Φεβρουάριος 2013

ΦΥΛΛΟ 44ο
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Παρακολουθεῖτε
καθημερινά τό blog
τῆς ἐφημερίδας
MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
dekeleianews.blogspot.com
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους»
Σ
τίς 5 Φεβρουαρίου εἴχαμε τήν
ἐπέτειο 170 χρόνων ἀπό τόν
θάνατο τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ
Μοριᾶ. Τί σχέση ἔχει ὅμως ὁ ἀνεπανάληπτος αὐτός ἥρωας μέ τό
«Τάμα τοῦ ῎Εθνους»;
Μέ τήν κήρυξη τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, οἱ καταπιεσμένοι
ἐπί 400 χρόνια σκλάβοι, μέ τόν
ἐνθουσιασμό τους, ἀπελευθέρωναν τή μία περιοχή μετά τήν
ἄλλη. ᾿Εκεῖ λοιπόν πού φαινόταν
ὅτι εἶχε ἐδραιωθεῖ ἕνα κράτος,
ἦλθε ὁ ᾿Ιμπραήμ τό 1825 μέ μιά
στρατιά τουλάχιστον 35.000
ἀνδρῶν καί κυρίευσε τά περισσότερα ἀπελευθερωμένα μέρη
καί κατέπνιξε τήν ἐπανάσταση.
᾿Ενῶ λοιπόν ὅλα ἔδειχναν ὅτι τελείωναν, ἕνα τυχαῖο γεγονός
ἄλλαξε πάλι τήν ροή. Στήν περιοχή βρισκόντουσαν οἱ στόλοι
τῆς ᾿Αγγλίας, τῆς Γαλλίας καί
τῆς Ρωσίας, μέ ρητή ὅμως ἐντολή
Ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Ὀλυμπιονικῶν ἔκοψε
τήν πίττα του στό Ὀλυμπιακό Xωριό.
Σελ. 15
Γενική Συνέλευση τοῦ Συνεταιρισμοῦ
Μακεδόνων καί Θρακῶν
Τά μυστικά τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας
ἀπό τόν πρωτοπόρο Ἱπποκράτη.
Σελ. 11
ἀπό τίς χώρες τους, νά μήν παρέμβουν στόν πόλεμο μεταξύ
᾿Οθωμανῶν καί Ἑλλήνων, μέ
βάση τήν συνθήκη τοῦ Λονδίνου.
Μετά ἀπό κάποια «τυχαῖα» ὅμως
γεγονότα, ὁ ἕνας στολάρχης ἀποφάσισε νά ἐπιτεθεῖ στούς Τούρκους. ᾿Αμέσως παρασύρθηκαν
καί οἱ ἄλλοι δύο καί ἀκολούθησε
μία τρομερή ναυμαχία κατά τήν
ὁποῖα ὁ στόλος τοῦ ᾿Ιμπραήμ διαλύθηκε ὁλοσχερῶς. Τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι, ὁ στόλος τῶν τριῶν
συμμαχικῶν δυνάμεων μαζί, ἦταν
πολύ μικρότερος ἀπό αὐτόν τῶν
Τουρκοαιγυπτίων. Μετά τήν ἀπώλεια τῆς ναυτικῆς του δυνάμεως,
ὁ ᾿Ιμπραήμ ἀποσύρθηκε στήν
Αἴγυπτο καί ὁ ἀγώνας πῆρε τήν
πορεία πού γνωρίζουμε.
Οἱ Ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας
Παλιγγενεσίας ἐρμήνευσαν μετά
βεβαιότητος γεγονότα, ὅτι ἦταν
ἀπό Θεία Παρέμβαση. ῎Ετσι συναντήθηκαν στόν Μητροπολιτικό
Ναό τῆς Τριπόλεως, 318 ὁπλαρχηγοί καί ὁμόφωνα ἐπικρότησαν τήν πρόταση τοῦ ἀρχιστρατήγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
νά ἀναγείρουν ἕναν μεγαλοπρεπῆ Ναό, στὴν ὁριστικὴ Πρωτεύουσα, στόν Σωτῆρα Χριστό,
ἀντάξιο τοῦ Μεγάλου Δώρου τῆς
Συνέχεια στη σελ. 5
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναβάθμιση
Παραδοσιακού Τζακιού
σε Ενεργειακό
ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ
1.100 €
Δυνατότητα πληρωμής
με 6 άτοκες δόσεις
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Ισπανική ενεργειακή εστία,
μαντεμένια, με πρωτογενή
και δευτερογενή καύση.
Εξοικονόμηση ως 80%
Διπλά τοιχώματα πλάτης
Πλάτος 65 εκ.
Βάθος 42,2 εκ.
Ύψος 49 εκ.
Ονομαστική ισχύς 10 kw
5 xρόνια εγγύηση
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 168 (ΠΡΩΗΝ 50) ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 210 2465489 - 6946 181879 - 6985 084784
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 11 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2671 300354
Σελ. 12
www.filippatos.gr e-mail: [email protected]
2
Φεβρουάριος 2013
Ἀγαπητοί συμπολίτες
῎Εχουμε ἐπανειλλημένως ἐπισημάνει, ὅτι ὁ σημαντικώτερος, παράγων σέ μιά χώρα, μέ διαφορά ἀπό
ὅλους τούς ἄλλους, εἶναι ἡ ΠΑΙΔΕΙΑ. Παιδεία νοεῖται, ἡ διάπλαση
χαρακτήρων καί εἶναι διαφορετικό
ἀπό τήν ἐκπαίδευση. Αὐτή ἀρχίζει
πρωτίστως ἀπό τήν οἰκογένεια καί
συνεχίζεται στό σχολεῖο, τήν κοινωνία
καί (δυστυχῶς) ἀπό τήν τηλεόραση.
Τό σχολεῖο συχνά, ὅταν ὑπάρχει ἀνεπάρκεια στό σπίτι, ὑποκαθιστᾶ ὡς ἕνα
βαθμό καί τήν οἰκογένεια. ῞Ομως τά
σχολεῖα διοικοῦνται ἀπό ἕνα ὑπουργεῖο διά βίου ἀμάθειας
καί βλακείας, πού κάποτε ἦταν ἐθνικῆς καί τώρα ἀντεθνικῆς παιδείας. Οἱ προσπάθειες κάποιων φιλότιμων
ἐκπαιδευτικῶν εἶναι δυστυχῶς μεμονωμένες καί ἀποσπασματικές καί ὡς ἐκ τούτου καί αὐτές καταδικασμένες
καί θνησιγενεῖς.
Ἐπειδή στούς μαθητές, στά παιδιά, ἀρέσουν τά παραμύθια,
παλιά διαβάζαμε στήν τάξη τούς ὡραιότατους καί
διδακτικότατους μύθους τοῦ Αἰσώπου, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσιάζουν τά παιδιά καί κυρίως, παιδαγωγοῦν. Τώρα τά
ἀπαράδεκτα βιβλία βρίθουν ἀπό μπουρδολογίες. ῞Ενας
τέτοιος μῦθος εἶναι «Ὁ Μικρός κλέφτης καί ἡ μητέρα του»:
«Ἕνα παιδί ἔκλεψε στό σχολεῖο τήν πλάκα ἑνός συμμαθητή του καί τήν πῆγε στή μάνα του. Αὐτή, ὄχι μόνο
δέν τό μάλωσε, ἀλλά τό ἐπαίνεσε κι ἀπό πάνω. Ἔτσι αὐτό
ἔκλεψε γιά δεύτερη φορά ἕνα πανωφόρι καί τῆς τό ἔφερε.
Αὐτή τό δέχτηκε ἀκόμη πιό πρόθυμα, κι ἔτσι μέ τό πέρα-
ΦΥΛΛΟ 44ο
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
σμα τοῦ χρόνου, ὅταν ἔγινε τό παιδί
ἔφηβος, ἐπιχειροῦσε πιά μεγάλες κλοπές. Μιά φορά τόν ἔπιασαν ἐπ’ αὐτοφώρω κι ἀφοῦ τόν ἔδεσαν πισθάγκωνα
τόν τραβοῦσαν στόν δήμιο. Ἡ μάνα
του, τόν ἀκολουθοῦσε καί στηθοκοπιόταν. Τότε ἐκεῖνος τῆς εἶπε πώς θέλει
κάτι νά τῆς πεῖ στ’ αὐτί καί ὅταν ἐκείνη
ἔτρεξε γρήγορα κοντά του, τῆς δάγκωσε
τό αὐτί καί τό ἔκοψε. Κι ἐνῶ ἐκείνη
τόν κατηγοροῦσε γιά τήν ἀσέβειά του,
ἐπειδή δέν εἶχε ἀρκεστεῖ στά ἀνομήματά
του, ἀλλά τώρα τραυμάτισε καί τή μάνα
του, ἐκεῖνος γύρισε καί τῆς εἶπε: Ἄν μέ
μάλωνες τότε πού ἔκλεψα γιά πρώτη φορά τήν πλάκα, δέν
θά ’φτανα στό σημεῖο νά μέ σέρνουν στόν θάνατο. Ὁ μῦθος
σημαίνει ὅτι ἐκεῖνο πού δέν τιμωρεῖται ἀπ’ τήν ἀρχή,
ἀποκτᾶ ὁλοένα καί μεγαλύτερες διαστάσεις».
Αὐτός ὁ μῦθος μᾶς ἦλθε στόν νοῦ, στήν περίπτωση
τῶν τεσσάρων ἀναρχικῶν παιδιῶν μέ τά καλάσνικοφ.
Διαπιστώσαμε ὅτι ἔχουν ποτιστεῖ μέ ἰδεολογικό δηλητήριο, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων. Τό πόσο μεγάλες δόσεις ἔχουν
πιεῖ, διακρινόταν ἀπό τό μίσος πού εἶχαν οἱ ἐκφράσεις
τους. ῞Οταν δέ, διαβάσαμε δηλώσεις τῶν γονέων τους,
ἔγινε σαφές, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες
καί ὄχι τά παιδιά τους. Θυμηθήκαμε τίς δηλώσεις τῶν
γονέων Ξηροῦ, πού ἀντί γιά νά κυττοῦσαν νά βροῦν καμμιά λακκούβα νά κρυφτοῦν, εἶχαν τό θράσσος νά εἰρωνεύονται καί ἀπό πάνω. Θλιβερή διαπίστωση εἶναι, ὅτι
αὐτό τό ἰδεολογικό δηλητήριο, ἔχει ἐξαπλωθεῖ σέ μεγάλο
μέρος τῆς κοινωνίας μας, ἀφοῦ ὑπάρχουν πολλοί γονεῖς,
Γλωσσικά
H ιστορία της λέξης "ζεϊμπέκικο"
MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Ο σύγχρονος Έλληνας έχει σε πολύ μεγάλη
εκτίμηση το ζεϊμπέκικο χορό. Το θεωρεί ιδανικό
χορό που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την
ελληνική λεβεντιά. Με καμάρι αναφέρεται στο
ζεϊμπέκικο, στις ζεμπεκιες θεωρώντας τις αυτοσχέδιες κινήσεις αυτού του χορού ως μέσο
λύτρωσης και επίδειξης ανδρισμού.
Τι σημαίνει όμως ζεϊμπέκικο και ποια ήταν η
σχέση των ζεϊμπέκηδων με τον Ελληνισμό;
Πολύ φοβάμαι ότι ακολουθώντας την ιστορία
της λέξης θα στιγματίσουμε την ψευδαίσθηση
περί ζεϊμπέκικου και ελληνικής λεβεντιάς.
Οι ζεϊμπέκηδες, από την τουρκική λέξη ζεϊμπέκ, ήταν εξισλαμισθέντες Ελληνες της Μικράς
Ασίας, που είχαν εξισλαμισθεί κατά το 19ο αιώνα. Ως ανταμοιβή για την προδοσία τους οι
Οθωμανοί τους τοποθετούσαν στην στρατιωτική αστυνομία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στη Μικρασιατική καταστροφή ήταν ο
Τρόμος των Ελλήνων, επειδή κατέσφαζαν τους
Έλληνες. Η Αγγελική Παπάζογλου τους περιγράφει με τρόμο: “κοντά βρακάκια και γυμνά
πόδια... γεμάτοι με μαχαίρια...σαν κινούμενο
χασαπιό ήτανε... Άμα ο ζεϊμπέκης είχε σκοτώσει
πάνω από δέκα Έλληνες, είχε δικαίωμα να
βάζει "πλάκα -που λένε- τα γαλόνια" σαν το
ναύαρχο”.
Για την καταγωγή των ζεϊμπέκων έχουν ακουστεί πολλά αλλά το σίγουρο είναι ότι από τις
αρχές του 1900 το ζεϊμπέκικο δεν είναι ο χορός
μιας μάλλον περιθωριακής ομάδας στην Τουρκία αλλά υιοθετείται από ανθρώπους του Τουρκικού κοινωνικού περιθωρίου, όπως οι νταήδες
και απ’ εκεί τους αντέγραψαν οι δικοί μας.
(Πηγή: 24grammata Culture e-Magazine)
πού τό προσφέρουν πρόθυμα στίς ἁγνές ψυχές τῶν παιδιῶν τους. ῎Ετσι φθάσαμε στήν ἠθική κατάπτωση, πού
ἀποτέλεσμά της εἶναι ἡ οἰκονομική καταστροφή.
Εἶναι γιατί κάποιοι δέν ἔμαθαν στά παιδιά τους τήν
ἀγάπη στήν πατρίδα καί στό ἔθνος, τό καθῆκον ὑπεράσπισης τῶν θεσμῶν καί τῶν νόμων καί τόν τρόπο λειτουργίας τῆς δημοκρατίας, μέ ὅσα προβλήματα κι ἄν
ἔχει. Εννοεῖται ὅτι, μπορεῖ καί ἀπό καλές οἰκογένειες νά
ξεστρατίσουν, ἀλλά ἐδῶ στηλιτεύουμε τήν συγκεκριμένη
μέθοδο. ῞Οπως φαίνεται δέ, πολύ πιθανόν νά εἶχε τήν
ἴδια κατάληξη καί ὁ Ἀλέξης Γρηγορόπουλος.
Από τά φληναφήματα πού ἐξέδωσαν γιά δήλωση,
σημειώνουμε τά ἐξῆς: α) Προφανῶς δέν διανοηθήκαμε
στιγμή νά χρησιμοποιήσουμε τόν συγκεκριμένο ὅμηρο
ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα (δέν θά εἴχαμε π.χ. πρόβλημα
ἄν εἴχαμε τόν διευθυντή μιᾶς τράπεζας). Δηλαδή ἕναν
ἁπλό μισθωτό ὑπάλληλο, πού εἶναι ὁ διευθυντής, τόν
θεωροῦν ἀναλώσιμο. β) Ἀρνούμαστε ὅμως νά ὑποδουλώσουμε τή δημιουργικότητά μας στόν κόσμο τῆς παραγωγῆς καί ἀναπαραγωγῆς τῆς ἐργασίας. Μά πῶς νά
ἐργαστοῦν αὐτά τά μοσχαναθρεμμένα παιδάκια, πού δέν
τούς ἔχει λείψει ποτέ τίποτα; γ) Ἐπιδιώκουμε τήν διάδοση τῶν προταγμάτων μας καί τῶν πρακτικῶν μας καί
θά τό παλέψουμε μέχρι τήν τελευταῖα μας λέξη, μέχρι
τήν τελευταῖα μας σφαῖρα. Ἐδῶ θά πρέπει νά πληροφορήσουμε, ὅτι καί στήν ἀρχαῖα ῾Ελλάδα ὑπῆρχε ἡ ἰδέα
τῆς ἀναρχίας. ῾Η τεράστια διαφορά ἔγκειτα στό ὅτι, οἱ
ἀναρχικοί καθόντουσαν σπίτι τους καί ἀπεῖχαν ἀπό τά
κοινά. Τό νά προσπαθεῖς νά ἐπιβάλλεις τίς ἀπόψεις σου,
εἶναι ἀκραῖα μορφή φασισμοῦ καί ὁπωσδήποτε, δέν
χρησιμοποιοῦσαν ΒΙΑ.
