συνημμένο αρχείο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ.
Το Πλοίο – οι Θησαυροί – ο Μηχανισμός»
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
…Τριάντα οργυιές κάτω από τη θάλασσα», στο πλαίσιο της Περιοδικής
Έκθεσης «ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ. Το Πλοίο – οι Θησαυροί – ο
Μηχανισμός»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Δ΄ και Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των παιδιών με τον αρχαιολογικό
πλούτο του βυθού και ειδικότερα με τους θησαυρούς του Ναυαγίου των
Αντικυθήρων, καθώς και την επιστήμη της Ενάλιας Αρχαιολογίας.
Μία από τις κύριες επιδιώξεις είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία
του εντοπισμού του Ναυαγίου, του οποίου η μερική ανέλκυση αποτελεί την πρώτη
μεγάλη ενάλια έρευνα παγκοσμίως. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στο Μηχανισμό των
Αντικυθήρων, το σπουδαιότερο εύρημα του Ναυαγίου.
Παράλληλα, τα παιδιά θα ταξιδέψουν νοητά στον 1ο αιώνα π.Χ. και θα
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις κοινωνικές τάξεις της ρωμαϊκής κοινωνίας, τον
πολιτισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου της ύστερης
ελληνιστικής εποχής και της δημοκρατικής περιόδου της Ρώμης.
Τέλος, οι μικροί επισκέπτες θα ανακαλύψουν πτυχές της ζωής πάνω στα
αρχαία εμπορικά πλοία και θα γνωρίσουν τον οξυπύθμενο αμφορέα, τον κατεξοχήν
τύπο εμπορικού αγγείου της αρχαιότητας.
Ο αριθμός των μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25. Το
πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο 2013 έως και τον Δεκέμβριο
2013.
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
…Τριάντα οργυιές κάτω από τη θάλασσα», στο πλαίσιο της Περιοδικής
Έκθεσης «ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ. Το Πλοίο – οι Θησαυροί – ο
Μηχανισμός»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της A΄ και B΄ Γυμνασίου.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των παιδιών με τον αρχαιολογικό
πλούτο του βυθού και ειδικότερα με τους θησαυρούς του Ναυαγίου των
Αντικυθήρων, καθώς και την επιστήμη της Ενάλιας Αρχαιολογίας.
Μία από τις κύριες επιδιώξεις είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία
του εντοπισμού του Ναυαγίου, του οποίου η μερική ανέλκυση αποτελεί την πρώτη
μεγάλη ενάλια έρευνα παγκοσμίως. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στο Μηχανισμό των
Αντικυθήρων, το σπουδαιότερο εύρημα του Ναυαγίου.
Παράλληλα, τα παιδιά θα ταξιδέψουν νοητά στον 1ο αιώνα π.Χ. και θα
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις κοινωνικές τάξεις της ρωμαϊκής κοινωνίας, τον
πολιτισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου της ύστερης
ελληνιστικής εποχής και της δημοκρατικής περιόδου της Ρώμης.
Τέλος, οι μικροί επισκέπτες θα ανακαλύψουν πτυχές της ζωής πάνω στα
αρχαία εμπορικά πλοία και θα γνωρίσουν τον οξυπύθμενο αμφορέα, τον κατεξοχήν
τύπο εμπορικού αγγείου της αρχαιότητας.
Ο αριθμός των μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25. Το πρόγραμμα θα
πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο 2013 έως και τον Δεκέμβριο 2013.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΑΜ www.namuseum.gr
Α. Έχει αναρτηθεί σε μορφή pdf στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου www.namuseum.gr εκπαιδευτικό φυλλάδιο για μαθητές
Στ΄ τάξης Δημοτικού καθώς και για μαθητές Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, σχετικό με την
περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Το Ναυάγιο των
Αντικυθήρων. Το πλοίο, οι θησαυροί, ο Μηχανισμός ».
Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τις οργανωμένες
επισκέψεις των σχολείων καθώς και τους μεμονωμένους μαθητές στην κατανόηση
των βασικών ενοτήτων της έκθεσης:
• Ιστορικό της ανέλκυσης του ναυαγίου (η αυγή της ενάλιας αρχαιολογίας)
•Πορεία και φορτίο του αρχαίου πλοίου
• Λειτουργία του πρώτου υπολογιστή της αρχαιότητας, του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων.
Β. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού
των Αντικυθήρων».
Είναι μόνιμα αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου www.namuseum.gr η διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Τα
Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».
Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών και τα καλεί να
ερευνήσουν τα μυστήρια του Μηχανισμού, μέσα από 4 αποστολές διαφορετικών
επιστημονικών ειδικοτήτων: του αρχαιολόγου, του επιγραφικού, του μηχανικού και του
ιστορικού των επιστημών. Η αποστολή των παιδιών είναι να απαντήσουν στα 3 βασικά
ερωτήματα που έχουν απασχολήσει διαχρονικά όλους τους ερευνητές:
Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός;
Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;
Πότε από ποιον και πού κατασκευάστηκε;
Για τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε
διαγωνισμό με έπαθλα.