ΕΔΩ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ-Συµµετοχές 4ου Μαραθωνίου
Νοµός/ Χώρα
Σχολείο
Τάξη
Πόλη (περιοχή)/
Αριθ.
Εκπαιδευτικός τµήµατος
Κωµόπολη/ Χωριό
Μαθητ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Γ
24
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Γ
24
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΦΝΗΣ
∆
Ε
23
7
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
21ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Γ
Ε
23
15
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤ
∆
Γ
2
12
22
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Γ
20
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΟΥΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΠΙΦΤΙΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΚΜΟΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Γ
8
ΚΟΥΤΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ∆
5
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
Ε
ΣΤ
20
18
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΤ
18
Β
2
ΠΟΤΣΗ ΟΛΓΑ
Γ
2
ΠΟΤΣΗ ΟΛΓΑ
∆
4
ΠΟΤΣΗ ΟΛΓΑ
Ε
2
ΠΟΤΣΗ ΟΛΓΑ
ΣΤ
15
ΣΒΕΡΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑ∆ΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑ∆ΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑ∆ΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑ∆ΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ε
7
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
Β
Β
19
6
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ
Ε
4
ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ
ΣΤ
2
ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ
∆
10
ΖΩΤΟΥ ΟΛΓΑ
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
∆ΑΦΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΒΑΡΕΤΑ∆Α
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΒΑΡΕΤΑ∆Α
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΒΑΡΕΤΑ∆Α
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΒΑΡΕΤΑ∆Α
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΛΕΠΕΝΟΥ
ΛΕΣΙΝΙ
Γ
12
∆ΟΥΛΓΕΡΙ∆ΟΥ ∆ΑΦΝΗ
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
Β
Β
Β
Γ
∆
∆
Ε
ΣΤ
∆
Β
Β
Γ
5
14
14
24
15
15
27
13
25
23
23
25
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Γ
Ε
Β
Β
Β
25
19
22
22
23
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Β
Γ
25
18
ΜΠΟΥΚΟΜΑΝΗ ΑΝΝΕΤΑ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΛΕΚΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
∆ΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΣΙ∆ΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ
ΜΕΛΑ
ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΦΛΕΒΑΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆
Ε
22
16
ΣΤ
16
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
ΣΤ
16
ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆
Β
14
10
Β
22
Γ
21
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΣΟΥΛΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ
Β
12
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ
Γ
12
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ Β
6
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ Γ
8
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ∆
9
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ Ε
5
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ΣΤ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ Γ
7
14
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
Γ
14
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΑΦΩΝ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
∆
Γ
Γ
15
17
18
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Β
Β
Ε
Ε
24
23
24
25
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ε
25
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤ
16
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤ
17
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
Β
14
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
Β
∆
14
11
Ε
Β
1
11
ΑΡΤΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ
ΑΡΤΑΣ
Ε
12
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
107ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
107ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β
Β
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
130ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε
Γ
∆
∆
18
22
24
24
ΚΕΜΑΛΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΙ∆Ω
ΜΙΑΡΙΤΗ ΒΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ,
∆ΩΡΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ
ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΑ
ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
135ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β
Ε
35
18
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ/
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ε
18
ΓΚΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤ
17
ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
15ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β
20
ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
- ΜΕΓΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΚΑΠΠΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ
ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΖΙΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΕΛΠΙ∆Α
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΒΕΡΙ
ΚΙΒΕΡΙ
ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆Ι
ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆Ι
ΛΥΡΚΕΙΑ
ΛΥΡΚΕΙΑ
ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ
ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ
ΑΡΤΑ
ΑΡΤΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΚΑΜΠΗ
ΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΓΛΥΦΑ∆Α
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
16ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γ
20
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
Β
16
ΚΟΡΩΠΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Β
∆
Ε
17
22
23
ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ ΜΕΡΟΠΗ
ΦΑΡΑΝΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΕΤΑ
ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΗ
ΚΟΡΩΠΙ
ΠΕΥΚΗ
ΠΕΥΚΗ
Β
25
ΠΡΕΚΑ
ΑΘΗΝΑ
Β
25
ΑΘΗΝΑ
∆
14
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆
20
ΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
∆
20
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΛΑΟΥΡΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Γ
24
ΚΑΤΣΙΡΜΑ ΦΕΝΙΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Γ
25
ΛΥΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Ε
19
ΦΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Ε
ΣΤ
19
23
ΧΡΥΣΟΥ ΣΓΟΥΡΩ
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΤΣΑΚΜΑΚΙ∆ΟΥ
ΡΟΥ∆ΑΜΑ
ΤΟΜΑΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΜΒΑ ΕΛΕΝΗ
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΜΑΣΣΑΡΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΟΣΧΟΥΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΡΕΤΑ ΖΩΗ
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
Γ
Γ
∆
∆
9
9
25
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
12
13
19
19
ΑΤΤΙΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ
∆
17
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ
12
∆
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ
21ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
21ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
19
16
24
24
ΑΤΤΙΚΗΣ
26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Β
20
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Β
∆
18
18
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β
18
ΣΤ
16
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
29ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΛΙΟΝ
ΙΛΙΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ,
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΧΑΡΝΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ,
ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΠΑΚΡΩΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ
∆
18
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Β΄
7
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆
Γ
Γ
14
20
19
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
33ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΝΙΤΣΑ ∆ΑΦΝΗ
ΤΣΟΥΜΠΑΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΛΚΑΝ∆Η ΜΑΡΘΑ
∆
Ε
24
25
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Ε
Β
Β
9
25
19
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
40ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β
Β
20
23
ΑΤΤΙΚΗΣ
40ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β
20
ΒΑΣΑΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΤΟΛΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΓΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΑΘΗΝΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΠΑΤΑ
ΣΠΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
47ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β
20
ΑΤΤΙΚΗΣ
47ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆
20
ΑΤΤΙΚΗΣ
47ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ε
19
ΡΗΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
ΖΗΛΕΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
47ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ
21
ΚΑΠΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
Ε
15
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
∆
Β
10
22
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Β
Γ
Γ
Ε
Ε
22
10
16
13
16
ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΣΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΝΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΤ
18
ΓΥΦΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
24
ΣΕΡΕΠΕΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΑΙΑ- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΕΝΤΗΣ
ΝΙΚΑΙΑ- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΡΕΝΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ"
ΣΤ
4ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
B
7
ΑΤΤΙΚΗΣ
52ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
∆
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
∆
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
∆
21
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
64ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
64ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
67ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γ
Γ
Β
17
16
22
ΑΤΤΙΚΗΣ
67ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
67ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
67ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
72ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
72ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΣΤ
∆
Ε
ΣΤ
Ε
Ε
16
24
23
18
15
14
Ε
21
ΣΤ
14
ΣΤ
14
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
18
20
Γ
26
ΣΤ
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆
12
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Ε
Ε
∆
19
19
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Β
Β
19
19
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β
20
Ε
19
Ε
19
ΑΤΤΙΚΗΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ε
20
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Γ
Γ
15
15
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΤΣΙΜΠΙΚΑ ΑΝΕΖΟΥΛΑ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΝΙΚΑΙΑ- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΝΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΛΑΜΠΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΗ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΕΛΠΙ∆Α
∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΙΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΩΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΛΦΩ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΚΛΑΨΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
∆
∆
18
15
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΛΕΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆
8
ΒΗΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
Γ
Β
Γ
∆
8
21
25
17
ΑΝΤΥΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΟΥΛΟΥΜΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΓΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ
Ε
ΣΤ
26
15
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ
Β
18
Γ
23
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΜΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆
18
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΑΜΑ
Ε
16
ΛΟΥΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΑΜΑ
ΣΤ
17
ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΡΑΜΑ
Ε
ΣΤ
ΣΤ
14
8
1
ΜΕΣΑΓΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
Γ
16
ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
∆
21
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΦΑΙΗ
ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
Ε
9
∆ΑΠΟΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ
11
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ
3
ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ
11
∆
6
∆
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ- ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
(ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ)
∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE
D’ARC”
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE
D’ARC”
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE
D’ARC”
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE
D’ARC”
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE
D’ARC”
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE
D’ARC”
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3
∆
9
ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ
5
ΚΟΡΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΜΑΡΑΣΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
∆
22
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ
17
ΑΧΑΪΑΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Γ
23
ΑΧΑΪΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΣΤ
13
ΑΧΑΪΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
∆
23
ΑΧΑΪΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
ΣΤ
17
ΑΧΑΪΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
ΣΤ
16
ΑΧΑΪΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
Γ
23
ΑΧΑΪΑΣ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
∆
20
ΑΧΑΪΑΣ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ε
15
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ε
ΣΤ
16
15
ΑΧΑΪΑΣ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γ
21
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Β
Β
22
22
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑ
∆ΑΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΜΟΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΤΙΚΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΤΖΗΒΕΗ (ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ)
ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΑΙΓΙΟ
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΧΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΤΣΙΡΜΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΜΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΤΡΑ
ΦΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΡΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Γ
ΣΤ
Β
Ε
19
16
17
22
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΤΣΙΩΤΗ ΧΑΡΑ
ΖΕΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
Β
12
ΚΑΧΡΙΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΑΤΡΑ
Ε
Ε
15
15
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΡΑ
ΚΑΛΟΥ∆Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΤΡΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ
43ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
43ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
45ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
59ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤ
Ε
∆
7
19
17
ΚΟΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΣΚΙΟΕΣΣΑ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
64ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
64ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Β
Β
23
23
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
ΑΧΑΪΑΣ
64ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
∆
17
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙ∆ΕΩΝΑ ΑΧΑΪΑΣ ∆
7
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΤΑ ΖΩΗ
Α∆ΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΟΜΝΙΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Υ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙ∆ΕΩΝΑ ΑΧΑΪΑΣ Β
6
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΠΙ∆ΕΩΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙ∆ΕΩΝΑ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤ
3
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΠΙ∆ΕΩΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙ∆ΕΩΝΑ ΑΧΑΪΑΣ Ε
4
ΑΠΙ∆ΕΩΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΣΤ
13
Ε
13
ΣΤ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ
ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Γ
12
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ
Β
Γ
∆
Ε
ΣΤ
18
17
20
18
19
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
∆
16
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Β
∆
Ε
15
13
13
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ε
14
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ε
19
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
ΣΤ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
ΣΤ
21
16
14
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
Β
ΣΤ
18
17
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
ΣΤ
16
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΗΒΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΜΑΛΑΜΩ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ε
∆
12
14
ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΦΑΝΗ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Β
10
ΜΠΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
24
ΒΑΛΑΣΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆
21
ΖΑΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
14
ΚΑΠΕΤΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΑΠΙ∆ΕΩΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ
13
ΓΚΟΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ
Β
13
ΜΕΝΥΧΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ
Γ
21
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ
Β
8
ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΙΓΙΟ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ ΑΧΑΪΑΣ
ΘΗΒΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΝΗΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΡΑΓΓΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΣΑΜΟΥΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΣΤ
Β
15
17
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Ε
Β
Β
15
14
14
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ Β
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΚΟΛΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑ
15
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΕΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΥΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΝΤΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ Γ
7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ ∆
5
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ Ε
5
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ ΣΤ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΘΗΒΩΝ
Β
7
1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΘΗΒΩΝ
Γ
4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΘΗΒΩΝ
∆
5
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΘΗΒΩΝ
Ε
5
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΘΗΒΩΝ
ΣΤ
6
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Schorndorf-Schwäbisch Gmünd
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε
19
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Β
21
Β
16
Ε
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Γ
19
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΣΤ
∆
13
15
Β
Γ
11
17
ΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
13
∆ΡΑΜΑΣ
Ε
18
Γ
Β
Ε
14
13
18
Β
19
Γ
17
∆
18
Ε
15
∆ΡΑΜΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
ΣΤ
15
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ
Ε
9
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ
ΣΤ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
München
ΤΣΙΑΛΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ∆
∆ΡΑΜΑΣ
ΠΥΛΗ ΘΗΒΩΝ
15
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
ΠΥΛΗ ΘΗΒΩΝ
∆
15
∆ΡΑΜΑΣ
ΠΥΛΗ ΘΗΒΩΝ
14
Β
∆ΡΑΜΑΣ
ΠΥΛΗ ΘΗΒΩΝ
Stuttgart
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΠΥΛΗ ΘΗΒΩΝ
ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΑΕΠ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
ΑΡΑΧΩΒΑ
ΑΡΑΧΩΒΑ
ΑΡΑΧΩΒΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΣΙΟΓΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
∆ΡΑΜΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
∆ΡΑΜΑ
∆ΡΑΜΑ
3
ΧΑΙΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
9
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
∆
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ
Β
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ- Ν.
