21 Λαργκουέτ Ισπανίας Llarguet Espaňol

Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Οµοσπονδίας – ΕΟΟ και διανέµεται
δωρεάν στα µέλη της, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, µέσω του ιστοτόπου http://www.fogr.gr
21
Λαργκουέτ Ισπανίας
Llarguet Espaňol
Κριτήρια Καναρινιών Εµφάνισης - © Κώστας Μ. Σµυρλής
87
Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Οµοσπονδίας – ΕΟΟ και διανέµεται
δωρεάν στα µέλη της, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, µέσω του ιστοτόπου http://www.fogr.gr
21. ΛΑΡΓΚΟΥΕΤ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (LLARGUET ESPAŇOL)
Θέση
Όρθιο
20
Σώµα
Στήθος
Πλάτη
Αρκετά επίµηκες, ελαφρά κυλινδρικό σε φόρµα, λεπτό.
Στενό, λεπτό, δεν παρουσιάζει καµία στρογγυλάδα.
Στενή, λεπτή, δεν παρουσιάζει καµία στρογγυλάδα.
20
Φτερά
Ουρά
Πολύ µακριά, κρατιούνται κοντά στο σώµα, χωρίς να διασταυρώνονται
µεταξύ τους.
Πολύ µακριά, στενή, µε δίχαλο τελείωµα.
15
Μέγεθος
17 εκατοστά το ελάχιστο.
15
Κεφάλι
Λαιµός
Μικρό και οβάλ. Ράµφος κωνικό και ανάλογο του κεφαλιού.
Μετρίου µεγέθους, λεπτός, ξεχωρίζει το κεφάλι από το σώµα.
10
Φτέρωµα
Χρώµα
Κοντό, απαλό, συµπαγές και καλά προσκολληµένο στο σώµα.
Όλα τα χρώµατα είναι αποδεκτά.
10
Πόδια
Μακριά, ελαφρά λυγισµένα, µηροί ορατοί καλυµµένοι µε ίσιο φτέρωµα.
5
Γενική
εντύπωση
Υγιές, καθαρό, συνηθισµένο στο κλουβί.
5
Κλουβί
Έκθεσης
Μέγεθος
δακτυλιδιού
Κλουβί για Γιόρκσαϊρ µ’ ένα καλαµάκι καθ’ ύψος.
∆ιάµετρος 2,9 χιλιοστά.
Κριτήρια Καναρινιών Εµφάνισης - © Κώστας Μ. Σµυρλής
88
Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Οµοσπονδίας – ΕΟΟ και διανέµεται
δωρεάν στα µέλη της, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, µέσω του ιστοτόπου http://www.fogr.gr
Λαργκουέτ Ισανίας
Llargouet Espaňol
mm 12
Κριτήρια Καναρινιών Εµφάνισης - © Κώστας Μ. Σµυρλής
89
Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Οµοσπονδίας – ΕΟΟ και διανέµεται
δωρεάν στα µέλη της, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, µέσω του ιστοτόπου http://www.fogr.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
FEDERATION HELLENIQUE D’
ORNITHOLOGIE
ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
FICHE DE JUGEMENT
Όµιλος
Association
Εκθέτης
Exposant
Αρ. Εκτροφέα
No de l’ eleveur
ΛΑΡΓΚΟΥΕΤ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - LLARGUET ESPAŇOL
Ονοµασία
Denomination
∆ακτυλίδι
Bague
Αρ. κλουβιού
o
Cage N
Στάση
Maintien
Σώµα, Στήθος, Πλάτη
Corps, Poitrine, Dos
Φτερά, Ουρά
Ailes, Queue
Μέγεθος ( ελαχ. 17 εκ.)
Taille
( min. 17 cm )
Κεφάλι, Λαιµός
Τete et Cou
Φτέρωµα, Χρώµα
Plumage, Couleur
Πόδια
Jambes
Εντύπωση
Impression
Σύνολο - Total
20
20
15
15
10
10
5
5
100
Σύνολο τετράδας - Total pour le stam
Αρµονία - Harmonie
Σύνολο συλλογής - Total pour la collection
Κριτής - Juges
Κριτήρια Καναρινιών Εµφάνισης - © Κώστας Μ. Σµυρλής
Ηµεροµηνία - Date
90