ξεκλειδώνει
το μέλλον
2. Ένας θησαυρός στα σκουπίδια
μου - Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα
απορρίμματα: μειώνω - επαναχρησιμοποιώ - ανακυκλώνω
3. Το Σύστημα Γη - (Earth System
Analysis)
4. Η Κλιματική αλλαγή από το παρελθόν στο σήμερα και το αύριο
5. Ο κρυμμένος θησαυρός της ελληνικής βιοποικιλότητας
6. Το Δάσος από το παρελθόν στο
σήμερα και το αύριο
Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Δημιουργήθηκε ο ιστότοπος http://
www.oiko-logiki.gr, ο οποίος θα λειτουργήσει σαν συνδετικός ιστός μεταξύ των εκπαιδευτικών με ανταλλαγή
ιδεών, εμπειριών κ.λπ.
Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στόχος των ημερίδων ήταν εν γένει
η ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα η υποστήριξη
των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
1η ημερίδα στο Περιστέρι:
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε η 1η Ημερίδα με
θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση
σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Προκλήσεις και προοπτικές» το Σάββατο
18 Φεβρουαρίου 2012 στο ΚΥΒΕ
Περιστερίου.
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από
την ΜΚΟ ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ, τα Γραφεία
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας
και Β/θμιας Γ’ Αθήνας, το Εργαστήριο
Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Σύλλογο
Ελλήνων Ωκεανογράφων.
Την παρακολούθησαν 71 εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, 53 εκπαιδευτικοί Α/
θμιας Εκπ/σης από τα σχολεία της Γ’
Αθήνας και πολίτες από την Αττική.
Στο προεδρείο ήταν η Βαλλιανάτου
Ειρήνη Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός
Φυτοκοινωνιολόγος και ο Πήλιουρας
Παναγιώτης, Δάσκαλος, Μαθηματικός, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος.
Έγιναν 4 παρουσιάσεις και 3 βιωματικά εργαστήρια. Η Διαχειρίστρια
της Οικο-λογικής Σοφία Δημητρίου
ανέπτυξε το θέμα: «ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ &
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Α/
θμια και Β/θμια Εκπ/ση το 2012».
Τόνισε ότι απαιτείται ποιοτική και
ποσοτική αναβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ο Δημήτρης Κούνδουρος, γεωλόγος ανέπτυξε το θέμα: Σενάρια για
ένα βιώσιμο μέλλον (Earth System
Analysis) και συντόνισε αντίστοιχο
εργαστήριο. Τόνισε ότι τα προγράμ-
ματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
που έχουν επίκεντρο την ESS, έχουν
σαν βασική στόχευση την κατανόηση
από τους μαθητές ότι τα οικολογικά
προβλήματα είναι σύνθετα και αλληλοεξαρτώμενα, απαιτούν δε την κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν
διαφορετικά γνωστικά πεδία που διδάσκονται στο σχολείο. Στο εργαστήριο συμμετείχαν 35 εκπαιδευτικοί.
Ο Θοδωρής Ορεινός, βιολόγος,
σχολικός σύμβουλος, παρουσίασε
το θέμα «Το project στην περιβαλλοντική εκπαίδευση». Ανέπτυξε με
πολύ κατανοητό τρόπο τις Ερευνητικές εργασίες της Α’ Λυκείου και τις
προσάρμοσε σε όλες τις τάξεις της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Στο εργαστήριο που
ακολούθησε συμμετείχαν με πολύ
κέφι και δημιουργικότητα 35 εκπαιδευτικοί.
Ο Μάνος Δασενάκης Καθηγητής
Χημείας Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μίλησε για τη
Θάλασσα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τόνισε την ανάγκη για διαρκή
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
σε εργαστήριο 37 εκπαιδευτικών παρουσίασε πειράματα χημείας.
Στη διοργάνωση της ημερίδας
συμμετείχαν ενεργά οι Υπεύθυνες Π.
Ε. Νιάρχου Ελένη, Υπεύθυνη Π.Ε. Α/
θμιας Γ’ Αθήνας και Πέζου Γεωργία,
Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Γ’ Αθήνας.
Την γραμματειακή στήριξη είχαν
τα μέλη της Οικο-λογικής Κων/να
Θεοδωροπούλου (γραφίστρια στο
2° ΕΠΑΛ Περιστερίου) και ο Γεώργιος Χριστόπουλος (δάσκαλος στο
Περιστέρι) .
2η ημερίδα στην Αθήνα:
Η Οικο-Λογική σε συνεργασία με
τα Γραφείο Π. Ε. Α/θμιας Α’ Αθήνας,
το Γραφείο Π. Ε. Β/θμιας Α’ Αθήνας, το
Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σύλλογο
Ελλήνων Ωκεανογράφων και το Δήμο
Αθήνας συνδιοργάνωσαν την ημερίδα:
«Καινοτομικές προσεγγίσεις στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στις
10 Μάη 2012 στο Λεόντειο Λύκειο, Άνω
Πατήσια. Την παρακολούθησαν 26
εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, 38 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και πολίτες από
το Δήμο Αθήνας.
Συμμετείχαν με παρουσιάσεις:
Δημήτρης Κούνδουρος: Σενάρια για
ένα αειφορικό μέλλον -Επιστήμη του
Συστήματος Γη
Ειρήνη Βαλλιανάτου: Οι χώροι
πρασίνου στην πόλη και η συμβολή τους
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Σοφία Δημητρίου: Παρουσίαση
της Οικο-λογικής-Πρόταση για τη
δημιουργία Δικτύου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών (wikis)
Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν δύο βιωματικά παράλληλα εργαστήρια:
Μαρία Δημοπούλου - Σοφία Δημητρίου: «Κήπος σε μια νύχτα»
Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί τη
σχεδίαση και την κατασκευή μακέτας
κτιρίων προκειμένου να διερευνήσει: Τις
δυνάμεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
και πώς η τοπική ανάπτυξη ικανοποιεί
ή όχι τις ανάγκες των ανθρώπων της
τοπικής κοινωνίας.
Δημήτρης Κούνδουρος: Το Σύστημα Γη - (Earth System Analysis). Το
προτεινόμενο εργαστήριο είχε σαν
βασική στόχευση να κατανοήσουν οι
εκπαιδευόμενοι ότι τα περιβαλλοντικά
προβλήματα είναι σύνθετα και αλληλοεξαρτώμενα.
Η φιλοξενία έγινε από το Λεόντειο
Λύκειο με πρωτοβουλία του Παναγιώτη Πήλιουρα.
Στη διοργάνωση της ημερίδας συμμετείχαν ενεργά η Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας
Α’ Αθήνας Μαρία Δημοπούλου, και
ο Υπεύθυνος Π.Ε. Β/θμιας Α’ Αθήνας
Παναγιώτης Μπεγέτης.
3η ημερίδα στον Πειραιά:
Η Οικο-Λογική σε συνεργασία με
το Γραφείο Π. Ε. Α/θμιας Πειραιά, το
Γραφείο Π. Ε. Β/θμιας Δ’ Αθήνας, το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σύλλογο
Ελλήνων Ωκεανογράφων και το Δήμο
Νίκαιας-Αγ. I. Ρέντη συνδιοργάνωσαν
την ημερίδα:
«Καινοτομικές προσεγγίσεις στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,
Σάββατο 12 Μάη 2012, Νίκαια,
στην Αίθουσα «Χαμάμ»- Πειραματικό
Γυμνάσιο Νίκαιας.
Την παρακολούθησαν 16 εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, 45 εκπαιδευτικοί Α/
θμιας Εκπ/σης και πολίτες από τον
Πειραιά.
Συμμετείχαν με παρουσιάσεις:
Δημήτρης Κούνδουρος: Σενάρια
για ένα αειφορικό μέλλον - Επιστήμη
του Συστήματος Γη
Θοδωρής Ορεινός: Το project στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (με εφαρμογή στην πόλη)
Μάνος Δασενάκης: Η Διαχείριση
του νερού σε μια βιώσιμη πόλη
Ειρήνη Βαλλιανάτου: Οι χώροι
πρασίνου στην πόλη και η συμβολή
τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Γιώργος Βούλγαρης: Βιωματικές
δράσεις στη σχολική αυλή
Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν τέσσερα
βιωματικά παράλληλα εργαστήρια:
Σοφία Δημητρίου: Κήπος σε μια
νύχτα
Πρόκειται για μια δημιουργική
δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί τη
σχεδίαση και την κατασκευή μακέτας
κτιρίων προκειμένου να διερευνήσει:
Τις δυνάμεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και πώς η τοπική ανάπτυξη
ικανοποιεί ή όχι τις ανάγκες των
ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας,
πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και
πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην
ανάπτυξη της περιοχής μας.
Δημήτρης Κούνδουρος: Το Σύστημα Γη - (Earth System Analysis). Το
προτεινόμενο εργαστήριο είχε σαν
βασική στόχευση να κατανοήσουν
οι εκπαιδευόμενοι ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σύνθετα και
αλληλοεξαρτώμενα.
