(22-10-2013) 2η φάση τοποθετήσεων Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2 ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
Η
ΘΕΜΑ 1ο: Αποχώρηση σπουδαστών από το Έργο Πρακτικής Άσκησης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι οι σπουδαστές Μόκας
Γεώργιος και Άγγελος Καλοπήτας επιθυμούν να αποχωρήσουν από το έργο Πρακτικής
Άσκησης για τους λόγους που αναφέρονται στα συνημμένα σε αυτό το πρακτικό email τους. Οι αποχωρήσεις τους γίνονται ομόφωνα δεκτές από την επιτροπή και
κατόπιν αυτού οι δύο αυτές θέσεις θα δοθούν σε άλλους σπουδαστές.
ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθέτηση σπουδαστών για πρακτική άσκηση και ορισμός
εποπτών
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους
παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες:
1. Αναδιώτη Ιωάννη (α.π. 728/2-10-2013)
2. Αναστόπουλο Γεώργιο (α.π. 703/1-10-2013)
3. Βάσιλα Νικόλαο (α.π. 826/9-10-2013)
4. Βούζα Σπυρίδωνα (α.π. 760/3/10/2013)
5. Γεωργαλλή Θεόδουλο (α.π. 705/1-10-2013)
6. Γιάννο Γεώργιο (α.π. 797/7-10-2013)
7. Γκίζα Ευτυχία (α.π. 721/2-10-2013)
8. Δαβιλά Ασημάκη (α.π. 772/4-10-2013)
9. Δαμιανάκη Αλέξανδρο (α.π. 717/1-10-2013)
10. Θεοδωρακόπουλο Δημήτριο (α.π. 664/30-9-2013)
11. Κουτρούμπα Αθανάσιο (α.π. 719/1-10-2013)
12. Κούτση – Μαρούδα Χρήστο (α.π. 786/4-10-2013)
13. Κυριακάκη Ελευθέριο (α.π. 767/4-10-2013)
14. Λιαμίρα Απόστολο (α.π. 783/4-10-2013)
15. Λουκίσα Σωκράτη (α.π. 655/30-9-2013)
16. Μόρα Κωνσταντίνο (α.π. 847/10-10-2013)
17. Μπάκο Σπυρίδωνα (α.π. 774/4-10-2013)
18. Ντίνα Κωνσταντίνο (α.π. 695/1-10-2013)
19. Πελεκάνη Ισιδώρα (α.π. 653/30-9-2013)
20. Πολυδωροπούλου Σοφία (α.π. 763/3-10-2013)
21. Πολυζώη Δημήτριο (α.π. 666/30-9-2013)
22. Σιδηρόπουλο Δημήτριο (α.π. 785/4-10-2013)
23. Σκαρίμπα Αριστείδη (α.π. 796/7-10-2013)
24. Σόλια Γαρυφαλλιά (α.π. 776/4-10-2013)
25. Στεργιόπουλο Ιωάννη (α.π. 694/1-10-2013)
26. Τακό Ευάγγελο (α.π. 762/3-10-2013)
27. Τζάρα Σωτηρία (α.π. 651/27-9-2013)
28. Τσαλουκίδη Αλέξανδρο (α.π. 697/1-10-2013)
29. Τσουράκη Κωνσταντίνο (α.π. 550/24-9-2013, αρχική αίτηση χωρίς στοιχεία
φορέα)
30. Χριστοδουλάκη Στέφανο (α.π. 665/30-9-2013)
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε επίσης αιτήσεις χωρίς επιλεγμένο φορέα
από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες:
1. Ρουμπή Βασίλειο
Λόγω της αναστάτωσης που δημιουργήθηκε με την απεργία των διοικητικών
υπαλλήλων και της παράτασης στην προθεσμία αίτησης πρακτικής άσκησης, η
Επιτροπή αποφάσισε να δώσει επιπλέον θέσεις μέσω του έργου της Πρακτικής
Άσκησης στους σπουδαστές εκείνους που αν η αξιολογική λίστα των υποψηφίων
ήταν μία (συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υπάρχει στο Πρακτικό 1 της
Επιτροπής) θα δικαιούνταν μια θέση στο έργο.
