close

Enter

Log in using OpenID

Days of BHAAAS in B&H / Dani BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012

embedDownload
Days of BHAAAS in B&H / Dani BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012.
Organizacioni odbor “Dana BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012.”
Koordinatori skupa:
Amer Ovčina, Ismet Gavrankapetanović, (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu); Đenita Pašić,
Ognjen Gajić, Migdat Hodžić, Nirvana Pištoljević, Emir Hodžić, Mirsad Hadžikadić, Almer Imamović
(BHAAAS)
Organizacioni odbor:
l Đenita Pašić (Društvene i humanističke nauke)
l Ognjen Gajić, Nirvana Pistoljevic (Medicinske nauke)
l Migdat Hodžić (Tehničke nauke)
l Emir Hodžić (Prirodne nauke)
l Almer Imamović (Umjetnost)
l Adnan Karaiković (Izvršni predstavnik BHAAAS u BiH)
PLENARNA SESIJA
„Smjernice za razvoj naučne i kulturne saradnje BiH i njene dijaspore”
koja će se održati u sklopu četvrte godišnje manifestacije „Dani BHAAAS“
Organizatori
Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa
Sektorom za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
Akademijom nauka i umjetnosti BiH i Univerzitetom u Sarajevu
Datum i mjesto održavanja
Srijeda,18.4.2012. godine od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama ANUBiH, Sarajevo
1
Program:
SRIJEDA, 18. APRIL 2012
10:00-10:25
Medicinska sekcija – Opšti medicinski simpozijum
Svečano otvorenje Preliminarne sesije i referati organizatora
Prof. dr. Mirsad Hadžikadić, University of North Carolina at Charlotte, BHAAAS
Dr. Đenita Pašić, Kahloon Pasic, PLLC, BHAAAS
Voditelji simpozija: Ognjen Gajić (BHAAAS), Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo, BiH)
Gospođa Ruzmira Tihić-Kadrić, Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
Mjesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Kongresna sala
Akademik Božidar Matić, ANUBiH
Jednodnevni opšti sastanak iz medicinskih i srodnih grana uključujući neoperativne i operativne
metode liječenja oboljenja i stanja
Prof. dr. Faruk Čaklovica, Univerzitet u Sarajevu
10:25-10:45
Iskustva članova BHAAS
Dr. Emir Festić, Mayo Clinic
Dr. Migdat Hodžić, Airspeak, Santa Clara University
Dr. Emir Hodžić, University of California at Davis
Gospodin Almer Imamović, AlmaNova Duo
10:45-11:00
Vladine organizacije
Dr. Edin Ramić, Kabinet člana Predsjedništva BiH gosp. Bakira Izetbegovića
Ambasadorica Miranda Sidran Kamišalić, Ministarstvo vanjskih poslova BiH Gospodin Esed Kadrić,
Vlada Brčko Distrikta BiH
Dužina predavanja: 20 minuta (15 minuta izlaganje + 5 minuta diskusija).
POLAZNICI: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima iz medicine, hirurgije,
psihijatrije i srodnih medicinskih grana, te studentima medicine, Fakulteta zdravstvenih studija,
medicinske i Visoke zdravstvene škole, fizioterapeutima, i srodnim medicinskim strukama.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
Program:
07:00-08:30 Registracija učesnika
08:00-08:30 Svečani dio programa –
Uvodna riječ: Prof. Dr Ismet Gavrankapetanović,
Prof.Dr. Rusmir Mesihović, ministar zdravstva FBiH
Prof. dr. Sabahudin Ekinović, Univerzitet u Zenici
Đenita Pašić, BHAAAS predsjednica
Prof. dr. Fuad Čatović, “Džemal Bijedić” Univerzitet u Mostaru
Doc.dr Lejla Jusić i grupa Alegro - Sevdalinka
11:00-11:35
Institucije visokog obrazovanja u BiH
Prof. dr. Enver Halilović, Univerzitet u Tuzli
Prof. dr. Ejup Ganić, Sarajevo School of Sceince and Technology
Bolnica budućnosti
Gospođa Emina Ćosić, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
8:30-8:50
Emir Festić (Jacksonville, USA): Pacijent uvijek na prvom mjestu
(Patient centered medicine)
Prof. dr. Enes Kujundžić, Pedagoška akademija Univerziteta u Zenici
8:50-9:10 Faris Gavrankapetanović (Sarajevo, BiH): Bolnica budućnosti –
Evropska perspektiva
11:35-11:40
Gospodin Amer Osmić, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Zdravstvo
9:10-9:30 Ognjen Gajić (Rochester, USA): Bolnica budućnosti – Američka perspektiva
Prof. dr. Faris Gavrankapetanović, KCUS
9:30-9:50 Gordan Srkalović (Lansing, USA): Budućnost kliničkog istrazivanja: Etički principi
11:40-12:00
9:50-10:10
Lilijana Oruč, Amina Kurtović (Sarajevo, BiH): Etičke dileme i prediktivno
genetičko testiranje
10:10-10:40
Pauza
Institucije istorije, kulture i umjetnosti
Doc. dr. Adnan Busuladžić, Zemaljski muzej
Dr. Ismet Ovčina, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Gospodin Edin Zubčević, Jazz Festival
Gospođa Snježana Vukoja, Umjetnička galerija BiH
12:00-12:05
Nevladine organizacije
Gospođa Merima Mulić, Academia Bosniens
12.05-12:10
Zaključci
Prof. dr. Mirsad Hadžikadić, University of North Carolina at Charlotte, BHAAAS
12:10-13:30
2
Transplantacija
10:40-11:00
Mithat Tabaković (Tuzla, BiH): 100 transplantacija u Tuzli - naša iskustva
11:00-11:20
Emir Hodzić (Tuzla, BiH): Transplantacija bubrega u visokosenzibiliziranih bolesnika
11:20-11:40
Zinaida Karasalihović (Tuzla, BiH): Uloga patologa u transplantaciji bubrega
11:40-12:40
Pauza za ručak
Ručak
3
SRIJEDA, 18. APRIL 2012
Interna medicina
12:40-13:00 Belma Pojskić (Zenica BiH): Sigurnost ordiniranja antikoagulantne terapije
u bosanskohercegovačkim uslovima
13.00-13.20 Ismet Suljević (Sarajevo, BiH): Prevencija venske tromboembolije u
bolničkih pacijenata
13:20-13:40 Emir Hodzić (USA): Savremeni principi molekularne diagnostike infektivnih oboljenja
13:20-13:40 Amra Macić Džanković (Sarajevo, BiH): Infektivni endokarditis
Klinička psihologija i psihijatrija
13:40-14:00
Nirvana Pištoljević (New York, USA): Bihejvjoralne nauke i medicina
(Behavioral Sciences and Medicine)
14:00-14:20
Muris Hodžić, (Basel, Switzerland): Tretman ovisnosti u Švicarskoj
(Addiction treatment in Switzerland)
14:20-14:40
Abdulah Kučukalić, Alma Džubur Kulenović (Sarajevo BIH): Ljekarska Greška:
Stigma u psihijatriji
14:40-15:10
Pauza
Urgentna medicina, masovne povrede i intenzivna njega
15:10-15:25
Andrej Strahovnik (Celje, Slovenija): Disaster Medicine Training and Education
in Slovenia
15:25-15:40
Simon Herman (Ljubljana, Slovenia): Analysis of two major incidents in Slovenija
15:40-15:55
Anže Militarov (Jesenice, Slovenija): Analysis of the train crash in Jesenice
15:55-16:10
Boris Hrečkovski (Slavonski Brod, Hrvatska): MRMI ESTES Postgraduate course
16:10-16:30 Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Mirko Stanetić (Banja Luka, BiH): Organizacija
moderne urgentne i intenzivne njege u Kliničkom Centru Banja Luka
16:30-16:50
Senka Mesihović-Dinarević (Sarajevo, BiH): Urgentna stanja u
pedijatrijskoj kardiologiji
16:50-17:10
Senail Sivro (Amsterdam, Holandija): Adult Trauma Life Support Guidelines
17:10- 17:20 Guillaume Thiery (France/Sarajevo, BiH): The challenges and opportunities in
development of emergency and critical care medicine in B&H and the region
17:20- 17:40 Enes Kanlić i Amr Abdelgawad (El Paso, USA): Efektivna edukacija u zbrinjavanju
povrijeđenih.
