στα δημοτικά τέλη

Eλασσόνα
Kωδικός 4251
H EK¢O™H
THΣ EΛAΣΣONAΣ
Aν δεν
μάθουμε να
αγαπάμε δεν
θα αλλάξουμε
τον κόσμο
EB∆OMA∆IAIA EΦHMEPI∆A EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ•E-MAIL: [email protected] • ETOΣ 14ο AP. ΦYΛ. 660 • ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012•EYPΩ 1
2012 ΈΤΟΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
1912: ΕΛΑΣΣΟΝΑ- ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ. (ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ 1821). 2012: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
Αναλυτικά στις σελίδες 6, 7
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ – Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΧΘΕΣ
ΒΡΟΥΝ ΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ανισότητα
στα δημοτικά τέλη
ΣΑ «∆ΑΜΟΚΛΕΙΟΣ» ΕΠΙΚΡΕΜΑΤΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΡΥΟ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ …
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 9
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ...
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑΝΤΖΕΣ
Μυστήριο με το νερό
ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 3
ΜΟΛΙΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛ.ΤΑ...
Του άρπαξαν τη σύνταξη
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙ Δ.Σ. ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ
CMYK
Όπως λένε μια
φωτογραφία αξίζει
όσο χίλιες λέξεις
Κι εμείς λέμε ναι, είναι έτσι. Αυτά που βλέπετε στη
φωτογραφία είναι παιδιά μας που αν μη τι άλλο κινδυνεύουν από τραυματισμό στον χώρο που κινούνται
πίσω από το σχολείο τους και είναι εγκαταλελειμμένα
τα υλικά που φαίνονται και φυσικά τα χορτάρια που
σε περιπτώσεις είναι ψηλότερα κι από τα παδιά. Όσοι
έχουν την ευθύνη ας πράξουν το αυτονόητο.
ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 8
ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΗΡΩ∆Η ΟΙ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ –
ΒΡΟΥΤΣΗΣ - ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Από τη σφαγή των νηπίων
της Βηθλεέμ στη σφαγή
των πολυτέκνων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 9
Κι όμως μας ψεκάζουν
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 12
2
2
2 •Σελίδα
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
Ÿ,ÙÈ
ÎÈ
ÎÈ fi,ÙÈ
fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
Á›ÓÂÙ·È...
Κομματοκρατία…
Θα το αφήσουμε;
Η διαπίστωση είναι κοινή. Υπάρχει πρόβλημα
και η κατάσταση είναι κρίσιμη. Σ αυτό
συμφωνούμε όλοι, και ο πιο δύστροπος
έχει πεισθεί ότι σε εξέλιξη είναι ένας
πρωτοφανής οικονομικός πόλεμος οι
συνέπειες του οποίου είναι τρομακτικές.
Άνθρωποι αυτοκτονούν γιατί δεν αντέχουν
την εξαθλίωση και την ταπείνωση,
εκατομμύρια χάνουν την εργασία τους, την
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη χάνουν
τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια τους, κι όλα αυτά
συμβαίνουν σε ένα κόσμο που ο πλούτος
υπάρχει, δεν χάθηκε ξαφνικά ως δια μαγείας,
δεν εξαυλώθηκε, κι ούτε οι…εξωγήινοι
τον μετέφεραν στον Αρη. Η γη που είναι η
τροφός όλων των υλικών αγαθών παρά την
ασέβεια μας, απέναντι της, συνεχίζει να μας
τροφοδοτεί με όλα της τα αγαθά. Τότε γιατί
οι λαοί μαστίζονται από την φτώχεια και
την πείνα; Η απάντηση είναι περισσότερο
απλή απ όσο υποθέτει ο καθένας, η αιτία
είναι μια και μοναδική, είναι η φιλαργυρία
και η απληστία το ακόρεστο πάθος για
κατάκτηση πλούτου και δύναμης, κι αυτό
είναι ανθρώπινο εφεύρημα. Σα τέτοιο λοιπόν
έχουμε τη δυνατότητα, εμείς οι άνθρωποι,
αυτό το εφεύρημα να το εκμηδενίσουμε. Η
επιλογή είναι μονόδρομος σε διαφορετική
περίπτωση η απληστία θα συνεχίσει να
κατασπαράζει τις ανθρώπινες σάρκες ενώ οι
στρατιές, που την υπηρετούν θα πληθαίνουν
όπως και οι μπούρδες και κάθε λογής
ινστιτούτα και οργανισμόί που σκαρφίζονται
για να κρατούν εν υπνώσει τους λαούς… Θα
το αφήσουμε;
Γ Ν Ω Μ Ε Σ
Ανατροπή της βάρβαρης και καταστροφικής πολιτικής
της Τρόϊκας. Αλληλεγγύη μεταξύ των νεόπτωχων που
πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας, αγώνας και αξιοπρέπεια πάνω απ’ όλα.
H EK¢O™H
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Αν οι νεότερες γενιές…δεν
πάσαν ύβριν, εκτεθείμένοι, πάλιν
είχαν κρατηθεί στραβές (καδεν κατορθούμεν να πληρώνωμεν
τάργηση της διδασκαλίας των
ολοσχερώς τα κατ έτος εξογκούαρχαίων ελληνικών και η…απομενα ημών λύτρα, αναγκαζόμενοι
κοπή από την καθαρεύουσα), θα
να δανειζόμεθα ακαταπαύστως
μπορούσαν να διαβάσουν και να
(…). Η επιστήμη υποδεικνύει τας
καταλάβουν τι σημαίνει αυτό που
οικονομίας ως την μόνη σωτηρίας
αποκαλείται σήμερα «δημόσιος
οδού (δια να αποφύγωμεν την
βίος της χώρας» και γιατί πάμε στο
χρεωκοπίαν). Προς ταύτην όμως
Γράφει
γκρεμό. Παραχωρούμε το λόγο
ουδείς πολιτευόμενος τολμά να
ο Αγησίλαος τραπή, όχι εξ ελλείψεως πατριωστον Εμμανουήλ Ροίδη (Λόγιος
Σαπουνάς
και Συγγραφέας από τη Σύρο),
τισμού, αλλά διότι καλώς γνωρίζει
και όσοι γονείς θυμούνται ακόμα την κα- ότι αδύνατον είναι να προχωρήση επ αυτής,
θαρεύουσα, που διδάχθηκαν, ας κάνουν… χωρίς να προσκρούση ανα παν βήμα εις
τη μετάφραση στα αγγλόγλωσσα παιδιά συμφέροντα προσωπικά, άτινα θέλουσιν
τους. «Αν υπήρχε λεξικό της νεοελληνικής ορθωθή κατ αυτού ως έχιδναι φαρμακεραί,
γλώσσης, νομίζομεν ο ορισμός της λέξεως των οποίων επατήθη η ουρά»…
«κόμμα» ήθελεν είναι ο ακόλουθος: «ομάς
Τι διαφορετικό θα έγραφε ο Ροίδης αν
ανθρώπων ειδότων να αναγιγνώσκωσι και ζούσε σήμερα; Ταπεινή μας άποψη είναι
ανορθογράφώσιν, οίτινες ενούμενοι υπο πως, το πολίτευμα της Ελλάδας δεν είναι
έναν οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να ανα- δημοκρατία, είναι κατ εξακολούθησιν
βιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την κομματοκρατία. Στον Ελλαδικό δημόσιο
έδραν του πρωθυπουργού, ινα παράσχη βίο δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, μα
αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκαπτωσι». απολύτως τίποτα, που να αντιπροσωπεύει
«Ο ελληνικός λαός αναλίσκει τον χρόνον του κοινωνικές δυνάμεις ακομμάτιστες, ανθρώεις αγόνους συζητήσεις περι κομμάτων και πινη ποιότητα ανυπότακτη στις κομματικές
κομματαρχών και άπαν το χρήμα του δα- συντεχνίες.
πανά εις συντήρισιν κοπαδίου κομματικών
Σύγκλητοι πανεπιστημίων, συνελεύσεις
κηφήνων, χάριν των οποίων στέργει την πανεπιστημιακών τμημάτων, διοικητικά
πενίαν, την κακοπραγίαν, την ασημότητα συμβούλια συνδικάτων επιστημονικών συλκαι τους εμπαιγμούς του κόσμου όλου». «Το λόγων, επιμελητηρίων, σχολικοί σύλλογοι
δε όντως λυπηρόν είναι ότι και υποτασσό- διδασκόντων, αναπαράγουν, κατά κανόνα,
μενοι εις πάσαν ταπείνωσιν και κακουχίαν, την εικόνα και…φτιαξιά του Κοινοβουλίου.
στέργοντες να μένωμεν άοπλοι και εις Μπορεί η οργή των πολιτών, η αηδία τους
για την ανικανότητα και αφιλοπατρία των
κομματικών συντεχνιών να είναι εκρηκτική,
αλλά δυστυχώς το πολίτευμα της χώρας
μας, παραμένει ολοκληρωτικού χαρακτήρα…κομματοκρατία. Φόβος και τρόμος
των «στηριγμάτων» αυτού του…βρωμερού
συστήματος, είναι να φανεί η ανιδιοτέλεια,
η φιλοπατρία, η ποιότητα…για το «χειρισμό» των κοινών. Η κομματοκρατία, όπως
και κάθε «δικτατορία», βολεύεται με τις
μετριότητες.
Τους «ξεχωριστούς» που καταφέρνουν να
«τρυπώνουν» στα κόμματά τους… εξαφανίζουν. Ακόμη, στην Ελλάδα είναι θεσμικά
καταργημένη η αξιολογική κρίση όσων,
«ανεβαίνουν» στην κορυφή των κρατικών
αξιωμάτων. Άρα και ο…καθαρότερος να
έχει φτάσει ψηλά, προυποθέτει οπωσδήποτε να έχει φιλήσει ποδιές κομματικής
μαγαρισιάς…Λογικό είναι, πως σε τέτοια
φιλήματα…ξεχωρίζουν οι «τενεκέδες». Ταπεινή μας γνώμη είναι πως: Η δημοκρατία
δεν είναι συνταγή, είναι άθλημα, και οι επιδόσεις στο άθλημα, σαφέστατα εξαρτώνται
από το..μυαλό του καθενός. Τριάντα οκτώ
χρόνια περίπου, η κομματοκρατία «κοίμισε»
την Ελλαδική κοινωνία με την ευχάριστη
ψευδαίσθηση πως: δημοκρατία είναι να
ζεις όμορφα με δανεικά. Να μην παράγεις
τίποτα, μόνο να ζητάς…καλύτερη ζωή. Ο
Εμμανουήλ Ροίδης, έλεγε: «Το πονηρότερον αλλά το μάλα εξαπατώμενον εξ όλων
των ζώων της γης είναι ο Έλλην». Εμείς…
τι λέμε;
Εκδήλωση από το Επιμελητήριο Λάρισας
Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση στις 11/12/2012
και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα του
2ου ορόφου του Επιμελητηρίου
(Παπακυριαζή 44), με ομιλητή τον κ.
Λιακόπουλο Ευστάθιο, διακεκριμένο
σύμβουλο επιχειρήσεων, και θέμα:
«Ελληνικό Τραπεζικό ΣύστημαΑντιμετώπιση προβλημάτων σε περίοδο κρίσης».
Η εκδήλωση θα έχει τα παρακάτω
θεματικά πεδία:
1. Οι συνέπειες της κρίσεως στο
Τραπεζικό σύστημα.
2. Η ευθύνη του για την τρέχουσα
κρίση.
3. Ο τρόπος αντίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών
τους.
4. Οι στρεβλώσεις που διαμορφώθηκαν στην αγορά προ κρίσεως και μετά
από αυτήν.
5. Η ανά-κεφαλαιοποίηση του Τραπεζικού συστήματος.
6. Αναζήτηση του τρόπου λειτουργίας του Τραπεζικού συστήματος στην
νέα εποχή.
7. Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις
από τη νέα δομή και μορφή λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
8. Τρόποι ∆ιαχείρισης Τραπεζικών
Σχέσεων.
9. Τρόποι προσαρμογής της οικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων
στα νέα δεδομένα.
10. Πώς πρέπει να προσαρμοστούν
οι επιχειρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας.
Ελλείψεις και τομείς εσωτερικής βελτίωσης: Οργάνωση-ΟργανόγραμμαΠαραγωγικότητα-ΚαινοτομίαΟικονομική διεύθυνση.
Θα ακολουθήσει ελεύθερος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, χωρίς
χρονικό περιορισμό.
H EK¢O™H
Θέμα: ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Ô‡ÁÂÙ·È...
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
TΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
I∆PYTHΣ - I∆IOKTHTHΣ
BAΛΛAΣ AΠOΣTOΛOΣ
EK∆OTHΣ
BAΛΛAΣ AΠOΣTOΛOΣ
THΛEΦΩNA:
Tηλ.: 24930- 25360 fax: 29552
• κιν.:6980- 567856 what’s up •
ΣYN∆POMEΣ ETHΣIEΣ
I∆IΩTEΣ: 50 EYPΩ
OPΓANIΣMOI: 100 EYPΩ
EΞΩTEPIKO: 200 EYPΩ
∆ιεύθυνση Γραφείων: ∆ραχμής 3
(πεζόδρομος) EΛAΣΣONA- T.K. 40200
Για τις συνδρoμές απoστείλατε:
Bάλλας Aπόστoλoς - EΛAΣΣONA
Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι είτε γραμμένα είτε επιμελημένα από τον Εκδότη
Eπικoινωνήστε μαζί μας στo e-mail: [email protected]
Eνυπόγραφα κείμενα εκφράζoυν τις απόψεις τoυ γράφoντoς
Xειρόγραφα κείμενα δεν επιστρέφoνται. Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας
Η δράση, αλλά και κείμενα υπογράφει ο
ίδιος ο Ν. Μιχαλολιάκος αποκαλύπτουν ότι
στα βάθη της Χρυσής Αυγής, πίσω από τη
«βιτρίνα» του εθνικισμού και των «προστατών» της χριστιανικής θρησκείας, βρίσκεται
μια νεοναζιστική ρατσιστική οργάνωση, η
οποία μνημονεύει τον…Ρούντολφ Ες (ναζί)
σαν «ήρωα» και χαρακτηρίζει τον χριστιανισμό ως «σκοταδισμό» 20 αιώνων!! Η ηγεσία
της Χρυσής Αυγής προσπαθεί να κρύψει
το πραγματικό της ιδεολογικό πρόσωπο
πίσω από μάσκες εθνικισμού και χριστιανισμού, προσπαθώντας έτσι να προσελκύσει απελπισμένους Έλληνες πολίτες. Ο
γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής Ν.
Μιχαλολιάκος, ηγετικό στέλεχος της άκρας
δεξιάς της δεκαετίας του ’70 έχει δηλώσει
ότι πιστεύει στην ανωτερότητα της «Άριας
φυλής» (βλ. ναζί) και έχει παραδεχτεί ότι οι
Γερμανοί, κατά τη διάρκεια της κατοχής
διέπραξαν εκτελέσεις στην Ελλάδα απλά
ως «αντίποινα» για τη δράση των Ελλήνων
αντιστασιακών (δηλ έφταιγαν οι Έλληνες).
Μάλιστα, σε κείμενο που δημοσίευσε ο
Μιχαλολιάκος το Μάιο 1987 στο περιοδικό
«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» αναφέρεται στον Χίτλερ ως
τον «μεγάλο άντρα του 20ου αιώνα»!
Επίσης, στο ίδιο άρθρο τον αναφέρει ως
«Μεγάλο Αρχηγό» κλείνοντας μάλιστα το
κείμενο του μες τον ναζιστικό χαιρετισμό
«HELL HITLER”! Το 2005 στην επέτειο
για την νικη των συμμάχων επι των ναζιστών, δημοσιεύτηκε άρθρο σε τεύχος
της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» με τίτλο «Εμείς
δεν γιορτάζουμε τίποτα»! Σε κείμενα του
περιοδικού «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» έγιναν πολλές
φορές αναφορές στον χριστιανισμό, ως
«σκοταδισμός 20 αιώνων». «Ιουδαιοχριστιανισμός», «χριστιανική παρακμή» όλα
αυτά αποκρύπτονται συνειδητά, για να
μην «τσαλακώσουν» την εικόνα της εθνικής
πατριωτικής χριστιανικής οργάνωσης! Τι
σχέση μπορεί να έχει όμως ο Ελληνικός
πατριωτισμός με τον γερμανικό ναζισμό!
Τι σχέση μπορεί να έχει η βία, το μίσος κι
ο ρατσισμός με τον χριστιανισμό!
Ο Χριστός δίδαξε «αγαπάτε αλλήλους».
Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος καταδίκασε την
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! Σε ποιητική συλλογή που
προλογίζει ο Ν. Μιχαλολιάκος, υπάρχουν
τα ποιήματα με τίτλο: «Εωσφορικός
Ύμνος» και «Εξομολόγηση ενός Παγανιστή». Μάλιστα, ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος
έχει υπογράψει στίχους για ανθρωποθυσίες στον Εωσφόρο, έχοντας τη μορφή
του αρχαίου Θεού Πάνά! ∆εν είναι τυχαίο
εξάλλου και το όνομα της οργάνωσης
«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» αναφέρεται στην «Αυγή»
που θα έρθει ο Εωσφόρος να φέρει το
«αστραφτερό σκοτάδι»!
Τι άλλο μένει να ειπωθεί;
ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΕΣ
ΠΗΓΗ:’ΕΘΝΟΣ
33•Σελίδα
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
Σκίτσο του Θανάση Ζαρζώνη
Θεόδωρος Τζιώλας: Λαϊκή
Ÿ,ÙÈ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
Ÿ,ÙÈ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
αξίωση ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ …
Μυστήριο με το νερό
ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟ
ε πρόβλημα για δυνατούς
λύτες έχει καταστεί η
κατάσταση με το νερό
ύδρευσης στην Ελασσόνα. Σε
αγώνα δρόμου έχουν αποδοθεί
οι υπεύθυνοι στη ∆ΕΥΑ.ΕΛ για
την αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε από τον
υπερβολικό αριθμό πολιτών
που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γαστρεντερικό σωλήνα
και γι αυτό ενοχοποιήθηκε η
ποιότητα του παρεχόμενου
νερού. Απανωτές οι λήψεις
δειγμάτων και οι αναλύσεις από
το ΚΕΕΛΠΝΟ τα αποτελέσματα
των οποίων είναι όλα αρνητικά
η δε ποιότητα του νερού από
χημικής άποψης είναι άριστη.
Η διοίκηση της ∆ΕΥΑ.ΕΛ μετά
την πρώτη ανακοίνωση που
καλούσε τον πληθυσμό να
καταναλώνει εμφιαλωμένο
νερό, προχώρησε στη διακοπή
Σ
παροχής νερού από τη «Μάνα»
καθώς εκεί εστιάζεται το πρόβλημα και έθεσε σε λειτουργία
τις γεωτρήσεις για την κάλυψη
των αναγκών, οι λήψεις δειγμάτων συνεχίζονται τόσο από την
πηγή στην υδρομάστευση, όσο
και σε διάφορα σημεία στην
πόλη, Κέντρο Υγείας, Γυμνάσια,
βρύσες κλπ. Σε εξέλιξη είναι και
η γεωλογική έρευνα στην προσπάθεια που καταβάλλεται για
τον εντοπισμό των αιτιών της
μόλυνσης. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η ρύπανση οφείλεται σε ανθρωπογενή
αιτία και πολύ πιθανόν στην
έκχυση και έκπλυση ουσιών
που χρησιμοποιούνταν για τις
ανάγκες των ποιμνιοστάσιων.
Στη συζήτηση που έγινε την
περασμένη εβδομάδα στο ∆ημοτικό συμβούλιο προβληματισμένος ήταν ο Πρόεδρος της
H EK¢O™H
∆ΕΥΑ.ΕΛ κ. Ιωάννης Ράπτης
αλλά και ο ∆ήμαρχος οι οποίοι
δεν έκρυψαν την ανησυχία
τους, και ευχήθηκαν το πρόβλημα να περιορίζεται στην
«Μάνα» και να είναι βακτηριακής προέλευσης διότι εάν τα
πράγματα είναι διαφορετικά
όπως επισήμαναν και οι δυο…
τότε μπαίνουμε στα πολύ δύσκολα… Ανάλογες ήταν και οι
τοποθετήσεις όσων πήραν το
λόγο κι όλοι τόνισαν ότι ανεξάρτητα από το κόστος πρέπει μα
δοθούν απαντήσεις οριστικές.
Σε επικοινωνία της ΕτΕ με τον
διευθυντή της ∆ΕΥΑ.ΕΛ έγινε
γνωστό ότι αύριο Πέμπτη η
υπηρεσία θα έχει περισσότερα
στοιχεία στη διάθεση της, να τα
αξιολογήσει σε συνεργασία με
τους ειδικούς. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το νερό δεν είναι ένα
οποιοδήποτε προιόν ή εμπόρευμα, αλλά αγαθό κρίσιμο
για τη ζωή η όποια προσέγγιση
από οιονδήποτε οφείλεται να
γίνεται με τη δέουσα προσοχή
και σοβαρότητα και να μην
παρασυρόμαστε από φήμες
και δήθεν αυθεντίες που μόμο
πανικό και διάλυση ημιουργούν.
Η διοίκηση της ∆ΕΥΑ.ΕΛ παρά
τα προβλήματα υποστελέχωσης που την ταλανίζουν, σε
ότι αφορά το πρόβλημα που
ανέκυψε, έδρασε καίρια για
τη διαφύλαξη της υγείας των
δημοτών και παράλληλα προέβη σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για τον εντοπισμό
της αιτίας της μόλυνσης, οσονούπω θα ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα. Ας περιμένουμε μέχρι τότε, γιατί πράγματι
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο
να εισερχόμαστε σε … νέους
κόσμους και πρακτικές που θα
μας εξαναγκάσουν να ξεχάσουμε τις εποχές της αθωότητας
και του αυτονόητου, περνώντας
σε ενέργειες άλλου τύπου, ας
κάνουμε υπομονή…
Για το ίδιο θέμα η δημοτική
αρχή επισημαίνει: «Μετά τα
αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, που σημειώθηκαν
τις προηγούμενες μέρες στην
περιοχή μας, ο ∆ήμος Ελασσόνας διερευνά σε συνεργασία
με την ∆ιεύθυνση Υγιεινής
Λάρισας τα ακριβή αίτια και
βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή
για το πόσιμο νερό.
Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, καθώς έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν αυξημένα
κρούσματα γαστρεντερίτιδας
ιδιαίτερα μετά από έντονες
βροχοπτώσεις.
Για το λόγο αυτό ο ∆ήμος
Ελασσόνας και η ∆ιεύθυνση
Υγιεινής παρακολουθούν το
φαινόμενο συστηματικά επιθυμώντας να διερευνήσουν τη
συσχέτιση των βροχοπτώσεων
με την ποιότητα του νερού,
παρόλο που οι αλλεπάλληλες
μέχρι σήμερα αναλύσεις έδειξαν αρνητικά αποτελέσματα.
Επιμένοντας στην περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος και
μέχρι να βρεθεί λύση στο μείζον
αυτό θέμα ο ∆ήμος Ελασσόνας
έθεσε τα νερά των πηγών εκτός
του δικτύου ύδρευσης κατά
τις ημέρες των έντονων βροχοπτώσεων. Γεγονός που θα
επαναλαμβάνεται, όταν απαιτείται, και όταν το νερό εμφανίζει
θολότητα, όπως υποδεικνύει
το ΚΕΕΛΠΝΟ και η ∆ιεύθυνση
Υγιεινής. Μέσα στο χειμώνα
του 2013 αναμένεται να τεθεί
σε λειτουργία η ύδρευση από
τις πηγές του Κεφαλοβρύσου,
καθώς το έργο βρίσκεται σε
εξέλιξη και ολοκληρώνεται
μέσα στους επόμενους μήνες».
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μετατροπή
του ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ σε ενιαίο κόμμα, ζητήσαμε από τον κ.
Τζιώλα Θεόδωρο συντονιστή γραμματέα της οργάνωσης
Ελασσόνας να μας κάνει μια δήλωση .
Η δήλωση έχει ως εξής :
«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προήλθε από παρθενογέννηση .Έρχεται
από μακριά και στοχεύει πολύ μακριά. Κουβαλάει μέσα
του τις καλύτερες παραδόσεις του Ελληνικού και διεθνούς
δημοκρατικού, ριζοσπαστικού και αριστερού κινήματος.
∆εν αντιλαμβάνεται όμως τις ηρωικές παραδόσεις του
αριστερού και πατριωτικού κινήματος ως άβλαβα ,ακίνδυνα
και αραχνιασμένα εικονίσματα που έχουν ανάγκη προσκυνητών σε επετειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
Αντλεί απ’ τη ζωντάνια τους , αναλύει το παρελθόν , φρονιματίζεται από τα λάθη και εφαρμόζει από την παράδοση
ότι καλύτερο μπορεί να ενσωματωθεί στην πολιτική και τη
δράση του. Γι’ αυτό και δεν αντιγράφει κανένα κόμμα .
Η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό φορέα φέρνει
πιο κοντά στο στόχο της πολιτικής ανατροπής του χρεοκοπημένου και διεφθαρμένου τρικομματικού μπλόκ εξουσίας
. Πιο κοντά στη συγκρότηση αριστερής κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα αναλάβει το μεγαλόπνοο έργο της
ανασυγκρότησης της χώρας και της κοινωνικής αλλαγής με
τελικό ορίζοντα τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Το τονίζουμε αυτό ιδιαίτερα. Η ιστορία μας το δίδαξε
κατά τρόπο καταλυτικό και τραγικό, πως ο σοσιαλισμός ή
θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει..
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δειλιάζει μπροστά στην λαϊκή αξίωση να
αναλάβει την ευθύνη για την αναγεννητική πορεία της
χώρας. Επιμένει ευρωπαϊκά και αριστερά, κοινωνικά και
δημοκρατικά , πατριωτικά και διεθνιστικά με προγραμματική
αναζήτηση και ριζοσπαστική δράση.
Σε ότι αφορά την οργάνωσή μας ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την εκλογή εννιαμελούς επιτροπής , τριμελούς
γραμματείας και του συντονιστή γραμματέα.
Μέλημά μας είναι η συγκρότηση μιας ανοικτής , αποτελεσματικής και ευέλικτης οργάνωσης ,ικανής να ανταποκριθεί
πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις των καιρών.
Εδώ πρέπει να τονίσω με έμφαση πως στην οργάνωση
έχουν θέση εκείνοι που δέχονται τις καταστατικές αρχές
του ΣΥΡΙΖΑ και είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για την
υλοποίηση των σκοπών του με εντιμότητα και ανιδιοτέλεια.
Εκείνοι που περιμένουν έτοιμο και στρωμένο τραπέζι δεν
έχουν θέση και θα απογοητευθούν».
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ
(Μιλώντας σε Ρ/Σ)
ΒΡΥΞΕΛΕΣ: ΤΟ ∆ΙΑΡΚΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΣΙΣΥΦΟΥ
Τι έγινε στις Βρυξέλλες; Η χρονική επέκταση αυτού που το 1985
ονόμασα το διαρκές Μαρτύριο του
Σίσυφου. Το επανέλαβα πολλές
φορές σε προφορικό και γραπτό
Λόγο αλλά ακόμη δεν έγινε κατανοητό. Πολύ περισσότερο δεν
έγινε Εθνική πολιτική. Ο Σίσυφος
είναι η χώρα πλην της Κάστας,
αυτή δεν έκανε καμία θυσία. Η
πέτρα είναι το χρέος.