Θοδωρής Ορεινός: To project
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν
να οριοθετηθεί το θέμα, να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα
και να ενταχθούν σε σύνολα που θα
αντικατοπτρίζουν τις πτυχές του, να
προγραμματιστεί η λειτουργία των
ομάδων.
Μανώλης Δασενάκης: Πειράματα
στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Το εργαστήριο είχε στόχο, με χρήση
απλών πειραμάτων, να εξοικειώσει
τους συμμετέχοντες με βασικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο ποιότητας του νερού.
Η φιλοξενία έγινε από το Δήμο
Νίκαιας-Αγ. I. Ρέντη με πρωτοβουλία
της Ειρήνης Βαλλιανάτου.
Στη διοργάνωση της ημερίδας συμμετείχαν ενεργά ο Υπεύθυνος Π.Ε. Α/
θμιας Πειραιά Γεώργιος Βούλγαρης
και η Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Δ’ Αθήνας
Ιωάννα Ντίνου.
Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e- ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στις ημερίδες έγινε πρόταση στους
εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στη
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από
τη Διαχειρίστρια της ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗΣ
Σοφία Δημητρίου.
Ε. ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑ ΣΗ
«Let’s Do It»
Το « Let’s Do It» είναι μια διεθνής
εθελοντική καμπάνια που ξεκίνησε
για 1η φορά το 2008 στην Εσθονία
και είχε σαν στόχο να καθαριστεί από
εθελοντές μέσα σε μία μόνο ημέρα
ολόκληρη η χώρα από κάθε λογής
σκουπίδια, φέτος το «Let’s Do It» ήρθε
στις 29 Απρίλη στην Ελλάδα.
Η Μ.Κ.Ο ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ενημέρωσε
περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων
της Αθήνας και συνεργάστηκε με την
Περιβαλλοντική ομάδα του 7ου Γυμν.
Χαϊδαρίου.
Στη δράση συμμετείχαν η Διαχειρίστρια της Οικο-λογικής Σ. Δημητρίου
και περίπου 20 μαθήτριες και μαθητές
με τις καθηγήτριες Αναστασία Κουτσούκου και Αγγελική Καπού.
Με πολύ κέφι και ενθουσιασμό οι
μαθήτριες και οι μαθητές της Περιβαλλοντικής ομάδας καθάρισαν πολύ
καλά το χώρο δίπλα από το σχολείο
και συγκέντρωσαν τα απορρίμματα.
Σε όλες τις παραπάνω δράσεις
οι συμμετέχοντες εργάσθηκαν
εθελοντικά.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Χαιρετισμός του Δημήτρη Κούνδουρου
Συντονιστή της «ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ»
Αγαπητές φίλες και φίλοι
Ξεκινήσαμε την λειτουργία της
ΜΚΟ «ΟικοΛογική», μέσα
σε συνθήκες
κορύφωσης
της πολυδιάστατης κρίσης στη χώρα
μας, έχοντας
επίγνωση των μεγάλων δυσχερειών που θα αντιμετωπίζαμε
στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων
και όχι μόνο.
Συχνά μας ρωτούσαν καλοπροαίρετα, πως είναι δυνατόν να
μας απασχολούν τέτοια θέματα
«πολυτέλειας», όπως αυτό της
προστασίας του περιβάλλοντος
μέσα σε συνθήκες ανεργίας των
νέων, απορρύθμισης του κοινωνικού κράτους, απαξίωσης των
ηθικών αξιών κ.λπ.
Τους απαντούσαμε, και επιμένουμε στις απόψεις μας, πως
η κρίση έχει κυρίως πολιτισμικά
χαρακτηριστικά, συνδέεται με
τις αξίες ζωής που ρυθμίζουν την
καθημερινότητα μας και ασφαλώς
στα πλαίσια αυτά κυριαρχικό
ρόλο διαδραματίζει ο περιβαλλοντικός πολιτισμός.
Γιατί θέματα αλληλεγγύης
αναδεικνύονται σε τεχνικές κλειδιά απέναντι στην ανθρωπιστική
κρίση, όπως επίσης και θέματα
λειτουργικής κοινωνικότητας
και ευθύνης που βρίσκονται στον
αντίποδα του ατομικισμού και της
ιδιοτέλειας. Παράλληλα βεβαίως
με άλλα όπως ο καταναλωτισμός,
τα δικαιώματα των ζώων, το
κυκλοφοριακό, το αστικό και
περιαστικό πράσινο κ.λπ.
Ασφαλώς ένας πολιτισμός με
αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ο
πολιτισμός που χτίζεται μέσα απ’
την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Μια εκπαίδευση που στηρίζεται σε
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές,
στο συνδυασμό εμπειρικής προσέγγισης και δράσης σε αντίθεση
με την στείρα απομνημόνευση
γνώσεων, στην επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματα της.
Με ένα ευρύ πεδίο προσεγγίσεων αφού υπερβαίνει τα όρια
του φυσικού περιβάλλοντος και
εμπλέκει την τέχνη και την λογοτεχνία, την οικονομία και την
λαογραφία, την τεχνολογία, την
ιστορία και την κοινωνιολογία. Με
κυριαρχικό στόχο τη διαμόρφωση
του πλέγματος αξιών ζωής των
αυριανών πολιτών, που θα παραλάβουν την σκυτάλη και θα έχουν
το βαρύ καθήκον να διορθώσουν
τις «αμαρτίες» μας.
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στις
αρχικές μας δραστηριότητες, και
να σας διαβεβαιώσουμε, ότι μαζί
θα βαδίσουμε και την επόμενη
σχολική περίοδο, επιμένοντας
στις καινοτομικές προσεγγίσεις
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση,
στη διεύρυνση της θεματολογίας
μας, στην προσπάθεια πιο άμεσης
προσωπικής και διαδικτυακής
επικοινωνίας.
Καλή δύναμη.
Δημήτρης Κούνδουρος
Συντονιστής ΜΚΟ
«ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ»
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Νομού Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής, ξεπερνώντας τα εμπόδια που θέτει η Κεντρική Διοίκηση και δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στην οδική ασφάλεια
των 5 εκατομμυρίων πολιτών της,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
(Κ.Δ.Ε.), το οποίο μεταβιβάστηκε
ως αρμοδιότητα στην Περιφέρεια
Αττικής μαζί με άλλες Διευθύνσεις
του Υπουργείου Μεταφορών
Υποδομών και Δικτύων στις 15
Οκτωβρίου του 2011 χωρίς, όμως,
τη μεταβίβαση των αντίστοιχων
πιστώσεων.
Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, το οποίο
λειτουργεί στο Κ.Δ.Ε., επιβλέπονται
συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της
Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την
αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων
που δημιουργούν προβλήματα στην
κυκλοφορία και παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, το
οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, στελεχώνεται
από 40 άτομα, μεταξύ των οποίων
διακεκριμένοι συγκοινωνιολόγοι, οι
οποίοι έχουν ως βασικό στόχο να
εκπονούν προγράμματα φωτεινής
σηματοδότησης και να ελέγχουν την
αποδοτικότητα της εφαρμογής τους
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας
Αττικής. Αυτό επιτυγχάνεται χάρις στη
συστηματική έρευνα και ανάλυση των
κυκλοφοριακών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων της συγκεκριμένης
υπηρεσίας, αλλά και τις φιλότιμες
προσπάθειες των εργαζομένων στις
αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας
Αττικής.
Η εκπόνηση νέων προγραμμάτων οδήγησε στην εφαρμογή
νέων ρυθμίσεων στους φωτεινούς
σηματοδότες με εντυπωσιακά
αποτελέσματα και μάλιστα σε
έναν από τους πιο επιβαρυμένους
κυκλοφορικά οδικούς άξονες της
Αττικής, τη Λεωφόρο Κηφισίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η
ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης έγινε
αρχικά κατά τη διάρκεια της πρωινής
κυκλοφοριακής αιχμής (07.00 π.μ. 10.00 π.μ.). Στη διάρκεια εφαρμογής
των νέων αυτών προγραμμάτων το
επίπεδο εξυπηρέτησης αυξήθηκε χωρίς
να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το
αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης των
κάθετων οδών
των τεσσάρων
αυτών κόμβων.
Σχολιάζοντας τα θετικά
αποτελέσματα
εφαρμογής των
νέων προγραμμάτων ο Περιφερειάρχης
Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε:
«Η Περιφέρεια παρακολουθεί
και καταγράφει διαρκώς τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών
και αγωνίζεται για την επίλυσή
τους, παρά το γεγονός ότι το
Κεντρικό Κράτος εξακολουθεί να
αφαιρεί πόρους από την Περιφέρεια που συγκεντρώνει σχεδόν το
μισό του πληθυσμού της χώρας.
Επισημαίνω ότι τόσο το άρθρο
102 παρ. 5 του Συντάγματος,
όσο και οι πρόσφατες δικαστικές
αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας επιβάλλουν την ταυτόχρονη μεταφορά των πόρων για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων
που μεταβιβάζονται.
