Πάνω σε ερείπια γεννιέται ξανά η ελπίδα από τη δύναμη του