ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ - Συμπόσιο "Ποια Ελλάδα;"

13-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Α Σ ΥΜ Π Ο Σ Ι ΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ
© Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχεδιασμός - Επιμέλεια - Εκτύπωση
Βαρθολομαίος Θεόδωρος
Τυπογραφικό Εργαστήρι «Γράμμα»
Ευρυβιάδου 7, 546 38 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 926629, Fax: 2310 905443
www.gramma.gr, [email protected]
Επιμέλεια έκδοσης
Μαρία Βλάχου
ISBN: 978-960-9717-19-9
Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του βιβλίου,
καλώς και η αντιγραφή του με οποιoνδήποτε τρόπο, φωτοτυπικό ή
ηλεκτρονικό, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
-4-
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόγραμμα Επιστημονικού Συμποσίου
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014.......................................................................................................................................................9
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014..........................................................................................................................................13
Μήνυμα Πρύτανη Α.Π.Θ. για το Συμπόσιο «Ποια Ελλάδα;»............................................................................................21
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Το ΑΠΘ ανοίγει το δημόσιο διάλογο για έξοδο από την κρίση, Γ.Α. Μυλόπουλος....................................................25
Γ. Γραμματικάκης........................................................................................................................................................................................31
Επιστήμη, Κοινωνία, Παιδεία, Π.Α. Λιγομενίδης . ......................................................................................................................37
ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;»
Από την ερευνητική δραστηριότητα στην παραγωγή: η θέση του ΑΠΘ στο Ελληνικό ερευνητικό
γίγνεσθαι και η μεταφορά τεχνογνωσίας στους κοινωνικούς εταίρους, Σ. Κουΐδου–Ανδρέου...........................45
Η ελληνική οικονομία στη δίνη της ευρωπαϊκής κρίσης, Μ.Γ. Σιδηρόπουλος............................................................55
Το διεθνές περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας και οι διέξοδοί της, Γ. Ζαρωτιάδης............................................63
Ελληνική βιομηχανία: Υπάρχει προοπτική;, Ν.Χ. Βαρσακέλης.............................................................................................73
Βιομηχανία έντασης γνώσεων στην Ελλάδα: Στρατηγικές και προοπτικές
στην περίοδο 2014-2020, Ν. Κομνηνός...........................................................................................................................................81
Επαναπροσδιορίζοντας το «επιχειρείν», Ε.Ν. Πετρίδου.........................................................................................................91
Κάποιες αρχικές σκέψεις πάνω στη στρατηγική ανάλυση του τραπεζικού συστήματος
στην Ελλάδα, Β. Πολυμένης...............................................................................................................................................................101
Τουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα, προκλήσεις και προοπτικές, Σ. Κωστοπούλου........................107
Το δυναμικό της Ελλάδας σε ενεργειακές και μη ενεργειακές πρώτες ύλες ως βάση
ρεαλιστικής και βιώσιμης ανάπτυξης, Α.Ν. Γεωργακόπουλος και Γ.Ν. Τσόκας......................................................117
128 χρόνια επιτυχίας, Α. Μιχαηλίδου............................................................................................................................................127
ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;»
Η ευρωπαϊκή διάσταση της διακυβέρνησης, Α. Καϊλής.......................................................................................................133
Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, Ι. Κυρίτσης...............................................................................................................................141
Θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Εφαρμογή και προκλήσεις για την Ελλάδα, Α. Καλλία.......................149
Ο νομικός πολιτισμός στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, A. Καΐσης...........................................................................157
Ανάβρα Μαγνησίας: Ένα πετυχημένο μοντέλο ανάπτυξης, τοπικής αυτοδιοίκησης
στην Ελλάδα, Δ.Χ. Τσουκαλάς...........................................................................................................................................................159
-5-
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Κωνσταντίνος Γάτσιος..........................................................................................................................................................................167
Η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων: Δρόμος χωρίς επιστροφή; Π. Τσάρτας...........................................173
Αναφορικά προς την ελληνική κοινωνία σήμερα, Θ.Ν. Πελεγρίνης...............................................................................177
Τέχνη – Δημόσιος χώρος – Κοινωνία, Γ. Χαρβαλιάς...............................................................................................................181
ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;»
Η εποχή των τεράτων, Α. Γαρύφαλλος..........................................................................................................................................191
Ποιοι είμαστε; Παρελθόν, παρόν, μέλλον, Ν.Γ. Ιντζεσίλογλου...........................................................................................197
Ακαδημαϊκό έθος και νέα παιδαγωγική, Δ.Κ. Μαυροσκούφης.......................................................................................207
Κρίση, φόβος και διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, Χ. Πουλόπουλος.....................................................................215
Οι πολιτικές της κρίσης και η κρίση της πολιτικής, Θ.Π. Παπαθεοδώρου..................................................................219
Νόμος, τάξη και επιείκεια, Ν. Παρασκευόπουλος..................................................................................................................225
Πολιτικές διαχείρισης των χώρων της πόλης και νεολαία, Κ. Τσουκαλά......................................................................231
Η ακατονόμαστη Ελλάδα και το δεύτερο μνημόνιο, Χ. Αδάμου.....................................................................................239
Ποια Ελλάδα - Ποια τέχνη, Ξ. Σαχίνης............................................................................................................................................245
ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΟΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;»
Η ελληνική βιοποικιλότητα ως αυταξία και πόρος, Δ. Βώκου............................................................................................253
Βιοποικιλότητα και τεχνολογική ανάπτυξη, Ν. Κυρπίδης....................................................................................................263
Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι, Κ.Ι. Στεργίου..................................................................................................271
Καρπώσεις, διαχείριση και προστασία δασικών πόρων και βιοποικιλότητας:
Η φύση του προβλήματος και τα προβλήματα της φύσης, Φ.Α. Αραβανόπουλος...............................................283
Αγροτική ανάπτυξη και επιπτώσεις στο περιβάλλον,
Α.Π. Μαμώλος, Γ.Χ. Μενεξές, Κ.Λ. Καλμπουρτζή και Κ. Τσατσαρέλης......................................................................297
«Ἄριστον μὲν ὕδωρ», Κ.Λ. Κατσιφαράκης.................................................................................................................................305
Προς μια βιώσιμη πόλη, Ν. Τσινίκας...............................................................................................................................................311
Ανθρωποκεντρικές μεταφορές, Α. Νανιόπουλος....................................................................................................................317
ΑΠΕ Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβάλλον, Α.Μ. Παπαδόπουλος..........................................................................329
Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, Κ. Σαμαρά–Κωνσταντίνου.......................................................................341
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: Από τις χωματερές στην κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, Σ. Φάμελλος........349
Ενεργειακή πολιτική του Α.Π.Θ.: Μια επιτυχημένη ιστορία στην πράξη, Θ.Δ. Ξένος.............................................359
Καταπολέμηση κουνουπιών: Μια πρόκληση στην εφαρμοσμένη οικολογία για την προστασία
της Δημόσιας Υγείας, Σ. Μουρελάτος..........................................................................................................................................369
Κεντρικο στρογγυλο τραπεζι - Κλεισιμο Συμποσιου
Απολογισμός - Σύνθεση - Προτάσεις.........................................................................................................................................377
Βιογραφικά ομιλητών Συμποσίου................................................................................................................................................385
Σημείωση: Οι εισηγητές οι οποίοι δεν εμφανίζονται στη λίστα περιεχομένων δεν κατέθεσαν γραπτή εισήγηση μέχρι και την ημέρα έκδοσης των πρακτικών.
-6-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014
09.00-09.30Προσέλευση – Εγγραφές
09.30-10.30
Προεδρείο: Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ
Χαιρετισμοί
Έναρξη Εργασιών - Εναρκτήρια Ομιλία:
Γιάννης Μυλόπουλος,
Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Εισαγωγικές Ομιλίες:
Γιάννης Μπουτάρης,
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Γιώργος Γραμματικάκης,
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
Πάνος Λιγομενίδης,
Ομότιμος Καθηγητής του University of Maryland των ΗΠΑ, Ακαδημαϊκός και
τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Ποιά Ανάπτυξη;
10.30-12.20Προεδρείο: Νικόλαος Βαρσακέλης (Συντονιστής),
Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Ευγενία Πετρίδου
Εισαγωγική ομιλία:
Από την ερευνητική δραστηριότητα στην παραγωγή: η θέση του ΑΠΘ στο Ελληνικό ερευνητικό γίγνεσθαι και η μεταφορά τεχνογνωσίας στους κοινωνικούς
εταίρους
Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας),
Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
Η Ελληνική οικονομία στη δίνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Το διεθνές περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
-9-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014
Βιομηχανική Ανάπτυξη (2 εισηγήσεις)
α. Ελληνική Βιομηχανία: Υπάρχει Προοπτική;
Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
ΑΠΘ,
β. Βιομηχανία έντασης γνώσεων στην Ελλάδα: Στρατηγικές & προοπτικές στην
περίοδο 2014-2020
Νικόλαος Κομνηνός, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Επαναπροσδιορίζοντας το «επιχειρείν»
Ευγενία Πετρίδου, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και ανάπτυξη
Βασίλης Πολυμένης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
12.20-12.35
Διάλειμμα για καφέ
12.35-13.50
Τ ουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα, προκλήσεις και προοπτικές
Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Το δυναμικό της Ελλάδας σε ενεργειακές και μη ενεργειακές πρώτες ύλες ως
βάση ρεαλιστικής και βιώσιμης ανάπτυξης
Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ και
Γρηγόριος Τσόκας, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
Καλές πρακτικές:
Βασίλειος Θωμαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Compucon
Olympia Electronics: 1979 από το υπόγειο του σπιτιού μου, 2014 σε 72 χώρες του
κόσμου
Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος ΣΕΒΕ και Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
128 Χρόνια Επιτυχίας
Αίνη Μιχαηλίδου, Αντιπρόεδρος ομίλου εταιριών Μιχαηλίδη
13.50-14.20
Συμπεράσματα - Ερωτήσεις - Συζήτηση
14.20-15.15
Ελαφρύ γεύμα
- 10 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014
Ποιά Διακυβέρνηση;
15.15-16.50Προεδρείο: Ιωάννης Αντωνίου (Συντονιστής),
Ιωάννης
Παντής, Αθανάσιος Καΐσης
Εισαγωγική ομιλία:
H Eυρωπαϊκή διάσταση της Διακυβέρνησης
Αντώνης Καϊλής, Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Από την Άκαμπτη Ιεραρχία στη Σχεσιακή Λογική των Δικτύων
Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών,
Ιωάννης Παντής, Αναπληρωτής Πρύτανη ΑΠΘ (Αντιπρύτανης Οικονομικών), Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ιωάννης Κυρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Θεσμικό Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εφαρμογή και Προκλήσεις για την Ελλάδα
Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος
Ο νομικός πολιτισμός στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης
Αθανάσιος Καΐσης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Καλές πρακτικές:
Η άλλη Ελλάδα υλοποίησης στόχων σε αντίξοες συνθήκες
Δημήτριος Τσουκαλάς, πρώην Δήμαρχος Ανάβρας
16:50-17:20
Συμπεράσματα - Ερωτήσεις - Συζήτηση
- 11 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014
17:30-19:30
Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι πρυτάνεις για την Ελλάδα»
Συντονιστής: Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος,
Πρύτανης ΑΠΘ
(Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου)
Ανάπτυξη:
Κωνσταντίνος Γάτσιος,
Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πάρις Τσάρτας,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διακυβέρνηση: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος,
Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντωνία Μοροπούλου,
Αντιπρύτανις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Κοινωνία:
Θεοδόσης Πελεγρίνης,
Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Χαρβαλιάς,
Πρύτανης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Περιβάλλον:
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ευριπίδης Στεφάνου,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
- 12 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
Ποιά Κοινωνία;
09.30-12.00Προεδρείο: Αλέξανδρος Γαρύφαλλος (Συντονιστής),
Νίκος Παρασκευόπουλος, Ξενοφών Σαχίνης
Εισαγωγική ομιλία:
Η εποχή των τεράτων
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Ποιοι είμαστε; Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Νίκος Ιντζεσίλογλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Εκπαιδευτικές πολιτικές,
Δημήτρης Μαυροσκούφης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Κρίση, φόβος και διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής
Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Οι πολιτικές της κρίσης και η κρίση της πολιτικής
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Νόμος, τάξη και επιείκεια
Νίκος Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής ΑΠΘ, Καθηγητής
Νομικής Σχολής
Πολιτικές διαχείρισης των χώρων της πόλης και νεολαία
Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
Η ακατονόμαστη Ελλάδα και το δεύτερο μνημόνιο
Χριστίνα Αδάμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κινηματογράφου
Ποιa Ελλάδα, ποια Τέχνη
Ξενοφών Σαχίνης, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ
Καλές πρακτικές:
Το Χαμόγελο του Παιδιού», ένα επιτυχημένο παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς
στην Ελλάδα της κρίσης, 24/7!
Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του εθελοντικού οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού»
- 13 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
12.00-12.30
Συμπεράσματα - Ερωτήσεις - Συζήτηση
12.30-13.30
Ελαφρύ γεύμα
Ποιό Περιβάλλον;
13:30-15:20Προεδρείο: Δέσποινα Βώκου (Συντονίστρια),
Νικόλαος Μουσιόπουλος, Νικόλαος Τσινίκας
Εισαγωγική ομιλία:
Η Ελληνική βιοποικιλότητα ως πόρος και αυταξία
Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
Βιοποικιλότητα και τεχνολογική ανάπτυξη
Νίκος Κυρπίδης, Διευθυντής Τμήματος, US DOE Joint Genome Institute
Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι
Κώστας Στεργίου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
Καρπώσεις, διαχείριση και προστασία δασικών πόρων και βιοποικιλότητας: η
φύση του προβλήματος και τα προβλήματα της φύσης
Φίλιππος Αραβανόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Αγροτική ανάπτυξη και επιπτώσεις στο περιβάλλον
Ανδρέας Μαμώλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ
Άριστον μεν ύδωρ
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ
Προς μια βιώσιμη πόλη
Νικόλαος Τσινίκας, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
15.20-15.35
Διάλειμμα για καφέ
- 14 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
15.35-17.20
Α νθρωποκεντρικές μεταφορές
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ
ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας και περιβάλλον
Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
Κωνσταντινή Σαμαρά, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: Από τις χωματερές στην κοινωνία μηδενικών
αποβλήτων
Σωκράτης Φάμελλος, Αντιδήμαρχος Θέρμης, Ανατολική ΑΕ
Καλές πρακτικές:
Παρουσίαση Οικο-ΑΠΘ
Ιωάννης Παντής, Αναπληρωτής Πρύτανη ΑΠΘ (Αντιπρύτανης Οικονομικών), Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
Ενεργειακή πολιτική του ΑΠΘ: Μια επιτυχημένη ιστορία στην πράξη
Θωμάς Ξένος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
Καταπολέμηση κουνουπιών: Μία πρόκληση στην εφαρμοσμένη οικολογία για
την προστασία της δημόσιας υγείας
Σπύρος Μουρελάτος, Πρόεδρος της Οικοανάπτυξη ΑΕ
17.20-17.50
Συμπεράσματα - Ερωτήσεις – Συζήτηση
18.00-20.30
Κεντρικό Στρογγυλό Τραπέζι - Κλείσιμο Συμποσίου:
Απολογισμός - Σύνθεση – Προτάσεις
Συντονιστής: Φίλιος Στάγκος, Δημοσιογράφος
Κεντρικός Σχολιαστής: Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
(Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου)
Ποια Ανάπτυξη;
Νίκος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής Ενότητας
Δημήτριος Δασκαλόπουλος, πρόεδρος ΣΕΒ
- 15 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
Ποια Διακυβέρνηση;
Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής Tμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ Συντονιστής
Ενότητας
Μαρία Βασιλάκου, Αντιδήμαρχος Βιέννης
Ποια Κοινωνία;
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής
ΑΠΘ, Συντονιστής Ενότητας
Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Ποιο Περιβάλλον;
Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
Συντονίστρια Ενότητας
Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
- 16 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Επιστημονική Επιτροπή
Ιωάννης Αντωνίου
Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, Συντονιστής ενότητας «Ποιά Διακυβέρνηση;»
Νικόλαος Βαρσακέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ,
Συντονιστής ενότητας «Ποιά Ανάπτυξη;»
Δέσποινα Βώκου
Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, Συντονίστρια ενότητας «Ποιό Περιβάλλον;»
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Συντονιστής ενότητας «Ποιά Κοινωνία;»
Σοφία Κουίδου-Ανδρέου
Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ (Αντιπρύτανις Έρευνας), Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
Δέσπω Λιάλιου
Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού),
Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Γιάννης Μυλόπουλος
Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ιωάννης Παντής
Αναπληρωτής Πρύτανη ΑΠΘ (Αντιπρύτανης Οικονομικών), Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
Οργανωτική Επιτροπή
Μαρία Βλάχου
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΑΠΘ
Αντώνης Γαλανόπουλος
Γραφείο Τύπου Πρυτανείας ΑΠΘ
Δημήτρης Κατσούρας
Γραφείο Δημοσιότητας και Διοργάνωσης Συνεδρίων, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
Ανέστης Παρχαρίδης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΑΠΘ
Φωτεινή Στεφανοπούλου
Γραφείο Τύπου Πρυτανείας ΑΠΘ
- 17 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ποια Ανάπτυξη;
Ποια Διακυβέρνηση;
Ποια Κοινωνία;
Ποιο Περιβάλλον;
13-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Α Σ ΥΜ Π Ο Σ Ι ΟΥ
Μήνυμα Πρύτανη ΑΠΘ
για το Συμπόσιο «Ποια Ελλαδα;»
Η
Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση με έντονες κοινωνικές
και εντέλει πολιτικές διαστάσεις. Το μεγάλο έλλειμμα της χώρας μας στην παρούσα συγκυρία εντοπίζεται στην απουσία τόσο οράματος, όσο και προτύπου που πρέπει να ακολουθηθεί,
προκειμένου να ξαναπιάσουμε το νήμα που οδηγεί στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και
της κοινωνικής ευημερίας.
Τα Πανεπιστήμια, ως κατεξοχήν χώροι παραγωγής και μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης, μπορούν και πρέπει να συμβάλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αυτή. Το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα ολοκληρωμένο και καθολικό Πανεπιστήμιο (University), το
οποίο καλύπτει όλο το εύρος των επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων με 11 Σχολές και 41
Τμήματα, διαθέτει έναν ανεξερεύνητο πλούτο επιστημονικών γνώσεων, αλλά και ερευνητικών
και καινοτόμων αποτελεσμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα μόνο αποσπασματικά, ανά ειδικότητα
δηλαδή, έχουν δημοσιοποιηθεί και παρουσιαστεί.
Το Πανεπιστήμιό μας, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών για αναζήτηση ενός
νέου μοντέλου ανάπτυξης και ευημερίας για τη χώρα, αποφάσισε να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και τον επιστημονικό του πλούτο διοργανώνοντας επιστημονικό Συμπόσιο με
γενικό τίτλο «Ποια Ελλάδα;». Το Συμπόσιο διακρίνεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες που καλύπτουν τα θέματα της Ανάπτυξης, της Διακυβέρνησης, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος
(περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα).
Η προσπάθεια αυτή αναδεικνύει μια άλλη πλευρά ενός μεγάλου Πανεπιστημίου, που αναφέρεται στην ικανότητά του να διατυπώνει τεκμηριωμένο επιστημονικό λόγο και να συμβάλλει
στην επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Φιλοδοξία του Συμποσίου είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σε μια σειρά από ευαίσθητους τομείς της χώρας, η ανάδειξη
των αιτίων που οδήγησαν στη σημερινή κρίση και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων
και κατευθύνσεων για την έξοδο από αυτήν.
- 21 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Το ΑΠΘ ανοίγει το δημόσιο διάλογο
για έξοδο από την κρίση
Γιάννης Α. Μυλόπουλος
Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Δ
Αναπάντητα ερωτήματα
ύο κρίσιμα ερωτήματα βασανίζουν τα τελευταία χρόνια όλους τους πολίτες στην Ελλάδα
της κρίσης, της φτώχειας, της δυστυχίας και της απόγνωσης. Δύο ερωτήματα τα οποία
πλανώνται μεν πάνω από τα ερείπια της Ελλάδας, αλλά δεν συζητιούνται ανοιχτά, ούτε καν
τίθενται στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να ξεκινήσει και η αναζήτηση απαντήσεων σε
αυτά. Ουδείς ασχολείται συνεπώς με αυτό καθεαυτό το έγκλημα και ουδείς συζητά το τι θα
αντικαταστήσει τη σημερινή Ελλάδα της χρεοκοπίας, της ύφεσης και της διαφθοράς. Κι έτσι, με
τούτα και με τα άλλα, παραμένουν αναπάντητα στο διηνεκές τα δύο κρίσιμα για τη χώρα και
το μέλλον της ερωτήματα που αφορούν το μεν ένα στο τι έφταιξε και φτάσαμε μέχρι εδώ, το
δε άλλο στο ποια είναι η Ελλάδα που θέλουμε και πώς θα την οικοδομήσουμε.
- 25 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Να ανοίξει η συζήτηση
Στόχος του Συμποσίου είναι να ανοίξει η ουσιαστική συζήτηση και μάλιστα σε επιστημονική
βάση που θα οδηγήσει στην απάντηση αυτών των δυο ερωτημάτων. Μια συζήτηση την οποία
τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να αποκλείσουν από το δημόσιο διάλογο, κρατώντας την ελληνική κοινωνία στο σκοτάδι. Το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και μάλιστα σε μια εποχή απαξίωσης καθετί δημόσιου, παίρνει την πρωτοβουλία αυτή, έχει ασφαλώς
τη δική του ξεχωριστή σημασία.
Ποια Ελλάδα;
Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η Ελλάδα της παραγωγής και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας και των ίσων ευκαιριών για όλους, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής
συνοχής. Μια Ελλάδα δηλαδή όπου όλοι θα απολαμβάνουν ισότιμα τα αγαθά της οικονομικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Και οπωσδήποτε η Ελλάδα που θέλουμε δεν είναι η
σημερινή Ελλάδα, η οποία δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει τίποτα από αυτά.
Σχέδιο για έξοδο από την κρίση
Είναι προφανές ότι σήμερα δεν υπάρχει όραμα για το ποια Ελλάδα θέλουμε και συνεπώς δεν
υπάρχει και σχέδιο πώς αυτό θα επιτευχθεί. Το πρώτο βήμα προς αυτή την Ελλάδα είναι η
συνειδητοποίηση των αιτίων της σημερινής καταστροφής. Η διαδικασία της αυτογνωσίας είναι
αναγκαία, πρώτα και κύρια για να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων λαθών κι ύστερα για
να θεραπεύσουμε τις πηγές και τις αιτίες τους. Είναι σαφές ότι η περιδίνηση γύρω από το ίδιο
πολιτικό προσωπικό, τις ίδιες μεθόδους και τις ίδιες πολιτικές θα συνεχίζεται αενάως, αν δεν
κατανοήσουμε τις αιτίες που μας οδήγησαν μέχρι εδώ κι αν δεν αναγνωρίσουμε τα σφάλματα
του παρελθόντος. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το συμπόσιο που διοργανώνουμε. Δίνοντας δηλαδή επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την
ελληνική κοινωνία και ανταποκρινόμενοι στο ρόλο που πρέπει και μπορεί να διαδραματίζει
ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός σχεδίου για την έξοδο από τη κρίση.
Το διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας
Όταν μιλούμε για τη διαδικασία της αυτογνωσίας, δεν αναφερόμαστε μόνο στα σφάλματα που
έγιναν στο εσωτερικό της χώρας από το πολιτικό προσωπικό και όσους διαχειρίστηκαν τα δημόσια πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες. Αναφερόμαστε και στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον,
αυτό της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας το οποίο με τους φρενήρεις ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης τους οποίους επέβαλε οδήγησε τον πλανήτη τόσο σε οικολογική όσο και σε
οικονομική κρίση. Ακολουθώντας κατά πόδα το όραμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας,
σύμφωνα με το οποίο όλοι, στο τέλος της ημέρας, θα γινόμαστε πιο πλούσιοι και πιο ευτυχείς,
απλώς καταφέραμε να γίνουμε φτωχότεροι και δυστυχέστεροι. Κάτι, που αν κοιτάξουμε λίγο
- 26 -
Γ.Α. ΜυλΟπουλος - Το ΑΠΘ ανοΙγει το δημΟσιο διΑλογο για Εξοδο απΟ την κρΙση
προσεκτικότερα γύρω μας, θα διαπιστώσουμε ότι συνέβη σε όλους όσοι εμπιστεύθηκαν και
ακολούθησαν την ίδιαå παγκοσμιοποιημένη πλάνη. Εκτός βεβαίως από όσους ανήκαν στον
σκληρό πυρήνα της, οι οποίοι ασφαλώς και ευνοήθηκαν τα μέγιστα.
Με δύο λόγια, οι υποσχέσεις του εύκολου πλουτισμού και του υπερκέρδους για όλους που
αφειδώς μοίραζε η φρενήρης ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού τις τελευταίες δεκαετίες, σήμερα διαπιστώνεται ότι έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους.
Τούτων δοθέντων, εμπεδώνεται η πεποίθηση ότι η κρίση στη χώρα μας ήταν αναπόφευκτη
και συνεπώς είναι και ακαταμάχητη, μια και επιβάλλεται έξωθεν από την ισχυρότερη από εμάς
διεθνή συγκυρία. Κάτι που την κάνει να φαντάζει σαν αναπόφευκτο κακό ή σαν επιδημία.
Τη λύση δίνει η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που
πιαστήκαμε στα δίχτυα της ίδιας αράχνης. Τουλάχιστον ο Ευρωπαϊκός νότος, μια ευρύτερη
γεωγραφική περιφέρεια που ξεκινά από την Ελλάδα και την Κύπρο, διέρχεται την Ιταλία και την
Ισπανία και φτάνει μέχρι την Πορτογαλία, εμφανίζε τα ίδια με εμάς συμπτώματα.
Μέσα από αυτό το διεθνές πρίσμα γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο
μια εγχώρια ελληνική υπόθεση αλλά αφορά, τουλάχιστον στη δική μας περιοχή, την ευρύτερη γεωγραφική ενότητα του ευρωπαϊκού νότου, γεγονός που αναδεικνύει και την ευρωπαϊκή
προοπτική της επίλυσής του. Η συνειδητοποίηση λοιπόν των αιτίων που οδήγησαν την Ελλάδα
στην κρίση και την ύφεση είναι προϋπόθεση για ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό για την έξοδο
από αυτή.
Μη αναστρέψιμες οι επιπτώσεις της σημερινής πολιτικής
Τα τελευταία χρόνια, στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους έχει εξαθλιωθεί το ανθρώπινο
δυναμικό, έχει καταστραφεί η παραγωγική βάση και έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός της χώρας. Δυστυχώς η ζημιά που γίνεται σήμερα με την υποβάθμιση της παιδείας και της υγείας, τη
συρρίκνωση του δημόσιου και τον στραγγαλισμό του ιδιωτικού τομέα, η βλάβη που προκαλείται από το φαινόμενο brain drain, την μετανάστευση δηλαδή της μορφωμένης νέας γενιάς
προς αναζήτηση εργασίας και κυρίως η διάλυση του κοινωνικού ιστού και το πλήγμα που υφίσταται η δημοκρατία με την άνοδο φασιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, πολύ δύσκολα θα
αποκατασταθούν, ακόμη κι αν βελτιώνονταν τα οικονομικά μεγέθη.
Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα - Η βιώσιμη ανάπτυξη
Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάδα είναι μια χώρα με πληθώρα συγκριτικών πλεονεκτημάτων τα οποία όχι απλώς δεν έχει αναδείξει, αλλά αντίθετα τα έχει υποβαθμίσει και απαξιώσει συστηματικά. Ξεκινώντας από το κλίμα και το φυσικό της περιβάλλον, πηγαίνοντας στα
προϊόντα της ελληνικής γης και τους φυσικούς της πόρους και φτάνοντας μέχρι τον πλούσιο
πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση αλλά και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό
της. Στη σημερινή Ελλάδα της φτώχειας και της ύφεσης, δεν είναι τυχαίο ότι η παραγωγική
βάση της χώρας έχει καταστραφεί ως συνέπεια της πολιτικής της λιτότητας και των μνημονίων.
- 27 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Με δεδομένη την αξία της αρχαιοελληνικής ρήσης «παν μέτρον άνθρωπος» και με δεδομένο
ακόμα ότι η βάση της οικονομίας είναι το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, η ανάπτυξη που
μπορεί να στηρίξει η Ελλάδα είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη με γνώμονα το μέτρο, με ισόρροπη
δηλαδή έμφαση και συνεισφορά των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών της παραμέτρων και διαστάσεων.
Η αλλαγή πορείας και η ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Ξεκινώντας από την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της
οικονομίας σε μια ήδη έρημη ύπαιθρο και προχωρώντας στην ανάταξη των δημόσιων τομέων
της Παιδείας, της Υγείας της ενημέρωσης, της διοίκησης και των δημόσιων αγαθών που έχουν
πληγεί από την κυρίαρχη πολιτική αντίληψη που οδηγεί μονόδρομα σε τυφλές ιδιωτικοποιήσεις και φτάνοντας μέχρι την ανάδειξη και αξιοποίηση των ισχυρών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, καθώς και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της που σήμερα
μεταναστεύει σε αναζήτηση καλύτερης ζωής, η Ελλάδα όχι μόνο πρέπει να αλλάξει πορεία
αλλά και να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων.
SWOT analysis
Θα έλεγα, λοιπόν, πως λείπει από τον πολιτικό σχεδιασμό στην Ελλάδα μια SWOT analysis, μια
ανάλυση δηλαδή των δυνατών και αδύνατων σημείων της χώρας, καθώς και των ευκαιριών
και των απειλών που αντιμετωπίζει. Εν συντομία, τα δυνατά σημεία της χώρας μας, όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω, είναι το κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, τα προϊόντα της γης, η ιστορία,
η παράδοση, ο πολιτισμός και το ανθρώπινο δυναμικό. Στον αντίποδα, στα αδύνατα σημεία
μπορούν να περιληφθούν η έλλειψη παράδοσης στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, το
χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και το γεγονός πως μια μικρή
χώρα όπως η Ελλάδα είναι ευάλωτη στις εξαρτήσεις από μεγαλύτερες χώρες ή ξένες δυνάμεις,
όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιόδους της ιστορίας μας.
Οι απειλές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνδέονται άμεσα με τα αδύνατα σημεία που
ανέφερα και τη θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα. Συνεπώς, οι πιο σημαντικές από τις
απειλές αυτές είναι ο κίνδυνος αφομοίωσης της χώρας από μεγάλες δυνάμεις μέσω της εξάπλωσης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της κυριαρχίας του μοντέλου της επιθετικής
ανάπτυξης που ευθύνεται για τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Για να βρούμε τρόπους
αντιμετώπισης αυτών των απειλών, έχοντας γνώση των δυνατών και αδύνατων σημείων μας,
θα είμαστε σε θέση να εκμεταλλευθούμε με τον βέλτιστο τρόπο τις ευκαιρίες που προκύπτουν
για τη χώρα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη διαδικασία συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας που πυροδότησε η ίδια η κρίση.
Η επιστημονική τεκμηρίωση και η πολιτική διαχείριση της κρίσης
Ζώντας στην εποχή της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης είναι σαφές ότι οι λύσεις στα
πολύπλοκα προβλήματα δεν μπορεί να προκύψουν παρά μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτή είναι η συμβολή του συμποσίου «Ποια Ελλάδα;», το οποίο επιστρατεύοντας το
- 28 -
Γ.Α. ΜυλΟπουλος - Το ΑΠΘ ανοΙγει το δημΟσιο διΑλογο για Εξοδο απΟ την κρΙση
υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και τον πλούτο των επιστημονικών γνώσεων ενός
μεγάλου πανεπιστημίου, φιλοδοξεί να δώσει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα στους κρίσιμους θεματικούς τομείς της ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτικών κατευθύνσεων
και επιλογών δίνει νέες προοπτικές στη πολιτική διαχείρισης της κρίσης στην Ελλάδα.
- 29 -
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Γιώργος Γραμματικάκης
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
Γιώργος Γραμματικάκης
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
Ε
ίναι νομίζω χρήσιμο να ομολογηθεί, ότι ο ρόλος μου σήμερα είναι ιδιαίτερα δύσκολος.
Διότι χρειάζεται να συνοψίσω, και με την απειλή της κλεψύδρας του χρόνου, αισθήματα και
ιδέες, διαψεύσεις και ελπίδες. Στην ωραία όμως πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – με τη συμπόρευση του Δήμου και στην επιμονή του Πρύτανή του, στάθηκε αδύνατον
να αντισταθώ. Πρώτα γιατί είναι παληοί, και σε ένα βαθμό υπερβατικοί, οι δεσμοί μου με το
Αριστοτέλειο· και δεύτερο επειδή σε καιρούς που -όπως λέει ο ποιητής-, «θερίζουν άρματα
δρεπανηφόρα», η προσπάθεια του Συνεδρίου να ανιχνεύσει, και όσο γίνεται, να επηρρεάσει το
μέλλον είναι πράξη ουσίας αλλά και μέγιστης ευθύνης.
Σε αυτό άλλωστε το σημείο έγκειται το μόνο ίσως πλεονέκτημα ενός ομιλητή στην εναρκτήρια συνεδρία: ‘Οτι, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα, το συχνά αδιαπέραστο φάσμα των
Ελληνικών προβλημάτων, θα αναλυθεί από ανθρώπους με έγκυρη ματιά και γνώση. Στο σημερινό ομιλητή δεν απομένει λοιπόν παρά μιά άλλη αποστολή, ίσως πιό επικίνδυνη: Να δώσει
μια γενική, αλλά όπως πιστεύει, καθόλου επιπόλαιη απάντηση, στο πρωταρχικό ερώτημα του
- 31 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Συνεδρίου: Ποιά Ελλάδα;
Ποια Ελλάδα λοιπόν; «Στοιχειώδες, αγαπητέ μου Γουάτσον, στοιχειώδες», όπως θάλεγε και
ο Σέρλοκ Χολμς. Για να συνεχίσει, ανάβοντας την πίπα του: «Μα απλούστατα, η παράλληλη
Ελλάδα».
Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στην καθοριστική αυτή έννοια. Την Ελλάδα, την πορεία
της στον χρόνο και την ιστορία, προσπαθώ να καταλάβω από τότε που απέκτησα κάποιου
είδους αυτοσυνείδηση.
Συχνά όμως έκανα κύκλους, και έννιωθα ότι βρισκόμουν στο σημείο που ξεκίνησα: Τόσο κοντά είναι στον τόπο μας το μεγαλείο με την ευτέλεια, η ανάταση με την καταστροφή. Κατέληξα
ωστόσο σε μια διαπίστωση, που νομίζω ότι αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος: Ότι στην
Ελλάδα που βιώνομε, και συνήθως διαψεύδει τις αξίες και τα όνειρα μας, αντιτάσσεται –από
τότε που γνωρίζομε την ιστορία μας- η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα. Την παράλληλη
Ελλάδα συνιστούν άνθρωποι η αιχμές ανθρώπων, που σε πείσμα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας εξακολουθούν να πράττουν το σωστό και το δύσκολο, να πορεύονται με ευθύνη και ήθος.
Στα πανεπιστήμια αλλά και σε μια δημόσια υπηρεσία, στον μικρόκοσμο της καθημερινότητας
αλλά και σε ένα νοσοκομείο, στον άνθρωπο της βιοπάλης η σε κάποιο πολιτιστικό σύλλογο,
η παράλληλη Ελλάδα είναι συχνά παρούσα. Κάποτε μάλιστα, με τρόπο εκθαμβωτικό. Κανείς
δεν ξέρει την ποσοτική της δύναμη, ούτε είναι δυνατόν να μετρηθεί η έκταση της. Εκεί όμως
βρίσκεται ο δάσκαλος, που διδάσκει σωστά τα παιδιά, αλλά και ο γιατρός, που αγωνιά για τον
πάσχοντα, εκεί ανήκουν όσοι κινητοποιούνται για το περιβάλλον η για το καλό του διπλανού
τους, εκείνη τέλος –η παράλληλη Ελλάδα– γνωρίζει την σημασία της παιδείας η των σωστών
θεσμών της πολιτείας.
Με αυτήν την θεώρηση, ένα αίτημα αναδύεται κυρίαρχο. Συνοψίζεται στην ανάγκη, όσο
περνά ο καιρός, η Ελλάδα που ξέρομε να συγκλίνει με την άλλη Ελλάδα, την παράλληλη Ελλάδα. Είναι ένα αίτημα βαθύτατα πολιτικό, που υπερβαίνει τα κόμματα και διαπερνά τις εξαγγελίες τους. Δεν αρνείται την συλλογικότητα, εστιάζει όμως με έμφαση στην ξεχασμένη αρετή της
προσωπικής ευθύνης.
Είναι λοιπόν κατάλληλη η στιγμή να αναφερθώ, με τρόπο υπαινικτικό, σε κάποια εθνικά μας
χαρακτηριστικά. Σπεύδω ωστόσο να τονίσω, ότι στους υπαινιγμούς αυτούς ο ακροατής, ο ευγενικός ακροατής της σημερινής συνεδρίας, μπορεί να προσθέσει τις δικές του αντιλήψεις, η να
αμφισβητήσει άλλες. Η διαδικασία αυτή, που οι παληοί ονόμαζαν διαλεκτική, και εμείς οι νεότεροι παραμερίσαμε χωρίς αιδώ, είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει σε κάποια σύνθεση. Αυτή
η σύνθεση, έλεγαν πάλι οι παληοί, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της πραγματικής προόδου.
Υπαινιγμός λοιπόν πρώτος, η ακρόαση των έργων
Φοβούμαι ότι εμείς οι Έλληνες παραμένομε –όπως έλεγε για τους συγχρόνους του ο Θουκυδίδης- θεατές των λόγων, και ακροατές των έργων. Λίγο μετρούν οι πράξεις, η ένα αποτέλεσμα
ουσίας. Ο θαυμασμός μας εξαντλείται στα συνθήματα και στα ωραία λόγια, που αποδεικνύονται όμως συχνά κενά περιεχομένου. Οι αλλεπάλληλες “μεταρρυθμίσεις” στην Ανωτάτη Παιδεία, είναι ένα επίκαιρο, όσο και οδυνηρό παράδειγμα.
Δεν μπορεί βέβαια να αμφισβητηθεί, ότι με όσα βιώνομε τα τελευταία χρόνια η Ελληνική
- 32 -
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
αυτή ιδιαιτερότητα, της ακροάσεως των έργων και της θέασης των λόγων, έχει υποστεί μια σημαντική υποχώρηση. Καθώς όμως καινοφανείς και βάρβαρες λέξεις, -όπως spreads και διαθεσιμότητα, ύφεση και πρωτογενές πλεόνασμα, βιώσιμο χρέος και βιώσιμη ζωή- έχουν εισβάλει
στην πικρή μας καθημερινότητα, το αίτημα παραμένει: Είναι ανάγκη να μετρούν οι πράξεις, η
ουσία των πράξεων, και λιγότερο τα λόγια.
Η επιδίωξη αυτή είναι δυσκολότερη από ότι φαίνεται. Διότι ως προπομπός αλλά και κύριο
σύμπτωμα της νέας πραγματικότητας, που ονομάσθηκε με αμηχανία κρίση, είναι ότι οι λέξεις
έχουν χάσει προ πολλού το νόημα και το περιεχόμενο τους.
Η κοινωνική δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια της ζωής, η ισχύς των νόμων αλλά και τα δικαιώματα του πολίτη, η λειτουργία των θεσμών και οι αξίες της Παιδείας, ερμηνεύονται κατά το δοκούν και φθείρονται στους θολούς διαδρόμους της Ελληνικής η και της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Εκτός λοιπόν από τις δημοσιονομικές προσαρμογές, που περιγράφουν με πανικό οι οικονομολόγοι, εμείς είναι ανάγκη να ξανακτίσομε τον κόσμο των λέξεων, τον Ελληνικό μας κόσμο. Ο
κόσμος αυτός, που πρέπει να κτίσομε, και όπως έγινε συχνά στην ιστορία μας, θα αποτελείται
πάλι από λέξεις, λέξεις ωστόσο με αξία αδιαπραγμάτευτη και διαρκή. Θα είναι –όπως λέει ο
ποιητής–, “λέξεις-χρησμοί, λέξεις ενώσεως αψιδωτής και κορυφαίας, λέξεις με σημασίαν απροσμέτρητον διά το παρόν και διά το μέλλον…”.
Η προσπάθεια αυτή, που θα επαναπροσδιορίζει τις λέξεις και τις έννοιες, είναι επίπονη και
δύσκολη. Μήτε από την διεθνή μας επιτήρηση προέρχονται οι λέξεις, μήτε σε μέτρα, έκτακτα
ή τακτικά, αντιστοιχεί το περιεχόμενο τους. Σε αυτό μάλιστα το σημείο, ίσως αποδειχθεί καθοριστική η συμβολή του σημερινού Συμποσίου. Διότι, ακόμα και οι θεματικές του ενότητες,
προσδιορίζονται από λέξεις καίριες, αναγκαίες για το μέλλον του τόπου, που ωστόσο θόλωσε η
επέλαση της κρίσεως: Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση, Κοινωνία και Περιβάλλον. Έχω μάλιστα την
υποψία ότι πίσω από αυτές τις ενότητες ίσως κρύβονται λέξεις ακόμα πιό ιερές: Όπως Παιδεία
ή Αλληλεγγύη, η αξία της Τέχνης και η αξία της Γνώσεως, η ποιότητα της ζωής και η χειραψία
με τον Άλλο, η συμπόρευση με τους άλλους. Χρειάζεται λοιπόν να γράφομε με προσοχή, δίπλα
στην κάθε λέξη θα σημειώνομε την κρυφή αξία της, “την απροσμέτρητον σημασία της δια το
παρόν και δια το μέλλον”.
Η έκπληξη θα είναι μεγάλη: Λίγες μόνον λέξεις θα έχουν καταγραφεί, και η αξία τους θα
υπερβαίνει κατά πολύ το έλλειμμα το Ελληνικό, θα υπερβαίνει όλα μαζί τα ελλείμματα των
Ευρωπαϊκών χωρών. Διότι θα αποκρίνεται στις ανάγκες της ψυχής η στα επιτεύγματα της επιστημονικής γνώσεως· που, όπως ελπίζω θα αποδείξει το σημερινό Συμπόσιο, είναι παρόντα
πάντοτε, ανεξάντλητα και δημιουργικά.
Υπαινιγμός δεύτερος, η ισοπέδωση της Ιστορίας
Τον καιρό της κρίσεως, μια καινούργια ενασχόληση και άθλημα έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στην Ελλάδα: Είναι η ισοπέδωση της ιστορίας. Με την καθοριστική συνδρομή των
μέσων ενημέρωσης, αλλά και την δική μας σιωπηλή ανοχή, μοιάζει ότι δεκαετίες τώρα σαν να
υπήρχαν μόνον άφρονες πολιτικοί, μόνον άρπαγες του δημοσίου χρήματος, μόνον ένας κατήφορος στην παρακμή και το άδικο. Υπήρχαν αυτά, και ασφαλώς σε αφθονία. Υπήρχαν όμως
- 33 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
και τα άλλα, τα αναμφισβήτητα άλλα: Ότι κτίσθηκαν νοσοκομεία και ιδρύθηκαν πανεπιστήμια,
ότι έγιναν δρόμοι και ζωντάνεψαν χωριά, ότι η δημοκρατία λειτουργούσε με τα τρωτά της και
η ανάπτυξη –με τα χίλια στραβά της– βελτίωνε την ζωή των ανθρώπων. Δίπλα άλλωστε στην
Ελλάδα της διαφθοράς και των πλαστών ειδώλων, που σήμερα μοιάζει να μονοπωλεί την ιστορία και την καταδίκη μας, υπήρχαν πάντα οι άλλοι, οι θαυμάσιοι άλλοι: Οι άνθρωποι –δεν θα
παύσω να το τονίζω- της παράλληλης Ελλάδας, που είχαν σπουδαία επιτεύγματα στην Τέχνη,
την Επιστήμη, στο άνοιγμα των οριζόντων.
Όταν η ισοπέδωση της ιστορίας επιχειρείται από τους ξένους, δείχνει άγνοια και επιπόλαιη
σκέψη. Όταν όμως επιχειρείται από γηγενείς σχολιαστές, ισοδυναμεί με ένα παράδοξο, ανομολόγητο εθνικό μαζοχισμό. Η απάντηση στο ερώτημα “ποια Ελλάδα” συναρτάται ακριβώς
με την αυτονόητη αυτή διάκριση: Ότι υπήρχαν πράγματα στην πορεία της χώρας που αξίζουν
την περιφρόνηση και την οργή μας. Υπήρχαν όμως και άλλα, που μας κάνουν υπερήφανους
και μας διδάσκουν.
Υπαινιγμός τρίτος, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων
Στα γραπτά μου, χαρακτηρίζω συχνά την Ελλάδα ως την “χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων”.
Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός
της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων και της καταδίκης.
Ότι ωστόσο κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή
θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια, είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτονόητο. Πολλοί
άλλωστε, με τα μάτια και την ψυχή ανοικτή, προειδοποιούσαν: Ότι οι πυρκαγιές θα φουντώνουν, όσο κτίζονται οι καμμένες εκτάσεις· ότι την παρερμηνεία του ακαδημαϊκού ασύλου, θα
ακολουθούσαν έκτροπα και καταστροφές· ότι ο κομματισμός, που κυριαρχούσε, θα διέφθειρε
το κράτος και τους θεσμούς.
Τώρα όμως, τα χρόνια της κρίσεως, η έκπληξη είναι πραγματική. Δεν κρύβει υποκρισία, αλλά
οδύνη. Κανείς δεν το περίμενε: Οτι η Ελλάδα, που έμοιαζε να ευημερεί, και στα χαρτιά συμβάδιζε με την Ευρώπη, θα έφτανε στα όρια της απόγνωσης και σε εθνικές ταπεινώσεις. Η έκπληξη
τώρα δεν είναι υποκριτική, ξεπέρασε τους ίδιους μας τους φόβους. Ξέραμε για τα ρυάκια: Για
την Παιδεία που έπασχε, για το πελατειακό πολιτικό μας σύστημα, ξέραμε ότι η επιφανειακή
μας ευμάρεια έκρυβε ανομίες και κυνισμό. Ξέραμε για τα ρυάκια, ότι είχαν γεμίσει σκουπίδια
και πέτρες, όχι όμως ότι το ποτάμι που κατέληγαν θα φούσκωνε διαρκώς, και θα έπνιγε πόλεις
και ανθρώπους.
Με αυτήν την οπτική γωνία, το σημερινό Συμπόσιο αποκτά και ένα άλλο ενδιαφέρον. Διότι
στις μεγάλες του ενότητες, νομίζω ότι κρύβονται πολλά από τα ρυάκια, που υπήρξαν η πηγή
των δεινών μας. Με την συμβολή λοιπόν των ομιλητών, ελπίζω ότι η εικόνα θα αποκτήσει ενάργεια και περιεχόμενο. Ίσως μάλιστα υποδειχθούν και οι τρόποι, που τα ρυάκια θα αρχίσουν
πάλι να ρέουν καθάρια και με ορμή. Είναι άλλωστε και η μόνη μας ελπίδα, για ένα μέλλον που
μπορεί να μοιάζει μακρινό, θα παύσει όμως τουλάχιστον να είναι αδιόρατο.
Σε αυτό το μέλλον οι υποκριτικές εκπλήξεις διαρκώς θα λιγοστεύουν, και θα παραμείνουν
μόνον οι απροσδόκητες, αληθινές εκπλήξεις της ίδιας της ζωής.
- 34 -
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
Υπαινιγμός τέταρτος, μια βασανιστική υποψία
Μια ύπουλη, βασανιστική υποψία διαπερνά καιρό τώρα την σκέψη του ομιλούντος. Ότι τον
τόπο μας, εμείς οι Έλληνες, δεν τον αγαπούμε. Δεν χάνομε βέβαια ευκαιρία να υμνούμε τις πολλαπλές του χάρες, τα θαυμαστά τοπία και τις θάλασσες του· και από δίπλα, να επικαλούμαστε
τον αρχαίο του πολιτισμό η τις παραδόσεις του λαού μας. Λίγοι όμως μόνον, άξιοι και εκλεκτοί,
έκαναν τους ύμνους αυτούς στάση ζωής. Σε μας τους άλλους αρκούν τα «ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα», ενώ η αλήθεια είναι άλλη και πληγώνει. Τον τόπο μας, εμείς οι Έλληνες, τον θεωρούμε
στρέμματα προς εκμετάλλευση, πόλεις που δεν σέβονται οι πολίτες τους, και νησιά έτοιμα να
παραδοθούν στο μπετόν και την ασχήμια· ενώ σε περιστάσεις κρίσιμες, όπως η σημερινή, το
καλό της χώρας συχνά παραμερίζεται, και υπερισχύουν οι κομματικές ιδιοτέλειες και ο φανατισμός.
Η αδιαμφισβήτητη αυτή αλήθεια –ότι τον τόπο μας, εμείς οι Έλληνες, δεν τον αγαπούμε– δεν
έχει μια εύκολη η πειστική ερμηνεία. Οφείλεται ίσως στην λειψή παιδεία μας, η στις ιστορικές
μας ασυνέχειες. Αφήνοντας όμως για το διάλειμμα την σχετική συζήτηση, φοβούμαι ότι η έλλειψη αγάπης για τον τόπο μας είναι μια παράμετρος, που δεν μπορεί να αγνοήσει το σημερινό
Συμπόσιο. Διότι οι πιό άρτιοι θεσμοί, η καλύτερη νομοθεσία για το περιβάλλον, αλλά ακόμα και
οι προθέσεις η οι ικανότητες ενός δημάρχου,-ο παρακείμενος μου δήμαρχος Θεσσαλονίκης
διαθέτει και τα δύο- θα προσκρούουν πάντοτε στο ανομολόγητο πάθος καταστροφής των
πολιτών, που δεν έμαθαν να αγαπούν τον τόπο τους· η αντίστροφα, ο τόπος τους συνήθισε να
τους απωθεί και να τους πληγώνει.
Για να κλείσω ωστόσο τον υπαινιγμό αυτό με ένα τρόπο μελοδραματικό, που ταιριάζει νομίζω με τις περιστάσεις, θεωρώ ότι ο εύστοχος τίτλος του Συνεδρίου, δηλαδή το «ποιά Ελλάδα»,
μπορεί να έχει μια μόνον απάντηση: Εκείνη που θα αγαπήσομε και θα μας αγαπά.
Όπως λέει και ο τροβαδούρος της Θεσσαλονίκης, που έμελε να αναδειχθεί και σε τροβαδούρο της Ελλάδας, ίσως εκεί «των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία».
Υπαινιγμός πέμπτος, η Έξοδος
Ο υπαινιγμός αυτός, που είναι και ο τελευταίος,–υποθέτω ότι εδώ θα υπάρξει μια ανάσα ανακούφισης στο ευγενικό ακροατήριο- στηρίζεται σε μια βασική υπόθεση: Ότι επιθυμία μας, και
επιθυμία του Συνεδρίου, είναι η Έξοδος. Εννοώ την έξοδο από τους άγονους κύκλους που
διαγράφει σήμερα η πατρίδα, από το κλίμα της εντάσεως και των μονολόγων που κυριαρχεί
στις συζητήσεις η τις τηλεοπτικές οθόνες. Βιώνομε ένα θέατρο του παραλόγου, που μοιάζει να
έχει πολλούς συγγραφείς. Αφήνει ωστόσο αμήχανους τους θεατές του.
Σε ένα σπουδαίο, αλλά ελάχιστα γνωστό διήγημα του Ιουλίου Βέρν -το «Πείραμα του δόκτορος Οξ»- οι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλεως περιέρχονται αργά σε μια κατάσταση ανεξήγητη.
Ο παραλογισμός και η ένταση κυριαρχούν. Η κατάσταση όμως αυτή εκτονώνεται ευθύς ως
κάποιοι από τους κατοίκους περιπατήσουν τυχαία προς την κορυφή ενός λόφου. Εκεί ανακαλύπτουν και πάλι τον πραγματικό εαυτό τους, τις ξεχασμένες αξίες, και τα πράγματα που
τους συνδέουν. Η ερμηνεία δεν αργεί: Ένας παρανοικός επιστήμων, ο δόκτωρ Οξ, διοχέτευε
- 35 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
στην πόλη και προς χάριν των πειραμάτων του ένα αέριο με καταστρεπτικές επιδράσεις στα
νεύρα και την προσωπικότητα των κατοίκων. Αρκούσε ο καθαρός αέρας του λόφου, για να
επανέλθουν οι τυχεροί σε ένα κώδικα αξιών και συμπεριφοράς, που περιόριζε την επίδραση
των τοξικών αερίων.
Έξω λοιπόν, προς τον καθαρό αέρα, προς την κορυφή του λόφου. Ας παραμερίσομε προσωρινά το πολύπλοκο ερώτημα: Ποιός άραγε, η ποιοί είναι εκείνοι, που διοχετεύουν τα τοξικά
αέρια στην Πόλη;
Νάναι λοιπόν η τρόικα, οι ανάξιοι πολιτικοί, –η μήπως μια Ευρώπη που ξέχασε τους πρωταρχικούς λόγους της υπάρξεως της; Με αυτά τα ερωτήματα ασχολούνται ωστόσο κατά κόρον οι
πολιτικοί και οι πολιτικάντηδες, οι φωνές της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού, οι αναλυτές
της δυστυχίας μας. Εμείς εδώ, που δεν ακολουθούμε αυτό το ρεύμα, ας εστιάσομε στο μόνο
εθνικό αίτημα: Έξω, στον καθαρό αέρα.
Έξω λοιπόν, στον καθαρό αέρα. Εκεί που κυριαρχεί το ερώτημα «τι μπορούμε να κάνομε»
και όχι το εξαντλημένο «ποιός φταίει». Σε αυτήν την έξοδο μας καλεί νομίζω η πρωτοβουλία
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκεί έγκειται η αξία αλλά και το νόημα του σημερινού συνεδρίου. Διότι, όπως τουλάχιστον συνάγεται από το πρόγραμμα, θα επιχειρήσει να δεί με νέα
ματιά –έξω, στον καθαρό αέρα!- ορισμένες έννοιες πρωταρχικές· που, όπως λένε οι σοφοί, είναι
απαραίτητες για την πορεία, την σταθερή πορεία ενός τόπου.
Αγαπητοί φίλοι,
Διατύπωσα, στην αρχή της ομιλίας μου, ένα αίτημα, που με περισσή μάλιστα αλαζονία χαρακτήρισα βαθύτατα πολιτικό. Συνοψίζεται στην ανάγκη, όσο περνά ο καιρός, η Ελλάδα που ξέρομε να συγκλίνει με την άλλη Ελλάδα, την παράλληλη Ελλάδα. Δεν αγνοώ την παραδοξότητα
του αιτήματος, ούτε το ανέφικτο της γεωμετρίας του. Στην φημισμένη Γεωμετρία του Ευκλείδη,
που διδαχθήκαμε με δέος στα σχολεία, είναι γνωστό ότι οι παράλληλες δεν συγκλίνουν, ούτε
βέβαια τέμνονται.
Υπάρχει όμως και μια άλλη, εναλλακτική Γεωμετρία, που θεμελίωσε τον 19ο αιώνα ο Ρώσος
μαθηματικός Nicolai Lobachevsky, και επεξέτεινε αργότερα ο σπουδαίος Bernhard Riemann.
Στην παράδοξη αυτή Γεωμετρία, την μη Ευκλείδεια, οι παράλληλες επιτρέπεται να συγκλίνουν,
ή και να τέμνονται.
Ενώ όμως θεωρήθηκε, ακόμα και από τον ίδιο Riemann, ότι η Γεωμετρία αυτή δεν έχει σχέση με τον πραγματικό κόσμο, η μεγάλη ανατροπή δεν άργησε να έλθει. Όπως απεκάλυψε η
μεγαλοφυία του Αινστάιν, ο χωρόχρονος είναι καμπυλωμένος, και η Γεωμετρία του Σύμπαντος
μη Ευκλείδεια. Είναι λοιπόν εφικτή η σύγκλιση των παραλλήλων. Σε αυτήν μάλιστα την νέα Γεωμετρία θεμελιώθηκε η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, που ερμηνεύει με τρόπο εκπληκτικό
την δομή, αλλά και την εξέλιξη του Σύμπαντος.
Δεν χρειάζεται νομίζω να συνεχίσω. Το σημερινό συνέδριο ελπίζω να επιβεβαιώσει, ότι ζούμε σε ένα χώρο μη Ευκλείδιο. Όποια όμως και αν είναι τα συμπεράσματα του, θα έχει κάνει
ένα μεγάλο βήμα προς την ζωογόνο αντίληψη, που ήθελε τα Πανεπιστήμια προπομπούς της
κοινωνίας και της ελπίδας των ανθρώπων.
- 36 -
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Επιστήμη, Κοινωνία, Παιδεία
Πάνος Α. Λιγομενίδης
Ομότιμος Καθηγητής του University of Maryland των ΗΠΑ, Ακαδημαϊκός και
τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Πάνος Α. Λιγομενίδης,
Ομότιμος Καθηγητής του University of Maryland των ΗΠΑ, Ακαδημαϊκός και
τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Ο
1. Επιστήμη και Κοινωνία
ι επιστημονικές επαναστάσεις επηρεάζουν ριζικά τις αντιλήψεις της κοινωνίας για τα
«έσχατα» ερωτήματα της πραγματικότητας. Οι αλματώδεις ανακαλύψεις της φυσικής του
20ου αιώνα που μόλις πέρασε στην Ιστορία, προκάλεσαν τεράστιες εννοιολογικές αλλαγές και
προήγαγαν την γνώση μας για την δομή και την λειτουργία του φυσικού κόσμου με τρόπους
επαναστατικούς και ανατρεπτικούς για πολλές από τις παλαιές πεποιθήσεις μας.
Ειδικότερα, τα νέα οράματα που μάς παρέχει η μοντέρνα επιστήμη για τη Φύση και την λειτουργία του κόσμου μας, προσφέρουν σήμερα μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας, και συνάμα
- 37 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
υποδαυλίζουν την ανάπτυξη της πνευματικότητας σχετικά με την αντίληψη για τη φύση της
πραγματικότητας, τον Θεό, και το ρόλο του ανθρώπου. Ακόμη, υποβοηθούν και την ανάπτυξη
μιας περισσότερο προσγειωμένης αντίληψης για τα αναπάντητα ερωτήματα της θρησκευτικότητας. Η σύγχρονη επιστημονική κοσμοαντίληψη ανατρέπει παραδοσιακές δοξασίες και
επιδρά στην φιλοσοφία, στην θεολογία, και στην καθημερινότητα του κοινωνικού ανθρώπου.
Τα νέα οράματα που μάς παρέχει η μοντέρνα επιστήμη για τη Φύση και την λειτουργία του
κόσμου μας, προσφέρουν σήμερα μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας, και συνάμα ανάπτυξη
της πνευματικότητας σχετικά με την αντίληψη για τη φύση της πραγματικότητας, τον Θεό, και
το ρόλο του ανθρώπου, ακόμη και ανάπτυξη της θρησκευτικότητας. Η σύγχρονη κοσμοαντίληψη ανατρέπει παραδοσιακές δοξασίες και επιδρά στην φιλοσοφία, στην θεολογία, και στην
καθημερινότητα του κοινωνικού ανθρώπου.
Όταν η εφαρμογή των τεχνολογιών προξενούν κοινωνικά, ηθικά και νομικά προβλήματα,
η εξέλιξη της κοινωνίας μπορεί να έχει απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις για το ανθρώπινο
γένος. Προβλήματα οικονομίας, ενέργειας, βιοποικιλότητας και περιβάλλοντος τα οποία κυριαρχούν στις ανθρώπινες κοινωνίες των ημερών μας, είναι μόνο τα συμπτώματα βαθύτερων
αιτίων. Είναι προφανές ότι η ανθρωπότητα σήμερα στερείται το πλαίσιο των μεθόδων και τα
υπολογιστικά μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν την επίλυση τέτοιων πολύπλοκων προβλημάτων και την λήψη σωστών αποφάσεων.
Συχνά, η πολυπλοκότητα των προβλημάτων οδηγεί σε παράλυση που προτρέπει σε αδράνεια, ή οδηγεί σε λανθασμένες δράσεις με απρόβλεπτα και αρνητικά αποτελέσματα. Η εποχή
μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως η εποχή της αμφιβολίας, της κοινωνικής σύγχυσης και των
έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η ασύλληπτη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος των
τελευταίων 150 ετών συνοδεύτηκε από προοδευτική έκπτωση πολιτιστικών και ηθικών αξιών.
Συνάμα, ο κοινωνικός άνθρωπος του δυτικού κόσμου συνειδητοποίησε τις καινούργιες, πολυάριθμες αλλά και αδιαμόρφωτες, δυνατότητες για το μέλλον του.
2. Η ενότητα της επιστημονικής γνώσης
Η ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, ιδιαιτέρως από τα μέσα του 20ου αιώνα,
έχει προάγει την υπερεξειδίκευση στην επαγγελματική κατάρτιση. Για την γρήγορη ικανοποίηση
των αναγκών της αγοράς εργασίας, άστοχες αποφάσεις των ιθυνόντων της πολιτικής, ιδιαίτερα
στην Ελλάδα, είχαν ως συνέπεια την υποβάθμιση των κλασσικών σπουδών και της ανθρωπιστικής παιδείας γενικότερα. Χαρακτηριστική για την Ελλάδα είναι η κατάργηση των προτύπων
λυκείων, όπως πχ της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής.
Οι περισσότεροι πολιτικοί, οι επαγγελματίες των ΜΜΕ και οι αρθρογραφούντες διανοούμενοι, οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό, έχουν εκπαιδευτεί στις
κοινωνικές και τις νομικές επιστήμες, στην φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Συνήθως
δεν κατανοούν τις μεθόδους και τα εργαλεία των θετικών επιστημών που είναι διαθέσιμα για
την αντιμετώπιση των πολύπλοκων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Από την άλλη
μεριά, η παιδεία των θετικών επιστημόνων συνδέεται ελάχιστα με τις ανθρώπινες υποθέσεις
- 38 -
Π.Α. ΛιγομενIδης - ΕπιστHμη, ΚοινωνIα, ΠαιδεIα
και με τις πρακτικές εφαρμογές συλλογικών συμπεριφορών κοινωνικών ομαδοποιήσεων. Οι
επιστήμονες των θετικών επιστημών είναι, εν πολλοίς, ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για την
αντιμετώπιση προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Το αυξανόμενο αίσθημα του υλικού ευδαιμονισμού και η απαξίωση της πρακτικής σημασίας των κοινωνικών επιστημών και των ανθρωπιστικών σπουδών, είχε ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών των δύο πνευματικών πολιτισμών, του πολιτισμού
των κλασσικών σπουδών και του πολιτισμού των θετικών επιστημών. Είναι κρίσιμη ανάγκη
να αναζητήσουμε τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο πολιτισμών. Η
πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας και αξίζει να την προσπαθήσουμε. Μέσα
στο υπάρχον εννοιολογικό πλαίσιο, ιδιαιτέρως σήμερα με τις δεδομένες δυνατότητες της τεχνολογίας, στην Ελλάδα περισσότερο, είναι καιρός να επανεκτιμήσουμε τους στόχους και την
σημασία αντιμετώπισης των προβλημάτων της πολύπλοκης, αβέβαιης, και απρόβλεπτης κοινωνίας μας. Είναι ένα εφικτό και πολύ κρίσιμα σημαντικό θέμα.
Ακόμη και αν υπάρξουν διαφορετικές αντιλήψεις και αντιρρήσεις στην πρόταση αυτή, που
σίγουρα θα υπάρξουν, δεν θα πρέπει να αρνηθεί κανείς πως, εκ των πραγμάτων, ο διαχωρισμός και η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κουλτούρες, η επίγνωση της ενότητας της
επιστημονικής γνώσης, προκαλεί μονίμως παρανοήσεις και αντιπαραθέσεις. Για την κοινωνία
μας, και για εμάς ως μέλη της, η πόλωση των δύο πνευματικών πολιτισμών, είναι «πρακτική
και διανοητική απώλεια», όπως έγραψε ο γνωστός άγγλος συγγραφέας C.P. Snow το 1959 στο
καθοριστικό έργο του Οι Δύο Κουλτούρες (Κλασσικές και Θετικές Επιστήμες).
Το κύριο μήνυμα του Snow ήταν ότι: η αποδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους
δύο πνευματικούς πολιτισμούς του ανθρώπου, ανάμεσα στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις
θετικές επιστήμες, στάθηκε ως το μείζον εμπόδιο στην προσπάθεια να λυθούν τα μεγάλα
προβλήματα μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης τεχνολογικής κοινωνίας, περισσότερο στις
αναπτυσσόμενες κοινωνίες της Δύσης και της Ελλάδας1. Ο Snow απέδωσε την αποδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο πνευματικούς πολιτισμούς στην εξασθένιση των
ανθρωπιστικών σπουδών στην παιδεία και στην επισφαλή και άμετρη εξειδίκευση της παιδείας των επιστημόνων ως την αναγκαία ταχεία προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η αποτυχία της παιδείας στην επιτυχή αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από την
ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, έχουν οδηγήσει στην ελλειμματική παιδεία των θετικών επιστημόνων οι οποίοι στερούνται τις βάσεις των ανθρωπιστικών σπουδών, και των ανθρώπων
των γραμμάτων οι οποίοι δεν κατανοούν σημαντικές επιστημονικές έννοιες, όπως πχ τον 2ο
νόμο της θερμοδυναμικής.
Δυστυχώς, η πνευματική ελίτ των ακατανόητων «προοδευτικών» του ελλαδικού χώρου, οι
οποίοι συχνά χαρακτηρίζουν την οπισθοδρόμηση της Παιδείας στις κλασσικές σπουδές ως
«ρεαλισμό», και οι οποίοι φτάνουν να χαρακτηρίσουν την προστασία της Ελληνικής γλώσσας ως
«συντηρητισμό», δεν πρόβαλλαν αναχώματα στην απαξίωση της κλασσικής παιδείας και την
λεξιπενία. Η κατακερματισμένη κοινωνία μας, τοπική και παγκόσμια, γίνεται όλο και περισσότερο αβέβαιη, απρόβλεπτη, και επικοινωνιακά δικτυωμένη, και όλο και περισσότερο μη ελέγξι1 Βλ. κεφ Δ8.6, της σειράς το γίγνεσθαι, Δίαυλος 2012
- 39 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
μη. Για να κατανοήσουμε την συμπεριφορά της πληθυσμιακής ομαδοποίησης στην ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να μελετήσουμε από κοινού την ιστορική και την πραγματική σημασία του
«γίγνεσθαι». Όπως συχνά αναφέρεται, «Όλα ανάγονται στην Παιδεία».
3. Η «δυνητική Παιδεία» του γίγνεσθαι
Το ανθρώπινο είδος, στην διάρκεια των τελευταίων μερικών εκατομμυρίων ετών, έζησε μια
αργή φάση συνεχούς ανάπτυξης της αντίληψης της ύπαρξής του, και της ικανότητας του να αποκτά συλλογικές εξουσίες οι οποίες του επιτρέπουν να εκμεταλλεύεται και να αλλάζει το φυσικό του
περιβάλλον. Η «συνείδηση», όπως και το φαινόμενο της «ζωής», έχει να κάνει με τους αδιαφιλονίκητους δεσμούς του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο που τον γέννησε. Η εμπλοκή του
συνειδητού ανθρώπου στο εξελικτικό κοσμικό δράμα που διαμορφώνεται πάνω στον μικρό
και φαινομενικά ασήμαντο πλανήτη μας, μπορεί να είναι θεμελιώδους σημασίας αν μέσα από
την συνειδητότητα του ανθρώπου το ίδιο το σύμπαν αναπτύσσει αυτογνωσία.
Ζούμε σε μια περίοδο «εθελούσιας εξέλιξης». Ο άνθρωπος μπορεί τώρα να μεταλλάσει τον
εαυτό του και να καταστρέφει το ζωογόνο περιβάλλον του. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα
να εκμεταλλεύεται την πληροφορία ως δύναμη επιρροής, θετικής ή αρνητικής. Σε μια τέτοια
κοινωνία, ο υπεύθυνος και μορφοποιός ρόλος της «Δυνητικής Παιδείας του γίγνεσθαι» είναι
κρίσιμος. Η Παιδεία του 21ου αιώνα θα χαρακτηρίζεται όλο και πιο πολύ από τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία διαχείρισης μαζικής πληροφορίας. Κυρίως, λόγω της μη προσαρμογής της
Παιδείας στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανοικτής κοινωνίας με την εκρηκτική πληροφόρηση,
δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ταχέως αναπτυσσόμενης Τεχνολογίας της Πληροφορικής για
την αποτελεσματική εκπαίδευση ατόμων ικανών να μετουσιώνουν την πληροφορία σε «δυνητική Γνώση». Όταν η Παιδεία είναι ανεπαρκής στην αποστολή αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος της
αυτοματοποιημένης «παραγωγής» ατόμων και κοινωνιών που είναι ευάλωτοι σε πολλών ειδών
εκμεταλλεύσεις. Θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει το προηγούμενο μήνυμα αναφερόμενος
στο δίδαγμα του Orwell (από το βιβλίο του “1984”), στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται στην
αυταρχική «κυριαρχία πάνω σε μία κοινωνία με στέρηση της πληροφόρησης». Παραφράζοντας το, θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε ως: «εκμετάλλευση μιας σύγχρονης ανοικτής
και δημοκρατικής κοινωνίας ατόμων στερημένων δυνητικής κρίσης, με υπερπλεονάζουσα πληροφόρηση που δεν αφομοιώνεται και προξενεί πνευματική παράλυση και απομόνωση». Το
πρόβλημα είναι επίκαιρο και αφορά κυρίως στην «δυνητική Παιδεία του γίγνεσθαι».
Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αυτοαναφορική αυτή σχέση του κόσμου της αίσθησης, της αισθητικής και της σκέψης, με τον κόσμο των ηλεκτρονίων, των ατόμων και των δυνάμεων της φύσης, θα μάς επιτραπεί, ενδεχομένως, μια σύντομη αποκαλυπτική «ματιά στο βιβλίο
της Θεϊκής Δημιουργίας». Συνάμα, θα μάς επιτραπεί να κατανοήσουμε τα φαινόμενα της πολυπλοκότητας και της πολυποικιλότητας, και να τα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτή
είναι μια μείζονα επιταγή για την Ελληνική Παιδεία και Εκπαίδευση.
- 40 -
Π.Α. ΛιγομενIδης - ΕπιστHμη, ΚοινωνIα, ΠαιδεIα
4. Τώρα σε σχέση με το θέμα: «Ποιά Ελλάδα;»
Τα λίγα και αποσπασματικά που αναφέραμε μέχρι εδώ αφορούσαν στην σχέση ανάμεσα στην
επιστήμη/τεχνολογία και την ανθρώπινη κοινωνία των οργανωμένων εθνών πάνω στον πλανήτη μας. Τώρα, ως απόκριση στο κεντρικό ερώτημα αυτού του Συνεδρίου: «ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ;»,
καλούμεθα να προσθέσουμε μερικές παρατηρήσεις για την σχέση μεταξύ της επιστήμης/
τεχνολογίας και της Ελληνικής κοινωνίας.
Θα ρωτούσε κανείς: Ποιό είναι το «ιδανικό σχήμα», πέρα από τις επί μέρους προσωπικές
ανάγκες και επιδιωξεις των πολιτών της, το οποίο θα μπορούσε η επιστημονική έρευνα και η
τεχνολογία να προτείνει για τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ταχέως εξελισσόμενη και κατακλισμικά μεταμορφούμενη Ελληνική κοινωνία;
Με σημαντική καθυστέρηση, η Ελληνική κοινωνία, στο περιβάλλον της Ελληνικής συμμετοχής σε μια οιονεί «ενωμένη Ευρώπη», ανέδειξε τα προβληματικά ζητούμενα που αφορούν στις
δομές και τις λειτουργίες των δημόσιων και των ιδιοτικών φορέων σχετικά με τις αυθαιρεσίες
και την αδιαφάνεια των θεσμών. Η διαδικασία θεσμοθέτισης της παρακολούθησης και του
ελέγχου στην Ελληνική κοινωνία συνεχίζεται. Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση του σχιζοφρενούς δημόσιου τομέα, η επιτάχυνση των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις συναλλαγές
και τις υπηρεσίες, είναι εκ των «ουκ άνευ». Αυτές οι αλλαγές επιτυγχάνονται με αιματηρές και
πολυέξοδες διαδικασίες οικονομικού κόστους και εθνικής κυριαρχίας.
Η κατανόηση της συμπεριφοράς των πολυπλόκων πληθυσμιακών συνόλων, πρέπει να συμπορευτεί με την πλήρη εννοιολογική ενότητα και την συνεργασία των δύο πόλων του C.P.
Snow: των κλασσικών και των θετικών επιστημών, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως.
4. Η ηθική της αντικειμενικής γνώσης
Ζούμε σε μια προνομιούχο χρονική περίοδο επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η
κοινωνία του ανθρώπου, όλο και περισσότερο εξαρτάται από τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους, και, η ευθύνη που επωμίζονται οι επιστήμονες είναι βαριά. Η νοοτροπία της επιστημονικής έρευνας βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, σε έναν νέο τρόπο κατανόησης των
θεμελιωδών ερωτημάτων που διαχρονικά απασχολούν τον σκεπτόμενο άνθρωπο. Έχουμε
μπροστά μας μια νέα και κρίσιμη «διακλάδωση» αντιλήψεων για το γίγνεσθαι του κόσμου μας.
Η επιστήμη, για να ερευνήσει, να ερμηνεύσει, και να περιγράψει τον φυσικό κόσμο που μάς
περιβάλλει, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου και της κοινωνίας του, βασίζεται σε μια αυστηρά αντικειμενική προσέγγιση, η οποία οφείλει να αγνοεί, τις ηθικές αξιολογικές κριτικές. Η
αντικειμενική γνώση αναπόφευκτα προτείνει διάφορες δυνατότητες δράσης. Όμως, η επιλογή
της μιας ή της άλλης πορείας δράσης είναι έξω από τον χώρο της αντικειμενικότητας της σχετικής γνώσης. Η επιστημονική γνώση μπορεί, και πρέπει, να ορίζει τις εναλλακτικές δυνατές πορείες δράσης, αλλά η ίδια, από την φύση της, δεν βοηθά στην επιλογή της ηθικής πορείας δράσης, ή ακόμη και της αποχής και της απραξίας. Η αντικειμενική επιστημονική γνώση δεν μπορεί,
με κανένα τρόπο, να αποδείξει αν ο φόνος, ή η διαφθορά, είναι ένα «κακό πράγμα», και δεν
μπορεί να δικαιολογίσει την απόδοση της ηθικής ευθύνης στον «φονιά» και όχι στο «πιστόλι».
- 41 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Θα είναι καλό αν, στο σημείο αυτό, επιχειρίσουμε να προσθέσουμε μερικές παρατηρήσεις
σχετικές με την φύση και την σημασία αυτής της ευθύνης. Όταν δεν είναι σαφές αν ένας επιστήμονας που παράγει αντικειμενική γνώση μπορεί να έχει καλύτερα εφόδια για την επιλογή
της πορείας δράσης από έναν θεολόγο, νομικό, αστυνόμο, ή επαγγελματία πολιτικό, τότε το
θέμα: «των ηθικών συνεπειών της αντικειμενικής γνώσης» αφορά άμεσα την επιστημονική και
τεχνολογική έρευνα. Ο Einstein και ο Fermi, διάσημοι επιστήμονες, αντιμετώπισαν, ανέλαβαν,
και έπεισαν τον Πρόεδρο Roosevelt το 1940 να ξεκινήσει την κατασκευή της ατομικής βόμβας
(ένα όπλο μαζικής καταστροφής) με το Πρόγραμμα που αργότερα ονομάστηκε «Σχέδιο Μανχάταν». Εσείς τι θα κάνατε;;
Θα λέγατε ότι είναι τουλάχιστο υποχρέωση του επιστήμονα να πληροφορεί την κοινωνία
(όλο τον κόσμο;, την κυβέρνηση του;, το κόμμα του μόνο;) και να ενεργεί ανάλογα προς τις
πιθανές συνέπειες της πορείας δράσης, όπως πχ έκαναν οι καταδικασθέντες επιστήμονες στην
ανταγωνιστική εποχή του 1945;; Θα λέγατε πως η νέα γνώση δεν ανήκει στο άτομο αλλά στην
κοινωνία;; Πρέπει να μην αποκρύπτεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες;;
Οι επιστήμονες φέρουν μια πολύ ειδική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Είναι οι υποδείξεις
τους έγκυρες όταν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με ηθικά αποδεκτό τρόπο από την αντικειμενική επιστημονική γνώση;; Πρέπει να δεχτούμε ότι τα πεδία της «αντικειμενικής γνώσης»
και των «ηθικών αξιών» πρέπει να παραμείνουν εντελώς ξεχωριστά;;
Η αναζήτηση της αντικειμενικής γνώσης πρέπει να είναι από μόνη της μια ηθική στάση
αφού βασίζεται στην υπόθεση ότι η ίδια η φύση συμπεριφέρεται ανάλογα, ότι είναι αντικειμενική.
Η «αντικειμενική γνώση» είναι θεμελιωμένη στην «ηθική της γνώσης», η οποία, αξιωματικά,
έχει ως ύψιστο πρότυπο «την γνώση των πολλών, που παρατηρούν, ερμηνεύουν, επικοινωνούν, και συμφωνούν». (D. Follestall, Mind and Language, Clarendon 1973). Η «αντικειμενική
γνώση» αιτιολογεί, με αξιωματικό τρόπο, τις πολλές ηθικές αντιφάσεις που κατατρέχουν τις
σύγχρονες κοινωνίες
Πιστεύω πως από την εξερεύνηση και από την βαθύτερη κατανόηση της «ηθικής της αντικειμενικής γνώσης» θα αναδυθούν η πνευματική και ακολούθως η πολιτική επανάσταση. Οι
επιστήμονες θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
- 42 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
-Α-
Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;»
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Από την ερευνητική δραστηριότητα
στην παραγωγή: η θέση του ΑΠΘ
στο Ελληνικό ερευνητικό γίγνεσθαι και
η μεταφορά τεχνογνωσίας
στους κοινωνικούς εταίρους
Σοφία Κουΐδου–Ανδρέου
Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας), Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
Σοφία Κουίδου-Ανδρέου,
Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας), Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
Ο
ι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, πριν τη ψήφιση του νόμου 4009, είχαν εξ’ ορισμού, την ιδιότητα του ερευνητή. Η αξιολόγηση των διδασκόντων στα πανεπιστήμια με βάση κυρίως
την ερευνητική τους δραστηριότητα, συνέβαλε καθοριστικά στην καταξίωση των Ελληνικών
πανεπιστημίων στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 8 ελληνικά πανεπιστήμια, με το Αριστοτέλειο στις πρώτες θέσεις, κατατάσσονται μεταξύ των 500 καλύτερων σε παγκόσμια κλίμακα, αποδεικνύοντας αβάσιμες τις απαξιωτικές εκτιμήσεις της πολιτείας από το έτος 2011,
σχετικά με το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για τον ίδιο λόγο, η έρευνα
- 45 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως (80%) στα Ελληνικά πανεπιστήμια.
Η έρευνα στην Ελλάδα υποχρηματοδοτείται. Την πενταετία 2006-2010 η χρηματοδότηση
της έρευνας κυμάνθηκε στο 33% του κοινοτικού μέσου όρου
(0,6 σε σχέση με 1,8 % του ΑΕΠ), ενώ για το έτος 2012 περιορίστηκε στο 15% του κοινοτικού
ΜΟ. Αντίθετα, άλλες χώρες όπως η Φιλανδία, σε αντίστοιχες περιόδους ύφεσης επένδυσαν περίπου 3% του ΑΕΠ ετησίως στην έρευνα. Παρά την υποχρηματοδότηση, η απήχηση του ερευνητικού προϊόντος κυμαίνεται στο 90% του κοινοτικού μέσου όρου (http://report03.metrics.
ekt.gr/). Έτσι, στην Ελλάδα το κόστος της ερευνητικής παραγωγής, σε σχέση με το κόστος της
είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνοψίζοντας, η έρευνα στην Ελλάδα
• Υλοποιείται κυρίως στα πανεπιστήμια
• Είναι υπεύθυνη για την πολύ ικανοποιητική κατάταξη των ελληνικών ΑΕΙ διεθνώς
• Έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λόγω της ερευνητικής παραγωγής των Ελληνικών πανεπιστημίων
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, ερευνητικά, η Ελλάδα, αν δεν πρωταγωνιστεί, είναι
ωστόσο παρούσα στο διεθνές ερευνητικό προσκήνιο, επιτυγχάνοντας επιδόσεις αξιοζήλευτες
για ένα κράτος που προσπαθεί να ξεπεράσει την χρεωκοπία και το οποίο θέτει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα πανεπιστήμια στο μάτι του κυκλώνα. Επιπρόσθετα, επί σειρά ετών σημειώνεται πλήρης απουσία επενδύσεων για την έρευνα στα πανεπιστήμια ενώ προσφατα παρατηρούνται πολύχρονες καθυστερήσεις στην πρόσληψη εκλεγμένων καθηγητών και λεκτόρων.
Παράλληλα, σημειώνεται καθολική αμφισβήτηση και εκπεφρασμένη πρόθεση κατάργησης
του καθεστώτος λειτουργίας των διαχειριστικών δομών της ερευνητικής δραστηριότητας των
πανεπιστημίων (Ειδικοί Λογαρισμοί Κονδυλίων Έρευνας) που αποτελούν, όπως θα δούμε στη
συνέχεια, πόλο ερευνητικής ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να
θέσουν σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση την έρευνα, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια. Τα παραπάνω
- 46 -
Σ. ΚΟΥΪΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ: Απo την ερευνητικh δραστηριoτητα στην παραγωγh:
η θeση του ΑΠΘ στο Ελληνικo ερευνητικo γiγνεσθαι και η μεταφορa τεχνογνωσiας στους κοινωνικοyς εταiρους
αποτυπώνονται συχνά διεθνώς με δημοσιεύματα που αναφέρονται στα «δεινά» του Ελληνικού
Πανεπιστημίου στα πλέον έγκυρα επιστημονικά έντυπα (Science, Nature, κ.ά.).
Θέσεις της ΓΓΕΤ αναφορικά με την αναπτυξιακή διάσταση της ερευνητικής πολιτικής και οι αιτιάσεις εναντίον των Ελληνικών πανεπιστημίων για
την έλλειψη αναπτυξιακού ρόλου
Τα κείμενα της ΓΓΕΤ τα τελευταία χρόνια αποτυπώνουν την ολοένα αυξανόμενη πίεση για μεταστροφή της ερευνητικής πολιτικής και ενίσχυση της αναπτυξιακής της διάστασης (σχέδια
νόμου 2009 και 2013). Ο διεθνής δίδυμος όρος Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), αντικαθίσταται αρχικά από τον τρίδυμο όρο Έρευνα, Τεχνολογία (Τεχνολογική) και Ανάπτυξη (ΕΤΑ) και πιο πρόσφατα από τον όρο Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Στο τρίπτυχο αυτό ο
ερευνητικός χώρος δεν οριοθετείται. Απλά αποδυναμώνεται. Το «εθνικό» αίτημα για τεχνολογική ανάπτυξη απευθύνεται και στα πανεπιστήμια, που επί σειρά ετών αντιτάχθηκαν, σε μεγάλο
βαθμό, στην εμπλοκή τους στις παραγωγικές διαδικασίες. Παράλληλα, η ΓΓΕΤ προχωρεί σε
πολιτικές για τη στήριξη της ερευνητικής παραγωγής με κύριο εταίρο τα Ερευνητικά Κέντρα.
Στην κατεύθυνση αυτή η πολιτεία:
1. Ενισχύει επιλεκτικά την ερευνητική δραστηριότητα στα ερευνητικά κέντρα μέσω της χρηματοδότησης των εργαστηριακών υποδομών και της ανάθεσης βασικών ερευνητικών
υποδομών (Research Infrastructures). Ωστόσο, στην Ελλάδα υπερσυγκέντρωση τους αποκλειστικά στην Αττική δημιουργεί επιπλέον προβλήματα
2. Στραγγαλίζει οικονομικά τα πανεπιστήμια, μηδενίζοντας τις δημόσιες επενδύσεις και βέβαια εισάγοντας περικοπές μεγαλύτερες του 50%.
3. Ερευνητικοί πόροι που είχαν ήδη διατεθεί για τεχνολογική ανάπτυξη μέσω των πανεπι- 47 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
στημίων κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, διοχετεύονται απευθείας στην
πραγματική οικονομία μέσω προγραμμάτων που κυρίως υποστηρίζουν την απασχόληση
και όχι την έρευνα.
Οι προσπάθειες, σ’ αυτό το διάστημα, για μεταστροφή του περιβάλλοντος μόνο με άνωθεν
επιβολή μέτρων δεν καρποφόρησε, εφόσον στην πραγματικότητα ο ένας από τους δύο εταίρους (οι παραγωγικοί φορείς στην συγκεκριμένη περίπτωση) δεν εξέφρασε μέχρι πρόσφατα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογική ανάπτυξη.
Η προσπάθεια αποδυνάμωσης της έρευνας στα πανεπιστήμια και η άρνηση της πολιτείας
να τα στηρίξει ως κυρίαρχους ερευνητικούς χώρους τα έχει οδηγήσει σε δυσχερή θέση τα
τελευταία χρόνια και τορπιλίζει τον ευρύτερο ρόλο τους στην εθνική ανάπτυξη. Ο ρόλος του
πανεπιστημίου είναι και πρέπει να παραμείνει διτός: εκπαιδευτικός και ερευνητικός. Ιδιαίτερα
τα ΑΕΙ, πρέπει να παραμείνουν, παράλληλα με τον προσανατολισμό τους σε παραγωγικές κατευθύνσεις και την εφαρμοσμένη έρευνα, πυλώνες της «βασικής» όπως αποκαλείται έρευνας,
δηλαδή της έρευνας που δεν στοχεύει άμεσα στο προϊόν. Eίναι γενικότερα αποδεκτό ότι η
έρευνα σε εφαρμογές δίνει εναύσμα στη βασική έρευνα, με δεδομένα και παρατηρήσεις, και
το σπουδαιότερο, τη στηρίζει οικονομικά. Πανεπιστήμια όμως χωρίς βασική έρευνα μετατρέπονται σε χώρους αναπαραγωγής της γνώσης και είναι αδύνατο δεν προάγουν την καινοτομία.
Και αυτό γιατί η βασική έρευνα δεν οδηγεί σε προγραμματισμένα αποτελέσματα που παράγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτε σε μεγάλες ερευνητικές ανακαλύψεις, αξιοποιήσιμες στο άμεσο μέλλον. Η έρευνα αποτελεί διαδικασία που κυρίως βασίζεται στην αναλυτική
καταγραφή του λάθους, της εσφαλμένης θεωρίας και του μη αναμενόμενου αποτελέσματος γι’
αυτό απαιτεί χρόνο, αφοσίωση, πίστη και ενθουσιασμό. Αυτά δεν μπορούν παρά να τα υπηρετήσουν κυρίως οι νέοι, που ο φυσικός τους χώρος είναι τα ΑΕΙ, και που πλέον εγκαταλείπουν τα
πανεπιστήμια και την Ελλάδα με ταχύτατους ρυθμούς, προκειμένου να ικανοποιήσουν αλλού
τις ανησυχίες τους.
Η έρευνα είναι ζωντανή, όπως οι φοιτητές μας και δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς, πάγια χρη- 48 -
Σ. ΚΟΥΪΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ: Απo την ερευνητικh δραστηριoτητα στην παραγωγh:
η θeση του ΑΠΘ στο Ελληνικo ερευνητικo γiγνεσθαι και η μεταφορa τεχνογνωσiας στους κοινωνικοyς εταiρους
ματοδότηση, όπως και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Κάτι τέτοιο θα σημάνει οριστική απώλεια του
χαρακτήρα του πανεπιστημίου ως του μεγαλύτερου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα και βέβαια απώλεια του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκει καταφύγιο σε άλλες χώρες.
Κακώς το κράτος τους θεωρεί κανονικούς επιτηδευματίες και τους φορολογεί ως τέτοιους. Εδώ
αξίζει να αναφέρω ότι το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων των αποφοίτων μας σε τμήματα
μεταπτυχιακών σπουδών και σε ξένους οργανισμούς/επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά υψηλό.
Είναι όμως το πανεπιστήμιο σε θέση να αφουγκραστεί τις δίκαιες εν πολλοίς απαιτήσεις της κοινωνίας για στήριξη της στο δρόμο της ανάπτυξης; Πώς απάντησε το πανεπιστήμιο στην κρίση;
Το ΑΠΘ σε αριθμούς
Θέσεις/δράσεις/προτάσεις
Οι χρηματικές εισροές μετά την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης της εθνικής οικονομίας,
βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη λειτουργίας του ΕΛΚΕ. Τα ποσά αυτά αντικατοπτρίζουν, παράλληλα με την επιτυχημένη διεκδίκηση εθνικών πόρων, την περίπου σταθερή χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, σε ποσά μεγαλύτερα από το ήμισυ της κρατικής
επιχορήγησης για τα πανεπιστήμια.
- 49 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Τo ευρύ φάσμα δυνατοτήτων του ΑΠΘ γίνεται επίσης αντιληπτό και από τη μεγάλη διαφοροποίηση των προγραμμάτων που υλοποιεί. Συνεπώς το ΑΠΘ μπορεί να προσφέρει προτάσεις στο σύνολο των εθνικών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη στην επόμενη επταετία,
όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε πρόσφατη ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης: δηλαδή ανάπτυξη
βασισμένη στην παραγωγή νέων υλικών και διαδικασιών, στις τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, στη επικαιροποίηση των γνώσεων και γλωσσών και τις σχετικές τεχνολογίες,
καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με τον τουρισμό.
Παράλληλα, η συμμετοχή του ΑΠΘ σε έργα, σε συνεργασία με εταιρείες έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφέρουμε τις προσπάθιες που καταβλήθηκαν την τελευταία
τριετία προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής της Επιτροπής Ερευνών,
έχει αυξηθεί σημαντικότατα ο αριθμός των πιστοποιημένων και διαπιστευμένων εργαστηρίων,
εργαστηρίων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό και τα
- 50 -
Σ. ΚΟΥΪΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ: Απo την ερευνητικh δραστηριoτητα στην παραγωγh:
η θeση του ΑΠΘ στο Ελληνικo ερευνητικo γiγνεσθαι και η μεταφορa τεχνογνωσiας στους κοινωνικοyς εταiρους
οποία προβάλλονται μέσω ειδικού οδηγού που έχει εκδοθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ για το σκοπό
αυτό.
