οροι συμμετοχης στηνπροωθητικη ενεργεια (διαγωνισμος)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
AUSSIE Beauty and the Beat
H εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.»
(Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, τηλ. 2108764000), εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια»,
διοργανώνει
προωθητική
ενέργεια
στον
διαδικτυακό
τόπο
https://www.facebook.com/Aussie.Greece , (εφεξής
«ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους.
Η εταιρεία «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου
74, Μαρούσι, τηλ.
211 0194705) έχει αναλάβει το διαχειριστικό
μέρος του διαγωνισμού
ως Τεχνικός Σύμβουλος.
1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής.
Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος
όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Σε περίπτωση καταγραφής συμμετοχής
ανηλίκου, η συμμετοχή θα ακυρώνεται και ο
νικητής δεν θα δικαιούται να παραλάβει το δώρο.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και
του Τεχνικού Συμβούλου, οι σύζυγοι και οι
συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄)
βαθμού.
2. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το χρονικό διάστημα από την 15η Μαΐου 2014 ώρα
00.00.01 έως και την 16η Ιουνίου 2014 ώρα
24.00.00.
3. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό
θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο ,
να επιλέξουν την επιλογή «Μου αρέσει» ή «Like», η
οποία ευρίσκεται στην αρχή του διαδικτυακού
τόπου και να συμφωνήσουν στην αίτηση
αδειοδότησης του Facebook για την παροχή
προσωπικών
πληροφοριών
(ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση
ηλεκτρονικής
επικοινωνίας).
Στη
συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πατήσει
το κουμπί «Βάλε το δικό σου τραγούδι». Για να
μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει στον
Διαγωνισμό θα πρέπει να πρώτα να συμπληρώσει
την φόρμα εγγραφής με τα ακόλουθα στοιχεία :
Όνομα, Επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο. Με την ορθή
συμπλήρωση όλων των στοιχείων και πεδίων της
φόρμας εγγραφής ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να
πάρει μέρος στον Διαγωνισμό και να εισάγει στην
το δικό του τραγούδι μέσω της ειδικά
σχεδιασμένης εφαρμογής. Η ειδικά σχεδιασμένη
εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία
Spotify και μέσω του μηχανισμού έρευνας της
υπηρεσίας Spotify – να επιλέξει ένα μουσικό
κομμάτι ή καλλιτέχνη και να το προσθέσει στην
ειδική λίστα που θα έχει δημιουργηθεί με την
ονομασία «Aussie party playlist». Ολοκληρώνοντας
την διαδικασία αυτή, κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά
μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση που θα διεξαχθεί
για τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης, κάθε
ενδιαφερόμενος
αποκτά
μία
(1)
επιπλέον
συμμετοχή
στην
κλήρωση
εφόσον
κάνει
κοινοποίηση «share» της εφαρμογής. Κάθε
ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετάσχει στον
Διαγωνισμό κάνοντας χρήση όλων των προφίλ/
λογαριασμών που πιθανόν να διαθέτει στο
facebook, δικαιούται όμως να κερδίσει ένα (1)
δώρο μόνον.
Για να είναι έγκυρη μία συμμετοχή, θα πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να έχει ακολουθήσει απαρέγκλιτα
όλα τα προαναφερθέντα βήματα.
Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει
οποιονδήποτε
συμμετέχοντα
του
οποίου
η
συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες
όρους.
Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει
την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσουν
την
αποστολή
στοιχείων
ταυτότητας
και
επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου
να προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται
αγορά
οποιουδήποτε
προϊόντος
της
Διοργανώτριας.
4. Δώρα
Τριακόσιες (300) ηλεκτρονικής προσκλήσεις για
δύο άτομα για το μυστικό πάρτι του σαμπουάν
AUSSIE που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε
ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί στους
νικητές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail.
Χίλιες (1000) συσκευασίες Aussie 3 Minute Miracle.
Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν
μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα ή άλλα πράγματα.
5. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών
Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από
τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των
εγκύρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά την
διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας
«47
Purity
Street»
(Μαραθωνοδρόμου
74,
Μαρούσι), στις 19 Ιουνίου 2014, με χρήση ειδικού
ηλεκτρονικού
λογισμικού
που
αποκλείει
πιθανότητα
ανθρώπινης
παρέμβασης
και
εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πρώτα οι
τριακόσιοι (300) Νικητές που θα κερδίσουν από
μια ηλεκτρονική πρόσκληση για δύο (2) άτομα για
το μυστικό πάρτι του σαμπουάν AUSSIE που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε ημερομηνία και
τόπο που θα ανακοινωθεί στους νικητές μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail, καθώς και
τριάντα (30) επιλαχόντες για την περίπτωση που
κάποια συμμετοχή ακυρωθεί διότι δεν πληροί τους
παρόντες όρους ή δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με κάποιον Νικητή ή αυτός δεν
αποδεχθεί το Δώρο.
Στην συνέχεια θα κληρωθούν οι χίλιοι (1000)
νικητές που κερδίζουν από μια συσκευασία Aussie
3 Minute Miracle καθώς και εκατό (100) επιλαχόντες για την περίπτωση που κάποια συμμετοχή
ακυρωθεί διότι δεν πληροί τους παρόντες όρους ή
δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον
Νικητή ή αυτός δεν αποδεχθεί το Δώρο.
Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στις 20 Ιουνίου 2014
από
την
ιστοσελίδα
https://www.facebook.com/Aussie.Greece.
6. Παράδοση των Δώρων
Η εταιρεία «HILL & KNOWLTON Hellas» (Ξενίας 5,
Κηφισιά,
e-mail
επικοινωνίας
[email protected]θα
ενημερώσει
τους τυχερούς, με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει ή μέσω
τηλεφώνου, θα δώσει πληροφορίες για το μυστικό
πάρτι Σε περίπτωση που δεν επαληθευθεί η
εγκυρότητα της συμμετοχής κάποιου από τους
τυχερούς ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία
μαζί του ή αυτός δεν αποδεχθεί το δώρο εντός
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της
κληρώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο
τυχερός χάνει το δώρο του.
Επισημαίνεται ότι για την είσοδο στο μυστικό
πάρτι του σαμπουάν AUSSIE απαιτείται η επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου
εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η
ταυτοπροσωπία και η ηλικία του Νικητή.
Οι νικητές των χιλιών (1000) Aussie 3 Minute
Miracle θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου ή e-mail,
και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των
Δώρων τους από την ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Μ.Ε.Π.Ε, e- mail επικοινωνίας [email protected] Για
την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου
εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η
ταυτοπροσωπία. H αποστολή των δώρων θα
πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Σε
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία
με κάποιον από τους τυχερούς ή δεν επαληθευθεί η
εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία της κληρώσεως, η
συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το
δώρο του.
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του
Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο και
ο δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια
περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.
7. Ευθύνη
7.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει
πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με
δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια & ο
Τεχνικός Σύμβουλος δεν αναλαμβάνουν καμία
υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου
ή
την
παροχή
διευκολύνσεων
σε
κάθε
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο
του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους
λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και
τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές
του
Διαγωνισμού.
Περαιτέρω,
η
Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των
άνω αιτιών.
7.2.
Οι
συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν
και
αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός
είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά
λόγω
προβλημάτων
του
διαδικτύου.
Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα
και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή
διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην
οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον
έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη ή απώλειας
συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή
δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την
διάρκεια του Διαγωνισμού.
7.3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την
ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν
επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας
συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης
πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να
ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να
μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή,
ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά
του επί του σχετικού Δώρου.
7.4.
Οι
συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν
και
αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους
ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους
συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται
και η Διοργανώτρια, οι αξιωματούχοι, διευθυντές,
υπάλληλοι
και
προστηθέντες
αυτής
δεν
προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και
παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την
ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του
περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι
συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και
ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία
τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.