SRIJEDA, 18. APRIL 2012
Međunarodni simpozij iz dječije i adolescentne
psihijatrije i psihologije
Voditelj simpozija: Nirvana Pištoljević (New York, USA/BHAAAS)
Mjesto održavanja: Hotel Holiday In, Sala Hercegovina
Jednodnevni kurs iz dječije i adolescentne psihijatrije i psihologije i srodnih oblasti, sa akcentom na
savremena saznanja u navedenim oblastima i primjenjene metode u radu sa djecom/adolescentima
sa poremećajima u razvoju/ponašanju. Dvije glavne tematske oblasti su autizam (i pervezivni
razvojni poremećaji) i psihički poremećaji kod djece/adolescenata.
Dužina predavanja: 20 minuta (15 minuta izlaganje + 5 minuta diskusija).
POLAZNICI: Kurs je namijenjen diječijim psihijatrima, psiholozima, pedagozima, ljekarima
specijalistima i specijaliznatima psihijatrije, pedijatrije, neuropedijatrije, opšte medicine, porodične
medicine, interne medicine, kao i studentima medicine i Fakulteta zdravstvenih studija, socijalnim
radnicima, defektolozima-specijalnim edukatorima/rehabilitatorima, specijalnim pedagozima i
srodnim oblastima.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
8:30-8:40
Uvodna riječ: Nirvana Pištoljević (BHAAAS), Akademik Husref Tahirović (ANU BiH)
8:40- 9:00
Nirvana Pistoljević (New York, USA): Pervezivni razvojni poremećajii: Detekcija,
dijagnoza i intervencija danas u svijetu.
9:00-9:20
Alma Dizdarević, Ibrahimagić Amela, Delić Edina (Tuzla, BiH):
Sposobnosti osoba u autističnom spektrumu
9:20-9:40
Lejla Smajić-Hodžić, Ajsela Bučan-Varatanović (Sarajevo, BiH):
Psihološka procjena djece iz autističnog spektra – naša iskustva.
9:40-10:00
Emma Hawkins and Kate Grant (Surry, UK): Evidence-based Treatment for
Children with Autism; Intensive Behavioral Intervention and its Outcomes
10:00-10:20 Emma Hawkins, Edi Middlton, Jo Phillips (Surry, UK): Educational Scientific
Interventions for Children Diagnosed with Autism
10:20- 10:40 PAUZA ZA RUČAK
10:40- 11:00 Hajra Kadić (Zenica, BiH): Značaj multidisciplinarnog rada u ranoj intervenciji.
17:40- 18:00 Pauza
11:00- 11:20 Džana Semanić (Sarajevo, BiH): EDUS naučni pristup sistemu rane intervencije:
Replikacija USA uspjeha u BiH
Palijativna medicina i terapija bola
11:20- 11:40 Nirvana Pistoljević (New York, USA): Current Research on the Development of
anguage in Children with Developmental Delays
18:00 -18:15 Samir Husić (Tuzla, BiH): Palijativna medicina - principi i ciljevi
18:15 -18:30 Amira Karkin-Tais (Sarajevo, BiH): Liječenja boli kod karcinoma u BiH
18:30 -18:45 Sanja Marić (Foča, BiH): Hronifikacija akutne boli
18:45 -19:00 Samir Husić (Tuzla, BiH): Probijajuća bol u pacijenata sa koštanim metastazama
11:40- 12:00 Borka Vukajlović (Banja Luka, BiH): Funkcionalna dijagnostika kao osnova za
izradu funkcionalnog dinamičkog profila
12:00- 13:00 RUČAK
13:00-13:20
4
Amer Smajkić (Illionois, USA): Main diseases and treatment in Child and
Adolescent Psychiatry
5
SRIJEDA, 18. APRIL 2012
13:20- 13:40 Emira Švraka (Sarajevo, BiH): Intractable Epilepsy: The “Invisable Disability”.
13:40-14:00
Mira Spremo (Banja Luka, BiH): Prva psihotička epizoda i šta uraditi u školi.
14:00-14:20
Sanela Ćirić (Banja Luka, BiH): Identifikacija učenika sa poteškoćama u
učenju i ponašanju.
14:20-14:40
Stanislava Majušević (Sarajevo, BiH): Sistematska primjena naučnih taktika u
korekciji poremećaja u ponašanju kod djece sa posebnim potrebama.
14:40- 15:00 PAUZA
SRIJEDA, 18. APRIL 2012
Međunarodni simpozij iz dječije
reumatologije-Artritis u djece
Voditelji kursa: Diana Milojević (San Francisco, USA/BHAAAS) i Senka Mesihović-Dinarević
(Sarajevo, BiH)
Mjesto održavanja: Hotel Holiday In, Sala Bosna
Jednodnevni kurs iz pedijatrijske reumatologije sa akcentom na artritis u djece
Dužina predavanja: 20 minuta (15 minuta izlaganje + 5 minuta diskusija).
15:00-15:20 Nada Letić (Banja Luka, BiH): Perfekcionizam i psihosomatske reakcije kod
adolescenata.
POLAZNICI: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima opšte medicine, porodične
medicine, interne medicine i pedijatrije, kao i studentima medicine i Fakulteta zdravstvenihstudija, te
socijalnim radnicima.
15:20- 15:40 Višnja Šarić (Banja Luka, BiH): Hiperkinetički sindrom.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
15:40- 16:00 Vladana Tešić (Banja Luka, BiH): Iskorištavanje društvenog potencijala kao
razvojno/ekološki pristup.
KOTIZACIJA: besplatan pristup
16: 00-16:30Diskusija
Program:
9:00-9:10
Uvodna riječ: Senka Mesihović-Dinarević, (Sarajevo, BiH)
9:10-9:30
Senka Mesihović-Dinarević, (Sarajevo, BiH): Bazični koncept reumatskih bolesti.
9:30-9:50
Diana Milojević (San Francisco, USA): Diferencijalna dijagnoza artritisa u djece:
9:50-10:20
Diana Milojević (San Francisco, USA): Specifičnosti fizikalnog pregleda u
djece sa artritisom:
10:20-10:30Diskusija
10:30-10:40
PAUZA
10:40-11:00
Diana Milojević (San Francisco, USA): Juvenilni idiopatski artritis(JIA):
dijagnoza i klasifikacija:
11.00-11:20
Barbara Stanimirović (Banja Luka, BiH): Oligoartikularni oblik JIA.
11:20-11:40
Diana Štimljanin (Zenica, BiH): Poliartikularni oblik JIA
11:40-12:00
Adisa Čengić (Sarajevo, BiH): Sistemski oblik JIA (SJIA)
12:00-12:20 Aida Dizdarević (Sarajevo, BiH): Sindrom aktivacije makrofaga (MAS).