Ρήσεις καί
ἀποφθέγματα
«Ἅμα φύγει ὁ τύραννος, ὁ
ἑλληνικός λαός θά εἶναι φίλος
καί σύμμαχος μέ ὅλα τά ἐλεύθερα ἔθνη. Οἱ Ἕλληνες δέν
ἀνακατεύονται εἰς τήν διοίκηση
τῶν ἄλλων ἐθνῶν, ἀλλά οὔτε
εἶναι εἰς αὐτούς ἀποδεκτό νά
ἀνακατωθοῦν ἄλλα ἔθνη εἰς
τήν δική τους. Δέν κάμνουν
ποτέ εἰρήνη μέ ἕνα ἐχθρό, ὁ
ὁποῖος κατακρατεῖ ἑλληνικό
τόπο».
Ρήγας Βελεστινλῆς
ƲƫƴƵƱƲƱƫƩƵƫƬƣƦƧƩ
ƧƯƧƳƥƧƫƣƬƣƲƫƴƵƱƲƱƫƩƵƫƬƣ
ƵƣƬƵƱƲƱƫƩƴƩƣƶƪƣƫƳƧƵƺƯ
ƩƭƧƬƵƳƱƭƱƥƫƬƧƴƤƭƣƤƧƴ
ƷƺƵƱƤƱƭƵƣƻƬƣ
210 6754204 - 6977689804
ƯNJNjǐnjǂNjǐǑǐǞnjǐǖƣljƿǎǂ
www.cambiohellas.gr
ƸƣƮƩƭƧƴ
ƵƫƮƧƴ !
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
Μ
ε αφορμή πρόσφατο άρθρο στην
εφημερίδα «Δεκέλεια» με τίτλο
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» θα ήθελα να καταλήξω σε ορισμένα συμπεράσματα που έχουν να
κάνουν με την ουσία της κατάστασης
που περιγράφεται:
Γενικεύεται και απλουστεύεται η
ζοφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι κάτοικοι
του Ολυμπιακού Χωριού, γι’ αυτό επιτρέψτε μου να επισημάνω και να θυμίσω το σκοπό και την ουσία της ίδρυσης και της λειτουργίας του ΟΕΚ, που
ήταν φτηνή κατοικία σε εργαζομένους
και συνταξιούχους κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις, έναντι κάποιου τιμήματος με σκοπό να πάρουν φτηνές
κατοικίες και άλλοι εργαζόμενοι.
Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό
πλέον αφού έχει καταργηθεί ο ΟΕΚ,
όπως έχουν καταργηθεί και άλλα πράγματα, έχουν μειωθεί μισθοί και συντάξεις και έχει δραματικά αυξηθεί η
ανεργία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν
με τη συνέπεια απέναντι στην πληρωμή
δόσεων και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΑΕΡΙΟ).
Ακόμα και αυτοί που ήταν τυπικοί,
πλέον αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.
Όσον αφορά σε μεμονωμένα γεγονότα που έχουν να κάνουν με συμπεριφορές που ξεπερνούν τη νομιμότητα,
δυστυχώς ήταν φυσικό να αυξηθούν.
Γενικεύσεις δεν ωφελούν την ενότητα
των κατοίκων με σκοπό τη δράση για
την αντιμετώπιση και τη λύση των
προβλημάτων, τα οποία όπως γράφεται
και στο άρθρο, έχουν πάρει τρομακτικές διαστάσεις.
Τελειώνοντας, δεν θα αναφερθώ
σε ποσοστά συνεπών και μη συνεπών
κατοίκων γιατί κάτι τέτοιο δεν βοηθάει
στη παρούσα φάση. Κατά τη γνώμη
μου πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε
το παράδειγμα αυτών που νοιάζονται,
οι οποίοι μπορεί να είναι λίγοι αλλά
στο χέρι μας είναι να γίνουν περισσότεροι.
Φεβρουάριος 2013
Γυμνάσιο Ολυμπιακού Χωριού
3
Σύλλογος Κατοίκων
Κύριε Δημούτσε,
Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του
Σχολείου μας είναι ενεργός και είναι η
εξής: http://12gym-acharn.att.sch.gr (στό
προηγούμενο φύλλο είχε παραλειφθεί τό
«.gr») όπως και το ιστολόγιο με συνεχείς
αναρτήσεις και νέα από το Σχολείο μας
που είναι: http://12gymach.blogspot.gr
Σ.Σ.῎Ετσι μποροῦν ὅλοι οἱ γονεῖς καί
οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου νά ἐνημερώνονται γιά τίς δραστηριότητες καί
τίς ἀνακοινώσεις τοῦ σχολείου.
Μᾶς ρωτοῦν ἀναγνῶστες συχνά,
γιατί δέν ὑπάρχουν θέματα τοῦ
Συλλόγου Κατοίκων ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ. Διευκρινίζουμε ὅτι
μέλη του εἶπαν ὅτι θά μᾶς στείλουν ἄρθρα γιά τίς δράσεις του,
ἀλλά ἴσως λόγω φόρτου ἐργασίας
δέν εὐκαίρησαν. Δέν ἔχουμε καμμία εὐθύνη ἐμεῖς γι’ αὐτό.
Υ.Γ. Θα ήθελα να κάνω επίκληση
στους κατοίκους που έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να προσφέρουν
ό,τι είναι δυνατό σε αναξιοπαθούντες
συγκατοίκους μας. Για οποιαδήποτε
προσφορά ας απευθυνθούν είτε στην
Εκκλησία είτε στο Σύλλογο Κατοίκων.
Γεώργιος Ψαράκης
Κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 168 (ΠΡΩΗΝ 50) ΑΧΑΡΝΑΙ • ΤΗΛ. 210 2465489 - 6946 181879 - 6985 084784
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 11 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ • ΤΗΛ. 2671 300354
www.filippatos.gr e-mail: [email protected]
• Δυνατότητα Θέρμανσης από 30 ως 70 τ.μ.
• Εργονομικό και καλαίσθητο design
• Με διακόπτη ανάφλεξης
• Με ασφάλεια προστασίας
• Φιλικό προς το περιβάλλον
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΑΣ
ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ
Ισπανική Σόμπα Pellet Καλοριφέρ
Κουζίνες αερίου τριών εστιών με 99 €
• Διαστάσεις : 72 x 38 x 10 εκ.
• Ανοξείδωτος σκελετός με επιφάνεια από Μαύρο
κρύσταλλο (tempered glass)
• Τεχνικά χαρακτηριστικά: 4600 W
• Εστίες: 1 x 1500 W + 1 x 600W + 1 x 2500 W
• Αυτόματη ανάφλεξη με το γύρισμα του διακόπτη
• Μπρούτζινες κεφαλές εστιών
Inox Θάλαμος
• Αυτονομία 6-8 ώρες
• Από 30.00 θερμίδες μέχρι
300.000 θερμίδες
Ιταλική Σόμπα Pellet Καλοριφέρ MCZ
• Ονομαστική θερμική ισχύς σε kW max 23,00
• Θερμική ισχύς το νερό 16,2 KW
• Ονομαστική απόδοση 92,00%
• Ωριαία κατανάλωση στο μέγιστο 4,00 kg / h
• Θερμαινόμενος όγκος 530 m3
• Βάρος 190 kg
• Tιμή 2.900 €
• Ωριαία Κατανάλωση: min 1,1 kg/h
- max 3,1kg/h
• Χωρητικότητα Pellet: 21 kg
• 14 kw
• Βάρος 127 κιλά
• Τιμή 2.380 €
4
Φεβρουάριος 2013
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Σύνταγμα ή ...σύντριμμα
«Δεν ήθελα χρήματα και βιό, ήθελα σύνταμα διά την πατρίδα μου,
να κυβερνηθεί με νόμους και όχι με
το έτζι θέλω».
(Μακρυγιάννης)
E
νώ τα τωρινά απολειφάδια πράττουν και επιζητούν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήθελε ο στρατηγός. Χρήματα και βιός και το «σύνταμα»
ποδοπατημένο. Δεν υπάρχει άρθρο
του Συντάγματος που να μην το έχουν
παραβεί οι μνημονιακοί κακεργέτες.
«Ο θεμελιακός γραπτός νόμος του
κράτους, που καθορίζει τη μορφή του
πολιτεύματος και ρυθμίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του», το Σύνταγμα, κατάντησε… σύντριμμα, ερείπιο.
Τι ορίζει το άρθρο 1; Ότι οι «όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».
Έδωσε εντολή ο Λαός στην νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά και στις προηγούμενες, με πρώτη του καντιποτένιου
ΓΑΠ, να λάβει τα φρικώδη μέτρα που
τον εξαθλιώνουν; Όχι. Ο νυν θλιβερός πρωθυπουργός μιλούσε για επαναδιαπραγμάτευση, εκβιάζοντας τον λαό για επερχόμενο όλεθρο και καταστροφή και τώρα εκλιπαρεί
γονυπετώς για μια ψωροεπιμήκυνση,
συνεχίζοντας την πεπατημένη των περικοπών, προγραφών και απαγχονισμών. Του δόθηκε εντολή να συνεχίσει
τη δήωση του λαού; Όχι. Στο άρθρο 4 (παρ. 5) διαβάζουμε;
«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν
χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη,
ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Οι οριζόντιες περικοπές, επί δικαίους και αδίκους, συνάδουν με την συνταγματική
πρόβλεψη περί αναλογίας των βαρών;
Όχι. Στο άρθρο 21 (παρ. 2) το Σύνταγμα
προβλέπει ειδική φροντίδα και προστασία από το Κράτος για τις πολύτεκνες οικογένειες και τους ανάπηρους.
Οι μειώσεις των ψιχίων - επιδομάτων,
η κατάργηση των όποιων φοροαπαλλαγών, συμφωνούν με την συνταγματική
πρόνοια; Όχι Το περίφημο άρθρο 16 (παρ. 2),
στο οποίο θα επιμείνουμε, ορίζει: «Η
παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του
Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της
εθνικής και θρησκευτικής συνείδηση
και τη διάπλασής τους σε ελεύθερους
και υπεύθυνους πολίτες». Ας ξεκινήσουμε με την ανάπτυξη
της εθνικής συνείδησης, την καλλιέργεια αισθήματος φιλοπατρίας. Τηρείται, λοιπόν, το Σύνταγμα ή είμαστε στο «έτζι θέλω», στην κατάλυσή
του, όταν διδάσκουμε στα σχολεία: «Νοστιμίζει το σέλινο τη φασολάδα
και στη μέση δύο λάμδα φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα», ως ορισμό της
πατρίδα μας στη Β’ Δημοτικού (σελ.
43, α’ τ. τετραδίου εργασιών). «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο!
Κι εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στο
υπόγειο». Είναι ο τίτλος τρισάθλιου,
προδοτικού κειμένου της Ε’ δημοτικού
για την Εποποΐα του ’40. Αυτή ήταν η
αντίδραση του λαού, όταν κηρύχτηκε
ο πόλεμος; Τρύπωσε στα υπόγεια;
(Γλώσσα, α΄ τεύχος, σελ. 44-45λ). Προάγεται η εθνική συνείδηση, όταν
στην Στ’ Δημοτικού διδάσκεται ο ηρωισμός μέσω μια γάτας της «Σόνιας»; (β΄
τεύχος, σελ. 62-63-64). Είναι συνταγματικώς πρέπον, μα και
λογικό, να καλούνται οι δύσμοιροι μαθητές να γράφουν μια ιστορία στην
οποία πρωταγωνιστούν ο Καραγκιόζης,
η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Μέγας Αλέξανδρος όπως αυτό καταγράφεται στο
«τετράδιο εργασιών» της Γλώσσας Στ’
Δημοτικού; (β΄ τ. σελ 39). Πώς θα σεβαστούν οι μαθητές την εθνική μας
σημαία, ότι σπιλώνουμε και εξευτελίζουμε τις «σημαίες» της ιστορίας μας; Όταν στα «Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας» Α΄ Γυμνασίου, διαβάζουν
τα παιδιά ότι «ήταν η Ελλάδα μια γυναίκα τόσο προκλητική σεξουαλικά,
που έπρεπε να την ερωτευτώ σωματικά
και απελπισμένα»; (σελ. 124). Όταν στην ίδια τάξη, στο βιβλίο
Γλώσσας, στο κείμενο με τίτλο «Η παράσταση» (σελ. 82), γελοιοποιείται η
25η Μαρτίου; Να διαβάζουν οι μαθητές
ότι «ο Βαγγελάκης που έκανε τον Μπότσαρη, έσκυβε και φαινόταν το σώβρακό του και γελούσαν τα κορίτσια»,
του Βαγγελάκη «που είχε την εθνική
γιορτή του». Αυτό είναι το ’21; Ο αετός
του Σουλίου, ο Μάρκος, είναι για να
«σπάμε πλάκα»; Ή στη Β΄ Γυμνασίου με τον ίδιο χαζοχαρούμενο, ανθελληνικό τρόπο να
αντιμετωπίζεται η 25η Μαρτίου σε κείμενο με τίτλο «αρχίζουμε πρόβες για
την εθνική γιορτή», στο οποίο διαβάζουμε ότι το ρεπερτόριο θα’ ναι το συνηθισμένο: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
και δώσ’ του» και θα σχεδιάσουν σκηνικά «για κάτι Κολοκοτρώνηδες και κάτι
σημαίες και δάφνες από μια τάξη…
βλαμμένη». Ενώ σ’ όλο το κείμενο ο αφηγητήςμαθητής, ενδιαφέρεται μόνο για τις
χαμένες ώρες των μαθημάτων (τετράδιο εργασιών, σελ 33-36). Με τέτοιες αθλιότητες θα εμφυσήσεις αγάπη για την πατρίδα, για την
ματοκυλισμένη ιστορίας μας; Και σαν
να ακούω τον στρατηγό Μακρυγιάννη,
να θρηνεί για την κατάντια μας «αν
μας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτεριά οπού γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήσει εις
τους Τούρκους, άλλα τόσα χρόνια,
όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα
ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι
θα ειπή φιλοτιμία, αρετή και τιμιότη». Όταν χάνεται η «σέβαση εις την πατρίδα», που λευτερώθηκε με τόσες θυσίες και τόσα αίματα, τότε περίμενε τα
ασκέρια των τυράννων. Ας μην απορούμε για τα σκύβαλα που επικάθησαν
στο σβέρκο μας, τα οποία, με «τα μέτρα» τους, ακυρώνουν την Επανάσταση
του ’21. Ας αναρωτηθούμε όλοι μας:
«μας πρέπει ελευθεριά», όπως θα έλεγε
ο Σολωμός, αν μισούμε ή δεν σεβόμαστε αυτούς που θυσιάστηκαν γι’ αυτήν; Πώς θα μιλήσεις για εθνική συνείδηση, περηφάνια, λεβεντιά, παλληκαριά, για ήθος αντιστασιακό, για την
απροσκύνητη στάση του Γένους μας
στους ποικιλώνυμους επιβουλείς, την
αρετή και την τόλμη που είναι τα προσανάμματα της Λευτεριάς, όταν πετιούνται κλωτσηδόν από τα σχολικά βιβλία τα δημοτικά μας τραγούδια, «εις
τα οποία αποτυπώνεται άκραιφνής και
ακίβδηλος ο εθνικός χαρακτήρ και αναζωπυρούν τας αναμνήσεις των εθνικών
περιπετειών», όπως έγραφε στον πρόλογο του βιβλίου του «Δημοτικά Τραγούδια», ο μεγάλος λαογράφος Νίκος
Πολίτης, και στη θέση τους μπαίνουν
συνταγές μαγειρικής; (Περίπου 35 συνταγές όσα περίπου ήταν τα δημοτικά
τραγούδια). Είναι δυνατόν να εξοβελίζεται η δη-
μοτική ποίηση «το τελεσφερώτατον
όργανον της εθνικής αγωγής, η εκτρέφουσα και συντηρούσα το εθνικόν φρόνημα», λόγια του Ν. Πολίτη, πλήρως
εναρμονισμένα με την συνταγματική
επιταγή, και να αντικαθίστανται με «μακαρόνια με κιμά» ή «φασολάκια βραστά», πράγματα κρανιοκενή, ακαθαρσίες με τις οποίες υποσιτίζουμε πνευματικά τα παιδιά; Συμφωνεί με το πνεύμα του ελληνικού Συντάγματος το βιβλίο Γλώσσας
της Γ΄ Γυμνασίου, στο οποίο παρελαύνει
όλα το νεοταξικό κηφηναριό, όπως η
κ. Κουλούρη, που πανηγυρίζει διότι
«διαταράχτηκε η κυρίαρχη εικόνα της
αρμονικής, εθνικής ομοιογένειας» (σελ.