Επίσης επιδιώκεται η δικτύωση με καινοτόμες βιομηχανίες, η ανάδειξη των καλών πρακτικών στον επιχειρηματικό τομέα και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων διδακτόρων σε ερευνητικούς τομείς όπως των νέων τεχνολογιών. Μέσα από διάφορα προγράμματα,
παρουσιάζονται εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας, η οποία διδάσκεται πλέον και ως
μάθημα επιλογής από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Το ΑΠΘ έχει επίσης συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με τους πλέον δραστήριους επαγγελματικούς φορείς της χώρας (ΣΕΒΕ, ΣΒΕΕ). Η Επιτροπή Ερευνών υποστηρίζει ενεργά την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και τη μεταφορά
τεχνολογίας μέσω του «γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας» που ιδρύθηκε και λειτουργεί από
το 2011.
- 51 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Κατά την τελευταία τριετία έχουμε αύξηση των έργων σε εξέλιξη κατά 25%, γεγονός που
υποδηλώνει μια εντεινόμενη προσπάθεια για αντιρρόπηση της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας με την υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων.
Παράλληλα, παρά τη συνολική μείωση του διδακτικού προσωπικού, παρατηρείται συνεχής
αύξηση των καθηγητών που παίρνουν μέρος σε ερευνητικά έργα (από 45% σε 65%)
στους δύσκολους αυτούς καιρούς, η εξωστρέφεια του ιδρύματος και η συνεργασία με ξένους φορείς παραμένει σταθερή.
- 52 -
Σ. ΚΟΥΪΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ: Απo την ερευνητικh δραστηριoτητα στην παραγωγh:
η θeση του ΑΠΘ στο Ελληνικo ερευνητικo γiγνεσθαι και η μεταφορa τεχνογνωσiας στους κοινωνικοyς εταiρους
Το ίδιο το ΑΠΘ, την τελευταία τριετία, έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο θέμα της
στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας στο Ίδρυμα μέσω της χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό το ΑΠΘ υποστηρίζει με χαμηλή χρηματοδότηση (start-up) τους νεοδιοριζόμενους καθηγητές και λέκτορες, καθώς και τις βασικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές
σπουδές. Παράλληλα, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ χρηματοδοτεί περίπου 200 νέους ερευνητές ετησίως (υποψήφιους και μεταδιδάκτορες).
- 53 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ)
επιχειρείται η διαχείρηση των ερευνητικών υποδομών με συνεργατικές διαδικασίες καθώς και
η στήριξη αλλά και ο έλεγχος για την αξιοποίηση τους. Η έναρξη του ΚΕΔΕΚ πραγματοποιείται
άμεσα, με στέγαση προγραμμάτων που αφορούν στη συνεργασία των τεχνολογιών πληροφορικής με άλλες επιστήμες.
Ανακεφαλαιώνοντας
Στα χρόνια της κρίσης το πανεπιστήμιο με τη βοήθεια του ΕΛΚΕ
• διατήρησε την εξωστρέφειά του
• επανέκτησε σύντομα την ερευνητική του δραστηριότητα (2012 -13)
• ήρθε πιο κοντά στις παραγωγικές δυνάμεις (60% αύξηση οικονομικής δραστηριότητας)
• κινητοποιήθηκε αυξάνοντας σημαντικά (38%) τον αριθμό των ερευνητικών έργων που διαχειρίζεται
• υποστήριξε την ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ των νέων μέσω των ΕΛΚΕ (500%)
• Υποστήριξε μέσω των ΕΛΚΕ για πρώτη φορά τις ερευνητικές πρωτοβουλίες των νέων διδασκόντων
Εμπόδια και απειλές
• Γραφειοκρατικές διαδικασίες συχνά ανυπέρβλητες (πχ Αριστεία ΙΙ)
• Καθημερινοί και επικαλυπτόμενοι έλεγχοι που καθιστούν πολύ δύσκολη της αξιοποίηση
του προσωπικού
Εκπεφρασμένη πρόθεση για κατάργηση του ευέλικτου θεσμικού καθεστώτος των διαχειριστικών φορέων της έρευνας (ΕΛΚΕ)
Το Πανεπιστήμιο μπορεί και θέλει, εφόσον του δοθεί το περιθώριο να επιβιώσει. Η πολιτεία
πιστεύει στο πανεπιστήμιο, που ακόμη αποτελεί διεθνώς το καλό της πρόσωπο;
- 54 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Η ελληνική οικονομία στη δίνη
της ευρωπαϊκής κρίσης
Μωυσής Γ. Σιδηρόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πώς αυτό που αρχικά ήταν μια τοπική κρίση, περιορισμένη σε μια μικρή χώρα της Ε.Ε., την
Ελλάδα, έχει μετατραπεί σήμερα σε μια βαθιά κρίση της ευρωζώνης του και της Ε.Ε., μέχρι
που να αμφισβητείται και η βιωσιμότητα του ενιαίου της νομίσματος; Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθενται δυο επιλογές (μια εντός και μια εκτός της ζώνης του ευρώ) στην απάντηση του
ερωτήματος: Ποια Ελλάδα; Τα λάθη κατασκευής της ζώνης του ευρώ καθιστούν δύσκολη και
κοινωνικά δαπανηρή την επίλυση της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο μπορεί
να πάρει καταστροφικές διαστάσεις και να απειλήσει όχι μόνον το μέλλον της Ελλάδας, αλλά
και της Ευρώπης.
ABSTRACT
How this was originally a local crisis, limited to a small EU country, Greece, has been turned
into a deep crisis of the euro zone and the EU until it contested and the viability of the single
European currency? In this framework, two choices are presented (one inside and one outside
the euro area) to answer the question: Which Greece? The errors on which is based the euro
zone construction make it difficult and socially costly to resolve the Greek economy crisis,
which can take catastrophic proportions and threaten not only the future of Greece and
Europe.
- 55 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Μωυσής Γ. Σιδηρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Στην Ευρώπη, όλα ή σχεδόν όλα αρχίζουν από τους έλληνες. Ξεκινώντας από την τόσο γνώριμη μας λέξη «κρίση», για τον Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής, είναι το καθοριστικό σημείο
κατά το οποίο μεταλλάσσεται η εξέλιξη των ασθενειών: “μερικές από αυτές έχουν μια έκβαση
αναπόφευκτη, άλλες πάλι θεραπεύονται, και όλες οι άλλες μετεξελίσσονται σε μια άλλη μορφήå”. 2.400 χρόνια μετά, η Ελλάδα, παρά τη θέλησή της, δίνει ακόμα διδάγματα για την κρίση
στην Ευρώπη. Πράγματι, είναι η αποκάλυψη του Έλληνα πρωθυπουργού, τον Οκτώβριο του
2009, για την καταστροφική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας που προκάλεσε
ένα τέτοιο χρηματοπιστωτικό πυρετό, ώστε να απειλείται σήμερα ακόμα και η επιβίωση του
ίδιου του ενιαίου νομίσματος. Μέσα από πολλά λάθη και δοκιμές, οι Ευρωπαίοι έχουν δοκιμάσει πολλές θεραπείες.
Αν και μπορούμε να πούμε ότι οι αγορές σήμερα ηρέμησαν, η ευρωπαϊκή ασθένεια εντούτοις έχει μεταλλαχθεί: μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει πλέον εδραιωθεί. Όντως, η
πρωτοφανής διεθνής κρίση του 2008 η όποια έπληξε και την ελληνική οικονομία, όπως και
τις χώρες άλλες της Ε.Ε., προκαλεί μια βαθιά ύφεση, μεγάλη ανεργία και συνεπώς διεύρυνση
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Για την πενταετία 2009-2013 ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης
είναι έντονα αρνητικός, και το ποσοστό ανεργίας από το 7,7% του 2008, έχει σχεδόν υπερτριπλασιαστεί. Κατά συνέπεια, για να καταλάβουμε την ελληνική κρίση και να απαντήσουμε
στο ερώτημα: «Ποια Ελλάδα;» θέλουμε για το μέλλον, θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο τους
εσωτερικούς αλλά και τους ευρωπαϊκούς παράγοντες της κρίσης.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην ευρωπαϊκή διάσταση
της ελληνικής κρίσης, στη δίνη της οποίας βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία. Η ελληνική
κρίση μπορεί να αποδειχτεί τελικά ευεργετική για την Ευρώπη, διότι η τελευταία φαίνεται να
προχωράει μέσα από τις κρίσεις της, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, να επιλυθεί αυτή η κρίση πριν
φτάσει να πάρει καταστροφικές διαστάσεις και απειλήσει το ίδιο το ευρωπαϊκό σχέδιο.
- 56 -
Μ.Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
1. Από τη δίνη της κρίσης της ευρωζώνης …
Το πρώτο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση είναι: γιατί η κρίση,
αρχικά τοπική και περιορισμένη σε μια μικρή χώρα της Ε.Ε., την Ελλάδα, έχει μετατραπεί σε μια
βαθιά κρίση της ευρωζώνης, μέχρι που να αμφισβητείται ακόμα και η ίδια η βιωσιμότητα του
ενιαίου νομίσματος.
1.1. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ξεπεραστεί η κρίση της ευρωζώνης;
Η ζώνη του ευρώ είναι μια ένωση χωρών οι οποίες έχουν μεγάλες ετερογένειες μεταξύ τους
και οι οποίες μοιράζονται το ίδιο νόμισμα και την ίδια νομισματική πολιτική που έχει έναν μόνο
στόχο: τη σταθερότητα των τιμών. Η οικοδόμηση των κανόνων πάνω στους οποίους θεμελιώθηκε το ενιαίο νόμισμα δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο μιας κρίσης.
Οι κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης κρίθηκαν ικανοί για να μπορέσει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας κρίσης. Επιπλέον, με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι χώρες απαγορεύεται η
χρήση όλων των μέσων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Πράγματι, η Συνθήκη του
Μάαστριχτ ορίζει ρητά ότι κάθε χώρα μέλος είναι υπεύθυνη για τα χρέη της και δεν μπορεί να
διασωθεί από τις άλλες. Απαγορεύει επίσης τη χρηματοδότηση των δημοσίων ελλειμμάτων
των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η μεγάλη ετερογένεια των χωρών έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με την εισαγωγή του ευρώ. Αυτό οδήγησε σε μια πόλωση μεταξύ των «χωρών-πιστωτών»
και των «χωρών-χρεωστών», ενόψει της απουσίας μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τον έλεγχο του ιδιωτικού χρέους μετά την έλευση του ευρώ. Η αυξανομένη ετερογένεια μεταξύ των
χωρών του Βορρά (χώρες-πιστωτές) και των χωρών του Νότου (χώρες-οφειλέτες) οδηγεί σε
μια «άνιση ανταλλαγή» στο πλαίσιο της ευρωζώνης, δηλαδή μια συνεχή μεταφορά πόρων από
τις ελλειμματικές χώρες (τις φτωχές χώρες του Νότου) στις πλεονασματικές χώρες (τις πλούσιες
χώρες του Βορρά).
Ωστόσο, η «συστημική» αυτή μεταφορά πόρων από τον Νότο στον Βορά δεν αντισταθμίζεται από μια αντίστοιχη μεταφορά κεφαλαίων από το Βορά προς στο Νότο, λόγω του ότι δεν
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί για την ανακατανομή των πόρων υπέρ των ελλειμματικών
χωρών. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον…
1.2. Ποια είναι τα λάθη κατασκευής του ευρώ που αποκαλύπτει η κρίση;
Θα λέγαμε ότι υπάρχουν τέσσερα λάθη κατασκευής του ευρώ τα οποία μας αποκαλύπτει η
τρέχουσα κρίση της ζώνης του ευρώ. Πρώτον, η κρίση φέρνει στην επιφάνεια την έλλειψη ενός
μηχανισμού ικανού για τη διαχείριση των κρίσεων. Η κρίση αντανακλά τις βαθιές αδυναμίες
στη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και την ασυμβατότητα των κανόνων επικεντρωμένων
στη δημοσιονομική σταθερότητα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας. Οι περιοριστικές
δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας, για την αποκατάσταση της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών, βύθισαν στην Ευρώπη σε μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.
Δεύτερον, η κρίση αποκαλύπτει το σφάλμα το οποίο διαπράττουν, από το 2010 μέχρι και
- 57 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
σήμερα, οι χώρες της ζώνης του ευρώ και είναι η αντιστροφή των βραχυπρόθεσμων με τους
μακροπρόθεσμους στόχους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιλεγεί η στήριξη της οικονομικής
ανάπτυξης και της απασχόλησης βραχυπρόθεσμα, θεωρώντας παράλληλα ότι η ισοσκέλιση
των δημόσιων οικονομικών είναι ένας μεσο-μακροπρόθεσμος στόχος της οικονομικής πολίτικης. Ο τελευταίος, μάλιστα, δημοσιονομικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα όταν
η οικονομία έχει ήδη επανέλθει στον σωστό δρόμο. Η λογική αυτή στη ζώνη του ευρώ έχει
αντιστραφεί. Η ανεργία θεωρείται ένας μακροπρόθεσμος στόχος και πρόβλημα, ενώ η αποκατάσταση της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών θεωρείται ως ένας άμεσος βραχυπρόθεσμος στόχος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου ύφεσης και
αύξησης της ανεργίας στη ζώνη του ευρώ.
Τρίτον, η κρίση αυτή μας αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός ανεπαρκώς ρυθμιζόμενου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όντως, η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στην κυριαρχία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου το οποίο οδηγεί στην αδυναμία ελέγχου της κίνησης
των κεφαλαίων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη πίστεψε το μύθο
του «καλοπροαίρετου» χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο θα επέτρεπε την καλύτερη
αναδιανομή των κεφαλαίων και του ρίσκου και το οποίο θα ήταν ικανό να αυτορυθμίζεται.
Τέλος, το σημαντικότερο όλων είναι ότι η κρίση αποκάλυψε τα λάθη κατασκευής του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Πρόκειται για την «ευρωπαϊκή πλάνη» του ενιαίου νομίσματος
χωρίς την ύπαρξη κράτους. Με άλλα λόγια, οι χώρες της ζώνης του ευρώ πίστεψαν ότι θα
μπορούσαν να αποκομίσουν όλα τα οικονομικά οφέλη του ενιαίου νομίσματος, χωρίς να ήταν
υποχρεωμένες να πληρώσουν για αυτό το «πολιτικό κόστος» που του αντιστοιχεί. Οι ευρωπαίοι
ενέργησαν αγνοώντας την πολιτική διάσταση του νομίσματός τους. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει νόμισμα χωρίς πολιτική εξουσία.
2. … στην επιλογή του ποια ελληνική οικονομία θέλουμε; …
Η αρχιτεκτονική και τα λάθη κατασκευής της ζώνης του ευρώ καθιστούν δύσκολη ή ακόμα
και παρεμποδίζουν την επίλυση της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο μπορεί να
πάρει καταστροφικές διαστάσεις και να απειλήσει όχι μόνον το μέλλον της Ελλάδας, αλλά και
το ίδιο το ευρωπαϊκό σχέδιο. Δυο επιλογές προσφέρονται στην ελληνική οικονομία.
2.1. Μήπως θα έπρεπε η Ελλάδα να εγκαταλείψει την ζώνη του ευρώ;
Η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ δεν ήταν, θα έλεγε κάποιος, μια πολύ καλή ιδέα. Δεν
είναι παράλογο το να ρωτάει κάποιος αν η Ελλάδα και η ευρωζώνη θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση εάν η Ελλάδα δεν είχε ενταχθεί το 2001 στο ευρώ. Με δεδομένη την κακή απόδοση του
κρατικού μηχανισμού της, τον μαζικό χαρακτήρα της φοροδιαφυγής και τους μηχανισμούς
διαμόρφωσης των τιμών που οδηγούν σε μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, η Ελλάδα
ήταν πράγματι απροετοίμαστη να αντισταθεί στον πειρασμό της υπερχρέωσης, όταν, χάρη
στο ευρώ, έχει επωφεληθεί για δέκα σχεδόν χρόνια τα ίδια με την Γερμανία χαμηλά επιτόκια,
ιδίως για τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους της.
- 58 -
Μ.Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η Ελλάδα είναι σήμερα αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεών
της όσο αφορά το έλλειμμα και το χρέος του δημόσιου της, στο πλαίσιο της ζώνης του ευρώ,
δεδομένου του μεγέθους της ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει. Παράλληλα, η κοινή γνώμη σε
διάφορες χώρες γίνεται όλο και πιο απρόθυμη στο να συνεχιστεί η βοήθεια στην Ελλάδα. Εξ
ου και η ερώτηση που έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση: δεν θα ήταν καλύτερο τελικά για την
Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη;
Όντας, εντός της ζώνης του ευρώ, η υποτίμηση αποκλείεται σαν πολιτική. Το ενιαίο νόμισμα
αποκλείει κάθε δυνατότητα υποτίμησης εθνικού νομίσματος ως μηχανισμό προσαρμογής της
ανταγωνιστικότητας και της εξισορρόπησης του εξωτερικού ισοζυγίου. Ωστόσο, μια χώρα με
δικό της νόμισμα θα μπορούσε να διορθώσει τις ανισορροπίες της κάνοντας χρήση της υποτίμησης. Πρόκειται εντούτοις για μια θεραπεία η οποία είναι πολύ μακριά από το να είναι ανώδυνη, δεδομένου ότι θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα τεράστιο πληθωρισμό των εισαγόμενων
προϊόντων. Αυτό θα προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις, που για να κατασταλούν θα πρέπει να
υπάρξει μια άνοδος των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, ενώ οι επενδυτές θα εγκαταλείψουν μια
χώρα της οποίας το νόμισμα είναι πιθανό να χάνει την αξία του. Επομένως, το να εγκαταλείψει
σήμερα η Ελλάδα το ευρώ, με την ελπίδα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της θα προκαλέσει φυγή κεφαλαίων, η απώλεια της εμπιστοσύνης στη χώρα και απαγορευτικά επιτόκια.
Άρα, η θεραπεία θα είναι χειρότερη από ότι η ασθένεια.
2.2. Μπορεί να αντέξει η Ελλάδα σε μια «πραγματική προσαρμογή»;
Εναλλακτικά, και στο πλαίσιο της ζώνης του ευρώ, απαιτείται αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «πραγματική προσαρμογή»: για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας θα χρειαστεί μια μείωση των μισθών και των τιμών έναντι των υπόλοιπων οικονομιών της
ευρωζώνης, μέσα από δραστικές μεταρρυθμίσεις τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην
αγορά αγαθών καθώς και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας. Και αυτό είναι πάντοτε μια περίπλοκη διαδικασία, όπως το δείχνει η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας.
Η πραγματική προσαρμογή, όπως για παράδειγμα αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωζώνης, ανοίγει την πόρτα σε όλες τις συγκρούσεις ανακατανομής
των εισοδημάτων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν την
προσπάθειά τους και το κόστος τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και μπροστά στη δυσκολία του εγχειρήματος, η εξωτερική πίεση μπορεί να περιορίσει τον πειρασμό να εγκαταλειφθεί μια τέτοια
προσαρμογή υπό την πίεση επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Αυτός
είναι ο ρόλος που παίζει η Τρόικα (ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ) σε ότι αφορά την Ελλάδα.
Πράγματι, η υποτίμηση έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: δεν δημιουργεί ανισότητες. Από τη μια
μέρα στην άλλη, όλα τα έσοδα που εισπράττονται στο εσωτερικό μιας χώρας, ανεξάρτητα από
τη φύση τους, χάνουν το Χ% της αξίας τους.
Η Ελλάδα έχει ήδη δεχτεί για τρία χρόνια μια πολύ σοβαρή κάθαρση. Επίσης, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι απρόθυμοι να συνεχίσουν να «καταπίνουν το χάπι της
λιτότητας». Η λιτότητα που υπόσχεται τώρα η επιλογή της «πραγματικής προσαρμογής» δεν
έχει όρια: σύμφωνα με υπολογισμούς της Τρόικα, αν η Ελλάδα καταφέρει να επιτύχει αυτό που
ονομάζεται πρωτογενές πλεόνασμα του 6% του ΑΕΠ (εάν τα φορολογικά έσοδα υπερβαίνουν
- 59 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
τις δημόσιες δαπάνες μέχρι το 6% του ΑΕΠ, εξαιρουμένων των τόκων χρέος), θα ήταν μόλις αρκετή για να σταθεροποιηθεί το δημόσιο χρέος στο 130% του ΑΕΠ το 2020. Και θα πρέπει πάντα
να βρεθούν 25 δισ. ευρώ ανά έτος. Αλλά κανένα άλλο κράτος δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα
να δημιουργήσει 6% πρωτογενές πλεόνασμα διάρκειαςå Η προσαρμογή την οποία υπέστη η
Ελλάδα είναι ήδη τεράστια. Οι πραγματικοί μισθοί έχουν χάσει περίπου 10% της αγοραστικής
δύναμης, κατά μέσο όρο. Και αυτό με έναν πληθωρισμό 3,1% που εξακολουθεί να είναι ελαφρώς υψηλότερος από ό, τι στη ζώνη του ευρώ (2,7% κατά μέσο όρο), λόγω της σημαντικής
αύξησης του ΦΠΑ και ανεργία ίση με 27% περίπου.
3. … και στο πλαίσιο ποιας μελλοντικής Ευρώπης;
Το κόστος που υφίσταται η Ελλάδα στην ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια. Η Ευρώπη προχωράει σε μεταρρυθμίσεις μέσα από την κρίση, υπό την προϋπόθεση, να επιλυθεί
η κρίση πριν πάρει καταστροφικές διαστάσεις και να απειλήσει το ίδιο το ευρωπαϊκό σχέδιο.
3.1. Ποιες μεταρρυθμίσεις της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης;
Μια πρώτη μεταρρύθμιση είναι αυτή της τραπεζικής ενοποίησης. Η πρόταση γεννήθηκε από
τον επικίνδυνο χρηματοπιστωτικό κερματισμό της ζώνης του ευρώ και την αδυναμία ορισμένων χωρών να αποκαταστήσουν, από μόνες, την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό τους σύστημα.
Η τραπεζική ενοποίηση καλύπτει: την παρακολούθηση των τραπεζών, την εγγύηση των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έναν κοινό μηχανισμό για την διαχείριση των χρεωκοπιών
τραπεζικών ιδρυμάτων. Η τραπεζική ενοποίηση συνεπάγεται τη σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής αλληλεγγύης. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τραπεζών θα απαιτήσει
σημαντικές ανακεφαλαιοποιήσεις και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για δημόσια στήριξη και χρηματοπιστωτική αλληλεγγύη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Η δημοσιονομική αλληλεγγύη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ασφάλεια των καταθέσεων που να υποστηρίζεται από ένα κοινό ταμείο. Ορισμένα εθνικά συστήματα ασφάλισης των καταθέσεων δεν χρηματοδοτούνται και οι καταθέσεις των πολιτών σε ευρώ δεν έχουν
τον ίδιο κίνδυνο από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτό προκαλεί μια διαρροή καταθέσεων από τις
τράπεζες στων χώρων της Νότιας Ευρώπης. Έτσι, η κοινή ασφάλιση των καταθέσεων αποτελεί
ένα από τα συστατικά στοιχεία του ενιαίου νομίσματος.
Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά τη δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών. Συνολικά,
μια πλήρης τραπεζική ενοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια δημοσιονομική ενοποίηση, με από την κοινού διαχείριση των δημοσίων χρεών μέσω της δημιουργίας ευρωομόλογων.
Οι χώρες της ευρωζώνης έχουν, τα τρία τελευταία χρόνια, θεσπίσει νέους κανόνες. Το six-pack
ενισχύει το σύμφωνο σταθερότητας με παρεμβάσεις πριν ακόμα μια χώρα υπερβεί το έλλειμμα
του 3 % και διευκολύνει την ψήφιση επιβολής κυρώσεων. Επίσης, πέραν της δημοσιονομικής
εποπτείας, μια διαδικασία παρακολούθησης μακροοικονομικών ανισορροπιών προβλέπεται,
όπως: απόκλιση των πιστώσεων, φούσκα των ακινήτων, ανισορροπία του εμπορικού ισοζυγίου, το αυξανόμενο κόστος της εργασίας. Η Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη
- 60 -
Μ.Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
διακυβέρνηση σκληραίνει περαιτέρω το πλαίσιο για τη δημοσιονομική πολιτική με έναν χρυσό
κανόνα των δημόσιων οικονομικών, σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη πρέπει να επιδιώκουν
ένα στόχο διαρθρωτικού ελλείμματος στο 0,5 % του ΑΕΠ.
Τέλος, προκειμένου να ηρεμήσουν τις αγορές, η τρίτη μεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία
μιας Κεντρικής Τράπεζας ικανής να παρέχει ρευστότητα σε ποσότητες δυνητικά απεριόριστες,
δηλαδή τη δημιουργία ενός «δανειστή έσχατης ανάγκης». Η ΕΚΤ διαδραματίζει αυτό το ρόλο
έναντι των τραπεζών από την αρχή της κρίσης, δίνοντάς τες όλο και πιο μεγάλα ποσά.
3.2. Πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων;
Με την χρηματοπιστωτική κρίση και την αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων στην οποία έχει
οδηγήσει, η πόλωση μεταξύ «πιστωτών» και «χρεωστών» έχει μεταφερθεί στο δημόσιο χρέος.
Όμως, η ευρωζώνη δεν διαθέτει ικανούς πολιτικούς θεσμούς να διαχειρισθούν, μέσα σε λογικά
χρονικά όρια, μια πολιτική βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, ούτε ακόμα να ξεπεράσουν
τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των χωρών που είναι όντως σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις, όσον αφορά τα χρέη τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Οι συγκρούσεις αυτές
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεραστούν, διότι η «διακυβερνητική διαπραγμάτευση» είναι η
μόνη μορφή ευρωπαϊκής διακυβέρνησης: τα κράτη προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική
λύση μεταξύ των συμφερόντων τους. Αλλά αυτό δεν παράγει ένα ευρωπαϊκό όφελος υψηλότερο από το εθνικό. Πως μπορούν να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των
χωρών;
Σύμφωνα με την «θεωρία παιγνίων», υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε κινούμαστε προς μια «συνεργατική ισορροπία», όπου είναι απαραίτητο να οριστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Είτε
κινούμαστε προς μια «ηγεμονική ισορροπία»: η πιο ισχυρή χώρα γίνεται αρχηγός. Αντιλαμβανόμενη ότι η ευημερία της οφείλεται στην ύπαρξη της Ένωσης, επομένως το συμφέρον της
συσσωματώνεται με εκείνο της ζώνης του ευρώ. Καθορίζει έτσι την πολιτική της, κατά τρόπο
ώστε να διατηρηθεί η συνοχή του συνόλου. Η δυσκολία έρχεται από το ότι η Γερμανία έχει
γίνει μια κυρίαρχη οικονομικά δύναμη στην Ευρώπη, μαζικά «χώρα –πιστωτής» έναντι των
άλλων, ενώ όλη η πολιτική φιλοσοφία της κατά τη μεταπολεμική περίοδο αρνείται τον ηγετικό της ρόλο (leadership). Πρόκειται για μια μεγάλη οικονομική δύναμη που ελπίζει να διατηρήσει την ηρεμία της κόντρα στις εξωτερικές διαταράξεις. Επιπλέον, το γερμανικό κοινό έχει
μια ηθική άποψη για την κρίση: «εκείνοι που αμάρτησαν, πρέπει να πληρώσουν». Ωστόσο, το
establishment αντιλαμβάνεται ότι η διατήρηση του ευρώ είναι καίριας σημασίας για τη χώρα,
για λόγους τόσο πολιτικούς, όσο και οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς.
Η έξοδος απ’ την κρίση απαιτεί αναμφισβήτητα μια στενότερη πολιτική ολοκλήρωση. Η Γερμανία φαίνεται μάλλον υπέρ αυτής της λύσης. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα εθνικής
επικυριαρχίας και δημοκρατικής νομιμότητας. Η Γαλλία, μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να εμμένει
στη λογική μιας συνεργασίας των κρατών (οικονομικής διακυβέρνησης) χωρίς την εδραιώσει μιας ευρωπαϊκής εξουσίας, προσπαθώντας να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των
συμφερόντων του καθενός. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολα για να μπορούν πλέον ξεπεραστούν μέσω της «διακυβερνητικής διαπραγμάτευσης» η
οποία συνεχίζει να μπλοκάρει σε κάθε βήμα. Χρειαζόμαστε ένα κοινοβούλιο της ευρωζώνης
- 61 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
και όχι απλώς μια κυβέρνηση της ευρωζώνης, το οποίο να είναι σε θέση να ελέγχει δημοκρατικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα αναπτυχθούν για την επίλυση της κρίσης. Αλλά για
να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος, είναι σημαντικό ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές
να παύσουν να είναι ένα αμιγώς εθνικό θέμα και να γίνουν μια στιγμή συζήτησης για τις πολιτικές της ΕΕ.
Βιβλιογραφία:
Aglietta, Michel: « Un New Deal Pour L’Europe», Editions Odile Jacob - 2013
Duval, Guillaume: « Made in Germany», Editor: Seuil 2012
Fitoussi, Jean-Paul: « Le théorème du lampadaire» Éditeur: Les Liens qui Libèrent (2013)
ΕΚΚΕ, The Social Portrait of Greece 2012, NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH, Athens.ΡΟ
- 62 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Το διεθνές περιβάλλον της ελληνικής
οικονομίας και οι διέξοδοί της
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η όποια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και ο επακόλουθος σχεδιασμός της κοινωνικά
και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη και να ξεκινά
από τη θέση της εν λόγω κοινωνίας και περιοχής στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνοποιημένο
περιβάλλον. Ειδάλλως, οι αναπόφευκτες επιφυλάξεις θα είναι τόσο μεγάλες που θα καθιστούν
την παράθεση προτάσεων και ιδεών ανεδαφική. Ακολούθως, ξεκινάμε από τη συζήτηση του
διεθνούς κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι εξειδικεύοντας σταδιακά την προσέγγισή μας στην
Ευρώπη, στο νότο της και εν τέλει στην Ελλάδα, για να καταλήξουμε να συμβάλλουμε δημιουργικά στην ψηλάφηση μιας νέας ουτοπίας για την χώρα, την ήπειρο, τον κόσμο. Μπορεί να
φαίνεται βαρύ το φορτίο και ίσως προκλητικά φιλόδοξος ο στόχος, αλλά αυτός είναι ο μόνος
δρόμος: την ιστορία μας την αλλάζουμε προκαλώντας την.
ABSTRACT
Βιώνουμε την έξαρση της μοιραία επιστρέφουσας συστημικής κρίσης. Επιμένουσες, οι βαθιές νομοτέλειες της αστικής κοινωνίας εκδικούνται αυτούς που τις αγνοούν. Πού είναι λοιπόν
το τέλος των ιδεολογιών (Fukuyama, 1992); Για πόσο ματαιώθηκε η νιρβάνα της δυναμικής
ισορροπίας και της σταθερής, αειφόρου μεγέθυνσης; Γιατί δεν παίζει το ρόλο του «αποσβέστη» των κραδασμών το απελευθερωμένο, διεθνοποιημένο, ανταγωνιστικό και εκσυγχρονισμένο στις λειτουργίες και στα εργαλεία του χρηματοπιστωτικό σύστημα; Εν τέλει, οι μηχανισμοί των αγορών θέλουν απλώς «λάδωμα» και «σέρβις», ή πρόκειται για τη καταδικασμένη
προσπάθεια να φθάσουμε το φεγγάρι με ανεμόπτερα;
- 63 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Δ
1. Ποιος Κόσμος;
εν είναι καθόλου δογματική υπερβολή να δηλώσουμε ότι πρόκειται για τη στιγμή που ο
καπιταλισμός καλείται να πληρώσει κάθε φορά τα σπασμένα. Στην κατάληξη μιας περιόδου αποκλίνουσας εξέλιξης της παραγωγικότητας της εργασίας από τη μια και της σχετικής
αμοιβής της από την άλλη, μιας πορείας κατά την οποία η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη
καθιστά ακόμη πιο αδιανόητη τη διατήρηση απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και την επιδείνωση της περιβαλλοντικής ανισορροπίας, η κρίση είναι
το αδιαμφισβήτητο φυσικό επακόλουθο.
Κεντρικός παράγοντας της πρόσφατης έξαρσης της κοινωνικοοικονομικής αστάθειας είναι
η αναντίκρυστη, αυτονομημένη ανάπτυξη του ουροβόρου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.
Πρόκειται για το δεύτερο ειδοποιό χαρακτηριστικό της σύγχρονης φάσης εξέλιξης του συστήματος: δίπλα στη μετα-ιμπεριαλιστική διάστασή του με την ολοκλήρωση της διεθνοποίησης
του κεφαλαίου και τη σταδιακή διεθνοποίηση της κρατικής εξουσίας παράλληλα με μια πορεία
υποκατάστασης της αστικής δημοκρατίας από τη νεοφιλελεύθερη τεχνοκρατία, διαμορφώνεται μια συνεχώς διευρυνόμενη βάση συσσωρευμένης ανταλλακτικής αξίας, εκφρασμένη σε
χρηματοπιστωτικές αξίες, μάλιστα, αυτό είναι ίσως το ιδιαιτέρως επικίνδυνο, ικανή να αυτοαναπαράγεται χωρίς να περνά μέσα από την «εξιλεωτική» βάσανο της παραγωγικής επένδυσης.
Αποτέλεσμα, η υπερτροφία της: μέσα σε μόλις πέντε έτη, η εκτιμώμενη συνολική αξία των
χρηματοπιστωτικών “παραγώγων” υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας το 2009 τα 900 τρις δολάρια, την ίδια στιγμή που το παγκόσμιο ΑΕΠ δεν ξεπερνούσε τα 55 τρις! Αυτή η τρομακτική
αναλογία διατηρείτε αυξανόμενη έως και σήμερα –τα παράγωγα ξεπερνούν τα 1.000 τρις και
αναλογούν στο 15πλάσιο της ονομαστικής αξίας του ετησίως παραγόμενου πλούτου– παρ’
όλη τη διορθωτική επίδραση που θα ανέμενε κανείς από την εξελισσόμενη κρίση1.
Βεβαίως η αυτονόμηση και η υπερτροφία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου δεν είναι ένα
Η συγκεκριμένη διευρυνόμενη ανισορροπία αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ως η συνδυασμένη επίπτωση μόχλευσης
και ποσότητας στο χρηματοπιστωτικού τομέα (leverage and volume effect): Η αχίλλειος πτέρνα του σύγχρονου πιστωτικού
συστήματος είναι ακριβώς το ότι ο ρυθμός αύξησης του συνόλου των χρεών είναι μεγαλύτερος από αυτόν του συνολικά παραγόμενα πλούτου. Σχετικές αναλύσεις και εκτιμήσεις παρατίθενται από τους Strahan (2008) και Crotty (2009).
1
- 64 -
Γ. Ζαρωτιαδης - Το Διεθνες Περιβαλλον της Ελληνικης Οικονομιας ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΗΣ
τυχαίο φαινόμενο, αλλά το φυσικό επακόλουθο της προηγούμενης πιστωτικής επέκτασης,
στρατηγική που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της αδυναμίας της ενεργούς ζήτησης και
της υπερπαραγωγής, σε συνδυασμό με την υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και την ατολμία του
να επενδυθεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Το εκτρεφόμενο διεθνές τραπεζικό
σύστημα με τα παρακλάδια του συναντά λοιπόν τις κεφαλαιακές συγκεντρώσεις και τις κακομαθαίνει στις αναντίκρυστες αποδόσεις της χρηματοπιστωτικής αναπαραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στην επέκταση της φούσκας και των αδιεξόδων, καθώς η αναπόδραστη διόρθωση
που αργά ή γρήγορα θα επέλθει καθίσταται ολοένα και πιο βίαιη.
2. Ποια Ευρώπη;
Οι υπέρμαχοι της αστικής, οικονομικής διεθνοποίησης επιδιώκουν να πείσουν για την αναγκαιότητά της υπερθεματίζοντας για τα πλεονεκτήματα του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας,
της αύξησης της έντασης του ανταγωνισμού και της ταχύτητας διάδοσης των τεχνολογικών
καινοτομιών. Δυστυχώς, η εμπειρική διερεύνηση αυτών των θετικών επιπτώσεων στο ρυθμό
και στο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει παρά να επιδείξει μια σειρά από αντιθετικά συμπεράσματα, αναλόγως των χωρών και των περιόδων στις οποίες επικεντρώνει (Γκάγκα
και Ζαρωτιάδης, 2011, Khalafalla και Webb, 2001, Levine και Renelt, 1992 και Chuang, 2002).
Ειδικότερα στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η πορεία ραγδαίας, μάλλον βιαστικής, μονόπλευρης ολοκλήρωσής της έχει μάλλον αρνητικά αποτελέσματα. Στο επόμενο
διάγραμμα παρουσιάζουμε την εξέλιξη των ετήσιων ρυθμών μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν
πραγματικού εισοδήματος για το σύνολο της «Ευρώπης των 15», από το 1960 ως το 2005, από
την οποία εκτιμάται μια ξεκάθαρα αρνητική τάση (κόκκινη γραμμή). Ακόμη και όταν σχετίζουμε τους ρυθμούς μεγέθυνσης ως προς αυτούς για το παγκόσμιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ προκειμένου να αναλογισθούμε τα συγκριτικά οφέλη ή απώλειες, η εκτίμηση δεν αλλάζει2.
Διάγραμμα 1: Μεγέθυνση στην Ευρώπη των 15 σε σύγκριση με την παγκόσμια οικονομία.
Οι συγκεκριμένες αναλύσεις έχουν ανακοινωθεί από τους Ζαρωτιάδη και Γκάγκα στο 19ο διεθνές συνέδριο της International
Trade & Finance Association το Μάιο του 2009.
2
- 65 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Η επιχειρηματολογία που θέλει να πείσει για την αποτελεσματικότητα της καπιταλιστικής
διεθνοποίησης δεν περιορίζεται μόνο στην προσδοκόμενη ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, η οποία, όπως είδαμε, δεν επιβεβαιώνεται πάντα. Πέραν τούτης, υποστηρίζεται ότι
η ολοκλήρωση της ενοποίησης των χωρικά οριοθετημένων οικονομιών θα οδηγήσει αυτομάτως στην εξισορρόπηση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων3. Άλλωστε, στο ίδιο συμπέρασμα σύγκλισης των κατά κεφαλήν εισοδημάτων σε όλες τις περιοχές που μετέχουν στην
απελευθέρωση της κινητικότητας προϊόντων και συντελεστών παραγωγής καταλήγει κανείς
αν ακολουθήσει τη στατική ανάλυση του κλασικού υποδείγματος των Heckscher και Ohlin
για την περιγραφή των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Και εδώ όμως η εξέλιξη στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποστομωτικά αντιφατική: όπως φαίνεται στην απεικόνιση που
ακολουθεί (αριστερό διάγραμμα) γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η μέχρι πρότινος
ευδιάκριτη μείωση της τυπικής απόκλισης των κατά κεφαλήν εισοδημάτων μεταλλάσσεται στο
αντίθετό της: σε μια επίμονη περίοδο απόκλισης, η οποία μάλιστα καταλήγει να επαναφέρει τα
επίπεδα ανισότητας του 1960.
Διάγραμμα 2: Η εξέλιξη της τυπική απόκλιση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων μεταξύ των 15 χωρών της ΕΕ
(αριστερή εικόνα) και του μέσου πραγματικού μισθού ως προς το ΑΕΠ ανά οικονομικά ενεργό πολίτη για το
σύνολο των ίδιων χωρών (1960-2010).
Παράλληλα, η διαπεριφερειακή ανισότητα συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ραγδαία επιδείνωση της σχετικής αμοιβής της εργασίας, πάλι από το 1980 και μετά, όπως φαίνεται από το δεξί
διάγραμμα της προηγούμενης απεικόνισης: αφού έφτασε κοντά στο 70% του μέσου εισοδήματος των οικονομικά ενεργών πολιτών, κατρακύλησε κάτω από το 60%, απόρροια της τριακονταετούς εμμονής στη νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πολιτική αναδιανομής προς όφελος του
Καθώς η διεθνοποίηση προκαλεί τη σταδιακή εξομοίωση των κοινωνικών, πολιτικών και δομικών οικονομικών χαρακτηριστικών των διαφόρων χωρών, οδηγεί ως εκ τούτου στη συναλήθευση του μακροπρόθεσμου, δυναμικά ισόρροπου ρυθμού
μεγέθυνσης (steady state growth rate) στον οποίο ρέπει, σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία μεγέθυνσης (υπόδειγμα των Solow
και Swan), η κάθε χωρικά προσδιορισμένη οικονομία.
3
- 66 -
Γ. Ζαρωτιαδης - Το Διεθνες Περιβαλλον της Ελληνικης Οικονομιας ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΗΣ
υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου4. Η μονόπλευρη διαδικασία της νομισματικής ενοποίησης
και η ανεξαρτητοποίηση των ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα στο διαμορφούμενο
πλαίσιο της αστικής τεχνοκρατίας σε συνδυασμό με την ελλιπή πολιτική ενοποίηση μιας δημοκρατικά νομιμοποιημένης ευρωπαϊκής ολότητας σε ισορροπία με τη σεβόμενη αυτονομία των
περιφερειών, συνέβαλε στην επιδείνωση της διανομής του παραγόμενου πλούτου και συνεπώς στο βάθεμα της εξελισσόμενης κρίσης υπερπαραγωγής, καθώς και στην αποστροφή του
υπερυσσωρευμένου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου από την παραγωγική επένδυση.
3. Ευρωπαϊκή Πληθωρισμοφοβία και η Πολιτική του Στενού Κορσέ
Τα περιφερειακά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, προφανής απόρροια, μεταξύ άλλων, της
προηγούμενα περιγραφόμενης ευρωπαϊκής διαρθρωτικής ανισορροπίας και του συνολικού
πλαισίου της συστημικής κρίσης, δεν θα έπρεπε να συνιστούν πρόβλημα, πόσο μάλλον όταν
στις τελευταίες δεκαετίες το συνολικό έλλειμμα της €-ζώνης κυμάνθηκε μεταξύ 0-1% του ΑΕΠ
(με εξαίρεση το 1995, όταν υπερέβη το 3%). Ωστόσο, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για αυτό.
Από τη μία πλευρά, ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να παρέχει μια κοινωνικοπολιτική νομιμοποίηση των ροών κεφαλαίου, ενώ από την άλλη, τα ελλείμματα που
προκύπτουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Ένωσης θα πρέπει να είναι «αποδεκτά» και «διαχειρίσιμα», δεδομένων των διεθνών και των εσωτερικών (της Ένωσης) συνθηκών.
Δυστυχώς, στην περίπτωσή μας, καμία από τις δύο προϋποθέσεις δεν ισχύει πλήρως. Αφενός, στο θεσμικό οικοδόμημα της ΟΝΕ υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη έλλειψη πολιτικής. Αφετέρου, με δεδομένους τους διεθνείς οικονομικούς περιορισμούς, οποιοδήποτε περιφερειακό,
υπερβολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην
αναχρηματοδότηση των λοιπών, φαινομενικά διαχειρίσιμων ισοζυγίων, οδηγώντας σε έναν
φαύλο κύκλο επιθετικών κερδοσκοπικών κινήσεων και στην αύξηση του κόστους δανεισμού
για την Ένωση συνολικά.
Πίσω από τη δογματική και δυσεξήγητη ευρωπαϊκή πληθωρισμοφοβία κρύβεται όμως και
μια σαφώς ορθολογική συμπεριφορά των πλουσιότερων, παραγωγικά ανεπτυγμένων οικονομιών. Για αυτές, δεδομένης της προϋπάρχουσας διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, το κοινό
νόμισμα είναι ήδη υποτιμημένο! Μια νομισματική επέκταση θα προκαλούσε απώλειες στην
ανταλλακτική αξία των εξαγωγών τους, καθώς και σε αυτήν των συσσωρευμένων κεφαλαίων
τους, ενόσω συνεχίζουν να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, οι
συσσωρευμένες υποχρεώσεις των τραπεζικών συστημάτων ξεπερνούν το 250% του ΑΕΠ της
€-ζώνης και δημιουργούν πραγματικό κίνδυνο αποσταθεροποίησης. Ειδικότερα για τα τραπεζικά συστήματα στις κεντρικές ευρωπαϊκές οικονομίες – στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρρευσαν από το 2009, εν μέσω κρίσης, παρά τα ιδιαιτέρως χαμηλά επιτόκια,
καταθέσεις 268, 324 και 220 δισ. € αντίστοιχα! Αυτό από μόνο του αποτελεί ικανοποιητικό λόγο
για να επενδύσει η γραφειοκρατία των Βρυξελλών στην ιστορικά δικαιολογημένη αποστροφή
Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει η σχετική οικονομετρική διερεύνηση των εν λόγω χρονοσειρών από τους Ζαρωτιάδη και Γκάγκα
(2013).
4
- 67 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
των Ευρωπαίων απέναντι στο κίνδυνο της πληθωριστικής κρίσης: είναι μεγάλο το ρίσκο μιας
αύξησης της προσφοράς χρήματος για την χρηματοπιστωτική νομενκλατούρα και τον παραγωγικά ανεπτυγμένο βορρά.
Είναι όμως πράγματι τόσο μεγάλο; Είναι ικανό αυτό το ρίσκο για να αντισταθμίσει τους κινδύνους της κοινωνικής και πολιτικής αποσταθεροποίησης, τον κίνδυνο της κατάρρευσης της
ίδιας της €-ζώνης που προκαλεί ακριβώς αυτή η εμμονή στην πολιτική του «στενού κορσέ»;
Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι αν η νομισματική επέκταση πρέπει να χρηματοδοτηθεί από
τους φορολογούμενους πολίτες των πιο εύρωστων μελών, αλλά αν θα μπορούσε για παράδειγμα να στηριχθεί στη φορολόγηση των κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών κινήσεων.
Ή εναλλακτικά, θα μπορούσε να συνιστά έμμεση φορολόγηση των εξαγωγικά αντλούμενων
υπερκερδών.
Η εμφάνιση μιας περιόδου βαθιών αποκλίσεων στην Ευρώπη προκύπτει όπως είδαμε ως
αποτέλεσμα της σταδιακής μετάλλαξης μιας κεϋνσιανής διευρωπαϊκής συνεργασίας σε μια
ακραία νεοφιλελεύθερη νομισματική ένωση, ειδικότερα από τη δεκαετία του 1980. Σε αυτό
το πνεύμα, η Σύνοδος Κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου 2011, επέβαλλε συνταγματικούς περιορισμούς στα εθνικά δημοσιονομικά ελλείμματα. Η εμπειρία του Μάαστριχτ δεν ήταν αρκετή:
δογματικοί πολιτικοί παράγοντες συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το σφίξιμο του “κορσέ” θα λύσει
αυτόματα τις διαρθρωτικές ανεπάρκειες. Άλλωστε δεν πρόκειται για πρωτοτυπία: συχνά, ιδιαίτερα σε περιόδους βαθιών κρίσεων, βιαστικές πολιτικές επιλογές θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το
σύστημα που υπηρετούν.
Ο νεοφιλελευθερισμός προβάλλει λοιπόν ως η μόνη απάντηση στα συστημικά αδιέξοδα
του μετα-ιμπεριαλιστικού καπιταλισμού, μέσω «της ανακουφιστικής αυτοκαταστροφής των
μέσων παραγωγής». Επιδιώκει να ανοίξει νέες προοπτικές ανταποδοτικής επανεπένδυσης του
διεθνούς υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, που έχει όμως κακομάθει από τα υπερκέρδη της
χρηματοπιστωτικής σπέκουλας. Για να το πετύχει, θυσιάζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), απορυθμίζει τις ίδιες τις αστικές «δικλίδες ασφαλείας», καταργεί τις δομές του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, που αποτέλεσε την κατάληξη ενός ιστορικού, συστηματικού συμβιβασμού και παρασύρεται σε μια σχεδόν διεστραμμένη προτίμηση στο χρηματοπιστωτικό
κεφάλαιο.
Οι «επίσκοποι» των δυνάμεων της αγοράς συνεχίζουν να κηρύττουν την αυτόματη διόρθωση και την προοπτική της διαρκούς καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σίγουρα εθελοτυφλούν. Μερικοί επειδή είναι παγιδευμένοι στην ιδεολογική παράλυση τους, άλλοι απλά επειδή υπηρετούν
συνειδητά τον απολογητικό ρόλο τους. Θεωρώντας όμως το χρόνο στην ιστορική του διάσταση, η στιγμή της αλλαγής πλησιάζει. Το ίδιο και η ώρα της απαλλαγής από το βάρος των
αστικών αντιφάσεών και τη μιζέρια των επανεμφανιζόμενων, επιδεινούμενων κρίσεων. Αυτό
δεν είναι απλώς ένα ενδεχόμενο - καθίσταται μια ιστορική αναγκαιότητα.
- 68 -
Γ. Ζαρωτιαδης - Το Διεθνες Περιβαλλον της Ελληνικης Οικονομιας ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΗΣ
4. Κι όμως…
Κι όμως, η χώρα μας έχει πόρους. Πέρα από χρέος που συσσώρευσε, πέρα από τις διαρθρωτικές αδυναμίες που ανέδειξε. Πόρους φυσικούς, πόρους ανθρώπινους, πόρους κοινωνικούς και
πολιτισμικούς, τεχνολογικά επιτεύγματα.
Κι όμως, η ελληνική κοινωνία έχει οικονομικό μέλλον! Παρά το «αμαρτωλό» παρελθόν, τη
σπατάλη των ευκαιριών και τη διασπάθιση των πόρων. Παρά το αδιέξοδο παρόν, την ανεξέλεγκτη ύφεση και τις βαθύνουσες κοινωνικές ανισορροπίες.
Κι όμως, η Ελλάδα μπορεί να παράγει! Σε πείσμα της μυωπικής συμπεριφοράς του εγχώριου
παρασιτικού κεφαλαίου. Σε πείσμα της αναντίκρυστης καταναλωτικής φούσκας και της εισαγωγικής μέθης.
Γιατί να είμαστε αισιόδοξοι; Αφενός λόγω της γεωστρατηγικής θέσης μας, ιδιαίτερης πολιτικής και εμπορικής σημασίας. Αφετέρου, η χώρα μας βρίθει από πολυδιάστατες ποικιλίες,
γεωμορφολογικές, εθνολογικές, πολιτισμικές, ιστορικές, ποικιλίες παραγωγικής παράδοσης και
τεχνοτροπίας. Ποικιλίες που παράγουν ποιότητες, πολλές και ιδιαίτερες. Αυτή είναι η βασική
μας κληρονομιά. Αυτό είναι που κάνει τούτο τον τόπο τόσο μοναδικό: τόσες πολλές ποικιλίες
σε τόσο μικρό χώρο.
Η τραγικότητα της ιστορίας μας συνίσταται στο ότι οι γενεσιουργές αιτίες των απειλών μας
προσδιορίζονται σε σχέση με τα δύο βασικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Είναι ακριβώς η
γεωπολιτική μας θέση που μας καθόρισε στο περιθώριο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αναπτύσσοντας παρασιτικές συμπεριφορές και εμπλέκοντάς μας σε αέναες συγκρούσεις. Είναι
ακριβώς αυτή η απρόσμενη ποικιλομορφία που κάνει απαγορευτική την όποια σκέψη για οικονομίες κλίμακας: για να είναι φθηνή η ελληνική παραγωγή πρέπει να μαζικοποιηθεί. Δεδομένου του στενού χώρου, αυτή η μαζικοποίηση θα σήμαινε την θυσία των ποικιλιών μας. Θα ήταν
μάταιο και συνάμα εγκληματικό απέναντι στην ιστορία και στην προοπτική μας.
Στην Ελλάδα δεν έλαχε να παράξει πολύ και φθηνά – η μοίρα της είναι να προσφέρει ποιοτική διαφοροποίηση. Εμείς δεν γνωρίζουμε τη σιγουριά της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής
ηρεμίας – είμαστε οι θιασώτες της ιστορίας και των συγκρούσεών της. Μπορούμε να είμαστε
οι ενδιάμεσοι των ροών, ανθρώπων, κεφαλαίων, ενέργειας και εμπορευμάτων, ένα «κέντρο
logistics» για την Ευρώπη.
Όμως για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα απαιτούνται δύο πράγματα: πρώτα όραμα,
σχέδιο και αποτελεσματικότητα και μετά κεφαλαιακοί πόροι. Προσοχή: η σειρά έχει σημασία,
γιατί κάθε εισροή κεφαλαίου δεν συνιστά αναγκαστικά παραγωγική επένδυση. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, συσσωρευμένο ή περιστασιακά ευρισκόμενο σε αυτήν τη μορφή, κινείται
ανά τον κόσμο με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του. Για να το πετύχει αυτό επιλέγει δύο κατά βάση εναλλακτικές: από τη μια βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού τοποθετήσεις, σε άυλους τίτλους ή σε χειροπιαστές αξίες, προκειμένου να κερδοσκοπήσει μέσα από την
εκμετάλλευση της αλλαγής της ανταλλακτικής αξίας. Από την άλλη, μεσο-, μακροπρόθεσμου
προσανατολισμού τοποθετήσεις σε μέσα παραγωγής, μέσω της άμεσης εξαγοράς τους ή μέσω
της έμμεσης ενίσχυσης του ντόπιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ζητούμενο είναι το δεύτερο, καθώς η έννοια της «ιδιωτικοποίησης» δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με αυτήν της παραγωγικής επένδυσης. Ζητούμενο είναι περαιτέρω η κοινωνικοοικονομι- 69 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
κή ανάπτυξη και αυτή δεν διασφαλίζεται απλώς και μόνο από την επενδυτική δραστηριότητα,
ακόμη και αν έχει παραγωγικό χαρακτήρα. Στην αξιολόγηση της συνολικής καθαρής απόδοσης πρέπει να συνυπολογισθούν τα κοινωνικά κόστη και τα κοινωνικά οφέλη, καθώς και τα κόστη ευκαιρίας, δηλαδή όποιες πιθανές επιλογές αναιρούνται ακριβώς λόγω της συγκεκριμένης
επενδυτικής δραστηριότητας.
Προκειμένου όμως να πεισθεί το διεθνές, υπερσυσσωρευμένο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο
να «εξιλεωθεί» εμπλεκόμενο στις δυσκολίες και στο ρίσκο της παραγωγικής δραστηριότητας,
που πέρα από τη μεσο- μακροπρόθεσμη επίτευξη κέρδους θα έχει ένα θετικό ισοζύγιο συνολικής, κοινωνικής απόδοσης, προαπαιτείται όπως σημειώσαμε όραμα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Απαιτείται μια συνδυαστική πολιτική ισορροπημένων ευκαιριών, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, έλεγχος και σχεδιασμός των κατάλληλων φορολογικών και λοιπών κινήτρων,
ανάπτυξη των υποδομών – μεταφορές, ενέργεια, δομές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού – μελέτη και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, καθώς μια διεθνής συνεργασία
στην κατεύθυνση της δημοκρατικά νομιμοποιημένης χειραγώγησης της αναντίκρυστης, ανατροφοδοτούμενης κερδοφορίας του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.
Η χώρα βρίθει από αυταπόδεικτες ευκαιρίες:
• Σε κλάδους όπου η ιστορική παράδοση κατέστησε την ελληνική οικονομική δραστηριότητα κυρίαρχη, όπως η ναυτιλία.
• Σε παραγωγές και υπηρεσίες που η γεωμορφολογία της χώρας, οι κλιματολογικές συνθήκες
και η παράδοση έχουν προσδώσει αναγνωρισμένα χαρίσματα: στην αγροτική παραγωγή,
στην αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη διαμετακομιστικών υπηρεσιών δεδομένης της γεωγραφικής θέσης και στην ποιοτική, ισόρροπη τουριστική αξιοποίηση του όλου της Ελλάδας.
• Στην ανάπτυξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας που συνδυάζεται και αναδεικνύει τα
παραπάνω.
• Στη γνώση και στην τεχνολογία, στην «εξαγωγή» υπηρεσιών παιδείας και έρευνας, σε τομείς
που συνάδουν τόσο με το μοναδικό ιστορικό και γεωμορφολογικό υπόβαθρο της περιοχής
μας, όσο και με τις νέες ερευνητικές και γνωστικές αναζητήσεις.
Μπορούμε να ξαναστήσουμε ένα νέο, σύγχρονο και απαλλαγμένο από λάθη του παρελθόντος συνεταιριστικό κίνημα, ένα κίνημα δικτυώσεων και συνεργασιών, παραδειγματιζόμενοι
από διεθνείς πετυχημένες πρακτικές. Αλλιώς είναι δύσκολο να ενσαρκωθεί η πληθώρα των
ξεχωριστών ποιοτήτων μας σε ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και να προωθηθεί στην
παγκόσμια κοινωνία.
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κρατικό μηχανισμό, εντός και εκτός Ελλάδας, τις εγχώριες δομές έρευνας και ανάπτυξης, το δίκτυο των διπλωματικών υπηρεσιών και ειδικότερα
των εμπορικών ακολούθων, για την προώθηση της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές.
Μπορούμε εν τέλει να αντλήσουμε κεφάλαια μεσο- μακροπρόθεσμου παραγωγικού προσανατολισμού, να ελκύσουμε επενδύσεις στην εθνολογική / πολιτισμική / παραγωγική ποικιλομορφία και πλούτο, στη διάθεσή μας για εργασία, για δημιουργία, για ζωή.
Μπορούμε! Θέλουμε;
- 70 -
Γ. Ζαρωτιαδης - Το Διεθνες Περιβαλλον της Ελληνικης Οικονομιας ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΗΣ
Βιβλιογραφία
Chuang Y., 2002, “The trade induced learning effect on growth: cross country evidence”, Journal of Development Studies, vol. 39, n. 2, 137-154.
Crotty J., 2009, “Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the new financial
architecture”, Cambridge Journal of Economics Vol. 33/4, p. 563-580.
Fukuyama F., 1992, “La fin de l’histoire et le dernier homme”, Flammarion, Paris.
Gkagka Α., Zarotiadis G., 2011, “Growth and EU Trade Relations: A Case Study”, South-Eastern Europe Journal
of Economics, vol. 9, n. 1.
Khalafall, K.Y., Webb A.J., 2001, “Export led growth and structural change: evidence from Malaysia”, Applied
Economics, vol. 33, n. 13, 1703-1715.
Levine R., Renelt D., 1992, “A sensitivity analysis of cross country growth regressions”, American Economic
Review, vol. 82, n. 4, 942-963.
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, «Νεοφιλελευθερισμός: Χυδαία απλός ή απλά χυδαίος;», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα,
2012.
Strahan P., 2008, “Liquidity production in 21st century banking”, NBER Working Papers, no 13798.
Zarotiadis G., Gkagka A., 2013, “European union: a diverging union?” Journal of post-Keynesian economics.
Vol. 35.2013, 4, p. 537-567
- 71 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Ελληνική βιομηχανία: Υπάρχει προοπτική;
Νίκος Χ. Βαρσακέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
ABSTRACT
Could Greece re-develop the manufacturing sector after the sink of its share from the 22% of
the GDP in the early 1980s to the 9% of today? The answer is positive. The world economic
environment is favorable for the development of the industrial sector in Greece because
knowledge and technology are the most significant production factors. Therefore, since it
is not the scale economies but flexibility that matters, the small and medium firms have a
competitive advantage in this case. Greece should focus on industries characterized by high
value added, high income elasticity, and price elasticity which allows the aggressive price
strategies. However, in order for the new Greek industry to thrive in the future it must take into
serious consideration the following: first, the fact that the rate of change is not linear anymore
but exponential, second, the hyper-competition in the global economy and third, the fact
that the knowledge is a “commodity” in our time. Hence, the new and old firms aiming at
keeping pace with these facts should invest in human capital and knowledge creation. The
new society is not the “Knowledge Society” but “Knowledge Creator Society”. In this new
environment where knowledge creation provides the competitive advantage, the role of the
university as knowledge creator and knowledge spillover facilitator becomes central. Are we
ready - universities, government and private sector - for this?
Νίκος Χ. Βαρσακέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
- 73 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Τ
1. Εισαγωγή
ο «δόγμα» που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι η χώρα δεν
μπορεί να αναπτύξει βιομηχανία και ειδικά βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και συνεπώς
πρέπει να στραφεί σε τομείς στους οποίους θεωρείται ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα: τουρισμός και οικιστική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, όπως ατυχώς διετύπωσε ένας υπουργός οικονομίας, «η Ελλάδα είναι ένα καταπληκτικό οικόπεδο». Εν μέσω της κρίσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο ακόμη τομείς, τον ορυκτό πλούτο, ειδικά τους υδρογονάνθρακες και τον χρυσό,
και την ηλιακή ενέργεια (πχ. το πρόγραμμα «Ήλιος»). Το οικόπεδο απέκτησε μεγαλύτερη αξία!
Θεωρώ ότι οι παραπάνω τομείς είναι εξαιρετικής σημασίας. Όμως παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα. Είναι χαμηλής προστιθεμένης αξίας και το εγχωρίως παραγόμενο εισόδημα είναι
χαμηλό. Αντίθετα, η βιομηχανία (μεταποίηση) έχει σημαντικά περιθώρια για αύξηση της προστιθέμενης αξίας και κατά συνέπεια για τη δημιουργία αυξημένου εισοδήματος. Σημειώνω ότι
η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μεταπολεμικά επιτεύχθηκε όταν και μόνο όταν η
βιομηχανία της χώρας ακολουθούσε έντονα αυξητικούς ρυθμούς. Αντίθετα, η επιβράδυνση
της οικονομίας ακολούθησε την αποβιομηχάνιση της χώρας. Τέλος, οι επιπτώσεις της κρίσης
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία θα ήταν σημαντικά μικρότερες εάν το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας ήταν αυτό της δεκαετίας του 1970, πριν δηλαδή ξεκινήσει η
αποβιομηχάνιση, και όχι το 9% του 2010.
Μπορεί όμως η χώρα να επανακτήσει βιομηχανία; Η απάντηση είναι θετική. Τι είδους βιομηχανία ταιριάζει στην περίπτωση της Ελλάδας; Θα το εξετάσουμε στη συνέχεια. Ας δούμε
όμως πρώτα πώς διαμορφώθηκε το οικονομικό περιβάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες και
το οποίο θεωρούμε ότι είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην χώρα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα προαπαιτούμενα για ορισμένους κλάδους στους οποίους η Ελλάδα
έχει μέχρι σήμερα συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα κλείσουμε με τις προκλήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται στο μεσοπρόθεσμο μέλλον και τις πιθανές απαντήσεις που μπορεί να δώσει η
επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας μας.
2. Το περιβάλλον
Η δεκαετία του 1990 έφερε μεγάλες ανατροπές στην παγκόσμια οικονομία. Η μεγάλη πρόοδος
της πληροφορικής, οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και την οργάνωση των παραγωγικών
μονάδων, η επιτάχυνση των διαδικασιών διεθνοποίησης των οικονομιών, η δημιουργία της
ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην
Ανατολική Ευρώπη και, τέλος, η είσοδος της Κίνας, της Ινδίας και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών στην οικονομία της αγοράς έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Όλες
αυτές οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από την συνεχή συρρίκνωση του ρόλου των πρώην μεγάλων
επιχειρήσεων στις εθνικές οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών. Για παράδειγμα, από τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στις εκατό μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως κατά την δεκαετία
του 1950, πολλές έχασαν την θέση τους, όπως, πχ η IBM ή έκλεισαν, όπως, πχ η RCA και η Kodak.
Αντίστοιχα, στις εκατό μεγαλύτερες της δεκαετίας του 2000 θα βρούμε πολλές επιχειρήσεις, αν
- 74 -
Ν.Χ. Βαρσακελης - Ελληνικη Βιομηχανια: Υπαρχει Προοπτικη;
όχι τις περισσότερες, των οποίων ο ιδρυτής ίσως να μην ζούσε ή να ήταν μαθητής των πρώτων
τάξεων του δημοτικού κατά την δεκαετία του 1950, όπως, πχ. η Microsoft, η Apple, η Dell.
Παραγωγικοί κλάδοι που χαρακτήριζαν ολόκληρες χώρες, όπως η χαλυβουργία, έχουν μεταφερθεί στην Κίνα, την Ινδία και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου οι επιχειρήσεις
να εκμεταλλευτούν το χαμηλό κόστος του εργατικού δυναμικού. Συγχρόνως, παρατηρείται και
σημαντική αλλαγή των οργανωτικών δομών των επιχειρήσεων, με κύρια μεταβολή την παραγωγή σημαντικών τμημάτων του προϊόντος ή της υπηρεσίας εκτός της ίδιας της παραγωγικής μονάδας, από υπεργολάβους. Οι εταιρίες, από επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών,
μετατρέπονται πλέον σε αλυσίδες παραγωγής αξίας και αναθεωρούν τις παλιές αντιλήψεις περί
τόπου εγκατάστασης. Η επιχείρηση δεν επιλέγει τον τόπο εγκατάστασης για την παραγωγή ενός
συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά για την παραγωγή ενός μέρους της αξιακής αλυσίδας.
Τέλος, η σύνθεση της αγοράς εργασίας έχει μεταβληθεί με την ένταξη των γυναικών, των
νέων, των παλαιών εργαζόμενων, των μεταναστών, ενώ οι νέες τάσεις στις καταναλωτικές προτιμήσεις, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες οικονομίες, αλλάζουν με έμφαση στην υιοθέτηση της
εξατομίκευσης των προϊόντων και υπηρεσιών και την απομάκρυνση από τα προϊόντα μαζικής
παραγωγής.
Σε αυτές τις αλλαγές, ορισμένες εκ των οποίων συνεχίζουν με αυξητική πορεία, η οικονομική
ευελιξία και η προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες καθίσταται το σημαντικό
εργαλείο για την συνεχή οικονομική μεγέθυνση και την συνεπακόλουθη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μιας χώρας ή μιας περιοχής. Η μικρή επιχείρηση είναι συνώνυμο της
ευελιξίας. Η ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά σε τομείς που χαρακτηρίζονται από την ένταση γνώσης, έχει αποτελέσει την απάντηση για πολλές περιφέρειες και
χώρες της δύσης στις προκλήσεις του διαρκώς εξελισσόμενου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Στόχος δεν είναι πλέον η συνεχής διελκυστίνδα μεταξύ περιφερειών για το ποια θα
προσελκύσει τον ξένο επενδυτή, αλλά η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών από το
εσωτερικό της περιφέρειας. Η ανάπτυξη της ενδογενούς επιχειρηματικότητας.
Ως αποτέλεσμα, αναδύθηκε η κοινωνία της επιχειρηματικότητας (entrepreneurial society),
όπως ονομάστηκε από τον Audretsch (2007). Σύμφωνα με τους Acs και Strough (2008), πέντε
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας της επιχειρηματικότητας. Πρώτο, οι αγορές και
οι ατομικές επιχειρήσεις αντικαθιστούν τις γραφειοκρατίες. Αυτό που χαρακτήριζε την παλιά
οικονομία, σύμφωνα με τον Galbraith «πολλοί εργάτες, μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλη κυβέρνηση», αντικαθίσταται, σε πολλές χώρες, με μείωση του μεριδίου την εργαζόμενων στο
εργατικό δυναμικό και την παράλληλη αύξηση της αυτοαπασχόλησης, τη μείωση του ρόλου
των μεγάλων επιχειρήσεων και τη μείωση του ρόλου των κυβερνήσεων. Δεύτερο, η γνώση
είναι πιο σημαντική από τους υπόλοιπους παραγωγικούς συντελεστές. Τρίτο, η δομή και η
οργάνωση των επιχειρήσεων είναι σήμερα πιο δυναμική. Τέταρτο, η φύση και η διαδικασία
της καινοτομικής δραστηριότητας είναι σήμερα διαφορετική. Σχεδόν όλες οι σημαντικές καινοτομίες της εποχής μας ήταν αποτέλεσμα της καινοτομικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και όχι των μεγάλων επιχειρήσεων. Πέμπτο, το αιτούμενο για ίσες ευκαιρίες σε
όλους χωρίς εμπόδια στην άσκηση της επιχειρηματικής δράσης. Πλήρης ελευθερία εισόδου
και εξόδου στον κάθε κλάδο.
- 75 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Το νέο περιβάλλον, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, προσφέρει στην Ελλάδα ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, η οποία θα στηρίζεται στην μικρομεσαία επιχείρηση έντασης γνώσης. Στην επόμενη ενότητα θα συζητήσουμε τις εξελίξεις σε ορισμένους κλάδους που μέχρι σήμερα ενδιέφεραν και θα συνεχίσουν να ενδιαφέρουν τη χώρα.
3. Οι κλάδοι
Το βασικό ερώτημα που τίθεται κατά την συζήτηση για την βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας αναφέρεται στην επιλογή των κλάδων στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η χώρα.
Στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι να υποδείξει συγκεκριμένους κλάδους αλλά να αναδείξει
τα προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη των όποιων κλάδων επιλεγούν.
Βασική παράμετρος στην επιλογή των κλάδων θα πρέπει να είναι η συνεισφορά τους στην
διαρκή βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών της χώρας και κατά συνέπεια του βιοτικού
επιπέδου τους. Από αυτήν την παραδοχή προκύπτει ότι η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί σε
κλάδους παραγωγής προϊόντων: α) με υψηλή προστιθέμενη αξία, β) που χαρακτηρίζονται από
υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα και γ) με ελαστικότητα ως προς την τιμή που δίνει τη δυνατότητα άσκησης επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής.
Από την πλευρά της προσφοράς, οι παρακάτω παράγοντες θα καθορίσουν τη μελλοντική
επιτυχία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους βιομηχανικούς κλάδους.
Πρώτο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η υιοθέτηση τεχνολογιών στηριγμένων στη γνώση
αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για κάθε κλάδο είτε αυτός είναι υψηλής τεχνολογίας είτε
χαμηλής. Δεύτερο, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν σε άϋλα στοιχεία του ενεργητικού σε
σχέση με τα υλικά, όπως, για παράδειγμα σε κεφάλαιο έρευνας και ανάπτυξης, σε ανθρώπινο
κεφάλαιο, σε σχεδιασμό, σε πνευματικά δικαιώματα, σε επωνυμία, σε ονομασία προελεύσεως.
Τρίτο, οι κλάδοι των χημικών, του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθορίζουν
την πορεία τους καθοδηγούμενοι από την τεχνολογία (technology-driven). Τέταρτο, η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση, τα προϊόντα δέρματος και τα τρόφιμα θα συνεχίσουν να έχουν πολύ
θετικό μέλλον και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, στηριζόμενα
όμως σε υψηλά ποιοτικά πρότυπα και στην μακροχρόνια παράδοση. Πέμπτο, η ενσωμάτωση
υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους χαμηλής τεχνολογίας. Αυτό προϋποθέτει την
ύπαρξη ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής ειδίκευσης, ικανό να ενσωματώσει την υψηλή τεχνολογία. Έκτο, η ανάδειξη του περιβαλλοντικών βιομηχανιών. Έβδομο, η αγροτική παραγωγή θα
υποστεί την σημαντική επίδραση των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία.
Οι εξελίξεις από την πλευρά της προσφοράς δεν μπορούν αυτοτελώς να καθορίσουν την
πετυχημένη πορεία ενός κλάδου. Είναι σημαντικό να δούμε σε αυτό το σημείο πως προβλέπεται να διαμορφωθεί η ζήτηση στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Καθώς η Ελλάδα ανήκει στην
ΕΕ και το σημαντικότερο μέρος των εξαγόμενων προϊόντων μας κατευθύνεται προς χώρες
της ΕΕ, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν μερικά σχόλια σχετικά με την ζήτηση στην Ευρώπη. Η ζήτηση της ΕΕ αντιστοιχεί στο 80% των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται
στην Ευρώπη. Συνεπώς, τόσο η ιδιωτική, όσο και η δημόσια ζήτηση, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εγχώρια παραγωγή. Κατά μέσο όρο η ιδιωτική κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ
- 76 -
Ν.Χ. Βαρσακελης - Ελληνικη Βιομηχανια: Υπαρχει Προοπτικη;
55-75% του ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ και η δημόσια κατανάλωση μεταξύ 15-25%. Λόγω των
δημοσιονομικών εξελίξεων, η δημόσια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει είτε σταθερή είτε
να ακολουθήσει πτωτική πορεία για τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια η ιδιωτική ζήτηση
θα είναι αυτή που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής παραγωγής. Οι
κλάδοι που στηρίζονται στην δημόσια ζήτηση αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα (το
βλέπουμε ήδη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια) και απαιτείται άμεσος αναπροσανατολισμός
της εθνικής παραγωγής. Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζουμε μόνο τις μελλοντικές αλλαγές
στη ιδιωτική ζήτηση που οφείλονται στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων,
τις μεταβολές στον τρόπο ζωής (life style), τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται, τις δημογραφικές εξελίξεις. Έξι αναδυόμενες περιοχές της ζήτησης αναμένεται να γνωρίσουν υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης.
Η κατανάλωση με έμφαση στην ποιότητα όπως, για παράδειγμα, το έξυπνο σπίτι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, τα εγγυημένα, ασφαλή και ποιοτικά τροφίμων που αναμένεται να
αυξήσει την παρουσία αυτών των τροφίμων στα σούπερ-μάρκετ. Οι προστιθέμενες υπηρεσίες
στα προϊόντα θα παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσφέρουν
προϊόντα με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στον κάθε πελάτη. Επίσης θα αυξηθούν οι αποϋλοποιούμενες μορφές κατανάλωσης όπως οι εφημερίδες στο Internet και το ζητούμενο είναι
πως θα ενσωματωθούν προϊόντα στις υπηρεσίες με «έξυπνο» τρόπο. Καθώς οι κοινωνίες θα
στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στη γνώση και τις τεχνολογίες και οι τεχνολογικές και
οικονομικές αλλαγές θα είναι γρήγορες, ανακύπτει η ανάγκη-ζήτηση για ικανότητες προσαρμογής μέσω της εκπαίδευσης. Έτσι απαιτείται για σημαντικό μέρος του πληθυσμού εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις
επιχειρήσεις, ειδικά των τεχνολογικά προηγμένων κλάδων. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά
με αποτέλεσμα το ποσοστό του πληθυσμού που ανήκει σε μεγαλύτερες ηλικίες θα αυξάνει
στις επόμενες δεκαετίες. Αυτός ο πληθυσμός θα έχει εισόδημα και διαθέσιμο χρόνο. Αναμένεται, λοιπόν, ραγδαία ανάπτυξη για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα σε ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας. Καθώς οι κοινωνίες μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ατομιστικές,
η ανάγκη για αυτό-επιβεβαίωση, που χαρακτηρίζει την ατομιστική συμπεριφορά, καθιστά αναγκαία την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο άτομο. Οι
τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από την ολοένα και αυξανόμενη ευαισθησία για το περιβάλλον εκ μέρους του κοινού. Ο αριθμός των καταναλωτών που αλλάζουν τον τρόπο της ζωής
τους, υιοθετώντας φιλικότερη προς το περιβάλλον καταναλωτική συμπεριφορά, αναμένεται
να αυξηθεί στο μέλλον. Επομένως, αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών
για φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής.
4. Οι προκλήσεις
Οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, υπάρχουσες και δυνάμει, θα πρέπει να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα τρία γεγονότα – προκλήσεις, όπως τα συνόψισε ο Gary Hammel. H
ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις αποτελεί την συνθήκη sine qua non για την διατηρήσιμη
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της χώρας.
- 77 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
1ο Γεγονός- Πρόκληση: Ο ρυθμός της αλλαγής έχει αλλάξει. Εάν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη της οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια, θα διαπιστώσει ότι ο ρυθμός των αλλαγών στην
οικονομία ήταν γραμμικός. Δηλαδή, η οικονομία εξελισσόταν με σταθερό ρυθμό μέσα στον
χρόνο. Αναφέρω τον ρυθμό αύξησης των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στα τελευταία 100
χρόνια, τις συνδέσεις σταθερού τηλεφώνου, την αγορά ηλεκτρικών συσκευών κ.α. Όμως μετά
το 1980 και με μεγαλύτερη ένταση την τελευταία 15ετία, ο ρυθμός των αλλαγών έχει γίνει
εκθετικός. Ο ρυθμός αύξησης της υπολογιστικής ισχύος των Η/Υ, ο ρυθμός αύξησης των νέων
συνδέσεων στο διαδίκτυο, ο ρυθμός πωλήσεων των κινητών τηλεφώνων κ.α. Αυτή, όμως, η
εκθετικά αυξανόμενη τεχνολογική μεταβολή και η αναλόγως διευρυνόμενη έμφαση στην καινοτομία και τη γνώση για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών προσφέρει σε
χώρες μικρού μεγέθους, όπως η Ελλάδα, ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Μειώνει την σημασία
του μεγέθους και των οικονομιών κλίμακας και αυξάνει την σημασία της γνώσης.
2ο Γεγονός - Πρόκληση: Υπέρ-ανταγωνισμός. Στις προηγούμενες δεκαετίες, η κυβέρνηση, σε
κάθε χώρα, κρατούσε το παιχνίδι κλειστό για τους πολλούς και άφηνε χώρο μόνο για τις μεγάλες ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις. Σήμερα, η βασική απαίτηση είναι το άνοιγμα του παιχνιδιού, ώστε όλοι να ωφεληθούν από την πιθανή ύπαρξη των ευκαιριών. Έτσι, όλες κυβερνήσεις
προχώρησαν και συνεχίζουν να προχωρούν στην σταδιακή κατάργηση κανόνων και νόμων
που εμπόδιζουν την ελεύθερη είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Αποτέλεσμα αυτή της
διαδικασίας, που εξελίσσεται σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ότι όλες σχεδόν οι αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών έχουν καταστεί πιο ευμετάβλητες ως αποτέλεσμα του διευρυνόμενου αριθμού
ανταγωνιστών, τόσο από επιχειρήσεις στην ίδια την χώρα όσο και από επιχειρήσεις από άλλες
χώρες. Κατά συνέπεια τόσο οι υπάρχουσες επιχειρήσεις όσο και οι νέες πρέπει να βρίσκονται
σε μια συνεχή προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς.
3ο Γεγονός - Πρόκληση: Η γνώση τείνει να γίνει «εμπόρευμα». Σήμερα η γνώση τείνει να γίνει
«εμπόρευμα», δηλαδή ένα αγαθό στο οποίο ο κάθε κάτοικος του πλανήτη (με ορισμένες εξαιρέσεις σήμερα που όμως αναμένεται να εκλείψουν στα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με το
νέο πρόγραμμα του ΟΗΕ) μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, τεχνολογία,
γνώση μέσω μηχανισμών όπως το διαδίκτυο, η εκπαίδευση, οι εκθέσεις, το benchmarking, οι
πατέντες, τα επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά κ.α. με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος. Αυτή η
πρόσβαση στην γνώση έχει οδηγήσει ταυτόχρονα και στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής
νέας γνώσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και στις επιστήμες υπάρχει μια τεράστια παραγωγή εξ αυτού του γεγονότος. Υπολογίζεται ότι περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες θεωρήματα αποδεικνύονται ετησίως! Άρα από αυτό που ήταν γνωστό μέχρι σήμερα ως «Τι είδους
γνωσιολογικό πλεονέκτημα έχω ως επιχείρηση ή χώρα τώρα» περνάμε στο πλεονέκτημα από
το «Πόσο γρήγορα δημιουργώ νέα γνώση». Συνεπώς, δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για «Κοινωνία της Γνώσης» αλλά για «Κοινωνία Δημιουργίας Γνώσης».
Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας θα είναι ο κατεξοχήν πυλώνας σε
αυτή την νέα οικονομία της δημιουργίας γνώσης που έχει ανατείλει. Μέχρι σήμερα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας παράγουν σημαντικό ερευνητικό έργο το οποίο
όμως δεν έχει αξιοποιηθεί οικονομικά προς όφελος της χώρας, για λόγους που δεν εμπίπτουν
- 78 -
Ν.Χ. Βαρσακελης - Ελληνικη Βιομηχανια: Υπαρχει Προοπτικη;
σε αυτό το κείμενο για ανάλυση. Σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard 2013, οι
δημοσιεύσεις Ελλήνων καθηγητών και ερευνητών σε διεθνή περιοδικά και σε συνεργασία με
ερευνητές από άλλες χώρες είναι σχεδόν διπλάσιες από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27. Αντίθετα,
οι δαπάνες για ΕΤΑ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι αρκετά χαμηλότερες από τον
μέσο όρο. Η μεν δημόσια χρηματοδότηση της ΕΤΑ βρίσκεται στο 57% του μέσου όρου, ενώ
η ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη ΕΤΑ βρίσκεται στο απελπιστικά χαμηλό 11% του μέσου όρου.
5. Οι απαντήσεις
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάσαμε τις εξελίξεις σε ορισμένους κλάδους της μεταποίησης και τις διαμορφούμενες τάσεις στην ζήτηση και κλείσαμε με τις τρεις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν στο προβλεπτό μέλλον, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και
οι εθνικές οικονομίες. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε ως χώρα στις προκλήσεις αυτές; Μέσω
της δημιουργίας επιχειρήσεων και τελικά οικονομίας που θα αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο και
η αλλαγή! Δηλαδή θα αλλάζουν με εκθετικό ρυθμό. Για να μπορούν όμως οι επιχειρήσεις και
οργανισμοί να αλλάζουν γρήγορα θα πρέπει η καινοτομία να αποτελεί συστατικό στοιχείο της
καθημερινότητας τους. Θα πρέπει να βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία απορρόφησης και
δημιουργίας γνώσης. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η απορρόφηση της γνώσης που
δημιουργείται από άλλους δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από μια επιχείρηση εάν και
η ίδια δεν δημιουργεί γνώση. Άρα καθίσταται αναγκαία η σύμπραξη των ελληνικών πανεπιστήμιων και των επιχειρήσεων για την καλύτερη δυνατή απάντηση στις προκλήσεις.
Πώς μπορεί όμως μια επιχείρηση να απορροφά και να δημιουργεί γνώση και να αλλάζει γρήγορα ώστε να προσαρμόζεται στο νέο; Η απάντηση σε αυτό το σημείο είναι μία: να διαθέτει
ανθρώπους που έχουν διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών, που είναι δημιουργικοί και έχουν
πάθος για το νέο.
Παράλληλα, όμως, το ελληνικό μάνατζμεντ πρέπει να προσαρμοστεί. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να απαντούν στις προκλήσεις και να εξελίσσουν το μάνατζμεντ τους πιο γρήγορα
από τους ανταγωνιστές τους ώστε να καθίστανται πιο ευπροσάρμοστες, πιο καινοτόμες και πιο
ελκυστικοί τόποι εργασίας ώστε να επιθυμούν άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα
παραπάνω να θέλουν να εργαστούν σε αυτές.
Τέλος, η αμφισβήτηση του δόγματος! Όπως σημείωσα και στην αρχή, η επικρατούσα άποψη
είναι ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί βιομηχανία, ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί
να αναπτυχθεί βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει καινοτομία. Οφείλουμε λοιπόν να αμφισβητήσουμε αυτό το δόγμα. Οφείλουμε να πούμε στους
εαυτούς μας ότι η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει βιομηχανία και μάλιστα βιομηχανία υψηλής
τεχνολογίας. Και αυτήν την αμφισβήτηση θα την κάνει ο καθένας από μας. Στην εποχή της
κρίσης υπάρχουν άνθρωποι και επιχειρήσεις που αμφισβήτησαν αυτό το δόγμα και παράγουν
προϊόντα σε αρκετούς κλάδους – και υψηλότατης τεχνολογίας- στα οποία έχουν ενσωματώσει γνώση με αποτέλεσμα να αυξάνει η προστιθέμενη αξία και τα αντίστοιχα εισοδήματα. Για
την ιστορία να αναφέρω ότι μεταπολεμικά το κίνημα των «παιδιών των λουλουδιών» ήταν
αυτό που αμφισβήτησε το τότε δόγμα της αμερικάνικής κοινωνίας, δηλαδή, ότι μετά το σχο- 79 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
λείο και το πανεπιστήμιο κάθε Αμερικανός θα δούλευε στις μεγάλες επιχειρήσεις με διά βίου
απασχόληση. Αυτό το δόγμα αμφισβητήθηκε από νέους που ένιωθαν απελευθερωμένοι και
αναζητούσαν αυτό που θεωρούσαν ως δική τους δημιουργία. Η σύγχρονη οικονομία είναι, εν
πολλοίς, δημιούργημα του κινήματος των παιδιών των λουλουδιών. Ίσως ή κρίση που βιώνει
η ελληνική κοινωνία να οδηγήσει τους νέους ανθρώπους να αμφισβητήσουν το τρέχον δόγμα
της διά βίου απασχόλησης στο δημόσιο και να δημιουργήσουν την δική τους οικονομία.
Αντί συμπεράσματος
Όλοι αναρωτιούνται πιο είναι το μέλλον της οικονομίας. Θα δώσω μια απάντηση χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ilya Prigosine: «Η οικονομία μέχρι το 1970 στηριζόταν στην φυσική και στην
χημεία. Στο μέλλον μάλλον θα στηρίζεται στις επιστήμες της πληροφορικής και της βιολογίας.
Και όλα αυτά σε μια κοινωνία που μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε συνδεμένη κοινωνία».
Ας τα λάβουμε υπόψη.
- 80 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Βιομηχανία έντασης γνώσεων στην Ελλάδα:
Στρατηγικές και προοπτικές στην περίοδο 2014-2020
Νίκος Κομνηνός
Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
ABSTRACT
The first decade of the new century began in optimism with the accession of Greece in the
Eurozone and growth rates constantly higher than the European average. However, within
the same decade, the growth determinants radically redefined, turning towards export-led
development, new ways of creating competitive advantage, and Greece being unable to
follow the new paths of development and wealth creation. Financial crisis and 5 years of
recession were a direct outcome.
In the EU, the shift to smart growth, based on knowledge and innovation, became the
dominant trend at all levels of theory, growth data, and development policy design. Regional
development policy changed and place-based policies leverage on innovation, strengths
of regions, and identification of niche markets for competitive advantage. Within the new
Cohesion Policy, smart specialisation strategy (RIS3) has been proposed as an ‘ex-ante
conditionality’ and precondition for receiving financial support through the Structural Funds.
Smart specialization strategies 2014-2020 for the thirteen Greek regions and the whole country
is now the framework for addressing the structural weaknesses of Greece’s competitiveness,
production and technological backwardness, and an eventual shift to knowledge-intensive
industry. The design of these strategies began in 2012 both at central and regional levels and
they define direction and choices of the public administration for productive restructuring and
industrial renaissance. The first designs deal with three major themes: sectors and industries
of specialisation, technologies and innovations that will empower selected industries, and
governance of productive transformation at the crossroad of central state and regional
authority interests.
- 81 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Η
Μια δεκαετία ευδαιμονίας
πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα άρχισε σε κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας. Η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του Ευρώ το 2001 με ικανοποίηση τεσσάρων εκ των πέντε κριτηρίων της
συνθήκης του Μάαστριχτ και από την 1η Ιανουαρίου 2002 το νόμισμα της χώρας ήταν πλέον το
Ευρώ. Για δεκαπέντε συνεχή χρόνια (1994-2008) ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν αυξητικός και μετά το 1997 κινήθηκε σταθερά γύρω στο 4% και μονίμως σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού. Η κατάταξη με βάση το Global Competitiveness Index
2000 τοποθετούσε την Ελλάδα στην 33η θέση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Το 2003 η
Ελλάδα άσκησε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μετά τη διεύρυνση συγκροτούσε
μια ένωση 450 εκατομμυρίων ανθρώπων, με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια «ως υπόδειγμα της
αποτελεσματικότητας των μεσαίων χωρών στην άσκηση της Προεδρίας»1.
Στην ίδια δεκαετία οι όροι της ανάπτυξης επαναπροσδιορίσθηκαν ριζικά με τη δυναμική παρουσία νέων χωρών στην παγκόσμια αγορά και την συνακόλουθη στροφή στην «εξωστρεφή
ανάπτυξη» και σε μερικές περιπτώσεις στο νεο-μερκαντιλισμό. Εκτός από τη ομάδα των ΒRICs
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου αναδύθηκαν στη
διεθνή σκηνή και προσανατόλισαν τον τρόπο συγκρότησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Με την παγκόσμια στροφή στην εξωστρεφή ανάπτυξη, η ελληνική οικονομία είχε να αντιμετωπίσει ένα διπλό αδιέξοδο. Δεν ήταν ανταγωνιστική σε προϊόντα που προερχόταν από χώρες
χαμηλού κόστους εργασίας, που δεν ήταν μόνο προϊόντα ανειδίκευτης εργασίας αλλά σταδιακά ενσωμάτωναν στοιχεία τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και σε προϊόντα από χώρες που
υπερτερούσαν σε όρους ποιότητας και γνώσεων σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου και
σημαντικών τεχνολογικών και παραγωγικών ικανοτήτων.
1
http://www.eu2003.gr/gr/cat/3/
- 82 -
Ν. Κομνηνος - Βιομηχανια εντασης γνωσεων στην Ελλαδα: Στρατηγικες και προοπτικες στην περιοδο 2014-2020
Από το μέσο της δεκαετίας έγινε φανερό2 ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να ακολουθήσει καμιά από τις κυρίαρχες στρατηγικές της εξωστρεφούς ανάπτυξης: την ανάπτυξη βασισμένη σε
πρώτες ύλες καθώς δεν είχε επαρκείς πρώτες ύλες για εξαγωγή, σε χαμηλό κόστος εργασίας καθώς δεν ήταν χώρα χαμηλού κόστους εργασίας, και σε τεχνολογική καινοτομία καθώς
η πορεία προς την οικονομία της γνώσης απαιτούσε κοινωνική και θεσμική οργάνωση για
ανάπτυξη ικανοτήτων, απορρόφηση γνώσεων, αξιοποίηση της τεχνολογίας, ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, που δεν διέθετε. Άρχισε η συνεχής υποβάθμιση της θέσης της Ελλάδος
στις συγκριτικές κατατάξεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας (WEF) και από την 33η θέση
πέρασε στην 50η το 2005 και στην 96η το 2012-13. Με τη δημοσίευση των επιδόσεων στους
Ευρωπαϊκούς Πίνακες Καινοτομίας (EIS) έγινε επίσης σαφής η αδυναμία της Ελλάδος να ακολουθήσει μια αναπτυξιακή διαδρομή βασιζόμενη στη γνώση, καθώς το ελληνικό σύστημα
καινοτομίας χαρακτηρίζονταν από σειρά ασυμμετριών και ανισοτήτων, όπως επιπέδου ανάπτυξης-τεχνολογίας, αφομοίωσης-δημιουργίας γνώσεων, μεταποίησης-υπηρεσιών, δημοσίουιδιωτικού τομέα, και άνισης περιφερειακής κατανομής ικανοτήτων, που αφενός αναιρούσαν τη
δυνατότητα αυτό-οργάνωσης της οικονομίας της γνώσης, και αφετέρου οι ελληνικές πολιτικές
έρευνας και καινοτομίας δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν.3 Το αδιέξοδο εκδηλώθηκε σε πλήρη διάσταση στο τέλος λίγο αργότερα με αφορμή την παγκόσμια την
χρηματοπιστωτική κρίση. Μετά το 2009, η 5ετής ύφεση συγκλόνισε την Ελλάδα με τη ριζική
πτώση του βιοτικού επιπέδου και οδήγησε –διά του αποκλεισμού– στην μόνη εφικτή στρατηγική ανάπτυξης, αυτή του χαμηλού κόστους εργασίας.
