Λήψη Παρουσίασης - snailbreeding.gr

«Εκτροφεία Σαλιγκαριών Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα»
www.touchstonesnail.com
«Εκτροφεία Σαλιγκαριών
Αγαπητοί φίλοι,
Αρχικά, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για το ενδιαφέρον σας να ενημερωθείτε για τη Νέα Επιχειρηματική
Δραστηριότητα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Η εταιρεία Touchstone Snails Technologies Ltd έχει ιδρυθεί με σκοπό την αξιοποίηση των ευκαιριών που
παρουσιάζονται με τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει να κάνει με τα εκτροφεία σαλιγκαριών.
Βάσει των πιο πάνω, θα θέλαμε να σας προτείνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα έχει ως στόχο να
σας βοηθήσει στην αξιοποίηση 1.000 τ.μ. γης σε μία βιώσιμη και επικερδή επιχείρηση.
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας έχετε παραχωρήσει για τον καθορισμό των αναγκών σας και την ετοιμασία
της πρότασής μας.
Είμαστε σίγουροι, ότι η επιλογή της Touchstone Snails θα αποδώσει τα αναμενόμενα για την επιχείρησή σας και θα
θέσει τις βάσεις για μία μακροχρόνια συνεργασία.
Σας επισυνάπτουμε τα ακόλουθα παραρτήματα:
Η Πρότασή μας
Εταιρικό προφίλ της εταιρείας μας
Οι Συνεργάτες μας
Σαλιγκάρι Helix
Η αγορά των σαλιγκαριών HELIX
Ισολογισμός Εσόδων & Εξόδων
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες διευκρινήσεις ή απορίες, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
τηλέφωνο 00357 24662700 ή στο 00357 99899797.
Με τιμή,
Ευάγγελος Ευαγγέλου
Διευθυντής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Νέα Επιχειρηματική
Δραστηριότητα»
«Εκτροφεία Σαλιγκαριών
Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα»
Στόχοι και Οφέλη
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η διάγνωση της υφιστάμενης υποδομής και η
δημιουργία σύγχρονης, κλειστής, ελεγχόμενης, επαγγελματικής σαλιγκαροτροφικής
μονάδος 2Χ10Χ50 τ.μ.
• The out side of the Unit
www.touchstonesnail.com
«Εκτροφεία Σαλιγκαριών
Στόχοι και Οφέλη
• Εσωτερικό Μονάδας
www.touchstonesnail.com
Νέα Επιχειρηματική
Δραστηριότητα»
«Εκτροφεία Σαλιγκαριών
The feeding of the Production inside the Unit
www.touchstonesnail.com
Νέα Επιχειρηματική
Δραστηριότητα»
Breeding Snails
“New Business activity”
The Production in the Snail Farm
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
The production inside the Unit
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
The production inside the Unit
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Touchstone Snails Cooperation
Με την υιοθέτηση αυτών των συστημάτων θα προκύψουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα τα εξής οφέλη:
1. Αξιοποίηση 1.000 τ.μ. γης σε μία βιώσιμη και επικερδή επιχείρηση.
2. Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε:
•Μελέτη εγκατάστασης σαλιγκαροτροφείου,
•Εγκατάσταση ολοκληρωμένης μονάδας αναπαραγωγής και πάχυνσης,
•Παρακολούθηση μονάδας,
•Τεχνικές εγκαταστάσεις,
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Touchstone Snails Cooperation
Με την υιοθέτηση αυτών των συστημάτων θα προκύψουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα τα εξής οφέλη:
•Παραγωγική διαδικασία,
•Διοργάνωση σεμιναρίων,
•Υγειονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας,
•Βοήθεια για εξεύρεση αναλώσιμων,
•Ξηρό φυτικό σιτηρέσιο αναπαραγωγής, πάχυνση,
•Βοήθεια για αγορά γεννητόρων,
•Βοήθεια για εξεύρεση αγορών για την πώληση σαλιγκαριών.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Touchstone Snails Cooperation
Με την υιοθέτηση αυτών των συστημάτων θα προκύψουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα τα εξής οφέλη:
1.
2.
3.
4.
Παραγωγή 6,5 τόνους (Μέσος Όρος) σαλιγκάρια σε 120 παραγωγικές μέρες.
Μείωση χρόνου διαχείρισης της μονάδας από τον εκτροφέα.
Τιμή αγοράς από 4 ευρώ το κιλό.
Παροχή συμβολαίου αγοράς της παραγωγής.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Προϋποθέσεις
•Ο κάθε ενδιαφερόμενος που σκέπτεται να ασχοληθεί με την εκτροφή
σαλιγκαριών πρέπει να έχει τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να διαθέτει ένα στρέμμα γης. Το ωφέλιμο που χρειαζόμαστε είναι 1000 τ.μ.
2. Το κτήμα πρέπει να είναι σε υψόμετρο από 0-800 μέτρα από την επιφάνεια της
θάλασσας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε οποιοδήποτε έδαφος, όπως επίσης και εδάφη
με κλίση μέχρι και 20%, σε ορεινή ή ημιορεινή περιοχή. Ακολούθως, θα γίνει μελέτη για
το μικροκλίμα της περιοχής από ειδικευμένους συνεργάτες μας (θερμοκρασία, υγρασία,
βροχόπτωση, χιόνια, αέρας), για να έχουμε πλήρη γνώση των αποτελεσμάτων και να
αποφασίσουμε εάν πληρούν τις κλιματολογικές συνθήκες που απαιτούνται για την
εκτροφή των σαλιγκαριών.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Προϋποθέσεις
•Ο κάθε ενδιαφερόμενος που σκέπτεται να ασχοληθεί με την εκτροφή
σαλιγκαριών πρέπει να έχει τις εξής προϋποθέσεις:
3. Να διαθέτει 2,5 τόνους νερό την ημέρα (Μέσος Όρος). Το νερό μπορεί να είναι από
δίκτυο, γεώτρηση, αγωγό ή άλλη πηγή, αρκεί να γίνουν οι απαιτούμενες χημικές και
μικροβιολογικές αναλύσεις που να επιβεβαιώνουν την καταλληλότητά του.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εγκατάσταση
• Με την υπογραφή του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΟ4, η εταιρεία Touchstone Snails
αναλαμβάνει με τους έμπειρους συνεργάτες της να κατασκευάσουν τη μονάδα, να τη μεταφέρουν
στο κτήμα του εκτροφέα, να την τοποθετήσουν, να γίνουν οι διάδρομοι, οι φωλιές, οι
υδρονεφώσεις, μαζί με 240 κιλά σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller και να σας παραδώσουν τη
μονάδα έτοιμη με το κλειδί στο χέρι. Ακολούθως, σας παραδίδουμε το πιστοποιητικό κατασκευής
και μία φόρμα για να εγγραφείτε στο «Μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής σαλιγκαριών» Ε09 του
Υπουργείου Γεωργίας.
