Διαβάστε περισσότερα - Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας

Οργανωτική Επιτροπή
Καφάση Ν.
Δημητρακοπούλου Α.
Αθανασιάδου Ι.
Επιστημονική Επιτροπή
Αναστασίου Θ.
Καλοδήμου Β.
Κοντοπίδου Φ.
Κρεμασμένου Ε.
Κώνστα Ε.
Πατεράκης Γ.
Τζανουδάκη Μ.
Τσαλιμαλμά Κ.
Διοικητικό Συμβούλιο
Ψαρρά Α.
Βιγκλής Β.
Αλεξιά Σ.
Καψιμάλη Β.
Βαρθολομάτος Γ.
Ομιλητές • Συντονιστές
Αγγελοπούλου Μ. Επικ. Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Αθανασιάδου Ι. Βιοχημικός MSc, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Αλεξιά Σ. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π.
«Μεταξά»
Βαρθολομάτος Γ. Βιοχημικός PhD, EurClinChem, Αιματολογικό
Εργαστήριο - Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Βιγκλής Β. Βιολόγος PhD, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Γεωργίου Γ. Αιματολόγος, Επιμ. Β’, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Δελήμπαση Σ. Αιματολόγος, Επιμ. Α’, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός»
Δημητρακοπούλου Α. Βιοπαθολόγος, Επιμ. Α’, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Κάκκας Ι. Αιματολόγος, Επιμ. Α’, Τμήμα, Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Καρακάντζα Μ. Αναπλ. Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας Αιμοδοσίας, Ιατρική Σχολή Παν. Πατρών
Καραμούτσιος Α. Χημικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Αιματολογικό
Εργαστήριο - Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Καφάση Ν. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Καψιμάλη Β. Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Κολαΐτης Ν. Βιοπαθολόγος, Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Κοντοπίδου Φ. Λέκτορας Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κοτσιανίδης Ι. Επικ. Καθηγητής Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Κυριαζής Γ. Καθηγητής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ανοσολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Κώνστα Ε. Χημικός PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β’ Προπαιδευτική
Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μαρτίνης Γ. Αιματολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου
Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Πατεράκης Γ. Αιματολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Τζανουδάκη Μ. Βιοπαθολόγος, Επιμ. Β’, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»
Χατζηστυλιανού Μ. Παιδίατρος - Ανοσολόγος, Καθηγήτρια
Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Ψαρρά Α. Χημικός MSc PhD, EurClinChem, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας
6 η Ημερίδα
Από τις κατευθυντήριες οδηγίες
στην Ελληνική πραγματικότητα
Σάββατο 7 Μαΐου 2011
Ιωνικό Κέντρο • Πλάκα • Αθήνα
www.kyttarometria.gr
Πρόσκληση
Αγαπητοί συνάδελφοι
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας έχουμε την
ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσουμε
στην 6η Ημερίδα Κυτταρομετρίας με θέμα: «Από
τις κατευθυντήριες οδηγίες στην Ελληνική
πραγματικότητα» που θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα (Ιωνικό Κέντρο, Πλάκα) το Σάββατο
7 Μαΐου 2011.
Στόχος της ημερίδας αυτής είναι αφενός
μεν η ανασκόπηση των διεθνών επιστημονικών
δεδομένων που αφορούν κυρίως τις τρέχουσες
κατευθυντήριες συστάσεις για τη μελέτη
διαφόρων αιματολογικών νοσημάτων, αφετέρου
δε η προσπάθεια προσαρμογής αυτών στις
ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες.
Ενθαρρύνοντας τον εποικοδομητικό διάλογο
θα επιδιώξουμε τη συγκριτική αξιολόγηση της
διαγνωστικής αξίας των διαφορετικών μεθόδων
για κάθε νόσημα και θα προσπαθήσουμε
να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτές λύσεις.
Πιστεύουμε ότι, στους δύσκολους καιρούς
που διανύουμε, στόχος όλων μας παραμένει
η εξασφάλιση και η διατήρηση της ποιότητας
παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς, με το
μικρότερο δυνατό κόστος. Ίσως τώρα λοιπόν
είναι αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, η προώθηση
συνεργασιών μεταξύ μας και η χρησιμοποίηση μιας
κοινής γλώσσας και κοινών πρωτοκόλλων για την
αξιόπιστη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας.
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην
πρόσκλησή μας και ότι με τη δυναμική συμμετοχή
σας θα συμβάλετε στην επίτευξη των σκοπών της
ημερίδας αυτής.
Με εκτίμηση,
Η Οργανωτική Επιτροπή
Πρόγραμμα
9:00-9:30 Εγγραφές - Έναρξη
9:30-11:30 Κατευθυντήριες οδηγίες I
Συντονιστές Χατζηστυλιανού Μ., Κάκκας Ι.
13:00-14:00 Εξασφάλιση και διατήρηση της
ποιότητας στα χρόνια της κρίσης
Συντονιστές Κυριαζής Γ., Καψιμάλη Β.
• Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία
και υπολειμματική νόσος
Τζανουδάκη Μ.
• Πιστοποίηση, Διαπίστευση
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Κυτταρομετρία
Ψαρρά Κ.
• Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία και
υπολειμματική νόσος
Δημητρακοπούλου Α.
• Συνεργασία κλινικής εργαστηρίου
Καφάση Ν.
• Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
Καρακάντζα Μ.
14:00-15:30 Ελαφρύ γεύμα
15:30-17:30 Παρουσιάσεις Εταιρειών
• Παροξυσμική Νυκτερινή
Αιμοσφαιρινουρία
Καραμούτσιος Α.
Συντονιστές Βιγκλής Β., Μαρτίνης Γ.
• Συζήτηση
17:30-18:00 Διάλειμμα
11:30-12:00 Διάλειμμα
18:00-19:30 Και οι τρεις είναι υπέροχες
12:00-13:00 Κατευθυντήριες οδηγίες II
Συντονιστές Βαρθολομάτος Γ., Κοντοπίδου Φ.
Συντονιστές Αλεξιά Σ., Αγγελοπούλου Μ.
• Κυτταρομετρία
Πατεράκης Γ.
• Τ και ΝΚ Λεμφοϋπερπλαστικά
Νοσήματα και υπολειμματική
νόσος
Αθανασιάδου Ι.
• Β Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα
και υπολειμματική νόσος
Κώνστα Ε.
• Συζήτηση
• Μοριακή - Κυτταρογενετική
Γεωργίου Γ.
• Η άποψη του κλινικού
Δελήμπαση Σ.
19:30-20:00 Keynote Lecture
Συντονιστής Κολαΐτης Ν.
«Κυτταρομετρία και Επιγενετική»
Κοτσιανίδης I.
20:00-20:15 Λήξη - Συμπεράσματα