close

Enter

Log in using OpenID

autoškola

embedDownload
mr. sc. Mladenko Kordić
Voditelj odjela provedbe vozačkih ispita
 [email protected] hr
AUTOŠKOLA
METODIKA NASTAVE
UPORAVLJANJA VOZILOM
VOŽNJA AUTOCESTOM
Copyright © HAK
Pripremni seminar
1/25
AUTOŠKOLA
Autoškola
Adresa
PISANA PRIPRAVA
ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA
Vožnja autocestom
Ime i prezime:
Mjesto izvođenja:
Copyright © HAK
Pripremni seminar
2/25
AUTOŠKOLA
Osnovni elementi pisane priprave
za izvedbu nastavnog sata
 naziv nastavne cjeline i jedinice
 cilj nastave
 sadržajni plan
 tip nastavnog sata
 zadaće za realizaciju
 mjesto
 nastavni oblik
 nastavne metode
 nastavna sredstva i pomagala
 artikulacija nastavnog sata
Copyright © HAK
Pripremni seminar
3/25
AUTOŠKOLA
1 . NASTAVNA TEMA, JEDINICA
PRAVILNIK O OSPOSOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE
OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE
Sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom
Naziv nastavne teme: Vožnja autocestom ili brzom cestom ili
cestom namjenjenoj za promet motornih vozila
Naziv nastavne jedinice: Vožnja autocestom
Copyright © HAK
Pripremni seminar
4/25
AUTOŠKOLA
2. CILJ NASTAVNOG SATA
Što se želi postići ?
Naučiti kandidata sigurno voziti autocestom, te ga
podučiti kako prepoznati opasnost i kako postupiti u
konkretnoj situaciji prilikom vožnje navedenom cestom
Copyright © HAK
Pripremni seminar
5/25
AUTOŠKOLA
3. SADRŽAJNI PLAN
Na ovome satu kandidati će naučiti što je AC, kako se
uključuje na AC, kako se treba ponašati za vožnje AC,
kako prilagoditi vožnju atmosferskim uvjetima, kako
izvoditi radnje usporavanja, kočenja, pretjecanja,
mjenjanja prometne trake, kojom brzinom voziti na
AC, gdje se isključiti s vozilom u slučaju kvara i nekog
drugog razloga, kako se isključiti s AC ...
Copyright © HAK
Pripremni seminar
6/25
AUTOŠKOLA
4. VRSTA NASTAVNOG SATA
obrada novog gradiva
Copyright © HAK
Pripremni seminar
7/25
AUTOŠKOLA
5. ZADAĆE ZA REALIZACIJU
 odgojne
Usvajanje odgojnih
vrijednosti
Copyright © HAK
Upoznati kandidata s opasnostima i
rizicima prilikom vožnje AC, kako
usvojiti i trajno zadržati pozitivne
stavove o pravilnom postupanju
prilikom vožnje AC, te kako usvojiti
osjećaj osobne odgovornosti . . .
Pripremni seminar
8/25
AUTOŠKOLA
5. ZADAĆE ZA REALIZACIJU
 obrazovne
Stjecanje znanja
Copyright © HAK
Naučiti kandidata pravilnom
načinu vožnje AC i prometne
znakove koji se odnose na AC,
usvojiti i trajno zadržati način
postupanja prema njima. . .
Pripremni seminar
9/25
AUTOŠKOLA
5. ZADAĆE ZA REALIZACIJU
 funkcionalne
Razvoj
sposobnosti
Copyright © HAK
Izgraditi sposobnost gledanja,
prepoznavanja i procjenjivanja
razine opasnosti u prometnoj
situaciji te promišljanja o
izbjegavanju opasnosti. . .
Pripremni seminar
10/25
AUTOŠKOLA
5. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVNOG SATA
Copyright © HAK
Pripremni seminar
11/25
AUTOŠKOLA
6. NASTAVNI OBLICI
 individualni oblik rada
Copyright © HAK
Pripremni seminar
12/25
AUTOŠKOLA
7. NASTAVNE METODE
 objašnjavanje
 razgovor
 vježbanje
Copyright © HAK
Pripremni seminar
13/25
AUTOŠKOLA
8. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
 vozilo
 računalo (filmovi, slike)
Copyright © HAK
Pripremni seminar
14/25
AUTOŠKOLA
9. KORIŠTENA LITERATURA
 zakon,
 pravilnik, priručnik,
 statistički bilten
Copyright © HAK
Pripremni seminar
15/25
AUTOŠKOLA
9. ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA
UVODNI DIO
GLAVNI DIO
ZAVRŠNI DIO
Copyright © HAK
Pripremni seminar
16/25
AUTOŠKOLA
UVODNI DIO
autocesta
1.148 km
brza cesta
113 km
PROMETNE NESREĆE I NASTRADALE OSOBE PREMA KATEGORIJI CESTE -2010.
KATEGORIJE
CESTE
AUTOCESTA
Copyright © HAK
UKUPNO
%
POGINULE
%
TEŠKO
OZLIJEĐENE
%
LAKŠE
OZLIJEĐENE
%
2297
5,2
38
8,9
159
5
639
4,2
Pripremni seminar
17/25
AUTOŠKOLA
GLAVNI DIO SATA
1.
Uključivanje na AC
Copyright © HAK
Pripremni seminar
18/25
AUTOŠKOLA
GLAVNI DIO SATA
2.
3.
Ponašanje na AC
Način prometovanja na AC
Copyright © HAK
Pripremni seminar
19/25
AUTOŠKOLA
GLAVNI DIO SATA
4.
Prilagodba vožnje atmosferskim
prilikama
5.
Izvođenje radnji u prometu
na AC
Copyright © HAK
Pripremni seminar
20/25
AUTOŠKOLA
GLAVNI DIO SATA
6.
Usporavanje i kočenje na AC
7.
Mijenjanje prometne trake na AC
Copyright © HAK
Pripremni seminar
21/25
AUTOŠKOLA
GLAVNI DIO SATA
8.
Prekidanje vožnje na AC radi kvara automobila
9.
Praćenje prometnih znakova
Copyright © HAK
Pripremni seminar
22/25
AUTOŠKOLA
GLAVNI DIO SATA
10.
Brzina vožnje na AC
11.
Isključivanje s AC
Copyright © HAK
Pripremni seminar
23/25
AUTOŠKOLA
1 2. ZAVRŠNI DIO SATA
 ocjenjivanje
 najava slijedećih sadržaja
 zadaće za samostalni rad
Copyright © HAK
Pripremni seminar
24/25
AUTOŠKOLA
Copyright © HAK
Pripremni seminar
25/25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content