close

Enter

Log in using OpenID

Analiza ispitnog lista

embedDownload
Analiza ispitnog lista
mr. sc. Mladenko Kordić
Voditelj odjela provedbe vozačkih ispita
 [email protected] hr
ISPITNI LIST
ZA PROVEDBU ISPITA IZ
UPRAVLJANJA VOZILOM
ANALIZA
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
1/34
Analiza ispitnog lista
Koliko je kandidata pristupilo polaganju VI u IC Zagreb?
ukupan broj kandidata koji su pristupili polaganju VI u IC ZAGREB
09/2010.
10543
12000
10000
52,58000
%
5545
4998
6000
4000
2000
0
položili
COPYRIGHT©MK
nisu položil
PRIPREMNI SEMINAR
ukupno
2/34
Analiza ispitnog lista
Koliko je kandidata položilo VI u IC Zagreb?
kandidati koji su položili VI - (UV)
5545
6000
5000
4000
3297
2248
3000
2000
1000
0
muški
ženski
ukupno
40,54%
prolaznost u postotcima
59,46%
muški
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
ženski
3/34
Analiza ispitnog lista
Koliki je ukupan broj kandidata koji su položili VI pojedine starosne dobi ?
starosna dob
16.-24. g.
69,86 %
4000
40,63%
3874
2300
2000
59,37%
1574
0
muški
ženski
ukupno
muški
starosna dob
25.-34. g.
21,37 %
1500
1000
44,22%
55,78%
1185
661
524
muški
ženski
ženski
500
0
COPYRIGHT©MK
ukupno
muški
PRIPREMNI SEMINAR
ženski
4/34
Analiza ispitnog lista
Koliki je ukupan broj kandidata koji su položili VI pojedine starosne dobi ?
starosna dob
35.-44. g.
6,04%
400
32,84%
335
225
67,16%
110
200
muški
ženski
0
muški
ženski
ukupno
starosna dob
45.-54. g.
2,06 %
150
71,93%
114
82
100
28,07%
32
50
0
muški
COPYRIGHT©MK
ženski
ukupno
muški
PRIPREMNI SEMINAR
ženski
5/34
Analiza ispitnog lista
Koliki je ukupan broj kandidata koji su položili VI pojedine starosne dobi ?
starosna dob
55.-64. g.
0,60 %
40
21,21%
33
26
20
78,79%
7
0
muški
ukupno
muški
starosna dob
65. i više g.
0,07 %
4
ženski
25%
4
3
ženski
75%
1
2
0
muški
COPYRIGHT©MK
ženski
ukupno
muški
PRIPREMNI SEMINAR
ženski
6/34
Analiza ispitnog lista
Koliko kandidata nije položilo VI u IC Zagreb u 2010?
kandidati koji nisu položili VI – (UV)
4998
5000
2116
2882
0
muški
ženski
ukupno
42,3%
57,6%
prolaznost u postotcima
muški
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
ženski
7/34
Analiza ispitnog lista
Koliko kandidata nije položilo VI - po kategorijama vozila?
broj ispita po kategorijama - NP
93,8%
4690
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
53
10
202
15
28
0
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
0
0
0
8/34
Analiza ispitnog lista
1,40%
2,00%
1,20%
1,20%
2,80%
2,00%
5,00%
4,70%
50,00%
ukupna prolaznost
PPSP
13,40%
13,40%
100,00%
76,10%
76,50%
Kolika je ukupna prolaznost iz PPSP i UV?
0,00%
muški
ženski
0,80%
2,10%
1,40%
3,40%
3,60%
10,00%
9,50%
19,20%
50,00%
23,90%
30,70%
100,00%
60,60%
34,40%
ukupna prolaznost
UV
0,00%
muški
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
ženski
9/34
Analiza ispitnog lista
PROGRAM VOZAČKOG ISPITA
N.N. 155/08. - 30.08.2008.
OCJENJIVANJE ISPITA
 Kandidat će položiti ispit ako ne učini više od 20 različitih pogrešaka.
Kandidat će položiti ispit ukoliko ne ponovi treći puta istu pogrešku koju
smije učiniti samo dva puta (osim ako je drugačije propisano), odnosno
ako ne ponovi drugi puta pogrešku koju smije učiniti samo jedanput.
 Postupke i ponašanje kandidata koji su naročito opasni za sigurnost
prometa ovlašteni ispitivač ne bilježi kao pogreške već ih odmah upisuje
kao diskreditirajuću ocjenu zbog koje kandidat neće položiti ispit
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
10/34
Analiza ispitnog lista
ISPIT NA PROMETNOM
VJEŽBALIŠTU
ISPITNI LIST
ukupan broj pogrešaka
 priprava za sigurnu vožnju
