Πρόγραμμα - Δήμητρα Κογκίδου

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Το γενετικώς πεπρωμένον φυγείν αδύνατον;
Από το σύνδρομο Down στην παχυσαρκία
Πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 26 & 27 Νοεμβρίου 2011
Υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
--ΚΕΠΑ
ΠΜΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και
Προαγωγής της Υγείας πραγματοποιείται στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Η
φετινή πρόκληση, όπως αναφέρει ο τίτλος του «Το γενετικώς πεπρωμένον φυγείν αδύνατον;
από το σύνδρομο Down στην παχυσαρκία», είναι να συζητηθούν θέματα σχετικά με το ρόλο
στη Γενετική Συμβουλευτική του σημερινού παιδίατρου, των υγειονομικών και των
εκπαιδευτικών λειτουργών.
Το 23ο Συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης ΑΠΘ. Συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης
Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων
και Βίας (ΕΔΙΠΑΒ), που αποτελεί τη συνισταμένη έκφραση 70 φορέων στον ελληνικό χώρο.
Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, αλλά και γονείς παιδιών με γενετικές διαταραχές θα
παρουσιάσουν σημαντικά θέματα σε στρογγυλές τράπεζες, επιστημονικές αντιπαραθέσεις και
ομιλίες. Δίνεται ακόμη βήμα στους ενδιαφερομένους να παρουσιάσουν εν συντομία την
ερευνητική τους δουλειά με τη μορφή εκθέματος (αναρτημένης ανακοίνωσης) τόσο σε
αντικείμενα των θεματικών αξόνων του Συνεδρίου όσο και γενικότερα της Κοινωνικής
Παιδιατρικής. Από φέτος, καθιερώνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των αναρτημένων
ανακοινώσεων, οι οποίες μετά το τέλος του Συνεδρίου και τις βραβεύσεις θα αναρτηθούν, με
άδεια των συγγραφέων, στο Διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Ο χώρος διεξαγωγής του
Συνεδρίου είναι το ξενοδοχείο Capsis την 1η μέρα (συνδιοργάνωση με την Α’ Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ) και ο Πύργος της Παιδαγωγικής (συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ) τη 2η μέρα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά (www.socped.gr) ή τηλεφωνικά (κος Α.
Αλεξόπουλος 697 6335989).
Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη το Νοέμβρη.
Η Πρόεδρος της Εταιρίας
Ελένη Πετρίδου
Παιδίατρος, Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας, ΕΚΠΑ
2
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Επιδημιολογία
Περιβαλλοντική Παιδιατρική
Προληπτική Παιδιατρική
Προαγωγή και αγωγή υγείας
Υπηρεσίες υγείας για παιδιά και
Προστασία υγείας μητέρας-
νέους
παιδιού
ΤΟΠΟΣ
Το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ. θα διεξαχθεί :
1η μέρα: Ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18 , Θεσσαλονίκη
2η μέρα: Πύργος της Παιδαγωγικής, ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη (10ς όροφος)
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας στηρίζεται στις
συνδρομές των μελών της και η εγγραφή* στο Συνέδριο ανέρχεται σε:
Ιατροί
70 €
Νοσηλευτές-Λοιπά επαγγέλματα υγείας
30 €
Φοιτητές
20 €
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του έντυπου υλικού (πρόγραμμα, τόμος περιλήψεων κ.ά.)
• Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου
Εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες είναι
υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά
τους (π.χ. φοιτητική ταυτότητα)
Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για εκπαιδευτικούς
και φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ
3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα θέματα των εργασιών δεν είναι απαραίτητο να εντάσσονται στο κεντρικό θέμα του
Συνεδρίου. Όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν σε ιδιαίτερες συνεδρίες μόνον ως
αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Οι περιλήψεις των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν με απευθείας
αναπαραγωγή από το πρωτότυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να
ακολουθηθούν οι παρακάτω υποδείξεις:
Μέγιστος αριθμός λέξεων: 250. Γραμματοσειρά Αrial, μέγεθος 12
Ακολουθεί υπόδειγμα υποβολής περίληψης εργασίας:
Τίτλος (κεφαλαία, εμφατικά γράμματα)
Ονόματα συγγραφέων (το ανώτερο μέχρι έξι, στην ονομαστική, με πεζά στοιχεία, στην
ίδια γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων. Μετά το επίθετο ακολουθεί μόνον το
αρχικό γράμμα του ονόματος)
Κέντρο ή Ίδρυμα, όπου εργάζεται ή συνεργάζεται ο πρώτος συγγραφέας και
ακολουθούν τα Κέντρα ή Ιδρύματα, όπου εργάζονται ή συνεργάζονται οι επόμενοι
συγγραφείς
Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη και να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, καθώς και τρεις (3)
βιβλιογραφικές αναφορές στο θέμα που παρουσιάζεται (Ονόματα συγγραφέων. Τίτλος
εργασίας. Περιοδικό. Έτος δημοσίευσης. Τόμος. Πρώτη και τελευταία σελίδα του
άρθρου)
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για καθέναν από τους συγγραφείς, οι οποίοι συνιστάται
να μη υπερβαίνουν τους έξι. Όλοι συγγραφείς των εργασιών παρέχουν οπωσδήποτε τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για ενημέρωση τους σχετικά με την αποδοχή της
εργασίας. Επιπλέον συμβάλλοντες, μπορούν να αναφερθούν στο τμήμα «Ευχαριστίες».
