Πραγματοποίηση κλήσης

Doro PhoneEasy 506
®
Ελληνικά
1
13
14
2
12
11
3
4
10
9
5
8
6
7
15
16
17
Ελληνικά
1. Έλεγχος έντασης ήχου
2. Οθόνη
3. Αριστερό πλήκτρο επιλογής
4. Πλήκτρο κλήσης
5. Ταχεία κλήση
6. Φωνητικό ταχυδρομείο
7. Κλείδωμα πληκτρολογίου
8. Σίγαση / Μέθοδος
καταχώρησης
9. Συντόμευση μηνύματος
10. Τερματισμός κλήσης/Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
11. Πλήκτρα με τα βέλη
12. Δεξί πλήκτρο επιλογής
13. Επαφές φόρτισης (για
χρήση με τη βάση
φόρτισης)
14. Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
15. Κάλυμμα μπαταρίας
16. Φις φόρτισης
17. Υποδοχή ακουστικών
18. Ηχείο
Ελληνικά
ric
na
Πri
ri cόμna
Installation ........................................................................................ 1
Τοποθέτηση κάρτας SIM και της μπαταρίας .............................. 1
Φόρτιση ............................................................................................ 1
Σύμβολα ........................................................................................... 3
Βοηθητικές λειτουργίες .............................................................. 3
Προβολή συμβόλων κατάστασης .............................................. 3
Προβολή βασικών συμβόλων.................................................... 4
Λειτουργία......................................................................................... 5
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου .................................................. 5
Πραγματοποίηση κλήσης .......................................................... 6
Πραγματοποίηση κλήσης από τον Τηλεφωνικό κατάλογο ......... 6
Λήψη μιας κλήσης ..................................................................... 7
Έλεγχος έντασης ήχου .............................................................. 7
..................................................... 7
Πληκτρολόγηση κειμένου
Επιλογές κλήσης ....................................................................... 7
Κλήση σε αναμονή .................................................................... 8
Πληροφορίες κλήσης................................................................. 8
........................................................................ 9
Ταχεία κλήση
Κλείδωμα πληκτρολογίου .......................................................... 9
Σιωπηλό .................................................................................... 9
Ακουστικά .................................................................................. 9
Κλήσεις SOS ............................................................................. 10
Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης ................................................... 10
Τηλεφωνικός κατάλογος ................................................................... 13
Δημιουργία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου........... 13
Δημιουργια καταχώρησης ICE .............................................. 13
Διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου ................. 13
ICE (Σε περίπτωση ανάγκης) ....................................................... 15
Μηνύματα ......................................................................................... 16
Δημιουργία και αποστολή SMS ................................................. 16
Εισερχόμενα, Εξερχόμενα ......................................................... 17
Ιστορικό κλήσεων ............................................................................. 18
Ανάκτηση και κλήση .................................................................. 18
Ρυθμίσεις .......................................................................................... 19
Γενικά ........................................................................................ 19
Ήχος.......................................................................................... 22
Ελληνικά
Οθόνη........................................................................................ 24
Κλήσεις...................................................................................... 26
Μηνύματα .................................................................................. 31
Επείγουσα ............................................................................. 33
Ασφάλεια ................................................................................... 36
Πρόσθετες λειτουργίες...................................................................... 39
Αφύπνιση .................................................................................. 39
Ημερολόγιο................................................................................ 40
Αριθμομηχανή ........................................................................... 41
Οδηγίες ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ................................. 41
Αντιμετώπιση προβλημάτων ............................................................ 46
Οδηγίες ασφαλείας ........................................................................... 48
Υπηρεσίες δικτύου και κόστη .................................................... 48
Περιβάλλον λειτουργίας............................................................. 48
Ιατρικές συσκευές...................................................................... 48
Περιοχές με κίνδυνο έκρηξης .................................................... 49
Προστασία ακοής ...................................................................... 49
Επείγουσες κλήσεις................................................................... 50
Οχήματα .................................................................................... 50
Φροντίδα και συντήρηση .................................................................. 51
Εγγύηση ........................................................................................... 52
Προδιαγραφές .................................................................................. 52
Βοηθήματα ακοής...................................................................... 52
Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης Ακτινοβολίας (SAR) ................. 52
Δήλωση Συμμόρφωσης............................................................. 52
Ελληνικά
Installation
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το φορτιστή προτού
αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας.
Τοποθέτηση κάρτας SIM και της μπαταρίας
Η θήκη της κάρτας SIM βρίσκεται πίσω από τη μπαταρία.
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τη μπαταρία εάν έχει
ήδη τοποθετηθεί.
Εισάγετε την κάρτα SIM σύροντάς τη απαλά στη θήκη.
Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM είναι προς τα μέσα και
ότι η γωνία με την εγκοπή βρίσκεται προς τα κάτω. Προσέξτε να
μην γρατσουνίσετε ή να μην λυγίσετε τις επαφές στην κάρτα SIM.
Τοποθετήστε τη μπαταρία σύροντάς τη στη θήκη μπαταρίας με
τις επαφές προς τα πάνω και αριστερά.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
Φόρτιση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και αξεσουάρ που έχουν
εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Η σύνδεση άλλων
αξεσουάρ ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει την
έγκριση του τύπου του τηλεφώνου και την εγγύηση.
Όταν η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται, η ένδειξη
εμφανίζεται
στην οθόνη και ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα. Για να φορτίσετε τη
μπαταρία, συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στην πρίζα και
στο φις φόρτισης y. Η ένδειξη
1
Ελληνικά
εμφανίζεται στιγμιαία όταν ο φορτιστής συνδέεται στο τηλέφωνο,
όταν αποσυνδέεται. Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης
και η ένδειξη
μπαταρίας ανάβει κατά τη φόρτιση. Απαιτούνται περίπου 3 ώρες για
την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
εμφανίζεται στην οθόνη, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Εάν το
τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, κατά τη σύνδεση του φορτιστή
στο τηλέφωνο στην οθόνη του θα εμφανίζεται μόνο η φωτεινή ένδειξη
φόρτισης μπαταρίας.
Σημείωση!
Για την εξοικονόμηση ρεύματος, το Οπίσθ. φωτ. LCD απενεργοποιείται
μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για
να φωτίσετε την οθόνη. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας δεν μπορεί
να επιτευχθεί εάν δεν φορτιστεί η μπαταρία 3–4 φορές. Οι μπαταρίες
φθείρονται με το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος ομιλίας και ο
χρόνος αναμονής μειώνεται συνήθως με την καθημερινή χρήση.
Εξοικονομήστε ενέργεια
Μόλις φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία και αποσυνδέσετε το φορτιστή
από τη συσκευή, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα τοίχου.
2
Ελληνικά
Σύμβολα
Βοηθητικές λειτουργίες
Τα παρακάτω σύμβολα υποδεικνύουν πληροφορίες στο εγχειρίδιο για
τις βοηθητικές λειτουργίες σχετικά με τα εξής:
Προβολή
Χειρισμό
Ακρόαση
Ασφάλεια
Προβολή συμβόλων κατάστασης
Ισχύς σήματος
Εκτός κάλυψης δικτύου
5
Μόνο κουδουνισμός
Μη αναγνωσμένο μήνυμα
στα Εισερχόμενα
Κουδούνισμα + δόνηση
Αφύπνιση ενεργή
Μόνο δόνηση
Στάθμη μπαταρίας
Σιωπηλό
Η προώθηση κλήσεων
είναι ενεργοποιημένη
Περιαγωγή (σε άλλο
δίκτυο)
Ακουστικό συνδεδεμένο
Αναπάντητη κλήση
Λήφθηκε μήνυμα
φωνητικού ταχυδρομείου
3
Ελληνικά
Προβολή βασικών συμβόλων
Σίγαση
Σύνδεση φορτιστή
Επιτυχημένη αποστολή
μηνύματος
Αποτυχημένη αποστολή
μηνύματος
Αποσύνδεση φορτιστή
Σύνδεση ακουστ.
Σφάλμα
Αποσύνδεση ακουστ.
Προειδοποίηση
Ηχείο ενεργοποιημένο
Ερώτημα
Ηχείο ανενεργό
Ολοκλ. (επιβεβαίωση)
Εισερχόμενη κλήση
Νέο μήνυμα
Εξερχόμενη κλήση
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Τερματισμός κλήσης
Αναζήτηση
Αναπάντητη κλήση.
Πατήστε Άνοιγμα για
να προβάλλετε τις
αναπάντητες κλήσεις.
Κλήση έκτακτης ανάγκης
Κλήση σε αναμονή
Έλεγχος έντασης ήχου
Μόνο κλήσεις SOS
Επεξεργασία, περιμένετε
4
Ελληνικά
Λειτουργία
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
στο τηλέφωνο για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Επιβεβαιώστε με το Ναι για να το
απενεργοποιήσετε.
Εάν η κάρτα SIM είναι έγκυρη αλλά προστατεύεται από κωδικό PIN
(Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης), εμφανίζεται η ένδειξη PIN.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε OK (
στην πάνω
αριστερή γωνία του πληκτρολογίου). Πραγματοποιήστε διαγραφή με
την επιλογή Διαγρ. (
στην πάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου).
Σημείωση!
Εάν η κάρτα SIM δεν συνοδεύεται από τους κωδικούς PIN και PUK,
επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας.
Υπόλ: # Η ένδειξη εμφανίζει τον αριθμό προσπαθειών PIN που
απομένουν. Όταν δεν απομένουν πλέον άλλες προσπάθειες,
εμφανίζεται η ένδειξη Μπλοκαρ PIN. Τώρα πρέπει να καταργήσετε
την εμπλοκή της κάρτας SIM με τον κωδικό PUK (Προσωπικό κλειδί
απεμπλοκής).
1.
2.
3.
Εισαγάγετε τον κωδικό PUK και επιβεβαιώστε την επιλογή σας
με το OK.
Εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN και επιβεβαιώστε την επιλογή σας
με το OK.
Καταχωρίστε ξανά τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε με το OK.
Οδηγός εκκίνησης
Κατά την πρώτη εκκίνηση του τηλεφώνου, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Οδηγός εκκίνησης για να ορίσετε μερικές βασικές
ρυθμίσεις.
Πατήστε Ναι για να αλλάξετε ήΌχι εάν δεν θέλετε να αλλάξετε.
Συμβουλή:
Μπορείτε να εκτελέσετε το Οδηγός εκκίνησης αργότερα, εάν το
επιθυμείτε, ανατρέξτε στο Οδηγός εκκίνησης, σελ.20.
5
Ελληνικά
Αναμονή (Λειτουργία αδράνειας)
Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει
χαρακτήρες, το τηλέφωνο τίθεται σε αναμονή.
Το αριστερό πλήκτρο επιλογής σε λειτουργία αναμονής είναι Μενού.
Το δεξιό πλήκτρο επιλογής σε λειτουργία αναμονής είναι Όνομα.
Συμβουλή:
Μπορείτε πάντα να πατήσετε
για να επιστρέψετε στην αναμονή.
Αλλαγή γλώσσας, ώρας και ημερομηνίας
Η προεπιλεγμένη γλώσσα καθορίζεται από την κάρτα SIM. Ανατρέξτε
στο Γενικά, σελ.19 για τον τρόπο αλλαγής γλώσσας, ώρας και
ημερομηνίας.
Πραγματοποίηση κλήσης
1.
2.
3.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας
τον κωδικό περιοχής. Διαγράψτε με Διαγρ..
για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Πατήστε
Πατήστε
Ακύρωσ για να ακυρώσετε την κλήση.