Στροφή στην οικονομία της γνώσης
Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από τη ριζική μεταβολή των θεωριών και αντιλήψεων για
την ανάπτυξη. Στη θεωρία της ανάπτυξης κυριάρχησε μια ομάδα προσεγγίσεων που έγινε γνωστή με όρους «θεσμικά οικονομικά» (institutional economics), «εξελικτική οικονομική θεωρία»
(evolutionary economic theory), «νέα θεωρία μεγέθυνσης» (new growth theory) στο πλαίσιο των
οποίων επαναδιατυπώθηκαν ριζικά τα μοντέλα ανάπτυξης με την τοποθέτηση της γνώσης, της
τεχνολογίας και την καινοτομίας στο επίκεντρο των δυνάμεων που την καθοδηγούν. Οι θεωρίες
αυτές υποστηρίζουν ότι κύριος παράγοντας που ορίζει την ανάπτυξη στον αναπτυγμένο κόσμο
δεν είναι (μόνο) η συσσώρευση του κεφαλαίου, αλλά η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία. Η
γνώση προσφέρει συνθήκες για αυξανόμενες οικονομικές αποδόσεις και δημιουργεί ευκαιρίες
για σχεδόν απεριόριστη ανάπτυξη. Σε διάκριση με τη νεοκλασική οικονομική θεωρία που επικεντρώνεται στις αγορές, τα άτομα και τις επιχειρήσεις - που υποτίθεται ότι δρουν ορθολογικά
σε σχέση με το μηχανισμό των τιμών για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των οικονομικών
πόρων κεφαλαίου και εργασίας - τα οικονομικά της καινοτομίας επικεντρώνονται στους τρόπους
Διαρκής ήταν η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του οποίου το έλλειμμα
εκτινάχθηκε από το -5.8% του ΑΕΠ το 2004, στο -11.3% το 2006, και στο -14.6 % του ΑΕΠ το 2008.
33
Komninos, N. and Tsamis, A (2008) The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy failure, International
Journal of Innovation and Regional Development, Volume 1, Number 1, pp.1-23
2
- 83 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
που οι οικονομικοί οργανισμοί, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανικοί
κλάδοι, πόλεις και περιφέρειες, καινοτομούν και γίνονται πιο ανταγωνιστικοί. Μια δεύτερη ανατροπή που εισάγουν οι θεωρίες αυτές αφορά στην απόρριψη του ακρογωνιαίου λίθου των παραδοσιακών οικονομικών μοντέλων ανάπτυξης, τη φθίνουσα απόδοση που έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση του οριακού κόστους παραγωγής με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να γίνεται όλο και πιο
αργή4. Αντίθετα, η φθίνουσα απόδοση δεν ισχύει στην οικονομία της γνώσης5. Η δυναμική των
αυξανόμενων αποδόσεων χαρακτηρίζει την οικονομίας της γνώσης, στην οποία προέχουν τα
άυλα αγαθά, η βελτίωση των γνώσεων μέσω της χρήσης τους, και η συσωρευτική αποτελεσματικότητα των γνώσεων. Οι νέες αυτές συνθήκες μετασχηματίζουν ριζικά τους όρους ανταγωνισμού και αναδεικνύουν την ιστορία, τη γεωγραφία, την τοπικότητα, και τους θεσμούς ως κύριες
δυνάμεις που διαμορφώνουν τους όρους της νέας ανάπτυξης.
Στην Ευρώπη, η δυναμική που διαμορφώνει η οικονομία των γνώσεων απεικονίζεται στη
γεωγραφική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, των ικανοτήτων
και της παραγωγικότητας. Οι δραστηριότητες των επιχειρηματικών υπηρεσιών έντασης γνώσεων, με μέση παραγωγικότητα 192 (έναντι 100 ως μέσου όρου της ΕΕ) συγκεντρώνονται στη
Μ. Βρετανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία και Λουξεμβούργο. Οι δραστηριότητες μεταποίησης,
με μέση παραγωγικότητα 112 συγκεντρώνονται στη Γερμανία, Αυστρία, ανατολική Ευρώπη,
και στις Σκανδιναβικές χώρες. Οι εμπορικές δραστηριότητες, τα εστιατόρια και ξενοδοχεία,
με μέση παραγωγικότητα 85, συγκεντρώνονται στη νότια Ευρώπη, στη νότια Ισπανία, Ιταλία
και Ελλάδα. Η μεταποίηση δεν αποτελεί πλέον το κέντρο των τομέων υψηλής ανάπτυξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το 2000, η συνολική αύξηση ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στον
τομέα αυτό ήταν αργή και η αύξηση της απασχόλησης αρνητική. Στην ΕΕ27, η μέση ετήσια μεταβολή 2000-2005 της απασχόλησης στη μεταποίηση ήταν -1,5% και της προστιθέμενης αξίας
+0,9%. Η παραγωγικότητα της μεταποίησης είναι στο μέσο όρο όλων των τομέων παραγωγής
(101%), και πολύ χαμηλότερη από την παραγωγικότητα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
(207%), στις υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (189%), και στις μεταφορές (122%). Η καταγραφή
των μεταβολών στην απασχόληση και στην προστιθέμενη αξία δείχνει ότι οι τομείς υψηλής
ανάπτυξης στην ΕΕ έχουν μεταβληθεί σημαντικά και περιλαμβάνουν6:
• Δύο κλάδους των υπηρεσιών με υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας: (1) Επιχειρηματικές
υπηρεσίες, και (2) Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
• Τρεις κλάδους υπηρεσιών με υψηλή αύξηση απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας και μέση
παραγωγικότητα: (1) Εμπόριο, (2) Ξενοδοχεία και εστιατόρια, (3) Μεταφορές και επικοινωνίες.
• Τον τομέα των Κατασκευών, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβολή της απασχόλησης
σε συνδυασμό με αρκετά σημαντική αύξηση της προστιθέμενης αξίας.
Romer, P.M. (1997), “Beyond Classical and Keynesian Macroeconomic Policy”, Stanford Alumni Association Conference, London
April 5. Online http://www.gsb.stanford.edu/research/faculty/news_releases/Romer.Paul/London_Speech.html, και Romer, P.M.
(1994) “The origins of endogenous growth”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8 (1), 3-22.
5
Kurtzman, J. (2001) “An Interview with Paul M. Romer”, Strategy & Business. Στο διαδίκτυο, http://www.strategy-business.com/
article/9472?pg=all
6
European Commission (2008) Fifth Progress Report on Economic and Social Cohesion – Growing Regions, Growing Europe,
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
4
- 84 -
Ν. Κομνηνος - Βιομηχανια εντασης γνωσεων στην Ελλαδα: Στρατηγικες και προοπτικες στην περιοδο 2014-2020
• Τρεις κλάδους της μεταποίησης, υψηλής και μέσης τεχνολογίας, με υψηλή αύξηση της προστιθέμενης αξίας, αλλά μείωση της απασχόλησης (1) Χημικά και τεχνητές ίνες, (2) Ηλεκτρικές μηχανές, οπτικά και εξοπλισμός, και (3) Εξοπλισμό μεταφορικών μέσων.
Οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακρίνονται ως οικονομίες έντασης γνώσεων είναι
οι μικρές και ανοιχτές οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία) που έχουν
ως κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την ισχυρή τεχνολογική και γνωσιακή βάση, υψηλή διεθνή
ανταγωνιστικότητα, με υψηλή φορολογία και ισχυρό κράτος πρόνοιας. Εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις σε δημόσιο έλλειμμα (0.9 έως -2.7% του ΑΕΠ), δημόσιο χρέος (42.6 έως 50.5%
του ΑΕΠ), ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης (3.4-4.6%) και ανεργία (4.2-7.8%).
Η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την οικονομία της γνώσης είναι ακόμη πιο σαφής στο πεδίο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Τρεις προτεραιότητες έχουν κεντρική θέση στη
στρατηγική “Ευρώπη 2020”: (1) η έξυπνη ανάπτυξη, με την ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, (2) η βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής στη χρησιμοποίηση των πόρων, πιο πράσινης, και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας, (3) η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με την ενίσχυση μιας οικονομίας με υψηλό ποσοστό
απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η
ομοιογενής πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης αντικαταστάθηκε από τοπικά προσδιοριζόμενες πολιτικές, που αξιοποιούν τα ισχυρά σημεία κάθε περιφέρεια, και ενισχύουν επιλεγμένους
τομείς ανταγωνιστικότητας πέρα από εθνικά όρια. Η καινοτομία παραμένει ως κεντρική προτεραιότητα. Αλλά, κάθε περιφέρεια της Ένωσης οφείλει να επιλέξει ένα περιορισμένο αριθμό
τομέων / κλάδων παραγωγής στους οποίους η καινοτομία μπορεί να ευδοκιμήσει και να δημιουργηθεί μια τοπική βάση γνώσεων. Με αυτή την προσέγγιση, της «έξυπνης εξειδίκευσης»,
πρέπει να ορισθούν μια σειρά δραστηριοτήτων μεταποίησης και υπηρεσιών, δικτύων, παραγωγικών συμπλεγμάτων, και τεχνολογιών που θα αποτελέσουν κινητήρες για ανάπτυξη πέραν
των περιφερειακών και εθνικών ορίων.
Η έξυπνη εξειδίκευση ή στρατηγική RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart
Specialization) ως νέα πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και προωθεί το μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας μέσω
διαδικασιών «επιχειρηματικής ανακάλυψης» και ευκαιριών στη διεθνή αγορά. Επικεντρώνεται
στις δραστηριότητες που έχουν κρίσιμη μάζα και εξωστρεφή / εξαγωγικό προσανατολισμό.
Είναι επομένως μια στρατηγική οικονομικού μετασχηματισμού που υλοποιείται μέσα από (1)
την ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με προσανατολισμό σε δραστηριότητες υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας και σε εξειδικευμένες αγορές, (2) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων με
την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών, (3) την τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή προϊόντα και υπηρεσίες, (4) την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής καινοτομίας,
και (5) την αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως ανοικτή καινοτομία, καινοτομία από
τους χρήστες, κοινωνική καινοτομία, καινοτομία στις υπηρεσίες7.
7
European Commission (EC) (2012) Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), March 2012
- 85 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Βιομηχανία έντασης γνώσεων στην Ελλάδα
Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 για τις ελληνικές περιφέρειες και το σύνολο
της χώρας αποτελούν σήμερα το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών
ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος, της παραγωγής που δεν βασίζεται σε καινοτομία, ποιότητα
και καλή οργάνωσης, και τη στροφή στην οικονομία της γνώσης. Ο σχεδιασμός των στρατηγικών αυτών άρχισε το 2012, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς
με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) αρμοδιότητες για θέματα οικονομικής
ανάπτυξης, βιομηχανίας, ενέργειας, τουρισμού, περιβάλλοντος μεταφέρθηκαν στις εκλεγμένες
διοικήσεις των περιφερειών. Οι 13 περιφερειακές στρατηγικές RIS3 και η εθνική σύνθεσή τους
οφείλουν να προσδιορίσουν την κατεύθυνση και τις επιλογές του δημόσιου για την παραγωγική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη βιομηχανίας έντασης γνώσεων. Οι πρώτες επεξεργασίες των
Περιφερειών και της κεντρικής διοίκησης για την ελληνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
παρουσιάζονται σε 14 εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το Δεκέμβριο 2012 και επικεντρώνονται σε
τρία μεγάλα θέματα: στους τομείς και κλάδους εξειδίκευσης, στις τεχνολογικές και μη καινοτομίες που θα ενδυναμώσουν τους επιλεγμένους κλάδους, και στη διακυβέρνηση του παραγωγικού μετασχηματισμού8.
Το ερώτημα της βέλτιστης εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας έχει τεθεί σε πολλές μελέτες,
καθώς έγινε κατανοητό ότι μικρές οικονομίες της Ευρώπης γίνονται ανταγωνιστικότερες με την
επικέντρωση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε ορισμένους κλάδους στους οποίους
υπάρχουν συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις επιλογές εξειδίκευσης που προτείνονται από σειρά μελετών οι οποίες εκπονήθηκαν μετά το 2007.
Reid A., N. Komninos, J-A. Sanchez-P. P Tsanakas (2012) RIS3 National Assessment Greece: Smart specialisation as a means
to foster economic renewal. Report for the European Commission, Directorate-General for Regional Policy, Brussels. Online
<http://www.urenio.org/2013/04/20/smart-specialisation-strategies-in-greece/>
8
- 86 -
Ν. Κομνηνος - Βιομηχανια εντασης γνωσεων στην Ελλαδα: Στρατηγικες και προοπτικες στην περιοδο 2014-2020
Στις παραπάνω μελέτες μπορεί να διαπιστωθεί σύγκλιση σε τέσσερις μεγάλους τομείς (1) γεωργία και παραγωγή τροφίμων, (2) τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, (3) υπηρεσίες υγείας, βιοϊατρική, φαρμακευτικά προϊόντα, και (4) ενέργεια
και χημική βιομηχανία. Εντούτοις, οι κοινοί τομείς και κλάδοι δεν τεκμηριώνουν σύμπτωση
κατευθύνσεων, καθώς οι μελέτες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες, τρόπους θεώρησης των κλάδων και κριτήρια επιλογής προτεραιοτήτων, που καθιστούν αδύνατη τη σύγκριση. Επιπλέον, εξετάζουν την εξειδίκευση από τη οπτική της παραγωγικής και τεχνολογικής
ικανότητας και όχι ως διαδικασία «επιχειρηματικής ανακάλυψη» ευκαιριών και εξειδικευμένων
αγορών (niche markets) στην παγκόσμια οικονομία.
Πληρέστερη εικόνα της εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας δίνει η ανάλυση της συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές περιφέρειες9 σε συνδυασμό με επιλογές
που κάνουν οι περιφερειακές διοικήσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.
Από αυτή την οπτική, μπορούν να ορισθούν 4 ομάδες περιφερειών με συναφή χαρακτηριστικά εξειδίκευσης:
• Μητροπολιτικές περιφέρειες με αναπτυγμένες ικανότητες έρευνας και τεχνολογίας και ικανότητα διαφοροποίησης προς υπηρεσίες έντασης γνώσεων (Αττική, Κεντρική Μακεδονία).
• Περιφέρειες με παράδοση στη μεταποίηση, συγκέντρωση παραδοσιακών κλάδων βιομηχανίας, αλλά χαμηλό επίπεδο καινοτομίας (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα).
• Περιφέρειες με παράδοση στον αγροτικό τομέα, δραστηριότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας
και ιχθυοκαλλιέργειας, μεταποίηση τροφίμων και προοπτικές καινοτομίας κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων (Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα).
• Νησιωτικές περιφέρειες με μεγάλες δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού και σε ειδικές
μορφές ποιοτικού αγροτικού τομέα (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά).
Ο συνδυασμός εθνικών και περιφερειακών επιλογών εξειδίκευσης προσδιορίζει μια σειρά
τομέων και κλάδων με κρίσιμη μάζα και δυνατότητες καινοτομίας, όπως το αγροτο-διατροφικό
σύμπλεγμα που χαρακτηρίζει την παραγωγική διάρθρωση της πλειονότητας των περιφερειών,
επιλεγμένοι κλάδοι της μεταποίησης, τουρισμός στις νησιωτικές περιφέρειες, και οι υπηρεσίες
έντασης γνώσεων (ΤΠΕ, υπηρεσίες υγείας, βιοϊατρική) στις δύο μητροπολιτικές περιφέρειες.
Πρόκειται για ένα πρότυπο εξειδίκευσης που βασίζεται στην ανανέωση υφιστάμενων παραδοσιακών κλάδων της βιομηχανίας και του αγροτικού τομέα, στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων
τουρισμού, και στη δημιουργία νέων κλάδων έντασης γνώσεων στα μητροπολιτικά κέντρα της
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Η παραγωγική εξειδίκευση, για να είναι αποδοτική, πρέπει υποστηριχθεί από έρευνα και
τεχνολογίες που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η τεχνολογική και οργανωτική
καινοτομία αποτελούν κινητήρες του βιομηχανικού μετασχηματισμού που προωθούν οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Προσδιορίζονται από ερευνητικές υποδομές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εφαρμογές της ψηφιακής ατζέντας, και επιλεγμένες τεχνολογίες
Centre for Strategy and Competitiveness (2011) Smart specialisation in Europe: European specialisation data by region,
Stockholm School of Economics.
9
- 87 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
όπως μικρο-ηλεκτρονική, φωτονική, νανοτεχνολογία, βιομηχανική βιοτεχνολογία, προηγμένα
υλικά, και προηγμένα συστήματα παραγωγής, που ονομάσθηκαν Key Enabling Technologies.
Παράλληλα πρέπει οι τεχνολογίες αυτές να φθάσουν στις επιχειρήσεις και να αποτελέσουν
βάση για σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αυτό απαιτεί τη ριζική αναδιοργάνωση
του συστήματος γνώσεων και καινοτομίας κάθε Περιφέρειας, σε όλες τις βαθμίδες: (1) της δημιουργίας νέας γνώσης μέσω ακαδημαϊκής έρευνας και ερευνητικών υποδομών, (2) της τεχνολογικής ανάπτυξης σε εξειδικευμένα κέντρα τεχνολογίας, (3) της εφαρμογής καινοτομίας μέσω
μονάδων ανάπτυξης προϊόντος στις επιχειρήσεις, και (4) της τεχνολογικής υποστήριξης με μηχανισμούς διαμεσολάβησης, κεφάλαια κινδύνου, θερμοκοιτίδες και τεχνολογικά πάρκα. Δύο
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος καινοτομίας που πρέπει να συνεκτιμηθούν στην αναδιοργάνωση είναι η συγκέντρωση της έρευνας στα πανεπιστήμια, με αξιόλογες
επιδόσεις στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, και η μεγάλη υστέρηση και αδυναμία του ιδιωτικού
τομέα στη χρηματοδότηση της έρευνας και στην κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι μέχρι σήμερα πολιτικές κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογίας για το σχεδιασμό των
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μεταφέρουν αντιφατικά μηνύματα. Αφενός δηλώνεται ότι
«Σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, το στοίχημα της
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στον 21ο αιώνα δεν θα βασισθεί στην ανταγωνιστικότητα των χαμηλών μισθών και στην ευρωστία του τραπεζικού τομέα, αλλά στην αξιοποίηση
της “οικονομίας της γνώσης”, στην δυνατότητά μας να καινοτομούμε και να παράγουμε υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες»10, και αφετέρου η προβλεπόμενη δαπάνη Ε&Α για την περίοδο 2014-2020 περιορίζεται στο 0,67% του ΑΕΠ, που είναι κατά
πολύ χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση (2012), αλλά και από το στόχο του 2007 (1,5% του
ΑΕΠ), και ακόμη μικρότερη σε πραγματικές τιμές λόγω της μείωσης του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας κρίσης.
Ο κλάδος των ΤΠΕ αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια εργαλεία για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η τρέχουσα απόδοση του είναι χαμηλή σε σχέση με τους
στόχους της σύγκλισης και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με τα άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ. Οι γενικές συνθήκες της αγοράς ΤΠΕ έχουν επιδεινωθεί, ως αποτέλεσμα των σημαντικών
περικοπών στους προϋπολογισμούς επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παρά
το γεγονός ότι τέσσερις περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη)
παρουσιάζουν μια σχετικά αποδεκτή απόδοση της καινοτομίας στον κλάδο των ΤΠΕ, σημαντική είναι η υστέρηση στις άλλες περιφέρειες. Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ είναι
αναιμική λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της έλλειψης “ψηφιακών” δεξιοτήτων, η χρήση
υπολογιστή και διαδικτύου χαμηλή, όπως και η παρουσία επιχειρήσεων ΤΠΕ με ουσιαστικές
τεχνολογικές ικανότητες και γνώσεις. Είναι αμφίβολο αν ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη παραγωγικού εκσυγχρονισμού μέσω ΤΠΕ.
Η διακυβέρνηση του παραγωγικού μετασχηματισμού μέσω των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται από τη δυσπιστία προς την κεντρική διοίκηση, στην οποία καταλοΓΓΕΤ (2012) Πρόταση ΓΓΕΤ για τη Διαμόρφωση Κατευθύνσεων Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2014-2020, σελ. 10.
10
- 88 -
Ν. Κομνηνος - Βιομηχανια εντασης γνωσεων στην Ελλαδα: Στρατηγικες και προοπτικες στην περιοδο 2014-2020
γίζονται οι αποτυχίες των πολιτικών καινοτομίας 2007-13 και η δημοσιονομική κρίση της τρέχουσας περιόδου. Οι στρατηγικές RIS3 ενδυναμώνουν τις τάσεις περιφερειακής αποκέντρωσης
με τη σημασία που αποδίδουν στην εκ των κάτω διαμόρφωση των στρατηγικών και στον αποφασιστικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Σαφής είναι επίσης η προσδοκία των Περιφερειών να
διαχειρισθούν ακηδεμόνευτα τους μελλοντικούς πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Φανερές
είναι οι αντιστάσεις της κεντρικής διοίκησης στην προώθηση των περιφερειακών RIS3, όπως
και οι αντιστάσεις των εκλεγμένων περιφερειακών διοικήσεων στον κεντρικό σχεδιασμό και
διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων 2014-2020. Η δυναμική κεντρικής διοίκησης –
περιφερειών θα προσδιορίσει αν η έρευνα και καινοτομία θα αποτελέσουν μια ουσιαστική
ευκαιρία παραγωγικού μετασχηματισμού στην επόμενη δεκαετία ή ένα ρητορικό σχήμα όπως
στο παρελθόν.
Email: [email protected]
- 89 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Επαναπροσδιορίζοντας το «επιχειρείν»
Ευγενία Ν. Πετρίδου
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επιχειρηματικότητα έχει γίνει το αγαπημένο σύνθημα της παγκόσμιας οικονομίας τις τελευταίες δύο δεκαετίας, ενώ στη χώρα μας, ακόμη προσπαθούμε να την απενεχοποιήσουμε.
Η επιχειρηματικότητα που στηρίζεται στην καινοτομία και δημιουργικότητα προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ατομικές επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων, συνεταιρισμούς,
κοινωνικές επιχειρήσεις, επιχειρηματικά δίκτυα. Η επιχειρηματικότητα με μέλλον αναπτύσσεται σε τομείς όπως: ανάπτυξης λογισμικού και υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης
υπηρεσιών στρατηγικών καινοτομιών διοίκησης και επιχειρηματικών μοντέλων, χωρίς φυσικά να παραβλέπονται οι κλασσικές βιομηχανικές καινοτομίες και η αγροτική παραγωγή.
Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν μεγάλα εμπόδια για την ανάπτυξη και διεθνοποίηση της Ελληνικής επιχείρησης, που κύρια οφείλονται τόσο σε θεσμικές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, όσο
και σε πραγματικές χρηματοδοτικές αδυναμίες των ενδιαφερόμενων μερών.
Οι προτάσεις μας θα αφορούν τους τρόπους δημιουργίας εύκρατου επιχειρηματικού κλίματος, καλλιέργειας επιχειρηματικής νοοτροπίας ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες, ενίσχυσης
και αναδόμησης της έρευνας.
ABSTRACT
Re-determining entrepreneurship
Entrepreneurship has been done the favorite slogan of global economy during the last two
decades, while in our country, Greece, we are still trying to vindicate it.
Entrepreneurship based on innovation and creativity offers competitive advantages to
small or medium enterprises (SMEs), copartnerships, social enterprises and entrepreneurial
networks. The future promising entrepreneurship is developed in sectors such as computer
and software creation, provision of strategic management innovative services and business
models, however without ignoring classic industrial innovations and agricultural production.
In Greece, great barriers restrict the growth and internationalization of Greek enterprises
because of both institutional and bureaucratic rigidities and real financing weaknesses of
interested potential entrepreneurial schemes.
Our propositions concern the ways to create a favorable entrepreneurial climate, the attempt
to cultivate entrepreneurial mentality especially for young people and lastly the reinforcement
and reconstruction of connection between entrepreneurship and university research.
- 91 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Ευγενία Ν. Πετρίδου,
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ορίζοντας την επιχειρηματικότητα
Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολύπτυχο φαινόμενο το οποίο μελετάται τόσο από επιστήμονες διαφόρων γνωστικών περιοχών, όσο και από εμπειρικούς της αγοράς και της δράσης,
που οι τελευταίοι μάλιστα προσδίδουν και την προστιθέμενη αξία στο όλο ζήτημα. Από όποια
σκοπιά κι αν προσεγγίσουμε το θέμα, όλοι συμφωνούμε ότι η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και παράγοντα πολιτικής οικονομικής
σταθερότητας και οικονομικού δυναμισμού.
Το ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολυσχιδές φαινόμενο το επιβεβαιώνει και η ποικιλία των
ορισμών που έχουν διατυπωθεί για την επιχειρηματικότητα, ανάλογα με την διαφοροποίηση των
σκοπών, των στόχων, των κύριων ερωτημάτων και των διαφορετικών μονάδων ανάλυσης που
χρησιμοποιούνται από τους διάφορους θεωρητικούς. Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιχειρηματικότητα είναι η σκέψη και η διαδικασία της δημιουργίας και
ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο συνδυασμό της ανάληψης κινδύνου,
δημιουργικότητας και καινοτομίας με τη διαχείριση μέσα σε ένα νέο ή υπάρχοντα οικονομικό οργανισμό”. Με αυτήν την έννοια, η οικονομική ανάπτυξη μέσω της επιχειρηματικότητας αποτελεί
ευθύνη όλων όσων παίρνουν αποφάσεις για τον αποτελεσματικό συνδυασμό των παραγωγικών
συντελεστών «επιχειρώντας είτε προς ίδιον συμφέρον, είτε προς άλλων».
Βασικό συστατικό της επιχειρηματικότητας είναι η καινοτομία η οποία αναφέρεται στη διαδικασία μετασχηματισμού μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία ή σε μια νέα ή βελτιωμένη
μέθοδο διοίκησης, ή σε μια νέα μέθοδο οργάνωσης της εργασίας ή σε μια νέα τεχνική επιχειρησιακής λειτουργίας. Η αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
από μεμονωμένα άτομα ή εταιρίες, αναλαμβάνοντας το ρίσκο για να δημιουργήσουν κάτι νέο,
με σκοπό να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του τολμήματος αυτού, οριοθετεί την έννοια
- 92 -
Ε.Ν. Πετριδου - Επαναπροσδιοριζοντας το «επιχειρειν»
της επιχειρηματικότητας. Ο Schumpeter το 1934 διατύπωσε την άποψη ότι η επιχειρηματικότητα στηρίζεται στην καινοτομία και η διαδικασία επίτευξης νέων συνδυασμών ή σχηματισμών
ονομάζεται «επιχείρηση» και τα άτομα που φέρουν σε πέρας αυτήν τη διαδικασία ονομάζονται
«επιχειρηματίες». Οι επιχειρηματίες κατά τον Schumpeter δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται
μόνιμα με μια ατομική επιχείρηση, αλλά ως επιχειρηματίες νοούνται ακόμη και τα διορισμένα
στελέχη, όπως οι μάνατζερ και τα ανώτατα στελέχη διοίκησης που διοικούν μια επιχείρηση ή πιο
γενικά αυτοί που εφαρμόζουν στην πράξη την επιχειρηματική λειτουργία.
Η δημιουργικότητα είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος της υγειούς επιχειρηματικότητάς
και αναφέρεται στην παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή ιδέας που είναι καινοφανής (πρωτότυπη ή απροσδόκητη) και κατάλληλη. Ο Peter Drucker (1990) ορίζει ως επιχειρηματία «αυτόν
που δημιουργεί κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, αυτός που αλλάζει ή μεταβάλλει αξίες».
Ο σημαντικός ρόλος της επιχειρηματικότητας ενώ είχε επισημανθεί στις θεωρίες των κλασικών και νεοκλασικών οικονομολόγων (R. Cantillon, A. Smith, J.B. Say, J.S. Mill, D. Ricardo, L.
Warlas, A. Marshall,κ.ά), μολαταύτα αγνοήθηκε στην πράξη για αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα στην
περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου δόθηκε μεγάλη σημασία στις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών του
κρατικού παρεμβατισμού και του Κευνσιανισμού. Ήδη από το 1911 ο Schumpeter είχε μιλήσει
για τη σημασία του ρόλου του επιχειρηματία στην ανανέωση, στην ανατροπή των συνθηκών
παραγωγής, στην αναζήτηση νέων τρόπων παραγωγής, νέας τεχνολογίας στην παραγωγή
νέων προϊόντων. Όμως, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, όσες μικρές επιχειρήσεις ιδρύονταν από φιλόδοξους επιχειρηματίες θεωρούνταν ότι ασκούσαν ουδέτερη επίδραση στα
οικονομικά μεγέθη. Η καθοριστική σημασία της επιχειρηματικότητας αναγνωρίζεται μετά την
δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια της οποίας η κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη,
με την ταυτόχρονη αύξηση του Θατσερισμού και του Ρηγκανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες,
ευνόησαν την ανάπτυξη των δυνάμεων της αγοράς. (Χατζηκωνσταντίνου & Γωνιάδης, 2009).
Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποιοτικό και ποσοτικό τμήμα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, αποτελώντας πηγή δημιουργικότητας και καινοτομίας
και συμβάλλοντας στην βελτίωση των δεικτών απασχόλησης και ανάπτυξης. Σε σχέση με τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βεβαίως, παρουσιάζουν υστερήσεις όσον αφορά στις οικονομίες
κλίμακας, αλλά η αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής των μικρομεσαίων στην βιώσιμη
ανάπτυξη, επέβαλε την θεσμοθέτηση πολιτικής και πρωτοβουλιών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που προωθούν την επιχειρηματικότητα και προάγουν την ανταγωνιστικότητα αυτών των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων.
Η Ελληνική πραγματικότητα
Ενώ η επιχειρηματικότητα έχει γίνει το αγαπημένο σύνθημα της παγκόσμιας οικονομίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εντούτοις στη χώρα μας ακόμα προσπαθούμε να την απενεχοποιήσουμε
και να την απομυθοποιήσουμε. Η στρέβλωση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των Ελλήνων,δυστυχώς, επιτείνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Στην παρούσα συγκυρία, εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, η ανάπτυξη καινοτόμων μικρο- 93 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
μεσαίων επιχειρήσεων προβάλλουν ως βασικές εναλλακτικές λύσεις στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που ανακύπτουν. Ειδικότερα, η δημιουργία βιώσιμων
επικερδών και κλιμακωτών επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δίκτυα
καινοτομίας (innovation networks) και συστάδες γνώσης (knowledge clusters), θα βοηθούσαν
στην ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας (sustainable entrepreneurship), και θα συνέβαλαν
σε μια εύρωστη και υγιή ανταγωνιστικότητα της χώρας (Καραγιάννης-Μπακούρος, 2010).
Όμως, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα από την μεταπολίτευση μέχρι τις αρχές του 21ου
αιώνα δεν είχε θετική αποδοχή από τους Έλληνες και οι περισσότεροι θεωρούσαν την επιχειρηματικότητα ως μια δράση που αναπτύσσουν οι ήδη υφιστάμενες και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) ως η πλέον εχθρική προς την επιχειρηματικότητα χώρα, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη
έκθεσή της (2013) οι απαιτούμενοι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μας δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να υποστηριχθούν από ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η ελληνική επιχειρηματικότητα
χαρακτηρίζεται κύρια από την δημιουργία πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεων (έως 4 θέσεις
εργασίας) οι οποίες καταλαμβάνουν το 96% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ ή επιβίωση και
η ανάπτυξή τους συχνά βρίσκει τροχοπέδη σε εσωτερικές αλλά και εξωτερικές δυσλειτουργίες
της αγοράς. Βασικά προβλήματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα εξακολουθούν να αποτελούν: το ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα αναφορικά με τις διαδικασίες ίδρυσης και
αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων, η διοικητική γραφειοκρατία που καθορίζει τις σχέσεις με τον
δημόσιο τομέα, το ασταθές φορολογικό σύστημα, οι δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό και
οι χρηματοικονομικές επιβαρύνσεις, το αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα.
Στην πιο πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικής και Βιομηχανικής
Έρευνας (ΙΟΒΕ) επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα ακόμη και πριν την οικονομική κρίση, ο δείκτης εκτίμησης επιχειρηματικών ευκαιριών και ο δείκτης φόβου της αποτυχίας των εν δυνάμει
επιχειρηματιών δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αν και τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, υψηλό βαθμό καινοτομικότητας, έχουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και εξαγωγικό προσανατολισμό.
Ακόμη, καταγράφεται μια πτώση στο επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι νέες επιχειρήσεις, ωστόσο μεταξύ των υπόλοιπων χωρών του ΟΟΣΑ η θέση της Ελλάδος είναι αρκετά
ικανοποιητική.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα συγκυρίας για τις μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις της
Εθνικής Τράπεζας (2013), ο εκτοπισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις μεγάλες θα
συνεχιστεί και το 2014, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ τους, αφού η αρνητική οικονομική συγκυρία των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει στην πτώση του κύκλου
εργασιών της μέσης μικρομεσαίας κατά περίπου 50%.
Παρόλα αυτά, η εικόνα σήμερα φαίνεται να είναι πιο ενθαρρυντική, όσον αφορά στις ποιοτικές προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στον ανθρώπινο παράγοντα και στη δυναμική του. Στο πεδίο αυτό θα αναπτυχθούν και
οι προτάσεις μας για έναν επαναπροσδιορισμό του «επιχειρείν» για την Ελληνική πραγματικότητα.
- 94 -
Ε.Ν. Πετριδου - Επαναπροσδιοριζοντας το «επιχειρειν»
Επαναπροσδιορίζοντας το «επιχειρείν»
Με δεδομένο ότι οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας στηρίζονται
στη ανάπτυξη καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αναστροφή του αρνητικού κλίματος
και η άρση των όποιων λειτουργικών εμποδίων αποτελούν προϋπόθεση για ανάλογους σχεδιασμούς. Στη δική μας πρόταση, δεν θα αναφερθούμε στην άρση των εμποδίων, που έχουν
πολλάκις και επαρκώς επισημανθεί από διάφορους επιχειρηματικούς φορείς, και αναφέρονται
στα διοικητικά εμπόδια που καθηλώνουν την απελευθέρωση των υγειών επιχειρηματικών δυνάμεων, η σε εμπόδια που ορθώνονται από χρηματοδοτικούς φορείς και θεσμούς, αλλά θα
προτείνουμε τρόπους που αφορούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας δηλ.
στον παράγοντα «καινοτομία και δημιουργικότητα», στον παράγοντα «επιχειρηματίας», στον παράγοντα «στρατηγικός προσανατολισμός».
Η καινοτομία αναδεικνύεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την επιβίωση και
ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης επειδή όταν αξιοποιηθεί ανάλογα προσφέρει ευκαιρίες
ανάπτυξης θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Έχει καταγραφεί, ότι οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό έχουν
χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές ή τις διοικητικές τους καινοτομίες ως το συγκριτικό τους πλεονέκτημα για να κατακτήσουν ανάλογο μερίδιο αγοράς. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων
συναντάμε κύρια σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής λογισμικού ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Επειδή η καινοτομία θεωρείται ως η επιτυχημένη αξιοποίηση της νέας γνώσης, η παραγωγή της γνώσης, η έρευνα και η ταχύτατη διάχυση της παραγόμενης πληροφορίας αποτελούν
προκλήσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση. Σ’ αυτήν την πρόκληση η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί. Όχι μόνο επειδή στερείται οικονομικών πόρων και
θεσμικής υποστήριξης, αλλά επειδή το μοντέλο του επιχειρείν στην Ελλάδα δεν αναπτύχθηκε
σε ανάλογα πρότυπα. Οι επιχειρήσεις που καινοτόμησαν στηρίχθηκαν κύρια στην εφευρετικότητα του ιδιοκτήτη της ή σε δημιουργικές ιδέες, αλλά δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που συστηματικά σχεδίασαν, παρήγαγαν και αξιοποίησαν τις ιδέες τους σε καινοτόμα προϊόντα. Εδώ
χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας για να προκαλέσουμε την ανάπτυξη βιώσιμων και
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Στην επένδυση στην συστηματική έρευνα για την παραγωγή καινοτομίας. Και αυτό δεν είναι προνόμιο των μεγάλων, οικονομικά εύρωστων επιχειρήσεων, αλλά
των επιχειρήσεων «έντασης γνώσης» (learning organizations) όπου το «διανοητικό κεφάλαιο»
αποτελεί τον σπουδαιότερο παραγωγικό πόρο. Στην Ελλάδα, έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις
για να στηρίξουμε την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Έχουμε το εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό με αξιοζήλευτες σπουδές και δεξιότητες, τις νέες γενιές εν-δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν
αμιγή επιχειρηματικότητα ιδρύοντας δικές τους επιχειρήσεις, ή να αναπτύξουν επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες ακόμα και στο πλαίσιο της εξηρτημένης εργασίας (ενδοεπιχειρηματικότητα).
Όμως χρειάζονται υποστήριξη, ενθάρρυνση, αισιόδοξες προοπτικές και κύρια αξιοκρατικές
διαδικασίες και πολιτικές. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων έντασης γνώσης που επενδύουν
στην καινοτομία και στην δημιουργικότητα, χρειάζεται να διευκολυνθεί από τους χρηματοδο- 95 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
τικούς φορείς και να υποστηριχθεί από την πολιτεία. Ιδέες και προτάσεις για επιχειρησιακά σχέδια έχουμε καθημερινά πολλά, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και άλλοι φορείς
διοργανώνουν επιχειρηματικούς διαγωνισμούς και βραβεύουν νέους και νέες επιστήμονες
που όμως δεν εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους για εφαρμογή της ιδέας στην πράξη. Λείπει η διασύνδεση, οι συνέργειες μεταξύ αυτών που παράγουν τη γνώση, την έρευνα και αυτών
που θα εφαρμόσουν τα αποτελέσματά τους. Μέσω αυτής της διασύνδεσης θα καλύψουν τις
ανάλογες ανάγκες τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες να υποστηρίξουν την έρευνα και την παραγωγή καινοτομίας.
Προβάλλει συνεπώς ως προτεραιότητα, η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την καινοτομία και
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υποδομές και τεχνογνωσία θα πρέπει να προέρχεται από έναν συστηματικό σχεδιασμό,
που προσδιορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες για τους τομείς που η χώρα έχει τις δυνατότητες να αναπτύξει καινοτομίες ως ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, που προβλέπει δράσεις
κινητοποίησης των παραγωγικών και ερευνητικών φορέων και καλλιεργεί εμπιστοσύνη και θετικό
κλίμα για την ανάπτυξη συνεργασιών. Για το πιο δύσκολο κομμάτι της χρηματοδότησης της
έρευνας, η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων προσφέρουν ακόμη ευκαιρίες. Για το άμεσο
χρονικό διάστημα υπάρχουν οι πόροι από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, που κατεξοχήν θα διατεθούν στην έρευνα και καινοτομία και στις συνέργειες που θα αναπτυχθούν
μεταξύ Πανεπιστημίων και παραγωγικών μονάδων.
Ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας αφορά στο προφίλ του σύγχρονου επιχειρηματία.
Οι Έλληνες είχαν ανέκαθεν ανεπτυγμένο το στοιχείο του επιχειρείν, τη διάθεση να «δουλέψουν την δική τους επιχείρηση», να είναι ανεξάρτητοι, αφεντικά. Σε παγκόσμια έρευνα του
2013 (Amway Global Entrepreneurship Report 2013) ένας στους δύο Έλληνες (53%) φαντάζεται τον εαυτό του ως επιχειρηματία, όμως ο φόβος της αποτυχίας αποτελεί εμπόδιο για την
έναρξη μιας επιχείρησης. Και μάλιστα σήμερα, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, ο φόβος αυτός
είναι αιτιολογημένος.
Όμως, εν μέσω οικονομικής ύφεσης παρουσιάζονται και πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες,
οι οποίες χρειάζεται καταρχάς να διακριθούν από τις ευκαιρίες για κέρδη. Οι επιχειρηματικές
ευκαιρίες απαιτούν την ανακάλυψη σχέσεων, μέσων και στόχων, ενώ οι ευκαιρίες για κέρδη
απαιτούν τον βέλτιστο συνδυασμό των σχέσεων, μέσων και στόχων. Η προσδοκία κάθε επιχειρηματία είναι σίγουρα η ευκαιρία για κέρδη, αλλά αυτή σίγουρα θα πρέπει να περνά μέσα από
μια επιχειρηματική ευκαιρία. Ο Peter Drucker(1985) διέκρινε τρία είδη επιχειρηματικών ευκαιριών. Η πρώτη σχετίζεται με τη δημιουργία νέας γνώσης και καινοτομίας, η δεύτερη αφορά
στην εκμετάλλευση των ανεπαρκειών της αγοράς, οι οποίες συνήθως προκύπτουν από την
ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ διαφορετικών περιόδων και γεωγραφικών περιοχών
και η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στις ευκαιρίες που αναδύονται εξαιτίας εναλλακτικών χρήσεων των πόρων, μετά από πολιτικές ή νομοθετικές ή δημογραφικές αλλαγές.
Στην περίπτωση του Έλληνα επιχειρηματία, η μέχρι τώρα συμπεριφορά του προσανατολίζονταν στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας για κέρδη και μάλιστα με έναν στρεβλό τρόπο. Οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην «Ελλάδα του φραπέ», η «κρατικοδίαιτη επιχειρηματικό- 96 -
Ε.Ν. Πετριδου - Επαναπροσδιοριζοντας το «επιχειρειν»
τητα», η «προστατευμένη επιχειρηματικότητα», η «εσωστρεφής επιχειρηματικότητα» δεν συνάδουν με την έννοια της υγειούς επιχειρηματικότητας που δράττει επιχειρηματικές ευκαιρίες,
αλλά με την ρηχή επιχειρηματικότητα που εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για κέρδη. Αυτή η στρέβλωση του επιχειρηματικού πνεύματος χρειάζεται στην σύγχρονη Ελλάδα να ανασυνταχθεί.
Η προβολή ενός πρότυπου προφίλ επιχειρηματία ο οποίος θα στηρίζει την επιχειρηματική του
αποτελεσματικότητα, στην δημιουργικότητα, στην παραγωγή καινοτομίας στηριζόμενη στην
γνώση και στην έρευνα, στην εξωστρέφεια, στη δικτύωση, στον απεγκλωβισμό του από παλιότερες νοοτροπίες και αγκυλώσεις, στην χρήση ευέλικτων και σύγχρονων χρηματοδοτικών
εργαλείων, χρειάζεται να διαδοθεί.
Έχει καταγραφεί, ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες διαθέτουν, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψηλό επίπεδο μόρφωσης και τυπικών προσόντων, μάλιστα ένας μικρός αριθμός start-ups οι οποίες ωριμάζουν και επεκτείνονται στο εξωτερικό, έχουν επαινεθεί
από την επίτροπο για την ψηφιακή ατζέντα Νίλι Κρόες, στις αρχές του 2014. Η εφευρετικότητα
και ο δυναμισμός που διακρίνει τους Έλληνες επιχειρηματίες, το «ταλέντο» και το «ταπεραμέντο» τους είναι επιπλέον δυνατά τους σημεία, ωστόσο, δεν είναι από μόνα τους αρκετά για την
επιτυχία. Χρειάζεται και η «τεχνική» (Bolton & Thompson 2013) και η κατάλληλη κουλτούρα
για να αναπτύξει κανείς αποτελεσματική επιχειρηματική συμπεριφορά. Ο επιχειρηματίας τις
περισσότερες φορές δεν γεννιέται…εκπαιδεύεται. Εκπαιδεύεται σε σχολεία, σε επιχειρήσεις, σε
επιτυχημένες και αποτυχημένες προσπάθειες. Καλλιεργείται η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, διαμορφώνονται στάσεις και αξίες που οδηγούν σε υγιή επιχειρηματική συμπεριφορά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχουν ήδη προσαρμοσθεί.
Οι θεωρητικοί αλλά και οι επαγγελματίες, στον διεθνή χώρο, έχουν συμφωνήσει στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την προσωπικότητα των επιτυχημένων επιχειρηματιών: η
διάθεση ανάληψης ευθύνης, η διάθεση ανάληψης μέτριου βαθμού κίνδυνου, η εμπιστοσύνη
στις ικανότητες τους, η επιθυμία για άμεση ανάδραση, τα υψηλά επίπεδα ενέργειας και δυναμισμού, ο μακρόπνοος προσανατολισμός, οι δεξιότητες διοίκησης, η ανάγκη για επιτεύγματα.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες, έχουν πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά σε μεγάλο βαθμό, χρειάζεται όμως να συνειδητοποιηθούν ότι οι δεξιότητες και το αξιοκρατικό περιβάλλον είναι αυτά
που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το πρότυπο προφίλ που περιεγράφηκε αφορά και τους επαγγελματίες μάνατζερ, η συμπεριφορά των οποίων απαιτείται πλέον να είναι επιχειρηματική, διότι αυτοί αναλαμβάνουν ρόλους επιχειρηματικούς, ιδιαίτερα όταν οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί ή
περιορισμένης δυναμικής.
Στον τρίτο ποιοτικό παράγοντα της επιχειρηματικότητας, «στρατηγικός προσανατολισμός», η
κατάσταση δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντική.
Η έννοια της στρατηγικής για τον μικρομεσαίο Έλληνα επιχειρηματία είναι συνυφασμένη
με την ανάπτυξη στρατηγικής συντήρησης-επιβίωσης, τουλάχιστον για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Όμως, γι αυτές τις περιόδους κρίσης και ύφεσης προτείνονται στρατηγικές
επιβίωσης αλλά και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως και στρατηγικές ανάπτυξης.
Οι επιχειρήσεις αναπτύσσοντας στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, θα μπο- 97 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ρούσαν να επιλέξουν είτε την «στρατηγική ηγεσίας κόστους», είτε την « στρατηγική διαφοροποίησης» όταν επιτυγχάνουν να μετατρέψουν την καινοτομία τους σε ανταγωνιστικό προϊόν,
υπηρεσία, διοικητική διαδικασία. Σε ανάλογη έρευνα, στην περιοχή της Αττικής, ένας πολύ
μικρός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρηματιών, αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό με στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους,ενώ οι περισσότεροι λειτουργούν περιστασιακά
ή φαίνεται να μην τους ενδιαφέρει (Καραγιάννης, 2010). Όσο δε για στρατηγικές ανάπτυξης,
φαίνεται ότι οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των μικρομεσαίων που θα μπορούσαν να τους
βοηθήσουν, δεν ευδοκιμούν και τις πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις,
ακολουθώντας πολιτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ μικρομεσαίων, σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, είναι η πρόταση μας. Έτσι θα αντιμετωπίσουν τα χρηματοοικονομικά τους προβλήματα και θα ξεπεράσουν τις παρασιτικές εξαρτήσεις
τους από τον κρατικό προστατευτισμό και τους ασφυκτικούς εναγκαλισμούς με τον τραπεζικό
δανεισμό. Ακόμη, η δικτύωση, η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού, είναι
προοπτικές που θα πρέπει να απασχολήσουν τους νέους τουλάχιστον επιχειρηματίες. Οι τρομερές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής, η εξοικείωση των νέων
μας με το διεθνές περιβάλλον, η διεθνοποίηση των αγορών, είναι ευκαιρίες που οι δραστήριοι
επιχειρηματίες δεν θα πρέπει να προσπεράσουν. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι μια ακόμη ευοίωνη προοπτική, μια νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, που θα
εξυπηρετούσε και την κοινωνική οικονομία και τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες. Προϋποθέτει όμως συνεργατική, κοινωνική επιχειρηματική κουλτούρα.
Ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα που αφορά και τον στρατηγικό προσανατολισμό της Ελληνικής
οικονομίας είναι η ανάπτυξη της δευτερογενούς παραγωγής, και των εξαγωγών των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η μετατόπιση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των Ελλήνων από την
μεταπώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στον παραγωγικό τομέα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Έτσι
ερμηνεύεται και το περιορισμένο μέγεθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Απεναντίας, το 90%
των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της κρίσης δραστηριοποιούνται στους
μη παραγωγικούς κλάδους, με πρώτες τις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. Δύσκολα θα
εντοπίσουμε στρατηγικό προσανατολισμό των επιχειρηματικών αυτών εγχειρημάτων, εκτός
εάν θεωρήσουμε ότι συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας υπηρεσίες αναψυχής στους τουρίστες.
Συμπερασματικά
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό τοπίο της χώρας μας, αφορούν στον επαναπροσδιορισμό βασικών αντιλήψεων και πρακτικών που δυστυχώς ευθύνονται σε μεγάλο
βαθμό για την αρνητική συγκυρία που βιώνουμε. Η απελευθέρωση του δυναμισμού των υγιών
δημιουργικών δυνάμεων της χώρας μέσα από την επιχειρηματικότητα, σε ένα αξιοκρατικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι το ζητούμενο.
Οι ποιοτικές προϋποθέσεις για τον Έλληνα επιχειρηματία που θα σκέφτεται στρατηγικά με
όραμα για τη θέση του στην παγκόσμια αγορά, θα επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία
αναγνωρίζοντας και τον κοινωνικό του ρόλο, υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι η νέα γενιά των Ελλήνων
- 98 -
Ε.Ν. Πετριδου - Επαναπροσδιοριζοντας το «επιχειρειν»
επιχειρηματιών θα ανοίξουν νέους ορίζοντες αισιοδοξίας και ανάτασης στους πολύπλοκους
καιρούς του αιώνα μας. Σ’ αυτούς αφιερώνω τη ρήση του Thomas Edison: «Αν υπάρχει κάποιος
τρόπος να κάνεις κάτι καλύτερα….βρες τον».
Βιβλιογραφία
Amway Global Entrepreneurship Report 2013,www.amwayentrepreneurshipreport.com/home
Drucker, P. (1993), Innovation and Entrepreneurship, Harper Business.
OECD (2012) Entrepreneurship at a Glance 2011
ΙΟΒΕ – GEM (2013), Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2011-12. Η εξέλιξη των δεικτών της
επιχειρηματικότητας στη διάρκεια της κρίσης. Ετήσια Έκθεση.
Καραγιάννης Η.Γ και Μπακούρος Ι.Λ (2010), Καινοτομία και Επιχειρημτικότητα Θεωρία-Πράξη, Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Σοφία
Schumpeter, J.A. (2008) Capitalism, Socialism, and Democracy, 3d edition, HarperCollins Publishers.
Χατζηκωνσταντίνου Γ. και Γωνιάδης Η. (2009), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Από την ίδρυση στη
Διοίκηση και την Επιβίωση της Νέας Επιχείρησης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
- 99 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Κάποιες αρχικές σκέψεις
πάνω στη στρατηγική ανάλυση
του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα
Βασίλης Πολυμένης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
ABSTRACT
Some early thoughts on the strategic analysis of the Greek banking system
Vassilis Polimenis, PhD
It is important to analyze and understand in depth the impact of a new source of funding
for Greek banks outside traditional investors (i.e. creditors and shareholders), the Hellenic
Financial Stability Fund (HFSF). Today in Greece, this new taxpayer funded investor is
employed in a situation of extreme banking illiquidity and has to inject an amount of new
funds that represent a significant percentage of the total capitalization of the system in order
to tackle this liquidity issue. In other words, HFSF lies at the heart of a major reform agenda
for the banking landscape that has been designed in an effort to handle the economic crisis.
The advent of the HFSF reduces the probability of default by removing the possibility of a bank
run, and hence enhances not only the value of securities in the hands of existing shareholders,
but also for creditors of the banking system. But an interesting point that requires further
investigation is the decision of the administration of the HFSF to offer so-called warrants
(basically covered calls) in order to facilitate private participation in the recapitalization of
banks. Another crucial question is whether the taxpayer that will actually pay the liquidity
offered by the HFSF will also participate in the profits from avoiding a possible systemic
collapse, thus safeguarding the value of his investment in terms of its present value, or if
most wealth created in the event of bankruptcy avoidance is transferred to old and new
shareholders in the form of risk adjusted outperformance for their positions.
- 101 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Βασίλης Πολυμένης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Ε
ίναι σημαντικό να αναλυθεί σε βάθος η ύπαρξη ενός νέου τύπου χρηματοδότη το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έξω από τους παραδοσιακούς επενδυτές (πιστωτές και μετόχους). Σήμερα στην Ελλάδα, αυτός ο νέος επενδυτής επιστρατεύεται σε συνθήκες εξαιρετικής έλλειψης ρευστότητας και εγχέει νέα κεφάλαια που αποτελούν ένα σημαντικό
ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του συστήματος με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητάς του. Με άλλα λόγια, το Ταμείο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας για το τραπεζικό τοπίο που έχει τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Η μείωση της πιθανότητας χρεοκοπίας με την έλευση του ΤΧΣ λόγω
της απομάκρυνσης της πιθανότητας ενός bank run αυξάνει την αξία των αξιογράφων που
διακρατούν τόσο οι παλαιοί μέτοχοι όσο και οι πιστωτές του τραπεζικού συστήματος. Όμως
ένα ερωτηματικό που θα πρέπει να αναλυθεί σε βάθος είναι η απόφαση της διοίκησης του
ΤΧΣ να προσφέρει τα λεγόμενα warrants για να διευκολύνει την συμμετοχή των ιδιωτών στις
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ένα επιπλέον κρίσιμο ερωτηματικό είναι αν
ο φορολογούμενος που τελικά θα πληρώσει την ρευστότητα που προσφέρει το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στα κέρδη από την αποφυγή της χρεοκοπίας και έτσι θα διασφαλίσει την αξία της
επένδυσης του σε όρους παρούσας αξίας, ή αν ο περισσότερος πλούτος που δημιουργείται
από την αποφυγή της χρεοκοπίας μεταφέρεται στους παλαιούς και νέους μετόχους οι οποίοι
καταγράφουν σημαντικές υπεραποδόσεις.
Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης που γίνεται σήμερα για το θέμα των τραπεζών είναι σε
λανθασμένη βάση για δύο λόγους: α) διότι θεωρεί πως οι ελληνικές τράπεζες θα λειτουργήσουν σε μία «μεγάλη» οικονομία στην οποία μπορεί κανείς να θεωρήσει χωρίς σημαντικό
σφάλμα τις τιμές να διαμορφώνονται εξωγενώς, και κυρίως β) διότι ατυχώς παραμένει σιωπη- 102 -
Β. Πολυμενης - Καποιες αρχικες σκεψεις πανω στη στρατηγικη αναλυση του τραπεζικου συστηματος στην Ελλαδα
ρή ως προς τα κίνητρα των παικτών (διοικητών τραπεζών, τραπεζικών στελεχών και μεγαλομετόχων από τη μια, και το οικονομικό επιτελείο, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι πιστωτές και το ΤΧΣ
από την άλλη) με την έννοια της μη ευθυγράμμισης τους (conflict of interest)1. Χρησιμοποιείται
δηλαδή μία απλουστευτική παραδοσιακή Νεοκλασική προσέγγιση που βλέπει την τράπεζα ως
ένα «μαύρο κουτί» που μεγιστοποιεί κέρδη και ελαχιστοποιεί κόστη, αγοράζοντας χρήμα και
εργασία και πουλώντας τραπεζικά προϊόντα σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές (price taker).
Παρακάμπτεται έτσι το κυρίαρχο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της ευθυγράμμισης των κινήτρων που οδηγούν τους σημαντικούς παίκτες του συστήματος με την αναπτυξιακή δυναμική
της οικονομίας. Η περίπτωση όμως είναι πιο περίπλοκη διότι α) οι ελληνικές τράπεζες, όπως
διαμορφώνεται ο νέος τραπεζικός χάρτης της χώρας, δεν θα λειτουργούν σε μία πλήρως ανταγωνιστική αγορά, στην οποία ίσως θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει χωρίς μεγάλο σφάλμα τις
τιμές να διαμορφώνονται από την αγορά και β) χρειάζεται να δώσουμε μεγάλη σημασία στα
κίνητρα των διοικητών τραπεζών, τραπεζικών στελεχών, μετόχων και της διοίκησης του ΤΧΣ.
Στην πραγματικότητα η ανάλυση των κινήτρων των παικτών του τραπεζικού μας συστήματος
θα πρέπει να γίνει το κεντρικό σημείο αναφοράς της όποιας συζήτησης γύρω από αυτό. Το κεντρικό πρόβλημα έγκειται στην ασύμμετρη κατανομή των πληροφοριακών ροών ανάμεσα στις
διοικήσεις των τραπεζών από τη μία και το Οικονομικό Επιτελείο2 από την άλλη, που υποτίθεται
πως καλείται να ελέγξει τους τραπεζίτες για την εύρυθμη λειτουργία της τραπεζικής πίστης.
1.1. Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 (Ν. 3864/2010) ως
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με σκοπό τη διασφάλιση και διατήρηση της σταθερότητας
του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η Ελληνική κρίση υπερχρέωσης και κυρίως το πρόγραμμα προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκε είχε δραματικό αντίκτυπο στον εγχώριο τραπεζικό τομέα όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Οι Ελληνικές τράπεζες όχι μόνο αντιμετώπισαν
μαζικές εκροές καταθέσεων αλλά έχασαν και την πρόσβαση τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Αυτό δημιούργησε τόσο σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, αλλά και χρηματοδότησης των
σημαντικών ζημιών που ο τομέας υπέστη από τις επενδύσεις του στα ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου και από την επιδείνωση των στοιχείων ενεργητικού από την βαθιά οικονομική ύφεση.
Εκ πρώτης όψεως, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο διαθέτει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα
όμως είναι ένα υβριδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με ένα πολύπλοκο και χρηματοοικονομικά
αχαρτογράφητο ρόλο, δεδομένου ότι καλείται να υποστηρίξει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος χωρίς να επιφέρει στρέβλωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού των τραπεΠαραπέμπουμε τον αναγνώστη για βιβλιογραφία στο γενικότερο θέμα της σύγκρουσης ανάμεσα σε διοίκηση, μετόχους και
πιστωτές στο Jensen and Meckling (1976), και στο θέμα της σύγκρουσης ανάμεσα σε μετόχους και μάνατζμεντ τα άρθρα
Jensen (1986), και Stulz (1990)
2
Με τον όρο οικονομικό επιτελείο εδώ εννοώ συνολικά το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Στην πραγματικότητα ούτε τα κίνητρα αυτών των παικτών είναι γνωστά και ευθυγραμμισμένα.
1
- 103 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ζών. Για να το επιτύχει αυτό, το Ταμείο θα πρέπει να εποπτεύει στρατηγικά και να διαχειρίζεται
τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου επισφαλών τραπεζικών στοιχείων, ενώ συνεχώς θα πρέπει να
αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει ζητήματα κινδύνου αήθους συμπεριφοράς (moral hazard)
της διοίκησης των τραπεζών που σχετίζονται με την αποστολή του. Οι αποφάσεις της διοίκησης του ΤΧΣ πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (best practice), και
σε πλήρη συμμόρφωση με την εντολή του.
1.2. Σημαντικά ερωτήματα ως προς τη λειτουργία του ΤΧΣ
Επιγραμματικά αναφέρουμε τα ακόλουθα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα
της λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τον αμιγώς ιδιωτικό χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναλυθεί αν ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του ΤΧΣ
είναι πραγματικά συμβατός
1. με την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο
2. με το σκοπό της διατήρησης της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
3. με την αποφυγή δημιουργίας στρεβλώσεων στον ανταγωνιστικό χάρτη του τραπεζικού
συστήματος, και πρωτίστως
4. με τη μεθοδολογία ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων που
επελέγη
Αυτά τα ερωτηματικά δεν μπορούν να απαντηθούν εύκολα, ούτε όμως θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιη η συμβατότητα και συνέπεια του ρόλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία του και ειδικά την εύρυθμη
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα σύνολο από εργαλεία και θεωρήματα που προσπαθούν να διεισδύσουν και να αναλύσουν το στρατηγικό χαρακτήρα των
δύσκολων προβλημάτων του corporate finance, η θεωρία εκπροσώπησης (agency theory)3.
Το σημείο εκκίνησης της εφαρμογής της θεωρίας εκπροσώπησης στην ανάλυση του τραπεζικού τοπίου και του τρόπου λειτουργίας του ΤΧΣ θα πρέπει να είναι η αναγνώριση ότι υπάρχουν
παράμετροι της λειτουργίας των τραπεζών που δε μπορούν άμεσα να παρατηρηθούν (non
observable) ή να διακριβωθούν (non verifiable).
1.3. Η ανάγκη για μια πιο πλήρη θεωρία λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος
Η νεοκλασική προσέγγιση, ως μεθοδολογία κατανόησης των επιχειρηματικών φαινομένων, δίνει
απόλυτη έμφαση στην τεχνολογία παραγωγής ως τη μόνη δύναμη που διαμορφώνει το κόστος
παραγωγής, και τα επίπεδα παραγωγής της εταιρείας και κατά συνέπεια τις τιμές στην αγορά. Για
Παραπέμπουμε τον αναγνώστη για βιβλιογραφία στο γενικότερο θέμα της κεφαλαιακής διάρθρωσης επιχειρήσεων να δει το
Harris and Raviv (1991), και Hart and Moore (1995).
3
- 104 -
Β. Πολυμενης - Καποιες αρχικες σκεψεις πανω στη στρατηγικη αναλυση του τραπεζικου συστηματος στην Ελλαδα
να γίνει αυτό η νεοκλασική θεωρία αντιλαμβάνεται την επιχείρηση ως ένα «μαύρο κουτί» που
βελτιστοποιεί τα κέρδη σε καθεστώς πλήρους πληροφόρησης και ευθυγράμμισης των κινήτρων.
Ειδικά όμως όσο αφορά στο τραπεζικό σύστημα, το μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας μιας
σύγχρονης τράπεζας αποτελείται από άυλα στοιχεία του ενεργητικού της (intangible assets)
όπως α) το αξιόχρεο της, β) η ρευστότητα της, γ) το αξιόχρεο των δανειοληπτών της, δ) η
ρευστότητα των καταθετών της, ε) υπάρχουσες συμφωνίες, στ) διατραπεζικές σχέσεις, ζ) η
τεχνογνωσία των στελεχών της, η) ολοκληρωμένη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου θ) καλοσχεδιασμένες διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης πιστώσεων κλπ.
Όσο λιγότερο η σύγχρονη τραπεζική βασίζεται σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(έπιπλα, μηχανήματα, κτίρια, γη) τόσο η νεοκλασική οικονομική θεωρία θα απέχει από το να
εξηγήσει τη δυναμική της.
Τέλος σημειώνουμε μια από τις ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις της πρόσφατης βιβλιογραφίας
είναι να επιχειρηθεί η κατανόηση της δυναμικής των επιχειρήσεων με βάση την θεωρία αδυναμίας σύναψης διεξοδικών συμβάσεων (incomplete contracts theory). Αντίστοιχα προβλήματα
υφίστανται και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.
Βιβλιογραφία
Harris, and Raviv. “The theory of capital structure.” Journal of Finance, 1991.
Hart, and Moore. “Debt and seniority: an analysis of the role of hard claims in constraining management.”
American Economic Review, 1995.
Jensen, and Meckling. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure.”
Journal of Financial Economics, 1976.
Jensen, Michael. “Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers.” American Economic
Review, 1986.
Stulz. “Managerial discretion and optimal financing policies.” Journal of Financial Economics, 1990.
[email protected]
- 105 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Τουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα,
προκλήσεις και προοπτικές
Στέλλα Κωστοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
ABSTRACT
Tourism development in modern Greece, challenges and perspectives
Stella Kostopoulou, Assistant Professor, Department of Economics, AUTh
Tourism is one of the most important sectors of the Greek economy, due to its significant
contribution to the increase of national income and the development of the labour market.
Based upon a rich natural and cultural environment, Greek tourism developed mainly as a
‘sun and sea’ mass tourism model since the early post-war period. This model was reinforced
by the absence of a strategic tourism planning vision, resulting in a highly concentrated in
space and time tourism pattern, with considerable environmental impacts and regional
inequalities. The purpose of this paper is to contribute to the debate about the future
challenges and perspectives of Greek tourism within an increasingly competitive international
and Mediterranean tourism market. A brief overview of the evolution of tourism development
and policy in Greece is provided, followed by an outline of the structural problems of the
tourism industry. The paper then analyses the necessary conditions and planning guidelines
for the creation of a modern, high quality tourism product, to attract the rising global tourism
markets and support national and local economies. The paper results to the need for the
formulation of a new sustainable tourism development and management philosophy that
stresses the important education and research role of Universities.
Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
- 107 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Ο
1. Εισαγωγή
τουρισμός αποτελεί ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο με περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις, το οποίο παρουσίασε ταχύτατη ανάπτυξη και χωρική
εξάπλωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον
σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες διεθνώς. Σήμερα ο τουρισμός είναι μια από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες βιομηχανίες, η ανάπτυξη της οποίας επηρεάζεται από
τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες και επηρεάζει τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές οικονομίες.
Για τη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα, ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στη δύσκολη
οικονομική συγκυρία. Η υψηλή αξία και σημασία της βιομηχανίας του τουρισμού για την ελληνική οικονομία βασίζεται στους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της χώρας
και επιδιώκεται να υποστηριχθεί μέσω της βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, της αναβάθμισης των υπηρεσιών, αλλά και της δημιουργίας εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
υψηλών προδιαγραφών.
Στην παρούσα εισήγηση γίνεται μια συνοπτική ανασκόπηση της τουριστικής ανάπτυξης στη
χώρα μας και επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τουριστικής πολιτικής
που ακολουθήθηκε. Στόχος της εισήγησης είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις προοπτικές
της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και να προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς και να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη
της χώρας. Μετά την πρώτη εισαγωγική ενότητα, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του παγκόσμιου τουρισμού και εξετάζεται ο ρόλος του τουρισμού στην εθνική
οικονομία και η θέση της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά. Στη συνέχεια αναλύονται τα
διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού και επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση των
προοπτικών που διαμορφώνονται για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Στην τελευταία ενότητα
παρατίθενται τα συμπεράσματα της ανάλυσης και διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής.
2. Παγκόσμιος τουρισμός: μια θεαματική πορεία εξέλιξης
Ο τουρισμός ως οικονομικός κλάδος αναπτύχθηκε ραγδαία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα την περίοδο 1960-1980, παίρνοντας τη μορφή του οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Παρά τις παροδικές διακυμάνσεις, ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών αυξάνεται συνεχώς μεταπολεμικά, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τα 25 εκατομμύρια το 1950, στα 278
εκατομμύρια το 1980, στα 528 το 1995 και στα 1.035 το 2012 (UNWTO 2013). Ο τουρισμός, αν
και ευάλωτος στις αναταράξεις της διεθνούς πολιτικής σκηνής, ήδη από τα γεγονότα τις 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αλλά και με τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, φαίνεται ότι επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές και ανακάμπτει σε σχετικά
σύντομο διάστημα (Χατζηδάκης 2011). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης των διεθνών τουριστικών αφίξεων της τάξης του 3,3% για την περίοδο
2010-2030, όπου ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών αναμένεται να ξεπεράσει το 1,8 δις.
- 108 -
Σ. Κωστοπουλου - Τουριστικη αναπτυξη στη συγχρονη Ελλαδα, προκλησεις και προοπτικες
Στη ραγδαία ανάπτυξη και χωρική εξάπλωση του τουριστικού φαινομένου συνέβαλαν οι
σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές που συντελέστηκαν μεταπολεμικά, όπως η άνοδος των οικογενειακών εισοδημάτων, η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αύξηση του θεσμοθετημένου ελεύθερου χρόνου για διακοπές, η τεχνολογική
εξέλιξη των μέσων μεταφοράς, η εξέλιξη και εξάπλωση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο (Βαρβαρέσος 2000, Λαγός 2005). Η συνεχής
επέκταση του μαζικού τουρισμού είχε ως συνέπεια την αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης, αλλά συγχρόνως και την αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων, με ρύπανση της
ατμόσφαιρας και των υδάτων, αισθητική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου και κατανάλωση
σημαντικών φυσικών πόρων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70, ο οργανωμένος μαζικός τουρισμός άρχισε να αμφισβητείται και νέες μορφές τουρισμού άρχισαν να αναπτύσσονται, οι
οποίες εστιάζουν στην αλληλεπίδραση τουριστικής δραστηριότητας και οικοσυστήματος και
προβάλλουν την αναγκαιότητα για ολοκληρωμένη αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη
των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ανέδειξε το ζήτημα της τοπικότητας και την
ανάγκη αποκέντρωσης στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουρισμού, υποστηρίζοντας την
ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας (Κοκκώσης et al. 2011,
Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001).
3. Τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο τουρισμός εμφανίζεται ως συγκροτημένο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο
από τη δεκαετία του 1920, προσλαμβάνει μαζικό χαρακτήρα από την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και έκτοτε αυξάνεται με συνεχώς επιταχυνόμενους ρυθμούς (Αυγερινού-Κολώνια, 2000).
Μέχρι και το 1990 η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν ταχύτερη από ότι στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσμο, ενώ από τη δεκαετία 1990-2000 η μείωση του ρυθμού αύξησης των αφίξεων στη χώρα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και παγκόσμια (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Αφίξεις Τουριστών σε Ελλάδα, Ευρώπη και Παγκόσμια, ανά δεκαετία (1950-2000)
Πηγή: ΣΕΤΕ, 2003
Κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1950-1966) ο τουριστικός τομέας χαρακτηρίζεται
από το μικρό μέγεθος των τουριστικών επιχειρήσεων, την απουσία μεθόδων διοίκησης και
προώθησης του τουριστικού προϊόντος, καθώς και του κατάλληλα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η πολιτεία επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην παροχή των απαραίτητων
- 109 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
γενικών και τουριστικών υποδομών, τροφοδοτώντας με κεφάλαια, στο πλαίσιο της πολιτικής
επενδυτικών κινήτρων. Η αμέσως επόμενη περίοδος (1967-1991), όπου επικράτησε το πρότυπο του μαζικού τουρισμού, χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή στον τουριστικό κλάδο μεγάλων
μονάδων τυποποιημένων προϊόντων, συστημάτων management, marketing και πληροφορικής, εκπαίδευση του προσωπικού, κλπ. Συνεχίστηκε ευνοϊκότερη η χρηματοδοτική πολιτική,
που επηρέασε τη χωρική κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού και ενίσχυσε την ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών, αλλά και της “παραξενοδοχίας“ (Τσάρτας και Λαγός 2006,
Τσάρτας, 2010).
Η γεωγραφική κατανομή του ελληνικού τουρισμού, από την πρώτη μεταπολεμική περίοδο χαρακτηρίζεται από ισχυρές χωρικές συγκεντρώσεις, αρχικά στην Αθήνα, λόγω της τουριστικής έλξης των πολιτιστικών πόρων διεθνούς σημασίας, και από τη δεκαετία του 1970 στις
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, με την καθολική επικράτηση του μοντέλου μαζικού τουρισμού “ήλιος και θάλασσα“ (Κατοχιανού 1995, Λαγός και Κωστοπούλου 2011). Παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση του τουρισμού στις συγκεκριμένες περιοχές δημιούργησε σημαντικές
πιέσεις στο φυσικό, κοινωνικό και δομημένο περιβάλλον, συνεχίσθηκε και κατά τις επόμενες
δεκαετίες, ενώ η χρονική κατανομή επιβάρυνε υπέρμετρα τους τουριστικούς προορισμούς
κατά τους θερινούς μήνες.
Από τις αρχές της δεκαετίας 1990 το μοντέλο του μαζικού τουρισμού στη χώρα βρίσκεται σε
κρίση. Οι περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις οδήγησαν στη διαπίστωση της αναγκαιότητας
σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
στην ανάπτυξη εναλλακτικών και πιο βιώσιμων μορφών τουρισμού (Κοκκώσης et al. 2011). Η
ελληνική τουριστική πολιτική σταδιακά επαναπροσανατολίζεται στοχεύοντας στον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, το άνοιγμα προς νέες αγορές και την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.
Στη δεκαετία του 2000, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αλλά και των προκλήσεων
της παγκοσμιοποίησης, οι στόχοι της τουριστικής πολιτικής επικεντρώνονται στην αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την προσέλκυση τουριστών με υψηλότερο
εισόδημα (Τσάρτας και Λαγός 2006).
Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ο τουριστικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί για την
ελληνική οικονομία έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων, με
συμμετοχή 16,4% στο ΑΕΠ το 2012, με 15,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις και 10,0 δις. € ταξιδιωτικές εισπράξεις, και με συμμετοχή 18,3% στη συνολική απασχόληση (Πίνακας 2). Ο τουρισμός
ως κλάδος έντασης εργασίας, αποτελεί πολλές φορές τον κυρίαρχο κλάδο απασχόλησης στις
τουριστικές περιοχές, με έντονο το φαινόμενο της πολυαπασχόλησης (Σ.Ε.Τ.Ε. 2003α, Τσάρτας,
2010), απορροφώντας εργατικό δυναμικό από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
- 110 -
Σ. Κωστοπουλου - Τουριστικη αναπτυξη στη συγχρονη Ελλαδα, προκλησεις και προοπτικες
Πίνακας 2. Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2012 -2001
Πηγή: ΣΕΤΕ, 2013
Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει ικανοποιητικές
επιδόσεις, αν και το 2012 παρουσιάζει μικρή πτώση σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με στοιχεία μελετών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF 2013, 2013α), η Ελλάδα το
2012 ήταν 17η σε επίπεδο διεθνών αφίξεων (16η το 2009) και 23η σε επίπεδο εσόδων (19η το
2011), ενώ το 2013 η χώρα μας καταλαμβάνει την 32η θέση (29η το 2011) μεταξύ 140 χωρών
στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, αλλά μόλις την 96η θέση (83η το
2011) στο Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας.
Στη Μεσογειακή τουριστική αγορά η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά χαμηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης, δεδομένου ότι ως τουριστικός προορισμός έχει εισέλθει στη φάση ωριμότητας. Η
χώρα μας, ως ώριμος τουριστικός προορισμός αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τους
αναδυόμενους προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων (π.χ.
Σλοβενία, Βουλγαρία, Τυνησία, Μαρόκο), οι οποίοι αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς και
αναμένεται να καταλάβουν σημαντικό τμήμα της τουριστικής αγοράς, με κύριο πλεονέκτημα
το χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Ελλάδα – Ανταγωνιστές στη Μεσογειακή αγορά (2012)
Πηγή: ΣΕΤΕ, Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού-Επιδόσεις 2012 www.sete.gr/GR/TOYRISMOS/
- 111 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
4. Προβλήματα του ελληνικού τουρισμού
Στην Ελλάδα, παρά την αδιαμφισβήτητη συμβολή του τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη και τη σχετικά καλή εικόνα που παρουσιάζει διαχρονικά η εξέλιξη της
τουριστικής κίνησης, η τουριστική βιομηχανία παρουσιάζει σήμερα συμπτώματα κόπωσης. Η
απουσία στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού ανέδειξε τη χώρα σε προορισμό χαμηλών
και μεσαίων εισοδημάτων, με μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν μέτριας ποιότητας, σχετικά
υψηλού κόστους και με τιμή η οποία κυρίως λόγω σταθερότητας του ευρώ, αδυνατεί να προσαρμοστεί στα πλαίσια του διεθνούς και μεσογειακού τουριστικού ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα του στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου της μεταπολεμικής περιόδου, ο ελληνικός τουρισμός δεν έχει κατορθώσει να επιλύσει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, τα κυριότερα από
τα οποία είναι: (Παυλόπουλος 2001, Λαγός 2006, Λαγός και Κωστοπούλου 2011, Τσάρτας 2010)
• Η εποχικότητα και η μικρή σχετικά χρονική διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα
σοβαρά προβλήματα τα οποία αποτελούν αιτίες δυσμενών εξελίξεων στη λειτουργία του
ξενοδοχειακού κλάδου.
• Η άνιση χωρική κατανομή της τουριστικής υποδομής, με υπερσυγκέντρωση σε ορισμένες περιοχές, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον με υπέρβαση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας, κορεσμό και υποβάθμιση των τουριστικών προορισμών. Η
υπερ-συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας οδηγεί συχνά τους προορισμούς στη
“μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού, που συνοδεύεται από αποεπένδυση στον πρωτογενή
τομέα, δημιουργώντας εμπόδια στην τροφοδοσία της τουριστικής δραστηριότητας με εγχώρια προϊόντα.
• Η ανεπαρκής διαφοροποίηση των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και προορισμών. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραμένει τυπικά “μεσογειακό” και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί εξακολουθούν να είναι συγκεκριμένες νησιωτικές – παράκτιες περιοχές με
το πρότυπο “ήλιος και θάλασσα” του οργανωμένου παραθεριστικού τουρισμού.
•Η αδυναμία της εγχώριας αγοράς να υποστηρίξει τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες εκφράζουν τη νέα τάση στην τουριστική αγορά και προωθούν σημαντικά
την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αδυναμία αυτή οφείλεται τόσο στην έλλειψη υποδομών στις
περιοχές που διαθέτουν τους απαιτούμενους τουριστικούς πόρους, όσο και στην απουσία
του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
•Η ανυπαρξία συγκεκριμένου προγράμματος ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού ο οποίος τα τελευταία χρόνια πλήττεται έντονα από την χρηματοοικονομική κρίση. Ο εγχώριος
τουρισμός, παρά τη σχετικά μικρή προστιθέμενη αξία του σε σχέση με τον εισερχόμενο
τουρισμό, συνεισφέρει με χρονική και χωρική διασπορά στην τουριστική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη.
• Οι ελλείψεις σε γενικές υποδομές (π.χ. υπηρεσίες υγείας), οι υποβαθμισμένες ποιοτικά
τουριστικές υποδομές και τα προβλήματα στις μεταφορές, οι οποίες μαζί με τις υπηρεσίες
καταλύματος και εστίασης αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία του τουρισμού (περιφερειακά αεροδρόμια, οδικό δίκτυο, λιμάνια, κατάσταση σιδηροδρόμων, ακτοπλοΐα, κλπ), δρούν
ανασταλτικά στην προσπάθεια για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
- 112 -
Σ. Κωστοπουλου - Τουριστικη αναπτυξη στη συγχρονη Ελλαδα, προκλησεις και προοπτικες
• Τέλος, ο ανεπαρκής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του ελληνικού τουριστικού κλάδου ο
οποίος δεν είναι ακόμη προσανατολισμένος στη νέα γενιά τουριστών, υπονομεύει την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Η διείσδυση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (προωθητικές πολιτικές e-marketing, ενέργειες μέσω κοινωνικής
δικτύωσης κλπ) είναι σαφώς εντατικότερη στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ οι
μικρές οικογενειακές τουριστικές μονάδες δεν αντιλαμβάνονται εύκολα την αναγκαιότητα
των νέων τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα τους.
5. Προοπτικές του ελληνικού τουρισμού
Από την παραπάνω σύντομη επισκόπηση, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι ο ελληνικός
τουρισμός, αν και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα. Η ελληνική τουριστική βιομηχανία μεταπολεμικά βασίσθηκε αποκλειστικά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του φυσικού
περιβάλλοντος της χώρας, κατευθύνοντας την τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα στο
πρότυπο από τη “ζήτηση προς την προσφορά” (Τσάρτας 2010), το οποίο συνεχίζει να εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, οι δραστικές εξελίξεις των τελευταίων
δεκαετιών στην τεχνολογία, τις μεταφορές, τη διαφήμιση, το marketing διαμόρφωσαν μια νέα,
εξαιρετικά ανταγωνιστική τουριστική αγορά, η οποία βασίζεται στο πρότυπο “η προσφορά
φέρνει τη ζήτηση”. Στο νέο αυτό εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να κινείται ο ελληνικός τουρισμός και να ανταγωνίζεται για το μερίδιό του στην παγκόσμια τουριστική αγορά.
Συγχρόνως, ο ελληνικός τουρισμός, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τις ιδιαίτερα αρνητικές συγκυρίες που επικρατούν διεθνώς, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις του
τουριστικού κλάδου σε βάθος χρόνου. Η τρέχουσα συγκυρία βέβαια, αν και αρνητική, μπορεί
να αποτελέσει πρόκληση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων του ελληνικού τουρισμού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Η Ελλάδα, έχει πολλές δυνατότητες να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή τουριστική αγορά, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως, τους ιδιαίτερους τουριστικούς
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που υπάρχουν αναξιοποίητοι σε κάθε περιφέρεια και την
κάνουν να ξεχωρίζει από τους άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Η προσπάθεια για βιώσιμη
ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει τον προσδιορισμό στρατηγικών επιλογών για
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και υποστήριξη συγκεκριμένων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο τη χωρική διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας
και την αναβάθμιση, ανάδειξη και προβολή νέων τουριστικών προορισμών (Λαγός και Κωστοπούλου 2011). Συγχρόνως βέβαια με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει
να επιδιώκεται και η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται
με το παραδοσιακό μοντέλο “ήλιος και θάλασσα”, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς (τοπικές αρχές, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, κοινότητες) και οι κοινωνικές ομάδες που ασκούν πιέσεις (περιβαλλοντικές, πολιτιστικές οργανώσεις κλπ.) μπορούν να συντονισθούν και να διαμορφώσουν τοπικά τουριστικά συμπλέγματα και διαπεριφερειακά δίκτυα
- 113 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
συνεργασίας, καταλήγοντας σε δημιουργικές και αποδοτικές τουριστικές δραστηριότητες που
ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη τόσο σε οικονομικό επίπεδο (επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, αύξηση εισοδήματος), όσο και σε κοινωνικό, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης.
Η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων
μπορεί ακόμη να αναβαθμισθεί με την υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών. Στη νέα
τουριστική πραγματικότητα του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, διαμορφώνονται νέοι τρόποι λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας που βασίζονται στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων και εφαρμογών του κοινωνικού διαδικτύου (blogs,
podcasts, wikis, Facebook, Twitter, YouTube κλπ). Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βελτιώσουν
σημαντικά την επικοινωνία και συνεργασία των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικά, αλλά και με το εξωτερικό τους περιβάλλον, προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητά
τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.
6. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής
Ο τουρισμός στην Ελλάδα, αν και συνέβαλλε σημαντικά στην μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αναπτύχθηκε χωρίς σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να έχει πολλές αρνητικές
επιπτώσεις στους τουριστικούς προορισμούς και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις επιταγές
και προτιμήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς. Κρίνεται ως εκ τούτου επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης μιας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, εξειδικευμένης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ελληνικού
ποιοτικού τουριστικού προϊόντος, τεχνολογικά εξελιγμένου, το οποίο να στηρίζεται σε ένα διαφοροποιημένο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
αναδυόμενων τουριστικών αγορών (π.χ. Κίνα, Ρωσία).
Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων η ελληνική τουριστική πολιτική καλείται να οδηγήσει σταδιακά τον ελληνικό τουρισμό από το πρότυπο του μαζικού τουρισμού, στο πρότυπο
του επιλεκτικού τουρισμού ο οποίος είναι προσανατολισμένος στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα του τουρίστα - καταναλωτή (Τσάρτας 2010). Η επιλογή αυτή αναμένεται μάλλον να
βελτιώσει, παρά να περιορίσει τον οργανωμένο μαζικό τουρισμό, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο
τουριστικής ανάπτυξης με πολυμορφία και ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα
θέτει
ως στόχους:
\
• την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της άμβλυνσης της εποχικότητας, της επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου, της ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού, της δημιουργίας νέων
ειδικών τουριστικών υποδομών, της σύνδεσης του τουρισμού με τις σύγχρονες τεχνολογίες
•τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με προώθηση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
•τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη διεθνή
αγορά μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, της υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, της διαφοροποίησης και του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, καθώς και της κατάστρωσης ενός κατάλληλου προγράμματος προβολής του.
- 114 -
Σ. Κωστοπουλου - Τουριστικη αναπτυξη στη συγχρονη Ελλαδα, προκλησεις και προοπτικες
Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού απαιτείται μια νέα προσέγγιση της διάχυσης και αξιοποίησης των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας καλούνται
να συμβάλουν με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο στη διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας για τον ρόλο και τη δυναμική του τουρισμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας που θέλουμε.
Βιβλιογραφία
Αυγερινού-Κολώνια, Σ. (2000). Χωρικές δυναμικές του τουρισμού στην Ελλάδα (1961-1991). Πρακτικά της
Διημερίδας Πάντειου Πανεπιστημίου-CNRS.
Βαρβαρέσος, Σ. (2000). Τουρισμός, Έννοιες, Μεγέθη, Δομές. Αθήνα: Προπομπός
Κατοχιανού, Δ. (1995). Οικονομική και χωροταξική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα: μια πρώτη εικόνα.
Σύγχρονα Θέματα, Τεύχος 55, Τουρισμός, Κοινωνικές Ταυτότητες και Χώρος.
Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., (2001). Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., (2011). Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ζήτηση και
Προσφορά Νέων Προϊόντων Τουρισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
Λαγός, Δ. (2006) “Διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο“. Στο Γ.
Φώτης & Χ. Κοκκώσης (επιμ.) Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα – Βαλκάνια. Πρακτικά ERSA
(ελληνικό τμήμα), σελ. 167-171.
Λαγός, Δ. (2005). Τουριστική Οικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Λαγός, Δ. και Κωστοπούλου, Σ., (2011). Τουριστική ανάπτυξη και περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα. Στο
Ψυχάρης Γ. & Φώτης, Γ. Αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάσεις και προοπτικές.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, σελ. 561-579
Παυλόπουλος, Π., (2001). Θέματα Οικονομικής και Τουριστικής Πολιτικής. Αθήνα:ΙΤΕΠ.
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), (2003). Ελληνικός Τουρισμός 2010 – Στρατηγική
και Στόχοι. Αθήνα.
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), (2003α). Τουρισμός και Απασχόληση.
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), (2013). Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία και Αριθμοί.
Έκδοση 2013. Αθήνα.
Τσάρτας, Π. και Λαγός, Δ. (2006). Η πολιτική του ελληνικού τουρισμού μέσα από τα αναπτυξιακά
προγράμματα. Στο Αγγελής, Β. και Μαρούδας Λ. (επιμ.) Οικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και
στρατηγικές των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση - Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σελ.733-761.
Τσάρτας (επ.) (2010). Η σημασία του τουρισμού για την Ελληνική οικονομία / κοινωνία και προτάσεις
πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και
Μελετών
Χατζηδάκης, Α. (2011). Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001 – 2010. Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο
World Economic Forum, (2013). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Reducing Barriers to
Economic Growth and Job Creation. Geneva, Switzerland.
World Economic Forum, (2013α). The Global Competitiveness Report 2013-2014. Full Data Edition, Geneva,
Switzerland.
World Tourism Organization (UNWTO) (2013). Tourism Highlights, 2013 Edition
- 115 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Το δυναμικό της Ελλάδας σε ενεργειακές και μη
ενεργειακές πρώτες ύλες ως βάση ρεαλιστικής
και βιώσιμης ανάπτυξης
Α.Ν. Γεωργακόπουλος1 και Γρ.Ν. Τσόκας2
1 Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
2 Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής,
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
ABSTRACT
Energetic and primary raw material potential of Greece: The base for realistic and sustainable
development
Α.Ν. Georgakopoulos1 and G.Ν. Tsokas2
1
Laboratory of Economic Geology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, [email protected]
2
Laboratory of Exploration Geophysics, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, [email protected]
Despite the widely spread mythology, Greece is an important province of the EU in terms
of mineral wealth. Deposits of Lignite, Bauxite, Nickeliferous laterites, Chromites, Industrial
Minerals, Gold, Marbles, etc., are found and were exploited through the historical course.
Regarding the hydrocarbon deposits, three reservoirs have been developed offshore of Kavala,
near Thassos island which produce a medium gravity sour oil. A non-exclusive seismic survey
off the coasts of western and southern Greece was performed during 2013 by the Norwegian
Company PGS and all collected data are now available in the international oil industry.
Simultaneously, concessions were offered for the onshore area “Ioannina” and the offshore
areas “Patraikos” and “Katakolon”.
Concerning the solid fossil fuels, lignite is the most important energy source for the Greek
economy because it is found in great abundance. In terms of lignite production, the country
ranks second in the European Union and sixth worldwide. Greece has also important
geothermal fields (of low and high enthalpy), mainly located in N-E part of the country and in
the S-E Aegean arc awaiting development.
Regarding the Primary Raw Materials, essential for the functioning of modern societies, a
national minerals policy must be seen as a key component of a European Minerals Planning
- 117 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Policy. It should describe in detail the ways that future minerals supply will be secured and
demonstrate a strong link to broader land use planning policy and regulation. A Sustainable
Minerals Policy shall be based on the principles of sustainable development and incorporate
economic, environmental and social requirements.
Α.Ν. Γεωργακόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ Γρ. Ν. Τσόκας
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
Α
πό το λυκόφως της Ιστορίας ως τις μέρες μας, οι ορυκτές πρώτες ύλες αποτέλεσαν βασικό
στοιχείο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανέλιξης και στην φάση των βιομηχανικών κοινωνιών, τη βάση της ανάπτυξης και της ισχύος τους. Στις σημερινές συνθήκες,
αποτελούν τον ουσιαστικό και κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη λειτουργία των κοινωνιών. Η
σημασία τους αναγνωρίστηκε με τη χάραξη νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
διακηρύσσει ρητά ότι,
«…οι οικονομικά προσιτές ορυκτές πρώτες ύλες και η πρόσβαση σε αυτές έχουν μεγάλη
σημασία για την καλή λειτουργία της οικονομίας της ΕΕ».
Σαφέστατα, η πρόσβαση στις ορυκτές πρώτες ύλες συναρτάται με την ανταγωνιστικότητα
της ΕΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, για την ΕΕ η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και δε νοείται οποιαδήποτε εξορυκτική, μεταλλουργική ή βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να επιβαρύνει υπέρμετρα το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Γηραιάς Ηπείρου. Συνακόλουθα η Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αυστηρών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και ελαχιστοποίησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και ενθαρ- 118 -
Α.Ν. Γεωργακοπουλος ΚΑΙ Γ.Ν. Τσοκας
Το δυναμικο της Ελλαδας σε ενεργειακες και μη ενεργειακες πρωτες υλες ως βαση ρεαλιστικης και βιωσιμης αναπτυξης
ρύνει πρωτοβουλίες ολιστικής διαχείρισης των αποβλήτων, ακριβώς για να διασφαλίσει ότι η
αναγκαία για την ανάπτυξη της εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών θα γίνει με τρόπο
φιλικό προς το πολύτιμο περιβάλλον.
Η χώρα μας, σε αντίθεση με ιδεοληψίες του παρελθόντος, αποτελεί σημαντική περιφέρεια
της ΕΕ όσον αφορά τον ορυκτό πλούτο. Απαιτείται όμως ορθολογική και περιβαλλοντικά συμβατή εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών πρώτων υλών έτσι ώστε να αποκτήσουμε σημαντικά
αναπτυξιακά οφέλη και να ισχυροποιήσουμε το ρόλο της χώρας μας στη χωρία των αναπτυγμένων κοινωνιών.
