close

Enter

Log in using OpenID

(Microsoft PowerPoint - DISOCIJALNI I GRANI\310NI

embedDownload
Disocijalni poremećaj ličnosti
DISOCIJALNI I
GRANIČNI POREMEĆAJ
LIČNOSTI
13.4.2010
Radi se o poremećaju osobnosti koji
obično izaziva pozornost zbog
uočljivog nerazmjera između
ponašanja dotične osobe i
općeprihvaćenih društvenih normi
13.4.2010
Obilježja disocijalnog poremećaja:
- grubo zanemarivanje osjećaja drugih osoba
- naglašen i stalni manjak odgovornosti i
nepoštovanja socijalnih normi, pravila i obveza
- nemogućnost održavanja trajnih veza iako ne
postoje poteškoće u njihovom uspostavljanju
- vrlo niska tolerancija frustracije i nizak prag za
očitovanje agresije, uključujući i nasilje
- nepostojanje osjećaja krivnje ili nemogućnost
učenja na iskustvu, poglavito kazni
- izražena sklonost okrivljavanju drugih ili sklonost
ponašanju koje bi bolesnika dovelo u konflikt s
društvom
Osnovni poremećaj kod ovog stanja jest
nemogućnost kontroliranja impulsa.
Osobe pogođene ovim poremećajem
pokazuju nedostatak osjećaja prema
drugima. Oni su egocentrični, sebični i
pretjerano zahtjevni. Uz to, često se
kod njih ne mogu pronaći znakovi
tjeskobe, kajanja i krivnje
13.4.2010
13.4.2010
Liječenje:
Često postoje podaci o sličnim
poremećajima u obitelji. Stoga se
danas smatra da u razvijanju ovog
poremećaja ulogu igraju i okoliš u
kojem osoba odrasta, ali i genetski
faktor. Problemi u obitelji vezani uz
alkoholizam također povećavaju rizik
od antisocijalnog ponašanja.
Liječenje je potrebno provoditi isključivo
na odjelima, a kao učinkovitija metoda
pokazala se grupna terapija. Osim
psihičkog pristupa kod nekih
bolesnika stanje se može poboljšati
lijekovima.
13.4.2010
13.4.2010
1
Granični poremećaj ličnosti
Emotivno nestabilni poremećaj ličnosti,
zahvaća puno češće žene od
muškaraca, vrlo je težak poremećaj
koji se počinje očitovati već u
pubertetskoj dobi nazočan je cijeloga
života.
13.4.2010
Može biti prisutno suicidalno ili
ponašanje koje naginje
samoranjavanju.
Prisutan je kronični osjećaj praznine.
Osjećaj ljutnje je intenzivan, bez
kontrole i neprikladan za određenu
situaciju.
13.4.2010
Obilježja graničnog poremećaja:
nestabilan osjećaj osobnog identiteta
nepovjerenje (crno-bijelo gledanje; tzv.
splitting)
impulzivno i autodestruktivno ponašanje
poteškoće u kontroli ljutnje (dominantna
emocija) i drugih osjećaja
13.4.2010
Ova vrsta poremećaja prisutna je u 12% populacije
Uzrok ove vrste poremećaja
najvjerojatnije je poremećaj u ranom
razvoju ličnosti. Čest nalaz je teško
zlostavljanje u djetinjstvu.
13.4.2010
Liječenje:
Prezentaciju napravile:
Kao i kod disocijalnog poremećaja
učinkovitom se pokazala grupna
(psihička) terapija, a osim nje i
medikamentozno liječenje.
Martina Kramarić
i
Valentina Kucljak
4.c
13.4.2010
13.4.2010
2
HVALA NA POZORNOSTI
13.4.2010
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content