• Η εταιρεία Touchstone Snails αναλαμβάνει να σας βοηθήσει να κατασκευάσετε και να
τοποθετήσετε εσείς ολόκληρη τη μονάδα, παρέχοντάς σας μόνο την τεχνογνωσία και τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε15 & ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΟ6.
• Η εταιρεία Touchstone Snails αναλαμβάνει να σας βοηθήσει να μετατρέψετε υφιστάμενα
θερμοκήπια ή ανοικτά εκτροφεία, σε σύγχρονα λειτουργικά και βιώσιμα εκτροφεία σαλιγκαριών.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Διαχείριση
• Η εταιρεία Touchstone Snails είναι μαζί σας και στο πιο δύσκολο κομμάτι της
παραγωγής και πάχυνσης των σαλιγκαριών.
• Με την ολοκλήρωση της μονάδας, σας προσφέρουμε το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΟ7, που στόχο έχει να εμπεδώσει μία διαχρονική σχέση συνεργασίας με τον εκτροφέα,
προσφέροντάς του ένα πλήρες και ισορροπημένο σιτηρέσιο καθώς και επισκέψεις μέχρι
και δώδεκα φορές τον χρόνο στη μονάδα του εκτροφέα, για την παρακολούθηση, την
καθοδήγηση και τη μετάδοση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας, για πλήρη και
πετυχημένο βιολογικό κύκλο εκτροφής σαλιγκαριών. Παράδοση βιβλιαρίου με το χρόνιο
πρόγραμμα εργασίας.
•ΠΡΟΣΟΧΗ
Χωρίς τη σωστή τεχνογνωσία και παρακολούθηση είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχετε
σωστά αποτελέσματα.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Πώληση
• Η εταιρεία Touchstone Snails προσφέρει συμβόλαιο αγοράς των σαλιγκαριών
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟ8, σε όλους τους εκτροφείς που συνεργάζονται μαζί της.
Με το συμβόλαιο αγοράς εξασφαλίζει πλήρως ολόκληρη την παραγωγή του εκτροφέα
στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Γενικές πληροφορίες
•Θα δίνονται σε συχνή βάση συμβουλές που αφορούν την εκτροφή σαλιγκαριών, με
επισκέψεις στο εκτροφείο σας από τους συμβούλους. Με τη συμπλήρωση
εγκατάστασης της μονάδας, βάσει των προδιαγραφών της Touchstone Snails θα δοθεί
πιστοποιητικό έγκρισης της μονάδας.
• Ο εκτροφέας είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ο ίδιος το έντυπο που θα του δοθεί
(το έντυπο θα το χορηγήσει η εταιρεία μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες της μονάδας),
όσον αφορά την εγγραφή του στο Μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής σαλιγκαριών Ε09.
• Το έντυπο αυτό θα πρέπει να παραδίνεται στο τοπικό κτηνιατρείο, αμέσως μετά την
τοποθέτηση των σαλιγκαριών στη μονάδα του για την εγγραφή της μονάδας στο
Μητρώο σαλιγκαροτρόφων Κύπρου. Μαζί με το έντυπο αυτό θα πρέπει να
προσκομίζεται τοπογραφικό σχέδιο και σκιαγράφημα των επιμέρους χώρων της
επιχείρησης (μονάδας σαλιγκαριών).
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Γενικές πληροφορίες
• Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρατικές υπηρεσίες, όλοι οι
επαγγελματίες εκτροφείς σαλιγκαριών υποχρεούνται να διατηρούν τα εκτροφεία τους
πλήρως καθαρά και να εξασφαλίζουν τέτοιες συνθήκες ώστε να προφυλάσσουν τα
άτομα από ασθένειες.
• Για τον ίδιο σκοπό ενδείκνυται και η καλή συνεργασία τους με κρατικούς κτηνίατρους,
ώστε να καθίσταται δυνατός ο συχνός έλεγχος των εκτροφείων και η κατάσταση της
υγείας των ατόμων. Το σαλιγκάρι είναι ένα αναλώσιμο προϊόν για τον άνθρωπο και θα
πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη υγεία.
• Κάθε εκτροφέας θα πρέπει να γίνεται και μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
Σαλιγκαριών Ε10 και να έχει αριθμό μητρώου μέλους για πλήρη ενημέρωση στη σωστή
διαχείριση του εκτροφείου του.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
ΠΡΟΦΙΛ TOUCHSTONE SNAILS TECHNOLOGIES LTD
•Περιγραφή Εταιρείας:
Η εταιρεία Touchstone Snails Technologies Ltd έχει ιδρυθεί με σκοπό την αξιοποίηση των
ευκαιριών που παρουσιάζονται με τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει να
κάνει με τα εκτροφεία σαλιγκαριών.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε άριστη τεχνογνωσία, μέσα από τη μακρά βιωματική
εμπειρία, στους εκτροφείς σαλιγκαριών και να είμαστε δίπλα τους συμβουλεύοντάς
τους, ώστε να μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται σωστά μία μονάδα
εκτροφής σαλιγκαριών.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
ΠΡΟΦΙΛ TOUCHSTONE SNAILS TECHNOLOGIES LTD
• Περιγραφή Εταιρείας:
Σήμερα, η Touchstone Snails διαθέτει ένα ικανό ανθρώπινο δυναμικό από άτομα με
τεχνογνωσία διεθνούς επιπέδου, καθώς και μία επιτελική ομάδα στελεχών που
αξιοποιεί την διεθνή της εμπειρία, μετατρέποντάς την καθημερινά σε αναπτυξιακή
στρατηγική.
