ελληνικη ∆ημοκρατια περιφερεια στερεας ελλα∆ας νομος φθι τι∆ας ∆ημ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Μακρακώµη 2 Νοεµβρίου 2010
Αριθ.Πρωτ. 7322
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α΄ ).
2. Την αριθ 9/2010 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας Ν.Φθιώτιδας µε την
οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόµενοι σ' αυτή συνδυασµοί υποψηφίων για τις εκλογές της
7ης Νοεµβρίου 2010.
3. Την αριθ. 15/2010 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας Ν.Φθιώτιδας µε την
οποία διορθώθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη απόφαση ανακήρυξης Συνδυασµών.
Γνωστοποιούµε ότι
Για τις δηµοτικές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασµοί
υποψηφίων για το δήµο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ο οποίος αποτελείται από περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες και έχει δηµοτικές και τοπικές κοινότητες:
Α' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)
Ράµµος Παναγιώτης του Γρηγορίου Υποψήφιος ∆ήµαρχος
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1. Ζέρβας Ιωάννης του Γεωργίου
2. Καϊτσώτης Αθανάσιος του Αποστόλου
3. Καϊτσώτης Ιωάννης του Ευθυµίου
4. Καλόγηρος ∆ηµήτριος του Γεωργίου
5. Κοτορλού Αθηνά του Φωτίου
6. Κουτσολέλος Ιωάννης του Χρήστου
7. Κρανιώτης Ιωάννης του Γεωργίου
8. Μαλισόβας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
9. Παπαδογιάννη Ευφροσύνη του Μιχαήλ
10. Σκαρλάτος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
11. Τσεκούρας Γεώργιος του Αριστοτέλη
12. Τσιαβός Ηλίας του Γεωργίου
13. Τσιρογιάννη - Γκούβα Θεοδώρα του Σπυρίδωνα
14. Υφαντής Νικόλαος του ∆ηµητρίου
1
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκλογικής Περιφέρειας Αγίου Γεωργίου
1. Αθανασίου Μαρία του Αλεξάνδρου
2. Βαρλάµος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3. Κιρχαντζόγλου Μαρία του ∆ηµητρίου
4. Λεµονή Ελευθερία του Γεωργίου
5. Παπαστεφάνου Ιωάννης του Χρήστου
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκλογικής Περιφέρειας Σπερχειάδας
1. Αντωνίου Μαρία του ∆ηµητρίου
2. Βλαχογιάννης Αντώνιος του ∆ηµητρίου
3. ∆ηµουλάς Θεοφάνης του Κωνσταντίνου
4. Ζάρας Κωνσταντίνος του Ανδρέα
5. Καρδάµα - Χαραυγή Αγγελική του Ηλία
6. Κελαϊδώνης Ιωάννης του ∆ηµητρίου
7. Μαντές Στυλιανός του Γεωργίου
8. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
9. Μπακόλας Ευστάθιος του Χρήστου
10. Παπακώστα ∆ήµητρα του Κωνσταντίνου
11. Σκαρλάτος Αθανάσιος του Αλεξάνδρου
12. Στεργίου Ηλίτσα του Σωτηρίου
13. Τσιάκα Φωτεινή του Βασιλείου
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκλογικής Περιφέρειας Τυµφρηστού
1. ∆ηµουλάς Βασίλειος του Ηλία
2. Σκαρλάτος Γεώργιος του Χρήστου
Υποψήφιοι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας Μακρακώµης
1. Αλτάνη - Πατρώνα Αλεξάνδρα του Ηλία
2. Μπακογιάννης Σπυρίδων του Αποστόλου
3. Ψυχογυιός Ερρίκος του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας Σπερχειάδας
1. Βλάχου Αργυρώ του Νικολάου
2. Καΐπης ∆ιονύσιος του Γεωργίου
3. Κανέλλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου
4. Κιρχαντζόγλου Λεµονία του ∆ηµητρίου
5. Σκαρλάτος Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Αγίου Σώστη
1. Κελαϊδώνη Ευαγγελία του ∆ηµητρίου
2. Οικονόµου Ανδρέας του Κωνσταντίνου
3. Πουρνάρας ∆ηµήτριος του Ηλία
2
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Αρχανίου
1. Γκούβας Σεραφείµ του Κωνσταντίνου
2. Γούλα - Σκαρλάτου Αικατερίνη του Γεωργίου
3. Καπόλας Φώτιος του ∆ηµητρίου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Βίτωλης
1. Κυριαζίδου Ειρήνη του Αθανασίου
.
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Γαρδικίου
1. Μαλκογιώργος Ευάγγελος του Αλεξάνδρου
2. Μαντές Νικόλαος του Στυλιανού
3. Παπανάγνου Αγγελική του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Γιαννιτσούς
1. Βλάχος Ιωάννης του Χρίστου
2. Θεοχάρης Νικόλαος του Ιωάννη
3. Κουµπαράκης Αλέξανδρος του Νικολάου
4. Λιτοσελίτου Βασιλική του Νικολάου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Καλλιθέας Σπερχειάδος
1. Καραγκούνη Ρούθ του ∆ηµητρίου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Καναλίων
1. Πλιάγκου Γεωργία του Παναγιώτη
.