∆υστυχώς ούτε η μεταπολιτευτική δεξιά, ούτε η αριστερά ήξεραν, ούτε ξέρουν την Ελληνική
Μυθολογία για να κατανοήσουν τους συμβολισμούς και τις
προειδοποιήσεις μου. Η δεύτερη μάλιστα θεωρεί Εθνικισμό
το να την γνωρίζεις. ∆εν μιλώ για βαθύτερες αναλύσεις.
Εκεί ήταν πάντοτε όχι απλά μετεξεταστέοι αλλά στάσιμοι.
Θαμπώθηκαν και οι δύο από τα κάλλη, τις προσφορές της
Κίρκης, γράφω στο «Ελληνική Πολιτική Παιδεία». Τελικά στην
αρχαιότητα ακόμη και οι μύθοι κινούνταν στην σφαίρα του
Λόγου. Τώρα είμαστε στην σφαίρα των παραμυθιών, των
δεξιοαριστερών ψαλτών, παραμυθατζήδων, του σκότους.
∆εν ήταν μόνο ο Σημίτης και ο Γιωργάκης και δεν ήταν μόνο
στην πολιτική σφαίρα. Το οριστικό σπάσιμο των δεσμών του
Σίσυφου θα γίνει όταν ως λαός, ως Κοινωνία, ως Οικονομία
και κυρίως ως Πολιτική περάσουμε στο ΦΩΣ.
∆εν χρειάζονται φλυαρίες για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός του δανεισμού. Η πέτρα του χρέους και ο Σίσυφος,
δέστε το χαρακτηριστικό σκίτσο στο βιβλίο, απεικονίζουν
το σύγχρονο μαρτύριο που επέβαλε και κληρονόμησε στην
χώρα, στις νέες γενιές η διευθύνουσα, διευθύνουσα τρόπος
του λέγειν, κάστα.
Ακόμη δεν άκουσα μια αληθινά ειλικρινή συγνώμη από
συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους. Ούτε καν αυτό.
Πολύ περισσότερο, ουσιαστικότερα πράγματα και αλλαγή
κατεύθυνσης. Ρότας που λένε οι ναυτικοί, Σχεδίου.
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012
Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο
Μιχάλη Χαραλαμπίδη
4 •2
Σελίδα
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ÎÈ fi,ÙÈ
Á›ÓÂÙ·È...
ΣΤΟ
∆ΗΜΟ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΩΝ
Tσαριτσάνης- Στεφανoβoύνoυ-Aετoράχης
«Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ»
Αρ.Πρωτ. 135
Τσαριτσάνη 16/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Α.Σ.Ο.Κ. Τσαριτσάνης -ΣτεφανοβούνουΑετοράχης» Η :ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
« σε γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 02/12/2012
και ώρα 10: 00 στο ∆ημοτικό Σχολείο Τσαριτσάνης
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 1843/16-11-2012
Θέμα 1o Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2011 , κατανομή αποτελεσμάτων και απαλλαγή ∆.Σ. από πάσης
ευθύνης Θέμα Εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆.Σ.
Επισήμανση! ! !
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία αυτήν την
ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι
την επόμενη Κυριακή στις 09/12/2012 την ίδια ώρα
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα
Για τον Συν/σμό
Ο Πρόεδρος
Βαρσάμης ∆ημήτριος
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛ. ΚΙΤΣΗΣ
∆ΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ 16.780 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μια μεγάλη εκστρατεία διανομής τροφίμων ξεκίνησε αυτές τις ημέρες και βρίσκεται σε
εξέλιξη στο ∆ήμο Ελασσόνας
μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
και Παιδείας. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη διανομή τροφίμων
που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε
∆ήμο της χώρας, καθώς δικαιούχοι του προγράμματος, που
υλοποιείται μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, είναι 16.780 άτομα
του ∆ήμου Ελασσόνας.
Ο ∆ήμος Ελασσόνας υλοποιεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που
αφορά τη διανομή τροφίμων σε
άτομα, που έχουν πραγματική
ανάγκη, γι’ αυτό και τα κριτήρια
για τη συμμετοχή είναι εισοδηματικά και κοινωνικά.
Πρόκειται για διανομή 5 βασικών ειδών διατροφής, ρύζι,
μακαρόνια, φέτα, ελαιόλαδο
και γραβιέρα. Οι υπηρεσίες
του ∆ήμου και ο Οργανισμός
για δεύτερη συνεχή χρονιά
συμμετέχουν στο πρόγραμμα
του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης καταβάλλοντας
τεράστιες προσπάθειες, τόσο
στην καταγραφή του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων,
που προηγήθηκε, όσο και στη
διανομή των τροφίμων, που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ∆ήμος
Ελασσόνας υλοποιώντας το
πρόγραμμα μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας παρέχει μια σημαντική βοήθεια με
βασικά διατροφικά προϊόντα,
σε συμπολίτες μας με χαμηλό
εισόδημα, που είναι δικαιούχοι
του προγράμματος, σε έναν
μεγάλο αριθμό οικογενειών,
αναλογικά με τον πληθυσμό
του. Ο ∆ήμαρχος Ελασσόνας,
κ. Γιώργος Πασχόπουλος για
το σκοπό αυτό συναντήθηκε
με τους προέδρους των ∆ημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων
του ∆ήμου Ελασσόνας, καθώς
η διανομή των τροφίμων θα
γίνεται σε κάθε ∆ημοτική και
Τοπική Ενότητα μέσω των
τοπικών γραφείων με ευθύνη
των τοπικών συμβουλίων και σε
ημερομηνία που θα ορίζεται και
θα ανακοινώνεται από τον πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο.
« Σε μια περίοδο τόσο δύσκολη για τη χώρα μας, που πολλοί
συμπολίτες μας στερούνται
βασικά ήδη διατροφής, οι
υπηρεσίες του ∆ήμου μας
στέκονται στο πλευρό τους με
κάθε δυνατή βοήθεια που μπο-
ρούν να προσφέρουν», τόνισε
ο ∆ήμαρχος.
«Ο ∆ήμος μας με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
διανομής δωρεάν τροφίμων
προσπαθεί να ανακουφίσει
έστω και στο ελάχιστο την δεινή οικονομική τους κατάσταση.
Για πρώτη φορά στο ∆ήμο μας
θα γίνει διανομή ενός τεράστιο
όγκου τροφίμων, σε σύνολο
περίπου 300 τόνων».
Ήδη, την προηγούμενη
εβδομάδα έγινε η παραλαβή
67.107 κιλών ζυμαρικών, 9.771
κιλών γραβιέρας, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα
και η παραλαβή 91.624 κιλών
ρυζιού, 17.766 κιλών φέτας,
26.726 λίτρων ελαιόλαδου και
επιπλέον ποσότητα ζυμαρικών
( κοφτό μακαρόνι).
Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται η διανομή ζυμαρικών και γραβιέρας στους
οικισμούς της Ελασσόνας και
την επόμενη εβδομάδα θα γίνει
και η διανομή στην πόλη της
Ελασσόνας.
Στηρίζουμε οικογένειες με παιδιά που έχουν ανάγκη
Εκδήλωση Αγάπης και Αλληλεγγύης
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΥ 5
ΤΗΛ. 24930 22272
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα παρουσιάζεται στην Ελασσόνα η “Εκδήλωση
Αγάπης και Αλληλεγγύης” του ∆ικτύου
Περραιβία και του Πολιτιστικού Προξενείου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης
Ελασσόνας, και οι διοργανωτές καλούν το
κοινό να συμμετάσχει στην εκδήλωση, για
να γίνουν αυτές οι γιορτές πιο αισιόδοξες
και φωτεινές για τις οικογένειες με παιδιά
που έχουν πραγματική ανάγκη.
Η πρωτοβουλία αυτή των φορέων έχει
σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα, τα
οποία θα διατεθούν όλα για την αγορά
τροφίμων και φαρμάκων και τα οποία θα
προσφερθούν σε οικογένειες με παιδιά
που χρειάζονται την υποστήριξη και τη
φροντίδα μας.
Όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα των
διοργανωτών, την Πέμπτη 20 ∆εκεμβρίου
και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου
∆ημάρχου Βασ. Φαρμάκη, θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
Παιδική Χορωδία του ∆ήμου Ελασσόνας
υπό τη διεύθυνση του κ. Κων. Μάτη και
τη Μικτή Χορωδία Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση
της κ. Στάσας Τζάλλα. Στην εκδήλωση θα
παρουσιαστεί και ο επετειακός τόμος της
Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας για τα
100 χρόνια Ελευθερίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ημητρίου
Ελασσόνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
είσοδο της αίθουσας Βασίλη Φαρμάκη θα
διατίθενται από τους εθελοντικούς φορείς
κουπόνια αλληλεγγύης των 3,00 ευρώ για
την ενίσχυση της πρωτοβουλίας.
Το ∆ίκτυο Περραιβία και το Πολιτιστικό
Προξενείο καλούν τους κατοίκους της
περιοχής να υποστηρίξουν την “Εκδήλωση
Αγάπης και Αλληλεγγύης” για οικογένειες
με παιδιά που έχουν περισσότερη ανάγκη
και να διαθέσει το ελάχιστο ποσό των
3,00 ευρώ για την αγορά τροφίμων και
φαρμάκων, δίνοντας τη δυνατότητα στις
οικογένειες αυτές να περάσουν τις γιορτές
με υγεία, δύναμη και χαμόγελο.
Συγκίνησε το νέο βιβλίο του γιατρού Νίκου ∆ημάδη
CMYK
H EK¢O™H
Ελασσόνα: Απ τη Belle époque στην παγκοσμιοποίηση
Την Κυριακή 11:30 το πρωί
στην
αίθουσα
θεάτρου»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ» o Σύνδεσμος
Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας και η
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Ελασσόνας
παρουσίασαν το βιβλίο του κ. Νικολάου
∆ημάδη με τίτλο «Η Ελασσόνα απ τη Belle
époque στην εποχή της παγκοσμιοποίησης».
Η παρουσίαση έγινε απ την Ευαγγελία Ράπτου και τον Βασίλη Ζαρζώνη. Τη μουσική
επένδυση της παρουσίασης κάλυψαν με
απόλυτη επιτυχία οι ∆ημήτρης Τσιαβές,
Ευλαμπία Ντούλα και Λάζαρος Μπίσμπας.
Πολλά και άκρως εντυπωσιακά τα όσα
ακούστηκαν απ τη ζωή των Ελασσονιτών,
πριν και μετά το Μεσοπόλεμο, πριν και
μετά τον πόλεμο του 1940, τη Γερμανική
Κατοχή ή την Αντίσταση. Πολλές υπήρξαν
όμως για τους περισσότερους από εμάς
και οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν για τις
δυσχέρειες της καθημερινότητας των παλαιότερων δεκαετιών στην πόλη μας αλλά,
και για την προξενιά, την ενδυμασία τη διασκέδαση ή άλλες πτυχές της Ελασσονίτικης
παράδοσης και συμπεριφοράς πτυχές επι
το πλείστον άγνωστες σε εμάς. Αυτό που
κυριαρχεί στο βιβλίο είναι η ψυχική δύναμη
ενός λαού μέσα από πελώριες δυσκολίες,
όπως τη δίνη και η εμπειρία 2 πολέμων
και ενός εμφυλίου, να σηκώσει κεφάλι να
επιζήσει και να προοδεύσει, να παράξει,
να ευημερήσει. Αυτή την αισιοδοξία μας
μεταφέρει ο συγγραφέας μέσα από τις
σελίδες του τρίτου ως τώρα βιβλίου του,
αισιοδοξία που ίσως μας χαλυβδώσει την
πίστη στον εαυτό μας μπρος στις νέες δυσκολίες που έρχονται. Είναι φυσικά περιττό
ν αναφέρω πόση συγκίνηση σκορπίζουν οι
σελίδες του βιβλίου του κ. ∆ημάδη, ειδικά
σ όσους έλκουν την καταγωγή τους απ
την Ελασσόνα και την επαρχία της. Την
εκδήλωση που παρακολούθησαν, τόσο
οι θρησκευτικές και δημοτικές και λοιπές
τοπικές αρχές, όσο και πλήθος κόσμου,
προλόγησαν ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κ. Αθ.
Ζιώγας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας κ. Αθ.
Καρατόλιας. Σήμερα επέλεξα να μοιραστώ
με τους αναγνώστες της ΈΚ∆ΟΣΗΣ ένα
μικρό απόσπασμα του βιβλίου για την
μετανάστευση. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας
στην σελ 71: Την εποχή εκείνη, κατά τα
έτη 1965,1966 και 1967των μεγάλων μεταναστευτικών κινήσεων, υπηρετούσα ως
Αγροτικός Ιατρός για την εκπλήρωση της
τριετούς υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου,
όπως τότε την αποκαλούσαν, στο ορεινό
Αγροτικό Ιατρείο Καρυάς Ελασσόνος,
χωριό πάνω στον Όλυμπο.
Μεταξύ των άλλων υπηρεσιακών μου
υποχρεώσεων ήταν και η χορήγησις βεβαιώσεως καλής σωματικής και ψυχικής
υγείας και αρτιμέλειας, σε όσους προετίθεντο να μεταναστεύσουν. Η βεβαίωση
αυτή ήταν απαραίτητη για να εγκριθεί η
μετανάστευσή τους. ∆υστυχώς είχα το
θλιβερό προνόμιο να χορηγήσω εκατοντάδες τέτοιες βεβαιώσεις σε κατοίκους των
χωριών Καρυάς, Συκαμινέας και Κρυόβρυσης που υπάγονταν στο Αγροτικό Ιατρείο
Καρυάς. Κάθε Φορά που έβαζα την υπογραφή μου ένοιωθα και ένα σφίξιμο Ψυχής
γιατί ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή συμμετείχα
κι εγώ άθελά μου σε έναν ακόμη αποχωρισμό προσφιλών προσώπων. Για έναν
αποχωρισμό που δεν θα είχε αντάμωση.
Έναν «ζωντανό» θάνατο». Ευχόμενος στο
γιατρό Νίκο ∆ημάδη «Καλή αντάμωση»
στην παρουσίαση του επόμενου βιβλίου
του, κάτι μου λέει πω δεν θ αργήσει και
πολύ, θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια
για την «προίκα» που παραδίδει στην τοπική ιστορία της Ελασσόνας.
Με εκτίμηση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΖΩΝΗΣ
Μέλος συνδέσμου Γραμμάτων
και Τεχνών Θεσσαλίας
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
Μέρος 5ο
5 •Σελίδα
ΜΟΡΦΕΣ ΟΣΙΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ÿ,ÙÈ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (1937-2008)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επιμέλεια
Νταγιάκης Αθανάσιος
Η Εκκλησία της Κορυτσάς
ευγνωμονούσα τον τίμησε με
την παρουσία του π. Βασιλείου
στην κηδεία του. Αλλά και η
εμπερίστατη από τον πόλεμο
γειτονική Εκκλησία της Σερβίας γνώρισε πλούσια την αγάπη
του. Το ενδιαφέρον του αυτό
για την ιεραποστολή δεν ήταν
περιστασιακό. Υπήρξε συνεχές καί αδιάπτωτο.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟ
Το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο είναι η μία όψη της
δραστηριότητάς του. Παράλληλα καλλιεργούσε και
το πνευματικό. Το κήρυγμά
του ήταν χριστοκεντρικό και
εσχατολογικό. Σχεδόν κάθε
φορά αναφερόταν στα έσχα-
τα. «Ἡ ∆ευτέρα Παρουσία»,
έλεγε, «εἶναι τό πιό σημαντικό γεγονός στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος. Πιό σημαντική
ἀπό τήν πρώτη. Θά κριθεῖ ὅλος
ὁ κόσμος, θά βασιλεύσει ὁ
Κύριος, θά παύσει ἡ ἀδικία καί
ἡ ἁμαρτία, θά σβήσει τό κακό
καί ὁ θάνατος, θά δοξασθοῦν
οἱ δίκαιοι καί οἱ ἀγωνιστές…».
Η μαθητεία του κοντά σε
μεγάλα πνευματικά αναστήματα, όπως ο π. Φιλόθεος
Ζερβάκος και οι Πατέρες του
Αγίου Όρους, προοιώνιζε και
τη δική του πνευματική πορεία.
Ζούσε μέσα σε εκούσια πτωχεία, γεμάτος όμως αρετές
και χαρίσματα. «Ὁ Χριστός
μας», έλεγε, «ἦταν ἀνυπόδητος
καί μονοχίτων, ἔτσι πρέπει νά
εἴμαστε καί μεῖς». Ήταν δέ καί
μεγάλος νηστευτής. Σπάνια
μαγείρευε και τη Σαρακοστή
την περνούσε τις περισσότερες φορές με τη θεία Κοινωνία, το αντίδωρο και μερικές
γουλιές αγιασμό και μόνον
όταν ήταν άρρωστος έβραζε
λίγο τσάι. Από τα νεανικά του
ακόμη χρόνια απέφευγε την
ευχαρίστηση που παρέχει η
απόλαυση των υλικών αγαθών.
Στο οικοτροφείο, ως φοιτητής, έριχνε κρυφά στάχτη
στο πιάτο του για να χάνει το
φαγητό τη νοστιμιά του και να
μην αισθάνεται τη γεύση του.
Παρότι στο καλύβι του είχε
μια παλιά ξυλόσομπα δεν την
άναβε. ∆εν χρησιμοποιούσε
θέρμανση ούτε και τις πιο
κρύες νύχτες του χειμώνα. Με
θερμοκρασίες αρκετά κάτω
του μηδενός ζούσε χωρίς
κανένα θερμαντικό σώμα. Το
μόνο θερμαντικό για τον π.
Σεραφείμ ήταν οι πύρινες προσευχές του. Ρούχα καινούργια
και ακριβά του ήταν εντελώς
άγνωστα. Ήλοι τον ήξεραν με
παλιά και τριμμένα ράσα.
Συνεχίζεται
Το κήρυγμα της Κυριακής
9 Δεκεμβρίου 2012.-Ι΄Λουκᾶ.
Μέσα στήν ἁγία Γραφή, ὁ Χριστός
πολλές φορές καί μέ αὐστηρότητα
ἤλεγξε τήν ὑποκρισία τῶν συγχρόνων του Φαρισαίων. Τί ἦταν αὐτό,
πού ὅπως ἀκούσαμε καί στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή, προκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ Χριστοῦ
καί τόν αὐστηρό Του ἔλεγχο γιά τήν
ὑποκρισία; Ἦταν ἡ συμπεριφορά
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς συναγωγῆς, ἡ
ὁποῖα μᾶς ἐπιτρέπει νά προσδιορίσουμε τήν φύση καί τά συμπτώματα τῆς ὑποκρισίας, ὅπως αὐτά
ἐκδηλώνονται στά πλαίσια τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ὁ ἅγιος Μάξιμος
ὁ ὁμολογητής, δίνει ἕναν θαυμάσιο
ὁρισμό γιά τήν ὑποκρισία. «Ὑποκρισία, λέει, εἶναι ἡ προσποίηση φιλίας
ἤ μῖσος πού ἔχει καλυφθεῖ ἐξωτερικά
μέ τό σχῆμα τῆς φιλίας. Ἡ ἐχθρότητα, πού ἐνεργεῖ μέ τό προσωπεῖο τῆς
συμπαθείας. Ἤ φθόνος πού μιμεῖται
τά χαρακτηριστικά τῆς ἀγάπης. Ἤ
βίος, πού δείχνει νά στολίζεται ἀπό
ψεύτικη καί ὄχι πραγματική ἀρετή».
«Ὑποκριτής εἶναι αὐτός, πού στό
θέατρο ὑποδύεται διαφορετικό πρόσωπο. Ἔτσι καί σ’ αὐτήν τήν ζωή,
πολλοί ἐνεργοῦν ὅπως οἱ θεατρίνοι.
Ἄλλα ἔχουν μέσα στήν καρδιά τους
καί ἄλλα δείχνουν ἐξωτερικά πρός
τούς ἀνθρώπους», σημειώνει ἐπίσης
ὁ Μέγας Βασίλειος. Στό σημερινό
εὐαγγέλιο βλέπουμε τό θαῦμα πού
κάνει ὁ Χριστός σέ μία δυστυχισμένη
γυναῖκα, νά προκαλεῖ τόν φθόνο
H EK¢O™H
Επικαιρότητες
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς συναγωγῆς. Ἐνώ
βλέπει μέ τά μάτια του τήν δύναμη
τοῦ Θεοῦ νά θαυματουργεῖ καί νά
θεραπεύει τήν γυναῖκα, ἐκεῖνος ἀγανακτεῖ. Καί τήν ἀγανάκτησή του
αὐτή, δέν τολμᾶ νά τήν ἐκδηλώσει
κατ’ εὐθείαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά τήν διοχετεύει στόν ἁπλό
καί ἀθῶο λαό πού ἦταν συγκεντρωμένος στήν συναγωγή καί ὁ ὁποῖος
δέν εἶχε καμία σχέση μέ τό θαῦμα.
Προσποιεῖται δῆθεν, τήν κατάλυση
τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Ὁ Κύριος
ὅμως βλέπει τόν φθόνο τῆς καρδιᾶς
του, πού προσπαθοῦσε νά κρύψει
κάτω ἀπό τό πρόσχημα τῆς εὐσέβειας, τοῦ σεβασμοῦ τάχα πρός τόν
νόμο τοῦ Θεοῦ, καί τόν ἐλέγχει.
Αὐτό τό παράδειγμα τοῦ ἀρχισυναγώγου, τό συναντοῦμε πολλές φορές
στήν καθημερινότητά μας σέ συνανθρώπους μας, ἀλλά δυστυχῶς τό
κάνουμε καί ‘μεῖς βίωμα καί τρόπο
ζωῆς. Λησμονοῦμε ὅτι ἡ ὑποκρισία
συνιστᾶ βαριά ἀρρώστια τῆς ψυχῆς
καί ἀποτελεῖ συμπεριφορά διαβολική, ἀφού πρῶτος ὁ διάβολος μέσα
στόν παράδεισο ὑποκρίθηκε, «ὄφεως
ὑποκριτής γεγονός». Ὁ ὑποκριτής
δείχνει τόν εὐσεβή καί πιστό ἄνθρωπο, χωρίς στήν πραγματικότητα νά
εἶναι. Ὅ,τι κάνει, ὅ,τι λέει, ὁ τρόπος μέ
τόν ὁποῖο ἐνεργεῖ ἀκόμα καί κινεῖται,
δέν εἶναι ἔκφραση τοῦ περιεχομένου
τῆς καρδιᾶς του ἀλλά μία μάσκα.
Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού γεννᾶ τήν
ὑποκρισία; Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων, ἀλλά ἐπιβεβαιώνοντας καί τήν καθημερινή
πραγματικότητα, αὐτό πού μᾶς
παρωθεῖ νά ὑποκρινώμαστε, εἶναι ὁ
ἐγωϊσμός μας. Ὑποκρινόμενοι τούς
εὐσεβεῖς, τούς νομοταγεῖς στούς
νόμους καί τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, τούς συνεπεῖς στά θρησκευτικά
μας καθήκοντα, πολλές φορές -τίς
περισσότερες ἴσως- ἀποσκοποῦμε
στό νά ἐπιδειχθοῦμε, νά ἐντυπωσιάσουμε, νά μᾶς προσέξουν, νά σχηματίσουν «καλή γνώμη» γιά ‘μᾶς, νά
μᾶς ἐπαινέσουν. Αὐτό ὅμως σέ καμία
περίπτωση δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ
γνήσια χριστιανική ζωή καί ἦθος.
Διότι δέν πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη γιά
τόν Θεό, δέν ἐκπορεύεται ἀπό πραγματικό σεβασμό πρός τό εὐαγγέλιο,
δέν ἀποβλέπει στήν δόξα τοῦ Κυρίου,
ἀλλά στήν ἱκανοποίηση τοῦ πάθους
τῆς κενοδοξίας πού βασανίζει τήν
ψυχή μας καί μᾶς ἐξωθεῖ σέ ὑποκριτική συμπεριφορά.
Ἄς εἴμαστε στή ζωή μας ἔντιμοι καί
εἰλικρινεῖς μέ ἀπροσποίητη συμπεριφορά. Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν
σημερινή εὐαγγελική περικοπή πώς
ὅ,τι κάνουμε πού ἀφορᾶ τόν πνευματικό μας ἀγῶνα, δέν ἐνεργοῦμε
ἔτσι γιατί τό ἀπαιτεῖ κάποιος νόμος,
κάποιο ἔθιμο ἤ κάποια παράδοση,
ἀλλά γιατί τό ὑπαγορεύει ἡ ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ.
Ἀμήν.
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012
Θ.Λειτουργία εἰς ΔΑΜΑΣΙΟΝ.
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
Ἑσπερινός εἰς Ι.Ν. Ἁγ.Σπυρίδωνος
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ.
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012
Θ.Λειτουργία εἰς Ι.Ν. Ἁγ.Σπυρίδωνος
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Φιλόπτωχο Ταμείο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Δημητρίου, τήν Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, καί ὥρα 6 τό
ἀπόγευμα, διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση στήν
αἴθουσα «Φαντασία». Ἡ ἐκδήλωση θά περιλαμβάνει, ἐπίκαιρη
ὁμιλία καί ὀρχηστρικό πρόγραμμα, μέ τήν παρουσία τοῦ μουσικοῦ σχήματος τῆς κ.Λουκίας Βαλάση, (σαντούρι,τραγούδι),
κ.Χαριτίνης Κώττη, (βιολί) καί τοῦ κ.Παντελῆ Ἀγκιστριώτη,
(λαούτο-κιθάρα).
Εἴστε προσκεκλημένοι ὅλοι νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας
τήν ἐκδήλωση. Τά ἔσοδα ἀπό τήν ἐκδήλωση θά διατεθοῦν γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων.
Τιμή εἰσόδου: 5 ευρώ.
Ἐκ τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.
Πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου Τσαριτσάνης
Στις 6 ∆εκεμβρίου εορτή του Αγίου Νικολάου εορτάζει και
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης. Σήμερα
Τετάρτη απόγευμα στις 5 θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία. Αύριο Πέμπτη πρωί 7:30 με 10:30 Όρθρος και πανηγυρική
Θεία Λειτουργία με Θείο Κήρυγμα. Παρακαλείσθε όπως τιμήσετε
με την παρουσία σας την εορτή και πανήγυρη του Ναού.
O Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας
πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση
Με αφορμή τον σημαντικό εορτασμό των «Εισοδείων της
Θεοτόκου» στην Ελασσόνα, στις 20 Νοεμβρίου, ο Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του ∆ήμου
Ελασσόνας πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση στον
αύλιο χώρο του Ιερού Ναού. Μετά από την ευγενική χορηγία
της εταιρίας 3αλφα, που περιλάμβανε το νέο προϊόν πολυσπόρι 3αλφα, μαγειρεύτηκαν με εθελοντική εργασία από τους
υπαλλήλους του Οργανισμού, τρία (3) είδη σούπας (σούπα
τρικολόρε, σούπα βελουτέ και σούπα τουρλού). Με το πέρας
του Εσπερινού οι πιστοί, οι οποίοι ήταν πάνω από 250 άτομα,
γεύτηκαν τα πλούσια νηστίσιμα εδέσματα.
