close

Enter

Log in using OpenID

cjenik usluga - Zavod za javno zdravstvo Šibensko

embedDownload
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
CJENIK USLUGA
( IZVOD IZ CJENIKA )
Šibenik, ožujak 2013.
Šifra Opis
neto
01001 Klinički pregled
01002 Kliconoštvo (shigelle, salmonelle)
01004 Paraziti
01005 Entero patogena E.coli
01006 Perianalni otisak
44015 Osnovni tečaj higijenskog minimuma u Šibeniku
44016 Osnovni tečaj higijenskog minimuma izvan Šibenika
40003 Prošireni tečaj higijenskog minimuma u Šibeniku
40002 Prošireni tečaj higijenskog minimuma izvan Šibenika
44017 Ponovno polaganje higijenskog minimuma
44018 Izdavanje potrvrde o položenom hig. min. (duplikat)
44019 Godišnji zdravstveni pregled
44020 Polugodišnjii zdravstveni pregled
40001 Godišnji zdrav. pregled ( vrtići, jaslice)
40002 Godišnji zdravstveni pregledi (dj. odjeli, rodilište)
44021 Zdravstveni pregled prosvjetnih radnika
44022 Zdravstveni pregled (stomatolozi, farmaceuti, frizeri i sl.)
44023 Zdravstveni pregled učenika na praksi
44024 Zdravstveni progled zdarv. djelatnici - izuzev čl.4.st.3.
44025 Pregled za upis na fakultet
44001 Kolera
44002 Gripa
44003 Morbili
44004 Rubeola
44005 Parotitis
44006 ANA-TE 0,5 ml
44007 Antirabies vac.
44008 Cjepivo protiv Hep. "B" - pediatrica
44009 Polio
44010 Difteria i tetanus
44011 Morb. rub. parotitis
44012 Hepatitis "B" - Engerix
44013 Žuta groznica
44014 Imunoglobulin humani antirabies/ ij
44015 Imunoglobulin humani protiHep."B"/ij
44016 Obrada (eksp.liječnik spec + klinički pregled)
44017 MIRV (cjepivo protiv bjesnoće 1 doza)
44018 MIRV (obrada + 2 cjepiva)
44026 Cjepivo protiv pneumokoka - Pneumovax
44027 Cjepivo protiv Hepat. "A"
44028 Cjepivo protiv Hepat. "A" i "B"
44029 Cjepivo protiv TIFUSA
44030 Cjepivo protiv varicelae - Varilrix
44031 Imunoglobulin humani protiv tetanusa (amp. 250 ij)
44032 Cjepivo KME
44033 Cjepivo protiv meningitisa
44044 Gardasil cjepivo – jedna doza
44034 Evaluacija – ocjena učinkovitosti provedenih DDD mjera
100,00
110,00
120,00
50,00
30,00
320,00 80,00 400,00
368,00 92,00 460,00
368,00 92,00 460,00
416,00 104,00 520,00
120,00
30,00
150,00
50,00
12,50
62,50
330,00
160,00
380,00
260,00
100,00
100,00
150,00
100,00
60,00
247,62 12,38 260,00
60,00
3,00 63,00
40,00
2,00 42,00
40,00
2,00 42,00
60,00
3,00 63,00
57,15
2,85 60,00
280,00
14,00 294,00
200,00 10,00 210,00
30,00
1,67 35,00
80,00
4,00 84,00
100,00
5,00 105,00
200,00 10,00 210,00
300,00 15,00 315,00
1,76
0,09
1,85
3,00
0,15
3,15
170,00
240,00 12,00 252,00
480,00 24,00 504,00
120,00
6,00 126,00
340,00 17,00 357,00
360,00 18,00 378,00
220,00 11,00 231,00
380,00
19,00 399,00
104,76
5,24 110,00
190,48
9,52 200,00
180,00
9,00 189,00
1.100,00 55,00 1.155,00
600,00 150,00 750,00
PDV ukupno
44035 Implementacija HACCP sustava – niski rizik (pekara,
slastičarna II kat, trgovina preh. Proizvodima, hoteli II kat, ug.