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
Ε
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ- Ν.
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
Γ
2
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ
ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ, ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ, ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ, ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ, ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ, ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
10
ΚΑΡΣΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΑΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
∆ΡΑΜΑ
11
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΩΛΑΚΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΩΛΑΚΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΩΛΑΚΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΩΛΑΚΑ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΤ
Ε
8
12
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
∆
Γ
Β
13
17
22
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΤ
20
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΤ
∆
15
15
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
∆
Β
17
13
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Β
∆
ΣΤ
14
18
14
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΤ
15
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
ΡΟ∆ΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
Ε
Β
Β
14
17
17
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
Γ
Γ
20
18
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
∆
∆
16
17
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
Ε
Ε
∆
17
19
1
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
ΡΟ∆ΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
ΡΟ∆ΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΡΟΥ
∆
Γ
2
4
Ε
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γ
11
ΣΠΕΡΚΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
Β
6
ΠΑΤΕΝΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ
3
ΛΟΥΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆
7
ΛΟΥΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ε
8
∆ΗΜΟΥ∆Η ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΤ
6
∆ΗΜΟΥ∆Η ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
ΒΩΛΑΚΑΣ,
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΩΛΑΚΑΣ,
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΩΛΑΚΑΣ,
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΒΩΛΑΚΑΣ,
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
Γ
1
ΦΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
∆
1
ΦΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΣΤ
1
ΦΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΟΥ∆ΙΚΟΥ
ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ
ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΤΟΥΠΠΟΥ ΑΝΘΗ
ΝΕΡΟΥΛΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΘΗ
ΠΑΧΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΡΑΚΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
15
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΖΕΡΕΜΕ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΟΙΛΕΜΕΖΙ∆ΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΤΕΛΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΑΚΑΛΕΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΚΡΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
Ε
18
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ
∆
13
ΧΑΛΙΠΗΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ
Β
22
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟ∆ΟΣ
Γ
25
ΠΟΝΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤ
23
Β
Β
22
20
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΡΟ∆ΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ
ΣΤ
14
∆ΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΣΤ
13
ΓΙΑΝΝΟΥΣΤΑ ΖΩΗ
ΡΟ∆ΟΣ
∆
15
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΡΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
Γ
14
ΒΟΒΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΡ∆ΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
Γ
14
ΛΑΡ∆ΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
Β
14
ΦΛΕΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝ∆ΟΥ
Β
ΣΤ
14
7
ΠΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
“ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
“ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
“ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
“ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
“ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΙΩΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΙΩΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΜΑΝΙΑΕΙΟ 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΑΝΙΑΕΙΟ 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΑΝΙΑΕΙΟ 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Γ
6
ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ
Γ
Γ
15
10
6
ΚΑΖΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΛΑΡ∆ΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΛΙΝ∆ΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΑΝΟΡΜΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΛΙΒΑ∆ΙΑ, ΤΗΛΟΣ
ΛΙΒΑ∆ΙΑ, ΤΗΛΟΣ
Β
13
ΧΑΤΖΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΡΟ∆ΟΣ
Β
14
ΣΤΑΧΙΚΑ ΜΑΡΘΑ
ΡΟ∆ΟΣ
Γ
14
ΡΟ∆ΟΣ
ΣΤ
18
ΡΟ∆ΟΣ
ΣΤ
20
ΣΤΑΧΙΚΑ ΜΑΡΘΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΡΟ∆ΑΝΘΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΡΟ∆ΑΝΘΗ
Ε
10
ΚΑΚΟΥΛΗ ΡΕΝΑ
ΡΟ∆ΟΣ
Ε
15
Β
22
ΚΑΚΟΥΛΗ ΡΕΝΑ
ΠΟΥΓΟΥΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γ
8
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
∆
6
ΣΤ
4
ΣΤ
24
ΒΕΝΕΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗ
ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΣΤ
23
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΤ
15
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΡΟΣ
10
11
9
6
8
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΖΟΥ∆Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΣΠΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΖΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Β
ΣΤ
Β
∆
Ε
ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΙΑΕΙΟ 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Β
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Γ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
Γ
22
22
16
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
Β
Β
Γ
∆
ΕΒΡΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΕΒΡΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΑΠΕΡΙ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΕΜΠΩΝΑΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΦΡΥ, ΚΑΣΟΣ
ΦΡΥ, ΚΑΣΟΣ
ΦΡΥ, ΚΑΣΟΣ
ΛΑΡ∆ΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
13
14
5
6
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΙ∆ΙΚΟΥ∆Η
ΓΡΑΜΜΑΤΩ
ΓΚΑΡΝΕΤΑ ΖΩΗ
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Ε
24
ΚΑΤΣΙΡΜΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
∆
10
ΚΙΗΓΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
Β
15
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
Γ
∆
Ε
15
13
17
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΟΥ∆Η ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΒΡΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΣΤ
16
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ
Ε
16
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ
ΣΤ
18
ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ,
ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΣΤ
19
ΓΚΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΕΑ ΧΗΛΗ
ΕΒΡΟΥ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΣΟΥΦΛΙ
ΦΕΡΕΣ
ΦΕΡΕΣ
ΦΕΡΕΣ
ΦΕΡΕΣ
ΦΕΡΕΣ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΕΒΡΟΥ
16
ΚΥΡΙΜΛΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
Β
22
ΚΟΛΙΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
Γ
16
∆ΙΝ∆ΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
Β
22
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
∆
18
∆ΑΝΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΑΛΙΩΚΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆
18
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΠΗ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