Το αδιαμφισβήτητο κύρος της Touchstone Snails στην αγορά και η σταθερή διεύρυνση
του πελατολογίου της, επιβεβαιώνει ακράδαντα την επιτυχή της πορεία.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της νέας χιλιετηρίδας, δηλαδή η
παγκοσμιοποιημένη αγορά, το άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και η
ταχύτητα στη ροή πληροφοριών, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις σήμερα όσο ποτέ άλλοτε
να επιτυγχάνουν σε καθημερινή πλέον βάση τη βέλτιστη διαχείριση όλων των πόρων
που διαθέτουν, προκειμένου να διατηρούν ή να δημιουργούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στις αγορές που απευθύνονται αλλά ταυτόχρονα και αναπτυξιακή πνοή.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η TOUCHSTONE SNAILS TECHNOLOGIES LTD
Η εταιρεία Touchstone Snails Technologies Ltd έχει ως κύρια αντικείμενα
δραστηριότητας:
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια
• Μελέτες Διασφάλισης Ποιότητας
• Εκπαίδευση
• Τμήμα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
• Εμπορία Σαλιγκαριών
•Μεταποίηση Σαλιγκαριών
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η εταιρεία Touchstone Snails Technologies Ltd έχει ως κύρια αντικείμενα
δραστηριότητας:
• Μελέτη εγκατάστασης σαλιγκαροτροφείου
• Εγκατάσταση ολοκληρωμένης μονάδας αναπαραγωγής και πάχυνσης
• Παρακολούθηση μονάδας
• Τεχνικές εγκαταστάσεις
•Παραγωγική διαδικασία
• Διοργάνωση σεμιναρίων
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η εταιρεία Touchstone Snails Technologies Ltd έχει ως κύρια αντικείμενα
δραστηριότητας:
• Τεχνικά, χειρισμός γεννητόρων, αναπαραγωγή, πάχυνση
• Υγειονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας
• Βοήθεια για εξεύρεση αναλώσιμων
• Ξηρό φυτικό σιτηρέσιο αναπαραγωγής, πάχυνση
• Βοήθεια για αγορά γεννητόρων
• Βοήθεια για εξεύρεση αγορών για την πώληση σαλιγκαριών
• Εμπορία σαλιγκαριών.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια
•Συστήματα Επιχειρησιακής Απόδοσης (Business Balanced Scorecard)
• Στρατηγικά Σχέδια Marketing - Marketing Plans
•Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων
•Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
• Μελέτες Βιωσιμότητας
• Οικονομοτεχνικές Μελέτες
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια
• Αποτιμήσεις – Διαμεσολαβήσεις
• Εξαγορές – Συγχωνεύσεις
• Οργανωτικός Ανασχεδιασμός
• Λειτουργικός Σχεδιασμός - Ανασχεδιασμός Διαδικασιών (ΒPR)
• Διαχείριση Οργανωτικών και Λειτουργικών Αλλαγών (Change Management)
•Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Δικτύων Διάθεσης
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Αποθηκευτικών Κέντρων
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Συστημάτων Διανομής
• Υπηρεσίες Συμβούλου Franchise
• Διαφήμιση – Προώθηση
• Δημόσιες Σχέσεις
• Διαχειριστικός έλεγχος εταιρειών
• Υπηρεσίες επίβλεψης & οργάνωσης λογιστηρίου
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Μελέτες Διασφάλισης Ποιότητας
Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής που εφαρμόζεται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνει τα πρότυπα. Το AGRO περιλαμβάνει τις αρχές
πιστοποίησης σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα αν είναι φυτικής ή ζωικής, ή
ακόμη και ιχθυολογικής παραγωγής.
Εφόσον επιθυμεί μία εκμετάλλευση να πιστοποιήσει την παραγωγή της με αυτό το
πρότυπο, είναι υποχρεωμένη να διαμορφώσει την πολιτική και τους στόχους της,
λαμβάνοντας υπόψιν τις νομικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές παραγωγής που
απαιτούνται, καθώς και μέτρα για την περιβαλλοντολογική προστασία. Προσφέρονται
και οι πιστοποιήσεις:
• ISO 9001:2000
• ISO 14001:1996
• ISO 27001
• ISO 22000:2005 (HACCP)
www.touchstonesnail.com
• OHSAS 18000
• CE (Conformite Europeene)
Breeding Snails
“New Business activity”
Εκπαίδευση
Η εταιρεία Touchstone Snails διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
για:
• Οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών
•Helix Aspersa – Μία κερδοφόρα επιχείρηση
Το σαλιγκάρι και η εμπορία
•Η μεταποίηση του σαλιγκαριού
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Τμήμα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
• Η Touchstone Snails Technologies έχει αναπτύξει
πρωτοποριακές τεχνολογίες στον τομέα της αυτόματης
παροχής τροφής στη μονάδα, της διαχείρισης των
σαλιγκαριών με ηλεκτρικό φράκτη, του σιτηρέσιου και
της υγρασίας.
• Στο παρόν στάδιο, το τμήμα τεχνολογίας της
Touchstone Snails βρίσκεται σε δικό της κτήμα 12
στρεμμάτων, όπου έχει και εγκατεστημένες μονάδες
εκτροφής σαλιγκαριών.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η αγορά των σαλιγκαριών
• Η εταιρεία Touchstone Snails προσφέρει συμβόλαιο αγοράς των σαλιγκαριών
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟ8 σε όλους τους εκτροφείς που συνεργάζονται μαζί της. Με
το συμβόλαιο αγοράς εξασφαλίζει πλήρως ολόκληρη την παραγωγή του εκτροφέα στην
καλύτερη τιμή της αγοράς.
Όλοι οι εκτροφείς μας είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής
σαλιγκαριών» του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες. Επίσης, τα σαλιγκάρια που πωλούμε είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η πώληση των σαλιγκαριών
Η Touchstone Snails είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπόρων/Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο για σκοπούς εμπορίας σαλιγκαριών με
αριθμό εγγραφής: ΜΜΕΖ 466.
Η Touchstone Snails είναι η πρώτη και η μοναδική εταιρεία που εξάγει σαλιγκάρια από
δικά της εκτροφεία σε χώρες της Ευρώπης.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η πώληση των σαλιγκαριών
Η Touchstone Snails διαθέτει προς πώληση άριστης ποιότητας σαλιγκάρια στις
καλύτερες τιμές της αγοράς.
• Helix Asperse Muller 10-12 gr
• Helix Asperse Maximal 15-20gr
• Pomatia 15-20gr
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η πώληση των σαλιγκαριών
Η Touchstone Snails διαθέτει προς πώληση άριστης ποιότητας σαλιγκάρια στις
καλύτερες τιμές της αγοράς.