για τον τερματισμό της κλήσης.
Πατήστε
Συμβουλή:
Για διεθνείς κλήσεις, να χρησιμοποιείτε πάντα το πρόθεμα + πριν από
τον κωδικό της χώρας για καλύτερη λειτουργία. Πατήστε το * δύο
φορές για να εισάγετε το διεθνές πρόθεμα +.
Πραγματοποίηση κλήσης από τον Τηλεφωνικό
κατάλογο
1.
2.
3.
Πατήστε Όνομα για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
/
για να
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη
μετακινηθείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, ή πραγματοποιήστε
γρήγορη αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο
πρώτο γράμμα της καταχώρισης, ανατρέξτε στο Πληκτρολόγηση
κειμένου , σελ. 7 .
Πατήστε Κλήση για να καλέσετε την επιλεγμένη καταχώριση ή
πατήστε Πίσω.
6
Ελληνικά
Λήψη μιας κλήσης
1.
2.
για να απαντήσετε ή πατήστε Σίγαση για να
Πατήστε
απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης και στη συνέχεια πατήστε
Απόρρ. για να απορρίψετε την κλήση (σήμα κατειλημμένου).
για να απορρίψετε την κλήση
Εναλλακτικά, πατήστε
απευθείας.
για τον τερματισμό της κλήσης.
Πατήστε
Έλεγχος έντασης ήχου
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη
/
για να προσαρμόσετε
την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Το επίπεδο
έντασης εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό
βοήθημα ή έχετε προβλήματα ακοής κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε
θορυβώδη περιβάλλοντα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
ήχου του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο Ρύθμιση ήχου , σελ.22.
Πληκτρολόγηση κειμένου
Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί
ο επιθυμητός χαρακτήρας. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα προτού
εισάγετε τον επόμενο χαρακτήρα.
Πατήστε * για έναν κατάλογο ειδικών χαρακτήρων. Επιλέξτε τον
επιθυμητό χαρακτήρα με το
/
και πατήστε OK για να τον
εισάγετε.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη
το δρομέα μέσα στο κείμενο.
/
για να μετακινήσετε
Πατήστε # για εναλλαγή μεταξύ των κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων
και αριθμών.
Επιλογές κλήσης
Στη διάρκεια μιας κλήσης τα πλήκτρα επιλογής 1 (
πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες:
) παρέχουν
Επιλ. (αριστερό πλήκτρο επιλογής)
Εμφανίζεται ένα μενού με τις παρακάτω επιλογές:
1. Τα πλήκτρα επιλογής διαθέτουν πολλές λειτουργίες. Η τρέχουσα λειτουργία πλήκτρου εμφανίζεται πάνω από το πλήκτρο επιλογής στην οθόνη.
7
Ελληνικά
Αναμον
κλήσης/Ανάκτηση μίας
Τερμ.
κλήσης
Νέα κλήση
Επαφές
Μηνύματα
Σίγαση
Αναμονή/ανάκτηση τρέχουσας κλήσης.
Τερματισμός τρέχουσας κλήσης (ίδιο με το
).
Κλήση διαφορετικού αριθμού (Συνδιάσκεψη).
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Δημιουργία ή ανάγνωση μηνυμάτων SMS.
Απενεργοποίηση μικροφώνου.
Εν. ηχ. (δεξί πλήκτρο επιλογής)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία handsfree, που σας επιτρέπει να μιλάτε
χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο σε
μέγιστη απόσταση 1 μέτρου. Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα
+/– για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε Απ. ηχ. για
να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.
Σημείωση!
Η λειτουργία handsfree επιτρέπει την ομιλία μόνο ενός ατόμου τη φορά.
Η εναλλαγή ανάμεσα σε ομιλία/ακρόαση ενεργοποιείται από τον ήχο
του ατόμου που μιλά. Οι έντονοι θόρυβοι (μουσική, κ.λπ.) στο βάθος
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία.
Κλήση σε αναμονή
Θα ακουστεί ένας τόνος ειδοποίησης εάν δέχεστε μια εισερχόμενη
κλήση ενώ συνομιλείτε. Για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε
αναμονή και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, πατήστε Επιλ.,
επιλέξτε Απάντηση και μετά OK.
Συμβουλή:
Κλήση σε αναμονή πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, ανατρέξτε στο
Ρύθμιση κλήσης, σελ.28.
Πληροφορίες κλήσης
Στη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται ο εισερχόμενος ή εξερχόμενος
τηλεφωνικός αριθμός και ο χρόνος που έχει παρέλθει. Εάν η
ταυτότητα του καλούντος είναι με απόκρυψη, εμφανίζεται η ένδειξη
Άγνωστο.
8
Ελληνικά
Ταχεία κλήση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα A, B και C και μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 και 2–9.
Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση μιας καταχώρησης από την
κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.
Ανατρέξτε επισης στο Ταχεία κλήση , σελ.26.
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, για να αποτρέψετε το
τυχαίο πάτημα των πλήκτρων, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο
βρίσκεται στην τσάντα σας.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για
κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας το
ακόμα και αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Στη διάρκεια της
κλήσης, το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνεται. Όταν η κλήση τερματίζεται ή
απορρίπτεται, το πληκτρολόγιο κλειδώνει ξανά. Ανατρέξτε στο Κλείδ.
πληκτ., σελ.37.
Σημείωση!
Μπορείτε να καλέσετε αριθμό έκτακτης ανάγκης, χωρίς να ξεκλειδώσετε
το πληκτρολόγιο.
Σιωπηλό
Σίγαση είναι ένα σταθερό προφίλ με τα Ήχος πληκτρ., Ήχος
μηνύματος και Ήχος κλήσης απενεργοποιημένα, ενώ τα Δόνηση,
Εργασίες και Αφύπνιση είναι αμετάβλητα.
Συμβουλή:
Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο συντόμευσης # για να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Σίγαση.
Ακουστικά
Όταν συνδέετε ακουστικά, το εσωτερικό μικρόφωνο του τηλεφώνου
απενεργοποιείται αυτόματα.
9
Ελληνικά
Όταν δέχεστε μια κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο
απάντησης στο καλώδιο ακουστικών (εάν διατίθεται) για να απαντάτε
και να τερματίζετε τις κλήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στην ακοή σας. Προσαρμόζετε την ένταση του ήχου προσεκτικά, όταν
χρησιμοποιείτε ακουστικά.
Κλήσεις SOS
Όσο είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μια κλήση SOS πληκτρολογώντας τον βασικό
τοπικό αριθμό εκτάκτου αναγκης για την τρέχουσα θέση σας
ακολουθούμενο από το
.
Μερικά δίκτυα δέχονται κλήσεις προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης
χωρίς έγκυρη κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
σας για περισσότερες πληροφορίες.
Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
Ενημερώνετε πάντα τους αποδέκτες στηΛίστα αριθμ. ότι βρίσκονται
στον κατάλογο επαφών εκτάκτου ανάγκης σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ενεργοποιείται μια κλήση ανάγκης, το τηλέφωνο προρρυθμίζεται
σε λειτουργία handsfree. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας
όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία handsfree, επειδή η ένταση ήχου
μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή.
Το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης σας παρέχει εύκολη πρόσβαση για την
επικοινωνία με τους προκαθορισμένους αριθμούς βοήθειας (Λίστα
αριθμ.) εάν χρειαστείτε βοήθεια. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης
πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν τη χρήση. Ανατρέξτε στο Επείγουσα
, σελ.33 για τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας όπως
περιγράφεται ή με 3 πατήματα πλήκτρων, για τον τρόπο εισαγωγής
παραληπτών στη λίστα αριθμών και τον τρόπο επεξεργασίας του
μηνύματος κειμένου.
10
Ελληνικά
•
•
•
•
Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Έκτακτης ανάγκης για 3
δευτερόλεπτα ή πατήστε το δύο φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο.
Η κλήση έκτακτης ανάγκης ξεκινά μετά από καθυστέρηση 5
δευτερολέπτων. Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να αποτρέψετε
ένα πιθανό εσφαλμένο συναγερμό, πατώντας
.
Ένα SMS εκτάκτου ανάγκης αποστέλλεται σε όλους τους
παραλήπτες.
Ο πρώτος παραλήπτης στη λίστα καλείται. Εάν η κλήση δεν
απαντηθεί σε διάστημα 25 δευτερολέπτων, καλείται ο επόμενος
αριθμός. Η κλήση επαναλαμβάνεται 3 φορές ή μέχρι να
απαντηθεί η κλήση, ή μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο
.
Η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε
ο αποδέκτης της κλήσης να πρέπει να πατήσει "0" (μηδέν) για να
επιβεβαιώσει, ώστε να σταματήσει η ακολουθία συναγερμού. Εαν
υπάρχει κίνδυνος η κλήση εκτάκτου ανάγκης να απαντηθεί από
φωνητικό ταχυδρομείο/υπηρεσία τηλεφωνητή, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία Επιβεβαίωση με "0". Ανατρέξτε στο Επιβεβαίωση
με "0", σελ.35.
11
Ελληνικά
Σημείωση!
Ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να
δέχονται αυτόματες κλήσεις από τους πελάτες τους. Να επικοινωνείτε
πάντα με την εταιρεία ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε τον
τηλεφωνικό αριθμό της.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
Πληροφορίες που αποστέλλονται στον Παραλήπτη μιας κλήσης
Εκτάκτου ανάγκης, όταν το Επιβεβαίωση με "0" είναι ενεργοποιημένο:
•
•
•
•
Μετά τη λήψη του μηνύματος εκτάκτου ανάγκης, κάθε αριθμός
στο Λίστα αριθμ. θα κληθεί με τη σειρά.
Για να επιβεβαιώσει την κλήση εκτάκτου ανάγκης, ο
παραλήπτης πρέπει να πατήσει 0.
Εάν ο παραλήπτης δεν πατήσει 0 εντός 60 δευτερολέπτων
(μετά την απάντηση), η κλήση θα αποσυνδεθεί και θα κληθεί ο
επόμενος αριθμός στη σειρά.
Εάν ο παραλήπτης πατήσει 0 εντός 60 δευτερολέπτων,
η κλήση επιβεβαιώνεται και δεν εκτελούνται περαιτέρω
προσπάθειες κλήσης (η ακολουθία εκτάκτου ανάγκης
διακόπτεται).
12
Ελληνικά
Τηλεφωνικός κατάλογος
Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει έως 100
καταχωρήσεις με 3 τηλεφωνικούς αριθμούς σε κάθε καταχώρηση.
Δημιουργία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού
καταλόγου
1.
2.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε -Νέα επαφή- και πατήστε Προσθ..
3.
Όνομα για την επαφή, ανατρέξτε στο
Εισάγετε ένα
Πληκτρολόγηση κειμένου , σελ. 7 . Διαγράψτε με το Διαγρ..
4.
Χρησιμοποιήστε το
/
για να επιλέξετε τα
Κινητό,
Σπίτι or
Γραφείο, και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή
αριθμούς, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό περιοχής.
Πατήστε Αποθ..
5.
Συμβουλή:
Για διεθνείς κλήσεις, χρησιμοποιείτε πάντα το πρόθεμα + πριν από τον
κωδικό χώρας για καλύτερη λειτουργία. Πατήστε * δύο φορές για το
διεθνές πρόθεμα +.