CMYK
Υπερωρίες...
6 •2
Σελίδα
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
2012:100 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ.
Ÿ,ÙÈ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 1912.
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
H EK¢O™H
Επιλογή-Επιμέλεια
Σχόλια –Παρουσίαση
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ
Ιστορικός - Συγγραφέας
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
7 •Σελίδα
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
*
* Tο σωστό όνομα είναι Κωνσταντίνος Κύρκος
Γεώργιος ο Α΄
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆Η
Λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση της Ελασσόνας και συγκεκριμένα
αμέσως μετά τη μάχη του Σαρανταπόρου και την άφιξη του Βασιλιά Γεωργίου στην Ελασσόνα, ο τελευταίος Μητροπολίτης της Τουρκοκρατούμενης
Ελασσόνας Νεόφυτος Ευαγγελίδης,
ταξίδεψε στην Αθήνα, κάτι που επιθυμούσε ιδιαίτερα από χρόνια, αλλά δεν
του το επέτρεπαν οι τουρκικές Αρχές.
Από το Βόλο πήγε με καράβι στη
Χαλκίδα, όπου τον συνάντησε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΝΕΟΝ
ΑΣΤΥ» και είχε την παρακάτω πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του:
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ 16 /11/
1912 σελ. 1 και 4
Αφίκετο ενταύθα εξ Ελασσώνος δια
Βόλου και Χαλκίδος όπου παρέμεινεν
επί τινας ημέρας ο Παν. Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Νεόφυτος Ευαγγελίδης, όστις δια πρώτην φοράν
επισκέπτεται εκ της τέως υποδούλου
Μακεδονίας το παλαιόν ελεύθερον
κράτος.
Εις την Χαλκίδα εύρε την ευκαιρίαν ο νέος Ιεράρχης μας να δώση
δημοσιογραφικήν συνέντευξιν, κατά
την οποίαν αφηγήθη όλας εν γένει
τας εντυπώσεις του εκ της νέας
καταστάσεως.
ΠΟΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ- Ο
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΑ
Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος, κληρικός βαθυτάτης μορφώσεως, κατάγεται εκ Προύσης, εξεπαιδεύθη δε
θεολογικώς εν τη Σχολή της Χάλκης,
της οποίας είναι και διπλωματούχος,
πλήρης δε ενθουσιασμού πατριωτικού και συγκινήσεως αφηγείτο τας
H EK¢O™H
ιεράς στιγμάς της εις Ελασσώνα
εισόδου του Ελληνικού στρατού, του
οποίου την αρχικήν δράσιν ηυτήχησε
να παρακολουθήση ιδίοις όμμασιν
από του εξώστου του εν Τσαριτσάνη
Μητροπολιτικού του μεγάρου.
Είναι τόσον μέγα, είπεν ο Σεβασμιώτατος το συντελεσθέν γεγονός,
ώστε και εγώ και όλοι οι κάτοικοι
της περιφερείας μου δυσκολευόμενοι ακόμη να το πιστεύσωμεν δεν
δυνάμεθα και να αισθανθώμεν την
ανάλογον εξ αυτού του μεγέθους
της χαράς.
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ—Ο
ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΚΡΥΖΩΝ
Η διέλευσις ακολούθως ολοκλήρου
της Β. Οικογενείας εντός τόσο βραχυτάτου διαστήματος εξ Ελασσώνος
ως εν κινηματογράφω προυκάλεσεν
μεγίστην κατάπληξιν. Τόση δε ήτο η
συγκίνησις της Α.Μ. του Βασιλέως,
της Α.Μ. της Βασιλίσσης και όλων
των λοιπών μελών της Β. Οικογενείας, ώστε πολλάκις, ως προσέθηκεν
ο Μητροπολίτης, αντελήφθη ο ίδιος
τον Πρίγκηπα Γεώργιον αδιαλείπτως
δακρύοντα.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ
ΙΕΡΑΡΧΗΣ
Η Α.Μ. η Βασίλισσα φθάσασα εις
Ελασσώνα εφιλοξενήθη παρά τω
Μητροπολίτη εις τον οποίον κατά την
επάνοδόν της εις Βόλον απέστειλεν
εκείθεν το ακόλουθον ευχαριστήριον
τηλεγράφημα:
--« Ευχαριστώ θερμώς τον πρώτον ελευθερωθέντα Μητροπολίτην
Μακεδονίας».
Το ολιγόλογον, αλλά πολλά σημαίνον τούτο τηλεγράφημα ο Σεβασμιώτατος φέρει μεθ’ εαυτού, όπως
το καταθέση εις το Εθνολογικόν
Μουσείον ως ιστορικόν κειμήλιον
, μετ’ αυτού δε θα καταθέση και
το τελευταίον ιδικόν του έγγραφον
προς την εν Ελασσώνι Τουρκικήν
∆ιοίκησιν, προς ήν δεν επρόλαβεν να
περιέλθη τούτο ευρεθέντος κλειστού
του ∆ιοικητηρίου κατόπιν ήττης των
Τούρκων. Το έγγραφον τούτο εκράτησε σφραγισμένον ως ήτο.
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
Η έδρα του Μητροπολίτου είναι η
Τσαριτσάνη, καθαρώς χριστιανικόν
χωρίον, εις την περιφέρειαν δε αυτού
υπάγονται η Ελασσών, η ∆εσκάτη και
έτερα 50 μικρά χωρία. Ολόκληρος η
Περιφέρεια αύτη έχει πλουσιωτάτην
κτηνοτροφίαν και σιτοπαραγωγήν, ειδικώς δε εν Τσαριτσάνη καλλιεργείται
η μεταξοσκωλικοτροφία. Ο αριθμός
των προβάτων της περιφερείας
ανέρχεται εις 400.000, εισέπραττε
δε η Τουρκία δραχ. 12.000 ετησίως.
Εκ των εμβασμάτων άτινα απέστει-
λαν οι μετανάσται της Περιφερείας
Ελασσώνος εισεπράχθησαν τόσα
χρήματα, ώστε ηγοράσθησαν παρά
των κατοίκων τέσσαρα Τουρκικά
χωρία διαφόρων τσιφλικιούχων.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ… ΑΝΕΥ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος επί
διετίαν ήδη ποιμαίνων την Μητρόπολιν Ελασσώνος, ουδέποτε ηδυνήθη
να επισκεφθή την Ελλάδα, καθόσον
ως διεβεβαίωσε, παρ’ όλην την διακαή επιθυμίαν του δεν ηδυνήθη να
πραγματοποιήση ταύτην, διότι απητείτο πάντοτε αίτησις και πρότασις
της Συνόδου προς το Υπουργείον
και άδεια Σουλτανική επιτρέπουσα το ανά την Ελλάδα ταξείδιον,
δεδομένου μάλιστα ότι πολλάκις
απεκλείετο τούτο και εις κληρικούς
έχοντας ανάγκην των Ελληνικών
ιαματικών λουτρών, αντί των οποίων
εις απάντησιν υπεδεικνύοντο αυτοίς
τα Ευρωπαϊκά τοιαύτα.
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΛΙΚΗ
Ο Σεβασμιώτατος δεν παρέλειψε
να εξάρη και την αυταπάρνησιν
της Πριγκηπίσσης Αλίκης, ήτις εκ
των πρώτων εισελθούσα εις την
Ελασσώνα εθεάθη περιτρέχουσα
τας λασπώδεις εκεί οδούς, προς
περίθαλψιν των πρώτων τραυματιών.
ΚΑΙ ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ
Προς τούτοις ανέφερεν ότι μετά
την γενομένην δοξολογίαν επί τη νικηφόρω προελάσει του στρατού μας
παρεκέλεσε την Α.Υ. τον ∆ιάδοχον,
όπως του επιτρέψη και εκπληρώση
και εν θλιβερόν καθήκον, μετά τα
χαροποιά γεγονότα. Και το καθήκον
αυτό ήτο η ταφή των δύο πρώτων
θυμάτων του στρατού μας, ενός
αξιωματικού και ενός οπλίτου, ήτις
και εγένετο εν μέσω βαθυτάτης και
απεριγράπτου συγκινήσεως.
Σημείωση δική μας: Ο πρώτος
αξιωματικός νεκρός ήταν ο Ιωάννης Μαυροδήμος και ο πρώτος
νεκρός στρατιώτης ήταν ο Κων/
νος Μπούκης.
ΑΛΛΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
Εκ της όλης Περιφερείας του ο
Τουρκικός στρατός φεύγων δεν
επρόλαβε να προβή εις κακοποιήσεις πλην τεσσάρων χωρικών, τους
οποίους εφόνευσεν επιστρέφοντας
εκ των αγρών των και μιας γυναικός,
ήτις έπαθεν εκ φόβου.
Και κάτι ακόμη χαρακτηριστικόν
πρόσθεσεν ο Άγιος Ελασσώνος δια
την αυταπάρνησιν και το απέριττον
του ∆ιαδόχου.
Αφηγήθη ότι ο γενναίος στρατηλάτης εκοιμήθη ολόκληρον νύκτα
εις το Χάνι Χατζηγώγου, το οποίον
ήτο σχεδόν ασκεπές και εις τοιαύτην
κατάστασιν ώστε ουδέ ποιμένες
διέμενον.
Αυτά εν ολίγοις υπήρξαν τα μάλλον αξιοσημείωτα γεγονότα εκ της
όλης αφηγήσεως του Πανιερωτάτου, η φυσιογνωμία του οποίου
επρόδιδεν όλον τον κατέχοντα αυτόν
ενθουσιασμόν και κληρικόν εκτάκτου
συνέσεως και βαθείας συναισθήσεως της ιεράς του αποστολής.
8 •2
Σελίδα
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
ΜΟΛΙΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛ.ΤΑ...
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ
fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
ΤουÎÈάρπαξαν
τη σύνταξη
Γράφει ο Κώστας Μπίσμπας
ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ Μ ΑΚΟΥΣ
Κάπουτις, ιδώ κι κάμπουσα χρόνια
τώρα, είχα υπουσχιθεί στουν ιαυτό μ, να
μη ξανακούσου καμιά απ αυτές τς ινημιρουτικές τηλιουπτικές ικπουμπές που
στήνουντι στου «γυαλί» προυσκαλτζμένοι
μι τν ιδιώτητα τουν…ειδήμονουν, ιπι συγκικριμένουν θιμάτουν. Η ως κουμματικοί ικπρώσουποι για να συζητήσν τα φλέγουντα
προυβλήματα τς τρέχουσας κατάστασης
κι συνδιαλιγόμινοι, να ικφέρουν τ γνώμη
τους, διαφουτίζουντας ταυτόχρουνα του
τηλιοπτικό κοινό για τα τουρινά όσου κι για
τα μιλλούμινα. Η ιτία που είχα πάρει αυτή
τν απόφαση ήταν ιπειδής ειχα μπουχτίσει
να ακούου ούλα αυτά τα παπαγαλάκια,
που ινώ παριστάνουν τους δημουσιογράφους που τάχατις αγουνίζουντι για τν
ιλιυθηρία του λόγου κι τς απρόσκουπτης
διακίνησης τουν ιδιών, στν ουσία φκιάνουν
του τιλείους αντίθιτου! Για παράδειγμα,
ινω σι προυσκαλούν να πεις τ γνώμη σ
κι τν άπουψη σ να ικφράσεις, μόλις ου
συντουνιστής καταλάβει πως η απάντηση
η θκης δεν ουντίζει μι τς θκές τ απόψεις,
σι διακόπτει μι ιρουτήσεις ιπι ιρουτήσιουν
κι προυκαλώντας ένα αλλαλούμ στη όλη
συζήτηση αφήνει στ μισιά τν κουβέντα σ
!! Αν αυτό λέιτι..διάλουγους, τύφλα να χει
ου…μουνόλουγους! Βέβια, για να πούμι
κι τν αλήθεια, τι άλλου θα μπουρούσαν
η μπουρούν να φκιάσουν, όταν αυτές
τς ιντουλές, έχν απ τους μιγιστάνις του
κιφαλαίου κι αφιντικά τους καναλάρχις; ∆ιατιταγμένη υπηρισία δεν ικτιλούν; Ύστιρα,
ας μη λησμουνούμι του πόση δύναμη έχν
αυτά τα ρημάδια τα λιλίτσια, ου κοινά λιγόμινους παράς, όταν ξέρουμι πως αρκούν
τριάντα αργύρια στουν πάσας μουρφής κι
κατηγουρίας Ιούδα, που κατά πιρίπτουσι,
άλλουτις προυδίνει τουν… ∆ΑΣΚΑΛΟΥ
Τ άλλουτις αντιστρατεύιτι κι πουλιμάει
αρχές, αξίις κι ιδέις κι άλλουτις…πουλάει
ακόμα κι τν ΜΑΝΑ Τ!! Σάμπους δεν ξέρτι
πως στς μέρις μας η «ΤΕΤΑΡΤΙ ΙΞΟΥΣΙΑ»
έχει υπουτάξει…τς άλλις τρις, που τς έχει
δέσει πισθάγκουνα κι ιλέγχουντας τες,
τς έχει σήκου σήκου, κι κάτσι κάτσι κι ας
χουρεύει στου ταψί σαν τουν αρίτσιου,
βαρώντας τουν νταιρέ στουν ρυθμό που
χαλέβν οι ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΙΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ! Η
μήπους νουμίζτι πως στουν άμοιρου τοπου τς φουκαριάρας, ψουρουκώστινας
έχουμι ∆ΗΜΟΥΚΡΑΤΙΑ, τ στιγμή που κάνει κουμάντου η ΠΛΟΥΤΟΥΚΡΑΤΙΑ, κι ου
λαουτζήκους- κατά τα άλλα…κυρίαρχος
λαός! ∆ιατιλεί υπο καθιστώς ισουτιρικής
κατουχής; Ποιοι αλήθεια μας ξιπούλτσαν;
Ποιοι καταλήστιψαν τουν δημόσιου πλούτου κι δεν άφκαν ταμείου για ταμείου π να
μη του φκιάξαν κόσκινου; Πως φκιάθκαν
οι χτισινοί πιρικεντέδις κι οικουνουμικά
ξιβράκουτοι, σύγχρουνοι…Ουνάσδις; Αν
κι έχν απουκαληφθεί κι έχν κατιγγιλθεί
τόσις κι τόσις κουμπίνις κι λουπουδισές
κι μάλιστα απου προυτουκλασάτους στα
πόστα τς Ιλλαδίτσας που παγκουσμίους
μας έφκιασαν ριζίλι τουν σκυλιών κι μας
καταξιφτίλτσαν είδατι να καθίζει κάποιους
στου σκαμνί να μπαίνει στν ψειρού; Ούλοι
τους τρων, πίνουν κι γλιντουκουπούν κι
τουν άφραγγου τουν φρουλουγούν! Για
ούλα αυτά, άκσατι στα ΜΟΥ ΜΟΥ Ε να
γίνιτι κάποια κουβέντα; Να λοιπόν γιατί
έκλεισα του χαζουκούτι, γιατί σιχάθκα τα
παπαγαλάκια τς απουπληρουφόρησης,
αλλα δυστυχώς, λόγου συστήματους, τς εισπρακτικής φουρουμπηχτικής πουλιτικής,
αν κι δεν γλέπου τηλιόραση, πλιαρώνου
αναγκαστικά θέλου δε θέλου! ΚΡΑΤΟΥΣ…μ
ακούς; ΠΟΥΛΙΤΕΙΑ Μι ΝΙΩΘΣ; Α∆ΙΛΦΟΥΛΙΑ
μ…μι καταλαβαίντι;
CMYK
H EK¢O™H
οκ υπέστη συνταξιούχος όταν αντιλήφθηκε ότι του άρπαξαν την σύνταξη!!!
Ούτε στον χειρότερο εφιάλτη του δεν
θα μπορούσε να…δει συνταξιούχος αυτό που
τους συνέβη την ημέρα που εισέπραττε τα
χρήματα της σύνταξης. Αφού περίμενε υπομονετικά τη σειρά του στα ΕΛ.ΤΑ για να παραλάβει τα χρήματα της σύνταξης στη συνέχεια
θέλησε να πιεί ένα καφεδάκι σε παρακείμενο
Σ
καφενείο. Προφανώς όταν θέλησε να πληρώσει αντιλήφθηκε έντρομος ότι τα χρήματα που
μόλις είχε εισπράξει είχαν κάνει…φτερά.
Το σοκ ήταν διπλό διότι σύμφωνα με άλλους
συνταξιούχους τα χρήματα που…έκαναν
φτερά δεν ήταν δικά του, ανήκαν σε άλλον!!!
∆υστυχώς η σκληρή πραγματικότητα των
κλοπών δεν άργησε να φτάσει και στον μικρόκοσμο μας.
Εάν προσθέσουμε και τις άλλες μεθόδους
και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι κακοποιοί,
τότε γίνεται ίσως αντιληπτό το μέγεθος του
προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία μας.
Η λύση;
Η αστυνομία θα πει κανείς, ίσως, είναι η
μια εκδοχή της αντιμετώπισης, όχι όμως η
ριζοσπαστική που είναι η υπέρβαση των πραγματικών προβλημάτων.
“Αποκαλύπτοντας την Αλληλεγγύη”
Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία έχει
την τιμή να φιλοξενεί στην Ελασσόνα, εκπροσώπους από τους συνεργαζόμενους φορείς
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Europe
for citizens” με τίτλο “Revealing Solidarity”
(Αποκαλύπτοντας την Αλληλεγγύη) για την
παρουσίασή του στο κοινό της πόλης και ειδικότερα στα παιδιά, θέλοντας να αναδείξει την
«αλληλεγγύη» ως βασική αξία της ζωής μας.
Το πρόγραμμα «Αποκαλύπτοντας την Αλληλεγγύη», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του
2011 και συμμετέχουν 16 οργανισμοί από 15
κράτη μέλη της ΕΕ, έρχεται να υπενθυμίσει
και να ανανεώσει τη σημασία των αξιών και
αρχών της αλληλεγγύης τόσο σε ατομικό όσο
και σε κοινωνικό επίπεδο μέσω μιας σειράς
δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των
δραστηριοτήτων, η Λ.Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με
τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Οργανισμό Κοινωνικής Εκπαίδευσης (ECOSE) παρουσιάζουν
την αφηγηματική παράσταση, βασισμένη στο
παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ, ο «ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» . Συμμετέχουν τα παιδιά
της Λαογραφικής – Αρχαιολογικής Εταιρίας
Ελασσόνας, η ηθοποιός Χριστίνα Βράκα. Στη
μουσική επένδυση της παράστασης συμβάλλουν οι ∆ημήτρης Τσιαβές, Ευλαμπία Ντούλα
και Αντώνης Νάτσιος. Η διασκευή και η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της κας Σοφίας
Αθανασιάδου και οι χορογραφίες της Νανάς
Νατσιούλη – Σολωμού. Μια παράσταση από
παιδιά, για τα παιδιά και για όσους αισθάνονται
παιδιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 8 ∆εκεμβρίου 2012 , στην Αίθουσα
Θεάτρου «∆ημάρχου Βασ. Φαρμάκη» με ελεύθερη είσοδο.
Ώρα προσέλευσης: 6.30 μ.μ. – Ώρα: Παράστασης : 7.00 μ.μ.
Μετά την παράσταση θα πραγματοποιηθεί
Χριστουγεννιάτικο Bazaar με όμορφα χριστουγεννιάτικα είδη, που δημιούργησαν μέλη
της ΛΑΕΕ και εργαζόμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας στην ∆ημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση Ελασσόνας. Τα έσοδα
του Bazaar θα δοθούν στο Ειδικό Σχολείο
Γαλανόβρυσης.
Ώρα λειτουργίας Bazaar : 8.30 – 10.00 μ.μ.
Οι εκδηλώσεις, στα πλαίσια της παρουσίασης
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Europe for
citizens” με τίτλο “Revealing Solidarity” (Αποκαλύπτοντας την Αλληλεγγύη), συνεχίζονται
την Κυριακή 9 ∆εκεμβρίου 2012 και ώρα 11.00
το πρωί, στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας,
όπου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα στολιστούνε Χριστουγεννιάτικα δέντρα – προσφορά
του ∆ασαρχείου Ελασσόνας – δημιουργώντας
«Το Παρκάκι των Ευχών». Τα παιδιά σε ένα
δημιουργικό εργαστήρι θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, θα γράψουν ευχές για
όλο τον κόσμο και θα στολίσουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ανοίγοντας με τον πιο όμορφο
τρόπο την γιορτινή περίοδο στην πόλη μας.
Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας καλεί όλους τους φίλους της και τους
ευαισθητοποιημένους πολίτες να στηρίξουν
τις δράσεις του συλλόγου και να «αισθανθούν
ζεστασιά μέσα τους, ενώ έξω κάνει κρύο…»
όπως αναφέρει και ο Όσκαρ Ουάιλντ στον
«Ευτυχισμένο Πρίγκιπα».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΑΚΡΩΝ
Γράφει ο Αλέξης Κωνσταντίνος
∆ικηγόρος
Η επιχειρηματολογία της αστικής προπαγάνδας για τα «δύο άκρα» έχει στόχο πρώτα και
κύρια το χτύπημα του ΚΚΕ και του εργατικούλαίκού κινήματος και αποτελεί προέκταση του
γεωγραφικού, απολίτικου και ταχυδακτυλογραφικού τύπου χαρακτηρισμού των κομμάτων :
∆εξιά Κέντρο-Αριστερά. και επιπρόσθετα, ως
συνέχεια των παραπάνω: Ακρα∆εξιά-Ακρα
Αριστερά. Κάτω από αυτές τις ονομασίες
συγκαλύπτουν την ταξική συγκρότηση της
κοινωνίας και τα αντίστοιχα συμφέροντα που
εκφράζουν τα πολιτικά κόμματα. Και περιορίζουν την συζήτηση και την διαπάλη στο αστικό
πολιτικό σύστημα, ενώ η οικονομική του βάση
( οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής) μένει
στο απυρόβλητο.
Η απόσπαση της πολιτικής από την οικονομία
κυριαρχεί και τα τελευταία τρία χρόνια κατά
τα οποία : Προκειμένου να συγκαλύψουν ότι
η οικονομική κρίση είναι καπιταλιστική και όχι
κρίση χρέους, προκειμένου να συγκαλύψουν
ότι οι οικονομικές κρίσεις βρίσκονται στο ΟΝΑ
του καπιταλισμού, ρίχνουν το ανάθεμα στο
αστικό πολιτικό σύστημα ( κυρίως στην Ν∆
και το -ΠΑ-ΣΟΚ) ,-που είναι διεφθαρμένο και
που πρέπει να εξυγιανθεί. Με αυτόν τον τρόπο
συμπίπτουν εξ αντικειμένου με την την « Χρυσή
Αυγή», που αυτό ακριβώς υποστηρίζει και εκείνη
και ταυτόχρονα προβάλει ως ο Αρχάγγελος
της Κάθαρσης. Βοηθιέται η « Χρυσή Αυγή» να
εμφανίζεται ως αντισυστημικό κόμμα παρά το
γεγονός ότι είναι καραμπινάτος υπερασπιστής
του καπιταλισμού.
Σε αυτήν την θεωρία των δύο άκρων πηγαίνει
περίπατο και μόνο ως αντικομμουνιστή και διαστρεβλωτική πρέπει να κρίνεται, αφού εξισώνει
τον πολιτικό αγώνα της εργατικής τάξης και
των συμμάχων της για τα δικαιώματα της, τον
πολιτικό αγώνα του ΚΚΕ, με τις συμμορίες της
Χρυσής Αυγής και άλλων μηχανισμών, κρατικών
και μή, που έχουν στόχο να τσακίσουν αυτό το
κίνημα. Από την άλλη προβάλλεται από πολιτικά
κόμματα του αστικού και του σοσιαλιστικού και
οπουρτουνιστικού χώρου ( ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.α)
η ανάγκη συσπείρωσης όλων για να προστατευθεί η δημοκρατία από την «Χρυσή
Αυγή» Και γίνεται αυτό βεβαίως έχοντας ως
προαπαιτούμενο την υπεράσπιση της ΕΕ, που
εξισώνει τον φασισμό με τον κομμουνισμό την
υπεράσπιση των μονοπωλιακών ομίλων και των
θεσμών που εξυπηρετούν
σήμερα αυτούς τους ομίλους και που αύριο
αν δεν τους εξυπηρετούν και εφόσον οι τελευταίοι μπορούν, θα τους καταργήσουν, ενισχύοντας κόμματα του τύπου «Χρυσή Αυγή». Οπως
έγινε και στην Γερμανία του μεσοπολέμου.
Η προπαγάνδα για τα δύο άκρα συνδέεται με
την» ∆ημοκρατία της Βαιμάρης» και το τέλος
της που επέφερε η επικράτηση του Χίτλερ.
Αλλά και εδώ ξεχνιούνται σημαντικά γεγονότα.
Πρώτον, ότι την κυβερνητική εξουσία παρεδωσαν στον Χίτλερ τα αστικά κοινοβουλευτικά
κόμματα, με πρώτο και καλύτερο το Σοσιαλδημοκρατικό, το οποίο, αφού πρόδωσε την
εργατική τάξη της Γερμανίας, παίρνοντας στον
Α’ Παγκόσμιο πόλεμο το μέρος της αστικής
τάξης στο όνομα της
υπεράσπισης της» πατρίδας», δηλαδή των
Γερμανών ληστών και των συμμάχων τους,
φρόντισε στην συνέχεια να ηγηθεί του σφαγιασμού εργατών και κομμουνιστών, για να σωθεί
η δημοπκρατία....
∆εύτερον, ότι ο Χίτλερ και το κόμμα του
χρηματοδοτήθηκαν αφειδώς από τα οικονομικά
μεγαθήρια της Γερμανίας ( ΚΡΟΥΠ, ΤΙΣΣΕΝ,
ΦΛΙΚ κ.α) των ΗΠΑ ( ΣΤ ΑΣΝΤ ΑΡΤ ΟIΛ, ΦΟΡΝΤ,
ΝΤΙΠΟΝ κ.α.) Στήριξη δόθηκε και στον Φράγκο
της Ισπανίας, σύμμαχο του Χίτλερ από την»
ΤΕΞΑΣ ΟΙ Λ, ΡΕΝΩ κ.α).
Τρίτον, ότι τον Β’ παγκόσμιο Πόλεμο δεν τον
προκάλεσε η αντίθεση ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά καπιταλιστικά κράτη και τον φασισμό,
αλλά η αντίθεση των κοινοβουλευτικών και μη
κοινοβουλευτικών ιμπεριαλιστικών αξόνων για
το ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής και
των πρώτων υλών.
