Μεταφορτώστε το αρχείο και από εδώ (InternetExplorer)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αναγνωρισµένο Σωµατείο 4476 / 1.11.1974 Πρωτοδικείο Αθηνών
Νέα Σµύρνη, 23 Νοεµβρίου 2012
ΠΡΟΣ : Όλα τα µέλη του Συλλόγου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων µαθητών Λεοντείου Λυκείου Νέας
Σµύρνης, στην τακτική του συνεδρίαση στις 21 Νοεµβρίου 2012, ενέκρινε σύµφωνα µε τα άρθρα του
καταστατικού, τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν για τις επικείµενες αρχαιρεσίες του συλλόγου. Η
Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 26/11/2012 στις 7:00 µ.µ. στο θέατρο του
Λεοντείου Λυκείου Νέας Σµύρνης (Θ. Σοφούλη 2). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά
την πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο
χώρο µε τα ίδια θέµατα, την επόµενη ∆ευτέρα 3/12/2012 στις 07:00 µ.µ.
Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου είναι οι ακόλουθες :
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
∆ηµόπουλος Στυλιανός
Ζηργάνος Ευστάθιος
Ιατρού Άγγελος
Μαντάς Σπυρίδων
Μενούνου – Κοντολέων Ντορέλα
Παντελάρας Παντελής
Παπαδάκης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Επαµεινώνδας
Πρίντεζης Νικόλαος
Σπανός Γεώργιος
Στεφάτου – Μπίκα Άννα
Τυµπανίδης Χαράλαµπος
Επιχειρηµατίας
∆ικηγόρος
Τηλεοπτικός παραγωγός
Οικονοµολόγος
Καθηγήτρια Ιταλικής γλώσσας
Χηµικός µηχανικός
Στρατιωτικός
Αντισµήναρχος ιπτ.(ε.α.)
Ιδ. Υπάλληλος
Ιδ. Υπάλληλος
Γραφίστας
Έµπορος
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1
2
3
Καναβού Αργυρώ
Λέντζου Φωτεινή
Στιβακτάς Ιωάννης
Ελεύθερος επαγγελµατίας
Έµπορος
Ιδ. Υπάλληλος
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
Βλάχου Σοφία
Μπαλτογιάννης Νικόλαος
Τζέρµπος Φώτιος
Φιλόλογος
Παιδοχειρουργός
Ιατρός
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Μαντάς
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 2 - 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ο Γενικός Γραµµατέας
Γιώργος Σπανός
e-mail : [email protected]