Πρόγραμμα - Childhood

9
o
Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνικού Κολλεγίου
Παιδιάτρων
13-14
ΜΑΡΤΙΟΥ
2015
Αίγλη
Ζαππείου
Το συνέδριο μοριοδοτείται με έντεκα (11) Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits)
Οργάνωση - Γραμματεία:
Αθήνα
Πρόγραμμα
Συνεδρίου
9
o
Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνικού Κολλεγίου
Παιδιάτρων
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Γεώργιος Π. Χρούσος
Αντιπρόεδρος
Μαρία Θεοδωρίδου
Γενικός Γραμματέας Ευαγγελία Χαρμανδάρη
Ειδικός Γραμματέας Χαράλαμπος Κατσαρδής
Ταμίας Αθανάσιος Μίχος
ΜέληΒασιλική Γέμου - Engesaeth
Ιωάννα Παυλοπούλου
2
Στη γενική δυσθυμία και αβεβαιότητα των τελευταίων χρόνων, με
την κρίση -όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική- να σοβεί τόσο στη
χώρα μας όσο και διεθνώς, η Ιατρική επιστήμη και, ειδικότερα, οι
ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στην Παιδιατρική, αποτελούν
μια από τις ελάχιστες σταθερές κι έναν φάρο ελπίδας κι αισιοδοξίας
για το μέλλον.
Αποδυόμενοι στον αγώνα για την καθημερινή επιβίωση, συχνά
ξεχνάμε ή δε δίνουμε την απαραίτητη σημασία στα επιτεύγματα
εκείνα που προάγουν την ανθρώπινη φύση και δείχνουν έναν
καλύτερο, ομαλότερο και πιο «φωτεινό» δρόμο για το αύριο.
Ένα αύριο που σήμερα μπορεί να μας φαίνεται απειλητικό και
ομιχλώδες, ατενίζοντας όμως τα μάτια των παιδιών μας φαντάζει
λιγότερο σκοτεινό και, σίγουρα, πιο ηλιόλουστο.
Ιδιαίτερα εμείς, ως παιδίατροι, έχουμε το προνόμιο και, ταυτόχρονα,
το καθήκον να αφουγκραζόμαστε και να ψηλαφούμε διαρκώς
αυτό το αύριο, θωρακίζοντας την υγεία των παιδιών μας και
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια καλή, απαλλαγμένη από
οργανικά και ψυχικά προβλήματα, ενήλικη ζωή.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχει στραμμένο το βλέμμα του το
Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής
του, στοχεύοντας στην περαιτέρω προάσπιση της Υγείας των
Ελληνόπουλων μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης του έμψυχου
παιδιατρικού δυναμικού της χώρας μας.
Με γνώμονα τα νέα δεδομένα, και με το βλέμμα πάντα στραμμένο
στις ανάγκες του Έλληνα Παιδιάτρου, το Ελληνικό Κολλέγιο
Παιδιάτρων διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριό του,
στις 13 - 14 Μαρτίου 2015, στην Αθήνα. Στόχος του είναι οι
νέες γνώσεις να γίνουν κτήμα, τόσο του ειδικευομένου όσο και
του ειδικού Παιδιάτρου. Το κύριο μέλημα του Κολλεγίου είναι η
ουσιαστική συνδρομή προς το σύγχρονο ιατρό στο δύσκολο έργο
του για τη συνεχή βελτίωση της υγείας του Ελληνόπουλου.
Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τις σκέψεις αυτές, και με την πεποίθηση ότι θα αγκαλιάσετε το
ίδιο ζεστά την προσπάθεια, σας προσκαλούμε σε μια εποικοδομητική
και χρήσιμη για όλους μας ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την
Παιδιατρική στην Ελλάδα, μέσα από το Συνέδριό μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων
3
Γενικές Πληροφορίες
Χρόνος - Tόπος
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 13 - 14 Μαρτίου 2015, στην Αίγλη Ζαππείου.
Κήπος Ζαππείου, 105 57, Αθήνα | Τηλ. 210 33.69.300 | Fax. 210 32.52.952
Έκθεση Χορηγών Συνεδρίου
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι χορηγοί θα μπορούν να εκθέτουν τα προϊόντα τους,
κατά τις ώρες διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος.
Κόστος Εγγραφής*
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ € 20
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙΔΩΡΕΑΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ
* Στην τιμή εγγραφής προστίθεται ΦΠΑ (23%) με την έκδοση αντίστοιχου παραστατικού
Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του έντυπου υλικού του Συνεδρίου
• Παραλαβή βεβαίωσης παρακολούθησης
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
(εφόσον καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)
Κονκάρδες (Badges)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι
απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση
καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode),
ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική
ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη
βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S.,
του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης
Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη γραμματεία του
Συνεδρίου, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, μετά τη λήξη του Συνεδρίου.
Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με έντεκα (11) Μόρια
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), ο οποίος είναι
ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την
U.E.M.S. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,
δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός)
ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.
Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες
καθώς και κλινικά φροντιστήρια δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου
παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode
scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.
Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ταχυδρομικώς 15
ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου
αξιολόγησης, το οποίο θα προμηθεύονται οι Σύνεδροι κατά την εγγραφή τους.
Oργάνωση - Γραμματεία
free spιrιt
Getting you there!
4
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: [email protected], Web site: www.free-spirit.gr
Επιστημονικό Πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
15.00-15.30 Εγγραφές
15.30-15.45 Χαιρετισμός
Καθηγητής κ. Γ. Χρούσος
15.45-17.15
Επίκαιρα Θέματα
Προεδρείο: Γ. Χρούσος, Β. Γέμου - Engesaeth
Η άνοιξη δεν είναι όμορφη για όλους
Β. Γέμου - Engesaeth
Λοίμωξη από RSV. Μακροχρόνιες συνέπειες - Aνοσοπροφύλαξη
Σ. Γαβρίλη
Αιματουρία στα παιδιά: Διάγνωση και αντιμετώπιση
Φ. Κομιανού
Η συμβολή της πλαστικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση των σπίλων
Σ. Αργυροπούλου
17.15-18.15
ιάλεξη
Δ
Προεδρείο: Γ. Χρούσος, Μ. Μοσχόβη
Νομικά θέματα που αφορούν στην άσκηση της Παιδιατρικής
Τ. Βιδάλης
18.15-18.30 Διάλειμμα
18.30-21.00 Στρογγυλό Τραπέζι
Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος των παιδιών
Προεδρείο: K. Τσουμάκας, Γ. Κροκιδάς
Αύξηση βάρους, ύψους
Τ. Αρδίτη
Αρτηριακή πίεση
Ν. Ανδρέου
Οφθαλμολογική εξέταση
Ε. Τσίνα
Ορθοπαιδική εξέταση
Ι. Αναστασόπουλος
Οδοντιατρική εξέταση
Λ. Παπαγιαννούλη
Αιματολογικός έλεγχος
Σ. Κωσταρίδου
6
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
09.15-10.15
Επίκαιρα Θέματα
Γαστρεντερολογία
Προεδρείο: Α. Παπαδοπούλου, Ε. Ρώμα
Κατάποση ξένου σώματος
Α. Ζέλλου
Το πρόβλημα των βρεφικών κολικών
Π. Καφρίτσα
10.15-11.00
Διάλεξη
Προεδρείο: Π. Αυγουστίδου - Σαββοπούλου, Θ. Πετροπούλου
Νόσος MSUD: επείγουσα αντιμετώπιση και κλινική εμπειρία
Ε. Λυκοπούλου, Π. Μαντά
11.00-11.15Διάλειμμα
11.15-13.00
Επίκαιρα Θέματα
Εμβόλια - Λοιμώξεις
Προεδρείο: M. Παπαγρηγορίου - Θεοδωρίδου, Α. Λουρίδα
Κίνδυνοι λοιμώξεων από καλλωπιστικές τεχνικές piercing και τατουάζ
Ι. Παυλοπούλου
Νεώτερα για την πρόληψη των λοιμώξεων από HPV
B. Κοντέ
Λοιμώξεις από Εντεροϊούς
Α. Μίχος
Προστασία από το Mηνιγγιτιδόκοκκο οροομάδας Β
Β. Σπούλου
13.00-14.30 Επίκαιρα Θέματα
Προεδρείο: Β. Συριοπούλου, Ε. Ορφανού
Η αντιμετώπιση του πόνου και πυρετού
Αικ. Σαλαβούρα
Η αντιμετώπιση του νεογνικού ίκτερου
Τ. Σιαχανίδου
14.30-15.30 Μεσημβρινή Διακοπή
15.30-18.00 Δ
ιαδραστική Συνεδρία - Κλινικές Περιπτώσεις
Προεδρείο: Θ. Πετροπούλου, Α. Ξαϊδάρα
Διαδραστικό Σεμινάριο: Ενδιαφέροντα περιστατικά Γενικής Παιδιατρικής:
Από την κλινική πράξη στη θεωρία
Α. Ξαϊδάρα
7
Επιστημονικό Πρόγραμμα
18.00-19.30 Στρογγυλό Τραπέζι
Παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
Προεδρείο: Χ. Μπακούλα, Σ. Αγορίτσα
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων διατροφής
και άσκησης σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους: Αποτελέσματα
από το Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος
Ε. Χαρμανδάρη
Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση
της παιδικής παχυσαρκίας
Ε. Κουή
Η παχυσαρκία κατά την παιδική ηλικία συνοδεύεται από μικρότερο
μήκος τελομερών: Πιθανές κλινικές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή
Ν. Νικολαΐδης
19.30-19.45Διάλειμμα
19.45-20.30
Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Κίτσιου, Ν. Βαρβαρήγου
Φυλογονία - Οντογονία με το πρίσμα της Γενετικής και Επιγενετικής
Γ. Χρούσος
20.30-21.30 Δ
ιάλεξη εις μνήμην Καθηγητού - Ακαδημαϊκού Ν. Ματσανιώτη
Προεδρείο: Γ. Χρούσος, X. Κατσαρδής
Μέγας Αλέξανδρος. Ο Άνθρωπος που νίκησε τον χρόνο
Σ.Ι. Καργάκος
8
Ευρετήριο Προέδρων
& Ομιλητών
Αγορίτσα Σοφία
τ. Συντονίστρια - Διευθύντρια
Παιδιατρικής Κλινικής,
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
Αναστασόπουλος Ιωάννης
Ορθοπαιδικός Παίδων,
Συντονιστής Διευθυντής
Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Ανδρέου Νικόλαος
Παιδοκαρδιολόγος, Επιμελητής Α΄,
Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Αργυροπούλου Σταυρούλα
Πλαστικός Χειρουργός,
τ. Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής
Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Αρδίτη Τζέσικα
Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Βαρβαρήγου Αναστασία
Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας,
Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθύντρια Παιδοχειρουργικής Μονάδας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
Πάτρα
Βιδάλης Τάκης
Διδάκτορας Νομικής,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής,
Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Αθήνα
Γαβρίλη Σταυρούλα
Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Αθήνα
Γέμου - Engesaeth Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Ζέλλου Αίγλη
Διευθύντρια Παιδογαστρεντερολογικού
Τμήματος Νοσοκομείο Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»,
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκoμείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Θεοδωρίδου - Παπαγρηγορίου Μαρία
Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος,
Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αθήνα
Καργάκος Σαράντος
Ιστορικός - Συγγραφέας, Αθήνα
Κατσαρδής Χαράλαμπος
Παιδοπνευμονολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Κρήτης,
τ. Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικού
Παιδοπνευμονολογικού Τμήματος,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»,
Αθήνα
Καφρίτσα Παναγιώτα
Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος,
Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΙΑΣΩ»
& Ευρωκλινικής Παίδων, Αθήνα
Κίτσιου - Τζέλη Σοφία
Καθηγήτρια - Διευθύντρια
Ιατρικής Γενετικής, Αθήνα
Κομιανού Φιλαδελφία
Παιδίατρος με εξειδίκευση στην Παιδιατρική
Νεφρολογία, Υπεύθυνη Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Κοντέ Βασιλεία
Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Γραφείο HIV
Λοίμωξης και Σ.Μ.Ν., Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων, Αθήνα
Κουή Ελένη
Ειδική Παιδοδιαιτολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Κροκιδάς Γεώργιος
Συντονιστής - Διευθυντής Παιδιατρικής
Κλινικής, «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο
Πάτρας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας,
Πάτρα
Κωσταρίδου Σταυρούλα
Παιδίατρος - Αιματολόγος,
Συντονίστρια Διευθύντρια Παιδιατρικής
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης, Αθήνα
Λυκοπούλου Ευαγγελία
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Λουρίδα Αθανασία
Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Μαντά Πηνελόπη
Κλινική Διαιτολόγος,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
9
Μίχος Αθανάσιος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Μοσχόβη Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής,
Αιματολογίας - Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
τ. Υπεύθυνη Μονάδας Αιματολογίας Ογκολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ογκολογική Μονάδα Παίδων
«ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ»,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Μπακούλα Χρύσα
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Νικολαΐδης Νικόλαος
Ειδικευόμενος Παιδιατρικής,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Ξαϊδάρα Αθηνά
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Ορφανού Ρένα
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Παπαγιαννούλη Λίζα
Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής,
Διευθύντρια Εργαστηρίου
Παιδοδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Υπεύθυνη Γαστρεντερολογικής Μονάδας,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
Παυλοπούλου Ιωάννα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας,
Τμήμα Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»,
Αθήνα
Πετροπούλου Θεώνη
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
10
Ρώμα Ελευθερία
Ομότιμη Καθηγήτρια
Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Σαββοπούλου - Αυγουστίδου Περσεφόνη
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
τ. Υπεύθυνη Μεταβολικού Εργαστηρίου
Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής,
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Σαλαβούρα Αικατερίνη
Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α΄,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,Αθήνα
Σιαχανίδου Τάνια
Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Νεογνολογίας,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Σπούλου Βάνα
Παιδίατρος, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Α’ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Συριοπούλου Βασιλική
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Τσουμάκας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Παιδιατρικής,
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής
Τμήματος Νοσηλευτικής,
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»,
Αθήνα
Τσίνα Ευθυμία
Επιμελήτρια Α΄, Οφθαλμολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Χαρμανδάρη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής
και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Χρούσος Γεώργιος
Καθηγητής - Διευθυντής Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα
Ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή του
9 Πανελληνίου Συνεδρίου του
Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων
ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους τις παρακάτω εταιρίες:
ου
11