Δημιουργια καταχώρησης ICE
(In Case of Emergency/Σε περίπτωση ανάγκης) Με αυτές τις
πρόσθετες πληροφορίες και με ιατρικές πληροφορίες, οι πρώτοι
απαντούντες μπορούν να προσπελάσουν αυτές τις πληροφοριες από
το τηλέφωνο του θύματος σε περίπτωση ανάγκης. Στην περίπτωση
τραυματισμού, είναι κρίσιμο αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες
το συντομότερο δυνατό, καθώς αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης.
Όλα τα πεδία ειναι προαιρετικά, αλλά όσο περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται, τόσο το καλύτερο. Ανατρέξτε στο ICE (Σε περίπτωση
ανάγκης) , σελ.15 για τον τρόπο διαμόρφωσης των πληροφοριών
ICE.
Διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου
1.
2.
3.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε Επιλ..
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
13
Ελληνικά
Προβολή
Εμφανίζει τις λεπτομέρειες τις επιλεγμένης επαφής.
Επεξεργ.
1.
2.
/
Χρησιμοποιήστε τα
Διαγράψτε με Διαγρ..
Πατήστε Αποθ..
για να μετακινήσετε το δρομέα.
Προσθ.
Ανατρέξτε στο Δημιουργία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου,
σελ.13.
Κλήση
Πατήστε OK για κλήση της επαφής.
Αποστολή SMS
Πατήστε OK για δημιουργία μηνύματος SMS, ανατρέξτε στο
Δημιουργία και αποστολή SMS, σελ.16.
Διαγρ.
Πατήστε OK για διαγραφή της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού
καταλόγου. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για ακύρωση.
Διαγρ. όλων
Επιλέξτε Από SIM ή Από τηλεφ. και πατήστε Επιλ. για να
διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου από την
κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε OK για
επιβεβαίωση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός τηλεφώνου είναι 1234.
Αντιγραφή όλων
Επιλέξτε Από SIM και πατήστε OK για να αντιγράψετε όλες τις
καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου από την κάρτα SIM στη
μνήμη του τηλεφώνου. Πατήστε Ναι για να επιβεβαιώσετε ή Όχι για
ακύρωση.
Επιλέξτε Από τηλεφ. και πατήστε Επιλ. για αντιγραφή όλων των
καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου από τη μνήμη τη μνήμη του
14
Ελληνικά
τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι
για ακύρωση.
ICE (Σε περίπτωση ανάγκης)
(In Case of Emergency/Σε περίπτωση ανάγκης) Οι πρώτοι
απαντούντες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες
πληροφορίες, όπως ιατρικές πληροφορίες από το τηλέφωνο του
θύματος, σε περίπτωση ανάγκης. Στην περίπτωση τραυματισμού,
είναι κρίσιμο αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες το συντομότερο
δυνατό για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης. Όλα τα πεδία
ειναι προαιρετικά, αλλά όσο περισσότερες πληροφορίες παρέχονται,
τόσο το καλύτερο.
1.
2.
3.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
και πατήστε OK, ακολούθως χρησιμοποιήστε τα
Επιλέξτε
/
για να μετακινηθείτε στη λίστα καταχωρήσεων.
Πατήστε Επεξεργ. για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε
πληροφορίες για κάθε καταχώρηση, ανατρέξτε στο
Πληκτρολόγηση κειμένου , σελ. 7 . Διαγράψτε με Διαγρ..
Πατήστε Αποθ. μόλις ολοκληρώσετε.
Όνομα:
Ημερ.
γέννησης:
Ύψος:
Βάρος:
Γλώσσα:
Ασφάλιση:
Επαφή 1:
Επαφή 2:
Γιατρός:
Κατάσταση:
Το όνομά σας.
Ημερομηνία γέννησης.
Ύψος.
Βάρος.
Γλώσσα.
Ο ασφαλιστής σας και αριθμός ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
Πατήστε Επιλ. και ακολούθως OK για να Προσθ.
ή να Διαγρ. μια επαφή από τον τηλεφωνικό
κατάλογο ή Αποθ. για να δεχθείτε την τρέχουσα
εισαγωγή. Εάν είναι δυνατό, προσθέστε τη
σχέση σας με τις επαφές ICE του τηλεφωνικού
καταλόγου, όπως για παράδειγμα «ICE Σύζυγος
Mary Smith».
Πιθανές ιατρικές παθήσεις/ιατρικές συσκευές (π.χ.
διαβητικός, βηματοδότης).
15
Ελληνικά
Αλλεργίες:
Ομάδα
αίματος:
Εμβολιασμοί:
Φαρμακ.
αγωγή:
Άλλες
πληροφορίες:
Γνωστές αλεργίες (π.χ. πενικιλίνη, δήγματα
μελισσών).
Ομάδα αίματος.
Σχετικούς εμβολιασμούς.
Τυχόν φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε.
Άλλες πληροφορίες (π.χ. δωρητής οργάνων,
διαθήκη εν ζωή, συναίνεση περίθαλψης).
Μηνύματα
Δημιουργία και αποστολή SMS
Σημείωση!
Προτού μπορέσετε να αποστείλετε ένα SMS, πρέπει να αποθηκεύσετε
τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων σας. Ο αριθμός προς το κέντρο
υπηρεσίας σας παρέχεται από τον πάροχο της υπηρεσίας και συνήθως
αναγράφεται στην κάρτα SIM. Εάν δεν ισχύει αυτό, μπορείτε να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό εσείς. Ανατρέξτε στο Ρύθμιση προφίλ,
σελ.31.
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης
ή πατήστε Μενού,
μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Δημ. μηνύματος και πατήστε OK.
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, ανατρέξτε στο Πληκτρολόγηση
κειμένου , σελ. 7 , μετά πατήστε Προς.
Επιλέξτε ένα παραλήπτη από το Επαφές και πατήστε Προσθ..
Εναλλακτικά, επιλέξτε Εισαγωγή αριθμού για να προσθέσετε
έναν παραλήπτη με μη αυτόματο τρόπο. Εισάγετε τον αριθμό
τηλεφώνου και πατήστε OK.
Επιλέξτε Προσθ. για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες
ή πατήστε Αποστ. για αποστολή.
Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τους παραλήπτες,
επιλέγοντας έναν από αυτούς και πατώντας Επιλ. για να
Επεξεργ., Διαγρ., Διαγρ. όλων.
16
Ελληνικά
Σημείωση!
Εάν επιλεξετε να προσθέσετε πολλαπλούς παραλήπτες, θα χρεωθείτε
για κάθε έναν παραλήπτη (μέγιστος αριθμός 10). Για τις διεθνείς κλήσεις,
χρησιμοποιείτε πάντα το πρόθεμα + πριν από τον κωδικό χώρας για
καλύτερη λειτουργία. Πατήστε το * δύο φορές για να εισάγετε το
διεθνές πρόθεμα +.
Εισερχόμενα, Εξερχόμενα
1.
2.
3.
4.
Μη αναγνωσμένο SMS
Απεσταλμένο SMS
Αναγνωσμένο SMS
Μη απεσταλμένο SMS
Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης
ή πατήστε Μενού,
μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Εισερχόμενα/Εξερχόμενα και πατήστε OK.
Επιλέξτε ένα μήνυμα και πατήστε Άνοιγμα.
/
για να μεταβείτε πάνω ή κάτω μέσα
Χρησιμοποιήστε τα
στο μήνυμα.
Πατήστε το Επιλ. για τις παρακάτω επιλογές:
Αποστολή ξανά
Αποστολή ξανά στον ίδιο παραλήπτη.
Απάντηση
Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και πατήστε Ολοκλ.. Το μήνυμα
αποστέλλεται απευθείας.
Κλήση
Πατήστε OK για κλήση της επαφής.
Διαγρ.
Πατήστε Ναι για να διαγράψετε το μήνυμα, ή Όχι για επιστροφή.
Επεξεργ.
Επεξεργαστείτε το μήνυμα και μετά πατήστε Αποστ..
17
Ελληνικά
Προώθ.
Προώθηση μηνύματος. Επεξεργαστείτε το μήνυμα (εάν θέλετε) και
μετά πατήστε Αποστ..
Χρήση αριθμού
Προβάλλει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς που περιέχονται στο
μήνυμα, καθώς και τον αριθμό του αποστολέα. Επιλέξτε έναν από
τους εμφανιζόμενους αριθμούς και πατήστε Επιλ. για τις παρακατω
επιλογές:
Κλήση
Αποθ.
Αποστολή
SMS
Κλήση επιλεγμένου αριθμού.
Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Δημιουργία νέου μηνύματος SMS.
Ιστορικό κλήσεων
Οι εισερχόμενες, αναπάντητες και εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται
σε ένα συγκεντρωτικό αρχείο καταγραφής κλήσεων. Είναι δυνατή η
αποθήκευση 20 κλήσεων κάθε τύπου στο αρχείο. Για πολλαπλές
κλήσεις που σχετίζονται με τον ίδιο αριθμό, αποθηκεύεται μόνο η πιο
πρόσφατη κλήση.
Ανάκτηση και κλήση
1.
2.
Πατήστε
.
και πατήστε OK.
Εναλλακτικά, πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
/
για να μετακινηθείτε στο Ιστορικό
Χρησιμοποιήστε το
κλήσεων.
Ληφθ. κλήσεις
Εισερχόμενη κλ.
Αναπ. κλήσεις
3.
Πατήστε
για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ή πατήστε
Επιλ. για τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Προβολή
Διαγρ.
Εμφανίζει τις λεπτομέρειες τις επιλεγμένης κλήσης.
Διαγράφει την κλήση.
18
Ελληνικά
Διαγρ.
όλων
Αποθ.
Διαγράφει όλες τις κλήσεις στο αρχείο καταγραφής
κλήσεων.
Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ρυθμίσεις
Σημείωση!
Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιούνται
για επιστροφή σε κατάσταση
σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε
αναμονής.
Γενικά
Ώρα & ημερομηνία
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας
1. Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ώρα/Ημερ. και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Ρύθμ. ώρας και πατήστε OK.
5. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ), και στη συνέχεια πατήστε OK.
6. Επιλέξτε Ρύθμ. ημερ. και πατήστε OK.
7. Εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) και στη συνέχεια
πατήστε OK.
Ρύθμιση της μορφής ώρας/ημερομηνίας
και πατήστε OK.
1. Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
2. Επιλεξτε Γενικά και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ώρα/Ημερ. και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Ρύθμ. μορφής και πατήστε OK.
5. Επιλέξτε Μορφή ώρας και πατήστε OK.
6. Επιλέξτε 12 ώρες ή 24 ώρες και πατήστε OK.
7. Επιλέξτε Μορφή ημερ. και πατήστε OK.
8. Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας και πατήστε OK.
Γλώσσα
Η προεπιλεγμένη γλώσσα των μενού, μηνυμάτων κλπ. του
τηλεφώνου καθορίζεται από την κάρτα SIM. Μπορείτε να αλλάξετε
19
Ελληνικά
αυτή τη ρύθμιση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα υποστηρίζεται από το
τηλέφωνο.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
Επιλέξτε Γλώσσα και πατήστε OK.
/
για να επιλέξετε μια γλώσσα
Πραγματοποιήστε κύλιση
και στη συνέχεια πατήστε OK.
Οδηγός εκκίνησης
Χρησιμοποιήστε το Οδηγός εκκίνησης για να ορίσετε κάποιες βασικές
ρυθμίσεις.
Πατήστε Ναι για να αλλάξετε τα Γλώσσα, Ώρα/Ημερ., Ήχος κλήσης,
Ένταση, Μέγεθος κειμένου ή Θέματα. Πατήστε Όχι εάν δεν θέλετε να
πραγματοποιήσετε αλλαγή.
