Μέλη Συνόδου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
2-3-2015
1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα
Τηλ.: 210-3689770-1, 210-3689684, Φαξ: 210-3689717
Πρύτανης : Καθ. Αθανάσιος- Μελέτιος Δημόπουλος, [email protected], 210-3689770-1,
Φαξ: 210-3689717
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας:
Ναπολέων Μαραβέγιας
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης:
Σφηκόπουλος
: Καθ.
: Καθ. Θωμάς
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων: : Καθ.
Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, 2103689767, 9687 , [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων: Καθ. Νικόλαος Μυλωνάς
2103689760,fax. 2103689711, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας: Καθ. Γεώργιος Πολυμενέας, 210
3689779, 9781, fax. 2103689741 , [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής: Καθ. Γεώργιος
Ζωγράφος, 2103689773,9779 fax. 2103689741, [email protected]
2. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – NATIONAL TECHNICAL
UNIVERSITY OF ATHENS
Κτίριο Διοίκησης, Ηρώων Πολυτεχνείο 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Τηλ.: 210-7722046, 210-7722047 Φαξ: 210-7722048
Πρύτανης
Καθ. Ιωάννης Γκόλιας [email protected], [email protected]
τηλ. 2107722047, 2107722046, φαξ. 2107722048
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων : Καθ. Δημήτριος Παπαντώνης
[email protected], τηλ. 2107722050, φαξ. 2107721960
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθ. Σπύρος Μαυράκος – [email protected]
τηλ. 2107722049, φαξ. 2107721960
Αναπλ. Πρύτανη Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας: Καθ. Άγγελος Σιόλας
[email protected] , τηλ 2107724704, φαξ 2107721810
3. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
UNIVERSITY OF ATHENS
Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα
τηλ.: 210-5294802, 5294418, φαξ: 210-3460885, 210-5294832
AGRICULTURAL
Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Παπαδούλης, τηλ.: 210-5294802, 5294589, [email protected];
[email protected]
Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης: Καθ.
Χ. Κασίμης τηλ.: 210-5294821,5294209, [email protected], [email protected]
Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Καθ. Ε.
Παπλωματάς τηλ.: 2105294802, 210-5294515, [email protected], [email protected]
Αναπλ. Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και
Διασύνδεσης: Αναπ. Καθ. Μ. Καψοκεφάλου: 2105294708, [email protected]
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ATHENS UNIVERSITY
OF ECONOMICS & BUSINESS
Πατησίων 76, 10434, Αθήνα
Τηλ.: 210-8211124, 210-8203292
Φαξ: 210-8215909, 210-8226204
Πρύτανης: Καθ. Κωνσταντίνος Γάτσιος, [email protected],
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Καθ. Εμμανουήλ
Γιακουμάκης, [email protected], [email protected],
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθ.
Γιαγλής, [email protected], 2108665350-361
Γεώργιος
5. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL & POLITICAL
SCIENCES
Λεωφ. Συγγρού 136, 17671, Αθήνα
Τηλ.: 210-9201013, 210-9201014, Φαξ: 210-9223683, 210-9223690
Πρύτανης: Καθ. Γρηγόρης Τσάλτας, τηλ.: 210-9201013, [email protected]
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων: Καθ. Ισμήνη Κριάρη, τηλ.: 210-9201015,
[email protected] , [email protected]
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθ. Ευάγγελος
Πρόντζας, τηλ.: 2109201019, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Καθ.