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Κλωνίου
1. ∆ηµουλάς Θωµάς του Κωνσταντίνου
2. Τούµπλη Σταυρούλα του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Κυριακοχωρίου
1. Σκαρλάτος Γεώργιος του Ηλία
2. Σκαρλάτος Κωνσταντίνος του Ηλία
3. Σκαρλάτου Ελένη του Χαραλάµπους
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Λευκάδος
1. Αγγέλης Χαράλαµπος του Αποστόλου
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Μάκρης
1. Ανθούλης Αθανάσιος του Αριστείδη
2. Παπαλέξη Ελισάβετ του Ιωάννη
3. Ράµµος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
4. Τουρλάκη Φανή του Ιωάννη
3
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Μαρµάρων
1. Γκερπινής Παναγιώτης του Ταξιάρχη
2. Καραντζούνη Μαγδαλινή του Ανδρέα
3. Καραντζούνης Βασίλειος του Ανδρέα
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Παλαιάς Γιαννιτσούς
1. Ηλιοπούλου Βασιλική του Νικολάου
2. Παπαδογιάννης Μιχαήλ του Ιωάννη
3. Φλωρόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
Υποψήφιος εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Παλαιοκάστρου
1. Βαρλάµος Ηλίας του Κωνσταντίνου
Υποψήφιος εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Περιβολίου Φθιώτιδας
1. Καραντζούνης Κωνσταντίνος του Νικολάου
Υποψήφιος εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πιτσιωτών
1. Αρµακάς Μιχαήλ του Παναγιώτη
Υποψήφιοι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας Πλατυστόµου
1. ∆ούσου Λεµονιά του Ηλία
2. Καλαντζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου
Υποψήφιος εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πουγγακίων
1. Πιλάτος ∆ηµήτριος του Φώτιου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Ροβολιαρίου
1. Σκαµάγγης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Τριλόφου
1.Κουλούρης ∆ηµήτριος του Γεωργίου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Τσούκας
1. Σπυρόπουλος ∆ηµήτριος του Βασιλείου
Υποψήφιος σύµβουλος τοπικής κοινότητας Φτέρης
1. ∆ηµουλά Νίνα του Κωνσταντίνου
4
Β' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΣΕΛΙ∆Α )
Νικόλαος Τζιβελέκας του Αθανασίου Υποψήφιος ∆ήµαρχος
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1. Βες Γεώργιος του Νικολάου,
2. Καλλιώρα Γεωργία του Θεοδώρου
3. Καµάρας Γεώργιος του Στέφανου
4. Κοντογεώργος Παναγιώτης του Βασιλείου
5. Κοντός Κωνσταντίνος του Χαραλάµπους,
6. Λάµπρου Ευάγγελος του Γεωργίου,
7. Μουστερής Βασίλειος του Λάµπρου,
8. Μποµπότα Ελένη του Γεωργίου,
9. Ντελέζος Γεώργιος του Αθανασίου,
10. Παραπέρα Ιουλία του Γεωργίου,
11. Σιούτα Ζωή του Στέργιου,
12. Σκαρλάτου Ελένη του Κωνσταντίνου,
13. Χαλλής Αθανάσιος του Κωνσταντίνου,
14. Χορµόβα Αικατερίνη του Ευαγγέλου
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αγίου Γεωργίου:
1. Γόνης Γεώργιος του Λάµπρου,
2. Θεόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου,
3. Κακογεώργου Τιτίκα του Παυσανία,
4. Κιούση Σοφία του Γεωργίου,
5. Κότσαλος Κωνσταντίνος του Θωµά,
6. Τσιούνης Ηρακλής του Γεωργίου
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Σπερχειάδος:
1. Αρβανίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου,
2. ∆ηµητρέσσα Ιουλία του Ηλία,
3. Καρπούζη Ειρήνη του Γεωργίου,
4. Κίσσας Νικόλαος του Ιωάννη,
5. Κοντοδήµου Αγγελική του Ευθυµίου,
6. Μαγουλάς Αθανάσιος του Νικολάου,
7. Μήτσου Σωτηρία του Ιωάννη,
8. Μίχου Μαρία του Κωνσταντίνου,
9. Ξέρρας Χρήστος του Κωνσταντίνου,
10. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Νικολάου,
11. Παπανάγνος Νικόλαος του Παναγιώτη,
12. Παρλαβάντζας Κωνσταντίνος του Γρηγορίου,
13. Περπάτης Γεώργιος του ∆ηµητρίου,
14. Σαξώνης Γεώργιος του Σπυρίδωνα,
15. Σοφιανός Βλάσιος του ∆ηµητρίου,
16. Σταθοκώστας Ιωάννης του Σπυρίδωνα,
17. Τάγιας Σπυρίδων του Σπυρίδωνα,
18. Τσεκούρα Ουρανία του Γεωργίου,
19. Τσιµπάνος Ιωάννης του Ηλία,
20. Χαντζής Γεώργιος του Ευθυµίου
5
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Τυµφρηστού:
1. Παπαρούπας ∆ηµήτριος του Παντελή
Υποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Μακρακώµης:
1. Γαζής Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
2. Ζάχου Παρασκευή του Νικολάου,
3. Νικοβιότης Αθανάσιος του Ευαγγέλου,
4. Στεφανής Βασίλειος του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Σπερχειάδος:
1. Αλεξίου Ιωάννα του Γρηγορίου,
2. Κανούτος Χρήστος του Νικολάου,
3. Κούκος Νικόλαος του Χρόνη,
4. Λιάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
5. Τσακιστός Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου,
6. Τσέλιου Ξανθούλα του Βασιλείου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου:
1. Θεοδοσόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
2. Καλύβας Ευάγγελος του Γεωργίου,
3. Κότσιαλου Στυλιανή του Χρήστου,
4. Συλεούνης Στυλιανός του Ιωάννη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σώστη:
1. Αγγελόπουλος ∆ηµήτριος του Ιωάννη,
2. Καρπούζης Ιωάννης του ∆ηµητρίου,
3. Πεντόβολος Ηλίας του Κωνσταντίνου,
4. Τσέτσου Χρυσάνθη του Γεωργίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ανατολής:
1. Ασπρογιάννη Μαρία του Στυλιανού,
2. Τσιουγκράνας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αργυρίων:
1. Ντελέζος Αθανάσιος του Ηλία,
2. Μπαλτογιάννη Σωτηρία του Ηλία,
3. Σταυρόπουλος Ηλίας του Γεωργίου,
4. Τσαπούρας Ευθύµιος του Γρηγορίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρχανίου:
1. Κακκάβας Αθανάσιος του Χρήστου,
2. Μποµπότας Νικόλαος του Γεωργίου,
3. Ντουράκης ∆ηµήτριος του Παναγιώτη,
4. Υφαντή Παρασκευή του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βίτολης:
1. Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος του Λάµπρου,
6
2. Καλλιώρας Θεόδωρος του Γεωργίου,
3. Καραγιώργος Ηλίας του Ευαγγέλου,
4. Νιώρα Βασιλική του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου:
1. Αλεξανδρή Ελένη του Ανέστη,
2. Γαλανός Βασίλειος του Θεοδώρου,
3. Κουτσογιάννης Αθανάσιος του Ιωάννη,
4. Φλέγγας Ευάγγελος του Απόστολου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γιαννιτσούς:
1. ∆ουδουµοπούλου Βασιλική του Ταξιάρχη,