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού έλαβε υπόψη της τις αιτήσεις πρακτικής
άσκησης των ενδιαφερομένων σπουδαστών για την διεξαγωγή της πρακτικής
άσκησης στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, το γεγονός ότι δύο (2) συνολικά
σπουδαστές/σπουδάστριες θα συνχρηματοδοτηθούν από το έργο Πρακτικής Άσκησης
(όλες για ιδιωτικούς φορείς, εξ αιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στο Θέμα 1),
και των νέων θέσεων (όλες για ιδιωτικούς φορείς) κατέταξε σε αξιολογική σειρά τους
σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν ήδη επιλέξει φορέα απασχόλησης με βάση τη
γενική τους βαθμολογία (Πρακτικό Νο.2 Επιστημονικής Επιτροπής Πρακτικής
Άσκησης), όπως παρακάτω:
Α/
Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πολυδωροπούλου Σοφία
Κούτσης – Μαρούδας Χρήστος
Αναστόπουλος Γεώργιος
Κυριακάκης Ελευθέριος
Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος
Σόλια Γαρυφαλλιά
Δαμιανάκης Αλέξανδρος
Γεωργαλλή Θεόδουλος
Στεργιόπουλος Ιωάννης
Λιαμίρας Απόστολος
Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Τακός Ευάγγελος
Πελεκάνη Ισιδώρα
Πολυζώης Δημήτριος
Τζάρα Σωτηρία
Τσαλουκίδης Αλέξανδρος
Αναδιώτης Ιωάννης
Μόρας Κωνσταντίνος
Δαβιλάς Ασημάκης
Χριστοδουλάκης Στέφανος
Σκαρίμπας Αριστείδης
Τσουράκης Κωνσταντίνος
Κουτρούμπας Αθανάσιος
Λουκίσας Σωκράτης
Μπάκος Σπυρίδων
Ντίνας Κωνσταντίνος
Γιάννος Γεώργιος
Βάσιλας Νικόλαος
Γκίζα Ευτυχία
Βούζας Σπυρίδων
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Αντώνιος
Ηλίας
Ανδρέας
Γεώργιος
Νικόλαος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Σωτήρης
Παναγιώτης
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Ιωάννης
Σάββας
Ιωάννης
Παύλος
Γεώργιος
Δημήτριος
Ζήσης
Σταύρος
Γεώργιος
Μιλτιάδης
Γρηγόριος
Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Βασίλειος
Λάζαρος
ΕΞ.
21
13
11
13
12
11
12
13
13
20
11
11
16
17
16
15
14
18
16
18
13
14
15
15
16
17
14
19
ΑΜ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1224
794
1866
2220
1883
2218
2079
2208
2073
2003
1875
699
2648
2173
1430
1413
1477
1514
1619
1182
1409
1145
1882
1856
1453
1588
1348
1288
1633
1011
7,14
6,97
6,88
6,78
6,66
6,57
6,54
6,48
6,41
6,35
6,35
6,34
6,33
6,31
6,21
6,00
5,98
5,97
5,95
5,95
5,93
5,92
5,75
5,73
5,73
5,73
5,67
5,64
5,58
5,57
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα πρέπει να δοθούν έξι (6) επιπλέον θέσεις. Με
βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω η Επιτροπή ΕΓΚΡΙΝΕΙ τις αιτήσεις πρακτικής άσκησης
και τοποθετεί τους σπουδαστές/σπουδάστριες για πρακτική άσκηση για την χρονική
περίοδο
01/11/2013 έως 30/04/2014 (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικό διάστημα)
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (στο έργο πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ θα
συμμετάσχουν οι σπουδαστές που στην αντίστοιχη στήλη αναφέρεται «ΝΑΙ»):
Α/
Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
Πολυδωροπούλου Σοφία
1224
Έργο
Πρακτικής
Άσκησης
ΝΑΙ
2.
Κούτσης – Μαρούδας
Χρήστος
794
ΝΑΙ
3.
Αναστόπουλος Γεώργιος
*
Κυριακάκης Ελευθέριος
1866
ΟΧΙ
2220
ΝΑΙ
1883
ΝΑΙ
6.
7.
Θεοδωρακόπουλος
Δημήτριος
Σόλια Γαρυφαλλιά *
Δαμιανάκης Αλέξανδρος
2218
2079
ΟΧΙ
ΝΑΙ
8.
9.
Γεωργαλλή Θεόδουλος Στεργιόπουλος Ιωάννης
2208
2073
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10.
11.
2003
1875
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12.
Λιαμίρας Απόστολος +
Σιδηρόπουλος
Δημήτριος
Τακός Ευάγγελος
699
ΝΑΙ
13.
Πελεκάνη Ισιδώρα
2648
ΟΧΙ
14.
15.
Πολυζώης Δημήτριος
Τζάρα Σωτηρία
2173
1430
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16.
Τσαλουκίδης
Αλέξανδρος
1413
ΟΧΙ
17.
18.
Αναδιώτης Ιωάννης
Μόρας Κωνσταντίνος
1477
1514
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19.
Δαβιλάς Ασημάκης
1619
ΟΧΙ
4.
5.
ΑΜ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
Protelesys,
Αθήνα
Generation Y,
Άγιος Δημήτριος
Αττικής
ΟΤΕ, Πάτρα
Φούρλας
Σαϊμπερς,
Καλλιθέα
Robolab, Λαμία
Αντωνής
ΔΕΗ, Αθήνα
Cretan Retail
Management,
Ηράκλειο
Cyta, Λευκωσία
Πυθαράς –
Ζυγομήτρος &
ΣΙΑ ΟΕ, Κοζάνη
Δήμος Φιλιατών
Microland,
Λαμία
Αργος ΝΕΤ ΑΕ,
Κορωπί Αττικής
3ο Εσπ. ΕΠΑΛ
Αγ. Αναργύρων,
1ο ΣΕΚ
ΔΕΥΑ, Λαμία
Οικονομούδη
Παγώνα,
Ορμύλια
Χαλκιδικής
Mobile
Technology ΑΕ,
Καλλιθέα
Αττικής
ΟΣΥ, Αθήνα
Γενικό
Νοσοκομείο
Κατερίνης
Exelixis Group,
Παπαγεωργίου
Αναστασίου
Αναστασίου
Λάμψας
Αντωνής
Λουκόπουλος
Φούρλας
Ιακωβίδης
Φούρλας
Λάμψας
Παπάζογλου
Φούρλας
Αναστασίου
Αντωνής
Ιακωβίδης
Καρκάνης
Λάμψας
20.
