close

Enter

Log in using OpenID

1 Hrvatska komora arhitekata Prijedlog Programa stalnog stručnog

embedDownload
Hrvatska komora arhitekata
Prijedlog Programa stalnog stručnog usavršavanja
za razdoblje od 01. studenoga 2013. do 31. listopada 2014. godine
Prikaz planskih aktivnosti daje se prema organizacijskim kategorijama:
I. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA)
I. a)
Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji tijela HKA-a
I. b)
Stručna savjetovanja u organizaciji područnih odbora HKA-a
II. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društva arhitekata
III. Stručna savjetovanja u vanjskoj organizaciji
TEMA
PREDAVAČI
DATUM I
MJESTO
BOD
I. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA)
I. a) Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji tijela HKA-a
1.
Stručno predavanje
HKA
Suvremena arhitektura - inženjerski pristup
2.
Predavanje
HKA
Zaštita od požara
- zakonska regulativa
- proračunske metode
- opći principi projektiranja
Stručni predavači
veljača - lipanj
2014.,
ZAGREB
Milan Carević, dipl.
ing. arh.,
drugi stručni domaći i
strani predavači
2014.,
ZAGREB
4
6 (2)
1
-
izborni moduli – projektiranje:
poslovnih zgrada, trgovačkih
objekata, bolnica, stambenih
građevina, industrijskih objekata
3.
Predavanje
HKA
Vrhunske arhitektonske realizacije i zaštita od
požara
Arena Zagreb
Spaladium arena
Arena Stožice SLO
BMW World Centar - München
Milan Carević, dipl.
ing. arh.
dr.sc. Miodrag
Drakulić, dipl.ing.stroj.
svibanj 2014.,
ZAGREB
Stručni predavači
2013./2014.,
ZAGREB,
RIJEKA,
VARAŽDIN,
ZADAR
SPLIT
OSIJEK
Stručni predavači
2014.
ZAGREB
Stručni predavači
2014.
ZAGREB
4.
Stručno predavanje
HKA
Aktualnosti građ.-teh. regulative
8 (2)
8 (8)
5.
6.
Stručno predavanje
HKA
Drvena gradnja u RH
Stručni seminar
HKA
Novine u zakonskoj regulativi o prostornom
uređenju i gradnji
7.
Stručni obilazak
HKA
Relizacije
Autori i/ili drugi stručni
predavači
2014.
ZAGREB,
OSIJEK, ZADAR,
SPLIT, RIJEKA,
PULA,
DUBROVNIK,
VARAŽDIN
Stručni predavači
2014.
ZAGREB,
OSIJEK, RIJEKA,
8.
Ciklus stručnih predavanje
HKA
5 (3)
8 (8)
2
6
2
Poslovno upravljanje:
Voditelj projekta i upravljanje projektima
Sklapanje ugovora
SPLIT,
DUBROVNIK
9.
Stručno predavanje
HKA
FIDIC UGOVORI i javna nabava u EU
10.
11.
I. b)
12.
13.
14.
15.
16.
Stručno putovanje
HKA
Slovenija
Stručno putovanje
HKA
Austrija, Voralberg
Stručni predavači
2014.
ZAGREB,
OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT,
DUBROVNIK,
ZADAR
6 (2)
Stručni vodič,
dipl.ing.arh.
4. i 5. listopada
2014.
8
Stručni vodič,
dipl.ing.arh.
travanj 2014.
8
Stručni predavači
2014.
ZADAR
4(4)
Stručni predavači
2014.
ZADAR
4(2)
Stručni predavači
2014.
ZADAR
4(2)
dr.sc. Ivanka Jemo
prosinac 2013.,
DUBROVNIK
2
dr.sc. Andrej Uchytil
siječanj, 2014.
