Δείτε εδώ - Livemedia.gr

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζει και φέτος την
επιτυχημένη πορεία του μετεκπαιδευτικού προγράμματός της, προσπαθώντας να
ενσωματώσει σε αυτό καθιερωμένη γνώση και νεότερες εξελίξεις. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει μετεκπαιδευτικές διαλέξεις, συζητήσεις επί διαγνωστικών και θεραπευτικών
προβλημάτων, συναντήσεις του Eργαστηρίου Aιμοδυναμικής και Eπεμβατικής
Kαρδιολογίας, συναντήσεις Yπερηχογραφικού Eργαστηρίου, βιβλιογραφική ενημέρωση
και ερευνητικές συναντήσεις, όπως αναλυτικά εκτίθεται στη συνέχεια.
Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών με αιχμή τα «Μαθήματα της Τρίτης» έχει πρωτοστατούντα ρόλο στη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των Ελλήνων Καρδιολόγων, διευκολύνοντάς τους να ενσωματώσουν τις
σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές γνώσεις στην καθημερινή ιατρική πράξη.
Στα πλαίσια αυτά, από την περσινή χρονιά καθιερώθηκε η δυνατότητα διαδικτυακής
on line παρακολούθησης και συμμετοχής με ερωτήσεις ή σχόλια των διαλέξεων της
Τρίτης από όλες τις Kαρδιολογικές Kλινικές της χώρας με την ευγενική υποστήριξη της
εταιρείας SANOFI AVENTIS.
Η ενεργός συμμετοχή ομιλητών και λοιπών συμμετεχόντων από την Αττική, αλλά και
την υπόλοιπη Ελλάδα μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία της Κλινικής μας με
Νοσοκομεία, Ιδρύματα και γενικότερα Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ολόκληρης
της χώρας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παρεχόμενης συνεχιζόμενης Ιατρικής
εκπαίδευσης στην Καρδιαγγειαήη Ιατρική.
Η επιτυχία του Προγράμματος είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της πείρας
των καταξιωμένων συναδέλφων και του ενθουσιασμού και της παραγωγικότητας των
νεότερων.
Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη της Κλινικής αλλά και τους
επιφανείς προσκεκλημένους για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση του
Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Κλινικής.
Εύχομαι σε όλους υγεία και δημιουργικότητα για το νέο Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
∆ιευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κοινή συνεδρίαση Καρδιολόγων και Καρδιοχειρουργών:
∆ιαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα. Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις.
∆ευτέρα, Ώρα:13:00-14:00, Αμφιθέατρο «4ου ορόφου»
Υπεύθυνος: Μανώλης Βαβουρανάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Στις συζητήσεις αυτές θα επιδιώκεται λύση διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων
με το συνδυασμό κλινικής εξέτασης και σύγχρονης τεχνολογίας. Η κλινική εξέταση, παρά
την εξέλιξη της τεχνολογίας, εξακολουθεί, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση
και τη θεραπεία του ασθενούς, γιατί συχνά παρέχει στοιχεία, π.χ. οικογενειακό ιστορικό,
ατομικό αναμνηστικό, είδος και βαρύτητα συμπτωμάτων, χαρακτηριστικά οιδημάτων,
κυάνωσης κ.ά., που καμία σύγχρονη διαγνωστική εξέταση δεν είναι δυνατόν να δώσει,
καθοδηγεί τον κλινικό στη «σωστή» χρήση της τεχνολογίας και φέρνει σε στενή επαφή το
γιατρό με τον ασθενή. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία δίνει πληροφορίες σε πολλές
περιπτώσεις, π.χ. μέτριου βαθμού διάταση της αορτής, μέτρια ελάττωση λειτουργικότητας
αριστεράς κοιλίας κ.τ.λ., που η κλινική εξέταση αδυνατεί να καθορίσει.
Αιμοδυναμικά αποτελέσματα και επίδειξη
αγγειοκαρδιογραφιών.
Καθημερινά, Ώρα 09:30-10:00, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Υπεύθυνος: Χρήστος Πίτσαβος, Καθηγητής
Η κοινή συνάντηση καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών έχει πολλαπλούς στόχους.
Η επεμβατική διερεύνηση συχνά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του χειρισμού των
ασθενών και η συλλογική προσέγγιση της διάγνωσης εξασφαλίζει την εγκυρότητά της.