Επαναλήφθηκε η αιτία που προκάλεσε τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που δεν βρισκόταν
στην εξουσία ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι και ο Φράγκο. ∆υο από τις πολλές υποκρισίες της αστικής
προπαγάνδας είναι οι παρακάτω
Η πρώτη υποκρισία : « Στην δημοκρατία δεν
υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά». Στην
αστική δημοκρατία και γενικά στον καπιταλισμό
υπάρχουν όχι μόνο δύο αλλά εκατόν δύο μέτρα
και σταθμά. Υπάρχουν οι εκμεταλλευτές ιδιο-
κτήτες των μέσων παραγωγής που ξεζουμίζουν
την εργατικά τάξη, ενώ η τελευταία, που παράγει όλον τον πλούτο, φυτοζωεί στην σχετική και
απόλυτη εξαθλίωση, αλλά και όποτε χρειασθεί
γίνεται κρέας στα κανόνια των καπιταλιστών
και της εξουσίας τους. Υπάρχει το αστικό Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται ότι κατοχυρώνει
το δικαίωμα στην
εργασία, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν
εκατομμύρια άνεργοι. Υπάρχει το δικαίωμα να
συνδικαλίζονται οι εργαζόμενοι, αλλά την ίδια
στιγμή κυριαρχεί η τρομοκρατία του κεφαλαιοκράτη να απολύει τουςεργαζόμενους που
συγκροτούν σωματεία ή απεργούν. Υποτίθεται
ακόμα ότι είναι δωρεάν η Παιδεία και η Υγεία,
ωστόσο όποιος ισχυρισθεί κάτι τέτοιο, δικαίως
τον παίρνουν στο ψιλό...
Η δεύτερη υποκρισία «»∆ιαφωνώ με όσα λες,
αλλά υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου το δικαίωμα
να το λες».
Στο συγκεκριμένο οι αστοί προπαγανδιστές
κάνουν ότι ξεχνούν το εξής οφθαλμοφανές :
Μία ιδέα ή μία άποψη ή μία πολιτική στρατηγική,
όποιος την εκφράζει δεν το κάνει απλώς για
να μιλάει, το κάνει για να κυριαρχήσει στους
εργαζόμενους η ιδέα του, ή άποψη του, η πολιτική στρατηγική. Και το ερώτημα που ξεχνούν ;
Είναι ελεύθερο ένα κόμμα που υποστηρίζει την
ανατροπή του καπιταλισμού, να την υλοποιήσει,
εφόσον βεβαίως ενστερνίζεται αυτήν την αντίληψη η πλειοψηφία του λαού ; Με άλλα λόγια,
πόσο ελεύθεροι είναι η εργατική τάξη και τα
φτωχά λαίκά στρώματα να προχωρήσουν στην
κοινωνικοποίηση των μονοπωλιακών ομίλων;
Οταν η αστική τάξη βρισκόταν στις συνθήκες
της φεουδαρχίας, σε καμμία περίπτωση και
σωστά δεν της έφθανε το δικαίωμα να εκφράζει
την άποψη της. Της χρειαζόταν και σωστά η
ανατροπή της φεδουαρχικής εξουσίας, προκειμένου να γίνει πράξη η άποψη της. Αυτό σήμερα
δεν το δέχεται φυσικά, αφού δεν έχει σκοπό
να αυτοκτονήσει και αφού θέλει να πιστέΨει ο
λαός ότι η ιστορία του κόσμου τελειώνει στον
καπιταλισμό. ∆υο άκρα πράγματι υπάρχουν.
Αλλά αυτά είναι το κεφάλαιο και η εργασία που
βρίσκονται σε ανειρήνευτη πάλη μεταξύ τους..
Αυτών των άκρων όχι μόνο συγκαλύπτουν την
ύπαρξη αλλά απαιτούν την υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο.
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
9 •Σελίδα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ – Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ÎÈ fi,ÙÈ
Á›ÓÂÙ·È...
Ανισότητα
στα
δημοτικά τέλη
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τους νεκρούς της
Εθνικής Αντίστασης στο ∆ημοτικό διαμέρισμα Ολυμπιάδας.
Ο πρόεδρος του συλλόγου αναφερόμενος στη θυσία των
Ελλήνων πατριωτών επισήμανε μεταξύ άλλων: ο εορτασμός
μιας επετείου αποκτά ιδιαίτερο νόημα όταν αξιοποιείται
ως μια ευκαιρία πραγματικής και ουσιαστικής απόδοσης
τιμής σ’ όσους αγωνίστηκαν για το μεγαλύτερο ιδανικό,
την ελευθερία όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα. Σ αυτήν την ώρα
που ο εχθρός ζητά «γην και ύδωρ», το ναι σημαίνει «ζυγόν
δουλείας» κατά τον Κάλβο, ενώ το ΟΧΙ σημαίνει την πραγματική έννοια άνθρωπος που άνω θρώσκει, σημαίνει λεβεντιά,
σημαίνει αγάπη στα παιδιά σου, στους προγόνους σου, στο
συνάνθρωπό του, σημαίνει με μια λέξη: Εθνική Αντίσταση.
Καλοκαίρι του 1941. Η ξένη κατοχή καρφώνεται στην
καρδιά του ελληνικού τοπίου. Και έρχεται η στιγμή που η
Ψυχή του ανθρώπου φανερώνει τον πλούτο ή τη Φτώχεια,
τη μεγαλοσύνη ή τη μικρότητα, η στιγμή που πρέπει να πεις
«το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι». Για να πεις το μεγάλο ΟΧΙ
πρέπει να είσαι και να νιώθεις ελεύθερος, να έχεις αυξημένη
κοινωνική και εθνική συνείδηση και ευθύνη, όπως η γενιά
που τιμούμε σήμερα. Είμαστε περήφανοι για τη γενιά του
‘40. Στην ηρωική τούτη γενιά έλαχε ο κλήρος να ανταποκριθεί στο χρέος της Εθνικής Αντίστασης και να γράψει
το έπος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Άντρες, γυναίκες,
παιδιά, καλλιτέχνες, ποιητές, λογοτέχνες, πολεμιστές. «Καθείς και τα όπλα του», όπως λέει και ο Οδυσσέας Ελύτης.
Αυτή τη γενιά τιμούμε σήμερα, τη γενιά που βοήθησε
να δημιουργηθεί μια νέα εθνική συνείδηση, που εξύψωσε τις κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις του λαού και
ενήργησε σαν πλατιά διαφωτιστική δύναμη, απαράμιλλη
με κάθε άλλη. Τα ιδανικά ζωής που πρόβαλε στο λαό η
Εθνική Αντίσταση εκφράζανε με τον καθαρότερο τρόπο
τις ανάγκες και τους ενδόμυχους πόθους του. ∆ε στάθηκε
μόνο μια έκφραση πάλης ενάντια στους ξένους κατακτητές,
αλλά και μια μεγάλη παιδαγωγική για το λαό, τον οποίο τον
βοήθησε να συλλάβει ένα ιδανικό δικαιότερης ζωής. Η ώρα
του ξεσηκωμού της Εθνικής Αντίστασης έφερε τη λαική
ψυχή κοντά στο λαογέννητο Εικοσιένα, καθώς για πρώτη
Φορά μετά από το 1821 μπήκαν στη μαζική και ένοπλη
δράση τόσο πλατειές λαικές δυνάμεις. Ας θυμηθούμε του
εθνικού ποιητή το κάλεσμα όταν στα βουνά της Αλβανίας
άρχιζε το φθινόπωρο του 1940 ο πόλεμος με τους Ιταλούς.
ο Παλαμάς στο γνωστό εκείνο μήνυμα στη νιότη την προσκαλούσε να «μεθύσει από το κρασί το αθάνατο, το κρασί
του Εικοσιένα». Έτσι κι έγινε. Η Κατοχή ανέδειξε έναν λαό
γίγαντα στην Αντίσταση. Αντάξιο των ηρωικών παραδόσεων
της Ρωμιοσύνης που έγραψε αθάνατη εποποιία με αγώνες
και αίμα και δόξασε σ όλον τον κόσμο την Ελλάδα. Ας
κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή ιστορική αναδρομή
στα σημαντικότερα γεγονότα σταθμούς που καθόρισαν
την πορεία της Εθνικής Αντίστασης:
Ας κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή ιστορική αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα σταθμούς που καθόρισαν
την πορεία της Εθνικής Αντίστασης:
Στις 3 Μάη γίνεται η αποστολή της γερμανικής σημαίας
από το Μανώλη Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα, γεγονός
που αποτελεί και το πρώτο δυνατό χτύπημα κατά των
Γερμανών.
Και κατέληξε διαβάζοντας ένα ποίημα που έγραψε για
την περίσταση από το οποίο δημοσιεύουμε δυο στροφές:
- Και πάλι φέτος μαζευτήκαμε σ αυτόν εδώ το χώρο κάτω
από τη γαλανόλευκη για να αποδώσουμε τον ύστατο φόρο
- Θυσιάσατε τα νιάτα σας για την ελευθερία για την
ειρήνη των λαών για την ∆ημοκρατία»
H EK¢O™H
ΣΑ «∆ΑΜΟΚΛΕΙΟΣ» ΕΠΙΚΡΕΜΑΤΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε μια εποχή που το εισόδημα
του Έλληνα πολίτη καθημερινά
συρρικνώνεται, ενώ στο 50% του
πληθυσμού σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ κατέπεσε κάτω από το όριο
της φτώχειας, στο ∆ήμο Ελασσόνας
έγινε παράταση από τον πρόεδρο της
οικονομικής επιτροπής σε ότι αφορά
το ύψος των τελών καθαριότητας και
φωτισμού να αναπροσαρμοστούν
προς τα πάνω σε λογικές τιμές
με το σκεπτικό ότι από το 2001
εώς και σήμερα δεν έγινε καμμία
αναπροσαρμογή.
αραβλέποντας σκοπίμως ότι το
2001 τα εισοδήματα των δημοτών
ήταν πολύ υψηλότερα!!! Παραπέμπει πράγματι σε γρίφο αυτή η λογική…
πως ενώ το 2001 που…είμασταν πλούσιοι
πληρώναμε όσο προβλέπονταν, σήμερα
το 2012 που ειμαστε φτωχοί αφού τα
εισοδήματα μειώθηκαν έως και 70% σε
χιλιάδες περιπτώσεις έχουν μηδενιστεί.
Αρκεί να διαβάσει κανείς το παρακάτω
απόσπασμα από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής
του ∆ήμου Ελασσόνας:
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2012
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Ελασσόνας.
Αριθμ. απόφασης 133/2012
Περίληψη
«Εισήγηση για την ενιαία αναπροσαρμογή
τελών καθαριότητας και φωτισμού».
Στην Ελασσόνα σήμερα την 2η του
μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου
Ελασσόνας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Ελασσόνας,
δυνάμει της με αριθμ. 34441/29-10-2012
γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της
για να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση ήσαν παρόντες οι :
1. Πασχόπουλος Γεώργιος ∆ήμαρχος,
Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Βαρσάμης Μιλτιάδης, ∆ημοτικός
Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε.
3. Νάνος Ιωάννης, ∆ημοτικός Σύμβουλος
και μέλος της Ο.Ε.
4. Ράπτης Ιωάννης, ∆ημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε.
5. Κορακίδης Κων/νος, ∆ημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε.
6. Πετσέτας Γεώργιος, ∆ημοτικός Σύμ-
Π
βουλος και μέλος της Ο.Ε.
7. Αβρανάς ∆ημήτριος, ∆ημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε.
Κατά τη συνεδρίαση ήσαν απόντες οι:
1. Καστανάρας Γεώργιος, ∆ημοτικός
Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε
2. Καραγιάννης Κων/νος, ∆ημοτικός
Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το
20 θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως
αυτό διατυπώνεται ειδικότερα στην περίληψη, είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την περιπτ. ζ’ της παρ. 1 του
άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική
επιτροπή εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών. Επειδή τα τέλη ισχύουν
από το έτος 2001 και μέχρι σήμερα δεν
έχουν αναπροσαρμοστεί προτείνω να τα
αυξήσουμε σε λογικές τιμές.
Ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Αβρανάς ∆ημήτριος διαφωνεί με την αναπροσαρμογή
των τελών και προτείνει να μειωθούν λόγω
της οικονομικής συγκυρίας.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έχοντας υπόψη:
Την περιπτ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
72 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική
συζήτησηΕισηγείται προς το ∆ημοτικό
Συμβούλιο την ενιαία αναπροσαρμογή
των τελών καθαριότητας και φωτισμού
ως κατωτέρω:
Α. Στην πόλη της Ελασσόνας τα αντίστοιχα τέλη να παραμείνουν ως έχουν,
ήτοι: Για τις οικίες
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1,20
€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για τα καταστήματα
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1,80
€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Β. Για τους υπόλοιπους Οικισμούς τα
αντίστοιχα τέλη να προσαρμοστούν ως
εξής:Για τις οικίες
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 0,90
€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για τα καταστήματα
Τέλος καθαριότητα κ φωτισμού 1,80 €
ανά τετραγωνικό μέτρο
∆ημοτικός φόρ’ 0,20 € ά τετραγωνικό
μέτρο. 0,08 λεπτά Η απόφαση αυτή πήρε
αύξ. αριθμό 133/2012.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό
υπογράφθηκε απ’ όλα τα παρόντα μέλη.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ελασσόνα την ίδια μέρα
Για το ίδιο θέμα το γραφείο Τύπου του
δήμου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Την ενιαία πολιτική για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού αποφάσισε το ∆ημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, καθώς υπήρχαν
μεγάλες αποκλίσεις λόγω της συνένωσης
των πρώην ∆ήμων και Κοινοτήτων στον
ενιαίο Καλλικρατικό ∆ήμο Ελασσόνας.
Έτσι, σύμφωνα με απόφαση του τελευταίου ∆.Σ. τα τέλη για την πόλη της
Ελασσόνας παραμένουν ως έχουν δηλαδή:
Για τις οικίες
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1.20
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για τα καταστήματα
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1.80
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για τους υπόλοιπους οικισμούς τα αντίστοιχα τέλη προσαρμόζονται ως εξής:
Για τις οικίες
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 0,90
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για τα καταστήματα
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1.80
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
∆ημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Συνοπτικά, η ενιαία τιμολογιακή πολιτική
του ∆ήμου στα δημοτικά τέλη και τους
δημοτικούς φόρους παραμένει η ίδια
στην Ελασσόνα από το 2003, μειώνεται
σε άλλους οικισμούς που ήταν ψηλότερα
και αυξάνει σε ορισμένους χαμηλότερα.
Στο μεταξύ για τις ευαίσθητες κοινωνικά
ομάδες το ∆ημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
για πρώτη φορά κοινωνικό τιμολόγιο σε
όλο τον ∆ήμο Ελασσόνας. Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ∆. Σ. όπου αναμένεται
να παρθεί και η σχετική απόφαση.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΗΡΩ∆Η ΟΙ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ – ΒΡΟΥΤΣΗΣ - ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΣΤΕΟΠOΡΩΣΗΣ
Dr ΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ΠΑΚΑ
CMYK
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
π. Επιμελητής Ρευματολόγος του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Αθηνών Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 5 (ΣΙΤΑΡΟΠΑΖΑΡΟ)- ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΔΕΧΕΤΑΙ:ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30π.μ. – 13:00μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00π.μ. – 13:μ.μ.
ΤΗΛ:2493022296, ΚΙΝ:6944587743
e- mail:[email protected]
Οι πολύτεκνοι σε ανοιχτή επιστολή τους
για τη βαρβαρότητα που είναι σε εξέλιξη
εναντίον τους μεταξύ άλλων επισημαίνουν:
«Η Κυβέρνηση, εν όψει των εορτών των
Χριστουγέννων, επεφύλαξε, για τις πολύτεκνες μητέρες, ως δώρο, την μεταχείριση,
που επεφύλαξε ο Ηρώδης στα νήπια της
Βηθλεέμ, o oπoίoς διέταξε τη σφαγή των
νηπίων αυταπατώμενος ότι, με αυτόν τον
τρόπο, θα εμπόδιζε την παρουσία του
Θεανθρώπου επί της Γής. Έτσι και η Κυβέρνηση νομίζει ότι με τα όσα πράττει θα
επιτύχει την εξόντωση και εξαφάνιση των
πολυτέκνων. Μετά την κατάργηση των
πολυτεκνικών επιδομάτων και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, προχωρεί
στον αποκεφαλισμό των πολυτέκνων,
καταργώντας και αυτά ακόμη τα γελοία
αφορολόγητα για τα παιδιά.
Εφέτος (για τα εισοδήματα του έτους
2011) ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα
τέκνα, για ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ,
πλήρωσε φόρο εισοδήματος 3.030 ευρώ,
έναντι 450 ευρώ πέρυσι (για τα εισοδήματα του 2010). Με τις νέες ρυθμίσεις
εμπνεύσεως των αναλαβόντων τον ρόλο
του Ηρώδη Στουρνάρα και Τσακλόγλου,
ο ίδιος πολύτεκνος, με τα 4 προστατευόμενα τέκνα για το ίδιο εισόδημα των 27.000
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 4360 ευρώ.
Επί πλέον θα πληρώσει και την εισφορά
αλληλεγγύης 2% δηλ. άλλα 540 ευρώ, ως
επίσης το χαράτσι διά μέσου της ∆ΕΗ και
όλα τ΄ άλλα. ∆ηλαδή θα υποχρεωθεί να
ζει μέσα στην εξαθλίωση. Αν συνδυαστεί
δε με τις απώλειες λόγω του νέου τρόπου
χορήγησης των επιδομάτων τέκνων, οι
πολύτεκνοι με 4 τέκνα θα έχουν συνολικές
απώλειες(επίδομα + φορολογία) που θα
κυμαίνονται (σε σχέση με πέρυσι).
Και καταλήγουν: Τί άλλο θα μπορούσε
να ειπεί κάποιος σε μία χώρα, όπου η
υπογεννητικότητα έχει λάβει εφιαλτικές
διαστάσεις και εξ αιτίας αυτής της καταστάσεως έχει μεταβληθεί σ΄ ένα απέραντο
γηροκομείο, έχοντας καταντήσει η τρίτη
πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου. Η
Κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τους
πολυτέκνους, για να αποτρέψει τα νέα
ζευγάρια ν΄ αποκτήσουν ένα τρίτο και ένα
τέταρτο τέκνο, για να οδηγήσει τη χώρα
μας στο τέλος της ιστορίας της.
Καταγγέλλουμε αυτή την χωρίς προηγούμενο από την Κυβέρνηση κατεδαφιστική
επιδρομή κατά των πολυτέκνων. Προφανώς
η Κυβέρνηση επείγεται να εγκαταλείψει
την εξουσία… Με το καλό, αλλά δεν θα
της επιτρέψουμε να ισοπεδώσει και ένα
ολόκληρο Έθνος.
Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ
2 Σελίδα
10 •
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Ÿ,ÙÈ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
O ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΦΙΣ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
Η ΑΛΛΗ «ΜΑΤΙΑ» ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
Γράφει
ο Αποστόλης Βάλλας
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Απολαύστε και
συγκρίνετε με όσα αποφασίζουν οι δουλικοί
μας πολτικοί…
Η πρώτη ατασθαλία, θα πούμε, συνίσταται
στο ότι ξεκινούν με την κατάρτιση ενός απλού
προυπολογισμού, ο οποίος αυξάνεται από
χρονο σε χρόνο, κι αυτό για τους εξής λόγους:
Αναβάλλουν αυτό τον προυπολογισμό μέχρι τα
μέσα του χρόνου. Μετά ζητούν επανορθωτικό
προυπολογισμό που τον σπαταλούν μέσα σε
τρεις μήνες. Έπειτα ζητούν συμπληρωματικό
και όλα αυτά καταλήγουν στον προυπολογισμό
εκκαθάρισης. Κι επειδή ο προυπολογισμός του
επόμενου χρονου συντάσσεται στη βάση του
συνόλου του γενικού προυπολογισμού, η κανονική ετήσια διαφορά είναι 50% και ο ετήσιος
προυπολογισμός τριπλασιάζεται όσο αφορά
τις δαπάνες κάθε δεκαετία. Εξαιτίας αυτών
των μεθόδων, που καθιερώθηκαν λόγω της
αδιαφορίας των χριστιανικών κρατών, τα ταμεία
τους είναι άδεια. Τα δάνεια που έρχονται στη
συνέχεια καταβροχθίζουν τα υπόλοιπα και φέρνουν όλα τα κράτη στη χρεοκοπία. Κάθε δάνειο
αποδείχνει την αδυναμία του κράτους. Τα δάνεια
επικρέμανται σαν τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από
τα κεφάλια των κυβερνώντων, οι οποίοι, αντί να
παίρνουν ότι χρειάζονται με έκτακτη φορολογία
από τους υπηκόους της, έρχονται στους τραπεζίτες μας και ζητούν ελεημοσύνη. Τα εξωτερικά
δάνεια είναι δβέλλες που σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να τις αποσπάσει κάποιος από το σώμα
του κράτους αν δεν αποσπαστούν μόνες τους ή
αν δεν τις κάψει το ίδιο το κράτος. Όμως τα χριστιανικά κράτη όχι μονο δεν τις αποσπούν, αλλά
εξακολουθούν να βάζουν και νέες στο σώμα
τους, έτσι που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
αυτή η εκούσια αφαίμαξη θα είναι και η αιτία για
την καταστροφή τους. Πραγματικά, σε ότι άλλο
χρησιμεύει το δάνειο και ιδίως το εξωτερικό; Το
δάνειο είναι η έκδοση κυβερνητικών τραπεζογραμματίων για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση
καταβολής ορισμένου τόκου ανάλογου με το
ποσό του δανεισμένου κεφαλαίου. Αν το δάνειο
έχει τόκο 5% μέσα σε είκοσι χρονια το κράτος
έχει πληρώσει, χωρίς φυσικά κανένα απολύτως
όφελος, τόκο ίσο με το δάνειο, μέσα σε σαράντα
χρόνια το διπλάσιο, μέσα σε εξήντα χρόνια το
τριπλάσιο ποσό, και το χρέος παραμένει πάντα
χρέος ανεξόφλητο! Απ όλα αυτά διαπιστώνουμε
ότι το κράτος με το πρόσχημα της ατομικής φορολογίας, αφαιρεί και τον τελευταίο οβολό των
φτωχών φορολογούμενων για να ξοφλήσει τους
πλουσίους ξένους από τους οποίους δανείστηκε, αντί να συγκεντρώσει τα πλούτη του για τις
ανάγκες του χωρίς να πληρώνει τόκους. Όταν
τα δάνεια παρέμεναν εσωτερικά, οι χριστιανοί
δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να μεταφέρουν το
χρήμα από την τσέπη του φτωχού στην τσέπη
του πλουσίου. Όταν όμως εξαγοράσαμε τα
πρόσωπα που χρειάζονταν για να μεταφέρουμε
τα δάνεια σε εξωτερικό έδαφος, όλα τα πλούτη
των κρατών διοχετεύτηκαν στα ταμεία τους, και
όλοι οι χριστιανοί άρχισαν να καταβάλλουν σ
εμάς φόρο υποτέλειας.
∆ιαβάζοντας τη συνέχεια, πάρα πολύ εύκολα και απλά καταλαβαίνουμε πως οι μεγαλοτραπεζίτες διαλύουν τις τοπικές οικονομίες και
καταχρεώνουν τους πολίτες χρησιμοποιώντας
τους εκάστοτε εξαγορασμένους πολιτικούς. Ο
τρόπος είναι τόσο απλός που και ένας μαθητής δημοτικού θα μπορούσε να το κατανοήσει.
∆ιαβάστε και…εκπλαγείτε:
«Η πρώτη ατασθαλία, θα πούμε, συνίσταται
στο ότι ξεκινούν με την κατάρτιση ενός απλού
προυπολογισμού, ο οποίος αυξάνεται από
χρονο σε χρόνο, κι αυτό για τους εξής λόγους:
Αναβάλλουν αυτό τον προυπολογισμό μέχρι τα
μέσα του χρόνου. Μετά ζητούν επανορθωτικό
προυπολογισμό που τον σπαταλούν μέσα σε
τρεις μήνες. Έπειτα ζητούν συμπληρωματικό
και όλα αυτά καταλήγουν στον προυπολογισμό
εκκαθάρισης. Κι επειδή ο προυπολογισμός
του επόμενου χρονου συντάσσεται στη βάση
του συνόλου του γενικού προυπολογισμού,
η κανονική ετήσια διαφορά είναι 50% και ο
ετήσιος προυπολογισμός τριπλασιάζεται όσο
αφορά τις δαπάνες κάθε δεκαετία. Εξαιτίας
αυτών των μεθόδων, που καθιερώθηκαν λόγω
της αδιαφορίας των χριστιανικών κρατών,
τα ταμεία τους είναι άδεια. Τα δάνεια που
έρχονται στη συνέχεια καταβροχθίζουν τα
υπόλοιπα και φέρνουν όλα τα κράτη στη χρεοκοπία. Κάθε δάνειο αποδείχνει την αδυναμία
του κράτους. Τα δάνεια επικρέμανται σαν τη
δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των
κυβερνώντων, οι οποίοι, αντί να παίρνουν ότι
χρειάζονται με έκτακτη φορολογία από τους
υπηκόους της, έρχονται στους τραπεζίτες μας
και ζητούν ελεημοσύνη. Τα εξωτερικά δάνεια
είναι δβέλλες που σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να τις αποσπάσει κάποιος από το σώμα
του κράτους αν δεν αποσπαστούν μόνες τους
ή αν δεν τις κάψει το ίδιο το κράτος. Όμως τα
χριστιανικά κράτη όχι μονο δεν τις αποσπούν,
αλλά εξακολουθούν να βάζουν και νέες στο
σώμα τους, έτσι που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η εκούσια αφαίμαξη θα είναι και
η αιτία για την καταστροφή τους. Πραγματικά,
σε ότι άλλο χρησιμεύει το δάνειο και ιδίως το
εξωτερικό; Το δάνειο είναι η έκδοση κυβερνητικών τραπεζογραμματίων για τα οποία
υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ορισμένου
τόκου ανάλογου με το ποσό του δανεισμένου
κεφαλαίου. Αν το δάνειο έχει τόκο 5% μέσα
σε είκοσι χρονια το κράτος έχει πληρώσει,
χωρίς φυσικά κανένα απολύτως όφελος, τόκο
ίσο με το δάνειο, μέσα σε σαράντα χρόνια το
διπλάσιο, μέσα σε εξήντα χρόνια το τριπλάσιο
ποσό, και το χρέος παραμένει πάντα χρέος
ανεξόφλητο!
Απ όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι το κράτος
με το πρόσχημα της ατομικής φορολογίας,
αφαιρεί και τον τελευταίο οβολό των φτωχών
φορολογούμενων για να ξοφλήσει τους πλουσίους ξένους από τους οποίους δανείστηκε,
αντί να συγκεντρώσει τα πλούτη του για τις
ανάγκες του χωρίς να πληρώνει τόκους. Όταν
τα δάνεια παρέμεναν εσωτερικά, οι χριστιανοί
δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να μεταφέρουν
το χρήμα από την τσέπη του φτωχού στην
τσέπη του πλουσίου. Όταν όμως εξαγοράσαμε
τα πρόσωπα που χρειάζονταν για να μεταφέρουμε τα δάνεια σε εξωτερικό έδαφος, όλα τα
πλούτη των κρατών διοχετεύτηκαν στα ταμεία
τους, και όλοι οι χριστιανοί άρχισαν να καταβάλλουν σ εμάς φόρο υποτέλειας».