Ε
18
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΥ ΟΛΓΑ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
Ε
Β
17
21
ΚΟΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ
Γ’
Ε
ΣΤ΄
18
17
14
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ
ΣΤ΄
11
ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ
ΣΤ
13
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
1ο 8/θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
∆΄
Ε
12
10
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤ
ΣΤ
∆
Ε
Β
13
26
13
8
20
Ε
20
ΡΟΥΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΨΑΧΝΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
26o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑ
ΒΟΥΖΗ ΑΝΘΗ
ΨΑΧΝΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙ∆ΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΡΙΦΙΛΗ
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΗΛΙΟ∆ΡΟΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΙ∆Α
Γ
24
ΨΑΧΝΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙ∆ΗΨΟΥ
Β
ΣΤ
20
15
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Β
Γ
14
7
Ε
10
ΒΟΥΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
∆
11
Γ
14
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Β
Β
∆
13
9
9
ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝ
ΣΤ
17
ΚΟΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΖΩΗ
Α∆ΑΜ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ∆
14
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Ε
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Γ
15
23
ΗΛΕΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
∆
19
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
∆
∆
20
14
ΗΛΕΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Ε
9
ΤΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΕΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤ
15
ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
9
22
21
21
ΡΙΖΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΡΕΣΤΙΝΙΤΗ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤ
19
Γ
Ε
Γ
Ε
Ε
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
ΝΕΑ ΧΗΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΟΥΦΛΙ
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΑΙ∆ΗΨΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ
ΜΥΤΙΚΑΣ, ΧΑΛΚΙ∆Α
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΩΡΕΟΙ
ΩΡΕΟΙ
ΩΡΕΟΙ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Γ
14
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Γ
15
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ
Γ
5
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β
18
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β
19
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β
Γ
Γ
18
22
23
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
∆
21
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
∆
Ε
21
20
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ε
18
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ε
19
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤ
19
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤ
Γ
Γ
Β
18
16
15
16
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
Β
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
17
20
18
9
∆
11
Γ
11
Ε
6
ΣΤ
10
ΚΙΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
∆ΟΥΛ∆ΟΥΡΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΣΤΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΙΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Β
9
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
Β
18
ΣΙΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
Β
17
ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
Β
5
ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΑΖΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΑΡΑΧΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΑΡΑΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΜΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ"
ΣΤ
22
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΥΡΓΟΣ
Ε
19
ΚΩΒΑΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΣΤ
23
ΚΟΥΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΥΡΓΟΣ
ΣΤ
23
ΚΟΥΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΥΡΓΟΣ
Γ
22
ΜΠΕΛΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΥΡΓΟΣ
ΣΤ
7
Β
2
Γ
2
∆
2
Ε
3
ΣΤ
2
ΤΣΙΑΝΟΥ ΖΩΗ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ
ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΥΚΗ (ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ)
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΥΤΑΧΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆ΡΟΓΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΤΣΑΝΙ∆ΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΖ∆ΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΩΥΣΙ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΚΟΦΚΕΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΜΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ"
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΗΣ
11 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
11 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤ
6
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤ
Γ
∆
Ε
12
14
16
17
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΚΟΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β
18
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ
14
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ
12
ΧΟΥ∆ΕΤΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆
15
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
∆
∆
15
15
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Ε
40ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β
41ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆
41ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆
46ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Β
46ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Β
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΑΛΩΣ
Β
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΑΛΩΣ
Β
50ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΑΛΩΣ
Β
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΤ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΤ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
∆
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
Ε
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
ΣΤ
100ό ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆
12ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β
16ο ∆ΗΜΟΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ
5
ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤ
17
Ε
15
∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ε
14
ΣΚΟΝ∆ΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΡΥΦΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΚΟΡΥΦΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΚΟΡΥΦΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Β
13
ΤΖΙΡΙΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Β
14
ΣΚΟΥΛΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΤ
Ε
Β
14
16
18
ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΥΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
26
18
18
15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΥΜΠΑΚΙ
22
ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗ ΞΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
23
ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
20
ΛΟΥΛΟΥ∆ΑΚΗ ΕΥΗ
ΣΤΡΑΤΙ∆ΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
20
17
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
16
17
ΧΑΤΖΗΓΕΛΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ - ΒΙΤΣΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΥΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΑΤΕΣ
11
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΦΙΛΙΑΤΕΣ
12
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΦΙΛΙΑΤΕΣ
8
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΕΣ
16
19
21
22
14
18
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Ε
25
ΤΡΑΝΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ
19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Γ
25
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΚΥΡΑΝΑ
19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Β
23
ΜΑΝ∆ΑΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΥΜΠΑΚΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΓΟΡΤΥΝΑ
ΓΟΡΤΥΝΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ
40
ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΟΥΒΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
∆
21
ΑΛΧΑΖΙ∆ΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΤ
23
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
∆
22
ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΤΣΑΛΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
∆
23
∆ΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ε
Ε
19
21
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΑΡΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆
14
ΣΤ
ΣΤ
Β
Γ
Ε
Γ
14
23
21
20
22
24
ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΙ∆ΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΕΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΥΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΒΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΙΑΤΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
Β
22
Β
21
ΣΤ
19
∆
25
Β
16
Γ
14
Γ
15
Β
15
Ε
14
Γ
20
ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Β
22
ΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γ
24
ΖΕΛΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Β
21
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ
22
ΜΑΚΡΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ
23
ΑΘΑΝΑΣΕΛΗ ΖΩΗ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
66ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
69ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ο ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
89ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ
24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ Γ
12
22
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΡΥΜΟΥ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ε
∆
Ε
10
18
15
∆
20
Γ
Β
∆
Ε
Ε
ΣΤ
Β
Γ
Γ
Γ
Β
19
21
17
14
17
17
17
22
19
21
17
ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΕΡΕΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΑΖΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΦΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΛΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ ΑΓΑΘΗ
ΛΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΙΖΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Β
12
ΧΕΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΙΛΥΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΙΓΚΟΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΜΑΛΛΙΑ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΥΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΝΕΑ ΜΑ∆ΥΤΟΣ
ΝΕΑ ΜΑ∆ΥΤΟΣ
ΝΕΑ ΜΑ∆ΥΤΟΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ΡΥΜΟΣ,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΑΣΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΑΣΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ
15
ΚΑΒΑΛΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ
16
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆
∆
Ε
13
14
12
ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε
13
∆
16
∆
∆
ΚΑΒΑΛΑΣ
25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Β
12
ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΖΑΜΠΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γ
28
ΚΩΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΟΓΓΑ∆ΕΣ
Ε
19
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΛΟΓΓΑ∆ΕΣ
Ε
Γ
∆
19
1
1
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
∆ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΟΓΓΑ∆ΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ
Β
14
ΖΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΙ
Β
14
ΣΤΑΛΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΙ
Γ
13
ΣΤΑΥΡΑΚΙ
Γ
14
B
Ε'
14
9
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΥΛΙΖΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΡΧΑΝΙ∆ΟΥ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
Β
18
ΜΑΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΑΣΟΣ
∆
22
ΜΠΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΙΠΠΗ
ΘΑΣΟΣ
Ε
62
ΜΙΧΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΑΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΙ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15
14
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΣΤ΄
12
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΟΝΗ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
Β
14
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ
∆
19
Β
14
ΚΑΡΟΥΤΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Β
8
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Γ
21
ΣΤ
20
Ε
20
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥΝΕΣΤΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑ∆ΩΝ
ΣΤ
Γ
11
19
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Γ
∆
∆
∆
Β
16
17
17
17
16
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΤΩΝΑ ΒΙΒΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΝΕΡΒΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΒΑΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Β
16
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
6/ΘΕΣΙΟ ∆ΗΜ ΣΧΟΛ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Γ
∆
∆
Γ
∆
5
23
22
9
15
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Ε
ΣΤ
11
11
ΚΑΠΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΛΟ∆ΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΦΦΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΝΝΗΣΑΡΙΩΤΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΣΟΦΑ∆ΕΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ε
17
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ε
Γ
Ε
25
22
17
ΣΤ
13
∆
13
Ε
11
ΤΣΟΥΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΛΩΛΙ∆Η ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΚΟΛΙΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΠΟΥ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΦΙΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΠΟΥ
ΣΑΓΙΑ∆ΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΠΟΥ
Γ
17
ΓΚΙΛ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΛΙΑ
Ε
14
∆ΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ
Ε
13
ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΤ
16
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Β
Γ
∆
15
22
17
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Ε
Ε
15
15
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β
5
∆
16
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΩ
ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΖΩΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΟΤΟΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΑ
Γ
16
ΜΑΡΚΑΤΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤ
22
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Γ΄
15
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
∆
22
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΤ
Β
Β
3
18
18
ΚΙΛΚΙΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Γ
18
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
∆
Ε
ΣΤ
25
24
25
ΛΙΠΙΑΤΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΣΙΤΣΙΡΑΡΗ ΖΩΗ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΚΙΡΟΥ∆Η ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΡΙΤΗ ΒΑΣΩ
ΑΜΠΡΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
8ο 6/θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
Β΄
Β
19
10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΡΑΧΗΛ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ
ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
Γ
12
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ
ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
∆
8
ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
Ε
10
ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
ΣΤ
10
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β
5
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
Γ
9
ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
∆
9
ΜΑΓΟΥΛΑ
Ε
9
ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΤ
8
ΜΑΓΟΥΛΑ
Ε
19
Γ
15
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γ
ΣΤ
14
8
ΜΠΙΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΡΝΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ
ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΠΟΡΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΥ
ΜΕΓ∆ΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΥ
ΜΕΓ∆ΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΥ
ΜΕΓ∆ΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΥ
ΜΕΓ∆ΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ
16
ΤΣΙΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΖΑΝΗ
Γ
16
ΜΙΓ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΖΑΝΗ
Β
16
ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Ε
18
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ
∆
15
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
∆
Β
5
6
ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
Γ
11
ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
∆
13
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Ε
ΣΤ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΜΕΓ∆ΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΜΕΓ∆ΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΜΕΓ∆ΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΙΟΡ∆ΑΝΑ
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
ΚΑΛΟΝΕΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
3
9
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ∆ΙΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Β
16
ΜΗΤΣΑΛΗ ΑΓΑΠΗ
ΚΟΖΑΝΗ
ΣΤ
15
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
∆
Β
Β
15
24
24
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΣΤ
ΣΤ
∆
∆'
Γ'
Ε
Ε
Β
25
25
23
18
18
15
15
18
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
Γ
9
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
∆
Ε
14
11
ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΕΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑΡΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ
ΜΗΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΕΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΣΤ
12
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
Β
8
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
Ε
3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤ
6
Β
8
ΤΣΙΠΑ ΦΑΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Γ
10
ΣΦΗΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
∆
8
ΣΤΕΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ε
7
ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "Ο
ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ"
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "Ο
ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ"
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "Ο
ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ"
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "Ο
ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ"
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΧΑΪΚΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Β
25
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
∆
Γ
22
17
ΝΑΞΟΣ
ΧΩΡΑ, ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Β
24
ΜΑΝΤΖΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΛΚΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΚΩΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΟΥ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
∆
ΣΤ
Γ
∆
8
21
23
20
Γ
16
ΝΑΞΟΣ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ,
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΑΛΑΤΑ ΒΕΡΙΝΑ
ΝΑΞΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΑΞΟΣ
ΛΕΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΑΞΟΣ
ΝΤΟΥΜΑΝΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ
∆
17
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ
∆
ΣΤ
9
21
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΩΡΑ, ΝΑΞΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΛΜΥΡΗ
ΒΟΧΑΪΚΟ
ΒΟΧΑΪΚΟ
ΛΕΧΑΙΟ
ΛΕΧΑΙΟ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΣΟΛΟΜΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΟΛΟΜΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΟΛΟΜΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
23
ΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Γ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΝΑΞΟΥ
Γ
12
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΣΤ
19
ΣΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
Ε
16
Ε
8
Β
11
∆
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΓΑΒΡΗ ΜΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ,
ΝΑΞΟΣ
ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ΠΑΡΟΣ
ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ΠΑΡΟΣ
∆. ∆. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ
∆. ∆. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ
18
ΓΚΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ΠΑΡΟΣ
∆
Γ
18
12
ΚΑΨΙΤΙ∆ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ΠΑΡΟΣ
ΒΙΒΛΟΣ, ΝΑΞΟΣ
∆
1
∆ΑΝΑΚΟΣ, ΝΑΞΟΣ
ΣΤ
14
ΧΙΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
AΝΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕΝΝΥ
ΚΑΜΑΡΙ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Γ
6
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΑ, ΑΜΟΡΓΟΣ
∆
∆
ΣΤ
2
6
7
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ
ΡΟ∆ΟΒΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΟ∆ΟΒΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΑ, ΑΜΟΡΓΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΝΑΞΟΣ
Γ
3
ΓΙΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΡΩΝΙ∆Α, ΝΑΞΟΣ
ΚΟΡΩΝΙ∆Α ΝΑΞΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΡΩΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΡΩΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΝΑΚΟΥ ΝΑΞΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΩΝΙΑΣ - ΘΗΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙ∆ΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙ∆ΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΑΞΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΑΞΟΥ
Ε
4
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ Β
2
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ∆
2
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Γ
7
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ
Ε
Β
Γ
7
2
5
ΓΙΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ,
∆ΟΥΓΚΑΡΗ,
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ,
∆ΟΥΓΚΑΡΗ,
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Β
2
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΓΚΡΙ, ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ∆
6
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΓΚΡΙ, ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΤ
1
ΣΑΓΚΡΙ, ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Β
3
Β
18
Γ
10
∆
11
Ε
13
ΣΤ
Β
9
20
∆
19
∆
ΣΤ
19
9
ΧΩΡΑ, ΑΜΟΡΓΟΣ
ΜΑΡΑΘΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ
(Τ.Θ. 394 )
ΜΑΡΑΘΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
(Τ.Θ. 394 )
ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
(Τ.Θ. 394 )
ΜΑΡΑΘΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Τ.Θ. 394 )
ΜΑΡΑΘΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΑΡΑΣΣΑΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ (Τ.Θ. 394 )
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΕΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΙΜΗ ΕΛΕΝΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΚΑΙΜΗ/ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΕΛΛΑ
ΣΩΤΗΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΖΙΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤ
5
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Γ
2
ΦΡΟΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
∆
2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΙΜΑΚΚΑΜΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
∆
1
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΝΑΞΟΣ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΝΑΞΟΣ
ΜΟΝΗ, ΝΑΞΟΣ
ΜΟΝΗ, ΝΑΞΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΤ
2
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΤ
1
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΚΕΠΑΡΝΙ∆ΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
Β
Α
1
10
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α.
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α.