Αρ. κατόχου
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν ανατεθεί στην καρτα SIM
σας αποθηκεύονται στον τηλεφωνικό αριθμό Κατόχου, εάν αυτό
επιτρέπεται από την κάρτα.
Για την προβολή/επεξεργασία των αριθμών:
1.
2.
3.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
Επιλέξτε Αρ. κατόχου και πατήστε OK.
Ανατρέξτε στο Τηλεφωνικός κατάλογος, σελ.13 για τον τρόπο
προσθήκης ονομάτων/αριθμών.
Για επεξεργασία μιας υπάρχουσας καταχώρησης, επιλέξτε την και
πατήστε Επιλ., στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργ. ή Διαγρ. και
πατήστε OK.
Επιλογή λειτ.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες για να απλουστεύσετε
τη χρήση του τηλεφώνου.
1.
2.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
20
Ελληνικά
3.
4.
5.
Επιλέξτε Επιλογή λειτ. και πατήστε OK.
Επιλέξτε κάθε λειτουργία που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε
και πατήστε Απεν..
Πατήστε Ολοκλ. για επιβεβαίωση.
Ρύθμ. δικτύου
Το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα το οικιακό δίκτυο (του πάροχου
της υπηρεσίας) εάν βρίσκεται εντός εμβέλειας. Εάν δεν είναι
εντός εμβέλειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο δίκτυο, με την
προϋπόθεση ότι ο πάροχος δικτύου σας διατηρεί σύμβαση που σας
επιτρέπει να το κάνετε αυτό. Αυτό καλείται περιαγωγή. Επικοινωνήστε
με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμ. δικτύου και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK
για επιβεβαίωση.
Αναζήτηση νέου
Εκτέλεση νέας αναζήτησης σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης.
Επιλ. δικτύου
Για να δείτε τα διαθέσιμα δίκτυα, πατήστε Επιλ. δικτύου. Εμφανίζεται
ένας κατάλογος διαθέσιμων δικτύων κινητής τηλεφωνίας (μετά από
μια μικρή καθυστέρηση). Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας και πατήστε OK.
Λειτ. επιλογής
Για να επιλέξετε ένα άλλο δίκτυο, επιλέξτε Λειτ. επιλογής και
ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές.
Αυτόματη
Μη αυτομ.
Το δίκτυο επιλέγεται αυτόματα.
Το δίκτυο επιλέγεται μη αυτόματα. Χρησιμοποιήστε το
Επιλ. δικτύου για να επιλέξετε το επιθυμητό δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας.
21
Ελληνικά
Υπηρεσίες
Αυτό το μενού μπορεί να έχει προδιαμορφωμένες υπηρεσίες από τον
πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Ανάλογα με την υποστήριξη
δικτύου και τη συνδρομή σας.
1.
2.
3.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
Επιλέξτε Υπηρεσίες και πατήστε OK.
Αποθ. επαφών
1.
2.
3.
4.
και πατήστε OK.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
Επιλέξτε Γενικά και πατήστε OK.
Επιλέξτε Αποθ. επαφών και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
SIM
Τηλέφ.
1 αριθμός τηλεφώνου ανά επαφή. Ο αριθμός και το
μήκος των τηλεφωνικών αριθμών/επαφών που μπορούν
να αποθηκευτούν διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM/τις
προτιμήσεις του πάροχου υπηρεσίας.
100 επαφές με 3 τηλεφωνικούς αριθμούς η κάθε μία
Κινητό, Σπίτι ή Γραφείο.
Ήχος
Σημείωση!
Σίγαση πρέπει να ρυθμιστεί σε Απεν. για την πρόσβαση στα Ρύθμιση
τόνων, Ένταση, Μορφή ειδοπ. και Έξτρα ήχοι. Ανατρέξτε στο Σιωπηλό,
σελ.23.
Ρύθμιση ήχου
Εάν χρησιμοποιείτε βοήθημα ακοής ή έχετε προβλήματα ακοής κατά
τη χρήση του τηλεφώνου σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου του τηλεφώνου.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ήχος και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση ήχου και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
22
Ελληνικά
Κανονικό
Μεσαίος
Υψηλός
Για κανονική ακοή σε κανονικές συνθήκες.
Για ήπια ακουστική βλάβη ή για χρήση σε θορυβώδες
περιβάλλον.
Για μέτρια ακουστική βλάβη ή χρήση σε πολύ θορυβώδες
περιβάλλον.
Ρύθμιση τόνων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ήχος και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση τόνων και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ήχος κλήσης και πατήστε OK.
/
για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μελωδίες,
Κυλήστε
η μελωδία θα αναπαραχθεί. Πατήστε OK για επιβεβαίωση ή
Πίσω για την απόρριψη των αλλαγών.
Ρυθμίστε διαθέσιμες μελωδίες τα με τον ίδιο τρόπο.
Ένταση ήχου κουδουνίσματος
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ήχος και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ένταση και πατήστε OK.
/
για αλλαγή της έντασης
Πραγματοποιήστε κύλιση
κουδουνίσματος και στη συνέχεια πατήστε OK.
Σιωπηλό
1.
2.
3.
4.
και πατήστε OK.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
Επιλέξτε Ήχος και πατήστε OK.
Επιλέξτε Σίγαση και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ενέρ. ή Απεν. και πατήστε OK.
Συμβουλή:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης # για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Σίγαση.
Μορφή ειδοπ.
Οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να σημανθούν με ένα κουδούνισμα
ή/και δόνηση.
1.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
23
και πατήστε OK.
Ελληνικά
2.
3.
4.
Επιλέξτε Ήχος και πατήστε OK.
Επιλέξτε Μορφή ειδοπ. και πατήστε OK.
/
για να επιλέξετε τον τρόπο
Πραγματοποιήστε κύλιση
σήμανσης και πατήστε OK.
Μόνο κουδ.
Μόνο δόν.
Δόν και
κουδ.
Δον->κουδ
Σίγαση
Ήχος κλήσης μόνο.
Μόνο δόνηση.
Δόνηση + κουδούνισμα.
Ξεκινά με δόνηση και προσθέτει κουδούνισμα μετά από
λίγο.
Χωρίς ήχο ή δόνηση, ανάβει η οθόνη.
Έξτρα ήχοι
Οι ήχοι προειδοποίησης και σφάλματος χρησιμοποιούνται για να σας
ειδοποιούν για χαμηλή ισχύ μπαταρίας, σφάλματα τηλεφώνου και
κάρτας SIM κλπ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλεξτε Ήχος και πατήστε OK.
Επιλέξτε Έξτρα ήχοι και πατήστε OK.
Επιλέξτε Προσοχή και πατήστε Ενέρ./Απεν. για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Επιλέξτε Σφάλμα και πατηστε Ενέρ./Απεν. για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Πατήστε Ολοκλ. για αποθήκευση.
Οθόνη
Φόντο
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές εικόνες φόντου οθόνης.
1.
2.
3.
4.
5.
και πατήστε OK.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
Επιλέξτε Οθόνη και πατήστε OK.
Επιλέξτε Φόντο και πατήστε OK.
/
για εμφάνιση των διαθέσιμων
Πραγματοποιήστε κύλιση
εικόνων φόντου.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση ή Πίσω για την απόρριψη των
αλλαγών.
24
Ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος κειμένου για τα μηνύματα και
τον τηλεφωνικό κατάλογο.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Οθόνη και πατήστε OK.
Επιλέξτε Μέγεθος κειμένου και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κανονικό ή Μεγάλο και πατήστε OK.
Οθόνη αναμον.
Στην κατάσταση αναμονής, η οθόνη μπορεί να εμφανίσει μόνο το
ρολόι, το ρολόι και τον πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνιας ή όλες
τις πληροφορίες.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Οθόνη και πατήστε OK.
Επιλέξτε Οθόνη αναμον. και πατήστε OK.
Επιλέξτε Μόνο ρολόι, Ρολόι & φορέας ή Όλες οι πληρ. και
πατήστε OK.
Οπίσθ. φωτ. LCD
Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση για τον οπίσθιο φωτισμό της
οθόνης.
1.
2.
3.
4.
και πατήστε OK.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
Επιλέξτε Οθόνη και πατήστε OK.
Επιλέξτε Οπίσθ. φωτ. LCD και πατήστε OK.
Επιλέξτε 15 δευτ., 30 δευτ. ή 1 λεπτό και πατήστε OK.
Φωτεινότητα
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας του
τηλεφώνου.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Οθόνη και πατήστε OK.
Επιλέξτε Φωτεινότητα και πατήστε OK.
Επιλέξτε Επίπεδο 1–Επίπεδο 3 και πατήστε OK.
25
Ελληνικά
Κλήσεις
Φωνητικό ταχ.
Εάν η συνδρομή σας περιλαμβάνει υπηρεσία τηλεφωνητή, οι
καλούντες μπορούν να αφήσουν φωνητικό μήνυμα, όταν δεν μπορείτε
να απαντήσετε σε μια κλήση. Το Φωνητικό ταχ. είναι υπηρεσία
δικτύου κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να απαιτείται προηγούμενη
εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό φωνητικού
ταχυδρομείου, επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Φωνητικό ταχ. και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κενό και πατήστε Προσθ..
Επιλέξτε Επαφές για να προσθέσετε μια επαφή από το Επαφές.
Εναλλακτικά, πατήστε Μη αυτομ.. Ανατρέξτε στο Τηλεφωνικός
κατάλογος, σελ.13 για τον τρόπο προσθήκης ονομάτων/αριθμών.
Πατήστε OK.
Για την επεξεργασία ή διαγραφή μιας υπάρχουσας καταχώρησης,
επιλέξτε την και πατήστε Επιλ. στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργ. ή
Διαγρ. και πατήστε OK.
Σύνδεση
και πατήστε OK.
1. Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
2. Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Φωνητικό ταχ. και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Επιλ. και πατήστε OK.
5. Επιλέξτε Σύνδεση και πατήστε OK για να καλέσετε το φωνητικό
ταχυδρομείο.
Συμβουλή:
Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο συντόμευσης 1 για να καλέσετε το
φωνητικό ταχυδρομείο.
Ταχεία κλήση
Τα A, B, C και τα αριθμητικά πλήκτρα 0 και 2–9 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ταχεία κλήση.
26
Ελληνικά
Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών ταχείας κλήσης
1. Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ταχεία κλήση και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε A και πατήστε .
5. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο και
πατήστε OK.
6. Επαναλάβετε την προσθήκη καταχωρήσεων ταχείας κλήσης για
τα πλήκτρα B, C, 0, 2–9.
Για να αλλάξετε μια επαφή, επιλέξτε μια υπάρχουσα καταχώρηση
και πατήστε Επιλ., στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργ. ή Διαγρ. και
πατήστε OK.
Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση μιας επαφής από την
κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής για τα ειδικά
πλήκτρα ταχείας κλήσης A, B και C.
1.
2.
/
για να
Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Χρησιμοποιήστε τα
επισημάνετε το όνομα ή τον αριθμό και στη συνέχεια πατήστε
Επεξεργ..
Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Διαγράψτε με Διαγρ..
Ρύθμιση Top10
Ορισμός της καταχώρησης ως μία από τις πρώτες 10 επαφές στον
τηλεφωνικό κατάλογο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση Top10 και πατήστε OK.
Επιλέξτε μία από τις κενές καταχωρίσεις και πατήστε Προσθ..