DUBROVNIK
2
Stručna savjetovanja u organizaciji područnih odbora HKA-a
Stručno predavanje
HKA PO Zadar
Aktualnosti i novine u zakonskoj i građevno–
tehničkoj regulativi,
Stručno predavanje
HKA PO Zadar
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori
Stručno predavanje
HKA PO Zadar
EU standardi i regulativa
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Važnost veličine i oblika parcele u
oblikovanju urbane matrice grada Dubrovnika
i
Dubrovnik, iskustva u obnovi kulturno
povijesne cjeline
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića
i Leksikon arhitekata Atlasa hrvatske
arhitekture XX. stoljeća - područje DNŽ
3
17.
18.
19.
20.
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Plan upravljanja zaštićenom svjetskom
baštinom – Dubrovnik, prijedlozi za uvrštenje
na listu svjetske baštine Korčula i Ston
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Dragodid – Gradimo u kamenu – direktna akcija u
obnovi baštine
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Krš bez granica
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Gornji horizonti
dr.sc. Igor Fisković
veljača, 2014.
DUBROVNIK
2
Filip Šrajer, dipl.ing.arh.
veljača, 2014.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Ivo Lučić
ožujak 2014.
DUBROVNIK
2
Zdravko Brajković,
dipl.ing.geod.
ožujak, 2014.
DUBROVNIK
2
Mario Polič IMO
travanj, 2014.
DUBROVNIK
2
Irena Dubravec,
dipl.ing.stroj., Fond za
zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
travanj, 2014.
DUBROVNIK
2
mr.sc. Martina Baučić,
d.i. geod.
svibanj 2014.
DUBROVNIK
2
Izlet u Kotor, Tivat i
Budvu uz stručno
vodstvo
svibanj, 2014.
DUBROVNIK
4
Voditelj: prof. Nenad
Fabijanić
Dr. Snješka Knežević.
Dr. Joško Belamarić,
Dr. Ivo Babić i dr.
listopad, 2014.
DUBROVNIK
20
Stručni predavač
2014.
RIJEKA
2
Miroslav Štimac,
dipl.ing.arh., načelnik
2014.
RIJEKA
2(2)
21.
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Županijska razvojna strategija – što je to
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Eneregetska učinkovitost (edukativna radionica)
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Geografski informacijski sustavi u službi
prostornog planiranja
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Studijski izlet uz projekt „Baština – pokretač
razvoja“Iskustva Kotora, Tivta i Budve
Stručno predavanje
HKA PO Dubrovnik
Arhitektonski forum i studentska radionica ŠKOLA
GRADA
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka u suradnji s Hrvatskom
odvjetničkom komorom
Arhitektura i poslovanje
Ugovori - pravni aspekti
Stručno predavanje
Druga generacija prostornih planova
4
Novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije
28.
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Odlagališta građevinskog otpada
Odlagališta komunalnog otpada
Problematika, principi planiranja i realizacije
29.
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Alternativni izvori energije - Sunce - vjetar
30.
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Rekonstrukcija obalnih zona - Nasipavanje mora Planersko-ekološki aspekti
31.
32.
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
GRAD RIJEKA – Grad u okruženju i prostorno
planski aspekti razvoja
Problematika grada i njegovog samoupravnog
"prstena" - okruženja
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Problematika samoupravnog "prstena" velikog
Službe za prostorno
uređenje, Javna
ustanova Zavoda za
prostorno uređenje
Primorsko-goranske
županije
Tamara Morić,
dipl.ing.arh., samostalni
planer Odsjeka za
prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda
za prostorno uređenje
Primorsko-goranske
županije i
stručni predstavnici i
suradnici Eko Plus
Rijeka JU Primorskogoranske županije
Zoran Skalar,
dipl.ing.stroj., samostalni
planer Odsjeka za
prostorno uređenje,
Javna ustanova Zavoda
za prostorno uređenje
Primorsko-goranske
županije
Duško Dobrila,
dipl.ing.arh.,
Ljudevit Krpan,
dipl.ing.građ.,
samostalni planeri
Odsjeka za prostorno
uređenje, Javna
ustanova Zavoda za
prostorno uređenje
Primorsko-goranske
županije
2014.