Υπενθυμίζω ότι η Περιφέρεια
Αττικής αποκατέστησε με δικούς
της πόρους τα κατεστραμμένα
φανάρια στο κέντρο της Αθήνας
και συνεχίζει την οδική συντήρηση, δίνοντας προτεραιότητα
στην ασφάλεια πεζών και οδηγών.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Σελίδα 19
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Με πολιτιστικές εκδηλώσεις, προγράμματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, θεατρικές παραστάσεις και
διάφορες δραστηριότητες «έκλεισε» η φετινή σχολική
χρονιά στα σχολεία του Περιστερίου. Εξαιρετική ήταν η
προσπάθεια και το αποτέλεσμα των παρουσιάσεων στα
6ο-14ο και 18ο Δημοτικά Σχολεία, που παρευρεθήκαμε.
6ο Δημοτικό Σχολείο
Το Σάββατο 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λήξης
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, που περιελάμβανε
επίδειξη τεχνικής στο τένις, έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής
και πρόγραμμα χορού. Την οργάνωση της γιορτής και των
δραστηριοτήτων ανέλαβε και επιμελήθηκε ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων του σχολείου. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου:
Α. Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος, Φ. Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος, Ρ. Κυπραίου, Ταμίας, Ε. Βαγενά, Γραμματέας και Μ.
Μαρτ΄νου, Α. Τρικιά και Κ. Αθανασάκη-Παπαντωνίου, μέλη,
κάλεσαν όλους τους παρευρισκόμενους να χαρίσουν το πιο
δυνατό τους χειροκρότημα και να επιβραβεύουν τα παιδιά για
την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή τους, συνεχάρηκαν τα παιδιά και τους δασκάλους που ήταν υπεύθυνοι για
τα προγράμματα και ευχήθηκαν σε όλους καλό καλοκαίρι.
νασάκη, Α. Αθανασοπούλου, Θ. Βασιλάκης, Λ. Βασιλάκης, Χ.
Γαλαριώτη, Σ. Γεωργούλια, Θ. Γεωργούλια, Φ. Δαμασκηνός, Α.
Ζακάκης, Μ. Ζαχαράκη, Ε. Κουράση, Δ. Μεσσήνη, Δ. Παπαδοπούλου, Γ. Παπαδοπούλου, Χ. Πολυπαθέλης, Κ. Ποταμίτη,
Χ. Χριστοδούλου, Μ. Αθανασοπούλου, Τ. Αθανασοπούλου,
Μ. Γιούργα, Ι. Δουβαρά, Δ. Καραδημήτρη, Κ. Κεστεκίδου, Π.
Κουγιανού, Χ. Σιμιντή, Α. Τζεβελέκου, Π. Τουμπάκη.
Υπεύθυνη διδασκαλίας η Α. Παπαδημητρίου.
Υπεύθυνες δασκάλες ήταν οι: Α. Συριάτου, Κ. Γραβάνη, Μ.
Γαλαίου και Γ. Σιδέρη.
Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής
18ο Δημοτικό Σχολείο
Με ένα διήμερο πολιτιστικών δραστηριοτήτων «αποχαιρέτισαν» τη σχολική χρονιά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 18ου
Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου.
Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου οι μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Την επιμέλεια είχε η υπεύθυνη διδασκαλίας, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Ε. Κολιάτσου. Παρουσίασαν
θεατρική παράσταση «Η καρδιά της Βασιλοπούλας», την οποία
επιμελήθηκε η υπεύθυνη διδασκαλίας, καθηγήτρια Θεατρικής
Αγωγής Β. Λιακοπούλου και τραγούδησαν δικές τους μουσικές
δημιουργίες, υπό την επιμέλεια της υπεύθυνης διδασκαλίας,
Ο Γ. Ανδριανόπουλος, καθηγητής
Φ. Αγωγής, χοροδιδάσκαλος με τα παιδιά
14ο Δημοτικό Σχολείο
Με μια πολύ ωραία γιορτή που περιελάμβανε παραδοσιακούς
και μοντέρνους χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων «αποχαιρέτισε» τη σχολική χρονιά το
14ο Δημοτικό Σχολείο.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου: Χ. Γονίδη, Πρόεδρος, Κ. Συνοδινού, Αντιπρόεδρος, Α. Δεμίρη, Ταμίας-Γραμματέας, καλωσόρισαν όλους τους παρευρισκόμενους, ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι σε
όλους και αποχαιρέτισαν τους μαθητές της 6ης Τάξης.
Από το θεατρικό «Η καρδιά της βασιλοπούλας»
Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο
Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με την επίδειξη τεχνικής στο
άθλημα του τένις, με τρία τμήματα αθλητών και συνεχίστηκε
με πρόγραμμα χορού, με παραδοσιακούς χορούς από τρία τμήματα, μικρό-μεγάλο και τμήμα ενηλίκων, καθώς και ρεμπέτικα
στα οποία συμμετείχαν όλοι. Υπεύθυνος για τη διδασκαλία και
το πρόγραμμα ήταν ο χοροδιδάσκαλος, καθηγητής Φυσικής
Αγωγής Γ. Ανδριανόπουλος.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ρυθμική γυμναστική με μπάλες και
ενόργανη γυμναστική, ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από την
Ήπειρο, τη Νάξο, τη Μακεδονία, την Κρήτη και τη Θράκη, καθώς
Οι διευθυντές του 6ου και του 14ου Δημοτικού
Ν. Γουριώτης και Α. Στάμος
Στο χώρο της εκδήλωση λειτούργησε έκθεση με έργα ζωγραφικής και γλυπτικής τα οποία φιλοτέχνησαν οι: Ν. Αθα-
και ένα πολύ ωραίο σατιρικό δρώμενο με θέμα «Προξενιό».
Στο τελευταίο μέρος τα παιδιά χόρεψαν χασαποσέρβικο,
ζεϊμπέκικο και «πέρασαν» στους πιο σύγχρονους χορούς Disco,
Cumbia, Tango και Free Style.
καθηγήτριας Μουσικής Αγωγής Μ. Λαγουδάκη.
Η εκδήλωση τελείωσε με ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στο
μεγάλο δημιουργό Νίκο Γκάτσο, με αποσπάσματα από τη ζωή
του και πολλά τραγούδια, ποιήματα του μεγάλου δημιουργού
μελοποιημένα από το Μ. Χατζιδάκι, το Σ. Ξαρχάκο και το Γ.
Χατζηνάσιο. Την επιμέλεια είχαν η Μ. Λαγουδάκη και η Λ.
Σπαρτιώτη, εκπαιδευτικός.
Την Τετάρτη 13 Ιουνίου οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων
παρουσίασαν μια εξαιρετική θεατρική παράσταση με τίτλο
«Ξένη μου ‘γινες πατρίδα» πάνω σε σενάριο του εκπαιδευτικού
Δημήτρη Ζάμαρου, ο οποίος επιμελήθηκε και τη μουσική της
παράστασης.
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζάμαρος - Λευκοθέα Σπαρτιώτη, εκπαιδευτικοί των τάξεων.
Χορογραφίες: Δημήτρης Ζάμαρος, Μαθητές Ε’ Τάξης.
Σκηνικά: Δημήτρης Ζάμαρος, Λευκοθέα Σπαρτιώτη και Νίκος
Γυφτάκης, καθηγητής Εικαστικών.
Στο χώρο παρουσιάστηκε και η περιβαλλοντική εργασία «Τα
αρωματικά φυτά και βότανα της πατρίδας μου», συλλογή με
βότανα και φυτά με πληροφορίες για την χρησιμότητά τους και
τη χρήση τους, την οποία εκπόνησαν οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Υπεύθυνοι παρουσίασης ήταν οι Εκπαιδευτικοί Λ. Σπαρτιώτη και Δ. Ζάμαρος.
Σελίδα 20
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού συμμετέχει στο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής,
Δημοτική Ενότητα Κερατέας
(Ζ Κατασκήνωση Κερατέας). Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι οι ακόλουθες :
Για παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας 6 έως 12 ετών
-14/7/2012 έως 23/7/2012, αναχώρηση 24/7/2012
- 26/7/2012 έως 4/8/2012, αναχώρηση 5/8/2012
Για παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών
- 7/8/2012 έως 16/8/2012 , αναχώρηση 17/8/2012
(Κορίτσια)
- 19/8/2012 έως 28/8/2012, αναχώρηση 29/8/2012
(Αγόρια)
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής :
1. Μια μικρή φωτογραφία του παιδιού.
2. Φωτοτυπία των εμβολίων που έχει κάνει το παιδί και
της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας (σε ενιαία
φωτοτυπία)
3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της
εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης
υποβολής Φορολογικής δήλωσης , θεωρημένη από την
αρμόδια ΔΟΥ .
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου μας (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα ,
2ος όροφος ) από την Παρασκευή 29/6/2012 έως την
Πέμπτη 5/7/2012 από τις 8.30 έως 15.00. Πληροφορίες:
κα Κεντεποζίδου Αναστασία, 2132039923
Καθαρισμός οικοπέδων και
ακάλυπτων χώρων στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων – Καματερού.
Ξεκίνησε και συνεχίζεται ο καθαρισμός οικοπέδων και
ακάλυπτων χώρων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού από ξερά χόρτα και άλλα υλικά. Συνολικά μέχρι την
ολοκλήρωση του προγράμματος θα καθαριστούν 2.000
στρέμματα ακάλυπτων χώρων.
Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται κάθε χρόνο με
στόχο αφενός την καθαριότητα της πόλης και την αποφυγή
δημιουργίας εστιών μολύνσεων, αφετέρου την πρόληψη
κινδύνου πυρκαγιάς.
Οι εργασίες γίνεται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος
του Δήμου με την επίβλεψη του αντιδημάρχου κ. Γιάννη
Ελαιοτριβάρη και τη χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων,
JCB και φορτηγών οχημάτων.
Στο ΕΣΠΑ το αντιπλημμυρικό έργο
της οδού Καλπακίου
Το έργο «ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»,
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 937/08.06.2012 απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής κυρίου Γιάννη Σγουρού.
Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό ύψους 3.315.000€ και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός κεντρικού συλλεκτήρα, που
θα αντιμετωπίζει τη συσσώρευση των υδάτων, επιλύοντας
ένα χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή.
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
«Αθώα χορευτικά βήματα»
από τον Οργανισμό Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου
Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Την Τετάρτη 30/5/2012, ο Σύλλογός μας συνδιοργάνωσε
μαζί με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, την Πρώτη
Ημερίδα Κολύμβησης.
Οι φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας ήταν
οι εξής:
ΑΜΥΜΩΝΗ, ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Α.με.Α ΤΥΡΤΑΙΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ, ΥΕΠ ΤΟ
ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΕΨΥΕ, ΤΜΗΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΙΣΜΑ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΠΝΟΗ» και τέλος o ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» που
Το τμήμα Μπαλέτου του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
πραγματοποίησε την ετήσια παράσταση του τμήματος, στο
θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» στις
9 και 10 Ιουνίου, με τίτλο « Αθώα χορευτικά βήματα»
Πήραν μέρος όλες οι μαθήτριες του τμήματος.
Το θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου κατακλύστηκε από
κόσμο που παρακολούθησε και χειροκρότησε τις μικρές
«Μπαλαρίνες» οι οποίες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Την παράσταση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων
Καματερού Νίκος Σαράντης και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Γιάννης Κουτελιέρης οι οποίοι ευχαρίστησαν όλους τους συντελεστές
για την ποιότητα της δουλειάς τους και τους γονείς για την
εμπιστοσύνη που έδειξαν να εμπιστευθούν τα παιδιά τους
στα τμήματα του Οργανισμού .
θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη βοήθειά
του να υλοποιήσουμε αυτή την ημερίδα. Συνολικά, συμμετείχαν 85 αθλητές.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Ναυαγοσωστών-Διασωστών και όλους τους εθελοντές που
βρέθηκαν μαζί μας.
Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος
Αγίων Αναργύρων Καματερού, κος Νίκος Σαράντης, που
πάντα δίνει το παρόν σε όποια εκδήλωση κάνουμε, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας,
κος Γιάννης Κουτελιέρης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και
υπεύθυνος για τα άτομα με αναπηρία, κος Γιάννης Ρέππας
που θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά για την στήριξη
αλλά και για την υλοποίηση αυτής της ημερίδας.
Στα μέσα περίπου των αγώνων, ο κος Βαγγέλης Παπατζιτζές ιδιοκτήτης και προπονητής της Σχολής Καταδύσεων
«DIVE BLUE DREAM» που εδρεύει στον Δήμο μας, έκανε
μια μικρή επίδειξη με παιδιά από τον Σύλλογό μας. Ο κος
Παπατζιτζές, για μια χρονιά έκανε εθελοντική δουλειά στον
Σύλλογό μας, δίνοντας στα παιδιά μας, όλη την ευχαρίστηση και την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει ο υδάτινος
κόσμος.
Όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν με τις καταδύσεις, πήραν
δίπλωμα παρακολούθησης μαθημάτων κατάδυσης σε πισίνα,
ενώ οι Αντώνης Κεραμιτζόγλου και Μαρία Κλείδωνα, πήραν
δίπλωμα δύτη Α΄επιπέδου open water diver.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!
Επίσης ευχαριστούμε και τους βοηθούς προπονητή, τον κο
Κων/νο Περιόρη και του κου Ζαχαρία Ορφανουδάκη.
Στο αγωνιστικό, Χρυσό μετάλλιο πήραν οι:
Παντελής Λεβεντούρης στα 25μ. σανίδα επίπλευσης
Μάρω Σωτηροπούλου στα 25μ. σανίδα επίπλευσης
Κώστας Παναγιώτης Φλυτζάνης στα 25μ. ύπτιο
Άρης Ζαφείρης στα 25μ. πρόσθιο και στα 25μ. ελεύθερο
Αντώνης Κεραμιτζόγλου στα 50μ. ελεύθερο
Ασημένιο μετάλλιο πήραν οι:
Νίκος Κοντογιάννης στα 25μ. πρόσθιο
Ευθύμης Σιούπολης στα 25μ. σανίδα επίπλευσης
Χάλκινο Μετάλλιο πήραν οι:
Αδαμαντία Δεδούση στα 25μ. σανίδα επίπλευσης
Παντελής Λεβεντούρης στα 25μ. ελεύθερο
Γιάννης Κουκοβίνης στα 25μ. ελεύθερο και στα 25μ.
ύπτιο
Μάρω Σωτηροπούλου στα 25μ. ύπτιο
Κώστας-Παναγιώτης Φλυτζάνης στα 50μ. ελεύθερο
Αντώνης Λαγουδάκης στα 25μ. πρόσθιο
Στο αγώνισμα της Σκυταλοδρομίας 4Χ25μ, η ομάδα
της Ανοιχτής Αγκαλιάς πήρε την δεύτερη θέση και σήκωσε
το Αργυρό Κύπελλο. Για την ομάδα μας, κολύμπησαν οι,
Άρης Ζαφείρης, Γιάννης Κουκοβίνης, Ρονάλντο Τσέλο και
ο Κώστας-Παναγιώτης Φλυτζάνης.
Πολλά μπράβο στα παιδιά που συνέχεια επιβεβαιώνουν
ότι μπορούν να μας δώσουν στους εαυτούς τους αλλά και
σε όλους εμάς, συνεχόμενες διακρίσεις.
Αυτό που επιθυμούν είναι να είμαστε ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ με
αγάπη και αφοσίωση.
Πολιτική μεθόδευση,
η κατασπατάληση 3.000.0000,00 €
δημοσίου χρήματος, για
την τσιμεντοποίηση δημόσιου
ελεύθερου χώρου στο Χαϊδάρι
Η απόφαση του Δήμου Χαϊδαρίου και η έγκριση και χρηματοδότηση της από την Περιφέρεια Αθήνας, για την κατεδάφιση
του ιστορικού κτηρίου του «Παλαιού Δημαρχείου» και την
ανέγερση ενός νέου κτηρίου, τριπλάσιας επιφάνειας και όγκου,
που καταλαμβάνει το σύνολο της διαμορφωμένης πλατείας,
αποτελεί περιβαλλοντικό, πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο.
Θυσιάζουν πολύτιμο αστικό πράσινο και υψηλή βλάστηση
(στην πλατεία υπάρχουν τουλάχιστον 28 μεγάλα δέντρα, 15 εκ
των οποίων είναι πεύκα τουλάχιστον 50 ετών), στο βωμό μιας
υποτιθέμενης «ανάπτυξης», που θέλει τους ελεύθερους χώρους
έρμαιο στα χέρια πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.
«Οραματίζονται» κυβικά μπετόν στη θέση μιας δεντρόφυτης πλατείας, που 30 χρόνια τώρα αποτελεί δημόσιο ελεύθερο
χώρο, σε κοινή χρήση.
Γκρεμίζουν ένα ιστορικό κτήριο της πόλης με ελάχιστες φθορές, παραπλανώντας συνειδήσεις με τον ανυπόστατο ισχυρισμό
ότι, έχει πληγεί από το σεισμό του 1999, ενώ λειτουργούσε ως
Πνευματικό Κέντρο ως το 2005. Ένα κτήριο σημείο αναφοράς
για την τοπική κοινωνία από την δεκαετία του 1930, που σκόπιμα
απαξίωσαν, εγκαταλείποντας το στο έλεος του χρόνου.
Κατασκευάζουν ένα νέο Πολιτιστικό Κέντρο, μόλις 1 χιλιόμετρο από τη «Στέγη Πολιτισμού» (πρώην ΝΕΛΕ) που, στοιχειώνει
με τις μισές αίθουσες κλειδωμένες, τα τμήματα και τα εργαστήρια να κλείνουν, τους δασκάλους απλήρωτους μήνες τώρα…
Ένα νέο Πολιτιστικό Κέντρο για να στεγάσουν τον περίσσιο
πολιτισμό που παράγουν…
Κατασπαταλούν 3.000.000,00 € από τα χρήματα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Σε μια χρονική στιγμή που το, όποιο, κοινωνικό
κράτος καταρρέει και οι ζωές μας εξαθλιώνονται,επιλέγουν να
συνεχίσουν τις πολιτικές κατασπατάλησης του δημοσίου
χρήματος σε δημόσια έργα, ανύπαρκτης σκοπιμότητας, προς
όφελος «εργολάβων» και «ημέτερων».