Τα οφέλη της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου είναι σε πολλά επίπεδα. Προσδοκούμε
άμεσα οικονομικά οφέλη από την εμπορία και την εξαγωγή υλικών, συμβολή στην ανάπτυξη
της εγχώριας βιομηχανίας, προφανέστατα δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας σε πάρα πολλές ειδικότητες, αύξηση κύκλου εργασιών σε τοπικές κοινωνίες από τις δραστηριότητες που
συνοδεύουν την εκμετάλλευση, κ.ά.
Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η σχετική δραστηριότητα στη χώρα μας, οι οποίοι
θα αποτελέσουν τα κομβικά σημεία της συζήτησης που το ΑΠΘ προκάλεσε, αναφέρονται στη
συνέχεια. Σε κάθε έναν από αυτούς γίνεται επιγραμματική, αλλά πλήρως ορθολογική παρουσίαση των δεδομένων. Η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,
θα εξαντλήσει όλες τις λεπτομέρειες, με σκοπό να αποκομιστούν ωφέλιμα συμπεράσματα, τα
οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν συμβολή στη συζήτηση για τη στρατηγική της χώρας
μας στην εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου.
Αναζήτηση και Εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
Οι έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα έχουν μακρά
ιστορία. Άρχισαν το 1903, αλλά έγιναν πιο ουσιαστικές στη δεκαετία του 1960, όταν το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, δηλαδή στις “Εξωτερικές Ελληνίδες
Ζώνες”. Παρά τη μεθοδική εργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών, περίπου μέχρι το 1966, τα αποτελέσματα υπήρξαν φτωχά. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι η τεχνολογία στον τομέα
της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων της δεκαετίας του ’60 διαφέρει πάρα πολύ
από τη σημερινή, η οποία συγκρίνεται πλέον μόνο με την τεχνολογία διαστήματος. Υποθέτει
κανείς βάσιμα ότι με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες τα αποτελέσματα των ερευνών
στη Δυτική Ελλάδα πιθανότατα θα ήταν διαφορετικά. Επιπρόσθετα και σε αντίθεση με σήμερα, εκείνη την εποχή, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, δινόταν μικρή σημασία στο φυσικό
αέριο. Στη χώρα μας έγιναν συνολικά περίπου 170 ερευνητικές γεωτρήσεις, στην πλειοψηφία
τους χερσαίες και κάποιες υποθαλάσσιες. Για την έκταση και τη γεωμορφολογία της Ελλάδος ο
αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μικρός και συν το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις δεν έγιναν συστηματικά, είναι πολύ λογικό ότι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ο πρώτος Νόμος “Περί Υδρογονανθράκων” ψηφίστηκε το 1976 (Νόμος 468/1976). Με το
Νόμο αυτό – μεταξύ άλλων – παραχωρήθηκαν στη ΔΕΠ τα αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου σε 24 ερευνητικές περιοχές της χώρας, συνολικής έκτασης περίπου 60.000 km2. Το
1994 δημοσιεύτηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/22/ΕΚ, η οποία όριζε το καθεστώς και τους όρους
- 119 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
χορήγησης αδειών για αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις χώρεςμέλη, ενώ τον επόμενο χρόνο ψηφίστηκε ο νέος Νόμος 2289/1995 περί υδρογονανθράκων,
εναρμονισμένος με την πιο πάνω οδηγία. Με τον Νόμο 2289/1995 η ΔΕΠ – ΕΚΥ απέκτησε το
καθεστώς του φορέα διαχείρισης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, ενώ της παρείχετο και η
δυνατότητα συμμετοχής σε κοινοπραξίες. Ο Κρατικός Φορέας ΔΕΠ-ΕΚΥ καταργήθηκε το 1998.
Παράλληλα, ο Νόμος 2289/1995, προσπάθησε να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας σε ξένες εταιρείες, με μικρή συμμετοχή του
Ελληνικού Δημοσίου δια της τότε ΔΕΠ-ΕΚΥ, πραγματοποιήθηκε το 1996 με την προκήρυξη 6
περιοχών για έρευνα. Οι έρευνες και κάποιες γεωτρήσεις που έγιναν δεν οδήγησαν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Όμως από τις ερευνητικές εργασίες δημιουργήθηκε μια σημαντικότατη
βάση δεδομένων, η οποία περιέχει γεωφυσικά και γεωτρητικά δεδομένα και μεγάλο αριθμό
εκθέσεων, μελετών, χαρτών, σεισμικών τομών και διαγραφιών γεωτρήσεων. Τα δεδομένα αυτά
αποτελούν σήμερα μία στερεή βάση για συνέχιση της έρευνας, αξιοποιώντας όμως τις νέες τεχνολογίες. Μείζον θέμα για τις περιορισμένες έρευνες στα Ανατολικά αποτελεί η Ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου πελάγους, η οποία αφορά στην οριοθέτηση
σε περιοχές του Αιγαίου της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Τουρκίας, επισημαίνοντας βέβαια ότι
η έννοια της υφαλοκρηπίδας έχει υπερκερασθεί εδώ και δεκαετίες από αυτήν της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 ανακαλύφθηκαν, από Καναδικές και Αμερικανικές Εταιρίες, τα μοναδικά μέχρι σήμερα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Πρόκειται για το κοίτασμα Φυσικού Αερίου της Νοτίου Καβάλας και το κοίτασμα πετρελαίου
του Πρίνου, τα οποία βρίσκονται στη γεωλογική λεκάνη του Πρίνου-Καβάλας. Η αξιοποίηση
των κοιτασμάτων άρχισε το 1981 από κοινοπρακτικό σχήμα υπό την ονομασία “Εταιρία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου (Νorth Αegean Ρetroleum Co.-N.A.P.C.)” και συνεχίστηκε, μέχρι σήμερα,
από διάφορες εταιρείες. Σύμφωνα με τους Petroconsultants του Λονδίνου, η μέγιστη παραγωγή πετρελαίου επετεύχθη το 1984 με 26.600 bbl/d ενώ η μέγιστη παραγωγή αερίου επετεύχθη
το 1987 με 90 million m3/yr.
Μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/2011, η χώρα μας προχώρησε σε διεθνή δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive), εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.
Επιπρόσθετα η Ελλάδα προχώρησε και σε διεθνή δημόσια ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές “Πατραϊκός κόλπος (δυτικά)”, “Κατάκολο” και στη χερσαία περιοχή
“Ιωάννινα”. Οι παραπάνω διεθνείς διαγωνισμοί ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα έχει προχωρήσει και η σύσταση της ΕΔΕΥ Α.Ε. (Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων). Αυτές οι εξελίξεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με τη διεθνή πρακτική, είναι
εξόχως σημαντικές και η χώρα μας επιδιώκει πλέον να καταδείξει παγκοσμίως ότι αποτελεί
σοβαρό επενδυτικό προορισμό για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατά τρόπο
συστηματικό, μέσω της υψηλής τεχνολογίας και των αποτελεσματικών επενδύσεων, πάντοτε
με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Η χώρα μας αρχίζει να συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις. Αρχικά ως ενδιάμεσος σταθμός στη
- 120 -
Α.Ν. Γεωργακοπουλος ΚΑΙ Γ.Ν. Τσοκας
Το δυναμικο της Ελλαδας σε ενεργειακες και μη ενεργειακες πρωτες υλες ως βαση ρεαλιστικης και βιωσιμης αναπτυξης
μελλοντική διακίνηση του φυσικού αερίου προς τα Δυτικά, αλλά μελλοντικά και ως χώρα που
εκμεταλλεύεται τα δικά της κοιτάσματα εντός των δικών της ΑΟΖ.
Με τα παραπάνω καταδεικνύεται η σοβαρότητα με την οποία η προοπτική εκμετάλλευσης
των υδρογονανθράκων στη χώρα μας θα πρέπει να προσεγγιστεί, κάνοντας καθημερινά σταθερά βήματα προς τα εμπρός, βάσει της διεθνούς πρακτικής. Τα γεωπολιτικά και τα νομικά
εμπόδια θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην προσπάθεια να αποκομίσουμε οικονομικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες και αυτό θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να
προστατεύσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μας. Όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί η κατάσταση ειδικά στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, κάθε χαμένη μέρα δράσης μπορεί να απαιτήσει στη
συνέχεια πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά. Πρόκειται για μια ακόμα
κρίσιμη καμπή στην ιστορία της πατρίδας μας και ο τρόπος που η χώρα μας θα διαχειριστεί τα
πολύπλοκα αυτά θέματα θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα της μελλοντικής οικονομικής
επιτυχίας της αλλά και του γεωστρατηγικού της ρόλου.
Λιγνιτικά αποθέματα
Η παρουσία του λιγνίτη τα τελευταία 50 χρόνια στο ηλεκτροενεργειακό ισοζύγιο της χώρας
υπήρξε συνεχώς αύξουσα. Το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της χώρας καθώς και ο ασφαλής
εφοδιασμός με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο λιγνίτη. Το
2009 η ποσοστιαία συμμετοχή του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ανήλθε σε 52% (71,2% το 1998, δίνοντας στα ελληνικά νοικοκυριά το χαμηλότερο κόστος KWh στη Δυτική Ευρώπη και το δεύτερο χαμηλότερο στη βιομηχανία). Η
μείωση αυτή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς Α.Η.Σ. (Ατμο Ηλεκτρικούς
Σταθμούς) δεν οφείλεται σε παύση της λειτουργίας τους, αλλά στο ότι η ζήτηση μετά το 2003,
όταν και τέθηκε σε λειτουργία ο Α.Η.Σ. Μελίτη Ι, καλύφθηκε από εισαγόμενα καύσιμα. Ο λιγνίτης εντούτοις αποτελεί για την Ελλάδα τη σημαντικότερη και ασφαλέστερη ενεργειακή πηγή,
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, είναι σε αφθονία και το κόστος του είναι
ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα εισαγόμενα καύσιμα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του λιγνίτη προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.
Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι τα αποθέματα αυτά επαρκούν για
περισσότερο από 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα οι εξορυχθείσες ποσότητες λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 29% των συνολικών αποθεμάτων.
Εκτός από λιγνίτη, η Ελλάδα διαθέτει και το μεγαλύτερο κοίτασμα Τύρφης στον κόσμο, το
οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Φιλίππων (Ανατολική Μακεδονία). Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στο κοίτασμα αυτό εκτιμώνται σε 4 δις κυβικά μέτρα και ισοδυναμούν περίπου με 125
εκατ. τόνους πετρελαίου.
Γενικά, η ποιότητα των Ελληνικών λιγνιτών είναι χαμηλή. Η θερμογόνος δύναμη κυμαίνεται
από 975 - 1380 kcal/kg στις περιοχές Μεγαλόπολης, Αμυνταίου και Δράμας, από 1261 - 1615
kcal/kg στην περιοχή Πτολεμαΐδας και 1927-2257 στις περιοχές Φλώρινας και Ελασσόνας. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των λιγνιτών της χώρας μας είναι η χαμηλή περιεκτικότητα
- 121 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
σε καύσιμο θείο.
Τρεις οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες δρουν αρνητικά στην προσπάθεια διαφύλαξης
στο μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα της κληρονομιάς, που ως χώρα αποκτήσαμε από τη φύση:
1. Περιβαλλοντικοί, καθόσον ο λιγνίτης είναι χωρίς αμφιβολία το πλέον ρυπογόνο καύσιμο
για παραγωγή ηλεκτρενέργειας εκπέμποντας στην ατμόσφαιρα τριπλάσια ποσότητα CO2
από το φυσικό αέριο και κατά 50% περισσότερη απ’ ότι ο λιθάνθρακας.
2. Μη ανταγωνιστικότητα πλέον του λιγνίτη σε σχέση με άλλα ενεργειακά καύσιμα και ιδιαίτερα με τον λιθάνθρακα, αφού τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά είναι χαμηλά αλλά και οι
συνθήκες εξόρυξής του οδηγούν σε υψηλό κόστος για διαφόρους λόγους.
3. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεν πραγματικότητα αλλά η σημασία της δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτή από όλους όπως επίσης και οι επιπτώσεις που
μπορεί να έχει και να οδηγήσουν σε απώλεια από την ΔΕΗ Α.Ε. μέρους της αγοράς που
κατέχει στο ηλεκτροενεργειακό δυναμικό της Χώρας, εάν δεν λάβει σύντομα κατάλληλα
μέτρα. Η ΔΕΗ Α.Ε. έπαυσε να έχει το μονοπώλιο παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί πλέον να εισέλθει στο παιχνίδι της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν και καταβάλλονται για τη συνεργασία μεγάλων ξένων
και ελληνικών εταιρειών για κατασκευή ανθρακικών μονάδων, οι οποίες αναμφισβήτητα μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικότερες των λιγνιτικών, τόσο όσον αφορά το περιβάλλον όσο
και την ενεργειακή απόδοσή τους, εφόσον ευοδωθούν, θα είναι θετικές.
Επιπρόσθετα, η συγκρότηση συμμαχιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες που
παράγουν λιγνίτη, θα μπορούσε να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με τα θέματα
των σε λειτουργία ευρισκομένων μονάδων, ιδιαίτερα αυτού των εκπομπών CO2.
Σύμφωνα με κοιτασματολογικές εκθέσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε. μια δεύτερη λιγνιτική
μονάδα παραπλεύρως της Μελίτης Ι, ισχύος επίσης 330 MW, θα μπορούσε να υποστηριχθεί
οριακά για 30 χρόνια από τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η τροφοδοσία θα μπορούσε να προέρχεται από το ιδιωτικό λιγντιτωρυχείο της Αχλάδας, του Πεδίου
Μελίτης - Λόφων, του πεδίου Κλειδιού, του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, τόσο του ιδιωτικού όσο
και εκείνου που ανήκει στη ΔΕΗ. Η παρουσία ξυλιτικού λιγνίτη (με θερμαντική ικανότητα 2000
kcal/kg) θα επέτρεπε την κατασκευή μιας σύγχρονης μονάδας με βαθμό απόδοσης 36-37%,
έναντι των σημερινών Α.Η.Σ. του 27%, η οποία θα μπορούσε να ανταγωνισθεί μία ανθρακική
με προβλέψιμη τιμή κόστους.
Νοτιότερα, επιβάλλεται πλέον λόγω γήρανσης η απόσυρση κάποιων Α.Η.Σ. και ο προγραμματισμός κατασκευής νέων φιλικότερων στο περιβάλλον. Προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η
ολοκλήρωση των γεωλογικών-κοιτασματολογικών μελετών προκειμένου να εκτιμηθούν τα
απολήψιμα αποθέματα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το θέμα της μεταλιγνιτικής εποχής πρέπει να έρθει το ταχύτερο στο προσκήνιο
για την αναζήτηση χρήσεων γης μιας έκτασης μεγαλύτερης των 140.000 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή έχει μεν μερικώς αποκατασταθεί σε αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο κατάσταση,
όμως θα πρέπει να καταστεί καλλιεργήσιμη για παραγωγή αγαθών.
- 122 -
Α.Ν. Γεωργακοπουλος ΚΑΙ Γ.Ν. Τσοκας
Το δυναμικο της Ελλαδας σε ενεργειακες και μη ενεργειακες πρωτες υλες ως βαση ρεαλιστικης και βιωσιμης αναπτυξης
Διακομιδή φυσικού αερίου και πετρελαίου
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα μας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά
των ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας προς τις ανεπτυγμένες
χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Παρότι δεν έχει διαφανεί μέχρι στιγμής κάποια οριστική λύση
στην κατασκευή των αγωγών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η χώρα μας, με κατάλληλη πολιτική, μπορεί να εμπλακεί στην κατασκευή των αγωγών και τη διέλευσή τους από την ελληνική
επικράτεια με σημαντικά οφέλη, πρωτίστως πολιτικά και γεωστρατηγικά αλλά και οικονομικά.
Θετική εξέλιξη για την πατρίδα μας αποτελεί η επιλογή του αγωγού TAP (Trans Adriatic
Pipeline) έναντι των ανταγωνιστικών του λύσεων. Ο αγωγός αυτό θα μεταφέρει το φυσικό
αέριο της Κασπίας (κυρίως του κοιτάσματος Shah Deniz του Αζερμπαϊτζάν) στις αγορές των
Βαλκανίων και της Ευρώπης. Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά
10 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος
φυσικού αερίου Shah Deniz που έχει προγραμματισθεί να τεθεί σε λειτουργία το 2018.
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωθερμικής Ενέργειας (E.G.E.C.) ορίζει ως Γεωθερμική Ενέργεια την
ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας κάτω από την επιφάνεια του στερεού φλοιού της Γης. Ο
ορισμός αυτός επιτρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι εφαρμογές της Γεωθερμίας όπως: (α)
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, (β) η γεωθερμική θέρμανση και ψύξη για άμεση χρήση
(direct use) ή για έμμεση χρήση, μέσω των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (GSHP).
Η γεωθερμική έρευνα στη χώρα μας ξεκίνησε το 1970, με στόχο πεδία υψηλής ενθαλπίας
στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Νίσυρος, Σουσάκι). Εντοπίστηκαν τα σημαντικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας Μήλου και Νισύρου. Ακολούθως η έρευνα επεκτάθηκε
στα πεδία χαμηλής ενθαλπίας σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν μέχρι
σήμερα περισσότερα από 45 πεδία και γεωθερμικές περιοχές. Αυτά άρχισαν να αξιοποιούνται
από το 1980. Το έτος 2005 δημοσιεύτηκε η νομοθεσία σχετικά με τις Γ.Α.Θ. (Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας) και έκτοτε έχουν εγκατασταθεί μερικές εκατοντάδες μονάδες που αποτελούν
σήμερα τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της γεωθερμίας.
Μετά τη δημοσίευση του ν. 3175/03 και των Υ.Α. εφαρμογής του, ταξινομήθηκαν όλα τα
γνωστά από τις έρευνες γεωθερμικά πεδία. Τα βεβαιωμένα και πιθανά πεδία δύνανται να εκμισθωθούν είτε από τις Περιφέρειες είτε από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τα γνωστά σήμερα, βεβαιωμένα και
πιθανά γεωθερμικά πεδία (σύμφωνα με τη νομοθεσία), ξεπερνούν τα 45. Δύο από τα πεδία
είναι υψηλής θερμοκρασίας (σε Νίσυρο και Μήλο) και τα υπόλοιπα χαμηλής.
Στοχεύοντας στη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής - θερμικής ενέργειας από ρευστά μέσης και χαμηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα, προτείνονται τα εξής:
(α) Η
έρευνα να επικεντρωθεί στις Τριτογενείς ιζηματογενείς λεκάνες της Μακεδονίας και της
Θράκης, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή γεωθερμική βαθμίδα. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
είναι η λεκάνη του Στρυμόνα, το Δέλτα του Νέστου και η λεκάνη της Αλεξανδρούπολης. Για τις περιοχές αυτές προκηρύχθηκε ήδη δημόσιος διεθνής διαγωνισμός από το
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
- 123 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
(β) Να γίνει διερεύνηση για ανάλογες συνθήκες στη λεκάνη του Σπερχειού και τη Β. Εύβοια.
(γ) Να προχωρήσει η αξιοποίηση της υψηλής έντασης θερμικής ροής σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Ικαρία).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ η έρευνα του Ι.Γ.Μ.Ε. για τη γεωθερμία
χρηματοδοτήθηκε με 3,5 εκ. € και το δυναμικό που εντοπίστηκε αξίζει περί τα 35 εκ. € με τις
σημερινές τιμές υδρογονανθράκων. Για το μέλλον θα πρέπει να γίνει:
•Λεπτομερέστερη διερεύνηση των συνθηκών (θερμικής ροής – στρωματογραφίας – θερμής υδροφορίας), σε περιοχές αναγνωρισμένης θερμικής ανωμαλίας και κοντά σε εντοπισμένα ή πολύ πιθανά γεωθερμικά πεδία.
•Ανόρυξη βαθιών ερευνητικών γεωτρήσεων για εντοπισμό ταμιευτήρων υψηλών σχετικά
θερμοκρασιών (μέσης ενθαλπίας) και σημαντικής παροχής στο γεωλογικό υπόβαθρο,
•Επανεξέταση του θέματος της τιμής της παραγόμενης MWhe σε ρεαλιστική βάση,
•Απλοποίηση της Νομοθεσίας ως προς τις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών και
παροχή κινήτρων σε ιδιώτες επενδυτές,
•Θέσπιση οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για την εγκατάσταση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας, αντίστοιχων με αυτά που ισχύουν για τις υπόλοιπες ΑΠΕ.
Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Το Ελληνικό υπέδαφος λόγω σύνθετης γεωλογικής δομής και μεταλλογενετικών χαρακτηριστικών διαθέτει ποικιλία μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.).
Στην κατηγορία των μεταλλικών ορυκτών ανήκουν:
•Τα σημαντικά αποθέματα χρυσού (Au), ειδικά στη Β. Ελλάδα,
•Τα κοιτάσματα χαλκού (Cu), και αυτά ειδικά στη Β. Ελλάδα,
•Τα κοιτάσματα μολύβδου (Pb), ψευδαργύρου (Zn) και αργύρου (Ag), με αυξανόμενη ζήτηση και οικονομική άνοδο κυρίως του Zn και Ag,
•Το νικέλιο (Ni), ένα από τα πλέον ανακυκλούμενα στοιχεία με σημαντική συνεισφορά στη
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και με στρατηγική θέση στη μεταλλευτική παραγωγή της Ευρώπης,
•Ο Βωξίτης, κυρίως λόγω της παραδοσιακής και παγκόσμιας γνωστής δυναμικής και σταθερότητας που αντιπροσωπεύει.
Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων ανήκουν:
•Ο μπεντονίτης, ορυκτός και ενεργοποιημένος, ο περλίτης, ορυκτός και ενεργοποιημένος
και η κίσσηρις με ισχυρή παγκόσμια παραγωγική παρουσία,
•Ο μαγνησίτης που αντιπροσωπεύει περίπου το 8% της ευρωπαϊκής παραγωγής,
•Ο χουντίτης και ο ατταπουλγκίτης, σπάνια ορυκτά με εξειδικευμένες και καινοτόμες εφαρμογές,
•Οι ζεόλιθοι, με έμφαση σε νέες εφαρμογές περιβαλλοντικής τεχνολογίας και υγιεινής διατροφής,
- 124 -
Α.Ν. Γεωργακοπουλος ΚΑΙ Γ.Ν. Τσοκας
Το δυναμικο της Ελλαδας σε ενεργειακες και μη ενεργειακες πρωτες υλες ως βαση ρεαλιστικης και βιωσιμης αναπτυξης
•Οι γύψος και καολίνης,
•Ο
χαλαζίας και οι άστριοι, ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ποιοτικότερων υλικών και
τελικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
• Οι λευκοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες, κυρίως για παραγωγή ανθρακικών υλικών πλήρωσης,
•Οι ποζολάνες και γενικότερα οι πρώτες ύλες τσιμέντου και κεραμοποιίας,
•Οι αμφιβολίτες, κατάλληλοι για παραγωγή πετροβάμβακα.
Στην κατηγορία τέλος των δομικών και διακοσμητικών λίθων ανήκουν:
•Τα μάρμαρα, με την ευρύτερη εμπορική και οικονομική έννοια και
•Οι δομικοί λίθοι, περιφερειακής ή/και τοπικής σημασίας.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων οι εξαγωγές για το έτος 2011
ανήλθαν στα 920.247.000 ευρώ. Αναφορικά με τον κατ‘ εξοχήν εξαγωγικού προσανατολισμού κλάδο του μαρμάρου και των διακοσμητικών πετρωμάτων, αναφέρονται τα ασβεστιτικά-δολομιτικά μάρμαρα της Ροδόπης (Θάσος, Καβάλα, Λεκάνη, Γρανίτης και Βώλακας), τα
μάρμαρα της Πελαγονικής ζώνης (Τρανόβαλτος Κοζάνης, Βέροια), τα μάρμαρα της Αττικοκυκλαδικής ζώνης (Διόνυσος Αττικής, Νάξος, Πάρος κ.α.), τα Σιπολινομάρμαρα της Νότιας
Εύβοιας, οι ασβεστόλιθοι των εξωτερικών ζωνών (Ελικώνας Βοιωτίας, Λυγουριό, Καρναζέϊκα,
Αργολίδα, Ιωάννινα, Μεσολόγγι), οι Νεογενείς τραβερτίνες (Αριδαία, Βαμβακόφυτο Σερρών,
Κούπα-Σκρα Ν. Κιλκίς, Καπανδριτίου Ν. Αττικής), οι Τραχυανδεσίτες Λέσβου κ.α. Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης τα αδρανή υλικά (συνήθη και ειδικών χρήσεων), με συνήθη αδρανή να
χαρακτηρίζονται τα ασβεστολιθικά κυρίως πετρώματα για σκυρόδεμα και άλλες χρήσεις όπως
υποβάσεις οδοστρωμάτων και ειδικά αδρανή (ανάλογα με την χρήση τους) να χαρακτηρίζονται τα όξινα ή βασικά ηφαιστειακά πετρώματα για αντιολισθητικούς ασφαλτοτάπητες του
οδικού δικτύου, ως σκληρά για τις σιδηροδρομικές γραμμές και ειδικών προδιαγραφών για τη
τσιμεντοβιομηχανία ή για την ασβεστοποιία.
Σε κάθε περίπτωση η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών αποτελεί
σταθερή προστιθέμενη αξία για το μέλλον. Η αξιοποίηση τους αποτελεί αναμφισβήτητα μοχλό ανάπτυξης και προόδου. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπεται το γεγονός ότι τόσο η χώρα
μας, όσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύουν να βρεθούν απροστάτευτες απέναντι
στον έντονο [ίσως συχνά και αθέμιτο] παγκόσμιο ανταγωνισμό, ενώ πάντοτε ελλοχεύει και ο
κίνδυνος εξάρτησης σε θέματα παραγωγής και διάθεσης Ο.Π.Υ. Ως εκ τούτου απαιτούνται: (α)
υιοθέτηση Εθνικής στρατηγικής για την εκμετάλλευση των Ελληνικών Ο.Π.Υ. σε βιώσιμο και
συνάμα περιβαλλοντικά αποδεκτό πλαίσιο, (β) αντιμετώπιση του παγκόσμιου αλλά και του
περιφερειακού ανταγωνισμού και (γ) υιοθέτηση ενεργειών ευρωπαϊκής διάστασης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη λεγόμενη “παγκοσμιοποίηση του μεταλλευτικού
ανταγωνισμού”, π.χ. όσον αφορά σε βιομηχανικά ορυκτά με προέλευση από χώρες χαμηλού
παραγωγικού και περιβαλλοντικού κόστους [π.χ. Κίνα], στη διαρκώς αυξανόμενη σύγκρουση
συμφερόντων για την χρήση και την αξία της γης, στον περιφερειακό ανταγωνισμού από χώ- 125 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ρες των Βαλκανίων αλλά και της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης [Τουρκία].
Η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για αναζήτηση και εφαρμογή έξυπνων και περιβαλλοντολογικά φιλικών τεχνολογιών εκμετάλλευσης, με στόχο την παραγωγικότητα και την
υψηλή προστιθέμενη αξία, αποτελούν για τη χώρα μας πρόκληση αλλά συνάμα και υποχρέωση.
- 126 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
128 χρόνια επιτυχίας
Αίνη Μιχαηλίδου
Αντιπρόεδρος ομίλου εταιριών Μιχαηλίδη
128 years of success
ABSTRACT
The Michailides group of companies, having a 128 years of history in enterprising, has faced
several times crises, national or worldwide ones, but it managed to distinguish itself within
the Greek business sector by using good practices policy, investing in technology and applying
Research & Development results in practice.
The Group’s main focus has been trading, processing and exporting oriental type and F.C.V.
tobacco of high value and producing hydrolyzed plant proteins for agricultural use (EVYP
LLP). Nowadays, it operates in 6 countries: Greece, F.Y.R.O.M., Bulgaria, Albania, Moldova, India
with a total number of 3.250 employees. Its products are being exported to over 80 countries
all over the world, thus strengthening the Greek economy.
While Greece goes through one of the most severe economic crises, I strongly believe that
agriculture and rural resources’ exploitation in general, have the power to reverse the crisis to
an opportunity for people, agriculture itself and consequently, our country.
A.Michailides S.A. applies good practices policy across the whole range of its activities,
starting with contractual farming, principles of integrated management, use of noble, high
value aromatic varieties that have resulted in tobacco cultivation restructuring and the global
classification of Greek and Balkan tobacco to the “safest” ones.
EVYP LLP, following the same steps as A. Michailides S.A. and in cooperation with the
Agricultural School of Aristotle University of Thessaloniki, produces organic products for
agricultural use, exclusively of plant origin, environmentally friendly and highly effective in
the cultivations applied. The products’ innovation is inseparable from the use of hydrolyzed
plant proteins and amino acids, while products have been granted a European Patent.
I am absolutely convinced that Greece’s development can and will derive from the primary
sector, as well.
- 127 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Αίνη Μιχαηλίδου, Αντιπρόεδρος ομίλου εταιριών Μιχαηλίδη
Ο
όμιλος επιχειρήσεων Μιχαηλίδη ιδρύθηκε το 1886 στη Δράμα. Αυτά τα 128 χρόνια διέπρεψε στον επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας στην εμπορία, μεταποίηση και εξαγωγή
καπνών Ανατολικού τύπου υψηλής αξίας, στην παραγωγή υδρολυμένων φυτικών πρωτεϊνών
για χρήση στη γεωργία, ενώ ίδρυσε την εταιρία «Μπάρμπα-Στάθης» πρωτοπόρα στον τομέα
κατεψυγμένων λαχανικών και τροφίμων.
Ο όμιλος την δεκαετία του 1990 επεκτάθηκε σε Βαλκανικές χώρες και σε χώρες της πρώην
Σοβιετικής ένωσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές στον τομέα απασχόλησης της.
Σήμερα ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα, Π.Γ.Δ. Μακεδονίας, Βουλγαρία, Αλβανία,
Μολδαβία και Ινδία ενώ απασχολεί 3.250 άτομα. Τα προϊόντα του ομίλου εξάγονται σε πλέον των 80
χωρών σε 5 ηπείρους ενισχύοντας την εθνική οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των 128 ετών ο όμιλος αντιμετώπισε κρίσεις (εθνικές ή παγκόσμιες)
όπως ο 1ος και 2ος Βαλκανικός πόλεμος, ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, η Κατοχή, ο Εμφύλιος αλλά
κατάφερε όχι μόνο να τις ξεπεράσει αλλά και να ισχυροποιήσει τη θέση του στον τομέα απασχόλησης του εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές, επενδύοντας στην τεχνολογία και συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας στην πρακτική της δουλειάς.
Στη σημερινή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας η γεωργία και γενικότερα η εκμετάλλευση της υπαίθρου έχει την δυνατότητα να δώσει μερική διέξοδο σε αυτό το παμμέγιστο
πρόβλημα μετατρέποντας την σε ευκαιρία και για τα άτομα και για την Γεωργία και κατ’ επέκτασην για την χώρα μας.
Ποια είναι όμως η γεωργία που μπορεί να δώσει αυτή την λύση; Πόσο και πώς πρέπει να
αλλάξει για να την πραγματοποιήσει; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι μέσω των καλών
πρακτικών.
- 128 -
Α. Μιχαηλιδου - 128 χρονια επιτυχιας
Έχω την τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος σε έναν όμιλο επιχειρήσεων που για 128 χρόνια είναι
άρρηκτα δεμένος με την αγροτική παραγωγή.
Ο καπνός είναι προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό, τον
Έλληνα καπνεργάτη, τις τοπικές κοινωνίες και καθ’ ότι είναι εξαγώγιμο σε ποσοστό άνω του
96% στηρίζει τελικά την Ελληνική οικονομία.
Οι σημερινές ανάγκες μίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής γεωργίας απαιτούν καλές πρακτικές
τις οποίες ο όμιλος Μιχαηλίδη εφαρμόζει με εξαιρετικά αποτελέσματα εδώ και πολλά χρόνια.
Το πλαίσιο των ενεργειών μας καλύπτει όλα τα στάδια: τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη
μεταποίηση και την προώθηση στις διεθνείς αγορές.
Ο έλληνας αγρότης είναι δεκτικός σε αλλαγές, στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και
σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Με την σωστή καθοδήγηση, ορθές πρακτικές, παροχή
επιστημονικών συμβουλών και επιμελή επίβλεψη μπορεί να παράγει τα πλέον ανταγωνιστικά
προϊόντα.
Ο όμιλος Μιχαηλίδη εφαρμόζει τις καλές πρακτικές ξεκινώντας από την εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας εδώ και δεκαετίες παρέχοντας την εξασφάλιση στον καπνοπαραγωγό της
απορρόφησης του προϊόντος του και την τιμή του ανά ποιότητα. Έτσι ο παραγωγός προγραμματίζει έγκαιρα την καλλιέργεια του και μπορεί να είναι σίγουρος για το εισόδημα που θα του
αποφέρει ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης ομίλου-παραγωγού.
Μετά την απόφαση της Ολικής αποδέσμευσης των Ευρωπαϊκών πριμοδοτήσεων από την
παραγωγή του καπνού το 2005, η παραγωγή της χώρας μας μειώθηκε από 112.000 ΜΤ σε
18.000 ΜΤ. Σήμερα όχι μόνο έχουμε επιτύχει την αναδιάρθρωση της καπνοκαλλιέργειας με
την χρήση ευγενών, αρωματικών ποικιλιών υψηλής αξίας αλλά έχουμε επιτύχει και την αύξηση
της παραγωγής στους 34.000 ΜΤ. Τα καπνά αυτά χαίρουν υψηλής εκτίμησης και ζήτησης στις
διεθνείς αγορές.
Οι παραγωγοί που συνεργάζονται μαζί μας σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος, εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η διατηρησιμότητα της παραγωγής χωρίς την υποστήριξη κοινοτικών ή άλλων επιδοτήσεων και η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος στον παραγωγό.
Προς επιβεβαίωση αυτών θα ήθελα να αναφέρω την αύξηση της παραγωγής καπνών την φετινή χρονιά κατά 25%.
Με την εφαρμογή ορθών πρακτικών επιτύχαμε την παραγωγή καπνών ουσιαστικά απαλλαγμένων από υπολείμματα φυτοφαρμάκων κατατάσσοντας τα Ελληνικά και Βαλκανικά καπνά
στα «ασφαλέστερα» διεθνώς. Αυτό επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχαν οι παραγωγοί, τελικά με τη δική μας καθοδήγηση
και επίβλεψη, όχι μόνο κατάφεραν να εξαφανίσουν τα υπολείμματα αλλά παράλληλα ωφελήθηκαν το ποσό των € 650/εκτάριο από την μείωση των καταχρηστικών ψεκασμών.
Επίσης η καινοτόμος αλλαγή του τρόπου συσκευασίας των χωρικών καπνών, που προώθησε
ο όμιλος μας, οδήγησε στην μείωση του χρόνου δεματοποίησης, αύξησε την παραγωγικότητα
και τελικά μείωσε το κόστος στον παραγωγό.
Η ορθή χρήση λιπασμάτων που οδηγεί στην μεγιστοποίηση της παραγωγής, την προστασία
- 129 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
των υπογείων υδάτων και την διατηρησιμότητα των υδατίνων πόρων είναι ένα άλλο επίτευγμα
της συνεργασίας εταιρίας και παραγωγών.
Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών από την εταιρία μας έχει θετική επίδραση στην παραγωγή, στο εισόδημα και κατ’ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.
Προάγουμε την σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την παραγωγή συνεργαζόμενοι
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών στην καπνοκαλλιέργεια.
Στην μεταποίηση, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας έχουν οδηγήσει στην μείωση του κόστους παραγωγής, στην αύξηση των
θέσεων εργασίας, στην πρωίμηση του χρόνου εξαγωγής καθιστώντας το τελικό προϊόν άκρως
ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές.
Εφαρμόζουμε αυστηρούς και εντατικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της μεταποίησης καλύπτοντας τις αυστηρότερες διεθνής προδιαγραφές.
Επενδύουμε συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, εφαρμόσουμε καινοτόμες ιδέες όπως η παραγωγή βιολογικών καπνών, δεσμευόμαστε με την Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης και επανδρώνουμε θέσεις εργασίες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Η συνεχής εφαρμογή όλων των παραπάνω έχει οδηγήσει τον όμιλο Μιχαηλίδη να είναι μία
από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, η μεγαλύτερη εταιρία επεξεργασίας καπνού στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.
Ο όμιλος όμως δεν δραστηριοποιείται μόνο στα καπνά.
Η ερευνητική ομάδα της δεύτερης εταιρίας μας ΕΒΥΠ σε συνεργασία με τη γεωπονική σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οδήγησε στη δημιουργία οργανικών προϊόντων θρέψης,
φυτικής προέλευσης, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, στον χρήστη αλλά και άκρως
αποδοτικά στις καλλιέργειες που εφαρμόζονται. Η καινοτομία των προϊόντων οφείλεται στην
χρήση υδρολυμένων φυτικών πρωτεϊνών και αμινοξέων ενώ τα σκευάσματα διαθέτουν Ευρωπαϊκή πατέντα.
Η ΕΒΥΠ παράγει επίσης βιολογικό τροφικό ελκυστικό για δίπτερα που χρησιμοποιείται ευρέως στην ελαιοκομία και η χρήση του έχει συμβάλει εξαιρετικά στην εκλεκτή ποιότητα του
Ελληνικού ελαιολάδου. Το σκεύασμα πλέον έχει έγκριση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, στην
Τουρκία, την Αλβανία, τη Σλοβενία, την Τυνησία, τη Συρία και το Ιράν.
Η ΕΒΥΠ ακολουθεί τις ορθές πρακτικές του ομίλου στο δικό της φάσμα δραστηριοτήτων,
αυξάνοντας τις εξαγωγές της κάθε χρόνο, προσθέτοντας καινοτόμα προϊόντα φιλικά προς το
περιβάλλον συμβάλλοντας στην εθνική οικονομία.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η Ελληνική γεωργία πρέπει να αναπτυχθεί με έναν τρόπο που θα είναι και οικονομικά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμος,
και η κατεύθυνση αυτή πρέπει να διαπνέει όλες τις πολιτικές, όλους τους τομείς -δημόσιο και
ιδιωτικό- όλους τους κλάδους, όλους τους παραγωγούς.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται σοβαρότητα, ειλικρινής και μεγάλη προσπάθεια, επαγγελματισμός, καλές πρακτικές και ευρηματική επιχειρηματικότητα.
Είμαι πεπεισμένη όμως ότι η ανάπτυξη της χώρας μπορεί να προέλθει και από τον πρωτογενή τομέα.
- 130 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
-B-
Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
«ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;»
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
Η ευρωπαϊκή διάσταση της διακυβέρνησης
Αντώνης Καϊλἤς
Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
ABSTRACT
The European dimension of governance
Governance has now become a reality in the EU where specific principles and ‘’tools’’ are put
into practice and is now viewed as the primary factor concerning the efficiency of the use of
European Union funds.
The first systematic attempt to establish a European governance mechanism took place with
the White Bible for European governance in the early 2000 and addresses how the EU utilises
the power that the citizens have granted to the Union and most importantly, how reality can
and should be. The goal is to widen the decision-making process so that more organizations
can participate and in order to establish accountability. In this context ‘’Governance’’ means
rules, processes and behaviour that affects the way in power is exercised on a European
level, particularly regarding transparency, participation, accountability, effectiveness and
cohesion, which are the principles of proper Governance.
The concept of Governance evolved into an increasingly integrated multilevel system and finally,
gradually began to be established and implemented in European policies, characterized by its
connection with the central European strategy, through strategic planning and the definition
of thematic objectives, according to the Strategy ‘’Europe 2020’’ for a “smart, sustainable and
inclusive development”. It also requires a multilevel approach, with more active involvement
from local and regional authorities and the broadest possible participation of civil society and
also the implementation of the concept of integrated approach which, in other words, is a
deeper integration of all policies with territorial, economic and social impact and partnership
is set as the basic principle of governance.
- 133 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Αντώνης Καϊλής
Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Η
διακυβέρνηση ως όρος, έχει μπει εδώ και αρκετό καιρό τόσο στην επιστημονική- οικονομική, πολιτική, νομική, περιβαλλοντική, κλπ, χωρίς ωστόσο να είναι και σίγουρο ότι όλοι
εννοούμε το ίδιο πράγμα. O J.K.GALBRAITH μελέτησε νωρίς τα ζητήματα διακυβέρνησης και
ειδικότερα τους τρόπους εφαρμογής και τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση μορφών διαχείρισης της μεγάλης κυρίως επιχείρησης, στο κράτος και τις κρατικές δομές. Η διακυβέρνηση
είναι πλέον πραγματικότητα και στην ΕΕ, εφαρμόζονται συγκεκριμένες αρχές και ”εργαλεία”
και αναγνωρίζεται σήμερα ως ο κατ’ εξοχήν καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των ευρωενωσιακών κονδυλίων. Η κρίση έφερε την αποκάλυψη
ελλειμμάτων στη θεσμική οργάνωση και αδυναμιών αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να αποτελέσει δίδαγμα για το δρόμο μετασχηματισμού που θα πρέπει να ακολουθήσει η διακυβέρνηση π.χ. με διαδικασίες ευρύτερης
συμμετοχής και συνεργασίας των πολιτών κυρίως στο τοπικό επίπεδο ή με αυστηρότερη υποχρέωση λογοδοσίας για τη χρήση του δημοσίου και ευρωενωσιακού χρήματος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη αποδοχή τη στήριξη των επιτευγμάτων της ΕΕ από τους πολίτες της.
Ορισμός – περιεχόμενο της διακυβέρνησης
Όταν πρόκειται να εξετάσει κανείς το νόημα που πρέπει να δοθεί στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο περίπλοκα.
Ο ορισμός που βρίσκεται εγγύτερα στο περιεχόμενο της διακυβέρνησης που χαρακτηρίζει
τις λειτουργίες της ΕΕ, είναι κατά τη γνώμη μας, αυτός των PIERRE MUREL-YVES SUREL, που
ορίζουν τη διακυβέρνηση ως ένα σύστημα με πολλούς “παίκτες”, όπου ο χαρακτήρας συνεκτικότητας της δημόσιας δράσης (προσδιορισμός των προβλημάτων- των δυνατών και εφικτών
- 134 -
Α. ΚΑΪΛΗΣ - Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
λύσεων -των μορφών που θα τους δοθούν), δεν επιτυγχάνεται μέσα από τη δραστηριοποίηση
μιας σχετικά ομοιογενούς και συγκεντρωτικής πολιτικό-διοικητικής ελίτ με αλλά από τη δημιουργία μορφών συντονισμού σε πολλά επίπεδα και με πολλούς εταίρους.
Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των δημόσιων παραγόντων να καθορίσουν
μια συνισταμένη, να δώσουν ένα κοινό νόημα, να κινητοποιήσουν διαφόρου προέλευσης
πραγματογνωμοσύνη και να θεσπίσουν μορφές υπεύθυνης ενεργοποίησης των συντελεστών
και νομιμοποίησης των αποφάσεων.
ΕΕ: Ιδιάζων χώρος διακυβέρνησης
Μια πρώτη σειρά δυσκολιών για τον προσδιορισμό της μορφής διακυβέρνησης στο ευρωενωσιακό επίπεδο, προέρχεται από τη ίδια τη φύση της ΕΕ, τα θεσμικά της χαρακτηριστικά, που θα
πρέπει να θεωρείται ως ιδιάζων χώρος διακυβέρνησης.
Η ΕΕ είναι ένα πολιτικό οικοδόμημα το οποίο δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε άλλης μορφής οργάνωσης ή συνεργασίας κρατών, πράγμα που οδηγήσει τον Jacques
DELORS να μιλήσει για την ΕΕ ως Άγνωστης Ταυτότητας Πολιτικό Αντικείμενο.
Η ΕΕ δεν είναι κράτος, δεν είναι διεθνής οργανισμός. Τότε τι είναι η ΕΕ;
Το κύριο καινοτόμο χαρακτηριστικό της ΕΕ ως σύστημα συνεργασίας κρατών, είναι η εκούσια εκχώρηση αρμοδιότητας να δημιουργεί αρμοδιότητα, από τα συμμετέχοντα κράτη για
την επίτευξη κοινών στόχων, όπου τα κράτη μέλη δεσμεύονται και δραστηριοποιούνται για
την υλοποίησή τους, προωθώντας έτσι την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
Το συνολικό οικοδόμημα διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα, που θα δη
ματική αλληλεγγύη, έλεγε ο Robert SCHUMAN. Ωστόσο η αρμοδιότητα της ΕΕ δεν καλύπτει
όλα τα πεδία πολιτικής και ειδικά αυτά που “ακουμπούν” στους σκληρούς πυρήνες κυριαρχίας
των κρατών μελών, έστω και αν στα 60 χρόνια ευρωπαϊκής πορείας οι αρμοδιότητες έχουν
αναπτυχθεί θεαματικά.
Κάτι που πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη είναι η ιδιότυπη θεσμική αρχιτεκτονική της
ΕΕ. Παρότι θα μπορούσε κανείς να επιβεβαιώσει την κατά MONTESQUIEU διάκριση των εξουσιών, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, μεταξύ των κυβερνήσεων(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών) –Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ωστόσο πρέπει
να τονισθεί όλως ιδιαιτέρως ο ρόλος μηχανισμού παραγωγής Ευρώπης που αναλαμβάνει η
Επιτροπή ως προς την υποβολή προτάσεων, την εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο της
σωστής εφαρμογής τους, έχοντας άλλωστε με βάση τις Συνθήκες και την πολιτική ευθύνη.
Επί της ουσίας, από την αρχή της οικοδόμησης της Ένωσης, η Επιτροπή ήταν το θεσμικό
όργανο που θα έπρεπε να μεριμνήσει ώστε να υποβάλλονται προτάσεις που θα αποτελούσαν
συνθέσεις των εθνικών θέσεων, που θα είχαν ευρωπαϊκή προοπτική για την επίλυση των μειζόνων προβλημάτων που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες. Όπως επίσης και να δώσει
απαντήσεις στο πώς θα πρέπει να ασκούνται οι αρμοδιότητες στο επίπεδο της ΕΕ για το
μεγαλύτερο δυνατό όφελος των πολιτών της.
- 135 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Λευκή Βίβλος για τη διακυβέρνηση
Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διακυβέρνησης γίνεται με την
παρουσίαση της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση στις αρχές 2000. Πολιτικά
το ευρωπαϊκό κλίμα ήταν βαρύ μετά το Ιρλανδικό ΟΧΙ αλλά και τη συνειδητοποίηση της απομάκρυνσης των ευρωπαίων πολιτών από ένα δυσνόητο και πολύπλοκο σύστηµα που αμφισβητούσαν ότι είναι ικανό να εφαρµόσει τις πολιτικές που επιθυµούν.
Για την Επιτροπή το ζητούμενο ήταν να βρεθεί το σύστημα που θα στόχευε στην εδραίωση
ενός βελτιωμένου επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρχών, και
θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, δεν
αρκούσε να αποφασιστεί τι πρέπει να γίνει, έπρεπε πρωτίστως να εδραιωθεί μηχανισμός για
το πώς θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, δηλαδή η διακυβέρνηση.
Σύμφωνα με την Επιτροπή:
“Η αναμόρφωση της διακυβέρνησης αφορά τον τρόπο µε τον οποίο χρησιμοποιεί η ΕΕ
τις εξουσίες που της έχουν αναθέσει οι πολίτες της. Εξετάζει πώς µπορούν και πρέπει να
γίνουν τα πράγµατα. Στόχος είναι να διευρυνθεί η διαδικασία λήψεως αποφάσεων ώστε να
µπορούν να συµµετάσχουν περισσότεροι φορείς και να µπορεί να υπάρξει λογοδότηση. Η
καλύτερη χρήση των εξουσιών θα προσεγγίσει την ΕΕ στους πολίτες και θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες πολιτικές.
Για να επιτευχθεί αυτό το όραµα, η Ένωση πρέπει να προβεί σε καλύτερο συνδυασµό των
διαφόρων µέσων πολιτικής, όπως η νοµοθεσία, ο κοινωνικός διάλογος, η διαρθρωτική χρηματοδότηση και τα προγράµµατα δράσης, κάτι που αναµένεται ότι θα συµβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινοτικής μεθόδου.”
Επισημαίνεται ότι με την αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης γινόταν και επαναπροσδιορισµός της κεντρικής αποστολής της Επιτροπής.
Ενδιαφέρον έχει ο ορισμός για τη διακυβέρνηση: “διακυβέρνηση” σηµαίνει κανόνες, διαδικασίες και συμπεριφορά που επηρεάζει τον τρόπο άσκησης των εξουσιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά
τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή, που
αποτελούν και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.
• Διαφάνεια. Τα όργανα πρέπει να εργάζονται κατά τρόπο πιο διάφανο. Από κοινού µε τα
κράτη µέλη, πρέπει να κοινοποιούν τί ακριβώς κάνει η ΕΕ και ποιές αποφάσεις λαµβάνει.
Πρέπει να χρησιμοποιούν γλώσσα εύληπτη και κατανοητή στο ευρύ κοινό. Κάτι τέτοιο είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη προς τόσο πολύπλοκα όργανα.
• Σ υµµετοχή. Η ποιότητα, η σχετικότητα, και η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών της ΕΕ
εξαρτώνται από την εξασφάλιση ευρείας συµµετοχής σε όλη την πορεία της πολιτικής από τη χάραξή της έως την εφαρµογή της. Η µεγαλύτερη συµµετοχή θα µπορέσει, κατά
πάσα πιθανότητα, να δηµιουργήσει καλύτερο κλίµα εµπιστοσύνης στο τελικό αποτέλεσµα
και στα όργανα που χαράσσουν και εκτελούν πολιτικές. Η συµµετοχή εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθµό από τις κεντρικές κυβερνήσεις που ακολουθούν ανοικτή προσέγγιση κατά
- 136 -
Α. ΚΑΪΛΗΣ - Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.
•Λ
ογοδότηση. Χρειάζεται να γίνουν σαφέστεροι οι ρόλοι στις νομοθετικές και εκτελεστικές
διαδικασίες. Κάθε όργανο της ΕΕ πρέπει να εξηγεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη για ότι
κάνει στο πλαίσιο της Ευρώπης. Χρειάζεται όµως επίσης μεγαλύτερη σαφήνεια και υπευθυνότητα από τα κράτη µέλη και όλους όσους εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή
των πολιτικών της ΕΕ, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
•Α
ποτελεσματικότητα. Οι πολιτικές πρέπει να είναι αποτελεσματικές και έγκαιρες, να παρέχουν ότι χρειάζεται βάσει σαφών στόχων, αξιολόγησης της μελλοντικής επίπτωσης και,
όπου υπάρχει, βάσει παλαιότερης πείρας. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται και αυτή από
την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ κατά τρόπο αναλογικό και από τη λήψη αποφάσεων
στο πλέον κατάλληλο επίπεδο-αρχή επικουρικότητας και αναλογικότητας.
• Συνοχή. Πολιτικές και δράση πρέπει να έχουν συνοχή και να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η
ανάγκη για συνοχή εντός της Ένωσης γίνεται όλο και μεγαλύτερη: το φάσµα της αποστολής
έχει διευρυνθεί• η διεύρυνση θα εντείνει την ποικιλομορφία• προκλήσεις όπως οι κλιµατικές και δηµογραφικές μεταβολές υπερβαίνουν τα όρια των τοµεακών πολιτικών βάσει των
οποίων είχε οικοδοµηθεί η Ένωση• οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές εµπλέκονται όλο
και περισσότερο στις πολιτικές της ΕΕ. Η συνοχή απαιτεί πολιτική ηγεσία και ισχυρή αρμοδιότητα εκ µέρους των οργάνων για να εξασφαλιστεί µια συνεπής προσέγγιση εντός ενός
πολυσύνθετου µηχανισµού.
ΕυρωπαΙκή διακυβέρνηση: το παράδειγμα της πολιτικής Συνοχής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τη διακυβέρνηση στους κόλπους των
διαφόρων κρατών μελών. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτέλεσαν το έναυσμα για μια διαδικασία
μετεξέλιξης της διακυβέρνησης: από ένα σύστημα κατά κανόνα συγκεντρωτικό και χαρακτηριζόμενο από την ύπαρξη στεγανών (τόσο γεωγραφικών όσο και τομεακών), η διακυβέρνηση
μετεξελίχθηκε σε ένα ολοένα πιο ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα. άρχισε προοδευτικά
να θεσπίζεται και να εφαρμόζεται στις ευρωενωσιακές πολιτικές, με ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο
στην Πολιτική Συνοχής, εμφανίζοντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
I) ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Προϋποθέτει ότι κάθε κλίμακα – κοινοτική, εθνική, περιφερειακή ή τοπική – διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες και ικανότητες για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Την πολυεπίπεδη προσέγγιση, με τη αναβαθμισμένη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών,
με φορά από ”κάτω προς τα πάνω”, όπου οι διάφοροι αυτοδιοικητικοί φορείς καλούνται να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις εθνικές κυβερνήσεις και την Επιτροπή, τα δε κράτη
μέλη (αρχή της επικουρικότητας- αποκέντρωση) να λάβουν τα για τη αναγκαία μέτρα για
τη νομική (αρμοδιότητα) και δημοσιονομική (ικανότητα) αυτοτέλειά τους. Το επόμενο βήμα
στη λογική αυτή τα κράτη μέλη να αναθέτουν την ευθύνη της διαχείρισης των διαρθρωτικών
ταμείων σε περιφερειακές και τοπικές αρχές στη βάση συμπεφωνημένων όρων και κριτηρίων
που πρέπει να τηρούν οι εν λόγω αρχές ώστε να εξασφαλισθεί η ενεργότερη συμμετοχή τους
- 137 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
μέσω επίσημων συντονιστικών δομών στο έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή τουλάχιστον να τους διαθέσουν συνολικές επιχορηγήσεις με
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους που θα επιτρέψουν στις περιφερειακές και τοπικές
αρχές να ενταχθούν πλήρως στο μηχανισμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Μπορεί να αντιληφθεί κανείς τις προκλήσεις που τίθενται ώστε να διασφαλιστούν επαρκείς
διοικητικές δομές και ανθρώπινο κεφάλαιο όσον αφορά τη στελέχωση, τις αποδοχές, την κατάρτιση, τους πόρους, τις διαδικασίες, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα•
II) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης, δηλαδή η ουσιαστικότερη ολοκλήρωση όλων
των πολιτικών με εδαφικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καταλαμβάνει ολοένα σημαντικότερη θέση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή η έννοια προήλθε από την ανάγκη κατάργησης των στεγανών μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών δομών.
Θεωρείται πλέον απολύτως αναγκαία. Τη συναντούμε σε πολλά κείμενα των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων και ιδίως στα κείμενα της πολιτικής συνοχής. Αποτελεί πλέον απαραίτητο
στοιχείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Στον βαθμό που η ολοκληρωμένη προσέγγιση ταυτίζεται με την ανάγκη να λαμβάνονται
υπόψη διάφορες πτυχές ενός σχεδίου, η διακυβέρνηση αποτελεί τον μηχανισμό υλοποίησής
της.
III) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Μια βασική και χαρακτηριστική αρχή της διακυβέρνησης των διαρθρωτικών ταμείων είναι
αρχή της εταιρικής σχέσης. Η αρχή της εταιρικής σχέσης κατέστησε τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής πιο διαφανή, πιο ανοιχτή και με μεγαλύτερη τάση ολοκλήρωσης, ωστόσο η
εφαρμογή της παραμένει ανεπαρκής.
Στην ουσία δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μοντέλο εταιρικής σχέσης αλλά 28 διαφορετικές
προσεγγίσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της αρχής, ανάλογα με τα θεσμικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους.
Η συμμετοχή των πολιτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αρχής της εταιρικής σχέσης.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, στην πλειονότητα
των περιφερειών, οι πολίτες δεν συμμετείχαν επαρκώς στη διαδικασία αυτή.
Οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους θα ορίζουν τις δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της Επιτροπής.
Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και
η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. Για τη σύμβαση
εταιρικής σχέσης και κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη μέλη πρέπει να οργανώνουν
εταιρική σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, αστικών και
άλλων δημόσιων αρχών, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εταίρων, μη
- 138 -
Α. ΚΑΪΛΗΣ - Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων.
Θα συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Θα καθορίσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση εδαφικής ανάπτυξης
που θα υποστηρίζεται από όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ και θα περιλαμβάνουν στόχους βασιζόμενους σε κοινά αποδεκτούς δείκτες, στρατηγικές επενδύσεις και ορισμένους εκ των προτέρων όρους. Θα περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για ετήσιο απολογισμό της προόδου στις ετήσιες
εκθέσεις της πολιτικής για τη συνοχή, της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και σε άλλες
δημόσιες εκθέσεις.
Προϋποθέσεις και επιδόσεις
Για τη βελτίωση των επιδόσεων, θα θεσπιστούν νέες διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις,
ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για τα κράτη
μέλη να επιτύχουν τους στόχους, των ποσοτικών συμπεριλαμβανομένων, της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Οι προϋποθέσεις θα έχουν τη μορφή «εκ των προτέρων» όρων που θα πρέπει να πληρούνται πριν από την εκταμίευση των κεφαλαίων και «εκ των υστέρων» όρων βάσει
των οποίων η διάθεση συμπληρωματικών κεφαλαίων θα εξαρτάται από τις επιδόσεις.
Η επιβολή «εκ των υστέρων» όρων θα ενισχύσει την επικέντρωση στις επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα βασίζεται στην επίτευξη των ορόσημων που συνδέονται με τους ποσοτικούς στόχους για τις εκροές και τα αποτελέσματα σε σχέση
με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τα προγράμματα στη σύμβαση εταιρικής
σχέσης… Η μη επίτευξη των ορόσημων μπορεί να επισύρει την αναστολή εκταμίευσης των
κεφαλαίων και η σοβαρή υστέρηση ως προς την επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος
ενδέχεται να προκαλέσει ακύρωση των κεφαλαίων.
Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα των κεφαλαίων από μη
βιώσιμες μακροοικονομικές δημοσιονομικές πολιτικές, ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες του
Ταμείου Συνοχής σχετικά με τις μακροοικονομικούς δημοσιονομικούς όρους και την ευθυγράμμισή τους με τα νέα μέτρα επιβολής του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης που θα
εγκριθούν στο πλαίσιο της έκτης δέσμης οικονομικής διακυβέρνησης.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναβάθμιση της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων ώστε να αντιμετωπισθούν οι πολλαπλές αναπτυξιακές ανάγκες σε υποπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή πολυδιάστατων και διατομεακών παρεμβάσεων θα έπρεπε να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων, η υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και η συγκρότηση ομάδων τοπικής
δράσης, με βάση την εμπειρία από τη μέθοδο LEADER.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση για να ενισχύονται οι ικανότητες
των εταίρων μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην εταιρική σχέση.
- 139 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διακυβέρνηση μετεξελίχθηκε σε ένα ολοένα πιο ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα και
άρχισε προοδευτικά να θεσπίζεται και να εφαρμόζεται στις ευρωενωσιακές πολιτικές, με ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο στην Πολιτική Συνοχής, εμφανίζοντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Υπάρχει σύνδεση με τη κεντρική στρατηγική της ΕΕ, μέσω στρατηγικού προγραμματισμού
και καθορισμού θεματικών στόχων στον κανονισμό, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη
2020» για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».Για την πολιτική
Συνοχής ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο εξειδικεύει τους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των
ποσοτικών στόχων, για τις προτεραιότητες της Ένωσης και τους μετατρέπει σε δράσεις για το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ οι οποίες θα διασφαλίσουν την ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων του ΕΚΤ και την επίτευξη των κοινών στόχων.
Προϋποθέτει ότι κάθε κλίμακα – κοινοτική, εθνική, περιφερειακή ή τοπική – διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες και ικανότητες για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Την πολυεπίπεδη προσέγγιση, με τη αναβαθμισμένη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με
την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης, δηλαδή η ουσιαστικότερη ολοκλήρωση όλων
των πολιτικών με εδαφικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καταλαμβάνει ολοένα σημαντικότερη θέση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Μια βασική και χαρακτηριστική αρχή της διακυβέρνησης είναι η εταιρική σχέση. Η αρχή της
εταιρικής σχέσης κατέστησε τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής πιο διαφανή, πιο ανοιχτή
και με μεγαλύτερη τάση ολοκλήρωσης.
Με την κρίση η συζήτηση σχετικά με τη διακυβέρνηση της ΕΕ αναθερμάνθηκε τόσο όσον
αφορά το έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας -Leadership, όσο και τις αδυναμίες στο θεσμικό ή το
εκτελεστικό επίπεδο. Τα κράτη αντέδρασαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κυρίως, για να δημιουργήσουν τα απαραίτητα “εργαλεία” (μηχανισμοί σταθερότητας-αύξηση κεφαλαίων ΕΤΕ), τη μεγαλύτερη δε συμβολή στη σταθεροποίηση
είχε η ΕΚΤ, ενα μη πολιτικό όργανο, που κινήθηκε συχνά εκτός ορίων του καταστατικού της.
Απομένει να δούμε αν το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα στο
χρηματοπιστωτικό, δημοσιονομικό και τραπεζικό σύστημα για τη θωράκιση της ΕΕ θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στη μετατροπή της σε Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση.
- 140 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης
Ιωάννης Κυρίτσης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της έννοιας της βιώσιμης
ανάπτυξης και στη σύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης με την κοινωνική ευημερία και την
περιβαλλοντική προστασία. Παρουσιάζονται οι σχετικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, γίνονται διαπιστώσεις για τα προβλήματα περιβαλλοντικής προστασίας
της Ελλάδος και για τις επιπτώσεις τους στη βιωσιμότητα.
ABSTRACT
This paper provides a historical review of the evolution of sustainable development concept
as well as of the association of economic growth with social welfare and environmental
protection. Moreover, it presents relevant policies at the European and global level. Last,
it investigates the complications of the environmental protection in Greece and their
consequences on sustainability.
Ιωάννης Κυρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
- 141 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Δ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ιστορική αναδρομή σε διεθνές πλαίσιο
ύο–τρεις δεκαετίες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, η ελπίδα πως η ανάπτυξη
της τεχνολογίας θα έφερνε φθηνή και άφθονη ενέργεια (κυρίως όπως πιστευόταν τότε
μέσω της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας) κατέστησε ως πρώτο στόχο από πλευράς προτεραιότητας οικονομικής πολιτικής την οικονομική μεγέθυνση. Και ενώ οι λεγόμενες αναπτυγμένες οικονομίες βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης, όλες οι χώρες του κόσμου
επιδίωκαν να αυξήσουν το κατά κεφαλήν εθνικό τους προϊόν, όσο το δυνατόν περισσότερο
αφού και στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες, η οικονομική τους πολιτική ενδιαφερόταν
πρωταρχικά για την οικονομική μεγέθυνση, με βασικό τους σύνθημα να είναι «to catch up with
the developed countries». Έτσι, έργα που είχαν σκοπό να αυξήσουν την παραγωγή τροφής
παραβιάζοντας οικολογικούς νόμους, μείωσαν τη γονιμότητα της γης, έβλαψαν τη βιοποικιλότητα και κατέληξαν να τη μειώσουν, μέσα από την απαίτηση μεγάλων επενδύσεων και υψηλής
κατανάλωσης ενέργειας. Άρχισε έτσι να στοιχειοθετείται η άποψη ότι «η τεχνολογία δε μπορεί
να προχωρήσει πιο μπροστά από τις ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσμού, αν πρώτα δεν τις
προσεγγίσει». Και επιπλέον μάλιστα «πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να μας πείθουν ότι αυτό
κάποτε θα επιτευχθεί» (Ehrlich et al, 1973).
Μπροστά σε αυτή την προβληματική, ο λεγόμενος Όμιλος της Ρώμης (Club of Rome), μια
ομάδα από επιστήμονες, πολιτικούς και επιχειρηματίες που ιδρύθηκε το 1968, αποτόλμησε με
τη βοήθεια ενός υποδείγματος προσομοίωσης (simulation model) μακροχρόνιες προβλέψεις
της οικονομικής μεγέθυνσης, επικεντρώνοντας αρχικά στην εξέταση των πέντε ακόλουθων τάσεων: Επιταχυνόμενη εκβιομηχάνιση, εκμετάλλευση των αποθεμάτων πρώτων υλών, γρήγορη
αύξηση του πληθυσμού, εκτεταμένος υποσιτισμός, καταστροφή του ζωτικού χώρου.
Μία ομάδα επιστημόνων του Μ.Ι.Τ. υπό τους Dennis και Donella Meadows, στην οποία ο
Όμιλος ανέθεσε την έρευνα, δημοσιεύει το 1974 το βιβλίο “The Limits to Growth”. Το βιβλίο
αυτό, παρά τις όποιες δικαιολογημένες για την εποχή του αδυναμίες, επηρέασε την προβληματική εκείνου του καιρού πιθανότατα πιο έντονα από κάθε άλλο παρόμοιο βιβλίο. Υπερασπίστηκε την άποψη ότι η «ποιότητα ζωής» θα πέφτει σταθερά στο μέλλον ως αποτέλεσμα της
εξάντλησης των φυσικών πόρων, σε μια εποχή που ήταν αδιανόητο για τους περισσότερους
ανθρώπους να κατανοήσουν ότι η φυσικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της ανθρωπότητας θα μπορούσαν ποτέ να αποδειχθούν ικανές για να αλλοιώσουν βασικές φυσικές διεργασίες
του πλανήτη. Και εστιάζοντας στο “how to slow growth” έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την επιβράδυνση της μεγέθυνσης (Meadows et al., 1974).
Το 2004, τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, η ίδια ομάδα δημοσιεύει την
αναθεωρημένη έκδοση “Limits to growth: the 30-year update” με κεντρικό συμπέρασμα ότι το
μήνυμα προς την ανθρωπότητα έχει αλλάξει και συζητούμε πλέον για την ελεγχόμενη μείωσης
των δραστηριοτήτων, πίσω, κάτω από τα όρια των φυσικών πόρων του πλανήτη (back down
below the limits of the resources). «Το 1972 μιλούσαμε για μελλοντικά προβλήματα, αφού οι
μελέτες μας έδειχναν ότι οι δραστηριότητες της ανθρωπότητας ήταν ακόμα κάτω από τα βιώσιμα επίπεδα. Τώρα είναι πάνω από αυτά» (Meadows et al., 2004).
Δηλαδή μέσα σε τριάντα μόλις χρόνια δεν μεταβάλλεται απλώς το μέγεθος της ανησυχίας
- 142 -
Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
των ερευνητών, τους οποίους άλλωστε έθελγε ανέκαθεν η υπόθεση ότι οι κοινωνίες κουβαλούν μέσα τους το σπόρο της καταστροφής τους (Tietenberg-Lewis, 2009), αλλά εδραιώνεται
ως πεποίθηση στο σύνολο ίσως της ανθρωπότητας ότι η πορεία της δεν είναι βιώσιμη. Μέσα
στις εξελίξεις αυτής της τριακονταετίας μπορούμε να επισημάνουμε κάποια γεγονότα–σταθμούς.
Ως πρώτο χρονικά και σημασιολογικά σταθμό θα αναφέρουμε τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το
Περιβάλλον στη Στοκχόλμη το 1972, όπου τέθηκαν οι αρχές για το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος
του Οργανισμού (UNEP-United Nations Environment Programme).
Μια δεκαετία αργότερα, το 1983, συγκροτείται από τον Οργανισμό η Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED), με πρόεδρο τη Νορβηγίδα πρώην και μετέπειτα πρωθυπουργό Gro Harlem Brundtland. Η Επιτροπή εκδίδει το 1987 την περίφημη Έκθεση με τίτλο “Το
κοινό μας Μέλλον” (Our Common Future), την ευρύτατα γνωστή ως “Brundtland Report” όπου
διατυπώνεται για πρώτη φορά ο ορισμός για τη βιώσιμη (sustainable) ανάπτυξη «ως εκείνη
που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους»1. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού οι ανάγκες κατηγοριοποιούνται ως περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές, και επιχειρείται για πρώτη φορά
η σύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης με την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική
προστασία. Έτσι, η βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία (Henriques & Richardson, 2004).
Το 1992, το Περιβάλλον και η Ανάπτυξη συνυπάρχουν πλέον ως προβληματική στη Σύνοδο
του ΟΗΕ στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας και συντάσσεται η γνωστή ως Agenda 21 έκθεση,
όπου το τρίπολο Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον εισάγεται ως βάση για την πορεία της
ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα.
Το 2002, η Σύνοδος του ΟΗΕ στο Johannesburg της Ν. Αφρικής έχει πλέον ως κεντρικό
άξονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εμφανίζονται όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
κρατών, και κυρίως μεταξύ ενώσεων χωρών, σχετικά με τη διάσταση της περιβαλλοντικής
προστασίας στο ρόλο της βιωσιμότητας της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίστηκε
στη Σύνοδο αυτή τον πρωτεύοντα ρόλο της άσκησης φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής. Λίγους
μήνες πριν είχε κυρώσει το Πρωτόκολλο του Kyoto με το οποίο τα Κράτη – Μέλη της ανέλαβαν
τη δέσμευση για μείωση των ρύπων έξι αερίων (με κύριο το CO2) στην πενταετία 2008-2012
κατά 8% σε σχέση με το έτος βάσης 1990.
Έτσι, με το κλείσιμο της τριακονταετίας 1972-2002, στην οποία και αναφερθήκαμε μέχρι
τώρα, τίθεται το θέμα των κλιματικών αλλαγών που επιφέρει η εκπομπή των ρύπων και στην
ουσία η οικονομική μεγέθυνση όταν αυτή εκφράζεται κυρίως μέσα από τη βιομηχανική ανάπτυξη. Καθιερώνονται οι ετήσιες διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή,
με ορόσημο εκείνη του 2009 στην Κοπεγχάγη, όπου είχαν επενδυθεί προσδοκίες για τη σύναψη μιας παγκόσμιας, φιλόδοξης, αποτελεσματικής και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας αλλά
δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ακολούθησαν τις επόμενες χρονιές οι διασκέψεις στο
Όπως έγραψε αργότερα ο Robert Solow (1991,Sustainability: An Economist’s Perspective) είναι μια εντολή να μην ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας με εξαθλίωση των διαδόχων μας.
1
- 143 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Cancún του Μεξικό, στο Durban της Ν. Αφρικής, στη Doha του Κατάρ και φέτος στη Βαρσοβία,
με στόχο το προσχέδιο των βασικών αρχών μιας συνολικής συμφωνίας μέχρι το 2015 και την
παροχή οικονομικής βοήθειας στις πιο αδύναμες χώρες (United Nations, 2009).
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και πολιτικές της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιήσει τους στόχους τους, αλλά και τις δεσμεύσεις της στη
Διάσκεψη του Johannesburg, εμφανίζει μια διαρκή αξιολόγηση και αναθεώρηση των στόχων
της και των πολιτικών της.
Η δεκαετής στρατηγική της, που είχε εγκριθεί το 2000 στη Λισσαβόνα με στόχο να βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει «η ανταγωνιστικότερη και η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης
ανά την υφήλιο με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», συμπληρώθηκε το 2001 στη
Σύνοδο Κορυφής του Göteborg απαιτώντας «η οικονομική ανάπτυξη να υποστηρίζει την κοινωνική πρόοδο και να σέβεται το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική να στηρίζει τις οικονομικές
επιδόσεις και η περιβαλλοντική πολιτική να είναι οικονομικά αποδοτική» (Commission of the
European Communities, 2001). Από την οπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, η αρχική Στρατηγική
της Λισσαβόνας του 2000 είχε βασιστεί στην “τέχνο-αισιοδοξία” (Schauer, 2007) και επικεντρώθηκε σε καθαρά οικονομικά θέματα, χωρίς να λάβει υπόψη την υποβάθμιση του περιβάλλοντος (Spangenberg et al, 2002).
Η πρώτη επισκόπηση της εφαρμογής της Στρατηγικής του 2000 και των δεσμεύσεων που
απορρέουν από αυτήν, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και ότι το
πρόγραμμα ήταν δομημένο με κακό συντονισμό και αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες.
Έτσι το 2005, με την ανανεωμένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, δρομολογήθηκε εκ νέου «μια
εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση», που ωστόσο περιλαμβάνει μόνο πολύ
γενική αναφορά στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Berger and Sedlacko, 2010).
Τον Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευε μια πρόταση, την «Ευρώπη 2020»,
που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τον Ιούνιο για νέα δεκαετή αναπτυξιακή
στρατηγική για την αντιμετώπιση της οικονομικής και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η «Ευρώπη 2020» είναι ο διάδοχος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας η οποία διήρκεσε από το 2000
μέχρι 2010. Σκοπεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ως τρόπο να
ξεπεραστούν οι δομικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής οικονομίας, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα και να στηριχτεί μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αναφέρεται
ρητά μια σειρά διασυνδεδεμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020. Μεταξύ αυτών η βελτίωση των συνθηκών για έρευνα και ανάπτυξη, η μείωση της εκπομπής των αερίων
του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 1990, η βελτίωση των επιπέδων
εκπαίδευσης και αύξηση του ποσοστού των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον
σε ποσοστό 40% (EEA, 2012). Για την εφαρμογή της στρατηγικής τα κράτη - μέλη καθόρισαν
τους εθνικούς τους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησης και τις εθνικές
συνθήκες και κατάρτησαν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που εκτείνονται λεπτομερώς όλες τις ενέργειες που θα αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της «Ευρώπης
2020». Παρά το ότι, με βάση τις εκθέσεις της Eurostat, διαφαίνεται ότι η ΕΕ σημείωσε σημαντική
- 144 -
Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
πρόοδο στην πορεία προς την βιώσιμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
ωστόσο, η οικονομία της εξακολουθεί να είναι ενεργοβόρος και πρέπει συνεπώς να ενταθούν
οι προσπάθειες για διαρθρωτικές αλλαγές σε βάθος, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία μακροχρόνιας μετάβασης, απαλλαγμένης από τις επιπτώσεις της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής
συγκυρίας (Eurostat, 2009).
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πολιτικές και Δράσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Δύο βασικά σημεία που πρέπει πρωτίστως να εξεταστούν, κατά την αξιολόγηση της μορφής
ανάπτυξης μιας οικονομίας και της δυνατότητας μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη κατάσταση,
είναι η συγκρότηση του τρόπου παραγωγής και του επιπέδου κατανάλωσης.
Σε μία, έστω και δημοσιογραφικού τύπου, ανάλυση επιφανών οικονομολόγων διαπιστώνεται πως «η υπερκατανάλωση είναι η μεγάλη αδυναμία της ελληνικής οικονομίας. Πέρυσι η
χώρα ξόδεψε 12% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ το εισόδημα ήταν 5% κάτω και η
παραγωγικότητα εργασίας 20% χαμηλότερη» (Πισσαρίδης κ.ά., 2010). Ωστόσο στο άρθρο2 δε
γίνεται καμία μνεία στην ένταση της ανισοκατανομής του εισοδήματος, ούτε στην κατανομή
της κατανάλωσης, παράγοντες που αγνοήθηκαν και στη λήψη των αποφάσεων οικονομικής
πολιτικής της τελευταίας τριετίας.
Σε περιβαλλοντικές παραμέτρους τώρα αποτελεί βεβαίως παγκόσμια διαπίστωση, ότι οι
φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες “επιδοτούν” τον τρόπο ζωής των πλουσιότερων. Όμως
ενώ οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες επιχειρούν, και κατορθώνουν εν πολλοίς, μία σύγκλιση ανάμεσα στην κατανάλωση φυσικού κεφαλαίου και τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντός τους για ανανέωση πόρων και αφομοίωση απορριμμάτων, η τάση που διαφαίνεται
στις καμπύλες των εκτιμήσεων σε ότι αφορά τη χώρα μας είναι πως η απόσταση αυτή συνεχώς
διευρύνεται. Με απλά λόγια στην Ελλάδα συνεχίζουμε να ζούμε εις βάρος του φυσικού μας
κεφαλαίου.
Ανάμεσα στις πλείστες όσες μεθόδους πολυκριτηριακής προσέγγισης για αποτίμηση της βιωσιμότητας που έχουν αναπτυχθεί (Schulting 2002, Malkina-Pykh 2002) θα αναφέρουμε επιλεκτικά και ενδεικτικά αυτή που χρησιμοποιεί το Global Footprint Network με βάση την κατά κεφαλήν σχέση βιολογικής ικανότητας (biocapacity) και οικολογικού αποτυπώματος (ecological
footprint model)3. Εξετάζοντας αυτός ο φορέας συγκριτικά 150 κράτη βρίσκει τη χώρα μας
σε πολύ υψηλή θέση οικολογικού αποτυπώματος. Μάλιστα, με τελευταία ενημέρωση τον Αύγουστο 2012, το παρακάτω διάγραμμα στην ιστοσελίδα του φορέα παρουσιάζει εύγλωττα την
ανησυχητική αυτή κατάσταση.
Σε άρθρο στις 12-10-2010, στην εφημερίδα «Καθημερινή», του Νομπελίστα οικονομολόγου (2010) και καθηγητή στο LSE
Χριστόφορου Πισσαρίδη, του καθηγητή του Washington University Κώστα Aζαριάδη και του καθηγητή του Tufts University
Γιάννη Iωαννίδη.
3
Το υπόδειγμα οικολογικού αποτυπώματος, (ή καταλαμβανομένου χώρου σε μια πιο ελεύθερη απόδοση) είναι μια συνάρτηση
πληθυσμού και κατά κεφαλήν υλικής κατανάλωσης και ορίζεται από το σύνολο των απαιτούμενων εκτάσεων, της βιολογικά
παραγωγικής γης και των αλιεύσιμων θαλασσίων εκτάσεων, για την παραγωγή ενέργειας, υλικής κατανάλωσης και εναπόθεσης
απορριμμάτων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
2
- 145 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Πηγή: www.footprintnetwork.org (ανάκτηση Αύγουστος 2013)
Εξ άλλου ο υψηλός αριθμός παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον
(κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων που μολύνουν ποταμούς
και λίμνες, αλλά και των αστικών απορριμμάτων για τα οποία ούτε ανακυκλώνονται, ούτε
επαναχρησιμοποιούνται, ούτε μπορεί να χωροθετηθεί η απόθεσή τους) δεικνύει την ανάγκη
αναθεώρησης τόσο του τρόπου παραγωγής, όσο και της περιβαλλοντικής συνείδησης του
πληθυσμού, που διακατέχεται από το αποκαλούμενο σύνδρομο ΝΙΜΒΥ (Not in my back yard).
Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει αφενός να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά η οργανωμένη Πολιτεία και αφετέρου οι οικολογικές οργανώσεις να πείσουν για τη ρεαλιστικότητα των
προτάσεών τους. Να πείσουν πως ούτε κρύβονται ιδιοτελή συμφέροντα πίσω από περιβαλλοντικές τους δράσεις, ούτε οι ίδιες εμφορούνται από αντιαναπτυξιακές αντιλήψεις. Επειδή δεν
είναι εφικτή η αποχή από οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία, αφού αυτό θα σήμαινε επιστροφή στην πρωτόγονη κοινωνία, ούτε είναι δυνατόν η παραγωγική διαδικασία να απωλέσει
το χαρακτήρα της ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων οικονομιών, πρέπει να εξορθολογιστούν
οι μέθοδοι με στόχο τη βιωσιμότητα.
Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι η πολεμική προς τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά για λόγους κυρίως αισθητικής του τοπίου, καθώς και η αντίθεση προς τα μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα για λόγους υπαρκτών πράγματι περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πριμοδοτεί
κατ’ ανάγκη τη χρήση του λιγνίτη για ενέργεια.
Η αντίθεση στην κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από πλατείες και χώρους
πρασίνου οδηγεί κατ’ ανάγκη σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, αφού είναι μάλλον αδύνατη η
δραστική μείωση των οχημάτων χωρίς επανασχεδιασμό της συγκοινωνιακής πολιτικής.
Η εμμονή της γεωργίας σε καλλιέργειες υδρόφιλων ειδών έχει ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση του 80% του συνόλου των υδατικών απολήψεων και αυτό οδήγησε στην ανάγκη για
χιλιάδες γεωτρήσεις, παράνομες εν πολλοίς, με συνέπεια την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα
και την υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων (ΕΚΠΑΑ, 2001).
Η παρατηρούμενη και σήμερα ακόμη υπεραλίευση οδηγεί σε αφανισμό των αλιευμάτων
- 146 -
Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
και απαιτείται η εφαρμογή ενός μακρόπνοου σχεδιασμού -όπως αυτός που εφάρμοσε η Νορβηγία η οποία στη δεκαετία του ’70 αντιμετώπιζε τεράστιο πρόβλημα (Hannesson, 2008)- σε
συνεργασία με τους απασχολούμενους του τομέα που πρέπει να κατανοήσουν τη μη βιωσιμότητα της σημερινής κατάστασης.
Τέλος, όσον αφορά το αστικό περιβάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κανένα σχεδιασμό ενόσω υφίσταται η παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, εξ αιτίας κυβερνητικών επιλογών
και μιας αναποτελεσματικής και απρόθυμης διοίκησης, σε συνδυασμό με την αδιαφορία του
πληθυσμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Καταλήγουμε επιγραμματικά στην ανάγκη για μία εκ βάθρων επανεξέταση των προτύπων
ανάπτυξης με δράσεις που αφορούν πρωτίστως σε ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και σε
αναδιάρθρωση της παραγωγής με αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, με
έμφαση στις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ανασχεδιασμό των μεταφορών και
με μείωση και αναδιαχείριση των αποβλήτων. Και πιο επιγραμματικά στην ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας μας και προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) (2002) “Η Ελληνική Στρατηγική προς την
Αειφόρο Ανάπτυξη”. Αθήνα.
Berger, G. & Sedlacko, M. (2010) “From Green Growth towards a Sustainable Economy?” Workshop Background & Discussion Paper, 5th ESDN Workshop, Madrid
Commission of the European Communities (2001) “A Sustainable Europe for a Better World: A European
Union Strategy for Sustainable Development”. Communication from the Commission, Brussels
EEA (European Environment Agency) (2012) “Environmental Indicator Report 2012: Ecosystem Resilience
and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe”. Copenhagen
Ehrlich A., Ehrlich P.&, Holdren J. (1973) “Human Ecology” W. H. Freeman San Francisco
Eurostat (2009) “Sustainable development in the European Union 2009 monitoring report of the EU sustainable development strategy”
Eurostat (2012) “Figures for the future 20 years of sustainable development in Europe?” A guide for citizens.
Publications Office of the European Union, Luxembourg
Hannesson R. (2008) “Sustainability of Fisheries” The Electronic Journal of Sustainable Development Vol. 1(2)
Malkina-Pykh, I. G. “Integrated assessment models and response function models: pros and cons for sustainable development indices design”, Ecological Indicators, 2002
Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgen & Behrens William (1974) “The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind” Potomac Associates Universe Books,
Massachusetts Institute of Technology, New York
Meadows Donella, Meadows Dennis & Randers Jorgen (2004) “Limits to Growth: The 30-Year Update” Chelsea Green Publishing Company
Henriques A. & Richardson, J. (Eds.). (2004). “The triple bottom line, does it all add up? Assessing the sustainability of business and CSR”. Earthscan, London
Schulting G. (2002) “Critical environmental indicators: performance indices and assessment models for sus- 147 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
tainable rural development planning”, Ecological Modelling
Spangenberg J., Omann I., & Hinterberger F. (2002) “Sustainable Growth Criteria: Minimum benchmarks and
scenarios for employment and the environment”, Ecological Economics, 42
Tietebenberg T. & Lewis L. (2010) “Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων” Gutenberg Αθήνα
United Nations (2009) “Framework Convention on Climate Change”
Wackernagel M. & Rees W. (1996) “Our Ecological Footprint”. New Society, Gabriola Island, Canada.
WCED (1987) “Our Common Future”. World Commission on Environment and Development (Brundtland
Commission). Oxford University Press (ed.). Oxford
- 148 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
Θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.
Εφαρμογή και προκλήσεις για την Ελλάδα
Αγγελική Καλλία
Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζεται η εξέλιξη του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέχρι το 2020.
Επισημαίνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο και στόχους, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης και διατυπώνονται προτάσεις για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, την αποτελεσματική εφαρμογή του και τις
αναπτυξιακές επιλογές.
ABSTRACT
The evolution of the EU environmental legislation and of the sustainable development
policy is presented, as well as the european goals for 2020. The difficulties Greece confronts
to implement the environmental legislation are highlighted, with special reference to the
economical crisis. Recomendations for solutions are proposed.
- 149 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Αγγελική Καλλία,
Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος
1. Ο Ενωσιακός χαρακτήρας του περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου
Α
νταποκρινόμενη στην παγκόσμια κινητοποίηση που έγινε με την διάσκεψη κορυφής
του ΟΗΕ το 1972 για το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε τα τελευταία σαράντα χρόνια ένα πλούσιο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην γένεσή
του αποσπασματικό και στραμένο στην επίλυση προβλημάτων είτε ελεύθερης κυκλοφορίας
αγαθών (π.χ. επιτρεπόμενο επίπεδο εκπομπής καυσαερίων αυτοκινήτων), είτε δημόσιας υγείας
(π.χ. ποιότητα ποσίμου νερού, ποιότητα υδάτων υδροληψίας ποσίμου νερού) το θεσμικό αυτό
πλαίσιο εξελίχθηκε σε σύνολο κανόνων (περισσότερες από 300 Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμοί που συνεχώς ανανεώνονται), που ρυθμίζουν σχεδόν όλες τις δράσεις που ενδέχεται να
ρυπάνουν το περιβάλλον και θέτουν τα επιτρεπτά επίπεδα εκπομπών ρύπων και την απαιτούμενη ποιότητα των διαφόρων αποδεκτών.
Ενώ αρχικά η προστασία του περιβάλλοντος δεν αναφερόταν στα κείμενα των Συνθηκών, η
Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) έθεσε για πρώτη φορά ως στόχο της Ε. Ένωσης την βιώσιμηαειφόρο ανάπτυξη και η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) ενίσχυσε την σημασία της βιωσιμότητας. Από τον Δεκέμβριο του 2009, που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, γίνεται
επιπλέον ειδική αναφορά στην λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
καθώς και για την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη πολιτικών αειφόρου ενέργειας (άρθρα 191 έως 194 ΣΛΕΕ).
Η Ελλάδα συμμετέχει στην διαμόρφωση του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου μέσω του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, μέσω των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και μέσω της αποστολής στις ενωσιακές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ελληνικής
- 150 -
Α. Καλλια: Θεσμικο πλαισιο βιωσιμης αναπτυξης. Εφαρμογη και προκλησεις για την Ελλαδα
διοίκησης. Η ενωσιακή νομοθεσία ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη με την έκδοση
Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων. Η ενσωμάτωση γίνεται συνήθως με καθυστέρηση και ενώ έχει κινηθεί η διαδικασία για παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
Το 85% του θεσμικού πλαισίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, σε όλα τα κράτη μέλη, αντιστοιχεί στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο το οποίο
καλύπτει συγκεκριμένα τους τομείς:
Ποιότητα ατμόσφαιρας, ποιότητα και διαχείριση γλυκών και θαλασσίων υδάτων, ηχητική
ρύπανση, προστασία βιοτόπων και ειδών πανίδας και χλωρίδας, γενετικά τροποποιημένοι
οργανισμοί, χημικές ουσίες, διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων, οικολογικός σχεδιασμός
και οικολογική σήμανση προϊόντων, οικολογική διαχείριση εγκαταστάσεων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιοκαύσιμα, ενεργειακή απόδοση κτιρίων, εμπόριο ρύπων
που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και στην δικαιοσύνη σε υποθέσεις περιβάλλοντος1.
2. Οι στόχοι του Ενωσιακού δικαίου για το 2020 και επέκεινα
Τον Νοέμβριο του 2013 η Ε. Ένωση υιοθέτησε το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον
με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», που θέτει εννέα άξονες δράσης έως το
2020, COM (2012), 710, 29.11.2012:
α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·
β) μ ετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την
υγεία και την ευημερία·
δ) μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης·
ε) βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική·
στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και διαμόρφωση σωστών τιμών·
ζ) βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών·
η) ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης·
θ) αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Νωρίτερα, από τον Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, έθεσε ως στόχους για το 2020:
Α) την μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον 20%
2012, Καλλία Α. «Δίκαιο περιβάλλοντος της Ε. Ένωσης - Σύντομη επισκόπηση», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο»,
Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 2, σελ. 267 - 280.
1
- 151 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Β) το 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
Γ) την περικοπή κατά 20% της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Παράλληλα από την περιβαλλοντική ενωσιακή νομοθεσία έχουν τεθεί στόχοι έως το 2020:
Α) η μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών
υπηρεσιών από την Διεθνή Σύμβαση για την βιοποικιλότητα
β) η επίτευξη καλής κατάστασης όλων των θαλασσίων υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία
πλαίσιο γαι την θαλάσσια στρατηγική2, ενώ για τα γλυκά ύδατα ο αυτός στόχος τίθεται από
την Οδηγία πλάισιο για τη διαχείριση των υδάτων3 για το 2015
γ) η διαχείριση των αποβλήτων να γίνεται με βάση την αρχή της ιεράρχισης4 ήτοι: πρόληψη,
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, τελική διάθεση σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα5
δ) η ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα να μην προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και
κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο για
την ποιότητα του αέρα6
Η δυσκολία επίτευξης των ανωτέρω φιλόδοξων στόχων, καθώς και της αειφορικής ανάπτυξης, επιτείνεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει την ευρώπη, αλλα και από
την παγκόσμια πληθυσμιακή δυναμική, την αστικοποίηση και την επιτάχυνση της τεχνολογικής αλλαγής.
Δεν λείπουν μάλιστα και οι πιέσεις, από διάφορες ομάδες, που επιδιώκουν να συρικνωθεί το
ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο και να μετατραπεί σε «οδηγίες εθελοντικής προσαρμογής».
Αυτό αποτελεί ένα από τα συμπεράσματα της συνάντησης ευρωπαίων νομικών περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος, Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 20137.
3. Η εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα
Από την είσοδό της στην Ε. Ένωση η Ελλάδα αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εφαρμογή του
ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου που συνίσταντο κυρίως στην έλλειψη κατάλληλων υποδομών και αποτελεσματικής διοίκησης8. Η οικονομικη κρίση και η υλοποίηση του Μνημονίου
επέφεραν θεσμικές και πρακτικές αλλαγές που αύξησαν την δυσκολία εφαρμογής του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου και οδηγούν στην υποβάθμιση, είτε στην καταστροφή του
περιβάλλοντος της χώρας.
Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα προβλήματα:
Οδηγία 2008/56/ΕΚ
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
4
J. Potocnik European Commissioner for the environment, speech “we need a revolution”WRAP annual conference 7.11.2013
5
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
6
Οδηγία 2008/50 /ΕΚ
7
www.eeb.org
8
5. Έκθεση: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έτος 2008. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΠΑΑ), Κεφάλαιο Νομοθεσία Περιβάλλοντος Καλλία Α., Σεπτέμβριος 2009
2
3
- 152 -
Α. Καλλια: Θεσμικο πλαισιο βιωσιμης αναπτυξης. Εφαρμογη και προκλησεις για την Ελλαδα
3.1. Καθυστερήσεις ή και ματαιώσεις έκδοσης Κανονιστικών Πράξεων
κατ’ εξουσιοδότηση Περιβαλλοντικών Νόμων
Η μείωση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής
βούλησης έχουν ως αποτέλεσμα να μην προχωρεί η διοίκηση στην έκδοση των κανονιστικών
πράξεων που απαιτούνται για να εφαρμοσθεί το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο. Αναφέρονται ορισμένα μόνο επίκαιρα νομοθετήματα που εκδόθηκαν σε εναρμόνιση με το ενωσιακό
δίκαιο χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων:
Α) ουσιαστική αδρανοποίηση του Νόμου 3937/2011 για την διατήρηση της βιοποικιλότητας
Β) μ η δημιουργία του αναγκαίου περιβαλλοντικού ελεγκτικού μηχανισμού, δημόσιου και ιδιωτικού, που εισάγει ο Νόμος 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ,
Γ) κ αθυστέρηση εφαρμογής του Νόμου 4042/2012, για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και για την διαχείριση των αποβλήτων.
3.2. Επανειλημμένες ματαιώσεις της κωδικοποίησης της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
Η περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί ένα χαώδες σύνολο κανόνων, μη κωδικοποιημένο.
Παρά το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τηνΑειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) προβλέπει κονδύλι για την κωδικοποίησή της, σύμφωνα με τον στόχο της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής για εύκολη πρόσβαση των πολιτών στους κανόνες δικαίου
και για την αποτελεσματική εφαρμογή του, και ενώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου ασχολήθηκε με το πρόβλημα το 2013, εν τούτοις δεν δρομολογήθηκε ακόμα η
θεματική κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών διατάξεων. Σημειώνεται ότι οι συνεχείς τροποποιήσεις των διατάξεων και η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων που μεταβάλλεται σε συχνά
χρονικά διαστήματα, οδηγούν ακόμα και τους δημόσιους λειτουργούς σε ανασφάλεια για το
ισχύον εκάστοτε δίκαιο.
3.3. Μη αποτελεσματικός μηχανισμός περιβαλλοντικών ελέγχων, είσπραξης περιβαλλοντικών προστίμων και διάθεσης των εσόδων για περιβαλλοντικά έργα
Η οικονομικές περικοπές έχουν συρρικνώσει τις Υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της
χώρας οι οποίοι εισηγούνται την επιβολή περιβαλλοντικών προστίμων. Οι έλεγχοι έχουν περιορισθοί στο ελάχιστο.
Παράλληλα λόγω της οικονομικής κρίσης το 95% από τα έσοδα από τα πρόστιμα ρύπανσης περιβάλλοντος και αυθαίρετων κατασκευών μεταφέρθηκαν από το Πράσινο Ταμείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα γενικά έσοδα του κράτους
για κάλυψη γενικών αναγκών. Έτσι δεν αξιοποιήθηκαν, και δεν αξιοποιούνται για έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως ήταν ο αρχικός προορισμός τους.
3.4. Καθυστερήσεις στην δημιουργία λειτουργικών βάσεων περιβαλλοντικών δεδομένων
Πάγια υποχρέωση του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου αποτελεί η η συστηματική συγκέντρωση και κοινοποίηση στην Ε. Επιτροπή στοιχείων για την ποιότητα των αποδεκτών, της
πανίδας και της χλωρίδας. Η οικονομική κρίση επιμηκύνει την ήδη μεγάλη καθυστέρηση που
- 153 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
έχει η χώρα μας στην οργάνωση και λειτουργία επιστημονικών βάσεων περιβαλλοντικών δεδομένων.
Ως παράδειγμα αναφέρεται η καυθυστέρηση δέκα ετών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την δημιουργία της βάσης δεδομένων για τα ύδατα, “Υδροσκόπειο”, που προβλέπεται
στον Ν. 3199/2003 που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ.
3.5. Ακύρωση περιβαλλοντικών διατάξεων με σκοπό την εφέλκυση κεφαλαίων Κατ’ εξαίρεση διαδικασίες
Την εφαρμογή του Μνημονίου συνοδεύει έκδοση ειδικών Νόμων ενίσχυσης των επενδύσεων που επιτρέπουν επεμβάσεις στο περιβάλλον απαγορευμένες από την προϊσχύσασα νομοθεσία ενωσιακή και εθνική. Επί παραδείγματι: α) ο Νόμος 3986/2011“Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής”, ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011, επιτρέπει
επεμβάσεις στις ακτές, β) ο Νόμος 4146/2013, ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013 “Διαμόρφωση φιλικού
αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις” προβλέπει «Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων» Ε.ΣΧ.Α.Δ.Α., τα οποία επιτρέπουν, ανάλογα
με τις ανάγκες της επένδυσης, χρήσεις και προορισμούς που αλλιώς θα ήταν ανεπίτρεπτοι.
4. Προκλήσεις για το μέλλον: Αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην ιεράρχηση των αξιών – Βιώσιμη ανάπτυξη - Ενεργοποίηση των πολιτών
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες αλλαγές που αποτελούν πρϋποθέσεις για να υλοποιήσει
η Ελλάδα, στο μέτρο που της αναλογούν, τους φιλόδοξους ενωσιακούς περιβαλλοντικούς στόχους και να προχωρήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος. Πολλές από
τις κατωτέρω προτάσεις έχουν συζητηθεί σε συνέδρια και σχετικές ημερίδες και έχουν γίνει
αποδεκτές από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και επαγγελματικούς φορείς. Εν τούτοις συστηματικά
και συνολικά δεν ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα:
α) α ναβάθμιση του περιβάλλοντος στην ιεράρχηση των αξιών, ώστε η προστασία του να
αποτελέσει πολιτική βούληση
β) βελτίωση της ποιότητας των νομικών κειμένων που ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο. Σύνταξη ευκατάληπτων κειμένων, με επαρκή επεξεργασία και όχι απλή μετάφραση των ενωσιακών Οδηγιών
γ) επαρκής στελέχωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, και ενίσχυσή τους, όπου κρίνεται
αναγκαίο, από εξωτερικούς συνεργάτες
δ) ενίσχυση ερευνών επί του πεδίου για την συγκέντρωση και λειτουργική οργάνωση περιβαλλοντικών δεδομένων
ε) βελτίωση της ποιότητας των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων
στ) συστηματική ενημέρωση για την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία δικηγόρων, δικαστών, εισαγγελέων και δημοσίων υπαλλήλων
ζ) σύνδεση της προστασίας περιβάλλοντος με την αναπτυξιακή βιώσιμη πολιτική και με μέ- 154 -
Α. Καλλια: Θεσμικο πλαισιο βιωσιμης αναπτυξης. Εφαρμογη και προκλησεις για την Ελλαδα
τρα αγοράς (φόροι, ελαφρύνσεις, απαλλαγές, αντισταθμιστκά οφέλη)
η) συστηματική ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση της συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. Το θεσμικό πλαίσιο, ενωσιακό και εθνικό, παρέχει στους πολίτες δικαιώματα διεκδίκησης σεβασμού στο περιβάλλον με αειφορική
ανάπτυξη και φροντίδα για τις ερχόμενες γενεές. Το δικαίωμα καταγγελίας στην Ε. Επιτροπή, Αναφοράς στο Ε. Κοινοβούλιο, προσφυγής στον συνήγορο του πολίτη, συνοδεύει τα
κλασικά δικαιώματα προσφυγής στην διοικητική, αστική και ποινική δικαιοσύνη. Η πρόσφατη ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος με τον Ν.
4042/2012 ενδυναμώνει την αξίωση προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος
και δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να παρίσταται ως πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη.
Είναι ενθαρυντικό ότι ο Επιτρόπος περιβάλλοντος Ποτόσνικ, τονίζοντας η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, δήλωσε πρόσφατα αναφερόμενος στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ότι
τα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν πρέπει να αντίκειται στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.
Είναι αναμφίβολο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κρίση έχει πλήξει τις βασικές αξίες της ένωσης
και ότι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σε συνεργασία με τους λαούς της ευρώπης, εναπόκειται να επαναπροσδιορίσουν αυτές τις αξίες και να δημιουργήσουν το μελλοντικό όραμα της
ευρώπης.
Η επαναϊεράρχηση των αξιών μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο από την οικονομική κρίση
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναδείξη την βιώσιμη ανάπτυξη ως μονόδρομο και
υποχρέωση προς τις επόμενες γενεές. Καινοτομία, φαντασία και αλληλεγγύη αποτελούν τα
αναγκαία μέσα διαμόρφωσης των νέων λειτουργικών προτύπων της μετά την κρίση εποχής.
Βιβλιογραφία
1.2013 Ludwig Kramer: The EU access to environmental information and the open society
2.7ο πρόγραμμα δράσης της Ε. Ένωσης για το περιβάλλον: «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»,
COM (2012), 710, 29.11.2012, ψηφίστηκε 20.11.2013
3.2013 Καλλία Α. «Περιβάλλον και Επιχείριση –Πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές», Νομική Επιθεώρηση
«ΕΝΩΠΙΟΝ», διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
4.2011 Καλλία Α. « Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης
ανάπτυξης», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 1, σελ. 68 - 74.
5.2005 EU Environmental Policy Handbook, A critical analysis of EU Environmental Legislation, European
environmental Bureau, Brussels 2005
- 155 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
Ο νομικός πολιτισμός στα χρόνια
της παγκοσμιοποίησης
Αθανάσιος Καΐσης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Αθανάσιος Καΐσης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Κ
αμία θεώρηση του πολιτισμού δεν μπορεί κατά την άποψή μου –πλέον– να γίνει χωρίς
να λάβει υπόψη της αυτό που προσφυώς χαρακτηρίζεται ως «κοινωνία του διαδικτύου» .
Δεν πρόκειται μόνο για το διαδίκτυο, η κατανόηση των επιπτώσεων του οποίου επί του πολιτισμού, μου φαίνεται, λόγω της υψηλής συνθετότητας που εμφανίζει (το διαδίκτυο), μερικώς
μόνο εφικτή, αλλά συνολικότερα για το φαινόμενο της ψηφιακότητας . Έχει επισημανθεί, ότι η
σχετική συζήτηση περιορίζεται στο πρόβλημα της βελτίωσης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο χωρίς να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η –άδηλη στα μάτια του
μη ειδικού– διαρθρωτική λογική που συνδέεται με μείζονα οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται για την δημιουργία και διατήρηση της κοινωνίας της κατανάλωσης. Η λογική αυτή
συνεπικουρούμενη από την ψυχολογία μηχανεύεται όλο και πιο πολλούς τρόπους παροχής
κινήτρων στους πολίτες-καταναλωτές ώστε να ανακοινώνουν και να μοιράζονται με τρίτους τα
- 157 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
προσωπικά δεδομένα τους .
Καθώς η ψηφιακή εποχή εκδιπλώνει τις πτυχές της γοργά και εξακτινώνεται σε ποικίλες κατευθύνσεις, οφείλουμε να ερευνήσουμε σε βάθος τις επιπτώσεις της ψηφιακότητας και στον
(νομικό) πολιτισμό. Ποιες επενέργειες επιφέρει η ψηφιακή καθημερινότητά μας στον τρόπο
σκέψης και δράσης μας; Είναι η εκπόρθηση της ιδιωτικότητάς μας τετελεσμένο γεγονός , στο
μέτρο μάλιστα που γίνεται εκούσια, χωρίς να υπάρχει πλέον δυνατότητα αποτελεσματικής
αντίστασης; Γνωρίζουμε αρκετά για την υποδομή του διαδικτύου, την κυριαρχία επί της υποδομής, τις χώρες και τις εταιρίες οι οποίες ολικά ή μερικά την κατέχουν και την διαχειρίζονται,
το μέγεθος της ψηφιακής επιτήρησης, την δυνατότητα χειραγώγησης της πρόσβασης στην
πληροφορία, την έκταση και την ένταση της ψηφιακής επανάστασης;
Μπορούν άραγε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ασφαλή ανταπόκριση σε περιβάλλον
πυκνότατης διαδικτύωσης των πολιτών να αποτελέσουν αντίβαρο σε κάποιο διεφθαρμένο
δικαστικό σύστημα;
Θα γίνει με την είσοδο στην ψηφιακή εποχή η δικαιοσύνη αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη και δημοκρατικότερη όπως οραματίζονται κάποιοι;
Αν οι κατά κανόνα άσχετοι με τα θέματα του διαδικτύου σημερινοί πολιτικοί εξοικειωθούν
στα επόμενα χρόνια επαρκώς με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής
και αντιληφθούν την έκταση της δύναμης που αυτές δίνουν στους πολίτες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα είναι σε θέση να συζητούν με περισσότερη γνώση και αντίληψη τα
θέματα της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αντιστοίχως να
φροντίζουν για διασφαλιστικότερη νομοθεσία;
Θα μπορούσε η συλλογική δύναμη του διαδικτύου να αποθαρρύνει δυνητικούς δράστες
από εγκλήματα βίας, διαφθοράς ή από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας;
Οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής θα αντιμετωπιστούν με καινοτόμες επιχειρηματικές,
κοινωνικές, νομικές και προσωπικές στρατηγικές . Η νομική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την αποτελεσματική νομοθεσία για την υποδομή του διαδικτύου, την προστασία
της εργασίας, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και δραστικά μέτρα προστασίας των πολιτών από την διατηρησιμότητα των
προσωπικών δεδομένων τους, πρωτίστως όσων δεν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο κίνδυνος, των ανηλίκων
ιδίως ανθρώπων, να βρεθούν με την ενηλικίωσή τους αντιμέτωποι με μία εικονική βιογραφία
τους που γράφηκε ερήμην τους, χωρίς την γνώση τους, με βάση τα ψηφιακά τους ίχνη, θα
δημιουργήσει την ανάγκη νομικής προστασίας τους ίσως με την εισαγωγή της απαγόρευσης
διαβίβασης και δημοσίευσης δεδομένων που άφησε κάποιο άτομο στο διαδίκτυο πριν την
ενηλικίωσή του .
Οι απαντήσεις που θα δοθούν στα τεθέντα ερωτήματα –που λόγω των απροβλέπτων εξελίξεων της καλπάζουσας ψηφιακής τεχνολογίας ενδέχεται να πρέπει να τεθούν διαφορετικά ή
να είναι σύντομα παρωχημένα– θα αναπροσδιορίσουν, μαζί με άλλα, και το περιεχόμενο του
μελλοντικού νομικού μας πολιτισμού.
* Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα της εισήγησης.
- 158 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η άλλη Ελλάδα υλοποίησης στόχων
σε αντίξοες συνθήκες
Δημ. Χρ. Τσουκαλάς
πρώην Δήμαρχος Ανάβρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Χαρακτηριστικά οικισμού (ορεινός κτηνοτροφικός οικισμός)
2. Η κατάσταση του οικισμού μέχρι το 1991 (συμβίωση 300 κατοίκων και 25.000 ζώων)
3. Πρώτη εκλογή 1991: Μεθοδολογία
Καταγραφή προβλημάτων, διαβάθμιση, ιεράρχηση
Στρατηγικοί στόχοι
Λαϊκές Συνελεύσεις – Αποφάσεις
Υλοποίηση των όσων προαναγγέλθηκαν και ακόμη περισσοτέρων
Αποκατάσταση εμπιστοσύνης
4.Κλειδί για την επιτυχία: Η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η διαφάνεια, όχι η εξυπηρέτηση του
προσωπικού συμφέροντος και η προσωπική ανέλιξη, όχι κομματική εξάρτηση, αλλά
σκληρή δουλειά για το αυτονόητο, την επίλυση προβλημάτων αυτών που μας εξέλεξαν.
5.Πρώτη τετραετία 1991-1994: Αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων σε θέματα ποιότητας ζωής, υποδομών, εξασφάλισης εισοδήματος (κτηνοτροφία)
6.Υπόλοιπες 3 τετραετίες 1998-2010:
Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Τελειοποίηση έργων υποδομής (οδοποιία επαρχιακή-αγροτοκτηνοτροφική, αναπλάσεις δημόσιων χώρων, ανέγερση δημοσίων κτηρίων (π.χ. δημ. σχολείο με κατοικία δασκάλου), δημιουργία αθλητικών χώρων κ.α.)
Φροντίδα για την υγεία και κοινωνική πρόνοια (, Κ.Ε.Π. Βοήθεια στο σπίτι, Αγροτικό ιατρείο με κατοικία γιατρού, Προληπτική Ιατρική κ.α.)
Αναβάθμιση της λειτουργίας της κοινότητας και επικοινωνίας με τους δημότες
Οργάνωση της κτηνοτροφίας (ένταξη σε βιολογικά προγράμματα, δημιουργία σφαγείου με προδιαγραφές Ε.Ε.
Έργα πολιτισμού (Ιδρυση Λαογραφικού Μουσείου Κτηνοτροφικής Ζωής, Βιβλιοθήκη
με τμήματα για μικρούς (χώρος δημιουργικής απασχόλησης) και μεγάλους, σειρά ομιλιών-ημερίδων, εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, εκδρομές στο εξωτερικό κ.α.)
- 159 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Αναπτυξιακά έργα – Εργα πράσινης ανάπτυξης (Αιολικό Πάρκο, Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό Πάρκο, Μελέτη για Μικρό υδροηλεκτρικό, μελέτη για δίκτυο τηλεθέρμανσης με
πρώτη ύλη κοπριές-υπολείμματα υλοτόμησης, κ.α.)
7.
Τελικό αποτέλεσμα:
Μεγάλη απορροφητικότητα από τις υψηλότερες στην Ελλάδα (π.χ. Πρόγραμμα Θησέας 100%)
Αύξηση εσόδων της κοινότητας
Αύξηση πληθυσμού
Ανεργία 0%, εγκληματικότητα 0%
Βελτίωση της ποιότητας της ζωής και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων
Δημήτριος Τσουκαλάς, πρώην Δήμαρχος Ανάβρας
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Μ
έχρι τώρα ακούσαμε πολύ σημαντικές ομιλίες για το πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη
στην Ελλάδα –που είναι και το ζητούμενο. Στο θέμα της διακυβέρνησης που τώρα εξετάζουμε, θα σας μιλήσω για ένα παράδειγμα του δημόσιου τομέα. Η αναφορά μου δεν θα είναι
θεωρητική –πως μπορεί να γίνει-, αλλά θα είναι για κάτι που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, για τον
τρόπο και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση του.
Πρόκειται για ένα παράδειγμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης, σε μια ορεινή κτηνοτροφική Κοινότητα,
την Κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας. Από την αρχή θέλω να πω πως δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι όταν θέλεις, όταν ενδιαφέρεσαι και αγαπάς αυτό που κάνεις, όταν έχεις
όραμα, μεράκι, κέφι και πίστη σ’ αυτό, τότε βρίσκεις και τα μέσα και τον τρόπο να το πετύχεις.
Η εμπειρία μου δείχνει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί όσοι εκλέγονται στην Τ. Α.
αλλά και αλλού (π.χ. βουλευτές), εκτός από τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν, να είναι
- 160 -
Δ.Χ. ΤσουκαλAς - Η Αλλη ΕλλΑδα υλοποΙησης στΟχων σε αντΙξοες συνθΗκες
τίμιοι και εργατικοί, να μην έχουν ως κίνητρο το προσωπικό τους συμφέρον, να μην αποσκοπούν στην πάρα πέρα ανέλιξή τους, να μην υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, και τέλος -αφού
εκλεγούν- να μην υπηρετούν κανένα κομματικό χώρο.
Εμείς στην Ανάβρα δεν κάναμε κανένα θαύμα. Εμείς πολύ απλά κάναμε το αυτονόητο, κάναμε όσο μπορούσαμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Μας εξέλεξαν οι συγχωριανοί μας για να
λύσουμε όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα, και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής
τους στο χωριό. Και αυτό κάναμε. Και ενώ στην αρχή δεν μας ήθελαν, μας αντιμετώπιζαν σαν
ξένους, στη συνέχεια μετά την πρώτη τετραετία, η συντριπτική πλειοψηφία μας αποδέχτηκε
και μας στήριξε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο μας.
Πρέπει να σημειώσω ότι αυτό έγινε γιατί αφ’ ενός τους είπαμε την αλήθεια από την αρχή,
και αφ’ ετέρου γιατί κάναμε αυτά που τους υποσχεθήκαμε και πολύ περισσότερα. Ακόμη ένα
σημείο πολύ σημαντικό ήταν και η διαφάνεια στις ενέργειές μας, καθώς και η συμμετοχή της
συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων στις αποφάσεις μας. Όταν εργάζεσαι και προχωράς
με διαφάνεια και λες την αλήθεια, δεν φοβάσαι τίποτε και κανένα.
Πρέπει να πω ότι η Ανάβρα δεν έγινε γνωστή για την ομορφιά της. Υπάρχουν πάρα πολλά
χωριά πολύ πιο όμορφα από την Ανάβρα. Και αυτό είναι και το παράπονό μας, όταν εμείς πήγαμε και ασχοληθήκαμε με τα κοινά στην Ανάβρα, είχαν κτιστεί μετά τους σεισμούς του ’80 όλα
τα σπίτια και δεν προλάβαμε να αλλάξουμε την εικόνα του χωριού.
Η Ανάβρα έγινε γνωστή για δύο κυρίως λόγους:
Α. για τη μεγάλη ανάπτυξη μεταξύ όλων των ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα, και
Β. για έργα και μελέτες που έκανε και ήταν φιλικά προς το περιβάλλον (Πράσινη Ανάπτυξη).
Η Ανάβρα μέχρι το 1990 ήταν ένα ορεινό χωριό (1000 μ.), καθαρά κτηνοτροφικό, απομονωμένο και αποκομμένο από τα αστικά κέντρα, χωρίς επαρχιακό και εσωτερικό οδικό δίκτυο, χωρίς δημόσιους χώρους και κτήρια, και χωρίς οριοθέτηση οικισμού, με κατεστραμμένο δίκτυο
ύδρευσης, χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων, και το κυριότερο με 300 κατοίκους να συμβιώνουν με 25.000 ζώα (5.000 γελάδια, 15.000 αιγοπρόβατα, 5.000 χοιρινά). Δεν μπορούσες, ειδικά
το χειμώνα, να κυκλοφορήσεις μέσα στο χωριό. Η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Οσοι είχαμε
φύγει από το χωριό και ζούσαμε αλλού (Αθήνα, Λαμία), δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε
εύκολα τους δικούς μας ανθρώπους. Ετσι, κάποιοι που δεν ζούσαμε στο χωριό, πήραμε την
απόφαση το 1990 -τότε που υπήρχαν ακόμη τα μπλε και τα πράσινα καφενεία- να ασχοληθούμε με τα κοινά, κόντρα στους ντόπιους συγχωριανούς μας κτηνοτρόφους, και βέβαια χωρίς τη
στήριξη κάποιου κόμματος.
Τελικά κερδίσαμε τις εκλογές για πρώτη φορά το 1990, -κυρίως χάρις στη στήριξη των ετεροδημοτών-, και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο στην πορεία του χωριού. Διότι αν αυτό δεν
γινόταν, ίσως σήμερα να μην υπήρχε η Ανάβρα. Θα συνέβαινε αυτό που συνέβη με τόσα όμορφα χωριά της πατρίδας μας που εγκαταλείφθηκαν.
- 161 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Τι κάναμε λοιπόν και πώς πορευτήκαμε; Ποιό ήταν το σχέδιό μας και το
όραμά μας;
Αμέσως μετά την εκλογή μας, μαζευτήκαμε και συζητήσαμε, οι συνεργάτες μου κι εγώ, για το
που πρέπει να πάει το χωριό, και στη συνέχεια κάναμε τα σχέδια και τον προγραμματισμό μας.
Καταγράψαμε τα καλώς και κακώς κείμενα στην Ανάβρα, τα ιεραρχήσαμε, τα διαβαθμίσαμε,
έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στο
χωριό μας και να επιλύσουμε άμεσα και τρέχοντα προβλήματα.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του χωριού μας ήταν δύο: η κτηνοτροφία και το φυσικό περιβάλλον. Με βάση λοιπόν αυτά, συντάξαμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της Ανάβρας με
σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας, σε έργα όπως:
1ον: Εργα για την κτηνοτροφία, που αποτελούσε την κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους
2ον: Εργα υποδομής (οδικό δίκτυο, ύδρευση, απορρίμματα, εκπαίδευση, υγεία κ.α.) που θα
ανεβάσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων
3ον: Εργα ανάπτυξης, φιλικά προς το περιβάλλον που θα εξασφάλιζαν έσοδα στην Κοινότητα, νέες θέσεις εργασίας και απορρύπανση στο περιβάλλον
Αφού λοιπόν σχεδιάσαμε όλα τα παραπάνω, καλέσαμε όλους τους κατοίκους σε Λαϊκές Συνελεύσεις (σύνολο 13) και τους κάναμε γνωστή την πρότασή μας και το όραμά μας για την
ανασυγκρότηση του χωριού. Τους είπαμε την αλήθεια και τους ζητήσαμε ένα μόνο πράγμα:
Να απομακρυνθούν τα ζώα από το χωριό, διότι αν δεν γινόταν αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σημειωτέον ότι υπήρχαν τότε σχέδια μετεγκατάστασης ποιμνιοστασίων με καλή
επιδότηση. Μετά από πολλή συζήτηση αυτό συμφωνήθηκε.
Ετσι ξεκινήσαμε και την υλοποίηση του σχεδίου μας, εκμεταλλευόμενοι τα δύο συγκριτικά
πλεονεκτήματα που είχε η Ανάβρα για να επιλύσουμε όσα περισσότερα προβλήματα είχε το
χωριό. Αυτό ήταν και το μοντέλο ανάπτυξης που εμείς εφαρμόσαμε. Αξιοποιείς τα καλά και
βελτιώνεις τα κακά. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού, αξιοποιώντας
αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα (π.χ. παραλίες).
Παρένθεση: Κάτι παρόμοιο δεν θα έπρεπε να κάνει και η Ελλάδα; Να αξιοποιήσει τα τόσα
πολλά και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει έναντι των άλλων χωρών, έτσι
ώστε να αναπτύξει ισχυρή οικονομία, και να δανείζει αντί να δανείζεται;
Τι κάναμε εμείς λοιπόν;
Εργα για την κτηνοτροφία, που αποτελεί και τη βασική απασχόληση των
κατοίκων
• 3 κτηνοτροφικά πάρκα για μετεγκατάσταση των ποιμνιοστασίων (Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμων, μεταφορά νερού, κ.α.)
• Εργα βελτίωσης βοσκοτόπων (Διάνοιξη-συντήρηση κτηνοτροφικών δρόμων στα βουνά,
κατασκευή ποτιστρών, κ.α)
• Προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας (πριν 15 χρόνια ήταν πιλότος ανάπτυξης της βιο- 162 -
Δ.Χ. ΤσουκαλAς - Η Αλλη ΕλλΑδα υλοποΙησης στΟχων σε αντΙξοες συνθΗκες
λογικής κτηνοτροφίας για το Υπουργείο Γεωργίας) Αύξηση εσόδων, νέες επιδοτήσεις
• Ε νημέρωση-επιμόρφωση κτηνοτρόφων με σεμινάρια, ομιλίες κ.α.
και το πιο σημαντικό
• Κ ατασκευή σύγχρονου Κοινοτικού σφαγείου με προδιαγραφές Ε.Ε. (HASP, ISO, κωδικό Ε.Ε.,
βιολογική γραμμή σφαγής).
Αποτέλεσμα όλων αυτών που υλοποιήσαμε, ήταν λιγότερη δουλειά για τους κτηνοτρόφους,
καλύτερη ποιοτικά παραγωγή και αύξηση του εισοδήματος τους. Αλλαξε η ζωή τους σημαντικά προς το καλύτερο και αυτό ήταν ο βασικός λόγος που τελικά μας αποδέχτηκαν και άρχισαν
να μας εμπιστεύονται.
Παράλληλα με τα παραπάνω γίνονταν και άλλα έργα, όπως:
Εργα υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Αποκατάσταση-βελτίωση-συντήρηση επαρχιακού και εσωτερικού οδικού δικτύου
• Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
• Οργάνωση αποκομιδής απορριμμάτων – Δημιουργία ΧΥΤΑ από το 1994
•Α
νάπλαση δημόσιων χώρων (πλατείες, πλατώματα, χώροι στάθμευσης, δημόσιος φωτισμός κ.α.)
• Ε ργα για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό (Ανέγερση νέων κτηρίων για το νηπιαγωγείο
και το δημοτικό σχολείο με κατοικία δασκάλου δωρεάν, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ,
κλειστό γυμναστήριο δωρεάν για τους δημότες)
• Ε ργα για την υγεία και την πρόνοια (κήρυξη του αγροτικού ιατρείου σε άγονο, κατασκευή
κτηρίου αγροτικού ιατρείου με κατοικία για το γιατρό δωρεάν, προληπτική ιατρική, τηλεϊατρική, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», αγορά οικοπέδου με κτήριο για ανέγερση γηροκομείου και ολοκλήρωση σχετικής μελέτης ανέγερσης)
• Ιδρυση ΚΑΠΗ και ΚΕΠ
• Ε ργα πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας (Ιδρυση Λαογραφικού Μουσείου κτηνοτροφικής Ζωής, Δημιουργία Κοινοτικής Βιβλιοθήκης με δύο παραρτήματα για ενήλικες
και παιδιά-Χώρος δημιουργικής απασχόλησης, έκδοση της ιστορίας του χωριού, χάρτες,
οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών, εκδρομές στο εξωτερικό, πολλές καλοκαιρινές
εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορό, έκδοση
εφημερίδας και στη συνέχεια δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση δημοτών και ετεροδημοτών, δωρεάν internet)
•Π
αραχώρηση κοινοτικών οικοπέδων σε άστεγους δημότες στο ¼ της αντικειμενικής αξίας
και εξόφληση σε 8 χρόνια, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
Εργα αναπτυξιακά φιλικά προς το περιβάλλον – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ολοι μας γνωρίζουμε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η Ανάβρα έκανε πράξη καινοτόμα, αναπτυξιακά και πρωτοποριακά έργα, φιλικά προς το περιβάλλον όπως:
- 163 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
• Αιολικό Πάρκο (από ισπανική εταιρεία, 20 ανεμογεννήτριες, 17,5 MW, έσοδα το 3% του
κόστους του παραγόμενου ρεύματος, θέσεις εργασίας, απορρύπανση στο περιβάλλον)
Ετοιμάζονται άλλα 2.
• Μικρό υδροηλεκτρικό (δημοπρατήθηκε, ολοκληρώθηκε η α΄ φάση, σταμάτησε λόγω κρίσης). Θα έφερνε νέα έσοδα στην κοινότητα. Θα το κάναμε μόνοι μας με επιδότηση και
έσοδα της κοινότητας
• Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό Πάρκο ΓΟΥΡΑ στις πηγές Ανάβρας (200 στρ. περιφραγμένα,
δίκτυο μονοπατιών, πληροφορίες για το περιβάλλον, μνημεία λαϊκού πολιτισμού, αποκατάσταση σε 3 από αυτά: νερόμυλο, ντριστέλα, μαντάνι)
• Τηλεθέρμανση (Μελέτη, καύσιμη ύλη βιομάζα-κοπριές ζώων με υπολείμματα υλοτόμησης).
Δυστυχώς, το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω Καλλικράτη και εγκληματικής αμέλειας του Δημάρχου Αλμυρού – η Κοινότητα Ανάβρας με τον Καλλικράτη καταργήθηκε και ενσωματώθηκε
στο Δήμο Αλμυρού. Η Ανάβρα έχασε μια μοναδική ευκαιρία να γίνει πρότυπο ανάπτυξης. Θα
ήταν ίσως ο μοναδικός τόπος όπου θα υπήρχαν σε λειτουργία όλες οι μορφές των ΑΠΕ.
Απαραίτητη επισήμανση:
Όλα αυτά έγιναν, όχι με τη βοήθεια κάποιου φοβερού μηχανισμού, αλλά από 3 πρόσωπα και
μόνο, που δούλεψαν αφιλοκερδώς, με μεράκι και αυταπάρνηση: από εμένα ως Πρόεδρο, τη
μία και μόνη υπάλληλο-Γραμματέα της Κοινότητας και τη γυναίκα μου, Μάχη Καραλή, Ομότιμη
σήμερα Καθηγήτρια ΕΜΠ, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν Τεχνική Σύμβουλος της Κοινότητας και
πρόσφερε τις υπηρεσίες της (μελέτες, επιβλέψεις κ.α.) χωρίς αμοιβή.
Όλα τα παραπάνω έγιναν μέσα σε 4 τετραετίες και μέχρι το τέλος του 2010, διότι μετά ο
Καλλικράτης ανέτρεψε την αναπτυξιακή πορεία της Ανάβρας.
Τελικό συμπέρασμα
• Η Ανάβρα υπήρξε πρώτη στις απορροφήσεις κονδυλίων στην Ελλάδα και στις πρώτες θέσεις στο Νότο της Ευρώπης, γι’ αυτό άλλωστε έγινε και γνωστή
• Σημειώθηκε αύξηση των εσόδων της Κοινότητας, και, αν δεν μεσολαβούσε ο Καλλικράτης,
η Ανάβρα θα ήταν οικονομικά αυτόνομη
• Υπήρξε αύξηση πληθυσμού, 0% ανεργία και 0% εγκληματικότητα. (Μέσος όρος ηλικίας τα
37 χρόνια)
• Δεν φεύγει πια κανείς από την Ανάβρα. Και αν δεν είχε ενταχθεί η Κοινότητα στο Δήμο
Αλμυρού οι κάτοικοι θα απολάμβαναν μοναδικές παροχές, όπως δωρεάν ρεύμα, δωρεάν
θέρμανση, δωρεάν ζεστό νερό, δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν κλειστό γυμναστήριο.
Ολοι οι Αναβριώτες είμαστε αισιόδοξοι. Η Ανάβρα έχει μέλλον. Εμείς που δουλέψαμε για
να αλλάξουμε τη μοίρα του τόπου μας, κάναμε ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, με πολλή δουλειά,
όρεξη, όραμα, και είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ανάβρα. Ως ενεργοί
πολίτες πια με την Εθελοντική Οργάνωση ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ που ιδρύσαμε, θα προσπαθήσουμε να
στηρίξουμε και να διατηρήσουμε τα έργα που έχουν γίνει.
- 164 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
-Γ-
Σ Τ Ρ Ο Γ Γ ΥΛ Ο Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι
« Ο Ι Π Ρ Υ ΤΑ Ν Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α »
Στρογγυλό Τραπέζι
«Οι Πρυτάνεις για την Ελλάδα»
Κωνσταντίνος Γάτσιος
Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Γάτσιος, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κυρίες και Κύριοι,
ατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τον Πρύτανη τού ΑΠΘ και τα μέλη τής
Οργανωτικής Επιτροπής για την πρόσκληση. Είναι πράγματι μεγάλη η χαρά και η τιμή που
αισθάνομαι ευρισκόμενος σήμερα μαζί σας.
Στις συνθήκες της πολύμορφης κρίσης πρωτοφανούς έντασης και βάθους που διέρχεται η
πατρίδα μας, μιας κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και θεσμική και αξιακή, ο τίτλος
του Συμποσίου –Ποια Ελλάδα;– αλλά και του υπότιτλου –Ποια Ανάπτυξη;– προσλαμβάνουν
έναν οραματικό και προγραμματικό χαρακτήρα. Αναπόδραστα, επομένως, και έναν απολογιστικό χαρακτήρα. Οφείλουμε να ερμηνεύσουμε γιατί φτάσαμε εδώ, να κλείσουμε λογαριασμούς με το χτες για να σχεδιάσουμε το αύριο.
Γιατί πρώτο βήμα στην προσπάθεια αναπτυξιακής εξυγίανσης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν σε
απειλεί ένας θανάσιμος κίνδυνος, όπως απειλεί τη χώρα μας σήμερα, είναι η ορθή και ακριβής
Κ
- 167 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
αντίληψη της κατάστασης, χωρίς ψεύδη, δημαγωγίες, ευχολόγια και στρουθοκαμηλισμούς. Για
να υπάρξει η σωστή λύση, η έξοδος, πρέπει πρώτα να οριστεί το πρόβλημα με ειλικρίνεια.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν, παρασυρμένος από τον φόβο ή τις εμμονές σου, αντιλαμβάνεσαι λανθασμένα την απειλή και συμπεριφέρεσαι απέναντί της ανορθολογικά, τότε γίνεσαι ο
χειρότερος εχθρός του εαυτού σου, με αποτελέσματα αυτοκαταστροφικά.
Η βασική μου θέση για την κρίση είναι ότι έχει πρωτίστως εγχώριες και όχι διεθνείς αιτίες, ότι
είναι αυτοτελής και ενδογενής. Θα εκδηλωνόταν ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως της ευρωπαϊκής
ή διεθνούς κρίσης, αν και η διαχείρισή της θα ήταν ασφαλώς ευκολότερη χωρίς αυτές. Θεμελιώνω τον ισχυρισμό μου στα δύο πρώτα σημεία παρακάτω. Στο τρίτο προτείνω την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ολοκληρώνω με ένα γενικό σχόλιο.
Το πρώτο σημείο είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα: Η συνεχής αύξηση του ΑΕΠ, ιδιαίτερα
την δεκαετία της ΟΝΕ, συνιστούσε «ανάπτυξη»; Η απάντηση είναι πως δεν συνιστούσε «ανάπτυξη», ούτε σύγκλιση με την Ευρώπη, αλλά «παραίσθηση ανάπτυξης» και απόκλιση από την
Ευρώπη.
Να το εξηγήσω. Μεταξύ του 2003 και του 2010 το ΑΕΠ αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 30%
από 172 δις σε 230 δισ. Όμως, ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 90% από 168 δις.
σε 326 δισ., δηλαδή από 96% σε 140% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, για κάθε 1 ευρώ αύξησης του
κατά κεφαλή εισοδήματος, δανειζόμασταν 3!
Μήπως τα δανεικά χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγικές επενδύσεις; Όχι, χρησιμοποιήθηκαν
για να χρηματοδοτήσουν μια ανεξέλεγκτη, θα έλεγα παρανοϊκή, κατανάλωση. Τη δεκαετία
2000-2010, ο μέσος όρος της ιδιωτικής κατανάλωσης στην ευρωζώνη, της Ελλάδας εξαιρουμένης, ήταν στο 56% του ΑΕΠ. Στη χώρα μας ήταν στο 75%. Με βάση την κατανάλωση, η Ελλάδα
εμφανιζόταν σαν μια από τις 5 πλουσιότερες οικονομίες της Ευρώπης. Αποτέλεσμα, ήταν η
δημιουργία του μεγαλύτερου εμπορικού ελλείμματος στην ευρωζώνη, το οποίο καλυπτόταν
από δανεισμό, κυρίως μέσω του δημοσίου, ο οποίος δανεισμός με τη σειρά του δημιουργούσε
ένα ανεξέλεγκτο χρέος.
Ταυτόχρονα, το κράτος με σκοπό την κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση αυτής της άφρονος και άκρως τυχοδιωκτικής πολιτικής αλλά και, ταυτόχρονα, για να συγκαλύψει το γεγονός
ότι η οικονομία δεν μπορούσε, υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν, να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας –όπως θα εξηγήσω αργότερα– προχωρούσε σε προσλήψεις δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, τις περισσότερες φορές χωρίς πραγματικό αντικείμενο εργασίας και συνήθως εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, με σημειώματα πολιτευτών του στυλ «βάλε τον κάπου κάτι
να κάνει –είναι καλό παιδί». Βοηθούσε αυτό, βεβαίως, και στην ενδυνάμωση των κομματικών
στρατών. Αυτό ήταν το πλαίσιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής τής περιόδου τής
ΟΝΕ.
Το αναπόδραστο συμπέρασμα είναι ότι η δυναμική που είχε προσλάβει το δημόσιο χρέος
με όλα αυτά, αρκεί από μόνη της για να καταδείξει ότι ακόμη και εάν δεν είχε επισυμβεί η διεθνής κρίση, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε βαθιά περιδίνηση.
- 168 -
Κ. ΓΑτσιος - «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα»
Δυστυχώς, όμως –και αυτό είναι το δεύτερο σημείο –τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρότερη κατάσταση από μια τυπική ύφεση, ή από μια ύφεση
που προκλήθηκε από ανισορροπίες στο χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως για παράδειγμα
στην Ιρλανδία. Αντιμετωπίζουμε τη διαρθρωτική κατάρρευση του παραγωγικού μας ιστού, κυριότερα του κρίσιμου τομέα των «διεθνώς εμπορευσίμων», με την ταυτόχρονη γιγάντωση του
παρασιτισμού.
Τι συνέβη; Ο χωρίς όρια δανεισμός της χώρας, τόσο μέσω του δημοσίου όσο και μέσω του
τραπεζικού τομέα, δημιούργησε μια έντονη υπερθέρμανση οδηγώντας σε αύξηση των ονομαστικών τιμών στην Ελλάδα πάνω από το μέσο πληθωρισμό τής ευρωζώνης, με αποτέλεσμα,
λόγω του ενιαίου νομίσματος, να δημιουργούνται υψηλότερα περιθώρια κέρδους στον προστατευμένο τομέα των «διεθνώς μη εμπορευσίμων» (κράτος, οικοδομή, εμπόριο και λοιπές
υπηρεσίες), και να μειώνονται τα περιθώρια κέρδους του μη προστατευμένου παραγωγικού
τομέα των «διεθνώς εμπορευσίμων». Ήταν προτιμότερο να εισάγεις παρά να παράγεις εγχωρίως. Ταυτόχρονα, η άνοδος των μισθών, ανεξαρτήτως επιπέδου παραγωγικότητας, απλά και
μόνο για να «συλλάβει» τον πληθωρισμό και να εξασφαλίσει το εισόδημα των εργαζομένων,
οδήγησε σε περαιτέρω διάβρωση της ανταγωνιστικότητας του κρίσιμου τομέα των «διεθνώς
εμπορευσίμων», κατ’ ουσία στην κατάρρευσή του. Είναι αυτή η αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού τής χώρας που βρίσκεται πίσω από τα τεράστια ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κατά μέσο όρο 10% του ΑΕΠ καθ’ όλη τη
δεκαετία της ΟΝΕ, που έφτασε, μάλιστα, στο απίστευτο 15% του ΑΕΠ το 2008.
Η σχέση μεταξύ των «διεθνώς εμπορευσίμων» και των «διεθνώς μη εμπορευσίμων» είναι
κρίσιμη και βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού μας προβλήματος. Στα «διεθνώς εμπορεύσιμα» ενσωματώνεται η δυνατότητα ή όχι μιας ενδογενούς ανάπτυξης μιας οικονομίας.
Γιατί πολύ απλά ανάπτυξη είναι τι, πώς και πόσο παράγεις. Είναι η διαδικασία με την οποία,
αξιοποιώντας το ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο, τη συσσωρευμένη γνώση, τους θεσμούς και
το ρυθμιστικό σύστημα παράγεις και εξάγεις περισσότερο σύνθετα, πλούσια σε προστιθέμενη
αξία προϊόντα που προάγουν την κοινωνική ευημερία, χωρίς να εξαντλούν το περιβάλλον. Και
όλα αυτά είναι μετρήσιμα.
Πιο συγκεκριμένα, το 2000 όταν η χώρα εισήρχετο στην ευρωζώνη ο τομέας των «διεθνώς
εμπορευσίμων» αντιστοιχούσε στο 25% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 15 τότε
μελών τής ΕΕ. Το 2009, όταν είχε ξεκινήσει η κατάρρευση, είχε περιοριστεί στο 20,5%. Εάν, ειδικότερα, εστιασθούμε στα «διεθνώς εμπορεύσιμα» με τη σημαντικότερη συμβολή στην ενδογενή ανάπτυξη, καθώς απαιτούν από τη φύση τους διαρκείς βελτιώσεις της παραγωγικότητας
αν πρόκειται να είναι ανταγωνιστικά, όπως είναι τα προϊόντα τού μεταποιητικού κλάδου, και
οι κλάδοι που σχετίζονται με την πληροφορική και τις υπηρεσίες «τεχνολογικής αιχμής», τότε
παρατηρούμε ότι από ένα ποσοστό 16% του ΑΕΠ το 2000 αντιπροσώπευαν μόλις το 11,5% το
2009. Όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες ανάλογου μεγέθους με την δική μας παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών στο δικό τους ΑΕΠ. Επιπλέον,
εάν κανείς εστιάσει σε ποιοτικά κριτήρια, όπως το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας
και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων, τότε, σύμφωνα με διεθνείς πίνακες, η Ελλάδα της
«ανάπτυξης» και «σύγκλισης» βρισκόταν την περίοδο 2001-2007 στην ίδια «παρέα», ανταγωνι- 169 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ζόταν στο «ίδιο καλάθι» προϊόντων, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρά με τους Ευρωπαίους εταίρους της.
Το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει είναι ότι τα στοιχεία της διαρθρωτικής κατάρρευσης του οικονομικού ιστού τής χώρας προϋπήρχαν της παγκόσμιας κρίσης, η οποία βεβαίως
επιτάχυνε την εμφάνισή τους. Επιπλέον, η συρρίκνωση της παραγωγικής μας ικανότητας, ιδιαιτέρως στον τομέα των διεθνών εμπορευσίμων, είναι αυτό που σήμερα καθορίζει το τι και
πόσες θέσεις εργασίας μπορεί η οικονομία να υποστηρίξει, το τι μισθούς μπορεί να πληρώνει,
το τι εισόδημα μπορεί να δημιουργεί και να αναδιανέμει. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να
κάνουν αντιληπτό πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκονται ισχυρισμοί περί σύντομης εξόδου
από την κρίση. Επίσης, υποδεικνύουν σαφώς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Ότι, δηλαδή, οφείλουμε –και αυτό είναι το τρίτο σημείο– να στραφούμε προς την παραγωγή, γιατί η κρίση που διανύουμε δεν είναι «κρίση ζήτησης» αλλά «κρίση προσφοράς».
Ο λόγος που τονίζω ότι η κρίση που διανύουμε δεν είναι «κρίση ζήτησης» λόγω υποκατανάλωσης είναι γιατί πολλοί, ένθεν κακείθεν, που κατά τα άλλα ομιλούν περί «παραγωγικής ανασυγκρότησης», ταυτόχρονα και, μάλιστα, αγνοώντας πεισματικά κάθε αντικειμενικό γεγονός,
ισχυρίζονται ότι υπάρχει τρόπος διαφυγής από την κρίση στη χώρα μας μέσω μιας πολιτικής
τόνωσης της ζήτησης. Ειλικρινά, πιστεύω ότι ή ψεύδονται ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται –αμφότερα ομοίως λίαν επιβλαβή. Η πηγή της κρίσης βρίσκεται στην υπερσυσσώρευση παραγωγικών πόρων σε προστατευμένους κλάδους τής οικονομίας που χαρακτηρίζονται από χαμηλή
παραγωγικότητα και των οποίων η ανάπτυξη οφείλει να έπεται, όχι να προηγείται της μεγέθυνσης του παραγωγικού τομέα με την υψηλή μέση παραγωγικότητα. Να το πω σχηματικά. Μια
οικονομία στην οποία το εισόδημά της ανακυκλώνεται μεταξύ καταστημάτων ρουχισμού, καταστημάτων υποδημάτων, καφετέριες και σουβλατζίδικα δεν μπορεί να ελπίζει σε ανάπτυξη.
Αν, λοιπόν, «έπεφταν λεφτά στην αγορά» γενικώς και αδιακρίτως, σαν «μάννα εξ ουρανού»
με σκοπό την «ανάπτυξη», όπως κάποιοι, ένθεν κακείθεν, διατείνονται, το μόνο αποτέλεσμα
θα ήταν η διεύρυνση αυτού του τρόπου λειτουργίας τής οικονομίας, με τη δημόσια δαπάνη
να γιγαντώνει τον παρασιτισμό και με τη χώρα να καταλήγει να μην παράγει τίποτε, να εισάγει
τα πάντα, να πολλαπλασιάζει τα ελλείμματα και να εξακοντίζει το χρέος της στον ουρανό. Μια
τέτοιου τύπου επεκτατική πολιτική, αντιγραφή των πολιτικών που μας οδήγησαν στην καταστροφή, δεν θα άφηνε λίθο επί λίθου, βαθαίνοντας την εξάρτηση της χώρας από την ξένη βοήθεια (εάν αυτή ήταν τότε διαθέσιμη). Όσοι προτάσσουν μια τέτοια πολιτική αγωνίζονται, κατ’
ουσία, για την διατήρηση και ενδυνάμωση του παρασιτισμού, για την διαιώνιση των συνθηκών
που αναιρούν την εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Ό,τι και αν λένε, ένθεν κακείθεν, στην
πραγματικότητα «δουλεύουν» για τα Μνημόνια.
Η κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι μια «κρίση προσφοράς». Οφείλεται στο σοβαρό, διαρθρωτικό πρόβλημα του παραγωγικού μας συστήματος που ήρθε στην επιφάνεια με οδυνηρό
τρόπο, όταν έπαψε να υφίσταται το πέπλο που δημιουργούσε η πλημμύρα των δανείων και
η συναφής υπερκατανάλωση. Συνεπώς, απαιτείται να κάνουμε όχι τα ίδια, αλλά τα ακριβώς
αντίθετα από ό,τι κάναμε τα προηγούμενα πολλά χρόνια, να στραφούμε στην παραγωγή και
τις επενδύσεις, στις εξαγωγές παρά στις εισαγωγές. Υπάρχει, ιδιαιτέρως, επείγουσα ανάγκη για
- 170 -
Κ. ΓΑτσιος - «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα»
μια οικονομική πολιτική που θα αυξάνει το σφρίγος και το μέγεθος τού εγχώριου τομέα των
διεθνώς εμπορευσίμων αγαθών και υπηρεσιών. Με μια κουβέντα, οι διαθέσιμοι πόροι και οι
έστω περιορισμένες τραπεζικές πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται όχι προς χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω των σχέσεών τους με το πολιτικό σύστημα απαιτούν και ενίοτε
εκβιάζουν την τροφοδότησή τους με δανειακά κεφάλαια, αλλά προς την ενίσχυση δυναμικών,
εξωστρεφών επιχειρήσεων.
Παράγοντας-κλειδί για την ανάπτυξη είναι η αύξηση των επενδύσεων. Οι επενδύσεις στην
Ελλάδα αντιστοιχούν σήμερα στο 13% του ΑΕΠ και έχουν τάση πτωτική, έναντι ενός ευρωπαϊκού μέσου όρου 20%. Η διαφορά των 7 ποσοστιαίων μονάδων που αντιστοιχεί σε 12 δισ.
ετησίως είναι εφικτό να καλυφθεί και να κάνει τη διαφορά τροφοδοτώντας την ανάπτυξη της
χώρας. Τρείς είναι οι τομείς που, αρχικά τουλάχιστον, μπορούν και είναι αναγκαίο να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις: οι υποδομές, ο τουρισμός και η ενέργεια. Τηλεγραφικά: Η αναβάθμιση και ο εκμοντερισμός τού σιδηροδρομικού δικτύου και των δικτύων λιμένων τής χώρας
είναι αποφασιστικής σημασίας για να μπορέσει η χώρα μας να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα της γεωγραφικής της θέσης και να υποστηρίξει μια εξωστρεφή, ανταγωνιστική οικονομία. Το τουριστικό προϊόν, αυτή η αναπτυξιακή γραμμή τουρισμού-πολιτισμού-κρουαζιέραςαγροδιατροφής μπορεί να γίνει μοναδική και να «πουλάει» δώδεκα μήνες το χρόνο. Η ενέργεια
μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγική εισροή σε μια νέα ανταγωνιστική ελληνική οικονομία,
συνδέοντάς την με ένα νέο κύμα ανάπτυξης παγκόσμια. Αν και το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι οι λέξεις-κλειδιά εν προκειμένω, επ’ ουδενί δεν πρέπει να
αγνοούμε τα πολύ πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη που διαθέτει η χώρα και τον υδάτινο πλούτο
της. Ωστόσο, θα ήταν μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου, η άποψη ότι η οικονομία μας μπορεί
ή πρέπει να γίνει μια οικονομία βασισμένη στο πετρέλαιο. Θα πρέπει να καβαλήσουμε το επόμενο κύμα ανάπτυξης που ογκούται, όχι αυτό που φθίνει. Το Αιγαίο αρχιπέλαγος και το Ιόνιο
έχουν πολύ περισσότερο πλούτο να δώσουν απ’ αυτό του πετρελαίου.
Κυρίες και Κύριοι,
Η χώρα πρέπει να μάθει να σκέφτεται με το δικό της μυαλό, όχι με το μυαλό άλλων. Για να
ξαναπάρουμε τη χώρα στα χέρια μας πρέπει να έχουμε τη διανοητική διαύγεια και την ψυχική
δύναμη να δούμε την αλήθεια στα μάτια, να έχουμε επίγνωση των λαθών που μας οδήγησαν
σε αυτή τη δεινή θέση, ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και
να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί. Το κλειδί της
εξόδου από την κρίση βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, όχι στους ξένους.
Δυστυχώς, στην πιο κρίσιμη στιγμή τής μεταπολεμικής της ιστορίας, η Ελλάδα στερείται του
πιο σημαντικού πόρου ενός κράτους. Στερείται πολιτικών ηγεσιών, αλλά πολύ φοβούμαι και
πνευματικών και οικονομικών ηγεσιών. Όμως, σε μια κοινωνία βαθειά ταπεινωμένη, όπου το
κοινωνικό συμβόλαιο που τη συνείχε διαλύεται γιατί ήταν χτισμένο πάνω στην άμμο, σε μια τέτοια κοινωνία, όταν το πολιτικό σύστημα είναι αναξιόπιστο, συχνά αποκρουστικό, και αδυνατεί
να της προσφέρει σχέδιο και όραμα, τότε οι μόνες δυνάμεις που την κινούν είναι η απόγνωση
και η τυφλή οργή με αποτελέσματα απρόβλεπτα και αυτοκαταστροφικά.
Ακόμη και σήμερα, το παλιό σε όλες του τις εκδοχές αγωνίζεται για τη διάσωση και την
- 171 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
αναπαραγωγή του. Προστατεύει τους στρατούς του στο ευρύτερο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ, ενώ
ταυτόχρονα διαφημίζει την απαλλαγή της χώρας από τα Μνημόνια, οι μεν «αύριο» οι δε «σύντομα». Με θολωμένο το μυαλό από τις «αβαρίες» των τελευταίων ετών, ονειρεύονται ότι η
αποπομπή της τρισκατάρατης τρόικας θα λύσει τα χέρια των (όποιων) κυβερνώντων, ώστε να
ξανάρθουν και πάλι οι «ωραίες ημέρες». Φυσικά βαυκαλίζονται και ζουν με παραισθήσεις: οι
«ωραίες ημέρες», όπως τις εννοούν, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι στην προσπάθεια πολιτικής τους επιβίωσης, και επειδή αδυνατούν να δώσουν έναν ορίζοντα προοπτικής, απαντούν με μια απελπισμένη επιστροφή στο παρελθόν, ένα είδος φονταμενταλισμού, δημιουργώντας συνθήκες διχασμού μέσα στο λαό μας.
Όμως, αυτό που οι συνθήκες σήμερα απαιτούν είναι την επιστροφή τής Πολιτικής, της Πολιτικής ως σχέδιο ως όραμα και ως πράξη, στο θρόνο της, με την ταυτόχρονη εκδίωξη από
εκεί του λαϊκισμού και της προπαγάνδας που τον έχουν από κοινού καταλάβει. Απαιτούν την
μέγιστη δυνατή ενότητα, την μέγιστη εθνική μας συνεννόηση, τις δικές μας παραγωγικές συμμαχίες, το δικό μας εσωτερικό μνημόνιο αντιμετώπισης και εξόδου από την κρίση, με στήριγμα
την αλήθεια, την αυτογνωσία και την αγάπη για την πατρίδα. Όχι τον διχασμό. Δεν πρέπει να
επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Γιατί, φωτιά για ένα χρόνο σημαίνει στάχτες
για τριάντα.
Σας ευχαριστώ.
- 172 -
Στρογγυλό Τραπέζι
«Οι Πρυτάνεις για την Ελλάδα»
Η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων:
Δρόμος χωρίς επιστροφή;
Πάρις Τσάρτας
Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πάρις Τσάρτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η
τελευταία 4ετία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η περίοδος με την πλέον εργώδη (σε χρόνο)
και προβληματική σε τελικά αποτελέσματα προσπάθεια αλλαγών σε θεσμικό και ακαδημαϊκό επίπεδο της λειτουργίας και της οργανωτικής δομής των Ελληνικών ΑΕΙ. Οι αλλαγές
αυτές δημιούργησαν πολύ σημαντικά προβλήματα στα ΑΕΙ, δίχασαν την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και οδήγησαν σε πολλές περιπτώσεις σε σκληρές αντιπαραθέσεις της Συνόδου
Πρυτάνεων αλλά και των συνδικαλιστικών φορέων των Πανεπιστημιακών με το Υπουργείο
Παιδείας τόσο στην περίοδο Διαμαντοπούλου όσο και στην περίοδο Αρβανιτόπουλου.
Το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις προτεινόμενες αλλαγές, έγιναν χωρίς τον απαραίτητο
- 173 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
διάλογο, ειδικότερα την περίοδο Διαμαντοπούλου (Νόμος 4009/2011) και με ακραίο παράδειγμα τον προσχηματικό διάλογο στην περίπτωση του Σχεδίου «Αθηνά» (ΦΕΚ 131/5.6.2013)
έχει οδηγήσει τις διοικήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα των Πανεπιστημίων στην εκτίμηση
ότι οδηγούμαστε στρατηγικά σε μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης της ευρύτερης λειτουργίας αλλά και της εικόνας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Οι ανάγκες αλλαγών και εκσυγχρονισμού των δομών στα Ελληνικά ΑΕΙ, πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουν επισημανθεί εδώ και μια δεκαετία και έγιναν αντικείμενο σοβαρού διαλόγου
και συζήτησης από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 αλλά και προσπάθειας θεσμικής παρέμβασης με σαφώς πιο επιτυχημένο τρόπο στην περίοδο Γιαννάκου (Νόμος 3549/2007). Τις τότε αλλαγές στήριξαν δημόσια και επώνυμα εκατοντάδες ακαδημαϊκοί δάσκαλοι (Κίνηση των 1000).
Βασικό χαρακτηριστικό ήταν ο διάλογος και η προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικών λύσεων
ανάμεσα στην Υπουργό και στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι
πολύ υψηλό ποσοστό από όσους τότε θεώρησαν αναγκαίες τις αλλαγές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια αντιτάχθηκαν στον τρόπο που η διοίκηση Διαμαντοπούλου επιχείρησε να επιβάλει το
δικό της νομοθετικό πλαίσιο. Κύριος άξονας των διαφωνιών αυτών ήταν:
• Κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων
• Αποσάθρωση της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας
• Οικονομική και διοικητική αποσύνδεση των ΑΕΙ από το δημόσιο χαρακτήρα που οφείλουν
να έχουν στα πλαίσια του ρόλου τους όπως τον επιτάσσει το Σύνταγμα.
• Ασαφής θεσμικά και ακαδημαϊκά: ρόλος των Συμβουλίων Διοίκησης
Η προσπάθεια καταρχάς του Καθηγητή Μπαμπινιώτη και κατόπιν της πρώτης περιόδου διοίκησης του Καθηγητή Αρβανιτόπουλου να προτείνουν τις αναγκαίες αλλαγές, πολλές από τις
οποίες είχαν προταθεί ήδη από τη Σύνοδο Πρυτάνεων όσο και από τα Συλλογικά όργανα των
εκπροσώπων των Πανεπιστημιακών, συνέβαλαν ώστε υπάρξουν ορισμένες κοινά αποδεκτές
λύσεις και να λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια. Η αυτοτέλεια της Διοίκησης και της Οικονομικής λειτουργίας των ΑΕΙ παραμένει όμως ένα σταθερό ζητούμενο.
Αντίθετα, σε όλα τα παραπάνω ζητήματα υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις και καθυστερήσεις σε αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες. Αναδεικνύονται όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά μιας στρατηγικής σαφούς απαξίωσης του ρόλου του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου προς όφελος του Ιδιωτικού Τομέα και των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών κυρίως χωρών,
τα οποία απλώς περιμένουν με «ανοιχτές αγκάλες» τους φοιτητές μας, χωρίς στις περισσότερες
περιπτώσεις να προσφέρουν τίποτα καλύτερο αναφορικά με τις παρεχόμενες σπουδές.
Καθοριστικά χαρακτηριστικά αυτής της Στρατηγικής είναι:
◊ Η πλήρης οικονομική απαξίωση των ελληνικών ΑΕΙ, τα οποία έχουν χάσει παραπάνω από
το 50% του τακτικού προϋπολογισμού αλλά και των δαπανών για λειτουργικά έξοδα με
προφανή προβληματικά αποτελέσματα στο προσφερόμενο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό
έργο.
◊ Η απαράδεκτη μείωση των διορισμών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και η δεδομένη αδυναμία ανανέωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού, εφόσον κανείς πλέον δεν θα επιδιώκει μια
εκλογή με άγνωστο ορίζοντα διορισμού, προτιμώντας τελικά την μετανάστευση. Επιπλέον
- 174 -
Π. ΤσΑρτας - «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα» Η ΑπαξΙωση των ΕλληνικΩν ΠανεπιστημΙων: δρΟμος χωρΙς επιστροφΗ;
δε, το πρόβλημα αυτό επιτείνεται με την καθοριστική από πέρσι και ουσιαστική πλέον
μηδενική δυνατότητα να προσλάβουν έστω και με χαμηλές αποδοχές έκτακτο προσωπικό.
◊ Η παλαιοκομματική πολιτική, που είναι χωρίς κανένα ορθό ακαδημαϊκό, χωρικό ή διοικητικό κριτήριο, η οποία ακολουθήθηκε στο πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
των Ελληνικών ΑΕΙ «Αθηνά». Το Σχέδιο οδήγησε σε προφανείς αδικίες και επιλογές που
διαμορφώθηκαν από:
- πολιτικά πρόσωπα,
- ισχυρά επαγγελματικά lobby (τοπικά, πολιτικά, πανεπιστημιακά αλλά και ιδιωτικά) και
- επιλογές του αρμόδιου Υπουργού και των συμβούλων του.
◊ Η συνεχής μείωση των ερευνητικών κονδυλίων για Έρευνα προς τα Πανεπιστήμια, την
τελευταία τριετία, η οποία άμεσα πλήττει την Ακαδημαϊκή ανάπτυξη και την προσπάθεια
για Αριστεία σε αυτά αλλά και η ουσιαστική ακύρωση της χρηματοδότησης (μέσω ευρωπαϊκών πόρων) της αναδιοργάνωσης των Ελληνικών ΑΕΙ (Πρόσκληση 56).
◊ Καθοριστικό επίσης είναι και το γεγονός της πρόσφατης απόφασης να τεθούν σε διαθεσιμότητα 1.349 άτομα από 8 από τα 22 Πανεπιστήμια της χώρας (είχε προηγηθεί διαθεσιμότητα σε 3 Πανεπιστήμια πέρυσι), που και πάλι δεν στηρίζεται σε κανένα αξιόπιστο κριτήριο, γίνεται με οριζόντιο τρόπο και οδηγεί μαθηματικά σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας
ορισμένων από τα μεγαλύτερα, δυναμικότερα και καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας.
◊ Και τέλος, η συνεχής υποβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας σε μια περίοδο όπου η κρίση απαιτεί την δραστική ενίσχυσή της, και αποτελεί μια καθαρή εικόνα της διαδικασίας
«φτωχοποίησης» της ελληνικής κοινωνίας. Αλματωδώς αυξάνονται την τελευταία τριετία οι
αιτήσεις για σίτιση και στέγαση στα ελληνικά Πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και τις υποδομές για να ανταποκριθούν σε αυτή.
Όλα τα παραπάνω έμμεσα ενισχύουν έναν ισχνό και χωρίς σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία του Ιδιωτικού Τομέα της χώρας και συμβαίνουν όταν ορισμένα ζητήματα
σταθερά υποτιμώνται ή και αποκρύπτονται.
◊ Την σκληρή τελευταία πενταετία τα Ελληνικά Πανεπιστήμια βρίσκονται στην πρωτοπορία
της αριστείας, της διεθνοποίησης και των θετικών αξιολογήσεων στον παγκόσμιο χάρτη
καταγράφοντας ένα ιδιαίτερα θετικό ελληνικό παράδοξο εάν ληφθεί υπόψη με ποιους
χρηματοδοτούμενους πόρους και υποδομές έχει επιτευχθεί αυτό.
◊ Δεν υπάρχει κατ’ουσία μνημονιακή υποχρέωση, η οποία ρητά να επιβάλει περικοπές σε
ανθρώπινο δυναμικό ή στον τακτικό προϋπολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο
ζήτημα αυτό η ηγεσία του Υπουργείου εμφανίζεται σταθερά προσηλωμένη στην άποψη
ότι τα πάντα αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση.
◊ Κάθε συζήτηση για την προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση μέσω καινοτομιών
και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών είναι απολύτως προφανές ότι θα έπρεπε να περάσει από
τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά αντ’αυτού επιλέγεται η τακτική των συνεχών μειώσεων σε
ερευνητικά κονδύλια, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε στοιχειώδη έξοδα λειτουργίας.
◊ Οι συνεχείς προσπάθειες εξορθολογισμού της οργάνωσης και διεθνοποίησης της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατά κύριο λόγο εμποδίζεται από τις
- 175 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
συνεχείς καθυστερήσεις του Υπουργείου.
Θα πρέπει άμεσα όλοι όσοι έχουν ρόλο θεσμικό ή πολιτικό στον σχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί φορείς, ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτικά κόμματα) να πάρουν
θέση σε αυτό που μπορεί να είναι μια πορεία χωρίς επιστροφή. Εάν κάποιοι προτιμούν ή θέλουν να προωθήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ανώτατη Παιδεία ας θέσουν το θέμα στη
δημόσια συζήτηση και ας σταματήσουν την τακτική της απαξίωσης. Κατά τη γνώμη μου τα
αναγκαία πολιτικά και θεσμικά μέτρα ανατροπής αυτής της πορείας είναι:
Α. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής κυρίως εμπειρίας στα Δημόσια ΑΕΙ χωρών όπως η Γαλλία,
η Γερμανία, η Ιταλία η Πορτογαλία αλλά και η Ισπανία όπου υπάρχει ένας συνδυασμός
θεσμικής και οικονομικής μερικής αυτονομίας από το κράτος με παράλληλη ενίσχυση των
διαδικασιών ελέγχου και λογοδοσίας
Β. Η ανάγκη μιας πολιτικής οικονομικής ενίσχυσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων όπως έγινε
σε πολλές χώρες οι οποίες βρέθηκαν σε κρίση στο παρελθόν όπως ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία,
Γερμανία, Τουρκία.
Οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων και οι Ακαδημαϊκές τους Κοινότητες δε φοβούνται τον
ανταγωνισμό αλλά τον αθέμιτο συναγωνισμό και τις πολιτικές επιλογές οι οποίες επιχειρούν να
επιβληθούν χωρίς διάλογο, με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
- 176 -
Στρογγυλό Τραπέζι
«Οι Πρυτάνεις για την Ελλάδα»
Αναφορικά προς την ελληνική κοινωνία σήμερα
Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης
Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης, Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Π
οτέ άλλοτε –μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον– η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε
τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος; Αφενός το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται η χώρα μας, και αφετέρου οι συνθήκες που υφίστανται στην ελληνική κοινωνία.
Ως περιβάλλον, εν προκειμένω, νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στην οποία εντάχθηκε, το
1981, η χώρα μας, προκειμένου η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και ασφαλώς, θα μπορούσε να
αναφερθεί κανείς σε πράγματα που δικαιολογούν την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης,
τότε, για την είσοδό μας στην ΕΕ. Το γεγονός, αίφνης, ότι μπορεί να ταξιδεύει κανείς ελεύθερα
στα μέλη-κράτη της χωρίς να είναι αναγκασμένος, όπως παλιά, να αγοράζει συνάλλαγμα είναι
μια σημαντική διευκόλυνση στην ζωή μας.
Δεν θα μπορούσε, όμως, παράλληλα, να μην επισημανθεί η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά
της ΕΕ. Οι δυο βασικές αρχές της –της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών αφε- 177 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
νός και της ελεύθερης κυκλοφορίας του χρήματος αφετέρου– παραβιάζονται κατά το δοκούν.
Όταν, ορισμένως, πριν από σχεδόν έναν χρόνο εμφανίστηκε η οικονομική κρίση της Κύπρου,
οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας δεν ήταν εκείνοι που, επιβάλλοντας στους πολίτες της τελευταίας αυτής περιοριστικό όριο εκταμίευσης χρημάτων από τις τράπεζες, απαγόρευσαν την ελεύθερη
κυκλοφορία του χρήματος σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ; Θα παραβίαζε, άραγε, η ΕΕ την ίδια την
αρχή της περί ελεύθερης κυκλοφορίας του χρήματος αν επρόκειτο για κάποιο από τα ισχυρά
κράτη-μέλη της; Αναφορικά, εξάλλου, προς την παραβίαση από την ΕΕ της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών της, ας θυμηθούμε την πρόσφατη απόφαση των Ελβετών, σύμφωνα με
την οποία απαγορεύεται στην χώρα τους η ελεύθερη είσοδος κατοίκων άλλων κρατών-μελών
έτσι, ώστε, αποκλείοντας τους τελευταίους αυτούς από τον τόπο τους, να προστατεύσουν τις
δουλειές των. Γιατί δεν αντέδρασε η ΕΕ στην αυθαιρεσία των Ελβετών; Θα έδειχνε, άραγε, η ΕΕ
την ίδια ανοχή απέναντι σε ένα άλλο κράτος-μέλος, όχι τόσο προνομιούχο όπως η Ελβετία, που
θα αποφάσιζε τον αποκλεισμό από την επικράτειά του των άλλων Ευρωπαίων πολιτών;
Πέρα από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της, κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η ΕΕ από ευαισθησία προς την δημοκρατία και την ελευθερία, οι οποίες εκφράζονται μέσα από το κοινοβούλιο και το δημοψήφισμα. Η ΕΕ προτιμά να συνεργάζεται με κλειστά
κέντρα εξουσίας, όπως οι κυβερνήσεις, αποφεύγοντας τα κοινοβούλια και τα δημοψηφίσματα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, φροντίζει ώστε οι κυβερνήσεις των κρατών-μέλων της, στα
οποία θέλει να επιβάλει την πολιτική της, να μην είναι εκλεγμένες από τον λαό, όπως συνέβη
στην Ιταλία με την Κυβέρνηση Μόντι και στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Παπαδήμου.
Ειδικότερα, στην χώρα μας το ζοφερό κλίμα της δημόσιας ζωής έχει επιβαρυνθεί εξαιτίας όχι τόσο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, όσο λόγω της πολιτικής που
ακολουθείται από την εκτελεστική εξουσία του τόπου μας. Ο μεγάλος κίνδυνος για την δημοκρατία μας και την ελευθερία μας έχει όνομα: Χρυσή Αυγή. Δεν είναι μόνο η ακραία ιδεολογία
της και τα αποτρόπαια κρούσματα βίας στα οποία επιδίδονται συστηματικά τα μέλη της, που
προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά είναι, επίσης –κυρίως μάλιστα, αυτή–, η ευρεία και ταχεία
εξάπλωσή της στην κοινωνία μας που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Η Χρυσή Αυγή ήδη
εκπροσωπείται στο ελληνικό κοινοβούλιο με ικανό αριθμό βουλευτών και, παρά τον εγκλεισμό κορυφαίων μελών της στην φυλακή προκειμένου να αποτραπούν τα κρούσματα βίας στα
οποία προβαίνουν οι οπαδοί της, συνεχίζει να κρατάει ψηλά την επιρροή της στον ελληνικό
πληθυσμό.
Ενδεικτικό, μάλιστα, της επίδρασής της Χρυσής Αυγής είναι το γεγονός ότι κινδυνεύει, μετά
την διείσδυσή της στα σχολεία, να αλώσει και τον χώρο τον πανεπιστημίων, μια περιοχή στην
οποία οι οπαδοί της δεν τολμούσαν να εισβάλουν. Το δημοκρατικό φρόνημα των φοιτητών,
όσο κι αν ορισμένες φορές τους παρωθούσε να προβούν σε ακραίας τάξεως φαινόμενα –
καταδικαστέα ασφαλώς–, ήταν ο λόγος που κρατούσε έξω από τα πανεπιστήμια την Χρυσή
Αυγή. Ασφαλώς και μεταξύ των φοιτητών και του προσωπικού των πανεπιστημίων θα πρέπει να υπήρχαν οπαδοί της Χρυσής Αυγής. Δεν υπήρχε, όμως η Χρυσή Αυγή ως οργανωμένη
ομάδα, ως φοιτητικός σύλλογος, ως κομματική παράταξη. Ο φόβος ότι, αν αποτολμούσαν την
δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας, θα συναντούσαν την οργή των άλλων φοιτητικών παρατάξεων τους αποθάρρυνε να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Αφότου, όμως, η οικονομική κρίση
- 178 -
Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ - «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
επιδεινώθηκε και η ανεργία απλώθηκε στις οικογένειες των φοιτητών έτσι, ώστε να προβάλλει
έντονα πλέον τα μάτια τους το τέρας της ανέχειας, ο ιδεολογικός παλμός που χαρακτήριζε
άλλοτε τους φοιτητές υποχώρησε, ατόνησε, και το ενδιαφέρον τους για την δημιουργία μιας
άλλης κοινωνίας αντικαταστάθηκε από την αγωνία τους για την επιβίωσή τους. Μέσα στο κλίμα αυτό της αβεβαιότητας, η Χρυσή Αυγή βρήκε την ευκαιρία να ανακοινώσει πριν από λίγες
μέρες την ίδρυση της δικής της φοιτητικής παράταξης.
Όσο κι αν οι φασιστικού χαρακτήρα οργανώσεις εντρυφούν σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί η
ανέχεια και η πείνα, η αιτία της εμφάνισης στον τόπο μας ενός τέτοιου μορφώματος, όπως η
Χρυσή Αυγή, δεν είναι η οικονομική δυσπραγία. Αν η αιτία, εν προκειμένω, ήταν η οικονομική
κρίση, γιατί σε χώρες του καλούμενου Τρίτου Κόσμου, όπου κυριαρχούν η ανέχεια και η πείνα,
δεν υπάρχουν οργανώσεις του τύπου της Χρυσής Αυγής; Μπορεί να υπάρχουν εκεί το πλιάτσικο και οι ληστείες και οι εκτελέσεις, δεν υπάρχουν, όμως, φασιστικού χαρακτήρα οργανώσεις.
Όχι, ο λόγος της εξάπλωσης της Χρυσής Αυγής στον τόπο μας είναι πολιτικός –για την ακρίβεια, η πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις στην χώρα μας. Όταν
ο πολίτης, έχοντας επί 20, ας πούμε, χρόνια εργασθεί αποδοτικά στον τομέα του, βρίσκεται
ξαφνικά στον δρόμο, επειδή κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει αδιακρίτως μερικές χιλιάδες
υπαλλήλων, νιώθει να τον πνίγει το άδικο, και απαιτεί αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο πρόσωπό του. Θέλει, προς τούτο, να εκδικηθεί, καθώς η εκδίκηση, όπως είπε ο Φράνσις Μπέικον,
είναι μια άγρια μορφή δικαιοσύνης –άγρια μεν, αλλά δικαιοσύνη! Θέλει να εκδικηθεί μέχρις
εσχάτων, γιατί μισεί. «Μισώ» σημαίνει «θέλω να σε βγάλω από την μέση» -όχι απλώς να σε
τιμωρήσω, αλλά να εξαφανίσω. Μισεί την εξουσία, που αναίτια του στέρησε να δικαίωμα να ζει
αξιοπρεπώς, και θέλει να την εκδικηθεί, να την εξαφανίσει. Καθώς δε δεν μπορεί ο ίδιος να εκδικηθεί, αναθέτει σε μια οργάνωση, όπως η Χρυσή Αυγή, που καλλιεργεί στους κόλπους της το
μίσος, να εκτελέσει την αποστολή αυτή με αντάλλαγμα να της δώσει, πέρα από την ανοχή του,
την στήριξή του και την ψήφο του. Είναι η περίπτωση του ανθρώπου που ζητάει να εκδικηθεί
την μισητή εξουσία που τον αδίκησε ανάλογη προς την περίπτωση που κάποιος, θέλοντας να
βγάλει ένα πρόσωπο από την μέση, αναθέτει την εκτέλεσή του σε κάποιον επί πληρωμή βάσει
ενός συμβολαίου θανάτου.
Πρέπει να το καταλάβομε: όσο υπάρχει το μίσος που προκλήθηκε και εξακολουθεί να προκαλείται στους πολίτες της χώρας μας από τις πολιτικές επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας,
φασιστικού χαρακτήρα οργανώσεις, όπως η Χρυσή Αυγή ή όπως αλλιώς μπορεί να αποκαλούνται, θα βρίσκουν πάντα έδαφος στην κοινωνία μας να απλώνονται επεκτείνοντας συνεχώς το
καταστροφικό έργο τους.
- 179 -
Στρογγυλό Τραπέζι
«Οι Πρυτάνεις για την Ελλάδα»
Τέχνη – Δημόσιος χώρος – Κοινωνία
Γεώργιος Χαρβαλιάς
Πρύτανης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Γιώργος Χαρβαλιάς, Πρύτανης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Θ
α αποπειραθώ να μιλήσω με όρους τοπικότητας και χρονικότητας για την τέχνη και το
ρόλο της στο Δημόσιο Χώρο. Για την ανάκληση ενός κοινού κοινωνικού Τόπου. Σε τελική
ανάλυση για την ανάκτηση αυτής της ίδιας έννοιας της κοινωνίας που μειώνεται. Η Μάργκαρετ
Θάτσερ εκκινώντας τις πολιτικές εφαρμογές ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού έλεγε: «Δεν
υπάρχει κοινωνία, μόνο άτομα και οικογένειες.». Έτσι ξεκίνησε η επίθεση στην κοινωνία.
Η δημόσια τέχνη είτε ως χώρος, είτε ως χρήση τουλάχιστον στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά
κέντρα, μοιάζει ακόμα μια αδύνατη υπόθεση. Οι «καλλιτεχνικές» παρεμβάσεις στον κοινό – Δημόσιο χώρο έχουν σκοπό να οικειοποιηθούν τον θεσμοθετημένο χώρο της πόλης, να τον ανακτήσουν, μέσα από την διάνοιξη ενός διαλόγου με τον πολίτη, να κατοικήσουν αυθαίρετα ή με
κοινή συναίνεση ως δικό τους χώρο – των πολιτών χώρο, του εμείς – και να εγγράψουν μορφές
επικοινωνίας, δημιουργικότητας, ή ακόμα καλύτερα Τέχνης στην βιωμένη καθημερινή εμπειρία.
- 181 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Η πρόκληση σήμερα για το εγχείρημα αυτό είναι πάντα μεγαλύτερη σε χαρακτηριστικές
περιοχές των Αστικών Κέντρων που απροκάλυπτα και με οξύτητα εγγράφουν όλες τις τραγικές
όψεις της βαθειάς όσο και ταχείας υποβάθμισης που έχει συντελεστεί. Φαινόμενα της βαθειάς
ύφεσης και της διαρθρωτικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος με την επιτάχυνση μετάδοσης ως
κοινωνικού λοιμού. Η συρρίκνωση «κατάρρευση της οικονομικής εμπορικής δραστηριότητας
και χρήσης», γκετοποίηση, μέσα σε ένα ελώδες (βαλτώδες) λιμναίο κοινωνικό αίσθημα ανέχειας, ένδειας, πολιτικής εγκατάλειψης, κοινωνικής κατάρρευσης εγγράφει υπό μορφή ψηφιδωτού όλα τα απορυθμιστικά – αποδομικά φαινόμενα της κοινωνικής πραγματικότητας.
Στην Ελλάδα ο δημόσιος χώρος πλήττεται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, από ένα διαρκώς
εντεινόμενο κοινωνικό αίσθημα απαξίωσης. Η απαξίωση, οι αυθόρμητες πρακτικές και δράσεις ή ακόμα και η αυθαίρετη κατάληψη ή καταστροφή του δημόσιου χώρου αποτελούν μια
αρνητική εμπειρία – αντίδραση σε κάθε μορφή λειτουργικής και αισθητικής αναμόρφωσης
του δημόσιου αστικού χώρου. Στη σημερινή κατάσταση η περιθωριακότητα δεν αφορά μικρές ομάδες, διαμορφώνεται ως μαζική περιθωριακότητα.
Η παθογένεια της σχέσης του πολίτη με τον δημόσιο χώρο παραμένει χρόνια και αμφίδρομη. Στη σχέση αυτή κυριαρχεί η δυναμική της αντίθεσης, καθώς δεν εδραιώθηκαν ποτέ οι όροι
μιας κοινωνικής ενότητας, μιας συναίνεσης. Η λανθάνουσα αποκλίνουσα λειτουργία του κράτους και των θεσμών είναι αυτή που τις περισσότερες φορές καθορίζει κατά κύριο λόγο (σχεδόν αποκλειστικά) τους όρους, την τροπή και την ένταση αυτής της αύξουσας διαρθρωτικής
παθογένειας, με κυρίαρχη την έλλειψη της κοινωνικής συνοχής και την αδιέξοδη εσωστρέφεια.
Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, η κατοίκησή του από τον πολίτη με όρους κοινότητας,
συλλογικότητας, εμπιστοσύνης, ευθύνης και δημόσιου αισθήματος, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.
Ένα ερώτημα και μια υπόθεση εργασίας είναι αν οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις μπορούν να
αντιπαρατεθούν σε ένα διαμορφωμένο και παγιωμένο από τους μηχανισμούς των media μέσο
γούστο. Από την άλλη πλευρά, αν η σύγχρονη τέχνη μπορεί να ξεπεράσει την ασφάλεια, τα
στεγανά του ειδικού χώρου μέσα στον οποίο προσδιορίζεται (αίθουσα τέχνης, Μουσείο, φιλότεχνο κοινό), και να δοκιμάσει τη λειτουργία της στον ανοιχτό δημόσιο χώρο. Μπορεί να
ανατρέψει τη δυσπιστία ή την αδιαφορία του θεατή και τον κοινωνικά διαχωρισμένο ρόλο που
ο πολίτης της αποδίδει; Είναι πάντως ενδεικτικό ότι η υψηλή επένδυση με την ένταξη προωθημένων έργων σύγχρονης τέχνης στους σταθμούς του Αττικού Μετρό έχει επιβεβαιώσει αφενός τη θετική υποδοχή, αφετέρου τη βαθμιαία αφομοίωση και ενσωμάτωση των έργων στην
καθημερινή εμπειρία των πολιτών. Το ειδικό πεδίο ενδιαφέροντος της Α.Σ.Κ.Τ. εστιάζεται στην
εγγραφή μιας αισθητικής πολυφωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με παρεμβάσεις που ενθέτουν τις
μορφές της σύγχρονης τέχνης στην καθημερινή εμπειρία.
Είναι σαφές ότι η τέχνη δεν μπορεί να επιλύσει κοινωνικά προβλήματα. Η συμβολή, η κατανόηση και η πρόθεση μιας αναμόρφωσης του δημόσιου χώρου χωρίς αποκλεισμούς και
τραγικές κοινωνικές ανισότητες, με γνώμονα ένα δημοκρατικό σχεδιασμό, μας οδηγούν στην
παράλληλη διερεύνηση των κοινωνικών, πολιτικών παραμέτρων που διαμόρφωσαν την κατάσταση αυτή στο αστικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση των επιμέρους
- 182 -
Γ. ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ- «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα» ΤΕΧΝΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
λύσεων με την πολιτική διάσταση του προβλήματος, τόσο στη δημόσια σφαίρα όσο και στο
χώρο του υποκειμένου.
Στην καθημερινή βίωση της πόλης υπάρχει η ανάγκη του ατόμου να διατηρήσει την ατομικότητα και την σχετική αυτονομία του, απέναντι στις συνθλιπτικές κοινωνικές νόρμες – ρόλους
και δυνάμεις που τον περιβάλλουν.
(Από την άλλη πλευρά η αντίδραση και περισσότερο ο χώρος της επιθυμίας, δεν αιχμαλωτίζεται εύκολαα – παρά τους μηχανισμούς υποκατάστασης (media-κατανάλωση) και αναπλήρωσης – από τα συστήματα μέσα στα οποία αναπτύσσονται).
Η ιδιωτικότητα ενδυναμώνεται ολοένα περισσότερο σήμερα υποβοηθούμενη και υποστηριζόμενη από τις τεχνολογικές συνιστώσες και υποδομές.
Η ιδιωτική ζωή αφήνει ολοένα και λιγότερα ίχνη στο Δημόσιο χώρο της πόλης. Ο καθένας
μέσα από το σπίτι του παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν έξω, μέσα από τα media.
«Αν όμως έχουμε απορροφηθεί τόσο στα εν οίκω, θα μπορεί να έχει οποιαδήποτε παρουσία
η τέχνη εν δήμω;»
Καλούμαστε λοιπόν να δράσουμε και να ενεργήσουμε σε ένα πλαίσιο προβληματικό, συγκρουσιακό εγγράφεται και καθορίζεται από ταυτόχρονες κυρίαρχες εκφάνσεις και συνιστώσες αντίθεσης:
1. Τα συνεχιζόμενα διλήμματα και εγγενή αμφίθυμα αισθήματα Ευρωφιλίας και Ευρωφοβίας,
τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, συνδεδεμένη με την ιστορία, τα τραύματα, τις ανακολουθίες
και τις ασυνέχειες του νεοελληνικού κράτους, που συναγωνίζονται στο: «εφάμιλλο του Ευρωπαϊκού ή παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο»
2. Τις συνεχείς ασκούμενες ασφυκτικές μεταρρυθμιστικές πιέσεις για την Ευρωπαϊκή σύγκλιση, και την κρίση που επιφέρει πάνω σε μια κοινωνία η διαδικασία με στόχο την σταθερότητα και σταθεροποίηση της Ελλάδας, σε μια Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και
3. Την σφοδρότητα της ματαίωσης που επιφέρει σήμερα η διαρκής συστημική απορρύθμιση του παγκοσμιοποιημένου χρηματοοικονομικού κεφαλαίου, και τις συνακόλουθες καταστροφές που επιφέρει στον κοινωνικό ιστό και την συνοχή της κάθε κοινωνίας.
Ωστόσο,
Μέσα σ’ αυτό το τοπικό και χρονικό περιβάλλον αναζωπυρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον για
την παρουσία, το ρόλο που μπορεί να επιτελέσει και την αποστολή της Τέχνης στη Δημόσια
ζωή και τον κοινό Δημόσιο χώρο, σε συνδυασμό με ένα παράλληλο ευρύτερο πλαίσιο εργασιών και πολεοδομικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας στον Αστικό ιστό.
Αυτό μου φέρνει στο νου το αμερικάνικο σχέδιο Δημόσιων έργων αλλά και του εκτεταμένου
σχεδίου Δημόσιων Καλλιτεχνικών Παρεμβάσεων κατά τα χρόνια του οικονομικού κραχ (19291934). Σχέδιο στο οποίο συμμετείχαν και νεαροί καλλιτέχνες πολλά από τα μεταγενέστερα μεγάλα ονόματα της Αμερικανικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας.
Αυτό που έχει αναδείξει η εμπειρία της σύγχρονης τέχνης είναι η μετατόπιση του κύριου
ενδιαφέροντος από το καθαυτό έργο τέχνης στο πλαίσιο και τους όρους μέσα στους οποίους
επισυμβαίνει, συντελείται, και το ρόλο που αποδίδει στην λειτουργία-συμμετοχή του θεατή –
- 183 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
διάσταση και παράμετρος με βαρύνουσα σημασία καθώς μάλιστα μιλάμε διακρίνοντας μια
τέχνη στον Δημόσιο χώρο.
(Διάκριση για λόγους έμφασης αφού έτσι κι αλλιώς όλη η τέχνη είναι δημόσια καθώς προϋποθέτει την έκθεσή της, τη δημοσιοποίησή της, τη συμμετοχή, την έκδοση, και την προβολή
της, την παρουσία του θεατή, μια θέση λειτουργίας πάντα διυποκειμενική, και έτσι Δημόσια.).
Όπως θυμάμαι από τον Τάσσο Λειβαδίτη: «Ακόμα και την ζωή μου όταν διηγούμαι, αποκτάει
ένα νόημα μια σημασία για τους άλλους». Η ζωή ως μεγεθυμένη ενικότητα. Η Τέχνη είναι εγκυστρωμένη στη μερικότητα, δεν διαθέτει θεωρησιακές γενικεύσεις.
Μιλάω για την αναγκαιότητα να αναδυθεί ένα συλλογικό κοινωνικό αίσθημα που έχει απολεσθεί σήμερα, δεν έχει εκφραστικά μορφοποιηθεί (μέσα από το σκοτάδι και την μουγκαμάρα
στερούμαστε αυτή την αφήγηση). Δηλαδή τον κοινό τόπο της κατοίκησης, της ιδιοποίησης,
των μεταβάσεων όπου ο Πολίτης, το συλλογικό υποκείμενο, η κοινωνία, είναι χρήστης και πρωταγωνιστής στην αφήγηση. (Η ζωή βγάζει στην επιφάνεια ότι έχει αποκλιστεί από το κυρίαρχο
κανονιστικό σχέδιο). Αποδίδω μεγάλη σημασία στην έλλειψη της Έκφρασης ενός συλλογικού
κοινωνικού αισθήματος. Η πραγματικότητα είναι τυφλή και άφωνη από τη μεριά της κοινωνίας,
ενώ ποτέ άλλοτε τα media δεν μετέτρεψαν αυτή τη μεγάλη σιωπή των πραγμάτων σε τέτοια
φλυαρία. «Οι «διαμάχες» για τους αριθμούς, έγιναν οι θεολογικοί μας πόλεμοι.».
Μιλάω για μια εγγραφή στη συμβολική τάξη, αισθήματος, έκφρασης κοινωνικής συνοχής.
Μια διαμόρφωση του συλλογικού υποκειμένου (των πολιτών) σε επίπεδο προσοχής, μνήμης, και ανάδυσης των συναισθημάτων της κοινωνίας – όπως έκανε η τέχνη πάντα. Να διεγείρει το υπόστρωμα της ύπαρξης, την συνείδηση προτρέποντας το συλλογικό σώμα προς μια
ροπή, για δράση έναντι της παθητικότητας.
Μιλάω για μια Τέχνη στο Δημόσιο χώρο ως μια άλλη φωνή που δεν καταφάσκει, δεν αναπαράγει την ισχυρή εξωτερική τάξη που επιβάλλεται, δεν μεταδίδει μια μονοσήμαντη γνώση, δεν
χειραγωγεί. Εισάγει μια ανοικτή δημιουργική απροσδιοριστία, ικανή να αντιταχθεί στη πληθώρα, τις διαρκές ροές των υπερπροσδιορισμένων νοημάτων και μηνυμάτων που κατακλύζουν
τον αισθητηριακό ορίζοντα των σύγχρονων καπιταλιστικών αστικών κέντρων, την κυρίαρχή
μορφή της αλλοτρίωσης.