2. Καπρίτσος Κωνσταντίνος του Νικολάου,
3. Ντρούκας Χρήστος του Γεωργίου,
4. Ρίζος Ευάγγελος του Θωµά
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γραµµένης:
1. Καραχάλιος Κωνσταντίνος του Ιωάννη,
2. Κοντογεώργος Παναγιώτης του Ευαγγέλου,
3. Μαδούρα Θεοδώρα του Γεωργίου,
4. Ντούµας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας:
1. ∆ιαµαντόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα,
2. Καθάργιος Γεώργιος του Νικολάου,
3. Κατσαντώνη Χαρίκλεια του Βασιλείου,
4. Μάνθος Ιωάννης του Χαραλάµπους
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Καµπιών:
1. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου,
2. Πολυµέρου Στυλιανή του Αλεξάνδρου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καναλίων:
1. ∆ερνίκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου,
2. Σιόλος Νικόλαος του ∆ηµητρίου,
3. Σίψα Βασιλική του Χριστόφορου,
4. Στριφτός Ιωάννης του Γεωργίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καστρίου:
1. Παπασταµάτης ∆ηµήτριος του Αθανασίου,
2. Τζινάβας Γεώργιος του Γρηγορίου,
3. Τσιγκρέλη Φωτεινή ,
4. Χαλβάς Αθανάσιος του Στυλιανού
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κλωνίου:
1. ∆εληκούρα Χαρούλα του Παντελή,
2. Καλαντζής Γεώργιος του Αθανασίου,
7
3. Μπενίσης Γεώργιος του Βασιλείου,
4. Τιτόπουλος Ευάγγελος του Ματθαίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολοκυθιάς:
1. Καραγεώργου Αγγελική του Ιωάννη,
2. Κωστάκης Ιωάννης του ∆ηµητρίου,
3. Μπουγάς Φώτιος του Γεωργίου,
4. Τζιβελέκας Ηλίας του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κυριακοχωρίου:
1. Περιστέρη ∆ήµητρα του Νικολάου,
2. Τσιµπάνος Ηλίας του Γεωργίου,
3. Υφαντής Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
4. Χονδρογιάννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λευκάδος:
1. Καρακώστα Ειρήνη του Νικολάου,
2. Μαυρίκος Νικόλαος του Βασιλείου,
3. Παφίλης Ευάγγελος του Νικολάου,
4. Υφαντής Ευθύµιος του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάκρης:
1. Καλαντζή Αθηνά του Βασιλείου,
2. Κυριαζής Σωτήριος του Ζήση,
3. Κωστόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου,
4. Ρόδης Ιωάννης του Λάµπρου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαρµάρων:
1. Αγγελόπουλος Θεοφάνης του Γρηγορίου,
2. Γεράνης Ταξιάρχης του Βασιλείου,
3. Σουρής Ανδρέας-Χρύσανθος του ∆ηµητρίου,
4. Τενοπούλου Μάρθα του Θεοφάνη
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαυρίλου:
1. Κότσιαλου Ελένη του Νικολάου,
2. Σκιαδόπουλος Αθανάσιος του Αλέξάνδρου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Κάψης:
1. ∆ηµητρόπουλος Κωνσταντίνος του Σεραφείµ,
2. Προβοπούλου Αγγελική του Ηλία
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκάδας:
1. Αλεξίου ∆ηµήτριος του Πέτρου,
2. ∆ανιηλίδου Ελπινίκη του Μιχαήλ,
3. Κλειτσάκης Βασίλειος του Αλεξάνδρου,
4. Τρέκλας Ευάγγελος του Βασιλείου
8
Υποψήφιος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεσαίας Κάψης:
1. Αθανασόπουλος Νικόλαος του Ευαγγέλου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταµίας:
1. Καψαδάµης Ηλίας του Οδυσσέα,
2. Κεφαλά Αλέκα του Γεωργίου,
3. Ναούµης Απόστολος του Αθανασίου,
4. Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου:
1. Κατσακιώρης Αθανάσιος του ∆ηµητρίου,
2. Κολοβού Μαρία του Θεοφάνη
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Νικολιτσίου:
1. Ζήσιµος Ιωάννης του Γεωργίου,
2. Καϊδαντζή Ευαγγελία του Ιωάννη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιάς Γιαννιτσούς:
1. Αντωνίου Ευαγγελία του Λάµπρου,
2. Λιάτσος Γεώργιος του Γρηγορίου,
3. Σκλαβενίτης Γεώργιος του ∆ιονυσίου,
4. Τσιάκας Γεώργιος του Νικολάου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοβράχας:
1. Τάγια Καλλιόπητου Νικολάου,
2. Χαραυγής Αναστάσιος του Χρήστου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου:
1. Ζαρονικόλας Ευάγ γελος του Ανδρέα,
2. Τσατσαράγκου Φωτεινή του Ιωάννη
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου Τυµφρηστού:
1. Αλεξίου Γρηγόριος του ∆ηµητρίου,
2. Τσεκούρα Μαλάµω του Νικολάου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παππά:
1. Μελισσάς Γεώργιος του ∆ηµητρίου,
2. Ρίζος Αθανάσιος του Ηλία
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου:
1. Καραντζούνης Ιωάννης του Αναστασίου,
2. Τζώρτζου Γρηγορία του Σπυρίδωνος
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιτσίου:
1. Μπούρας Κωνστ αντίνος του ∆ηµητρίου,
2. Πιτσογιάννη Μαγδαληνή του Βασιλείου
9
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιτσιωτάς:
1. Τεµπλαλέξης Κωνσταντίνος του Ευθυµίου,
2. Φάρτσιου Πηνελόπη του Φώτιου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου:
1. Θανασούρα Αθηνά του Ηλία,
2. Νταρλαδήµας Γεώργιος του Νικολάου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πλατυστόµου:
1. Κουτσολέλος Ευάγγελος του Χρήστου,
2. Ζωγλοπίτη Παρασκευή του Νικολάου,
3. Χαλλής Νικόλαος του Ιωάννη
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πουγκακίων:
1. Καραγεωργοπούλου Λαµπρινή του Αδάµ,
2. Χριστόπουλος ∆ηµήτριος του Γεωργίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πτελέας:
1. Μεριάς Νικόλαος του Ιωάννη,
2. Παππά ∆ιαµαντούλα του Ιωάννη,
3. Πλιάκος Ιωάννης του Γεωργίου,
4. Ράπτης Νικόλαος του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ροβολιαρίου:
1. Γώγος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου,
2. Μπούκας Γεώργιος του Χρήστου,
3. Φωλιά Ελένη του Αθανασίου,
4. Φωλιάς Βασίλειος του Γεωργίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου:
1. Κεχρινιώτης Ευάγγελος του ∆ηµητρίου,
2. Ξυµιαλή Μαρίατου Ηλία,
3. Τζαβίδας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τσούκας:
1. Καλόγηρος Ηλίας του Κωνσταντίνου
2. Καλοπήτας Ηλίας του Ιωάννη,
3. Παγγός Βάιος του Βασιλείου,
4. Χαλλή Σοφία του Θρασύβουλου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τυµφρηστού:
1. Ευαγγελίου Ναούµ του Ευαγγέλου,
2. Μπανιά Αγγελική του Χριστόφορου,
3. Φύκας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φτέρης:
1. Αντωνούλας Αντώνιος του Χρήστου,
2. Κακατές Ηλίας του Βασιλείου,
3. Κέστος Αθανάσιος του Νικολάου
4. Κύρκου Αρετή του Κωνσταντίνου
10
Γ' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κωνσταντίνος Κρητικός του Χρήστου Υποψήφιος ∆ήµαρχος
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΓΑΖΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΖΩΒΟΙΛΗΣ
ΚΟΥ∆ΑΣ
ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΑ∆ΙΑΡΗ
ΜΥΛΩΝΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αγίου Γεωργίου:
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΤΣΑΜΗ
ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗ
ΤΣΩΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Σπερχειάδας:
ΒΑΡΣΑΜΑΣ
ΒΕΡΟΥΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ
∆ΡΟΣΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΛΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΝΤΖΟΙ∆ΟΣ
ΡΕΤΣΟΥ
ΤΣΑΜΗ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΤΣΙΟΥΣΤΑ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Τυµφρηστού:
ΚΟΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Μακρακώµης:
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΖΩΒΟΪΛΗΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΛΩΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΠΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11
Υποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Σπερχειάδας:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΓΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΟ∆ΑΝΘΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΚΡΗΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΒΛΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σώστη:
ΘΕΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρχανίου:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΗ
ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ασβεστίου
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
ΤΣΟΥΜΑΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βίτολης:
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιος σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου:
ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γιαννιτσούς:
ΝΤΟΥΖΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
ΤΡΙΓΓΟΣ
ΤΣΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γραµµένης:
ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΜΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας ∆ικάστρου
ΡΗΓΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12
Υποψήφιος σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας Καναλίων:
ΛΑΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καστρίου:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κλωνίου:
ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Λιτοσέλου :
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάκρης:
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ
ΝΤΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαρµάρων:
ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαυρίλου:
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Κάψης:
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκάδας:
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεσαίας Κάψης:
ΠΑΝΕΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταµίας:
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Τυµφρηστού
ΚΑΛΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιάς Γιαννιτσούς:
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΜΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοβράχας:
ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου:
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πάππας:
ΚΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Περίβλεπτου:
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιτσίου:
ΒΑΡΣΑΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιτσιωτών:
ΣΙΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πλατυστόµου:
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πτελέας:
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ
ΜΕΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΤΣΩΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ροβολιαρίου:
ΖΙΑΓΓΟΥΒΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΣΚΑΜΑΓΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου:
ΓΙΑΒΡΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΥΡΑΙ∆ΗΣ
ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τσούκκας:
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣΚΟΥ∆ΑΣ
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τυµφρηστού:
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φτέρης:
ΒΑΡΣΑΜΑ
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΜΟΣΧΟΣ
∆' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ )
Ευθύµιος Παπαευθυµίου του Βλασίου Υποψήφιος ∆ήµαρχος
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1
Θεοδώρου Ιωάννης του Νικολάου
2
Καλαθάς Σπυρίδων του Ηλία
3
Καλοπήτας Γεώργιος του Ηλία
4
Καραγκούνης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
5
Κυργιόπουλος ∆ιονύσιος του Γεωργίου
6
Μπήτος Ηλίας του Νικολάου
7
Μπουλιανίτη Ιωάννα του Αθανασίου
8
Πολυµέρου Ελένη του Γεωργίου
9
Σδράλλης Ανδρέας του Χρήστου
10
Τσιαντός Ηλίας του Στέργιου
11
Χορµόβα Αθηνά του Ευαγγέλου
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αγίου Γεωργίου:
Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Θεόφιλου
1
2
Γόνης Νικόλαος του Γεωργίου
3
Κουµαντάνος Νικόλαος του Παναγιώτη
4
Παπαηρακλής Νικόλαος του Βασιλείου
5
Πλατανιά Αρετή του Ευθυµίου
6
Τσιρώνης Χρήστος του Παναγιώτη
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Σπερχειάδος:
1. 1 Αντωνίου Ευάγγελος του Γεωργίου
2. 2
Αντωνίου Βασίλειος του Ευθυµίου
3. 3
Γεωργοπούλου Βασιλική του Αθανασίου
4. 4
Κανέλλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
5. 5
Καραντζίκος Γεώργιος του Ευαγγέλου
6. 6
Κυριαζής Γεώργιος του Κωνσταντίνου
7. 7
Κυρίτσης Γεώργιος του Περικλή
8. 8
Λάµπου Αικατερίνη του Χρήστου
15
9.
10.