Τα σαλιγκάρια που πωλούμε είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες.
www.touchstonesnail.com
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Η Touchstone Snails είναι στο στάδιο της μελέτης για την δημιουργία δικού της
εργοστασίου μεταποίησης σαλιγκαριών:
• Industries & Prepared Meal Manufacturing Industry
• Pharmaceutical Industry
• Cosmetics Industry
• Animal Feed Manufacturing
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Our range of products includes:
• Snail fillet A' quality
• Snail fillet B' quality
• Snails with shell
• Snail shells
• Snail slime
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Touchstone Snails Processing
• We collect the Snails clean and Dry from our Snail farms
• Then we separate the Flesh of the Snail from the Shell
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Touchstone Snails Processing
• The flesh is separate from the Shell
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Touchstone Snails Processing
• Final Product – Flesh of Snail
• Final Product – Snails with Shell
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Touchstone Snails Processing
• Packet for delivery
www.touchstonesnail.com
• Container for delivery
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Touchstone Snails Processing
• Packet on the container
www.touchstonesnail.com
• Container for delivery
Breeding Snails
“New Business activity”
Μεταποίηση Σαλιγκαριών
Touchstone Snails Products on the Market
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ HELIX
Ιστορικό
•Τέσσερις χιλιάδες είδη σαλιγκαριών (γαστερόποδα)
•Έχουν στο εξωτερικό περίβλημα σπιράλ (Helix) σχήμα
• Τα τετρακόσια είδη ζουν στο έδαφος της Ευρώπης
• Περίπου τριάντα είδη χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα
• Μόνο πέντε από αυτά έχουν κατακτήσει την αγορά.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Helix Aspersa
• Υψηλή παραγωγικότητα
•Ικανότητα προσαρμογής στο συγκεκριμένο περιβάλλον
• Προτιμά υγρή περιοχή, ήπιο κλίμα, ελαφρύ έδαφος
• Φοβάται το κρύο
• Τρέφεται κυρίως τη νύχτα
• Ύψος κέλυφους 25-35 χιλ.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Helix Aspersa
• Διάμετρος 20-40 χιλ.
• Χρώμα κέλυφους κιτρινοκαστανό μέχρι γκρι με 5-6
σκούρες ταινίες διακοπτόμενες από κυματοειδείς
γραμμές ανοιχτότερου χρώματος
• Σχήμα κωνικό
• Στοματικό άνοιγμα οβάλ
• Άκρες (περιστόμιο) ενισχυμένες
• Χρώμα σώματος σκούρο καστανό ή γκριζωπό
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Helix Aspersa
• Βάρος ανεπτυγμένο 7-20 γραμμάρια,
• Σάρκα 60-70%
• Γεννά μέχρι και πέντε φορές το χρόνο
• Κάθε φορά γεννά από 70-120 αυγά
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Helix Aspersa
•79.46% Νερό,
•14.56% Πρωτεΐνες
•0.69% Λίπη,
•3.87% Υδατάνθρακες
• 1.42% Τέφρα (άλατα)
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Helix Aspersa
• The snails are used as food
• Their flesh represents 50-60% of the total weight
• Their chemical composition is changing:
1.
2.
3.
4.
5.
By type
Age
Nutrition
Phase of the biological cycle
Weather
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Helix Aspersa
• 100 γραμμάρια σάρκας σαλιγκαριού παράγουν 60 – 80
θερμίδες
• Οι πρωτεΐνες που περιέχει αποτελούνται από τα αμινοξέα που
χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός
• Έχει δέκα φορές λιγότερα βακτηρίδια σε σύγκριση με τα άλλα
κρέατα
• Τα σαλιγκάρια είναι μία υγιεινή, εύπεπτη, νόστιμη και θρεπτική
τροφή
• Γίνονται δύσπεπτα όταν δεν είναι καθαρά
• Όταν δεν είναι απαλλαγμένα από το σάλιο
• Όταν σερβίρονται με σάλτσες πλούσιες σε λίπη
• Χορηγούνται σε δίαιτες αδυνατίσματος
Με τα αυγά του σαλιγκαριού παρασκευάζεται χαβιάρι άριστης
ποιότητας.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Ιατρική και Φαρμακευτική
• Τα σαλιγκάρια συνιστώνται για πάρα πολλές
ασθένειες
• Τα αμινοξέα που περιέχονται στις πρωτεΐνες
βοηθούν στην ανακατασκευή των κατεστραμμένων
ιστών του πεπτικού συστήματος
• Το ασβέστιο και ο σίδηρος βοηθούν στην θεραπεία
της φυματίωσης και του ραχητισμού
• Βοηθούν τις έγκυες γυναίκες και αυτές που θηλάζουν
• Τα οξέα συντελούν στη μείωση της χοληστερίνης
• Το μειωμένο λίπος περιορίζει τις παθήσεις του
συκωτιού, την αρτηριοσκλήρυνση και την παχυσαρκία
• Με το σάλιο των σαλιγκαριών παρασκευάζονται
πολλά σκευάσματα για την περιποίηση του προσώπου
και του δέρματος των γυναικών
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Ανατομία - Σώμα
Δεν έχει εσωτερικό σκελετό
• Δεν έχει αρθρώσεις
•Αποτελείται από την κεφαλή, τον πόδα και την
κοιλιακή μάζα
• Η κεφαλή φέρει το στόμα
• Τέσσερις κεραίες
• Γεννητικό πόρο
• Οι οφθαλμοί βρίσκονται στις πάνω κεραίες
• Ο πόδας αποτελεί σαρκώδη μάζα
• Περιλαμβάνει τα συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό,
γεννητικό, αναπνευστικό και απεκκριτικό.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Ανατομία - Σώμα
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Κέλυφος
• Ένα από τα ωραιότερα έργα
• Παράγεται από τις εκκρίσεις του μανδύα
• Αποτελείται κατά 89-99% από ανθρακικό ασβέστιο και κατά 2-1% από
οργανική ουσία
• Αποτελείται από τρία στρώματα:
Το εξωτερικό που είναι πολύ λεπτό
Το εσωτερικό
Το στρώμα μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων
• Η διάμετρος του κέλυφους του ASPERSA σε ηλικία ενός έτους είναι 7-10 χιλ.
• Σε ηλικία τριών ετών είναι 25-40 χιλ.