Ένα μονο θα κάνουμε. Όλοι αυτοί οι τυχοδιώκτες και ξεπουλημένοι τυχάρπαστοι που το…
παίζουν πολιτικοί τις προηγούμενες ημέρες
πανηγύρισαν έξαλλα διότι κατόρθωσαν να
πάρουν και άλλο δάνειο!! Τους προσκαλούμε,
τους προκαλούμε, πείτε το όπως θέλετε να
διαβάσουν το 20ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ…ρητορικό
το κάλεσμα διότι αυτοί οι τύποι, οι δοσίλογοι
γνωρίζουν άριστα τι σημαίνουν όλα αυτά τα
δάνεια, ας μην ξεχνάμε όμως ότι σε κάποια
στιγμή τα αφεντικά τους θα τους πετάξουν
στα σκουπίδια όπως τις στυμμένες λεμονόκουπες και τότε θα είναι αντιμέτωποι με τις
τύψεις τους, όσο αδίστακτοι κι αν είναι, αυτές
θα τους εξοντώσουν…ας σκεφτούνε λοιπόν
καλά αυτό που διαπράττουν…
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….
ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Μέρος 5ο
Όταν βρεθητε σε φτωχη επαρχία η ενορία, παραπονείσθε διαρκώς και δεν ντρέπεσθε να λέτε πως
εισπράττετε λίγα, και ζητατε να μετατεθήτε αλλού . Ώστε
‘τα φτωχα παιδιά μου δεν εχουν αξία.
Εφορέσατε το ράσο για να ύπηρετήσετε τό Μαμμωνα
κι’ οχι εμένα! Με ποιο δικαίωμα διατιμήσατε τα μυστήρια
της Εκκλησίας μου και είπατε Αης, Βας και Γης κατηγορίας και σκανδαλίζετε το λαό που ξέρει πως η χάρι και η
ευλογία μου δίδονται δωρεάν και χωρίς προσωποληψία;
∆εν έχετε πραότητα, ούτε καλωσύνη. ∆εν μελετάτε το
λόγο μου και αντί να δίδετε σεις προσωπικά τη μάχη
εναντίον της αλήθειας μου. Παραχωρείτε τη θέσι σας
στον εισαγγελέα και το χωροφύλακα και το κακό γίνεται
χειρότερο. Και σαν μην αρκούσαν όλα αυτά, υποταχθήκατε θεληματικά στο κράτος. Σεις οι αντιπρόσωποι
μου προσκυνάτε τις κοσμικές και εθνικές εξουσίες,
ενώ ξέρετε πως βρίσκονται ακόμα στην υπηρεσία του
H EK¢O™H
Σατανά. Έτσι υποτάξατε την Εκκλησία το σώμα Μου
στο Κράτος και δι αυτού στο ∆ιάβολο, κι εχάσατε τη
νίκη του πειρασμού μου στην έρημο. Υποταχθήκατε στο
εθνικό κράτος και συμμορφώνεσθε χωρίς διαμαρτυρία
στις αποφάσεις του, χωρίς να εξετάζετε ή όχι, με την
αποστολή σας. Έτσι εδημιουργήσατε εθνικές Εκκλησίες
που εξυπηρετούν κρατικά συμφέροντα, κι όχι το παγκόσμιο σχέδιο μου. Σεις οι αντιπρόσωποι της Βασιλείας
μου εκαταντήσατε ευτελή όργανα των ανθρωποκτόνων
σχεδίων του διαβόλου κι εφθάσατε στο αξιοθρήνητο
σημείο ν ανέχεσθε και να ευλογήτε τους πολέμους, τις
σφαγές, τις ανθρωποκτονίες, την καταπίεσι του λαού,
την εκμετάλλευσι των εργαζομένων από την Οικουμενική
Ολιγαρχία. Ενοθεύσατε τη διδασκαλία μου, την εκάματε
ναρκωτικό για το λαό και κρατάτε την αγιαστούρα σας
κι αγιάζετε το καθεστώς της κοινωνικής αδικίας. Τι να
σας κάμω; Επεράσατε σε φιλοχρηματία και τους κοινούς
εμπόρους. Αποθνήσκετε κι αφήνετε τεράστιες περιου-
σίες στους κληρονόμους σας, οι οποίοι και πενθούν για
το θάνατο σας ενώ το ποίμνιο σας μένει αδιάφορο. Περιουσίες σχηματισμένες απ την εμπορία του Οίκου μου.
∆ημιουργείτε πανηγύρεις, δήθεν προς δόξαν μου, στην
πραγματικότητα όμως προς δόξαν της ειδωλολατρίας.
Γιατί η φωνή του λόγου μου πνίγεται μέσα στο σάλο της
συνάξεως των εμπόρων και των αγυρτών, που ένα μέτρο
από το θυσιαστήριο μου, χλευάζουν με τα έργα τους
τη θυσία που μου προσφέρετε, και σεις καμαρώνετε
στροβιλιζόμενοι θεατρίνοι στην πίστα της απιστίας σας
τρίβοντες τα χέρια σας για τις πραγματοποιούμενες
εισπράξεις του ναού!... ∆εν επισκέπτεσθε τα σπίτια των
φτωχών, των ορφανών, των εγκαταλελειμμένων, των
ασήμων. Πηγαίνετε στα σπίτια των πλουσίων και των
πολιτικών και ξελιγώνεσθε σε γλυκόλογα, ευχές και
ευλογίες, ενώ το κατώφλι του φτωχού δεν σας γνωρίζει,
ούτε υπάρχει στο στόμα σας παρηγοριά γι αυτόν. Πηγαίνετε στα σπίτια των ισχυρών και κάμνετε αγιασμούς
για να παίρνετε μεγάλη αμοιβή και στην καλύβα που
είναι δίπλα στο μέγαρο δεν μπαίνετε, γιατί δεν έχει να
σας πληρώσει. Εχωρίσατε το λαό μου σε εκλεκτούς
και αποδιοπομπαίους κι εθεωρήσατε εχθρούς σας
τους αντιπάλους των ισχυρών και των πλουσίων, τους
οποίους εκλωτσήσατε κι αφωρίσατε. Γιατί δεν βοηθάτε
τους πτωχους και τους αδικουμένους να βρουν το
δίκηο τους; πρώτοι πρέπει να είσθε στους κοινωνικούς
αγώνες του λαού. ∆ική μου είναι η γη και τα αγαθά, της
τα έχω προορίσει για όλα μου τα παιδιά. Γιατί αφήνετε
μερικούς πλεονέκτες να κλέβουν το ψωμί των άλλων
και να σπρώχνουν το λαό στην απόγνωσι; Συνέλθετε!
Ταχθήτε με το μέρος του λαού μου και βοηθήστε τον να
κατακτήση την καινούργια ζωή. ∆ιαχωρίστε τις ευθύνες
σας από το καθεστώς της αδικίας και της αρνήσεως
και ξαναφέρτε την Εκκλησία Μου στο δρόμου Μου…
«Ειδεμή έρχομαι σοι ταχύ και κινήσω την λυχνίαν σου
εκ του τόπου αυτής» (Αποκ. Β΄5)…
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΞΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Η Ι∆ΡΥΣΗ
Η πρώτη αναφορά που έχουμε για τη
βιβλιοθήκη βρίσκεται σε μια επιστολή του
Αριστέα (περ.180-145 π.Χ.), ενός Ιουδαίου λόγιου που κατέγραψε το χρονικό
της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Η
μαζική παραγωγή χειρογράφων, ωστόσο,
επετεύχθη από τον εξόριστο ∆ημήτριο
Φαληρέα κατ’ εντολήν του Πτολεμαίου
Σωτήρα. Ο ίδιος ο Φαληρεύς, πρώην
τύραννος των Αθηνών, ανήκε στην πρώτη
γενιά της Περιπατητικής Στοάς και ήταν
ένας από τους μαθητές του Αριστοτέλη
μαζί με τον Θεόφραστο και τον Μέγα
Αλέξανδρο. Σύμφωνα με τον Αριστέα
ο ∆ημήτριος ώθησε τον Πτολεμαίο να
συγκεντρώσει μια συλλογή βιβλίων για τη
βασιλεία και τη διακυβέρνηση έτσι όπως
τη διατύπωσε ο Πλάτων και επιπλέον να
μαζέψει βιβλία από όλους τους λαούς
του κόσμου. Ο ∆ημήτριος επίσης θεωρείται εμπνευστής του Μουσείου, στην
πρωτεύουσα του Πτολεμαίου, ενός ναού
αφιερωμένου στις Μούσες, προστάτιδες
των τεχνών και των επιστημών.
Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν
κατ’ αρχήν και αργότερα από
αποκαλύψει ακόμα τα κτίδημόσιους πόρους.
σματα του Μουσείου, αν και
Οι χώροι στους οποίους
η σκαπάνη έφερε στο φως
στεγάζονταν και ταξινομούτμήμα της θυγατρικής βιβλινταν οι πάπυροι βρίσκονταν
οθήκης, κοντά στον ναό του
είτε στις εξωτερικές αίθουσες
Σάραπι. Από τις τμηματικές
ή στη Μεγάλη Αίθουσα. Οι
πληροφορίες που υπάρχουν,
πάπυροι ταξινομούνταν πάνω
Επιμέλεια: σε σχάρες ειδικά κατασκευυποθέτουμε πως βρισκόταν
Γρηγόριος ασμένες για αυτό το σκοπό
στον Β.Α. τομέα της πόλης
Παπαζήσης και οι καλύτεροι από αυτούς
(Βρουχίον), κοντά στο ανακτορικό σύμπλεγμα. Σύμφωνα με
ήταν τυλιγμένοι σε λινό ή δερτον Στράβωνα (17.1.18), περιβαλλόταν μάτινο κάλυμμα. Η περγαμηνή είναι μια
από αυλές και στο κέντρο του βρισκόταν μεταγενέστερη και μάλιστα αναγκαστική
η μεγάλη αίθουσα και ένα κυκλικό δώμα ανακάλυψη. Η Αλεξάνδρεια σταμάτησε
με παρατηρητήριο στην οροφή του. τις εξαγωγές παπύρου, προκειμένου
Τούτο το κεντρικό δώμα περιέβαλλαν να σταματήσει την άνοδο της ανταγωνιαίθουσες διδασκαλίας. Στην πραγματικό- στικής Βιβλιοθήκης της Περγάμου, την
τητα ο σχεδιασμός μοιάζει με εκείνον του οποία ίδρυσαν οι Σελευκίδες. Το 1848,
Σαράπειου, το οποίο άρχισε επί Πτολε- στον κήπο του αυστριακού προξενείου
μαίου Α’ Σωτήρα και ολοκληρώθηκε από ανακαλύφθηκε γρανίτινος όγκος, διατον γιο του Πτολεμαίο Β’ το Φιλάδελφο. μορφωμένος για την υποδοχή παπύρων
Υπολογίζεται ότι εργάζονταν εκεί μόνιμα με την επιγραφή διοσκουρίδου γ΄ τόμοι,
30-45 άτομα, τα οποία τρέφονταν και γεγονός που μας επιτρέπει να προσδιοχρηματοδοτούνταν από τον βασιλικό οίκο ρίσουμε το σχήμα που είχαν τα ράφια,
αν και υπολογίστηκε πως ήταν αδύνατον
να χρησιμοποιείται γρανίτης για την υποδοχή των εκατοντάδων χιλιάδων όπως
εκτιμάται παπύρων της βιβλιοθήκης. Στη
ρωμαϊκή εποχή τα χειρόγραφα απέκτησαν πλέον την μορφή κωδίκων (βιβλίων)
και άρχισαν να αποθηκεύονται σε ξύλινα
κιβώτια που αποκαλούνταν ερμάρια.
Οργάνωση
Κατά την εποχή του ∆ημήτριου οι
ελληνικές βιβλιοθήκες ήταν στην πραγματικότητα ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων, όπως εκείνη του Αριστοτέλη.
Όσον αφορά στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε
πως στους ναούς υπήρχαν βιβλιοθήκες
με θρησκευτικά και κρατικά έγγραφα,
όπως σε ορισμένα μουσεία, στην ελληνική επικράτεια. Ήταν η μεγάλη φιλοδοξία
του Πτολεμαίου να συσσωρεύσει όλη τη
γνώση, που οδήγησε αυτές τις μικρές
συλλογές στην επικράτεια μιας αληθινής
βιβλιοθήκης. Ο Τζέτζης αναφέρει αρκετούς αιώνες αργότερα ότι ο Καλλίμαχος
κατέγραψε 400.000 μικτούς παπύρους
(πιθανώς αυτοί που περιείχαν πάνω
από ένα κεφάλαιο, έργο ή συγγραφέα)
και 90.000 αμιγείς. Σε αυτούς βέβαια
θα πρέπει να προσθέσουμε και 42.000
παπύρους που βρίσκονταν στο Σαράπειο. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι
διάδοχοι του Πτολεμαίου προκειμένου να
πετύχουν το σκοπό τους ήταν σίγουρα
μοναδικές. Ο Πτολεμαίος Γ’ συνέταξε
μια επιστολή «προς όλους τους ηγεμόνες του κόσμου», ζητώντας να δανειστεί
τα βιβλία τους, (Γαλην. 17.1). Όταν οι
Αθηναίοι του έστειλαν τα κείμενα του
Ευριπίδη, του Αισχύλου και του Σοφοκλή,
εκείνος τα αντέγραψε και επέστρεψε
πίσω τα αντίγραφα, κρατώντας τα πρωτότυπα για τη βιβλιοθήκη. Επίσης, όλα
τα πλοία που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι
της Αλεξάνδρειας, ήταν υποχρεωμένα να
υποστούν έρευνα όχι για λαθρεμπόριο,
αλλά για πάπυρους που αντιγράφονταν
και παραδίδονταν πίσω στους κατόχους
τους, αν το επιθυμούσαν. Αυτές οι ανορθόδοξες μέθοδοι, στην πραγματικότητα
αντιπροσωπεύουν τον πρώτο συστηματικό τρόπο συλλογής έργων
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
11 •Σελίδα
Ÿ,ÙÈ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ΟΙ ΤΡΕΙΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
ΣΤΙΣ 10ΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 1920-1930
Στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στο Σπαρμό, στα πρώτα χρόνια της 10ετίας του 1930. Στο κέντρο ο
Μητροπολίτης Καλλίνικος. Αριστερά του: Αρχιμ. Θ. Σάρρος, δεξιά του ο ι. Θ. Μπετσίστας και κάτω
δεξιά ο νεαρός τότε Αρχιμ. Χρυσόστομος Ανταράκης. Κάτω αριστερά ο Δν/τής του Μονοπωλειου
Γρηγόρης Παπάζογλου και δίπλα του καμαρωτός ο Αστυνόμος της Καλλιθέας
Από τον
Bασίλη
Aγοράστη,
δικηγόρο,
π. βουλευτή
1933-34 Στον ΤΕΚΕ στον μεγάλο οπωρώνα του Αρχιμανδρίτη Θ. Μπετσίστα. Στο κέντρο διακρίνεται ο Μπετσίστας και επάνω του ο καφετζής Γρηγόρης Μπάμπαλης. Κάτω από τον Μπετσίστα
ξαπλωμένος είναι ο Δν/τής του Δημόσιου Μονοπωλείου Γρηγόρης Παπάζογλου. Στο άκρο αριστερά
καθισμένος σε καρέκλα ο δάσκαλος Χρήστος Παγώνης που κρατάει στα γόνατα του τη μεγάλη κόρη
του την Ελένη (σημερινή γυναίκα του Γ. Αγοράστη). Επάνω δεξιά οι τρείς όρθιοι νέοι είναι ο Κώστας
Τσούρής, Λευτέρης Πάκας και Κίμων Κυριακού. Ο Διευθυντής του Δημόσιου Ταμείου ο Γ. Γκούντας
υπάλληλος του Δ. Ταμείου, ο Γ. Ταμουρίδης κτλ
H EK¢O™H
10ετία 1930: Στη Μονή Αγίας Τριάδος στο Σπαρμό. Αριστερά: Ο Θεοφάνης Μπετσίστας και δεξιά ο
Μητροπολίτης Καλλίνικος και δεξιότερα κάτω το κυνηγετικό σκυλί του Μπετσίστα.
Μέρος 1ο
Στην Ελασσόνα στις 10ετίες του
1920-1930 ήταν αρκετοί αρχιμανδρίτες από τους οποίους προσωπικά
θυμάμαι τρεις που άφησαν στο πέρασμα τους έντονα σημάδια και πιστεύω
τους θυμούνται οι παλιοί Ελασσονίτες
της δικής μου περίπου ηλικίας και
είναι οι Θεοφάνης Μπετσίστας, Νεόφυτος Σάρρος και ο Χρυσόστομος
Ανταράκης. Όλοι τους κατά καιρούς
ήταν Αρχιμανδρίτες της Μονής Ολυμπιωτίσσης.
Ο Θ. Μπετσίστας είχε καταγωγή
από την περιοχή της Άμφισσας και σε
νεαρή ηλικία όταν υπηρετούσε στον
στρατό με την υπ αριθμό 55/16-2-1910
απόφαση του διαρκούς στρατοδικείου
Αθηνών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση
ενός έτους επί λιποταξία. Παρ όλα
αυτά τα κατάφερε, αθόρυβα, να
εγκατασταθεί στη Μονή Κανάλων
της Καρυάς και έγινε μοναχός και στη
συνέχεια κατά περίεργο τρόπο έγινε
ηγούμενος της Μονής Ολυμπιωτίσ-
σης. Ο Νεόφυτος Σάρρος, γέννημα
και θρέμμα του τόπου μας, αδελφός του ήταν ο ∆ημήτριος Σάρρος
που ήταν κλητήρας της Κοινότητας
Ελασσόνας για πολλά χρόνια και
αδελφή του ήταν η Μαρίκα γυναίκα
του Κίμωνα Μπλιάτζα που διορίστηκε
και αυτός κλητήρας της Κοινότητας
μόλις συνταξιοδοτήθηκε ο κουνιάδος
του ∆ημ. Σάρρος.
Ο Νεόφυτος Σάρρος ήταν Αρχιμανδρίτης, νομίζω, στην Ολυμπιώτισσα προτού γίνει η ενθρόνιση του
Καλλίνικου στον επισκοπικό θρόνο
της Μητρόπολης Ελασσόνας τον
∆εκέμβριο του 1924 και μετά τον
θάνατο του ιερέα της εκκλησίας του
Βαροσίου Ζήση ∆ραγούτα, την 1-81926 διορίστηκε από τον Καλλίνικο
ιερέας αυτής της εκκλησίας που τότε
ήταν η μοναδική στην Ελασσόνα. Ο
Χρυσόστομος Ανταράκης γεννήθηκε
το 1900 στο Τσεσμέ της Μ. Ασίας.
Ήταν απόφοιτος Ημιγυμνασίου και
τον Μάρτιο του 1926, ημέρα Κυριακή
10ετία του 1930 στο Μοναστήρι της Ανάληψης στη Συκιά. Σε πρώτο πλάνο ο Μητροπολίτης Καλλίνικος και οι τρεις συνεργάτες του Αρχιμανδρίτες. Δεξιά του ο Νεόφυτος Παπασάρρος και αριστερά του
οι Χρυσόστομος Ανταράκης και Θεοφάνης Μπετσίστας.
της Ορθοδοξίας στην Παναγία της
Τσαριτσάνης εχειροτονήθη από τον
Καλλίνικο ∆ιάκος και στη συνέχεια
Αρχιδιάκος και αργότερα Αρχιμανδρίτης. Θέλω με το σημείωμα μου αυτό
να περιγράψω αυτούς τους τρεις
αρχιμανδρίτες της πόλης μας στην
μακρυνή αυτή εποχή, τις εντυπώσεις
που άφησαν με το πέρασμα τους και
δραστηριότητα τους, το ήθος και
την συνδρομή τους, την γενικότερη
εμφάνιση και συμμετοχή τους στην
εκκλησία και κοινωνία μας.
Όλα αυτά θα τα περιγράψω όπως
τα θυμάμαι με την κρίση και τη μνήμη
ενός μικρού παιδιού που είναι συνδεδεμένα με τα εντυπωσιακά γεγονότα
αυτής της εποχής.
Ο Θεοφάνης Μπετσίστας, παρά την
καταδίκη του από το Στρατοδικείου
Αθηνών το 1910 σε ποινή φυλάκισης
ενός έτους για το ταπεινωτικό αδίκημα
της λιποταξίας τα κατάφερε, δε γνωρίζω με ποιον τρόπο, να εγκατασταθεί στη Μονή Κανάλων στην Καρυά
Ελασσόνας και να γίνει μοναχός. Λίγα
χρόνια αργότερα, νομίζω μετά το
1920 αναφέρεται ως αρχιμανδρίτης
στη Μονή Ολυμπιωτίσσης της πόλης
μας. Όταν τον ∆εκέμβριο το 1924
στην Μητρόπολη Ελασσόνας έγινε η
ενθρόνιση του Καλλίνικου, αρχιμανδρίτες ήταν ο Θεοφάνης ο Μπετσίστας και αυτός ήταν ο άρχοντας του
Μοναστηριού. Στα πρώτα χρόνια ο
Καλλίνικος τον προώθησε σε κύριες
θέσεις, όπως μέλος του εκκλησιαστικού δικαστηρίου και προέδρου σε
διάφορες επιτροπές, αρχιγραμματέας
της Μητρόπολης κ.α.
Όμως πολύ γρήγορα φάνηκε ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του και κυρίως
το ήθος του που ήταν ασυμβίβαστο με
τη θέση του αρχιμανδρίτη και ηγούμενου της Μονής Ολυμπιωτίσσης. Ήταν
μανιώδης κυνηγός, είχε το καλύτερο
όπλο και πολλά κυνηγετικά σκυλιά.
Έβγαζε τα ράσα και φορούσε ειδική
κυνηγετική στολή και έμοιαζε με ιδιόρρυθμο Αυστριακό ορειβάτη. Ήταν
ιδιοκτήτης ενός μεγάλου οπωρόνα
στον ΤΕΚΕ και στη Νότια πλευρά
έκτισε ένα πανέμορφο κιόσκι που
σώζεται μέχρι σήμερα και εκεί με τους
φίλους του μαγείρευαν και έτρωγαν
τα θηράματα και δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που μιλούσαν για βίλα των οργίων.
Κανείς δεν γνωρίζει που βρήκε τα
χρήματα για την αγορά αυτού του
προνομιακού κτήματος. Κάπνιζε πολύ,
έπινε τσίπουρα, ούζο και κρασί. Ήταν
ο πρώτος που αγόρασε ραδιόφωνο
και η δυνατή ένταση του ακούγονταν
μέχρι την πλατεία.
Οι περιορισμένες γνωριμίες που
είχε με τους Ελασσονίτες δεν είχαν
σχέση με την εκκλησία, αλλά με άλλες
κοινωνικές σχέσεις και εκδηλώσεις.
Όταν κατέβαινε στην Ελασσόνα από
το μοναστήρι σύχναζε σε καφενεία.
Σιγά σιγά φάνηκαν και τα πρώτα
συμπτώματα και ατασθαλίες στην
τήρηση των βιβλίων της μονής και της
Μητροπόλεως που ήταν γραμματέας.
Συνεχίζεται…
12 •
2 Σελίδα
12
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
™TH ™ENTPA...
™TH ™ENTPA...
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ!!!
Μυρωδιές και χρώματα
στη φθινοπωρινή ανάβαση
του ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ
Ο ουρανός μουντός, η ομίχλη κατέβαινε από τις πλαγιές του
Ολύμπου, η βροχή έπεφτε ασταμάτητα. Παρ’ όλα αυτά στο
ραντεβού για την ανάβαση στην «Παναγιά» ήμαστε όλοι
παρόντες. Τυλιγμένοι με τα αδιάβροχά μας, συναντηθήκαμε
στο αλώνι του Σπαρμού και χωρίς δισταγμό ξεκινήσαμε
μας. Η μυρωδιά της βροχής, ανακατεμένη
τη διαδρομή
με αυτή του βρεγμένου χώματος και των φυτών, ήταν
μεθυστική και αναζωογονητική. φτάνοντας στον Αϊ-Λια, η
βοή των
νερών αλλά και ο καταρράκτης της περιοχής μας
συνεπήρε. Συνεχίσαμε, διασχίζοντας την κορυφογραμμή
του βουνού Παναγιά, ενώ τα μάτια μας δε χόρταιναν τη θέα
προς τα χωριά Σπαρμός και Ολυμπιάδα αλλά και προς το
πλατανόδασος με την ποικιλία των χρωμάτων του αυτήν την
εποχή.
Επιστρέψαμε στο αλώνι γεμάτοι φθινοπωρινές εικόνες και
μια γαλήνη που μόνο το βουνό μπορεί να σου προσφέρει.
Στην πεζοπορία
συμμετείχαν και μέλη της ομάδας «Φίλοι
του Βουνού και του ∆άσους Τσαριτσάνης», φεύγοντας και
εκείνοι με τις καλύτερες εντυπώσεις από την επίσκεψή τους
στην περιοχή.
Κατά καιρούς η ΕτΕ ασχολήθηκε με το
θέμα των ψεκασμών που διενεργούν τα
αεροσκάφη στον ελληνικό ουρανό και όχι
μόνο, αποκαλύπτοντας πολλές παραμέτρους του θέματος. ∆εν ήταν λίγοι εκείνοι
που λοιδώρησαν αυτή την έρευνα και
αιχμάλωτοι της ασχετοσύνης τους και της
αλαζονείας τους χωρίς καν να γνωρίζουν
το παραμικρό απέρριπταν μετά βδελυγμίας τις αποκαλύψεις υποστηρίζοντας
ότι όσοι τα γράφουν αυτά κινούνται στη
σφαίρα της συνομοσιολογίας. Σήμερα οι
εικόνες που παραθέτουμε και μας έστειλε
ΗΤΤΑ ΜΕ 3-0 ΣΕΤ
ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.Σ.Ε.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Πεζοπορία στο φαράγγι
του Ενιπέα από τον ΧΟΣ
H EK¢O™H
CMYK
σόνας. Για την ομάδα της Ελασσόνας ήταν
η 2η εκτός έδρας ήττα,και όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο Σαββατιάτικο παιχνίδι
με τον Ερμή ∆ράμας ,το οποίο και θα
πρέπει αν επιζητει μία άνετη παραμονή να
κερδίσει το ματς , επί ενός αντιπάλου που
έχει τους ίδιους στόχους και επιδιώξεις..
Τα σετ: 25-18, 25- 16, 25-14...
Γ.Σ.Ε.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ( Παναγιώτου)
Μπούσια Χ., Μπούσια Σ., Λίτσιου, Κασσελούρη, Πλιάκα, Ζιάκου,∆ίρβα, Παναγιώτου, Πέτσα, Παπαιωάννου, Παπακώστα,
Μπελαή...
Εύκολη νίκη για τον Αίαντα Εύοσμου
επί της Ελασσόνας με 3-0 σετ για την
7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Α2 Εθνικής κατηγορίας..
Ο
ι αθλήτριες της Ελασσόας,εκτός
από το 1ο σετ που αντιστάθηκαν
έως και το 16-15, στην υπόλοιπη
διάρκεια του παιχνιδιού υπέκειψαν στην
ανωτερότητα του αντιπάλου και ο Αίαντας πιέζοντας από το χώρο του σερβίς,
κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ και να
πανηγυρίσει μία άνετη νίκη επί της Ελασ-
∆ολιχιακός-∆αμασιακός 4-3
Giorgos GS Sdanis
Η πρωτοπόρος Συκέα πέρασε νικηφόρα και από τους
Γόννους μιας και επιβλήθηκε του τοπικού Όλυμπου με 3-1
και συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή του 2ου ομίλου
της Β΄ΕΠΣΛ (εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ όλων των αγώνων).