11), ο κ. Τσίμας που κορδωμένος πτωχοαλαζονικά επιχαίρει για τις πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις (σελ. 53), ο
γίγας Σημίτης, που στο έντυπο περίττωμά του μέμφει τους Έλληνες, γιατί
επιμένουν «σε μια διαστρεβλωμένη και
γι’ αυτό χωρίς απήχηση ελληνική και
χριστιανική παράδοση», (σελ. 65) ή κάποιος Αλβανός ονόματι Γκαζμέτ Καπλάνι, ο οποίος κατηγορεί την πατρίδα
μας, γιατί δεν δίνει υπηκοότητα σ’
όλους ανεξαιρέτως τους λαθρομετανάστες; Ένα βιβλίο στο οποίο βρίθουν οι
αντιρατσιστικές υστερίες και τσιρίδες,
καλλιεργώντας εν τέλει το μίσος των
άγουρων νέων για την πατρίδα τους,
ενοχοποιώντας τους για ρατσισμό. (Η
απειλή περί ρατσισμού είναι το πλέον
αποτελεσματικό όπλο της Νέας Εποχής, για να φιμωθεί η ελεύθερη σκέψη
και έκφραση. Οι πάντες αυτολογοκρίνονται, στρογγυλεύουν τον λόγο
τους, για να μην στιγματιστούν ως
ρατσιστές). Πού είναι τα σπουδαία κείμενα, που
μέσα στη φυλλώματα τους λάμπουν οι
έννοιες της ελευθερίας και της φιλοπατρίας; Δεν βλάστησαν σ’ αυτόν τον
τόπο Σολωμοί, Κάλβοι, Παλαμάδες και
Σεφέρηδες, που μας δίδαξαν ότι «είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή»
και όχι πειραματόζωα των…Φραγκοφονιάδων; Μ’ αυτά που γίνονται σήμερα στην
Παιδεία όχι μόνο δεν αναπτύσσουμε
την εθνική συνείδηση, όπως επιτάσσει
το Σύνταγμα, αλλά δηλητηριάζουμε τα
παιδιά, δεν τα αφήνουμε να ανακαλύψουν εκείνη την ιδιότητα που «δεν εχ’
η ανθρωπότης τιμιοτέραν», Ελληνικός.
Δημήτρης Νατσιός
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΛΩΝΩΝ - ΜΠΑΡΤΕΚ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΩΝΙΕΣ,
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ,
ΒΑΨΙΜΑΤΑ, ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ,
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΨΗΦΙΔΑ,
ΠΙΣΙΝΕΣ, ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ.
ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
6997486714 - 6983715407 - 210-2431506
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Φεβρουάριος 2013
5
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους»
ἀπελευθερώσεως σὲ ἔνδειξη
εὐγνωμοσύνης. ῾Ο ἀριθμός τῶν
318 ὁπλαρχηγῶν εἶναι συμβολικός, καθώς τόν συναντᾶμε, στούς
318 πολεμιστές τοῦ ᾿Αβραάμ καί
στούς 318 Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Αὐτὴ ἡ ὑπόσχεση ἐπισημοποιήθηκε στὸ Ἄργος μὲ τὸ ὁμόφωνο
Η’ Ψήφισμα τῆς ἀπὸ 31.7.1829 Δ΄
Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης-Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ
ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ
Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν
1834 καὶ 1838 (ἀντίστοιχα ΦΕΚ
5/29.1.1834 καὶ 12/11.4.1838).
Ἡ ὑποχρέωση αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας μὲ διάφορες δικαιολογίες ἀκόμη δὲν πραγματοποιήθηκε. Κάτι πῆγε νά γίνει
τό 1968, ἀλλά τά χρήματα πού
μαζεύτηκαν ἀπό ἐράνους, φαγώθηκαν ἀπό ἀνάξιους ἀνθρώπους.
Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἱδρύθηκε
τὸ Σωματεῖο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑ-
ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», ποὺ μοναδικὸ σκοπὸ ἔχει τὴν διάδοση
τῆς ἰδέας καὶ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ.
᾿Αξιοσημείωτο εἶναι ὅτι δέν ζητοῦν καθόλου χρήματα ἀπό τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία,
παρὰ μόνον ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογεῖ καὶ ἡ Πολιτεία νὰ διευκολύνει
νομοθετικά, καθ’ ὅτι οἱ ἰδρυτές
του ἔχουν μιά σοβαρή περιουσία
καί τήν διαθέτουν ἐξ’ ὁλοκλήρου
γι’ αὐτό τό ἔργο.
Μαζί μέ τήν ἐλευθερία καί τήν
ὕπαρξη πού μᾶς χάρισαν οἱ ἥρωες
τῆς ἐπαναστάσεως, μᾶς κληροδότησαν καί τήν ὑποχρέωση νά
ἐκτελέσουμε τό μεγάλο αὐτό
ἔργο.᾿Οφείλουμε λοιπόν καί ἀπέναντι στό Θεό καί σεβόμενοι
τούς προγόνους μας νά ἀναγείρουμε τό Τάμα τοῦ Έθνους,
ἀντάξιο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ δώρου, τῆς Ἐλευθερίας.
Νά καταστεῖ τοῦτο, ἀπαρχή
ἑνότητος ὅλων τῶν ῾Ελλήνων,
πάνω ἀπό τά κόμματα, μέ μόνο
στόχο τήν σωτηρία καί τήν ἀναγέννηση τοῦ ῎Εθνους μας.
Ἡ σημασία τοῦ «Τάματος τοῦ
Ἔθνους» εἶναι τριπλή: Θρησκευτική, Ἐθνικὴ καὶ Ἐκπολιτιστική. Διότι αὐτὸ τὸ μνημεῖο ὄχι μόνον δὲν θὰ κομματιάζει καὶ διχάζει τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλ᾿
ἀπεναντίας θὰ τὸν ἑνώνει, διότι
θὰ εἶναι καθαρὰ καὶ ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ συνόλου
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ δὲν θὰ
ἔχει κομματικοὺς σκοπούς.
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ νὰ εἶναι γιὰ τὸ Τάμα τοῦ
Ἔθνους ἀπολύτως ἑνωμένοι και
ἔτσι θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἠθική ἀνύψωση τοῦ ἔθνους μας.
METAΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ.: 210 24.41.300, 210 24.05.757
FAX. 210 24.45.063 ΚΙΝ. 6948000448
[email protected]
6
Φεβρουάριος 2013
Ε ΡΩ Τ Η Σ Η
Προς: Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
Θέμα: Πώς χορηγείται το επίδομα για τους τρίτεκνους
και πολύτεκνους
Κύριοι Υπουργοί,
Έντονη είναι η ανησυχία στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες βιώνουν τα αποτελέσματα
μιας κοινωνικά αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Συγκεκριμένα ενώ με σχολαστικότητα και εντυπωσιακή
ταχύτητα καταργήθηκαν όλες οι προηγούμενες οικονομικές παροχές προς τους τρίτεκνους και τους
πολύτεκνους, που χορηγούνταν επί είκοσι χρόνια
από τον ΟΓΑ, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους τα νέα μειωμένα επιδόματα που προβλέπονται στο Ν.
4110/2013. Παρά το γεγονός ότι προβλέφθηκε ρητά
η αντικατάσταση των παλαιών επιδομάτων από 500
ευρώ το χρόνο για κάθε προστατευόμενο τέκνο, δεν
έχουν καθοριστεί ούτε τα κριτήρια, ούτε τα δικαιολογητικά, ούτε ο χρόνος καταβολής των επιδομάτων.
Καθώς όμως αυτά απευθύνονται σε αδύναμες οικονομικά οικογένειες, η καθυστέρηση αυτή προκαλεί
ήδη σοβαρά προβλήματα στις δικαιούχες οικογένειες.
Η πραγματικότητα αυτή, η προκλητική αβλεψία πρέπει
άμεσα να θεραπευτεί καθώς οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι συμπολίτες μας δεν έχουν την πολυτέλεια
του χρόνου αλλά αντιμετωπίζουν καθημερινά τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις τους και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
Πότε και με ποιούς όρους και προϋποθέσεις θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδομάτων στις οικογένειες
τριτέκνων και πολυτέκνων που το δικαιούνται;
Ποιος ευθύνεται για αυτή την προκλητική παράλειψη;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Αναγνωστάκης,
Γιώργος Κυρίτσης, Ασημίνα Ξηροτύρη, Γιάννης Πανούσης, Νίκος Τσούκαλης
ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011 ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος
Πάντζας κατέθεσε Αναφορά προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα τις οικονομικές
απώλειες 12 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτήσεις των ΚΑΠ, ΣΑΤΑ
κλπ προς τους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας,
Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου, Παιανίας,
Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων
– Αρτέμιδος και Ωρωπού, συνεχίζουν να κατανέμονται
βάσει της απογραφής πληθυσμού που έγινε το 2001,
εξαιτίας της μη δημοσίευσης των αποτελεσμάτων
της απογραφής πληθυσμού 2011.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα αποτελέσματα αυτά έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί από
τα τέλη Μαΐου 2012. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάιο
του 2012 η κατανομή θα έπρεπε να γίνει στη βάση
των δεδομένων της απογραφής του 2011 και όχι αυτής του 2001, που είναι ανεπίκαιρη και πλέον άκυρη.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι Δήμοι
αυτοί να έχουν στερηθεί μεγάλα ποσά από τους θεσμοθετημένους πόρους, γεγονός που οδηγεί στην
περαιτέρω οικονομική αποστράγγισή τους.
Κατόπιν τούτων, ο Γιώργος Πάντζας ζητά αφενός να
δημοσιοποιηθούν άμεσα τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού του 2011 και αφετέρου η κατανομή της χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να διενεργείται
με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο της απογραφής
του 2011.
BOYΛΗ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ!
Ερώτηση - Βόμβα του βουλευτή της Ν.Δ.
Αργύρη Ντινόπουλου
Εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν δώσει ούτε μια άδεια σεκιούριτι
σε άνεργους που ενώ βρίσκουν δουλειά σε ιδιωτικές εταιρίες,
δεν μπορούν να προσληφθούν επειδή το Υπουργείο κωλυσιεργεί
αδικαιολόγητα.
Υποχρεώνουν τους άνεργους να πληρώνουν μέχρι 450 ευρώ
σε ιδιωτικά ΚΕΚ για δήθεν φοίτηση μέσω…Skype και μετά τους
παίρνουν άλλα 150 ευρώ για να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό
(του Υπουργείου) όπου δεν εκδίδεται καν συνολικός πίνακας
επιτυχόντων.
Ετοιμάζονται να εφαρμόσουν την ίδια διαδικασία και για τους
60.000 σεκιουριτάδες που θα υποχρεωθούν να ανανεώσουν
τις άδειές τους.
Άγρια και προκλητική κερδοσκοπία σε βάρος εκατοντάδων νέων
που ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά στον ιδιωτικό τομέα.
Τέρενς Κουίκ: «Γιατί η Ελληνική ραδιοφωνία χρηματοδοτεί
τουρκικές εκπομπές;»
«Υπάρχει στη Κωνσταντινούπολη ελληνική εκπομπή σε τουρκικό
ραδιόφωνο, την οποία μάλιστα να χρηματοδοτεί η κυβέρνηση
της Άγκυρας;»
Μετά την κατάντια της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, φαίνεται
πως η τουρκική γλώσσα επεκτείνεται και προς τα επίσημα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης (αυτά που πληρώνει ο Ελληνικός
λαός από το υστέρημά του), αφού σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ κ. Δημητρίου Παπαδημητρίου, αρχίζει η εκπομπή «Τουρκόγλωσσο Ενημερωτικό - Ειδησεογραφικό Πρόγραμμα - Πρωινό στη Θράκη» με ανάθεση στην
Εταιρία «Δεδέ Εβρέν – Δημοσιογράφος - Διαφημίσεις» που
εδρεύει στην Κομοτηνή, διερευνά με Ερώτησή του προς τον
Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Σίμο Κεδίκογλου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς
Κουίκ, υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα
τα ζητήματα που άπτονται των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
«Αποτελεί τεράστια πρόκληση το γεγονός ότι μία καθαρά
τουρκόφωνη παραγωγή παρουσιάζεται σε ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ της
Θράκης, με τις γνωστές αντεθνικές παρεμβάσεις της Άγκυρας»,
υπογραμμίζει ο Τέρενς Κουίκ και ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό
για το εάν «υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Διοικήσεων των
κρατικών καναλιών και σταθμών των δύο χωρών για ρήτρα
αμοιβαιότητας, έτσι ώστε να υπάρχει και ανάλογη τουρκική
χρηματοδότηση ελληνικής παραγωγής από αντίστοιχο κρατικό
σταθμό της Τουρκίας».
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΘΕΜΑ: Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αυλίζας του
Δήμου Αχαρνών μετά από τη νέα ερώτηση του Βασίλη Οικονόμου
Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αυλίζας του Δήμου Αχαρνών.
Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά από
την ερώτηση που κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, αναφορικά με το 13ο Γυμνάσιο της Αυλίζας στις Αχαρνές.
Η εμφάνιση αυτή της Ελληνικής Αστυνομίας με οργανωμένο
τρόπο είναι σαφώς θετική. Το ζήτημα όμως είναι να μην πραγματοποιήθηκε αυτή απλώς και μόνο για τις εντυπώσεις, αλλά να
είναι συνεχής και αποτελεσματική ώστε να επανέλθει το αίσθημα
της ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής και να γίνει εφικτή
η χρήση του σχολικού κτιρίου από τους μαθητές, αφού πρώτα
αποκατασταθούν πλήρως οι φθορές και οι ζημιές.
Είναι σαφές ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των
ναρκωτικών στην περιοχή δεν θα επιτευχθεί απλώς και μόνο με
επιχειρήσεις «σκούπα». Απαιτείται να εφαρμοστεί συνολικό σχέδιο κατά των ναρκωτικών, κατά του ρατσισμού, της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων. Χρειάζεται
η περιοχή να αστυνομεύεται όλο το εικοσιτετράωρο και να παταχθεί το οργανωμένο έγκλημα που αναπτύσσεται εκεί. Επικροτούμε την πρώτη αυτή θετική ενέργεια της κυβέρνησης για το
θέμα της ασφάλειας της περιοχής και αναμένουμε τις απαντήσεις
των αρμοδίων προκειμένου σε συνεννόηση με τους κατοίκους
και όλοι μαζί να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για να κάνουμε την Αυλίζα του Δήμου
Αχαρνών μια γειτονιά ασφαλή, κοινωνικά και πολιτισμικά ανεπτυγμένη.
Ε ΡΩ ΤΗ ΣΗ
Προς: Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: 13ο Γυμνάσιο Αυλίζας Αχαρνών
Κύριοι Υπουργοί,
Επανερχόμαστε στο ζήτημα του 13ο Γυμνάσιου Αυλίζας
Αχαρνών (Αρ. Πρωτ. 8451/08.04.10) καθώς έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια από την κατασκευή του και ακόμα
οι εναλλασσόμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου
Παιδείας δεν κατόρθωσαν να λειτουργήσουν το νέο αυτό
σχολικό κτίριο που παραμένει βορρά για τους «επιτήδειους» και κέντρο παράνομων ενεργειών.
Συγκεκριμένα στην περιοχή Αυλίζας του Δήμου Αχαρνών
έχει κατασκευαστεί και παραδοθεί από το 2007 ένα σύγχρονο σχολικό συγκρότημα, το 13ο Γυμνάσιο Αχαρνών,
το οποίο είχε ως σκοπό να στεγαστούν μαθητές της περιοχής με στόχο και την αποσυμφόρηση του 1ου Γυμνασίου
Αχαρνών.
Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του εν λόγω Γυμνασίου καθώς ο Δήμος Αχαρνών
λόγω κακοτεχνιών και ελλείψεων δεν το παραλάμβανε
με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστό και τις νυχτερινές
ώρες να μετατρέπεται σε κέντρο παραβατικότητας. Σήμερα διαπιστώνεται ότι στο κτίριο είναι σπασμένα τα περισσότερα τζάμια, είναι σπασμένες οι εσωτερικές πόρτες
του σχολείου, έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος της ψευδοροφής και έχουν αφαιρεθεί καλώδια από το ηλεκτρικό
δίκτυο του κτιρίου, έχουν κλαπεί οι πυροσβεστήρες, έχουν
υποστεί μεγάλη φθορά τα είδη υγιεινής, έχουν κλαπεί
εξαρτήματα του δικτύου υδροδότησης, εκτεταμένες φθορές υπάρχουν στο δάπεδο και στους εσωτερικούς τοίχους
και άλλα πολλά. Ο περιβάλλων χώρος του σχολικού συγκροτήματος είναι σκουπιδότοπος, υπάρχουν παντού
μπάζα, χόρτα και φυτά ακλάδευτα και ο ένας και μοναδικός
δρόμος που οδηγεί στο σχολείο καταλήγει σε ρέμα. Σήμερα έξι χρόνια μετά, η εικόνα του προκαλεί θλίψη, καθώς
το σχολείο που δεν λειτούργησε ποτέ, είναι λεηλατημένο
και κυρίως άνδρο ανομίας και τοξικομανών.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα εκλείψουν οι παράνομες και εγκληματικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα εντός και πέριξ
του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος στην Αυλίζα
Αχαρνών;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι κακοτεχνίες και οι ελλείψεις
έτσι ώστε το σχολικό συγκρότημα να μπορέσει να λειτουργήσει;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να υπάρξουν
συνθήκες ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο σχολείο και φύλαξης του συγκροτήματος προκειμένου να
δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας στους γονείς και στους
μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο
σχολείο;
Ο ερωτών
Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Αττικής
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –
Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας προς τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, με αφορμή επιστολή που έφτασε
στο γραφείο του από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αχαρνών.
Στην επιστολή του, με θέμα «Αύξηση Πληθυσμού Δήμου
Αχαρνών», ο Δήμαρχος κ. Σωτήριος Κ. Ντούρος, αιτείται
την ένταξη του Δήμου Αχαρνών, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.
3584/2007. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να
δημιουργήσει μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αχαρνών, ύστερα από την τελευταία απογραφή πληθυσμού το 2011, είναι ο δωδέκατος
στην Ελλάδα και ο τέταρτος στην Περιφέρεια Αττικής σε
πληθυσμό δήμος, με μόνιμο πληθυσμό 106.943 κατοίκους.
Παράλληλα, στο εν λόγω άρθρο περιλαμβάνονται δήμοι
με λιγότερους κατοίκους.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Απάντηση του πρώην Δημάρχου Παναγιώτη Φωτιάδη
προς τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Βρεττό
Ψ
ευδή και ανυπόστατα χαρακτήρισε
ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών κος
Παναγιώτης Φωτιάδης στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 8ης Φεβρουαρίου 2013,
τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του
στην τοπική εφημερίδα «Αχαρνόραμα»,
ο νυν Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων,
Πολεοδομίας, Παιδείας, Αθλητισμού και
Πολιτισμού και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ με
την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα
Αχαρνών» (ΔΗ.Φ.Α.) (και πάσης Ελλάδος), σχετικά με την οικονομική σπατάλη
που άφησε να εννοηθεί ότι έκανε η
προηγούμενη Διοίκηση των Παιδικών
Σταθμών, των ΚΑΠΗ και του Αθλητικού
Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή του
ο Αντιδήμαρχος αναφέρει ότι το 2010
η Διοίκηση των Παιδικών Σταθμών είχε
απλήρωτο το προσωπικό επί 12 με 18
μήνες. Επίσης, αναφέρει ότι η νυν έχει
προβεί σε εξοικονόμηση χρημάτων της
τάξεως των 520.000 € από εκδηλώσεις
που πραγματοποίησαν οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΑΠΗ, ενώ μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι τα ΚΑΠΗ το 2010 είχαν
αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς ΟΤΕ
ύψους 60.000 €.
Ο πρώην Δήμαρχος κος Παναγιώτης
Φωτιάδης, κάλεσε τον Αντιδήμαρχο και
Πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α. να προσκομίσει
στοιχεία για τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη του. Επιπλέον, επισήμανε ότι
εάν υπάρχει η παραμικρή υποψία κατάχρησης έστω και για 1 € από την
πρώην Διοίκηση, ο δρόμος της δικαιοσύνης είναι ανοιχτός. Ο πρώην Δήμαρχος
Αχαρνών χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ένας νέος άνθρωπος που έχει
όλη τη ζωή μπροστά του να ξεκινάει
την πολιτική του καριέρα βασιζόμενος
στη λασπολογία και στο ψέμα.
Άλλωστε κατόπιν κατάθεσης ερωτημάτων από τον κο Παναγιώτη Φωτιάδη προς την υπηρεσία των Παιδικών
Σταθμών και των ΚΑΠΗ σχετικά με τα
όσα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη του
νυν Αντιδημάρχου και Πρόεδρου της
ΔΗ.Φ.Α., οι απαντήσεις που δόθηκαν
και φέρουν την υπογραφή του είναι
αδιάψευστος μάρτυρας των ψευδών
και συκοφαντικών δηλώσεών του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το κόστος των εκδηλώσεων των ΚΑΠΗ για
τα 3 χρόνια της περιόδου 2008-2010
κόστισαν μόλις 32.000 €, ενώ το υπόλοιπο των λογαριασμών του ΟΤΕ των
ΚΑΠΗ στις 31-12-2010 ήταν 1.494 €.
Νέα τμήματα από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α.
Από 1 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν νέα τμήματα γυμναστικής από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών (Αρχαίου Θεάτρου 42).
Για πρώτη φορά στο Δήμο Αχαρνών δημιουργούνται (πρωινά και
απογευματινά)τμήματα Yoga, Pilates, FightBo, Functional και Zumba
με μόλις 20,00 ευρώ το μήνα.
Επίσης, για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά υπάρχει η δυνατότητα
δωρεάν Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών (από 3 ετών και άνω)
ενώ οι γονείς τους γυμνάζονται.
Πριν αποφασίσετε... μπορείτε να δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν
την Τρίτη
29/01 στις 19:00 - 20:00,
Τετάρτη 30/01
18:00 - 19:00 και
Πέμπτη 31/01
19:00 - 20:00
• Σακχαρώδης διαβήτης • Οστεοπόρωση • Ψυχιατρικά
νοσήματα • Υπέρταση •Καρδιολογικά νοσήματα
• Λοιμώξεις • Πνευμονοπάθειες • Δυσλιπιδαιμίες
ΠΡΟΛΗΨΗ • ΔΙΑΓΝΩΣΗ • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Φεβρουάριος 2013
7
Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2013
• Στίς 13 Ἰανουαρίου, στήν κοπή τῆς πίττας τοῦ Συλλόγου Ἁγίου Δημητρίου, οἱ
παρόντες ἀντιδήμαρχοι καί δημοτικοί σύμβουλοι, ἀντιμετώπισαν τήν ὀργή καί τίς
διαμαρτυρίες τῶν ἀγανακτησμένων κατοίκων, ἀπό τήν ἔντονη παρουσία ναρκομανῶν στήν περιοχή καί τήν μεγάλη ἐγκληματικότητα. Ὁ δημοτικός σύμβουλος
Παν. Πολυμενέας δήλωσε, μέσα στό πανδαιμόνιο πού ἐπεκρατοῦσε, πώς ὁ Δήμαρχος εἶναι διευθύνων σύμβουλος σέ ἑταιρία τοῦ Γ.Γ. τοῦ Δήμου Νίκου Κρημνιανιώτη, ἡ ὁποία, ὅπως φαίρεται νά ἰσχυρίστηκε, «παίρνει δουλειές ἀπό τήν
ἀστυνομία», γι’ αὐτό καί ὁ Δήμαρχος δέν ἀσκεῖ πιέσεις γιά περισσότερη ἀστυνόμευση στίς περιοχές Αὐλίζας καί Ἁγίου Δημητρίου.
• Ὁ Δήμαρχος ἔστειλε ἐξώδικο στόν κύριο Πολυμενέα, καλώντας τον νά ἀποκαταστήσει τήν ἀλήθεια ἐνώπιον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐνώ χαρακτήρισε
τίς καταγγελίες του, μικροπολιτικές καί μικρόψυχες σκοπιμότητες, πού σκοπό
ἔχουν νά πλήξουν τήν τιμή καί τήν ὑπόληψή του, ἀλλά καί σέ προσπάθεια ἐκμετάλευσης τοῦ προβλήματος τῶν ναρκωτικῶν. Γιά δέ τήν ἐταιρία διευκρίνησε ὅτι
ἀπό τό 2010 ἔπαψε νά εἶναι διευθύνων σύμβουλος.
• Ὁ Γ.Γ. κύριος Κρημνιανιώτης προανήγγειλε κατάθεση ἀγωγῆς ἐναντίον τοῦ
κυρίου Πολυμενέα.
• Ὁ κύριος Κασσαβός ἀποδοκίμασε τήν ὕπαρξη νομικῶν ἐνεργειῶν ἐντός τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά δέν ἔκανε λόγο γιά τά λεγόμενα τοῦ συμβούλου του.
Ἀκολούθως ἐπανῆλθε στό αἴτημά του γιά δημιουργία ΚΕΠ στόν Κόκκινο Μύλο
καί στό Ὀλυμπιακό Χωριό.
• Ὁ Δήμαρχος πληροφόρησε ὅτι ἡ χρηματοδότηση γιά τά ὄμβρια ὕδατα στήν
Λ. Καραμανλῆ καί στήν Σάμου θά γίνει ἀπό τά ΕΣΠΑ.
• Ὁ Παναγιώτης Γρηγοριάδης ἵδρυσε σύλλογο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ναρκωτικῶν καί τῆς ἐγκληματικότητος καί ζήτησε τήν συνεργασία ὅλων.
• Ἡ ἔγκριση ἀπολογισμοῦ τῶν ἐτῶν 2008, 2009 καί 2010 τοῦ πρών Δήμου
Θρακομακεδόνων, ἀνεβλήθει γιατί ἡ ἁρμόδια ἐταιρία δέν πρόλαβε νά δώσει τά
στοιχεῖα.
Aξίες και πρότυπα για τους νέους μας
Κωνσταντίνος Χολέβας - Πολιτικός Επιστήμων
Η
εορτή των Τριών Ιεραρχών φέρνει στην
επικαιρότητα το αίτημα να συνδυάσουμε
τα κείμενα και τα διδάγματα των μεγάλων
αυτών Πατέρων της Εκκλησίας με τις σύγχρονες ανάγκες της Παιδείας και με την
κρίση που βιώνουμε. Πιστεύω ότι σε μία δύσκολη εποχή όπως είναι η σημερινή η ελληνορθόδοξη παιδεία μπορεί να καλλιεργήσει
μηνύματα αισιοδοξίας και να δώσει πρότυπα
ζωής στα παιδιά μας.Όταν διαβάζει κάποιος
τα βιβλία διαφόρων τάξεων και επιπέδων
του σχολείου διερωτάται γιατί ταλαιπωρούμε
τους νέους μας χωρίς αξίες και πρότυπα.
Έχει επικρατήσει μία δήθεν προοδευτική
αντίληψη που θεωρεί ξεπερασμένες τις παραδοσιακές αξίες, οι οποίες κράτησαν όρθιο
το Έθνος μας επί αιώνες. Επικρατεί η τάση
να υποτιμώνται οι μάρτυρες, οι ήρωες και οι
αγωνιστές των εθνικών ιδεωδών και να προβάλλονται υλιστικές αξίες που δεν εμπνέουν.
Επιπλέον η πολυδιαφημισμένη πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται ως κύριος στόχος
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ έχει
αποτύχει σε όλη την Ευρώπη, όπως ομολογούν
οι ηγέτες της. Άλλωστε σε εποχές κρίσης
ένας λαός συσπειρώνεται και αποκτά αυτοπεποίθηση περισσότερο με την προβολή της
εθνικής ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης και όχι με πολυπολιτισμικούς χυλούς
και με διεθνιστικά, δήθεν ανθρωπιστικά, μηνύματα.
Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε απαιτεί
την αναπροσαρμογή των στόχων της παιδείας
επάνω σε βάσεις ελληνορθόδοξες και μακριά
από συμπλέγματα ηττοπάθειας και θολοκουλτούρας. Η γλώσσα μας πρέπει να διδάσκεται ως ενιαία, από τις αρχαίες μέχρι τις
νεότερες μορφές της. Η κατάργηση του πολυτονικού πρέπει να επανεξετασθεί, διότι
επέφερε ανορθογραφία και αύξησε τις δυσλεξίες και μαθησιακές δυσχέρειες. Τα κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πρέπει να βασισθούν σε νέα σχολικά εγχειρίδια που θα
επαναφέρουν τους μεγάλους λογοτέχνες και
ποιητές και δεν θα καλλιεργούν την απαισιοδοξία που παρατηρώ σήμερα σε διδασκόμενα κείμενα. Η Ιστορία πρέπει να καλ-
λιεργεί τον υγιή πατριωτισμό μακριά από λογικές «συνωστισμού», τουρκολαγνείας και
μαρξίζοντος υλισμού. Οι νέοι μας αναζητούν
εθνική υπερηφάνεια και ηρωικά πρότυπα.
Γιατί τους τα στερήσαμε κατά τα τελευταία
χρόνια;
Το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να
παραμείνει Ορθόδοξο Χριστιανικό και να
απορριφθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και
της ΔΗΜΑΡ για θρησκειολογικό μάθημα. Ένα
μάθημα αποχριστιανοποιημένο έρχεται σε
αντίθεση με στοιχειώδεις παιδαγωγικές αρχές
και συν τοις άλλοις είναι αντισυνταγματικό,
όπως κατέδειξε με εννέα σχετικές επισημάνσεις της η πρόσφατη απόφαση για τα
Θρησκευτικά του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
Σε όλες τις χώρες της Ευρ. Ενώσεως –πλην
της Γαλλίας– το μάθημα υπάρχει ως βασικό
μέσο διαπλάσεως ήθους και αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο το περιεχόμενο βασίζεται στην επικρατούσα θρησκεία κάθε
λαού. Η Χριστιανική διδασκαλία είναι ακόμη
πιο αναγκαία σήμερα που η αλληλεγγύη
μπρος τον συνάνθρωπο είναι το ζητούμενο
εν μέσω οικονομικής κρίσης. Χρήσιμη θα
ήταν και μία Εγκύκλιος του Υπουργείου, με
την οποία θα καλούνται όλα τα σχολεία και
οι αρμόδιοι διοικητικοί παράγοντες να εφαρμόζουν την ως άνω απόφαση του Εφετείου
Χανίων, ότι δηλαδή οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
μαθητές δεν δικαιούνται να απαλλάσσονται
από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Χρωστούμε πολλά στους νέους μας. Τους
έχουμε πληγώσει με τις συνέπειες της κρίσης,
για την οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται. Τουλάχιστον ας τους εφοδιάσουμε μη ηθικά και
πνευματικά εφόδια για αν επιβιώσουν ως
άνθρωποι και ως Έλληνες. Να τους μεταδώσουμε μέσω της παιδείας τις προαιώνιες
αξίες του Ελληνισμού, όπως είναι η φιλοπατρία,
η δημοκρατία, η θρησκευτική ευλάβεια, η
κοινωνική δικαιοσύνη, η παλληκαριά και ο
ηρωισμός, η αγάπη προς τα γράμματα, ο σεβασμός προς τα ήθη και τα έθιμά μας. Οι
νέοι διψούν για αγώνες. Ας τους δώσουμε
αξίες και πρότυπα ώστε οι αγώνες τους να
είναι ωφέλιμοι για την κοινωνία και την πατρίδα!
