Βέλτιστες Τυποποιητικές Πρακτικές.

SEMINAR OLIVE OIL 2012
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ : ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ,
ΥΛΙΚΑ και ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
• Για να διατηρηθούν όμως τα
βιολειτουργικά συστατικά του ελαιολάδου
και να μην οξειδωθούν η επηρεαστούν
από το περιβάλλον είναι πολύ σημαντική η
συσκευασία τα βοηθητικά υλικά για την
συσκευασία και οι βέλτιστες πρακτικές
ώστε κατά την συσκευασία του προϊόντος
να μην έχουμε υποβάθμιση της ποιότητας
του.
ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
• Τέσσερις είναι οι κύριες παράμετροι
ποιότητας ελαιολάδου κατά την
αποθήκευσή του : Το οξυγόνο, το φως, η
θερμοκρασία και το υλικό που έρχεται σε
επαφή κατά την αποθήκευση.
Το οξυγόνο :
• Στην αποθήκευσή του σε δεξαμενές ή
παλετοδεξαμενές η χρήση στρώματος
αζώτου ( nitrogen blanket) βοηθάει στην
προστασία του από τον οξειδωτικό
ατμοσφαιρικό αέρα. Είναι χαρακτηριστικά
τα προβλήματα που παρουσιάζονται με
την παρουσία του αέρα. Σε μεγάλες
δεξαμενές έχουμε ταχεία οξείδωση του
ελαιολάδου ιδιαίτερα όταν οι δεξαμενές
δεν είναι γεμάτες αλλά μισοάδειες
Το φως
• αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται
τα λευκοσιδηρά ή από αλουμίνιο δοχείο,
τα χάρτινα με εσωτερική επικάλυψη (
Tetra Pack) ή ακόμη και όταν
χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες
προτιμούνται οι χρωματισμένες με
πράσινο ή καφέ χρώμα που
προστατεύουν τις ακτινοβολίες από το
φως ιδιαίτερα στην περιοχή των 300-700
Η Θερμοκρασία
• Σίγουρα η καλύτερη θερμοκρασία
διατήρησης του ελαιολάδου είναι κάτω
από το μηδέν στην κατάψυξη. Το
πρόβλημα όμως είναι ότι το ελαιόλαδο σε
αυτές τις θερμοκρασίες λόγω των
συστατικών που περιέχει πήζει και δεν
μπορει να χρησιμοποιηθεί εύκολα.
Θερμοκρασίες γύρω στους 16 βαθμούς
Κελσίου θεωρούνται ιδανικές ώστε να
έχουμε τη μικρότερη δυνατή υποβάθμιση
Το υλικό που έρχεται σε
επαφή
• Μόλις την προηγούμενη δεκαετία ήταν
ευρέως διαδομένη η χρήση
Πολυβυνιλοχλωριδίου (PVC) για την
αποθήκευση του ελαιολάδου και οι φιάλες
που κυκλοφορούσαν του ενός, δύο ή
πέντε λίτρων στο εμπόριο, πρόσφεραν
χρηστικότητα στη συσκευασία αλλά
ταυτόχρονα και μονομερές βυνιλοχλωρίδιο
στο πιάτο του καταναλωτή.
GLASS
• Σίγουρα από τα πλέον αδρανή και φυλικά
προς το περιβάλλον υλικά συσκευασίας
είναι το γυαλί αφού εκτός από απόλυτα
αδρανές είναι και επαναπληρούμενο (
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές)
και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η χρήση του
όμως απαιτεί – σύμφωνα και με τον οδηγό
υγιεινής νο 7 του ΕΦΕΤ- το πλύσιμο και
στέγνωμα με νερό της γυάλινης φιάλης
πριν την εμφιάλωση ή τη χρήση συσκευής
GEORGE SIRAGAKIS
• FOOD CHEMIST MSc
• Technical Director of Food Allergens Laboratory
www.foodallergenslab.com
Παραδοσιακή αντίληψη
• Olive oil is a vegetable fat which main
difference with other oils is its high
content in MUFA. Oleic acid
concentration ranges from 56 to 84%
of total fatty acids. Linoleic acid, the
major essential fatty acid and the most
abundant polyunsaturated fatty acid
(PUFA) in our diet, is present in
concentrations between 3-21% in olive
oil.
Νέα δεδομένα
• Πολλά έλαια με τη βοήθεια της γενετικής
μηχανικής κατάφεραν να αποκτήσουν την
ίδια σύσταση λιπαρών οξέων με το
ελαιόλαδο.