Η πρωτοπόρος ξεκίνησε ιδανικά στο ματς καθώς στο 10΄ο
Σπύρος Μπέλτσιος με εντυπωσιακό τρόπο έκανε το 0-1 και
στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Κώστας Καραλής ο οποίος
πέτυχε δύο τέρματα κάνοντας το 0-3 πριν την ανάπαυλα
του α΄μέρους βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.
Ο Όλυμπος το μόνο που κατάφερε ήταν μειώσει στην
επανάληψη με το αυτογκολ του Σδάνη σε 1-3 ενώ λίγο
πριν το φινάλε αποβλήθηκε ο Καραλής με δεύτερη κίτρινη
κάρτα, με τους ανθρώπους της Συκέας να εκφράζουν
παράπονα για την απόφαση αυτή του κ. Γεωργίου.
ΣΥΚΕΑ (∆. Στάθης): Ξεσφίγγης, Ντόκος, Κολιούμπας,
Τέλιος, Βασιλόπουλος, Παλάσκας Γ., Κορομηλάς,
Χασιώτης, Τάχατος, Καραλής, Μπέλτσιος.
Έπαιξαν και οι: Σδάνης, Γκάνας, Ζιώζιας.
ρα απο τη σιωπή της κυβέρνησης καθώς
επίσημη απάντηση ή διάψευση όλων αυτών των σεναρίων δεν υπάρχει, αντιθέτως
σοβαροί επιστήμονες όπως ο ερευνητής
του ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Νίκος Κατσαρός αφήνει
να εννοηθεί ότι κάτι...γίνεται και η κυβερνητικοί το καλύπτουν... Φίλος αναγνώστης
του makeleio μας απέστειλε πραγματικά
αποκαλυπτικές φωτογραφίες με εσωτερικά αεροσκαφών που έχουν τροποποιηθεί
και χρησιμοποιούνται γι αυτό τον σκοπό...
∆είτε τις φωτογραφίες και τα συμμεράσματα...δικά σας!!!
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Ελασσόνας,
με αφορμή
τον αγώνα ορεινού τρεξίματος στο φαράγγι
του Ενιπέα την Κυριακή στις 9 ∆εκεμβρίου 2012 και την
συμμετοχή 15 αθλητών τις πόλης μας και πιο συγκεκριμένα
της Green Running Team, οι οποίοι θα μεταφερθούν
στο Λιτόχωρο με πούλμαν, διοργανώνει ως παράλληλη
δραστηριότητα, πεζοπορία σε ένα από τα ομορφότερα
φαράγγια του Ολύμπου,το φαράγγι του Ενιπέα.
Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από την κεντρική πλατεία
της πόλη μας την Κυριακή στις 6:30 π.μ. το πρωί και ο
τόπος συγκέντρωσης ορίζεται η εκκλησία του Άγιου
∆ημητρίου
Όσοι ενδιαφέρονται να περιπλανηθούν στα μονοπάτια
του πανέμορφου φαραγγιού του Ενιπέα παρακαλώ να
επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της οργάνωσης της
εκδρομή, Ζιάκο Κωνσταντίνο στο τηλ. 6973015032
καλός φίλος δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση. Ο καθένας επιλέγει τον
δρόμο που θα ακολουθήσει.
Να τι γράφει ο καλός μας φίλος.
Μεγάλο θέμα με θερμούς υποστηρικτές
και φανατικούς πολέμιους έχει δημιουργηθεί με τους χημικούς αεροψεκασμούς...
Μας ψεκάζουν με ειδικά χημικά για να καταστείλουν την οργή μας βροντοφωνάζουν
οι υποστηρικτές, σενάρια επιστημονικής
φαντασίας με απλά καυσαέρια αεροσκαφών λένε οι πολέμιοι...
Το θέμα γιγαντώνεται ακόμα περισσότε-
τέρμπι για γερές καρδιές πραγματοποιήθηκε στη ∆ολίχη το Σάββατο
το απόγευμα ανάμεσα στον ∆ολιχιακό και ∆αμασιακό. Συγκεκριμένα, εφτά
τέρματα, δύο πέναλτι, μια ανατροπή. Συνηθισμένος ο ∆ολιχιακός στις ανατροπές,
κατάφερε ακόμα μια από 0-2 σε 4-3 και
συγκατοικεί πλέον στην 5η θέση μαζί με
Γλαύκη και Αναγέννηση Φ. πρωταγωνιστής
του αγώνα ο Τζηκας Β ο οποίος πέτυχε δυο
τέρματα το ένα πιο όμορφο από το άλλο
και οδήγησε την ομάδα του στην μεγάλη
ανατροπή.
Οι ∆αμασιώτες ξεκίνησαν με τον ιδανικότερο τρόπο το ματς μιας και στο 2΄ προηγούνταν με 0-2. Στο 1΄ ο Γεωργατζάς με
φάουλ έκανε το 0-1 και στο επόμενο λεπτό
ο Μπουκουβάλας με πέναλτι διπλασίασε τα
Ν
τέρματα για την ομάδα του. Οι γηπεδούχοι
όμως με αντεπίθεση διαρκείας έφεραν και
πάλι το παιχνίδι στα ίσα.
Ο Τζήκας στο 12 μετά από πλάγιο του
Θεοδωράκη έπιασε το γυριστό σούτ από
την περιοχή κάνοντας το 1-2. Τρία λεπτά
αργότερα ο Θεοδωράκης Σ με πλασέ από
το ύψος του πέναλτι έφερε και πάλι το
ματς στα ίσα.
Στην επανάληψη, ο ∆ολιχιακός μπήκε
δυνατά και στο 51΄ ο Τζήκας με αριστοτεχνικό σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής
έφερε τα πάνω – κάτω στο ματς κάνοντας
το 3-2. Λίγο αργότερα όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με χτύπημα πέναλτι του
Μπουκουβάλα. Ο ∆ολιχιακός δεν είχε πει
την τελευταία του λέξη, ο Καζάκης με κεφαλιά στο 70΄ μετά από κόρνερ του Σουγλή
Κ έβαλε και πάλι την ομάδα του σε οδηγό.
∆ΟΛΙΧΙΑΚΟΣ (Κ. Καζάκης): Θεοδωρίδης
Β., Μαρογιάννης (65΄Χαλκίδης), Θεοδωράκης Σ., Κατσιαμήτας, Τριανταφύλλι, Λιόλιος (89΄Ζιώγας), Μπούσιας, Σουγλής Κ.
(88΄Σπάχος), Σουγλής Σ., Τζήκας, Καζάκης.
Τα αποτελέσματα
Ομορφοχώρι-Αναγέννηση Φ.
1-1
Βουκεφάλας-ΠΑΕ∆ Πλατυκάμπου
1-0
Γλαύκη-Αβέρωφ
0-4
Ηρακλής Λάρισας-∆ευκαλίων
4-0
Τοξότης-Ροδιακός
4-2
Ατρόμητοι/Θύελλα-Νίκη Νίκης
2-1
Παραπόταμος-Κουλούρι
1-0
∆ολιχιακός-∆αμασιακός
4-3
Ρεπό: Άγιοι Ανάργυροι
Θεοδωράκης Σταύρος
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
13 •Σελίδα
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ΗŸ,ÙÈ
κρεουργημένη
Ελλάδα της UNESCO
Του Γιώργου Σαράτση
Παρόλο που υπήρχε στη βιβλιοθήκη μου αρκετό καιρό, μόλις πριν
λίγες ημέρες πρόσεξα στις σελίδες
του μια σειρά από χάρτες που απεικονίζουν την Ελλάδα με παράδοξα
γεωγραφικά σύνορα. Ο λόγος για το
ογκώδες συλλεκτικό λεύκωμα των
εκδόσεων ∆ομική σε συνεργασία
με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή
της UNESCO που φέρει τον τίτλο:
“ UNESCO, Παγκόσμια κληρονομιά
- Οι Θησαυροί της τέχνης”. Το εν
λόγω έργο τυπώθηκε το 2007 στην
Ινδονησία σε κείμενα των Μάρκο
Καττανέο και Τζασμίνα Τριφόνι.
Γραφικά και σχέδια ανέλαβε η
Πατρίτσια Μπαλόκο Λοβισέτι. Το
λεύκωμα περιλαμβάνει φωτογραφίες και κείμενα 100 τοποθεσιών
σημαντικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας απ’ όλο τον κόσμο,
πολλές από τις οποίες συνεχίζουν
να κατοικούνται μέχρι και σήμερα.
Ανάμεσά τους, η UNESCO θέλησε
να συμπεριλάβει και δύο ελληνικούς
τόπους, τον Άθω και τα Μετέωρα.
∆εν είναι η πρώτη φορά που χάρτες απεικονίζουν κατακρεουργημένη την Ελλάδα. Προξενεί έκπληξη
όμως το γεγονός ένας παγκόσμια
αναγνωρισμένος φορέας να παραθέτει σε επίσημο λεύκωμά του
χάρτες που ηθελημένα ή άθελα
επιχειρούν να υπονομεύσουν την
γεωγραφική και ιστορική ακεραιότητα της Ελλάδας.
Παρόμοιες ενέργειες γενούν
ερωτήματα και αμφιβολίες τόσο
για το κύρος της UNESCO όσο και
για τους σκοπούς που επιτελεί σε
διεθνές επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, ο εισαγωγικός
χάρτης (σελ. 24) με τον κατάλογο
των αριθμημένων τοποθεσιών της
Ευρώπης παρουσιάζει μία Ελλάδα
σαφώς διαστρεβλωμένη χωροταξικά.
Πέραν του επιπόλαιου της σχεδίασης -η σχεδιάστρια δεν θέλει
να συμπεριλάβει πολλά από τα
νησιωτικά συμπλέγματα των θαλασσών μας- η περιοχή της δυτικής
Θράκης φαίνεται να «εμβολίζεται»
κυριολεκτικά από ένα τμήμα της
νοτίου Βουλγαρίας, κάνοντάς την
να φτάνει σχεδόν στο Θρακικό πέλαγος (εικ. 1).
Κοίταξα ξανά και ξανά μήπως με
παραπλανούν τα μάτια μου, όμως
η Βουλγαρία πράγματι εκτείνεται
και εντός του ελληνικού εδάφους…
Φτάνοντας στις σελίδες που είναι
αφιερωμένες στο Άγιο Όρος και τα
Μετέωρα έρχομαι αντιμέτωπος με
ακόμα μία διαστρέβλωση, πολύ πιο
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
εξόφθαλμη αυτή τη φορά, με εμφανείς πλέον τις όποιες πολιτικές,
ιστορικές ή γεωστρατηγικές σκοπιμότητες. Στις επάνω δεξιά σελίδες
του αφιερώματος σε Άθω και Μετέωρα (σελ. 236 και 240 αντίστοιχα)
παρατίθεται χάρτης της Ευρώπης
με επισκιασμένη την Ελλάδα (εικ.
2) και δίπλα ακριβώς μία επιμέρους
μεγέθυνση της χώρας μας, όπου
διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει πια
πιθανότητα λάθους.
Εκτός του ότι δεν απεικονίζεται
κανένα νησί και νησιωτικό σύμπλεγμα παρά μόνο η Κρήτη, πάνω από
τον Ελλαδικό κορμό εμφανίζεται το
μικρό κρατίδιο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ημοκρατίας (FYROM)
να καταλαμβάνει σχεδόν όλη την
κεντρική Μακεδονία, «αγγίζοντας»
τον Θερμαϊκό κόλπο και τη Θεσσαλονίκη (εικ. 3 και 4). Φαίνεται η σχεδιάστρια είχε πάρει συγκεκριμένες
οδηγίες πριν προβεί στην σχεδίαση
του χάρτη...
Ο ∆ιευθυντής του Κέντρου
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, Φραντζέσκο Μπαταρίν,
στον πρόλογο του λευκώματος
(σελ. 9) σημειώνει: «Οι τοποθεσίες
της παγκόσμιας κληρονομιάς ανήκουν σε όλους μας, ανεξαρτήτως
πού βρίσκονται και αποτελεί ευθύνη
όλων μας να τις διαφυλάττουμε.
Πρέπει να θυμόμαστε το γαλλικό
ρητό, “on connait la valeur d’ une
chose lorsqu’ on l’ a perdue”, το
οποίο αναφέρει ότι “αναγνωρίζουμε την αξία κάποιου πράγματος
μόνο όταν το χάσουμε”- και να μην
περιμένουμε τη στιγμή όταν πλέον
θα είναι πολύ αργά για να διορθώσουμε την κατάσταση».
Ίσως τα λόγια του κυρίου Μπαταρίν αποδεικνύονται προφητικά ή
προοικονομούν καταστάσεις που
ενδέχεται να ζήσουμε στο μέλλον.
Όσα συντελούνται τις τελευταίες
δεκαετίες στη χώρα μας, καταδεικνύουν τον βαθμό άγνοιας που
φέρουμε ως πολίτες, αναφορικά με
την ευθύνη διαφύλαξης της εθνικής
μας ακεραιότητας.
Ελλείψει ιστορικής μνήμης και
ικανότητας διασφάλισης των εθνικών μας κεκτημένων, επιτρέπουμε
να εκδίδονται και να κυκλοφορούν
στο εμπόριο και στις βιβλιοθήκες
του κόσμου συγγράμματα που οι
δημιουργοί τους τολμούν να απεικονίζουν τα εδάφη της χώρας μας
παραχωρημένα σκοπίμως ή όχι σε
γείτονες χώρες.
Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει
επικίνδυνα. Ας έχουμε κατά νου τις
ερχόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να
υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την
ακεραιότητα του τόπου μας, καταγγέλλοντας κάθε πιθανή απόπειρα
διαστρέβλωσης ή υποβάθμισης της
πατρίδας μας.
Ας βρούμε τώρα έναν τρόπο πριν
να ‘ναι, όπως αναφέρει ο κύριος
Μπαταρίν, πολύ αργά για να διορθώσουμε την όποια κατάσταση…
Το κόστος της διαφθοράς
• Κοινό μυστικό όλων πώς
λεων και των επικεφαλής τους
προσλήφθηκε ένας σημαντικός
ήταν άβατο… Όσοι διάβασαν
αριθμός υπαλλήλων σε ΟΤΑ και
σχετικό δημοσίευμα του Έθνους
λοιπές κρατικές υπηρεσίες. Οι
της περασμένης Κυριακής για την
πελατειακές σχέσεις έδιναν και
υπόθεση του Μητροπολίτη Νικαίέπαιρναν για δεκαετίες, ενισχύας Αλέξιο (κατά κόσμο Γεράσιμο
οντας την ψηφοθηρία, την κομΒρυώνη) μπορούν να φρίξουν με
ματοκρατία και το “μεταξύ μας”.
την ησυχία τους...
Απειράριθμες προσλήψεις κενού
• Βέβαια, ας μην απορούμε με
περιεχομένου, εκμεταλλευόμενοι
ποιους τρόπους συνέβησαν και
σε πολλές περιπτώσεις το προνόεξακολουθούν να συμβαίνουν
μιο των ειδικών κατηγοριών. Σε
όλα αυτά. Στο συνέδριο της
Του «∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάς»
παρόμοια πορίσματα κατέληξε
και η δημοσκόπηση της εταιρείας
Γιώργου που πραγματοποιήθηκε τις προ“Opinion Poll” για λογαριασμό
άλλες σε κεντρικό ξενοδοχείο
Σαράτση της Αθήνας με τίτλο: «Κράτος
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης και της ιστοσελίδας
και ∆ιαφθορά - Θεσμοί: Από
aftodioikisi.gr. Σύμφωνα με την έρευνα, περισ- την πτώση στην ανόρθωση», ο καθηγητής
σότεροι από οχτώ στους δέκα πολίτες θεω- της Εθνικής Σχολής ∆ημόσιας ∆ιοίκησης,
ρούν ότι η διαφθορά ενδημεί στους δήμους Παναγιώτης Καρκατσούλης, έκανε λόγο για
και επτά στους δέκα ότι υπάρχει αδιαφάνεια «πολυνομία» και «αυθαιρεσία των πολιτικών
στη διαχείριση των οικονομικών τους.
διακυβερνήσεων σε όλη τη μεταπολίτευση».
• Πάντα στον πλευρό των εργαζομένων Αποκάλυψε μάλιστα ότι, από το 1975 και
θα είμαστε, αρκετά όμως με ορισμένες κά- μέσα σε 30 χρόνια, έχουν κατατεθεί 3.430
στες δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα στους νόμοι, ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί 17.500
πελατειακούς ΟΤΑ. Όλοι περνάμε δύσκολα. ρυθμίσεις, 20.580 Προεδρικά ∆ιατάγματα και
ΟΛΟΙ. Λίγη κατανόηση στους ελεύθερους 111.905 Υπουργικές Αποφάσεις. Όπως τόνισε
επαγγελματίες και τους μεροκαματιάρηδες, με έμφαση, η κατάσταση έχει χειροτερέψει
ίσως ισορροπούσε κάπως τα πράγματα…
τα τελευταία χρόνια με τις εγκυκλίους που
• Κι από τους ΟΤΑ στους υπαλλήλους της έχουν υποκαταστήσει τη νομοθεσία, ενώ
Βουλής. Φήμες θέλουν υπαλλήλους που αλ- παρατήρησε ότι γίνεται κατάχρηση και των
λάζουν νερά στο βήμα του Κοινοβουλίου να Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
παίρνουν όσα ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
• Παρά τα σενάρια «κουρέματος» του εικοΣε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μισθοί νικού χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους
υπαλλήλων με υπηρεσία άνω των 40 χρόνων μας, σκούρα προμηνύονται τα πράγματα
αγγίζουν τα 3.000 ευρώ! Την ίδια στιγμή βλέ- και για το νέο έτος. Από τη μία το τέρας της
πουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία που ανεργίας κι από την άλλη η αύξηση των ορίων
αφορούν υπέρογκες τραπεζικές καταθέσεις συνταξιοδότησης που τίθενται σε εφαρμογή
ιεραρχών της Ελλαδικής Εκκλησίας, παρόλο από την 1/1/2013. Οι μοναδικές εξαιρέσεις
που μέχρι πρότινος τα οικονομικά Μητροπό- αφορούν μητέρες και χήρους πατέρες με
CMYK
H EK¢O™H
παιδιά που αδυνατούν να εργαστούν καθώς
και ασφαλισμένους που πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Από τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι
αποχωρήσουν έως τις 31 ∆εκεμβρίου 2012
καθώς και όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη
φορά πριν από την 31η ∆εκεμβρίου 1982.
Καθόλα υγιές και ανθηρό προβλέπεται το
εργασιακό μέλλον της χώρας… ∆υστυχώς,
όλα τα σημερινά ατοπήματα βαραίνουν ήδη
στις πλάτες των επερχόμενων γενεών…
• όσο σοβαροί είναι όσοι τολμούν και
μιλούν για θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων της τρόικας με την Κυπριακή
∆ημοκρατία; Πόσο νοητικά υγιείς είναι όσοι
μιλάνε για “πακέτο διάσωσης της Κύπρου”,
το οποίο ανέρχεται μάλιστα στα 17,5 δισ., με
τα 10 δισ. να προορίζονται για τράπεζες επί
κυπριακού εδάφους; Και να σκεφτεί κανείς
ότι ουκ ολίγοι Έλληνες έχουν μεταφέρει τις
καταθέσεις τους σε κυπριακές τράπεζες,
θεωρώντας πως ασφαλίζουν κατ’ αυτόν τον
τρόπο τα λεφτά τους… «Βρισκόμαστε πολύ
κοντά στην υπογραφή του Μνημονίου με
την τρόικα, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις και πάντοτε έχοντας υπόψη τις
δύσκολες συνθήκες που διέρχεται ο τόπος
μας», δήλωσε πρόσφατα από τις Βρυξέλλες
ο πρόεδρος Χριστόφιας. Η Μεγαλόνησος
περιέρχεται και επίσημα πια στα χέρια των
δολοφόνων…
• Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC,
μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο
περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου «Archives of Internal Medicine» με
επικεφαλής τον καθηγητή του πανεπιστημίου Ντιουκ (Duke), Μάθιου Ντιμπρέ (Matthew
E. Dupre), καταδεικνύει ότι η ανεργία, οι
συνεχείς απολύσεις και οι σύντομες περίοδοι χωρίς δουλειά, σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Πιθανότερες αιτίες προβάλλονται το άγχος
και η ανασφάλεια λόγω ανεργίας, αν και
δεν είναι απόλυτα ακόμα διαπιστωμένο με
ποιον τρόπο το στρες μπορεί να αυξήσει
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ήδη τα κρούσματα καρδιακών παθήσεων στη χώρα μας
είναι αρκετά αυξημένα. Ένας συνδυασμός
καλής διατροφής, άσκησης και ευχάριστων
διαπροσωπικών σχέσεων είναι ικανός να
θωρακίσει την υγεία της καρδιάς μας μέσα
στο επιβαρυμένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του καιρού μας.
• Πλησιάζουν ημέρες γιορτών. Πίσω από
βιτρίνες, παράθυρα και μπαλκόνια έκαναν
την εμφάνισή τους τα πρώτα στολίδια.
∆εν είναι λίγοι εκείνοι οι δήμοι της χώρας
που φέτος θα προβούν σε εορταστικές
«περικοπές» τόσο στο στολισμό όσο και
στη φωταγώγηση κεντρικών σημείων των
πόλων. Ήταν άραγε προτεραιότητα του
∆ήμου Λαρισαίων το πολύκροτο “Χωριό
του Άη-Βασίλη”; Υπάρχουν Λαρισαίοι και
πολίτες της γύρω περιοχής που θεωρούν ότι
έχουν ανάγκη παρόμοιες δράσεις; Όσο κι αν
επιχειρείται ν’ αλλάξει κάπως η αίσθηση της
ζωής μας λόγω εορτών, το τεχνητό φως από
τόσα ενεργοβόρα λαμπάκια με δυσκολία
μπορεί να «φωτίσει» την ψυχή μας.
• Είναι θλιβερό να γεμίζουμε τις μέρες
των γιορτών με κακόγουστα χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια, χοντρά ομοιώματα
Άη-Βασίληδων, συνθετικά έλατα και τεχνητό
χιόνι. ∆υστυχώς, διαστρεβλώσαμε την όποια
ομορφιά έχουν (αν έχουν…) οι γιορτές.
Με άλλα λόγια, απωλέσαμε την απλότητα
και την πηγαία ανάγκη μας για ανθρώπινη
επαφή, πνευματική κατάνυξη και μυστήριο.
Άξιοι της μοίρας μας…
Καλό μας ∆εκέμβρη..!
2 Σελίδα
14 •
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
«Οι αλήθειες πονάνε τους προσκυνημένους»
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
«Αμ επός, αμ έργον»
(τα λόγια να
συνοδεύονται από έργα)
«Αμαθία μετά σωφροσύνης ωφελιμότερον ή
δεξιότης μετά ακολασίας», έλεγε ο ΘΟΥΚΙ∆Υ∆ΗΣ (Ιστορικός). ∆ηλαδή: (Ωφελεί περισσότερο
η αμάθεια που συνοδεύεται από τη φρονιμάδα
παρά η πολυμάθεια που δεν αναγνωρίζει κανένα
φραγμό). ∆υστυχώς, μας…είπαν ψέματα πολλά,
ψέματα αισχρά. Μας είπαν πως «μπαίνοντας στην
ΕΟΚ και μετά την Ευρωπαική Ένωση θα γίνουμε
Ευρωπαίοι». ∆ηλαδή πριν τι ήμασταν, Ασιάτες ή
Αφρικανοί; Τελικά γίναμε χειρότεροι κι από αυτούς,
στην…αγκαλιά των Ευρωπαίων Εταίρων. Γιατί δεν
βρεθήκαμε στην Ευρώπη του Γκαίτε (Γερμανός
φιλόσοφος, συγγραφέας), αλλά στην Ευρώπη του
Γκαίμπελς (συνεργάτης του Χίτλερ, υπεύθυνος για
την επικοινωνία και προπαγάνδα των Ες Ες). Αντί
για την Ευρώπη του Σαίξπηρ (Άγγλος συγγραφέας),
στην Ευρώπη της απληστίας και της τοκογλυφίας.
∆εν μπήκαμε στην Ευρώπη της ευημερίας και της
ανάπτυξης, αλλά στην απάτη, και τη χρεοκοπία του
Ευρώ και φυσικά στην εξαθλίωση. Η σημερινή…
οικονομική κρίση, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης
προετοιμασίας και σχεδιασμού για να έρθει η πνευματική και ηθική κρίση. Πέταξαν…όλες τις προγονικές αξίες που δημιουργούσαν «ανθρώπους αξίας»
και…βουλιάξαμε στην ανηθικότητα, στην κλεψιά και
την πολιτική κοροιδία. Η «Νέα Τάξη», μαζί με τους
«ψεύτες πολιτικούς» και τους «άχρηστους πνευματικούς πατέρες» (αυτούς που έφτιαξαν) «το μηδέν»
στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα ΜΜΕ και στα
σκουπίδια που μας…ταίζουν), σιγοτραγουδάνε…
χαρούμενοι, γιατί πέτυχαν στην «αποστολή τους».
βεβαίως και…παλαιότερα η χώρα μας…έπεσε, αλλά
ποτέ δεν έσβησε. Γλιστρούσε, αλλά κρατιόταν.
Πολεμήσαμε τον «εχθρό» αλλά αντί να χαρούμε,
μας έσπρωξαν στον εμφύλιο και την καταστροφή…
«Τώρα τι κάνουμε;» ταπεινά πιστεύουμε πως στην
ιστορία κρατάμε πάντα τα δικαιώματα μας…και θα
ήταν λάθος να την ξεχάσουμε, να την αλλάξουμε
και να τη χαρίσουμε. Πρέπει να ζήσουμε ελληνικά.
Να πιστέψουμε στον εαυτό μας, στο παρελθόν
μας, στην ιδέα του έθνους. Η πίστη…είναι μεγάλη
υπόθεση, είναι ανάγκη ζωής. Σήμερα, σχεδόν…όλοι
«μας βρίζουν» και μας κοροιδεύουν, ξεχνώντας και
νομίζοντας πως η πατρίδα μας…τελειώνει. Όμως,
δεν έχουν υπολογίσει…τα παιδιά της, που της
έχουν χαρίσει «Χρυσές σελίδες»…αθάνατης δόξας.
Ότι και αν κάνουν, η Ελλάδα θα πρωταγωνιστεί
παντοτινά με τα…φώτα όλου του κόσμου επάνω
της. Βρισκόμαστε στα Βαλκάνια, αλλά δεν είμαστε
Σλάβοι, συνορεύουμε με την Ανατολή, αλλά δεν
είμαστε μουσουλμάνοι, ανήκουμε στην Ευρώπη,
αυτό που κάποιοι «Γενίτσαροι», δεν μπορούν να το
χωνέψουν, αποτελεί για εμάς σκοπό ύπαρξης και
στόχο ζωής… Ο…τεράστιος, Κωστής Παλαμάς (ποιητής), έλεγε: «η μεγαλοσύνη στα έθνη δε μετριέται
με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται
και με το αίμα».
Α.Σ.