Λιάγκας Γεώργιος του ∆ηµητρίου
Μάνθου Ελένη του Γεωργίου
11
Μέρρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
12
Μπάµπαλης Χρήστος του ∆ηµητρίου
13
Μπήτος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
14
Μπότσης Βασίλειος του Γεωργίου
15
Νικολόπουλος Στυλιανός του Ιωάννη
16
Ξενοκώστα Γεωργία του Σωκράτη
17
Σκαρµούτσος ∆ηµήτριος του Ιωάννη
18
Τσεκούρας Ηλίας του Σπυρίδωνος
19
Φαρρής Αθανάσιος του Ιωάννη
20
Χονδρογιάννη Σωτηρία του Θεοφάνη
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Τυµφρηστού:
Φύκας ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου
1
Υποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Μακρακώµης:
1
Ζιαγκοβάς Κωνσταντίνος του Ηλία
2
Πολυµέρου – Μπλούκα Ελένη του Γεωργίου
3
Ντάνος Αρθρούρος-Αθανάσιος του Παναγιώτ
4
Τσιάντης Ηλίας του Αθανασίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Σπερχειάδος:
Αρµουτίδης-Πετρίδης Πέτρος του Κυριάκου
1
2
Βλαχογιάννης ∆ηµήτριος του Γεωργίου
3
Λιάκου Κωνσταντία του ∆ηµητρίου
4
Ξανθοπούλου Αγαθή του Γεωργίου
5
Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος του Βασιλείου
6
Τσιούµας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου:
Αντωνόπουλος Γεώργιος του Λάµπρου
1
2
Γκάµαρη Παναγιώτα του Παναγιώτη
3
Γόνης Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου
4
Θεοδοσόπουλος Λάµπρος του Νικηφόρου
16
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σώστη:
Καραίσκος Ιωάννης του Παναγιώτη
1
2
Κίσσας ∆ηµήτριος του Παναγιώτη
3
Μαρτζαβός Γεώργιος του Ιωάννη
4
Αρβανίτη Ευαγγελία του Αθανασίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ανατολής:
Αναστασοπούλου Μαρία του Ιωάννη
1
2
Αντωνόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αργυρίων:
Μπαλτσάκης Νικόλαος του Οδυσσέα
1
2
Μπήτου Βασιλική του Επαµεινώνδα
3
Υφαντής ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνος
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρχανίου:
Σκούρας Ευάγγελος του Λάµπρου
1
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βίτολης:
Ζαγόρας Μάριος του Ευαγγέλου
1
2
Παπακώστας Βασίλειος του Κωνσταντίνου
3
Πολύµερου Ελένη του Νικολάου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου:
1
Σκαρµούτσος Ευάγγελος του Γεωργίου
2
Τσιγαρίδα Χαρίκλεια του Ιωάννη
3
Τσικριπής Σεραφείµ του Παναγιώτη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γιαννιτσούς:
Αλεξανδρής
Ευστάθιος-Εµµανουήλ
του
1
∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γραµµένης:
1
Καραµέρης Ευάγγελος του Ιωάννη
2
Κάτρης Εµµανουήλ του Χρήστου
3
Κυργιοπούλου Βάϊα του Γεωργίου
4
Κυργιόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου
17
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας ∆ίκαστρου :
Αγγελόπουλος Ηλίας του Γεωργίου
1
2
Γράββαλος Ανδρέας του Ευαγγέλου
3
Ζηµιανίτης Παναγιώτης του Σεραφείµ
4
Πότσικα Αγγελική του Σπυρίδωνος
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας:
1
Ζάχος Γεώργιος του Θεοδώρου
2
Καραβέλα Ελένη του Σωτηρίου
3
Μαλισόβας Ιωάννης του Αθανασίου
4
Τριανταφύλλου Αθανάσιος του Ηλία
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Καµπιών:
1
Γεωργοπούλου Παγώνα του Ιωάννη
2
∆ηµητρίου Ευάγγελος του Βασιλείου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καναλίων:
1
Ανδρίτσου Ευαγγελία του ∆ηµητρίου
2
Γιαννακόπουλος
∆ηµητρίου
Κωνσταντίνος
του
3
Κουτσοκώστας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
4
Κυριάκης Ιωάννης του Παναγιώτη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καστρίου:
Κωνσταντίνου Θεοδώρα του ∆ηµητρίου
1
2
Λιασκώνης Ευάγγελος του Γεωργίου
3
Παππάς ∆ηµήτριος του Γεωργίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κλωνίου:
Καλαντζής Ευάγγελος του Ανδρέα
1
2
Καραγιαννόπουλος Παντελής του Σπύρου
3
Μαστρογιάννης Χρήστος του Κωνσταντίνου
4
Μπακασούλα Ιωάννα του Σπύρου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολοκυθιάς:
Κούτρας Νικόλαος του Βασιλείου
1
2
Λιοχρήστου Νικόλαος του Βασιλείου
3
Μπήτου Λαµπρινή του Κωνσταντίνου
18
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κυριακοχωρίου:
1
Κουβέλη ∆ήµητρα του Γεωργίου
2
Τσιαµπούλας Κωνσταντίνος του Φωτίου
3
Ψυχογυιού Ευαγγελία του Ιωάννη
4
Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λευκάδος:
Αγγέλη Κωνσταντία του Νικολάου
1
2
Καρακώστας ∆ηµήτριος του Νικολάου
3
Μαργαρίτης Νικόλαος του Ευαγγέλου
4
Μπαρδάκας ∆ηµήτριος του Νικολάου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαρµάρων:
Γουβάλας Αριστείδης του Χρήστου
1
2
Μανίτας Παναγιώτης του Νικολάου
3
Παρασκευά Κωνσταντία του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαυρίλου:
1
Κιούσης Σταύρος του Λάµπρου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Κάψης:
1
Κολοκώτσιου Θεοδώρα του Λάµπρου
2
Τσιρώνης Κωνσταντίνος του Σεραφείµ
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκάδας:
Αγραφιώτης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
1
2
Αλευρογιάννης Ευάγγελος του Σταύρου
3
Γιαννουσιά Φωτεινή του Ιωάννη
4
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου
Υποψήφιος εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεσαίας Κάψης:
1
Μπέτσιου Παρασκευή του Ιωάννη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταµίας:
1. Ακρίβος Ανδρέας του Ιωάννη
2. Νταµαρέλου Βικτωρία του Φωτίου
3. Τερλιάµης ∆ηµήτριος του Αριστοτέλη
4. Τσάβαλος Νικόλαος του Παναγιώτη
19
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Τυµφρηστού :
Κάλλος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου
1
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Νικολιτσίου:
Ριρής Ιωάννης του Βασιλείου
1
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου :
∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος του Λάµπρου
1
2
Λάµπος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοβράχας:
Καραθανάση Ευαγγελία του Κωνσταντίνου
1
2
Κολοβός ∆ηµήτριος του Αναστασίου
3
Κολοβός Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου
4
Κουφαλιώτης ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου:
1
Καραντινάκη Κωνσταντία του Νικολάου
2 Μπούρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου:
1
∆αδιώτης Ευάγγελος του Νικολάου
2
Μπήτου Πηνελόπη του Θεοφάνη
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιτσίου:
Κόρακα Σωτηρία του Ιωάννη
1
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιτσιωτά:
1
Νιώρας Σεραφείµ του Ταξιάρχη
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου:
Καστανιώτη Ανθούλα του ∆ηµητρίου
1
2
Παπαγεωργίου Γρηγόριος του Χρόνη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πλατυστόµου:
Χατήρας ∆ηµήτριος του Ιωάννη
1
20
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πουγκακίων:
Γκούρλης Γεώργιος του Νικολάου
1
2
Λιάπης Αθανάσιος του ∆ηµητρίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πτελέας:
1
Κουτσούµπα Μαρία του Θωµά
2
Περδικάρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ροβολιαρίου:
1
Σκούρας Παναγιώτης του Ιωάννη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τσούκας:
Καλοπήτας Ιωάννης του Ηλία
1
2
Μήτσου ∆ηµήτριος του Βασιλείου
3
Χαλλή ∆ήµητρα του Αθανασίου
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τυµφρηστού:
1
Μαρανδιανός Αναστάσιος του Βασιλείου
2
Υφαντή Βασιλική του Νικολάου
3
Φύκας Σεραφείµ του Ιωάννη
Υποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φτέρης:
Κατσίκας Ιωάννης του ∆ηµητρίου
1
2
Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη
3
Κωστούλας Παναγιώτης του ∆ηµητρίου
4
Σταµοκώστα Μαρία του Λάµπρου
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 7η Νοεµβρίου 2010 ηµέρα Κυριακή και θα αρχίσει την
07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τµήµατα που έχουν οριστεί µε
την υπ' αριθ. 4227/20-10-2010 απόφαση του Νοµάρχη Φθιώτιδας .
