ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
& ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΦΟΡΟΥΜ 2014
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μήνυμα Προέδρων
• Η σημασία της καθιέρωσης Εθνικών Κατευθυντηρίων
Οδηγιών (Guidelines) σε ολόκληρο το φάσμα της Γενικής
Χειρουργικής
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Η αξία της προσομοίωσης στη συνεχιζόμενη χειρουργική
εκπαίδευση
• Αρχές βασικής και μεταφραστικής έρευνας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
• Η ειδικότητα της χειρουργικής στην Ελλάδα και στον κόσμο
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 29 Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο,
την οργάνωση του οποίου μας έκανε την τιμή να μας αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Τιμή που συνοδεύεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη συνέχιση της παράδοσης των επιτυχημένων Συνεδρίων της Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας. Κομβικής σημασίας προϋπόθεση επιτυχίας είναι η διεξαγωγή
του συνεδρίου με τη συμμετοχή όλων των μελών της εταιρείας, με πνεύμα ισοτιμίας και
ειλικρινούς εκτιμήσεως, με σκοπό την ανάδειξη των ισχυρών σημείων πρωτοπορίας και
εξέλιξης της χειρουργικής επιστήμης.
Κύριος στόχος του Συνεδρίου τίθεται η ενημέρωση της Χειρουργικής Κοινότητας
και η αποδοχή, εκ μέρους της, της αναγκαιότητας σχεδιασμού και καθιέρωσης Εθνικών
Κατευθυντήριων Οδηγιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Χειρουργικής. Στην
προσπάθεια αυτή θα κληθεί η Πολιτεία να συμμετάσχει στη ρεαλιστική εφαρμογή των
οδηγιών, με σκοπό την επίτευξη κοινού και ομογενοποιημένου τρόπου αντιμετώπισης
του χειρουργικού ασθενή σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Όσο αναγκαία δε, είναι η οργάνωση της χειρουργικής πρακτικής επί τη βάσει
κατευθυντήριων οδηγιών, εξίσου σημαντική είναι η εξέλιξη της ελληνικής χειρουργικής
εκπαίδευσης στα πλαίσια των νεότερων διεθνών προτύπων. Ως εκ τούτου, επιπλέον
στόχος του συνεδρίου ορίζεται η διαπραγμάτευση θεμάτων όπως η χρήση της προσομοίωσης χειρουργικών τεχνικών, η ενσωμάτωση στη βασική χειρουργική εκπαίδευση
απαραίτητων γνώσεων άλλων συνεργαζόμενων ειδικοτήτων και η θεσμοθέτηση της
Ομάδας Ειδικών με το χειρουργό σε ηγετικό ρόλο (Multidisciplinary Team), η χειρουργική
υποεξειδίκευση, η δημιουργία Κέντρων Αριστείας ανά γνωστικό αντικείμενο και η ορθολογική χρήση τεχνολογιών αιχμής στη χειρουργική πράξη.
Σε ένα ασταθές οικονομικό, κοινωνικό και εξ αντανακλάσεως ιατρικό περιβάλλον,
φιλοδοξούμε η απάντηση μέσω του συνεδρίου μας να είναι πρακτική, δυναμική, ενωτική,
οραματική και εν τέλει «Χειρουργική». Η ενεργός συμμετοχή όλων είναι σημαντική.