posebne radnje vozilom
sve radnje vozilom
 6 pogreška koje kandidat može na ispitu ponoviti dva puta
27%
 10 pogrešaka koje kandidat može na ispitu napraviti jedanput
46%
 6 diskreditirajućih pogrešaka
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
27%
11/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
7%-dp
Ispit na PV
195
200
180
160
140
116
120
100
80
359
60
40
20
0
0
0
1
1
0
1
0
0
11 16
0
0
3
4
3
0
2
2
2
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 21 22
rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb. rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
12/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA PV
priprema za sigurnu vožnju
0,28% 0,28%
0,28%
1
0,8
1
0,6
1
1
0,4
0,2
0
0
0
0
0
0
1 rb.
2 rb.
3 rb.
4 rb.
5 rb.
6 rb.
7 rb.
8 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
13/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA PV
posebne radnje vozilom
1,1%
0
3
0
0
16
20
0,8%
0,8%
3% 4,5%
11
40
0
60
3
80
4
100
32,3%
116
120
9 rb. 10 rb. 11 rb. 12rb. 13rb. 14rb. 15rb. 16rb. 17rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
14/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
0,6%
18 rb.
19 rb.
20 rb.
0,6%
2
2
0,6%
2
0,6%
2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
54,3%
195
ISPIT NA PV
sve radnje vozilom
21 rb.
22 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
15/34
Analiza ispitnog lista
ISPIT NA JAVNOJ CESTI
 Priprava za vožnju
Uključ./isklj. vozilom u promet
Utvrđivanje uvjeta za sigurno obav. radnji vozilom
Polazak vozilom na uzdužnom nagibu
Okretanje vozila
Parkiranje vozila
Vožnja-kretanje vozilom
Vožnja raskrižjem
Postupak prema znakovima u prometu
Vožnja A/C, B/C i cestom izvan naselja
Brzina vožnje - kretanje
Pretjecanje i obilaženje
Ponašanje prema drugimsudionicima u prometu
Samostalna i sigurna vožnja
ISPITNI LIST
ukupan broj pogrešaka
 23 pogreške koje kandidat može na ispitu ponoviti dva puta
33%
 28 pogrešaka koje kandidat može na ispitu napraviti jedanput
40%
 19 diskreditirajućih pogrešaka
27%
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
16/34
1 rb.
3 rb.
5 rb.
7 rb.
9 rb.
11 rb.
13 rb.
15 rb.
17 rb.
19 rb.
21 rb.
23 rb.
25 rb.
27 rb.
29 rb.
31 rb.
33 rb.
35 rb.
37 rb.
39 rb.
41 rb.
43 rb.
45 rb.
47 rb.
49 rb.
51 rb.
53 rb.
55 rb.
57 rb.
59 rb.
61 rb.
63 rb.
65 rb.
67 rb.
69 rb.
1500
13542
1000
500
COPYRIGHT©MK
0
3
1
3
0
0
0
0
219
9
82
12
3
295
259
59
54
8
70
8
24
117
150
477
5
141
414
976
90
165
100
76
42
2
5
74
0
2
398
51
852
87
734
35
76
108
4
532
23
542
591
3
23
0
127
70
35
35
199
17
8
1
403
0
87
188
15
193
2000
1621
3000
2539
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
Ispit na JC
PRIPREMNI SEMINAR
93%-dp
2500
0
ukupan broj DP
17/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
0,02%
ISPIT NA JC
priprava za vožnju
0,02%
3
2
1,5
0,01%
0
0
0
0
0
1
1
0,5
3
3
2,5
5 rb.
6 rb.
7 rb.
8 rb.
0
1 rb.
2 rb.
3 rb.
4 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
18/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
uključ.-isključ. vozilom u promet
250
1,62%
0,09%
9
50
12
0,07%
11 rb.
12 rb.
0,02%
3
100
0,61%
82
150
219
200
0
9 rb.
10 rb.
13 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
19/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
utvrđivanje uvjeta za sigurno obavljanje radnji vozilom i
upozorenje o namjeri izvođenja
18,75%
1000
500
1,91%
15 rb.
16 rb.
0,44%
59
1500
2,18%
259
2000
295
2500
2539
3000
0
14 rb.
17 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
20/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
polazak vozilom na uzužnom nagibu
0,52%
70