8
Φεβρουάριος 2013
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών
Τ
ην Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 στις
11 το πρωί πραγματοποιήθηκε η κοπή
της Βασιλόπιττας του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών Αχαρνών.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ. Σωτήρης Ντούρος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ.
Σπύρος Βρεττός, Μιχάλης Βρεττός, Κική
Σαββίδη, ο Πρόεδρος Α/Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής κ. Γιάννης Μίχας, ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ.
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο κ.
Κασσαβός και εκπρόσωποι από όλους
σχεδόν τους συλλόγους και ομάδες του
Δήμου Αχαρνών. Επίσης το παρών έδωσαν
ο κ. Γιάννης Δέδες και η κ. Κλειώ Βρεττού,
γιατροί της πόλης μας και συμπαραστάτες
στο έργο της Αντικαρκινικής.
ευχαρίστησε το ΔΣ του συλλόγου των
Κρητών για την παραχώρηση της αίθουσας
αλλά και για την όλη φιλοξενία,
αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του
Παραρτήματος για το 2012 και στον
προγραμματισμό του 2013. Εξείρε την
πράξη των εθελοντών στην αιμοδοσία
που πραγματοποίησε το Παράρτημα και
κατέληξε λέγοντας: Εύχομαι δύο πράγματα: Πρώτον, στις ψυχές των σταυρωμένων Ελλήνων, που ματώνουν, να σταλάξει,
όπως είπε ο ποιητής, το “άγιο μύρο” της
ευημερίας και της ανάπυξης. Και δεύτερον,
η ανεργία για το 2013 να γίνει ένας κακός
εφιάλτης του 2012 και να απομακρυνθεί
από τη ζωή όλων μας, ιδιαίτερα των νέων
ανθρώπων, που πρέπει με δυνατά φτερά
να περάσουν τα γκρίζα σύννεφα και να
κατακτήσουν ψηλές κορυφές.” Και να θυ-
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
«Συναντήσεις στο πλαίσιο της συνεδρίασης
της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες»
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, η αποστολή του Δήμου Αχαρνών, που αποτελείται από τον Δήμαρχο
Σωτήριο Ντούρο και τον γενικό γραμματέα του Δήμου Νίκο Κρημνιανιώτη,
είχε συναντήσεις με σημαίνοντα πρόσωπα της ευρωπαϊκής επιτροπής για
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συναντήθηκαν με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Μαρία
Δαμανάκη και συζήτησαν θέματα σχετικά με το κοινωνικό ταμείο. Επίσης
με την κα Ελένη Μαριάνου, γενική γραμματέα της CRPM, για θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης, ενώ εκτενέστερες συζητήσεις είχαν με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό, τον Δήμαρχο Καβάλας κ. Κώστα
Σιμιτσή καθώς και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα.
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γραφείο Κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού»
Τηλ. 210 2415356
Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
από τα έσοδα της κληρονομιάς της Ροδίας Στριφτού
Έβδομη προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 χωρίς διαγωνισμό για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα από τα έσοδα της κληρονομιάς της Ροδίας Στριφτού
Στην κατάμεστη αίθουσα την εκδήλωση
άνοιξαν τα παιδιά του Συλλόγου των
Κρητών με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με
τη συνοδία λύρας και με χορούς από την
Κρήτη. Κατόπιν την πίττα ευλόγησε ο π.
Αναστάσιος Σαργέντης και ακολούθησαν
ευχές του Δημάρχου. Ο πρόεδρος των
Κρητών Αχαρνών κ. Μανώλης Μανιδάκης,
με μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία
του στάθηκε στο πλάι της Αντικαρκινικής
και σαν καλός οικοδεσπότης ανέδειξε το
μεγαλείο της κρητικής φιλοξενίας.
Ο πρόεδρος του Παραρτήματος
Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας κ. Παναγιώτης Καζανάς, αφού
μάστε: Δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι
να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Μπορούμε
όμως να κάνουμε μικρά με μεγάλη αγάπη.
Στο τέλος των ομιλιών πραγματοποιήθηκε βράβευση του προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής κ. Χάρη
Γεωργακάκη για την προσφορά του Ινστιτούτου στο πρόγραμμα «Σκέφτομαι και
Τρώω», ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται στα σχολεία της πόλης των Αχαρνών και γενικά του λεκανοπεδίου.
Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδι που
επιμελήθηκαν οι Αλέξια Γριβέα και η
Χαρά Πανέρη.
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Α ΝΑ ΚΟΙ Ν ΩΣΗ
Ενημερώνουμε και εφιστούμε την προσοχή των αγροτών του Δήμου μας
ότι η Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής
(σύμφωνα με το υπ. αριθ. 6889/19-11-2012 έγγραφό της) θα προχωρήσει
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε καταγραφή του επαγγελματικού
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία και χρήστη
(νεφελοψεκαστήρες, ψεκαστικά αγρού κλπ).
Για τις ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της καταγραφής θα γίνει
νέα ανακοίνωση.
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Εμβολιασμός ποιμενικών σκύλων».
Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στον Δήμο
μας ότι λόγω εμφάνισης κρουσμάτων λύσσας στην Ελληνική Επικράτεια
είναι αναγκαίο να προβούν σύντομα στον εμβολιασμό όλων των ποιμενικών σκύλων που έχουν στην κατοχή τους.
Προκηρύσσουμε την χορήγηση από το κληροδότημα Ροδίας Στριφτού έξι (6) υποτροφιών
για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 , χωρίς διαγωνισμό , με επιλογή , με κριτήριο το
βαθμό απολυτηρίου, για ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα. Από τις έξι υποτροφίες, οι τέσσερις (4)
θα δοθούν σε φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και οι δύο (2) σε φοιτητές που σπουδάζουν
σε ΤΕΙ.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους των πάσης φύσεως Λυκείων, Ενιαίων,
Εσπερινών-Ενιαίων και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων που βρίσκονται εντός του
Δήμου Αχαρνών και έχουν βαθμό απολυτηρίου άριστα (από 18,1 και πάνω).
Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου με την
προϋπόθεση ότι έχουν γίνει δεκτοί σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας τα παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες α) μονογονεϊκές και β) πολυτέκνων.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών στις
σχολές που φοιτούν, εκτός αν αποφασισθεί η συνέχιση της υποτροφίας τους για μεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που θα κριθεί από τα οικονομικά του κληροδοτήματος.
Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των 400 € ανά μήνα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται
για υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.
Η υποτροφία θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών των υποψηφίων,
εφόσον η επίδοσή τους θα είναι καλή, δηλαδή θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εξαμήνου, διαφορετικά θα διακόπτεται. Όποιος δε λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από
τη λήξη της κανονικής διάρκειας σπουδών, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Αχαρνών στην
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη κ. Κατρά Ελένη), από 2/2/2013 έως τις
2/3/2013 και να αναφέρουν την διεύθυνση κατοικίας τους και το τηλέφωνό τους.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή ληξιαρχική
πράξη γεννήσεως.
Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου επικυρωμένο ( Λύκεια αποκλειστικά που βρίσκονται
στα όρια του Δήμου Αχαρνών)
Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός
βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου του υποψηφίου.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν από την
ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι
δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί
προηγουμένως.
Βεβαίωση από το αρμόδιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί εισαγωγής του υποψηφίου.
Ο Δήμαρχος
Ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού»
Σωτήριος Ντούρος
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Φεβρουάριος 2013
9
Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
(Μια πίττα …αλλιώτικη απ’ τις άλλες)
Τ
ην Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 η
Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» έκοψε την καθιερωμένη
πίττα της στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Όμως δεν ήταν μια συνηθισμένη κοπή πίττας με τις εκάστοτε τυπικές
παρουσίες και τις κοινότοπες ευχές. Πρώτα-πρώτα η ατμόσφαιρα. Η αίθουσα ζεστή
–φρόντισαν να φέρουν το 20λιτρο μπιτόνι
πετρέλαιο που τους ζητήθηκε και ν’ ανάψουν
και το τζάκι– ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο,
οι μυρωδιές από τα σπιτικά μεζεδάκια και
τις πίττες που είχαν προβλεφθεί για όλους
από τις κυρίες του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
και βέβαια το «Αριστο-τέλειο» τσίπουρο
και κρασί, προδιέθεταν για την ευχάριστη
συνέχεια. Την πίττα ευλόγησε ο ΠαπαΛάμπρος μας, που μας παρότρυνε να
έχουμε πίστη στο Θεό, παρά τις δυσκολίες
και τα προβλήματα, και να προσευχόμαστε
«για να μη βρει χώρο ο διάβολος» όπως
λέει η γνωστή ιστορία. Στη συνέχεια ο
Πρόεδρος κ Γ. Λιβανός, έκοψε την πίττα
αφιερώνοντας κομμάτια στην Εκκλησία,
στο Πνευματικό Κέντρο, στο Δ.Σ. του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, στους Δασκάλους, τους Υπεύθυνους των τμημάτων και κάποιους Συμπολίτες, που μονίμως συμπαρίστανται και
βοηθούν ιδιαίτερα τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Ακολούθησε ο απολογισμός δράσης της χρονιάς
που πέρασε, που όπως πάντα ήταν πλουσιώτατος. Στη συνέχεια η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» συνοδευόμενη από το δάσκαλό
της κ Βαγγέλη Σαραντίδη στο βιολί και
τον κ. Ιωάννη Παυλίδη στην κιθάρα,
τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα και
γνωστά δημοτικά τραγούδια αποσπώντας
το θερμό χειροκρότημα όλων.
Κι έπειτα ήρθε η ώρα των «καλλιτεχνών» του Κ.Α.Π.Η. Αγίου Στεφάνου
του Δήμου Διονύσου. Τα τρομερά
«μωρά» της κατ’ ευφημισμόν τρίτης ηλικίας
παρουσίασαν με μοναδικό μπρίο τέσσερα
θεατρικά μονόπρακτα γνωστών συγγραφέων και μας κατέπληξαν με το κέφι και
τη ζωντάνια τους. « Η οικιακή βοηθός»,
«Η Νεάϊρα» από τα «Ερωτικά» του Οβίδιου, «Το παράπονο μιας γυναίκας του
λαού» του Γιώργου Σκούρτη και το πασίγνωστο «Η τσάντα και το τσαντάκι»
(ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό
τσαντάκι...) του αξέχαστου Δημ. Ψαθά,
σκόρπισαν απλόχερα το γέλιο που τόσο
έχουμε ανάγκη στις μέρες μας.
Το «κλου» όμως της βραδιάς ήταν η, με
τη φροντίδα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Λυκείου Θρακομακεδόνων, συμμετοχή της ορχήστρας μαθητών του Λυκείου και φίλων τους
(Γιώργος Γαμπιεράκης, Γιάννης Σεβαστόπουλος, Βασίλης Ντόλιας), που
έπαιξαν και τραγούδησαν άψογα γνωστά
παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, ξεσηκώνοντας τους παριστάμενους. Κέφι, τραγούδι, χορός, μέχρις αργά με πρωταγωνιστές και πάλι τα «τρομερά παππούδια» του ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου, που
μάλλον μας έβαλαν τα γυαλιά, μέχρι
που ζηλέψαμε!
Παρόντες στην εκδήλωση: Ο πρ. Δήμαρχος Αχαρνών - Μέλος Δ.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
κ. Παν. Φωτιάδης, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Αν. Χίος, ο Πρόεδρος του
Ροταριανού Ομίλου Πάρνηθας κ. Ιωαν.
Φρέρης, ο Διευθυντής του Λυκείου Θρακομακεδόνων κ. Σπύρ. Οικονόμου, η Διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων κ. Στέλλα Τούντα, ο Πρόεδρος
του Ε.Σ.Υ.Ν. Θρακομακεδόνων κ. Απ. Θεοχαρίδης, η κ. Νάσα Γολεμάτη εκπρόσωπος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
και η κ. Σταθούλα Καρτάνου εκπρόσωπος του 1ου Συστήματος Προσκόπων Θρακομακεδόνων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων του Λυκείου Θρακομακεδόνων κ. Λάμπης Καλογεράκης, ο
Αντιπρόεδρος κ. Ι. Χάρακας και ο Γραμματέας κ. Δ. Ρεπούσης, ο κ. Γιώργος
Σπανός και η κ. Μαρία Θεοφίλου εκπρόσωποι του Συλ. Γονέων & Κηδεμόνων
3ου Νηπιαγωγείου Θρακ/νων, ο πρώην Αντιδήμαρχος Αχαρνών κ. Παν. Αναγνωστόπουλος, η Τοπική Σύμβουλος Θρακομακεδόνων κ. Δέσποινα Κάϊλα, η Πρόεδρος του παρ/ματος Ε.Γ.Ε. Αχαρνών κ.
Λίτσα Αλεξάνδρου, ο Πρόεδρος του
παρ/ματος Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών κ. Παν. Καζανάς, ο Γραμματέας του
Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ. κ. Βασιλόπουλος,
όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η.
Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου κ. Ηλίας
Παπαχαρτοφύλης.
Ήταν κατά γενική ομολογία μια εξαιρετικά
πετυχημένη εκδήλωση, μια πίττα αλλιώτικη απ’ τις άλλες! Και του χρόνου.
10
Φεβρουάριος 2013
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Η ισχύς εν τη ενώσει στους Θρακομακεδόνες
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΚΟΨΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Σ
το καθιερωμένο τους ετήσιο ραντεβού για την κοπή της βασιλόπιττας αντάμωσαν και φέτος οι Πολιτιστικοί και Μαζικοί Φορείς των Θρακομακεδόνων.
Έτσι την Κυριακή 13 Ιανουαρίου συνέρρευσαν στον φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, όπου εκτός από τις ευχές που αντάλλαξαν, απόλαυσαν την ορχήστρα
του Δήμου Αχαρνών αλλά και την προβολή μιας ξεχωριστής μουσικής συναυλίας.
Η Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του μαέστρου της Αντώνη Αμπαρτζάκη και το Νίκο
Μπουρνέλη στο μικρόφωνο, ερμήνευσε αγαπημένα ακούσματα του ελληνικού
πενταγράμμου. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης υπήρξε και η
προβολή αποσπασμάτων της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας στον
«Ελληνικό Κόσμο»,
στην οποία έλαβαν μέρος, η Παιδική Χορωδία του Πνευματικού
Κέντρου Θρακομακεδόνων, οι Χορωδίες
του 9ου και του 11ου
Γυμνασίων Αχαρνών, καθώς και του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Αχαρνών. Την
πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρας, ο οποίος έδωσε τις ευχές του στον κόσμο, για τη νέα χρονιά. Φιλόξενος οικοδεσπότης της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Λαμπρινός Πλατυπόδης μίλησε για το έργο και τη συμβολή του Π. Κ στο πολιτιστικό γίγνεσθαι
των Θρακομακεδόνων και των Αχαρνών. Ο Λαμπρινός Πλατυπόδης αναφερόμενος
επιγραμματικά στις δράσεις του Πνευματικού Κέντρου, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που συμμετέχουν και στηρίζουν τη λειτουργία και το έργο
του. Ευχές για το 2013
έδωσαν επίσης, οι εκπρόσωποι όλων των
συλλόγων και των φορέων των Θρακομακεδόνων, ο Δήμαρχος, ο
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χάρης Δαμάσκος,
Aντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση.
Α
ρχές Δεκεμβρίου (2/2012)
το Τοπικό τμήμα Θρακομακεδόνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού διοργάνωσε την
εορταγορά στο Πνευματικό
Κέντρο Θρακομακεδόνων με
καλούδια χειροποίητα καθώς και κατασκευές των παιδιών όπου συνέχισαν την παράδοση να τα προωθήσουν σε όλους όσους μας επισκέφτηκαν ενισχύοντας την προσπάθειά μας, απολαβαίνοντας όλοι μας, την φιλική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Μικροί και μεγάλοι φίλοι του Οδηγισμού, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή
σας. Καλή Χρονιά!!!