Επιπλέον, όταν μιλάμε και διακρίνουμε ως Δημόσια Τέχνη ή τέχνη στο Δημόσιο Χώρο σήμερα, μιλάμε για ετερογενείς και πολύμορφες καλλιτεχνικές πρακτικές που δεν υπόκεινται σε
μια στεγανή διαχωρισμένη κατηγοριοποίηση καλλιτεχνικών αντικειμένων, πραγμάτων, καταστάσεων ή δράσεων.
«Για να υπάρχει ο χώρος πρέπει κάτι να εγχαραχθεί σ’ αυτόν, ένα ίχνος, μια χωροποιητική χειρονομία. Το καλλιτεχνικό αντικείμενο είναι αυτό που γεννά το χώρο του, ένα χώρο σχεσιακής
εμπλοκής.
Δημόσια λοιπόν ως προς το σχεσιακό πλέγμα που αυτή συνεπάγεται και παράγει. Ένα άνοιγμα που προϋποθέτει τον άλλο σε μια διαδικασία συμμετοχής, διαπραγμάτευσης και ατέρμονου διαλόγου. Ανάπτυξη ενός κοινού Τόπου των δικών μας ενδιαφερόντων και κανόνων απέναντι στη μικροφυσική της Εξουσίας.
Ένα ανοικτό χώρο διαλόγου ανάμεσα στη τέχνη και το συλλογικό υποκείμενο, για την διάνοιξη και την ανάδυση ενός νέου κοινωνικού αισθήματος. Μια κατασκευή νοημάτων, εικό- 184 -
Γ. ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ- «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα» ΤΕΧΝΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
νων, καταστάσεων, και δράσεων που μιλούν. Για την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής για
βασικά επείγοντα ζητήματα του σήμερα που διαμορφώνουν καθοριστικά το δημόσιο χώρο,
για το ξεπέρασμα της επιβίωσης και το άνοιγμα στο μέλλον.
Πιεστικά προβλήματα που αναζητούν την κατασκευή νοημάτων, σημαινουσών εικόνων, την
έκφραση εκ νέου ενός κοινωνικού συλλογικού αισθήματος με την Τέχνη και μέσα από την
Τέχνη μέσα στην Κοινωνία.
Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, η σχεσιακή εμπλοκή με τον πολίτη, αναδύει ταπεινές συνδέσεις για να διανοίξει τόπους διέλευσης, συνάψεις και επαφές, με κοινωνικά διαχωρισμένα
επίπεδα της πραγματικότητας.
Σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές «στο δρόμο» - μια στάση απέναντι - σε αντιπαράθεση
με την κυρίαρχη μαζική κουλτούρα, απέναντι στην ομογενοποίηση, την ομοιομορφοποίηση
των κυρίαρχων συμπεριφορών. Διανοίξεις, παρεισφρήσεις στη συμβολική τάξη του αστικού
ιστού ως μια τακτική απέναντι σε ορατές δομημένες κυρίαρχες στρατηγικές του συστήματος.
«Ο χώρος που πλήττεται περισσότερο από τις συνθήκες γενικής πραγματοποίησης είναι ο
χώρος των σχέσεων. Οι διανθρώπινες σχέσεις, αντικαθίστανται από τα εμπορεύματα και τα
λογότυπα, οφείλουν να προσλάβουν άλλες, ακραίες ή λαθραίες μορφές προκειμένου να ξεφύγουν από την αυτοκρατορία του προβλέψιμου» (Ν.Μπουριώ).
Το καλλιτεχνικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι η τεχνική απεικόνιση ή αναπαρίσταση μόνο,
είναι να θέσει ερωτηματικά στους παραδεδεγμένους τρόπους που βλέπουμε (βλέπουμε άλλωστε μόνο αυτό που ξέρουμε) που αισθανόμαστε, που σκεπτόμαστε.
Μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους. Μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά
για τα πράγματα, τις σχέσεις που μας περιβάλλουν.
«Η τέχνη όπως και η φιλοσοφία δεν δίνει απαντήσεις (γι’ αυτό άλλωστε σε μια χρησμοθηρική
κοστολόγηση θεωρούνται πρακτικά άχρηστες και είναι σήμερα στο στόχαστρο των φιλελεύθερων μεταρρυθμιστών) θέτουν όμως ερωτήματα για τον προβληματικό χαρακτήρα του κόσμου. Ο κόσμος προβάλει μπροστά μας ως εμπόδιο προσκρούουμε πάνω του. (Η συνάντησή
μας με την πραγματικότητα έχει την μορφή και τα αποτελέσματα της σφοδρότητας ενός τροχαίου ατυχήματος).
«και το έργο τέχνης αναλαμβάνει να διανοίξει το χώρο αυτής της προ-βληματοποίησης»
Το έργο τέχνης ως ένας πολιτισμικός hucker διεξάγει ένα ανταρτοπόλεμο διείσδυσης στο
Δημόσιο Χώρο για τον επαναπροσδιορισμό, την αλλοίωση και την μετατόπιση των υπαρχόντων κωδικών. Ένα παράσιτο πάνω στο σώμα και των στρατηγικών των μηχανισμών του συστήματος.
Είναι υπερβολή να πούμε σήμερα πως ζούμε σε μητροπολιτικά περιβάλλονται όπου η τέχνη
είναι «πανταχού παρούσα». Ωστόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική σφαίρα μοιάζουν να κατακλύζονται από έναν κοσμοθόρυβο καλλιτεχνικών προτάσεων/χειρονομιών, αλλά και θεωρησιακών λόγων επ’ αυτών.
Άραγε ζούμε σε άκρως καλλιτεχνικούς καιρούς. Το μοντερνιστικό όραμα και πρόγραμμα της
σύζευξης της τέχνης και της καθημερινής ζωής έγινε πραγματικότητα; Ή μήπως μια τέτοια εξέλιξη δείχνει το ακριβώς αντίθετο: ότι τα σημαίνοντα καλλιτεχνικά συμβάντα τελικά σπανίζουν.
Μήπως όμως παρά τις αγαθές αρχικές προθέσεις και χωρίς την εμμονή στο αδιαπραγμά- 185 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
τευτο, δίχως αρχές και στρατηγική συχνά καταλήγει και αυτή η Τέχνη να αναπαραγάγει και να
ενσωματώνει τις κυρίαρχες δομές της εξουσίας;
«Ο μεγάλος εχθρός του underground ήταν πάντα η ικανότητα του κατεστημένου να
αποπλανεί», γράφει ο Mario Maffi. «Το σύστημα υιοθετεί δύο τακτικές, εξουδετερώνει τα
πιο επικίνδυνα για τη σταθερότητά του φαινόμενα (είτε με την αστυνομικο-νομική καταστολή είτε με την ηθική αποδοκιμασία) και, εκμεταλλευόμενο την τεράστια ικανότητά του να
αφομοιώνει, αφήνει τα λιγότερο άμεσα, αν όχι λιγότερο εχθρικά στοιχεία, να χτυπιούνται
παγιδευμένα στα δίχτυα του.».
Τι είναι τελικά αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε και επιδιώκουμε να ανακτήσουμε επειγόντως; Είναι η Τέχνη ως μια κοινωνικά διαχωρισμένη δραστηριότητα, περιορισμένη στο ειδικό
της πεδίο; Μια πολυτέλεια για λίγους που φαντάζει και ως ειρωνική πρόσκληση σ’ αυτούς του
δύσκολους καιρούς που διακυβεύεται ακόμα και η συνθήκη της επιβίωσης;
Όχι, είναι ένας πολύτροπος κοινός τόπος, τόπος συμμετοχής, διαλόγου, συνεύρεσης, τρόπος του καθημερινού κοινωνκού πράττειν, είναι η ανάκτηση ουσιαστικά της ίδιας της έννοιας
Κοινωνίας. Αυτό είναι που μειώνεται. Και απέναντι σ’ αυτήν την απώλεια, στο επείγον αίτημα
και την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής ανάταξης, μιας εσωτερικής αναδιάρθρωσης απαντάμε
με την συμβολική τάξη της Τέχνης, με την επένδυση στο σύστημα της εκπαίδευσης, με την
παραγωγική ανασυγκρότηση, για την οποία, η εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχική συνθήκη και
προϋπόθεση.
Η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει το πολιτικό από το οικονομικό, το δημόσιο από το ιδιωτικό, το συλλογικό από το ατομικό, το κράτος από την κοινωνία, μειώνεται, γίνεται δυσδιάκριτη
και χάνει τον χαρακτήρα της σαφούς διάκρισης. Η φαντασιακή εθνική συλλογική οντότητα ή
«κοινωνία» με όρους ενός οργανωσιακού και συμβολικού συνόλου στο πλαίσιο μιας συνεκτικής, πολυλειτουργικής και πολυεπίπεδης «πολιτικής» συλλογικότητας περιορίζεται.
Το τέλος της εθνικής «προστασίας» επήλθε με την παγκόσμια επικράτηση του χρηματοοικονομικού συστήματος των απο-ενσωματωμένων αχορικών αγορών, που δεν έχουν τόπο, δεν
είναι ενσωματωμένες με την κοινωνία. Βέβαια η πραγματική οικονομία λειτουργεί με σχέση
αλληλοεπίδρασης με τον κοινωνικό ιστό. Τοπικά, η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθειά κρίση «προσαρμογής» όχι μόνο της οικονομίας αλλά περισσότερο της κοινωνίας συνολικά.
Επανέρχομαι διαρκώς σαν σέϊκερ (shaker) ανάμεσα στην αναγκαιότητα ανάκτησης ενός κοινού χώρου, σε τελευταία ανάλυση της Κοινωνίας και της Τέχνης μέσα σ’ αυτήν, στον Δημόσιο
Χώρο ως τόπο και ως χρήση λειτουργιών, και «χρηστικά».
Στην αντίφαση και το οξύμωρο του εγχειρήματος σε μια εποχή εκτάκτου ανάγκης, σε εθνικό
και παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε αυτό είναι και το επίκαιρο σύνθημα του καθολικού εκβιασμού που ασκούν οι Αγορές. Στο αναπόδραστο και την υπεροχή της δύναμης της πολιτικής οικονομικής επιβολής αλλά και στην παράλληλη δυνατότητα που έχει η κοινωνία να αντισταθεί
μέσα από μορφές ανάκτησης του συλλογικού, μέσα από πρακτικές, τακτικές, μικρά πολιτικά
σχέδια, αποκλίσεις, εκτροπές.
Πρακτικές και τακτικές αντίρροπες προς τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις μιας παγκόσμιας οικονομικής-πολιτικής και κοινωνικής απορρύθμισης.
(Είναι φανερό δεν έχω απαντήσεις).
- 186 -
Γ. ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ- «Οι ΠρυτΑνεις για την ΕλλΑδα» ΤΕΧΝΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πάντα απέναντι σε μια ασφυκτική και ανυπόφορη πραγματικότητα και τους πνιγηρούς εναγκαλισμούς της είμαστε «Ελεύθεροι – Πολιορκημένοι». Να το πω διαφορετικά με τα λόγια του
Σάμουελ Μπέκετ: «Όταν είσαι μέσ’ τα σκατά μέχρι το λαιμό, δεν σου μένει παρά να τραγουδήσεις».
Υ.Γ.: Σημαντικό μέρος των θέσεων προέρχονται από την έρευνα της Α.Σ.Κ.Τ. «Εικαστικές παρεμβάσεις
στο Δημόσιο Χώρο», εκδ. Α.Σ.Κ.Τ. – ΥΠ.Ε.Κ.Α. 2011. Κείμενα: Γιώργος Χαρβαλιάς, Θανάσης Μουτσόπουλος,
Δημήτρης Γκινοσάτης.
- 187 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
-Δ-
Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;»
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Η εποχή των τεράτων
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος
Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
«Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο καινούργιος πασχίζει να γεννηθεί. Ζούμε την εποχή των τεράτων»1. Η φράση αυτή εξακολουθεί να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση της
κοινωνίας σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ζούμε σε μία εποχή που τη χαρακτηρίζει η απουσία αξιών και οραμάτων. Η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα κυριαρχεί στη διαμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών. Η συσσώρευση
του χρήματος, η κυριαρχία των αγορών, η γιγάντωση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού
συστήματος αποτελούν μία φυσική εξέλιξη του καπιταλισμού. Στις σύγχρονες κοινωνίες κυριαρχεί η απώλεια της συλλογικότητας. Τα ΜΜΕ λειτουργούν, κατά κανόνα, ως υποχείρια της
εξουσίας. Η κοινωνία γίνεται όλο και πιο συντηρητική και αρνείται την εφαρμογή ριζοσπαστικών λύσεων. Τα σύγχρονα προβλήματα των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών
παραμένουν άλυτα. Ο φασισμός αναδεικνύεται ως υπαρκτός κίνδυνος. Ο νεοφιλελευθερισμός επιδιώκει την κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Η Παιδεία και η Υγεία μπαίνουν στο
παιχνίδι της εμπορευματοποίησης. Ως κοινωνία πρέπει να ξαναβρούμε τη χαμένη συλλογικότητα. Να προσδιορίσουμε και να καταδείξουμε τον κίνδυνο. Η ευθύνη των πνευματικών
ηγεσιών των χωρών είναι τεράστια. Ο άνθρωπος πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του.
Πρέπει να μιλήσουμε ίσως για μία νέα Αναγέννηση.
ABSTRACT
THE AGE OF MONSTERS
“The old world is dying and the new is struggling to be born. We live in the time of monsters”1.
This phrase still describes perfectly the state of society today, not only in Greece but also
worldwide.
We live in an era characterized by the absence of values and visions. The modern economic
reality prevails in shaping social conditions. The accumulation of money, the dominance
of the markets, the burgeoning of the banking and financial system is a natural evolution
of capitalism. Modern societies are dominated by the loss of solidarity. The media operate
normally as subservient to power. Society is becoming more conservative and refusing to
implement radical solutions. Modern problems of refugees and economic migrants remain
- 191 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
unresolved. Fascism is emerging as a real danger. Neoliberalism is attempting to abolish
the welfare state. Education and Health are becoming more and more commercialized.
As a society we must rediscover our lost collective representation. We need to identify and
demonstrate the risks ahead. The intellectual elite’s responsibilities are immense. Mankind
must redefine its values. Maybe we need to talk about a new Renaissance.
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
«Ο
παλιός κόσμος πεθαίνει και ο καινούργιος πασχίζει να γεννηθεί. Ζούμε την εποχή των
τεράτων»1. Παρότι έχει κατά κόρον χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, και ο κίνδυνος
της φθοράς είναι υπαρκτός, η φράση αυτή εξακολουθεί να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο
την κατάσταση της κοινωνίας σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ζούμε ακριβώς στη εποχή των «τεράτων» μια εποχή μεταβατική που τη χαρακτηρίζει η απουσία αξιών αλλά και οραμάτων, δημιουργώντας στην κοινωνία ένα κλίμα εξαιρετικής αμηχανίας.
Παρόλο που η διαμόρφωση των κοινωνικών φαινομένων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία,
στην οποία συμβάλλουν πολλές συνιστώσες, η οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων
ετών είναι αυτή η οποία κυριαρχεί ως βασικός διαμορφωτικός παράγοντας των σύγχρονων
κοινωνικών συνθηκών. Όπως έχει επανειλημμένα τονισθεί η Ελλάδα, σε οικονομικό επίπεδο
βιώνει, απλώς με πιο βίαιο τρόπο, μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα. Η ελληνική πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο τραγική λόγω των χρόνιων εγγενών πολιτικών και διαρθρωτικών αδυναμιών που την κατατρύχουν την κοινωνία της από πολλές δεκαετίες (αδιαφάνεια, διαφθορά, πελατειακή σχέση πολιτικών με τους πολίτες κλπ). Σε διεθνές επίπεδο,
1
A. Gramsci, Γράμματα από τη φυλακή, Lettere dal carcere
- 192 -
Α. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ - Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η ανάγκη συσσώρευσης όλο και μεγαλύτερου κεφαλαίου,
η δημιουργία για το λόγο αυτό του «πλασματικού χρήματος», η μετατροπή του «αδρανούς»
σε «δραστικό» κεφάλαιο, η νομιμοποίηση της ασύδοτης κερδοφορίας είναι ορισμένες από τις
αιτίες της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, που δεν θα πρέπει να ίσως να ειδωθεί ως μία στρεβλή εκδοχή και απλή περιστασιακή παρεκτροπή, αλλά ως μία φυσική και αναγκαία εξέλιξη του
καπιταλιστικού συστήματος. Ενός συστήματος που κυριαρχείται από τον χωρίς όρια ανταγωνισμό, τη δημιουργία τεχνητών αναγκών στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης,
μιας οικονομίας που έχει ως πυρήνα την αντίληψη του, «ευλογημένου» και απενοχοποιημένου
από την προτεσταντική ηθική, διαρκώς αυξανόμενου οικονομικού κέρδους.
Τι διαπιστώνουμε όμως σήμερα την «εποχή των τεράτων», πώς βιώνουμε την αδράνεια και
την αποσάθρωση των κοινωνικών σχέσεων και τι επακόλουθα έχει η κατάσταση αυτή στην
καθημερινότητά μας;
Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής μας ζωής σήμερα είναι η απώλεια της «συλλογικότητας». Τα άτομα δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέλη ενός γενικότερου συνόλου
και δεν εντάσσουν την προσωπική τους ζωή ως μέρος του γενικότερου ιστορικού γίγνεσθαι.
Επομένως, αναζητούν τη λύση των προβλημάτων τους σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο μικροπεριβάλλοντος. Για παράδειγμα, η καταστροφή του συλλογικού (ως λογική και μέθοδος
του νεοφιλελευθερισμού) στο επίπεδο των εργασιακών δικαιωμάτων είναι μία πραγματικότητα στις μέρες μας, η οποία ωστόσο διαπερνά και διεισδύει και στους υπόλοιπους τομείς της
κοινωνικής μας συμπεριφοράς.
Αυτό που διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια είναι η «συντηρητικοποίηση» της κοινωνίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει, ασφαλώς, και η προαναφερθείσα απώλεια της «συλλογικότητας». Χαρακτηριστική είναι η παθητική, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποδοχή της
εκχώρησης πολλών ατομικών δικαιωμάτων σε διάφορες δομές εξουσίας, κρατικές ή μη. Ζούμε
στην εποχή μιας κοινωνίας, που αφ’ ενός αποφεύγει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και
αφ’ ετέρου απορρίπτει την πιθανότητα ριζοσπαστικών λύσεων. Ασφαλώς δεν είναι η εποχή
των μεγάλων ανατροπών. Οι μεταπολεμικές κοινωνίες της Δύσης απολαμβάνουν σημαντικές
κοινωνικές παροχές. Ακόμη και οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις έχουν πρόσβαση σε αγαθά
που δεν είχαν ουδέποτε στο παρελθόν. Από την άλλη η ανάμνηση δύο παγκοσμίων πολέμων
(και μιας προσφυγιάς επιπλέον για την ελληνική κοινωνία) λειτουργούν σίγουρα αποτρεπτικά
προς την αναζήτηση ριζοσπαστικών λύσεων. Ο εμφύλιος ήρθε να προσθέσει ένα επιπλέον βάρος στη ελληνική κοινωνία. Κυριαρχεί περισσότερο η αναζήτηση λύσεων διαχειριστικού τύπου
και μέσα στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος. Τα κοινωνικά φαινόμενα αναλύονται κατακερματισμένα χωρίς να αναδεικνύονται οι αιτιοπαθογενετικές σχέσεις μεταξύ τους. Ιδιαίτερα
η ελληνική κοινωνία (αλλά όχι μόνο αυτή) εμφορείται από μία «μεταφυσική» αντιμετώπιση
των προβλημάτων, με αναζήτηση λύσεων «εκ των έξω» και μία παθητική αντιμετώπιση των
συνεπειών της κρίσης. Η καταφυγή σε καταστάσεις φαντασιακές για την εξισορρόπηση της
σκληρής πραγματικότητας είναι μία καταγραφόμενη αντίδραση στις σημερινές κοινωνίες. Εδώ
θα πρέπει να υπογραμμισθεί και ο αποπροσανατολιστικός ρόλος που ασκούν, σε πολλές περιπτώσεις τα ΜΜΕ, που ως μέρος του συστήματος, αλλά και του όλου προβλήματος, συνηγορούν προς τη διαμόρφωση παρόμοιων αντιλήψεων, συμβάλλοντας στην παθητική στάση του
- 193 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
μέσου πολίτη/θεατή και την προαναφερθείσα απώλεια από μέρους του, της «συλλογικότητας».
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ευρέως προωθούμενη ιδέα της ανάπτυξης αισθήματος «μαζικής
συνενοχής» της κοινωνίας, ως πρωταρχικού γενεσιουργού αιτίου της οικονομικής και ηθικής
κρίσης. Οι στέρεες και αυτονόητες δομές του παρελθόντος, τελικά αποδεικνύονται όχι τόσο
στέρεες και όχι τόσο αυτονόητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός κλίματος αστάθειας
και ανισορροπίας.
Μέσα στη γενικότερη κρίση, και ως συνέπεια αυτής, φαινόμενα όπως αυτά των προσφύγων και οικονομικών μεταναστών επαυξάνουν την κοινωνική ανασφάλεια. Η κοινωνία αντιδρά
αντανακλαστικά προς την αναζήτηση λύσεων που τελικά καταλήγουν να επαυξάνουν το πρόβλημα. Η αναγνώριση από την κοινωνία του πρόσφυγα/μετανάστη ως ενός εν δυνάμει εαυτού
μας, την οδηγεί στην αντίδραση του εξοστρακισμού και εξορκισμού του. Αυτός είναι που φορτώνεται όλα τα δεινά της οικονομικής κρίσης και αυτός αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο αίτιο της
κοινωνικής μας δυστυχίας. Και ο ευκολότερος τρόπος είναι να μην τον βλέπουμε, να τον αποκλείσουμε και να τον εντάξουμε σε δομές – γκέτο δημιουργώντας έτσι μία ψευδή αίσθηση της
δικής μας ασφάλειας. Ο μετανάστης όμως από την άλλη είναι το δημιούργημα της σύγχρονης
οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η μη κοινωνική του ενσωμάτωση επιβάλλεται
από τη θέση του και τη λειτουργία του ως ένα σύνολο δυνητικά ευέλικτης, φθηνής, εφεδρικής
(άρα ευάλωτης) εργατικής δύναμης. Φυσικά μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι καθόλου
περίεργο, (και κακώς η ελληνική κοινωνία παριστάνει την έκπληκτη) που το φαινόμενο του
φασισμού αναβιώνει ως λογικό επακόλουθο αυτής της κοινωνικής κρίσης.
Στο υποσυνείδητο των σύγχρονων κοινωνιών τείνει να γίνει αποδεκτή η άποψη ότι τόσο η
οικονομική πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, όσο η συνεπαγόμενη από αυτήν αποδόμηση
του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας (που άρχισαν τη δεκαετία του 1990) δεν
ήταν το αποτέλεσμα των εγγενών αδυναμιών του συστήματος, που πλήττει τον πυρήνα της
ιδεολογίας του, αλλά μια παροδική στρέβλωση, η οποία θα ξεπεραστεί με τους «κατάλληλους
χειρισμούς» του οικονομικού προβλήματος. Αυτό αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του
συστήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης έχει δημιουργηθεί μια νέα ιδεολογική
άποψη που αφορά περισσότερο στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες
που θεωρούσαν την Υγεία και την Παιδεία ως αυτονόητα κοινωνικά αγαθά αμφισβητούνται
και εντάσσονται και αυτές - ως αδήριτη ανάγκη - μέσα στη λογική της επιχειρηματικότητας και
της κερδοσκοπίας. Οι παροχές, που μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν αυτονόητο ότι το κράτος ήταν υποχρεωμένο να παρέχει, το δυνατόν ισότιμα, στους πολίτες του, τώρα οφείλουν να
μεταβληθούν σε τομείς κατά βάση αυτοχρηματοδοτούμενους, αλλά (και εδώ αναδεικνύεται το
παράλογο) που θα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ένα αυστηρό κρατικό ιδεολογικό
έλεγχο. Η κρίση επομένως στην Παιδεία και την Υγεία, ακόμη και εάν εξαλειφθούν οι τεράστιες
παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας, θα εξακολουθεί να παραμένει διεθνής και παγκόσμια. Για την Παιδεία η συνθήκη της Μπολώνιας ήταν η αρχή, ενώ για την Υγεία η Θατσερική
πρακτική έθετε τις βάσεις για το ξήλωμα του κοινωνικού κράτους.
Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ποιος μπορεί να είναι στ’ αλήθεια ο ρόλος της Τέχνης; Σε
εποχές κρίσης η θέση της γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Χρειαζόμαστε σίγουρα μία Τέχνη που θα
αφουγκράζεται και δεν θα είναι ξεκομμένη από το σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι. Θα μιλήσου- 194 -
Α. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ - Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
με ίσως για την ανάγκη ύπαρξης μιας νέας «στρατευμένης τέχνης»; Πιθανώς όχι αφού ο όρος
αυτός ενοχλεί, καθότι φορτίστηκε από το αρνητικό παράδειγμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
Ωστόσο, ανάμεσα στην «Τέχνη για την Τέχνη» και τη «στρατευμένη Τέχνη», οι σημερινοί καλλιτέχνες, πιο ελεύθεροι, θα πρέπει να αναζητήσουν το δικό τους δρόμο και να αρθρώσουν το
δικό τους δημιουργικό λόγο.
Επομένως, ποια είναι η θέση της χώρας μας μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη, υποχείρια των πανίσχυρων αγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;
Ένα αρχικό ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία είναι να αρχίσει να συνειδητοποιείται,
εντάσσοντας τον εαυτό της μέσα στο γενικότερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Να
συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι αποτελεί ένα μέρος ενός γενικότερου σύγχρονου προβλήματος
και να προσπαθήσει να το προσδιορίσει, με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται, στην ένταση,
την έκταση και το βάθος του. Να παραδεχθεί τις χρόνιες παθογένειες και τα λάθη της και να
στηριχθεί στις δημιουργικές εκείνες δυνάμεις, που συχνά όλοι ανακαλύπτουμε, κατά καιρούς,
ότι υπάρχουν γύρω μας.
Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι η επαναφορά της συλλογικότητας στη σκέψη μας και κυρίως
στη δράση μας, που ισοδυναμεί με μία νέα κοινωνική μας επανένταξη και ένα επανακαθορισμό του ρόλου μας ως ενεργοί πολίτες.
Στο όλο πρόβλημα τεράστια είναι η ευθύνη της πνευματικής ηγεσίας της χώρας που μέχρι
τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, παραμένει αδρανής αλλά και απαράδεκτα απολογητική
στα διάφορα κέντρα εξουσίας.
Σε γενικότερο επίπεδο, κάποια στιγμή, θα πρέπει να υπάρξει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων και των αξιών του ανθρώπου σε σχέση με την αξιακή θέση της παραγωγικότητας, του ανταγωνισμού και του καταναλωτισμού. Μήπως θα πρέπει, επομένως, να αρχίσουμε
να μιλάμε για την ανάγκη μιας νέας Αναγέννησης;
- 195 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ποιοι είμαστε; Παρελθόν, παρόν, μέλλον
Νικόλαος Γ. Ιντζεσίλογλου
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
ABSTRACT
“Who are we? Past, present and future”
Prof. Dr. Nikolaos Intzesiloglou
Ex-Dean of the School of Legal, Economic and Political Sciences
Aristotle University of Thessaloniki
The questions of personal and collective cultural identities are existential questions posed
especially in times of personal and collective crises. At the present time of cultural and
economic crisis, the ethnocultural identity of contemporary Hellenism is presented as
a dynamic historical process containing a dialectical synthesis of some contradictions,
generated because of the very long history of the Hellenic nation. In fact, the “tree” of the
ethnocultural identity of contemporary Hellenism is alimented by the juice stemming from
four cultural sources situated at various historical levels.
Indeed, the most profound level at which the roots of Hellenism are extended is the era
of Hellenic antiquity and its ecumenical values. The next level starts with Alexander the
Great who displaces the center of gravity of Hellenic culture toward the East, and creates
the conditions for a new cultural synthesis and for a new political context, this one of the
empire, in which Hellenism will live for almost two thousands years, during which the cultural
synthesis between Hellenism and Christianity will be elaborated. The third level of cultural
sources is situated at the time of separation of the Catholic and Orthodox Churches (1054),
the first fall of Constantinople in the hands of the crusaders and the creation of the Hellenic
empire of Nicaea (1204). Finally, the era of the Enlightenment is the most superficial historical
level where the roots of Hellenic identity are extended.
By combining this identity construction with the introvert and extrovert ideological
tendencies of Greek society, the author of the paper elaborates a typology of six kinds of
attitudes (habitus), qualifying the cultural and ideological currents at the present time into
the contemporary Greek society and formulates his proposition in order for Hellenism to exit
the crisis without losing its particular identity. His proposition can be denoted by three terms
in the form of the acronym SOS: self-sufficiency, openness, and self-control.
- 197 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Ο
Νίκος Ιντζεσίλογλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
1. Η διαχρονική επικαιρότητα και τα διακυβευόμενα
της εθνικής αυτογνωσίας
προβληματισμός περί της ατομικής και της συλλογικής ταυτότητας είναι ένα είδος υπαρξιακού προβληματισμού, ο οποίος αναφέρεται στην ποιότητα και στα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του ατομικού και συλλογικού μας «είναι», και κατ’ επέκταση αφορά το τι μας ταιριάζει καλύτερα, τι είμαστε ικανότεροι να δημιουργήσουμε, και τι μέλλον να επιλέξουμε για
εμάς και τα παιδιά μας. Και για τους λόγους και μόνο τούτους ο προβληματισμός αυτός είναι
σημαντικός και διαχρονικά επίκαιρος.
Μάλιστα τέτοιου είδους προβληματισμοί τίθενται με ιδιαίτερη έμφαση ιδίως σε περιόδους
κρίσης. Σε περιόδους όχι μόνο οικονομικής, αλλά κυρίως και πολιτισμικής κρίσης. Άλλωστε τα
δύο τούτα είδη κρίσης βρίσκονται συχνά σε σχέση στενής συνάρτησης μεταξύ τους. Μερικές
φορές μάλιστα η πολιτισμική κρίση προηγείται της οικονομικής, όπως αυτό, κατά μία άποψη,
συμβαίνει και στις μέρες μας. Κι αυτή η διαδοχή μέσα στον χρόνο της πολιτισμικής κρίσης από
μια οικονομική κρίση δεν συμβαίνει μόνο στη δική μας, την ελληνική εννοώ, κοινωνία, αλλά
και σε άλλες κοινωνίες, ανεξάρτητα μάλιστα από το μέγεθος και την φαινομενική ή πραγματική
ισχύ κάθε κοινωνίας και οικονομίας.
Είτε γίνεται λόγος για την ατομική προσωπική ταυτότητα του «εαυτού», είτε πρόκειται για
μια οποιαδήποτε συλλογική ταυτότητα, στην οποία μετέχει καθένας από εμάς, η ταυτότητα
γενικά γεννιέται, οριοθετείται και προσδιορίζεται, στο πλαίσιο μιας σχέσης με κάποιον «άλλο»
(ή κάποιους «άλλους»), και διέπεται από τη συνδυαστική επιτέλεση δύο συμπληρωματικών
διαδικασιών, που είναι: η διαδικασία της εξατομίκευσης και η διαδικασία της διαφοροποίησης.
Εξατομίκευση ενός προσωπικού «εαυτού» ή ενός συλλογικού «εμείς» από τη μια μεριά, και
διαφοροποίηση από κάποιον «άλλο» ατομικό και προσωπικό «εαυτό» ή από κάποιο «άλλο»
συλλογικό «εμείς».
- 198 -
Ν.Γ. ΙντζεσIλογλου - Ποιοι εIμαστε; ΠαρελθOν, παρOν, μEλλον
Η συνδυαστική επιτέλεση των συμπληρωματικών διαδικασιών της εξατομίκευσης και της
διαφοροποίησης του «εαυτού» ή του «εμείς» από τη μια μεριά, και του «άλλου» ή των «άλλων»
από την άλλη μεριά, οδηγεί στη σύγκριση, και η σύγκριση στην αξιολόγηση τόσο του «εαυτού»
και του «άλλου», όσο και του «εμείς» και των «άλλων». Και σ’ αυτή την τελευταία συγκριτική
αξιολόγηση ελλοχεύει ένας διπλός κίνδυνος. Πρόκειται για τον κίνδυνο είτε υπερεκτίμησης
του «εαυτού» και του «εμείς», και υποτίμησης των «άλλων», είτε για το αντίστροφο∙ που είναι
η υποτίμηση του «εαυτού» και του «εμείς» σε συνδυασμό με μια υπερεκτίμηση του «άλλου» ή
των «άλλων».
Αυτή η τελευταία κατάσταση ενός άκαιρα και άδικα υποτιμημένου «εαυτού» και «εμείς»,
αποτελεί έκφραση της έλλειψης εμπιστοσύνης στις ίδιες ατομικές και συλλογικές δημιουργικές
δυνάμεις ενός ανθρώπου και ενός λαού, και μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο και ένα κοινωνικό
σύνολο σε ένα μη δημιουργικό και δίχως έμπνευση μιμητισμό του αλλότριου υπερεκτιμημένου προτύπου-παραδείγματος. Η κατάσταση τούτη συνιστά μια πνευματική αλλοτρίωση, που
οδηγεί σε μια πολιτισμική αποχαύνωση και σε έναν ευνουχισμό των δημιουργικών δυνάμεων
ενός έθνους και ενός λαού. Ενδεχομένως μάλιστα, η κατάσταση αυτή να έχει ως μακροπρόθεσμη ή και μεσοπρόθεσμη συνέπεια, ακόμη και την απώλεια της ιδιαίτερης ταυτότητας και
ιδιοπροσωπείας του «εαυτού» και του συλλογικού εθνικού «εμείς».
Στην αντίστροφη περίπτωση, εκείνη της υπερεκτίμησης του «εαυτού» και του «εμείς», σε
συνδυασμό με την άκαιρη υποτίμηση του «άλλου» ή των «άλλων», προκύπτει ένας διαφορετικού είδους κίνδυνος. Πρόκειται για έναν κίνδυνο, διότι η υποτίμηση του «άλλου» ή των «άλλων», και η υπερεκτίμηση του «εαυτού» και του «εμείς», μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και
καταστροφές του «εαυτού» και του «εμείς», στο πλαίσιο ανταγωνιστικών και συγκρουσιακών
σχέσεων με τους «άλλους».
Επίσης η υποτίμηση του «άλλου» δηλητηριάζει τη σχέση μας με αυτόν τον τελευταίο, και
κατά κανόνα οδηγούμαστε σε εκδηλώσεις συγκρούσεων, καθώς επίσης και σε κάθε είδους
κοινωνικές διακρίσεις: φυλετικές, εθνοτιικές και κοινωνικές. Και για τον πρόσθετο τούτο λόγο,
τα θέματα των ταυτοτήτων και της διαχείρισης των ταυτοτήτων, ατομικών και συλλογικών,
παρουσιάζουν πάντοτε μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάποια δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής με βάση την οποία
συγκροτείται η δυναμική της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, ως ένα είδος ιστορικής διαλεκτικής σύνθεσης κατά τον παρελθόντα και τον παρόντα χρόνο, και τέλος θα διατυπώσουμε μια
πρόταση με προοπτική το μέλλον του ελληνισμού.
2. Η ελληνική εθνική ταυτότητα ως διαλεκτική ιστορική σύνθεση
Η δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους κατά τη νεώτερη εποχή, εξ αρχής περιέκλειε μια
εσωτερική αντίφαση. Αυτή καθεαυτή η ιδέα της δημιουργίας ενός εθνικού κράτους προερχόταν από την δυτική Ευρώπη και δεν είχε αναφορές στο αυτοκρατορικό παρελθόν του ελληνικού
έθνους. Για τον λόγο τούτο επικράτησε μια εργαλειακή αντίληψη για το ελληνικό εθνικό κράτος.
Μια εργαλειακή αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το ελληνικό εθνικό κράτος δεν θεωρήθηκε,
κατ’αρχήν, ως αυτοσκοπός άξιος να υπηρετηθεί αυτόνομα και αυτοδύναμα, αλλά πάντοτε ως
- 199 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
μέσο. Στην καλύτερη περίπτωση το ελληνικό κράτος θεωρήθηκε ως μέσο υπηρετικό των αλυτρωτικών διεκδικήσεων του ελληνικού έθνους. Στην χειρότερη, αλλά αρκετά συνηθισμένη περίπτωση, το ελληνικό κράτος θεωρήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εξυπηρέτησης ιδιοτελών
προσωπικών, κομματικών ή και επί μέρους συντεχνιακών συμφερόντων.
Ταυτόχρονα όμως με την εργαλειιακή χρήση του κράτους, συνυπάρχει και μια δυσπιστία
και αποξένωση απέναντι στο ίδιο το κράτος και την κρατική εξουσία. Έτσι, εμφανίζεται στη
νεοελληνική κοινωνία ένα είδος εμπειρικού αναρχοφιλελευθερισμού, που ίσως έχει τις ρίζες
του σε μια πρόσμιξη στάσεων αντίστασης στο οθωμανικό καθεστώς με αξίες και ιδέες ατομοκεντρικές που πηγάζουν από τον διαφωτισμό. Ταυτόχρονα ενδιάμεσες μεταξύ ατόμου και
κράτους κοινωνικές δομές, όπως η εκκλησία-ενορία, η τοπική κοινότητα, η οικογένεια και η
φιλική παρέα διατηρούν μια εξόχως ενεργή και αποτελεσματική δράση κοινωνικοποίησης και
κοινωνικής ένταξης.
Πράγματι υπάρχουν αρκετές σε αριθμό εγγενείς αντιφάσεις στο πλαίσιο της ιστορικής σύνθεσης που συνιστά η ελληνική εθνική ταυτότητα. Οι αντιφάσεις αυτές εν πολλοίς οφείλονται
στη μακραίωνα πορεία του ελληνικού έθνους, και στις διαφορετικές ιστορικές πηγές, από όπου
η ταυτότητα του νέου ελληνισμού αρύεται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιδιοπροσωπείας
της. Η ύπαρξη, δηλαδή, τέτοιων εσωτερικών αντιφάσεων προκύπτει, κυρίως, από το γεγονός
ότι το «δένδρο» του ελληνικού έθνους, έτσι όπως αυτό έχει αναπτυχθεί μετά το 1821, αντλεί
τους εθνικούς του χυμούς από τέσσερα τουλάχιστον διαφορετικά επίπεδα ιστορικού βάθους:
α) Το πρώτο και βαθύτερο ιστορικό επίπεδο όπου εισδύουν οι ρίζες του «δένδρου» του νέου
ελληνισμού είναι εκείνο της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας, με ό,τι οικουμενικές αξίες
περιέχονται σ’ αυτό.
β) Το δεύτερο επίπεδο ιστορικού βάθους είναι εκείνο της ύστερης ρωμαϊκής εποχής και των
αρχών της βυζαντινής (Ανατολικής Ρωμαϊκής) αυτοκρατορίας, οπότε και τίθενται οι βάσεις
δόμησης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, που συνιστά μια από τις μεγαλύτερες ιστορικές συνθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.
γ) Το τρίτο επίπεδο βάθους είναι εκείνο του 13ου αιώνα μ.Χ., που σηματοδοτείται από την
πρώτη πτώση της Κωνσταντινούπολης, την Φραγκοκρατία και την ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Νικαίας. Είναι ίσως η περίοδος από την οποία και μετά διαμορφώνεται κυρίως
η ιδιοπροσωπεία του νέου ελληνισμού, και εγκαθίσταται στο συλλογικό ασυνείδητο των
Ελλήνων ένα είδος καχυποψίας, δυσπιστίας και αμφιθυμίας απέναντι στον δυτικό λεγόμενο κόσμο. Μια καχυποψία που συνοδεύεται κι από ένα θαυμασμό για τις υλικές και
τεχνολογικές προόδους αυτού του τελευταίου.
δ)Το τέταρτο επίπεδο ιστορικού βάθους συμπίπτει με την εποχή του διαφωτισμού, και είναι
εκείνο το ιστορικό επίπεδο όπου εισδύουν οι πιο επιφανειακές ρίζες του νεοελληνικού εθνικού «δένδρου». Οι ρίζες αυτές χαρακτηρίζονται ως επιφανειακές για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον διότι είναι οι πιο πρόσφατες ιστορικά, και δεύτερον διότι η επιρροή που ασκούν οι
ιδεολογικοί «χυμοί», που προέρχονται από το επίπεδο τούτο ιστορικού βάθους έχουν μια
μάλλον επιδερμική, δηλαδή επιφανειακή δράση και αποτελεσματικότητα, όσον αφορά τον
βαθμό διείσδυσης στον συνολικό κορμό του «δένδρου» του νεότερου ελληνισμού.
- 200 -
Ν.Γ. ΙντζεσIλογλου - Ποιοι εIμαστε; ΠαρελθOν, παρOν, μEλλον
3. Η τυπολογία των ταυτοτικών τάσεων και η αναγκαιότητα
της ιστορικής σύνθεσης
Συνδυάζοντας τα τέσσερα ως άνω επίπεδα βάθους (αρχαιότητα, ελληνοχριστιανική σύνθεση,
φραγκοκρατία, διαφωτισμός) από όπου αρύεται ιδεολογικούς χυμούς το «δένδρο» της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας, αφ’ ενός, με τις δύο τάσεις είτε εσωστρέφειας είτε εξωστρέφειας
αφ’ ετέρου, έχουμε τις εξής χαρακτηριστικές ταυτοτικές τάσεις στο πλαίσιο της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, και τον σχηματισμό αντίστοιχων ιδεολογικών ρευμάτων εντός της νεοελληνικής κοινωνίας:
α) Ε σωστρέφεια προς την κλασική αρχαιότητα, με υποτίμηση των εκτός Ελλάδας πολιτισμών,
και καταγγελία ως μη ελληνικού οποιουδήποτε στοιχείου δεν ανήκει και δεν προέρχεται
από την ως άνω ιστορική περίοδο.
β) Ε σωστρέφεια προς το βυζάντιο και απαξίωση, καχυποψία ή εχθρότητα για οποιοδήποτε
πολιτισμικό στοιχείο έχει προέλευση τον υπόλοιπο, και ιδίως τον δυτικό, κόσμο.
γ) Έ ντονη αρχαιολατρία σε συνδυασμό με εξωστρέφεια προς τον αναπτυγμένο κυρίως
δυτικό κόσμο, και περιφρόνηση προς τις υπόλοιπες ιστορικές περιόδους του ελληνικού
έθνους, και ιδίως τις βυζαντινές και νεώτερες παραδόσεις του ελληνικού λαού.
δ) Π
ροσήλωση στις βυζαντινές παραδόσεις σε συνδυασμό με μια σχετική εξωστρέφεια που
περιορίζεται όμως μόνο προς τις χώρες της ορθοδοξίας, και του λεγόμενου «ορθόδοξου
τόξου».
ε) Α
ποδοχή μιας ριζοσπαστικής εκδοχής της εκσυγχρονιστικής (μοντερνιστικής) περί έθνους
σχολής, σύμφωνα με την οποία το νεοελληνικό εθνικό κράτος είναι αποκλειστικό δημιούργημα της εθνικής ιδεολογίας της νεωτερικότητας, και δεν έχει καμιά σχέση με οποιαδήποτε ιστορική περίοδο του παρελθόντος. Επομένως επιβάλλεται πλήρης εξωστρέφεια
και εκσυγχρονισμός, προκειμένου ο ελληνικός λαός να ακολουθήσει μιμούμενος πιστά
τα πρότυπα των αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών, ενσωματωνόμενος ταυτόχρονα στο
διεθνές ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιούμενο γίγνεσθαι..
στ) Α
ποδοχή της ιστορικής παρουσίας και εξελικτικής πορείας του ελληνικού έθνους από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια ιστορική παρουσία που χαρακτηρίζεται
από ταυτοτικές συνέχειες και μεταλλάξεις, που διαρκώς εμπλουτίζουν και μετασχηματίζουν την ελληνική εθνική ταυτότητα. Ταυτόχρονα επιδεικνύεται ο ίδιος σεβασμός προς
όλες τις ιστορικές περιόδους του ελληνικού έθνους, με παράλληλο άνοιγμα και επίδειξη
σεβασμού προς άλλα έθνη. Η στάση αυτή συνεπάγεται και την προσπάθεια δημιουργικής αφομοίωσης των ξένων προτύπων με διατήρηση της ιδιοπροσωπείας του ελληνικού
έθνους και των πολιτισμικών του χαρακτηριστικών.
Όπως είναι προφανές μόνο η έκτη και τελευταία από τις ως άνω τάσεις μπορεί να καταστεί
συμβιβαστική και συμπεριληπτική όλων των προηγουμένων, εκτός ίσως από την πέμπτη τάση.
- 201 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
4. Ο εθνικός χαρακτήρας ως πυρήνας της νεοελληνικής
εθνικής ταυτότητας
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συγκροτούν τον «εθνικό χαρακτήρα» είναι στην πραγματικότητα κάποια ως θετικά ή αρνητικά αποτιμώμενα στοιχεία του πολιτισμού, δηλαδή της
κουλτούρας, ενός έθνους, που έχουν διεισδύσει, μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης,
στις ατομικές συνειδήσεις, και εκδηλώνονται στην καθημερινή πρακτική ζωή με τρόπο αυθόρμητο και συνήθως μη συνειδητό1.
Στο βιβλίο του «Η Νεοελληνική κοινωνία και οικονομία», ο σπουδαίος κοινωνικός επιστήμονας του μεσοπολέμου Δημοσθένης Δανιηλίδης εκφράζει, δικαιολογημένα, την άποψη ότι “ο
εθνικός χαρακτήρας, αν τον παραδεχθούμε σαν απόρροια μιας ομαδικής ψυχικότητας, εξαρτάται από το πνεύμα ενός πολιτισμού ορισμένου και ριζωμένου σ’ ένα ορισμένο έδαφος, σε
μια ορισμένη ιστορία· άρα δεν είναι κάτι το πρωταρχικό κι’ αμετάβλητο, που μπορούσε να
διατυπωθεί μια για πάντα, μα έχει διαμορφωθεί, όπως κι’ ο πολιτισμός, στο διάστημα μακρών
αιώνων κ’ εξακολουθεί, να διαμορφώνεται παραπέρα με την επίδραση παραγόντων οικονομικών, κοινωνικών κι’ άλλων, που είναι εκτεθειμένοι σε αδιάκοπη μεταβολή.»2.
Mε πολλά παραδείγματα και πειστική επιχειρηματολογία, ο Δημοσθένης Δανιηλίδης αναλύει
στη συνέχεια του βιβλίου του, τα τρία γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εθνικού χαρακτήρα των Νεοελλήνων, που είναι: η πνευματικότητα, η ατομικότητα και η πλαστικότητα. Καθένα από τα τρία τούτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει τις θετικές και τις αρνητικές του όψεις.
O Aπόστολος E. Bακαλόπουλος, δίχως να έρχεται σε αντίθεση προς τις απόψεις του Δ. Δανιηλίδη, αναφέρεται σε ορισμένα γενικά, αλλά βασικά, όπως τα χαρακτηρίζει, γνωρίσματα
της συμπεριφοράς των Eλλήνων, ιδίως της παιδείας και της πολιτικής τους αγωγής3. Aυτά τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι τα εξής: η έντονη ατομικότητα, το υπερτροφικό εγώ και ο
ακόρεστος πόθος για ελευθερία· η κινητικότητα, η ανησυχία, η φιλοχρηματία, η απειθαρχία, η
έλλειψη συντονισμού και συστήματος· ο έντονος εθνικός, τοπικός και οικογενειακός εγωισμός·
η έπαρση και αλαζονεία· η φιλαυτία, η φιλοδοξία, η φιλαρχία και η ματαιοδοξία· ο φθόνος, η
διχόνοια και ο διχασμός· η αχαριστία· η φτηνή επιχειρηματολογία, η φλυαρία, η έλλειψη σοβαρότητας· η αγχίνοια, η ετοιμότητα πνεύματος, η περιέργεια και η ευγλωττία.
Παρά τα πολλά αρνητικά στοιχεία που πιο πάνω επισημαίνονται όσον αφορά τον εθνικό
χαρακτήρα των Ελλήνων, έχοντας εμπιστοσύνη στις υπερβατικές ικανότητες και στις εξίσου
σημαντικές αρετές των Ελλήνων, και προσπαθώντας να προκαλέσουμε την υπέρβαση των
Πιο ειδικά για τον χαρακτήρα των νεοελλήνων ως σημαντικότερα θεωρώ τρία κείμενα που γράφτηκαν από τρεις διαφορετικούς διανοούμενους σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους του 20ου αιώνα. Τη μελέτη και των τριών κειμένων σας τη
συστήνω ανεπιφύλαχτα ως μια άσκηση στην εθνική μας αυτογνωσία..
Με χρονολογική σειρά, το πρώτο από τα τρία τούτα κείμενα είναι το βιβλίο του Καππαδόκη (από το Προκόπιο της Καππαδοκίας)
Δημοσθένη Δανιηλίδη: «Η Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία», που πρωτοεκδόθηκε από τον Γ. Σαμαρόπουλο το έτος 1934
και επανεκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, δίχως χρονολογία, αλλά πάντως μετά το 1974. Το δεύτερο
κείμενο είναι ένα περίφημο πια και πολύ γνωστό κείμενο-άρθρο του φιλοσόφου και πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου, με τον τίτλο «Οξυρρύγχειοι πάπυροι», που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το έτος 1954, στο περιοδικό «Νέα Εστία». Και το τρίτο κείμενο είναι το βιβλίο του καθηγητή της Ιστορίας του ΑΠΘ Απόστολου Βακαλόπουλου: «Ο χαρακτήρας των Ελλήνων. Ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυτότητα», Θεσσαλονίκη, β΄ έκδοση, 1983, και σε νεώτερες επανεκδόσεις.
2
Ό.π.: σσ. 155-157.
3
Bακαλόπουλος A.: ό.π., σσ 109 κ.ε..
1
- 202 -
Ν.Γ. ΙντζεσIλογλου - Ποιοι εIμαστε; ΠαρελθOν, παρOν, μEλλον
ελαττωμάτων (κι όχι την εξαφάνιση) τους, ως ένα είδος συμπεράσματος για τον παρόντα και
τον μέλλοντα χρόνο, διατυπώνουμε στη συνέχεια την πρόταση του «συστήματος των 3Α (τριών Αλφα)».
5. Η πρόταση του συστήματος των 3Α
Συνδέοντας τον συνολικό προβληματισμό μας για το παρελθόν του ελληνικού έθνους και για
τη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας με την δυναμική διάσταση του παρόντα και
του μέλλοντα χρόνου, καθώς επίσης και με τη σοβούσα στις μέρες μας πολιτισμική και οικονομική κρίση, προτείνουμε ένα σύστημα τριών αρετών (ή αρχών ή αξιών) που λειτουργεί τόσο σε
ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Πρόκειται για τις αρετές (ή αρχές ή αξίες) της Αυτάρκειας,
της Αυτοκυριαρχίας και της Ανοικτότητας.
Τις αρχές-αρετές τούτες εμπνεόμαστε από κάποιες θετικές όψεις της ελληνικής ταυτότητας
νοούμενης ως ελληνοχριστιανικής ιστορικής σύνθεσης, όπως αυτή η τελευταία συγκροτείται
ως μια δυναμική και δημιουργική παράδοση στον παρόντα χρόνο της νεωτερικότητας. Τις αρχές-αρετές τούτες βρίσκουμε με διάφορες μορφές και σε διαφορετικό βαθμό προβολής στα
έργα μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης κι ο Επίκουρος, καθώς
επίσης και στην χριστιανική ηθική ή ακόμη και στην ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη.
Η αρετή ή αρχή της Αυτάρκειας αφορά τη σχέση του ανθρώπου με τα εξωτερικά υλικά
αγαθά. Στο συλλογικό επίπεδο, η από κάθε άποψη αυτάρκεια της πόλης, σύμφωνα με τους
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και ιδίως τον Αριστοτέλη, είναι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό
προς το οποίο θα πρέπει να αποβλέπει η πολιτική. Αναλογιζόμενοι σήμερα τη μεγάλη έλλειψη
αυτάρκειας που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αντιλαμβανόμαστε ποιο
είναι ένα από τα αίτια της οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης που περνάμε, και της σε σημαντικό βαθμό απώλειας της εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.
Σήμερα, αφού ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν μια περίοδο σχετικής ευημερίας με δανεικά,
και ως κοινωνία ουσιαστικά πτωχεύσαμε, κατανοήσαμε πλήρως ότι εθνική ανεξαρτησία και
επομένως ουσιαστική ελευθερία δίχως έναν υψηλό βαθμό εθνικής αυτάρκειας είναι μια πλάνη
και ουτοπία. Γι’ αυτό μη ακούτε τις φωνές εκείνων, καλόπιστων ή μη, που για οποιονδήποτε
λόγο ισχυρίζονται ότι η αυτάρκεια δεν μπορεί να είναι επιδιώξιμος και επιτεύξιμος στόχος στον
καιρό της παγκοσμιοποίησης. Αντίθετα θεωρώ ότι ένας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος βαθμός
αυτάρκειας για την ικανοποίηση των βασικών τουλάχιστον αναγκών του ελληνικού πληθυσμού, είναι μια βασική προϋπόθεση της εθνικής ανεξαρτησίας.
Η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Αυτάρκειας προϋποθέτει εν πολλοίς και συνδέεται στενά με
την αρετή (ή αρχή ή αξία) της Αυτοκυριαρχίας. Η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Αυτοκυριαρχίας
απευθύνεται κυρίως στον εσωτερικό άνθρωπο, και εξασφαλίζει την εσωτερική ελευθερία του
ανθρώπου, στον βαθμό που αυτός ο τελευταίος κινδυνεύει να καταστεί έρμαιο και δούλος
των εσωτερικών του παθών και ορμέμφυτων. Η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Αυτοκυριαρχίας
επιβάλλει την άσκηση ελέγχου εκ μέρους του νου και του ορθού λόγου πάνω στην ανεξέλεγκτη έκρηξη και έκλυση των ενστίκτων, των ορμέμφυτων και των παθών. Το τρίτο μέρος του
ανθρώπινου ψυχισμού, δηλαδή η βούληση (τα άλλα δύο μέρη, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλ- 203 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ληνες φιλοσόφους, είναι αφ’ ενός το λογικό-νους και αφ’ ετέρου το θυμικό, δηλαδή οι επιθυμίες
και τα ορμέμφυτα) πρέπει να εκπαιδευτεί, εξ ου και ο σημαντικός πολιτικά και κοινωνικά ρόλος
της παιδείας, έτσι ώστε να διευκολύνει μάλλον τον ανθρώπινο λόγο, και να επιτρέπει τη με μέτρο ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, παρά να υπηρετεί την ανεξέλεγκτη ικανοποίηση
των κάθε είδους παθών, ορέξεων και επιθυμιών.
Στο συλλογικό επίπεδο, η αρχή της Αυτοκυριαρχίας σημαίνει την ικανότητα που χαρακτηρίζει μια κοινωνία να περιορίζει μέχρι εκμηδένισης τις τάσεις που ενδεχομένως αναπτύσσονται
για ικανοποίηση των επί μέρους συντεχνιακών συμφερόντων σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Σημαίνει επίσης την ικανότητα μιας κοινωνίας να λαμβάνει αποφάσεις μετά από ορθολογική διαβούλευση όλο και ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, και με διαδικασίες που γίνονται
όλο και πιο διαφανείς.
Η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αρχή της
ελευθερίας, και αναφέρεται κατ’ αρχήν στο γνωσιολογικό άνοιγμα του μυαλού και της σκέψης
σε νέες χρήσιμες γνώσεις, ιδέες και πρακτικές, που διευρύνουν τους ορίζοντες του μυαλού των
ανθρώπων και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας σημαίνει επίσης το συναισθηματικό άνοιγμα προς τον άλλο άνθρωπο, ιδιαίτερα τον διαφορετικό και εκείνον που δεν μπορεί μόνος να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση των βασικών
του αναγκών. Υπό την έννοια αυτή, η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας ταυτίζεται ως ένα
σημαντικό βαθμό με την φιλαλληλία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την φιλανθρωπία. Τέλος,
η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας σημαίνει το άνοιγμα της ανθρώπινης συνείδησης
προς μια αισιόδοξη και ελπιδοφόρα ενατένιση του μέλλοντος, και ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό
με την ελπίδα. Πρόκειται για μια αρετή εξαιρετικά χρήσιμη, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, οπότε
κυριαρχούν η απαισιοδοξία και η κατάθλιψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι σε σημαντικό
βαθμό η πορεία της οικονομίας είναι συνάρτηση και της ψυχολογίας ενός λαού.
Στο συλλογικό επίπεδο, η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας σημαίνει και μια ανοικτή
κοινωνία, τόσο από την άποψη τής όσο γίνεται πιο ανεμπόδιστης εσωτερικής μεταξύ των ανθρώπων επικοινωνίας, όσο και από την άποψη των κάθε είδους σχέσεων τής εν λόγω κοινωνίας με το διεθνές της περιβάλλον. Είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για εξαγωγή οικονομικών
αγαθών, ανθρώπων και ιδεών. Η Ανοικτότητα όμως δεν σημαίνει τη μετατροπή μιας χώρας σε
«ξέφραγο αμπέλι». Η εφαρμογή της αρετής (ή αρχής ή αξίας) της «Ανοικτότητας», για να μη
οδηγήσει μια κοινωνία στην πολιτισμική αλλοτρίωση και κοινωνική διάλυση, προϋποθέτει και
ένα είδος και βαθμό κλειστότητας και ελέγχου. Ένα είδος ρυθμιστικής κλειστότητας της κοινωνίας, και κρατικού ελέγχου, έτσι ώστε να μη θίγονται οι υπόλοιπες κοινωνικές λειτουργίες ενός
κράτους, που είναι πρώτιστα η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών του.
Η αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας αποπνέει γενικά μια θετική αύρα και διεγείρει την
φαντασία και την δημιουργικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και της κρίσης γενικότερα. Δίχως την αρετή (ή αρχή ή αξία) της Ανοικτότητας, οι δύο άλλες αρχές ή αρετές μόνες
τους, δηλαδή η αρχή της Αυτοκυριαρχίας και η αρχή της Αυτάρκειας μόνες, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν έναν άνθρωπο και μια κοινωνία σε μια απομόνωση, σε ένα κλείσιμο στον
εαυτό και σε μια ενδοσκοπική μιζέρια. Μόνη της πάλι η αρχή της Ανοικτότητας, δίχως δηλαδή
να συνοδεύεται από τις δύο άλλες αρχές, μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ανθρώπων και
- 204 -
Ν.Γ. ΙντζεσIλογλου - Ποιοι εIμαστε; ΠαρελθOν, παρOν, μEλλον
κοινωνιών δίχως έρμα, δίχως αντιστάσεις. Ανθρώπων και κοινωνιών που εύκολα μπορεί να πέσουν θύματα στις παγίδες που εγκυμονεί μια ανυποψίαστη, αφελής και ξιπασμένη αναζήτηση
του καινούργιου, του διαφορετικού και μη δοκιμασμένου.
Έτσι, οι ως άνω τρεις αρετές-αξίες-αρχές δεν πρέπει να θεωρούνται χωριστά ή ανεξάρτητα
η μία από την άλλη, αλλά σε στενή συνάρτηση και αλληλεξάρτηση η μια με την άλλη, στο
πλαίσιο ενός συστήματος αξιών-αρχών-αρετών. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για σύστημα τριών αρετών ή αρχών ή αξιών, όπου η κάθε μια δεν νοείται δίχως τις άλλες δύο. Μόνο ως σύστημα
αλληλεξαρτημένων σχέσεων μεταξύ τους, οι αρχές-αρετές-αξίες της Αυτάρκειας, της Αυτοκυριαρχίας και της Ανοικτότητας μπορούν να αναπτύξουν πλήρως την δική τους δυναμική, για
μια πολιτισμική ανέλιξη και παραγωγική οικονομία, ιδίως κατά την τρέχουσα ιστορική περίοδο
της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Μια δυναμική που είναι αναγκαία για μια διέξοδο από την
πολιτισμική και οικονομική κρίση δίχως αλλοτρίωση της ιδιοπροσωπείας του ελληνισμού. Ενός
ελληνισμού με αυτοπεποίθηση και ανοικτού στην οικουμενικότητα των πανανθρώπινων ιδεών
και αξιών, ενός ελληνισμού έτοιμου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του παρόντος
και του μέλλοντος, σεβόμενος το παρελθόν του και εμπνεόμενος και από αυτό το παρελθόν.
Διότι η δημιουργική προσέγγιση και μελέτη του παρελθόντος είναι προϋπόθεση βελτίωσης
και επιτυχίας στο μέλλον, στον βαθμό βέβαια που η μελέτη αυτή οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην
αυτογνωσία, και στη συνειδητοποίηση και αποφυγή των σφαλμάτων του παρελθόντος.
- 205 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Εκπαιδευτικές πολιτικές
Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης
Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής ΑΠΘ
ABSTRACT
The current multifaceted crisis can be an important opportunity for radical transformation
of attitudes and behaviors, both in general and in relation to the role and functioning of the
public university. Towards this, Pedagogy is able to play a preponderant role in articulating
scientific reason for the formation of new educational ideals and a new social significance.
Pedagogy, as one of the main discipline of Humanities, should resubmit the human being
in the center of social life, utilizing the principles of transformative learning and forming
communities of learning and practice. Through systematic efforts and methodical movements
a New Pedagogy may be established, which will form the basis for a revaluation of the past
and for the redesign of the future.
Δημήτρης Μαυροσκούφης,
Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής ΑΠΘ
- 207 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Α
πό το 2010, που η χώρα μας εισήλθε και επίσημα σε περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτικής κρίσης, έχουν δημοσιευτεί, σε έντυπα και στο διαδίκτυο, δεκάδες κείμενα που,
αφού αναλύσουν τα αίτια και τις συνέπειές της, προτείνουν λύσεις για την υπέρβασή της. Αρκετά από αυτά εστιάζουν στην πολιτισμική και πνευματική κρίση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας,
που θεωρούν ότι υπόκειται της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, και υποστηρίζουν την ιδέα
ότι η σημερινή κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ριζική αναμόρφωση των νοοτροπιών
και των συμπεριφορών μας, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Συχνά, μάλιστα,
γίνεται αναφορά στην κινεζική γλώσσα, όπου η λέξη «κρίση» και η λέξη «ευκαιρία» συμβολίζονται με το ίδιο ιδεόγραμμα, ενώ άλλοτε αντλούνται σχετικά παραδείγματα από την αρχαία
ελληνική φιλοσοφία1.
Έχω την άποψη ότι στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων και προβληματισμών εξέχουσα
θέση πρέπει να διεκδικήσει η Παιδαγωγική λόγω της αποφασιστικής συμβολής της στον προγραμματισμό του μέλλοντος. Γιατί, αν και η Παιδαγωγική, είτε στη σχολική εκδοχή της είτε στην
ακαδημαϊκή, δε θεωρείται ως αντικειμενικό δεδομένο, όπως αυτό των θετικών επιστημών,
αλλά μια μεταβλητή κοινωνική και υπαρξιακή μορφή, είναι ικανή να διαδραματίσει σημαντικό
παρεμβατικό ρόλο μέσα στον ευρύ ορίζοντα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων
και αυτών με το περιβάλλον. Μπορεί να αρθρώσει λόγο επιστημονικό για τη διαμόρφωση ενός
νέου παιδαγωγικού ιδεώδους, μιας νέας κοινωνικής αξιολογίας, που θα επιτρέψει στον απογοητευμένο νέο άνθρωπο να κερδίσει τη χαμένη ολότητά του (Brezinka 1992 & 2000).
Από τη σκοπιά αυτή η Παιδαγωγική επιστήμη μπορεί να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν ανθρωπιστική επιστήμη. Ακόμη κι αν είναι μακράν του να καθιερωθεί ως τέτοια, οφείλει να το επιχειρήσει, γιατί, πλέον, τα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και οικολογικά προβλήματα είναι τόσο οξυμένα, που της το επιβάλλουν. Αλλιώς, η μονοσήμαντη προσαρμογή του σύγχρονου ανθρώπου
στα δεδομένα της τεχνολογίας και της οικονομίας, καθώς και η έλλειψη σαφούς και πειστικού
παιδαγωγικού παραδείγματος, το οποίο θα στηρίζεται στην επαναπροσδιορισμό των αξιών,
αξιών τέτοιων που θα θέτουν στο επίκεντρο τον όλο άνθρωπο, τόσο ως βιολογικό ον όσο και
στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους και τη φύση, π.χ. στη βάση της διαλεκτικής θεωρίας
του Klaus Riegel (Riegel, 1975; Meacham, 1999), θα έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την επικράτηση της αλλοτρίωσης, της ρηχής κοινωνικής συνείδησης, της παθητικής ενατένισης του
κόσμου, της αρνητικής πολιτικοποίησης και, εν τέλει, της βαρβαρότητας2. Βέβαια, η Παιδαγωγική δε μπορεί να αποτελέσει από μόνη της το όχημα της ανατροπής, αλλά μπορεί να προτείνει
τον εξανθρωπισμό της τεχνοκρατικής συμπεριφοράς και να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην
καταναλωτικό ευδαιμονισμό, που μέχρι πρόσφατα μας δημιουργούσε την ψευδαίσθηση πως
ζούμε σ’ ένα συνεχές παρόν.
Είναι γεγονός ότι η ιδεολογία της οικονομίας της αγοράς οδηγεί στην πρωτοκαθεδρία των
Βλ. λ.χ. Γιώργος Μαντέλας (2010), «Πώς γράφεται η κρίση στα κινεζικά;», Η Καθημερινή, 10-3-2010 και Δημήτρης Β. Νανόπουλος
(2012), «Η επιστήμη μπορεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία», Έθνος, 29-12-2012.
2
Ενδεικτικά από την άποψη της κριτικής προς την καταναλωτική κοινωνία και την κυριαρχία των αγορών είναι τα παρακάτω
βιβλία: Alain Touraine (2011), Μετά την κρίση: Από την κυριαρχία των αγορών στην αναγέννηση της κοινωνίας, μετ. Μαρία
Μαλαφέκα. Αθήνα: Μεταίχμιο· και Martha C. Nussbaum (2013), Όχι για το κέρδος. Πώς οι ανθρωπιστικές σπουδές προάγουν τη
Δημοκρατία, επιμ. – πρόλογος Χρήστος Τσιρώνης, μετ. Γιώργος Χρηστίδης. Αθήνα: Κριτική.
1
- 208 -
Δ.Κ. Μαυροσκουφης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
υλικών αξιών (Hertz, 2001). Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν τη χρηστική γνώση, τη γνώση – εμπόρευμα, που επιχειρεί να εκπαραθυρώσει τη γνώση ως δημόσιο
αγαθό (Muller, 2000). Το μοντέλο της universitas, που επέτρεψε στα πανεπιστήμια να αναδειχθούν σε «φάρους» της συλλογικής συνείδησης και σε εστίες προσωπικής αυτονομίας και κοινωνικο-πολτικής χειραφέτησης, φαίνεται να υποχωρεί. Πολλοί, επίσης, είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η χρήσιμη γνώση δεν παράγεται πλέον μέσα στα πανεπιστήμια, ότι η παραγόμενη
σ’ αυτά γνώση δεν έχει σημαντικό ειδικό βάρος ή ότι η ακαδημαϊκή γνώση έχει περιφερειακό χαρακτήρα και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνία. Αρκετοί, μάλιστα,
προδικάζουν το τέλος του πανεπιστημίου, όπως το ξέρουμε ως τώρα, και προαναγγέλλουν
την αντικατάστασή του από το λεγόμενο «επιχειρηματικό πανεπιστήμιο», που θα λειτουργεί με
βάση τις αρχές του marketing και του management, επιδιώκοντας στην ουσία ένα είδος «ακαδημαϊκού καπιταλισμού». Έτσι, όμως, η γνώση γίνεται φορμαλιστική και χάνει τη διαφωτιστική
δύναμή της (Barnett, 2000), ενώ η ακαδημαϊκή ελευθερία υπονομεύεται και το πανεπιστήμιο
εξαρτάται πλέον απολύτως από τις δυνάμεις της αγοράς και τα επιχειρηματικά συμφέροντα3.
Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς τις εκπαιδευτικές πρακτικές στη μακρά διάρκεια, θα διαπιστώσει
ότι αυτές κατά τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια χαρακτηρίζονται από σημαντική πρόοδο
(Ανθογαλίδου, 2001). Θα βεβαιωθεί, επίσης, ότι ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ανοιχτά η αναγκαιότητα της πνευματικής καλλιέργειας, η οποία μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά πάνω απ’ όλα την
ικανότητα για αυτόνομη κρίση, τη συγκρότηση βαθιάς κοινωνικής συνείδησης και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του πολιτικού και ηθικού
ανθρώπου, τα οποία δεν τα απορρίπτει καμιά εκπαιδευτική πολιτική, τουλάχιστον εμφανώς.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ονομαστά πανεπιστήμια των ΗΠΑ κινούνται, όπως πιστοποιείται
από τα προγράμματα σπουδών τους, προς την κατεύθυνση του ολόπλευρα καλλιεργημένου
επιστήμονα. Έτσι, μαζί με την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, φροντίζουν να εξασφαλίσουν για
τους πτυχιούχους τους και την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, καθώς και την ανάπτυξη
πολιτικοκοινωνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων (βλ. π.χ. Bhabha-Humanities Center at
Harvard ή Yale University-Whitney Humanities Center). Ακριβώς το ίδιο κάνουν και ρωσικά
τεχνολογικά ιδρύματα, με κύριο επιχείρημα πως είναι πλάνη να πιστεύεται ότι η ανθρωπιστική μόρφωση αφορά αποκλειστικά αυτούς που ασχολούνται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες
(Sarkisov & Altakh, 1996). Κι αυτό το επιλέγουν, επειδή θεωρούν τις ανθρωπιστικές σπουδές όχι
μόνον ως μορφωτικό ιδεώδες αλλά και ως παιδαγωγικό και κοινωνικό, που θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα (Craft et al., 2000; Donnelly, 2004; Gibson, 2005). Επιπλέον, ο ακαδημαϊκός χώρος, όσο κι αν απαξιώνεται σκόπιμα και συστηματικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μπορεί
να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ερμηνεία της πολυπλοκότητας του σύγχρονου κόσμου, στην
κατανόηση και τη νοηματοδότηση της τεμαχισμένης γνώσης, στη διαμόρφωση μιας νέας επιστημολογίας για τη ζωή με όλες τις αβεβαιότητές της (Barnett, 2000).
Για τους κινδύνους από την εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βλ. Moriarty, Philip (2008), “Reclaiming
academia from post-academia”, Nature Nanotechnology, 3 (February 2008), 60-62, προσβάσιμο στο: http://www.nature.com/
naturenanotechnology, καθώς και τη σχετική διαμαρτυρία ξένων καθηγητών, υπό τον τίτλο “International Appeal for the
Protection of Academic Independence”, που ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και δημοσιεύτηκε στις 28 Φεβρουαρίου
2013, προσβάσιμο στο: http://www.zuercher-appell.ch/pdf/International-appeal_e.pdf.
3
- 209 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Στο πλαίσιο αυτό, η Παιδαγωγική μπορεί να αναδειχθεί σε προνομιακό πεδίο για τη διαμόρφωση ακαδημαϊκού ήθους και έθους, δηλαδή μιας κουλτούρας ελεύθερης και υπεύθυνης σκέψης με ισχυρά στοιχεία κριτικής αμφισβήτησης και αγάπης για τη μάθηση, να εξοπλίσει τους
νέους με μέσα θεωρητικού στοχασμού και βούληση για πολιτική και ηθική δράση, και να τους
παράσχει τη δυνατότητα να μετασχηματιστούν από ιδιώτες σε πολίτες της πράξης (Van der
Veen, 2003). Παράλληλα, οι πανεπιστημιακές σχολές και τα τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών μπορούν, ως κέντρα έρευνας και μάθησης για νεαρούς και νεαρές ενήλικες, να
προσφέρουν σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες, να καλλιεργήσουν την κριτική επαγρύπνηση
και να βαθύνουν το νόημα και τη λειτουργία της δημοκρατίας (Deakin Crick, 2005; Muller, 2004;
Smith, 1996/1999).
Θέμα κεντρικής σημασίας για την ποιότητα της μάθησης και της σκέψης είναι η ποιότητα
των σχέσεων δασκάλων και μαθητών, του διαλόγου και της γλώσσας. Βέβαια, υψηλότερο επίπεδο μάθησης θεωρείται η «μετασχηματίζουσα μάθηση» (transformative learning), αυτή δηλαδή
που οδηγεί στην επανεξέταση και την ενδεχόμενη τροποποίηση αξιών και πεποιθήσεων μέσω
μιας διαδικασίας αναστοχασμού και εφαρμογής. Γι’ αυτό και η ακαδημαϊκή διδασκαλία πρέπει
να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου η ποιότητα των
σχέσεων αλληλεπίδρασης θα συντείνει στην ανάπτυξη του κριτικού σεβασμού, που θεωρείται
θεμελιώδης μορφή του κοινωνικού κεφαλαίου (Sterling, 2003). H υψηλή ποιότητα σχέσεων
πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές που συγκροτούν ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον, δηλαδή
τόσο τη διοίκηση και την οργάνωση όσο και τα προγράμματα σπουδών και τις σχέσεις δασκάλων και μαθητών (Deakin Crick, 2005).
Πιο σημαντικές, ωστόσο, για το μέλλον είναι οι ιδέες, η γνώση, η σκέψη, η δημιουργικότητα και η διάθεση για μάθηση πλήρη νοήματος, παρά την εχθρότητα της εποχής μας για όλα
αυτά (Pardales & Girod, 2006). Για να επιτευχθούν αυτά, απαιτείται η συγκρότηση «κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής» (communities of learning and practice), που θα είναι εστιασμένες
στην επιστημονική έρευνα, το μόνο αντίδοτο στη μαγική και συνωμοσιολογική αντίληψη του
κόσμου (Pardales & Girod, 2006; Peterson, 1992; Wenger, 1998). Το μοντέλο του Αμερικανού
φιλοσόφου Charles Sanders Peirce για την «ερευνητική κοινότητα» (community of inquiry), όπως
το επεξεργάστηκε περαιτέρω ο John Dewey, είναι πρόσφορο για όλες τις σχετικές κοινότητες,
των θετικών επιστημόνων, των ιστορικών, των φιλοσόφων, των ψυχολόγων κ.λπ., συνιστώντας
έτσι ένα ενοποιητικό πλαίσιο για όλες τις επιστήμες (Buchler, 1955; Dewey, 1962) και αίροντας
την παραδοσιακή διχοτομία ανάμεσα στις «δύο κουλτούρες», την ύπαρξη δηλαδή, σύμφωνα με
τον Charles Snow, δύο θεμελιωδώς διαφορετικών τρόπων σκέψης, ενός για τις ανθρωπιστι-
- 210 -
Δ.Κ. Μαυροσκουφης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
κές-κοινωνικές επιστήμες και άλλου για τις θετικές-τεχνολογικές, που υποτίθεται ότι καθιστούν
αδύνατη τη μεταξύ τους επικοινωνία4.
Η οικοδόμηση τέτοιων κοινοτήτων μέσα στα πανεπιστήμια έχει ορισμένα βασικά προαπαιτούμενα: ικανότητα των σπουδαστών να διαμορφώνουν όρους επικοινωνίας και σχέσεων
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, σχετική ελευθερία για το πώς θα λειτουργήσουν και τι ακριβώς θα κάνουν, διοικητική υποστήριξη, ευέλικτα προγράμματα σπουδών, διαμόρφωση γενικά
αποδεκτού πλαισίου κανόνων και, πάνω απ’ όλα, δασκάλους με εμπειρία και πίστη στο έργο
τους (Pardales & Girod, 2006; Wells, 1999), που, φυσικά, θα μένουν σταθερά μακριά από φαινόμενα διαφθοράς (Aluede et. al., 2006) και δε θα νιώθουν απέχθεια προς το λειτούργημά τους
(Parsons & Frick, 2008). Μάλιστα, το μοντέλο των κοινοτήτων αυτών μπορεί, με κατάλληλες
προσαρμογές, να εφαρμοστεί και στα σχολεία πρωτοβάθμιας και, ιδίως, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σ’ ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον, όπου θα κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός
μεταξύ δασκάλων και μαθητών και θα απουσιάζει ο δογματισμός, τα αγόρια και τα κορίτσια θα
κατακτούν την ικανότητα διαλόγου και λογικής επιχειρηματολογίας, θα αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες και θα προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου (Lipman, 2006). Άλλωστε, χωρίς τις προϋποθέσεις
αυτές δε θα είναι σε θέση να «ονοματίσουν» τον κόσμο, όπως επισημαίνει και ο Paulo Freire
(1977), και, επομένως, να αποκτήσουν κριτική δημοκρατική συνείδηση. Έτσι, όμως, δε θα γνωρίζουν πώς να ενεργοποιηθούν πολιτικά και να δράσουν αποτελεσματικά, για να αλλάξουν
τον κόσμο.
Τα στοιχεία αυτά, κατεξοχήν ανθρωπιστικά, θα κλονίσουν την καταχρηστική λογική των λογής λογής μονοδρόμων και θα επιτρέψουν την ανακάλυψη δυναμικών συσχετίσεων μεταξύ
παιδείας και εκπαίδευσης, που θα δίνουν απαντήσεις στη διαλεκτική αντίθεση ανάμεσα στη
γενική μόρφωση, αφενός, και στην ανάγκη για αποτελεσματική προετοιμασία για τον επαγγελματικό βίο, αφετέρου (Παυλίδης, 2006). Ο επανασχεδιασμός του μέλλοντος αποτελεί ή, έστω,
πρέπει να αποτελεί μια συστηματική διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε ποικίλες δυνατότητες
χειρισμού των προβλημάτων. Η όλη προσέγγιση εντάσσεται σ’ ένα σχήμα κυκλικό, του οποίου
δύο βασικά σημεία είναι η «πρόγνωση», υπό την έννοια της επιμήκυνσης ή της ανατροπής του
παρόντος, και η «ουτοπία», νοούμενη ως κριτική αντιπαράθεση με το παρόν και το παρελθόν,
ως δημιουργική κοινωνική και πολιτική πράξη (Jungk, 1973; Petrik, 2004). Συνιστά, λοιπόν, μια
εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση με ύψιστη κοινωνική σημασία και γι’ αυτό δε μπορεί να αφήνεται
αποκλειστικά στους πολιτικούς ή στους οικονομικούς κύκλους, που χρησιμοποιούν τις επιστήμες και τους επιστήμονες για τα δικά τους συμφέροντα, ούτε καν στους ίδιους τους πανεπιστηΟ Βρετανός επιστήμονας και νομπελίστας Charles Percy Snow εξέθεσε για πρώτη φορά τις απόψεις αυτές σε άρθρο του στο
περιοδικό New Statesman (6 Οκτωβρίου 1956). Τρία χρόνια αργότερα τις επανέλαβε σε ομιλία του στη Γερουσία των ΗΠΑ, που
συμπεριλήφθηκε σε ομότιτλο βιβλίο του. Η διαμάχη που προκάλεσε το βιβλίο αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, με παλιότερο
και πιο δραστήριο εκπρόσωπο της άλλης πλευράς τον κριτικό και συγγραφέα Frank Raymond Leavis. Ωστόσο, οι σύγχρονες τάσεις, που επηρεάζουν και τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των περιφημότερων ξένων πανεπιστημίων, ευνοούν,
αν όχι την ενοποίηση των «δύο κόσμων», τουλάχιστον τη γεφύρωσή τους. Για μια συνολική εικόνα του ζητήματος βλ. Charles
P. Snow (1993), The Two Cultures. Introduction by Stefan Collini, Cambridge: Cambridge University Press – Canto Edition∙ Frank
R. Leavis & Michael Yudkin (1963), Two Cultures? The Significance of C. P. Snow and An Essay, New York: Pantheon Books∙ John
Hultberg (1997), “The Two Cultures Revisited”, Science Communication, 18 (3), 194-215∙͘ John De La Mothe (1992), C. P. Snow
and the Struggle of Modernity, Montreal, Quebec: McGill Queen’s University Press∙ και Roger Kimball (1994), “The Two Cultures
Today”, The New Criterion, 12 (6), προσβάσιμο στο: http://newcriterion.com:81/archive/ 12/feb94/cultures.htm.
4
- 211 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
μιακούς, που όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια παριστάνουν τους πολιτικούς.
Η στροφή σε ισχυρές παιδαγωγικές αξίες ατομικής και κοινωνικής ηθικής προϋποθέτει, βέβαια, κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της ατομικής και συλλογικής ύπαρξής μας. Η αλλαγή
σε σύνθετα και πολύπλοκα συστήματα δεν είναι ποτέ γραμμική. Αντίθετα, διαμεσολαβείται
από πληθώρα φορέων και παραγόντων, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη κι αν είναι γνωστή
σε όλες τις παραμέτρους της η σημερινή κατάσταση ενός πολύπλοκου συστήματος, αυτό δε
συνεπάγεται αυτόματα ότι μπορεί να σχεδιαστεί η αλλαγή του με τρόπο που να είναι απόλυτα
προβλέψιμη (Knight, 2002). Ωστόσο, σημείο στοχαστικής συνάντησης μεταξύ παρελθόντος,
παρόντος και μέλλοντος μπορεί να αποτελέσει η Νέα Παιδαγωγική. Γιατί η μόρφωση, δηλαδή
η μορφή του «προσώπου» και των κοινωνιών, δε συγκροτείται μόνον ως ιδεατή αφετηριακή
σύλληψή του και ως αποτέλεσμα μιας ορισμένης παιδαγωγίας, αλλά και ως κατευθυντήριος
σκοπός και στρατηγική του μορφωτικού εγχειρήματος.
Η εποχή μας, βέβαια, έχει απομακρυνθεί από την παιδαγωγική αντίληψη του Comenius ότι
η διαμόρφωση του ανθρώπου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο ιδεώδες της «παμπαιδείας»,
οπότε και η διδασκαλία θα πρέπει να αποσκοπεί στην τελειοποίησή του από κάθε άποψη και
στη βελτίωση της κοινωνίας. Ωστόσο, αν πράγματι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία μεγαλώνει και εκπαιδεύει τα παιδιά της αποτελεί δείκτη για την ποιότητα του μέλλοντός της, τότε
το αίτημα για μια φιλοσοφημένη και φιλοσοφούσα Παιδαγωγική είναι επιτακτικό. Αυτή η Νέα
Παιδαγωγική δε μπορεί παρά να έχει στον πυρήνα της την ανθρωποκεντρική θεώρηση του
κόσμου, που ενοποιεί τον άνθρωπο και τον συνδέει με τη φύση, και όχι την εγωιστική, που τον
αποδομεί και τον τεμαχίζει. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να συνδεθεί η ατζέντα
της προσωπικής επιτυχίας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας με την ατζέντα του ανθρωπισμού (Deakin Crick, 2005). Είναι, ίσως, η μοναδική δυνατότητα, για να μετατρέψουμε την
κρίση σε ευκαιρία.
Υπό το πρίσμα αυτό, η λειτουργική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των νέων δε
μπορεί να θεωρηθούν επαρκή στοιχεία για το μέλλον. Αν τα παιδιά μας θα μείνουν εγκλωβισμένα σε προσωπικά, κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα, αν θα στραφούν σε «λύσεις» καταστροφικές, ακολουθώντας τους κάθε ποικιλίας κάπηλους, ή αν θα αποκτήσουν την ικανότητα
και τη βούληση να αγωνιστούν για τη βελτίωση και το μετασχηματισμό της κοινωνίας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το είδος της συνείδησης που θα αναπτύξουν. Το στοίχημα, πάντως, για την έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητά του, σύμφωνα με τη ρήση του Kant,
δεν πρέπει να ξαναχαθεί. Πολλά εξαρτώνται από την αλλαγή του παιδαγωγικού παραδείγματος. Κατά τα άλλα, η στενοχώρια μας για τα παιδιά, που έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με
την κρίση, είναι, εν πολλοίς, υποκριτική.
Όσο κι αν αυτοί που ασχολούνται με το σχεδιασμό του μέλλοντός μας πιστεύουν ότι είναι
ασφαλείς και αυτάρκεις στους πύργους τους ή ότι εδώ μιλούμε για ουτοπίες, σκόπιμο είναι
να διαβάσουν το «Μωρίας Εγκώμιον». Εκεί ο Έρασμος, βάλλοντας κατά της διάθεσης των ανθρώπων να στρέφονται σε αυθεντίες και ψέγοντας τις συμβάσεις της λογιοσύνης, δείχνει ότι
η τρέλα με τη μορφή του πάθους, του ζήλου και της επιμονής είναι υγιής τρέλα, ενώ η σοφία
που συνοδεύεται από έπαρση και υπεροψία είναι ψεύτικη. «Πόσο γλυκά παραλογίζονται», βάζει
την Τρέλα να λέει, «να χτίζουν κόσμους αναρίθμητους, να μετρούν σα με το δάχτυλο ή με κλωστή
- 212 -
Δ.Κ. Μαυροσκουφης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
τον ήλιο, το φεγγάρι, τα’ αστέρια, τους ουρανούς, να εξηγούν τ’ αστροπελέκια, τους ανέμους, τις
εκλείψεις κι όλα τα’ ανεξήγητα πράγματα, χωρίς ν’ αμφιβάλλουν ποτέ για το παραμικρό, σα να ’ταν
μπιστικοί της Φύσης όταν έχτιζε τον κόσμο ή κατευθείαν σταλμένοι απ’ το συμβούλιο των θεών»!
(Εράσμου, Μωρίας Εγκώμιον, μετ. Στρατής Τσίρκας. Αθήνα: Ηριδανός, 1970).
Βιβλιογραφία
Aluede, Oyaziwo, Omoregie, Eunice O. & Osa-Edoh, Gloria I. (2006), “Academic Dishonesty as a Contemporary Problem in Higher Education: How Academic Advisers Can Help”, Reading Improvement, (Project
Innovation, Alabama), 43 (2), προσβάσιμο στο: http://www.freepatentsonline.com/article/Reading-Improvement/148856041.html.
Ανθογαλίδου, Θεοπούλα (2001), «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές στη μακρά διάρκεια», Virtual School, 2 (2 – 3),
προσβάσιμο στο: http://web.auth.gr/virtualschool/2.2-3/TheoryReaserach/SogiologicalSrudies/LorgDuration.
Barnett, Ronald (2000), “University Knowledge in an Age of Supercomplexity”, Higher Education, 40 (4), 409422.
Brezinka, Wolfgang (1992), Philosophy of Educational Knowledge. Boston, Dordrecht, London: Kluver Academic Publishers.
Brezinka, Wolfgang (2000), «Η άνοδος και η κρίση της επιστημονικής παιδαγωγικής», (μετ. Σ. Καναβός),
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 111, 27-38.
Buchler, Julius [Ed.] (1955), The Philosophical Writings of Peirce. New York: Dover Publications.
Craft, Anna, Jeffrey, Bob & Leibling, Mike [Eds.] (2000), Creativity in Education. London: Continuum International Publishing Group.
Deakin Crick, Ruth (2005), “Being a Learner: Virtue for the 21st Century”, British Journal of Educational Studies, 53 (3), 359-374.
Dewey, John (1962), Democracy and Education. New York: The Free Press.
Donnelly, Roisin (2004), “Fostering of creativity within an imaginative curriculum in higher education”, The
Curriculum Journal, 15 (2), 155-166.
Freire, Paulo (1977), Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μετ. Γιάννης Κρητικός. Αθήνα: Κέδρος.
Gibson, Howard (2005), “What creativity isn’t: The presumptions and individual justifications for creativity in
education”, British Journal of Educational Studies, 53 (2), 148-167.
Hertz, Noreena (2001), The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy. London: Heinemann.
Jungk, Robert (1973), “Die Entwicklung sozialer Phantasie als Aufgabe der Zukunftfoschung”, In: Pforte, D.
& Schwencke, O. [Hrsg.], Ansichten einer künftigen Futurologi: Zukunftfoschung in der zweiten Phase.
München: Hanser, 121-135.
Knight, Peter (2002), “A systematic approach to professional development: Learning as practice”, Teaching
and Teacher Education, 18, 229-241.
Lipman, Mathew (2006), Η Σκέψη στην Εκπαίδευση, επιμ. Β. Παππή – μετ. Γ. Σαλαμός. Αθήνα: Πατάκης.
Meacham, Jack (1999), “Riegel, Dialectics, and Multiculturalism”, Human Development, 42 (3), 134-144.
Moriarty, Philip (2008), “Reclaiming academia from post-academia”, Nature Nanotechnology, 3, 60-62,
προσβάσιμο στο: http://www.nature.com/naturenanotechnology.
Muller, Johan (2004), “How Adults Learn”, CYC-ONLINE. Readings for Child and Youth Care People, 60,
προσβάσιμο στο: http://www.cyc-net.org/cyc-online/cyccol-0104-muller.html.
Muller, Johan (2000), Reclaiming Knowledge: Social Theory, Curriculum and Education Policy. London:
- 213 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Routledge Falmer.
Pardales, Michael & Girod, Mark (2006), “Community of Inquiry: Its past and present future”, Educational
Philosophy and Theory, 38 (3), 299-309.
Parsons, Jim & Frick, William (2008), “Why Professors Hate Their Jobs: A Critique of the Pedagogy of Academic Disengagement”, Culture, Society & Praxis, 7 (2), 30-46.
Παυλίδης, Περικλής (2006), «Αναζητώντας τους σκοπούς της εκπαίδευσης: Για την επανεξέταση του
ιδεώδους της αυτονομίας», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 147, 99-127.
Peterson, Ralf (1992), Life in a Crowded Place: Making a Learning Community. Portsmouth, NH: Heinemann.
Petrik, Andreas (2004), “Das genetische Prinzip als Brücke zwischen Lebenswelt und Politik – Eine Lehrkunstwerkstatt zum Thema Zukunft”, Onlinejournal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik, 1, προσβάσιμο
στο: http://www.sdwi-online.de/journal/2004-1/zukunft_petrik.htm.
Riegel, Klaus F. (1975), “Toward a Dialectical Theory of Development”, Human Development, 18 (1-2), 50-64.
Sarkisov, Pavel & Altakh, Oleg (1996), «Ανθρωπιστική Εκπαίδευση στα Τεχνικά Πανεπιστήμια της Ρωσίας»,
στο: Βλαβιανού-Αρβανίτη, Α. [επιμ.], Βιοπολιτική, τ. ΙΙΙ, Κέρδος και Περιβάλλον. Διεθνές Συνέδριο. Αθήνα:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, προσβάσιμο στο: http://www.biopolitics.gr/HTML/
PUBS/EVEA/greek/pages/ page1.htm.
Smith, Mark K. (2002), (1996/1999), “Andragogy”, The Encyclopedia of Informal Education, προσβάσιμο στο:
http://www.infed.org/lifelonglearning/b-andra.htm.
