close

Enter

Log in using OpenID

2013./2014.

embedDownload
 Popis naslova ožujak završnih radova 2013./2014.
po mentorima U dokumentu se nalazi popis nastavnika koji mogu obnašati dužnost mentora pri izradi završnog rada i ponuđeni (radni) naslovi završnih radova za studente zračnog smjera. SMJER ZRAČNI Upute za prijavu teme završnog rada Obaveze studenta/pristupnika: 1. Studenti koji u ak. godini 2013./2014. imaju upisan završni rad a ispunjavanju sljedeće uvjete: • Nisu prijavili temu u ak. godini 2012./2013. a imali su upisan završni rad ili • U ak. godini 2013./2014. nemaju upisnih kolegija koje trebaju slušati u ljetnom semestru (osim završnog rada), a u zimskom semestru imaju najviše 2 kolegija koje trebaju slušati, odabiru jednu od ponuđenih tema u ovom dokumentu. 2. Student može predložiti mentoru i svoju temu. 3. Za mentora može biti odabran samo jedan od nastavnika navedenih u ovom dokumentu, 4. Student se s odabranom temom ili temom po svom prijedlogu javlja nastavniku (potencijalnom mentoru), 5. Student zajedno s mentorom dogovara teze za odabranu temu rada i popunjava obrazac Zamolba za pristupanje izradbi završnog rada (http://www.fpz.hr/index.asp?izbID=32 ), 6. Teme će biti raspoložive do 15. studenog 2013., nakon tog datuma studenti više neće moći prijavljivati teme do termina prijave u ljetnom semestru (mjesec ožujak). 7. Popunjeni i potpisan obrazac od pristupnika i mentora, pristupnik predaje u studentsku službu Fakulteta najkasnije 15. studenog 2013. 8. Student je dužan kontinuirano izvještavati o napretku izradbe završnog rada i to minimalno 2 puta prije predavanja konačne verzije (ne uključujući dogovor oko naslova i teza završnog rada) 9. Student je dužan kod izradbe završnog rada koristiti upute za izradbu završnog rada dostupne na (http://www.fpz.hr/index.asp?izbID=32 ) Obveze nastavnika-­‐mentora: 1. nastavnik može prihvatiti maksimalno 10 studenata koje će voditi kroz proces izradbe završnog rada uključujući broj prijava od akademske godine 2012./2013. 2. nastavnik-­‐mentor obrazac Prijave šalje na adresu završ[email protected], 3. nastavnik treba u procesu izradbe zahtijevati od studenta kontinuirano izvještavanje o napretku izradbe završnog rada, 4. nastavnik-­‐mentor je dužan evidentirati faze u procesu izradbe završnog rada na obrascu dostupnom na http://www.fpz.hr/index.asp?izbID=32, koji student uvijek donosi sa sobom, a nastavnik mu potpisuje određeni korak u napretku. Ostala pravila su definirana u Pravilniku o završnim i diplomskim ispitima koji je dostupan na stranici Fakulteta http://www.fpz.unizg.hr/DatotekeFPZ/Pravilnik_o_zavrsnim_i_diplomskim_ispitima_8_4_20
11.pdf 1 Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: Smjer: Zračni promet mr. sc. Miroslav Borković e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova Predmet: 1.
Analiza gornjeg zračnog prostora u funkciji povećanja kapaciteta 2.
Razvoj općeg zrakoplovstva u Hrvatskoj 3.
Procedure prijevoza živih životinja 4.
Globalni sustav satelitske navigacije 5.
Eurocontrol i projekt Jedinstveno europsko nebo 6.
Analiza strategije razvoja zračnog prometa u Europi 7.
Ljudski čimbenici u ATM sustavu 8. Zaštita zračne luke 9. Prijevoz opasnih i eksplozivnih tvari 10. Analiza izvanrednih situacija i nezakonitog djelovanja u zračnoj luci 11. Utjecaj zaštite od buke u zračnoj luci 12. Zaštita zrakoplova 13. Analiza i procjena slabih točaka zaštite na zračnoj luci 14. Izrada plana za krizne situacije 15. Protupožarna zaštita na zrakoplovima
16. Sumnjivi zabranjeni i opasni predmeti, materije i supstance 17. Procedura pretraživanja ( pretresa ) ručne prtljage Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Zaštita u zračnom prometu Prof. dr. sc. Eduard Missoni e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova 18. Medicinski uvjeti licenciranja zrakoplovnog osoblja 19. Ljudski čimbenici u zračnom prometu Predmet: Prometna medicina Prometna medicina 2 Ime i prezime nastavnika: Doc. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova: Naslovi završnih radova 20. Tržište roba u zračnom prometu Republike Hrvatske 21. Financiranje razvoja infrastrukture zračnog prometa 22. Porterova strategija niskih troškova niskotarifnih zračnih prijevoznika 23. Uloga zračnog prometa u turizmu 24. Cjenovna politike u zračnom prometu Predmet: Ekonomika prometa Ekonomika prometa Ekonomika prometa Ekonomika prometa Ekonomika prometa mr. sc. Igor Štimac e-­‐mail [email protected]­‐airport.hr Naslovi završnih radova Predmet: 25. Postupci s opasnom robom u pri uravnoteženju i opterećenju zrakoplova 26. Računalni sustavi za uravnoteženje i opterećenje zrakoplova Osnove teorije leta Osnove teorije leta Ana Šimecki, dipl. ing. e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova 27. Utjecaj izgradnje novog terminala Zračne luke Zagreb na razvoj zračnog prometa u Hrvatskoj 28. Valorizacija povezivosti zračnih luka sa matičnim gradovima u RH Predmet: Infrastruktura zračnog prometa I Infrastruktura zračnog prometa I Prof. dr. sc. Sanja Steiner e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova 29. Korelacija mehanizacije krila i performansi zrakoplova 30. Inovativna rješenja u aerodinamici zrakoplova 31. Programska podrška izračuna u aerodinamike i mehanike leta zrakoplova 32. Tehnologijske inovacije u zrakoplovnoj konstrukciji 33. Sustavi za hiperpotisak zrakoplova i kvaliteta letenja 34. Sustavi upozoravanja u zrakoplovima Predmet: Osnove teorije leta Osnove teorije leta Osnove teorije leta Zrakoplovna prijevozna sredstva 1 Zrakoplovna prijevozna sredstva 1 Zrakoplovna prijevozna sredstva 1 Doc. dr. sc. Andrija Vidović e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova Predmet: 35. Aerodinamička svojstva aeroprofila za povećane brzine leta 36. Utjecaj oblika krila na aerodinamička svojstva zrakoplova 37. Materijali u zrakoplovnoj konstrukciji 38. Metodologija projektiranja zrakoplovne konstrukcije 39. Nova tehnološka rješenja konstrukcije krila zrakoplova Osnove tehnike zračnog prometa Osnove tehnike zračnog prometa Osnove tehnike zračnog prometa Zrakoplovna prijevozna sredstva 1 Zrakoplovna prijevozna sredstva 1 Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: 3 Ime i prezime nastavnika: Prof. dr.sc. Stanislav Pavlin e-­‐mail [email protected] Naslovi završnih radova: Naslovi završnih radova 40. Označavanje manevarske površine zračne luke 41. Proširenja voznih staza u krivinama u zračnoj luci 42. Analiza staza za vožnju u hrvatskim zračnim lukama 43. Sigurnosne površine kraja uzletno-­‐sletne staze na hrvatskim aerodromima Predmet: Infrastruktura zračnog prometa I Infrastruktura zračnog prometa I Infrastruktura zračnog prometa I Infrastruktura zračnog prometa I Prof. dr. sc. Ivan Markežić e-­‐mail Naslovi završnih radova: Naslovi završnih radova 44. Razvoj europskog satelitskog navigacijskog sustava Galileo 45. Sustavi za poboljšanje značajki globalnog satelitskog pozicijskog sustava 46. Analiza točnosti satelitskog pozicijskog sustava 47. Struktura sustava komunikacija, navigacije i nadzora zračnog prometa Ime i prezime nastavnika: Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: mr.sc. Ružica Škurla Babić e-­‐mail Naslovi završnih radova 48. Parametri planiranja potrošnje goriva u zračnom prijevozu 49. IATA InBag program 50. Prekapacitiranost zrakoplova 51. IATA ULD regulativa 52. IATA LOS standardi 53. Prihvat i otprema posebnih vrsta prtljage 54. Prihvat i otprema posebnih kategorija putnika [email protected] Predmet: Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustav Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustav Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustav Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustav [email protected] Predmet: Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Osnove tehnologije zračnog prometa, Tehnologija zračnog prometa I Tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage, Tenologija zračnog prometa I Tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage, Tenologija zračnog prometa I Tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage, Tenologija zračnog prometa I 4 Ime i prezime nastavnika: Prof. dr.sc. Jasna Golubić e-­‐mail Naslovi završnih radova: Naslovi završnih radova 55. Utjecaj emisija ispušnih plinova zrakoplovnih motora na okoliš 56. Ekološki aspekti razvoja zračnog prometa Predmet: Ekologija u prometu Ekologija u prometu 57. Utjecaj buke mlaznih zrakoplova na okoliš i mjere prevencije Ekologija u prometu 58. Certifikacija zračnih luka s ekološkog aspekta Ekologija u prometu 59. Analiza primjene alternativna goriva u zračnom prometu 60. Utjecaj izgradnje zračne luke na stanje okoliša 61. Metode i načini smanjenja buke turboventilatorskih motora 62. Utjecaj ekoloških normi na razvoj mlaznih motora 63. Zakonske i tehničke mjere za smanjenje emisija štetnih plinova u zračnom prometu 64. Zakonske i tehničke mjere za smanjenje buke u zračnom prometu Ekologija u prometu Ekologija u prometu Ekologija u prometu Ekologija u prometu Ekologija u prometu Ekologija u prometu [email protected] 5 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content