12:20-12:40
Adisa Čengić (Sarajevo, BiH): Kako razlikovati SJIA i MAS.
12:40-13:00 Diskusija
13:00-14:20 Pauza za ručak
14:20-14:40
Orhana Grahić-Mujčinović (Zenica, BiH): Artritis udružen sa entezitisom (ERA).
14:50-15:10
Diana Milojević (San Francisco, USA): Laboratorijske pretrage i snimanja u
djece sa artritisom.
15:10-15:30
Diana Milojević (San Francisco, USA): Terapija hroničnog artritisa u djece.
15:30-15:50 Diana Milojević (San Francisco, USA): Novi lijekovi u terapiji hroničnog
artritisa u djece:
15:50-16:00Diskusija
6
7
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
Međunarodni simpozijum iz onkologije
Voditelj simpozijuma: Gordan Srkaloviċ (Lansing, USA/BHAAAS)
Mjesto održavanja: Holiday Inn, Sala Una
Šta je novo u hematologiji i onkologiji
13:30-13:50 Suzanne Hayman (Rochester, USA): Autologous bone marrow transplant
13:50-14:10
Damir Sabitoviċ (Tuzla, BiH): Protočna citometrijska analiza progenitorskih ċelija
poslije transplantacije
14:10-14:30
Gordan Srkaloviċ (Lansing, USA): Potpourri in Hematology and Coagulation
14:30-14:50
Završna riječ i zatvaranje simpozijuma
Jednodnevni opšti sastanak posveċen modernim pristupima dijagnozi, liječenju i praċenju
karcinoma i bolesti krvi.
Dužina predavanja: 20 minuta (15 minuta izlaganje + 5 minuta diskusija).
POLAZNICI: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima iz medicine, hirurgije,
onkologije i srodnih medicinskih grana, te studentima medicine, Fakulteta zdravstvenih studija i
učenicima Srednjih medicinskih škola.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
Program:
Međunarodni simpozij iz
neurohirurgije i spinalne hirurgije
Voditelj Simpozijuma: Kenan Arnautović (Memphis, USA/BHAAAS), Eldin Karaiković (Chicago, USA/
BHAAAS) i Ibrahim Omerhodžić (Sarajevo, BiH/BHAAAS)
Mjesto održavanja: Hotel Holliday Inn, Sala Hercegovina
Kontroverze u liječenju karcinoma dojke
8:00 -8:20 Semir Vraniċ (Sarajevo, BiH): Uloga genetičkog testiranja u liječenju karcinoma dojke
8:20-8:40
Gordan Srkaloviċ (Lansing, USA): Incorporating genomic profiling into clinical
practice of breast cancer
8:40-9:00 Ermina Iljazoviċ (Tuzla, BiH): Karcinom dojke: Identifikacija i prognostička
važnost skrivenih metastaza
9:00-9:20 James Herman (Lansing, USA): Partial breast irradiation: Pros and Cons
9:20-9:40 Mirela Kalamujiċ (Sarajevo, BiH): Adjuvantna iradijacija dojke
9:40-10:00
Timur Ceriċ (Sarajevo, BiH): Adjuvantna hemoterapija u liječenju carcinoma dojke:
Uloga antraciklina
10:00-10:20 Ivanka Rakita (Banja Luka, BiH): Liječenje ER, PR i Her-2 negativnog kancera dojke
Jednodnevni simpozij iz neurohirurgije i spinalne hirurgije uključujući neoperativne i operativne
metode liječenja raznih neurohirurških, neuroloških oboljenja i stanja kičmenog stuba.
POLAZNICI: Simpozij je namjenjen ljekarim specijalistima i specijalizantima iz ortopedije,
neurohirurgije, traumatologije, endokrinologije, fizijatrije, opšte medicine, diplomiranim
medicinskim tehničarima, diplomiranim fizioterapeutima, diplomiranim inžinjerima radiološke
dijagnostike i srodnim medicinskim strukama.
Dužina predavanja: 15 minuta
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
08:00-08:10
Uvodna riječ: Kenan Arnautović i Ibrahim Omerhodžić
10:20-10:40 Pauza
Sesija I: Opšte teme
Multidisciplinarni pristup dijagnozi i
liječenju karcinoma debelog crijeva
8:10-8:25
Bruno Splavski (Osijek, Hrvatska): Nanotechnology and nanomedicine: impact
on neurosurgery of the future
8:25-8:40 Frederick Boop (Memphis, USA): Neurosurgery and neurosurgical leadership
of 21st Century
8:40-8:55 Branko Đurović, Vladimir Baščarević (Beograd, Srbija): Surgical treatment
of refractory epilepsy
8:55-9:10 Ibrahim Omerhodžić (Sarajevo, BiH): Epilepsy surgery in Bosnia:
Let’s start really with this
12.20-12.40 James Herman (Lansing, USA): IMRT in the treatment of the rectal cancer
9:10-9:25 Živko Gnjidić (Zagreb, Hrvatska): Akromegaly - algorhytm of diagnostics
and treatment
12:40-13:30 Pauza za ručak
9:25-9:40
Mirza Pojskić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, (Zenica, BiH): Prognostic value of
certain parameters for treatment outcomes of craniocerebral injuries
10:40-11:00
Amina Kozariċ (Sarajevo, BiH): Molekularna biologija i genetika carcinoma
debelog crijeva
11:00-11:20
Lidija Lincender (Sarajevo, BiH): Upotreba MRI u dijagnozi karcinoma rektuma
11:20-11:40
Emir Pinjo (Oslo, Norveška): Strategije u liječenju karcinoma rektuma
11:40-12:00
Emir Pinjo (Oslo, Norveška): Intersphincteric resection for low rectal cancer
12:00-12:20 Gordan Srkaloviċ (Lansing, USA): Neoadjuvant chemoradiation for rectal cancer:
A 5-year institutional experience at Sparrow Hospital
8
Moderatori: Bruno Splavski, Branko Đurović, Ibrahim Omerhodžić
9
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
9:40-9:55 Vesna Ivanišević (Banja Luka, BiH): Importance of intracranial pressure monitoring
in craniocerebral trauma- diffuse axonal lesions
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
15:00-15:15
Adisa Kuršumović (Deggendorf, Njemačka): Endoscopic decompression of the
ulnar nerve for cubittal syndrome
9:55-10:15 Diskusija
15:15-15:30
Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Mirza Pojskić (Zenica, BiH): Morphometric changes
of lumbar i.v. spaces after one or two level discectomies
Sesija II: Vaskularna neurohirurgija
15:30-15:45
Edin Hajdarpašić, Ibrahim Omerhodžić, Hassan Al Qoud, Salko Zahirović,
Almir Džurlić, Adi Ahmetspahić , Sarajevo, (BiH): ACDF new implants in market
and operative technique update
15:45-16:00
Goran Lakičević (Mostar, BiH): A comparative outcome analysis of different
urgical techniques in the management of the lumbar disk herniation
16:00-16:15
Adisa Kuršumović (Deggendorf, Njemačka): Two years experience with
implantate “Barricaid” for prevention of disk re-herniation
16:15-16:30
Zlatko Ercegović (Tuzla, BiH): Surgical treatment for lumbar disc herniation.