RIJEKA
2(2)
2014.
RIJEKA
2(2)
2014.
RIJEKA
2(2)
Stručni izrađivač
prostornog plana i
predstavnici gradske
uprave
2014.
RIJEKA
2(2)
Stručni izrađivač
prostornog plana i
stručni suradnici
2014.
RIJEKA
2(2)
5
33.
34.
35.
36.
37.
grada i prostorno planski aspekti razvoja
Prostorni plan uređenja grada Kastva
Prostorni plan uređenja općine Čavle
Prostorni plan uređenja općine Jelenje
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Problematika malih gradova u blizini velikog grada
i prostorno planski aspekti razvoja
Prostorni plan uređenja grada Bakra
Prostorni plan uređenja grada Crikvenice
Prostorni plan uređenja grada Novog Vinodolskog
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Problematika Gorskog kotara i prostorno planski
aspekti razvoja
Prostorni plan uređenja grada Delnica
Prostorni plan uređenja grada Čabra
Prostorni plan uređenja općine Mrkopalj
Prostorni plan uređenja općine Fužine
Stručno predavanje
HKA PO Rijeka
Problematika života na otoku i prostorno planski
aspekti razvoja
Prostorni plan uređenja grada Krka
Prostorni plan uređenja općine Omišalj
Prostorni plan uređenja općine MalinskaDubašnica
Stručno predavanje
Odbor krajobraznih arhitekata
Krajobraz u prostornom planiranju
Stručno predavanje
Odbor krajobraznih arhitekata
Fotografija krajobrazne arhitekture
gradske uprave
Stručni izrađivač
prostornog plana i
stručni suradnici
gradske uprave
2014.
RIJEKA
2(2)
Stručni izrađivač
prostornog plana i
stručni suradnici
gradske uprave
2014.
RIJEKA
2(2)
Stručni izrađivač
prostornog plana i
stručni suradnici
gradske uprave
2014.
RIJEKA
2(2)
Stručni predavači
krajobrazni arhitekti
prosinac 2014.
ZAGREB
5
Stručni predavači
krajobrazni arhitekti
piječanj 2014.
ZAGREB
2
II. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih
društva arhitekata
38.
Izložba
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
Izložba godišnjih realizacija 2013.
Ciklus predavanja
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Izlagači
prosinac 2013.,
ZAGREB
Izlagač
5
Polazni
k2
Stručni predavači
2013./2014.
ZAGREB
3
6
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Ciklus predavanja
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA
SEKCIJA ZA INTERIJERE
Predavanja i radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
MALA ŠKOLA ARHITEKTURE
Stručna predavanja i radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Akupunktura grad/City Acupuncture
Europski projekt - Kultura
Stručna predavanja na temu grada
Konferencija
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Artur (Arhitektura i turizam)
Artur konferencija
Nekonferencija
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
III. Think Space Nekonferencija
Stručna predavanja, world cafe i open space
radionice, izložba nagrađenih radova,
predstavljanje radova iz natječaja za pismene
radove
Konferencija
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Stručna predavanja, tribina i okrugli stol,
razgledi
IV. Dani zagrebačke arhitekure
Stručni predavači
2013./2014.
ZAGREB
3
Stručni predavači
2013./2014.
ZAGREB
3
Stručni predavač
travanj 2014.
ZAGREB
15
Stručni predavači
ožujak 2014.,
ZAGREB
10
nagrađeni sudionici
natječaja, nagrađeni
sudionici natječaja za
pismene radove,
žiratori
natječaja,ostali...
lipanj 2014.
ZAGREB
16
Stručni predavači
Svibanj 2014.
ZAGREB
21
Stručni predavači
2014.
ZAGREB
III. Stručna savjetovanja u vanjskoj organizaciji
45.
Kongres
ORIS kuća arhitekture
Arhitekst d.o.o.
DANI ORISA 2014
20
7
46.