Χριστοδουλάκης
Στέφανος
1182
ΟΧΙ
21.
Σκαρίμπας Αριστείδης
1409
ΟΧΙ
22.
Τσουράκης
Κωνσταντίνος
1145
ΟΧΙ
23.
Κουτρούμπας
Αθανάσιος
1882
ΟΧΙ
24.
Λουκίσας Σωκράτης
1856
ΟΧΙ
25.
Μπάκος Σπυρίδων
1453
ΟΧΙ
26.
Ντίνας Κωνσταντίνος
1588
ΟΧΙ
27.
28.
29.
30.
Γιάννος Γεώργιος
Βάσιλας Νικόλαος
Γκίζα Ευτυχία
Βούζας Σπυρίδων
1348
1288
1633
1011
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Θεσσαλονίκη
Ν. Μπέλλος &
ΣΙΑ ΟΕ,
Χαλκίδα
Τριανταφυλλοπο
ύλου Χρυσή,
Βόλος
Αφοί Καψούλη
ΟΕ, Γαλάτσι
Αττικής
Γενικό
Νοσοκομείο
Λαμίας
Υπουργείο
Οικονομικών,
Αθήνα
Συνεταιριστική
Τράπεζα
Ηπείρου,
Ιωάννινα
Κωνσταντίνου Ε.
Τρίκαλα
Altec, Αθήνα
Altec, Αθήνα
Think.gr, Βόλος
Περιφέρεια
Θεσσαλίας,
Τρίκαλα
Λουκόπουλος
Παπαγεωργίου
Παπάζογλου
Φούρλας
Αναστασίου
Αντωνής
Ιακωβίδης
Καρκάνης
Λάμψας
Λουκόπουλος
Παπαγεωργίου
Οι σπουδαστές που σημειώνονται με «*» δεν μπορούν να συμμετέχουν στο έργο
Πρακτικής Άσκησης, γιατί οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν αποδέχονται τη συνεργασία
μέσω του έργου Πρακτικής Άσκησης, αλλά μόνο μέσω ΟΑΕΔ. Επίσης, οι σπουδαστές
που σημειώνονται με «+» δεν μπορούν να συμμετέχουν στο έργο Πρακτικής
Άσκησης, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε δημόσιους φορείς. Τέλος, οι
σπουδαστές που σημειώνονται με «-» δεν μπορούν να συμμετέχουν στο έργο
Πρακτικής Άσκησης, λόγω του ότι έχουν επιλέξει φορείς του εξωτερικού και δεν
υπάρχουν για αυτό διαθέσιμες θέσεις.
Οι σπουδαστές που έκαναν αίτηση χωρίς επιλεγόμενο φορέα πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση αποδοχής από φορέα για να εγκριθεί η πρακτική τους άσκηση.
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα πρέπει να προσέλθουν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου
2013 και ώρα 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν το βιβλίο
πρακτικής άσκησης και το έγγραφο τοποθέτησης. Οι σπουδαστές, εφ’ όσον είναι
δυνατό, να προσκομίσουν τις συμβάσεις τους υπογεγραμμένες από τους ίδιους και
από τους φορείς τους τις οποίες και θα αφήσουν στη Γραμματεία για τις υπόλοιπες
υπογραφές. Διαφορετικά θα πρέπει να τις αποστείλουν άμεσα με το ταχυδρομείο ή με
άλλο τρόπο. Οι σπουδαστές που μετέχουν στο έργο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να
προσκομίσουν την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το έργο Πρακτικής Άσκησης (η οποία
έχει
αναρτηθεί
στο
site
του
Τμήματος
στο
http://www.inf.teilam.gr/gr/files/eid_symb_prakt_23032012.pdf) σε πέντε (5)
αντίτυπα, ενώ οι υπόλοιποι που δεν συμμετέχουν στο έργο (τις απλές συμβάσεις που
δεν αναφέρονται στο έργο) σε τρία (3) αντίτυπα. Όλα τα αντίτυπα πρέπει να είναι
υπογεγραμμένα κανονικά και όχι φωτοαντίγραφα του ενός. Η συμμετοχή του φορέα
που πρέπει να αναγράφεται στη σύμβαση για το ΕΣΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον
116,60€ για τους σπουδαστές που είναι 25 ετών και λιγότερο, ενώ για αυτούς που
είναι πάνω από 25 ετών τουλάχιστον 183,60€.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Κωνσταντίνος Αντωνής
Επίκουρος Καθηγητής