close

Enter

Log in using OpenID

Almir Šabuljić - Poslovna zona Gračanica (pdf 542kb)

embedDownload
Potencijalni prijedlog projekta
Za dugoročno uspješnu saradnju
Zašto poslovna zona u B&H?

Industrijska tradicija u B&H

Pogodnosti i prilike za proizvodnju i opskrbu visokokvalitetnih sirovina

Povoljna geografska lokacija i prometne veze sa Evropom i svijetom

Raširena mreža ugovora o slobodnoj trgovini
Budući
izgled
zone Gračanica
The
future
lookposlovne
of the Business
Zone
The
future
look
of
Gračanica
Halal Business Park Gracanica...
Neposredna udaljenost od cesta, željeznica i aerodroma
-
Blizina magistralnog puta M 4
(Tuzla-Doboj)
Željeznička stanica Sočkovac
Međunarodni aerodrom Tuzla
Prednosti

Jeftinija infrastruktura

Osiguran lanac opskrbe visokokvalitetnim sirovinama

Kvalificirani ljudski resursi

Jaka poslovna tradicija

Koncentracija komplementarnih industrija

Povoljna geografska lokacija

Povoljnija cijena zemljišta

Subvencioniranje zapošljavanja od strane države
Površina građevinskih čestica i građevina
Oznaka zemljišta
Površina građevinskog zemljišta (m²) P1
16.912,00
P2
14.324,00
P3
14.464,00
P4
13.982,00
P5
12.511,00
P6
13.537,00
P7
13.085,00
P8
8.541,00
P9
7.976,00
P10
7.736,00
P11
7.807,00
P12
7.784,00
P13
6.249,00
Ukupno 144.908,00
Saobraćajnice
23.399,00
Ukupna bruto površina
168.307,00
Pokrivenost na površini 168.307 m²
Finansiranje projekta
U svrhu analize opcija finansiranja, projektni troškovi su kategorisani na slijedeći način:

Hard costs (kupovina zemljišta, pripremni radovi i građevinski radovi)

Soft costs (arhitektura, inženjering, testiranje & inspekcija, pravni i
računovodstveni poslovi, marketing)

Ostali troškovi
Potencijalni scenario je grupisan u dvije faze projekta:

Faza I – 1,5 godina

Faza II – 1,5 godina
Prijedlog strukture finansiranja
Ukupni troškovi razvoja projekta: 53.900.000 EUR
KAPITAL (EQUITY)
Kapital
Iznos u EUR
50%
26.950.000
Dug
Iznos u EUR
Kamata
Struktura partnera
Širbegović 20 % u EUR
Potencijalni partner 80 % u EUR
DUG (KREDIT)
5.390.000
21.560.000
Provizija
Period povrata
50%
26.950.000
4%
1%
6,70 godina
Budžet za implementaciju projekta
Projekcija troškova projekta
Jedinična cijena u
EUR
Površina u m²
Troškovi
Zemljište
Ukupni troškovi kupovine
30
168.307
5.049.210
5.049.210
Uređenje i komunalije
30
168.307
5.049.210
Okolinsko uređenje
Ukupni troškovi pripreme
Troškovi izgradnje
55
80.410
4.422.550
9.471.760
Izgradnja
Unutarnje uređenje, oprema
Ukupni troškovi izgradnje
Soft Costs
Arhitektura
Inženjering
350
150
74.425
74.425
26.048.750
11.163.750
37.212.500
6
6
74.425
74.425
446.550
446.550
6 EUR / m²
6 EUR / m²
Testiranje i inspekcija
6
74.425
446.550
6 EUR / m²
Pravni i računovodsveni posl
Marketing
Total soft costs
Ostali troškovi
Administrativne naknade
Ukupni ostali triškovi
Ukupni troškovi
2
2
74.425
74.425
148.850
148.850
1.637.350
2 EUR / m²
2 EUR / m²
Napomena
Hard Costs
Troškovi zemljišta, pravni troskovi i dozvole
55 EUR /m okolišnog građevinskog zemljišta
529.800
529.800
53.900.000
Scenario I: Izgradnja i iznajmljivanje Scenario I: Izgradnja i iznajmljivanje Scenario
I: Izgradnja i iznamljivanje objekata
objekataSce
bjekata
m²
Cijena/m²
Godišnji prihod
Faza I
Komercijalni prostor
10.465
12
1.506.960
30.139.200
Proizvodni prostor
33.072
7
2.778.048
27.780.480
•
Faza II
UKUPNO
27.780.480
55.560.960
30.139.200
Skladišni prostor
30.888
5
1.853.280
18.532.800
18.532.800
37.065.600
UKUPNO
74.425
7
6.138.288
76.452.480
46.313.280
122.765.760
Ukupna investicija u EUR
Troškovi finansiranja u EUR
Troškovi održavanja 0,25 % p.a.
32.351.488 21.548.512
53.900.000
2.914.387 1.941.198
4.855.585
2.425.500
2.156.000
4.581.500
Ukupno
37.691.375
25.645.710
63.337.085
Profit
38.761.105
20.667.570
59.428.675
119,81%
95,91%
110,26%
239,62%
191,82%
Povrat na investiciju (ROI)
Povrat na vlasnički kapital (ROE)
Period povrata
220,51%
9,70 godina
Scenario II: Izgradnja i prodaja objekata
m²
Cijena/m²
Faza I
Komercijalni prostor
10.465
1315
13.761.475
Proizvodni prostor
33.072
990
16.370.640
16.370.640
Skladišni prostor
30.888
770
11.891.880
11.891.880
23.783.760
UKUPNO
74.425
42.023.995
28.262.520
70.286.515
32.351.488
21.548.512
53.900.000
2.914.387
1.941.198
4.855.585
35.265.875
23.489.710
58.755.585
6.758.120
Ukupna investicija u EUR
Troškovi finansiranja u EUR
UKUPNO
Profit
Povrat na investiciju (ROI)
Povrat na vlasnički kapital(ROE)
Faza II
UKUPNO
13.761.475
32.741.280
4.772.810
11.530.930
20,89%
22,15%
21,39%
41,78%
44,30%
42,87%
Period povrata
6,70 godina
Hvala na pažnji!
www.sirbegovic.com
[email protected]
+387 (0) 35 70 00 00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content