Γραμματεία:
Αλέξανδρος Αλεξόπουλος
τηλ. 210 746 2187, Fax: 210 746 2105
Email : [email protected]
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 11527 Αθήνα
Ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.socped.gr
4
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μπένος Αλέξης
Ντόμπρος Νικόλαος
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Πελεγρίνης Θεοδόσιος
Στεφανής Κωνσταντίνος
Ταρλατζής Βασίλειος
Τσίκουλας Ιωάννης
Χρούσος Γεώργιος
Αθανασίου-Μεταξά Μιράντα
Βαρλάμης Γεώργιος
Γούλα Καλυψώ
Γρόλλιος Γεώργιος
Καναβάκης Εμμανουήλ
Κανελλόπουλος Λάμπρος
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ
Λιάλιου Δέσπω
Μπαρτσόκας Χρήστος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι
Σκεντέρης Νίκος, Φαχαντίδου Άννα
Αντιπρόεδρος Καραγιαννοπούλου-Κόγιου Σοφία
Μέλη
Αναστασίου Αναστασία
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Γκουντσίδου-Ιακώβου Βασιλική
Γλεντή Ελένη
Δανέλλη – Μυλωνά Βασιλική
Δαφνή Ουρανία
Καντερέ Ευαγγελία
Καρδαράς Παναγιώτης
Κόκκινος Μάνος
Κουσουνής Αλέκος
Λουμπράνου Βαρβάρα
Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία
Μαραγκού Χρύσα
Ματσούκης Ιωάννης
Μαχαιρίδη- Παχύλη Ντίνα
Μιχελάκος Θεόδωρος
Νιόζα-Δρούγκα Αγγελική
Ντολιοπούλου Έλση
Παπαδοπούλου Χαραλαμπία
Πολεμικός Νικήτας
Πολυχρονόπουλος Ευάγγελος
Σταματίου- Παπαδάκη Μαίρη
Σταυριανός Νίκος
Σιώμος Κωνσταντίνος
Τερζίδης Άγης
Τσαπακίδου Αγγελική
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι
Πετρίδου Ελένη, Κογκίδου Δήμητρα
Αντιπρόεδρος Σκεντέρης Νίκος
Μέλη
Αθανασιάδου Φανή
Ανδρούτσος Γεώργιος
Βαρβαρήγου Αναστασία
Δημολιάτης Γιάννης
Δράκου Χριστίνα
Δρίτσας Αθανάσιος
Εμποριάδου Μαρία
Κακαβούτη Αγγελική
Κουρή Νικολέτα
Λιονής Χρήστος
Πανταζάκος Παναγιώτης
Παπαθωμά Ευγενία
Παπαχρήστου Φώτιος
Σιαμοπούλου Αντιγόνη
Τζούφη Μερόπη
Τσανάκας Ιωάννης
Φαχαντίδου Άννα
Χαλιάσος Νικόλαος
Χατζημιχαήλ Αθανάσιος
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ξενοδοχείο Capsis Θεσσαλονίκη)
15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.00
17.00-18.15
18:15-18:45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00-20:30
Εναρκτήρια Συνεδρία: Ιστορία της Ιατρικής και Γενετική Συμβουλευτική
Συντονίστριες: Μ. Χατζηστυλιανού, E. Παπαθωμά, Β. Σίδη