Στέλιος Περράκης, τηλ.210 9201072, [email protected]
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – UNIVERSITY OF PIRAEUS
M. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς
Τηλ.: 210-4142421, 210-4142411, Φαξ: 210-4173260
Πρύτανης: Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος, email: [email protected],
[email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής κ. Παντελής Παντελίδης, τηλ. 210-4142430, email: [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού
Καθηγητής κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος, τηλ. 210-4142618, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Επιχειρηματικότητας, Προβολής και Ποιότητας
Καθηγητής κ. Μιχαήλ Γκλεζάκος, τηλ. 210-4142420, email: [email protected]
7. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) – ATHENS SCHOOL OF
FINE ARTS
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
Τηλ.: 210-3897121-122, , Φαξ: 210-3817156
Πρύτανης: Καθ. Παναγιώτης Χαραλάμπους, 210 3817643, [email protected]
Αναπλ. Πρύτανη: Καθ. Νικόλαος Τρανός, τηλ. 2103817643, fax: 2103817156 , email: [email protected]
Αναπλ. Πρύτανη: Αν. Καθ. Σοφία- Ντενίση, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών , 210
3897121, 2103897100, [email protected]
8. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ARISTOTLE
UNIVERSITY OF THESSALONIKI
Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-996701, 210996703, Φαξ: 2310-996700
Πρύτανης: Καθ. Περικλής Α. Μήτκας,
[email protected], 2310 996715
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού: Καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος,
2310 996825, [email protected]
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων: Καθ. Παρασκευή ΑργυροπούλουΠατάκα, 2310996712, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων: Καθ. Αριάδνη
Στογιαννίδου, 2310996726, [email protected],
Αναπληρώτρια Πρύτανη
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθ. Δέσποινα
Κλαβανίδου, 2310996826, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών: Καθ. Νικόλαος Βαρσακέλης, 2310996711,
[email protected],
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - UNIVERSITY OF MACEDONIA
Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-891240, 2310-891298, 2310-891244, 2310891362 , Φαξ: 2310-844536
Πρύτανης Καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, (email: [email protected],
2310891240, 2310891298)
Αναπληρωτές Πρύτανη,
αναπληρώνουν τον Πρύτανη κατά την ακόλουθη σειρά:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, email: [email protected]
2310891241, 2310891244, 2310891298
Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης (Πρόεδρος ΕΛΚΕ) email: [email protected]
2310891299, 2310891244
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – UNIVERSITY OF PATRAS
Ρίο, 26504, Πάτρα
Τηλ.: 2610-997993, 2610-996605, Φαξ: 2610-991711
Πρύτανις: Καθ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, [email protected], [email protected]
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Κ. Καραμάνος
Τηλ.: + 30 2610-991822/991040, Fax: + 30 2610-991711
email: [email protected]
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος
Τηλ.: 2610-991822, Fax: 2610-991711
e-mail:[email protected]
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Δημήτριος Κ. Ψαλτόπουλος,
Τηλ.: + 30 2610 991822/991040 , Fax. + 30 2610-991711
email: [email protected]
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας
Καθηγητής Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος
Τηλ.: 2610-991822/ 991040, Fax: 2610-991711
e-mail: [email protected]
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Καθηγητής Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος
Τηλ.: 2610 991822/991040, Fax. 2610 991711
email: [email protected]
11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – UNIVERSITY OF IOANNINA
Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα
26510-07446, 26510-07448, 26510-07319, 26510-09061, Φαξ: 26510-07200, 09090
Πρύτανης
Καθ. Γεώργιος Καψάλης, 26510-07446, 26510-07448, [email protected] ,
[email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, τηλ. 26510-09061, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Μηχανοργάνωσης
Καθ. Θωμάς Μπάκας, τηλ. 26510-07319, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
Καθ. Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλ. 26510-07319, [email protected] ,
[email protected]
12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – UNIVERSITY OF CRETE
Α. Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Πρυτανεία, 70013, Ηράκλειο Κρήτης
Β. Πανεπιστημιούπολη (Γάλλος), Πρυτανεία, 74100, Ρέθυμνο
Ηράκλειο : Τηλ.: 2810-545210, 2810-545200
Ρέθυμνο: 28310-77900, 28310-77000 Φαξ Ηρακλείου: 2810-545212, 28310-77909
Πρύτανης: Καθ. Ευριπίδης Γ. Στεφάνου, τηλ.: 281.0.545210 & 545200,
2831.0.77900, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη για Οικονομικά Θέματα : Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης,
[email protected], 2810 545.202, 2831077900
Αναπληρώτρια Πρύτανη για Ακαδημαϊκά Θέματα και Προσωπικού: Καθηγήτρια
Ελένη Παπαδάκη [email protected], 2810 545210, 2810 545202
13. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE
Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210 37005, 28210 37006 Φαξ: 28210 37083
Πρύτανης: Καθ. Βασίλειος Β. Διγαλάκης, τηλ.: 28210 37001
[email protected]
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Έρευνας: Αν. Καθ.
Ελευθερία Ε. Ψυλλάκη, τηλ.: 28210 37004, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης:
Καθ. Γεώργιος E. Σταυρουλάκης, τηλ.: 28210 37002, [email protected] tuc.gr
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθ.
Νικόλαος Π. Νικολαϊδης, τηλ.: 28210 37003, [email protected]
14. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – DEMOCRITUS
UNIVERSITY OF THRACE
Πρυτανεία, Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή
Τηλ.: 25310.39042, -6, 2541079637
Φαξ: 25310-39081
Πρύτανης: Καθ. Αθανάσιος Καραμπίνης, [email protected],
Αναπληρώτρια
Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού: Καθ.
Χαριτωμένη Πιπερίδου, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Ανάπτυξης: Καθ. Ιωάννης Κ. Μουρμούρης,
[email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας: Αν. Καθ. Παντελεήμων
Μπότσαρης, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων & Εξωτερικών Υποθέσεων: Αν. Καθ.