/
για να μετακινηθείτε στον τηλεφωνικό
Χρησιμοποιήστε τα
κατάλογο, ή πραγματοποιήστε γρήγορη αναζήτηση πατώντας το
πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρισης.
Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη καταχώρηση ή
πατήστε Πίσω για να απορρίψετε τις αλλαγές.
27
Ελληνικά
Για διαγραφή μιας καταχώρησης της λίστας Top 10, επιλέξτε την
καταχώρηση στη λίστα Top 10 και πατήστε Επιλ. και μετά Διαγρ..
Διάρκεια κλήσ.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης.
Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια των κλήσεών σας.
1.
2.
3.
4.
Πατηστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Διάρκεια κλήσ. και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Διαρκ.
τελευτ. κλ.
Εξερχόμενες κλ.
Εισερχόμενες κλ.
Επαν. όλων
Εμφάνιση του χρόνου που παρήλθε από την πλέον
πρόσφατη κλήση.
Εμφάνιση του χρόνου όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
Εμφάνιση του χρόνου όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
Πατήστε Ναι για επαναφορά του χρονομέτρου, ή Όχι για
απόρριψη αλλαγών.
Τυχαίο πλήκτρο
Επιλέξτε Τυχαίο πλήκτρο και πατήστε OK, επιλέξτε Ενέρ. και
πατήστε OK για να μπορείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις
με κάθε πλήκτρο (εξαίρεση
).
Ρύθμιση κλήσης
Ανάλογα με την υποστήριξη δικτύου και τη συνδρομή σας.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες
πληροφορίες.
Αναγν. αριθμ.
Εμφάνιση ή απόκρυψη του τηλεφωνικού αριθμού σας στο τηλέφωνο
του παραλήπτη κατά την κλήση.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση κλήσης και πατήστε OK.
Επιλέξτε Αναγν. αριθμ. και πατήστε OK.
28
Ελληνικά
5.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Ρύθμ. Από
δίκτυο
Αποκρ.
αριθμ
Αποστ.
αριθμ
Χρήση της προεπιλεγμένης ρύθμισης από το δίκτυο.
Να μην εμφανίζεται ποτέ ο αριθμός.
Να εμφανίζεται πάντα ο αριθμός.
Κλήση σε αναμονή
Μπορείτε να διαχειριστείτε περισσότερες από μία κλήσεις κάθε φορά.
Θα ακουστεί ένας τόνος ειδοποίησης εάν δέχεστε μια εισερχόμενη
κλήση ενώ συνομιλείτε. Για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε
αναμονή και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, πατήστε Επιλ.,
επιλέξτε Απάντηση και στη συνέχεια OK.
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση κλήσης και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήση σε αναμονή και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Ενεργοπ.
Ενεργοποιεί την αναμονή κλήσεων.
Απενεργοπ Απενεργοποιεί την αναμονή κλήσεων.
Εμφανίζει αν η αναμονή κλήσεων είναι ενεργή ή όχι.
Ερώτ.
κατάστ.
Εκτροπή κλήσης
Μπορείτε να εκτρέψετε τις κλήσεις σε υπηρεσία τηλεφωνητή ή σε άλλο
αριθμό τηλεφώνου. Ρυθμίστε ποιες κλήσεις θα εκτρέπονται. Επιλέξτε
μια κατάσταση και πατήστε OK στη συνέχεια επιλέξτε Ενεργοπ.,
Απενεργοπ ή Ερώτ. κατάστ. (ανατρέξτε στο Κλήση σε αναμονή,
σελ.29) για καθεμία.
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση κλήσης και πατήστε OK.
Επιλέξτε Εκτροπή κλήσης και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
29
Ελληνικά
Φωνήτ.
κλήσεις
Εάν μη
πρόσβ.
Εάν δεν
απαντά
Εάν κατειλημμένο
Ακύρωση
εκτροπής
Πραγματοποιεί εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων.
Πραγματοποιεί εκτροπή όλων των εισερχόμενων
κλήσεων εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή
εκτός κάλυψης.
Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις αν δεν υπάρξει
απάντηση.
Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις αν η γραμμή είναι
κατειλημμένη.
Δεν πραγματοποιείται εκτροπή κλήσεων.
Φραγή κλήσεων
Το τηλέφωνο μπορεί να περιοριστεί ώστε να μην επιτρέπει
συγκεκριμένους τύπους κλήσεων.
Σημείωση!
Για την εφαρμογή του Φραγή κλήσεων απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσίας για να λάβετε κωδικό
πρόσβασης.
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κλήσεις και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ρύθμιση κλήσης και πατήστε OK.
Επιλέξτε Φραγή κλήσεων και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Εξερχόμενες κλ.
Όλες οι
κλήσεις
Διεθν.
κλήσεις
Διεθν. εκτός
εσώτ.
Εισερχόμενες κλ.
Πατήστε OK και στη συνέχεια επιλέξτε:
Ο χρήστης μπορεί να απαντήσει στις εισερχόμενες
κλήσεις, αλλά δεν μπορεί να καλέσει.
Ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει διεθνείς
κλήσεις.
Ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει διεθνείς
κλήσεις εκτός προς τη χώρα η οποία συνδέεται με την
κάρτα SIM.
Πατήστε OK και στη συνέχεια επιλέξτε:
30
Ελληνικά
Όλες οι
κλήσεις
Όταν
περιαγωγή
Ακύρ. όλων
Ο χρήστης μπορεί να καλέσει, αλλά δεν μπορεί να λάβει
εισερχόμενες κλήσεις.
Ο χρήστης δεν μπορεί να λάβει εισερχόμενες κλήσεις,
ενώ υπάρχει περιαγωγή (λειτουργία σε άλλα δίκτυα).
Ακύρωση όλων των φραγών κλήσεων (απαιτείται
κωδικός).
Μηνύματα
1.
2.
3.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Μηνύματα και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Ταχύτητα γραφής
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποια επαναλαμβανονται
οι χαρακτήρες του πληκτρολογίου (προτού ο δρομέας μετακινηθεί
στον επόμενο χαρακτήρα).
Επιλέξτε Γρήγορη, Κανονικό ή Αργή και πατήστε OK.
Κατάστ. μνήμης
Εμφανίζει το ποσοστό χώρου στη μνήμη που χρησιμοποιείται στην
κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου. Η μνήμη του τηλεφώνου
μπορεί να αποθηκεύσει μεχρι 200 μηνύματα.
Αποθήκευση
1.
2.
Επιλέξτε SIM (προεπιλογή) για αποθήκευση των μηνυμάτων
στην κάρτα SIM, ή Τηλέφ. για αποθήκευση των μηνυμάτων στη
μνήμη του τηλεφώνου.
Πατήστε OK.
Ρύθμιση προφίλ
Αυτός ο αριθμός απαιτείται για τη χρήση της λειτουργίας μηνυμάτων.
Ο αριθμός προς το κέντρο υπηρεσίας σας παρέχεται από τον πάροχο
της υπηρεσίας και συνήθως αναγράφεται στην κάρτα SIM. Εάν ο
αριθμός του κέντρου υπηρεσίας είναι αποθηκευμένος στην κάρτα
SIM, εμφανίζεται. Εάν δεν ισχύει αυτό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε
τον αριθμό εσείς. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για
περισσότερες πληροφορίες.
31
Ελληνικά
1.
2.
Πατήστε Επεξεργ. και εισάγετε τον αριθμό του κέντρου
υπηρεσίας. Πατήστε Διαγρ. για διαγραφή.
Πατήστε OK για αποθήκευση του νέου αριθμού.
Πληροφορ. κυψέλης
Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον
πάροχο της υπηρεσίας σας, όπως καιρικές ή οδικές συνθήκες σε μια
συγκεκριμένη περιοχή. Για τα διαθέσιμα κανάλια και τις σχετικές
ρυθμίσεις καναλιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας. Τα
μηνύματα εκπομπών κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν να ληφθούν
όταν η συσκευή βρίσκεται σε περιαγωγή.
Επιλέξτε Πληροφορ. κυψέλης και πατήστε OK για τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
Ενεργοποίηση
Άνοιγμα
Γλώσσες
Ρυθμίσεις
Για την αλλαγή πληροφοριών Ενέρ. ή Απεν..
Πατήστε OK για να διαβάσετε το μήνυμα.
Επιλέξτε γλώσσα Ενέρ./Απεν. και πατήστε Ολοκλ..
Επιλέξτε από ποια κανάλια θέλετε να λαμβάνετε/να
εγγραφείτε για μηνύματα. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές
Συνδρομή, Ακύρωσ, Προσθ., Επεξεργ. και Διαγρ. για
να καθορίσετε τα κανάλια σας.
Υπενθύμιση
Τα SMS υπενθύμισης σας προειδοποιούν όταν δεν έχετε ελέγξει ένα
μήνυμα κειμένου εντός διαστήματος 10 λεπτών από την παραλαβή
του. Εάν απομακρύνετε το φάκελο ειδοποίησης πατώντας
, δεν
ηχεί υπενθύμιση.
Επιλέξτε Υπενθύμιση και πατήστε Ενέρ./Απεν. για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Δόνηση
Η ειδοποίηση δόνησης SMS αποτελείται από πολλές σύντομες
δονήσεις που συνεχίζονται είτε για Σύντομη (4 δευτερόλεπτα) ή για
Παρατεταμένη (12 δευτερόλεπτα).
32
Ελληνικά
Σημείωση!
Εάν το Μορφή ειδοπ. ρυθμιστεί σε Μόνο κουδ. το τηλέφωνο δεν
δονείται.
Αναφορά παράδοσης
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε το τηλεφωνο να σας ενημερώνει
όταν το SMS σας παραδίδεται στον παραλήπτη.
Επιλέξτε Αναφορά παράδοσης και πατήστε OK. Επιλέξτε Ενέρ.
ή Απεν. για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Πατήστε OK για
αποθήκευση.
Σημείωση!
Εάν επιλέξετε Αναφορά παράδοσης=Ενέρ., μερικοί χειριστές θα σας
χρεώσουν για το μήνυμα.
Διαγρ.
Επιλέξτε Εισερχόμενα για διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα
Εισερχόμενα. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για απόρριψη
των αλλαγών.
Επιλέξτε Εξερχόμενα για διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα
Εξερχόμενα. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για απόρριψη
των αλλαγών.
Επιλέξτε Σταλμένα για διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα
Απεσταλμένα. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για απόρριψη
των αλλαγών.
Επιλέξτε Διαγρ. όλων για διαγραφή όλων των μηνυμάτων
ταυτόχρονα. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για απόρριψη των
αλλαγών.
Επείγουσα
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία πλήκτρου Έκτακτης ανάγκης.
1.
2.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Επείγουσα και πατήστε OK για τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
33
Ελληνικά
Ενέρ.
Ενέρ. (3)
Απεν.
Για ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα περίπου, ή πατήστε το 2
φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο.
Για ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο 3 φορές μέσα σε
1 δευτερόλεπτο.
Απενεργοποίηση πλήκτρου έκτακτης ανάγκης.
Λίστα αριθμ.
Η λίστα των αριθμών που θα κληθούν όταν πατηθεί το πλήκτρο
Έκτακτης ανάγκης.
1.
2.
3.
Επιλέξτε Κενό και πατήστε Προσθ..
Επιλέξτε Επαφές για να προσθέσετε μια επαφή από τον
τηλεφωνικό κατάλογο.
Εναλλακτικά, πατήστε Μη αυτομ.. Ανατρέξτε στο Τηλεφωνικός
κατάλογος, σελ.13 για τον τρόπο προσθήκης ονομάτων/αριθμών.