 «Τα πρώτα βήματα της Γαλλικής Ευγονικής από την «καλλιπαιδία» και την
«μεγαλοανθρωπογένεση» στον ευγονισμό του Alexis Carrel (1874-1944)»,
Ομιλητής: Γ. Ανδρούτσος
 «Jérôme
Lejeune (1926-1994): Κορυφαίος γενετιστής του 20ου αιώνα με
ανθρώπινο πρόσωπο», Ομιλήτρια: Μ. Καραμάνου
 «70 χρόνια αγώνας με τη μεσογειακή αναιμία: αποτίμηση των προγραμμάτων
αντιμετώπισης», Ομιλητής: Α. Κουσούλης
η
1 Συνεδρία: Αιματολογικά Νοσήματα: επιτυχίες και προοπτικές στην Ελλάδα
Συντονίστριες: Μ. Αθανασίου-Μεταξά, Μ. Οικονόμου
 «Μεσογειακή Αναιμία», Ομιλήτρια: Σ. Θεοδωρίδου
 «Αιμορροφιλία», Ομιλήτρια: Α. Παπαγιάννη
 «Εξελίξεις στη γενετική και θεραπευτική προσπέλαση», Ομιλητής: Ν. Βογιατζής
Διάλειμμα
2η Α Συνεδρία: Εκπαίδευση στη Γενετική Συμβουλευτική μέσα από το Διαδίκτυο
Συντονιστές: Μ. Εμποριάδου, Ν. Σκεντέρης
 «Ινοκυστική νόσος», Ομιλήτρια: Μ. Φωτουλάκη
 «Παιδική-εφηβική ρευματολογία», Ομιλήτρια: Τ. Πρατσίδου
 «Συννοσηρότητα
της διαταραχής εθισμού στο Διαδίκτυο και ψυχικών
διαταραχών», Ομιλητής: Κ. Σιώμος
 «Αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου μετά τη χρήση Η/Υ
και Διαδικτύου – η επίπτωση στην εκπαίδευση και τις γνωστικές λειτουργίες των
μελλοντικών γενεών», Ομιλητής: Γ. Φλώρος
 «Κλινική εργασία με παιδιά εθισμένα στο Διαδίκτυο», Ομιλητής: Β. Νταφούλης
2η Β Συνεδρία: Σύνδρομο Down: Ποιος και πώς διαχειρίζεται την πληροφορία, ποιος
αποφασίζει. Συζήτηση γιατρού με γονέα: Π. Καρδαράς, Α. Ζαμπίτη
Διάλειμμα
3η Συνεδρία: Επιστημονική αντιπαράθεση
Συντονιστές: Ε. Πετρίδου, Ι. Τσανάκας
 «Η κληρονομικότητα στην κλασική και σύγχρονη γενετική»
Ομιλητής: Ε. Καναβάκης
 «Αλλαγή τρόπου ζωής και γενετικές προδιαγραφές στα καρδιαγγειακά νοσήματα»
Ομιλητής: Α. Δρίτσας
Τελετή Έναρξης:
Συντονιστές: Ι. Τσίκουλας, Χ. Λιονής, Μ. Μανδυλα-Κουσουνή
Εναρξη Συνεδρίου από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Καθηγητή κο Θ. Πελεγρίνη
Τιμητική εκδήλωση για τους Ομότιμους Καθηγητές: Μ. Αθανασίου-Μεταξά και Γ.
Βαρλάμη, Ομιλητές: Ι. Τσίκουλας, Φ. Παπαχρήστου, Μ. Εμποριάδου
Μουσική Εκδήλωση:
Αφιέρωμα στο Έτος Ο. Ελύτη: χορωδία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
6
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.)