Discectomy vs Seqestrectomy: Two Years Experience and Results
16:30-16:45
Vesna Ivanišević (Banja Luka, BiH): Microdiscectomies
11:15-11:35Diskusija
16:45-17:00
Ibrahim Omerhodžić (Sarajevo, BiH): Initial VP shunt in congenital
myelomeningocele in newborns: pros and cons
11:35-12:30
17:00-17:15Dikusija
Moderatori:
Eldin Burazerović, Mirsad Hodžić, Daniel Hoit
10:15-10:30
Daniel Hoit (Memphis, USA): Endovascular treatment of aneurysms and
AVMs - tricks of the trade
10:30-10:45
Adam Oliver (Memphis, USA): Endovascular treatment for acute paraplegia after
epidural steroid injection in patient with spinal AVM
10:45-11:00 Eldin Burazerović (Sarajevo, BiH): Temporary arterial clipping in acute aneurysm
surgery: Risk and benefits
11:00- 11:15 Mirsad Hodžić (Tuzla, BiH): A 10-year experience in the treatment of spontaneous
subarachnoid hemorrhage
PAUZA ZA RUČAK
Sesija III: Tumori
Moderatori:
Vesna Ivanišević, Rasim Skomorac, Kenan Antunović
12:00-12:15
Zulejha Merhemić (Sarajevo, BiH): Brain tumors: new diagnostic
protocol - perfusion, diffusion and spectroscopy
12:15-12:30
Vesna Ivanišević (Banja Luka, BiH): Treatment algorhytms for deep seated low
grade gliomas
12:30-12:45
Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Mirza Pojskić (Zenica, BiH): Treatment of acoustic
neurinomas in KB Zenica
12:45-13:00
Kenan Arnautović (Memphis,USA): Microsurgical treatment of posterior cranial
fossa tumors - lessons learned
13:00-13:15
Vaso Antunović, Vladimir Jovanović (Beograd, Srbija): Results of surgical
treatment of large vestibular Schwannomas
13:15-13:30
Mirsad Hodžić (Tuzla, BiH): Frame-based stereotactic localization of brain lesion
for excision
17:15
Specialna Sesija:
Prezentacija knjige sa potpisivanjem od strane autora:
Doc. dr. Mirza Bišćević i saradnici
MODERNE TEHNIKE LIJEČENJA OSTEOPOROTSKIH PRIJELOMA
KIČME - VERTEBROPLASTIKA I KIFOPLASTIKA
Voditelji: Kenan Arnautović, Adisa Kuršumović, Bruno Splavski
13:30-13:45 Avdulah Hasanagić (Sarajevo, BiH): Pediatric brain tumors treated at the
Department of Neurosurgery, UCC Sarajevo 2007-2011- A review
13:45-14:00Diskusija
Sesija IV: Spinalni i periferalni nervi
Moderatori:
Adisa Kuršumović, Miroslav Samardžić, Krešimir Rotim
14:00-14:15
Miroslav Samardžić, Lukas Rasulić (Beograd, Srbija): Surgical treatment of
traction injuries of the brachial plexus
14:15- 14:30 Krešimir Rotim (Zagreb, Hrvatska): Minimally invasive surgery of LS spine
14:30-14:45
Mirza Biščević (Sarajevo, BiH): Osteotomies of the spinal column for
nonflexible deformities
14:45-15: 00 Simon Herman (Ljubljana, Slovenija): Spine surgery in Slovenia
10
11
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
BH-ICU: IV međunarodni simpozijum iz intenzivne
medicine- Savremeni pristup problemima u intenzivnoj medicini
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
Fluidi, elektroliti I nefrologija
14:00-14:30
Kenana Aganović (Sarajevo, BiH): Acute kidney injury in the ICU
14:30-15:00 Xavier Monnet, (Paris, France): Physiologic approach to fluid management
Voditelji simpozija: Emir Festić (Jacksonville, USA), Guillaume Thiery (Paris, France/Sarajevo, BiH),
Kenana Aganović (Sarajevo, BiH), Ognjen Gajić (Rochester, USA)
15:30-15:45PAUZA
Mjesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Kongresna sala
Dvodnevni kurs intenzivne njege i terapije sa akcentom na savremena saznanja o intenzivnoj njezi
medicinskih i hirurških urgentnih stanja.
Dužina predavanja: 30 minuta (20 min. predavanja + 10 min. diskusija)
POLAZNICI: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima intenzivne njege,
anesteziologije i hurugije koji su uključeni u tretman ovih pacijenata, kao i studentima Medicinskog
fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.
Kardiovaskularna intenzivna terapija
15:00-15:30
Srđan Stevanović (Kamenica, Serbia): In-hospital cardiopulmonary resuscitation
15:45-16:15
Philippe Housmans (Rochester, USA): Cardiovascular support in the ICU
16:15-16:45
Gorazd Voga (Celje, Slovenia): Atrial fibrillation in the ICU
16:45-17:15
Joseph Blackshear (Jacksonville,USA): Stress cardiomyopathy
BROJ POLAZNIKA: Neograničen
KOTIZACIJA: 50 KM ili 25 eura
PROGRAM: Dan 1
07:00-08:00
Registracija učesnika
08:00-08:05 Uvodna riječ: Emir Festić, Guillaume Thiery, Kenan Aganović, Ognjen Gajić
3. SESTRINSKI SIMPOZIJ IZ INTENZIVNE MEDICINE U BIH
Zajednička plenarna sjednica (Ljekari i medicinske sestre)
Organizator: BHAAAS, Francuskobosanska asocijacija intenzivne medicine Udruženje medicinskih
sestara tehničara intenzivnih njega BIH
08:05-08:30 Guillaume Thiery (Paris, France/Sarajevo, BiH): Global ICU initiative
08:30-08:50
Jasna Bajraktarević (Sarajevo, BiH): Team Communication:
Road to professional satisfaction
08:50-09:10
Elmina Bešović (Sarajevo, BiH): How to relax after a stressful workday in the ICU
09:10-09:30
Caroline Garapon (Paris, France): Practical procedures in the placement of central
venous and urinary catheters (including video)
REaspiratona intenzivna tERerapija
09:30-10:00
Peđa Kovačević (Banja Luka, BiH): Noninvasive ventilation
10:00-10:30
Mehmed Haznadar (Mostar, BiH): Airway management in the ICU
10:30-11:00
Ognjen Gajić (Rochester, USA): ARDS
11:00-11:30 Emir Festić (Jacksonville, USA): The role of lung ultrasound in acute respiratory failure
11:30-11:45PAUZA
SEpsa, infekcija i inflamacija
11:45-12:15
Philippe Bauer (Rochester, USA): Contemporary management of severe sepsis
12:15-12:45
Salvador Alvarez (Jacksonville, USA): Infection control in the ICU
12:45-13:15
Kenneth Calamia (Jacksonville, USA): Rheumatologic emergencies in the ICU
13:15-14:00
PAUZA ZA RUČAK
12
Voditelji Simpozija: Amer Ovčina i Suvada Švrakić (Sarajevo, BiH)
Mjesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Sala Bosna
Jednodnevni sestrinski simpozij obuhvatit ce savremene tokove u procesu zdravstvene njege, te
vjestine upravljanja i organizacije jedinica intenzivnog liječenja. Poseban akcenat bit ce posvecen
multidisciplinarnosti i timskom radu u JIL.
Dužina predavanja:Uvodna predavanja: 30 min.
Stručni radovi: 15 minuta (10 minuta predavanja + 5 minuta diskusija)
POLAZNICI: Sestrinski simpozij primarno je, ali ne isključivo, namijenjen medicinskim sestrama i
tehničarima, zdravstvenim radnicima svih profila (inženjerima radiologije, laboratorije i sanitarne
tehnologije, fizioterapeutima), farmaceutskim tehničarima, kao i studentima Fakulteta zdravstvenih
studija i učenicima škola zdravstvenih usmjerenja.
