μουσικη και μουσικοι

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Περάµου
Υψηλού Βέττα
Σχ. έτος: 2012-13
ΣΤΟΧΟΙ
- Να παρακολουθήσουν
την ιστορική
εξέλιξη της µουσικής και τον ιδιαίτερο
ρόλο της στη ζωή των ανθρώπων.
- Να ακούσουν διαφορετικά είδη
µουσικής και να εκφράσουν τις
προτιµήσεις τους σ’ αυτά.
- Να πειραµατιστούν µε τον ήχο.
-Να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των µουσικών οργάνων.
- Να κατασκευάσουν αυτοσχέδια µουσικά
όργανα.
- Να νιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και
της δηµιουργίας.
ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Αισθητική Αγωγή
- Γλώσσα
- Φυσική
-Μαθηµατικά
- Ιστορία - Θρησκευτικά
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-
Τι είναι µουσική;
-Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου
- Η έννοια του ποσοστού
-Οργάνωση αποτελεσµάτων σε πίνακα
και ραβδόγραµµα
Πληροφορίες για την εµφάνιση της
µουσικής από τα προϊστορικά χρόνια και
ο ρόλος της στη ζωή των ανθρώπων
(επικοινωνία – τελετουργία – ψυχαγωγία)
-
-Μουσικά όργανα και µουσική άλλων λαών και
πολιτισµών (www.mmb.org)
- µουσικά όργανα στην αρχαία Ελλάδα
-Παραγωγή ήχου – ηχητικές πηγές
- Παρακολούθηση βίντεο των
«Stomp»
Τα όργανα της
συµφωνικής
ορχήστρας και ο
ιδιαίτερος ήχος του
καθενός
-
Μουσικό παραµύθι «Ο Πέτρος και ο
Λύκος» του S. Prokofiev
-
- Επίσκεψη µουσικού στην τάξη και
παρουσίαση µουσικών οργάνων
Βιογραφίες µεγάλων Ελλήνων
συνθετών…
-
… και συνθετών κλασσικής
µουσικής.
- Οικογένειες µουσικών οργάνων
-
Νότες και πεντάγραµµο
- Βυζαντινές νότες
- Βυζαντινή υµνογραφία – ακριτικά
τραγούδια
Κατασκευή µουσικών οργάνων από τα
παιδιά και παρουσίασή τους στο
σχολείο.
-
ΚΡΟΤΑΛΑ
ΤΥΜΠΑΝΑΚΙΑ
ΜΙΚΡΟ
ΤΥΜΠΑΝΑΚΙ
ΧΕΡΙΟΥ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΣΤΡΑ
ΣΕΙΣΤΡΑ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΥΑΛΟΦΩΝΟ
ΣΑΛΠΙΓΓΑ
ΨΕΥΤΟΤΣΑΜΠΟΥΝΑ
ΑΥΛΟΣ
ΤΟΥ
ΠΑΝΑ
ΠΟΛΥΧΟΡ∆Ο
ΚΑΝΟΝΑΚΙ
ΜΠΑΛΑΛΑΪΚΑ
ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙ
ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ
ΑΛΛΑ ∆ΥΟ
ΕΓΧΟΡ∆Α
ΜΟΜΠΙΛΕ
Τραγούδια: «Έλα πάρε µου τη λύπη»
«Ο κιθαρίστας»
ΤΕΛΟΣ