Επίσης η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή δεν είναι πάντα προφανής και η επιλογή της
απαιτεί τη σύνθεση απόψεων μέσα από την παραγωγική διαδικασία της συζήτησης, η οποία
περιλαμβάνει τόσο την παράθεση των σύγχρονων διεθνώς ισχυουσών κατευθυντήριων
οδηγιών, όσο και τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την κάθε ειδικότητα. Παράλληλα,
οι συναντήσεις αυτές έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα για φοιτητές, ειδικευόμενους αλλά
και ειδικευμένους καρδιολόγους.
Εκπαιδευτική Συγκέντρωση του Υπερηχογραφικού
Εργαστηρίου
Τετάρτη, Ώρα 13:30-14:30, Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο
Υπεύθυνος: Στέλλα Μπρίλλη, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ
Στις συγκεντρώσεις του εργαστηρίου επιδεικνύονται ενδιαφέροντα περιστατικά στα
οποία το υπερηχοκαρδιογράφημα (διαθωρακικό, διοισοφαγικό, stress echo) συνέβαλε στη
διάγνωση και καθοδήγησε στη λήψη των κλινικών αποφάσεων. Παρουσιάζονται επίσης,
πρόσφατες εξελίξεις όπως η μελέτη της αιμάτωσης του μυοκαρδίου με τους νέους
ηχοαντιθετικούς παράγοντες (contrast echo), η τρισδιάστατη απεικόνιση (3-D echo) και
παράλληλα γίνεται ανασκόπηση επιλεγμένων άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία που
αναφέρονται στις εξελίξεις αυτές.
Συγκέντρωση επί ερευνητικών θεμάτων
Πέμπτη, Ώρα: 11:00-12:00
Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Η έρευνα είναι βασικός μοχλός κατάκτησης της νέας γνώσης ειδικότερα σε μία ειδικότητα
αιχμής όπως είναι η Καρδιολογία. Οι ερευνητικές συναντήσεις της Α’ Καρδιολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελούν πεδίο μετάδοσης των σύγχρονων
ερευνητικών τάσεων και ανάπτυξης νέων ιδεών. Μέσα από γόνιμες διαδικασίες συζήτησης
και παράθεσης απόψεων οι συναντήσεις αυτές επιτυγχάνουν τη βέλτιστη υλοποίηση των
ερευνητικών δραστηριοτήτων και εξασφαλίζουν τη συναίνεση σε θέματα επιστημονικής
και ηθικής δεοντολογίας.
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Πέμπτη, Ώρα 13:30-14:30
Υπεύθυνος: ∆ημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής
Η σύγχρονη Καρδιολογία εξελίσσεται και ανανεώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Γνώσεις
νέες παρατίθενται και απόψεις παλιές αναθεωρούνται. Η εισβολή της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική ενημέρωση των καρδιολόγων.
Η βιβλιογραφική ενημέρωση συμβάλλει στην άμεση πρόσβαση και πληροφόρηση των νέων
επιτευγμάτων της Καρδιολογίας σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο. Νέες πολυκεντρικές
μελέτες, μεγάλα ερευνητικά επιτεύγματα και σύγχρονες κλινικές αποφάσεις, γίνονται
κτήμα του σύγχρονου καρδιολόγου. Ταυτόχρονα, προάγεται η έρευνα δεδομένου ότι η
βιβλογραφική ενημέρωση αποτελεί ένα ισχυρό ερέθισμα για νέες ερευνητικές ιδέες.
Μετεκπαιδευτικές ∆ιαλέξεις
Τρίτη, Ώρα 20:00-21:30, Αμφιθέατρο «Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.»
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Τσιούφης, Επίκουρος Καθηγητής
Οι μετεκπαιδευτικές ∆ιαλέξεις της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών είναι ένας καταξιωμένος θεσμός στα επιστημονικά δρώμενα της Καρδιολογίας
στη χώρα μας και αποτελούν στρατηγικό στόχο για την επίτευξη της πολυδιάστατης
αποστολής της κλινικής. Καταξιωμένοι ομιλητές μεταδίδουν συμπυκνωμένη την κεκτημένη
γνώση, προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση της κλινικής πρακτικής
και σκιαγραφούν τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις. Οι διαλέξεις αυτές έχουν ευρύ
φάσμα αποδεκτών. Απευθύνονται τόσο στον ειδικευόμενο καρδιολόγο όσο και στον
ειδικό. Παράλληλα όμως και φοιτητές θα ανακαλύψουν στοιχεία που τους ενδιαφέρουν.
