Το φύλο σΤΗν ισΤορια - University of the Aegean Forum

[
Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία
των Γυναικών και του Φύλου
]
Ημερίδα
Το φύλο
στην
ιστορία
αποτιμήσεις
& παραδείγματα
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011, 10.00 π.μ.
Νέο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια)
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011
10.00’
Έφη Κάννερ, Διακοινοτικές σχέσεις, έμφυλα πρότυπα και
γυναικείες συλλογικές παρεμβάσεις στα Βαλκάνια από το β’
μισό του 19ου αιώνα ως και το Μεσοπόλεμο
[ Καλωσόρισμα από την Οργανωτική Επιτροπή ]
Ιστοριογραφικές αποτιμήσεις
από τη σκοπιά του φύλου
10.10’- 11.10’
[ Α’ συνεδρία ]
Συντονίστρια: Ποθητή Χαντζαρούλα
Ανδρονίκη Διαλέτη, Όψεις του ανδρισμού στην Ευρώπη της
πρώιμης νεότερης περιόδου (15ος-18ος αι.)
Δήμητρα Βασιλειάδου, Όταν η ιστορία της οικογένειας
συνάντησε την ιστορία του φύλου
Λήδα Παπαστεφανάκη, Ανάμεσα στην ιστορία της
εκβιομηχάνισης και την ιστορία της εργασίας, η οπτική του
κοινωνικού φύλου
11.10’ - 11.40’ [ Συζήτηση ]
11.40’ - 12.00’
Διάλειμμα - Καφές
12.00’ - 12.40’
[ Β’ συνεδρία ]
Συντονίστρια: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου
Δήμητρα Σαμίου, Αποκτώντας την (πολιτική) ιδιότητα του
πολίτη: ιστορικές αναζητήσεις για τον έμφυλο χαρακτήρα των
πολιτειακών θεσμών
14.10’ - 14.40’ [ Συζήτηση ]
14.40’ - 16.00’ Μεσημεριανό διάλειμμα
16.00’ - 17.00’ [ Δ’ συνεδρία ]
Συντονίστρια: Πελαγία Μαρκέτου
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Έμφυλες γεωγραφίες του «ελεύθερου
χρόνου»: το Φάληρο και η πόλη του Πειραιά στις αρχές του
20ού αιώνα
Ελένη Φουρναράκη, Κατασκευάζοντας το ελληνοπρεπές σώμα:
έμφυλες και ταξικές σημασιοδοτήσεις της σωματικής αγωγής
και της εθνικής ταυτότητας (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα)
Γλαύκη Γκότση, Το ανδρικό γυμνό στην ελληνική τέχνη του
19ου και των αρχών του 20ού αιώνα: ζητήματα αισθητικής,
σεξουαλικότητας και εξουσίας
Κατερίνα Δαλακούρα, Ιστορία της εκπαίδευσης και φύλο στη
σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία: μια πρώτη αποτίμηση
Μαρία Ρεπούση, Σχολική ιστοριογραφία και φύλα: από το
κείμενο στα υποκείμενα
12.40’ - 13.00’ [ Συζήτηση ]
13.00’ - 13.10’ Διάλειμμα
Παραδείγματα από την ελληνική ιστορία
13.10’ - 14.10’ [ Γ’ συνεδρία ]
Συντονίστρια: Ειρήνη Ριζάκη
Μαρία Πρέκα, Αρσακειάδες δασκάλες (1880-1913): ρητές και
άρρητες οικογενειακές διαδρομές
17.00’ - 17.30’ [ Συζήτηση ]
17.30’ - 17.45’ Διάλειμμα
Το φύλο στη μελέτη της νεότερης και
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας: αντιστάσεις,
επικοινωνίες, διασταυρώσεις
17.45’ - 19.15’ [ Στρογγυλό Τραπέζι ]
Συντονίστρια: Έφη Αβδελά
Ντίνα Βαΐου, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης,
Αγγέλικα Ψαρρά
19.15’ - 20.00’
[ Συζήτηση - Κλείσιμο της Ημερίδας ]
[
Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία
των Γυναικών και του Φύλου
]
Οργανωτική Επιτροπή
Δήμητρα Βασιλειάδου, Νάσια Γιακωβάκη,
Γλαύκη Γκότση, Ανδρονίκη Διαλέτη,
Δήμητρα Σαμίου, Ελένη Φουρναράκη
Σχεδιασμός Βάσω Αβραμοπούλου / Α4_artdesign