Θέμα 1ο : «Σύντομη ιστορία των
τραπεζιτών “Σάφρα”»
Σήμερα θα μάθετε από ποια
οικογένεια τραπεζιτών κατάγεται η
γυναίκα του “Μανώλη Κεφαλογιάννη”. Η κα. “Γκρατσιέλα – Γκρόλο
– Κεφαλογιάννη” κατάγεται από
την πλευρά της μητέρας της, “Ρεγγίνας – Αμπονάφ” και της γιαγιάς
της “Ελένης – Σάφρα”, από μια
πανίσχυρη Εβραϊκή οικογένεια τραπεζιτών, τους περίφημους “Σάφρα”.
Οι Σάφρα ήσαν μια οικογένεια
Εβραίων από τη Βυρηττό, που
συγκέντρωσαν αξιόλογο πλούτο
χάρις στις εμπορικές τους δραστηριότητες μεταξύ Χαλεπίου – Κων/
πολης – Βηρυττού, και απέκτησαν
έναν γιο, τον “Έντμοντ Σάφρα”,
που στα 16 του άρχισε να δουλεύει
στην τράπεζα του πατέρα του, την
«Σάφρα – Μπάνκ».
Το 1949 ο Εδμόνδος Σάφρα μετακόμισε στην Ιταλία και μετά στην
Βραζιλία. Εκεί ο Σάφρα, ο πατέρας
του και τα αδέρφια του ίδρυσαν
μια τράπεζα, το 1955. Το 1956 ο
Εντμοντ γύρισε στην Ευρώπη για να
ιδρύσει στη Γενεύη, με κεφάλαιο ένα
εκατομμύριο δολάρια, την “Trade
Development Bank”. Το 1966 ο
Εντμοντ Σάφρα αγόρασε τη “Republic National Bank of New York”
μέσω της “Trade Development”.
Το 1983 ο Εντμοντ Σάφρα πουλάει
την Ελβετική του τράπεζα στην
American Express. Το 1999 ο Σάφρα
προσπαθεί να επαναγοράσει την
τράπεζα “Trade Development” χωρίς
επιτυχία και η τράπεζα περνά στα
χέρια της HSBC.Το 1999 πεθαίνει
ο Σάφρα στο σπίτι του στο Μονακό,
που έκανε παγκόσμια αίσθηση και
έγινε πρωτοσέλιδο σε παγκόσμιες
εφημερίδες. Ο Σάφρα κηδεύτηκε με
λαμπερές τιμές στην Συναγωγή της
Γενεύης, ΠΑΡΟΥΣΗΣ σύσσωμης της
Ηγεσίας του Ισραήλ, που είχε έρθει
με τσάρτερ από το Τελ – Αβίβ. Έρχομαι τώρα στο ζουμί της υπόθεσης:
Ο διαβόητος “Ερβέ – Φαλτσιανί” που
έβγαλε τη “λίστα λαγκάρντ” ξεκίνησε
από το Μονακό και δούλευε στο
Αρχείο της HSBC στη Γενεύη. Το
αρχείο που ανέλαβε να επεξεργαστεί περιείχε χιλιάδες ονόματα και
ελληνικά από την τράπεζα της γιαγιάς της συζύγου του Κεφαλογιάννη.
Το 2010 ο “Φαλτσιανί” είχε πει στους
«Φακέλους» του Αλέξη Παπαχελά
ότι ταξίδευε στον Λίβανο για να
πουλήσει το αρχείο σε κάποια λιβα-
νέζικη τράπεζα, αλλά αντελήφθη ότι
τον παρακολουθούσαν Ισραηλινοί
πράκτορες της Μοσάντ που τον
απήγαγαν. Όπως βλέπετε, στην
υπόθεση της «Λίστας Λαγκάρντ»
είναι βαθιά χωμένοι οι Εβραίοι και
ο Μανώλης Κεφαλογιάννης θα έχει
άσχημα ξεμπερδέματα.
Μη ξεχνάμε άλλωστε, ότι από
τα 2058 ονόματα της «Λίστας Λαγκάρντ», τα 250 είναι Εβραίοι της
Ελλάδος, δηλαδή ποσοστό πάνω
από 12%, όταν οι εν Ελλάδι Εβραίοι
είναι μόλις 5000 ψυχές, δηλαδή
ποσοστό μισό τοις χιλίοις του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Θέμα 2ο : «Το μεγάλο και ολέθριο
μυστικό του ΚΚΕ και του Σύριζα»
Εν πρώτης έρχομαι να ξεκαθαρίσω άπαξ διά παντός στα αποκόμματα ΚΚΕ και Σύριζα ότι ∆ΕΝ υπάρχει
η δυνατότης να κηρυχθεί παράνομο
ένα κόμμα στην Ελλάδα κι ότι αυτό
θα μπορούσε να γίνει ΜΟΝΟ αν
υπήρχε Συνταγματικό ∆ικαστήριο.
Τελειώνω μ’ αυτό το θέμα ασχέτως
αν συμφωνώ ή όχι με τη Χρυσή
Αυγή. Τώρα θα μάθετε το μεγάλο και
ολέθριο μυστικό αυτών των δύο κομμάτων. Αυτά τα δύο κόμματα (ΚΚΕ
και ΣΥΡΙΖΑ) βασικά είναι παράνομα.
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ένα κόμμα για να
νομιμοποιηθεί πρέπει ΠΡΩΤΑ να
υποβάλει στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ δήλωση
σεβασμού στο Ελληνικό Σύνταγμα,
όπως συμβαίνει με όλα τα λοιπά
κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και
της Χρυσής Αυγής. Πληροφορώ τον
Ελληνικό λαό ότι: Ο Εθνοπροδότης
Κων/νος Καραμανλής νομιμοποίησε
το 1975 το ΚΚΕ, χωρίς το κόμμα
αυτό να υποβάλει στον Άρειο Πάγο
δήλωση σεβασμού στο Ελληνικό
Σύνταγμα. Έκτοτε επωφελήθηκαν
διαδοχικά της ίδιας εξαιρέσεως και
τα «παράγωγα» κόμματα, ΚΚΕ εσ,
Συνασπισμός και τώρα ο Σύριζα.
∆ηλαδή η κα. Παπαρήγα και ο κ.
Τσίπρας εξακολουθούν να ηγούνται
δύο «επαναστατικών κομμάτων»,
τα οποία όχι μόνο δεν ομνύουν στο
Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά επιδιώκουν να το καταλύσουν!!! Άρα, τα
ορφανά του Στάλιν (ΚΚΕ) και τα
ορφανά του Μάο και του Χότζα (Σύριζα) να μην αποκαλούν φασίστες
του άλλους, γιατί οι ίδιοι βρίσκονται
μέσα σε φασιστικά κόμματα. Αυτό
το σοβαρό γεγονός 37 ολόκληρα
χρόνια έχει επιμελώς ταφεί, τόσο
από την ελαφροδεξιά όσο και από
τις δικαστικές αρχές, και ξέρετε
γιατί; ∆ιότι 37 ολόκληρα χρόνια η
Ελλάδα είναι Αριστεροκρατούμενη.
Για το Αληθές, ζητήστε από το ΚΚΕ
και τον Σύριζα τη δήλωση σεβασμού
προς το Ελληνικό Σύνταγμα. Αν και
αυτό θα έπρεπε να το κάνει ο Άρειος
Πάγος.
Σημείωση: Εάν κάποιος μπορεί να
με διαψεύσει ας το κάνει (παρουσιάζοντας φυσικά τις δηλώσεις σεβασμού προς το Ελληνικό Σύνταγμα).
Αλλά καλύτερα μην χάνετε χρόνο,
δεν υπάρχουν.
Θέμα 3ο : «Μερικά αριστουργηματικά ποιήματα για τον Ιωάννη
Μεταξά, που έγραψε ο Σταλινικός
“Μίκης Θεοδωράκης”»
Εν πρώτης πρέπει να ξέρετε ότι:
ο Σταλινικός μουσικοσυνθέτης “Μίκης Θεοδωράκης” ΥΠΗΡΞΕ δραστήριος ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ στην φασιστική
Νεολαία της 4ης Αυγούστου (ΕΟΝ)
και έγραψε αριστουργηματικά ποιηματάκια για τον μπάρμπα Γιάννη
Μεταξά. Ι∆ΟΥ ΜΕΡΙΚΑ:
Έχω πίστη στον Χριστούλη/σεβασμό στην Παναγιά/σαν Μεγάλο
πατερούλη/αγαπώ τον Μεταξά.
Τέσσερα άστρα γύρω γύρω/
καταμεσής ήλιος λαμπρός/τέσσερα
χρόνια όλο μύρο/ και στην μέση ο
Αρχηγός (ο Μεταξάς).
Τώρα θα σας διηγηθώ μια ιστορία που μας διηγήθηκε ο ίδιος ο
Μίκης Θεοδωράκης, η ιστορία αυτή
συνέβη εν έτει σωτήριω 1939: Ο καθηγητής της φυσικής “κ. Βαρελάς”
του ανέθεσε να μιλήσει στην τάξη
για τον κομμουνισμό. Ο 14χρόνος
Μίκης δεν είχε ξανακούσει αυτή την
λέξη και πήγε να ρωτήσει την Μικρασιάτισσα μητέρα του Ασπασία, που
κατά σύμπτωση τηγάνιζε ψάρια. Η
μαμά Θεοδωράκη σκέφτηκε για λίγο
και του έδωσε την εξής συγκλονιστική απάντηση: «∆εν ξέρω ακριβώς,
αλλά έχω ακούσει ότι ο κομμουνισμός είναι πολύ ΚΑΚΟ πράγμα, κάτι
σαν τους Εβραίους που βάζουνε τα
παιδάκια σε βαρέλια με καρφιά και
τους πίνουνε τα αίμα»!!!
ΟΝΤΩΣ , ο Μίκης το έγραψε
αυτό επί λέξει στην έκθεσή του την
άλλη μέρα. Όταν όμως άρχισε να
λέει μπροστά σε όλη την τάξη πως
ο κομμουνισμός είναι κάτι σαν τους
Εβραίους που βάζουν τα παιδιά
στα βαρέλια και τους πίνουνε το
αίμα, ο καθηγητής Βαρελάς, τον
σταμάτησε και τον κάθισε κάτω.
Ο Θεοδωράκης δεν εξήγησε γιατί
αντέδρασε έτσι ο καθηγητής του
Μπέλτσιος Χρήστος
Πρώην - πολιτευτής Αξ/κός Ε/Ν
της φυσικής, αλλά εμείς που έχουμε
μελετήσει την εποχή εκείνη δίνουμε
την εξής εξήγηση: Ο Μεταξάς είχε
μεν στείλει όλους τους κομμουνιστές στα ξερονήσια για δωρεάν
διακοπές, αλλά συγχρόνως είχε και
άριστες σχέσεις με τους Εβραίους,
οι οποίοι πανηγύρισαν σε όλη την
Ευρώπη όταν έγινε η 4η Αυγούστου του 1936. Θυμίζω απλώς,
πως οι πρώτοι νόμοι που έφτιαξε ο
Μεταξάς τον Σεπτέμβρη του 1936
αφορούσαν ευεργετικότατα μέτρα
για την ισραηλιτική κοινότητα της
Θεσσαλονίκης, την οποία είχαν
ομολογουμένως κυνηγήσει άγρια
οι Βενιζελικοί. Μην ξεχνάμε πως
και η περίφημη οργάνωση «Τρία
Έψιλον» (= Εθνική Οργάνωσις
Ελλάς) που είχε κάψει το 1931 τον
εβραϊκό συνοικισμό “Κάμπελ” στη
Θεσσαλονίκη είχε φτιαχτεί από
κάργα βενιζελικούς.
Σημείωση: Συνέλληνες, εκείνο που χαρακτηρίζει εμάς του
“Εθνικιστές” είναι η έκφραση της
Αλήθειας, έστω κι εάν στρέφεται
εναντίον μας. Γι’ αυτό, αν και είμαι θιασώτης της 4ης Αυγούστου,
πάντα θα λέγω την αλήθεια και
θα σημειώνω τα αρνητικά σημεία
της 4ης Αυγούστου 1936. Είναι
όμως τόσο λίγα τα αρνητικά που
πνίγονται μέσα στην πληθώρα και
το Μεγαλείο του Μεγάλου Έλληνα
αναμορφωτή “Ιωάννη Μεταξά”.
Ένας τέτοιος αρχηγός μπορεί
να σώσει την Ελλάδα από την
κατηφόρα που την έχουν φέρει “οι
προδότες” πολιτικοί του κοινοβουλίου. Να ένας ∆ρόμος σωτηρίας της
Ελλάδος μας: Να ξαναγεννηθεί μια
∆εύτερη 4η Αυγούστου. Και επειδή
η ιστορία επαναλαμβάνεται, τίποτα
δεν πρέπει να αποκλείουμε.
H EK¢O™H
Η αποστείρωση των νέων
Κάποτε δυο φίλοι συζητούσαν,
θα σας τους έχω ανώνυμους. Λέει
ο ένας που είχε πάθος με τον κομμουνισμό στον φίλο του: Ξέρεις τι
πάθαμε στο χωριό μας, βγήκε ένας
από την Μακρόνησο κομμουνιστής
και έγινε γαμπρός.και γέμισε το
χωριό μας κομμουνιστές. Και λέει ο
ανώνυμος δεξιός, ξέρεις ρε φίλε τι
έπρεπε να κάνει το κράτος, έπρεπε
να τους τσουκαλίσει, δηλάδή να τους
αποστειρώσει για να μην περισσέψουν κομμουνιστές. Αγαπητοί μου
αναγνώστες ιδού η ρόδος ιδού και το
πήδημα. Ο καπιταλισμός στην Ελλάδα
τσουκάλισε και αποστείρωσε όλα τα
παιδιά και τα κορίτσια με τον νόμο
που ψήφισαν την φορολόγηση των
παιδιών. Αγαπητοί μου αναγνώστες
αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Ποιος
νέος θα τολμήσει να παντρευτεί και
να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν
λένε το ένα παιδί θα πληρώνει 200€
το δεύτερο 400€ και ούτω καθεξής.
Με αυτόν τον νόμο κανένα παιδί η
κοπέλα δεν θα πάρουν απόφαση να
παντρευτούν. Και έτσι αγαπητέ ανώ-
μας αποστείρωσαν εμείς
νυμε ο νόμος αυτός όλα τα
δεν μπορούμε, μας τρώνε
παιδιά και τα κορίτσια τα
σαν το ποντίκι. Αυτή είναι
αποστείρωσε. Και έτσι κατά
την γνώμη μου μόνον οι
η ιστορία για τον ανώνυμο
εύποροι και οι καπιταλιστές
που βρήκε τρόπο να εξοντώσει τους κομμουνιστές
θα δημιουργήσουν οικογέαλλά τον εξόντωσαν οι
νεια. Έτσι αγαπητέ ανώκαπιταλιστές. Κύριε ανώνυνυμε, αυτή είναι η αλήθεια
και με γειά σου και εσένα
με μόνον ο Γκορμπατσώφ
Γράφει
κατάφερε που έλεγε δεν το
και εμένα για τα εγγόνια
ο Συμεωνίδης χειρίστηκα καλά με έφαγε
μας και για όλο τον κόσμο.
Κυριάκος
ο Γέλτσιν. ∆ηλαδή δεν του
Κύριε ανώνυμε μπορείς
να αποστειρώσεις τους πλουσίους; άρεσε ο Γέλτσιν νόμιζε θα βάζαν αυΌχι. Οι πλούσιοι είναι σαν την γάτα τόν πάλι. Οι Αμερικανοί είναι έξυπνος
με τα ποντίκια. Αυτό είναι ανέκδοτο, λαός του είπαν πάρε για τον κόπο σου
κάποτε τα ποντίκια μαζεύτηκαν και τι σε τάξαμε και σε φτάνουν σε όλη
είπαν δεν είναι ζωή αυτή η δική μας να σου τη ζωή. Του είπαν βρήκαμε πιο
μην μπορούμε να φυλαγόμαστε από κατάλληλο από εσένα αυτός όχι μόνο
την γάτα. Πήραν απόφαση να βάλουν και η διαδοχή του μας ευνοούν δεν
ένα κουδουνάκι στο λαιμό της γάτας χρειάζονται να τους πριμοδοτούμε
και όταν έρχεται να την ακούνε για τους φτάνουν τα πετρέλαια και το
να μη τα κατασπαράξει. Και λέει ένα φυσικό αέριο. Τώρα ο Γκορμπατσόφ
μικρό ποντικάκι, ποιος θα τολμήσει από μακριά βλέπει την Σοβιετική
να πάει να το κρεμάσει το κουδούνι Ένωση. ∆εν έμεινε τίποτε μια σκέτη
στης γάτας το λαιμό. Όποιος θα το Ρωσία. Έγινε 6-7 κρατίδια το κοπάδι
τολμήσει θα τον φάει η γάτα. Έτσι που λεγόταν Σοβιετική Ένωση. Μπήκε
κι εμείς με τους πλούσιους αυτοί μέσα ο λύκος και το κατασπάραξε
όπως ο λύκος όταν μπαίνει σ ένα
κοπάδι που δεν έχει σκυλιά και τρώει
με την ησυχία του. Αλλά ο Γκορμπατσόφ αφού τα κατάφερε και το έφερε
μέχρι εκεί σου λέει θα έρθει και η δική
μου σειρά. Όλα είναι πιθανά ποιος
παρακολουθεί στα ευρωπαικά κράτη
τι γίνεται Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία
κάθε μέρα εμφύλιος πόλεμος. Είδα
στην Ισπανία ένα 13 χρονών παιδάκι
το σπάσαν το κεφάλι και έτρεχε το
αγνό αίμα του παιδιού.
Αυτά έκανε η τεχνολογία και κυρίεψε όλη την εργασία σε όλα τα καθέκαστα εργοτάξια. Και έτσι συνέχεια περισσεύει η ανεργία και τι περιμένουμε
να γίνει. Βλέπω παντού ταραχές
παγκοσμίως το χρήμα μαζεύτηκε σε
ολίγους και ρυθμίζουν την παγκόσμια
οικονομία. Αυτό είναι φοβερό υπάρχει
κίνδυνος για εμφυλίους και πολλά που
δεν περιμένεις. Κάνουν νόμους καπιταλιστικούς τώρα διάβαζα θέλουν να
καταργήσουν το άσυλο των φοιτητών
και των καθηγητών πανεπιστημίου
δηλαδή να μην υπάρχει αντίδραση.
Αν το πετύχουν τέλειωσαν όλα αλλά
ο αγώνας δεν σταματά οι αδικούμενοι
θα συνεχίζουν να αγωνίζονται. Τι θα
γίνει τώρα με τις απολύσεις των 2.700
υπαλλήλων αυτοί οι περισσότεροι
είναι ενοικιαστές πως θα πληρώνουν
τα ενοίκια τα κοινόχρηστα τα παιδιά
τους αν σπουδάζουν τι θα φάνε πολύ
δύσκολο. Ο κόσμος έτσι που έχει αγανακτήσει δεν αντιδρά όπως πίστεψαν
τον Σαμαρά που έλεγε εγώ κάτι ξέρω
να απαλλαγούμε από την κρίση. Όσοι
έχουν γνώση μπορείτε να θυμηθείτε
που έγραψα παλιά.
Ο Καραμανλής το βρώμικο το
βρακί το σέρβιρε στον Παπανδρέου
ο Παπανδρέου το σέρβιρε στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι τυχερός επειδή
καταβρώμισε έχει να το σερβίρει
σε άλλους δυο στον Βενιζέλο και
τον Κουβέλη. Και τους λέει πάρτε
να το μυρίσετε και εσείς έχει όπως
άκουσα αν κάνει ανασχηματισμό και
τους βάλει αντιπροέδρους δεν θα
έχει την φροντίδα από την αφόρητη
βρώμα γιατί παραβρώμισε το κακό
και δεν ξεβρωμάει με κανένα απορρυπαντικό.
Τετάρτη2
5 Δεκεμβρίου 2012
15 •Σελίδα
Ÿ,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Καναρίνια αρσενικά 14€ και θηλυκά 11€ Πληρ-Τηλ:6974708287
μετά τις 2:00μ.μ.
∆ΑΣΚΑΛΑ, απόφοιτη του ΠΤ∆Ε Αθηνών, αναλαμβάνει μαθητές ∆ημοτικού.
Προσιτές τιμές.Πληρ-Τηλ:6983746196
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού – Γυμνασίου –
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ-Τηλ:6986693091
ΣΥΝΕΡΓΕIΟ καθαρισμού αναλαμβάνει την καθαριότητα γραφείων
ιατρείων και άλλους χώρους. Καλέστε μας να σας επισκεφτούμε. ΠληρΤηλ:6944955634
ΦΙΛOΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού – Γυμνασίου και
Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ- τηλ:6984857006
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ καθαρισμούς σπιτιών – καταστημάτων φύλαξη παιδιών
και ηλικιωμένων. Πληρ- Τηλ:6978385551
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 35 πρόβατα Βαλανίδας. Νέα Πληρ. Τηλ:2493095215-95054
ΖΗΤΕIΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε καφέ ουζερί Πληρ. Τηλ:6983746234
ΨΥΧΟΛOΓΟΣ αναλαμβάνει προγράμματα παρέμβασης για αγχώδεις
διαταραχές ψυχοσωματικά συμπτώματα σε παιδιά, εφήβους ενήλικες.
Πληρ- Τηλ:6989845835
ΠΑΡΑ∆I∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα ρωσικών από φιλόλογο με μητρική
την ρωσική γλώσσα. Ελασσόνα. 6985645643
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία διώροφη με μαγαζί στο κέντρο της Ελασσόνας
απέναντι από το ΤΕΒΕ και χωράφι 9 στρεμμάτων στην περιοχή Αμπέλια.
Πληρ- Τηλ:6945657450
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
∆ευτέρα
Τρίτη
05/12:
06/12:
07/12:
08/12:
Κορομηλά
Καραγιάννης
Παλάκα
Φωτίου (Όλη μέρα)
Κορομηλά, Αναγνωστούλης
Καραγιαννίδης
09/12:
Ζυγογιώργος
10/12:
Καραγιαννίδης
11/12:
Πουρνάρα
ΧΟ∆ΗΜΟΣ 100τ.μ. 65.000€ Αυτόνομη θέρμανση - Τζάκι Τηλ:2493024270
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Λάρισα γκαρσονιέρα 70τ.μ. με αυτόνομο καλοριφέρ,
τζάκι, air conticion σε καλή τιμή πίσω από τον Άγιο Χαράλαμπο. ΠληρΤηλ:6958054774
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3ο όροφο 120τ.μ. οδός Σαρανταπόρου 15.
Πληρ-Τηλ:6976165647 & 2493025106
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία τριώροφη συνολικού χώρου με το οικόπεδο 510τ.μ.
∆ιαθέτει 3 γκαράζ. Πληρ:2493025271- 2493022049, Κιν:6997112205.
ΖΗΤΕIΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής για μόνιμη εργασία στην Ελασσόνα
Πληρ- Τηλ:6974115370
ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ μαθήματα Αγγλικών κατ’ οίκον. Τιμές προσιτές.
Τηλ.: 6942709792.
ΚΑΘΗΓΗΤHΣ Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λύκειου. Πληρ- Τηλ:6977232634
ΓΕΡΜΑΝI∆Α Καθηγήτρια Γερμανικών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ μαθήματα κατ’ οίκον
σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ωριαία μαθήματα σε χαμηλές τιμές.
Τηλ. 6982798915.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50τμ στον 5ο όροφο στην οδό Παπαναστασίου
68 απέναντι από τη ∆ΕΗ!! Πληρ- Τηλ:2493023259- 6989872040
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Πληρ-Τηλ:6978849018
ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ Φιλόλογος ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
∆ημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τηλ.: 6977401095.
ΠΩΛΕIΤΑΙ στάβλος με άδεια λειτουργίας στον κάμπο της Ελασσόνας.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6977 147770
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Θεσσαλονίκη, 2άρι, διαμέρισμα 62 τ.μ., οδός Νεμέας
42, περιοχή Χαριλάου, 4ος όροφος. Τηλ. 6932292240, 2493024389.
ΑΠOΦΟΙΤΗ του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού –
Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6942768970.
ΠΩΛΕIΤΑΙ αλέτρι 12άρι ψιλοστάβαρο Γκλαβάνης ενισχυμένο. Τιμή 600
ευρώ. Πληρ. 6974 201216
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ στο κέντρο της πόλης διαμέρισμα 1ου ορόφου με ατομική
θέρμανση. Κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τηλ:2310415243
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό πετρελαίου 1600 κυβικά μοντέλο 85 μάρκας KANTI
τηλ:2493082581. Κιν:6978945438
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο στο κέντρο της πόλης
,ατομική θέρμανση, αποθηκευτικός χώρος, διαμπερές, μεγάλες βεράντες
Τηλ. – Επικ:6947475075
ΕAΝ θέλετε κάποιον να προσέχει κάποιον δικό σας ηλικιωμένο άνθρωπο
τηλεφωνήστε στο 2493024098
40 χρονη Νοσηλεύτρια – Ελληνίδα ζητάει εργασία σε ηλικιωμένους παρέχει
φροντίδα - καθαριότητα παροχή φαρμάκων – ενέσεις. Περιοχή Ελασσόνας.
κιν. 6989356146
ΠΩΛΕIΤΑΙ οικία 110τ.μ. 50 μέτρα από τον πλάτανο στο Λιβάδι Ελασσόνας.
Τηλ: 6973423174
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ κατάστημα 35τμ. + 35τμ υπόγειο στην οδό Κ. Οικονόμου
Τηλ:6972022054 κ. Γιώτσα ∆ημήτριο
ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ Μαθηματικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ:6983 740410
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ καινούριο δυάρι 1ος όροφος στο κέντρο της πόλης 37τ.μ.
με αυτόνομη θέρμανση Τηλ:6972022054
ΚΑΘΗΓΗΤHΣ φιλόλογος του ΑΠΘ και Μουσικής (ακορντεόν, θεωρία κ.α.)
αναλαμβAνει κατ’ οίκον μαθητες ∆ημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε όλη
την Επαρχία Ελασσόνας.. Τηλ: 6948261649 Μπiσμπας Γ. Λάζαρος
ΠΩΛΕIΤΑΙ σπίτι 35τ.μ. γωνιακό με θέρμανση οδό Αριστοφάνους 26 περιοχή Βαρόσι (για ιδιοκατοίκηση ή επαγγελματικό χώρο). Τηλ- 2410591240
Κιν:6976477781 κ. Γιάννης
ΑΠOΦΟΙΤΟΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Προσιτές τιμές. Τηλ.: 6973932948.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ ∆ιαμέρισμα 100τ.μ. Ναζιανζηνού 7 Τηλ:2493022915-93327.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα, δυάρι στη Λάρισα, δίπλα στη γέφυρα Αλκαζάρ, σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα, WC. Τηλ. 6945903656.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ∆ιαμέρισμα για φοιτητές, σαλόνι, κουζίνα, wc στην Κοζάνη
Αριστείδου 25 τηλ. 6979689756.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κυλικείο στο Τελωνείο Λάρισας. Πληρ- Τηλ:2493051015.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα τριάρι στη Θεσσαλονίκη, Κων/πόλεως 13
με ∆ελφών, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, κουζίνα WC. Τηλ. 6945903656.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. οικόπεδο με νεόκτιστη μισοτελειωμένη οικοδομή 130τ.μ.