T
ην Κυριακή 13 Ιανουαρίου το τοπικό τμήμα Θρακομακεδόνων έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, στην φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δημοτικού Σχολειού Θρακομακεδόνων, παρουσία των γονέων όπου μας τίμησαν, παρακολουθώντας
τα Αστέρια, τα Πουλιά, τους Οδηγούς και τους Μεγάλους Οδηγούς σε μια εκδήλωση
όπου τραγουδήσαμε, ευχηθήκαμε για τον καινούργιο χρόνο και οι έφηβοι της παρέας,
μας παρουσίασαν μια μικρή ματιά, πως περνάνε υπέροχα, στις εξορμήσεις τους στην
φύση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013 ώρα 6.30 μ.μ.
Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό
«Ο βίος και οι προφητείες του Εθναποστόλου»
• Το αφιέρωμα ανοίγει ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας.
• Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Κων/νος Κατσώρχης, θεολόγος εκπρόσωπος της «Ενωμένης Ρωμηοσύνης» Αττικής.
• Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου,
Αχαρνών & Πετρουπόλεως.
• Οργάνωση: 1) Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Θρακ/νων
2) Πνευμ. Κέντρο Θρακ/νων του δήμου Αχαρνών
3) Σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη»
• Υπεύθυνος εκδήλωσης: Τάσος Οικονομόπουλος, δικηγόρος, μέλος
Ε.ΡΩ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σωτήριος Ντούρος
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Κ.Θ.
Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης
T
ην νέα χρονιά την εγκαινιάσαμε και εκτός Αθηνών, με μια διήμερη εκδρομή στο
πανέμορφο Καρπενήσι (19-20/1/13).
Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική! Το ξενοδοχείο ήταν θαυμάσιο! Η παρέα ήταν υπέροχη!!!
Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα, το 2013.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων πραγματοποίησε:
19/12/2012- Παράσταση με παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ερμηνευμένα
από την εξαιρετική χορωδία του Συλλόγου μας υπό την διεύθυνση του κ. Σταύρου
Πιοτόπουλου.
22/12/2012- Χριστουγεννιάτικη εορταγορά με παράλληλες παραστάσεις της Παιδικής
Χορωδίας του κ. Γεώργιου Κωνσταντινίδη και τα θεατρικά τμήματα παιδικών και ενηλίκων της κας Αγάθης Κάλτσα με τους “Nomades Actor” του Συλλόγου μας.
Τα έσοδα διετέθησαν σε οικογένειες συμπολιτών που διαβιώνουν σε εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες. Ευχαριστούμε τους εθελοντές-μέλη μας για την ευγενή προσφορά τους
σε χειροποίητα γλυκά, εδέσματα και αντικείμενα προς πώληση, καθώς και την “Τροιζηνία” - Ανθοπωλείο και την Αρτοποιία “Γκότση” για τα Donuts που μοιράστηκαν σε
παιδιά και παρευρισκόμενους.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων οργανώνει :
Μετάβαση στο Θέατρο “Ακάδημος’’ για παρακολούθηση της παράστασης “La Nonna”
του Robert Cossa σε σκηνοθεσία Δ.Πιατά.
Ημέρα Παράστασης: Σαββάτο 2 Φεβρουάριου 2013 (απογευματινή ώρα 18.30 μ.μ.)
Τιμή Εισιτηρίου και μεταφορά: 20€.
Αναχώρηση από πλατεία Θρακομακεδόνων: 17.00 μ.μ.
Συνεστίαση στη Μουσική Σκηνή “Tas Stage” με τους Δ. Μπάση, Μελίνα Ασλανίδου και
τον αξιαγάπητο Χαρ. Γαργανουράκη σε ένα ποιοτικό ρεπερτόριο που όλοι τραγουδήσαμε και πάντα μας γεμίζει κέφι και ευχαρίστηση.
Ημέρα Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 (μεσημέρι 14.00μ.μ.)
Τιμή συμμετοχής και μεταφοράς: 32€ (περιλαμβάνει φαγητό - μενού και δωρεάν κρασί.
Αναχώρηση από πλατεία Θρακομακεδόνων: 12.45μ.μ. (με πιθανή επιστροφή 19.0019.30μ.μ.)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το θέατρο και την μουσική σκηνή:
ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ 210 2432309/6943168751
ΣΤΑΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 210 2432935/6974663867
ΑΝΝΑ ΓΚΟΝΟΥ 210 6526729/6948091719
Το καθιερωμένο γλέντι του Συλλόγου μας της ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ θα πραγματοποιηθεί
7/3/2013 – ώρα 20.00μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Το γλέντι προσφέρεται δωρεάν στους συμπολίτες μας με ζωντανή μουσική. Σας προσκαλούμε να
προσέλθετε μεταμφιεσμένοι με ότι βρείτε στα σεντούκια σας και έτσι να προκαλέσετε
γέλιο και κέφι.
8 Μαρτίου 2013 – ώρα 19.30μ.μ. θα γίνει εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, αφιερωμένη στην Παγκόσμια “ Ημέρα της Γυναίκας” με ομιλίες. Η εκδήλωση
θα πλαισιωθεί από την Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Αναγγελία Γάμου
Ο Ανδρέας Κούνουπας του Νικολάου και της Φανής το γένος Κιάσσου, κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού και η Ελισσάβετ Ζίλφοβα του
Δημητρίου και της Ελεωνόρας το γένος Ηλιάδη, κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού, θα τελέσουν τον γάμο τους στις Αχαρνές Αττικής.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων, υπό ένταξη
στο σχέδιο πόλεως.
Τιμή ευκαιρίας Τηλ. 6974389030
Φεβρουάριος 2013
11
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
& ΘΡΑΚΩΝ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, κατά την συνεδρίασή του,
την 11 Ιανουαρίου 2013, απεφάσισε και καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών(πλατεία Αριστοτέλους) για να συζητηθούν και αποφασισθούν τα παρακάτω θέματα ημερησίας
διάταξης.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα 11,00πμ την 24η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ημέρα
Κυριακή με οσαδήποτε παρόντα μέλη.
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός, οικονομικός απολογισμός
από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012). Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 - Αποτελέσματα χρήσεως 2012.
2. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων (έλεγχος διοικητικός,
οικονομικός, από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012).
3. Έγκριση Απολογισμού πεπραγμένων από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2012.
Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012 - Αποτελεσμάτων χρήσεως 2012.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Διοικήσεως για το οικονομικό
έτος 2013.
5. Προσδιορισμός οικοπέδου που θα μεταβιβασθεί στους κληρονόμους της
Σπανού Σμαρώς.
6. Προτάσεις για μελλοντική αξιοποίηση της περιουσίας του Συνεταιρισμού
που θα συζητηθούν με το Δήμο Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση τα μέλη που κωλύονται να
παραστούν αυτοπροσώπως
μπορούν να εκπροσωπηθούν μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
(άρθρο 20 του καταστατικού).
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να καταβάλετε τις καθυστερούμενες συνδρομές σας, ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά προς τον Συνεταιρισμό.
Η οφειλή σας σήμερα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ. ……….και αφορά τα έτη
...............…………….., την οποία παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε πριν την
Γενική Συνέλευση, προς αποφυγή συνωστισμού.
Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε
το e-mail σας.
ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων
σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες,
Διόνυσο, Ιπποκράτειο, Πολιτεία
και όμορες περιοχές.
Τηλ. 6946001173
12
Φεβρουάριος 2013
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
“Περί Διαίτης’’: Τα μυστικά της ψυχοχωματικής υγείας από τον πρωτοπόρο Ιπποκράτη
Τ
ο θέμα της δίαιτας, που αποσκοπεί
από τη μια στην διατήρηση της
υγείας και από την άλλη στην θεραπεία
από προϋπάρχουσες ασθένειες απασχόλησε ιδιαίτερα τον καινοτόμο και
θεμελιωτή της ιατρικής επιστήμης Ιπποκράτη, με το έργο και την διδασκαλία
του οποίου καθορίστηκαν οι αρχές της
Ολιστικής Διαιτολογίας.
Γεννήθηκε στην Κω το 460 π.X. Η
θεραπευτική του κατεύθυνση όσον
αφορά και την Ιατρική και την Διαιτητική
στρέφεται προς την ιδιοσυγκρασία του
κάθε ανθρώπου τον οποίο αντιμετωπίζει
ως ψυχοσωματική ολότητα. Η ισορροπία το κλειδί της υγείας
Στο έργο του «Περί Διαίτης» ο Ιπποκράτης επισημαίνει ότι η γνώση της
ανθρώπινης φύσης και η διάκριση των
στοιχείων από τα οποία αποτελείται
είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς
να εκφραστεί σωστά για την διατροφή.
Εκτός όμως από αυτό θα πρέπει να
γνωρίζει τις ιδιότητες των τροφών και
των ποτών από τα οποία αποτελείται η
ανθρώπινη διατροφή και την δύναμη
που η κάθε μια διαθέτει. Σημαντική
όμως είναι και η σχέση μεταξύ τροφής
και άσκησης καθώς συμβάλλουν αμοιβαία στην επίτευξη και διατήρηση της
υγείας. Στο έργο του αναφέρει ότι αν
μπορούσε να προσδιοριστεί με απόλυτη
ακρίβεια για κάθε άτομο η σωστή αναλογία τροφής και άσκησης χωρίς πλεόνασμα ή έλλειψη θα είχε ανακαλυφθεί
ο τρόπος για την εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Δυστυχώς κάτι τέτοιο
είναι αδύνατο να συμβεί καθώς είναι
πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς
την ακριβή ποσότητα τροφής και άσκησης. Ακόμη και μια μικρή δυσαναλογία
ανάμεσα σε αυτά τα δύο μπορεί να
οδηγήσει σε κατάχρηση και κατά συνέπεια σε αρρώστια. Συμβουλές για κάθε εποχή και τύπο Η διατροφή κατά τον Ιπποκράτη καθορίζεται από τις εποχές του έτους,
τις μεταβολές του καιρού, από τον σωματότυπο, την ηλικία, ακόμα και από
τις κλιματολογικές συνθήκες. Στα έργα
του δίνονται συμβουλές για τις τέσσερις
εποχές του έτους, όσον αφορά τον
τρόπο διατροφής ενός συνηθισμένου,
φυσιολογικού ανθρώπου, του οποίου
η εργασία δεν απαιτεί κάτι το ιδιαίτερο.
Ξεκινώντας από τον χειμώνα συμβουλεύει τους ανθρώπους να τρώνε όσο
το δυνατόν περισσότερο και να πίνουν
λιγότερο. Το ποτό να είναι κρασί, λίγο,
αραιωμένο, και οι τροφές κυρίως ψωμί
και ψητά. Την άνοιξη να πίνουν κρασί
περισσότερο αραιωμένο και να τρώνε
λιγότερη ποσότητα τροφής αντικαθιστώντας το σταρένιο ψωμί με κριθαρένιο. Το καλοκαίρι να πίνουν κρασί
νερωμένο και να τρέφονται με κριθαρένιο ψωμί και βρασμένα φαγητά για
να διατηρείται το σώμα δροσερό. Το
φθινόπωρο οι τροφές πρέπει να αυξηθούν και πάλι και να γίνουν πιο στεγνές
και το κρασί να είναι λιγότερο αραιωμένο ώστε να προετοιμαστεί το σώμα
για τον ερχομό του χειμώνα. Όσον
αφορά στον σωματότυπο ο Ιπποκράτης
συμβουλεύει τα παχύσαρκα άτομα, το
μεγαλύτερο διάστημα του έτους να
ακολουθούν στεγνή δίαιτα γιατί το
σώμα τους είναι υγρό, ενώ αντίθετα
τα λιπόσαρκα άτομα να ακολουθούν
δίαιτα πιο υγρή γιατί το σώμα τους
είναι στεγνό. Επίσης τα ηλικιωμένα
άτομα να ακολουθούν στεγνή δίαιτα
κυρίως γιατί το σώμα τους είναι υγρό
και χαλαρό. Σε σχέση με την άσκηση ο
Ιπποκράτης συμβουλεύει το περπάτημα
τον χειμώνα να είναι πιο γρήγορο σε
σχέση με το καλοκαίρι και οι παχύσαρκοι να περπατούν πιο γρήγορα σε
σχέση με τους αδύνατους. Τα πιο θρεπτικά τρόφιμα και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες
Στο έργο του επίσης αναφέρεται
στις ιδιότητες πολλών τροφών σε βασικές κατηγοριες τροφίμων. Ξεκινώντας
από το ψωμί θεωρεί το σιτάρι πιο δυναμωτικό από το κριθάρι αλλά λιγότερο
υπακτικό, το ψωμί που ψήνεται στον
φούρνο περισσότερο θρεπτικό από την
σχάρα γιατί καίγεται λιγότερο από την
φωτιά, το ψωμί από σιμιγδάλι δυναμωτικό αλλά πιο δυναμωτικό από όλα θεωρεί το ψωμί από πληγούρι. Όσον
αφορά τα λαχανικά, θρεπτικά θεωρούνται τα μπιζέλια, τα φασόλια, τα
άσπρα ρεβύθια, τα κουκιά. Επίσης στην
κατηγορία των δυναμωτικών τροφίμων
ανήκει το κεχρί και ο λιναρόσπορος.
Το σέλινο αναφέρεται ως διουρητικό
όπως και ο δυόσμος, ενώ ο άνηθος ως
στυπτικός. Από τα φρούτα, τα ώριμα
αχλάδια διευκολύνουν τις κενώσεις και
καθαρίζουν τα σπλάχνα, ενώ τα άγουρα
είναι στυπτικά. Ο χυμός μήλου αναφέρεται ως διουρητικός, ενώ τα μούρα
και οι σταφίδες διευκολύνουν το έντερο.
Ζήτημα συνήθειας Σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στο
έργο του που έχει να κάνει με τις συνήθειες του κάθε ατόμου, αναφέρεται
στην απότομη μεταβολή του διαιτολογίου η οποία μπορεί να προκαλέσει
βλάβη και εξασθένιση του οργανισμού.
Για τον λόγο αυτό ο Ιπποκράτης συμβουλεύει αυτή η μεταβολή να γίνεται
σταδιακά. Γιατί ο οργανισμός ανέχεται
τροφές που έχει συνηθίσει, ακόμη κι
αν είναι κακής ποιότητας, ενώ δεν
ανέχεται εύκολα τροφές που δεν έχει
συνηθίσει ακόμα κι αν θεωρούνται καλές.
Η τροφή ως μέσο θεραπείας Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιπποκράτη,
από τη μια η τροφή είναι το μέσο που
μπορεί να οδηγήσει στην υγεία ή να
θεραπεύσει μια ασθένεια, από την άλλη
όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς
τη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης
του κάθε ατόμου ξεχωριστά, των εσωτερικών του αναγκών, των συνηθειών
και του τρόπου ζωής του. Ψυχή, σώμα
και τροφή είναι απόλυτα συνδεδεμένα,
ενώ στο έργο του προχωρώντας ακόμη
περισσότερο ασχολείται και με το υποσυνείδητο, όπου μέσα από τα όνειρα
εξηγεί διατροφικές ελλείψεις και διακρίνει προμηνύματα ασθενειών. Επομένως, ένα τόσο μεγαλειώδες
έργο για την διατροφή όπως αυτό του
Ιπποκράτη μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι η σύνταξη μιας δίαιτας εμπεριέχει
μεγάλη ευθύνη και δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται επιπόλαια, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να εξετάζεται από τη
μια το είδος της τροφής που θα χορηγηθεί και κατά πόσον αυτή θα ωφελήσει
ένα υγειές άτομο και δεν θα το βλάψει
αλλά θα το διατηρήσει υγιές και κατά
πόσον από την άλλη θα καταφέρει να
βοηθήσει το σώμα να ανταποκριθεί κατάλληλα ώστε να θεραπεύσει μια ασθένεια. (Πηγή: lifezone.gr - Γράφουν Μπαλαμώτη Δ. Χριστίνα, MSc κλινική διαιτολόγος, Στέλλα Γερακάκη)
Σ.Σ.: Στo προηγούμενο φύλλο μe θέμα
τhν «ΨΩΡΙΑΣΗ», ο δαίμων του τυπογραφείου παρέλειψε τo όνομα της συγγραφέως του άρθρου, που είναι η
κυρία Νικολέττα Μουγκολιά, Νοσηλεύτρια της Πολυκλινικής Ολυμπιακού
Χωριού.