09.00-09.45
09.45-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
11.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14:00-14:15
14.15-14.30
14.30
4η Συνεδρία: Ανάμεσα στη γνώση και την παραγνώριση: γνωστικές αλλοιώσεις και
συμπεριφορικά παράδοξα κατά την αποτίμηση κινδύνων σε θέματα υγείας
Συντονιστές: Α. Τερζίδης, Β. Γκουντσίδου, Ν. Κουρή
 «Υποκειμενικές εκτιμήσεις και διαστάσεις επικινδυνότητας σε θέματα υγείας»,
Ομιλήτρια: Ι. Βλαχαντώνη
 «Διαχείριση του θέματος από άποψη δημόσιας υγείας: το παράδειγμα της
Πολιτείας της Καλιφόρνιας», Ομιλητής: Α. Αντωνιάδης
 «Πανδημία γρίπης Α(Η1Ν1): αποτιμώντας τη διαχείριση κρίσης σε σχέση με την
κοινωνική αποδοχή», Ομιλητής: Ι. Ματσούκης
 «Ανάμεσα στο φόβο και στη γνώση: ανιχνεύοντας τις κοινωνικές αναπαραστάσεις
των παιδιάτρων για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την κινητή
τηλεφωνία», Ομιλήτρια: Π. Γερακοπούλου
η
5 Συνεδρία: Δράσεις στο «Διεθνές Έτος Εθελοντών»
Συντονιστές: Ι. Τσίκουλας, Δ. Λιάλιου
Παρουσιάζεται η δράση των:
 UNESCO, Κ. Τζιτζικώστα
 ΕΛΕΠΑΠ, Λ. Μπακατσέλου - Βενιζέλου
 UNICEF, Η. Λυμπέρης
 ΣΤΟΡΓΗ, Τ. Μπακατσέλου
 ΕΕΣ, Α. Πορτοκαλάκη
 ΕΕΚΠΠΥ παρ. Κέρκυρας, Μ. Μάνδυλα
 ΑΠΘ, Δ. Λιάλιου
 ΕΕΚΠΠΥ παρ. Θεσ/νίκης, Σ. Καραγιαννοπούλου
 Παν. Ορέων, Χ. Λιονής
 Επιτροπή Θηλασμού Νοσ. Ξάνθης, Δ. Αδαμίδης
Διάλειμμα (καφές στο φουαγιέ του ορόφου)
6η Α Συνεδρία: Επιστημονικό εκκρεμές οι γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις
στην ανθρώπινη φύση;
Συντονιστές: Δ. Ζαφειρίου, Ν. Χαλιάσος, Σ. Καραγιαννοπούλου
 «Το γενετικώς πεπρωμένον φυγείν αδύνατον; Η χίμαιρα της υπευθυνότητας»
Ομιλητής: Π. Πανταζάκος
 «Συμβουλευτική γονέων παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/αυτισμό»
Ομιλήτρια: Χ. Συριοπούλου
 «Μητρικός θηλασμός: Γενετικώς πεπρωμένον; Οι συνέπειες της άρνησης του
πεπρωμένου» Ομιλητής: Δ. Αδαμίδης
 «Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ως παράγοντες διαμόρφωσης του
χαρακτήρα: από τους κλασικούς συγγραφείς ως σήμερα» Ομιλήτρια: Μ. Μάνδυλα
η
6 Β Συνεδρία: Παράλληλη παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων (βλ. παράρτημα)
7η Συνεδρία: Δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο: Αντιμετώπιση του βιολογικού
και του κοινωνικού “πεπρωμένου” στην εκπαίδευση
Συντονίστριες: Δ. Κογκίδου, Α. Βαρβαρήγου
Ομιλητής: Γ. Τσιάκαλος
8η Συνεδρία: Καταληκτική ομιλία
Συντονιστές: Α. Φαχαντίδου, Γ. Βαρλάμης
«Εθελοντισμός και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας του Ο.Η.Ε.»
Ομιλήτρια: Δ. Παπαδοπούλου
Τελετή Λήξης: αφιέρωμα στο έτος Α. Παπαδιαμάντη
Συντονιστές: Ν. Σκεντέρης, Ι. Τσίκουλας
«Το παιδί μέσα από τα έργα του Παπαδιαμάντη» Ομιλητής: Α. Κουσουνής
Λήξη Συνεδρίου: Βραβεύσεις αναρτημένων ανακοινώσεων - Χορήγηση πιστοποιητικών
Γενική Συνέλευση ΕΕΚΠΠΥ
7
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Αδαμίδης Δημήτριος
Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου
Φανή
Αθανασίου-Μεταξά Μιράντα
Αναστασίου- Κατσιαρδάνη
Αναστασία
Ανδρούτσος Γεώργιος
Αντωνιάδης Αντώνιος
Βαρβαρήγου Αναστασία
Βαρλάμης Γεώργιος
Βλαχαντώνη Ίρις
Βογιατζής Νικόλαος
Γερακοπούλου Πατρίτσια
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Γκουντσίδου Βασιλική
Γλεντή Ελένη
Γούλα Καλυψώ
Γρόλλιος Γεώργιος
Δανέλλη-Μυλωνά Βασιλική
Δαφνή Ουρανία
Δημολιάτης Ιωάννης
Δράκου Χριστίνα
Δρίτσας Αθανάσιος
Εμποριάδου Μαρία
Ζαφειρίου Δημήτριος
Θεοδωρίδου Σταματία
Κακαβούτη-Δούδου Αγγελική
Καναβάκης Εμμανουήλ
Κανελλόπουλος Λάμπρος
Καντερέ Ευαγγελία
Καραγιαννοπούλου Σοφία
Διευθυντής ΕΣΥ, Π/Δ Κλινική Γ.Ν. Ξάνθης, Πρόεδρος Επιτροπής
Θηλασμού Γ.Ν. Ξάνθης
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αιματολογίας, ΑΠΘ
Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Κλινική, ΑΓΝ Βόλου, Πρόεδρος
του ΔΣ ΕΦΥΚΕ, Αντιπρόεδρος ΕΕΚΠΠΥ-Παράρτημα Θεσσαλίας
Αν. Καθηγητής Ιστορίας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Ειδικός Παθολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Νεογνολογίας Παν. Πατρών
Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας, ΑΠΘ
Ιατρός, ειδικευόμενη Πνευμονολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
Κοινωνική Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου,
Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού"
Φυσικός Msc, Μέλος της διοικούσας επιτροπής του
ευρωπαϊκού προγράμματος e-cost για το cyberbullying
Δημοσιογράφος
Αντιδήμαρχος, Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προστασίας του Πολίτη, Δήμος Θεσσαλονίκης
Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Πρόεδρος Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής – ΕΚΠΑ
Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Και Επιδημιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παιδίατρος-Παιδορευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Β’
Παιδιατρικού Τμήματος ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α.