Για όλα αυτά «ξέχασαν» να μας ρωτήσουν…
Οι πολίτες του Χαϊδαρίου ΔΕΝ εκχωρούν και ΔΕΝ διαπραγματεύονται
τους ελεύθερους χώρους και την ιστορία τους.
Θα σταθούμε απέναντι σε οποιονδήποτε επιμείνει στην
τσιμεντοποίηση της πλατείας και την καταστροφή του ιστορικού
κτηρίου.
Απαιτούμε την ακύρωση του έργου και την τροποποίηση
του Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής για τον χαρακτηρισμό
της, ήδη διαμορφωμένης, πλατείας σε Κοινόχρηστο Χώρο
Πρασίνου.
Είμαστε όλοι εδώ…
Παίρνουμε τη γειτονιά στα χέρια μας…
αυτοοργανωνόμαστε
Οι ελεύθεροι χώροι μας ανήκουν
Θα τους υπερασπιστούμε και θα τους διεκδικήσουμε
«ΙΣΤΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ελεύθερος κοινωνικός χώρος για την υπεράσπιση
αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι της πλατείας
και του κτηρίου του «Παλαιού Δημαρχείου»
http://istosxaidari.wordpress.com/
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Σελίδα 21
CMYK
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 22
…´¶´· `´ ‡‚‡‚„´ˆ
‡: –4”¯‚-…»5
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` •¶…‚˙…
‡¶»´‚„ –·˜„»·‚
•¶…˙…
‡/…`¶: ‚„…»‚„ˆ
´»¶»: ¿»¶•·‚˙…
„‚ ‡¶»¿`‚˙…
´¯. ‡/…`¶: ‡ˆ 181 &
`·¶…ˆ `·¿”‚ ´.„. 10443
¿”¶˜‚·`: „”ˆ– .
´¶”.-˜‰: 210-51.23.524
E-mail: [email protected]
•¶…, 27/06/2012
–¨ˇ ¨
¨—¨: ¸—¨¨ˇ˛
–¨ˇ ¨—˛¨: ·—˚
¯ ¸—¨˛˛˛: ¿¨—¨
‚•». ¿˙´.: 7619-27/06/2012
‚•». ‡‚·„¿.: 5353-27/06/2012
‚•». ¿˜.: 2224-2012
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶` ¿¯·‚ˆ
»·‚‡´‚„ˆ ‡‚†˙…‚`»ˆ
¶ ¿·‡` ´ˆ ‡‚‚„¶´‚„ˆ
`ˆ»–ˆ”‚ˆ ´ˆ ‡¶»´‚„ˆ
–·˜„»·‚ˆ •¶…˙…
´ ‡˛— –
— ˇ˛,
˛— — —¸— ¸—¨˚— ˚—¨ ˛ ˛¨—˛ ˛ˇ
—¨
˚¨¨ ( ¨
—¨
410 ˚. ¨— ¨—˚¨ - easy
open), ˚—¨ 2012, ¨˚— , —¨ ¨ ˛˛ ¿¢˚— ¨ ¨—
´—˚— ¨ ˛ ˆ˛—¨,
—˛— ¨¨˛ ˛ ¨˛˛ —˛ ¨¸ — ˛ —˛ ¸—— ¢˚— ˛ ˆ˛—¨, ˚—¨ — ¨¨˚ ¸—¨—
˚¨˝ ‡˛— –
— ˇ˛, ¢˚— —— 2012 ¨— ¨—ˇ
¸—¨˛˛: 2223/12.
¶ —˛ ¢˚—ˇ—¨ ¸¨ ¨ ˛ ¨ ¨ — #65.526,44# ·, ˛¨ ——¨¸
¨— — — — ¨— ¨¨¨ ¨ , —¨¨ ¨¨˚ ˜.¿..
13% ¨— ˇ¨ ¨ — ¨¨—¨ —
¨¨¨ —— ¢˚—-
—— · 2012, ˛:
) ´ ˜10 „.. 6061.001 ß¿¨˛
˚¨¨ ¨— ¨˛ #39.295,98# ·,
—¨¨ ¨ ——¨¸ ¸—¨— ˛¨ ¨— ˛¨ , —¨¨ ¨¨˚ ˜.¿.. 13% ¢˚— —— · 2012.
–) ´ ˜10 „.. 6061.006 ß¿¨˛
˚¨¨ ¨˛ —¸——
¸—¨— — — —
——¨¸ ¸—¨— —¨¨ ¨—
¨¨¨ — (26.240,46 ·) —¨¨ ¨¨˚ ˜.¿.. 13%, ¢˚— —— · 2012.
¸—¨˚— ˇ¨ ¸—˚˛ˇ— ¨
˚¨
—¨ ˛ „—˛ ˆ˛—¨ ‡˛— –
— ˇ˛, ¸ ¸ 181 & `
˛ `
—¨, (4
, ¨—ˇ¨ ‡——˛— `— ), ˛ 26˛ ˛ ¨ ‚ˆ”‚ˆ,
˛¨ ¿·»¿´¶, 2012 ¨—
¨ ¨ ¸—¨˚— —˝¨— ˛ 11:00 .. ¨— ¨ ˛˛ ˛
¨¸˛ , ˛ 11:30 ..
¶ ˚˚˛—˛ —˛ ˛
¸—¨˚—, — ˝
¨— —
¨ (5%) (¨ ˇ 26 ¨. 1 ·.„.¿..´..) — ˛ —˛ ¢˚—ˇ—˛ ¨ ˛ ˛—¨ ¸¨¨˛ —¨¨ ¨— ¨¨˚ ˜.¿..
2) ¶ —˛ ¸—¨—¨ — ˛
˚˚˛—˛ ˛ —˝¨— — (3) ˛ ¨— —¨ (1) ˛ ¨
¨¨¨ ¨ ˛ ˛˛—¨ ¸—˚—¨ — —¸— ¸—¨˚—.
3) ¿
— ˚˚˛˛ ˛
— ˛ ˛¨ ¨¨ ¨ ¨ ˚˚˛˛ ¨—¨— ¨¨¨¸ ¨— ¸ ¨¨¨— ’ ˛.
4) ´ ˛ ˚˚˛—˛ —˛ ˛ — —¸— ¸—¨˚—, — ˝¨— #3.276,32# ·, — ——¨¸ ¸—¨— ¸˛¨ — ¨— —¨¨
¸ .
¿·‚˜··‚ ´´‚„¶`
†·…‚„¶ ‡/…`¶ ¿·‚˜··‚„¶` †´‚„¶` ‚„…»‚`
„‚ „´¶…‚´‚„¶`
‡‚·ˆ•ˆ…`¶ ¿”‚´‚„¶` †¶`
…„‚…˙`¶ - ·…¶»·˙`¶
»¨ ˛ — …. 4061/2012
(˜·„ 66’/22-3-2012) ¨
¨ ˛
߇—¨——˛ ¨— ¨—¨ ¨—˛
ˆ˚— ˚—˛ ¨˛ ¨—
´
—-ˇ—˛ ¨˚¨ ¸—¨—¨ ¨— — ¸—¨¨— ¨—
— ¨¨¨—˛ ¸˛˚— ˚—¨ ˛ ¨˚˛ ¸ˇ˛¨ ˛ 1204/
51539/2-5-2012 ˚ — †—
†¨¨¨ ˆ˚— ˚—˛
¨˛ ¨— ´
—, ˛ ¿
—
—¨ —˛ —
¨— ¨¸—˛
¸—¨
— —˛ ¸˛— ¨
¨—˛, ¨— ¨ —
— ¨ ¸—¨¨—. `˚—¨ ¨ ¨ ¨—:
() ¶ ¸¨˛¨ ¨¨˛˛
¨—˛ ¸—¨——˛ ˆ˚— ˚—˛ ¨˛ ¨— ´
— ¨¨˛ ¿
—
—¨˛, ¨¸ — 100 ¨, ¨¨ ˛˛ ¨—
¨˛ —˛¨, ˚—¨ ¨¨˚˚˛ — —˛ ˛ ˝—˛ ˛ ˛
˝
˛ ˚—¨ ˛˛, ¨ˇ ¨—
˚—¨ ¨ ¸¨˛—˛ ˚˛ ¨, ˚—¨ ¨¨—¨ , ˚—¨ ˚¨¨¨— ¨¨—
˛˚ ˚—¨ ¨— ˚—¨ ¨— —˛˛ ˛
—¨, ¨— —˛¨ ¨—
¨ ¨ ¸˛¨—¨.
(–) ¶ ¸¨˛¨ ¨˚¨ ¨—˛ ¸—¨——˛ ˆ˚— ˚—˛ ¨˛ ¨— ´
— , ¨¸
—
¨— ˛ ¨˛ ¨—˛
— ˛ 5-6-1993 ¨— ˛ —¨
—¨ ¸
¨— — ¨ ¸
¨ (10) ¨¨.
´ —˛¨ ¨˚¨ —˝¨— ˛ ¨———˛ ¨—¨ ¨— —¨— — (4) (8)
¨˛—¨— ¸—.