Β
Β
Β
2
17
17
ΣΚΕΥΗ ΑΝ∆ΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΩ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
B
3
ΖΩΗ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ
ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
Γ
5
ΖΩΗ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ
ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
∆
3
ΕΥΗ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ
ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
Ε
3
ΕΥΗ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ
ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
ΣΤ
Β
7
8
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
Β
Γ
∆
Ε
3
8
6
5
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
Ε
ΣΤ
12
7
ΕΥΗ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ
ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΤΡΗ
ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΑΛΤΑ
ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙ∆ΟΥ Α∆Α
ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΗΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑ ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
Β
Β
Γ
14
13
18
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
Γ
17
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
∆
15
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
15
15
14
15
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΙ
Β
Γ
21
18
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΩΝΙΟΥ- ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΩΝΙΟΥ- ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΩΝΙΟΥ- ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΩΝΙΟΥ- ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆
Ε
ΣΤ
25
21
20
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥΛΑ
ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΚΛΕΙΩ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
Γ
21
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
∆
15
ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Β
11
ΛΑΡΚΟΥ ΙΑΝΘΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
∆
11
ΛΑΡΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
Ε
7
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΣΤ
8
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡΑ
ΣΤ
18
ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΕΦΗ
Ε
13
ΒΡΑΣΙ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
∆
16
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
Γ
11
ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β
13
ΣΤ
1
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
TΡΙΜΗΚΛΗΝΗ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
TΡΙΜΗΚΛΗΝΗ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
TΡΙΜΗΚΛΗΝΗ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
TΡΙΜΗΚΛΗΝΗ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
TΡΙΜΗΚΛΗΝΗ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΠΟΛΙΝΑ ΜΙΚΕΛΛΗ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΟΥΛΑ
ΚΑΠΠΑ - ΚΟΥΖΑΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕΤΡΙΚΚΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΜΥΡΟΥΛΑ ΚΑΠΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΘΗΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΘΗΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΑΜΜΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΑΜΜΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΑΜΜΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΑΜΜΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΑΜΜΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β
22
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Β
Ε
22
20
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ε
20
ΣΤ
13
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤ
Ε
Ε
Β
Ε
13
17
17
23
21
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
Β
15
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
Γ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ∆ΗΜΗΤΡΑ
Ε
1
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΤ
20
Β
20
MΠΕΡ∆ΕΚΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΛΕΝΗ
ΝΙΑΤΑ
Γ
15
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΑΤΑ
∆
15
ΝΙΑΤΑ
Ε
8
∆
1
ΤΣΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΒΑΙΑ
ΝΙΑΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑ
18
ΤΣΕΤΣΙΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ
ΜΙΚΕ ΧΑΡΑ
ΓΕΡΟΝΤΑ - ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆
16
ΚΟΥΛΑΞΙ∆ΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
Ε
14
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
ΣΤ
14
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Ε
8
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΤ
4
ΚΑΦΑΝΕΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΤΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Β
5
∆ΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Γ
10
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
∆
6
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β
22
ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΑΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β
22
ΝΙΚΑΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤ
22
ΠΥΡΓΕΤΟΣ
Β
16
ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Β
16
Γ
14
Γ
13
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β
6
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ
9
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ∆
8
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤ
∆
2
∆
13
ΨΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΙΠΑΤΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
∆ΡΑΚΩΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Ε
20
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β
17
ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Β
∆
7
16
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΚΟΤΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ∆
10
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Β
Γ
21
23
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
15ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
15ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ
Γ
∆
18
1
5
ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆ΑΣ
ΣΤ
10
ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Ε
14
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Ε
7
ΒΑΙΡΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ, ΛΕΣΒΟΣ
ΣΤ
6
ΒΑΙΡΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ, ΛΕΣΒΟΣ
Ε
8
ΜΑΡΑΣΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ
Γ
15
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Β
11
ΛΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
Β
6
Γ΄
10
ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΛΟΥΤΡΑ, ΛΕΣΒΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆Α,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆Α,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
∆΄
2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Β
∆
∆
19
18
19
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΤ
15
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β
16
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΥΨΩ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Γ
22
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ∆
21
ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ε
19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Β
19
19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γ
24
Β
ΣΤ
Ε
∆
22
12
18
19
Ε
11
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
Β
7
ΚΙΡΜΗΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
Β
15
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
∆
5
∆
ΣΤ
10
18
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΤ
Β
16
14
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
∆
12
ΜΗΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΖΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΑΡΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
∆ΑΝΙΛΟΠΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑ∆ΕΜΗΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Σ∆ΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΕΡΗ
ΛΑΙΝΑ ΖΩΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γ
20
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆
12
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤ
9
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΗΜΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Ε
19
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤ
21
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤ
19
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
12ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Β
4
ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε
15
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε
15
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
21ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆
∆
Β
Ε
19
20
19
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Ε
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆
20
∆
1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
3/ΘΕΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
3/ΘΕΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΗ
ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΣΤΑΛΟΥΠΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ
ΣΤ
Γ
Ε
1
20
6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
ΣΤ
20
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΣΙΝΟΡΕΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
Ε
22
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΑΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γ
Β
∆
∆
17
18
12
12
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΛΥΡΑ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤ
21
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤ
ΣΤ
18
13
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Β
Ε
Γ
20
14
16
ΞΑΝΘΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γ
17
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γ
∆
17
21
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
∆
ΣΤ
22
21
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΕΚΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΡΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΘΕΑΝΩ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤ
21
ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΗ
Γ
11
ΠΑΡΘΕΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΟΛΒΙΟ
Ε
7
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤ
7
Β
8
ΝΤΟΥΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΑ,
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΙΝΑ
Γ
12
Β
2
Γ
3
∆
3
Ε
2
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΥΝΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ
ΣΤ
5
ΠΕΛΛΑΣ
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ε
16
ΠΕΛΛΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
Β
18
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΤΕΡΖΑΝΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΤΣΙΤΛΑΚΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΠΛΑΤΥ
ΠΛΑΤΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡΦΑΡΑ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
Ν. ΟΛΒΙΟ
ΣΟΥΝΙΟ
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΣΚΥ∆ΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΖΕΥΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
Ε
Β
Γ
17
18
22
ΠΕΛΛΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
∆
20
ΠΕΛΛΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
Ε
17
ΠΕΛΛΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
ΣΤ
16
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤ
∆
12
13
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
ΞΕΝΙΤΙ∆ΕΙΟ
7/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ε
ΣΤ
∆
15
11
15
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ
Β
13
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ
Γ
6
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ
∆
14
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΘΥΡΑ
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤ
14
∆ΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΥΡΑ
Β
9
ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
∆
8
ΣΤ
Γ
9
9
ΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
AΜΠΕΛΕΙΕΣ
ΠΑΡΛΑΚΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
AΜΠΕΛΕΙΕΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Β
7
Γ
12
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆
14
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ε
10
ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤ
8
ΣΥΛΛΕΛΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
18
ΣΑΜΑΡΕΝΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΗ, ΣΚΥ∆ΡΑ
Β
10
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΣΚΥΡ∆ΑΣ
∆
10
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΣΚΥΡ∆ΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΤΣΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΡΟΚΟΠΙ∆ΗΣ
ΝΚΟΛΑΟΣ
ΦΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΡΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΚΥ∆ΡΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΠΕΛΛΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΘΥΡΑ
AΜΠΕΛΕΙΕΣ
ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
"ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ"
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
"ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ"
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Β
9
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Γ
6
ΝΤΟΥΜΑΝΗ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ε
Γ
10
17
∆
16
ΒΑ∆ΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΡΩΤΟΥ ΦΛΩΡΑ
ΤΣΙΤΣΙΛΕΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
14
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΑΦΟΣ
Γ
16
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΑΦΟΣ
Ε
ΣΤ
E
16
15
21
ΤΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΑΦΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΤ
Β
Β
ΣΤ
13
20
22
18
ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ∆ΑΦΝΗ
ΑΣΜΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΡΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΤ
22
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Β
19
ΣΑΛΑΓΑΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ
17
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ
17
Γ
25
ΦΡΟΥ∆ΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ε
14
ΣΤ
14
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΖΟΓΛΑΝΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
Γ
∆
15
15
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆'
Ε
Ε
∆
Ε
Β
Γ’
∆'
Ε’
ΣΤ΄
Β
Β
16
17
18
16
23
20
4
5
8
5
22
22
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ε
21
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Β
20
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Β
Β
20
18
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ε
19
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ε
∆
19
21
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Γ
20
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ
Γ
Γ
21
14
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ
Ε-ΣΤ
Ε-ΣΤ
10
16
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
Γ-∆
∆
10
24
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
19o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
19o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Β
Β
Β
Β
ΣΤ
∆
25
24
15
11
24
14
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
∆
ΣΤ
13
12
ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Β
14
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
23o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
23o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Β
Ε
Ε
Ε΄
ΣΤ΄
14
13
13
8
3
ΣΕΡΡΩΝ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Γ
10
ΣΕΡΡΩΝ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Β
16
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
∆
Γ
∆
ΣΤ
15
13
10
13
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
Ε
9
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΒΙΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΣΥΛΙΓΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΨΑΡΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΥΜΗ
ΚΥΜΗ
ΚΥΜΗ
ΚΥΜΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΟΝΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΚΜΠΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΖΕΡΒΟΥΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΥΒΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΚΑΛΤΖΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΧΩΡΙΟ ΠΑΣΣΟΣ
ΧΩΡΙΟ ΠΑΣΣΟΣ
ΧΩΡΙΟ ΠΑΣΣΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Β
ΣΤ
Β
Γ
10
9
6
14
11
ΠΑΛΑΣΚΑ ΦΑΝΗ
ΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
∆ΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆
12
∆
12
Β
ΣΕΡΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ
Γ
6
ΣΙ∆ΕΡΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ
∆
10
ΤΖΙΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ
Ε
12
ΤΣΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ
ΣΤ
6
Ε
14
∆
9
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ
ΚΟΙΜΗΣΗ, ∆ΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΣΗ, ∆ΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Γ
Β
14
13
∆
Β
Γ
9
18
22
ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
"∆ΩΡΟΘΕΟΣ"
31ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΤΡΟΒΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΥΤΑΦΟΥ∆Η ΟΛΓΑ
∆
Γ
18
23
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
31ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
35ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
35ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
35ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Β
22
16
16
22
12
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΚΙΑ ΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΜΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Β
Γ
2
13
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
Γ
12
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
∆
10
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
Γ
11
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
∆
∆
18
18
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Β
21
Ε
19
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ
Β
23
ΣΠΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
Γ
15
ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
∆
12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ε
20
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤ
14
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΣΤ
10
ΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΙΑ
Ε
7
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Γ
13
ΕΛΑΤΕΙΑ
Ε
25
ΑΒΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΕΛΑΤΕΙΑ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓ.
ΒΡΥΣΗΣ
23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓ.
ΒΡΥΣΗΣ
23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓ.
ΒΡΥΣΗΣ
23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓ.
ΒΡΥΣΗΣ
23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓ.
ΒΡΥΣΗΣ
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΣΙΟΥΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΡΕΣΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Β
19
ΒΕΡΓΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΕΛΑΤΕΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Β
15
ΙΤΕΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ
Β
9
ΚΕΣΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΩ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΒΑΛΤΙΝΟ
ΒΑΛΤΙΝΟ
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ,
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΜΙΑ
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΕΒΑΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ
∆
7
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ
Β
9
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ
Γ
11
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
∆
Ε
23
8
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΤ
16
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
Ε
6
ΧΑΤΖΟΓΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΙΤΑ - ∆ΗΜΟΥΛΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΟΥΓΑΡΙ∆ΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΛΕ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
∆
13
ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Β
8
Γ
20
ΝΤΙΛΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤ
Ε
9
7
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΝΕΑ ΣΙΛΑΤΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΝ∆ΡΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΥ
∆
12
ΣΚΟΥΤΙ∆ΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Ε
15
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (∆∆ΜΝ)
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ε
Γ'
16
21
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ
ΣΟΥΧΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΝΙΑ
∆
16
Β
Β
Ε
Γ
17
17
12
17
ΛΑ∆Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΣΕΡ ΙΝΤΑ
ΤΣΟΥΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤ
7
ΚΟΛΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥ∆Α
Ε
24
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΣΟΥ∆Α
Β
12
ΧΙΟΣ
Γ
Ε
13
18
ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΟΡΑΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ
ΒΟΥΡΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΩΝ
ΛΕΒΑΙΑ
ΛΕΒΑΙΑ
ΛΕΒΑΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΓΛΥΦΑ∆Α ∆ΩΡΙ∆ΑΣ,
ΕΡΑΤΕΙΝΗ
ΓΛΥΦΑ∆Α ∆ΩΡΙ∆ΑΣ,
ΕΡΑΤΕΙΝΗ
ΓΛΥΦΑ∆Α ∆ΩΡΙ∆ΑΣ,
ΕΡΑΤΕΙΝΗ
Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ
ΦΟΥΡΚΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
ΠΑΖΙΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΥΜΙΑΝΑ, ΧΙΟΣ
ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΑ, ΧΙΟΣ