τηλεφωνικος καταλογος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΤΗΛ: 2262-3-50_____(προσθέστε το εσωτερικό)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2262-3-50600,601,602
628
2262029250
627
630, 607
608,633
608
607
[email protected]
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
651,652
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΑΣΙΝΟΥ-
667, 672
661
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
22620-26297
(ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
22620-24464
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
(ΘΗΒΑ) 650
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(ΧΩΡΙΑ) 649
610
603
610
664
629
668
665
664
670
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Κ.Ε.Π. (ΘΗΒΑ)
663
22620-89632, 89629,
89714
ΚΕΠ ( ΒΑΓΙΑ )
FAX:22620-89715
22620-62907
22623-50900
ΚΕΠ (ΠΛΑΤΑΙΕΣ)
FAΧ: 22620-62259
2262098857
2262351416
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FAX: 2262098858
613
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
TAMEIO
612
620
616
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-
617
624
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
682/641
640
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
639
634,64
641
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
621
641
640
Η/Μ- ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΗΒΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ
ΕΛΕΩΝΑΣ
ΜΟΥΡΙΚΙ
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ
ΥΠΑΤΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
22620-25596
22620-71434
22620-96204
22620-94302
2262071127
2262027821
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ
22620-23746
640
(ΔΗΚΕΘ)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
22620-28062, 29729
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
FAX: 22620-26033
22620-23746
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (1Η ΔΟΜΗ)
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (2Η ΔΟΜΗ)
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ(3Η ΔΟΜΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &ΔΗΜΟΣΙΑΣ
22620-25655
22620-29440
22620-27523
22620-28971
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΟΘ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
2262029244
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
22620-23970
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΑΓΙΑ)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΘΗΒΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ
22620-29244
2262061544
2262029372
22620-29563
2262027400
22620-81188
22620-80821, 24651,
27977
ΔΕΥΑΘ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΥΡΙΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ :
ΒΑΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FAX: 22620-89627
22620-25947
22620-24753
22620-22582
22620-61504
22623-50900,904, 906
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΠΛΑΤΑΙΩΝ (ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FAΧ: 22620-61478
22623-50907,908
22620-98227, 98050
22623-51410, 51413,
51407
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
T.Κ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ
Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ
ΘΙΣΒΗΣ (ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FAX: 22620-98858
22620-98857
22320-91204
22620-97242-97222
22620-98314
22620-22445
22643-50024
22640-22790
FAX: 22643-50027
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τ.Κ. ΘΙΣΒΗΣ
Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ
Τ.Κ. ΧΩΣΤΙΩΝ
Τ.Κ. ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΙΣΒΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ-ΕΛΓΑ
ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΗΒΑΣ)
ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΘΗΒΑΣ)
ΜΠΑΚΑ ΤΖΕΝΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΘΗΒΑΣ)
22643-50019,50020
22640-22630
22640-41411
22640-31302
22640-41253
22640-22202
618
633
633
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΗΒΑ)
ΚΟΛΕΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ-ΧΩΣΤΙΩΝ)
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΟΥΡΙΚΙΠΛΑΤΑΝΑΚΙ-ΥΠΑΤΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΛΕΩΝΑΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ)
ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣΕΛΛΟΠΙΑΣ)
ΜΠΑΡΩΝΗ ΓΙΩΤΑ (ΒΑΓΙΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΑΓΙΑ)
ΜΑΡΚΟΥ ΑΛΕΚΑ (ΒΑΓΙΑ)
ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΕΥΚΤΡΑ)
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΛΟΥΤΟΥΦΙ)
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ)
ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ)
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΘΙΣΒΗ)
667
662
621
22623-50905
664
2262351410
2262351402
2262351413
2262351407
2264350015
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ- ΕΛΕΩΝΑΣ
(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
668