¶ ˇ
— ¨ ˛ ¨—˛
¨˚¨ ¨ ¸—¨
˛˚
— — 22-9-2012.
(†) ¶ ¸¨˛¨ ¨˚¨ ¨ ¨¨¨˛
˛ ˛ ¨ — ˛
, ¨¨¨ ˛ ˛˛ ˛¨ ˚
˚—˛
— ˛ 5-6-1993 ¨— ˛ —¨
—¨ ¸
¨— — ¨ ˛¨ (60) ¨¨. ´ —˛¨ ¨˚¨ —˝¨— 1/
3 ˛ ¨———˛ ¨—¨ —
1/10 ˛ ¨———˛ ¨ ¨¨¨
¨ˇ¨—¨ ˛ ˛˛ ¨— —¨— — (4) ¨˛—¨— ¸—.
¶ ˇ
— ¨ ˛ ¨—˛
¨˚¨ ¨ ¸—¨
˛˚
— — 31-12-2012.
(‡) ¶ ¸¨ ˛¨ ˛ ˛ ¸—¨—¨ —˛¨ ¨ ‡˛— ¨— ˛¨ ¸—¨——˛ ˆ˚— ˚—˛ ¨˛ ¨— ´
—, ¨ ¨ ¨— ˛˛ ¸—¨
, ¨ ¨—˛ ˛ ¸—¨—¨ , —
¨˛
— ¨— ¨— ¨—¨ — — ¨ ¨ˇ˛ ¨— —¨ ¨˚¨˛
— ˛ 5-6-1993 ˛ ¨¨˛˛— ¸ ¨˚¨
˛
˛ ¨¨˛˛— ¸ˇ˛ ¨
¨¨¸— ¸——˛— ˚¨ ˛ ¨˛ ·—˛ ¨—,
˛ —¨ ¸ˇ˛ ¨— ¸—¨¨ ˚— „¸—¨ — ¨ ¸ˇ—
¨¨˛˛—.
†—¨ — ¨¨¨ —— ¨¨¨ ¨— — ¸—¨
— ¨
¨ — ¨—˛— —
¨¸— ·— ˇ¨ †˛ ¨—
·—˛ ‡—¨
, — — ˚˛ˇ˛¨ ˛ ¿—
—¨ —˛ ˛ ’ ¨—ˇ. 1712/2012 ¨˛
(˜·„ 1823 –/8-6-2012).
·—¸—¨:
- ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ˚¨
—¨
˛ ‡—ˇ˛ ¿——˛ †˛ ˛
¿—
—¨˛ ·˛¨ „—, –—, … — ¨— ‡— ´ ¨
(˜—¸——¸ 31, ˇ˛¨, 3 )
¨¸—˛ — ¨¨˛—
¨—˛ ¨¨ ˛˛, ¿—
—¨ ·˛ ¨— ¨—˛¨¨ — ˚—¨ ¨˚¨, ˛ ˛ ¸—¨—¨ ‡˛— .., ¨—˛ ¨˚¨— — ¿—
—¨
·˛ ´ ˇ˛, ‡—˛
—˛, ¿—¨—¨ ¨— …˛ ¨—
- ˛ ¸
˛ — ¸¨ ¨ ˚¨
— ¨
˛ ‡—ˇ˛ ¿——˛ †˛ ˛
¿—
—¨˛ ·˛¨ ¨—˛ —˛ (17 . ”
. »¨¨ˇ,
¿¨˛˛, 2 ) ¨— ¨¸—˛ ¨ ¨—˛¨¨ — ˚—¨ ¨˚¨,
˛ ˛ ¸—¨—¨ ‡˛—
.., ¨—˛ ¨ ˚¨—
˛ ¿—
—¨˛ ·˛¨ ¨—˛ —˛.
†—¨ — ˛
— (˛ˇ—¨ ¨—˛, ¨¨—¨ ¸—¨—˚˛—¨ ..) — ¨ ¨ˇ ¨ ´˛¨¨ ´˚¨
—¨, ·—— ¨— ¨¸¨
¿—
—¨ ·˛ ˛
‡—ˇ˛ ¿——˛ †˛ ˛ ¿—
—¨ —˛:
1) „
—, –
—, …— ¨—
‡— ´
¨ ˇ˛
˜—¸ —— ¸ 31, ˇ˛ ¨, ´˛.
2131617401, 2131617402, 2131617405,
2131617406, 2131617409, 2131617434
2) ¨—˛ —˛
178 . ”
. »¨¨ˇ, ¿¨˛˛, ´˛. 2132005361, 2132005374-7,
2106031743
3) ‡—˛ —˛
¿
˛ 19 ¨— ¯¨˝˛¸¨ ˛,
·—¨, ´˛. 2105549040
4) ¿
—¨—¨ ¨— …˛
‡˛ˇ 1-3, ¿—¨—¨, ´˛.
2131618507, 2131618523
‡ ¨ —¸—— ———. —
— ¨— ¸
˛ˇ ˚—¨ ˛¨ (60)
˛
¨ ˛ ˛ ˛ ¸—˚—¨ ¸—¨˚—. ‡ ˚—¨—
¸ ¨¨— .
¶ ˛˛ —¸˛-˛ˇ˛ ˇ¨ ˚—— ¨ ¨ —¸—
—˝¨ ˛ —˛ ¸—¨˛˛ ¨—
¨
¨
¨—ˇ — — ¨˛—.
¿˛
— ˚—¨ ¸—¨˚—
¨— — ˛ ¸—¨˛, ¨
¨ — ¸—¨
— ¨ ´˛¨ ¿˛ˇ— & ‡˛¨—
˛
210-51.23.524 ¨— ˛
‡/˛ ¸ 181 & `˛ `—¨,
1 , — ˚¨— ˛ ¨—
¨ 08:00 .. 14:00 ..
·—˛, ˛ ¨¨ —˛˛ ¸—¨˛˛ ¸—¨˚— ¨ˇ ¨— ¨
˛ ¸˛¨˛˛, ˇ¨ ¨¨˛ˇ
˛ ——¸¨ ‡˛— –
— ˇ˛ http//www.dbda.gr
¨— ˛ ¨˛˚— ¨/·—˚˛ ߇—¨˛
—.
¶ ¿·‡` ´ˆ ‡‚‚„¶´‚„ˆ
`ˆ»–ˆ”‚ˆ ´ˆ ‡¶»´‚„ˆ
–·˜„»·‚ˆ •¶…˙…
»‚ ¶”‚¿ˆ”ˆ
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` »…‡`-·‚‡ˆ””‚`
¶˛—¨: 2-07-2012
—ˇ. ¿.: 13699
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶`
‡¶»¿`‚`
‡˛ »¨¸¨-·—¸— ¨
¿˛— — ¸—¨˚—
¨˛ ˛— ¨ —
¸—¨¨— ….3731/2008 ¨— ….3463/2006, —˛— ¨¨˛ ˛ ¨˛˛ —˛ ¨,
˚—¨ ˛ ¨˛ ˛—: ‘
¨—¨ ˛¨ ‡˛’ ‡˛ »¨¸¨-·—¸—¨ 2012.
¿¢˚— ˛ ‡34.2012
˛ —¨—: 58.613,29 (·) —¨¨ ˜¿. ¶ ¸¨¨˛ ˇ¨ ¨
ˇ— ¨ —¸— ¨
„..: 10/6253 - 20/6252.0001 - 20/
6253.0001 - 25/6252.0001 - 25/6253 30.6252.0001 - 30/6253 - 35/6253
¢ ˚— ‡˛ 2012.
¶ ˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 5% ¢˚— ˛
˛ (/ ˜¿), ¸˛¨¸˛ 2.930,66 .
1) ¸—¨˚— ˇ¨ ˚—— ‡˛¨—¨ „¨¨˛¨ »¨¸¨, `.
… . ¨ 4 5 , ´ . „ . 1 9 6 0 0 , ˛ .
2132014900, fax 2105555880 ¨ ˛
E—˛ ¸— ˚—¨ ¸—¨˚—
‡˛ — 17-07-2012 ˛ ¨
´—˛ ¨ ¨ 10:00 .. ( ¨˛
¨¨¨˛ ¨ ˛ ·—˛ ) ¨— ¨ 10:30 ..
(˛˛ ¨¨¨˛ ).
2) ¶ ‡˛¨— ¨ ˇ¨ ¸—¨ˇ—
¨ :
. ´— ¸—¨¨— ….3731/2008.
. ´— ¸—¨¨— ….3463/2006
‡˛— ¨— „—— „¸—¨.
. T¨ —¨ ¨—¨ ˛
(¸—¨˛˛, ˛).
. ˛ ˛ —˛ —˛ —¨
ˇ—¨ (¿.‡.28/80, —— —/
¸—¨¨˚¨¨/¨
¨—/˚—— ).