Tου ΚΥΡ από «Το ΒΗΜΑ»
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ»
(Ο στρατηγός Ζαγοριανάκος ξαναζεί !)
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας έγραφα για την ανάγκη συνεννόησης και
συνεργασίας μεταξύ των φορέων του τόπου, προτροπή που έχει διατυπωθεί άπειρες
φορές απ’ όλους τους υγιώς σκεπτόμενους συμπολίτες μας. Μια ανάγκη που κατ’ εξοχήν
αρμόδιος να υλοποιήσει είναι το αυτόνομο Πνευματικό μας Κέντρο. Δυστυχώς, «πριν
αλέκτωρ λαλήσει» ήρθε αναπάντεχα η δυσάρεστη ψυχρολουσία.
Όπως πληροφορήθηκα, ο αντιπρόεδρος του Π.Κ.Θ. Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης, δια
του υπαλλήλου του Π.Κ. κ. Γιάννη Παναγιωτόπουλου, παρήγγειλε στον Πρόεδρο της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Γιώργο Λιβανό ότι κατόπιν
ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στον φορέα να
κόψει πίτα κατά την προγραμματισμένη του εκδήλωση της 27ης Ιανουαρίου και να έχουν
υπόψη τους ότι δεν θα τους παρασχεθεί ούτε η μικροφωνική εγκατάσταση ούτε θέρμανση!!! Το αιτιολογικό δε της απόφασης, η οποία σημειωτέον ελήφθη όπως δηλώθηκε
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης των μελών του Δ.Σ. (πάλι καλά που δεν έκαναν και
τηλεδιάσκεψη), ήταν ότι εφόσον ήδη κόπηκε η πίτα του Πνευματικού παρουσία ως είθισται
των τοπικών αρχών και των επικεφαλής των συλλόγων, δεν δικαιούνται οι φορείς να
κάνουν το ίδιο για τα μέλη τους !!!
Ως πολίτις των Θρακομακεδόνων θλίβομαι βαθύτατα αλλά και εξανίσταμαι γι’ αυτήν
την καθ’ όλα απαράδεκτη πράξη που θίγει βάναυσα το δημοκρατικό κεκτημένο αλλά και
την κοινή λογική. Με ποιο δικαίωμα ο διορισμένος κ. Αντιπρόεδρος και το υπ’ αυτόν
επίσης διορισμένο Δ.Σ. απαγορεύουν σ’ ένα φορέα να πραγματοποιήσει την εκδήλωσή
του όπως αυτός επιθυμεί ;
Ο κ. αντιπρόεδρος όπως και οιοσδήποτε πολίτης μέλος ή μη του Δ.Σ. του Π.Κ.Θ.
ασφαλώς και μπορεί να διαφωνεί με τις επιλογές κάποιου φορέα και δικαιούται να διατυπώσει τις όποιες αντιρρήσεις του κόσμια και πολιτισμένα.
Όπως είμαι όμως σε θέση να γνωρίζω από τη θητεία μου στο Π.Κ. σε κανένα απολύτως
σημείο του ο ψηφισμένος και επικυρωμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμός λειτουργίας του Πνευματικού, δεν δίνει στους εκάστοτε διοικούντες την αρμοδιότητα να
προβαίνουν σε τέτοιου είδους αυταρχικές και αντιδημοκρατικές ενέργειες. Εκτός κι αν
η κοπή πίτας θεωρείται ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή, το χειρότερο, αν επί των
ημερών διοίκησης του κ. Πλατυπόδη, παλαιών ή πρόσφατων, ο Κανονισμός λειτουργίας
του Πνευματικού άλλαξε και προσαρμόσθηκε στα ισχύοντα την εποχή της προληπτικής
... λογοκρισίας και του «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ» του αλήστου μνήμης Απριλιανού στρατηγού Ζαγοριανάκου!
Και διερωτώμαι, εύλογα, πιστεύω. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. όντως ενημερώθηκαν και
συνηγόρησαν γι’ αυτή την αήθη ενέργεια; Και αν όχι, προτίθενται άραγε να αντιδράσουν
και να διαχωρίσουν τη θέση τους ή θ’ αδιαφορήσουν και θα σιωπήσουν για να μην χάσουν
την περίβλεπτη «καρέκλα» τους, πράγμα το οποίον απεύχομαι ειδικά για κάποιους που
γνωρίζω προσωπικά και εκτιμώ.
Και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Π.Κ.Θ. κ. Σωτήρης Ντούρος, που αν δεν απατώμαι
υποστηρίχτηκε από τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, τι γνώμη
έχει εν προκειμένω για τον τρόπο που πολιτεύεται ο διορισθείς από τον ίδιο ως υπεύθυνος
για τη διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου; Τουτέστιν ενός θεσμοθετημένου Δημοτικού
0ργανισμού που συνεστήθη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των
κατοίκων του τέως Δήμου Θρακομακεδόνων και νυν ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Θρακομακεδόνων - Αχαρνών, συντηρείται από τα καταβαλλόμενα δημοτικά τέλη των πολιτών
και δεν αποτελεί «τσιφλίκι» κανενός.
Θα μου πείτε, «εδώ καράβια χάνονται..» με την κοπή ή μη μιας πίτας θ’ ασχοληθούμε;
Ασφαλώς και δεν είναι η πίτα η ουσία του θέματος ούτε βέβαια ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Είναι η
επιδειχθείσα πρωτοφανής –είμαι 50 χρόνια κάτοικος, ποτέ άλλοτε δεν είχαμε εδώ τέτοια
φαινόμενα– παράνομη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά που απάδει σε μια ευνομούμενη
και δημοκρατική πολιτεία και δυναμιτίζει τη δοκιμαζόμενη στις μέρες μας κοινωνική
συνοχή, την τόσο απαραίτητη για την πρόοδο του τόπου.
Καλούνται λοιπόν οι εμπλεκόμενοι αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες των Θρακομακεδόνων, να τοποθετηθούν ευθαρσώς, άμεσα και μάλιστα δημόσια και να καταδικάσουν
απερίφραστα αυτού του είδους τις φασίζουσες συμπεριφορές προτού γενικευθούν.
Κανείς δεν θέλει αντιπαραθέσεις και προστριβές, πλην όμως σε θέματα δημοκρατίας
και αρχών
«Η σιωπή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ χρυσός».
Βαρβάρα Ταβλαρίδου Μπακάλη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ
ΚΗΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΜΑΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΟΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ (ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΙ 16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ).
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΜΑΣ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Φεβρουάριος 2013
13
Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
Αχαρνές 28 Ιανουαρίου 2013
ΠΡΟΣ: Δήμαρχο, Δήμου Αχαρνών
ΚΟΙΝ: Δ.Σ. Δήμου Αχαρνών, Δ.Σ. Διαμερίσματος Θρακομακεδόνων
ΘΕΜΑ: Χρονίζοντα για επίλυση προβλήματα στον Δήμο Αχαρνών
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Με την παρούσα μου επιστολή θα ήθελα να σας εκθέσω τα παρακάτω προβλήματα
της περιοχής των Θρακομακεδόνων και όχι μόνο, που χρήζουν άμεσης επίλυσης και
εστιάζονται στις ακόλουθες ενότητες:
1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Την 25η Ιαν. 2013, βρέθηκα στην συνέλευση του τοπικού συμβουλίου των Θρακ/νων
με εκπροσώπους/κατοίκους των οδών Αρχελάου, Π.Μελά, Νεαρίου, Αντιόχου και άλλων
κατοίκων από άλλες οδούς.
Το θέμα συζήτησης ήταν η μονοδρόμηση της οδού Αρχελάου. Ακούσθηκαν διάφορες
φωνές. Από ότι κατάλαβα, οι μεν ήθελαν να μετακυλήσουν το πρόβλημά τους στους δε,
είναι αυτό που λέμε, μακριά από εμένα… και όπου αλλού…
Άποψή μου: Η μονοδρόμηση θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα στην γύρω περιοχή για όλους τους κατοίκους των Θρακ/νων και εκτός των άλλων θα πραγματοποιούνται περισσότερα χιλιόμετρα από τους οδηγούς, κατά συνέπεια περισσότερη κατανάλωση βενζίνης και μόλυνση του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την ασφάλεια των
κατοίκων που διαμένουν εκατέρωθεν των πλευρών της οδού Αρχελάου, αυτό μπορεί να
διασφαλισθεί με επαρκή αστυνόμευση και επιβολή προστίμων στους οδηγούς που παραβαίνουν την ταχύτητα σύμφωνα με τον κ.ο.κ. Το μέτρο αυτό μπορεί να επεκταθεί και
στους δρόμους Π. Μελά, Λεωφ.Κύμης, Λεωφ.Θρακομακεδόνων, Λεωφ.Πάρνηθος κλπ.
Έτσι θα εξασφαλίσετε την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά θα εισπράξετε και χρήματα
για να καλύψετε άλλα έξοδα του Δήμου.
Η δεύτερη λύση είναι να τοποθετηθούν σηματοδότες, για μείωση της ταχύτητας.
Η τρίτη λύση είναι να τοποθετηθούν μεγάλης έκτασης και φάρδους σαμάρια, όπως
έχουν τοποθετηθεί στην Κηφισιά.
2. ΟΔΟΣ Π. ΜΕΛΑ - ΝΕΑΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ
Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα υπάρχει στις οδούς Π. ΜΕΛΑ,
ΝΕΑΡΙΟΥ και ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Οι οδοί αυτοί εξυπηρετούν τους κατοίκους όχι μόνο των
Θρακ/νων, αλλά και της Βαρυμπόπης, του Πανοράματος, της Μπόσκιζας, τους κατοίκους
της περιοχής μεταξύ Λ. Καραμανλή μέχρι την οδό Π. Μελά, την Αστυνομία που εδρεύει
στην Αμυγδαλέζα, καθώς και τα οχήματα βαρέως τύπου, φορτηγά, απορριμματοφόρα
άλλων Δήμων, όπως της Σταμάτας, Κηφισιάς,… κ.λπ., που διέρχονται από την αναφερόμενη οδό.
Αποτέλεσμα, χιλιάδες αυτοκίνητα να διέρχονται από την οδό αυτή καθημερινά, κάνοντας την ζωή των κατοίκων, ανασφαλή και ανυπόφορη καθ’ όλο το 24ωρο.Η δε μόλυνση που δημιουργείται δεν παραμένει μόνο στην Π. Μελά, αλλά μολύνει όλη την περιοχή.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων για φορτηγά, σήμανση υποχρεωτικής στροφής αριστερά στους πρώτους σηματοδότες της Λ.Κύμης.
Την κατασκευή δρόμου επί της ακαλύπτου περιοχής από όπου διέρχεται το φυσικό
αέριο.
Την διαπλάτυνση και επιμήκυνση του δρόμου Κορίνθου προς την Λ. Κύμης.
3. ΟΔΟΣ Π.ΜΕΛΑ-ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ
Αυτό που συμβαίνει στην οδό Π.Μελά, δεν έχει προηγούμενο, δεν συμβαίνει σε
κανένα άλλο Δήμο στον Νομό Αττικής αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, κάτοικος
της εν λόγω οδού που η κατοικία του εφάπτεται στην νότια πλευρά του δρόμου, χαρακτηρίζεται νότιος και ως εκ τούτου δεν απολαμβάνει των υπηρεσιών του νηπιαγωγείου,
των σχολείων ακόμη και της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος (τέλεση γάμων, βαπτίσεων).
Οι κάτοικοι της αναφερομένης οδού διερωτώνται, γιατί; Η νότια πλευρά του δρόμου
δεν ανήκει στον Δήμο Αχαρνών; Δεν πληρώνουν τα δημοτικά τους τέλη, τους φόρους
τους, δεν έκτισαν με τον ίδιο συντελεστή δόμησης όπως και η βόρεια πλευρά; δεν υπηρέτησαν την πατρίδα τους; Γιατί αυτός ο διαχωρισμός; Γιατί αυτή η πρόκληση;
Πιστεύεται ότι οι ανωτέρω διακρίσεις χαρακτηρίζονται ακατανόητες, απαράδεκτες
και φυσικά άδικες από τους κατοίκους της νότιας πλευράς του δρόμου, και κατά συνέπεια
θα πρέπει να αρθούν.
4. ΟΔΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Μετά την ενσωμάτωση των Δήμων περιοχής, στον Δήμα Αχαρνών, υπάρχουν οδοί με
την ίδια ονομασία, όπως της οδού Π. Μελά των Θρακ/νων και Π. Μελά στο κέντρο των
Αχαρνών (Μενίδι). Προτείνεται η διόρθωση του ανωτέρω προβλήματος, καθόσον δημιουργούνται επικοινωνιακές αδυναμίες και απώλεια αλληλογραφίας.
5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Στον προαύλιο χώρο της κλινικής για αυτιστικά παιδιά (νότιοανατολικά των Θρακ/νων),
υπάρχουν μόνο δύο κάδοι απορριμμάτων και ένας για ανακύκλωση. Οι κάδοι αυτοί δεν
επαρκούν, με αποτέλεσμα η γύρω περιοχή να γίνεται χωματερή.
Παρακαλω μεριμνήσατε για την επίλυση των αναφερομένων διαχρονικών προβλημάτων του Δήμου μας. Κάθε προσπάθεια σας, θα εκτιμηθεί δεόντως από τους κατοίκους
του Δήμου Αχαρνών.
Με εκτίμηση
Χρήστος Δ. Γιανταμίδης
14
Φεβρουάριος 2013
Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ»
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Καινούργια χρονιά
και το Σωματείο Ρυθμικής
Γυμναστικής «Αθηνά» ενισχύει το αγωνιστικό της τμήμα με τη μεταγραφή δύο νέων αθλητριών, της Ιωάννας Αναγνωστοπούλου από τον Ολυμπιακό Ρυθμό Αργυρούπολης, στην κατηγορία των γυναικών και της Αναστασίας
Μαρτίνη από τον Γυμναστικό Αθλητικό
Σύλλογο Χολαργού, στην κατηγορία των
νεανίδων.
Οι δύο αθλήτριες είναι πολυνίκεις και
η εμπειρία τους έρχεται να προστεθεί
στην εντατική δουλειά που κάνουν οι συνεργάτες της «Αθηνάς» –αθλήτριες, προπονήτριες και Διοικητικό Συμβούλιο– για
την ανάδειξη τόσο του αθλήματος όσο
και του Ολυμπιακού χωριού ως τόπου
θαλπωρής του αθλητισμού.Τις καλωσορίζουμε λοιπόν και ευχόμαστε σε όλους
μια δημιουργική χρονιά.
Οι διακρίσεις τους τα τελευταία χρόνια:
Μαρτίνη Αναστασία
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2010
3η θέση ελεύθερο 4η θέση σχοινάκι
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2011
3η θέση κορίνες
4η θέση ελεύθερο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2012
8η θέση μπάλα
8η θέση κορίνες 8η θεση σύνθετο ατομικό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Διεθνές Helioupolis cup 2009
1η θέση μπάλα
4η θέση ελεύθερο
5η θέση σύνθετο ατομικό
Διεθνές Helioupolis cup 2011
3η θέση μπάλα
5η θέση κορίνες
4η θέση σύνθετο ατομικό
Αναγνωστοπούλου Ιωάννα
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2009
5η ελεύθερο 7η στεφάνι 2η κορίνες 3η σχοινάκι 4η σύνθετο ατομικό
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2011
2η θέση μπάλα
7η θέση κορίνες 5η θέση κορδέλα
9η θέση σύνθετο ατομικό
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2012
8η θέση κορδέλα 10η θέση ατομικό
Αναγέννησις Θρακομακεδόνων
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στο κλειστό γήπεδο των Θρακομακεδόνων έγινε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του αθλητικού συλλόγου των Θρακομακεδόνων Αναγέννηση. Στην
τελετή παρευρέθησαν οι αθλητές, οι γονείς τους, οι προπονητές και τα μέλη του Δ.Σ. της
Αναγέννησης. Παράλληλα με την κοπή της πίτας έγινε και βράβευση του Προέδρου και των
μελλών του Δ.Σ. του Οικοδομικό Συνεταιρισμό
Μακεδονία για την προσφορά του στον αθλητισμό. Στον σύντομο χαιρετισμό, του Προέδρου του
Συνεταιρισμού κου. Α.