• Το κέλυφος χρησιμεύει για να προστατεύεται από τους ζωικούς εχθρούς, το
κρύο και τη ζέστη
• Το κέλυφος αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του συνολικού βάρους του
σαλιγκαριού.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Πεπτικό σύστημα
•Το σαλιγκάρι αποδεικνύεται ζώο πολυφάγο,
•Υπομένει τη νηστεία όταν υποβάλλεται σε αυτήν καταναγκαστικά
•Μπορεί να αντέξει χωρίς τροφή ένα ολόκληρο χρόνο,
•Προτιμά τόπους δροσερούς και υγρούς
•Προτιμά να τρώει τα τρυφερά μέρη των φυτών,
•Παίρνει το νερό που χρειάζεται με την τροφή ή μέσω του δέρματος του πόδα
• Η αναπνοή του σαλιγκαριού είναι πολύπλοκη,
• Η είσοδος του αέρα γίνεται από το πνευμονοστόμα
• Εκτός από την πνευμονική αναπνοή γίνεται και επιδερμική.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Κυκλοφορικό σύστημα
Το αίμα του σαλιγκαριού είναι υγρό και άχρωμο,
Σε επαφή με τον αέρα αποκτά χρώμα γαλαζωπό
Ο αριθμός των καρδιακών παλμών εξαρτάται από την θερμοκρασία του
περιβάλλοντος,
Στους 38οC γίνονται 100 παλμοί
Κάτω του μηδενός ένας παλμός
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η κίνηση
•Είναι αργή αλλά θετική
•Με τη συστολή του μυός του άξονα το σώμα ξαναμπαίνει στο κέλυφος
•Το κάτω τμήμα του κοιλιακού πόδα αποτελείται από επιμήκεις και
εγκάρσιους μύες
•Κατά την κίνηση σχηματίζονται στην ουρά εγκάρσιες ταινίες
•Η διάρκεια της διαδρομής των ταινιών είναι μεταξύ 15 και 20 δευτερολέπτων
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Νευρικό σύστημα
•Η αφή είναι η πιο ανεπτυγμένη αίσθηση του σαλιγκαριού
•Η όραση είναι δυνατή
•Περιορίζεται στην εντύπωση του γενικού σχήματος των αντικειμένων και των
φωτεινών σημείων
•Η όσφρηση γίνεται από τις χαμηλές κεραίες
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Γεννητικό σύστημα
•Το σαλιγκάρι είναι ζώο ανεπαρκώς ερμαφρόδιτο
•Για την γονιμοποίηση απαιτείται η «συνεύρεση» δύο
ατόμων
•Τα σαλιγκάρια γονιμοποιούνται αμοιβαία
ανταλλάσσοντας σπερματοζωάρια
•Στον μοναδικό γεννητικό αδένα παράγονται τα ωάρια
και τα σπερματοζωάρια
•Τα ωάρια οδηγούνται μέσω του ερμαφροδικού
αγωγού στον θάλαμο γονιμοποίησης
•Τα σπερματοζωάρια μέσω του σπερματαγωγού στο
σωλήνα του πέους
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Γεννητικό σύστημα
•Ο κόλπος και το πέος καταλήγουν στον γεννητικό πόρο
•Σε θήκη του κόλπου περικλείεται το «ακόντιο»
•Το «ακόντιο» χρησιμεύει σαν όργανο ερεθισμού του συντρόφου
•Μετά το ζευγάρωμα καταστρέφεται
•Το ζευγάρωμα με ένα άλλο σαλιγκάρι είναι απαραίτητο για τη
λίπανση
•Η ερωτοτροπία διαρκεί συνήθως περίπου 20 λεπτά
•Η σύζευξη διαρκεί μεταξύ 10 έως 12 ωρών
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η γέννηση των αυγών
• Η γέννηση των αυγών πραγματοποιείται από 15 έως 25 ημέρες μετά τη
σύζευξη
• Το σαλιγκάρι σκάβει μία τρύπα σε μορφή ενός μανιταριού
• Το βάθος της φωλιάς ποικίλει από 3 σε 5 cm
• Η γέννηση των αυγών διαρκεί από 24 έως 30 ώρες
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η γέννηση των αυγών
• Αυτά ποικίλουν σύμφωνα με τα είδη
• Η επώαση διαρκεί από 16 έως 30 ημέρες
• Το νέο σαλιγκάρι παραμένει στη φωλιά μεταξύ 3 έως 5 ημερών
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Ο λήθαργος και η διάπαυση
•Όταν πέσει η θερμοκρασία και αυξηθεί η υγρασία σταματά να τρώει,
•Βρίσκει ένα προφυλαγμένο μέρος για να περάσει το κρύο του χειμώνα
• Ανοίγει μία τρύπα βάθους 2-10 εκ.,
•Εκεί μένει ακίνητο και νηστικό περίπου μία εβδομάδα
•Αποβάλλει συνεχώς περιττώματα,
•Απομακρύνει το νερό
•Εκκρίνει μία ουσία πλούσια σε ασβέστιο,
•Περίοδος αδρανοποίησης υποχρεωτική για την επιτυχία της
αναπαραγωγής και της καλής ποιότητας των σαλιγκαριών
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εχθροί - Αρπακτικά
Τα σαλιγκάρια έχουν πολλούς και σοβαρούς εχθρούς
•Τα ποντίκια
•Οι τυφλοπόντικες
•Οι αρουραίοι
•Οι νυφίτσες
•Οι ακανθόχοιροι
•Οι σαύρες
•Τα βατράχια
•Οι χελώνες
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εχθροί - Αρπακτικά
•Τα κοράκια
•Τα κοτσύφια
•Οι τσίχλες
•Οι κότες κ.ά.
•Οι εχθροί αυτοί τα θανατώνουν
•Τα εξασθενούν
•Μειώνουν την παραγωγικότητά τους
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εχθροί - Αρπακτικά
Ασπόνδυλα - Παράσιτα
• Τα ανεπτυγμένα και οι προνύμφες τρέφονται με σαλιγκάρια
• Το χτυπημένο σαλιγκάρι παραλύει με την έκχυση τοξικής ουσίας
•Με άλλη ουσία διαλύεται η σάρκα
•Την ρουφάει το έντομο
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εχθροί - Αρπακτικά
Δίπτερα
•Προξενούν μικρότερες ζημιές από τα κολεόπτερα,
•Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους στο σώμα του σαλιγκαριού
•Οι προνύμφες προκαλούν τον θάνατο του σαλιγκαριού
•Τα ακάρεα δεν προκαλούν τον θάνατο των σαλιγκαριών
•Τα εξασθενούν,
•Καθυστερούν την ανάπτυξή τους.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εχθροί - Αρπακτικά
Ασθένειες
• Έχουν εξακριβωθεί δύο μορφές ασθενειών
• Μυκητιάσεις
•Μυκητίαση των αυγών στη φωλιά,
•Τα αυγά χάνουν το κανονικό λευκοστιλπνό χρώμα
•Γίνονται ροζ ή κίτρινα,
•Χάνουν τη σπαργή και τελικά ξηραίνονται,
•Βακτηριώσεις.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Εχθροί - Αρπακτικά
Αντιξοότητες
•Η θερμοκρασία
•Η υγρασία (εδάφους και ατμόσφαιρας)
• Ο αερισμός
• Το φως (ένταση και φωτοπερίοδος)
•Το υπόστρωμα (έδαφος κ.λ.π.)
•Η τροφή κ.ά.