Πατήστε OK.
Επαναλάβετε έως ότου έχετε 5 επαφές (μέγιστο).
Για επεξεργασία μιας υπάρχουσας καταχώρησης, επιλέξτε την και
πατήστε Επιλ. στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργ. ή Διαγρ. και πατήστε
OK.
SMS
Το μήνυμα που θα αποσταλεί στις επαφές της λίστας αριθμών κατά
το πάτημα του πλήκτρου Έκτακτης ανάγκης.
Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Ενέρ.
Απεν.
Το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα κειμένου πριν την
κλήση.
Το τηλέφωνο πραγματοποιεί κλήση χωρίς την αποστολή
μηνύματος πρώτα.
Μήνυμα
Πατήστε Επεξεργ. και εισάγετε το μήνυμα, ακολούθως πατήστε OK
για επιβεβαίωση.
34
Ελληνικά
Σημείωση!
Πρέπει να γράψετε μήνυμα, εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SMS.
Επιβεβαίωση με "0"
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Ενέρ.
Απεν.
Η λειτουργία εκτελείται όπως παραπάνω ΚΑΙ:
Εάν ο δέκτης της κλήσης δεν πατήσει 0 μέσα
σε 60 δευτερόλεπτα, η κλήση αποσυνδέεται και
πραγματοποιείται κλήση στον επόμενο αριθμό της
σειράς. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης πατήσει 0
μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η κλήση επιβεβαιώνεται και
δεν εκτελούνται περαιτέρω προσπάθειες κλήσης (η
ακολουθία εκτάκτου ανάγκης διακόπτεται).
Το τηλέφωνο θα καλέσει τον πρώτο αριθμό στον
κατάλογο. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί σε διάστημα 25
δευτερολέπτων, καλείται ο επόμενος αριθμός. Η κλήση
επαναλαμβάνεται 3 φορές ή μέχρι να απαντηθεί η κλήση,
ή μέχρι να πατηθεί το
.
Τύπος σήματος
Προσαρμογή του τύπου σήματος για ειδοποίηση της ακολουθίας
εκτάκτου ανάγκης.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Υψηλός
Χαμ.
Σίγαση
Δυνατά σήματα (προεπιλογή).
Ένα χαμηλό σήμα.
Χωρίς ένδειξη ήχου, σαν κανονική κλήση.
Πληρόφ. αφύπν.
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας προτού
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης:
Προσοχή όταν προσθέτετε στη λίστα κλήσεων αριθμούς με
αυτόματη απάντηση, καθώς η ακολουθία ειδοποίησης σταματά
μόλις απαντηθεί η κλήση.
35
Ελληνικά
Σημείωση!
Αυτές οι πληροφορίες δεν αντιστοιχούν εάν το Επιβεβαίωση με "0"
έχει ρυθμιστεί σε Ενέρ..
Ασφάλεια
1.
2.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Επιλέξτε Ασφάλεια και πατήστε OK.
Κλείδ. SIM
Η κάρτα SIM προστατεύεται με έναν κωδικό PIN (Προσωπικός
αριθμός αναγνώρισης). Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί να ζητά τον
κωδικό PIN κατά την εκκίνηση.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Ενέρ.
Απεν.
Αυτόματη
Ενεργοποίηση κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε
τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το
τηλέφωνο.
Απενεργοποίηση κωδικού PIN. Προσοχή, εάν η κάρτα
SIM χαθεί/κλαπεί δεν είναι προστατευμένη.
Δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN όταν
ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, το τηλέφωνο τον θυμάται
αυτόματα. Εάν τοποθετήσετε την κάρτα SIM σε άλλο
τηλέφωνο (εάν χαθεί/κλαπεί), πρέπει να πληκτρολογήσετε
τον κωδικό PIN για να ξεκλειδώσει η κάρτα.
Σημείωση!
Απαιτείται η εισαγωγή του τρέχοντος κωδικού PIN για την
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση Κλείδ. SIM.
Κλείδ. τηλεφ.
Επιλέξτε Ενέρ./Απεν. και πατήστε OK για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Σημείωση!
Απαιτείται η εισαγωγή του τρέχοντος κωδικού Τηλεφώνου για την
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση Κλείδ. τηλεφ.. Ο προεπιλεγμένος
κωδικός Τηλεφώνου είναι 1234.
36
Ελληνικά
Κλείδ. πληκτ.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK.
Αυτόμ.
κλείδ.
Λειτ.
ξεκλείδ.
Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση για το αυτόματο
κλείδωμα πληκτρολογίου. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Επιλέξτε Ένα πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε το
πληκτρολόγιο με * ή Διπλό πλήκτρο για να
κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε με το δεξί πλήκτρο επιλογής
(Όνομα/Ξεκλεί) και *. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Απομακρυσμένη διαμόρφωση
Επιτρέψτε σε πρόσωπα που εμπιστεύεστε, συνήθως οικογένεια
και φίλοι να στέλνουν πληροφορίες στο Doro PhoneEasy 506.
Μπορείτε να λαμβάνετε επαφές τηλεφωνικού καταλόγου και επαφές
για πλήκτρα ταχείας κλήσης, εργασίες ημερολογίου και ρυθμίσεις για
το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Μόλις ενεργοποιηθεί, δεν χρειάζεται να
κάνετε τίποτα, τις πληροφορίες θα τις λάβετε από το άλλο πρόσωπο.
®
Επιλέξτε Απομ. διαμόρφωση και πατήστε OK για τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
Ενεργοποίηση
Επιλέξτε Ενέρ. για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη
διαμόρφωση και πατήστε OK.
Ενέρ.
Απεν.
Απομακρυσμένη διαμόρφωση ενεργοποιημένη.
Απομακρυσμένη διαμόρφωση απενεργοποιημένη.
Λίστα αριθμ.
Πρέπει να προσθέσετε το όνομα και τον αριθμό των ατόμων που
επιτρέπεται να σας στέλνουν από το τηλέφωνό τους πληροφορίες
στο Doro PhoneEasy 506.
®
1.
2.
3.
4.
Επιλέξτε Λίστα αριθμ. και πατήστε OK.
Επιλέξτε Κενό και πατήστε Προσθ..
Επιλέξτε Τηλ. κατάλογος για να προσθεσετε μια επαφή από τον
Τηλεφωνικό κατάλογο.
Εναλλακτικά, πατήστε Μη αυτομ..
.
Πατήστε
37
Ελληνικά
5.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε OK.
Επαναλάβετε έως ότου έχετε 5 επαφές (μέγιστο).
Για επεξεργασία ή διαγραφή μιας υπάρχουσας καταχώρησης, επιλέξτε
την και πατήστε Επιλ. στη συνέχεια επιλέξτε Προβολή, Επεξεργ. ή
Διαγρ. και πατήστε OK.
Προκαθ. αριθµοί (FDN)
Μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς
αποθηκευμένους στην κάρτα SIM. Ο κατάλογος επιτρεπόμενων
αριθμών προστατεύεται με τον κωδικό PIN2.
Λειτ.
Προκαθ.
αριθµοί
Επιλέξτε Ενέρ./Απεν. και πατήστε OK. Εισάγετε τον
PIN2. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Πατήστε Προσθ. για να εισάγετε τον πρώτο επιτρεπόμενο
αριθμό. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια καταχώρηση και
πατήστε Επιλ. για τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Προσθ.,
Επεξεργ. ή Διαγρ. και πατήστε OK. Εισάγετε τον PIN2.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Σημείωση!
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τμήματα τηλεφωνικών αριθμών. Για
παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε 01234, μπορείτε να καλέσετε όλους
τους αριθμούς που ξεκινούν με 01234. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
κλήση SOS εισάγοντας τον κύριο τοπικό αριθμό εκτάκτου ανάγκης
ακόμη και όταν είναι ενεργή η σταθερή
ακολουθούμενο από
κλήση. Όταν η σταθερή κλήση είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να
προβάλλετε ή να διαχειριστειτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι
αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Επίσης, δεν μπορείτε να αποστείλλετε
SMS.
Κωδικοί πρόσβασης (αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασής
σας)
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης PIN, PIN2 ή Κωδ.
Τηλεφώνου:
1.
2.
Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό και επιβεβαιώστε την επιλογή σας
με το OK.
Εισάγετε ένα νέο κωδικό και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με
το OK.
38
Ελληνικά
3.
Εισάγετε τον νέο κωδικό ξανά και επιβεβαιώστε την επιλογή σας
με το πλήκτρο OK.
Επαν. ρυθμίσεων
Εάν επιλέξετε Επαν. ρυθμίσεων, οι αλλαγές που κάνατε στις
ρυθμίσεις τηλεφώνου θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε OK για επαναφορά.
Επαν. όλων
Εάν επιλέξετε Επαν. όλων, οι ρυθμίσεις και το περιεχόμενο του
τηλεφώνου σας, όπως οι επαφές, οι κατάλογοι αριθμών και τα
μηνύματα, θα διαγραφούν από τη μνήμη του τηλεφώνου (η μνήμη
SIM δεν επηρεάζεται). Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε
OK για επαναφορά.
Σημείωση!
Ο προεπιλεγμένος κωδικός τηλεφώνου είναι 1234.
Πρόσθετες λειτουργίες
Αφύπνιση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
και πατήστε OK.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
Επιλέξτε Ενέρ. και πατήστε OK.
Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατήστε OK.
Για την ειδοποίηση μίας φοράς, επιλέξτε 1 φορά και πατήστε OK.
Για επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση, επιλέξτε Εβδομαδιαία
και πατήστε OK. Πραγματοποιήστε κύλιση στον κατάλογο
με τις ημέρες της εβδομάδας και πατήστε Ενέρ./Απεν. για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ειδοποίησης για κάθε μέρα
της εβδομάδας και στη συνέχεια, πατήστε Ολοκλ..
Για να επεξεργαστείτε μια ειδοποίηση, πατήστε Επεξεργ. και
μετά πατήστε OK.
Για να διακόψετε μια ειδοποίηση, πατήστε Απεν.. Η ειδοποίηση
διαγράφεται.
39
Ελληνικά
Σημείωση!
Η ειδοποίηση είναι ενεργή ακόμα και όταν το τηλέφωνο έχει
απενεργοποιηθεί. Μην πατήσετε το Ναι για την ενεργοποίηση εάν
απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ή όταν ενδέχεται να
προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.
Όταν απενεργοποιείται το ξυπνητήρι, ακούγεται ένα σήμα. Πατήστε
Διακ. για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση ή πατήστε Αναβολ για να
επαναλάβετε την αφύπνιση μετά από 9 λεπτά.
Ημερολόγιο
1.
2.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
και πατήστε OK.
Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε OK:
Προβολή
Εμφάνιση εργασιών για την επιλεγμένη ημερομηνία.
Προσθήκη εργασίας
1.
2.
3.
4.
Πληκτρολογήστε την ημερομηνία για την εργασία και στη
.
συνέχεια, πατήστε
Πληκτρολογήστε την ώρα για την εργασία και στη συνέχεια,
.
πατήστε
Εισάγετε το θέμα.
Πατήστε OK.
Την καθορισμένη ημερομηνία/ώρα, θα πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή ενός ήχου ειδοποίησης και η περιγραφή της εργασίας
θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε Σίγαση για να απενεργοποιήσετε
την αφύπνιση ή πατήστε Αναβολ για να επαναλάβετε την αφύπνιση
μετά από 9 λεπτά.
