close

Enter

Log in using OpenID

D:\Documents\URBO\martin\plan\dwg\06_DUP_ROZINO

embedDownload
GL
P+4
GL
2
1
GL
2
P+3+Pk
LEGENDA:
1
granica DUP-a Rozino II
1
P+2+Pk
granica DUP-a -L1
izmjene i dopune Rozino II
3
GL
3+Pk
GL
Pk
2
GL
GL
P5-1
0PM
G+P+4+Ps
P+3
P+3
2
regulaciona linija
GL
građevinska linija
RL=GL
granica urbanističke parcele
granica katastarske parcele
L1
GL
broj urbanisti čke parcele
u okviru bloka
broj urbanisti čke parcele
zelenila u okviru bloka
broj urbanisti čke parcele
komunalnih djelatnosti u okviru bloka
broj urbanisti čke parcele
javne saobraćajnice
3
5
4
1
1
GL
regulaciona linija se
poklapa sa građevinskom linijom
granica bloka
1
GL
3
G+P+4+Ps
GL
1
GL
1
RL
GL
broj katastarske parcele
broj bloka
P8-2PM P(oznaka parkinga)
-broj parking mjesta
postojeći objekat
planirani objekat
ŠEMA BLOKOVA
0 10 20
50
100m
list 06/1.
PLANIRANO STANJE
REGULACIJA I NIVELACIJA
IZMJENE I DOPUNE DUP-a ROZINO II BUDVA
lokacija 1
"RANKO"d.o.o.
preduzeće za projektovanje
i planiranje
IZMJENE I DOPUNE DUP-a ROZINO II
BUDVA
PLANIRANO STANJE
REGULACIJA I NIVELACIJA
odgovorni planer
planer
Herceg-Novi
jun. 2011
Ranko Kovačević d.i.a.
Ranko Kovačević d.i.a.
razmjera
1:1000
list 06/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
481 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content