• Η βιολογική αξία του ελαιολάδου
εναπόκειται στα δευτερογενή συστατικά
του ( πολυφαινόλες, τοκοφερόλες,
ελευρωπαϊνη, λουτεολίνη,
υδροξυτυροσόλη κα
ΔΙΕΡΓΑΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
• SETTLING
• FILTRATION
• BLEACHING
• TRANSFERING
• STORAGE
• BOTTLING
SETTLING=ΚΑΘΙΣΜΑ
• USING STAINLESS STEEL TANKS REVERCE
CONICAL
• IDEAL TEMPERATURE 16-20 Celsius
• FORMS WAXES
• USUAL LOSSES 2-5 %
• WITHOUT ANY LOSSES : NON FILTRATO
• INCREASE PEROXIDE VALUE
• MINIMUM 20 DAYS SETTLING FOR EFFECTIVE
FILTRATION
• COMMON COTON COULD BE USED FOR SMALL
DEVICES
• DECREASE PHOSPHORUS IN THE MAIN BODY
OF OLIVE OIL
ΔΙΗΘΗΣΗ
• FILTER AIDS
• CELULOSE, PERLITE, DIATOMITE EARTHS
• THE AMOUNT OF FILTER AID USED EQUALS
WITH THE LOSSES OF VIRGIN OLIVE OIL
• USING POLISHING FILTERS (PAPERS) FOR
BEST RESULTS
• NO TURBIDITY, BRILIANT CLEAR PRODUCT
• MOISTURE BELOW 0.05%
• LESS PESTICIDES
• LESS METALS
Η ΔΙΗΘΗΣΗ
• Κατακρατά ξένα σώματα
• Κατακρατά επιμολυντές ( βαρέα μέταλλα ,
υπολείμματα φυτοφαρμάκων)
• Μειώνει όμως σημαντικά και τα δευτερογενή
συστατικά του ελαιολάδου ( πολυφαινόλες,
τοκοφερόλες κλπ) και το καθιστά υποδεέστερο.
• Οι εταιρείες προσπαθούν για υλικά που θα είναι
όσο το δυνατό ευγενέστερα για αυτά τα
συστατικά
BLEACHING=Λεύκανση
• THE ANCIENT GREEKS USED
NATURAL LIGHT TO BLEACH OLIVE OIL
BLEACHING
• NOWADAYS NEW CONSUMERS OF
THE PRODUCT PREFER MORE
LIGHTER PRODUCTS
LIGHT OLIVE OIL USUALY MEANS
FULLY REFINED OLIVE OIL
A DEMAND THE LIGHT OLIVE OIL TO
BE CLASIFIED AS OLIVE OIL
ACCORDING TO IOOC LEADS TO
THE BLEACHING OF OLIVE OIL.
TRANSFERING= Μεταφορά
• THE NEW ISSUE WITH PHTHALATES IN
OLIVE OIL
• NEW LEISLATION : Directive 2005/79
• PVC TUBES MUST BE REPLACED
• GREEK ORGANIC OLIVE OILS
BUTYLEXYLPHTALAT
ppb
>100
ΒΒΡ (BUTYLBENZYLPHTALAT)
>300 ppb
STORAGE= Αποθήκευση
• STAINLESS STEEL TANKS
• AGITATION & HEATING
OPTIONS
• NITROGEN BLANKET
• TEMPERATURE 16-26 Celsius
Bottling= Eμφιάλωση
• TIN OR COLOURED GLASS THE
BEST CONTAINERS
• LIGHT IS CRITICAL FOR OLIVE OIL
QUALITY
• NITROGEN HEAD SPACE TO
PREVENT FROM PANELLING IN
PLASTIC BOTTLES
• RINSER WITH AIR OR WATER FOR
FOREING MATERS
QUALITY ISSUES
•
•
•
•
•
FREE FATTY ACIDS
PEROXIDE VALUE
K VALUE
WAXES & ALIPHATIC ALCOOLS
ORGANOLEPTIC
CHARACTERISTICS
• OXIDATIVE STABILITY
• MAINTAIN MINOR COMPONENTS
CHARACTERISTICS after FILTRATION
VIRGIN
OLIVE
OIL
12.9
1%
CLARC
EL
16.8
1%
PERLIT
E
16.4
1%
FILTRAC
EL
17.1
Rancimat
8.3
4.9
7.9
7.7
Colour (B)
5
5
5
5
Phosphoru
s
0.05
0.02
0.02
0.03
Fruity
4.4
3.6
4.0
3.3
Bitter
0.8
1.1
0.6
1.2
Spicy
1.8
1.7
1.6
1.2
Peroxide
value
MAINTAIN MINOR COMPONENTS ppm
FILTERED 1% UNFILTERED
Total Tocopherols
229
236
Polyphenols
321
347
Hydroxityrosol
10.3
13
Decarboxy Methyl
Europeene Aglicon
3.1
3.3
Oleo Europeene
Aglicon
14.9
15.6
Para-Anisidine
Value
4.9
4.8
Chlorophyl
10.9
10.9
ΝΟΝ FILTRATO
• Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που
διατηρεί όλα του τα φυσικά αντιοξειδωτικά
• Διατηρεί όμως και υψηλότερες
συγκεντρώσεις υπολειμματικών
φυτοπροστατευτικών ουσιών αν το
ελαιόλαδο δεν είναι βιολογικό.
• Η διήθηση μερικές φορές είναι αναγκαία
για να καταστεί το ελαιόλαδο κατάλληλο
για κατανάλωση
SAFETY ISSUES
ISSUE
USUAL
CONTAMINANTS
LEGISLATION
PROCESS
PESTICID
ES
Fenthion,
Dimethoate,
Endosulphan
396/2005
Filtering
Cellulose
DIOXINS
Like PCBs
Dioxins
199/2006
Active
Carbon
PAH
Benzo(a)pyrene
208/2005
Active
Carbon
Heavy
Metals
Fe, Cu, As, Pb,
Cd, Hg
FAO/WHO
Filtering
perlite
Phtalates
Butylbenzylptalat
2005/79
Stainless
steel tubes
2568/91
Separate
from
wineries
Alogonates Freon
www.foodallergenslab.com
• Hazelnut adulteration of
olive oil using
immunochemical
methods.
• Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons using
Instituto De La Grassa
Method
• Pesticides Analysis
(multiresidual)
• Phtalates
• Alogonates
• Vitamins using HPLC
.
• ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