Κυριακού"
MD, FESC, Καρδιολόγος, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,
Συνθέτης & συγγραφέας, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας
Ποιότητας Ζωής της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
ΑΠΘ, Διευθύντρια Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσ.
Παπαγεωργίου Θεσ/νίκη
Αν. Καθηγητής Παιδονευρολογίας, ΑΠΘ
Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ, Μονάδα Πρόληψης
Μεσογειακής Αναιμίας Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης
Αν. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΑΠΘ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Καθηγητής - Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής UNICEF
Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος Γ. Ν. Καρδίτσας
Δρ. Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ ΚΥ Θέρμης Θεσσαλονίκης
8
Καραμάνου Μαριάννα
Καρδαράς Παναγιώτης
Κασίμος Δημήτριος
Κογκίδου Δήμητρα
Κόκκινος Μάνος
Κουρή Νικολέτα
Κουσούλης Αντώνιος
Κουσουνής Αλέκος
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ
Λιάλιου Δέσπω
Λιονής Χρήστος
Λουµπράνου Βαρβάρα
Λυμπέρης Ηλίας
Ματσούκης Ιωάννης
Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία
Μαραγκού Χρύσα
Μαχαιρίδη- Παχύλη Ντίνα
Μητακίδου Σούλα
Μητσακάκη Έλενα
Μιχελάκος Θεόδωρος
Μπακατσέλου - Βενιζέλου
Λίλα
Μπακατσέλου Τίμη
Μπαρτσόκας Χρήστος
Μπένος Αλέξης
Νιόζα-Δρούγκα Αγγελική
Νταφούλης Βάιος
Ντολιοπούλου Ελση
Ντόμπρος Νικόλαος
Οικονόμου Μαρίνα
Πανταζάκος Παναγιώτης
Ιατρός, Επιστημονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της
Ιατρικής, Διπλωματούχος Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου
“Claude Bernard” Lyon, Γαλλίας
Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής Αναπτυξιολογίας, Ιατρική Σχολή
ΑΠΘ
Eπ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) ΑΠΘ
Νομικός, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος «Εμμανουήλ και Μαρίας
Σταματίου- Παπαδάκη»
Δρ., Κλινική Φαρμακολόγος, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α.