3) — ¸—¨
— ¨
¨ ˚˛ ¨¨ —
˚¨— ˛ & . †—¨ ¨
¨¨¨ — ¸—¨
— ¨
—¨ ˛ ˛ ¸—¨˛˛ — &
˛ ˛˚˛ ˛¨ ˛ ¸˛¨—¨ ˇ¨ — ¨ ¨¨¨ 5,00 (˚¨— ˛ ¨— ¨ 9:00 13:00) ¨— ¨ — ˛ ˆ˛—¨ —¨ ¨˛¨ ¨— —˛ —¸˛˛ (¨˛ ¨— — —— —¨— ˚—¨ ¨—˛ ——˛˛ ˛ —¸—˛˛
˛ ¨——¨) ˛˛
——¨ ———¨ (—¨ ¨——¨-¸—ˇ˛-˛
¨ fax-email
) .
‡¶»¯`
‡‚„` †·˙†‚`
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` »…‡`-·‚‡ˆ””‚`
¶/—¨: 2-07-2012
—ˇ. ¿. : 13672
¿·‚”¶˘¶ ·¿…”¶¿´‚„¶`
‡‚„¶ˆ‰¶` ‡¶»¿`‚`
‡˛ »¨¸¨-·—¸— ¨
¿˛— ·¨¨˛— — ¸—¨˚— ¨ —
¸—¨¨ — ·.„.¿..´.. ¨— ….3463/2006, —˛— ¨¨˛ ˛ ¨˛˛ ¨ , ˚—¨ ˛:
"¿˛ˇ—¨ ¨¸ ¨—¨
¨— ¨¸ ¨—¨ skipper" ‡˛ »¨¸¨-·—¸—¨ ˚—¨
2012.
¿¢˚— ˛ ‡25.2012
˛ —¨—: 33.174,57 (·) —¨¨ ˜¿ 23%. ¶
¨——˛ —˛ — —˛
ˇ— ¢˚— ‡˛
¿˛ 5 Io— 2012
2012 „..: 20/7135.00027135.0005.
¶ ˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 5% ¢˚— ˛
˛ ˛ ˛ˇ—¨ (/
˜¿), ¸˛¨¸˛ 1.658,73 .
1) ¸—¨˚— ˇ¨ ˚—— ‡˛¨—¨ „¨¨˛¨ »¨¸¨, `.
…. ¨ 45, ´.„. 19600, ˛. 2132014900
, fax 2105555880 ¨ ˛ E—˛
¸—˚—¨ ¸—¨˚— ‡˛
— 17-07-2012 ˛¨ ´—˛ ¨ ¨
12:00 .. (¨˛ ¨¨¨˛ ¨ ˛
·—˛ ) ¨— ¨ 12:30 .. (˛˛ ¨¨¨˛ ).
2) ¶ ‡˛¨— ¨ ˇ¨ ¸—¨ˇ—
¨ :
. ´— ¸—¨¨— ·—¨— „¨— ¿˛ˇ— .´.. (ˆ. ¨
¨˛ ’ ¨. 11389/93 , ˜·„185–’ ¨ —— ˛¨).
. ´— ¸—¨¨— ….3463/2006
‡˛— ¨— „—— „¸—¨.
. T¨ —¨ ¨—¨ ˛
(¸—¨˛˛, ˛, ——˛ ¨).
. ˛ ˛ —˛ —˛ —¨
ˇ—¨.
3) — ¸—¨
— ¨
¨ ˚˛ ¨¨ —
˚¨— ˛ & . †—¨ ¨
¨¨¨ — ¸—¨
— ¨
—¨ ˛ ˛ ¸—¨˛˛ — &
˛ ˛˚˛ ˛¨ ˛ ¸˛¨—¨ ˇ¨ — ¨ ¨¨¨ 5,00 (˚¨— ˛ ¨— ¨ 9:00 13:00) ¨— ¨ — ˛ ˆ˛—¨ —¨ ¨˛¨ ¨— —˛ —¸˛˛ (¨˛ ¨— — —— —¨— ˚—¨ ¨—˛ ——˛˛ ˛ —¸—˛˛
˛ ¨——¨) ˛˛
——¨ ———¨ (—¨ ¨——¨-¸—ˇ˛-˛
¨ fax-email
) .
‡¶»¯`
‡‚„` †·˙†‚`
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` »…‡`-·‚‡ˆ””‚`
¶/—¨: 2-07-2012
—ˇ. ¿. 13678
¿·‚”¶˘¶ ·¿…”¶¿´‚„¶`
‡‚„¶ˆ‰¶` ‡¶»¿`‚`
‡˛ »¨¸¨-·—¸— ¨
¿˛— ·¨¨˛— — ¸—¨˚— ¨˛ ˛—
¨ — ¸—¨¨— ….3731/
2008 ¨— ….3463/2006, —˛—
¨¨˛ ˛ ¨˛˛ —˛ ¨, ˚—¨ ˛ ¨˛ ˛—:
‘»—ˇ¨¨ ˛¨˛¨ ˚’ ‡˛ »¨ ¸¨-·—¸— ¨ 2012.
¿¢˚— ˛ ‡33.2012
˛ —¨—: 65.583,60 (·) —¨¨ ˜¿ 23%. ¶
¸¨¨˛ ˇ¨ ¨
ˇ— ¨ `´ ¨
„..: 30/7311.0019 -7311.0020 73211.0021 -7322.0016 -7322.0003 7322.0006 -7322.0010 -7321.0005 7311.0010 -7311.0011 -7311.00127322.0002 -7322.0005 -7322.0007 7322.0011 -7323.0029 -7323.0030 7323.0032 -7323.0024 -7323.00027323.0031 -7323.0010 -7323.0028 ¢˚— ‡˛ 2012.
¶ ˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 5% ¢˚— ˛
˛ (/ ˜¿), ¸˛¨¸˛ 3.279,18 .
1) ¸—¨˚— ˇ¨ ˚—— ‡˛¨—¨ „¨¨˛¨ »¨¸¨, `.
…. ¨ 45, ´.„. 19600, ˛. 2132014900
, fax 2105555880 ¨ ˛ E—˛
¸—˚—¨ ¸—¨˚— ‡˛
— 17-07-2012 ˛¨ ´—˛ ¨ ¨
11:00 .. (¨˛ ¨¨¨˛ ¨ ˛
·—˛ ) ¨— ¨ 11:30 .. (˛˛ ¨¨¨˛ ).
2) ¶ ‡˛¨— ¨ ˇ¨ ¸—¨ˇ—
¨ :
´— ¸—¨¨— ….3731/2008.
. ´— ¸—¨¨— ….3463/2006
‡˛— ¨— „—— „¸—¨.
. T¨ —¨ ¨—¨ ˛
(¸—¨˛˛, ˛, ——˛ ¨).
. ˛ ˛ —˛ —˛ —¨
ˇ—¨.
3) — ¸—¨
— ¨
¨ ˚˛ ¨¨ —
˚¨— ˛ & . †—¨ ¨
¨¨¨ — ¸—¨
— ¨
—¨ ˛ ˛ ¸—¨˛˛ — &
˛ ˛˚˛ ˛¨ ˛ ¸˛¨— ¨ ˇ¨ — ¨ ¨¨¨ 5,00 (˚¨— ˛ ¨— ¨ 9:00 13:00) ¨— ¨ — ˛ ˆ˛—¨ —¨ ¨˛¨ ¨— —˛ —¸˛˛ (¨˛ ¨— — —— —¨— ˚—¨ ¨—˛ ——˛˛ ˛ —¸—˛˛
˛ ¨——¨) ˛˛
——¨ ———¨ (—¨ ¨——¨-¸—ˇ˛-˛
¨ fax-email
) .
‡¶»¯`
‡‚„` †·˙†‚`
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` ‚†”·˙
‡/…`¶: ‚„…»‚„˙…
ˆ¿¶·`‚˙…
´»¶»: ¿»¶•·‚˙…
—˚¨ 03/07/2012
—ˇ. ¿.: 35223
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶`
‡¶»¿`‚`
‡˛ —˚¨, ¸—¨˛— —
— 27/08/2012, ˛
¨ ‡
¨ ¨—
¨ 10:00 - 10:30, ‡˛—
„¨¨˛¨ (‚. ¸ 364 & „¨), ˇ¨
¸—˚˛— —˛ ‡—
ˇ˛ »
—¸—˛ ‡˛¨— ¨, ¨˚— ˛ ¨¨— ¨¸ — — ¨, ˚—¨ ˛
ß»·´˜ »•¶´˙… ¿˙´–•»‚` „‚ ‡·ˆ´·–•»‚` ·„¿‚‡·ˆ`¶` ‡¶»ˆ ‚†”·˙ †‚ ´
`¯”‚„ ·´` 2012-2013, ¢˚— 586.276,36 ·ˆ˙ ( ˜.¿..).
¶ ¨¨¨ ¸˛¨—¨ ˇ¨ ¸—¨ˇ— ¨ — ¸—¨¨— ¿.‡.
28/80 ß¿— ˚ ¨—
˛ˇ— ´, 60/07 ß¿¨˚˛ ˛ ·˛—˛ …ˇ—¨ —
¸—¨¨— ˛ ¸˛˚—¨ 2004/18/·„,
— — ¸—¨¸—¨— ¨˛ ¸˛— ¨ ˚, ˛ˇ— ¨— ˛— ¨—
¨ˇ 209 (¨. 2) ¨— 273 (¨.
1), …. 3463/8-6-2006 (˜·„ 114/–’/
8-6-2006) ß„˛ „¸—¨ ‡˛
¨— „—˛.