•Οι πρώιμοι παγετοί και οι χιονοπτώσεις προκαλούν
θάνατο στα σαλιγκάρια
•Οι καύσωνες και οι ζεστοί-ξηροί ανέμοι αφυδατώνουν και
σκοτώνουν τα σαλιγκάρια
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Αντιξοότητες
• Οι ραγδαίες και διαρκείς βροχές προκαλούν θάνατο από
ασφυξία
• Οι τροφοπενίες και η κακή διατροφή προκαλούν
ανωμαλίες στα σαλιγκάρια.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ HELIX
Οι καταναλώσεις
Η συνολική κατανάλωση του 2007 υπολογίζεται:
• 420.000 τόνους παγκοσμίως,
• εκτροφεία ήταν μόλις 63.000 τόνους (το 15%),
• οι υπόλοιποι 357.000 τόνοι (από όλα τα εμπορευόμενα είδη)
προέρχονται από το μάζεμα στη φύση, τις διάφορες χώρες με
φτωχή οικονομία, όπου εφαρμόζεται τώρα αυτή η δουλειά.
Η παγκόσμια εμπορία των σαλιγκαριών σε αυτά τα τελευταία
χρόνια έχει αγγίξει και ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια
δολάρια. Το 2008, μόνο στη Γαλλία, υπήρχε ένα έλλειμμα
90.000 τόνους σαλιγκάρια. Βάσει των πιο πάνω στοιχείων, η
ανάγκη δεν προβλέπεται να καλυφθεί ούτε στα επόμενα 10
χρόνια.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Οι τιμές
• Οι τιμές του χονδρικού εμπορίου των σαλιγκαριών ελέγχονται σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο εδώ και 20 χρόνια περίπου.
• Αυτός ο έλεγχος οδήγησε στο να εξακριβωθεί ότι οι τιμές
υπέστησαν μία αύξηση του 2-3% κάθε χρόνο. Η
αποφασιστικότητα της τιμής μίας παρτίδας σαλιγκαριών είναι
συνδεδεμένη με πολλούς παράγοντες και μπορούν να
διαπιστωθούν μεγάλες διαφορές στις τιμές μεταξύ παρτίδων από
το ίδιο είδος και ποικιλία.
Πρώτα από όλα, η τιμή λαμβάνει υπόψιν το βαθμό υγρασίας της
ποσότητας που διαπραγματεύεται. Είναι ήδη γνωστό, ότι η υψηλή
υγρασία σε μία παρτίδα από σαλιγκάρια είναι επιζήμια για την
διατήρηση του προϊόντος.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Οι τιμές
• Η υποβίβαση του βρεγμένου προϊόντος και στη συνέχεια αυτού
που δεν καθαρίστηκε καλά, μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 50%
της τιμής, σε αντίθεση με το προϊόν που καθαρίστηκε και
στέγνωσε εντελώς. Το 2007 οι χονδρικές τιμές των σαλιγκαριών
επηρεάζονται από την διεθνή και τοπική οικονομία, όπως επίσης
και από τη ζήτηση και την προσφορά.
• Η Touchstone Snails έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην αύξηση της
παραγωγής, έτσι ώστε να μπορεί ο παραγωγός να εξασφαλίσει τα
απαιτούμενα εισοδήματα. Η διεθνής αγορά όσον αφορά τα
σαλιγκάρια είναι κυρίως η Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό
μερικές Ασιατικές χώρες.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Οι τιμές
• Οι τιμές αγοράς δεν είναι σταθερές και εξαρτώνται, όπως είναι
φυσικό, στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες και στην
προσφορά και τη ζήτηση. Considering the above, the international
market prices range from 4 Euros per kilo.
• Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Touchstone Snails η οποία
εφαρμόζει προηγμένη τεχνογνωσία, η παραγωγή είναι 6,5 τόνους
σαλιγκάρια (Μέσος Όρος )σε 120 παραγωγικές μέρες. Ο
παραγωγός έχει ένα εισόδημα της τάξης των 26,000 ευρώ
ετησίως. The price is 4 euro per kilo.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η παραγωγή στο εκτροφείο
• Η εκτροφή με βιολογικό κύκλο, που γεννήθηκε για να
αντικαταστήσει το φυσικό μάζεμα, δεν έχει ακόμη φτάσει την
αρχική καινοτομία, δηλαδή να αντικαταστήσει ολοκληρωτικά το
μάζεμα των σαλιγκαριών από την φύση.
• Η παραγωγή που προέρχεται από την εκτροφή αυτή καλύπτει,
προς το παρόν, μόνο ένα μέρος της κατανάλωσης.
• Αυτοί οι οποίοι είναι εδώ και χρόνια στον τομέα, δεν πρέπει να
ανησυχούν για την πρόσφατη εξάπλωση ενδιαφέροντος για την
εκτροφία σαλιγκαριών στις χώρες με μία πιο αδύνατη οικονομία
και με κόστα παραγωγής πιο χαμηλά. Για να φτάσουμε σε ένα
ενδεχόμενο κορεσμού της αγοράς, αν ποτέ γίνει κατορθωτό,
βλέποντας την σταθερή άνοδο των προϊόντων θα πρέπει να
περάσουν αρκετά χρόνια.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
The Electric Fence
Important and Necessary inside the Snail farm
•
•
•
Protects the Small Snails
Protects the Mature Snails
We don’t lose production
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
The Electric Fence
•Electric fence inside the Snail farm
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Temperatures and Dumb
How do we have the control of a Snail Farm in each park
• Temperature © Mean Value of the day
• Temperature © Mean Value of the night
• Humidity © Mean Value of the day
• Humidity % Mean Value – Night
• Snails Quality in Park (kg)
• Food (kg) 0-5 gr
• Food (kg) 5 -12gr
• Dead Snails (kg)
• New-Bord Appearance into park
• New-Born snails weight (gr)
• Transfer of Snails to other park (kg)
• Sale of Snails in (kg)
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Temperatures and Dumb
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η Διεθνής Αγορά
Η συνολική κατανάλωση του 2007 υπολογίζεται στους:
• 420.000 τόνους παγκοσμίως
• εκτροφεία ήταν μόλις 63.000 τόνοι (το 15%)
οι υπόλοιποι 357.000 τόνοι (από όλα τα εμπορευόμενα είδη),
προέρχονται ακόμα από το μάζεμα στην φύση, τις διάφορες
χώρες με φτωχή οικονομία, όπου εφαρμόζεται τώρα αυτή η
δουλειά.