Κυριακού"
Ιατρός, Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ
Φιλόλογος, Αρχαιολόγος
Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΚΙΠΑ
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ΑΠΘ,
Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
ΑΠΘ
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Α’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Νοσηλεύτρια-Νοµαρχιακή Διοίκηση, Κέρκυρα
Γενικός Διευθυντής UNICEF Ελλάδας
Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Παιδίατρος, Ιστορικός
Παιδίατρος, Νοσοκομείο Κέρκυρας
Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Ανδρέα
Παπανδρέου, Ρόδος
Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΠΤΔΕ) ΑΠΘ
Ζωγράφος
Φοιτητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΛΕΠΑΠ
Θεσ/νίκης
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή»
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επιστ. Διευθυντής Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ
Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής ΑΠΘ, Πρόεδρος Επιτροπής
Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Παιδίατρος-Προϊστάμενος Υπηρεσιών Υγείας Αρναίας, ΠΙΚΠΑ,
Θεσσαλονίκης
Παιδοψυχίατρος, Δρ. ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, Ειδικό Ιατρείο Διαταραχής Εθισμού στο
Διαδίκτυο
Καθηγήτρια Παιδαγωγικής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ
Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Λέκτορας Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Αιματολογίας, Α’
Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Eπ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ
9
Παπαγιάννη Ανδρομάχη
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Παπαδοπούλου Χαραλαμπία
Παπαθωμά Ευγενία
Παπαχρήστου Φώτιος
Πελεγρίνης Θεοδόσιος
Πετρίδου Ελένη
Πολεμικός Νικήτας
Πολυχρονόπουλος
Ευάγγελος
Πορτοκαλάκη Αφροδίτη
Πρατσίδου-Γκέρτση
Πολυξένη
Σιαμοπούλου Αντιγόνη
Σίδη-Φραγκανδρέα Βασιλική
Σιώμος Κωνσταντίνος
Σκεντέρης Νικόλαος
Σταματίου-Παπαδάκη Μαίρη
Σταυριανός Νίκος
Στεφανής Κωνσταντίνος
Συριοπούλου Χριστίνα
Ταμουτσέλη Ντίνα
Ταρλατζής Βασίλειος
Τερζίδης Άγης
Τζιτζικώστα Καίτη
Τζούφη Μερόπη
Τσανάκας Ιωάννης
Τσαπακίδου Αγγελική
Τσιάκαλος Γεώργιος
Παιδίατρος, επιστημονική συνεργάτης Α’ Παιδιατρικής
Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Διευθύντρια της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ
Ιατρός, ειδικευόμενη στην Παιδιατρική, Υποψήφια Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Νεογνολόγος, Διευθύντρια, Νεογνολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α.
"Αλεξάνδρα"
Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Νεφρολογίας,
Διευθυντής Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ.
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και
Προαγωγής της Υγείας
Πρόεδρος, Καθηγητής Ψυχολογίας ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Αναπληρ. Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής, Διαιτολογίας Διατροφής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας και Διατροφής.
Διευθύντρια Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφέρειας ΕΕΣ
Παιδίατρος, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Παιδιατρικό
Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς,
Αντιπρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες
Ρευματοπάθειες»
Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δρ., Παιδίατρος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Παιδοογκολογική
Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο
Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Πρόεδρος Ιδρύματος «Εμμανουήλ και Μαρίας ΣταματίουΠαπαδάκη»
Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής του ΕΠΙΨΥ
Ειδική εκπαιδευτικός, επιστημονική συνεργάτης Π.Δ. 407
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
ΑΠΘ
Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α' Μαιευτικής
ΑΠΘ
Παιδίατρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO
Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος, Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής,
Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Καθηγητής Παιδιατρικής – Πνευμονολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Γ'
Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
Επ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Φλώρινας
Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
10
Τσίκουλας Ιωάννης
Φαχαντίδου Άννα
Φλώρος Γεώργιος
Φωτουλάκη Μαρία
Χαλιάσος Νικόλαος
Χαρίτου Αντωνία
Χρούσος Γεώργιος
Χατζημιχαήλ Αθανάσιος
Χατζηστυλιανού Μαρία
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
Ομότιμος Καθηγητής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ιατρική
Σχολή ΑΠΘ
Παιδίατρος - Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο
Διαδίκτυο, Ψυχίατρος, M.Sc, υπ. Διδάκτωρ, Β’ Ψυχιατρική
Κλινική ΑΠΘ
Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδογαστρεντερολογίας ΑΠΘ
Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, Παν. Ιωαννίνων
Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών «ΡΕΑ»
Καθηγητής Παιδιατρικής, Α' ΠΠΚ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Καθηγητής Τομέα Υγείας Παιδιού Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ΠΓΝ
Αλεξανδρούπολης
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Ανοσολογίας. Υπεύθυνη
Ανοσολογικού εργαστηρίου, Β' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική
Σχολή ΑΠΘ
Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας. Διευθυντής
Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Παν.