BROJ POLAZNIKA: Neograničen
KOTIZACIJA: 30 KM ili 15 eura
PROGRAM:
07:00-08:00
Registracija učesnika
08:00-08:05Uvodna riječ: Emir Festić, Guillaume Thiery, Kenan Aganović, Ognjen Gajić
Zajednička plenarna sjednica (Ljekari i medicinske sestre)
08:05-08:30 Guillaume Thiery (Paris, France/Sarajevo, BiH): Global ICU initiative
08:30-08:50
Jasna Bajraktarević (Sarajevo, BiH): Team Communication:
Road to professional satisfaction
08:50-09:10
Elmina Bešović (Sarajevo, BiH): How to relax after a stressful workday in the ICU
13
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
09:10-09:30
Caroline Garapon (Paris, France): Practical procedures in the placement of central
venous and urinary catheters (including video)
16:45-17:00
Moderatori:
Selma Sinanović, Elma Kapetanović, Vladan Simić
17:00-17:15 Mirsada Čustović (KCUS, BiH): Zdravstvena njega pacijenata sa neurohirurškim
komplikacijama.
10:20-10:40
Gordana Dragošev, (UINARS, Srbija): Profesionalna, pravna i etička odgovornost
medicinske sestre u intenzivnoj negi
17:15-17:30
10:40-11:00
Mirza Oruč (Zenica, BiH): Evopske inicijative za rad sestara u JIL
11:00-11:30
Amer Ovčina, Suvada Švrakić, Elvedin Dervišević (KCUS, BiH): Kontrola kvaliteta
u JIL sa osvrtom na kontrolu sestrinskih procedura i protokola
17:45-18:00 Jasmina Hadžić (KCUS, BiH): Praktična iskustva u prevenciji i liječenju
dekubitusa u JIL
Jasna Gavrankapetanović (Sarajevo, BiH): Zdravstvena njega pacijenata sa
izoliranom MRSA
Aida Kapo, Edina Đulić (KCUS, BiH): Tretman pacijenata sa teškim opekotinama u JIL.
17:30-17:45 Ifeta Ćesir Škoro (Mostar, BiH): Primjena krvi i krvnih derivata u JIL.
18:00-18:30 Radni sastanak Udruženja medicinskih sestara –tehničara intenzivnih njega BiH.
11:30-11:45PAUZA
Moderatori:
Samela Ferhatbegović-Berbić, Đulić Edina, Refika Alić
11:45-12:00 Marina Zaharieva (Skopje, Makedonija): Pristup kardiohiruškom bolesniku u JIL
12:00-12:15Zakira Abu Qweidwr, (Bihać, BiH): Proces zdravstvene postoperativne njege,
rotokoli rada
TehniČka Sekcija- Simpozij: Kompleksni Sistemi
12:15-12:40
Maja Lukenda (Mostar, BiH): Zbrinjavanje urgentnih stanja u Centru urgentne
medicine Sveučilišne Bolnice Mostar
Voditelj simpozija: Migdat Hodžić (San Jose, USA/BHAAAS)
12:40-12:55
Dragoljub Pavlović (Sombor, Srbija): Pristupi u zdravstvenoj njezi psihijatrijskog
bolesnika u JIL
Mjesto održavanja: Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
12:55-13:10
Goran Svilenković (Ljubljana, Slovenija): Načini mehaničke ventilacije.
Organizacioni Odbor: Ejup Ganić (Sarajevo, BiH), Mirsad Hadžikadić (Charlotte, USA)
Jednodnevni simpozij o elementima kompleksnih sistema sa primjenama u ekologiji, ekonomiji,
političkim naukama, inžinjerstvu, tehnologiji i vojnim naukama.
13:10-14:00 PAUZA ZA Ručak
Dužina predavanja: 1h
Moderatori:
Jasminka Tabaković, Hanka Terzić, Sanija Kahrić
POLAZNICI: Simpozij je namjenjen profesorima i studentima prirodnih, društvenih i humanističkih
nauka koji se bave nelinearnim pojavama.
14:00-14:15
Vesna Bratić (KBC Zagreb, Hrvatska): Komplikacije u izvođenju dijagnostičko
terapijskih procedura u JIL
14.15-14:30
Adnan Šehić (KCU Sarajevo, BiH): Radiološke digitalne tehnologije od značaja za
pacijente u JIL
14.30-14:45 Marina Ahmetbegović, (Tuzla, BiH): Prednosti i komplikacije invazivnog
monitoringa
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
09:00-09:14
Uvodna riječ:
09:00-09:07
Migdat Hodžić
09:07-09:14
Ejup Ganić
09:15-10:15
Migdat Hodžić (San Jose, USA): Large scale and complex dynamic systems
ecomposition, estimation and control
10:15-11:15
Mirsad Hadžikadić (Charlotte, USA): Introduction to Complex Systems Science
11:15-12:15
Aaron Bramson (Ann Arbor, USA): Introduction to Network Theory
15:30-15:45 pauza
12:15-13:15
PAUZA ZA RUČAK
Moderatori: Azra Novalija, Emina Selimović, Jasna Gavrankapetanović
13:15-14:15
Zlatko Sijerčić (Florida, USA): Methods and Infrastructure for Automatic
Financial Instruments Trading
14:15-15:15
Migdat Hodžić (San Jose, USA): Dynamic Models of Predator- Prey
Complex Dynamic Systems
15:15-16:15
Mirsad Hadžikadić (Charlotte, USA): Complex Systems Applications in
Socia Sciences
16:15-17:15
Aaron Bramson (Ann Arbor, USA): Modeling and Simulation Basics
14:45-15:00
Ramiza Mahmutović (KCUS, BiH): Pristupi u zdravstvenoj njezi pacijentica na
intenzivnoj terapiji Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS.
15:00-15:15 Simić Zelka, Zinaida Gazibegović, Jurić Andrijana (UKC Tuzla, BiH):
Uloga respiratorne sestre /tehničara u pripremi i održavanju perkutane traheotomije
15:15-15:30
15:45-16:00
Šemsa Rahmanović (KCUS, BiH): Proces zdravstvene njege kod djece sa
kongenitalnim malformacijama usne i nepca.
Fadila Kožljak (KCUS, BiH): Primjena specifičnih lijekova i ljekovitih supstanci
u JIL- protokoli rada
16:00-16:15 Emina Begović (KCUS, BiH): Prednosti enteralne prehrane bolesnika u JIL
16:15-16:30
Sanela Bajić (KBC Banja Luka, BiH): Prevencija VAP u JIL
16:30-16:45
Azra Čamdžić, Amela Babović, Suvada Švrakić (KCUS, BiH):
Clostriduim dificcile u JIL- protokoli rada
14
15
ČETVRTAK, 19. APRIL 2012
MeđunarodnI simpozij-Pravna sekcija
PETAK, 20. april 2012
Voditelji simpozija: Almir Maljević (Sarajevo, BiH) i Đenita Pašić (Louisville,USA).
BH-ICU: IV Internacionalni simpozij iz intenzivne
medicine - Savremeni pristup problemima u intenzivnoj medicini
Mjesto održavanja: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Zmaja od Bosne 8
(Kampus Univerziteta Sarajevo) Amfiteatar postdiplomskog studija, sala br. 9, prizemlje
Jednodnevni simpozij iz pravnih nauka sa fokusom na komparativno krivicno pravo.