Nurah Abdulkhadir,
Director of Marketing
of Westergasfabriek
Konferencija
Philips Lighting
Rasvjeta kao dio arhitekture i uređenja
interijera
Branimir Medic,
14.11.2013.
ZAGREB
4
Predrag Šuka,
dipl. ing. grf. teh.
dizajner
2013./2014.
15
Stručni predavači
2013./2014.
ZAGREB
30
Boris Simonić,
dipl.ing.str.
2014.
Stručni predavači
14. prosinac
2013.
SV. KRIŽ
ZAČRETJE
Rogier van der Heide
as Chief Designer at
Philips
Dean Skira
47.
48.
49.
50.
Cjelogodišnja edukacija
Tečajevi
Visoko učilište Algebra
AutoCAD – crtanje u ravnini
AutoCAD – napredno crtanje u ravnini
AutoCAD – 3D modeliranje
3ds max - modeliranje, vizualizacije i
animacije
3ds max - napredne tehnike, efekti i
automatizacija
Cjelogodišnja edukacija
Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Green Building Professional
Stručno predavanje
KNAUF d.o.o.
Zaštita od buke i apsorpcija zvuka u
zgradarstvu
Stručno predavanje
KERATEK d.o.o.
Vjetrene fasade
2 (1)
3
51.
Stručno INHOUSE predavanje
MAPEI CROATIA d.o.o.
Mapei rješenja kod projektiranja
Mladen Jambrešić,
dipl.ing.građ.
Fausto Ferlin,
dipl.ing.građ.
2013./2014.
CIJELA
HRVATSKA
2
8
52.
Stručno IN HOUSE predavanje
YTONG – energetska efikasnost,
protupotresnost, protupožarnost
Ranko Novak, ovl.arh.
2013./2014.
CIJELA
HRVATSKA
Vladimir Kukina,
dipl.ing.građ.
2013./2014.
CIJELA
HRVATSKA
53.
Stručno IN HOUSE predavanje
GEBERIT
SANITARNA RJEŠENJA
54.
Stručno IN HOUSE predavanje
SIKA
55.
Stručno IN HOUSE predavanje
CAPAROL
UKUPNO PREDVIĐENO TEMA
UKUPNO PREDVIĐENO BODOVA
Dejan Šomoši,
dipl.ing.građ.
Goran Marinić,
dipl.ing.
2013./2014.
CIJELA
HRVATSKA
2013./2014.
CIJELA
HRVATSKA
2
2
2
2
55
310
(52)
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata za razdoblje 2013. – 2014. godine kao individualno stručno usavršavanje vrednovat će se i:
Nagrade:
 međunarodne nagrade,
 nagrade gradova i regija,
 Vladimir Nazor (godišnja nagrada Ministarstva kulture),
 Velika nagrada Salona,
 Nagrade Salona,
 Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društava arhitekata,
 druge gradske i regionalne nagrade,
 prve 3 nagrade na žiriranoj izložbi,
 prve 3 nagrade i otkupi na natječaju.
Ostalo:
 javni rad (rad u stručnim povjerenstvima ministarstava, tehničkim odborima HZN-a, tijelima Hrvatske komore arhitekata,
UHA-e, gradskih i regionalnih društava arhitekata, ocjenjivačkim sudovima, uredništvima, međunarodnim stručnim tijelima),
 publicistički rad,
 stručne recenzije,
9










stručna putovanja,
sudjelovanje na međunarodnim skupovima i izložbama,
sudjelovanje na natječajima i izložbama,
viši stručni i/ili znanstveni stupanj, jednokratno,
doktorat, jednokratno,
aktivan rad u povjerenstvima Ministarstva vezanim za regulativu, po povjerenstvu jednokratno,
aktivan rad u Tehničkom odboru HZN, po tehničkom odboru, jednokratno,
sudjelovanje u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja graditeljstva, po tijelu, jednokratno,
prihvaćen patent,
javno predavanje.
________________________________
Tomislav Ćurković, ovl.arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata
U Zagrebu, 11. listopada 2013.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content