Θεσσαλίας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εκφράζει ειλικρινείς ευχαριστίες προς:
Την Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
για την συνδιοργάνωση και την φιλοξενία του Συνεδρίου στο Ξενοδοχείο Capsis
Την Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
για την συνδιοργάνωση, την υποστήριξη και την φιλοξενία του Συνεδρίου στον
Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής
Τη Ζωγράφο κα. Έλενα Μητσακάκη,
για τη φιλοτέχνηση της αφίσας του Συνεδρίου και την έκθεση των έργων της
11
Παράρτημα προγράμματος αναρτημένων ανακοινώσεων
ΟΜΑΔΑ Α: Α' όροφος-αίθουσα 101
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Α. Βαρβαρήγου, Α. Χαρίτου, Β. Σίδη
AA
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΕΙΡΑ
Τίτλος
1
Α' οροφ-101
1
2
Α' οροφ-101
2
3
Α' οροφ-101
3
4
Α' οροφ-101
4
5
Α' οροφ-101
5
6
Α' οροφ-101
6
7
Α' οροφ-101
7
8
Α' οροφ-101
8
9
Α' οροφ-101
9
10
Α' οροφ-101
10
ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15 ΧΡΟΝΩΝ
11
Α' οροφ-101
11
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΙΝΟΣΑΡΚΩΜΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15 ΧΡΟΝΩΝ
12
Α' οροφ-101
12
13
Α' οροφ-101
13
14
Α' οροφ-101
14
15
Α' οροφ-101
15
ΔΙΠΛΗ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ -101 C→T ΜΕ ΑΛΛΕΣ βΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΜΗΤΡΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ ΚΑΙ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
(STENTS) ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΣ ΙΟΣ(RSV): ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΟΣΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΤΟΠΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ Ή ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ
ΣΥΝΗΘΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΡΑΥΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΑΠΟ ΟΠΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΕΞΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
KΑΚΟΗΘΕΙΩΝ (NARECHEM) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ NONHODGKIN ΚΑΙ ΤΑ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ:
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - ΝΕΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Β: Α' όροφος-Μεγάλη αίθουσα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Μ. Παπαπέτρου, Σ. Μητακίδου, Ν. Ταμουτσέλη
16
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
1
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΧΕΚ) ΚΑΙ ‘ΙΑΤΡΕΙΟ’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
17
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
2
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
18
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
3
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 30 ΕΤΩΝ (1980-2009) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
19
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
4
20
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
5
21
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
6
22
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
7
23
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
8
24
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
9
25
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
10
26
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
11
27
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
12
28
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
13
29
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
14
30
Α' οροφ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘ.
15
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΚΠΠΥ) ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΝΕΑΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ:ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ MOBIKIDS
ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΩΝ ΜΕ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
O ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΩ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ: ΠΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΡΕΑ΄΄
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΟΞΕΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
ΑΡΕΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ, ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ
ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΤΟ ΕΡΓΟ / ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ
2010
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΤΙΣ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Γ: 10ος όροφος-Φουαγιέ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Χ. Λιονής, Α. Αναστασίου, Ν. Σκεντέρης
Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ: 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1986-2011
31
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
1
32
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
2
33
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
3
34
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
4
35
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
5
ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
36
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
6
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
37
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
7
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
38
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
8
39
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
9
EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
ΕΓΚΥΟΥΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΥΠΕΡΒΑΡΑ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
13
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ
ΕΕΚΠΠΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ROM ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ –ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
40
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
10
41
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
11
42
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
12
Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
43
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
13
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
44
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
14
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ
45
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
15
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (a) – ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
46
10ος οροφ-ΦΟΥΑΓΙΕ
16
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ROMA
ΟΜΑΔΑ Δ: Β' όροφος-αίθουσα 202
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Ε. Παπαθωμά, Δ. Κασίμος, Ν. Κουρή
ΣYNΔΡΟΜΟ ASPERGER: ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ
ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ. ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
47
Β' οροφ-202
1
48
Β' οροφ-202
2
49
Β' οροφ-202
3
50
Β' οροφ-202
4
51
Β' οροφ-202
5
52
Β' οροφ-202
6
53
Β' οροφ-202
7
54
Β' οροφ-202
8
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
55
Β' οροφ-202
9
ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΔΥΝΑΤΟ
56
Β' οροφ-202
10
57
Β' οροφ-202
11
58
Β' οροφ-202
12
59
Β' οροφ-202
13
ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (ADEM)
60
Β' οροφ-202
14
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
61
Β' οροφ-202
15
62
Β' οροφ-202
16
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ. ΜΙΑ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΕΦΗΒΟΥΣ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TACTICS
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΚΙΝΗΣΗ, Ο ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΡΡΟΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
DOWN
14
Συγγραφέας
Αγγελάκου Μ.
Αδαμίδης Δημήτρης
Ακριβούλη Γαρυφαλλιά
Αναστασίου-Κατσιαρδάνη Αναστασία
Αντωνιάδης Αντώνιος
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Αργυρού Δημήτριος
Βαλαράκου Ευαγγελία
Βασιλάκος Κωνσταντίνος
Βλαχαντώνη Ίρις-Θεοδώρα
Γαβρίλη Σταυρούλα
Γακίκου Σταυρούλα
Γερακοπούλου Πατρίτσια
Γερμανάκης Ιωάννης
Γεωργιάδη Ελένη
Γιαλαμάς Σπύρος
Γουμπέρη Σ.