Εκλογικά τµήµατα του ∆ήµου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ε∆ΡΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
284o ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1η
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ αίθουσα) ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αγίου Γεωργίου από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
21
285o
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2η
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ αίθουσα) ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
286o ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (3η
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ αίθουσα) ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
287o ΒΙΤΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ
Βίτωλη ∆ηµοτικό
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σχολείο ΒΙΤΩΛΗ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
288o ∆ΙΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ
∆ίκαστρο ∆ηµοτικό
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σχολείο ∆ΙΚΑΣΤΡΟ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
289o ΜΑΥΡΙΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ
Μαυρίλο ∆ηµοτικό
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σχολείο ΜΑΥΡΙΛΟ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Μεγάλη Κάψη
ΑΓΙΟΥ
Κοινοτικό
290o ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κατάστηµα
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΗ
291o ΜΕΡΚΑ∆ΑΣ
ΑΓΙΟΥ
Μερκάδα ∆ηµοτικό
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σχολείο ΜΕΡΚΑ∆Α
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
(ΑΑΚ:1) έως :
ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΤΙΤΙΚΑ
(ΑΑΚ:349)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αγίου Γεωργίου από :
ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΑΑΚ:350) έως : ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ (ΑΑΚ:725)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αγίου Γεωργίου α) από :
ΜΙΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(ΑΑΚ:726) έως : ΨΑΛΙ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1074) β)
Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Βίτωλης από : ΑΛΕΞΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:278)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ίκαστρου από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:237)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μαυρίλου από :
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΑΑΚ:1) έως :
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΑΚΗ ΑΓΝΗ
(ΑΑΚ:208)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μεγάλης Κάψης από :
ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
(ΑΑΚ:1) έως : ΧΑΡΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗ (ΑΑΚ:170)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μερκάδας από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22
(ΑΑΚ:341)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μεσαία Κάψη
ΑΓΙΟΥ
Μεσαίας Κάψης από :
292o ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΨΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
(ΑΑΚ:104)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
Νεοχώριο
εκλογικούς καταλόγους του
Τυµφρηστού
εκλογικού διαµερίσµατος
ΑΓΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Κοινοτικό
293o
Νεοχωρίου Τυµφρηστού από
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Κατάστηµα
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
(ΑΑΚ:1) έως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ (ΑΑΚ:109)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
ΑΓΙΟΥ
Παλαιόκαστρο
εκλογικού διαµερίσµατος
294o ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου από :
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
(ΑΑΚ:1) έως : ΧΟΥΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:204)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
ΑΓΙΟΥ
Περίβλεπτο
εκλογικού διαµερίσµατος
295o ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Περίβλεπτου από : ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΑΚ:1) έως :
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:60)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
ΑΓΙΟΥ
εκλογικού διαµερίσµατος
Πιτσιωτά ∆ηµοτικό
296o ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πιτσιωτών από : ΑΛΑΤΙΝΗ
Σχολείο ΠΙΤΣΙΩΤΑ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1) έως :
ΦΑΡΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
(ΑΑΚ:136)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
ΑΓΙΟΥ
εκλογικού διαµερίσµατος
Πτελέα ∆ηµοτικό
297o ΠΤΕΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πτελέας από : ΑΛΤΑΝΗ
Σχολείο ΠΤΕΛΕΑ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑ ΟΛΓΑ
(ΑΑΚ:338)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
Μακρακώµης από :
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
298o ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
(1η αίθουσα)
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
(ΑΑΚ:397)
23
299o ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
(2η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
300o ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
(1η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
301o ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
(2η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
302o ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
(3η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
303o ΑΡΧΑΝΙ
ΑΡΧΑΝΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ (1η
αίθουσα) ΑΡΧΑΝΙ
304o ΑΡΧΑΝΙ
ΑΡΧΑΝΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ (2η
αίθουσα) ΑΡΧΑΝΙ
305o ΑΣΒΕΣΤΗΣ
Ασβέστης
Κοινοτικό
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Κατάστηµα
ΑΣΒΕΣΤΗΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μακρακώµης από : ΖΑΧΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:398) έως :
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:806)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μακρακώµης από : ΛΑΓΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:807) έως :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
(ΑΑΚ:1199)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μακρακώµης από : ΠΑΓΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:1200) έως :
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
(ΑΑΚ:1595)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μακρακώµης α) από : ΣΠΑΗ
ΝΙΚΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1596) έως :
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΞΑΝΘΗ
(ΑΑΚ:1990) β) Όλοι οι
Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι
Οµογενείς και Υπήκοοι
Τρίτων Χωρών
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αρχανίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
(ΑΑΚ:234)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αρχανίου από : ΛΑΡΣΑΣ
ΗΛΙΑΣ (ΑΑΚ:235) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ
(ΑΑΚ:517)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Ασβέστη από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:142)
24
306o ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
307o ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
308o ΓΡΑΜΜΕΝΗ
309o ΚΑΣΤΡΙ
310o ΚΑΣΤΡΙ
311o ΛΙΤΟΣΕΛΟ
312o ΜΑΚΡΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Γιαννιτσούς από :
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΑΚ:312)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικούς καταλόγους του
ΣΧΟΛΕΙΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ (2η Γιαννιτσούς από : ΛΑΜΠΡΟΥ
αίθουσα)
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΑΑΚ:313) έως :
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΑΚ:638)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Γραµµένη
Γραµµένης α) από :
Κοινοτικό
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Κατάστηµα
(ΑΑΚ:1) έως : ΧΟΥΣΙΑ∆Α
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:487) β) Όλοι
οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι
οι Οµογενείς και Υπήκοοι
Τρίτων Χωρών