Dužina predavanja: 30 minuta (20 min predavanje + 10 minuta diskusija)
POLAZNICI: Kurs je namijenjen studentima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije (Univerzitet Sarajevo), te svih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, kao i drugim
zainteresovanim praktičarima koji rade u službama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
9:00-9:15
Uvodna riječ: Ramo Masleša, (FKKSS, Sarajevo, BiH), Đenita Pašić (BHAAAS, KY, USA)
Voditelji simpozija: Emir Festić (Jacksonville, USA), Guillaume Thiery (Paris, France/Sarajevo, BiH),
Kenana Aganović (Sarajevo, BiH), Ognjen Gajić (Rochester, USA)
Dvodnevni kurs intenzivne njege i terapije sa akcentom na savremena saznanja o intenzivnoj njezi
medicinskih i hirurskih urgentnih stanja.
Mjesto održavanja: Holiday Inn, Kongresna sala
Dužina predavanja: 30 minuta (20 min. predavanja + 10 min. diskusija)
POLAZNICI: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima intenzivne njege,
anesteziologije i hurugije koji su uključeni u tretman ovih pacijenata, kao i studentima Medicinskog
fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.
BROJ POLAZNIKA: Neograničen
KOTIZACIJA: 50KM ili 25 eura
Istraživanje i dokazivanje korupcije i prevara: iskustva BiH i USA
PROGRAM: Dan 2
9:15-9:45 Đenita Pašić, (Kentucky, USA) – Foreign Corrupt Practices Act
9:45-10:15
Datzer Darko (Sarajevo, BiH) – Otkrivanje i dokazivanje podmićivanja
Neurološka intenzivna njega
10:15-10:45
Weiner Phillip (Sarajevo, BiH / Boston, USA) – Praksa iskustva Suda BiH
09:00-09:30 Jeffrey Garland (Jacksonville, USA): Medical complications of neurovascular
emergencies
10:45-11:15PAUZA
Krivično pravosuđe BiH i USA – sličnosti i razlike
11:15-11:45
Carrie Leonetti (Oregon, USA) – American Conspiracy Law
11:45-12:15
Almir Maljević (Sarajevo, BIH) – Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
12:15-12:45
Drew Engel (Sarajevo, BiH / USA) - The Bosnian Experience: Investigating and
Prosecuting Cases in the Court of BiH.
09:30-10:00
Jadranka Vidović (Banja Luka, BiH): Sedation and paralysis during
mechanical ventilation
10:00-10:30
Amer Iglica (Sarajevo, BiH): Hypothermia after cardiac arrest
10:30-10:45
PAUZA
Posebne populacije u JIT
10:45-11:15
Svjetlana Lozo (New York, USA): Obstetric complications in the ICU
11:15-11:45
Juraj Sprung (Rochester, USA): Morbidly obese patients: challenges in airway
management and mechanical ventilation
Terorizam, kibernetički kriminalitet i ljudska prava
11:45-12:15
Bojan Jovanović (Beograd, Srbija): Intensive care of patients with trauma
13:45-14:15
Zarije Seizović (Sarajevo, BiH) –Međunarodno-pravni aspekt zaštite ljudskih
prava u borbi protiv terorizma
12:15-13:00
PAUZA ZA RUČAK
14:15-14:45
Lada Sadiković (Sarajevo, BiH) – Parlamentarna kontrola nad
sigurnosno-obavještajnim sektorom i zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini
14:45-15:15
Jim Treacy (USA) – The BiH Joint Terrorism Task Force Model
ICU -RAZNO
12:45-13:45
Pauza za ručak
15:15-15:45 Damir Koldžo (Sarajevo, BiH) – Kibernetički kriminal i dječija pornografija
15:45-16:00 Đenita Pašić, (Kentucky, USA) :Zaključci i planovi za buduću saradnju
16
13:00-13:30
Dušanka Obradović (Novi Sad, Srbija): Venous thromboembolism in the ICU
13:30-14:00
Margaret Johnson (Jacksonville, USA): Long-term outcomes after critical illness
14:00-14:30
Vladimir Gašparović (Zagreb, Hrvatska): Acute liver failure
14:30-15:00
Alma Petrušić (Zenica, BiH): Pretransfusion testing and use of blood and blood
products in emergent situations
15:00-15:30
Augustine Lee (Jacksonville, USA): ICU radiography pearls
17
PETAK, 20. APRIL 2012
PETAK, 20. APRIL 2012
Medicinska sekcija – Simpozij iz patologije
Kliničko-patološka diskusija
Voditelj simpozija: Ermina Iljazović (Tuzla, BiH)
13:30-13:50 Edina Lazović (Sarajevo, BiH): Case report: Značaj Her2 ekspresije kod
karcinoma želudca.
Mjesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Sala Hercegovina
Jednodnevni opšti sastanak iz medicinskih i srodnih grana uključujući neoperativne i operativne
metode liječenja oboljenja i stanja
13:50-14:10
Ajna Hukić (Sarajevo, BiH): Case report: Cox2 i Mvd kod adenokarcinoma želudca
14:10-14:40
Završna diskusija i zatvaranje
Dužina predavanja: 20 minuta (15 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Polaznici: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima iz patologije, hirurgije,
interne, molekularne medicine i srodnih medicinskih grana, te studentima medicine i Fakulteta
zdravstvenih studija.
Broj polaznika: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
Karcinom debelog crijeva: od morfologije do terapije
8:00-8:20
Ermina Iljazović (Tuzla, BiH): Etiopatogeneza raka debelog crijeva.
8:20:8-40 Nenad Vanis (Sarajevo BiH): Primarna i sekundarna prevencija kolorektalnog
karcinoma.
Simpozijum: Jedno zdravlje, jedna medicina
Voditelji Simpozijuma: Emir Hodžić (Davis, USA/BHAAAS), Predrag Vuksanović (Sarajevo, BiH)
Mjesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Sala Bosna
Jednodnevni opšti sastanak vezan za One Health, One Medicine (jedno zdravlje, jedna medicina)
incijativu
Dužina predavanja: 20 minuta (15 min. predavanje + 5 min. diskusija)
POLAZNICI: Kurs je namijenjen ljekarima, veterinarima, diplomiranim inžinjerima laboratorijsko
medicinske dijagnostike, poljoprivrednim stručnjacima, naučnim radnicima, specijalistima iz
mikrobiologije, epidemiologije, infektivnih bolesti, molekularne dijagnostike, te nutricionistima,
antropolozima, entomologistima, socijalnim radnicima, meteroolozima, hidrolozima i srodnim
disciplinama, te studentima medicine, Fakulteta zdravstvenih studija, veterine, poljoprivrede i
prirodno-matematičke struke.
8:40 - 9:00
Srdjan Gornjaković (Sarajevo, BiH): Endoskoska dijagnoza i tretman
kolorektalnog karcinoma.
9:00 - 9:20 Amir Spahić (Travnik, BiH):Patohistološki izvještaj: problemi u stadiranju raka
debelog crijeva.
9:20 - 9:40 Nada Pavlović- Ćalić (Tuzla, BiH): Molekularna biologija kolorektalnog karcinoma:
Molekularni mehanizmi kolorektalne karcinogeneze.