Sterling, Stephen (2003), Whole Systems Thinking as a Basis for Paradigm Change in Educating: Explorations
in the context of Sustainability. Thesis for the Degree of PhD. Bath, UK: University of Bath.
Van der Veen, Ruund (2003), “Community Development as Citizen Education”, International Journal of Lifelong Education, 22 (6), 580-596.
Wells, Gordon (1999), “Creating and Sustaining Communities of Inquiry”. Paper Presented at the National
Reading Conference. Orlando, FL.
Wenger, Etienne (1998), Communities of Practice: Leaning, Meaning, Memory. Cambridge: Cambridge University Press.
[email protected]
- 214 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Κρίση, φόβος και διάρρηξη
της κοινωνικής συνοχής
Χαράλαμπος Πουλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Ό
ταν τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα της κρίσης ανεβαίνουν με ιλιγγιώδη ρυθμό και
η πτώση των εισοδημάτων συνεχίζεται ακάθεκτη ανατρέπεται η καθημερινότητα και
απειλείται όχι μόνο η κοινωνική θέση αλλά και η αξιοπρέπεια πολλών ανθρώπων. Σήμερα. οι
περισσότεροι άνθρωποι ζουν με τον ορατό φόβο ότι μπορεί να βρεθούν σε δυσμενή θέση
εάν χάσουν τη δουλειά τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για ανάκαμψη, η αγορά
συνεχώς συρρικνώνεται δημιουργώντας ουρές ανέργων και το κοινωνικό κράτος κατακρημνίζεται αφήνοντας απροστάτευτους πολλούς από τους συνανθρώπους μας. Η κοινωνία γίνεται
ολοένα πιο σκληρή και πιο αφιλόξενη ενώ επικρατούν πλέον, η λιτότητα, η φτώχεια, η ένδεια
και η συνεχής ανασφάλεια.
Νοσοκομεία κλείνουν, κοινωνικές υπηρεσίες καταργούνται, συντάξεις και επιδόματα ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν ανάγκη περιορίζονται συνεχώς και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ανεργία. Η συνεχής συρρίκνωση του κοινωνικού
- 215 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
κράτους οδηγεί σε περαιτέρω αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού και σε αποδιοργάνωση της
κοινωνικής ζωής της χώρας που μαστίζεται από την κρίση. Το δίκτυ στοιχειώδους ασφάλειας
που δημιουργούσαν οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας σταδιακά διαλύεται φέρνοντας στη ζωή των πολιτών το φόβο και την ανασφάλεια για το μέλλον. Το επίπεδο διαβίωσης
υποβαθμίζεται ραγδαία και τα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελούν πλέον νοσταλγική
ανάμνηση του παρελθόντος. Η ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
και η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε ατομικές αποδυναμώνουν περαιτέρω τους εργαζόμενους ενισχύοντας περισσότερο την εργασιακή ανασφάλεια, το άγχος και την αβεβαιότητα.
Η κοινωνική συνοχή, η οποία εκφράζει την ποιότητα των σχέσεων, τον τρόπο συνύπαρξης
και αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφορετικών ατόμων και ομάδων σε μια κοινωνία, διαρρηγνύεται σοβαρά. Με την διάρρηξή της, η σχέση μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας διαταράσσεται και ίσως διακόπτεται ενώ το αίσθημα συλλογικότητας υποχωρεί και δίνει τη θέση του στο
φόβο, στην επιθετικότητα, στις συγκρούσεις, ακόμη και στην ανοικτή βία. Σε μια κοινωνία η
οποία βρίσκεται επί σειρά ετών σε κρίση και έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα στην συνοχή της,
η εμπιστοσύνη αποδυναμώνεται και η καχυποψία των πολιτών αναπαράγεται. Με τον τρόπο
αυτόν επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο, εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους, τα προβλήματα αποκλεισμού και στοχοποίησης ορισμένων ομάδων ή ατόμων σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί ο φόβος, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, που βιώνει η πλειονότητα των πολιτών εξαιτίας
της απώλειας των μέσων επιβίωσης, της κοινωνικής θέσης ακόμη και της αυτοεκτίμησης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το κράτος επιχειρεί να αντικαταστήσει την κοινωνική συνοχή με
την κοινωνική πειθαρχία, βασιζόμενο στην καταστολή. Το κοινωνικό κράτος υφίσταται περικοπές και υποχωρεί, ενώ ενισχύεται το ποινικό-κατασταλτικό κράτος που ποινικοποιεί τη διαφορετικότητα και διώκει ή συλλαμβάνει, μόνο και μόνο με την υπόθεση ότι έχει διαπραχθεί
έγκλημα ή για να το προλάβει, χωρίς ωστόσο να έχει διαπιστώσει ότι όντως έχει γίνει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο «Ξένιος Δίας», η επιχείρηση «Θέτις» και η υγειονομική διάταξη Λοβέρδου. Στις περιπτώσεις αυτές το κράτος μετέτρεψε σε ύποπτους για εγκληματική πρόθεση
όλους εκείνους που αποφάσισε εκ των προτέρων να ορίσει ως επικίνδυνους για τη δημόσια
ασφάλεια και υγεία και να τους συλλάβει ως δυνάμει εγκληματίες. Εκφράσεις όπως «καθαρή»
πόλη, «ανακατάληψη του κέντρου των πόλεων», «υγειονομική βόμβα» συγκροτούν μια ρητορική που υπονοεί τον εχθρό, τον εισβολέα, το σκουπίδι, το μίασμα, τον επερχόμενο κίνδυνο,
δημιουργεί πόλωση και επιβάλλει την «κανονικοποίηση».
Οι ενέργειες για την αποκατάσταση της κλονισμένης συνοχής της κοινωνίας στρέφονται κατ’
αρχήν εναντίον όλων όσων θεωρούνται εύκολοι στόχοι και συνεχίζονται εναντίον εκείνων που
αντιτίθενται στο δόγμα «νόμος και τάξη». Με το πρόσχημα αυτό αναπτύσσεται μια κουλτούρα
ελέγχου με πολλά τιμωρητικά χαρακτηριστικά. Το κοινωνικό κράτος βαθμιαία εξελίσσεται σε
κράτος εξουσίας και καταστολής, αποκτώντας χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον αυταρχισμό, την υποβάθμιση των ατομικών ελευθεριών και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημιουργείται έτσι μια αίσθηση επίπλαστης κοινωνικής συνοχής στους πολίτες, οι
οποίοι αναζητούν εναγωνίως διέξοδο από την κρίση, η οποία όμως βασίζεται στην ανάδειξη
του επικίνδυνου, του εχθρικού, του απειλητικού. Το κράτος αναλαμβάνει να τους «προστατεύ- 216 -
Χ. Πουλoπουλος - Κριση, φoβος και διαρρηξη της κοινωνικης συνοχης
σει» με σκληρά μέτρα απέναντι σε όσους παρεκκλίνουν.
Με τον τρόπο όμως αυτό, δημιουργείται ένα φαύλος κύκλος. Η κοινωνία καταλήγει να
αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό και διευρύνει τα προβλήματα των
ανθρώπων που βρίσκονται σε βαθύτερη κρίση. Οι άνεργοι, οι άστεγοι, τα άτομα κάτω από
τα όρια της φτώχειας, οι ρομά, οι μετανάστες, τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και
οι εξαρτημένοι από παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες βιώνουν συνεχή ανασφάλεια και διαρκή
κίνδυνο περιθωριοποίησης και μόνιμου κοινωνικού αποκλεισμού. Η στοχοποίηση και διαπόμπευσή τους δεν βελτιώνει επί της ουσίας τις συνθήκες ζωής των πολιτών, αλλά εξυπηρετεί μια
κουλτούρα φόβου η οποία κατασκευάζει διαρκώς κινδύνους που πρέπει να εξουδετερωθούν,
προκειμένου να δείξει το κράτος τη βούληση και την αποτελεσματικότητα που του λείπει στην
αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών και προβλημάτων της κρίσης.
Οι έννοιες της κοινότητας, της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης υποχωρούν μπροστά στη
λαίλαπα των απολύσεων, της συνεχούς μείωσης των εισοδημάτων, των ατομικών λύσεων και
του φόβου απέναντι στο αβέβαιο μέλλον. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος στην περίοδο της
κρίσης είναι η απώλεια της ανθρωπιάς μας και η αποπροσωποποίησή μας. Είναι ανάγκη να
αντισταθούμε στην συνεχή υποβάθμιση και την απαξίωση της ζωής μας, διεκδικώντας αυτά
που μας στερούν: αξιοπρεπή διαβίωση, ασφάλεια και ηρεμία. Η θέληση για μια καλύτερη ζωή
δεν μπορεί να εκφράζεται με παθητικότητα, φυγή, απομόνωση και επιθετικότητα. Αντί να επιτρέψουμε στο φόβο και την αβεβαιότητα να γκρεμίσουν ό,τι μας έχει απομείνει, ας προσπαθήσουμε να κτίσουμε κοινότητες αλληλεγγύης στην γειτονιά, στην πόλη, στο χώρο εργασίας.
Κάποιοι θεωρούν ρομαντισμό να μιλάει κανείς για μικρές κοινότητες αλληλεγγύης ή συλλογικές πρωτοβουλίες ως τρόπο αντίδρασης στη ζοφερή κατάσταση που μας περιβάλλει. Ωστόσο η ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών μπορεί να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες της
διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής και να αμβλύνει την απομόνωση και το φόβο στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό οχυρό αντίστασης στην κρίση. Άλλωστε,
η ιστορία έχει δείξει ότι συχνά μεγάλες αλλαγές ξεκίνησαν από μικρές περιθωριακές πρωτοβουλίες οι οποίες κάποια στιγμή απέκτησαν δυναμική και μετατράπηκαν σε ευρέα κοινωνικά
κινήματα. Η συμμετοχή και η δράση δεν στοχεύουν μόνο στη βελτίωση των συνθηκών ζωής
αλλά και στην κριτική αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση και στη διαμόρφωση
νέων αντιλήψεων, στάσεων και αιτημάτων.
Είναι αισιόδοξο ότι σήμερα στην Ελλάδα αναδύονται μικρές συλλογικότητες για την αλληλεγγύη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την εναλλακτική οικονομία με ανιδιοτέλεια, δημοκρατικές αρχές, αξίες, αγάπη για τη ζωή. Είναι φανερό ότι μέσα από αυτές οι πολίτες αναζητούν
νέα σημεία επαφής και επικοινωνίας. Το ατομικό μετατρέπεται σε συλλογικό και ο φόβος υποχωρεί δίνοντας τη θέση του στην εμπιστοσύνη, στη φιλία, στην ενεργητική συμμετοχή, στην
ελπίδα για αλλαγή.
Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν στοχεύουν – ούτε και μπορούν- να υποκαταστήσουν το ρόλο
του κράτους και τις δημόσιες δομές αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Μπορούν
όμως να αφυπνίσουν και να κινητοποιήσουν τους πολίτες να διαμορφώσουν μια νέα συνείδηση γύρω από τα κοινά, να ενισχύσουν τους συνεκτικούς δεσμούς της κοινωνίας μας και
να προσφέρουν νέες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις συμβάλλοντας στην προστασία των
- 217 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ευτυχώς οι άνθρωποι αντιστέκονται ακόμη. Παρότι, αυτές οι νέες εστίες αντίστασης είναι
μικρές, υφαίνουν ένα νέο κοινωνικό ιστό για μια καλύτερη κοινωνία.
- 218 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Οι πολιτικές της κρίσης και
η κρίση της πολιτικής
Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι πολιτικές της κρίσης στην παρούσα συγκυρία φαίνεται να αιτιολογούνται αιτιολογούνται
από την ανάγκη διάσωσης της χώρας από την ασκούμενη πίεση των εταίρων και δανειστών
για την αποκατάσταση των δεικτών της οικονομίας, αλλά και την επιτάχυνση των πάσης φύσεως μεταρρυθμίσεων, από τη συσσώρευση των παθογενειών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Οι πολιτικές της κρίσης δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν παρά μόνο όταν εμπεδώνεται στην
κοινωνία μία κουλτούρα κρίσης.
Η κουλτούρα κρίσης ταυτόχρονα δυσχεραίνει την ενσυνείδητη κατανόηση όλων όσων οδήγησαν στην κρίση προβάλλοντας την προσδοκία μίας «κάθαρσης» χωρίς «νέμεση» στο όνομα
της ανάκτησης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ισχύος της χώρας.
Έτσι υπό το κράτος των πολιτικών της κρίσης μία σειρά από αξίες και κοινές παραδοχές του
σκληρού πυρήνα της κοινωνικής συνοχής, όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική ευθύνη,
η πολιτική ηθική, κάμπτονται με αποτέλεσμα να μεγεθύνονται οι συνθήκες φόβου και αβεβαιότητας για το σύνολο της κοινωνίας.
Το ζητούμενο είναι ο νέος «δημοκρατικός αυτοκαθορισμός», ο οποίος θα σημάνει την προάσπιση της συνοχής της κοινωνίας και της πολιτικής συμμετοχής του πολίτη.
- 219 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Α
ν είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα βιώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια της δημοσιονομικής,
πολιτικής και κοινωνικής κρίσης είναι η εφαρμογή πολιτικών της κρίσης. Πολιτικών δηλαδή εκτάκτου ανάγκης που λαμβάνονται κατά τρόπο εξαιρετικό, με επαχθή αποτελέσματα για
το κοινωνικό σύνολο, κατά παρέκκλιση του συνήθους κανονιστικού πλαισίου και πάντως των
διακηρυγμένων θέσεων πολιτικών κομμάτων και κυβερνήσεων. Οι πολιτικές της κρίσης στην
παρούσα συγκυρία αιτιολογούνται από την ανάγκη διάσωσης της χώρας από την ασκούμενη
πίεση των εταίρων και δανειστών για την αποκατάσταση των δεικτών της οικονομίας, αλλά
και την επιτάχυνση των πάσης φύσεως μεταρρυθμίσεων, από τη συσσώρευση των παθογενειών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Έτσι, η θεωρία του «πολέμου σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα»
για την αποφυγή της καταστροφής διαμορφώνει και νομιμοποιεί πολιτικές οι οποίες ασκούν
μείζονα επίδραση στην ίδια την οργάνωση του κράτους, αλλά και της κοινωνίας. Οι Συνταγματικές επιταγές αλλοιώνονται από τη μαζική χρήση εκτάκτων μέτρων νομοθετικού περιεχομένου, τα μέλη του Κοινοβουλίου οδηγούνται σε επιλογές υπαγορευμένες από διακυβερνητικές
συμφωνίες και από την εκτελεστική εξουσία χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωσή
τους, θεμελιώδη δικαιώματα υποχωρούν ιδιαίτερα στους τομείς των εργασιακών σχέσεων,
της κοινωνικής προστασίας, της παιδείας και της υγείας, ενώ ταυτόχρονα αναζητείται μία νέα
νομιμοποίηση για τις πολιτικές της κρίσης, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον πολίτη. Οι πολιτικές της κρίσης δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν παρά μόνο όταν εμπεδώνεται στην κοινωνία
μία κουλτούρα κρίσης. Πρόκειται για την κουλτούρα της μοναδικής λύσης, του αναπόφευκτου
κακού, της αναγκαίας θυσίας, της επαπειλούμενης αστάθειας και του τετελεσμένου αποτελέσματος. Αυτή η κουλτούρα καλλιεργεί τη συλλογική αβοηθησία, ευνοεί την αδρανοποίηση
των κοινωνικών αντανακλαστικών, διευκολύνει τη λήψη αυστηρότερων κάθε φορά μέτρων
- 220 -
Θ.Π. Παπαθεοδωρου - Οι πολιτικες της κρισης και η κριση της πολιτικης
στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης και καθιστά την πολιτική μία αλληλουχία από επώδυνες
αποφάσεις με αρνητικό πρόσημο για την κοινωνική οργάνωση. Η ιδέα της κοινωνίας που επενεργεί στον εαυτό της πολιτικά δηλαδή με τη βούληση και τη συνείδηση των δημοκρατικά
ενωμένων πολιτών, όπως έλεγε ο Γ. Χάμπερμας, υποκαθίσταται από εξωτερικές «ηγεμονίες»,
οι οποίες καθορίζουν τις τύχες του λαού. Η κυριαρχία του Κράτους δεν στηρίζεται πλέον στην
αυτοδιακυβέρνηση, αλλά στη διαχείριση μιας επιβεβλημένης προσαρμογής.
Η κουλτούρα κρίσης ταυτόχρονα δυσχεραίνει την ενσυνείδητη κατανόηση όλων όσων
οδήγησαν στην κρίση προβάλλοντας την προσδοκία μίας «κάθαρσης» χωρίς «νέμεση» στο
όνομα της ανάκτησης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ισχύος της χώρας.
Έτσι υπό το κράτος των πολιτικών της κρίσης μία σειρά από αξίες και κοινές παραδοχές του
σκληρού πυρήνα της κοινωνικής συνοχής, όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική ευθύνη,
η πολιτική ηθική, κάμπτονται με αποτέλεσμα να μεγεθύνονται οι συνθήκες φόβου και αβεβαιότητας για το σύνολο της κοινωνίας.
Η κοινωνική αλληλεγγύη υπήρξε ένα από τα θεμέλια του κοινωνικού κράτους δηλαδή της
υποχρέωσης της πολιτείας να εγγυάται συγκεκριμένα δικαιώματα που αφορούν στην υγεία,
την παιδεία την ασφάλιση και την ασφάλεια του πολίτη. Υπήρξε μία από τις κατακτήσεις της μεταπολεμικής Ευρώπης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, την κατοχύρωση της αλληλουποστήρξης μεταξύ των γενεών, την εξασφάλιση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά
ομάδων και την προστασία ενός εγγυημένου επιπέδου διαβίωσης. Η οικονομική και ο άκρατος
ανταγωνισμός των κεφαλαίων και των αγορών συμπαρέσυρε τις κυβερνήσεις σε μία άτακτη
αναίρεση των κοινωνικών υποχρεώσεων τους. Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές προκάλεσαν την
απόσυρση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από βασικές εγγυητικές λειτουργίες του κοινωνικού κράτους, στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης πολλών από τις παροχές που ταυτίζονταν
με αυτό που είχαμε συνηθίσει να ονομάζουμε κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κουλτούρα
κρίσης προβάλλει αυτή τη συνθήκη ως αναγκαστική, επιβεβαιώνοντας τον περιορισμό του
περιθωρίου δράσης των εθνικών κυβερνήσεων. Είναι στην ουσία η αναίρεση του «σοσιαλδημοκρατικού» προτύπου οργάνωσης του Κράτους, εφόσον η πολιτική πλέον δεν μπορεί να
προλάβει τις αγορές, ούτε να επιβάλλει τις δικές της ισορροπίες. (Γαλλία, Ελλάδα Ιταλία).
Για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, η νεότερες γενιές θα ζήσουν σε συνθήκες μεγαλύτερης κοινωνικής και οικονομικής επισφάλειας σε σχέση με τις παλαιότερες, με λιγότερα
δικαιώματα, με ισχνότερη κοινωνική αλληλεγγύη και με αυξημένη αβεβαιότητα για το μέλλον.
Η πολιτική ευθύνη, αποτέλεσε πάντα μία αξία ταυτισμένη με την ηθική η οποία νομιμοποιεί
τη διακυβέρνηση δηλαδή τη μετάθεση της κυριαρχίας και της αρμοδιότητας από τον πολίτη
στον πολιτικό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την προστασία του συλλογικού συμφέροντος
και για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο πολίτης, φορέας κατά το Σύνταγμα της λαϊκής κυριαρχίας, εμπιστεύεται στο πολιτικό προσωπικό τη διακυβέρνηση της χώρας, μαζί με την αρμοδιότητα για τη διαχείριση της συλλογικής τύχης. Και πάλι, η κρίση άλλαξε δραματικά τα δεδομένα,
αν και πιστεύω ότι αυτή η κρίση- εφόσον ενέσκυψε- είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για την
Ελλάδα να αντιμετωπίσει τον κακό εαυτό της.
Διανύουμε μία περίοδο όπου η απονομιμοποίηση των θεσμών, αλλά και του πολιτικού προ- 221 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
σωπικού της χώρας είναι έντονη, στα όρια της απαξίωσης.
Η πολιτική ευθύνη αποτελεί τον «πυρήνα» της γενικής αποδοχής επιλογών και πολιτικών
που αποφάσισαν οι αιρετοί φορείς της κρατικής εξουσίας. Η έννοια της πολιτικής ευθύνης
συνδέει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά πολιτικό προσωπικό με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Το προσωπικό αυτό πρέπει να κρίνεται για τις αποφάσεις του, δηλαδή για τις επιλογές
του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πολιτική ευθύνη οδηγεί σ’ ένα είδος προσωπικού πολιτικού
καταλογισμού με βάση τις επιλογές που έγιναν. Γι’ αυτό σε περιόδους κρίσης, όπως αυτές που
διανύουμε, η μη ανάληψη της πολιτικής ευθύνης προκαλεί εκδηλώσεις αγανάκτησης και αντίδρασης απέναντι σε ένα πολιτικό προσωπικό που πρόδωσε την εμπιστοσύνη του πολίτη. Η
αγανάκτηση και η αντίδραση είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερη από τη σιωπηρή ανησυχία και
την αδιαφορία η οποία όπως μας λέει ο Stephane Hessel, είναι τελικά η αυτή που μεταβάλλει
τον πολίτη-θύμα της κρίσης σε θεατή της δικής του κατάστασης.
H πολιτική ευθύνη προϋποθέτει ωστόσο την ύπαρξη νομιμοποιημένων θεσμών λήψης και
εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων. Διαφορετικά διαφάνεια και πολιτική ευθύνη είναι ολότελα αποκομμένες έννοιες από τη λαϊκή κυριαρχία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και
άλλων ευρωπαϊκών χωρών υπό καθεστώς μνημονίου, η πολιτική ευθύνη σχετικοποιήθηκε
από την επιρροή ενός οργάνου όπως η Τρόϊκα, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, προϊόντος
διακυβερνητικής συμφωνίας. Η σχετικοποίηση της πολιτικής ευθύνης, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην απαξίωση των θεσμών, και στην απώλεια της εμπιστοσύνης του πολίτη προς
αυτούς.
Η ανασφάλεια επιτάθηκε με την απώλεια μέρους της εθνικής κυριαρχίας, λόγω της διεθνούς οικονομικής επιτήρησης της χώρας
Η εκχώρηση πολιτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε εξωτερικούς ή διεθνείς «υβριδικούς»
θεσμούς προκαλεί σήμερα την κρίση της πολιτικής. Καίριοι τομείς της πολιτικής όπως η δημοσιονομική ή κοινωνική πολιτική, με διαφορετικές αιτιολογίες ή και προσχήματα μεταφέρονται
από το επίπεδο της οργάνωσης του κράτους στο επίπεδο της διαχείρισης από εξωτερικούς
παράγοντες και φορείς. Αυτή η έννοια της έννοια της απονομιμοποίησης σε διεθνές αλλά και
εθνικό επίπεδο προϋποθέτει:
Ι) Την εκχώρηση μιας εθνικής αρμοδιότητας, και της διοίκησης του συγκεκριμένου κάθε
φορά κράτους (πολιτική αρμοδιότητα), προς ένα σύστημα διεθνούς διακυβέρνησης.
ΙΙ) Την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, απευθείας, ή με εντολοδόχα σχήματα,
ΙΙΙ) Την ανεξαρτησία των «υβριδικών» θεσμών (τρόικα) από τα όργανα της εθνικής διακυβέρνησης και την εξαίρεσή τους από κάθε διαδικασία πολιτικής ευθύνης και δημοκρατικού
καταλογισμού.
Συνεπώς, μια τέτοια κατάσταση, η οποία συντίθεται από μη εθνικές συντεταγμένες εξουσίες,
μεταφερόμενη σε διεθνή συστήματα διακυβέρνησης, συνιστά απομείωση της εθνικής -κρατικής κυριαρχίας, αλλά και της εμβέλειας της πολιτικής διακυβέρνησης.
Αυτή η εξάρτηση της πολιτικής διακυβέρνησης δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία του
- 222 -
Θ.Π. Παπαθεοδωρου - Οι πολιτικες της κρισης και η κριση της πολιτικης
πολιτικού συστήματος και επιφέρει δύο βασικές συνέπειες. Από τη μία πλευρά, τη σταδιακή
δημιουργία «εσωτερικών» γραφειοκρατικών μηχανισμών, (τρόικα, τασκ φορς, Διεθνείς οργανισμοί παροχής τεχνογνωσίας) οι οποίοι αποκτούν ίδια συμφέροντα η συνδέονται με εγχώρια
συμφέροντα, ιδίως ως προς τη επιλογή και παραγωγή συγκεκριμένων πολιτικών που επιβάλλονται στο επιτηρούμενο κράτος.. Η ουσιαστική έλλειψη πολιτικής ευθύνης οδηγεί στη θεσμική «ανοσία» προς κάθε διαδικασία ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Γύρω από τους μηχανισμούς αυτούς αναπτύσσονται «υπηρεσιακές» τάξεις, υπάλληλοι αλλότριων προς την εθνική
κυριαρχία συμφερόντων, οι οποίοι παρακάμπτουν κάθε δημοκρατικό έλεγχο ή ακόμα και και
τις πολιτικές αποφάσεις της εθνικής κυβέρνησης (παράδειγμα η μεταρρύθμιση του δημοσίου
στην Ελλάδα και η αξιολόγηση δομών και προσωπικού).
Ταυτόχρονα απονομιμοποίηση της πολιτικής και της λειτουργίαςτων θεσμών οδηγεί και στο
ανεύθυνο των επιλογών. Η εξέλιξη αυτή έχει συνέπειες στο λαό, οποίος επηρεασμένος από
τη διάχυτη κουλτούρα κρίσης εγκαταλείπει την αξίωσή του να εγκρίνει και να ελέγχει τους
θεσμούς που αποφασίζουν για τα προβλήματά του. Και τούτο γιατί η κρίση εμπεριέχει μία
κατεξοχήν πολιτική χρήση για τα ίδια τα πολιτικά υποκείμενα που τη διαχειρίζονται, στο βαθμό
που προσφέρει ένα λόγο προοπτικό, μία νέα αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, όπως μας έχει δείξει, με
άλλες αφορμές, ο Φουκώ, δεν χρειάζεται να επαληθευθεί. Υπάρχει γιατί αντλεί το ηθικό της
υπόβαθρο από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που βιώνει η χώρα, από την τριβή με τα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα, από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επειγόντως, αλλά και
από τον ευαγγελισμό μίας ελπίδας για το μέλλον. Υπάρχει, γιατί καταλαμβάνει μια αυτονόητη
πολιτική θέση ενόψει του διλλήματος «επιβίωση ή χρεοκοπία». Η νέα αλήθεια και ο κίνδυνος
του χάους εγκλωβίζουν την πολιτική σε μία διαδικασία «αυτοαναίρεσης». Από τη μία πλευρά,
το πολιτικό προσωπικό δύσκολα πείθει για την ικανότητα της μεταρρυθμιστικής παρέμβασής
του υπό καθεστώς ασφυκτικής εξωτερικής επιτήρησης και καθοδήγησης. Από την άλλη πλευρά, ο συμπυκνωμένος χρόνος της δημοσιονομικής προσαρμογής ακυρώνει κάθε προσπάθεια
διαμόρφωσης κοινωνικής συναίνεσης για τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
Οι πολιτικές της κρίσης επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τον πολίτη και απελευθερώνουν ανορθολογικές πολιτικές αντιδράσεις. Είναι η ακύρωση της πολιτικής ως συνεκτικού στοιχείου
στη σχέση Κράτους-Πολίτη που οδήγησε στην αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής
στην Ελλάδα και στην νομιμοποίηση στο πολιτικό πεδίο ενός ανεξέλεγκτου και παρακμιακού πολιτικού λόγου. Η απώλεια της εμπιστοσύνης του πολίτη στην πολιτική λειτουργία
μεταφράζεται ως συλλογική αγανάκτηση και απελπισία, ως απόρριψη και αντίδραση απέναντι
στους εκπροσώπους της πάλαι ποτέ νομιμοποιημένης εξουσίας. Αυτή η απόγνωση αμφισβητεί σήμερα το αξιακό σύστημα της πολιτικής, στο βαθμό που αυτό εμφανίζεται ανίκανο να
γεννήσει ελπίδα και προσδοκία για το μέλλον.
Έχω την πεποίθηση ότι στη μεταμνημονιακή Ελλάδα η κρίση της πολιτικής μπορεί να
ανατραπεί μόνο μέσα από τον ανακαθορισμό της σχέσης της πολιτικής με τον πολίτη. Για
να μπορέσει η κοινωνία να επενεργήσει και πάλι πολιτικά στον εαυτό της και στις τύχες της
θα πρέπει να έχει δυνατότητα συνδιαμόρφωσης των συλλογικά δεσμευτικών αποφάσεων.
Θα πρέπει να μπορεί να ξαναπιστέψει στο κράτος δικαίου και στην πραγματικότητα των
- 223 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
δικαιωμάτων που αυτό εγγυάται. Θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει και πάλι την ανάκτηση της κυριαρχίας του Κράτους στο οποίο ζεί οργανωμένη. Χρειάζεται επομένως ένα
πολιτικό προσωπικό που θα υπηρετήσει το νέο «δημοκρατικό αυτοκαθορισμό», ο οποίος
θα σημάνει την προάσπιση της συνοχής της κοινωνίας και της πολιτικής συμμετοχής του
πολίτη.
Οι οιωνοί σήμερα φαίνεται να είναι δυσμενείς για ένα τέτοιο νέο αυτοκαθορισμό. Έχω όμως
την πεποίθηση ότι αυτό που θα χαρακτηρίσει τη μεταμνημονιακή Ελλάδα είναι η προσπάθεια
να συγκαθορίσουμε ως κοινωνία εκ νέου την Ιστορία και να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι ένα
μέλλον διαφορετικό από αυτό που θέλουν να προκαθορίσουν οι σύγχρονοι ευαγγελιστές της
κρίσης.
- 224 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Νόμος, τάξη και επιείκεια
Νικ. Παρασκευόπουλος
Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής ΑΠΘ,
Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παγκοσμιοποιηση των επικοινωνιακων και οικονομικων σχεσεων προχωρει με επιταχυνομενη ορμη.Ειναι φυσικο η ταση αυτή να χρειαζεται και να ευνοει ένα ενιαιο κανονιστικο
πλαισιο,που να διευκολυνει τη διαμορφωση μιας παγκοσμιας ταξης.Απασχολει το ερωτημα:Υπαρχει σημερα αναγκη για εθνικες δικαιοταξιες,ανταγωνιστικες ή παντως διαφορετικες
από την παγκοσμια;Το ερωτημα ταυτιζεται και με ένα άλλο: χρειαζεται σημερα ο κοσμος τη
δημοκρατια;Γιατι, Δημος και δημοκρατια δεν νοουνται παρα μονο σε μια διακριτη εδαφικη
βαση.
Ηδη λοιπον χαρη της Δημοκρατιας τα εθνικα δικαια δεν πρεπει να αφομοιωθουν.Συνηγορουν
ωστοσο κι αλλοι λογοι για την επιβιωση τους:Η ταση για ενοποιηση οικονομικων κανονων
αναπτυσσεται με δυναμικη ανισοτητας, οι κανονες για τα ατομικα δικαιωματα αφηνονται στις
παρυφες του ενδιαφεροντος,και πολυτιμες δικαιικες αξιες,ιστορικα καλλιεργημενες,τεινουν
να εξουδετερωθουν.
Στην περιπτωση του ελληνικου δικαιου προτεινεται η ιδια υπερ της επιβιωσης απαντηση.Στις
ρυθμισεις της Αθηναικης Δημοκρατιας αποτυπωνονται χρησιμοι ακομη προς μελετη πολιτικοι θεσμοι,καθως και η πρωτη προσεκτικη πορεια εξατομικευσης της ανθρωπινης ενοχης. Ο
Ν.Πανταζοπουλος οριζε παντοτε το ελληνικο δικαιο ως ευπλαστο και επιεικες,σε αντιθεση με
τον διαλεκτικο του αντιπαλο, το τυπικο Ρωμαικο δικαιο. Summum jus summa injuria, εναντι
του dura lex sed lex.H εισηγηση υποστηριζει, ότι η παγκοσμιοποιηση, προωθωντας το δογμα
«Νομος και Ταξη» εχει ενσωματωσει το πνευμα τυπικοτητας του Ρωμαικου δικαιου:ο νομος είναι νομος, η ρηση αυτή ηχει παντου σαν κατι μεταξυ διαγνωσης και επιταγης,εξυπηρετωντας
την ασφαλεια των συναλλαγων και των αγαθων.Η εννοια ωστοσο της επιεικειας, ελληνικο δικαιικο μορφωμα, εχει γινει σημερα χρησιμοτερη παρα ποτε.
- 225 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Νίκος Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής ΑΠΘ, Καθηγητής Νομικής Σχολής
Τ
ο θέμα «νόμος, τάξη και επιείκεια» συνδέεται με ένα μάλλον απρόοπτο τρόπο με το γενικό
ζήτημα του Συνεδρίου. Έχει λόγο ύπαρξης, κατά την επέλαση της διαδικασίας που μονολεκτικά ονομάζεται παγκοσμιοποίηση, ένα ξεχωριστό ελληνικό δίκαιο, ως - μερικά έστω - αυτόνομο ρυθμιστικό πλαίσιο, και ως εγχώριο πολιτιστικό επίτευγμα; Φυσικά, το ερώτημα αφορά
τη θέση του ελληνικού δικαίου στο διεθνές στερέωμα, κι όχι τη μουσειακή του αποθησαύριση.
Εισαγωγικά: το αρχέγονο φιλοσοφικό και μεθοδολογικό ερώτημα της δικαιοσύνης είναι αν
προηγείται το δέον ή το είναι, ο νόμος ή ο κόσμος. Στην ιστορία και στη γεωγραφία ανιχνεύονται αμφότερες οι απαντήσεις.
Γενικεύοντας τόσο βάναυσα, όσο επιβάλλει η oολιγόλεπτη διάρκεια της εισήγησης επισημαίνω: από λογική άποψη οι ολιγαρχίες και τα συγκεντρωτικά πολιτικά συστήματα καταρχήν
δεν μπορεί παρά να ευνοούνται με την πρόταξη του δέοντος, του Νόμου με Ν. Σε τελική ανάλυση πάντως το ζητούμενο είναι η λογική και πρακτική προτεραιότητα (προηγείται ο νόμος ή
ο κόσμος) κι όχι μια αντιδιαστολή κι ένας αποκλεισμός.
Κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια στη χώρα μας το δόγμα «νόμος, τάξη και ασφάλεια» πρυτάνευσε ρητορικά δίς: κατά τη δικτατορία και τώρα επανεμφανιζόμενο κατά τη διαδρομή της
παγκοσμιοποίησης, με δυτική προέλευση: Law and order, δόγμα μηδενικής ανοχής. Η τάξη
αντιπαραβάλλεται διαρκώς με την τρομοκρατία, τη διαφθορά, το χάος.
Την έξαρση της νομιμότητας ως ρυθμιστικής αφετηρίας της κοινωνικής ζωής γνωρίσαμε
άλλωστε κατά τα τελευταία χρόνια και στον οικείο ακαδημαϊκό χώρο. Κατά την ψήφιση των
νέων νόμων για το πανεπιστήμιο, οι αντιρρησίες διαρκώς επιζητούσαν την ουσιαστική κριτική και απαξίωση των νέων ρυθμίσεων, ενώ η Υπουργός απαντούσε «μην ακούσω ότι δεν
θα εφαρμοστεί ο νόμος». Αλήθεια, πόσο συζητήθηκε (ή δεν) δημοσίως το ζήτημα, αν οι νέοι
θεσμοί εκλογής καθηγητών είναι προτιμότεροι από τους παλαιούς; Τα εκατέρωθεν πεδία της
επιχειρηματολογίας ήταν ασύμπτωτα.
- 226 -
Ν. Παρασκευοπουλος - Νομος, ταξη και επιεικεια
Είναι φυσικό η παγκοσμιοποίηση, ως τάση ενοποίησης οικονομικών, επικοινωνιακών και
πολιτιστικών σχέσεων, να χρειάζεται και να ευνοεί ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο
να διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τάξης επαφών και συναλλαγών. Το ερώτημα
είναι: υπάρχει σήμερα ανάγκη για εθνικές δικαιοδοσίες, ανταγωνιστικές ή πάντως διαφορετικές από την παγκόσμια; Σπεύδω να εισφέρω δύο απαντήσεις, μια γενική και μια ειδική για την
ελληνική περίπτωση.
Η Δύση γεωγραφικά και η νεωτερική εποχή ιστορικά έχουν αναδείξει ως υπέρτατο πολίτευμα τη Δημοκρατία. Δημοκρατία όμως και Δήμος δεν μπορούν να νοηθούν παρά μόνο με μια
διακριτή εδαφική βάση: λαός, εξουσία, έδαφος συγκροτούν τα συστατικά της, ενώ η αγορά
θέλει ανοικτούς ορίζοντες.
Ήδη λοιπόν για χάρη της δημοκρατίας τα εθνικά δίκαια συνεχίζουν να έχουν λόγους αυτοτέλειας. Συνηγορούν ωστόσο κι άλλοι λόγοι για την επιβίωσή τους. Οι τάσεις για ενοποίηση
οικονομικών κανόνων φαίνονται να αδιαφορούν για συνέπειες ή παρασυνέπειες ανισότητας,
οι κανόνες για τα ατομικά δικαιώματα παλεύουν με την εικονικότητα, το περιβάλλον, η υγεία
και η παιδεία υπόκεινται στην αγορά, και πολύτιμες δικαιικές αξίες, ιστορικά καλλιεργημένες,
αμελούνται.
Η παγκόσμια θεσμική τάξη που ενέχει στη δυναμική της τα παραπάνω, δεν ταυτίζεται με
οικουμενικό αγαθό.
Εξελικτικά οδηγεί στις συγκρούσεις και στην υποβάθμιση του γήινου περιβάλλοντος.
Η ειδική απάντηση για την ελληνική περίπτωση δεν μπορεί παρά, επίσης, να συνηγορεί για
την επιβίωση της αυτοτέλειας του ελληνικού δικαιικού πολιτισμού. Φυσικά δεν γίνεται λόγος
για στεγανότητα απέναντι στις παγκόσμιες εξελίξεις ή για αυτάρκεια, αλλά για μια διαλεκτική
άρθρωση.
Οι ελληνικές εισφορές στον δικαιικό πολιτισμό ασφαλώς μπορούν να ανατρέχουν στο δίκαιο
της Αθηναϊκής δημοκρατίας, όπου συναντώνται θεσμοί δημοκρατικής λειτουργίας, τάσεις εξομάλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, (θυμηθήκαμε τη σεισάχθεια) και μια πρώτη προσεκτική πορεία εξατομίκευσης της ανθρώπινης ενοχής. Η αρχή όμως που κυρίως φαίνεται να έχει
ιστορική αντοχή, είναι η αρχή της επιείκειας.
Ο Ν. Πανταζόπουλος, όριζε πάντοτε το ελληνικό δίκαιο ως εύπλαστο και επιεικές, σε αντίθεση με το duro- τυπικό Ρωμ. Δίκαιο. Summun jus summa injuria, έναντι dura lex sed lex.
Ας θυμηθούμε για λίγο τον σκληρό πυρήνα της έννοιας. Η J. De Romilly έχει δείξει (Η ηπιότητα στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη) ότι πρόκειται για ένα μόρφωμα, αριστούργημα θα έλεγα, της
πόλης, σύμφυτο με την ανεκτικότητα και τη φιλοσοφία της δημοκρατίας.
Οι σύγχρονες φιλοσοφικές συζητήσεις για την επιείκεια στηρίζονται στη θεμελιακή σύλληψη και ηθική / δικαιική θεωρία του Αριστοτέλη. Δεν είναι καθόλου περίεργο: ο Αριστοτέλης
όχι μόνο ανέλυσε απλά την έννοια, αλλά επιπλέον οικοδόμησε ένα νέο θεωρητικό πρότυπο.
Σύμφωνα με τη θεωρία του, η επιείκεια εντάσσεται στον ευρύτερο εννοιολογικό κύκλο της
δικαιοσύνης, όχι με μια απλή υπαγωγή, αλλά ασκώντας μια διορθωτική των νόμων λειτουργία.
Με δυο λόγια, δεν αντιπαρατίθεται στο δίκαιο, ούτε κείται εκτός. Η ίδια ένταξη της επιείκειας
εντός της σφαίρας του δικαίου αναγνωρίζεται στον Γοργία (πολλά μεν δη το πράον επιεικές
του αυθάδους δικαίου προκρίνοντες), αλλά όχι αναγκαία και στον Περίανδρο (6ος π.Χ. αιώνας,
- 227 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
πολλοί των δικαίων τα επιεικέστερα προτιθείσι).
Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην επιείκεια σε τρία έργα του: στα Ηθικά Νικομάχεια, στη Ρητορική και στα Μεγάλα Ηθικά.
Στα Ηθικά Νικομάχεια, ο Σταγειρίτης ισχυρίζεται ότι η επιείκεια, αν και δίκαιόν τι, δεν συνιστά
απλά κατά νόμο δικαιοσύνη, αλλά μάλλον διόρθωση του νόμου. Κατά την κατάστρωση ενός
νόμου, ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη του τις γνωστές περιπτώσεις και τυποποιεί. Γενικεύει.
Αν στο μέλλον εμφανιστεί προς κρίση ενώπιον της δικαιοσύνης μια περίπτωση που συνιστά
εξαίρεση στον κανόνα, αποκαλύπτεται ένα ελάττωμα της νομοθετικής γενίκευσης. Όσο πιο
αυστηρός και άκαμπτος είναι ο νόμος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να δυσλειτουργεί. Τότε
ο δικαστής οφείλει να διορθώσει το ελάττωμα, κρίνοντας όπως θα έπρεπε να κρίνει ο νομοθέτης, αν θα ήταν παρών κατά την εμφάνιση της κρινόμενης εξαιρετικής περίπτωσης και των
ειδικών της περιστάσεων.
Ο Αριστοτέλης έδειξε ότι η επιεικής κρίση χρειάζεται επειδή ο νόμος είναι ατελής. Η αυστηρή εφαρμογή του εκεί όπου συντρέχουν οι όροι μιας εξαίρεσης, όπου π.χ. παρά τα αναμενόμενα η ευθύνη λείπει ή μειώνεται, μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδικία. Η επιείκεια μπορεί να
λειτουργήσει ως επανόρθωμα της αδικίας, συμφιλιώνοντας το νόμο με τη δικαστική απονομή
της δικαιοσύνης. Προφανώς, η επιείκεια δεν προσφέρεται για υπερκατανάλωση και για κατάχρηση. Ο θετικός νόμος, γενικός κανόνας, αποτελεί το πρωταρχικό όχημα για την προσέγγιση
της δικαιοσύνης. Η επιείκεια, εργαλείο για την αποτίμηση των εξαιρέσεων, διορθώνει την αυστηρότητα του νόμου χωρίς να τον παραγκωνίζει.
Ας επαναλάβουμε πάντως, με το κλείσιμο της σύντομης παρουσίασης της αριστοτελικής
θέσης, ότι η επιεικής διόρθωση του νόμου δεν εμπνέεται απλά από την ουδετερότητα της
λογικής, αλλά προσανατολίζεται όντως προς την ηπιότητα. «Εφ’ οίς τε γαρ δει συγγνώμην έχειν,
επιεική ταύτα», έγραψε ο Σταγειρίτης. Η φιλοσοφική αυτή σύλληψη προφανώς ήταν ανάκλαση
της φιλανθρωπίας της δημοκρατικής πόλης.
Η αριστοτελική σύλληψη της επιείκειας συνέχισε να εμφανίζεται σε δικαιοταξίες και πολιτισμούς που χρονικά ακολούθησαν. Ακόμη και χωρίς να έχει μια καθοδηγητική ή πάντως κυρίαρχη σημασία στο πλαίσιο της ρωμαϊκής φιλοσοφίας, εμφανίζεται κατά την απονομή της
δικαιοσύνης καθώς και στα έδικτα των πραιτόρων.
Η ίδια έννοια είναι γνωστή στο διάβα των αιώνων, στο Εκκλησιαστικό / Κανονικό δίκαιο ως
Οικονομία, στα ανθρωπιστικά κείμενα το Εράσμου, στη φυσικοδικαιική θεωρία, στα μορφώματα του αγγλικού και του αμερικανικού Κοινοδικαίου, έστω κι αν δεν αποτελεί μια έννοια –
κλειδί. Στο δικονομικό πεδίο άλλωστε και ιδίως στα πεδία της ποινικής δικαιοσύνης γίνεται επίσης λόγος για συγχωρητικότητα ή έλεος, με νόημα συγγενές αλλά όχι ταυτόσημο. Όπως είναι
ευνόητο οι ορισμοί και οι παραλλαγές της επιείκειας εμπνέονται από κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες, που χαρακτήρισαν αντίστοιχες ιστορικές περιόδους.
Οι σύγχρονες συνηθισμένες αναφορές στην έννοια της επιείκειας κυμαίνονται συχνά από
την ασάφεια ως τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η επιείκεια κατανοείται ή αντιμετωπίζεται σαν
εγκατάλειψη του πεδίου της νομιμότητας, ασυδοσία ή κυριαρχία του χάους, ως φεουδαρχικό
προνόμιο ή ως τούρκικο χατίρι. Για τη δυσφήμιση αυτή, συμμαχούν η αμάθεια με την αντιπαράθεση. Όπως έγινε φανερό από τη σύντομη αναφορά που προηγήθηκε, η επιείκεια δεν
- 228 -
Ν. Παρασκευοπουλος - Νομος, ταξη και επιεικεια
αρνείται τη νομιμότητα, ίσα-ίσα την προϋποθέτει. Χωρίς κανόνα ισχυρό, δεν νοείται διόρθωσή
του, ή στάθμιση των ιδιορρυθμιών ως τέτοιων.
Με δυο λόγια καταληκτικά: Είναι τόσο αναγκαία η άρθρωση νόμων και επιείκειας, όσο είναι
και η διαλεκτική συνύπαρξη της παγκόσμιας με τις εγχώριες δικαιικές τάξεις.
- 229 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Πολιτικές διαχείρισης
των χώρων της πόλης και νεολαία
Κυριακή Τσουκαλά
Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διατρέχουμε τα τελευταία χρόνια με τη δημοσιότητα
της νεολαίας να παραμένει εκ-τοπισμένη από πλήθος επί μέρους χώρων κοινωνικής και πολιτικής ωρίμανσής της (με την ανεργία, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια της σύγχρονης
συνθήκης) το ζήτημα της χωροκοινωνικής λειτουργίας της τίθεται πιο επιτακτικά. Η κρίσιμη
σχέση νεολαίας και δημόσιου χώρου αρθρώνεται πάνω σε ένα απαξιωμένο υλικό και κοινωνικό τοπίο, αλλά και σε συλλογικές δυναμικές ικανές για κοινωνικο-χωρικούς μετασχηματισμούς
στην προοπτική μιας επανοικειοποίησης του αστικού χώρου.
Εστιάζουμε στις χωροκοινωνικές πρακτικές και τις αντιστάσεις της νεολαίας στη νέα συνθήκη
της παγκοσμιοποίησης και της πολύπτυχης κρίσης όπως εμφανίζονται στον τόπο μας και κατόπιν επιχειρούμε να δώσουμε μία κοινωνιολογική προοπτική στα ζητήματα ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου της πόλης θεωρώντας τον ως το κατ’εξοχήν πεδίο κατασκευής και
εκδίπλωσης των στάσεων και νοοτροπιών των νέων.
Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
- 231 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Σ
τη μεταβιομηχανική περίοδο η πόλη από πολεοδομικό συγκρότημα εξελίσσεται σε διάχυτο αστικό μόρφωμα με ασυνέχειες στον ιστό, με αποδυναμωμένη συνεκτικότητα και με
νέες οριοθετήσεις και διαφορές ανάμεσα στο αστικό και το αγροτικό στοιχείο. Το φαινόμενο
αυτό προέκυψε από τις αναγκαστικές μετακινήσεις ετερόκλητων πληθυσμιακών ομάδων σε
έναν πλανήτη που εισερχόταν θριαμβευτικά πριν από 2-3 δεκαετίες στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης, αλλά και των πολιτικών αλλαγών που σημειώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του
‘80. Η έννοια της διάχυτης πόλης συνοδεύτηκε από την έννοια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
αλλά και του καταναλωτισμού που αποτελούσε τον κοινό παράγοντα στο νέο τρόπο ζωής και
τις πρακτικές στα αστικά μορφώματα. Πλήθος μελετών αναλύουν τα φαινόμενα αυτά και προετοιμάζουν για τις συνέπειές τους (Ascher 1995 και 2008; Burgel 1993).
Σε αυτό το αστικό γίγνεσθαι οι έννοιες του ιδιωτικού και του δημόσιου μετασχηματίζονται
μέσα στην ίδια την καπιταλιστική πραγματικότητα, αλλά και στα διάφορα ιδεολογικά σχήματα
θεωρητικών που αντιμάχονται την κουλτούρα της κατανάλωσης και της εικόνας. Για να κατανοήσουμε τις αλλαγές αυτές θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το ρόλο της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εξέλιξη των σύγχρονων χωρο-κοινωνικών φαινομένων. Η διαδικτυακή πραγματικότητα μετασχηματίζει τη σχέση μας μέσα στον χρόνο και το χώρο. Το υποκείμενο συμμετέχει
σε μία συγχρονική πολύπτυχη εκδίπλωση γεγονότων και βιώνει εικονικά μία πληθώρα σχέσεων, συναλλαγών και πληροφοριών εντυπωσιακά αναλώσιμων σε στιγμιαίους χρόνους και
περιορισμένους τόπους. Αυτή η εικονική πραγματικότητα του υποκειμένου συνιστά το δεύτερο δέρμα του σε μία κοινωνία κλιμακούμενα δικτυωμένη από το τοπικό έως το πλανητικό
πεδίο. Το νέο αυτό υποκείμενο κατοικεί σε ιδιωτικούς χώρους μεταφέροντας την εικονική αυτή
δημοσιότητα εντός τους. Ο προσωπικός υπολογιστής και άλλες προσωπικές ηλεκτρονικές
συσκευές αναλαμβάνουν τη μετατροπή του ιδιωτικού χώρου της κατοικίας σε ένα υβριδικό
μοντέλο ιδιωτικού-δημόσιου εφόσον οι οθόνες των συσκευών αυτών διασφαλίζουν τη συνέχιση της δημοσιότητας-μέσα-στο-ιδιωτικό (της κατοικίας) διαρρηγνύοντας τα υλικά φυσικά
διαχωριστικά σκληρά όρια ανάμεσα στο ιδιωτικό (οίκημα) και στο δημόσιο (δρόμος). Και αντίστροφα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ιδωτικό εισβάλλει στο δημόσιο ενοφθαλμίζοντάς
το εννοιολογικά και λειτουργικά μέσω των ίδιων ηλεκτρονικών δερμάτων του υποκειμένου
που τείνουν να ενσωματωθούν στον βιολογικό εαυτό του (τσιπς καταγραφής συλλογης και
μεταδοσης πληροφοριων κλπ). Επομένως, οι αναλυτικές έννοιες της πόλης της νεωτερικότητας
–ιδιωτικό και δημόσιο–υφίστανται μεταλλάξεις και οι επιπτώσεις στο ίδιο το υποκείμενο και το
χώρο κατοίκησής του αρχίζουν και γίνονται ταχύτατα αισθητές (Picon 1998; Castells 2000; Βιρίλιο 2000). Όπως και τα διαχωριστικά όρια, υλικά και νοητά, αναδιαρθρώνονται και οργανώνουν
νέους αποκλεισμούς και εγκλεισμούς κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο
που διατρέχουμε, δηλαδή την περίοδο της κρίσης. Μιας κρίσης πολυεπίπεδης και απειλητικής
που εκδηλώνεται έντονα στον γεωγραφικό ευρωπαϊκό νότο και σημειώνει την οικονομική αφετηρία της στην Ελλάδα. Το αποτύπωμά της στο χώρο κατοίκησης του ανθρώπου το αναγνωρίζουμε στα κτήρια, στους δρόμους, τις πλατείες, τους ακάλυπτους, στον αστικό εξοπλισμό,
στις υποδομές. Οι πόλεις μας δεν έχουν έντονα στοιχεία διαχωρισμού των κοινωνικών στρωμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ισχύουν κι εδώ οι νόμοι παραγωγής της καπιταλιστικής
πόλης. Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας με την εκτεταμένη μεσαία τάξη συνέβαλαν
- 232 -
Κ. Τσουκαλα - Πολιτικές διαχείρισης των χώρων της πόλης και νεολαία
στη διαμόρφωση ενός αστικού δημόσιου χώρου δίχως σκληρά απαγορευτικά όρια, εν πολλοίς υποβαθμισμένου και εγκαταλελειμμένου, όπου μπορούσαν όμως να διαδραματιστούν
συναλλαγές ατόμων από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Οι θυρόκλειστες ιδιωτικές πόλεις
που συναντάμε σε άλλες χώρες (γνωστές ως gated communities) δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα
να αποτελέσουν το νέο μοντέλο κατοίκησης ενάντια στην ανασφάλεια των πόλεων, απόρροια
της εγκληματικότητας που αυξάνεται σε περιόδους κρίσης. Μόλις πρόσφατα εμφανίστηκαν
ως εξαίρεση στην Αθήνα και είναι δύσκολο να προβλέψουμε την εξέλιξή τους στον τόπο μας
(Παντελίδου 2012). Επίσης, η δημιουργία χώρων αναψυχής με ελεγχόμενη είσοδο δεν έλαβε
την έκταση που υπάρχει στο εξωτερικό. Όπως, επίσης, απέχουμε ευτυχώς τεχνολογικά και ηθικά από τους ‘εχθρικούς’ ή ‘φιλικούς’ σχεδιασμούς των δημόσιων υπαίθριων αστικών χώρων για
τον αποκλεισμό ή αντίθετα τη διευκόλυνση κατοίκησής τους από τους ‘άστεγους’. Γεγονός που
παρατηρείται σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, όπου ο περιθωριακός ‘άστεγος’ θεωρείται δομικό
στοιχείο της αστικής ζωής, φυσική συνέπεια της μαζικής κοινωνίας (Carr, Francis, Rivlin, Stone
1992; Mitchell 1995).
Αντίθετα, ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο είναι αυτό της ανάκτησης εγκαταλελειμμένων
χώρων από ομάδες ανθρώπων με σκοπό την κατοίκησή τους ή τη μετατροπή τους σε νέες
χρήσεις. Η πρακτική αυτή αφορά σε κλειστούς και υπαίθριους δημόσιους χώρους των πόλεων.
Νέες μορφές συλλογικότητας που αναπτύσσονται αυτήν την περίοδο τείνουν σε αυτές τις πρακτικές (Χτούρης και Ζήση 2012). Πρωτοβουλίες πολιτών αντικαθιστούν τον πάσχοντα κρατικό
και δημοτικό μηχανισμό και ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με την πόλη. Οι
πρακτικές αυτές ως περιστασιακές αυθόρμητες δράσεις χαρακτηρίζονται από μία δυναμική
ρηγμάτωσης των μέχρι σήμερα κυρίαρχων σημαινουσών του χωρο-κοινωνικού στοιχείου και
των εντός του αναπτυσσόμενων σχέσεων. Προς το παρόν αυτές οι πρακτικές είναι περιορισμένες, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί από τα συναισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης
που κυριεύουν τους ανθρώπους των σημερινών πόλεων της κρίσης. Αλλά παράλληλα μπορεί
να κατανοηθεί και από την εμμένεια στη νοοτροπία του θεατή που παρατηρεί αμέτοχος τη δημόσια χωρο-κοινωνική πραγματικότητα έγκλειστος στη μικροαστική στεγνή και απαθή οθόνη
της ατομικότητάς του. Αυτός ο ατομικισμός διαπερνά όλα τα κοινωνικά, έμφυλα και ηλικιακά
στρώματα και υφαίνει ένα πλήθος ορίων ανάμεσα στην ατομική και κοινωνική συνείδηση. Το
σύνορο που αντιπαραβάλλει ο Σέννετ (2011) στο όριο παραμένει ανέγγιχτος στόχος παρόλες
τις οδυνηρά ερεθιστικές προκλήσεις της κοινωνικο-χωρικής κρίσης. Ο χώρος των καφέ, πληθωρικά και κυριαρχικά αναπτυγμένος στον δημόσιο χώρο της πόλης, φαίνεται να αναλαμβάνει ένα ρόλο εκκοινώνησης του ατόμου –κυρίως των νέων- αλλά υπερτροφικός μέσα στην
ελληνική πραγματικότητα συμβάλλει, επίσης, στην αναπαραγωγή μιας παράδοξης χαλαρής
και ανεκτικής στάσης συνοδευμένης με μελοδραματικούς αφορισμούς απέναντι στα δημόσια
πράγματα. Το ενδιαφέρον και η ανησυχία γι’αυτά τα τελευταία ποτισμένα από τη μυρωδια
του φραπέ και την αρνητικότητα της καθημερινότητας, εξαντλούνται στις ίδιες επαναλαμβανόμενες και ίσως ναρκισσιστικές θεάσεις του πολιτικού που εν τέλει τελματώνεται μέσα στις
μικροαστικές καταγωγές του φαντασιακού μας.
`Ηδη έγινε η πρώτη αναφορά στη νεολαία, η πρώτη σύνδεσή της με τον δημόσιο χώρο της
πόλης. Χρονότοπος αντίστασης ενάντια στην αλλοτρίωση της ενηλικίωσης αλλά και καθηλω- 233 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
τικά εσωστρεφής ο ίδιος ο τόπος με τις λειτουργίες, τους συμπαγείς προσανατολισμούς και τις
αποκλειστικές σημάνσεις του. Μέσα στην αντιφατική αυτή συνθήκη εκδιπλώνεται η αναζήτηση
της δημιουργίας, του διαφορετικού, μιας άλλης ριζοσπατικής ζωής. Η αντίσταση αποτελεί ίσως
το point de capiton, με άλλα λόγια το κομβικό σημείο αναφοράς της νεολαίας που συναρθρώνει μία ολόκληρη σειρά σημαινόντων. Οι χώροι αντίστασης είναι ετερόκλητοι, πολλαπλοί, άλλοτε ειρηνικοί (βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί χώροι, καφέ), άλλοτε πολεμικοί (δρόμος/οδοφράγματα, πλατείες/συναρθροίσεις-πορείες, κτήρια/καταλήψεις). Σε αυτά τα χωρο-κοινωνικά πλαίσια
το κοινωνικοσυμβολικό πεδίο της νεολαίας άλλοτε απλώς μετατίθεται μετέωρο εν συγχύσει,
ενώ σπανιότερα αλλάζει η ίδια η αρχή δόμησής του (Σταυρακάκης, 2012). Στην τελευταία αυτή
περίπτωση έχουμε τη ριζική ανασυνάρθρωση του κοινωνικοσυμβολικού, τη μόνη ικανή για
αλλαγές σε στάσεις και νοοτροπίες, σε τρόπους ζωής και πρακτικές υπέρ μιας δημοσιότητας
που δεν κατατρώγεται από τα καταναλωτικά χάϊτεκ θέλγητρα και τις δογματικές σειρήνες, αλλά
μετουσιώνεται σε ένα πεδίο καθημερινής άσκησης ελευθερίας και δημιουργίας με την υποστήριξη θεσμών που ενθαρρύνουν τη συνεχή αναδιάταξη του κοινωνικοσυμβολικού πεδίου.
Οι χώροι αντίστασης αποτελούν τα κενά σε έναν ευρύτερο τόπο εξουσίας, ετεροτοπίες ενός
δημιουργικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, στο πλαίσιο μιας ριζοσπαστικής δημοκρατίας.
Κι ερχόμαστε στο αρχικό ερώτημά μας. Πώς σχεδιάζεται η πολιτική προσέγγισης των χώρων
της νεολαίας; Αν συμφωνήσουμε στη διαλεκτική αλλοτρίωσης και δημιουργίας καθώς και στις
δυνατότητες και ενδεχομενικότητες μιας ριζοσπαστικής δημοκρατίας, τότε η απάντηση στο
ερώτημα όσον αφορά στο πεδίο του χώρου και ιδιαίτερα του δημόσιου υπαίθριου χώρου της
πόλης, ενέχει τη δυνατότητα και ενθάρρυνση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την πλευρά των νέων πολιτών υπέρ μιας οικειοποίησης του αστικού χώρου για την εκδίπλωση δράσεων και συμμετοχικών πρακτικών. Μία τέτοια πολιτική βίωσης των χώρων δύσκολα μπορεί
να υπάρξει στις συνθήκες μεταδημοκρατίας που ζούμε με τη διατήρηση αφενός της τυπικής
(αλλά όχι αμελητέας) διάστασης των δημοκρατικών θεσμών και αφετέρου το σταδιακό πέρασμα της πολιτικής και της διακυβέρνησης στον επικοινωνιακό έλεγχο αδιαφανών δυνάμεων
που ρέουν στον παγκόσμιο χώρο. Οι απατηλοί θύλακες υποδοχής της κριτικής στάσης της
νεολαίας στο καταναλωτικό μεταδημοκρατικό πεδίο μετατρέπουν την αντίστασή της σε βίαιες
εκτονώσεις της αρνητικότητας που προκαλεί η δεδομένη αλλοτρίωση και τελικά στον εγκιβωτισμό της μέσω των κατασταλτικών κρατικών μηχανισμών. Η νεολαία καθίσταται ‘εχθρός’. Aλλά
και εντός της ίδιας της νεολαίας παρατηρούνται εδαφοκυριαρχικές τάσεις, όρια που αποκλείουν, που ορίζουν περιοχές αυτοπεριορισμού και αποκλεισμού των άλλων. Αναπόφευκτα αυτές
οι πρακτικές οδηγούν σε βίαιες συγκρούσεις καταργώντας κάθε έννοια διαλογικής σχέσης και
αντιπαράθεσης. Αναπαράγεται δηλαδή και μέσα στην ίδια τη νεολαία η τοπική κοινωνικοπολιτική κουλτούρα του μονόλογου και του ανεπεξέργαστου εγωτισμού.
Επιστρέφοντας και πάλι στο πεδίο του χώρου και των πολιτικών προσέγγισής του σε μία προοπτική λειτουργίας της νεολαίας σε ένα πλαίσιο ριζοσπαστικής δημοκρατίας, θα προτείνουμε
συμφωνώντας με τον Σέννετ (2003 και 2011), την κατασκευή συνόρων κι όχι ορίων, δηλαδή
διαχωριστικών στοιχείων που αποτελούν ‘τοποθεσίες ανταλλαγής’, όσμωσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Η αμφισημαντότητα, επίσης, είναι μία ποιότητα χώρου που προκαλεί για
ερμηνεία, σωματική εμπειρία, συνεργασία, πρωτοβουλία, συμμετοχή. Η ελευθερία και η δημι- 234 -
Κ. Τσουκαλα - Πολιτικές διαχείρισης των χώρων της πόλης και νεολαία
ουργικότητα καλλιεργούνται σε ευέλικτα και ευμετάβλητα κοινωνικο-χωρικά πλαίσια και όχι σε
αυστηρά προσχεδιασμένα πεδία. Ο σχεδιασμός του χώρου, από την κλίμακα της πόλης έως
αυτήν του κτηρίου, σκόπιμο είναι να απαγκιστρωθεί από την τυραννία των συγκεκριμένων,
αυστηρά καθορισμένων χρήσεων στο όνομα μιας προγραμματισμένης ορθολογικής ερεθιστικής υποτίθεται λειτουργικότητας, και να ενθαρρύνει τις ενδεχομενικές πρακτικές μέσα από τις
ποιότητες της απροσδιοριστίας και του ανολοκλήρωτου που φάνηκαν ήδη από τη δεκαετία
του ‘60, -σε μελέτες ανθρωπολόγων και κοινωνιολόγων του χώρου- ως εγγυήτριες συνιστώσες
μιας ελεύθερης κατοίκησης/πρακτικής του χώρου σε ένα θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης της διαφορετικότητας. Το open-ended design εκείνης της δεκαετίας μετασχηματίστηκε εννοιολογικά στη σύγχρονη εκδοχή του non plan και της endless architecture. Βέβαια, αυτές οι προτάσεις
αποτελούν το καθ’υπερβολήν αφαιρετικό νοητικό αντίπαλο δέος στο υπάρχον σχεδιασμένο,
μία τακτική απαγκίστρωσης από το παλιό που δεν διακινδυνεύει τη διαλογική σχέση παλιούνέου με αποτέλεσμα να εξωθούνται οι έννοιες της απροσδιοριστίας και του ανολοκλήρωτου
στις ακραίες τιμές τους και να εξοβελίζονται από την καθημερινή επώδυνη μαζική κοινωνική
πραγματικότητα. Σκόπιμο είναι να μετατρέψουμε και σε αυτήν την περίπτωση τα σκληρά όρια
και την αντιπαράθεση χαρακωμάτων των διπόλων όπως προσχεδιασμένο-ελεύθερο, παλιόνέο, σε σύνορα με τις αναπόφευκτες μετακινήσεις/μετατοπίσεις των γραμμών τους εντός μιας
χρονικά ροϊκής ύπαρξης του ανθρώπου, των αναγκών και επιθυμιών του.
Οι νέοι/νέες επιχειρούν με ποικίλους τρόπους να αλλάξουν τις προτεινόμενες χρήσεις και να
δώσουν τις δικές τους λειτουργικές και σημασιολογικές ερμηνείες. Μέσα από αυτές τις “ανα”τρεπτικές πρακτικές η νεολαία τείνει σε μία εκ βάθρων επαναθεμελίωση του εαυτού εντός
μίας πολύπλοκα ρυθμισμένης κοινωνίας που μέσω των συμβολικών πεδίων της επιδιώκει την
πλήρη υποταγή/προσαρμογή στις νόρμες της. Η αμφισβήτηση και η κριτική στάση στην πρώτη αυτή φάση απογαλακτισμού ακολουθεί την ίδια κουλτούρα της επιβολής που χαρακτηρίζει
το κατά τα άλλα υπό αμφισβήτηση ή και απόρριψη κοινωνικό μηχανισμό. Η κουλτούρα αυτή
αναπαράγει τις ίδιες συμπεριφορές και πρακτικές των ομογενοποιημένων διαφορετικοτήτων
ακυρώνοντας την ίδια την ‘ανα’τρεπτική πρόθεσή τους. Η επιβολή, η βεβαιότητα, η κατοχή
της αλήθειας, η απολυτότητα, αυτές οι πανάρχαιες εφηβικές στοχεύσεις του μετεωριζόμενου
ενήλικου ατόμου μεταδίδονται ακούραστα από γενιά σε γενιά ενοχοποιώντας τη σύνολη ιδεολογική μηχανή της κρατικής εξουσίας αλλά και την ιδιωτική ατομική στάση των πολιτών. Οι
ομογενοποιημένες διαφορετικότητες κτίζουν τα σκληρά όριά τους σε κλειστούς και ανοικτούς
δημόσιους χώρους οικειοποιούμενοι κατά τα άλλα την ιδέα περί ‘ανοικτής’ και συμμετοχικής
δημοκρατίας. Τα άυλα αυτά όρια περισσότερο ισχυρά από τα υλικά διαμορφώνουν ζώνες εδαφοκυριαρχίας σε έναν δημόσιο χώρο κατά τα άλλα α-διάφορο και ως εκ τούτου εγκαταλελειμμένο από το κράτος και τους πολίτες. Η εγκατάλειψη αυτή συνιστά δείκτη αποξένωσης
του πολίτη από το κοινωνικο-χωρικό πλαίσιο ζωής του, αλλά και της κρατικής μηχανής από
την ίδια την αποστολή λειτουργίας και ύπαρξής της. Η όποια πολιτικο-ιδεολογική ερμηνεία
κυρίως της αποξένωσης του πολίτη δεν δικαιολογεί την ίδια την πρακτική του στον δημόσιο
χώρο. Η πρακτική της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης συνάδει με τον αυτοεγκλεισμό στις
ομογενοποιημένες διαφορετικότητες και τη διατήρηση των σκληρών ορίων. Η διεκδίκηση για
οικειοποίηση του χώρου εξαντλείται πολλές φορές στη διαμόρφωση ζωνών ελέγχου ενώ η
- 235 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ευθύνη για τη χωρο-κοινωνική ποιότητά τους εκχωρείται στους Άλλους και μετατίθεται στο
λυτρωτικό Μέλλον.
Η οικειοποίηση του δημόσιου χώρου προϋποθέτει τη διαλογική κουλτούρα, τη συνεχή
άσκηση στο επικοινωνιακό ισότιμο ειρηνικό ή συγκρουσιακό πράττειν, τις καθημερινές δοκιμές εκτροπής των αυτοματικών αναπαραγωγικών συμβολικών πλαισίων, τη χάραξη συνόρων
και όχι ορίων μεταξύ του εαυτού και του άλλου, μεταξύ ιδιωτικού-συλλογικού-και-δημόσιου,
μεταξύ των προσχεδιασμένων λειτουργικών ζωνών της πόλης. Η προσέγγιση αυτή δεν συνεπάγεται μία πολιτική ρυθμιστικής και διευθετητικής συναινετικής λογικής στην αντιμετώπιση
των κοινωνικο-χωρικών διαφορών, δεν ακυρώνει τις αναπόφευκτες συγκρούσεις για την κατάλυση των ορίων –οικονομικών-πολιτισμικών-φυλετικών-εθνοτικών. Ο δημόσιος χώρος σκόπιμο είναι να διαμορφώνεται με τρόπο που να προκαλεί τις κοινωνικές προστριβές όχι μεταξύ
των μελών ομοιογενών πληθυσμιακών ομάδων (ομοιογενών διαφορετικοτήτων), αλλά μεταξύ
ετεροτήτων που θα καλούνται να επιλύσουν τις όποιες διαφορές τους μέσα σε ένα αστεακό
πλαίσιο επιβίωσης (με δεδομένη την περιορισμένη κρατική εξουσία) και όχι σε ένα πλαίσιο
διαχωριστικών καλοσχεδιασμένων λειτουργικών ορίων της απομόνωσης. Τέτοιες προτάσεις
έγιναν και στο όνομα της αναδόμησης των κοινωνικών σχηματισμών που απαιτεί ευέλικτες οργανώσεις σε όλες τις κλίμακες του αστικού χώρου και όχι αυστηρά προσχεδιασμένες λειτουργίες που δυσχεραίνουν την προσαρμογή στις νέες ανάγκες. Ωστόσο, ο Sennett ο οποίος επινόησε και τον όρο ‘πόλεις/κοινότητες επιβίωσης’ προτείνει την κατάργηση των διαχωρισμών του
χώρου στο πλαίσιο μίας άλλης λογικής, κοινωνικο-πολιτικής και όχι κοινωνικο-τεχνολογικής
(Σέννετ 2003). Ο ίδιος πιστεύει αναφερόμενος στη νεολαία ότι φέρνει τους φόβους της εφηβείας για το άγνωστο και την αταξία με αποτέλεσμα την αναζήτηση για μία καθαρμένη ταυτότητα που μπορεί να βιωθεί μέσα σε ομοιογενείς ομάδες. Η ‘επαναστατική’ δράση τους απέναντι
στην καθεστηκυία τάξη πραγμάτων ακολουθεί ή μιμείται την ίδια τακτική της ομοιογένειας και
του διαχωρισμού παρόλη τη φαινομενική αντίθεσή τους με τον κόσμο των μεγάλων. Με αυτήν
την τακτική αναπαράγεται η κουλτούρα του μονόλογου και της εξουσίας, της παντοδυναμίας
του ενός ή της μιας ομάδας, της μίας και μοναδικής αλήθειας. Κλεισμένες μέσα σε αυτά τα όρια
οι συνιστώσες της νεολαίας (ποικίλες ομάδες ανάλογα με την κοινωνική, πολιτισμική, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή τους) αισθάνονται παντοδύναμες αποκλείοντας την ετερότητα στο
όνομα της αλήθειας που αυτές αποκλειστικά κατέχουν. Αυτοπροστατευμένες μέσα στην ομοιογένειά τους διαιωνίζουν τους εφηβικούς φόβους τους και αναβάλλουν την ενηλικίωσή τους.
Η συμ-πλοκή με την ετερότητα είναι ‘η ουσία της ενηλικίωσης’ (Σέννετ 2003), η κατάσταση της
αμφιβολίας και της εγκατάλειψης της εικόνας ενός παντοδύναμου εαυτού. Στην ενηλικίωση
συμβάλλει ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο σύστημα παραγόντων που περιλαμβάνει και το
χώρο. Ωστόσο, αυτός ο τελευταίος δεν μπορεί μόνος του να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η
επιρροή του περιορίζεται στο να διευκολύνει, να επιταχύνει ή το αντίθετο να επιβραδύνει και
να δυσχεραίνει καταστάσεις μετασχηματισμών και αστάθμητων συναλλαγών. Ο χώρος στην
πραγματικότητα διαπλέκεται με το κοινωνικό-πολιτισμικό-πολιτικό του πρόσημο που του
προσδίδει νόημα. Η αντικατάσταση των χωρικών ορίων από σύν-ορα προϋποθέτει τη μίξη
του πληθυσμού και των λειτουργιών καθώς και την ελαστική και ενδυνάμει μετασχηματιστική ικανότητα των τελευταίων μέσα στο κλίμα των έντονων και αναπόφευκτα συγκρουσιακών
- 236 -
Κ. Τσουκαλα - Πολιτικές διαχείρισης των χώρων της πόλης και νεολαία
κοινωνικών επαφών ακόμη και στην πραγματικότητα μιας ριζοσπαστικής δημοκρατίας. Κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι η αταξία και η επώδυνη εξάρθρωση είναι κεντρικά στοιχεία στην
πολιτισμένη κοινωνική ζωή (Σέννετ 2003). Παράλληλα, πολεοδόμοι και αρχιτέκτονες από τη
δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα επιχειρούν εναγώνιες αναγνώσεις πολλών ‘άτακτων’ χρήσεων
αυθόρμητα κατασκευασμένων οικιστικών συνόλων. Στις αναγνώσεις αυτές συναντάμε σχηματοποιήσεις μετατροπών και επανοικειοποιήσεων του χώρου, νέες μορφές ‘χωρικής ζωής’.
Το ζητούμενο χωρικό βίωμα στην περίπτωση της νεολαίας που ανιχνεύουμε προϋποθέτει την
ανεμπόδιστη πρόσβαση στο χώρο, αλλά και τη δυνατότητα τροποποιήσεων της αξίας χρήσης
του όχι στη λογική παραγωγής και αναπαραγωγής του χώρου στο πλαίσιο μιας σκληρής οικονομίας της ανταλλαγής-του κέρδους-της κατανάλωσης, αλλά συνεχών και εντατικών σωματικών εμπειριών που προσλαμβάνουν πολιτική ποιότητα και επανασημασιοδοτούν τον αστικό
χώρο σε μία προοπτική περίσσειας ελευθερίας δράσεων (Παντελίδου 2012). Οι εντατικές σωματικές εμπειρίες ενέχουν τις αναπόφευκτες συγκρούσεις και μετασχηματίζουν το χώρο από
δοχείο επαναλαμβανόμενης ρουτίνας σε πολυδύναμο δίκτυο κοινωνικο-πολιτικής κατασκευής του ατόμου. Η εμπλοκή αυτή της ατομικής σωματικότητας στην ανα-δόμηση του δημόσιου
και του πολιτικού δημιουργεί μία γεωγραφία μικρο-τόπων ευ-μετάβλητων που συναγωνίζονται τη ρευστότητα και ροϊκότητα του χρόνου, μία γεωγραφία χρονότοπων που απαλλάσσουν
τα άτομα από τις σημασιολογικές και χρηστικές δεσμεύσεις του παρελθόντος και του μέλλοντος ανακηρύσσοντας το παρόν σε κύριο φόντο προβολής των αναγκών και επιθυμιών τους.
Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διατρέχουμε τα τελευταία χρόνια με τη δημοσιότητα της
νεολαίας να παραμένει εκ-τοπισμένη από πλήθος επί μέρους χώρων κοινωνικής και πολιτικής
ωρίμανσής της (με την ανεργία, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια της σύγχρονης συνθήκης) το ζήτημα της χωροκοινωνικής λειτουργίας της τίθεται πιο επιτακτικά. Οπως, επίσης, δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε την επίδραση των νέων κοινωνικών μέσων δικτύωσης (facebook,
twitter, κ.ά.) που μεταβάλλουν το πεδίο εκδήλωσης και εκδίπλωσης της δημοσιότητας της νεολαίας καθιστώντας το πρόβλημα ακόμη πιο σύνθετο (Χτούρης και Ζήση 2012). Στα παραπάνω
προστίθεται και η ανεπαρκής έως τώρα απάντηση στο πρόβλημα διαπλοκής ατομικού και κοινωνικού: η απομόνωση της χωρικής σωματικότητας και της άμεσης βιωματικής συμμετοχής
του καθενός από άλλα πλαίσια τα οποία θεωρούνται μεν ‘δεδομένα’ και παρόντα στον προβληματισμό, αλλά στην πραγματικότητα δεν συν-ψηφίζονται, οδηγούν –ιδιαίτερα τους νέους/τις
νέες– σε μία μορφή ψευδούς συνείδησης ρομαντικής προέλευσης. Αν και ο πολλαπλασιασμός
των δρώμενων δημιουργεί μία ρέουσα επικοινωνιακά χωρική και κοινωνική συνθήκη, μπορεί
να οδηγήσει σε ατομικές υπερ-απολαύσεις που εκτονώνουν βαθύτερες υπαρξιακές αναζητήσεις, αλλά αδυνατούν να συντονίσουν σε συλλογικό επίπεδο ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές
αλλαγές (Τσουκαλά 2012). Οι αποσπασματικές πολιτικές προσέγγισης της πόλης αναφορικά με
την ‘κρίσιμη’ συνθήκη κατοίκησης των νέων μπορεί να αναβάλλουν διαρκώς και να μεταθέτουν
την ανατρεπτική-απελευθερωτική δυναμική της σωματικότητας-εντός-του-δημόσιου χώρου
αφήνοντας εκτεθειμένο το κοινωνικό-πολιτικό στοιχείο στις διαχειριστικές ικανότητες της ανεξαρτήτως προσήμου lifestyle κρατούσας συνθήκης πραγμάτων.
- 237 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ascher, Fr. (1995). Métapolis ou l’avenir des villes. Paris: Odile Jacob.
Ascher, Fr. (2008). Les nouveaux compromis urbains. Lexique de la ville plurielle. Paris: Odile Jacob.
Βιρίλιο, Π. (2000). Η Πληροφορική Βόμβα (μετάφραση: Β. Τομανάς). Αθήνα: Νησίδες.
Burgel, G. (1993). La ville aujourd’hui. Paris: Hachette.
Carr, S., Francis, M., Rivlin, L., Stone, A. (1992). Public Space. New York: Cambridge University Press.
Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. UK/USA/Australia: Blackwell Publishing.
Mitchell, D. (1995). “The end of public space? People’s park, definitions of the public and democracy” στο
Annals of the Association of American Geographers, 85: 108-133.
Παντελίδου, Χ. (2012). “Σώμα και αρχιτεκτονική στην αναζήτηση μιας κοινωνικής-πολιτικής δημοσιότητας
της νεολαίας” στο Κ. Τσουκαλά, Χ. Παντελίδου, C. Conenna, Μ. Δανιήλ, νεολαια.www.δημοσιοςχωρος
άτακτες συναθροίσεις+λοξές διελεύσεις. Θεσσαόνίκη: Επίκεντρο, σ. 119-32.
Παντελίδου, Χ. (2012). Χωροκοινωνικοί αποκλεισμοί στη σύγχρονη πόλη. Η περίπτωση των gated communities. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Picon, A. (1998). La ville territoire des cyborgs. Paris: L’Imprimeur.
Σέννετ, Ρ. (2003). Οι Χρήσεις της Αταξίας. Προσωπική Ταυτότητα και Ζωή της Πόλης (μετάφραση: Γ.
Καραπανάς). Αθήνα: Τροπή.
Σέννετ, Ρ. (2011). Ο Τεχνίτης (μετάφραση: Β. Τομανάς). Αθήνα: Νησίδες.
Σταυρακάκης, Γ. (2012). Η Λακανική Αριστερά. Ψυχανάλυση, Θεωρία, Πολιτική. Αθήνα: Σαββάλας.
Τσουκαλά, Κ. (2012). “Διανθρώπινο και σωματικότητα στις ‘νεανικές’ εκ-τροπές του δημόσιου χώρου”
στο Κ. Τσουκαλά, Χ. Παντελίδου, C. Conenna, Μ. Δανιήλ, νεολαια.www.δημοσιοςχωρος άτακτες
συναθροίσεις+λοξές διελεύσεις. Θεσσαόνίκη: Επίκεντρο, σ. 63-76.
Χτούρης, Σ., Ζήση, Α. (2012). “Νεολαία και Τόπος: Κατασκευάζοντας τρόπους ύπαρξης μέσα στον κόσμο”
στο Κ. Τσουκαλά, Χ. Παντελίδου, C. Conenna, Μ. Δανιήλ, νεολαια.www.δημοσιοςχωρος άτακτες
συναθροίσεις+λοξές διελεύσεις. Θεσσαόνίκη: Επίκεντρο, σ. 93-118.
- 238 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Η ακατονόμαστη Ελλάδα και
το δεύτερο μνημόνιο
Χριστίνα Αδάμου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κινηματογράφου
Χριστίνα Αδάμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κινηματογράφου
Ο
τίτλος του συμποσίου είναι ενδεικτικός της πολλαπλότητας αντιλήψεων και συνειδήσεων
για την ιστορική πραγματικότητα. Παρόλο που η ανυπαρξία μιας Αλήθειας ή μιας Πραγματικότητας θεωρείται συχνά αποδεκτή, η κρίση έφερε στο προσκήνιο έντονες αντιθέσεις στον
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Η ίδια η λέξη «κρίση» μπορεί να σημαίνει
«απότομη και οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων”, “κορύφωση μιας δύσκολης εξελικτικής πορείας
με επιδείνωση όλων των αρνητικών φαινομένων, από το ξεπέρασμα της οποίας εξαρτάται η
επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση” αλλά και “κλονισμό του συνόλου ή ενός μέρους από
- 239 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
τις πνευματικές, ηθικές, θρησκευτικές κτλ. πεποιθήσεις ενός ανθρώπου”1. Ως κορύφωση μιας
ασθένειας ή μιας πορείας υποδηλώνει μια συνέχεια με μια προηγούμενη κατάσταση. Ταυτόχρονα, υπαινίσσεται την απομάκρυνση από το φυσιολογικό, στο οποίο θα επιστρέψουμε όταν
ξεπεραστεί, την τομή σε μια «κανονικότητα». Η ίδια η λέξη ενέχει την αντίφαση δύο εντελώς
διαφορετικών θεωρήσεων: της κρίσης ως ασθένειας που προσβάλλει τον καπιταλισμό και της
κρίσης ως συστημικής στον καπιταλισμό2. Οι λέξεις και οι εικόνες που αντιλαμβανόμαστε ή/και
χρησιμοποιούμε ενέχουν συχνά αντιθέσεις. Ωστόσο, όπως θα υποστηρίξω, όταν οργανώνονται στο λόγο μας ή σε μια τηλεοπτική αναμετάδοση, τείνουν προς μία κυρίαρχη κατεύθυνση.
Οι αναμεταδόσεις της τηλεόρασης συνιστούν οπτικοακουστικά κείμενα με ιδεολογία. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η παραπάνω ρήση αλλά οι αναλύσεις που θα ακολουθήσουν, θα
πρέπει να αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι και κάποιες έννοιες που συχνά χρησιμοποιούνται
στις τηλεοπτικές σπουδές. Η φράση «οπτικοακουστικό κείμενο» προέρχεται από τη σημειωτική και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπουμε τηλεόραση καλούμαστε να
καταλάβουμε και άρα να ερμηνεύσουμε, να διαβάσουμε τους ήχους και τις εικόνες. Οι ήχοι
και οι εικόνες συνιστούν σημεία και αποτελούνται από σημαίνοντα, δηλ. αισθητικές ενότητες, και σημαινόμενα, δηλ. έννοιες. Ταυτόχρονα έχουν συνδηλώσεις, παραπέμπουν δηλαδή το
κοινό σε άλλες ευρύτερες έννοιες, καθώς σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο έχουν συνδεθεί με αυτές στο συλλογικό ασυνείδητο, π.χ. το κόκκινο χαλί συνδηλώνει πλούτο, πολυτέλεια,
επισημότητα (Bignell, 1997)3. Η επιλογή των σημείων που χρησιμοποιούνται, οι οργανωμένες
σχέσεις των σημείων σε ένα οπτικοακουστικό κείμενο και οι συνδηλώσεις τους παράγουν την
ιδεολογία του κειμένου. Η έννοια της ιδεολογίας στις τηλεοπτικές σπουδές χρησιμοποιείται συχνά ως αναφορά σε ένα ιεραρχημένο σύνολο ιδεών και αξιών για το πώς είναι ή πώς θα έπρεπε
να είναι κόσμος, που μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων. Έτσι, ο μαρξισμός, ο καπιταλισμός ή ο
χριστιανισμός θεωρούνται ιδεολογίες (Bignell, 2004: 95-6)4.
Παρόλο που τα σημεία ενέχουν συχνά αντιθέσεις ως προς τα σημαινόμενα, όπως η λέξη
κρίση, ή τις συνδηλώσεις τους, π.χ. η φωτιά συνδηλώνει τη θαλπωρή αλλά και τον κίνδυνο, οργανωμένα σε ένα τηλεοπτικό κείμενο τείνουν να δημιουργούν μία κυρίαρχη ανάγνωση. Έτσι, η
τηλεόραση αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ως μέσο εγγενώς πολυσημικό και μέσο προπαγάνδας.
Στην εποχή του μεταμοντέρνου, οι εικόνες και οι ήχοι των ΜΜΕ συχνά παράγουν όχι μόνο
ιδεολογία αλλά και την πραγματικότητα. Η σχέση των ΜΜΕ με την πραγματικότητα ως αναφερόμενο έχει διαβρωθεί, καθώς το κοινό έχει συχνά πρόσβαση μόνο στα σημεία που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και αυτά κυριαρχούν ως πραγματικότητα. (Baudrillard, 1998)5.
Το κοινό δε δέχεται πάντα άκριτα την ιδεολογία των τηλεοπτικών κειμένων. Ωστόσο, η μελέ-
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22κρίση%22&dq=
Προτιμώνται οι διαδικτυακές πηγές για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπου οι αναγνώστες/-στριες έχουν άμεσα πρόσβαση.
2
http://www.koutipandoras.gr/article/7690/g-varoyfakis-eyrosystima-einai-shediasmeno-etsi-oste-me-tin-proti-krisi-nakatarreysei
3
http://books.google.gr/books/about/Media_Semiotics.html?id=MGom6EJRLKIC&redir_esc=y
4
http://books.google.gr/books?id=Vh9wT4qb5VoC&printsec=frontcover&dq=bignell+television+studies&hl=en&sa=X&ei=e
MvPUtiCFsTBhAeLqYDgCA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=bignell%20television%20studies&f=false
5
http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/simulacra-and-simulations/
1
- 240 -
Χ. Αδαμου - Η ακατονομαστη Ελλαδα και το δευτερο μνημονιο
τη της αναδεικνύει την κυρίαρχη ιδεολογία.
Κυρίαρχη είναι η ιδεολογία που επικρατεί αλλά και αυτή της άρχουσας ή της αστικής τάξης,
η οποία συχνά επιβάλλεται μέσω της μυθολογίας του πολιτισμού και στις άλλες τάξεις6. Έτσι,
οι συνδηλώσεις των σημείων που χρησιμοποιούνται κατά την αναμετάδοση της ψήφισης του
δεύτερου μνημονίου λειτουργούν υποστηρικτικά όχι μόνο ως προς το μνημόνιο και την κυβέρνηση αλλά και ως προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τον καπιταλισμό, τη δράση
της αστυνομίας και κυρίως μιαςå ακατονόμαστης7 κοινωνίας. Χρησιμοποιείται δε το δεύτερο
μνημόνιο ως ενδεικτικό των τηλεοπτικών αναμεταδόσεων, καθώς δόθηκε πολλή έμφαση στα
επεισόδια, καθιστώντας έτσι ακόμη πιο ευδιάκριτη την κυρίαρχη ιδεολογία πολλών τηλεοπτικών κειμένων.
Τις ημέρες που ψηφίστηκε το δεύτερο μνημόνιο, τα τηλεοπτικά κείμενα παρήγαγαν μια «ελληνική πραγματικότητα» και αναπαρήγαγαν μια κυρίαρχη ιδεολογία, τόσο μέσω των απουσιών
όσο και μέσω της παρουσίας σημείων. Χρησιμοποιούνται εδώ ενδεικτικά τα πρώτα δέκα λεπτά
της αναμετάδοσης του Antenna8 και δύο άλλες αναμεταδόσεις του Σκάι, στις οποίες θα αναφερθώ αργότερα. Η επιλογή του τι θα συμπεριλαμβάνει ένα οπτικοακουστικό κείμενο είναι
βασική και επομένως τα πράγματα που μένουν εκτός του κειμένου μπορούν και συνιστούν
ηχηρές απουσίες.
Οι απουσίες πολλών τηλεοπτικών κειμένων συνίστανται στην απουσία της πορείας στην
Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις κατά την ψηφοφορία του μνημονίου. Θα μπορούσε βέβαια
κάποιος να υποστηρίξει ότι οι πορείες προηγήθηκαν χρονικά της ψήφισης και επομένως η τηλεόραση –ως «ζωντανό» μέσο– αναμετέδιδε το τι γινόταν εκείνη τη στιγμή μέσα και έξω από
τη βουλή. Από την άλλη πλευρά, παρόλο που χρονικά οι πορείες προηγήθηκαν, συνιστούν το
λογικό αντιθετικό δίπολο στην υπερψήφιση του δεύτερου μνημονίου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί
ότι και κατά την αναμετάδοση των πορειών που προηγήθηκε, οι αριθμοί που δινόταν από τα
ελληνικά ΜΜΕ για τον κόσμο που συμμετείχε ήταν πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτών των
ξένων ΜΜΕ9. Πρόκειται για πολίτες που τάχτηκαν κατά του μνημονίου και επομένως κατά μιας
κυβερνητικής απόφασης που αναμενόταν να υπερψηφιστεί. Η όλη αγωνία που αιτιολογεί την
απευθείας μετάδοση της ψηφοφορίας δεν έγκειται στο αν θα υπερψηφισθεί αλλά σε ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις.
Απουσιάζει κυρίως οποιαδήποτε πληροφορία για το μνημόνιο. Αν το μεγάλο γεγονός είναι η
ψήφιση του μνημονίου, θα ήταν αναμενόμενο να πληροφορείται το κοινό για το τι ψηφίζεται.