Νικόλαος Αγγελούσης, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών: Αν. Καθ. Φώτιος Μάρης, [email protected],
15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – UNIVERSITY OF THE AEGEAN
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη
Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, Καρλόβασι, 83200 Σάμος
Μιχάλων 6, 82100 Χίος, Ερμούπολη, 84100 Σύρος, Μύρινα 81400 Λήμνος
Βουλγαροκτόνου 30, 11472 Αθήνα
Τηλ.: 22510-36010, 22510-36012, 22510-36014, Φαξ: 22510-36019 & 36029
Πρύτανης: Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης, τηλ. 2251036011, [email protected]
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και
Υποδομών: Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Τηλ.: 2106492121, 2251036026,
[email protected]
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας:
Αναπλ. Καθ. Αλεξάνδρα Μπούνια, 2251036021, [email protected]
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων
Αποφοίτων: Αναπλ. Καθ. Σπυρίδων Συρόπουλος, 2241099338, [email protected]
16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – IONIAN UNIVERSITY
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
Διεθνείς και Δημόσιες Σχέσεις, τηλ.: 26610-87113, 26610-87115, 26610-87129
26610-87130, φαξ: 26610-87184, [email protected]; [email protected]
Πρύτανις: Καθ. Αναστασία Σαλή – Παπασαλή, τηλ.: 26610-87111, 26610-87114,
[email protected] ,
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Αν. Καθ. Σταύρος
Κάτσιος, [email protected] & [email protected], 26610 87120, 7104
17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – UNIVERSITY OF THESSALY
Κτίριο πρώην Παπαστράτου, Τέρμα Αργοναυτών, 38221, Βόλος
Τηλ.: 24210-74502, 24210-74515,
Φαξ: 24210-74614, 24210-74608
Πρύτανης:
Καθ.
[email protected],
Γεώργιος
Πετράκος,
2421074501,
[email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Αν. Καθ.
Αθανάσιος Σφουγγάρης, 2421074512, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας: Καθ. Ζήσης Μαμούρης, 24210 74510, [email protected],
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθ.
Βασίλειος Μπουρδάκης, 2421074517, [email protected]
18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – HAROKOPEIO UNIVERSITY
Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210-9549101, 210-9549120, 210-9549100
Φαξ: 210-9577050
Πρύτανης: Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, τηλ.: 210-9549101, 210-9549120,
[email protected], [email protected]
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Καθ. Ευαγγελία
Γεωργιτσογιάννη, τηλ.: 210-9549206, [email protected]
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Αν. Καθ. Απόστολος
Παπαδόπουλος, τηλ.: 210-9549182, [email protected]
19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
UNIVERSITY
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335, Πάτρα
Τηλ.: 2610-367359 Φαξ: 2610-367356
–
HELLENIC
OPEN
Πρόεδρος: Καθ. Χαράλαμπος Κοκκώσης, 210-7257224, [email protected]
Αντιπρόεδρος: Δρ. Παν. Γιαννόπουλος, τηλ.; 210-3335010, φαξ: 210-3335215,
[email protected]
20.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
–
UNIVERSITY
OF
PELOPONNESE
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη
Τηλ.: 2710-230000, 2710-222980, 2710-230010 , 230012, 2107705320 Φαξ: 2710230005
Πρύτανης: Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος με θητεία 1-09-2013/31-08-2017
[email protected]
Γεώργιος Ανδρειωμένος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Αναπληρωτής
Πρύτανη
για
θέματα
Διοίκησης
και
Προσωπικού
[email protected], [email protected]
Χρήστος Καρδαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών,
Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα [email protected],
[email protected]
Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Εκπαίδευσης
και Διασφάλισης Ποιότητας [email protected], [email protected]
Μαρία Τσιρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής,
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα υπηρέτησης της κοινωνίας και της
περιφερειακής ανάπτυξης [email protected], [email protected]
Γεώργιος Τσούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
[email protected], [email protected]
Γεώργιος Λέπουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και
Νέων Τεχνολογιών. [email protected]
21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 50100, Κοζάνη
Τηλ.: 24610-56200 Φαξ: 24610-56201
Πρόεδρος: Καθ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, τηλ.:2310-997912, [email protected],
[email protected] , [email protected]
Αντιπρόεδρος: Καθ. Πέτρος Πατιάς, [email protected]
22. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310-474910, 2310474563 Φαξ: 2310-474569, 2310-474570
Πρόεδρος: Καθ. Κώστας Θ. Γραμμένος, [email protected]
Αντιπρόεδρος: Καθ. Ν. Μουσιόπουλος, [email protected]