7.5. Οι
συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν
και
αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία
σχέση έχει με το νομικό πρόσωπο που
διαχειρίζεται
το
Facebook
και
ο
παρών
Διαγωνισμός δεν χορηγείται από το Facebook,
ούτε υποστηρίζεται από αυτό, ούτε έχει
οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Σε κάθε περίπτωση,
παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση
κατά του Facebook που απορρέει από τη
συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
7.6. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται
ότι η εκ μέρους τους χρήση της υπηρεσίας Spotify
θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
χρήσης αυτής. Οι όροι ευρίσκονται αναρτημένοι
στην ιστοσελίδα www.spotify.com/gr/ legal/enduser-agreement.
7.7. Οι
συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν
και
αποδέχονται ότι το μυστικό πάρτι του σαμπουάν
AUSSIE θα γίνει στην Αθήνα, σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί λίγες μόνον ημέρες προηγουμένως.
Κατά συνέπεια, η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Νικητής
δεν θα έχει την δυνατότητα να ταξιδεύσει στην
Αθήνα ή/ και να παραστεί στο πάρτι την
καθορισμένη
ημέρα,
λόγω
ανειλημμένων
υποχρεώσεών του ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου
λόγου.
Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και
αποδέχονται ότι η προσέλευση και συμμετοχή στο
πάρτι γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη
και έξοδα.
Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και
ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή
βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Νικητής κατά
την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε
με το Δώρο και δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την
εκτέλεση υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε
σχέση με το εν λόγω Δώρο.
Η υποχρέωση και η ευθύνη της εξαντλείται με την
παράδοση της πρόσκλησης για το μυστικό πάρτι
του σαμπουάν AUSSIE.
8. Προσωπικά Δεδομένα
Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι θα δημιουργήσει
αρχείο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, τα οποία θα
συλλέξει από τους ίδιους σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 3 ανωτέρω, με
σκοπό την ανακήρυξη των νικητών, την
δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων
ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Η
επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι'
αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια
την Διοργανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου,
που θα διορίσει αυτή.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν
ρητώς και συναινούν στην τήρηση αρχείου κατά
τα προαναφερόμενα.
Το
συγκεκριμένο
αρχείο
θα
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διαφημιστικού
υλικού, δειγμάτων προϊόντων, ενημερωτικού
υλικού και κουπονιών αγοράς προϊόντων της
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Μ.Ε.Π.Ε, μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παράσχει τη σχετική συναίνεσή
τους προς τούτο.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των
συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 2472/1997 όπως ισχύει και
τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν
οποτεδήποτε
και
χωρίς
επιβάρυνση
στην
επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των
στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά
τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
9. Δημοσιότητα
9.1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν
τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην
Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού
και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του
internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει
οποιοδήποτε σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο,
περιλαμβανομένου
του
ονόματος
και
της
φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω
του οποίου έγινε η συμμετοχή των Νικητών, η δε
συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
9.2. Οι
συμμετέχοντες
στον
Διαγωνισμό
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι στον χώρο της
εκδήλωσης του μυστικού πάρτι του σαμπουάν
AUSSIE θα υπάρχει φωτογράφος και θα γίνεται
βιντεοσκόπηση. Οι Νικητές του Διαγωνισμού που
θα παρευρεθούν στο μυστικό πάρτι παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην
Διοργανώτρια να χρησιμοποιήσει βίντεο και
φωτογραφίες που θα ληφθούν κατά την εκδήλωση
και στα οποία θα έχει αποτυπωθεί η εικόνα τους,
για λόγους διαφήμισης και προώθησης με
οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο
από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς
προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς
οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή
αξίωση από μέρους τους.
10. Λοιποί Όροι
10.1Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα
μεταβάλει
τoυς
Όρoυς
Συμμετοχής
στον
Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της.
Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα
https://
www.facebook.com/Aussie.Greece.
και θα είναι
δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες.
Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει
αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει
τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
10.2. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον
Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να
επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
47puritystreet.com.10.3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από
το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
10.4. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν
αναρτηθεί
στον
διαδικτυακό
τόπο
https://www.facebook.com/Aussie.Greece.
Επίσης, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο
Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210
3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται
να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.
10.5. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό
εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει
τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους
αποδέχεται πλήρως.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την
συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση
ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.