Χίου, επιβεβαιώθηκε η
θέληση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού να υποστηρίξει με κάθε τρόπο στην
ανάπτυξη στους Θρακομακεδόνες κάθε προσπάθειας που συμβάλει στην διάδοση της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Το γήπεδο γέμισε με τις φωνές των μικρών αθλητών που έψαχναν να βρουν το χρυσό φλουρί
που συνοδευόταν από ένα αναμνηστικό χρυσό παπούτσι. Οι επτά τυχεροί καταχειροκροτήθηκαν από το κατάμεστο γήπεδο και έφυγαν χαρούμενοι διπλά. Πρώτον για την πρωινή νίκη
τους επί της Α.Ε.Κ. και δεύτερον για το φλουρί-παπούτσι.
Καλή χρονιά με υγεία και νίκες στον αθλητισμό.
L
ó÷ïëÞ
ïäçãþí
Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å
ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ
ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125
ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ
ÔÇË.: 210-24.32.836
6977 24.88.33
6944 29.77.78
Μαθητές από τρία σχολεία των Αχαρνών υιοθέτησαν το αρχαίο θέατρο της πόλης
Μ
ε τη συμβολική υιοθεσία του Αρχαίου
θεάτρου των Αχαρνών από τρία σχολεία
του δήμου και την παράλληλη προβολή των
εργασιών τους, που αφορούν στο αρχαίο θέατρο και στη σημασία που διαδραμάτιζε στην
αρχαιότητα, «εορτάστηκαν» τα έκτα γενέθλια
από την ανακάλυψή του σε οικόπεδο επί της
οδού Σαλαμίνος (σήμερα, Αρχαίου Θεάτρου).
Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος
Αχαρνών με την κίνηση πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, την
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, μαθητές και μαθήτριες
από το 9ο Γυμνάσιο και τα 8ο και 17ο Δημοτικά
εξέθεσαν την εμπειρία τους από την γνωριμία
με τον αρχαίο πλούτο της γης των Αχαρνών,
μίλησαν για τη σημασία του αρχαίου θεάτρου
ως θεσμού και ζήτησαν, με τον τρόπο που
χαρακτηρίζει την ηλικία τους, τη σύντομη
αποκάλυψη όλου του θεάτρου, τη συντήρηση
και την προβολή του.
Σε αυτή τη λιτή εκδήλωση που στήθηκε
για τα έξι χρόνια από τη στιγμή που το αρχαίο
θέατρο βγήκε στην επιφάνεια, τα παιδιά συνοδεύονταν από τους εκπαιδευτικούς τους
και είχαν είχαν δίπλα τους τον Μητροπολίτη
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, τον πρόεδρο του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ
Σταύρο Μπένο, τον Δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο,
την αρχαιολόγο Μαρία Πλάτωνος, την πρόεδρο
του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ Μαρία Μίχα, τον αντιδήμαρχο
Παιδείας και Πολιτισμού Μιχάλη Βρεττό, συλλόγους και φορείς της πόλης.
Κατά τον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης
κ. Αθηναγόρας υποσχέθηκε στα παιδιά ότι
θα βρίσκεται στο πλευρό τους σ€αυτή την
τόσο σημαντική δράση τους.
Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑ
Σταύρος Μπένος, ο οποίος τα
τελευταία χρόνια έχει ταυτίσει
την ζωή και τη δράση του με τη
διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων ανά την Ελλάδα,
αναφέρθηκε στην αξία της κίνησης των 3 σχολείων να υιοθετήσουν το αρχαίο θέατρο.
Όπως τόνισε η 1η απαλλοτρίωση
έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται, πλέον, να γίνει η 2η, ενώ
εντός της επόμενης χρονιάς
θα υπάρξει εξέλιξη στο θέμα. “Με τα χρήματα
που θα συγκενρωθούν από τον κουμπαρά
του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και από τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα γίνουν οι μελέτες και θα επιχειρηθεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ”, σημείωσε
για να καταλήξει “αυτό που γίνεται σήμερα
είναι σπουδαίο γιατί συναντιέται η πόλη με
την ιστορία της”.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σωτήρης
Ντούρος χαρακτήρισε την υιοθεσία από τα
τρία σχολεία, μεγάλη στιγμή για τον τόπο.
Ο χαιρετισμός της αρχαιολόγου Μαρίας
Πλάτωνος η οποία συνέδεσε το όνομά της
με την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου
Αχαρνών είχε την ανάλογη συναισθηματική
βαρύτητα. Συνέστησε στα παιδιά να δουν με
τον σωστό τρόπο το εύρημα. “Πρέπει να το
αγαπήσετε για να το προβάλλετε“ είπε χαρακτηριστικά. Κάνοντας μια σύντομη και περιεκτική αναφορά στο εύρημα και στην αξία
του κατά την αρχαιότητα σημείωσε ότι έφθασε
η ώρα να κλείσει ο δρόμος (οδός Αρχαίου
θεάτρου) γύρω από το θέατρο, για να γίνει η
έρευνα στο σημείο που θα αποκαλύψει και
το υπόλοιπο μέρος.
Καθηλωτική ήταν και η αρχαιολόγος από
το ομώνυμο τμήμα του Δήμου Αχαρνών, Ελένη
Κασσωτάκη. “Η ανασκαφή είναι έργο των αρχαιοολόγων. Εσείς μπορείτε να πιέσετε για
να επισπεύσετε τη διαδικασία”, παρότρυνε
τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η κ. Κασ-
σωτάκη μίλησε για τις σκέψεις που εκκολάπτονται, αυτήν την περίοδο, να υπάρξει μια
σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, όπως ένα
ετήσιο φεστιβάλ, με σκοπό να μάθουν τα
παιδιά τι εστί αρχαίο θέατρο. “Θα δίνεται η
δυνατότητα στα παιδιά να ανεβάζουν θεατρικές
παραστάσεις, να σκηνοθετούν και να αντλούν
πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο”. Ένθερμη
υποστηρίκτρια του κλεισίματος της οδού Σαλαμίνας (Αρχαίου θεάτρου) επανέλαβε τον
θετικό αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του τόπου.
Τέλος, η πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ Μαρία
Μίχα, δίχως να κρύβει τη συγκίνησή της, σημείωσε ότι η συμπλήρωση των έξι χρόνων τιμήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαρίστησε
την τοπική κοινωνία για το ενδιαφέρον που
έδειξε αγκαλιάζοντας την προσπάθεια ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου και μίλησε με
τα καλύτερα λόγια για τη συνδρομή και τη
βοήθεια του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ προσφέροντας στον κ. Μπένο το σκίτσο του λαϊκόύ
ζωγράφου Χρήστου Τσαβά, για το αρχαίο θέατρο, με προσωπική αφιέρωση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των εργασιών των παιδιών, τα
οποία συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις
τους για το αρχαίο θέατρο και ετοιμάζονται
για την επόμενη εκδήλωση στα τέλη Απριλίου,
οπότε θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες
τους.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Φεβρουάριος 2013
15
Ο ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Ο ΦΟΙΒΟΣ ΕΚΟΨΕ ΠΙΤΤΑ
Με επιτυχία διεξήχθησαν την Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2013 οι
εξετάσεις αλλαγής
ζώνης από την
Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό για
τους αθλητές
του ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ στο ανατολικό
κλειστό γήπεδο του
Ολυμπιακού Χωριού.
Γονείς και φίλοι θαύμασαν τις προσπάθειες των μικρών αθλητών που στο τέλος επιβραβεύθηκαν με την απονομή των νέων τους ζωνών. Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο
στα παιδιά!
Με μεγάλη συμμετοχή
και επιτυχία έκοψε την
Πρωτοχρονιάτικη του πίττα,
το Σαββάτο 2 Φεβρουαρίου, το Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιακού
Χωριού Φοίβος σε
χοροεσπερίδα που
διοργάνωσε σε κοσμική ταβέρνα στην
Πάρνηθα. Στην κοπή της
πίττας αφού έγινε μνεία στις δραστηριότητες των παιδιών στα έξι Ολυμπιακά Αθλήματα
που διατηρεί το σωματείο, τιμήθηκαν για την συμβολή τους στην προαγωγή του αθλητισμού φίλοι του Σωματείου και διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και αθλητές του
σωματείου για τις διακρίσεις τους. Η βραδιά βέβαια κύλησε με πολύ χορό κέφι και
γλέντι αθλητικό! Καλή Χρονιά!
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Στις 19 Γενάρη, το απόγευμα του Σαββάτου, το Πνευματικό κέντρο
Θρακομακεδόνων γέμισε από παιδιά, εφήβους, νεολαία, γονείς, φίλους
και συμπολίτες μας, που ήρθαν προκειμένου να παρακολουθήσουν την
ημερίδα υγείας που συνοδευόταν από όμορφες θεματικές χορογραφίες
των αθλητριών της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων!
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Ολυμπιάδα Θρακ/νων και τους
Εθελοντές Αχαρνών-Θρακ/νων με σκοπό την ιατρική ενημέρωση στα
θέματα υγεία - διατροφή - άθληση.
Το πρώτο καλωσόρισμα έγινε από την Χρύσα Τσαφαντάκη, πρόεδρο
της Ολυμπιάδας, στην συνέχεια η Ολυμπία Δραγούνη έκανε ένα σύντομο
χαιρετισμό και
έδωσε το λόγο
στον Νίκο Σιδηρόπουλο, επικεφαλή των Εθελοντών, ο οποίος
μας παρουσίασε
ένα βιντεάκι με
τη πλούσια δράση τους!
Τις σπουδαιότερες ευχές για
τη νέα χρονιά,
όπως αγάπη, φιλία, υγεία, ευεξία,
ελπίδα, δύναμη,
χαρά μας τις
έδωσαν οι αθλήτριες των «Γαζέλων» μέσα από 3
θεματικές χορογραφίες.
Οι ομιλήτριες
της ημερίδας
ήταν: η Ευθυμία
Παναγιώταρου,
παιδίατρος, θέμα
πιστοποιητικά
υγείας παιδιών, η
Ράνια Σιττά, γενική ιατρός, θέμα
παχυσαρκία αθλητισμός και η Βασιλική Μπελίτση, επισκέπτρια υγείας, MSc στην προαγωγή και αγωγή υγείας, θέμα διατροφή.
Στην διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν ακόμα 8 πολύ ξεχωριστές
χορογραφίες με διαφορετικά στυλ από τις αθλήτριες της «Dream team»
και των «Αστεριών»! Έτσι η βραδιά είχε τα πάντα, ενημέρωση, θέαμα,
χαρά, πολλά χειροκροτήματα και κυρίως ήταν μία ακόμα ενωτική γιορτή
με επίκεντρο τα παιδιά και στόχο την βελτίωση της υγείας και ζωής μας!!!
Ευχαριστούμε τον βουλευτή κ. Βασίλη Οικονόμου, τον αντιδήμαρχο κ.
Γιάννη Κατσανδρή, τον πρόεδρο του Π.Κ.Θ. κ. Λάμπρο Πλατυπόδη, την κ.
Φωτεινή Κουλούρη, τον κ. Ευάγγελο Φιλίππου, την κ. Μαρία Κατσιγιάννη,
το Δ.Σ., τις εφόρους της Ολυμπιάδας και όλους όσους μας τίμησαν με την
παρουσία τους στην ημερίδα μας!
Μ
ια ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά εκτυλίχθηκε στο κλειστό γήπεδο του συλλόγου Α.Σ.Ο.Χ. “Αθηνά” στο Ολυμπιακό
Χωριό. Εκεί ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
2013 έκοψε την ετήσια πίτα του για τη
νέα χρονιά. Τεράστια ονόματα, μεγάλοι
αθλητές παρευρέθηκαν στην εκδήλωση
κάνοντας το γεγονός ακόμα πιο φωτεινό.
Η βραδιά ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς
του προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων
Ολυμπιονικών, Δημοσθένη Ταμπάκου, ο
οποίος τόνισε τη σημασία
του αθλητισμού για την παιδεία αλλά και την υγεία της
χώρας. Στη συνέχεια το λόγο
πήρε η Γενική Γραμματέας
του συλλόγου ολυμπιονικών,
Εύη Μωραϊτίδου, η οποία
στάθηκε στη ανάγκη να μείνουν τα νεαρά παιδιά κοντά
στον αθλητισμό, ώστε να συνεχίσει αυτός να αποτελεί
βασικό πυλώνα της χώρας
και τα επόμενα χρόνια. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του
Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ» Ανδρέας
Πετράκης ευχαρίστησε τους Έλληνες
Ολυμπιονίκες για την θετική ανταπόκριση
του Συλλόγου να μοιραστεί αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση με τους κατοίκους και
την νεολαία του Ολυμπιακού Χωριού καθώς αποτελούν υγιή πρότυπα γι αυτή.
Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι βραβεύσεις
της βραδιάς. Ο πρώτος που βραβεύτηκε,
ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, για
τη βοήθεια που παρείχε σχετικά με τη
διαμονή των αθλητών στο Λονδίνο στους
τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες. Στη
συνέχεια εκτυλίχθηκε μία από τις σημαντικότερες και πιο συγκινητικές στιγμές
της εκδήλωσης. Ο μοναδικός επιζών του
υποβρυχίου “Παπανικολής”, κ. Νίκος Τασιάκος, παρέλαβε τιμητική διάκριση από
τον Ολυμπιονίκη, κ. Γιώργο Ρουμπάνη. Ο
98 χρονών σήμερα Νίκος Τασιάκος ακμαιότατος, διηγήθηκε «στιγμιότυπα» από
τη ζωή του που όλοι άκουσαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Τη συγκίνηση και τη σημασία
του γεγονότος επιβεβαίωσε το παρατεταμένο και ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα
του κοινού. Η βραδιά συνεχίστηκε με τη
βράβευση όλων των Ελλήνων Ολυμπιονι-
κών του Λονδίνου, με το κλειστό γήπεδο
να γεμίζει από αστέρες του Ελληνικού
αθλητισμού. Το χώρο της ελληνικής υδατοσφαίρισης, εκπροσώπησαν ο Γιώργος
Αφρουδάκης, ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου
και ο Νίκος Δεληγιάννης, οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον πρώην αρχηγό της
εθνικής, Γιώργο Μαυρωτά, για την εν
γένει προσφορά τους στον ελληνικό υγρό
στίβο. Θυμίζουμε πως οι τρεις αθλητές,
ανακοίνωσαν μετά το τέλος των αγώνων
την απόφαση τους να αποσυρθούν από
την εθνική ομάδα. Παρούσες στην εκδήλωση ήταν και οι δύο αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης, η Δέσποινα Σολωμού και η Ευαγγελία Πλατανιώτη, οι
οποίες βραβεύθηκαν για την 8η θέση που
κατέλαβαν στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου.
Το παρών στο σημαντικό αυτό γεγονός
έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Πύρρος Δήμας,
ο Γιώργος Σιγάλας, η Τατιάνα Καββαδία
καθώς και άλλα μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητικού στερεώματος. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης επιδείξεις από την ομάδα της
ρυθμικής γυμναστικής του αθλητικού σωματείου “Αθηνά”, υπό τις οδηγίες της Εύας
Χριστοδούλου, προπονήτριας και χάλκινης
Ολυμπιονίκου του Σίδνευ, καθώς και επίδειξη ενός αγώνα ελεύθερης πάλης υπό
της οδηγίες της 4ης Ολυμπιονίκου στους
αγώνες της Αθήνας, Βούλας Ζυγούρη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον καθιερωμένο αγιασμό και την κοπή της
πίτας, με τους παρευρισκομένους να αποχωρούν ιδιαίτερα χαρούμενοι, συγκινημένοι από μια βραδιά αναμνήσεων και αισιοδοξίας για το μέλλον.
Iβίσκου 100 Μενίδι (απέναντι από τη LINEA STROM) www.hatzinikolaou.gr
Τηλ. 210-24 62 049 210-24 66 887 Fax: 210-24 62 869