KOTIZACIJA: besplatan pristup
9:40-10:00
Amina Kurtović-Kozarić (Sarajevo, BiH): Genetski markeri i prognoza
Program:
10:00-10:20 Maja Banjin – Čardžić (Sarajevo, BiH): Adjuvantna terapija kolorektalnog karcinoma.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
8:30-8:50
Emir Hodžić (Davis, USA): Jedan svijet, jedna medicina, jedan svijet
8:50-9:10
Ognjen Gajić (Rochester, USA): Translatorno istraživanje u zdravstvu
10:20 - 10:40 PAUZA
9:10-9:30
Mirsad Hadžikadić (Charlott, USA): Primjena teorije kompleksnosti u zdravstvu
Rijeđi tumori debelog crijeva
9:30-9:50
Emir Hodžić (Davis, USA): Tolerantnost persistentnih bakterija prema antibioticima;
dormantnost i infektivnost (Lajmska bolest)
10:40-11:00
Zora Vukobrat -Bijedić (Sarajevo, BiH): GIST- gastrointestinalni stromalni tumori
klinička prezentacija.
9:50-10:10
Dušica Babović (USA): Genetski kod potpuno razbijen, ali još uvijek trebamo
kristalnu kuglu
11:00-11:20
Nermin Salkić (Tuzla, BiH): GIST - gastrointestinalni stromalni tumori: značaj
endoskopskog ultrazvuka u dijagnostici.
10:10-10:35
Pauza
10:35-10:55
Alma Sendic (Wien, Austria): Aspekti metoda molekularne biologije koristenih
u svrhu analiziranja hrane
10:55-11:15
Teufik Goletić (Sarajevo, BiH): RT-PCR tehnologija u veterinarskoj virusologiji i
kontroli bolesti
11:15-11:35
Gordan Srkalović (Lansing, USA): Maligna oboljenja uzrokavana virusima
11:35-11:55
Emir Hodžić (Davis, USA): Novi pristup simultane detekcije najčešćih patogenih
uzrocnika u hrani
11:55-12:15
Sead Hadžiabdić (Sarajevo, BiH): Campylobacter jejuni u brojlerskim jatima u BiH:
prevalenca i genetski diverzitet
11:20-11:40 Aleksandra Đuran (Sarajevo, BiH): GIST - gastrointestinalni stromalni tumori:
dijagnoza i patohistološki izvještaj.
11:40-12:00 Ervin Alibegović (Tuzla, BiH): Limfomi probavne cijevi: klinička prezentacija i
karateristike.
12:00-12:20 Nurija Bilalović (Sarajevo, BiH): Limfomi probavne cijevi: od morfologije do
molekularne biologije.
12:20-13:30 Pauza za ručak
18
19
PETAK, 20. APRIL 2012
12:15-13:30
Pauza za ručak
Vinogradarstvo
13:30-14:00
Predrag Vuksanović (Sarajevo, BiH): Stanje vinogradarsko-vinarske grane u BiH,
mjere za poboljšanje i perspektiva
14:00-14:20
Dragutin Mijatović (Banja Luka, BiH) i Rade Tarailo (Niš, SR): Introdukcija sorti i podloga vinove loze za gajenje u potencijalnom vinogradarskom rejonu Sjeverne Bosne
14:20-14:40
Milenko Blesić (Sarajevo, BiH): Novi enološki postupci u proizvodnji vina žilavke
i blatine kao sredstva za njihovo poboljšanje
14:40-15:00
Pauza
15:00-15:20
Vesna Maras (Podgorica, CG): Značaj rada na klonskoj selekciji autohtonih
sorti vinove loze
15:20-15:40
Dragutin Mijatović (Banja Luka, BiH) i Rade Tarailo (Niš, SR):
Novi genotipovi vinove loze stvoreni hibridizacijom u Hercegovini
15:40-16:00
Emir Hodžić (Davis, USA): Leafrool i vitivirusne bolesti vinove loze:
Stalni i rastući problem u vinogradarstvu
PETAK, 20. APRIL 2012
08:45-08:59
Emir Arnautalić, Ortopedska Klinika, UKC (Tuzla, BiH):
Rigidni anterogradni čavlovi.
09:00-09:14
Ismet Suljević, Klinika za Anesteziologiju, UKC (Sarajevo, BiH):
Perioperativni tretman pacijenata, anesteziološki pristup.
09:25 - 10:50 KOLJENO I RAME
Moderatori:
Đorđe Janjić i Senail Sivro
09:25-09:39
Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Ligamenti koljena, “semi T-gracillis”, 2007 – 2011.
09:40-09:54
Ćutuk Adnan, Ortopedska Klinika (St. Louis, USA):
Meniskus i prednji ukrsteni ligament koljena.
09:55-10:09
Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Parcijalna unikondilarna proteza koljena.
10:10-10:24
Slavko Manojlović, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr. Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Totalna aloplastika koljena, dileme i stavovi.
10:25-10:34
Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH):Artroskopija ramena, rana iskustva.
10:35-10:49
Sivro Senail, Flevo Bolnica, (Almere, Holandija):
“Helix wire” za prelome proksimalnog humerusa.
11:00 – 12:30 KOMPLIKACIJE
Moderatori:Šukrija Đozić i Sahmir Šadić
III Simpozijum ortopedsko
traumatološke sekcije : “LIČNA ISKUSTVA”
11:00-11:14
Voditelji simpozija: Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo, BiH), Enes Kanlić (El Paso, USA)
11:15-11:29 Gajić A, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav
Zotović“ (Banja Luka, BiH): Uloga hiperbarične oksigenacije u liječenju povreda.
Organizacioni odbor: Šukrija Đozić (Sarajevo), Hajrudin Kačar (Tuzla), Slavko Manojlović (Banja
Luka), Nedžad Šabić (Zenica)
Janjić Z, Nikolić J, Gluhović A, Harhai V, Marinković M, Urgentni Centar i Klinike
za Plastiku, Ortopediju i Traumatologiju, UKC (Novi Sad, Srbija):
Nekrotizirajući fasciitis.
11:30-11:44
Ismet Gavrankapetanović, Ortopedska Klinika, UKC (Sarajevo, BiH):
Komplikacije preloma proksimalne tibije.
11:45-11:59
Šabić N, Kapidžić T, Šabić E, Hodžic F, Kantonalna Bolnica, (Zenica, BiH):
Liječenje komplikacija sa univerzalnim fiksatorom FixAS, 25-togodišnje isksutvo.
12:00-12:14
Šadic S, Čustovic S, Tinjić M, Jašarević M. Kešetović A. Hrnjić M, Ortopedska
Klinika, UKC (Tuzla, BiH): Pseudoartroze dijafize femura.
KOTIZACIJA: besplatan pristup
12:15-12:30
Manojlović S, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Prelom stema endoproteze kod
nesrasle subtrohanterične osteotomije.
Program:
12:30-13:30
PAUZA ZA RUČAK
Mjesto održavanja: Klinički Centar, “Sala Ortopedske Klinike”, Koševo
Jednodnevni kurs iz ortopedske hirurgije uključujući i neoperativne metode liječenja oboljenja I
stanja lokomotornog aparata (izuzev kičmenog stuba)….
Polaznici: Kurs je namjenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima iz ortopedije, traumatologije,
fizijatrije, opšte medicine, hirurgije, anesteziologije, diplomiranim fizioterapeutima I srodnim oblastima.
BroJ: Neograničen
08:00-08:14Uvodna riječ: Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo), Enes Kanlić (El Paso, USA)
13:30 – 14:20 NEOPERATIVNA ORTOPEDIJA
08:15 – 09:15TROHANTERNI PRELOMI
Moderatori:
Željko Jovičić i Šukrija Đozić
Moderatori: Enes Kanlić i Emir Arnautalić
13:30-13-39
Đozić S, Đozić Sv, Opća Bolnica “Abdulah Nakaš” (Sarajevo, BiH):
Osteoporotični prelomi i uloga ortopeda.