Παράλληλα, από την περσινή χρονιά καθιερώθηκε η δυνατότητα διαδικτυακής on line
παρακολούθησης και συμμετοχής με ερωτήσεις ή σχόλια των μετεκπαιδευτικών διαλέξεων
της Τρίτης από όλες τις Καρδιολογικές Κλινικές της χώρας. Οι ομιλητές μετά τη δική
τους εισήγηση θα πυροδοτούν και θα συντηρούν μία γόνιμη συζήτηση κατά την οποία η
συμμετοχή των παρακολουθούντων θα έχει ουσιαστικό ρόλο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
4/10
Εναρκτήριος ∆ιάλεξη
Καρδιοαγγειακή Ιατρική 2011. Οι Μηχανοηλεκτρικές εξελίξεις και η
Πρωτεομική προοπτική
Παναγιώτης Βάρδας
Καθηγητής, ∆/ντής Καρδ/κής Κλινικής ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου
Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
11/10 ∆ιάλεξη
Αθηροσκλήρωση πέραν των στεφανιαίων αρτηριών
Ιωάννης Καλλικάζαρος
∆/ντής - Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
18/10 Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τα σημερινά προβλήματα στη Ελλάδα
Στέφανος Φούσας
∆/ντής - Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Τζάνειο»
∆ιαταραχές της ηλεκτρικής αγωγής μετά από επεμβάσεις
διακαθετηριακής τοποθέτησης αορτικής βιοπρόθεσης
Βασίλειος Βούδρης
∆/ντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
25/10 Βαλβιδοπάθειες
Εκφυλιστικές παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδος
Ιωάννης Μπαρμπετσέας
∆/ντής - Συντονιστής Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν. «Πολυκλινική Αθηνών»
∆ιαγνωστικές διαφοροποιήσεις και αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών
στην τρίτη ηλικία
Χριστίνα Χρυσοχόου
Επιμελήτρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Η μαγνητική καρδιάς στην εκτίμηση των βαλβιδοπαθειών
Νίκος Αλεξόπουλος
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
1/11
Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Ενίσχυση της θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς με σταθερή
στεφανιαία νόσο
Ηλίας Ρεντούκας
∆/ντής - Συντονιστής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. «Αμ.Φλέμινγκ».
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
∆ημήτριος Χρυσός
∆/ντής - Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Τρίπολης
8/11
Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Απεικόνιση και αιφνίδιος θάνατος
Αθανάσιος Κρανίδης
∆/ντής - Συντονιστής Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν. «∆υτικής Αττικής»
Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος στη διαστρωμάτωση κινδύνου για
αιφνίδιο θάνατο
Ιωάννης Σκιαδάς
Επιμελητής, Καρδιολογικό Τμήμα, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Η δεξιά κοιλία στους ασθενείς μετά από χειρουργηθείσα τετραλογία
FALLOT
Στέλλα Μπρίλη
∆/ντρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
15/11 Αορτικές παθήσεις
Η μηχανική της αορτής στην πρόκληση διαχωρισμού
∆ημήτριος Ηλιόπουλος
Επ. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, «Ιατρικό Αθηνών»
∆ιαχωρισμός αορτής. Έγινε πρόοδος στην αντιμετώπισή τους?
Γ. Οικονομόπουλος
∆/ντής - Συντονιστής Β΄Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α»
Νόσος Κawasaki
Σταύρος Κάκουρος
∆/ντής - Συντονιστής A΄ Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. «Αμ.Φλέμινγκ».
22/11 Αρρυθμίες
Θεραπεία συγκοπτικών επεισοδίων
Γεώργιος Θεοδωράκης
∆/ντής Καρδ/κής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
Τα νεώτερα αντιθρομβωτικά στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής
Αθανάσιος Μανώλης
∆/ντής - Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
29/11 Απεικόνιση στην Καρδιολογία
Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος αιματώσεως μυοκαρδίου σε
ασυμπτωματικά άτομα.
