close

Enter

Log in using OpenID

Psihologija poučavanja

embedDownload
Psihologija poučavanja
Zlatko Bočkal,prof.psihologije
[email protected]
KAKO MOTIVIRATI KANDIDATA ZA VOZAČA
ZA UČENJE SIGURNE VOŽNJE?
Copyright © HAK
Pripremni seminar
1/26
Psihologija poučavanja
Ja ovo ne
mogu, najradije
bih odustao
Copyright © HAK
Pripremni seminar
2/26
Psihologija poučavanja
MOTIVIRANOST ZA UČENJE
Vozačka dozvola
Prijatelji pohađaju AŠ
Zanima ih to područje
Žele raditi kao vozači
Copyright © HAK
Pripremni seminar
3/26
Psihologija poučavanja
USPJEH U AKTIVNOSTI
Kandidat osposobljen za sigurnu vožnju
sposobnosti X motivacija
Copyright © HAK
Pripremni seminar
4/26
Psihologija poučavanja
Što je motivacija?
motivacijski ciklus
Biosocijalna neravnoteža
Nagon
Biosocijalna ravnoteža
Potreba
Prepreke
Copyright © HAK
Pripremni seminar
5/26
Psihologija poučavanja
Potrebe
Biološke
Socijalne
Primarne
Sekundarne
Tercijarne
Copyright © HAK
Pripremni seminar
6/26
Psihologija poučavanja
Prepreke
- prirodne
- društvene - zakoni, pravilnici
- subjektivne
- sukob motiva
Copyright © HAK
Pripremni seminar
7/26
Psihologija poučavanja
UZROCI NEMOTIVIRANOSTI ZA UČENJE
POLAZNIK
NASTAVNIK
ličnost
interesi
ciljevi
percepcija zadatka
ličnost
stavovi
način poučavanja
organizacija okoline za
poučavanje i učenje
Copyright © HAK
Pripremni seminar
8/26
Psihologija poučavanja
ČINITELJI MOTIVACIJE ZA
UČENJE
Nastavnikov entuzijazam
Jasna struktura nastavnog plana
Primjerena težina zadataka
Aktivna uključenost polaznika u nastavu
Raznolikost sadržaja i metoda
poučavanja
Dobar odnos između nastavnika i
polaznika
Copyright © HAK
Pripremni seminar
9/26
Psihologija poučavanja
Izvori fiziološke
ugroženosti
Postupci za uspostavu
fiziološke ravnoteže
umor / bolest
dnevni raspored nastave s
odgovarajućim stankama
glad / žeđ
dostupnost hrane i tekućine
vidni / slušni napor
prikladna ekologija radnog
prostora
- prikladno osvjetljenje,
- ugodna mikroklima,
- ergonomski opremljeno
vozilo
osjećaj vrućine / hladnoće
osjećaj skučenosti u
automobilu
Copyright © HAK
Pripremni seminar
10/26
Psihologija poučavanja
Postupci za smanjenje psihološke nesigurnosti i
kognitivne neravnoteže
KOGNITIVNA
NEJASNOĆA
razrađeni izvedbeni plan
kolegija
Pisana priprava nastavnog sata
jasne upute za rad
ujednačeni i jasni kriteriji
ocjenjivanja
Copyright © HAK
Pripremni seminar
11/26
Psihologija poučavanja
NISKA KOGNITIVNA
POBUĐENOST
uporaba intrigantnih uvodnih
pitanja i zadataka
navođenje ilustrativnih primjera
povremena organizacija grupnih
natjecanja uz pravovremenu
najavu i pripremu
raznolikost u sadržajima i
nastavnim metodama
Copyright © HAK
Pripremni seminar
12/26
Psihologija poučavanja
PREVISOKA KOGNITIVNA
POBUĐENOST
uvažavajuće ophođenje sa polaznicima
dosljednost u poštovanju pravila
ponašanja
upotreba humora u nastavi
izbjegavanje javnog izlaganja
anksioznih kandidata pri ispitivanju
primjena metoda suradničkog učenja
provjeravanje znanja i vještina
različitim metodama
Copyright © HAK
Pripremni seminar
13/26
Psihologija poučavanja
POTREBA ZA PRIPADNOŠĆU I
UVAŽAVANJEM
predstavljanje svih nastavnika
definiranje zajedničkih pravila komunikacije
pokazivanje povjerenja u polaznikove
mogućnosti
priznavanje prava na pogrešku
suočavanje s pogrešnim uvjerenjima,
rasprava o očekivanjima koja mogu biti
nerealistična
uvođenje u rad s pomoću aktivnosti koje
omogućuju početni uspjeh
Copyright © HAK
Pripremni seminar
14/26
Psihologija poučavanja
POTREBA ZA POSTIGNUĆEM I
KOMPETENCIJOM
davanje konkretne i specifične povratne
informacije o učinku i napredovanju
pokazivanje povjerenja u polaznikove
mogućnosti
izražavanje visokih očekivanja u vezi
polaznikovih postignuća
zadavanje izazovnih zadataka umjerene težine
poticanje usporedbe sa samim sobom i s
vlastitim napredovanjem, a izbjegavanje
usporedbi s drugima
upotreba suradničkih metoda učenja
Copyright © HAK
Pripremni seminar
15/26
Psihologija poučavanja
POTREBA ZA SAMOOSTVARENJEM I
AUTONOMIJOM
povezivanje ciljeva nastave s osobnim ciljevima
polaznika
rastavljanje dalekih i složenih ciljeva u niz manjih,
bližih ciljeva
pripisivanje uspjeha zalaganju i sposobnostima, a
neuspjeha slabom zalaganju
variranje u metodama poučavanja
oblikovanje zadataka u kojima će polaznici imati