ο
Με τιμή
Οι Πρόεδροι
του Συνεδρίου
Γεώργιος Ζωγράφος
Καθηγητής Χειρουργικής
Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΝΑ «Ιπποκράτειον»
Σπύρος Δρακόπουλος
Συντονιστής Διευθυντής
Α’ Χειρουργικής Κλινικής
Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων,
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
• Νομικά και βιοηθικά προβλήματα στην άσκηση της Χειρουργικής
• Η σύγχρονη απεικόνιση στη Χειρουργική
• Εξέλιξη της τεχνολογίας και Χειρουργική
• Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
• Επείγουσα Χειρουργική: Μια νέα εξειδίκευση
• Τραύμα: Μια πολυσυστηματική νόσος
• Ο χειρουργός στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
• Εξελίξεις στη Xειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος
• Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις μαστού: Τι νεώτερο στη διάγνωση
και την θεραπεία
• Χειρουργική καλοήθων και κακοήθων παθήσεων ανώτερου πεπτικού
• Θέσεις και αντιθέσεις στον καρκίνο του ορθού
• Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου από τη σκοπιά του χειρουργού
• Μεταμοσχεύσεις: Προβληματισμοί και προοπτικές
• Θέματα Χειρουργικής Ογκολογίας
• Από τη Βαριατρική στη Μεταβολική Χειρουργική
• Χειρουργικές Λοιμώξεις
• Χειρουργική ενδοκρινών αδένων: Tι νεώτερο
• Ρομποτική Χειρουργική: Ποιες είναι οι προοπτικές της στο σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον
• Χειρουργική δια φυσικών οπών (ΝΟΤΕS): Πειραματικά και κλινικά δεδομένα
• Ελάσσων Επεμβατική Τεχνολογία και Χειρουργός
• Η αποκατάσταση των φυσικών και τραυματικών ελλειμμάτων την εποχή της
βιοτεχνολογίας
• Αγγειακά προβλήματα στη Χειρουργική
• Θέματα άλλων Χειρουργικών ειδικοτήτων που αφορούν το Γενικό Χειρουργό
ΒΡΑΒΕΙΑ
Επισημαίνουμε ότι λαμβάνονται κυρίως υπόψη το Impact Factor του Περιοδικού,
στο οποίο δημοσιεύτηκε, η ορθή στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής αυτών.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία, τα οποία
αθλοθετούνται από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία:
Ι. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Εργασίας που ανακοινώθηκε
στο Συνέδριο και παράλληλα δημοσιεύθηκε σε ξενόγλωσσο περιοδικό από
01/01/2012 έως 31/08/2013.
ΙΙ. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης
ΙΙΙ. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης που αφορά στην
εφαρμογή της Νέας Τεχνολογίας στη Χειρουργική Πράξη.
IV. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης (Poster)
Για την αξιολόγηση της εργασίας απαιτούνται:
V. Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Video
1. Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας και της μετάφρασής της στα
ελληνικά μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014.
Επίσης θα απονεμηθούν Πρώτος και Δεύτερος Έπαινος για τις επόμενες
δυο καλύτερες Προφορικές Ανακοινώσεις, Αναρτημένες Ανακοινώσεις και
Βιντεοπροβολές.
2. Η εργασία να έχει πρώτο συγγραφέα ηλικίας μικρότερης των 45 ετών,
στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με υπογραφή του Διευθυντή
της Κλινικής. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους
ότι υπερέχουν οι εργασίες με κλινική ή πειραματική έρευνα, από τα
συμπεράσματα των οποίων να προκύπτει συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο
και στην ιατρική επιστήμη.
Οι καλύτερες εργασίες, που θα υποβληθούν στο Συνέδριο, θα δημοσιευτούν στο
περιοδικό Ελληνική Χειρουργική κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την επιλογή της εργασίας τους
να δημοσιευτεί στο περιοδικό, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία, κατά
την οποία οφείλουν να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο αυτής, προς δημοσίευση.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Ελληνική Χειρουργική
Εταιρεία, πιστή στις εκπαιδευτικές της υποχρεώσεις και
δραστηριότητες, διοργανώνει Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια, πάνω στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
• Προσομοιωτές
• Ελάχιστα επεμβατική τεχνολογία
• Χρήση υπερήχων στη χειρουργική
• Ρομποτική Χειρουργική
• Λαπαροσκοπικές Τεχνικές
Ημερομηνίες Συνεδρίου
12-15 Νοεμβρίου 2014
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Ο αριθμός συμμετεχόντων για κάθε Φροντιστήριο είναι περιορισμένος, ενώ το κόστος εγγραφής για το καθένα ανέρχεται στα 60€/άτομο. Για την εγγραφή στα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια απαιτείται η παράλληλη εγγραφή στο Συνέδριο.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστηρία, θα
είναι διαθέσιμες σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
(www.execongress2014.gr).
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Hilton Athens,
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, 11528 Αθήνα
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αίθουσες Συνεδριάσεων:
Τερψιχόρη Α, Τερψιχόρη Β, Τερψιχόρη Γ,
Εσπερίδες, Σαντορίνη 4,5,6
Εκθεσιακός Χώρος
Τερψιχόρη Δ, Foyer Τερψιχόρη, Ερατώ
Χώρος Ηλεκτρονικών Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters)
Εκθεσιακός Χώρος
Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων
Οι κάρτες Συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου
και θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες,
όσο και στον Εκθεσιακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κάρτες θα
φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος στις συνεδριακές
αίθουσες και να καταμετρείται ο χρόνος παρακολούθησης του κάθε συνέδρου. Η
συνολική ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου
θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης, βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ.
Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά
την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο εμπορική έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό χειρουργείου και άλλα
χειρουργικά εργαλεία.
Διαμονή
Για τη διαμονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο Hilton Athens, καθώς και σε κοντινά Ξενοδοχεία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία
Οργάνωσης του Συνεδρίου:
Κατηγορίες Συμμετεχόντων
Προεγγραφές
έως 11/07/2014
Ειδικευμένοι ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Νοσηλευτές
Συνοδά Μέλη
Φοιτητές
Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια
€ 190
€ 90
€ 60
€ 50
ΔΩΡΕΑΝ
€ 60
Εγγραφές από 12/07/2014
έως 15/11/2014
€ 200
€ 100
€ 70
€ 60
ΔΩΡΕΑΝ
€ 60
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (23%)
Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων (ειδικευμένων & ειδικευομένων) περιλαμβάνουν: Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση,
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Υλικό
Συνεδρίου, Βεβαίωση Συμμετοχής, Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.
Τα έξοδα εγγραφής των Νοσηλευτών και Φοιτητών περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση, Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Βεβαίωση
Συμμετοχής, Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.
Τα έξοδα εγγραφής των Συνοδών Μελών περιλαμβάνουν:
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Συμμετοχή σε Κοινωνικές Εκδηλώσεις.
Τα έξοδα εγγραφής στα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια περιλαμβάνουν: Παρακολούθηση του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου, Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου
Ακυρωτική Πολιτική
• Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
• Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις 11 Ιουλίου 2014, παρακρατείται το 50% του καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι
δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
TRAVEL AND CONGRESS SERVICES
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668852-210 3668854 - Fax: 210 3643511
Ε-mail Συνεδρίου: [email protected]
Οι φόρμες εγγραφής θα πρέπει να συμπληρωθούν
και να αποσταλούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής
το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 στην
Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου: AFEA S.A., με fax στο
210 3643511 ή ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου: www.execongress2014.gr
Δικαίωμα Συμμετοχής
εγγραφεσ
Οι εγγραφές θα επιβεβαιώνονται γραπτά στον ενδιαφερόμενο εφόσον παραληφθούν
τα παραπάνω δικαιολογητικά. Εγγραφές θα γίνονται και on site στη Γραμματεία
του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Ξενοδοχείο Hilton Athens, καθ’ όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου.
Tρόποι Πληρωμής
• Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Εurobank IBAN: GR68 0260 2480 0001 0020 0223 392
Όνομα Δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM
• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα
αποτελείται από διαλέξεις Ελλήνων και ξένων ομιλητών,
στρογγυλές τράπεζες επίκαιρης θεματολογίας,
συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων
ανακοινώσεων, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις,
μετεκπαιδευτικά φροντιστήρια και βιντεοπροβολές.
Πληροφορίες
Επιστημονικού
Προγράμματος
Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Προφορικών, Ηλεκτρονικών Αναρτημένων Ανακοινώσεων ή Βιντεοπροβολών. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν
τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική
Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.
Προφορικές Ανακοινώσεις - Βιντεοπροβολές
Για την παρουσίαση της εργασίας τους, ως Προφορική Ανακοίνωση ή Βιντεοπροβολή, οι
συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Ηλεκτρονικές Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-posters)
Ο εργασίες, που θα επιλεγούν ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν και
αυτή τη χρονιά ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των e-posters,
μέσω ειδικής πλατφόρμας, θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον η εργασία εγκριθεί να παρουσιαστεί ως e-poster.
Υποβολή Περιλήψεων
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2014. Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο
όλων των συγγραφέων. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων εργασίας υπάρχουν διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
www.execongress2014.gr
Τελευταία ημερομηνία προεγγραφών
11 Ιουλίου 2014
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών
14 Σεπτεμβρίου 2014
Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας και της
μετάφρασής της στα ελληνικά για συμμετοχή
στο 1ο Βραβείο
15 Σεπτεμβρίου 2014
Ημερομηνία γνωστοποίησης & αποδοχής εργασιών
17 Οκτωβρίου 2014
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρτης 1, 11523 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 77 01 813, +30 210 77 58 248
Fax: +30 210 77 01 813
E-mail: [email protected]
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3668852 - +30 210 3668854
Fax: +30 210 3643511
Ε-mail Συνεδρίου: [email protected]