close

Enter

Log in using OpenID

abstract dup sipkov krs mne

embedDownload
Detaljni urbanisticki plan „Pržno – Kamenovo II” za dio Kamenovo Vrijesno – II dio „Šipkov krš”
Naručilac: Opština Budva, Crna Gora
Obradjivač: Partnership CAU i Studio Synthesis iz Podgoica
Keywords: Montenegro, urban integration, indentity, sustainabe tourism, exlusivity, biodiversity,
integration, assessibility
POVOD I CILJ IZRADE PLANA - Područje za koje je izradjen DUP „Pržno – Kamenovo II” za dio
Kamenovo Vrijesno – II dio „Šipkov krš”, pripada KO Sveti Stefan. Odlukom o izradi DUP-a i
Programskim zadatkom definisana je granica zahvata plana, površine 6.25ha. Cilj izrade DUP-a „Pržno
– Kamenovo II” za dio Kamenovo Vrijesno – II dio „Šipkov krš” je stvaranje planskih uslova za izgradnju
turističkih kapaciteta visoke kategorije na prostoru koji predstavlja jedan od najatraktivnijIh i
najekskluzivnijih lokaliteta na crnogorskom primorju. Glavne smjernice za razvoj i izgradnju
predmetnog prostora date planovima viseg reda, a implementirane kroz Plan su sledece:
 Izgradnja novih fizičkih struktura, ali nikako po cijenu ugrožavanja osnovnih vrijednosti šireg
područja, prvenstveno prirodnog i antropogenog pejzaža;
 Formiranje nove mreže saobraćajnica u skladu sa odrzivim razvojem;
 Uvođenje novih formi izgradnje - ambijentalna izgradnja;
 Zaštita i očuvanje dragocjenih prirodnih vrijednosti i biološke raznovrsnosti u zoni zahvata;
 Uspostavljenje pješačke komunikacije između plaže Kamenovo i naselja Pržno, kao i
ostvarivanje pješačke veze naselja iznad magistralnog puta sa priobalnim područjem.
 Kompleksan pristup rješavanju svih funkcija turističkih sadržaja.
KONCEPT - PROSTORNA ORGANIZACIJA - Plansko rješenje turističkog kompleksa Šipkov krš je
zasnovano na konceptu održivosti i uravnoteženog razvoja prostora. Ova atraktivna lokacija sa
neospornim razvojnim potencijalom namijenjena je izgradnji, a prirodni resursi korišćeni u mjeri koja
obezbjeđuje njihovo očuvanje.
Prostor DUP-a „Pržno – Kamenovo II” za dio Kamenovo Vrijesno – II dio „Šipkov krš” planiran je u
skladu sa prostornim mogućnostima i ograničenjima, kako bi se spriječili prostorni konflikti,
obezbijedilo kvalitetno i privlačno okruženje i ostvarili uslovi za održivi razvoj. Osnovni polazni
principi za planiranje razvoja su:
 racionalno, a time i održivo korišćenje prostora,
 organizovanje novih turističkih sadržaja, koji će unaprijediti i dati novi identitet predmetnom
području,
 zaštita i unapređenje prirodnih i antropogenih vrijednosti prostora.
 kreiranje ambijenta koji ce stimulisati integrativne procese
Prostorna organizacija sagledava se kroz formiranje zona ekskluzivne ponude, uz korišćenje
ekoloških i prostornih prednosti koje taj prostor sadrzi. Planirana su dva elitna turistička naselja (Blok
A i B), sa inovativnim odnosom prema prostoru u smislu stvaranja ugodnog ambijenta, zaštite
prirodnog okruženja i novom arhitekturom planiranom u skladu sa principima održive gradnje.
Senzibilnim pristupom je artikulisana mreza pjesackih komunikacija razlicite tipologojie, koje ce po
svom karakteru predtavljati jednistvenu turisticku atrakciju integrisanu u postojeci bogati zeleni fond.
Blok A obuhvata turističko naselje ambijentalne gradnje u kome ja planirana izgradnja hotela , lux vila,
i ambijentalnih vila u zoni maslinjaka i Blok B, turističko naselje u kome ja planirana izgradnja hotela,
apart hotela i vila. (Knjiga 1)
Podrzan je koncept odrzivog saobracaja minimizacijom saobracajnih povrsina, formiranjem dvije
„slijepe“, interne saobraćajnice sa režimskim načinom korišćenja unutar kompleksa, čime je u velikoj
mjeri umanjeno saobraćajno zagađenje i nivo buke u kompleksu, sačuvane zelene površine i prirodni
ambijent.
Inovativni pristup se takodje ogleda u objedinjavanju svih navedenih principa odrzivog planiranja i
njihovo transponovanje u fizicke strukture kroz razradu pojedinacnih lokacija sa idejnim rjesenjima
svih objekata, koji postaju sastavni dio Plana i UTU . (Knjiga 2)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
444 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content