Αναστασία Κίτσιου
∆/ντρια, Καρδιολογικό Τμήμα, «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
Υβριδικό Απεικόνιση με CT και SPECT/CT
Ιωάννης Βασιλειάδης
∆/ντής Καρδ/κού Τμήματος, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Νεώτερες τεχνικές ανίχνευσης της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας
Ανδρέας Συνετός
Επιμελητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
6/12
Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Αυξημένες τιμές τροπονίνης και έμφραγμα μυοκαρδίου
Ζήνων Κυριακίδης
∆/ντής -Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος,
Νοσοκομείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»
Σύμπλοκη αγειοπλαστική (στέλεχος - διχασμοί)
Σοφία Βαϊνά
Επιμελήτρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
∆ια - κερκιδική προσπέλαση για στεφανιογραφία/αγγειοπλαστική
Γεώργιος Λάτσιος
Επιμελητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
13/12 Υπέρταση
Επεμβατική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς υπέρτασης
Κωνσταντίνος Τσιούφης
Επ. Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Η θέση των β-αναστολέων στη θεραπεία της υπέρτασης
Θωμάς Μακρής
∆/ντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο
«Έλενα Βενιζέλου»
20/12 Υπερηχοκαρδιογραφία
Τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία στην επεμβατική καρδιολογία
Κωνσταντίνα Αγγέλη
Λέκτορας, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης στην κλινική πράξη
Γεώργιος Ρουσάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Καρδ/κής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα: βασικές αρχές-κλινικές εφαρμογές
Κων/νος Αζναουρίδης
Επιμελητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
10/1
∆ιάλεξη
Η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια στην κλινική πράξη
∆ημήτριος Κρεμαστινός
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
17/1
Ειδικές ∆ιαλέξεις
Στεφανιαία νόσος και γυναίκες
Παράσχος Γκελερής
Καθηγητής Καρδιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φαρμακογενετική στεφανιαίας νόσου
∆ημήτριος Τούσουλης
Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
24/1
Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης και στεφανιαία νόσος:
μία νέα πανδημία;
Αθανάσιος Τρίκας
∆/ντής-Συντονιστής Καρδ/κού Τμήματος, ∆ημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΕΛΠΙΣ»
Καρωτιδική επαναγγείωση. Τι νεώτερο
Αριστείδης Ανδρουλάκης
Αν. ∆/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Καρδιολογικά φάρμακα στην περιεγχειρητική περίοδο σε μη
καρδιακές επεμβάσεις
∆ωροθέα Τσεκούρα
Καρδιολόγος, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
31/1
Ειδικές ∆ιαλέξεις
Παρατεταμένης διάρκειας και ασφαλής καρδιακή βηματοδότηση μέσω
προγραμματισμού της συσκευής
Ευάγγελος Παπαστεριάδης
∆/ντής - Συντονιστής Α΄ Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων»
∆ιαβήτης και καρδιά
Ιωάννης Παρασκευαίδης
Αν. Καθηγητής, Β’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
7/2
∆ιάλεξη
Η σημασία της περιεμφραγματικής περιοχής
∆ιονύσιος Kόκκινος
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
14/2
Ειδικές ∆ιαλέξεις
Εξελίξεις στην θεραπεία της Υπέρτασης
Νικόλαος Ζακόπουλος
Καθηγητής, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»,
Πρόεδρος Παθολογικού Τομέα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Φλεβική θρομβοεμβολή. Θεραπευτικές εξελίξεις
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Καθηγητής, ∆/ντής Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής,
∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
21/2
Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς. Η πρόκληση της γενετικής
αποκωδικοποίησης
Αριστείδης Αναστασάκης
Καρδιολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Καρδ/κής Κλινικής Πανεπιστημίου
Αθηνών, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
∆ιαστρωμάτωση κινδύνου αιφνιδίου θανάτου μετά από έμφραγμα
μυοκαρδίου
Νικόλαος ∆αγρές
Επ. Καθηγητής, Β΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
Θεραπεία αρτηριακής υπέρτασης στους ηλικιωμένους
∆ημήτριος Παπαδόπουλος
Επιμελητής, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν «Λαϊκό»
28/2
Ειδικά θέματα καρδιολογίας
HIV λοίμωξη και καρδιά
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
Επ. Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Ο ρόλος της αντιφλεγμονώδους αγωγής στην αντιμετώπιση της
αθηρογένεσης
Ιγνάτιος Οικονομίδης
Επ. Καθηγητής, Β’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
6/3
Ειδικές διαλέξεις
Συγκριτική αξιολόγηση κλοπιδογρέλης, πρασουγκρέλης και
τικαγκρελόλης
∆ημήτριος Αλεξόπουλος
Καθηγητής, ∆/ντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΡΙΟ»
Απεικόνιση της αθηρωματικής διαδικασίας
Ιωάννης Λεκάκης
Καθηγητής, Β’ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
13/3
Ειδικά θέματα Καρδιολογίας
Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) στην Καρδιολογία. Χαμένοι στην
μετάφραση...