prilike za samostalno planiranje, odlučivanje i
preuzimanje odgovornosti
uvažavanje polaznikovih primjedbi i sugestija vezanih
uz poboljšanje nastave
Copyright © HAK
Pripremni seminar
16/26
Psihologija poučavanja
MOTIVACIJSKI ČINITELJI I VREMENSKA
DINAMIKA POUČAVANJA
na početku nastave usmjeriti se na motivacijske
činitelje povezane s osjećajem fizičke sigurnosti te
pripadnosti i uključenosti
tijekom nastave usmjeriti se na potrebe za
kognitivnom jasnoćom i pobuđenošću te ih
kombinirati sa zadovoljavanjem potrebe za
postignućem i priznanjem
u fazi završetka nastave usmjeriti se na potrebe
samoostvarenja za postizanjem kompetencije i
autonomije
Copyright © HAK
Pripremni seminar
17/26
Psihologija poučavanja
MOTIVACIJA ZA ISPIT
Tijekom osposobljavanja organizirajte ispite
sukladno procesu praćenja, mjerenja i
vrednovanja.
Pretposljednji i posljednji sat osposobljavanja organizirajte
– simulirajte ispit
Stručni voditelj autoškole ili kolega nastavnik glumit će
ispitivača
- Nakon takvog ispita rasprava s polaznikom o ispitu
Copyright © HAK
Pripremni seminar
18/26
Psihologija poučavanja
STRAH
Strah je negativan osjećaj koji
čovjek doživljava kad vidi opasnost,
odnosno očekuje opasnost, bila ona
stvarna ili nerealna
Copyright © HAK
Pripremni seminar
19/26
Psihologija poučavanja
Strah od ispita
Emocionalni simptomi
Osjećaj napetosti
Zabrinutost
Panika
Zbunjenost razočarenje
Tjelesni simptomi
ubrzan rad srca, kratkoća daha, drhtanje ruku;
vlažni i hladni dlanovi, pretjerano znojenje;
pojačana potreba za mokrenjem, proljev;
glavobolja, mučnina, nelagoda u želucu;
napetost u mišićima, suha usta;
- povišen i drhtav glas;
Copyright © HAK
Pripremni seminar
20/26
Psihologija poučavanja
Kognitivni simptomi:
negativno razmišljanje, npr.:
- "past ću", "glup/a sam", "nisam trebao/la niti izlaziti na ispit", i sl.,
- teškoće zadržavanja pažnje na ispitne zadatke
- teškoće dosjećanja informacija i pokreta koje ste dobro naučili
- neposredno nakon ispita dosjećanje svega što vam je bilo
"blokirano" tijekom ispita
Simptomi u ponašanju:
- pojačana aktivnost
- želja da se pobjegne iz situacije i da ona što prije završi
Copyright © HAK
Pripremni seminar
21/26
Psihologija poučavanja
Kako smanjiti strah od
ispita?
Prije ispita
Dobro pripremite kandidata za ispit
Učite aktivno, neka vozi s razumijevanjem
Učite u malim cjelinama – kao što je napisano u nastavnom
planu i programu
Uputite kandidata da:
Kad uči-vozi ne razmišlja istovremeno o nečem drugom
Dobro rasporedi dnevne aktivnosti
Uči sa zadovoljstvom
Dok uči, ne opterećuje mislima i negativnim emocijama u vezi
ispita
Intenzivno ponavljajte nekoliko dana prije ispita
Ne učite u zadnji čas
Se dobro odmori i naspava zadnju noć prije ispita
Copyright © HAK
Pripremni seminar
22/26
Psihologija poučavanja
Upute kandidatu
Jedite prije ispita, po mogućnosti nešto hranjivo, ali ne preteško
Izbjegavajte kavu (posebno ako vas uznemiruje), a osobito alkohol
Ne kasnite na ispit, ali nemojte doći niti prerano
Ne slušajte što drugi govore o ispitu dok čekate - osobito ne razgovarajte s
drugim kandidatima koji imaju izraženu tremu – STRAH JE ZARAZAN!
DIŠITE! Nekoliko puta duboko udahnite kako biste se opustili
Raspitajte se kako ispit izgleda, što ispitivač traži i očekuje
Ne odgađajte ispite, svako iskustvo iskoristite kako bi iz njega nešto naučili
Copyright © HAK
Pripremni seminar
23/26
Psihologija poučavanja
Za vrijeme ispita
-
Koncentrirajte se na zadatke – vožnju
-
Opustite se, duboko dišite
-
Ohrabrujte se govoreći si: "naučio/la sam", "miran/na sam i
spreman/na", "ovaj ispit ionako neće promijeniti moj život"
(rečenice kreirajte sami - ohrabrujte se kao što biste ohrabrivali
prijatelja)
-
Usredotočite se samo na vožnju, a ne na eventualni razgovor
ispitivača i nastavnika isl.
- Ne paničarite nakon učinjene greške, usmjerite se na daljnje
zadatke
Copyright © HAK
Pripremni seminar
24/26
Psihologija poučavanja
ZAPAMTITE!
Razumno je biti anksiozan/na
ali ne
ako se niste pripremili za
ispit.
Copyright © HAK
Pripremni seminar
25/26
Psihologija poučavanja
ZAHVALJUJEM NA
POZORNOSTI
Copyright © HAK
Pripremni seminar
26/26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
759 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content