Γούτα Κυριακή
Δάκτυλα Στυλιανή
Δάκτυλας Κωνσταντίνος
Δασκαλοπούλου Στυλιανή
Δένδη Άρτεμις
Δεσύπρης Νικόλαος
Δήμητρα Τσακίρη
Διαμαντάρας Ανδρέας
Διαμάντη Μιράντα
Δικαλιώτη Σταυρούλα
Εβρένογλου Α.
Ευσταθόπουλος Θ.
Ζαχάκη Σοφία
Ζήγρα Μαρία
Θεοδωρίδου Σταματία
Θεοδωρίδου Φ.
Ιασονίδου Ελένη
Καβαζίδου Ε.
Κακαβούτη-Δούδου Α.
Καναβίδης Πρόδρομος
Καραγιαννοπούλου-Κογιου Σοφία
Καραθάνου Α.
Καρακασίδου Όλγα
Καρακασίδου Παναγιώτα
Κατσιαρδάνης Λάμπρος
Κλημεντοπούλου Αλεξάνδρα
Α/Α αναρτημένης
ανακοίνωσης
15
Σελίδα στον τόμο
περιλήψεων
Κόγιος Θεοφάνης
Κόγιος Λευτέρης
Κοκκινάκης Ιωάννης
Κοκκίνου Μαρία
Κοντοστάθη Ευστρατία
Κορώνη Χρυσάνθη-Βασιλική
Κουρή Νικολέτα
Κουρή-Μενεγάκη Νικολέτα
Κουσουνής Αλέξανδρος
Κουσουνής Στάθης
Κρεατσάς Γεώργιος
Κυπαρισσός Νικόλαος
Λαρίου Μαρία-Στέλλα
Λέλα Σταμογιάννου
Λίλου Σταυρούλα
Λουμπράνου Βαρβάρα
Μαγγίνα Παρασκευή
Μάγγου Χαρίκλεια
Μάλαμας Α.
Μάμαλης Η.
Μάνδυλα Μαρία
Μαραγκού Χρυσούλα
Ματσούκης Ιωάννης
Μαυρομάτης Ιωάννης
Μαχαιρίδη Κων/να
Μήτσιου-Δάκτυλα Γλυκερία
Μιχαλά Μαρία
Μιχελάκος Θεόδωρος
Μουτάφη Αντωνία
Μπακοπούλου Φλώρα
Μπαρούτα Αθηνά
Μπένος Αλέξιος
Μπίσσα Μαρία
Μπλιγορίδου Αλεξάνδρα
Μπουδραμή Μαργαρίτα
Μπούκα Εύη
Νιόζα Αγγελική
Π. Λουκατάρης Αθηναγόρας
Παναγιώτου Ευάγγελος
Παναγοπούλου Παρασκευή
Παναγοπούλου Παρασκευή
Παπά Αναστασία
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Παπαδοπούλου Μαρία
Παπαδοπούλου Χαραλαμπία
Παπαθωμά Ευγενία
16
Πασπάλα Ι.
Πατρίτσια Γερακοπούλου
Πενέσσης Γ.
Πετρίδου Ελένη
Πετρίκκος Λοΐζος
Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε.
Πρίνου Ηλιάνα
Ρεμπελάκος Λ.
Σβώλου Σταυρούλα
Σίδη Βασιλική
Σκαλκίδου Άλκηστις
Σκεντέρης Νικόλαος
Σκούλη Γεωργία
Σμυρνάκης Εμμανουήλ
Σουπιός Ιωάννης
Σταμογιάννου Λέλα
Σταύρου Βασίλειος
Στενού Αντωνία
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Τερζίδης Άγης
Τριτσώνη Μαρία
Τσακίρη Δήμητρα
Τσαντίλα Κ.
Τσιάμης Κων/νος
Τσιαούση Ασημίνα
Τσιλιγκίρογλου - Φαχαντίδου Α.
Τσιρώνη ΕΕ.
Τσίτσικα Α.
Τσουκαλάς Δημήτρης
Φαρίνη-Βρεττάκου Ευαγγελία
Φραγκανδρέα – Νίξον Ιωάννα
Φωτόπουλος Σ.
Χαραλαμπία Παπαδοπούλου
Χαρίτου Αντωνία
Χατζημάρκου Κωνσταντίνος
Χατζημάρκου Κωνσταντίνος
Χρανιώτη Α.
Χρηστίδου Χριστίνα
17