‡—¨—¨ ˛ ¸—¨˚— — — ·˛ ¿—,
¸¨—, …—¨ ¿¨, ¶¸¨¨
˛ ¸¨¨, `¨———, ·—
¿˛ˇ ¨ —˛
¨ ¨— „—¨— ¿˛ˇ.
— ˇ¨ ¨ˇ ˛
˛—˛ ˚¨.
·˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 3% ¢˚— ˛ »˛
(—¨¨ ˜.¿..),
¸˛.: 19.;;;;87,88 ·ˆ˙,
¨ ˛ ¨ ¨
¨ ¸˚— ˛ 3% ˚—¨ ¸˚— ¨
¨ ˛ ¨ (—¨¨ ˜.¿..).
¿˛
— ¨— ¨—˚¨
¨ ˛
‡—¨˛˛ ¨— ˛ »˛, ˇ¨ ¸—¨— — ˚¨— ˛ ¨—
´»¶» ¿»¶•·‚˙…, ˛
‡/˛ —. ˆ˛
— ‡˛,
1 — ˛ ‚. ¸ 364 ¨—
„¨, ˛.: 2132044875.
…´‚‡¶»¯`
´”¶` †·˙†‚`
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
‡¶»` ¯‚¢‡‚ˆ
¯¨—¢ ¸¨— 28/06/2012
—ˇ. .: 22590
¿·‚”¶˘¶ ¿„¶ˆ‰¶`
‡‚·…·†·‚` …‚„´ˆ
»·‚‡´‚„ˆ ‡‚†˙…‚`»ˆ †‚
´¶… ¿»¶•·‚ …´””„´‚„˙…
»·´˜‚„˙… »·`˙…
‡˛ ¯¨—¢ ¸¨— ˛—
¨— —¸— ¸—¨˚— (
¨ ˛ ˆ. . 11389/8-3-1993
- ·„¿´ ¨— …. 3463/2006 ‡.„.„.),
¨˚— ˚—¨ ˛
˛ˇ—¨ ß…´””„´‚„˙… »·´˜‚„˙… »·`˙… ˚—¨ 2012,
—˛— ¨¨˛ ˛ ¨˛˛ —˛, — ¢˚—
100.000,00 · (¨ ——¨¸ )
—¨¨ ¨— ˜.¿..
¶ ¸˛¨—¨ ˇ¨ ˚—— ‡˛— „¨¨˛¨ ¯¨—¢ ¸¨—, `. „¨¨—¢ ¨˛ 138 & ·¨ 2, — 31 ‚—
2012, ˛¨ ´—˛ ¨— ¨ 10:30 ..
˙¨ ¨¨ˇ˛ ˛
˛¨ ¸—¨˚—, ¨ ˛ ¨¸—¨ —˛: 10:00 ..
10:30 ..
`˛ ¸˛¨—¨ ˚—¨— ¸—
—¨ ˛ —¨ ¨, ¨———, — ˛ˇ ¨ —˛ ¨ ¨— —¨—¨ ˛ˇ.
¶ ˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 5% ¨¨ ¨˛˚—¨ ˛ ˛ — ˛ —˛ ¢˚—ˇ—˛ ¨ ˛ ˛—¨ ¸¨¨˛ ’
¨— —˛ ˛.
´ — — ¸—¨˚¨
¨— ¢˚— ˚—¨
˛ ˛ˇ—¨ ¨¨¨— ¨
— , ¨˝— ˛ — ˛˛, ¸—¨— ¨ ˚¨
— ˛ˇ— ‡˛ ¯¨—¢ ¸¨—
—¨— 2 ‡˛— „¨¨˛¨.
‡/˛: `. „¨¨—¢ ¨ ˛ 138 &
·¨ 2 ¯¨—¢ ¸¨—
´˛ . : 2 13 2 0 4 7 31 7 ˜ ‰ : 2 1 05322910
‡¶»¯`
‡¶»¶´¶` »–·”‚`
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
Σελίδα 23
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΜΑΓΕΨΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΘΕΑΜΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η
19η Γιορτή της Γυμναστικής για όλουςCosmogym Festival του Δήμου Περιστερίου, που εντυπωσίασε για τέσσερις ημέρες από τις 21
έως και τις 24 Ιουνίου 2.300 αθλητές και αθλήτριες
Η πολυχρωμία και η γυμναστική που βρέθηκε
στο αποκορύφωμα του μεγαλείου της σε σχέδια και
σχηματισμούς, σαγήνεψαν με την ομαδικότητα και
τη μαζικότητά τους. Θέαμα, αρμονία στην κίνηση και
χάρη, ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους που είχαν
κατακλύσει τα θεωρεία του κλειστού γυμναστηρίου
και παρακολούθησαν το αποτέλεσμα που, όπως πάντα, ήταν μοναδικό!
Την έναρξη της 19ης Γιορτή της Γυμναστικής κήρυξε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης και μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο, Υπεύθυνο
του Αθλητισμού της πόλης κ. Ανδρέα Σχίζα, παρακολούθησαν την παρουσίαση των τμημάτων.
συμπαράσταση των προπονητών τους έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους και πρόσφεραν θέαμα υψηλού
επιπέδου και προδιαγραφών.
στο κλειστό γυμναστήριο «Α. Παπανδρέου», εκπροσωπώντας 65 συλλόγους απ’ όλη την Ελλάδα, υπό
την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Μια διοργάνωση
που ανέδειξε την πόλη του Περιστερίου σε όλη τη
χώρα, ως πόλη που προάγει τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό.
Ανάμεσα στους θεατές ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης,
ο Α. Σχίζας και η Ξ. Κορόγιαννη
Κατάμεστο το Κλειστό γυμναστήριο
Στο μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός παρευρέθηκαν
η Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής,
Αθλητισμού και Πρόνοιας κ. Ξένη Κορόγιαννη καθώς
και εκπρόσωποι γυμναστικών συλλόγων.
Στην ομιλία του ο κ. Ανδρέας Σχίζας τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι που μια τόσο μεγάλη σε συμμετοχή
και διεθνή αναγνώριση διοργάνωση γίνεται στην
πόλη μας». Επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή ο
Δήμος Περιστερίου είναι αρωγός στις προσπάθειες
των παιδιών και θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να
εργάζεται για τη συνεχή ανάπτυξή της.
Οι νεαροί αθλητές και οι αθλήτριες και τις τέσσερις
ημέρες της διοργάνωσης με την αμέριστη βοήθεια και
Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη και ο Α. Σχίζας Υπεύθυνος
Πολιτισμού του Δήμου Περιστερίου απονέμουν επαίνους
Στο τέλος ο κ. Ανδρέας Σχίζας μαζί με την κ. Ξένη
Κορόγιαννη χάρισαν συγκινητικές στιγμές στους
αθλητές και τις αθλήτριες που έλαβαν μέρος στην 19η
Γιορτή της Γυμναστικής με τους τιμητικούς επαίνους
που τους απένειμαν.
Δραστηριότητες για παιδιά στο Άλσος Περιστερίου
Τ
ην Πέμπτη 21 Ιουνίου,
μαθήτριες από το 3ο
ΕΠΑΛ Περιστερίου
μικρούς φίλους του Άλσους
με ποικίλες δραστηριότητες.
Η Ναστάνζια Χαμπεσή, εθε-
τμήματος βοηθών βρεφονηπιοκόμων με εθελοντές του
Άλσους απασχόλησαν τους
λόντρια, διάβασε το κλασσικό παραμύθι του Όσκαρ
Ουάι λντ, “Ο Ευτυχισμένος
Πρίγκιπας” ενώ ομάδα εθελοντών δραματοποίησε το
παραμύθι αυτοσχεδιάζοντας.
Στη συνέχεια οι μαθήτριες
του 3 ου ΕΠΑΛ Μανή Φ. και
Αδαμοπούλου Κ. έπαιξαν
παντομίμα με τα παιδιά. Η
τελευταία δραστηριότητα
ήταν η ομαδική ζωγραφική
στην οποία οι μικροί φίλοι
του Άλσους με χαρά και πολύ
ενθουσιασμό δημιούργησαν
μοντέρνα έργα τέχνης με
εργαλεία τους πατάτες και
καρότα, που χρησιμοποιήθηκαν ως πινέλα. Παράξενα
σχήματα και μορφές έδωσαν
ζωή στα άσπρα χαρτόνια
θυμίζοντάς μας ότι τα παιδιά έχουν μια πρωτόλεια
έμπνευση που μπορούν να
της δώσουν τη μορφή της
δημιουργίας. Το ομαδικό
πνεύμα που κυριαρχούσε
στην ομάδα των εθελοντών
αφυπνεί την ευαίσθητη συ-
Συντονιστές ήταν οι εθελοντές: Μαρία Ευαγγελίου,
διαμερισματική σύμβουλος
νείδηση του πολίτη και την
ενεργή παρουσία του στα
κοινά στο δικό μας Άλσος.
και εκπαιδευτικός, με τον
εκπαιδευτικό και ζωγράφο
Γιώργο Βαριαδάκη.
Σελίδα 24
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012