Η Ανατολική Ασία, με πρώτη την Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες,
οι αραβικές χώρες και η Ρωσία απευθύνονται όλο και πιο πολύ σε
αυτό το προϊόν, είτε γιατί είναι χαρακτηριστικό της μεσόγειας και
ιταλικής κουζίνας, είτε επειδή ακολουθούν τις μόδες
κατανάλωσης.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η Διεθνής Αγορά
Από τους 420.000 τόνους ζωντανού προϊόντος, οι εμπορικοί
τομείς υποδιαιρούνται με αυτά τα στοιχεία:
• περίπου 124.000 (29,52%) τόνοι φρέσκου και πουλημένου
προϊόντος
• περίπου 197.000 (47,02%) τόνοι κατεψυγμένου προϊόντος
• περίπου 98.800 (23,46%) τόνοι προϊόντος σε κονσέρβα
Η συνολική αξία ολόκληρης της δραστηριότητας από την
παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση εκτιμήθηκε το 2007 περίπου
στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, η κατανάλωση εκτιμάται
στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Ευρώπη
Δεν είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης καταναλωτές σαλιγκαριών
στη γαστρονομία, αλλά σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται
οι κυριότερες αγορές σαλιγκαριών στον κόσμο.
• Η Γαλλία ήταν πάντα στην πρώτη θέση, όχι τόσο στην
κατανάλωση αλλά στη βιομηχανική εργασία του προϊόντος με το
διάσημο όνομα 'ESCARGOT', το οποίο εξάγεται σε όλο τον κόσμο.
• Τα τελευταία στοιχεία του 2007 κάνουν λόγο για πάνω από
160.000 τόνους επεξεργασμένου προϊόντος, το 60% σε κλειστές
συσκευασίες, το 35% κατεψυγμένο και μόνο το 5% φρέσκο και
ζωντανό.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Ευρώπη
• Η Ισπανία και η Πορτογαλία, από την άλλη, είναι οι πιο μεγάλοι
ευρωπαϊκοί καταναλωτές σαλιγκαριών Helix Aspersa.
Πάνω από το 80% του προϊόντος που εμπορεύτηκε και
καταναλώθηκε με το όνομα 'GARACOLES', προέρχεται από φυσικό
μάζεμα από το Μαρόκο και από την Αλγερία. Εκτιμημένη
κατανάλωση στους 65.000 τόνους ετησίως.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Table comparison - Open vs Closed Snails Farms
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Table comparison - Open vs Closed Snails Farms
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Table comparison - Open vs Closed Snails Farms
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η Διαχείριση της επιχείρησης σαλιγκαριών
Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και την οικονομική
διαχείριση των μονάδων παραγωγής σαλιγκαριών:
• Θνησιμότητα των σαλιγκαριών αναπαραγωγής πριν ακόμη από
το ζευγάρωμα το οποίο συμβαίνει την δύσκολη περίοδο της
προσαρμογής τους στον περίβολο.
Απουσία ζευγαρώματος ή μη ολοκληρωμένο ζευγάρωμα και
επακόλουθη στείρωση των σαλιγκαριών (10 – 15%)
• Ένα μόνο ζευγάρωμα αντί για 2 ή 3.
• Απόθεση ενός κατώτερου αριθμού αυγών, που μπορεί να είναι
σε μερικές περιπτώσεις μόνο καμιά εικοσαριά (5%).
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η Διαχείριση της επιχείρησης σαλιγκαριών
• Ενοχλημένη απόθεση αυγών έξω από τη φωλιά, στον ήλιο,
πάνω σε έδαφος πολύ υγρό ή πολύ σκληρό (5%).
• Κανιβαλισμός των αυγών: μερικά σαλιγκάρια που γεννιούνται
πρόωρα σε σύγκριση με άλλα, τρέφονται με τα αυγά που είναι
δίπλα τους.
Θνησιμότητα νεογέννητων και παρασιτικές μορφές νεογέννητων
σαλιγκαριών (1%).
• Φυσική θνησιμότητα ή παρασιτική κατά την διάρκεια της
ανάπτυξής τους (10%).
•Φυσιολογικά και κλιματικά προβλήματα που δεν ελέγχονται,
όπως απότομο κρύο, βίαιο χαλάζι, πλημμύρες.
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Η Διαχείριση της επιχείρησης σαλιγκαριών
• Από τους πρώτους 12 μήνες, σε 1000 τ.μ. περίπου γης που προορίζονται
για τη σαλιγκαροτροφία ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου, και
νοουμένου ότι θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες, μπορούν να
παραχθούν μέχρι και 6,500 κιλά (Μέσος Όρος).
• Τα αποτελέσματα δεν είναι και δεν μπορούν να είναι ομοιόμορφα και
σταθερά. Είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και σε
εκτροφεία που χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές διαχείρισης και τις ίδιες
μεθόδους διατροφής.
Η τοποθεσία, οι κλιματολογικές συνθήκες, η διατροφή και η κατάσταση του
εκτροφείου είναι μερικοί από τους λόγους που επηρεάζουν την παραγωγή
των σαλιγκαριών.
• Από τους πρώτους 12 μήνες της εκτροφής, η επιχείρηση πρέπει να
ανέλθει στην ολοκληρωτική λειτουργία της. Τα σαλιγκάρια είναι πλέον
προσαρμοσμένα στον χώρο, έχει υποχωρήσει η θνησιμότητα, και τα πρώτα
σαλιγκάρια έχουν ωριμάσει και μπορούν να πωληθούν. Τα σαλιγκάρια
αναπαραγωγής είναι πλέον διαλεγμένα μέσα από τα καλύτερα που έχουν
ήδη εκτραφεί στον χώρο.
Breeding Snails
“New Business activity”
ΠΡΟΤΑΣΗ Α. : Ενδεικτικός Ισολογισμός Εσόδων & Εξόδων
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 2 Χ 10 Χ 48 Τ.Μ.
Υλικά Μονάδων – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Σίδερα & δίκτυα βάσει των σχεδίων μας
Αρδευτικό & Αυτοματισμοί
Φωλιές
Δέκα-έξι πάρκα με ηλεκτρικό φράκτη
Χωματουργικά
Σαλιγκάρια (γεννήτορες)
Εργατικά
Μεταφορικά*
€9,000
€1,750
€3,680
€2,900
€1,250
€1,920
€2,000
Σύνολο Υλικών
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
€500
€ 23,000
€ 7,500
ΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (εξαιρουμένου του ΦΠΑ)
€30,500
Κερδοφορία «ετήσιας» παραγωγής
Εισόδημα από πωλήσεις σαλιγκαριών (6.500 κιλά @ €4/κιλό)
Λειτουργικά έξοδα (Τροφές, δίκτυα, κιβώτια)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιθεωρήσεις.