13:40-13:49
Alibegović A, Đozić S, Hadžiomerović N, Opća Bolnica “Abdulah Nakaš”
(Sarajevo, BiH): Gojaznost, ortopedski problem sa barijatrijskim rješenjem.
08:15-08:29
Đorđe Janjić, Ortopedska Klinika, UKC (Novi Sad):
Retrogradni intramedualrni elastični čavlovi (Ender).
08:30-08:44
Adnan Dizdar, Ortopedska Klinika, UKC (Sarajevo, BiH):
Ugaona ploča (autorova inovacija).
20
21
PETAK, 20. APRIL 2012
13:50-13:59
Kuzmanović B, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Oralna tromboprofilaksa u
aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena.
14:00-14:09
Hodžic M, (Basel, Švajcarska): Manuelna terapija u ortopediji.
14:10-14:20
Jaganjac E, (Prag, Češka): Saradnja sa industrijom - ortopedska oprema.
14:30 – 15:30 DJEČIJA ORTOPEDIJA
Moderatori: Zoran Vukašinović i Ismet Gavrankapetanović
14:30-14:44 Smajić N, Hodžić M, Smajić J, Šadic S, Arnautalić E, Ortopedska Klinika,
UKC (Tuzla, BiH): Suprakondilarni prelom djecijeg humerusa.
14:45-14:59
Čustović S, Šadić S, Jasarević M, Ortopedska Klinika, UKC (Tuzla, BiH):
Prijelom vrata butne kosti u dječijem dobu.
15:00-15:14
Kanlić, E, Abdelgawad A, Ortopedska Klinika, UMC, (El Paso, USA):
Nestabilni prelomi dijafize dječjeg femura, iskustvo sa 70 pac.
15:15-15:29
Zoran Vukašinović, Ortopedski Institut Banjica, UKC (Beograd, Srbija):
Triple osteotomija karlice, 15-godisnje iskustvo.
15:40 – 17:00 ORTO “REKONSTRUKCIJA” ODRASLIH
Moderatori:
Hajrudin Kačar i Nedžad Šabić
15:40-15:54 Jovičić Z, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav
Zotović“ (Banja Luka, BiH): Kratki bezcementi stem u primarnoj aloplastici kuka.
15:55-16:09
Manojlović S, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Primarna aloplastika koksartroze
kod visoke dislokacije kuka.
16:10-16:24 Jovičić Z, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav
Zotović“ (Banja Luka, BiH): Ima li mjesta za Metal / Metal aloplastiku kuka u
liječenju primarne koksartroze kod aktivnih pacijenata.
16:25-16:39
Manojlović S, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr Miroslav Zotović“ (Banja Luka, BiH): Uzroci revizije endoproteze kuka
na našem materijalu 2004 – 2011 g.
16:40-16:54
PETAK, 20. APRIL 2012
TehniČka Sekcija- Simpozij:
Inteligentni Energetski Sistemi i Zelene Tehnologije
Voditelj simpozija: Migdat Hodžić (San Jose, USA/BHAAAS)
Organizacioni Odbor: Ejup Ganić (Sarajevo, BiH), Mirsad Hadžikadić (Charlotte, USA), Nirvana
Pištoljević (New York, USA)
Mjesto održavanja: Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
Jednodnevni simpozijumo o istraživanjima i implementacijama inteligentnih energetskih sistema,
alternativnih izvora energije, kao i tehnologija koje nisu štetne za prirodnu okolinu.
Dužina predavanja: 45 minuta (40 min. predavanja + 5 min. diskusija)
POLAZNICI: Simpozij je namjenjen profesorima i studentima tehničkih, prirodnih, društvenih
i humanističkih nauka koji su zainteresovani za najnovije istraživačke i komercijalne rezultate u
domenu inteligentnih energetskih sistema, alternativnih izvora energije, kao i tehnologija koje nisu
štetne za okolinu.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
PROGRAM:
09:00-09:14
Uvodna riječ: Migdat Hodžić (San Jose, USA) I Ejup Ganić (Sarajevo, BiH)
09:15-10:00
Kurt Yeager (Palo Alto, USA): Micro Energy Grids Energy Initiative
10:00-10:45 Ejup Ganić (Sarajevo, BiH): Smart Grid Considerations in Bosnia and Herzegovina
10:45-11:30
Migdat Hodžić (San Jose, USA): Alternative Energies and Smart Energy Grids
11:30- 12:15 Predavač sa SSST (Sarajevo, BiH): European Smart Grid Policies
12:15-13:15
PAUZA ZA RUČAK
Simpozij: Green Technologies (Zelene tehnologije)
13:00-13:15
Uvodna riječ: Nirvana Pištoljević (New York, USA)
Kanlić, E, Abdelgawad A, Ortopedska Klinika, UMC, (El Paso, USA):
Fiksacija preloma acetabuluma sa primarnom protezom kuka, 18 pacijenata.
13:15-14:00
Elma Durmišević (Twnete, Holandija): Green Design: The Challange
16:55-17:00
Završne riječi RADNOG ODBORA
14:00-14:45
Adnan Pašić (Sarajevo, BiH): Inroduction into B&H Architecture of 21st Century.
Podjela “Potvrda” i CD-ova sa digitalnom verzijom ortopedskih knjiga
(samo za registrovane učesnike)
14:45-15:30
Nirvana Pištoljević (New York, USA): Human Behavior and Environment Interaction
15:30-16:15
Boran Pikula (Sarajevo, BiH): Green Cars: The Advantages and Challenges
16:15-17:00
Završne riječi
20:00
GALA KONCERT: AlmaNova Duo sa specijalnim gostima:
Ibrica Jusić i Lejla Jusić u “Domu Armije”.
22
23
SUBOTA, 21. APRIL 2012
SPONZORI
Medicinska sekcija u sklopu “Pedijatrijskih Dana”
l
GENERALNI POKROVITELJ – KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
l
FABRIKA
Voditelj Simpozija: Dušica Babović (Rochester, USA/BHAAAS) i Grace Arteaga (Rochester, USA) l
RAUCHE MEDICAL
Mjesto održavanja: Banja Vrućica, Teslić
l
TOSAMA
l
LOHMAN &RAUSCHER
l
NEW TECHNOLOGY SARAJEVO
l
NUTRICIA-NUMI STARS
l
MEDIFREY SARAJEVO
13:00- 14:00 Uldis Bite (Rochester, USA): Surgical Treatment of Branchial Cleft
Abnormalities Omphalopagus Conjoined Twin Separation
l
MEDICALLUX
l
UNIFARM
14:00-15:00 Dušica Babović (Rochester, USA): Neurofibomatoses, differential diagnosis
and management
l
MEDICAL MOSTAR
15:00-16:00 Srđan Babović (Rochester, USA): Congenital ear anomalies Smile Network
International, experiences form mission trips
l
ABBOTT
l
SAMED
l
NYCOMED
l
MY MEDICO
l
MESNICE „MOSTARLIĆ“ SARAJEVO
l
KLAS SARAJEVO
l
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
l
LJEKARSKA KOMORA KANTONA SARAJEVO
l
BH TELEKOM
l
FaceTV
PROGRAM:
8:00- 12:00 Dušica Babović (Rochester, USA) and Grace Arteaga (Rochester, USA):
Basic Life Support Course (Certificate from American Heart Association)
16:00-17:00 Grace Arteaga (Rochester, USA): Pediatric resuscitation
24
25
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content