Μετάβαση σε ημερομηνία
Εισάγετε την ημερομηνία και πατήστε OK.
Προβολή όλων
Επιλέξτε μια εργασία και πατήστε Επιλ. για τις παρακάτω επιλογές:
40
Ελληνικά
Επεξεργ.
Διαγρ.
Διαγρ.
όλων
Επεξεργασία επιλεγμένης εργασίας
Διαγραφή επιλεγμένης εργασίας
Διαγραφή όλων των εργασιών
Σημείωση!
Το ημερολόγιο είναι ενεργό ακόμα και όταν το τηλέφωνο έχει
απενεργοποιηθεί. Μην πατήσετε το Ναι για την ενεργοποίηση εάν
απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ή όταν ενδέχεται να
προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.
Αριθμομηχανή
Η αριθμομηχανή μπορεί να εκτελέσει βασικές μαθηματικές πράξεις.
1.
2.
3.
4.
5.
και πατηστε OK.
Πατήστε Μενού, μεταβείτε στο
Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Χρησιμοποιήστε το # για
την εισαγωγή δεκαδικών.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε
λειτουργία (+, -, x, ÷) και πατήστε OK.
Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό και πατήστε OK.
Επαναλάβετε τα βήματα 2–4 όπως απαιτείται.
Επιλέξτε = και πατήστε OK για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα.
Οδηγίες ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Αποστολή απομακρυσμένων εντολών μέσω μηνύματος
κειμένου.
Η ενεργοποίηση πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε Ενέρ. και ο
απομακρυσμενος χρήστης πρέπει να καταχωρηθεί στο Λίστα αριθμ.
στο Doro PhoneEasy 506.
®
Μενού
Ασφάλεια
Απομ. διαμόρφωση.
®
Όλες οι επαφές που αποστέλλονται στο Doro PhoneEasy 506 με
απομακρυσμένη διαμόρφωση αποθηκεύονται στο Τηλέφωνο (ακόμη
και αν η αποθήκευση έχει ρυθμιστεί σε SIM).
3 αριθμοί τηλεφώνου για κάθε επαφή
41
Κινητό,
Σπίτι ή
Γραφείο.
Ελληνικά
Σημείωση!
Η μορφή SMS πρέπει να είναι *#Εντολή#, διαφορετικά το SMS δεν
μπορεί να αναγνωριστεί ως εντολή απομακρυσμένου ελέγχου.
Οι παράμετροι είναι το περιεχόμενο που θέλετε να αποστείλλετε και
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο # για να διαχωρίσετε δύο
παραμέτρους. Στους πίνακες P = Παράμετροι.
Ρύθμιση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο
Εντολή
P1
P2
P3
P4
phonebook
όνομα
μεγ.
μήκος=30
κινητό
μεγ.
μήκος=40
σπίτι
γραφείο
Παράδειγμα:
Θέλετε να στείλετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Jeff Jackson,
τον αριθμό του σπιτιού του και τον αριθμό του γραφείου του στο Doro
PhoneEasy 506. Ο `αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι: 0700-393939.
Ο αριθμός σπιτιού: 046-280 50 11. Ο αριθμός γραφείου: 046-280
50 83.
®
*#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#
Ο αριθμός θα αποθηκευτεί στον Τηλεφωνικό κατάλογο 506 ως εξής:
Jeff Jackson
0700393939
0462805011
0462805083
42
Ελληνικά
Σημείωση!
Χρησιμοποιήστε μόνο αριθμούς για τις παραμέτρους 2, 3 και 4. Εάν
χρησιμοποιήσετε γράμματα σε αυτές τις παραμέτρους θα αποθηκευτούν
ως κενές στον Τηλεφωνικό κατάλογο.
Οι επαφές που έχουν αποθηκευτεί ήδη στον Τηλεφωνικό κατάλογο δεν
αντικαθίστανται. Διπλοεγγράφονται. Αυτό συμβαίνει για να αποτραπεί η
τυχαία απομάκρυνση επαφών από τον Τηλεφωνικό κατάλογο.
Συμβουλή:
Κατά την αποθήκευση διεθνών αριθμών, χρησιμοποιείτε πάντα
το πρόθεμα + πριν τον κωδικό χώρας για καλύτερη λειτουργία.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας τον
κωδικό περιοχής.
Ρύθμιση λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης
Εντολή
P1
P2
P3
P4
alert
a
ενεργοποίηση
0/1/2
0=Απεν.
1=Ενέρ.
2=Ενέρ. (3)
alert
n
αριθμός
1–5
τοποθεσία
σε Λίστα
αριθμ.
Όνομα
μεγ.
μήκος=30
αριθμός
μεγ.
μήκος=40
alert
m
μήνυμα
0/1
0=Απεν.
1=Ενέρ.
Κείμενο
μεγ.
μήκος=70
alert
c
επιβεβαιώστε με
το «0»
0/1
0=Απεν.
1=Ενέρ.
alert
s
τύπος
σήματος
0/1/2
0=Υψηλός
1=Χαμ.
2=Σίγαση
Παράδειγμα:
Θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτάκτου ανάγκης.
43
Ελληνικά
*#alert#a#1#
Θέλετε το Jeff Jackson να αποθηκευτεί στο Λίστα αριθμ. στη θέση (1)
με αριθμό τηλεφώνου: 0700-393939.
*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#
Θέλετε το μήνυμα SMS να σταλεί όταν πατηθεί το πλήκτρο έκτακτης
ανάγκης. Παάδειγμα περιεχομένου στο μήνυμα κειμένου: Αυτό είναι
ένα μήνυμα εκτάκτου ανάγκης. Παρακαλώ προβείτε στις κατάλληλες
ενέργειες.
*#alert#m#1#Αυτό είναι ένα μήνυμα εκτάκτου ανάγκης. Παρακαλώ
προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.#
Θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιβεβαίωση με "0".
*#alert#c#1#
Θέλετε να ρυθμίσετε το Τύπος σήματος σε χαμηλό.
*#alert#s#1#
Συμβουλή:
Θυμηθείτε να σημειώσετε τις συντεταγμένες που στέλνετε. Με αυτόν
τον τρόπο μπορείτε να αποστείλλετε αλλαγές ευκολότερα σε αργότερο
χρόνο.
Ρύθμιση μνημών ενός πλήκτρου
Εντολή
P1
P2
memorykey
a
Όνομα
Πλήκτρο Α μεγ. μήκος =
30
αριθμός
μεγ. μήκος = 40
memorykey
b
Όνομα
Πλήκτρο Β μεγ. μήκος =
30
αριθμός
μεγ. μήκος = 40
memorykey
c
Όνομα
Πλήκτρο C μεγ. μήκος =
30
αριθμός
μεγ. μήκος = 40
Παράδειγμα:
44
P4
Ελληνικά
Θέλετε να ρυθμίσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Jeff Jackson
στο πλήκτρο μνήμης A στο Doro PhoneEasy 506.
®
Τη Martha Thomson στο πλήκτρο μνήμης B και τον Steve Lewis στο
πλήκτρο μνήμης C.
*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#
*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#
*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#
Προσθήκη εργασίας στο ημερολόγιο
Εντολή
P1
P2
P4
task
εεεεμμηη
Ημερομηνία
ωωλλ
Ώρα
σημείωση
περιγραφή
εργασίας. μεγ.
μήκος = 35
Παράδειγμα 1:
Θέλετε να στείλετε μια νέα εργασία ημερολογίου στο Doro PhoneEasy
506. Αφορά σε΄ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο την 1 Δεκεμβρίου,
2010 στις 10:30.
*#task#20101201#1030#ραντεβού με τον οδοντίατρο#
45
®
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου
Χαμηλή στάθμη
μπαταρίας
Εσφαλμένη
τοποθέτηση
μπαταρίας
Συνδέστε τον αντάπτορα ισχύος και φορτίστε
την μπαταρία για 3 ώρες.
Ελέγξτε την τοποθέτηση της μπαταρίας.
Αποτυχία φόρτισης της μπαταρίας
Βλάβη στην μπαταρία Ελέγξτε την μπαταρία και το φορτιστή.
ή στο φορτιστή
Η μπαταρία
Βελτιώστε τις συνθήκες φόρτισης.
φορτίστηκε σε
θερμοκρασίες μεταξύ
0 °C και 40 °C
Εσφαλμένη σύνδεση Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή.
του φορτιστή στο
τηλέφωνο ή στην
πρίζα
Μείωση του χρόνου αναμονής
Πολύ χαμηλή στάθμη
μπαταρίας
Πολύ μακριά από το
σταθμό βάσης, το
τηλέφωνο αναζητά
συνεχώς σήμα
Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία.
Η αναζήτηση δικτύου καταναλώνει την ισχύ
της μπαταρίας. Αναζητήστε ένα μέρος
με ισχυρότερο σήμα ή απενεργοποιήστε
προσωρινά το τηλέφωνο.
Αποτυχία ανάθεσης ή λήψης κλήσεων
Η φραγή κλήσεων
είναι ενεργοποιημένη
Απενεργοποιήστε τη φραγή κλήσεων. Αν αυτό
δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με
τον πάροχο της υπηρεσίας.
Μη αποδεκτός κωδικός PIN
Πολλαπλή εσφαλμένη Εισαγάγετε τον κωδικό PUK για να αλλάξετε
εισαγωγή κωδικού
τον κωδικό PIN ή επικοινωνήστε με τον
PIN
πάροχο της υπηρεσίας.
46
Ελληνικά
Σφάλμα κάρτας SIM
Κατεστραμμένη κάρτα Ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας SIM. Σε
SIM
περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
Εσφαλμένη
Ελέγξτε την εγκατάσταση της κάρτας SIM.
τοποθέτηση κάρτας
Αφαιρέστε την κάρτα και τοποθετήστε τη ξανά.
SIM
Βρώμικη ή υγρή κάρτα Σκουπίστε τη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας
SIM με ένα μαλακό πανί.
SIM
Αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο
Μη έγκυρη κάρτα SIM
Χωρίς κάλυψη της
υπηρεσίας GSM
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
Αδύναμο σήμα
Πολύ μακριά από το
σταθμό βάσης
Συμφόρηση δικτύου
Δοκιμάστε ξανά από άλλη θέση.
Δοκιμάστε να καλέσετε αργότερα.
Ηχώ ή θόρυβος
Τοπικό πρόβλημα
Κλείστε και καλέστε ξανά. Με αυτόν τον τρόπο
από κακό
μπορεί να συνδεθείτε σε άλλο αναμεταδότη
αναμεταδότη δικτύου. δικτύου.
Αποτυχία προσθήκης επαφής
Πλήρης μνήμη
τηλεφωνικού
καταλόγου
Διαγράψτε μερικές επαφές για να
ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη.
Αποτυχία ρύθμισης λειτουργίας
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
Η λειτουργία δεν
υποστηρίζεται ή από
το δίκτυο ή απαιτείται
εγγραφή.
47
Ελληνικά
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή και τα αξεσουάρ μπορεί να περιέχουν μικρά μέρη.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.
Ο σύνδεσμος δικτύου ρεύματος είναι η συσκευή αποσύνδεσης
ανάμεσα στο προϊόν και το δίκτυο ρεύματος. Η έξοδος της πρίζας
ρεύματος πρέπει να είναι κοντά στον εξοπλισμό και να υπάρχει εύκολη
πρόσβαση.
Υπηρεσίες δικτύου και κόστη
Η συσκευή σας είναι εγκεκριμένη για χρήση σε δίκτυα GSM 900/1800 MHz. Για τη
χρήση της συσκευής, απαιτείται εγγραφή από πάροχο υπηρεσιών.
