Ίλιον, 30 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 16171 Προς τις σχολικές

;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΙΛΙΟΥ
Ίλιον, 30 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 16171
-------
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αχιλλέως και Χασιάς 123
Τ.Κ. – ΠΟΛΗ: 13122 - ΙΛΙΟΝ
Email : [email protected]
Τηλέφωνο: 210-2690215, 210-2690834
ΦΑΞ : 210-2613152
Πληροφορίες: Παναγιώτα Π. Οικονομάκου
Προς τις σχολικές μονάδες
Ιλίου και Καματερού
ΘΕΜΑ: «Λειτουργίες Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ιλίου»
Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥΠ) Ιλίου
προσφέρει υπηρεσίες ατομικής Συμβουλευτικής στους χώρους του (Ισόγειο 5ου ΣΕΚ Ιλίου, Αχιλλέως
και Χασιάς 123, 13122 Ίλιον), διοργανώνει ημερίδες ευαισθητοποίησης για τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών/τριών και επιμορφωτικά σεμινάρια - εργαστήρια για τους/τις
καθηγητές/τριες. Τα στελέχη του Κέντρου ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για τις μεταβολές
στο σύστημα εκπαίδευσης, αναλαμβάνουν τη σύνθεση ενημερωτικού υλικού με τη μορφή
παρουσιάσεων ή φυλλαδίων και υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή
προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών εργαλείων Σ.Ε.Π. εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Συντονίζουν
την εκπόνηση και εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υλοποιούν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους που αποσκοπούν στην ενίσχυση και
ενδυνάμωση των μαθητών/τριών για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας.
Στο πλαίσιο της ατομικής Συμβουλευτικής παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ψυχομετρικών
εργαλείων (τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με σκοπό τη διευκόλυνση των
μαθητών/τριών στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Τα ψυχομετρικά
εργαλεία έχουν πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου και περιλαμβάνουν τεστ
ενδιαφερόντων, αυτεπάρκειας, λήψης απόφασης, αξιών, κ.α.
Τα τεστ Επαγγελματικού
Προσανατολισμού χορηγούνται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες δωρεάν.
Για τον προγραμματισμό συνάντησης για ατομική Συμβουλευτική ή για κάθε διευκρίνιση που
αφορά στις λειτουργίες του Κέντρου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π.
Ιλίου κ. Παναγιώτα Οικονομάκου στα τηλέφωνα: 210-2690215 και 210-2690834.
O Διευθυντής Εκπαίδευσης
(T.Y.Σ)
Γεώργιος Ζαφειρακίδης
Η Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Ιλίου
(Τ.Υ.)
Παναγιώτα Π. Οικονομάκου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
Αιγάλεω, 23 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 13236
Προς:
α. το τμήμα Α΄ΣΕΠ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ
β. την Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
γ. τις σχολικές μονάδες
των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης,
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
ΚΕ.ΣΥΠ ΙΛΙΟΥ
----ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αχιλλέως και Χασιάς 123
Τ.Κ. – ΠΟΛΗ: 13122 - ΙΛΙΟΝ
Email : [email protected]
Τηλέφωνο: 210-2690215, 210-2690834
ΦΑΞ : 210-2613152
Πληροφορίες: Π. Οικονομάκου
Χρ. Κουβέλη
Θέμα: «Ωράριο και Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας ΚΕ.ΣΥΠ Ιλίου»
Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥΠ) Ιλίου στεγάζεται στο 5ο ΣΕΚ Ιλίου (Αχιλλέως και Χασιάς 123, 13123, Ίλιον). Λειτουργεί
καθημερινά από τις 8.15 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εξαιρουμένων των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και των επίσημων αργιών. Εξυπηρετεί μαθητές/τριες, γονείς
και νέους/ες έως 25 ετών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Με την Φ.43/14229/1-10-12 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής Υπεύθυνες ΚΕ.ΣΥΠ Ιλίου ορίστηκαν: α. η ΠΕ10 καθηγήτρια κ.
Παναγιώτα Οικονομάκου και β. η ΠΕ05 καθηγήτρια κ. Χρυσούλα Κουβέλη.
Οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΚΕ.ΣΥΠ Ιλίου κατανέμονται στις Υπεύθυνες του Κέντρου ως εξής:
Σχολικές Μονάδες Δήμων
Ιλίου, Καματερού
Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων
Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥΠ
Παναγιώτα Οικονομάκου
Χρυσούλα Κουβέλη
Σύμφωνα με την 92984/Γ7/10-8-12 Υ.Α και το 128799/Γ7/19-10-12 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., το ωράριο λειτουργίας του ΚΕ.ΣΥΠ Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-13 είναι το
ακόλουθο:
Κωδικός
ΚΕ.ΣΥΠ
273
ΚΕΣΥΠ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Πρωί
Από
08.15
Έως
14.00
Σχόλια
Π.Οικονομάκου
Από
08.15
Έως
14.00
Σχόλια
Χρ. Κουβέλη
Από
08.15
Έως
14.00
Σχόλια
Χρ. Κουβέλη
Από
08.15
Έως
14.00
Σχόλια
Χρ. Κουβέλη
Από
08.15
Έως
14.00
Σχόλια
Π.Οικονομάκου
Απόγευμα
11.00
17.00
Χρ. Κουβέλη
11.00
17.00
Π.Οικονομάκου
11.00
17.00
Π.Οικονομάκου
11.00
17.00
Π.Οικονομάκου
11.00
17.00
Χρ. Κουβέλη
Ιλίου
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
(Τ.Υ.Σ.)
Γεώργιος Ζαφειρακίδης
Οι Υπεύθυνες του ΚΕ.ΣΥΠ Ιλίου
Παναγιώτα Οικονομάκου (Τ.Υ.)
Χρυσούλα Κουβέλη (Τ.Υ.)