objekti u kojima se na poslužuje hrana, zdravljak, zalogajnica,
pečenjara, fast food, buffet, konoba, krčma)
4.500,00 1.125,00 5.625,00
44036 Implementacija HACCP sustava – niski rizik ( voće i
povrće, kiosci, štand sa hranom, pekara samo peciva)
2.500,00 625,00 3.125,00
44037 Implementacija HACCP sustava – niski rizik( beach bar
u sklopu restorana, čajna kuhinja u ispost, dj. vrtića,
prodajno mjesto peciva i kruha)
1.000,00 250,00 1.250,00
44038 Implementacija HACCP sustava – srednji rizik
6.000,00 1.500,00 7.500,00
44039 Implementacija HACCP sustava – visoki rizik
7.500,00 1.875,00 9.375,00
44040 Audit
1.000,00 250,00 1.250,00
44041 Edukacija osoblja u grupi za primjenu HACCP
500,00 125,00 625,00
44042 Analiza stanja s prijedlogom mjera HACCPniski rizik
900,00 225,00 1.125,00
44043 Analiza stanja s prijedlohom njera HACCPsrednji rizik
1.200,00 300,00 1.500,00
08314 Uzorkovanje otpadnih voda - trenutni uzorak
500,00 125,00 625,00
08315 Uzorkovanje otpadnih voda - 2 satni kompozitni uzorak
700,00 175,00 875,00
08316 Uzorkovanje otpadnih voda - 4 satni kompozitni uzorci
kroz osam sati
1.000,00 250,00 1.250,00
08318 Uzorkovanje otpadnih voda – 24 satni komp.uz.
2.300,00 575,00 2.875,00
08318 More
350,00 87,50 437,50
08319 Bazen
300,00 75,00 375,00
08322 Ispitivanje nepropusnosti uljnih jama
900,00 225,00 1.125,00
08323 Ponovno izdavanje nalaza – pojedinačno
50,00 12,50
62,50
08324 Ponovno izdavanje godišnjeg izvješća
300,00 75,00 375,00
08325 Liječnička svjedodžba
60,00
7369 Mikrobiološko ispitivanje brisa
60,00
28047 Biološko testiranje ispr. autokl. i ster. pomoću spora Bacilus-a 130,00
28048 Mikrobiološka obrada djece za upis u vrtiće (kopro. + perianal)130,00
28049 Mikrobiološka obrada djece za upis u vrtiće - koprokultura
100,00
28050 Mikrobiološka obrada djece za upis u vrtiće - perianalni o.
30,00
28051 Obrisak nosa bakteriološki aerobno
100,00
28052 Obrisak ždrijela bakteriološki aerobno
100,00
28053 Urin bakteriološki aerobno
100,00
28054 Stolica na salm. i shig.
100,00
Parametri u vodi za piće:
PARAMETAR
Temperatura
Boja
Mutnoća
CIJENA ( kn )
8,00
5,00
10,00
Miris
Okus
pH vrijednost
Elektrovodljivost
Utrošak KMnO4
Amonij
5,00
5,00
10,00
10,00
35,00
30,00
Nitriti
Nitrati
Kloridi
Rezidualni slobodni klor
30,00
30,00
50,00
10,00
Dodatni parametri u vodi za piće + površinske vode
PARAMETAR
CIJENA (kn)
Sumporovodik
40,00
Ukupna tvrdoća
35,00
Ukupne suspenzije
128,00
Isparni ostatak na 105◌۫ C
40,00
Stalna tvrdoća
35,00
Hidrogen karbonat
35,00
Alkalitet
40,00
Magnezijeva tvrdoća
35,00
Kalcijeva tvrdoća
35,00
KPK - Cr
60,00
BPK5
90,00
Fenoli
90,00
Detergenti - anionski
90,00
Detergenti –kationski
90,00
Cink
85,00
Olovo
85,00
Kadmij
85,00
Bakar
85,00
Krom
85,00
Željezo
85,00
Sulfati
50,00
Silikati
50,00
Ukupni fosfor
60,00
Ukupni dušik
60,00
Fosfati
60,00
Otopljeni kisik
45,00
% zasićenja kisikom
45,00
TDS
10,00
Salinitet
10,00
KPK-Mn
40,00
Prozirnost