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
ΚΑΣΤΡΙ
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
Καστρίου από :
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ (1η
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
αίθουσα) ΚΑΣΤΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΑΚ:330)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
ΚΑΣΤΡΙ
Καστρίου α) από : ΝΤΑΛΙΑΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:331) έως
ΣΧΟΛΕΙΟ (2η
: ΨΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
αίθουσα) ΚΑΣΤΡΙ
(ΑΑΚ:596) β) Όλοι οι
Οµογενείς και Υπήκοοι
Τρίτων Χωρών
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Λιτόσελο Κοινοτικό εκλογικού διαµερίσµατος
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Κατάστηµα
Λιτοσέλου από : ΑΓΓΕΛΗ
ΛΙΤΟΣΕΛΟ
ΝΙΚΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
(ΑΑΚ:197)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
Μάκρη Αίθουσα
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Πολιτιστικού
Συλλόγου ΜΑΚΡΗ Μάκρης α) από : ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΝΘΗ (ΑΑΚ:1) έως :
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ (1η
αίθουσα)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
25
313o
ΠΑΛΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
314o ΠΑΠΠΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
315o ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
316o ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
317o ΤΡΙΛΟΦΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
318o ΤΣΟΥΚΚΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
319o ΤΣΟΥΚΚΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
(ΑΑΚ:390) β) Όλοι οι
Οµογενείς και Υπήκοοι
Τρίτων Χωρών
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Παλαιά Γιαννιτσού
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ηµοτικό Σχολείο
Παλαιάς Γιαννιτσούς : από
ΠΑΛΑΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
(ΑΑΚ:1) έως : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΑΚ:351)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Πάππα Κοινοτικό
Πάππας από : ΑΚΡΙ∆Α
Κατάστηµα ΠΑΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΑΚ:207)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Πλατύστοµο
Πλατυστόµου α) από :
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΛΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ
(ΑΑΚ:1) έως : ΨΥΧΡΑΜΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΑΑΚ:459) β)
Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Ροβολιάρι ∆ηµοτικό εκλογικού διαµερίσµατος
Σχολείο
Ροβολιαρίου από : ΑΛΕΞΙΟΥ
ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΑΛΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(ΑΑΚ:366)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Τρίλοφο ∆ηµοτικό
Τριλόφου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σχολείο ΤΡΙΛΟΦΟ
ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:265)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΣΧΟΛΕΙΟ
Τσούκκας από :
ΤΣΟΥΚΑΣ (1η
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
αίθουσα)
(ΑΑΚ:1) έως :
ΤΣΟΥΚΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:343)
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
ΣΧΟΛΕΙΟ
εκλογικούς καταλόγους του
ΤΣΟΥΚΑΣ (2η
εκλογικού διαµερίσµατος
αίθουσα)
Τσούκκας από : ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΣΟΥΚΚΑ
ΑΓΑΘΗ (ΑΑΚ:344) έως :
26
320o ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ (1η
αίθουσα) 35003,
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
321o ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ (2η
αίθουσα) 35003,
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
322o ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ (3η
αίθουσα) 35003,
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
323o ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ (4η
αίθουσα) 35003,
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
324o ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ (5η
αίθουσα) 35003,
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
325o ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ
Άγιος Σώστης
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
326o ΑΝΑΤΟΛΗΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ (6η
αίθουσα) 35003,
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
(ΑΑΚ:789)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Σπερχειάδας από : ΑΓΓΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1) έως :
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΑΚ:469)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Σπερχειάδας από :
ΘΡΑΨΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(ΑΑΚ:470) έως : ΚΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ (ΑΑΚ:929)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Σπερχειάδας από : ΚΥΡΙΑΖΗ
ΑΘΗΝΑ (ΑΑΚ:930) έως :
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
(ΑΑΚ:1394)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Σπερχειάδας από : ΝΟΥΛΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΑΑΚ:1395) έως :
ΣΑΡ∆ΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
(ΑΑΚ:1845)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Σπερχειάδας α) από :
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
(ΑΑΚ:1846) έως :
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(ΑΑΚ:2308) β) Όλοι οι
Κοινοτικοί Εκλογείς
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αγίου Σώστη από : ΑΓΓΕΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
(ΑΑΚ:488)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Ανατολής από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
27
327o ΑΡΓΥΡΙΩΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
328o ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
329o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
330o ΚΑΜΠΙΩΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
331o ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
332o ΚΛΩΝΙΟΥ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
333o ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
(ΑΑΚ:84)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Αργύρια ∆ηµοτικό
Αργυρίων από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σχολείο ΑΡΓΥΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
(ΑΑΚ:241)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Γαρδικίου α) από :
Γαρδίκι ∆ηµοτικό
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΕΛΕΝΗ
Σχολείο ΓΑΡ∆ΙΚΙ
(ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
(ΑΑΚ:416) β) Όλοι οι
Κοινοτικοί Εκλογείς
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Καλλιθέα ∆ηµοτικό
Καλλιθέας από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ
Σχολείο ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΨΩΜΟ∆ΟΤΗ ΜΑΡΙΑ
(ΑΑΚ:379)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Καµπιά ∆ηµοτικό
Καµπίων από :
Κατάστηµα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΜΠΙΑ
(ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:217)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Κανάλια ∆ηµοτικό
Καναλίων από : ΑΓΓΕΛΗ
Σχολείο ΚΑΝΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
(ΑΑΚ:251)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Κλωνί ∆ηµοτικό
Κλωνίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σχολείο ΚΛΩΝΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΑΚ:349)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Κολοκυθιά
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ηµοτικό
Κολοκυθιάς από : ΒΑΘΡΑΚΗ
Κατάστηµα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
(ΑΑΚ:198)
28
334o ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
335o ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
336o ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
337o ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
338o ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
339o ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
340o ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
341o ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Κυριακοχώρι
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ηµοτικό Σχολείο Κυριακοχωρίου από :
ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ
ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:1) έως :
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(ΑΑΚ:400)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
εκλογικούς καταλόγους του
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΣΧΟΛΕΙΟ
Λευκάδος από : ΑΓΓΕΛΗ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (1η
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ (ΑΑΚ:1) έως :
αίθουσα) 35003,
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆Α
(ΑΑΚ:275)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
εκλογικούς καταλόγους του
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΣΧΟΛΕΙΟ
Λευκάδος από : ΝΕΧΩΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (2η
ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:276) έως :
αίθουσα) 35003,
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΛΕΥΚΑ∆Α
(ΑΑΚ:557)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Μάρµαρα ∆ηµοτικό Μαρµάρων από :
Σχολείο ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ
(ΑΑΚ:300)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Μεσοποταµία
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ηµοτικό Σχολείο
Μεσοποταµίας από :
(1η αίθουσα)
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
(ΑΑΚ:1) έως : ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΑΑΚ:235)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Μεσοποταµία
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ηµοτικό Σχολείο
Μεσοποταµίας από : ΛΕΠΙ∆Α
(2η αίθουσα)
ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:236) έως :
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
(ΑΑΚ:536)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Νικολίτσι ∆ηµοτικό
Νικολιτσίου από : ΖΗΣΙΜΟΣ
Σχολείο ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΡΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΑΑΚ:77)
Παλαιοβράχα
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
∆ηµοτικό Σχολείο εκλογικούς καταλόγους του
(1η αίθουσα)
εκλογικού διαµερίσµατος
29
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
342o ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ
343o ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
344o ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
345o ΠΙΤΣΙΟΥ
346o ΠΛΑΤΑΝΟΥ
347o ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ
348o ΦΤΕΡΗΣ
Παλαιοβράχας από :
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
(ΑΑΚ:1) έως : ΜΥΛΩΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ (ΑΑΚ:233)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Παλαιοβράχα
εκλογικού διαµερίσµατος
∆ηµοτικό Σχολείο
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
Παλαιοβράχας από :
(2η αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
(ΑΑΚ:234) έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:557)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Παλαιοχώρι
εκλογικού διαµερίσµατος
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου από :
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΑΚ:1) έως : ΧΙΟΝΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ (ΑΑΚ:185)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Περιβόλι ∆ηµοτικό Περιβολίου από :
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
Σχολείο ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΦΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
(ΑΑΚ:159)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού διαµερίσµατος
Πίτσι ∆ηµοτικό
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
Πιτσίου από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Κατάστηµα ΠΙΤΣΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
(ΑΑΚ:150)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
Πλάτανος
εκλογικούς καταλόγους του
Μισθωµένο κτίριο
εκλογικού διαµερίσµατος
ιδιοκτησίας
Πλατάνου από : ΑΓΓΕΛΗ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
Γεωργίου
ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1) έως :
Νταρλαδήµα
ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
(ΑΑΚ:103)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους του
Πουγκάκια
εκλογικού διαµερίσµατος
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ∆ηµοτικό Σχολείο Πουγκακίων από : ΑΓΓΕΛΗ
ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ (ΑΑΚ:1) έως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΑΚ:330)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικούς καταλόγους του
ΣΧΟΛΕΙΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ΦΤΕΡΗΣ (1η
Φτέρης από : ΑΛΕΞΙΟΥ
αίθουσα) 35003,
ΑΡΓΥΡΩ (ΑΑΚ:1) έως :
ΦΤΕΡΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30
349o ΦΤΕΡΗΣ
350o ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
351o ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
(ΑΑΚ:300)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικούς καταλόγους του
ΣΧΟΛΕΙΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
Φτέρης από : ΛΑΓΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ΦΤΕΡΗΣ (2η
αίθουσα) 35003,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:301) έως
ΦΤΕΡΗ
: ΧΑΡΛΙΑΦΤΗ ΣΟΦΙΑ
(ΑΑΚ:633)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικούς καταλόγους του
ΣΧΟΛΕΙΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (1η Τυµφρηστού από :
αίθουσα) 35017,
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
(ΑΑΚ:1) έως : ΜΠΟΥΦΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ (ΑΑΚ:304)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
εκλογικούς καταλόγους του
ΣΧΟΛΕΙΟ
εκλογικού διαµερίσµατος
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (2η Τυµφρηστού από : ΝΙΚΑ
αίθουσα) 35017,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:305) έως :
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
(ΑΑΚ:671)
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ανέρχονται σε 4
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ανέρχονται σε 9
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ανέρχονται σε 13
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ανέρχονται σε 1
.
.
Οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ανέρχονται σε 5
Οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ανέρχονται σε 5
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΡΓΥΡΙΩΝ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΡΧΑΝΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΒΙΤΟΛΗΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ∆ΙΚΑΣΤΡΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ ανέρχονται
σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΑΝΑΛΙΩΝ ανέρχονται σε 3
31
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΑΣΤΡΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΛΩΝΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΜΑΚΡΗΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΜΑΡΜΑΡΩΝ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΜΕΡΚΑ∆ΑΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΠΤΕΛΕΑΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΤΡΙΛΟΦΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΤΣΟΥΚΚΑΣ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ανέρχονται σε 3
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ΦΤΕΡΗΣ ανέρχονται σε 3
Για την τοπική κοινότητα ΑΝΑΤΟΛΗΣ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΚΑΜΠΙΩΝ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΛΙΤΟΣΕΛΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΜΑΥΡΙΛΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΜΕΣΕΑΣ ΚΑΨΗΣ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΑΠΠΑ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΙΤΣΙΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
32
Για την τοπική κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΟΥ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Για την τοπική κοινότητα ΠΟΥΓΓΑΚΙΩΝ εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
Το πρόγραµµα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστηµα ψηφοφορίας και στα
δηµοσιότερα µέρη του δήµου ή της κοινότητας και των συνοικισµών αυτών.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
33