Αντιθέτως, παρακολουθήσαμε σε ζωντανή αναμετάδοση την ψηφοφορία της βουλής, με το
σχολιασμό της δημοσιογράφου και τα σούπερ (τους τίτλους επί της οθόνης) να επικεντρώνονται σε ψήφους βουλευτών που αποκλίνουν από την κομματική γραμμή. Το ενδιαφέρον έτσι
μετατίθεται στη μικροπολιτική – ποιοι βουλευτές θα διαγραφούν, ενώ απουσιάζει η μακροπολιτική: τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Η δε επιφύλαξη που σχολιάζεται σχετικά με το δίκαιο
http://www.essex.ac.uk/sociology/documents/pdf/ug_journal/vol4/2010SC301_JazminRodger.pdf
Η κοινωνία παραμένει στα όρια της ύπαρξης και της μορφής, στα όρια των νοηματοδοτικών συστημάτων, παραλληλίζοντας
το(ν) Ακατονόμαστο του Μπέκετ. http://www.nytimes.com/books/97/08/03/reviews/beckett-unnamable.html
8
http://www.youtube.com/watch?v=mvs97P8ftBw
9
http://www.youtube.com/watch?v=bki1lvCDAuY
6
7
- 241 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
που διέπει το δεύτερο μνημόνιο, σχολιάζεται ωςå γεωγραφική. Καμιά πληροφορία δε δίνεται
για τις σημαίνουσες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν με την υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο.
Παρόλο που η στιγμή της ψηφοφορίας και η αναμετάδοση συγκεκριμένων καναλιών δεν
συνιστά ολόκληρη την τηλεοπτική ροή, το σύνολο δηλαδή των τηλεοπτικών εκπομπών σε όλα
τα κανάλια, είναι ωστόσο ενδεικτική. Λιγοστές ήταν οι πληροφορίες και στα δελτία ειδήσεων ή
σε ενημερωτικές εκπομπές εκείνων των ημερών.
Απουσιάζει επίσης η άποψη των διαμαρτυρόμενων και η αναμετάδοση των γεγονότων από
ξένα δίκτυα. Όσες/-οι πήραν μέρος στις πορείες ή και στα επεισόδια μετά δεν έχουν λόγο ή
πρόσωπα. Το κοινό έχει την επιλογή να ταυτιστεί με βουλευτές που υπερψήφισαν ή καταψήφισαν το μνημόνιο αλλά δεν του δίνεται η ευκαιρία να ταυτισθεί ή έστω να συνδιαλεγεί με άλλες/
ους πολίτες.
Αντιθέτως, αναμεταδίδεται στην αρχή η δήλωση του κ. Παπαδήμου ότι ο λαός θα εκφρασθεί
στις εκλογές και δεν «υπάρχει χώρος» για τα επεισόδια. Ενισχύεται έτσι η ιδεολογία ότι στην
αντιπροσωπευτική δημοκρατία πρέπει να εκφραζόμαστε μόνο μέσω της ψήφου. Το ιδεολογικό αντιθετικό δίπολο που δημιουργείται είναι «πολίτης» ή «ταραχοποιός», ενώ δεν υπάρχει
χώρος και για άλλες διαμαρτυρίες.
Το κράτος έχει δύο εκφάνσεις επί οθόνης, τη βουλή και την αστυνομία, αν και σχολιάζεται
μόνο η μία. Η παρουσία και η δράση της αστυνομίας φαίνεται ως “λογικό επακόλουθο” των
επεισοδίων – ακόμη και ως αυτονόητη σε μια πορεία. Δε βλέπουμε την «εκκαθάριση» της
πορείας από την αστυνομία που έχει προηγηθεί. Δε βλέπουμε επίσης πράξεις βίας από την
αστυνομία στις οποίες ο κόσμος απαντάει για να προστατεύσει άλλους διαδηλωτές, όπως αυτή
που κατέγραψε πολίτης10. Καθώς ο σχολιασμός επικεντρώνεται στην «πρόκληση επεισοδίων
από κουκουλοφόρους» και η εικόνα κυρίως στις φωτιές. Περισσότερες εικόνες έχουμε από
πυροσβέστες, παρά από αστυνομικούς.
Το κράτος εκπροσωπείται από τους αστυνομικούς και από τις/τους βουλευτές. Και οι δύο
αυτές εκφάνσεις του κράτους αποτελούν παραδείγματα αντικειμενικής βίας. Κατά τον Ζίζεκ,
υποκειμενική είναι η βία που ασκείται από συγκεκριμένο υποκείμενο και αντικειμενική είναι η
βία που ασκείται από το σύστημα εξουσίας11 και που περιλαμβάνει τη φτώχεια ή την ανεργία.
Ως βία ωστόσο ορίζεται εδώ μόνον η πρώτη. Αντιπαρατίθεται δε με την εικόνα της βουλής,
δημιουργώντας σε ένα πρώτο οπτικό επίπεδο, ένα σημείο ηρεμίας και ένα σημείο απειλής
στην οθόνη. Η απειλή έρχεται από τη φωτιά –σημείο εξέγερσης αλλά και κινδύνου– και από
τους “κουκουλοφόρους”, οι οποίοι φαίνονται να διαχωρίζονται απόλυτα από τους υπόλοιπους
διαδηλωτές. Ενδεικτική είναι εδώ προηγούμενη αναμετάδοση του Σκάι, όπου ακόμη και ο παρουσιαστής του Σκάι παραδέχεται ότι πολύς κόσμος επέστρεφε στην πλατεία Συντάγματος,
επιθυμώντας να διαδηλώσει και παρά την πρωτοφανή ποσότητα χημικών που χρησιμοποίησε
η αστυνομία – πράξη βίας που υπονοείται στην εικόνα από τον καπνό αλλά βε βλέπουμε να
http://www.youtube.com/watch?v=oOh8ulC8jX8
http://books.google.gr/books?id=39k2lWGxT3kC&printsec=frontcover&dq=zizek+violence&hl=en&sa=X&ei=vcTPUvKABaH
hygPi6IGQBA&redir_esc=y#v=onepage&q=zizek%20violence&f=false
10
11
- 242 -
Χ. Αδαμου - Η ακατονομαστη Ελλαδα και το δευτερο μνημονιο
εκτυλίσσεται12. Το γεγονός ότι η αντικειμενική βία καθίσταται αόρατη ενισχύει την κυρίαρχη
ιδεολογία.
Ο σχολιασμός του ρεπόρτερ στην αρχή για το πώς η αστυνομία «κατόρθωσε» να προσαγάγει υπόπτους, δίνει έμφαση στην προσπάθεια της πολυάριθμης και οπλισμένης με χημικά,
γκλομπ και ασπίδες αστυνομίας, ενώ μεταδίδει ως Αλήθεια ότι οι άνθρωποι που προσήχθησαν
ήταν αυτοί που πετούσαν πέτρες. Δε θα μπορούσε φυσικά αυτό να έχει ελεγχθεί. Η σιγουριά
του ρεπόρτερ ωστόσο ενισχύει το αλάθητο της μοχθούσας και άρα εργατικής (τάξης;) αστυνομίας.
Αξιοπρόσεκτη είναι και η αλλαγή στη θέση της κάμερας ανάμεσα στο βίντεο της/του διαδηλώτριας/-τη και στην αναμετάδοση του Αντένα. Στην πρώτη περίπτωση τοποθετούμαστε μαζί
με τον κόσμο που βρίσκεται στο δρόμο και απέναντι από τους αστυνομικούς. Στη δεύτερη
περίπτωση, τους αστυνομικούς τους βλέπουμε κυρίως από πίσω, καθώς η κάμερα και κατ’
επέκταση το κοινό τοποθετούνται απέναντι στις/στους διαδηλώτριες/-τές και πίσω από την
αστυνομία στα περισσότερα πλάνα –σε όλα σχεδόν– των επεισοδίων. Αυτή η φαινομενικά
ασήμαντη επιλογή συνιστά μια θέση, ένα point of view, με τη διπλή σημασία των λέξεων και
στις δύο γλώσσες. Συνδηλώνει ότι αυτή είναι μια ασφαλής και «φυσική» θέση.
Επιπλέον, στη ζωντανή αναμετάδοση του Αντένα, η ηρεμία και η τάξη της βουλής προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Ωστόσο, το κόκκινο χαλί και οι ξύλινες επιφάνειες στη βουλή
όπως και τα κοστούμια των περισσότερων βουλευτών είναι δυναμικά οπτικά σημεία που συνδηλώνουν όχι μόνον επισημότητα αλλά και πολυτέλεια. Μπορεί η εικόνα της βουλής να έχει
παραμείνει ίδια με τα χρόνια, αλλά στο πλαίσιο της ψήφισης ενός μνημονίου θα μπορούσε
σε μια ανάγνωση διαφορετική από την κυρίαρχη να συνδηλώνει και την απόσταση από την
κοινωνία.
Η επόμενη μέρα στιγματίζεται από την ανεργία που επιφέρουνå τα επεισόδια13. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο σχολιασμός δε δίνει έμφαση στη μικρή ή μεγάλη περιουσία που καταστράφηκε αλλά στους εργαζόμενους, οδηγώντας το κοινό όχι μόνο να σκεφτεί τις επιπτώσεις για την
εργατική τάξη αλλά – διαμεσολαβημένο όπως αναγκαστικά είναι από τους δημοσιογράφους,
να ταυτισθεί με τους δημοσιογράφους που συμπάσχουν με την εργατική τάξη. Επιλέγεται μάλιστα η περίπτωση μιας εργοδότριας και τονίζεται ότι θέλει αλλά δεν μπορεί να πληρώσει τους
εργαζόμενους – ενώ ασχολίαστο παραμένει το γεγονός ότι δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις κρατική αποζημίωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικής ασφάλισης των εργαζομένων.
Ηχηρή είναι φυσικά η απουσία οποιουδήποτε σχολιασμού για την ανεργία που θα επιφέρει το
δεύτερο μνημόνιο και που είναι ήδη εγγεγραμμένη σε αυτό, στους οργανισμούς που θα κλείσουν, στην υπερφορολόγηση, στη μείωση μισθών που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια
στη μείωση κατανάλωσης και στο κλείσιμο επιχειρήσεων.
Στις αναμεταδόσεις εκείνων των δύο ημερών, της 12ης και της 13ης Φλεβάρη 2012, η ελληνική κοινωνία παραμένει βολικά απρόσωπη και σιωπηλή. Ένα μικρό μέρος της που επίσης δεν
εκφράζεται, οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος στα «επεισόδια», παρουσιάζονται όχι μόνο απο12
13
http://www.youtube.com/watch?v=uCe5DVUDaHo
http://www.youtube.com/watch?v=VrhoBjBJfs8
- 243 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
κομμένοι αλλά και ως το αντιθετικό δίπολο των καλών πολιτών, των φυσιολογικών φιλήσυχων
οικογενειαρχών που θα εκφρασθούν στις εκλογές. Η εικόνα της βουλής και της κυβέρνησης
αντιπαρατιθέμενη με τη φωτιά, μετατρέπεται σε σύμβολο ηρεμίας και ασφάλειας. Η ιδεολογία
των τηλεοπτικών κειμένων δεν υποστηρίζει μόνο το μνημόνιο αλλά και μια «δημοκρατία» που
εξασφαλίζεται μόνο με τη σιωπή και την παραμονή κατ’ οίκον. Η βία του δεύτερου μνημονίου
δε «μνημονεύεται» και οι τηλεοπτικές αναμεταδόσεις θυμίζουν θέατρο του παραλόγου. Κανείς
δε βλέπει τον ελέφαντα στο δωμάτιο και η φαλακρή τραγουδίστρια χτενίζεται πάντα με τον
ίδιο τρόπο14.
http://books.google.gr/books?id=4rQZMDSAMK0C&pg=PA97&dq=bald+soprano+absurd&hl=en&sa=X&ei=8MvPUre5Oav
NygOTt4KYCQ&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=bald%20soprano%20absurd&f=false
14
- 244 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ποια Ελλάδα - Ποια τέχνη
Ξενοφών Σαχίνης
Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ
ABSTRACT
WHICH GREECE, WHAT ART
Culture and society at the time of crisis, or civilization at the time of “economic and moral
cholera”.Governments in Greece have always expressed their concern for our civilization
which together with history and the country’s topography are the greatest source of revenue
and the greatest advertisement of the country abroad. Their concern is mainly about the
tourist industry, while for the native population and its essential cultural education very little
is done and will continue to be so since culture does not bring an immediate number of votes.
The State cares more about barren and politically dangerous worship of the past than the
contemporary production of cultural creations.
Contemporary cultural production can be based on the hereditary characteristics of a society
and its creations but these characteristics are not supposed to hinter the formation of a
cultural product according to the conditions of any given moment.
It should be noted here that unfortunately the boundaries are not distinct among the political
parties of today, even more so the parameters that define the character of the political system,
that is the economic data and the requirements that arise from the dictatorial function of the
so called markets.
My statements stem from my position as an art teacher in a Public University as well that of
a practicing artist who tries to interpret, comment and take a stand in the social events of his
times. They are thoughts based on the experience of almost forty years of artistic involvement
and of twenty years of teaching.
It should be kept in mind that artist will always create independent of any negative
surrounding conditions. Their need to express and communicate wins and determines his
artistic evolvement. If an artist lacks the appropriate materials he will find a piece of paper
and a pencil to express himself and not stay silent.
Professor Xenophon Sachinis
President of The Visual and Applied Arts Department
- 245 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Ξενοφών Σαχίνης, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ
Θ
α μπορούσαμε να πούμε ο πολιτισμός στα χρόνια της «οικονομικής και ηθικής χολέρας».
Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας εξέφραζαν την αγωνία τους για τον πολιτισμό
μας που μαζί με την ιστορία αλλά και την τοπογραφία της χώρας μας είναι η μεγαλύτερη πηγή
εσόδων και ο μεγαλύτερος διαφημιστής της χώρας στο εξωτερικό.
Αυτή η αγωνία των κυβερνώντων αναφέρεται στους επισκέπτες της χώρας και κυρίως σε
όλη την τουριστική βιομηχανία. Για το γηγενή πληθυσμό και την ουσιαστική μόρφωσή του,
πέρα από τη στείρα και επικίνδυνη πολιτικά παρελθοντολαγνεία, για τη σύγχρονη παραγωγή
και την προσφορά πολιτισμικού αγαθού λίγα γίνονταν και πολύ λίγα θα γίνουν, αφού κανείς δεν
τρέφεται με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός δεν επιφέρει άμεση συλλογή ψήφων. Δεν έχει καμία σημασία η επένδυση στον πολιτισμό που οφείλει το κράτος στους πολίτες του, καθώς αυτή
θα τους ολοκλήρωνε πολιτικά και τους έκανε να είναι απαιτητικοί όσον αφορά την ποιότητα
της ζωής τους. Οι απαιτήσεις των πολιτών από το Κράτος, (όταν δεν ήταν προϊόν συναλλαγής),
ήταν κάτι που κανένας πολιτικός δεν ευχόταν και δεν εύχεται. Γιατί απλά η σύγχρονη πολιτική
θέλει τον πολίτη να είναι ένα άβουλο ον, πειθήνιο και άνευρο. Δυστυχώς, ένα αλγεινό παράδειγμα, υποστηρικτικό της σκέψης μου είναι το πρόσφατο γεγονός της μείωσης των ωρών των
εικαστικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με πρόσχημα την οικονομία. Αλήθεια
πιστεύει κανείς ότι η χώρα θα σωθεί από την οικονομική δυσπραγία συρρικνώνοντας τα μαθήματα της πολιτισμικής γνώσης στη ΜΕ; Το όποιο βραχυπρόθεσμο οικονομικό κέρδος είναι
δυσανάλογο με τη ζημιά και το διακύβευμα που είναι η διαμόρφωση και η ολοκλήρωση του
- 246 -
Ξ. ΣΑΧΙΝΗΣ - ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΗ
χαρακτήρα του εφήβου και μελλοντικού ενεργού πολίτη της χώρας.
Ο πολιτισμός είναι μια συνεχής διεργασία επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας
και ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διαμόρφωση των συνολικών-εθνικών χαρακτηριστικών της. Η σύγχρονη παραγωγή του πολιτισμού μπορεί να βασίζεται στα κληρονομικά
χαρακτηριστικά της κοινωνίας και των έργων της, αλλά αυτά τα κληρονομικά χαρακτηριστικά
δε μπορούν να εμποδίζουν τη σύγχρονη παραγωγή και τη διαμόρφωσή του πολιτισμικού προϊόντος σύμφωνα με τις συνθήκες της εκάστοτε χρονικής στιγμής. Αν οι άνθρωποι της πάσης
φύσεως Τέχνης πάψουν να παράγουν τα προϊόντα της σκέψης τους, τότε η κοινωνία θα περιπέσει σε ένα έσχατο σημείο αδράνειας και νάρκωσης αφού τα εντεταλμένα,από τον κοινωνικό
τους ρόλο μέλη της, θα έχουν σιωπήσει. Μια κοινωνία φιμωμένη είναι μια κοινωνία νικημένη
από το σύστημα όποιας πολιτικής απόχρωσης και αν είναι αυτό. Θα ήταν καλό να σημειώσουμε εδώ ότι, δυστυχώς, τα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των κομμάτων της σημερινής
εποχής αμβλύνονται και πολύ περισσότερο οι παράμετροι, που ορίζουν το χαρακτήρα του
πολιτικού συστήματος, είναι τα οικονομικά μεγέθη και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τη
λειτουργία των αγορών.
Τούτες οι απόψεις μου δε, στηρίζονται στη διττή μου ιδιότητα. Αυτή του δασκάλου της Τέχνης σε ένα Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αλλά και αυτή του ενεργού καλλιτέχνη
που προσπαθεί να ερμηνεύει και να σχολιάζει και να λάβει θέση στα κοινωνικά γεγονότα του
καιρού του. Είναι απόψεις που στηρίζονται στην εμπειρία 40 χρόνων καλλιτεχνικής παραγωγής και 28 χρόνων διδασκαλίας και δεν είναι προϊόν μιας αφηρημένης σκέψης. Oι καλλιτέχνες
έχουν τώρα συνειδητοποιήσει τα καθήκοντά τους ως προς τον κοινωνικό τους ρόλο και λειτουργούν προς κάθε κατεύθυνση η οποία τονίζει και ορίζει τα αποτελέσματα της παρέμβασής
τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι σκέψεις μου γίνονται φανερές στο κείμενο που θα αναγνωστεί αμέσως παρακάτω και
που γράφτηκε για να συνοδέψει την έκθεση έργων των μελών ΔΕΠ του Τμήματός μας και στα
πλαίσια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου των Αθηνών. Το συνέδριο είχε ως θέμα τη Φιλοσοφία στον καιρό της οικονομικής κρίσης. Έτσι Τέχνη και Φιλοσοφία, δύο δραστηριότητες του ανθρώπινου νου, οι οποίες
δεν παράγουν ανταποδοτικά προϊόντα και τα οποία δεν έχουν τιμή, βρέθηκαν κάτω από τη
φιλόξενη στέγη της Φιλοσοφικής Σχολής. Η έκθεση αυτή μου έδωσε την ευκαιρία να στοχαστώ
για το ρόλο της Τέχνης στη σημερινή Ελλάδα.
Αναφέρω, λοιπόν, σε αυτό το κείμενο.To Tμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Σ.ΚΤ του Α.Π.Θ. είναι το αρχαιότερο της Σχολής, και ιδρύθηκε το 1985. Είναι παράδοση στο
Πανεπιστήμιο οι απόφοιτοι να ορκίζονται. Kαι καθώς μιλούμε για όρκο, σε ποιον Θεό ορκίζεται
ένας καλλιτέχνης; Mια απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι αυτή: « Μούσαις χάρισι Θύε». Είναι η επιγραφή (που όλοι γνωρίζετε), η οποία υπάρχει στο υπέρθυρο του ιστορικού
πρώτου κτηρίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου,το κτήριο της παλαιάς Φιλοσοφικής. «Προς
χάρη των Μουσών να θυσιάζεις». Να υπηρετείς και να πιστεύεις στην Τέχνη και στον Άνθρωπο. Γιατί ανθρώπου έργο είναι η Τέχνη και το κυριότερο, στον Άνθρωπο απευθύνεται… Να
σημειώσουμε ότι επιτέλους μετά από 27 χρόνια σχεδόν ο όρκος των αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας περιέλαβε και την Τέχνη στο κείμενο της ορκομωσίας. Όπως επίσης, ας σημειωθεί
- 247 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ότι η ΣΚΤ του Α.Π.Θ. κινδύνευσε να ενωθεί με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μετά από πρόταση
μέλους της επιτροπής, η οποία ορίσθηκε από τη Σύγκλητο για το περιβόητο Σχέδιο ΑΘΗΝΑ.
Πρόταση που για πολλούς λόγους ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκε Όλα αυτά σας τα λέω για
να γίνει κατανοητή η θέση της Τέχνης και των θεραπόντων της σε μια κοινωνία και μια εποχή
διόλου φιλική προς τον Άνθρωπο. Αυτά τα μικρά δείγματα άδολης άγνοιας ακόμα και σε αυτό
το σεπτό Τέμενος των Μουσών είναι μια πρόσθετη πηγή συλλογής δεδομένων που αφορούν
στην Τέχνη.
Έτσι, μετά από 30 χρόνια περίπου το Τμήμα μας παλεύει να στερεώσει τη θέση του σε έναν
κόσμο που ελάχιστα ενδιαφέρεται για την Τέχνη, αφού η Τέχνη δεν συντελεί άμεσα στην οικονομική παραγωγή και μια Σ.Κ.Τ., όπως και αυτές των Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά τις παντοδύναμες αγορές δεν είναι παραγωγικές. Μετά από τριάντα χρόνια, δεν είναι δυνατό να μη
σκεφτούμε τα όσα κατάφερε το Τμήμα μας συνδυάζοντας τις εξής παραμέτρους: πρώτα από
όλα τις προσωπικές εκφραστικές ανάγκες των φοιτητών, τη διαφορετικότητα των εικαστικών
χαρακτήρων δασκάλων και φοιτητών, την απρόσκοπτη διακίνηση των ιδεών της Τέχνης που
απολογείται μόνο στον ελεύθερο ΑΝΘΡΩΠΟ. Σε αυτό το σύστημα πάντοτε ένας καλλιτέχνης
έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στον μύθο και την καθαρή φόρμα.
Θα ήταν δύσκολο για μένα να μη σημειώσω την ψευδή ευδαιμονία της φόρμας, η Τέχνη
για την Τέχνη, μέσα στην οποία έζησαν οι καλλιτέχνες τα τελευταία τριάντα χρόνια. Και όχι
μόνο στην Ελλάδα. Οι παρούσες όμως, οικονομικές αλλαγές οι οποίες αφορούν την παγκόσμια
κοινότητα και η οποία προκλήθηκε από την αμετροέπεια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, του καπιταλισμού, καθώς αυτό κινείται μόνο προς την κατεύθυνση της παντοδυναμίας
των αγορών, μας αναγκάζει όλους μας να ξανασκεφτούμε τις ζωές μας.
Προηγουμένως, μίλησα για την ευδαιμονία της φόρμας, γεγονός που το ορίζω ως καλλιτεχνικό τεκταινόμενο, με τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς οι περίφημες ανώνυμες αγορές ορίζουν
το πιστωτικό γεγονός της επιλεκτικής χρεωκοπίας, πράγμα που μας απειλεί όλους, αλλά κυρίως
την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης. Έχω, λοιπόν, την εντύπωση ότι, όπως όλοι οι πολίτες, έτσι και
οι καλλιτέχνες ανακαλύπτουν με δυσάρεστο τρόπο την κρυμμένη διάσταση της εφαρμοσμένης πολιτικής, καθώς οι γνωστές ιδεολογίες έχουν πραγματικά συρρικνωθεί. Έτσι, πιστεύω ότι
ειδικότερα οι καλλιτέχνες θα έρθουν ξανά σε επαφή με την έννοια των κοινωνικών ιδεολογιών
και όχι μόνο με αυτές τις «ιδεολογίες» που αφορούσαν την εκφραστική φόρμα και που εν τέλει
ενδιέφερε μόνο τους στενούς καλλιτεχνικούς κύκλους. Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι οι καλλιτέχνες θα δημιουργούν πάντα πέρα από όποιες αρνητικές περιρρέουσες συνθήκες. Η ανάγκη
για έκφραση και επικοινωνία είναι δυνατότερη και καθορίζει κατηγορηματικά την πορεία του
καλλιτέχνη. Αν δεν έχω υλικά θα βρω ένα κομματάκι χαρτί και ένα μολύβι για να μιλήσω και να
μην σιωπήσω.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ως δημιουργός αλλά και ως δάσκαλος σε μια Σχολή Τέχνης δεν
είμαι καθόλου αντίθετος στην καλλιτεχνική εικαστική έρευνα και τα προβλήματα που αυτή
θέτει και λύνει. Η έρευνα γύρω από τη φόρμα και τους εκφραστικούς τρόπους και μεθόδους
είναι μια αναγκαία και παραδεδεγμένη πνευματική λειτουργία, συνυφασμένη με την ιδέα και
την ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού. Η όποια αντίρρησή μου αφορά έναν αυτάρεσκο
- 248 -
Ξ. ΣΑΧΙΝΗΣ - ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΗ
απομονωτισμό που απομακρύνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της καλλιτεχνικής έρευνας
από τους αποδέκτες της, που είναι φυσικά το πλατύ κοινό.
Στα προηγούμενα χρόνια, όταν ανθούσαν τα πολιτικά συστήματα (τώρα ανθεί μόνο ένα
καθαρά οικονομικό), οι καλλιτέχνες εύρισκαν, δυστυχώς, τρόπους να τα εκθειάσουν και να
θέσουν τις πνευματικές τους ικανότητες στην υπηρεσία τους. Γνωρίζουμε πια από ιστορικές
μελέτες ότι απέναντι στο στείρο, άτεχνο και δουλοπρεπή σοσιαλιστικό ρεαλισμό η CIA πρότασσε τα δικά της προγράμματα, ώστε η δυτική τέχνη να είναι μόνο αυτή το πρότυπο, σχεδόν
σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά και δε γινόταν λόγος για οποιαδήποτε Τέχνη δε βρισκόταν μέσα
στα πλαίσια που τα δύο συστήματα είχαν ορίσει. Για παράδειγμα οι Αυστραλοί και οι Αμερικανοί απόγονοι των αποίκων άργησαν αιώνες να ανακαλύψουν την τέχνη των γηγενών των
ηπείρων που αποίκησαν οι πρόγονοί τους. Μόνο τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε το αυξημένο ενδιαφέρον καλλιτεχνών αλλά και Πανεπιστημιακών, Σχολών Καλών Τεχνών και Εθνικών
Ινστιτούτων Έρευνας να αποδώσουν τα οφειλόμενα σε μια Τέχνη που προϋπήρξε της δυτικής.
Αφού, λοιπόν, οι εφαρμοσμένες ιδεολογίες, κατά τη γνώμη μου αλλά και κατά τεκμήριο, στέρεψαν, οι καλλιτέχνες βρίσκονται εμπρός σε ένα κυριολεκτικά κενό πεδίο πολιτικής αναφοράς
και στήριξης. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια για το σύστημα και ταυτόχρονα
ένα παράπλευρο κέρδος για τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Είναι πια απολύτως ελεύθεροι να
επιλέξουν το δρόμο που τους φαίνεται καλύτερος απαλλαγμένοι από υποχρεώσεις, οι οποίες
μπορεί να απέδιδαν μεν, αλλά μετέτρεπαν τα παραχθέντα έργα σε ελαφρά, ανίκανα να εγκλωβίσουν το βλέμμα του θεατή και ανίκανα να προκαλέσουν οποιαδήποτε μέθεξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή οι καλλιτέχνες επιζητούν μια καινούργια χειραφέτηση της έκφρασής τους και ταυτόχρονα όσοι διδάσκουν προσπαθούν να ανακτήσουν και
να εδραιώσουν την αξιοπρέπεια στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών η οποία είναι χρέος για
όποιον διδάσκει.
Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του τωρινού το δυτικό αδηφάγο σύστημα
παραγωγής και προώθησης των εικαστικών έπρεπε να εφευρίσκει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή,αν θέλετε, να ορίζει καλύτερα ένα κίνημα το οποίο αναιρούσε το προηγούμενο, χωρίς να
υπάρχει πάντοτε ο αποχρών λόγος ο οποίος θα επέφερε την αλλαγή ως επιτακτική ανάγκη. Ο
ένας «-ισμός» διαδεχόταν τάχιστα τον άλλο προσπαθώντας να επιβάλει μια θεωρητικοποίηση
ακόμα και της κίνησης μιας απλής πινελιάς ή της κίνησης του ποντικιού και της γραφής του, αν
μιλούμε για ψηφιακή τέχνη. Τα κρατικά Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης επέβαλαν επιλεγμένους
καλλιτέχνες παρέχοντας τους αφειδώς πολυέξοδες εκθέσεις και εκτυπώσεις εντύπων. Οι εικαστικοί,και όχι μόνο, έπεσαν άκριτα στην παγίδα της άνευ όρων παράδοσής τους στο σύστημα.
Και ξαφνικά όλα κλονίζονται. Το φάσμα μιας οικονομικής κρίσης είναι παρόν. Οι δαπάνες που
πολύ εύκολα δίνονταν, πολύ εύκολα κόπηκαν. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του καλλιτέχνη, από τον ίδιο τον καλλιτέχνη στην κοινωνία. Προφανώς και δεν
είναι εύκολο. Ο καθένας από μας, και εδώ εννοώ τους δημιουργούς, έχει τις δικές του αντοχές
και τις δικές του αρχές, το δικό του χαρακτήρα και τις δικές του ανάγκες που τον οδηγούν
στα δικά του μονοπάτια. Δε γίνονται πια εύκολες business, πρέπει να γίνουν πράγματα ουσίας. Είκοσι χρόνια πριν οι εικαστικοί, όταν ο Κοσκωτάς ήταν παντοδύναμος προσπαθούσαν να
αγοράσει ένα έργο τους για τη συλλογή του. Όλοι υποψιαζόμασταν τη φούσκα αλλά κανείς δεν
- 249 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
είχε το θάρρος να πει όχι. Μετά όλα ξεφούσκωσαν και μαζί τους η αξιοπρέπεια των εικαστικών.
Θα ήταν, επίσης, ατυχές και εύκολο να πούμε ότι η μεγάλη Τέχνη παράγεται σε δύσκολους
καιρούς. Θα προτιμούσα να είχε γραφτεί αυτό το κείμενο όχι σε χρόνο κρίσης αλλά σε καιρούς
όπου δε θα ήταν εξωγενώς επιβεβλημένη αυτή η μετάλλαξη τής καλλιτεχνικής σκέψης, αλλά
θα ήταν ένα προϊόν καθαρής και αβίαστης πνευματικής δραστηριότητας. Να σημειώσουμε
επίσης ότι ο άνθρωπος δε χορταίνει με Τέχνη αλλά η ψυχή του η οποία μαθαίνει από την
Τέχνη τέρπεται και ολοκληρώνεται. Προφανώς, μέσα στη σημερινή κρίση η Τέχνη πρέπει να
ξαναβρεί το δρόμο της προς την κοινωνία. Και είναι, επίσης, φανερό ότι ο καλλιτέχνης πρέπει
να τραφεί. Μόνο που για μένα ο καλλιτέχνης και ο δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, αλλά στάση
ζωής και έκφρασης κάτω από κάποιους αισθητικούς κανόνες. Ο καλλιτέχνης επικοινωνεί, προσφέρει το μύθο του (όχι αυτόν που αφορά στο πρόσωπό του ως ύφος ζωής, life style για τα
περιοδικά). Προσφέρει, παροτρύνει και, γιατί όχι, πυρπολεί το πνεύμα. Να, γιατί ο καλλιτέχνης
οφείλει να ορκίζεται μόνο στις Μούσες και την ελευθερία του πνεύματος.
Και για να μην παραλείψω: ένας καλλιτέχνης δεν κρίνεται με όρους παραγωγικότητας που
θέτει η παντοδύναμη αγορά. Έχω τη βεβαιότητα πως η ωριμότητα μιας κοινωνίας είναι υπαρκτή, όταν ορίζει την παραγωγικότητα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Τέχνης με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της αγοράς. Η κοινωνία επενδύει μακροπρόθεσμα, χωρίς να περιμένει
άμεση ανταπόδοση. Άλλωστε το παλιό κρασί φυλάσσεται καιρό και σε σωστές συνθήκες στο
κελάρι, πριν συναντήσει το ποτήρι μας. Η Τέχνη θα αναπτύσσεται πάντοτε και δεν περιμένει
ελεημοσύνες. Σε μια ιδεατή κοινωνία οι καλλιτέχνες, οι εργάτες της Τέχνης θα είχαν την στήριξη του Κράτους. Όμως ακόμα και ως σκέψη αυτή η πρόταση σήμερα στα αυτιά των αγορών
φαντάζει προσβολή. Δε μιλώ για το χρηματιστήριο της τέχνης. Μιλώ για την ουσία της που
μετριέται με τη δύναμη της ιδέας και της προσφοράς στον Άνθρωπο.
Θα ήθελα να κλείσω τώρα το κείμενο με λόγια που αποδίδονται στον Πυθαγόρα:
Να μη δέχεσαι στα μαλακά σου βλέφαρα τον γλυκό ύπνο, πριν εξετάσεις τρεις φορές κάθε
σου έργο της ημέρας. « Τι έκανα που δεν έπρεπε; Τι έκανα που έπρεπε; Τι έπρεπε να κάνω που
δεν έκανα; Αφού από το πρώτο αρχίσεις να τα εξετάσεις κατά σειρά. Έπειτα για όσα μεν κακά
έπραξες να επιπλήττεις τον εαυτό σου και για τις καλές σου πράξεις να χαίρεσαι. Εργάσου γι’
αυτά. Μελέτησε τα για να τα αγαπήσεις. Αυτά θα σε φέρουν στα ίχνη της αρετής.
Μου μοιάζει, όλο αυτό με την εικόνα ενός εργάτη της τέχνης που ρίχνει το τελευταίο βλέμμα
της ημέρας στο εικαστικό του έργο, διαβάζει τις τελευταίες γραμμές του κειμένου του ή τις παρτιτούρες καθώς αφήνει τα σύνεργά του και το μυαλό του να ξεκουραστεί.
- 250 -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
- ΣΤ -
Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
«ΠΟΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;»
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Η Ελληνική βιοποικιλότητα
ως πόρος και αυταξία
Δέσποινα Βώκου
Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ορίζεται η βιοποικιλότητα και προσδιορίζονται χαρακτηριστικά της διανομής της. Γίνεται αναφορά στις απώλειες ειδών και στα αίτια των απωλειών, όπως και στις αποκρίσεις της διεθνούς
κοινότητας στις σχετικές διαπιστώσεις. Προσδιορίζεται η αξία της βιοποικιλότητας μέσα από
διαφορετικές προσεγγίσεις, δίνονται ποσοτικά στοιχεία για την Ελληνική βιοποικιλότητα, γίνεται αναδρομή και σύντομος σχολιασμός των κεντρικών επιλογών για την προστασία της στη
χώρα, καθώς και παρουσίαση προοπτικών για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εθνικού
βιολογικού πλούτου. Τέλος, γίνεται εκτίμηση των κρισιμότερων προϋποθέσεων για την επιτυχία των προσπαθειών διατήρησης της βιοποικιλότητας.
ABSTRACT
Biodiversity in Greece: an intrinsic value and a resource
Despoina Vokou
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
Biodiversity is defined and distribution features, losses so far, threats and associated causal
agents are explained. Responses of the european and international communities to extinction
risk are presented as well as the different approaches to valuing biodiversity. Quantitative
data for Greek biodiversity are given, and a brief resumé and critique of the main policies
pursued so far for its protection. Some new opportunities by which the country can benefit
from its great biodiversity wealth are discussed and, finally, presented are the most critical
requirements for the conservation of biodiversity.
- 253 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Μ
Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
Τι είναι βιοποικιλότητα;
ε αυτό τον όρο αναφερόμαστε στο πλήθος των μικρο- και μακρο-εξελικτικών ιστοριών
που διαδραματίστηκαν στο χώρο και στο χρόνο και που αποτυπώνονται σε οντότητες
επαρκώς διακριτές μεταξύ τους. Πρακτικά, αναφερόμαστε σε όλη την ποικιλία δομών/μορφών, με τις οποίες εκδηλώνεται η ζωή στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσής της1, στα διαφορετικά μέσα όπου αναπτύσσεται2 και στις διαφορετικές μονάδες χώρου3 όπου προσδιορίζεται
4
. Συνηθέστερα, μιλάμε για βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών.
Πού και πόση
Η βιοποικιλότητα δεν είναι ίδια παντού. Υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που χαρακτηρίζονται ‘θερμές’ (hotspots) με κριτήρια διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Αυτές οι βιολογικά θερμές περιοχές, που καλύπτουν λιγότερο από 2,5% της συνολικής επιφάνειας της Γης, αλλά περικλείουν περίπου 50% των φυτών και 42% των σπονδυλόζωων (Myers et al 2000, Mittermeier
et al 2004), βρίσκονται κυρίως στους υγρούς τροπικούς και εκεί όπου επικρατεί μεσογειακό
κλίμα. Η Μεσογειακή περιοχή, μέσα σ’ αυτή και η χώρα μας, με τον υψηλό ενδημισμό5 που τη
χαρακτηρίζει, αποτελεί βιολογικό παράδεισο της Ευρώπης (Πίν. 1).
Π.χ. επίπεδο γονιδίων, επίπεδο ειδών, οικοτόπων, μεγαδιαπλάσεων, κλπ.
Δηλαδή, στη χέρσο, στα νερά και στον αέρα.
3
Σε ολόκληρο τον πλανήτη ή σε μια οποιαδήποτε περιοχή, μεγάλη ή μικρή (π.χ. ήπειρο, χώρα, λίμνη, νησί).
4
Πολλοί ορισμοί της βιοποικιλότητας δεν είναι ικανοποιητικοί (ελλιπείς ή κακοδιατυπωμένοι), ακόμα και όταν έχουν περάσει σε
νομικά κείμενα. Υποβάλλω τον παρόντα στην κρίση των αναγνωστών-εμπειρογνωμόνων.
5
Δηλαδή, έχει είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη.
1
2
- 254 -
Δ. Βωκου - Η Ελληνικη βιοποικιλοτητα ως πορος ΚΑΙ αυταξια
Πίνακας 1. Βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών στον πλανήτη, στη Μεσογειακή περιοχή και στην Ελλάδα.
Αξία
Η ανθρώπινη ζωή χρειάζεται πολλή βιοποικιλότητα για να υπάρξει και οι ανθρώπινες οικονομίες
στηρίζονται σε τεράστιου εύρους προϊόντα και παροχές της φύσης. Εξ ου και η οικονομική αξία
της βιοποικιλότητας, η άμεση ή η έμμεση. Η πρώτη αναφέρεται στο όφελος από την κατανάλωση στοιχείων της σε οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε σκοπό (ως τρόφιμα, φάρμακα,
καλλυντικά κι αρώματα, είδη ένδυσης, στέγασης, διασκέδασης, κλπ). Όμως, μικρό μόνο τμήμα
της βιοποικιλότητας του πλανήτη έχει άμεση αξία. Για παράδειγμα, από τα περίπου 300.000 καταγραμμένα είδη φυτών, 3.000 θεωρούνται πηγές τροφής, 200 καλλιεργούνται, αλλά μόνον 20
είναι υπεύθυνα για πάνω από 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης τροφίμων φυτικής προέλευσης
(Gaston & Spicer 1998). Ανάλογα ισχύουν και για τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα.
Η έμμεση αξία αναφέρεται στο όφελος από την απόλαυση/αξιοποίηση/εμπορική εκμετάλλευση στοιχείων βιοποικιλότητας, χωρίς την κατανάλωσή τους. Με τέτοια αξία συνδέεται οικοτουρισμός, αναψυχή, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό οικολογικού περιεχομένου, προϊόντα που
προϋποθέτουν μεσολάβηση βιοποικιλότητας (π.χ. εδώδιμοι καρποί που προέκυψαν μετά από
επικονίαση με έντομα), κλπ. Για περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η αξία μπορεί αρκετά εύκολα να
εκτιμηθεί. Πώς όμως να αποτιμηθεί η σημασία των βιοκοινοτήτων για τη ρύθμιση του κλίματος,
την πρόληψη πλημμυρών και αποτροπή ξηρασιών, τη διατήρηση της ποιότητας των νερών, την
αποδόμηση οργανικών αποβλήτων ή την ακινητοποίηση ανόργανων ρύπων, την εξασφάλιση
καθαρού αέρα, γόνιμου εδάφους και όλων όσων όχι μόνον επιτρέπουν διατήρηση των παραγωγικών διαδικασιών αλλά και προσφέρουν απόλαυση, έμπνευση και ψυχική υγεία;
Ήταν οι Costanza et al (1997) που επιχείρησαν για πρώτη φορά να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των φυσικών παροχών. Στηρίχθηκαν στα δεδομένα του πειράματος ‘Βιόσφαιρα
2’6 και στους υπολογισμούς του κόστους επαναφοράς ή αποκατάστασης, στη μικροκλίμακα
Πρόκειται για ένα πανάκριβο πείραμα που διερευνούσε πιθανότητες και όρους επιτυχίας μελλοντικών αποικιών στο διάστημα.
Ονομάστηκε Βιόσφαιρα 2, αφού αποτελούσε ένα ομοίωμα της βιόσφαιρας που κατασκευάστηκε σε έκταση 1,25 ha στην Αριζόνα, στο οποίο παρέμειναν για αρκετό διάστημα άνθρωποι, αποκλεισμένοι από τον έξω κόσμο. Εκτιμήθηκε ότι τα οικοσυστήματα παρέχουν ετησίως και ανά km2 υπηρεσίες ισοδύναμες με $64.000, ενώ μεταγενέστερες εκτιμήσεις (Mitsch 1999), με βάση
6
- 255 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
του πειράματος, των συστημάτων που τις παρείχαν, μετά την απώλεια ή διαταραχή που είχαν
υποστεί. Σήμερα, γίνονται πολλές τέτοιες εκτιμήσεις ως αποτέλεσμα της απήχησης που είχε η
σχετική διεθνής πρωτοβουλία ΤΕΕΒ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Ανάλογη
απόπειρα έγινε πρόσφατα και στη χώρα μας7.
Η χρηστική προσέγγιση που βλέπει τη βιοποικιλότητα μόνο ως πόρο προς εκμετάλλευση,
τυφλή (συνειδητά ή μη) στις άλλες, θεόρατες διαστάσεις της, την υποβιβάζει σε απλό εργαλείο
συντήρησης και βελτίωσης της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Ευτυχώς, δεν είναι η μόνη.
Δυστυχώς, αυτή κυριαρχεί στην πράξη.
Από εξελικτική σκοπιά, η βιοποικιλότητα είναι αποτέλεσμα δράσης εξελικτικών δυνάμεων,
οικολογικών διεργασιών και του χρόνου. Είναι δηλαδή ιστορικό προϊόν. Αν η καταστροφή των
τεκμηρίων της ιστορίας του ανθρώπου θεωρείται βαρβαρότητα, πώς θα πρέπει να χαρακτηριστεί αλλά και να αντιμετωπιστεί η καταστροφή των τεκμηρίων της ιστορίας της ζωής από τον
άνθρωπο;
Από ηθική σκοπιά, κάθε είδος έχει εγγενή αξία, ανεξάρτητα από την οικονομική σημασία ή
την όποια χρησιμότητά του. Ο φυσικός κόσμος είναι μοναδικός και ανεκτίμητος και οι δομές
των κοινωνιών μας που συνεπάγονται καταλήστευση της φύσης και εξαθλίωση των ειδών δεν
μπορούν να διαιωνίζονται. Σε μια τέτοια προσέγγιση, δεν έχουν θέση απόπειρες οικονομικής
αποτίμησης της βιοποικιλότητας.
Η λειτουργική σκοπιά που επιχειρεί να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και
λειτουργικότητας των συστημάτων αποτελεί τη σύγχρονη, διάδοχη εκδοχή των οικολογικών
αναζητήσεων που κυριάρχησαν τον προηγούμενο αιώνα και αφορούσαν τη σχέση πολυπλοκότητας και σταθερότητας. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα αυτών των αναζητήσεων, είναι
δεδομένο ότι ο παρών κόσμος είναι ο μόνος που αποδεδειγμένα εξασφαλίζει την επιβίωσή
μας. Μετά από κάθε μεγάλη αλλαγή των συνθηκών στον πλανήτη, κάποιοι ήταν οι χαμένοι και
κάποιοι οι κερδισμένοι. Για να μην πάρουμε εκ των πραγμάτων οδυνηρά την απάντηση ‘ανάμεσα σε ποιους θα βρεθούμε’, χρειάζεται να πορευόμαστε με σύνεση και αυτοσυγκράτηση,
υιοθετώντας την αρχή της πρόληψης.
Σημερινή κατάσταση
Κατά τη σύγχρονη εποχή (από το 1500 μ.Χ. και μετά), έχουν καταγραφεί απώλειες περίπου
850 ειδών (IUCN 2006). Ασυγκρίτως περισσότερα, πάνω από 15.000, είναι τα είδη που τώρα
αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε λιγότερο από 2% των
καταγραμμένων ειδών8 αλλά σε περισσότερο από 40% εκείνων, των οποίων έχει αξιολογηθεί η σημερινή κατάσταση σε σχέση με αυτήν του παρελθόντος. Ο κίνδυνος που διατρέχουν
τα ίδια στοιχεία, ανέβασαν το μέγεθος αυτό στα $109.
7
βλ. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, 2011, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα [www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Πληρης_Εκθεση.pdf ].
8
Έχουμε καταγράψει κοντά στα 2 εκατομμύρια είδη, αλλά μας είναι άγνωστος ο συνολικός αριθμός τους.
- 256 -
Δ. Βωκου - Η Ελληνικη βιοποικιλοτητα ως πορος ΚΑΙ αυταξια
οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, με πιο σημαντικό όλων την απώλεια ενδιαιτήματος9. Η
συρρίκνωση του χώρου όπου ζει ένα είδος είναι μία διάσταση αυτής της απώλειας. Αλλά κι
όταν αυτός υποβαθμιστεί ποιοτικά ή κομματιαστεί και πάλι είναι σαν να έχει χαθεί. Σε αυτή την
απώλεια ενδιαιτήματος, που οφείλεται στην υποχώρηση των φυσικών περιοχών προς όφελος
κυρίως της αστικής και γεωργικής ανάπτυξης, θα πρέπει να αντισταθούμε αν θέλουμε να περισώσουμε τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Σήμερα, μια πρόσθετη μεγάλη απειλή για πολλά
είδη είναι και η κλιματική αλλαγή, λόγω της μεταβολών που επιφέρει στα ενδιαιτήματά τους.
Διαπιστώσεις και αποκρίσεις
Η συνειδητοποίηση του ενδεχόμενου να υπάρξει μια ακόμα μαζική εξαφάνιση ειδών, η 6η από
καταβολής κόσμου με τον άνθρωπο να ευθύνεται για αυτήν, σε συνδυασμό με την αναγνώριση της αξίας της βιοποικιλότητας από όλο και περισσότερους έφερε σοβαρές αλλαγές στον
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Ήταν το 1992, στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ, στο
Ρίο, που υπογράφηκε η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα. Τρείς είναι οι κύριοι στόχοι της: α) η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, β) η αειφόρος χρήση των συνιστωσών της και γ) ο δίκαιος και ισότιμος διαμοιρασμός των ωφελειών από την εμπορική ή άλλη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων10. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Σύμβαση το 1993, ενώ το 2001 υιοθέτησε
μια μεγάλη πρόκληση: με ορόσημο το 2010, να ανασχεθεί η απώλεια βιοποικιλότητας εντός
των ορίων της και να μειωθεί σημαντικά ο ρυθμός απώλειάς της σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν
το πέτυχε. Στο μεταξύ, όμως, με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ίδρυσε το δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών Natura 2000 που καταλαμβάνει περίπου 20% της επικράτειας των χωρών-μελών της.
Το ανθρωπογενές ‘τοπίο’ στην Ελλάδα
Το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας είναι κυρίως Ευρωπαϊκό. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε ισχυρά φιλοπεριβαλλοντική για μεγάλο διάστημα και αυτό είχε θετικές επιπτώσεις
στη χώρα μας που, ενώ διαθέτει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, δεν κατάφερε να διαμορφώσει υλικό και άυλο ανθρωπογενές περιβάλλον ανάλογης ποιότητας και διάρκειας. Μέσα στο
γενικότερο φιλοπεριβαλλοντικό κλίμα, η χώρα μας έκανε βήματα. Όμως, ενώ κάτι κινήθηκε,
οι αναγκαίοι θεσμοί ήρθαν –όταν ήρθαν– με καθυστέρηση, δεν συνοδεύτηκαν από τα κατάλληλα εργαλεία για να εκπληρώσουν την αποστολή τους και αργά ή γρήγορα βρέθηκαν να
υπολειτουργούν, προφανώς ως φυσική συνέπεια των καθυστερήσεων και ελλείψεων.
Η κατάσταση δεν εξελίχθηκε έτσι τυχαία ούτε συνδέεται αποκλειστικά με συγκεκριμένη
κυβέρνηση ή παράταξη που κάποια στιγμή απέκτησε κυβερνητική εξουσία. Δεν αποτέλεσε
προτεραιότητα για την Ελληνική κοινωνία η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Ο όρος ενδιαίτημα αναφέρεται σε ένα είδος. Προσδιορίζει το χώρο και τα συγκεκριμένα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά
του που επιτρέπουν στο είδος να εγκαταστήσει βιώσιμο πληθυσμό.
10
Το πρωτόκολο της Ναγκόγια, που υπογράφηκε το 2010 στην ομώνυμη πόλη της Ιαπωνίας, σηματοδοτεί την εκκίνηση των
διαδικασιών επίτευξης του τρίτου στόχου της Σύμβασης. Αναφέρεται σε θέματα πρόσβασης στους γενετικούς πόρους ώστε να
αποφευχθεί η βιοπειρατία και θέτει τις βάσεις για ένα ισότιμο διαμοιρασμό των ωφελειών από τη χρησιμοποίησή τους.
9
- 257 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Ούτε για τους ηγέτες της. Η περιβαλλοντολογία άνθησε στη χώρα, η αειφόρος ανάπτυξη έγινε
καραμέλα στο στόμα των πολιτικών της και όλοι είχαν ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνήθως στα λόγια ή όταν ‘πλήττονταν’ άλλοι, μακριά. Γιατί όταν πρέπει να γίνει
κάτι που αφορά και εμάς ‘θα κινηθούν θεοί και δαίμονες’ να μη μας αγγίξει.
Είμαστε μια κοινωνία εθισμένη και ανεκτική στην παραβατικότητα. Έχουμε εκατομμύρια αυθαίρετα που έχουν καταφάει τη δημόσια γη, έχουμε δει υπουργούς περιβάλλοντος να χτίζουν
τα παράνομά τους και υπουργούς εργασίας να περιγράφουν ως φιλοξενία στην κατοικία τους
την αδήλωτη εργασία. Τίποτα δεν πάθανε. Τι καλύτερη υπόδειξη για τους απλούς θνητούς να
πράττουν κι αυτοί τ’ ανάλογα;
Προστασία βιοποικιλότητας στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χρηματοδοτήσει δεκάδες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (Ν.
1650/1986) που θα οδηγούσαν σε θεσμοθέτηση περιοχών προστασίας της φύσης. Μέχρι
το 2000, όμως, δεν είχε προχωρήσει πολλά το τότε υπουργείο περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),
παρά τις ισχυρές ευρωπαϊκές πιέσεις. Αυτές άρχισαν να τελεσφορούν όταν διαφάνηκε προ
των πυλών ανάσχεση χρηματοδοτήσεων. Έτσι θεσμοθετήθηκε στη Ζάκυνθο το Εθνικό θαλάσσιο πάρκο και έτσι ιδρύθηκε ο φορέας διαχείρισής του, ο πρώτος στη χώρα. Ακολούθησε
ο Σχινιάς-Μαραθώνας. Μετά, ‘μέσα σε μια νύχτα’, το 2003, ιδρύθηκαν 25 φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών και συστήθηκαν τα διοικητικά τους συμβούλια, αφού, σύμφωνα
με τις σχετικές αποφάσεις, δεν βάραιναν τον κρατικό προϋπολογισμό (ΦΕΚ 126/2003). Δημιουργήθηκαν δηλαδή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα που κλήθηκαν να διαχειριστούν
δημόσια αγαθά και αξίες, χωρίς πρόβλεψη στήριξής τους. Το κράτος απεμπολούσε τις ευθύνες του και αρνιόταν να δει τις υποχρεώσεις του (τουλάχιστον υπήρχαν τότε διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι). Δημιουργήθηκαν αρχές για να διαχειριστούν περιοχές που μόνο κατ’ όνομα
ήταν προστατευόμενες, αφού στη μέγιστη πλειονότητά τους δεν ήταν καν θεσμοθετημένες
(αρκετές ούτε και τώρα). Δημιουργήθηκαν διαχειριστικές αρχές αποτελούμενες από άμισθους
εθελοντές που κλήθηκαν να φτιάξουν - αυτοί και κυρίως οι πρόεδροί τους - λειτουργικές οντότητες από το μηδέν. Χωρίς ουσιαστική υποστήριξη, σε καθεστώς συνεχώς μεταβαλλόμενων
οδηγιών και έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα γραφειοκρατικό δαίδαλο.
Το υβριδικό σύστημα που επέλεξε η πολιτική ηγεσία για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών είχε από τη μια όλα τα χαρακτηριστικά και τις δεσμεύσεις ενός έργου ευρωπαϊκού προγράμματος κι από την άλλη όλους τους περιορισμούς και κακοδαιμονίες μιας κρατικής
οντότητας. Οι φορείς διαχείρισης βρέθηκαν να παλεύουν σε δύσκολα νερά: οι διαφορετικές
δεσμεύσεις και περιορισμοί που συνόδευαν τα δύο συστήματα συγκρούονταν αναγκαστικά
και απαιτούνταν ιδιαίτεροι χειρισμοί για να αντιμετωπιστούν οι συνεπακόλουθες διοικητικές
και λειτουργικές ανωμαλίες. Αλλά η βοήθεια από την εποπτεύουσα αρχή δεν περίσσευε.
Παρά τις τεράστιες αντιξοότητες, πολλοί φορείς διαχείρισης τα κατάφεραν. Κυρίως, επειδή
τους στήριξε με ενθουσιασμό ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προδιαγραφών που πρόσφερε
χρόνο, κόπο κι εμπειρογνωμοσύνη (Βώκου 2011). Όμως, ο ενθουσιασμός στερεύει, πολύ περισσότερο μετά τις πρόσφατες αλλαγές του νομικού πλαισίου (καταργήσεις-συγχωνεύσεις φο- 258 -
Δ. Βωκου - Η Ελληνικη βιοποικιλοτητα ως πορος ΚΑΙ αυταξια
ρέων διαχείρισης και άλλες επιβαρυντικές τροποποιήσεις). Οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες. Κι
ίσως στην πορεία, για άλλη μια φορά, θα κληθούν οι ‘λύκοι’ να φυλάξουν τα ‘πρόβατα’.
Η πολιτική ηγεσία, με μικρές και μικρής διάρκειας εξαιρέσεις, αποδείχθηκε αδιάφορη (αν όχι
εχθρική) στα θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών. Σε αυτό οφείλεται το
γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που προβλεπόταν να
έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 199811, όπως και το ότι η χώρα βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να
είχαν διεξαχθεί έρευνες πεδίου με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τουλάχιστον των ειδών και των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας στην επικράτειά της και με αυτές να είχε
ετοιμαστεί η αναγκαία εξαετής έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η έκθεση θα έπρεπε να ήταν έτοιμη τον Ιούνιο 2013. Αρχές 2014, δεν έχουν ακόμη
ξεκινήσει οι σχετικές έρευνες πεδίου, παρά τις μεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση
αυτή της Επιτροπής ’Φύση 2000’12 και της σχετικής επιστημονικής κοινότητας. Ούτε έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση να προδιαγραφούν στόχοι, προτεραιότητες και μέτρα διαχείρισης για
τις οντότητες που θεωρητικά προστατεύονται στο Ελληνικό τμήμα του δικτύου Natura 2000.
Και πάλι υπήρχαν στη διάθεση της χώρας έξι ολόκληρα χρόνια (συμπληρώθηκαν το 2012) για
να προετοιμαστεί. Αυτά τα χρόνια που πέρασαν χωρίς να γίνει τίποτα, αυτή η αδιαφορία και
αμέλεια - πολύ περισσότερο που υπήρχαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για να γίνουν όλα βαραίνουν τις ηγεσίες του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και πολύ περισσότερο αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα
στην καταληκτική ημερομηνία εκπλήρωσης των ανεκπλήρωτων υποχρεώσεών μας. Ήξεραν,
αλλά αδιαφόρησαν. Ότι θα αναλάβουν ίσως το πολιτικό κόστος των ενεργειών τους, δεν φθάνει. Γιατί εμείς οι πολίτες τελικά θα πληρώσουμε - και σε ποιότητα περιβάλλοντος και σε χρήμα.
Αξιοποίηση των γενετικών μας πόρων
Παρότι χώρα Μεσογειακή, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλιματική ποικιλία. Τέτοια
που να οδηγεί σε εμφάνιση και κατά τόπους επικράτηση συστημάτων που διαβαθμίζονται από
υποτροπικά μέχρι και υποπολικά, από τα φοινικοδάση της Κρήτης μέχρι τα δάση ερυθρελάτης
της Ροδόπης, συνεισφέροντας το καθένα την ξεχωριστή βιοποικιλότητα ειδών με την οποία
συνδέεται. Κι ακόμα, το γεωλογικό παρόν και παρελθόν και η απομόνωση που επιβάλλει η πολυσχιδής μορφολογία της χώρας, με το πλήθος των νησιών και των βουνοκορφών, ευνόησαν
τη δημιουργία και τη διατήρηση ειδών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη. Η
εικόνα που συνοπτικά αποτυπώνεται στους αριθμούς του Πίν. 1 δείχνει τον τεράστιο εθνικό
βιολογικό πλούτο. Δίνει ταυτόχρονα μια αίσθηση και των υποχρεώσεων που έχουμε ως χώρα
για τη διατήρησή του όπως και των δυνατοτήτων και ευκαιριών για αξιοποίησή του. Μάλιστα,
βλ. Πρώτη εθνική αναφορά στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1998. Αθήνα [http://users.uoa.
gr/~alegakis/index_el_files/PDFfiles/NatReport1Long.pdf ]. Κατά τη φάση συγγραφής αυτής της εργασίας, βγήκε στη διαβούλευση [http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2VfClB5XfW4%3d&tabid=232&language=el-GR] σχέδιο Στρατηγικής για
τη Βιοποικιλότητα, 14 χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου σχεδίου.
12
Η Επιτροπή αυτή αποτελεί κεντρικό επιστημονικό όργανο του κράτους σε θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων
περιοχών. Πρόεδρός της κατά το διάστημα 2010-2013 ήταν η υπογράφουσα.
11
- 259 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
ο πραγματικός πλούτος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, αφού δεν έχει συμπεριληφθεί στα μεγέθη του πίνακα η βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών, ένα άλλο τεράστιο και εν πολλοίς
ανεξερεύνητο γενετικό κεφάλαιο.
Ο δίκαιος και ισότιμος διαμοιρασμός των ωφελειών από την εμπορική ή άλλη χρήση των
γενετικών πόρων, που αποτελεί τον τρίτο στόχο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, υποδηλώνει δικαιώματα που έχουν χώρες (ή και περιοχές) - πηγές γενετικών πόρων ή και κάτοχοι
παραδοσιακής γνώσης σχετικής με τη χρήση τους. Πολλές χώρες ασκούν αυστηρή πολιτική
προστασίας των βιολογικών τους πόρων, ανάμεσα σε αυτές και η γειτονική μας Τουρκία. Στην
Ελλάδα, ενώ υπάρχει σχετικό νομικό πλαίσιο, η χώρα μοιάζει ξέφραγο αμπέλι για όποιον θα
ήθελε να εκμεταλλευτεί τους πόρους της. Τα αυτοφυή φυτά και τα μανιτάρια της συλλέγονται,
συνήθως χωρίς κανένα έλεγχο, ενώ στο διαδίκτυο βρίθουν τα φυτώρια διαφόρων χωρών που
πωλούν ενδημικά και προστατευόμενα φυτά της, χωρίς κανείς να ξέρει την προέλευσή τους.
Σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν γίνει ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά
δεν φθάνουν. Ούτε φθάνει η αποστολή σχετικών εγκυκλίων στους αρμόδιους. Η εποπτεία και
φύλαξη του βιολογικού μας πλούτου θα πρέπει να ασκείται με σοβαρότητα από τις αρχές που
μπορούν να επιβάλλουν το νόμο. Και πολύ περισσότερο, η χώρα μας, που είναι ιδιαίτερα προνομιούχος από την άποψη της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της Ευρώπης, θα πρέπει να προετοιμαστεί για άσκηση των δικαιωμάτων της επί των γενετικών πόρων που διαθέτει. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια13 που εξειδικεύει τον τρίτο στόχο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2014. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για έκδοση σχετικού Κανονισμού. Δεν είναι κρυσταλλωμένη η κατάσταση
ως προς όλα τα θέματα που συνδέονται με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον
προβλεπόμενο διαμοιρασμό των ωφελειών από τη χρησιμοποίησή τους. Γι’ αυτό, δεν θα πρέπει να απουσιάζει η Ελλάδα από τις σχετικές συναντήσεις και διεργασίες για την εξειδίκευση
των προβλέψεων του πρωτοκόλλου, ενώ θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες (Βώκου 2013). Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί στο
έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό της. Αντί να στηρίζεται στα πλήθη των φίλων-συμβούλων, η
πολιτική ηγεσία της χώρας θα μπορούσε να κάνει καλύτερη χρήση συλλογικών οργάνων, όπως
είναι οι σχετικές επιστημονικές εταιρείες: να απευθυνθεί σε αυτές και να ζητήσει συνδρομή και
απαντήσεις. Όπως και να κάνει πολύ καλύτερη χρήση, αντί να τα αφήνει στο περιθώριο, των
θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων που η ίδια δημιούργησε και των οποίων η σύνθεση
χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και υψηλή εμπειρογνωμοσύνη.
Ποια πλεύση;
Παρά τις καθυστερήσεις, τις αδράνειες, τις αμέλειες και τα ‘στραβά μάτια’, το περιβάλλον της
χώρας μας συνεχίζει να διαθέτει υψηλή φυσικότητα και μοναδικά ποιοτικά γνωρίσματα. Το ίδιο
και η βιοποικιλότητα. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε.
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι πολιτικοί μας και η πολιτική την οποία ασκούν. Αλλά αυτοί δεν
13
βλ. υποσημείωση ‘10’
- 260 -
Δ. Βωκου - Η Ελληνικη βιοποικιλοτητα ως πορος ΚΑΙ αυταξια
θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα αν δεν τους βοηθούσαμε εμείς. Η αλλαγή πλεύσης τους είναι
και στα δικά μας χέρια.
Λένε ότι η εμπειρία προσδιορίζει τη στάση. Αν αυτό αληθεύει, τότε η εξίσωση που ίσως
περιγράφει το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα είναι η ακόλουθη: Απουσία εμπειρίας της φύσης = Απουσία αγάπης για τη φύση = Απώλεια της φύσης. Φαίνεται πως χρειάζεται να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι με τη φύση για να διατηρηθεί η φύση. Ενδεχομένως
να βοηθήσει σ’ αυτό στη χώρα μας, κάτω από τις σημερινές δύσκολες συγκυρίες, η επιστροφή στην καλλιέργεια της γης τόσων νέων ανθρώπων με μόρφωση, φιλοδοξίες και οράματα.
Ούτως ή άλλως, θα πρέπει να βρούμε ή να δημιουργήσουμε κίνητρα που θα προσελκύσουν
τους πολλούς και θα τους κάνουν συμμάχους και συμμέτοχους στις προσπάθειες διατήρησης
της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η διατήρηση του επιπέδου του
υλικού πολιτισμού μας δεν μπορεί να γίνει χωρίς καμιά επίπτωση. Αλλά, αν δεν μπορούμε να
τις αποφύγουμε ολοκληρωτικά, μπορούμε σίγουρα να μετριάσουμε ή να αντισταθμίσουμε τις
επιπτώσεις. Υπάρχουν εργαλεία και μέσα προς τούτο, αλλά θέλουν σωστή χρήση.
Ως κατακλείδα για το θέμα της βιοποικιλότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω μια
άποψη που ξεπερνά τα όρια δικαιοδοσίας που μου παρέχει η επιστήμη μου: Δεν μπορούμε να
ορίζουμε τα πάντα με γνώμονα τα όρια της ατομικής μας ύπαρξης. Για να υπερβούμε, όμως,
αυτά τα όρια, είναι απαραίτητη μια αίσθηση ‘χρέους’. Απέναντι στα παιδιά μας, στις επόμενες
γενιές, στο ίδιο το φαινόμενο της ζωής, σε κάτι, τέλος πάντων, μεγαλύτερο από το μπόι μας.
Διαφορετικά, όλα θα αντιμετωπίζονται μέσα από το πρίσμα του κέρδους, της ανταγωνιστικότητας, του ατομικού οφέλους, όσες κι αν είναι οι συνοδές απώλειες των ‘φτηνών, άχρηστων ή
και βλαβερών’. Δεν ξέρω πώς εμφυσάται μια τέτοια αίσθηση. Η επιστήμη μου δεν μπορεί να
βοηθήσει σε αυτό. Μας χρειάζεται ακόμη και μια φρέσκια ματιά που θα μας απεγκλωβίσει από
ιδεοληψίες και αυτοματισμούς του παρελθόντος. Και πραγματικός διάλογος, όχι απέραντοι
μονόλογοι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί προς τέτοια λιμάνια να πλεύσει η νεόπτωχη, πληγωμένη,
καχύποπτη και ζαλισμένη Ελλάδα του σήμερα. Έχει όμως άλλη καλύτερη επιλογή;
Βιβλιογραφία
Βώκου Δ. 2014. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια: αναγκαιότητα, κεντρικά ζητήματα αντιπαράθεσης, ανοιχτά
θέματα, ευκαιρίες για την Ελλάδα. Στην Ημερίδα ‘Γενετικοί πόροι: η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση
εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην Ε.Ε.’, Αθήνα, Δεκέμβριος 2013.
Βώκου Δ. 2011. Ο θεσμός των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών – 10 χρόνια εφαρμογής.
Επιτροπή ‘Φύση 2000’, Θεσσαλονίκη.
Βώκου Δ. 2009. Οικολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Constanza R, D’Arge R, De Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem S, O;Neill RV, Paruelo J,
Raskin RG, Sutton P, van den Belt M. 1997. Nature 387: 253-260.
Conservation International. 2013 [www.conservation.org/where/priority_areas/hotspots/ europe_central_
asia/Mediterranean-Basin/Pages/biodiversity.aspx].
Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. 2013 [www.hbs.gr]
Gaston KJ, Spicer JI. 1998. Βιοποικιλότητα (μετ. Χιντήρογλου Χ, Βαφείδη Δ 2002). University Studio Press,
Θεσσαλονίκη.
- 261 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
IUCN. 2006. Red list of threatened plants [www.iucnredlist.org/].
Λεγάκις Α, Μαραγκού Π (επιμ.). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική
Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα [dipe.ker.sch.gr/kainotomes/To_Kokkino_ biblio.pdf ].
Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB, Kent J. 2000. Nature 403: 853–858.
Mittermeier RA, Gil PR, Hoffman M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J, da Fonseca GAB. 2004.
Hotspots revisited: Earth’s biologically richest and most threatened terrestrial ecoregions. Cemex, Mexico
City.
Mitsch WJ. 1999. Ecological Engineering 13: 1-2.
- 262 -
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΠΟΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Βιοποικιλότητα και τεχνολογική ανάπτυξη
Νίκος Κυρπίδης
Διευθυντής Τμήματος, US DOE Joint Genome Institute
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (European Research Area - ERA) και σε πλήρη συνάρτηση με την κοινωνία της γνώσης που υποστηρίζεται από τη συνθήκη της Λισσαβώνας (2000), δημιουργήσαμε το Εθνικό Δίκτυο Μικροβιακής Βιοποικιλότητας, Γονιδιωματικής
και Βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Οι δύο κύριοi στόχοι του Δικτύου είναι (α) η δημιουργία του
Εθνικού Προγράμματος ΜικροΒιόΚοσμος με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση
του μικροβιακού πλούτου της χώρας μας και (β) η ίδρυση Εθνικού Κέντρου Βιοπροοπτικής,
με επίκεντρο τη Μικροβιακή Βιοποικιλότητα και Γονιδιωματική. Το κέντρο αυτό θα αποτελείται από το σύνολο των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων, στα οποία ανήκουν οι
ερευνητές του Εθνικού Δικτύου. Η χώρα μας διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό,
το οποίο μπορεί να εμπιστευτεί για τη μελέτη και την αξιοποίηση του εθνικού μικροβιακού
πλούτου για το καλό της εθνικής οικονομίας, της κοινωνικής ευημερίας, του περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επένδυση στο «Μικροβιόκοσμο» σημαίνει επένδυση
για την Ελλάδα. Μια επένδυση που έχει όλα τα εχέγγυα για να καταστήσει τη χώρα μας πρωτοπόρο στο χώρο της νέας επανάστασης, της Μικροβιακής Οικολογίας και της Περιβαλλοντικής
Γονιδιωματικής.
ABSTRACT
In the wider context of the European Research Area (ERA) and in accordance to the objectives
of the Lisbon (2000) agenda, we have created the Hellenic Initiative MikroBioKosmos. The
two main goals of the initiative are: (a) the organization of a National Network of Microbial
Diversity, Genomics, and Biotechnological applications and (b) the foundation of a new
Research Center, the National Center for BioProspecting (NCBP), that will enable the interdisciplinary study of the microbial world in unique environments across the country. NCBP will
be comprised from all the Research Institutes and Universities of the members of the network.
This effort can be considered as an exceptional example of a co-ordination action, both at
the national and European levels, because of the distinctive features of the Hellenic Basin and
the Aegean Sea, in terms of geothermal/seismic activity, plethora of micro-environments,
long coastline (one fifth of Europe’s total) and interactions with one of the richest florae and
faunae in Europe. More precisely, the sub-surface habitats, coupled with thermal springs,
- 263 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
an intricate set of glacial lakes and mountain ranges, the river systems and fertile plains of
Northern Greece, the climatic variations from sub-polar to sub-tropical temperatures and
conditions, and, finally, the lagoons, coves and coastal environonments constitute one of the
most precious and complex ‘natural laboratories’ in European soil.
Ο
Νίκος Κυρπίδης, Διευθυντής Τμήματος, US DOE Joint Genome Institute
Οι Μικροοργανισμοί
‘αφανής’ κόσμος των μικροοργανισμών έχει ήδη κερδίσει όλες τις σημαντικές μάχες πάνω
στη Γη εδώ και πολλά χρόνια, εκτός ίσως από αυτή των καλών εντυπώσεων. Πράγματι,
στο άκουσμα της λέξης «μικρόβιο» ο μέσος άνθρωπος έχει την τάση να σκέφτεται αμέσως είτε
καταστροφή είτε ασθένεια. Παρόλα αυτά, σήμερα γ νωρίζουμε όχι μόνο ότι οι περισσότεροι
μικροοργανισμοί δεν είναι παθογόνοι, αλλά και ότι χωρίς αυτούς η ζωή πάνω στον πλανήτη
μας δεν είναι δυνατή (1). Γνωρίζουμε ότι ο μικροβιακός κόσμος αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομάζας και της βιοποικιλότητας πάνω στη γη. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 1030 μικροοργανισμοί (2) (που συνθέτουν ένα συνολικό αριθμό διαφορετικών ειδών,
εταξύ 106 και 108), ενώ το ίδιο το ανθρώπινο σώμα έχει 10 φορές περισσότερα βακτηριακά απ’
ότι ανθρώπινα κύτταρα.
Τα μικρόβια δεν ελέγχουν μόνο τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίον ζούμε, αλλά έχουν
κατακτήσει επιτυχώς και τα πιο ακραία περιβάλλοντα στη Γη, αφού μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς πρόβλημα στις πιο ακραίες περιοχές του πλανήτη σε σχέση με θερμοκρασία (πάνω
από τους 113° ή και μέχρι τους -20°C), αλατότητα, αλκαλικότητα, ατμοσφαιρική πίεση, ηλιακή
ακτινοβολία, κ.λπ. Επίσης ελέγχουν και διατηρούν όλους τους σημαντικούς βιογεωχημικούς
- 264 -
Ν. Κυρπιδης - Βιοποικιλοτητα και Τεχνολογικη Αναπτυξη
και μεταβολικούς κύκλους στο περιβάλλον μας (όπως τον κύκλο του αζώτου, του άνθρακα,
του φωσφόρου, του οξυγόνου, του θείου, του σιδήρου κ.λπ.) και κατά συνέπεια διατηρούν
τη συνοχή και αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη των οικοσυστημάτων και της
βιόσφαιρας.
Μικροοργανισμοί και Βιοποικιλότητα
Όταν ο Κάρολος Δαρβίνος διαμόρφωνε τη θεωρία της Εξέλιξης των Ειδών (που αποτελεί
θεμέλιο λίθο της Βιολογίας), οραματιζόταν την ημέρα που θα μπορούμε να γνωρίζουμε το γενεαλογικό μας δένδρο. Εφόσον κάθε οργανισμός είναι προϊόν εξελικτικής ιστορίας, είναι προφανές ότι η γνώση και η κατανόηση αυτής της ιστορίας θα επιτρέψει μιαν απάντηση όχι μόνο
στα προαιώνια ανθρώπινα ερωτήματα: ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε, αλλά
και στο ποια είναι η σχέση μας με όλο τον υπόλοιπο έμβιο κόσμο που μας περιβάλλει.
Οι διαθέσιμοι ταξινομικοί χάρτες των φυτών και των ζώων που αναπτύχθηκαν από τις αρχές
του 18ου αιώνα, αν και αρκετά λεπτομερείς, βασίζονταν σε φαινοτυπικές μόνο διαφορές των
ειδών, δηλαδή σε διαφορές που διακρίνονται με το μάτι. Ο μικροβιακός κόσμος, που σήμερα
πια ξέρουμε ότι καλύπτει περισσότερο από το 60% της ποικιλομορφίας του πλανήτη μας, παραμένει κατά κύριο λόγο άγνωστος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα «μορφολογικό» χαρακτηριστικό σταθερό και αναλλοίωτο σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, που θα
μπορούσε να αποτελέσει κοινή βάση για ένα ενιαίο γενεαλογικό δένδρο.
Η έλευση μοριακών-φυλογενετικών μεθοδολογιών, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (βασιζόμενες πάνω στην ολοένα αυξανόμενη δυνατότητα αλληλούχισης των γονιδίων), δημιούργησαν
για πρώτη φορά ένα φυλογενετικό χάρτη αναφοράς (το ονομαζόμενο φυλογενετικό δένδρο της
ζωής) (3), πάνω στον οποίο είναι πλέον δυνατόν να περιγραφεί η μικροβιακή βιοποικιλότητα.
Αυτή η δυνατότητα ήταν καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της μικροβιακής εξέλιξης
και Βιολογίας, καθώς δεν ήταν δυνατόν να περιγραφούν οι ιδιότητες και οι σχέσεις των μικροοργανισμών με τις κλασικές μεθόδους που βασίζονται σε μορφολογικές ιδιότητες.
Ωστόσο, ο μοναδικός τρόπος ανίχνευσης και ταυτοποίησης των μικροοργανισμών παρέμεινε για πολλά χρόνια η καλλιέργειά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον έντονο περιορισμό
στην κατανόηση της πραγματικής διάστασης της μικροβιακής βιοποικιλότητας μέχρι πρόσφατα. Μόλις στη δεκαετία του ΄90 αναπτύχθηκε η μεθοδολογία, η οποία επέτρεψε την αναγνώριση και ταυτοποίηση νέων οργανισμών, απ’ ευθείας από το περιβάλλον και χωρίς την ανάγκη
για προηγούμενη καλλιέργειά τους. Η εφαρμογή της μας αποκάλυψε ότι (α) η σύσταση των
μικροοργανισμών, όπως την γνωρίζαμε μέσω της μεθοδολογίας που εξαρτάται από την καλλιέργειά τους, είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα που παρατηρείται με χρήση της νέας
μεθοδολογίας (που είναι ανεξάρτητη της καλλιέργειας) και (β) λιγότερο από το 1% των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο περιβάλλον μπορούν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο και
άρα η συντριπτική πλειοψηφία τους διέφευγε της ανίχνευσης.
Αυτή η ποικιλομορφία προσφέρει μία τεράστια (και κατά κύριο λόγο ακόμα ανεξερεύνητη)
οργανισμική και γενετική δεξαμενή που αναμένεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων γονιδίων, ενζύμων και μεταβολικών μονοπατιών.
- 265 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
Η συμβολή των μικροβίων στην οικονομία και την κοινωνία
Οι μικροοργανισμοί είναι οι πρώτοι κάτοικοι της Γης, αφού θεωρείται ότι εμφανίστηκαν πριν
από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, και ως εκ τούτου κατέχουν όλα τα μυστικά της προέλευσης
και εξέλιξης της ζωής. Ωστόσο, αρχίσαμε να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους μόλις τα τελευταία
300 χρόνια, ενώ για την πλειονότητά τους δεν γνωρίζουμε ακόμα σχεδόν τίποτα. Αυτό όμως
που ήδη γνωρίζουμε είναι ότι η έρευνα και η κατανόηση της Μικροβιακής Βιολογίας είναι
καταλυτική για την οικονομία και την κοινωνία, αφού οι εφαρμογές και τα οφέλη της επεκτείνονται σε όλους τους παρακάτω θεμελιώδεις τομείς:
(α) Παραγωγή Ενέργειας: κατανόηση και αξιοποίηση των μηχανισμών, με τους οποίους διάφοροι μικροοργανισμοί προσλαμβάνουν, μετασχηματίζουν και αποθηκεύουν ενέργεια,
για πιθανή ανθρώπινη χρήση. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου
(μεθάνιο) παράγεται από Μεθανογόνα Αρχαία. Άλλοι μικροοργανισμοί έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της φωτεινής ενέργειας για την παραγωγή βιομάζας, ενώ κάποιοι
άλλοι έχουν την ικανότητα παραγωγής υδρογόνου (Η2).
(β) Εξυγίανση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος: κατανόηση και αξιοποίηση των μεταβολικών διεργασιών των μικροοργανισμών για αντιμετώπιση των οργανικών ουσιών και
των ανόργανων στοιχείων που αντιπροσωπεύουν εστίες ρύπανσης του περιβάλλοντος
(π.χ. από βαρέα μέταλλα) και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνολογίας για τη μέτρηση των
επιπέδων και επιδράσεων των παθογόνων μικροοργανισμών στην υγεία των οικοσυστημάτων. Κατανόηση και αξιοποίηση βακτηριακών βιομορίων που θα χρησιμοποιηθούν σε
ολοκληρωμένες μορφές διαχείρισης καλλιεργειών.
(γ) Γεωργία, Τρόφιμα και Υδατοκαλλιέργειες: παραγωγή θρεπτικών και ασφαλών τροφίμων,
με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας
αυτού (αειφορική διαχείριση). Γενετική βελτίωση των φυτών με νέα εργαλεία γονιδιωματικής ανάλυσης βασιζόμενα σε μικροβιακούς βιοδείκτες αντοχής σε ασθένειες.
(δ) Ανθρώπινη Υγεία: με πιο προφανή την ανακάλυψη μικροβιακών γονιδίων που θα αποτελέσουν νέους στόχους για εμβόλια και αντιβιοτικά, νέα διαγνωστικά τεστ και νέους
δείκτες για διάφορες ασθένειες. Ας σημειωθεί ότι πολλά μικροβιακά γονίδια και ένζυμα
με αποπτωτική/αντιαποπτωτική δράση ελκύουν το ενδιαφέρον (και κατοχυρώνονται
ευρεσιτεχνειακά στις ΗΠΑ και αλλού) ως εν δυνάμει εργαλεία «πρωτεϊνικής θεραπείας»
ασθενειών, όπως ο καρκίνος.
(ε) Β ιοτεχνολογία: κατανόηση και αξιοποίηση της δημιουργικής ικανότητας των μικροοργανισμών στην παραγωγή νέων προϊόντων που μπορεί να κυμαίνονται από νέα πολυμερή,
θερμο- και ψυχρο-ανθεκτικούς καταλύτες έως νέα αντιβιοτικά και εναντιοσυνθέσεις. Η
ανάπτυξη μιας ολόκληρης τεχνολογίας (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) βασίζεται
σε ένα προκαρυωτικό γονίδιο που κωδικοποιεί για τη σύνθεση του ενζύμου Taq DNA
πολυμεράση.
(στ) Ε ξέλιξη: συμβολή στην κατανόηση της προέλευσης και εξέλιξης της ζωής στη Γη.
- 266 -
Ν. Κυρπιδης - Βιοποικιλοτητα και Τεχνολογικη Αναπτυξη
Οι τεχνολογικές επαναστάσεις στο χώρο των Βιολογικών Επιστημών
Η Βιολογία, όπως κάθε επιστήμη, ωθείται από δύο κύριες δυνάμεις, το όραμα και την τεχνολογία. Η ισορροπημένη σχέση ανάμεσά τους είναι το κλειδί για την επιτυχημένη ανάπτυξη
της επιστήμης. Χωρίς την κατάλληλη τεχνολογική πρόοδο, ο δρόμος μπροστά είναι κλειστός.
Χωρίς όραμα δεν υπάρχει δρόμος μπροστά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα μια
σειρά τεχνολογικών αλμάτων και εξελίξεων που αποτελούν το κατάλληλο υπόβαθρο και έχουν
συνεισφέρει εργαλεία για την έρευνα και την κατανόηση της Μικροβιακής Βιολογίας με στόχο
την αξιοποίηση της αποκτούμενης γνώσης για το καλό και την ευημερία της ανθρωπότητας.
Αναμφισβήτητα, μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις του 20ου αιώνα στη Βιολογία δημιουργήθηκε με την έλευση και αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας για τη μελέτη και την ανάγνωση του γενετικού κώδικα της ζωής, το DNA. Η διαδικασία της «αποκρυπτογράφησης» του
DNA ονομάζεται αλληλούχιση (sequencing), ενώ το συνολικό DNA ενός οργανισμού αποτελεί
το γονιδίωμά του (genome), που είναι και το σύνολο των γονιδίων του. Μόλις το το 1995, έγινε
για πρώτη φορά δυνατή ολόκληρη η αποκρυπτογράφηση του γονιδιώματος ενός αυτόνομου
οργανισμού, του βακτηρίου Haemophilus influenzae. Στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν,
αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα (δηλαδή ολόκληρη η αλληλουχία του DNA) για περισσότερους από 3000 ακόμα οργανισμούς, συμπεριλαμβανωμένης και της αλληλούχισης του DNA
του ανθρώπου.
Με σκοπό την επεξεργασία και ανάλυση αυτής της πληροφορίας δημιουργήθηκε ένας νέος
κλάδος της επιστήμης που ονομάστηκε Βιοπληροφορική και η οποία καλύπτει το επιστημονικό πεδίο που αντιπροσωπεύει τη συνδυασμένη δύναμη της Βιολογίας, των μαθηματικών και
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πέρα από την οργάνωση και τη διαχείριση των βιολογικών
δεδομένων, η Βιοπληροφορική έχει δύο κύριους στόχους: την ανάλυση και την ερμηνεία των
δεδομένων και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και προγραμμάτων για την επεξεργασία τους.
Οι παραπάνω επαναστάσεις είναι επαναστάσεις που η χώρα μας ουσιαστικά παρακολουθεί
ακόμη από μακριά. Είναι ωστόσο επαναστάσεις που έχουν μεταμορφώσει όχι μόνο τη Βιολογία, αλλά και τις εφαρμογές της στην οικονομία των επιστημονικά και τεχνολογικά αναπτυγμένων κοινωνιών με τη μορφή της ιατροφαρμακευτικής, βιοτεχνολογικής και αγροχημικής
βιομηχανίας.
Πρόταση: Εθνικό Πρόγραμμα «Μικροβιόκοσμος»
Γίνεται φανερό ότι οι σύγχρονες μεθοδολογικές και τεχνολογικές επαναστάσεις στη μικροβιακή οικολογία, βιοποικιλότητα και γονιδιωματική δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις
και το εύφορο έδαφος για νέα οράματα και προοπτικές και ταυτόχρονα καθίστανται το νέο
επίκεντρο μιας δημιουργικής και διεπιστημονικής ενέργειας, ένα νέο σύνορο καινοτομίας στην
καρδιά των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών και επιστημονικών προβλημάτων.
Η χώρα μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και επιστημονικό δυναμικό με την κατάλληλη ανταγωνιστική παρουσία και δημιουργική ενέργεια, όχι απλά για να πρωταγωνιστήσει
στις εξελίξεις της διεθνούς αρένας, αλλά και να προσφέρει κατάλληλες λύσεις σε σημαντικά
- 267 -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α.Π.Θ. « Π Ο Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α ; »
περιβαλλοντικά, αγροτικά και ενεργειακά προβλήματα.
Εξίσου σημαντική είναι η εξαιρετικά πλεονεκτική θέση της χώρας μας σε σχέση με την παρουσία μοναδικού μικροβιακού πλούτου. Η θάλασσα του Αιγαίου (για παράδειγμα) αποτελεί
ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο για μελέτη και έχει γίνει πολλές φορές το επίκεντρο της προσοχής ελλήνων και ξένων επιστημόνων, λόγω της ιδιόμορφης γεωλογικής της θέσης. Το Ελληνικό τόξο αποτελεί τόπο έντονων γεωλογικών φαινομένων, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα
την επικοινωνία της βαθιάς υποεπιφάνειας με την επιφάνεια της Γης, τόσο στη θάλασσα (π.χ.
Μήλος, Σαντορίνη) όσο και στη χέρσο (π.χ. ιαματικές πηγές). Πιστεύεται ότι η υποεπιφάνεια φιλοξενεί το μεγαλύτερο απόθεμα σε άγνωστους ακόμη μικροοργανισμούς και η ελάχιστη μέχρι
σήμερα πληροφορία επισημαίνει τη σπουδαιότητα αυτών των μικροοργανισμών. Επίσης, με
βάση το κλίμα της, η Ελλάδα φιλοξενεί από υποτροπικές περιοχές έως υποπολικές περιοχές,
προσφέροντας έτσι ένα εύρος πολύ διαφορετικών ενδιαιτημάτων σε μικρή σχετικά έκταση. Οι
μεγάλοι ποταμοί της Μακεδονίας αποτελούν ένα έξοχο παράδειγμα μεταφοράς αλλόχθονων
μικροοργανισμών από πολύ διαφορετικές λεκάνες απορροών, η τύχη των οποίων παραμένει
άγνωστη, αλλά καταλήγουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Επιπλέον, μια μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων
τόσο φυσικών (θερμές πηγές, λίμνες, λιμνοθάλασσες, δάση) όσο και τεχνητών (αλυκές, παραδοσιακές φυτείες, ρυπασμένα εδάφη κ.λπ.), αποτελούν χώρους ανάπτυξης μιας εξαιρετικής
ποικιλίας βιοτεχνολογικά χρήσιμων ή «ανεπιθύμητων» μικροοργανισμών. Πέρα όμως από τα
άμεσα περιβάλλοντα, στα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε τη διαδικασία της απ’ ευθείας μικροβιολογικής «σοδειάς», υπάρχουν και έμμεσα. Για παράδειγμα, μας είναι τελείως άγνωστες
οι μικροβιακές βιοκοινότητες των ριζών του τεράστιου αριθμού ενδημικών φυτών της χώρας.
Το ίδιο ισχύει και για τις συμβιωτικές σχέσεις φυτών, εντόμων, ανώτερων οργανισμών γενικά,
με τις αντίστοιχες μικροβιακές βιοκοινότητες. Τέλος, η γεωγραφική θέση του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την έντονη ναυτιλιακή κίνηση των λιμανιών της χώρας,
συμβάλλει στη μεταφορά άγνωστων μικροοργανισμών με άγνωστους ακόμα μηχανισμούς και
συνέπειες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου
(European Research Area - ERA) και σε πλήρη συνάρτηση με την κοινωνία της γνώσης που
υποστηρίζεται από τη συνθήκη της Λισσαβώνας (2000), δημιουργήσαμε ένα Εθνικό Δίκτυο
Μικροβιακής Βιοποικιλότητας, Γονιδιωματικής και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών. Πρόκειται για
μια πραγματικά και ουσιαστικά εθνική πρωτοβουλία και επομένως όλοι οι Έλληνες ερευνητές
που έχουν σχέση με αυτή τη γνωστική περιοχή είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Δύο
είναι οι κύριοι στόχοι του Δικτύου:
(α) η δημιουργία του Εθνικού Προγράμματος ΜικροΒιόΚοσμος με σκοπό την καταγραφή,
ανάλυση και αξιοποίηση του μικροβιακού πλούτου της χώρας μας για την πρόοδο και
ευημερία της κοινωνίας και βελτίωση της οικονομίας μας και
(β) η ίδρυση Εθνικού Κέντρου Βιοπροοπτικής, με επίκεντρο τη Μικροβιακή Βιοποικιλότητα
και Γονιδιωματική. Το κέντρο αυτό θα αποτελείται από το σύνολο των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων, στα οποία ανήκουν οι ερευνητές του Εθνικού Δικτύου.
- 268 -
Ν. Κυρπιδης - Βιοποικιλοτητα και Τεχνολογικη Αναπτυξη
Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Η παραπάνω πρόταση κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
και στο Υπουργείο Παιδείας το 2006. Υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους εκάστοτε
Γενικούς Γραμματείς στα επόμενα 2 χρόνια και αλλεπάλληλες συζητήσεις εξεύρεσης μηχανισμού χρηματοδότησης. Παρά το γεγονός ότι η πρόταση πλαισιώθηκε και υποστηρίχθηκε από
περισσότερους από 100 καθηγητές πανεπιστημιών και ερευνητικών κέντρων καλύπτοντας το
σύνολο των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, δεν υπήρξε καμία υποστήριξη από το κράτος. Σημειωτέον ότι τα συμβουλευτικά όργανα και οι επιτροπές της ΓΓΕΤ, μέχρι
πρόσφατα, πλαισιώνονταν κυρίως από Διευθυντές ή Καθηγητές Ελληνικών Ιδρυμάτων. Η ιδέα
της σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) ήταν άγνωστη έννοια στην Ελληνική πολιτική (και όχι μόνο) σκηνή.
Ωστόσο, παρά την παντελή έλλειψη υποστήριξης από την πολιτεία, η πρωτοβουλία Μικροβιόκοσμος κάθε άλλο παρά εξαφανίστηκε στα επόμενα χρόνια. Το εθνικό δίκτυο που δημιουργήθηκε αποτέλεσε κορμό της δημιουργίας μιας νέας Επιστημονικής Εταιρείας στην χώρας
μας (της Ελληνικής Εταιρείας ‘Μικροβιόκοσμος’) καθώς και της αυτοχρηματοδότησης πολλών
πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων ανίχνευσης και μελέτης της μικροβιακής βιοποικιλότητας διαφόρων εθνικών περιβαλλόντων.
Τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας;
«Το να δώσει κανείς χρήματα είναι εύκολο. Αλλά το να αποφασίσει με ποια κριτήρια και για ποιον
σκοπό, αυτό μπορεί να το κάνει μόνον