0,40%
40
54
50
70
60
30
8
20
0,06%
10
0
18 rb.
19 rb.
20 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
21/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
okretanje vozila
0,86%
120
80
0,06%
20
8
40
0,18%
24
60
117
100
0
21 rb.
22 rb.
23 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
22/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
parkiranje vozila
3,52%
500
1,11%
100
0,04%
150
200
5
300
477
400
0
24 rb.
25 rb.
26 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
23/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
vožnja-kretanje vozilom
7,21%
0
2
31
rb.
74
30
rb.
5
976
29
rb.
2
28
rb.
42
27
rb.
0,01%
76
0
0,55%
1,22%
0,56%
0,01%
0,66%
0,74%
0,31%
0,04%
100
200
1,04%
414
400
3,06%
141
600
165
800
90
1000
32
rb.
33
rb.
34
rb.
35
rb.
36
rb.
37
rb.
38
rb.
39
rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
24/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
vožnja raskrižjem
6,29 %
900
5,42%
800
0,56%
0,80%
108
100
734
0,26%
51
200
0,38%
76
300
35
400
2,94%
87
500
398
600
852
700
0
40 rb.
41 rb.
42 rb.
43 rb.
44 rb.
45 rb.
46 rb.
47 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
25/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
postupak prema znakovima u prometu
3,93%
600
4%
4,36%
542
532
400
300
23
100
0,17%
0,03%
4
200
591
500
0
48 rb.
49 rb.
50 rb.
51 rb.
52 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
26/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
vožnja AC, brzom cestom i cestim izvan naselja
0,17%
25
23
20
15
0
5
0,02%
3
10
0
53 rb.
54 rb.
55 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
27/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPITA NA JC
brzina vožnje-kretanje
100
80
127
120
0,26%
0,26%
70
60
0,52%
35
40
20
35
140
0,94%
0
56 rb.
57 rb.
58 rb.
59 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
28/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
pretjecanje i obilaženje
61 rb.
0,01%
1
60 rb.
0,06%
8
0,13%
17
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
199
1,47%
62 rb.
63 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
29/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
ponašanje prema dr. sudionicima u prometu
2,98%
403
87
0,64%
188
1,39%
0
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
64 rb.
65 rb.
66 rb.
67 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
30/34
Analiza ispitnog lista
Koje su pogreške sadržane u IL?
ISPIT NA JC
samostalna i sigurna vožnja
11,97%
1500
1,43%
193
500
0,11%
15
1000
1621
2000
0
68 rb.
69 rb.
70 rb.
ukupan broj DP
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
31/34
Analiza ispitnog lista
Koje su okolnosti prethodile prometnim nesrećama?
okolnosti koje su prethodile prometnim nesrećama
2010
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
COPYRIGHT©MK
4379
2055
624
1318
1036
382
122
138
630
564
252
PRIPREMNI SEMINAR
112
295
520
32/34
Analiza ispitnog lista
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE OSPOSOBLJAVANJA

Po mogućnosti prometna vježbališta proširiti s više prometnotehničkih elemenata posebno za A1 , A2, A i B kategoriju
vozila,

Više vožnje izvan naselja,

Više vožnje na brzim cestama,

Više vožnje na autocestama,

Više samostalne vožnje kandidata (2 kandidata u vozilu),

Korištenje edukativnih filmova o posljedicama prometnih
nesreća
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
33/34
Analiza ispitnog lista
[email protected]
COPYRIGHT©MK
PRIPREMNI SEMINAR
34/34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
1 711 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content