Χρήστος Ντέλλος
∆/ντής, Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Τζάνειο»
Σύνδρομο μετά καρδιοτομή
Γεώργιος Λάζαρος
Επιμελητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α»
Αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών και της υπέρτασης στην κύηση
Κων/νος Θωμόπουλος
Επιμελητής, Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
20/3
Καρδιακή ανεπάρκεια
Η θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας στους Υπερήλικες
Βλάσης Πυργάκης
∆/ντής - Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο
«Γεώργιος Γεννηματάς»
Εξελίξεις στην καρδιακή ανεπάρκεια 2012
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Αναπλ. Καθηγητής, Β΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
27/3
Επιδημιολογία και καρδιολογία
Τα μαθηματικά στην καρδιολογία: ένας ιστορικός περίπατος
∆ημοσθένης Παναγιωτάκος
Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αποφεύγοντας μεροληψίες και λάθη στις μεγάλες τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες
Αθανάσιος Πιπιλής
Αν. ∆/ντής Καρδιολογικής Κλινικής, Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»
Κλινική αξία των στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης κινδύνου σε
ασθενείς με καρδιακή νόσο
Μιχάλης Ζαίρης
Επιμελητής, Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Τζάνειο»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
3/4
∆ιάλεξη
Αλληλοεπίδραση καρδιάς - νεφρών
Χαρίσιος Μπουντούλας
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ohio
10/4
Θέματα Προληπτικής Καρδιολογίας
Θεραπευτική αντιμετώπιση της χαμηλής HDL- χοληστερόλης.
Νεώτερα δεδομένα
Ιωάννης Σκούμας
∆/ντής ΕΣΥ, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Η μυοπάθεια από στατίνες
Λουκιανός Ραλλίδης
Επικ. Καθηγητής, Β’ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
Κιρκάδιοι ρυθμοί αρτηριακής πίεσης. Κλινική σημασία
∆ημήτριος Συρσελούδης
Επιμελητής, Καρδ/κό Τμήμα, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
24/4
Επεμβατική Καρδιολογία
Εξελίξεις στην Επεμβατική Καρδιολογία
Εμμανουήλ Βαβουρανάκης
Επικ. Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Εναλλακτικές τεχνικές
χαρτογράφησης
Σπύρος ∆ευτεραίος
∆/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»
ΜΑΙΟΣ 2012
8/5
∆ιάλεξη
Μη φαρμακευτική ανάστροφη αναδιαμόρφωση. Αποφόρτιση ή
αναγεννητική θεραπεία
Ιωάννης Νανάς
Καθηγητής, ∆/ντής Γ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν «Λαικό»
15/5
Θέματα αρρυθμιών
Ενδοκαρδιακή μέσω καθετήρων κατάλυση της κοιλιακής ταχυκαρδίας
Κωνσταντίνος Γκατζούλης
Επικ. Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Γενετικό υπόστρωμα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Πολυχρόνης ∆ηλαβέρης
Επιμελητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Νεώτερα δεδομένα στην αμφικοιλιακή βηματοδότηση
Σκεύος Σιδερής
Επιμελητής, Καρδ/κό Τμήμα, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
22/5
Ειδικές ∆ιαλέξεις
Αθηροθρομβοαναρρόφηση: πιθανή λύση στο φαινόμενο «no-reflow»
Αντώνιος Μανώλης
Καθηγητής, ∆/ντής Καρδιολογκού Τμήματος, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
Non STEMI. Νεώτερη θεώρηση
Λάμπρος Μιχάλης
Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. Ιωαννίνων
29/5
∆ιάλεξη
Προληπτική Καρδιολογία: Μαθήματα από το παρελθόν, προοπτικές
για το μέλλον
Χρήστος Πίτσαβος
Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
5/6
∆ιάλεξη
Το σύστημα της ντοπαμίνης στην καρδιακή ανεπάρκεια
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Καθηγητής, ∆/ντής Καρδ/κής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Λάρισας
12/6
Εξελίξεις στις Βαλβιδοπάθειες
Από την σκοπιά της Επεμβατικής Καρδιολογίας
Κων/νος Τούτουζας
Επικ. Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Από την σκοπιά της Καρδιοχειρουργικής
Στρατής Παττακός
∆/ντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»
Ο ρόλος της τρισδιάστατης - διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας
Ιωάννης Βλασερός
∆/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
19/6
Ειδικές διαλέξεις
Καρδιογενής καταπληξία
Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης
Αναπλ. Καθηγητής, Β’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αττικό Νοσοκομείο»
Ο τριπλός ρόλος της δοκιμασίας κοπώσεως
Ανδρέας Μιχαηλίδης
Αναπλ. Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
26/6
Λήξη Μετεκπαιδευτικών ∆ιαλέξεων
Πρόεδροι Χ. Στεφανάδης, Π. Τούτουζας
Βιοδείκτες καρδιακής ανεπάρκειας
Κωνσταντίνος Τεντολούρης
Αναπλ. Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»
Επιπλοκές καρδιακού καθετηριασμού. Κλινική σημασία
Ελευθέριος Τσιάμης
Επικ. Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.»