στο κέντρο στην Ολυμπιάδα. Τηλ- Πληρ: 6974924896 & 2493062177
ΦΙΛOΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆I∆ΕΙ μαθήματα κατ οίκον σε μαθητές Γυμνασίου –
Λυκείου. Τιμές προσιτές- Πληρ:6988985396
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ραπτομηχανή παραγωγική. Πληρ- Τηλ:2493087204
∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ: Παλιοδήμος
Κων/νος του ∆ημητρίου
Χάνδρος Θεόδωρος του
∆ημητρίου
Μπουτζίου Αθανασία του
Γεωργίου
Μητσιούλη Μαρία του Νικολάου
Μπουλούμπασης Αντώνιος
του Κων/νου
Κοτούμπα Ευδοκία χα Κων/
νου
Ζαχαρής Νικόλαος
ΓΑΜΟΙ: Παρλάντζας
Αντώνιος του Αλεξάνδρου
& Γκέκα Μαρία του
∆ημητρίου
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Μπούσιας
Ηλίας του Νικολάου
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο
Μπουγάτσιας ∆ημήτριος του Σπυρίδων και της Φωτεινής το
γένος Νικολάου κάτοικος Μηλέας και η Κλεισιάρη Ιωάννα
του Αντωνίου και της Βασιλικής το γένος Ράπτη κάτοικος
Σαρανταπόρου πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάμο στο
∆ημαρχείο Ελασσόνας.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο
Παππάς Αθανάσιος του Νικολάου και της Γεωργίας το γένος
Μπόρα κάτοικος Γαλήνης Πλατύκαμπου και η Μητρούλα
Ακριβούλα του Βασιλείου και της Αγγελικής το γένος Παναγιώτου κάτοικος Γαλήνης πρόκειται να τελέσουν πολιτικό
γάμο στο ∆ημαρχείο Ελασσόνας.
ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ
Κωνσταντίνος Ι. Καψάλης
Αγαπητέ μας Κωνσταντίνε.
Αγαπητέ Ντίνο, πατροπαράδοτε φίλε μας από την παλιά εποχή και
αγαπητός όλων των συμπολιτών μας και των συνανθρώπων όσων σε
γνώρισαν, οι οποίοι, με βαθιά θλίψη ψυχής και με ανθρώπινο πόνο σου
απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό μαζί με τον γράφοντα και που θα συνοδεύει την ενάρετη και γιομάτη καλοσύνη αγνή ψυχή σου στο τελευταίο
της ταξίδι για πάντα, στο ταξίδι της αιώνιας γαλήνης στο περιβόλι του
παραδείσου, εις τους ουρανούς.
Εκεί, που την περιμένουν κι άλλες αγνές ψυχούλες αγαπημένων σου,
συντροφιά με τους αγγέλους και τους αγίους άδοντας εν αρμονία θείους
ύμνους αγάπης και ουράνιας αγαλλίασης, μακαρίζοντας την Ολυμπιώτισσα Θεοτόκον!.. και ευλογώντας σας υπό την μητρική Της θείαν Σκέπην.
Θαρρώ δεν χρειάζετε να πω περισσότερα μόνο πρέπει να τονίσω, ότι, κατά
την πορεία του χρόνου στο διάβα της ζωής σου, υπήρξες ένας άσπιλος
δημόσιος λειτουργός, ένας τέλειος οικογενειάρχης - τρυφερός σύζυγος
και στοργικός πατέρας ένα υπέροχο παράδειγμα προς μίμηση ανθρωπιάς
και μεγαλοσύνης παρέχοντας ελπίδα και πίστη στο προσφιλές κοινωνικό
σύνολον, και το εννοώ. Τέλος εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια
στη γενναία σύζυγό σου Στέλλα, στα εξαίρετα και σπουδαία τέκνα σας
και σε όλους τους τεθλιμμένους οικείους σας. Κωνσταντίνε καλέ μας σε
αποχαιρετώ.
Θανάσης ∆. Καλογιάννης
ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ Φιλόλογος ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου –
Λυκείου-ΕΠΑΛ (μόνο στην Ελασσόνα). Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6970.850.652.
ΦΙΛOΛΟΓΟΣ απόφοιτος πανεπιστημίου Αθηνών με πολυετή εμπειρία τόσο
στη γενική εκπαίδευση όσο και στις μαθησιακές δυσκολίες, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα (και εκτός Ελασσόνας) σε προσιτές τιμές. Τζήκα
Βασιλική Τηλ:6948380191
∆ΑΣΚAΛΑ με εμπειρία στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες αναλαμβάνει την
ουσιαστική και αποδοτική μελέτη των μαθημάτων των μαθητών ∆ημοτικού.
Τιμές προσιτές. Τηλ:6971891451.
H EK¢O™H
ΠΤΥΧΙΟYΧΟΣ φιλόλογος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με εμπειρία και
υπευθυνότητα, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές εξαιρετικά προσιτές! Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6988637698
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟYΝΤΑΙ κείμενα και κάθε είδους έγγραφα. Τηλ.:
6982378260.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚOΣ – Φιλόλογος παραδΙδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε
μαθητές ∆ημοτικού & Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Πληρ- Τηλ:6945832847
∆AΣΚΑΛΟΣ, απόφοιτος του ΑΠΘ με προϋπηρεσία ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6976860638.
ΦΙΛOΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου σε τιμές προσιτές. Τηλ. 6986217417.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, απόφοιτος του Ε.Κ.Π. Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. ∆υνατότητα
λειτουργίας τμημάτων 2-3 ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974820373.
ΠΤΥΧΙΟYΧΟΣ Αγγλικής Φιλολογίας Αριστοτέλειου ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα
για όλα τα επίπεδα αγγλικών. Τιμές από 8-15 ευρώ. Τηλ. 6978001141.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέμματα χωράφια (3Χ10) θέση Μπατόκια Καλλιθέα,
Ελασσόνα. Τιμή 23.000 ευρώ, ή 9.000 ευρώ το κάθε δεκάρι. Επίσης πωλείται οικόπεδο 540 τ.μ. Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ. 6973605452.
ΠΤΥΧΙΟYΧΟΣ Αγγλικής Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και αναλαμβάνει την καθημερινή
προετοιμασία για το σχολείο. Αναλαμβάνει μεταφράσεις από και προς την
Αγγλική σε προσιτές τιμές. Τηλ.: 695 84 64 782.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 78 hp μονό σε αρίστη κατάσταση
στη Φαρμάκη Ελασσόνας. Τηλ.: 24930 94389.
Στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας πωλείται σε πλεονεκτική
θέση μονοκατοικία 70τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη εντός
οικοπέδου ενός στρέμματος με αυτόματο πότισμα. Τιμή
συμφέρουσα. Ιδιώτης:2421041156 – Κιν:6944243396
Ζητώ εργασία για τσοπάνος – γίδια. Τηλ:6988390670
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση fast food
με επινοικίαση επι της 1ης Μεραρχίας Πληρ –
Τηλ:6983746234
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με αυτόνομη θέρμανση.
Πληρ- Τηλ:2493022028 -6942681869
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι στο Βαρόσι περιοχή Κέντρου Υγείας
– Τριάρι 70τ.μ. Τηλ:6976671438
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γίδια. Πληρ:6973351432
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 125 τ.μ κατάλληλος για επαγγελματική στέγη (πρώην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).
Πληροφορίες 24930 22716, κιν. 69786 15312.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατοικία 120 μ2 με ημιυπόγειο με πανοραμική
θέα σε άριστη κατάσταση εντός Βερδικούσσας. Τηλ.
6981134179.
τηλ: 2493087321.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 στρέμματα αμυγδαλεώνας στην θέση “ασπρόγια” στον Ελαιώνα Πα ναγιωτίδη. Τηλ: Τηλ:2493087464
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Τριάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς πάγιο. Τηλ. 6975900037, 6973450912.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων στο 2ο χλμ.
Τσαριτσάνης Ελασσόνας. Πληρ. Σακοράφας Νικόλαος..
Τηλ.: 6942793561
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Μαγαζιά 40 m2 και 80 m2, στην 1ης
Μεραρχίας με ίσου μεγέθους πατάρι και αυτόνομη
θέρμανση χωρίς πάγιο. Τηλ. 6975900037, 6973450912.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Χωράφι 20 στρ., στη θέση “ΠΑΤΟΥΣΙΕΣ” στη
Μηλέα Ελασσόνας πληρ. Τηλ. 6951799686.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Κατάστημα 80τ.μ. ή 40τ.μ. στην 1ης
Μεραρχίας Πληρ.Τηλ: 6975900037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Γκαρσονιέρα 1ος όροφος, κουζίνα, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, στην οδό Σκουφά 12 κοντά στα
Γυμνάσια. Πληρ. 6937490629-0, 24930-81431.
ENOIKIAZETAI κατάστημα 135 τ.μ. στην πλατεία Βαροσίου.
Τηλ.: 2493023946 Μπούσιας Ηλίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1200 τετραγωγνικά με αποθήκη στην
Γαλανόβρυση εντός του οικισμού σε κεντρικό σημείο. Τηλ.:
2431037394 (απογευματινές ώρες).
Πληρ:6981134179
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Ημιδυαράκι 45 τ.μ., κεραμοσκεπή άνετο
w.c., καλοριφέρ, έναντι τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πολύ καλό
για ιατρείο). Τηλ. 24930-23489. Μπέλλης Τάσος.
ENOIKIAZETAI επαγγελματική στέγη 151 τ.μ. πάνω από
την τράπεζα Eurobank. Τηλ.: 2493024159, 6972711504.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 216τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως στην
περιοχή Αγίου Αρσενίου Ελασσόνας Τηλ: 2493022044
Κινητό:6974296702
ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 35 πρόβατα χωρίς δικαιώματα διασταυρωμένα. Πληρ. Τηλ:2493061491
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 120τ.μ. στη Βερδικούσια
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ &
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΕΣ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟ:6976123250
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μονοκατοικία με αποθήκη και με κήπο
στην Τσαριτσάνη με 200 ευρώ το μήνα Τηλ:6977009062
ΕΝΟΙΚΙAΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης Βουλγαροκτόνου
8 Πληροφορίες στα τηλ 2493024804 -6973588129-6973674863
ΠΩΛΕIΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο 180τ.μ. στο κέντρο της Ελασσόνας άρτιο
και οικοδομήσιμο (Οικοδομούνται 215τ.μ. Σ.∆. 1,2) Πληρ- 6986767730
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυγείο επαγγελματικό σε καλή κατάσταση και
προσιτή τιμή. Πληροφ. 6972477668.
ΠΩΛΕIΤΑΙ οικόπεδο στο κέντρο της Τσαριτσάνης. Πληρ- Τηλ:6937063110
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στην πλατεία Βαρουσίου. Τηλ.:
6979616295.
ΠΩΛΕIΤΑΙ κατοικία στο κέντρο απέναντι από το Σούπερ Μάρκετ ΒΛΑ-
με αυτονομία θέρμανσης, στο 3ο ∆ημ. Σχολείο. Τηλ.
6982123346, 6987881211.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Μάγειρας ή μαγείρισα για ταβέρνα, ουζερί. Τηλ.:
24930-24774, 6983742841.
Παιδαγωγός ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη και δημιουργική
απασχόληση νηπίων. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6989362581.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Τσαριτσάνη 500 μέτρα με νερό και ρεύμα με
κύρια συμβόλαια. Τιμή 35.000€ Τηλ:6977009062 κ. Βαγγέλης
MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι, 107 τ.μ., δεύτερος όροφος,
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: 50χρονος συνταξιούχος ΖΗΤΑ απασχόληση μερική, περιστασιακή. Τηλ. 6978763166.
Πωλείται Αυτοκίνητο μάρκας Golf μοντέλο 2000 δίπορτο
1400 c.c. χρώμα μαύρο σε κατάσταση άριστη. Τηλ:
6947939933
Πωλούνται χωράφια και οικόπεδα στην Καρυά – Πληροφορίες:6939180466 κος Ευθύμιος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400τ.μ. στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα τέρμα της οδού Πόντου στον καινούργιο περιφερειακό
και αγροτεμάχιο 10 στρ. καλλιεργήσιμο. Πληρ. Τηλ:
6973715839
Οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας ΖΗΤΑ εργασία. Τηλ:
6972542154
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με σπίτι καραγιαπί 120τ.μ. διόροφο
2.400 οικόπεδο. Και οικόπεδο 2.400 μέσα στο σχέδιο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Προς ενοικίαση γκαρσονιέρα με θέρμανση. Τηλ.
6973986446, στην Ελασσόνα
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 70 πρόβατα γεννημένα. Τηλ: 2493022361
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία επί της Οικονόμου 41 στη Λάρισα,
επιπλωμένη. Τηλ.: 2493025195
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 στρ. χωράφι περιφραγμένο τηλ: 6998425780
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1500 μ. με παλαιά κατοικία στο
Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας. Τηλ. 6977932862.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ιαμέρισμα 72τ.μ. επι της Υψηλάντου &
Καραμανλή γωνία 3ος όροφος. Πληρ: Άννα Γκριζιώτου
0014-166151533, 24930 22022.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200τ.μ. στην περιοχή Βαρόσι. Πληρ:
Τηλ:24930 95420, 22940-78276. Οδός Παπαϊωάννου
και πεύκου.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ιώροφη κατοικία 140 τ.μ. με οικόπεδο 500 μ.
στο Στεφανόβουνο Ελασσόνας. Πληρ. τηλ.: 6972054123,
6973542110, 24930-87326.
ΤΑ…ΤΟΥ ∆H
ΜΟΥ ΕΛΑΣ
ΣOΝΑΣ – ΟΛ
YΜΠΟΥ
Σε κινητοποιήσεις οι
ερ
γα
ζό
μενοι στους δή
διαθεσιμότητες
μους για τις
, τις απολύσεις,
το δικαίωμα στ
Χτυπάει η κυβέ
ην εργασία.
ρνηση και με άλ
λες περικοπές
τις Περιφέρειες
και τους δήμους
.
ΑΝΩ
Ô‡ÁÂÙ·È...
ΚΑΤΩ
ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...
Την κατασκευή του δρόμου Βερδικούσια – Αγριελιά ζήτησαν
κάτοικοι και φορείς της περιοχής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Γράφει:
e-mail:[email protected]
e-mail:
[email protected]
CMYK
Ο Κώστας Κυριλλίδης
Όση αηδία, πίκρα, θλίψη και ταπείνωση μας προκαλούν οι επιτροπείες οι επίτροποι σε κάθε υπουργείο και ο
πλήρης και ασφυκτικός οικονομικός έλεγχος που χωρίς την
έγκριση του δεν θα μπορεί να διατίθεται ούτε ένα ευρω.
Αλλά τόσο μας προκαλούν οι διορισμοί των κομματικών,
εγκάθετων των τριών συγκυβερνούντων. Είναι δυνατόν
ακόμη και σήμερα που είμαστε σε ελεγχόμενη χρεοκοπία,
που ζούμε στην εντατική με μηχανική υποστήριξη, που πριν
από λίγες μέρες μας ανανέωσαν το οξυγόνο για να μην
πάμε σε άτακτη χρεοκοπία σαν χώρα, αυτοί να τηρούν το
πλαφόν της κλίμακας, πέντε, τρία, δυο για τους κομματικούς
φίλους στους διορισμούς των παχυλών έμμισθων θέσεων
του δημοσίου. Την μεγαλύτερη παθογένεια του Ελληνικού
κράτους και από την οποία πηγάζουν όλα τα δεινά μηδέ
εξαιρουμένων, της γραφειοκρατίας, της φοροδιαφυγής και
του πελατειακού κράτους της διαπλοκής.
Αντί να τοποθετούνε τους ικανότερους με τα πιο
βαριά βιογραφικά μετά από προκήρυξη της κάθε θέσης
ξεχωριστά. Μήπως και προχωρήσει τίποτα, μήπως και
λειτουργήσει επιτέλους αυτό το ρημάδι το κράτος, αυτοί
εξακολουθούν το βιολί βιολάκι τους χωρίς ντροπή και αιδώ.
Αν δείτε τι διορίζουν τώρα που η θηλειά δεν είναι απλά περασμένη στο λαιμό μας αλλά άρχισε να σφίγγει θα φρίξετε.
Κατά τα άλλα εμείς περιμένουμε να μας βγάλουν από τη
δύσκολη θέση που βρισκόμαστε σαν χώρα, ποιοι; Αυτοί που
μας έφεραν σ αυτό το χάλι, αυτοί που είναι βουτηγμένοι
στη διαπλοκή και την αδιαφάνεια αυτοί που τόσα χρόνια
δημιούργησαν ένα κράτος παρία και δυνάστη των πολιτών.
Ένα κράτος που αντί να εξυπηρετεί και να υπηρετεί τον
πολίτη όπως θα όφειλε τον ταλαιπωρεί και του δημιουργεί
τα χίλια δυο προβλήματα σε όλες τους τις δραστηριότητες.
Ένα κράτος που ευνοούσε την φοροδιαφυγή και το κλέψιμο
και ταυτόχρονα την προστατεύει.
Ο μεγαλύτερος του σύμμαχος σε αυτή την ολέθρια
πορεία, τα ΜΜΕ. Υπήρξαν φυσικά και πολλοί άλλοι, διότι
χωρίς βοήθεια και στηρίγματα μέσα από την κοινωνία
δεν θα μπορούσε το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα
να σταθεί ούτε ένα χρόνο. Πάμε όμως στα ΜΜΕ που
άλλοτε συγκυβερνούσαν και άλλοτε κυβερνούσαν χωρίς
υπερβολή. Κρατικές διαφημίσεις εκατομμυρίων ευρώ σε
εφημερίδες με κυκλοφορία μερικών εκατοντάδων φύλλων.
Εκατομμύρια ευρώ δάνεια σε τηλεοπτικούς σταθμούς και
φύλλα, φύλλα προσκείμενα στην εκάστοτε εξουσία. Έτσι
φθάσαμε να έχουμε τις περισσότερες εφημερίδες από κάθε
άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ξεχάστε στην πορεία προς την
απόλυτη ταύτιση με την εξουσία και τις σχέσεις διαπλοκής
και αλληλεξάρτησης των και μάλιστα όσο πιο ορθά γίνεται
και φυσικά να παίρνει θέση και να λέει ευθαρσώς και χωρίς
σκοπιμότητες την γνώμη του για κάθε θέμα ή ζήτημα που
προκύπτει. Τώρα που οι διαφημιστικές δαπάνες κρατικές
και κατά κύριο λόγο και μη μειώθηκαν δραματικά, σχεδόν
τριάντα τοις εκατό λιγότερο για Τρίτη συνεχή χρονιά, ο
τύπος πνέει τα λοίσθια. Τα αποτελέσματα της ποιότητας
περαιτέρω ερμηνείας. Φθηνιάρικες παραγωγές, επαναλήψεις, καθημερινά, από τα Βραζιλιάνικα στα Τουρκικά και
οι τηλεπερσόνες με νύχια και με δόντια προσπαθούν να
κρατηθούν στο προσκήνιο της επικαιρότητας πριν περάσουν στα αζήτητα.
Το ότι οι δήμοι είναι βαριά άρρωστοι με τα συμπτώματα της κακοδιαχείρισης της υπερχρέωσης και ότι είναι
το βασίλειο της διαφθοράς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν
νομίζουμε ότι περιμένατε από εμάς να σας το πούμε. Αυτό
είναι γνωστό σε όλους. Αυτό που δεν είναι γνωστό σε όλους
είναι ότι οσονούπω, αποφασίζουν για την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να γίνει αύξηση των ανταποδοτικών τελών για
πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο πρώτος είναι η πολύ
κακή οικονομική κατάσταση των δημοτών ο δεύτερος ότι
είναι ήδη πολύ αυξημένες οι τιμές. ∆εν μπορεί να έχεις μια
κατανάλωση δέκα ευρώ και το τελικό ποσό πληρωμής να
φθάνει με χίλιες δυο επιβαρύνσεις τα σαράντα ευρώ. Αυτό
δυστυχώς συμβαίνει σε όλα τα τιμολόγια που πληρώνουν οι
πολίτες, υπερδιπλάσιες τριπλάσιες και τετραπλάσιες πάνω
από τις καταναλώσεις. Αυτό είναι παράλογο άδικο και πέρα
από κάθε λογική και τις περισσότερες φορές γίνεται από
ανεγκέφαλους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και
υπουργούς χωρίς προγραμματισμό και μελέτες. Πράγμα
που δεν οδηγεί πουθενά. Οι δήμοι χρειάζονται νέα φιλοσοφία στη διοίκηση, νοικοκύρεμα προπαντός στα οικονομικά
τους, πλήρη μηχανοργάνωση για καλύτερη απόδοση των
εργαζομένων και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Το αίτημα για την κατασκευή του δρόμου Βερδικούσια – Αγριελιά μετέφεραν
κάτοικοι και φορείς της περιοχής στον περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Όπως ανέφεραν ο
δρόμος αυτός, 12 περίπου
χιλιομέτρων, βρίσκεται σε
κακή κατάσταση με αποτέλεσμα να είναι δυσπρόσιτος
για τους επαγγελματίες, τους
κτηνοτρόφους αλλά και τους
κατοίκους της περιοχής.
Απ’ την πλευρά του ο κ. Κ.
Αγοραστός υπογράμμισε τη
σημασία του δρόμου ο οποί-
ος ενώνει τις δυο κοινότητες
και ζήτησε από τις Τεχνικές
υπηρεσίες να συντάξουν
τη μελέτη του έργου. «Ο
συγκεκριμένος δρόμος είναι
ζωτικής σημασίας για την
περιοχή αφού εξυπηρετεί
σχεδόν όλη την οικονομική
δραστηριότητα. Επιθυμούμε
να γίνει ο δρόμος αυτός όμως
η έλλειψη μελέτης και η έλλειψη χρηματοδότησης από
το Π∆Ε, καθιστά αδύνατη
την άμεση υλοποίησή του.
Για το λόγο αυτό οι Τεχνικές
Υπηρεσίες μας πρόκειται να
συντάξουν τη μελέτη ώστε
να ωριμάσει το έργο και να
αναζητήσουμε τρόπο χρηματοδότησης», τόνισε ο περιφερειάρχης.
Τους κατοίκους της περιοχής συνόδευε ο τ. πρόεδρος
της κοινότητας Βερδικούσιας
κ. Γ. Σάκκας.
Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών ζώων
Συνέντευξη τύπου για ένα νέο πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί
στην Θεσσαλία και αφορά στη στην
περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη
νεκρών ζώων, παραχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
Το πρόγραμμα αυτό είναι προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ και δημοπρατείται μέσα στις επόμενες ημέρες.
«Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρούμε
να δώσουμε λύση στο μεγάλο πρόβλημα
που δημιουργείται στη δημόσια υγεία
από την ελλιπή έως σήμερα αντιμετώπιση
του ζητήματος που αφορά στη διαχείριση των νεκρών ζώων. Οι μέθοδοι που
ακολουθήθηκαν ως τώρα δεν έφεραν τα
αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα, γι’
αυτό και καλούμαστε σήμερα να δώσουμε λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, που
ενέχει κινδύνους τόσο για τη δημόσια
υγεία όσο και για το περιβάλλον. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ορθής διαχείρισης
νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων
ώστε να αποφύγουμε ασθένειες, οι οποίες μπορεί να πλήξουν τον άνθρωπο και
την πανίδα. Η Θεσσαλία ως γνωστόν είναι
από τις Περιφέρειες με τον μεγαλύτερο
πληθυσμό αιγοπροβάτων στη χώρα και
η ανάγκη συμμόρφωσης στις κοινοτικές
οδηγίες είναι πλέον απαραίτητη».
Όπως εξήγησε ο περιφερειάρχης, ενώ
υπήρχε η υποχρέωση από τους κτηνοτρόφους να περισυλλέξουν τα νεκρά ζώα
και να τα οδηγήσουν σε πιστοποιημένες
μονάδες αδρανοποίησης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην ακολουθείται
η διαδικασία αυτή, η οποία ήταν και
ασύμφορη οικονομικά, και τα ζώα να
θάβονται πρόχειρα στην ύπαιθρο, να
εναποτίθενται σε χωματερές, αλλά και
περιπτώσεις όπου απλά απορρίπτονταν
σε υδάτινα συστήματα (ποτάμια, ρυάκια
κλπ), με αποτέλεσμα να πλήττεται η
δημόσια υγεία.
Με το πρόγραμμα αυτό, σημείωσε ο
κ. Αγοραστός, ο κάθε κτηνοτρόφος θα
μπορεί, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, να
καλεί τον φορέα διαχείρισης ο οποίος
θα προκύψει από τον διεθνή διαγωνισμό,
για την τελική διάθεση του νεκρού ζώου.
Απ’ την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κα Ρένα Καραλαριώτου
δήλωσε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και
ιδιαίτερα η Π.Ε. Λάρισας είναι από τις
περιοχές όπου η κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αποτελώντας έναν
δυναμικό κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Παρ’ όλη την προσπάθεια που
έχουμε κάνει μέχρι σήμερα με δράσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προς
τους κτηνοτρόφους ώστε να μην πετιούνται οπουδήποτε τα νεκρά ζώα, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Προς
αυτή την κατεύθυνση και αξιοποιώντας
ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, προχωρούμε
μέσα στις επόμενες μέρες σε διαγωνισμό για την ανάδειξη του ανάδοχου
φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για
την περισυλλογή και τη διαχείριση των
νεκρών ζώων. Θεωρούμε ότι πρόκειται
για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το
οποίο θα συμβάλει στην προστασία του
περιβάλλοντος και την διασφάλιση της
δημόσιας υγείας».
Να σημειωθεί ότι η δ/νση Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας θα είναι αρμόδια για
τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων
υλοποίησης του προγράμματος, για την
περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη
των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου και τη λήψη δειγμάτων ιστού, στο
πλαίσιο του προγράμματος Επιτήρησης,
Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών
Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) και
για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων
ορθής δειγματοληψίας υλικών.
SOS! ∆ιαβάστε το οπωσδήποτε
«Σε διάφορα μέρη σε πολυσύχναστα:
πρατήρια βενζίνης, πάρκινγκ, σούπερ
μάρκετ κ.λ.π, δίδονται μικρά δώρα - δωρεάν διανομή, φαινομενικά για προώθηση
πωλήσεων όπως: Μπρελόκ, μασκότ, για
αυτοκινήτα κ.λπ.! ΜΗΝ ΤΑ ΑΠΟ∆ΕΧΤΕΙΤΕ
Περιέχουν ένα ΤΣΙΠ για ανίχνευση προσώπου (κάποτε μόνο στις ταινίες τα βλέπαμε),
Με αυτό οι κλέφτες γνωρίζουν τα πάντα
για εσάς: πού βρίσκεστε, πού κινείστε,
πότε είστε στο σπίτι, πού είναι το αυτοκίνητό σας σταθμευμένο, κλπ. Χωρίς εσάς
.. μπορούν να κάνουν τα πάντα - να πάνε
στο σπίτι σας όταν λείπετε, επίσης να σας
επιτεθούν στην τράπεζα, να κλέψουν το
αυτοκίνητό σας, κ.λ.π.
Είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εγκληματιών, που κατάγονται από τη Ρουμανία(έχουν
εμπειρία στην σχεδίαση ηλ. κυκλωμάτων),
μια νέα εγκληματική πρακτική!
Αξιωματούχοι στην Ολλανδία έχουν
ενημερώσει τον ολλανδικό πληθυσμό, για
το φαινόμενο αυτό.
Ενημερώστε και τους φίλους σας.
www.ekdosi.gr
H ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ
www.ekdosi.gr