Η χρήση υπηρεσιών δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε κόστος διακίνησης. Μερικά
χαρακτηριστικά του προγράμματος απαιτούν υποστήριξη δικτύου και ενδέχεται
να απαιτείται εγγραφή σε αυτά.
Περιβάλλον λειτουργίας
Ακολουθείτε τους κανόνες και τους νόμους που ισχύουν όπου και αν βρίσκεστε, και
να απενεργοποιείτε πάντα τη μονάδα όταν απαγορεύεται η χρήση της ή μπορεί
να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην
κανονική θέση χρήστη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με κατευθυντήριες οδηγίες για την ακτινοβολία,
όταν χρησιμοποιείται στην κανονική της θέση στο αυτί σας ή όταν βρίσκεται σε
απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm (εκ.) από το σώμα σας. Εάν η συσκευή μεταφέρεται
κοντά στο σώμα σας σε θήκη, θήκη ζώνης ή άλλη θήκη, αυτές δεν θα πρέπει
να περιέχουν καθόλου μέταλλο και το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται στην
απόσταση από το σώμα σας που ορίζεται παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι
παραπάνω οδηγίες απόστασης μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς.
Κάποια μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή μπορεί να ελκύσει μεταλλικά
αντικείμενα. Μην διατηρείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα κοντά στη
συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος διαγραφής των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες
σε αυτά.
Ιατρικές συσκευές
Η χρήση του εξοπλισμού που μεταδίδει ραδιοσήματα, π.χ. κινητά τηλέφωνα, μπορεί
να παρεμβληθεί με ιατρικές συσκευές που είναι ανεπαρκώς προστατευμένες.
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε
εάν η συσκευή διαθέτει επαρκή προστασία έναντι εξωτερικών ραδιοσημάτων
ή εάν έχετε απορίες. Εάν υπάρχουν ανακοινώσεις σε εγκαταστάσεις ιατρικής
φροντίδας που σας ζητούν να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όσο βρίσκεστε στο
χώρο, θα πρέπει να συμμορφώνεστε. Τα νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις
48
Ελληνικά
ιατρικής φροντίδας χρησιμοποιούν ορισμένες φορές εξοπλισμό που μπορεί να είναι
ευαίσθητος στα εξωτερικά ραδιοσήματα.
Βηματοδότες
Η Ένωση Κατασκευαστών Ιατρικών Συσκευών συνιστά να διατηρείτε μία ελάχιστη
απόσταση 15 cm (εκ.) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη
ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Τα άτομα με βηματοδότες:
•
•
•
Θα πρέπει να διατηρούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm
(εκ.) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο
Δεν πρέπει να μεταφέρουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
Πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά
από το βηματοδότη για να μειωθεί το ενδεχόμενο παρεμβολής.
Εάν υποψιάζεστε ότι προκαλούνται παρεμβολές, απενεργοποιήστε αμέσως το
τηλέφωνο.
Περιοχές με κίνδυνο έκρηξης
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Τηρείτε όλες τις σημάνσεις και τις οδηγίες. Κίνδυνος έκρηξης
υπάρχει σε μέρη στα οποία σας ζητούν συνήθως να σβήσετε τη μηχανή του
αυτοκινήτου σας. Σε τέτοια μέρη, οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή
πυρκαγιά, που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες, ή ακόμα και στο θάνατο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε βενζινάδικα, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος
περιλαμβάνει αντλίες βενζίνης και εγκαταστάσεις επισκευής αυτοκινήτων.
Τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση εξοπλισμού ραδιοκυμάτων
κοντά σε σημεία όπου πωλούνται ή είναι αποθηκευμένα καύσιμα, σε εργοστάσια
χημικών και μέρη όπου γίνονται εκρήξεις.
Οι περιοχές με κίνδυνο έκρηξης διαθέτουν συχνά - αλλά όχι πάντα - σαφή
επισήμανση. Αυτο ισχύει και κάτω από καταστρώματα σε πλοία, η μεταφορά ή
αποθήκευση χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα (όπως προπάνιο
ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά η σωματίδια, όπως κόκκοι,
σκόνη ή πούδρα μετάλλων.
Προστασία ακοής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΑΣΝ
Η υπερβολική έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να
προκαλέσει ακουστική βλάβη.
Η έκθεση σε δυνατούς ήχους κατά την οδήγηση ενδέχεται να
αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
Ακούτε τα ακουστικά σε μέτρια ένταση και μην κρατάτε τη
συσκευή κοντά στο αφτί σας, όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.
49
Ελληνικά
Επείγουσες κλήσεις
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ραδιοσήματα, το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας, το επίγειο δίκτυο και λειτουργίες που προγραμματίζει ο
χρήστης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η εγγύηση της σύνδεσης
υπό όλες τις συνθήκες. Επομένως, δεν θα πρέπει να στηρίζεστε ποτέ
αποκλειστικά και μόνο σε ένα κινητό τηλέφωνο για πολύ σημαντικές
κλήσεις, όπως οι περιπτώσεις ιατρικής έκτακτης ανάγκης.
Οχήματα
Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα σε
αυτοκινούμενα οχήματα (π.χ. ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου, φρένα ABS,
αυτόματη οδήγηση, συστήματα αερόσακων) που έχουν εγκατασταθεί εσφαλμένα
ή διαθέτουν ανεπαρκή προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον
αντιπρόσωπό του για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας ή
οποιοδήποτε πρόσθετο εξοπλισμό.
Μην διατηρείτε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υλικά, αέρια ή εκρηκτικά μαζί με τη συσκευή
ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που είναι εξοπλισμένα με αερόσακους: Να θυμάστε
ότι οι αερόσακοι γεμίζουν με αέρα με σημαντική δύναμη.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως σταθερό ή φορητό εξοπλισμό ραδιοκυμάτων
στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή όπου μπορεί να διογκωθεί.
Ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί εάν εγκατασταθεί λανθασμένα ο
εξοπλισμός κινητού τηλεφώνου και διογκωθεί με αέρα ο αερόσακος.
Απαγορεύεται η χρήση της μονάδας στη διάρκεια πτήσης. Απενεργοποιήστε
τη συσκευή πριν από την επιβίβασή σας σε αεροπλάνο. Η χρήση ασύρματων
συσκευών τηλεπικοινωνίας μέσα σε ένα αεροπλάνο μπορεί να περιλαμβάνει
κινδύνους για την ασφάλεια εν πτήσει και παρεμβολή με τις τηλεπικοινωνίες.
Επίσης, ενδέχεται να είναι παράνομη.
50
Ελληνικά
Φροντίδα και συντήρηση
Το τηλέφωνό σας είναι ένα τεχνικά προηγμένο προϊόν και θα πρέπει να το
χειρίζεστε με μεγάλη προσοχή. Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί σε περιπτώσεις μη
ενδεδειγμένης χρήσης της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία. Η βροχή/το χιόνι, η υγρασία και
τα πάσης φύσεως υγρά περιέχουν ουσίες που μπορούν να διαβρώσουν τα
ηλεκτρικά κυκλώματα της συσκευής. Εάν βραχεί η συσκευή, θα πρέπει να
αφαιρέσετε τη μπαταρία και να αφήσετε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς
πριν την τοποθετήσετε ξανά.
Μη χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε σκονισμένα, βρόμικα
περιβάλλοντα. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινούμενα μέρη της
συσκευής και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε ζεστά μέρη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί
να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να προκαλέσουν
βλάβη στις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα
πλαστικά τμήματα της συσκευής.
Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη όπου αναπτύσσονται χαμηλές
θερμοκρασίες. Όταν επαναφέρετε την συσκευή σε κανονική θερμοκρασία,
μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο εσωτερικό της, προκαλώντας βλάβη
στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από
αυτόν που υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις. Μην χτυπάτε και μην κουνάτε με
δύναμη τη συσκευή. Εάν χειρίζεστε τη συσκευή ασκώντας υπερβολική δύναμη,
ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές φθορές στα εσωτερικά κυκλώματα και
τους μηχανισμούς ακριβείας.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν για τη συσκευή, τις μπαταρίες, τον προσαρμογέα
τροφοδοσίας και άλλα αξεσουάρ της συσκευής. Εάν το τηλέφωνο δεν λειτουργεί
όπως πρέπει, μεταφέρετε την συσκευή για επιδιόρθωση στο κατάστημα όπου την
αγοράσατε. Μην ξεχάσετε την απόδειξη ή ένα αντίγραφο του τιμολογίου.
51
Ελληνικά
Εγγύηση
Το παρόν προϊόν διαθέτει εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Σε
περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια αυτής της περιόδου,
επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε την συσκευή. Απαιτείται η επίδειξη
απόδειξης για οποιαδήποτε υπηρεσία σέρβις ή υποστήριξης που ενδεχομένως
χρειαστεί κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης.
Η παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν λόγω ατυχήματος ή
παρόμοιου περιστατικού ή φθοράς, εισχώρησης υγρού, αμέλειας, μη ενδεδειγμένης
χρήσης, κακής συντήρησης ή άλλων περιστάσεων που προέκυψαν εκ μέρους του
χρήστη. Επιπλέον, η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν βλάβες που οφείλονται
σε καταιγίδα ή άλλα φαινόμενα που προκαλούν διακυμάνσεις της τάσης στο δίκτυο
τροφοδοσίας. Για προληπτικούς λόγους, σας προτείνουμε να αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα στη διάρκεια καταιγίδων.
Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμες και δεν παρέχεται καμία εγγύηση για αυτές.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιηθούν μη αυθεντικές μπαταρίες
DORO.
Προδιαγραφές
Δίκτυο:
GSM 900/1800 MHz
Διαστάσεις:
115 mm x 52,4 mm x 13,1 mm
Βάρος:
82 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
Μπαταρία:
3.7 Μπαταρία ιόντων λιθίου V / 800 mAh
™
Η ονομασία eZiType αποτελεί εμπορικό σήμα της Zi Corporation.
Η ονομασία vCard αποτελεί εμπορικό σήμα του Internet Mail Consortium.
Βοηθήματα ακοής
Αυτή η συσκευή λειτουργεί με τα περισσότερα εξαρτήματα ακουστικών βοηθημάτων
που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ωστόσο, δεν είναι εξασφαλισμένη η πλήρη
συμβατότητα με όλα τα εξαρτήματα.
Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης Ακτινοβολίας (SAR)
Η παρούσα συσκευή πληροί τις ισχύουσες διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας για την
έκθεση σε ραδιοκύματα. Doro PhoneEasy 506 υπολογίζεται σε 0,680 W/kg, όπως
μετρήθηκε σε ιστό με μάζα άνω των 10 g.
®
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το μέγιστο επιτρεπτό όριο ορίζεται
στα 2W/kg όπως μετρήθηκε σε ιστό με μάζα άνω των 10 g.
Δήλωση Συμμόρφωσης
®
Με την παρούσα, η Doro δηλώνει ότι το Doro PhoneEasy 506 συμμορφώνεται
πλήρως με τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλους συναφείς κανονισμούς που
52
Ελληνικά
αναφέρονται στις Οδηγίες 1999/5/ΕΚ (ΤΡΤΕ) και 2002/95/ΕΚ (Περιορισμός στη
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού). Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.doro.com/dofc
53
PhoneEasy 506 (1031)
LAST PAGE
Greek
Version 1.1
© 2012 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com
0700
REV 6702 — STR 20121015