5,00
Parametri u otpadnoj vodi
PARAMETAR
Ukupne suspenzije
KPK - Cr
BPK5
Fenoli
Detergenti - anionski
Detergenti –kationski
Cink
Olovo
Kadmij
Bakar
Krom – ukupni
Krom VI
Željezo
pH vrijednost
Temperatura
Boja
Miris
Amonij
Nitriti
Nitrati
Ukupni dušik
Ukupni fosfor
Fosfati
Ortofosfati
Sulfati
Taložive tvari
Klor slobodni
CIJENA ( kn )
128,00
60,00
135,00
90,00
90,00
90,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
10,00
10,00
8,00
10,00
30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
20,00
10,00
Parametri u mikrobiologiji voda i mora
PARAMETAR
Aerobno mezofilne bak. 37
Aerobno mezofilne bak 22
E. coli MF
Enterokoki MF
Ukupni koliformi MF
Pseudomonas aeruginosa MF
Clostridium perfringens MF
E. coli MF u moru
Enterokoki MF u moru
CIJENA (kn)
20,00
20,00
30,00
25,00
30,00
25,00
40,00
60,00
60,00
Parametri u mikrobiologiji namirnica
PARAMETAR
Salmonella spp.
CIJENA (kn)
80,00
Lysteria monocytogenes
Enterobacteriaceae
Staphylococcus aureus
Enterococcus spp.
Sulfitoreducirajuće klostridije
Echerichia coli
Aerobno mezofilne bakterije
Aerobnih sporogenih bakterija
Kvasci
Plijesni
Identifikacija soja mikroorganizma
Brisevi
Mišljenje
70,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
100,00
60,00
40,00
Parametri u kemiji namirnica
PARAMETAR
Energetska vrijednost
Proizvođačka deklaracija (kemija)
Boje
Identifikacija boje
Slobodne masne kiseline
Peroksidni broj
Delta K
Jodni broj
Broj osapunjenja
Voda
Voda sredine
Pepeo
Pepeo ( netopiv u HCl)
Bjelančevine
Masti
Kiselost
Suha tvar ( refraktometrijski)
pH
NaCl
Nitriti
Polifosfati
Histamin
Šečeri dir.red.
Saharoza (pol)
Saharoza (invert)
Ekstrakt
KJ
Ukupne kiseline(kao mliječna)
Isparljive kiseline
CIJENA (kn)
500,00
500,00
50,00
50,00
50,00
70,00
150,00
100,00
100,00
50,00
50,00
70,00
150,00
150,00
150,00
50,00
30,00
30,00
60,00
150,00
200,00
150,00
150,00
60,00
150,00
80,00
150,00
70,00
70,00
Alkohol (etanol)
Formolni broj
Ukupni SO2
Slobodni SO2
Senzorska svojstva
Mišljenje
100,00
120,00
100,00
100,00
40,00
40,00
Dodatak 1.
Ravnateljica ima pravo, kod većih kupaca, ugovorom ugovoriti i drugačije cijene od ovih u
cijeniku, vodeći računa o karakteru posla i siplativosti za Zavod.
Dodatak 2.
Za usluge izvan ugovora (atesti prilikom otvaranja objekta) na iskazane cijene usluga dodaje
se:
- 2,00 kuna po kilometru za korištenje vozila
- rad sanitarnog inženjera na atestima izvan Grada Šibenika do 15 km udaljenosti 1 sat,
od 16 do 30 kilometara 1,5 sati, od 31 do 60 kilometara 2 sata.
- sat rada sanitarnog inženjera 50,00 kuna
Dodatak 3.
Za izradu raznih programa (DDD za općine i gradove i sl.) prema stvarno utrošenim satima
rada te prema kilometrima:
- 3,00 kuna po kilometru za korištenje vozila
- sat rada dr.med. specijaliste epidemiologa 100,00 kuna
- sat rada sanitarnog inženjera 50,00 kuna
Kod dodatka 1. i 2. cijene su iskazane bez PDV-a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content