Πλεόνασμα εισοδημάτων:
€16,100
www.touchstonesnail.com
€26,000
€8,600
€1,300
Breeding Snails
“New Business activity”
ΠΡΟΤΑΣΗ B Ενδεικτικός Ισολογισμός Εσόδων & Εξόδων
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 2 Χ 10 Χ 50 Τ.Μ.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία για μια
μονάδα, ψηλή φωλιά. (2X10X48).
1.
Άμεση επίσκεψη στο κτήμα σας για επιθεώρηση
και καθοδήγηση για το πώς να διαμορφώσετε
τον χώρο για να τοποθετήσετε μια μονάδα
κλειστού τύπου σαλιγκαροτροφείου (2X10X48).
2.
Παράδοση και επεξήγηση εγχειριδίου οδηγού με
τα υλικά που θα χρειαστείτε, αναλυτικά για μια
μονάδα κλειστού τύπου σαλιγκαροτροφείου
(2X10X48).
3.
Παράδοση οδηγού συναρμολόγησης της
μονάδας με πλήρη λεπτομέρεια
4.
Παράδοση προγράμματος εργασίας για
διαχείριση της μονάδας, με όλες τις τεχνικές
λεπτομερές ανά μήνα
5.
Επίσκεψη για δεύτερη φόρα, για πιστοποίηση
της μονάδας και τοποθέτηση σαλιγκαριών.
ΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (εξαιρουμένου του ΦΠΑ)
www.touchstonesnail.com
€7,500
Breeding Snails
“New Business activity”
ΜΕΙΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ 2Χ10Χ48 Τ.Μ.
ΠΡΩΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ & ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.
Κερδοφορία «ετήσιας» παραγωγής
Εισόδημα από πωλήσεις σαλιγκαριών
(6.500 κιλά @ €4/κιλό)
Λειτουργικά έξοδα
(Τροφές, δίκτυα, κιβώτια)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιθεωρήσεις
Πλεόνασμα εισοδημάτων:
€16,100
www.touchstonesnail.com
€26,000
€8,600
€1,300
Breeding Snails
“New Business activity”
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ 2 Χ 10 Χ 28
Τ.Μ. ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ & ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.
Υπηρεσία
Χρέωση
5.1
2 - 12 επισκέψεις τον χρόνο επιτόπου στο
εκτροφείο για παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών, για την άριστη διαχείριση του
εκτροφείου σαλιγκαριών.
Επιτόπια επιθεώρηση Νερού και Εδάφους (Εάν
διαπιστωθεί ότι χρειάζονται χημική ανάλυση ή
1.300 Ευρώ
εμπλουτισμό, αυτό γίνεται με έξοδα του
ΕΚΤΡΟΦΕΑ).
Μελέτη ανάλυσης του εδάφους και
συμβουλευτικές υπηρεσίες για εμπλουτισμό του
εδάφους με τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία, για τη
σωστή ανάπτυξη των σαλιγκαριών.
5.2
6,5 τόνους ειδικής ξηρής τροφής για
σαλιγκάρια
8.600 Ευρώ
με εμπλουτισμό.
Συνολική χρέωση για τα πιο πάνω
(εκτός ΦΠΑ και αξίας τεμαχίου)
www.touchstonesnail.com
9.900 Ευρώ
Breeding Snails
“New Business activity”
Touchstone Snail Clients
Είμαι ο Αχιλλέας απο την Κύπρο. Ήμουν 2 χρόνια άνεργος και
συνεχώς αναζητούσα μια θέση εργασίας. Μάταια όμως, όλοι μου
έκλειναν τη πόρτα. Ευχαριστώ τα παιδιά μου, που με βοήθησαν
οικονομικά ώστε να έχω σήμερα το δικό μου εκτροφείο σαλιγκαριών
και το δικό μου εισόδημα. Ευχαριστώ και την Touchstone Snails, που
είναι δίπλα μας....
Είμαι η Εύα απο την Κύπρο. Η Touchstone Snails μας
βοήθησε να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση. Ο
πατέρας μου ήταν άνεργος και έψαχνε για δουλεία. Τώρα
έχουμε το δικό μας εκτροφείο και ο πατέρας μου τη δική
του δουλειά....
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Touchstone Snail Clients
Ένα εναλλακτικό είδος επιχείρησης , που την σημερινή δύσκολη εποχή είναι
το αντίδοτο στη κρίση . Ψάχνοντας το πάρα πολύ πριν πάρουμε την απόφαση
να προχωρήσουμε , εντοπίσαμε κάποια βασικά στοιχεία που μας επηρέασαν
θετικά είναι η διάθεση της παραγωγής είναι εγγυημένη και δεν βασίζεται στη
Κυπριακή αγορά που εκτός του ότι μαστίζεται από την κρίση , είναι και πολύ
μικρή. Η απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με το κεφάλαιο που πρέπει να
επενδύσεις είναι πολύ ικανοποιητική (συγκριτικά είναι καλύτερη από τα
φωτοβολταϊκά πάρκα) . Οι εργατοώρες που χρειάζονται για την λειτουργία
της μονάδας είναι σχετικά λίγες σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις . Η
τεχνογνωσία που προσφέρει η TOUCHSTONE SNAILS μειώνει τα ρίσκα και τα
ποσοστά αποτυχίας που μπορεί να έχει μια νέα επιχείρηση ....
Είμαι ο Γιώργος απο την Κύπρο. Με τη βοήθεια της Touchstone Snails εγκατέστησα μια
μονάδα σαλιγκαριών 1000τμ, για να βοηθήσω τα παιδιά μου να βελτιώσουν το εισόδημα
τους....
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Touchstone Snail Clients
I’m Katerina from Corfu, Greece. In 2010 I was laid off. Despite searching for opportunities
everywhere, I couldn’t land a decent job.
The very few options I came across were discouraging; minimum wage, no health
insurance, slave-like conditions and no reassurance whatsoever that my job was
guaranteed. This dismal situation was of course disheartening but I wouldn’t let myself
give up so easily. I promised to myself; I won’t be made into a slave. My moral cannot be
broken, I’ll find a way!
So I started looking through my options to see what I could do to decently survive during
those times of financial crisis and uncertainty with the little savings I had.
After thoroughly researching snail farming on the Internet, I learnt all I could about it. I’ve
learnt how Touchstone Snails offers a robust business opportunity and needless to say, I
was excited. However, I didn’t want to rush into it, I talked with many entrepreneurs who
already were in collaboration with Touchstone Snails and their feedback was positive and
reassuring. Everyone was emphasizing how profitable such a business opportunity actually
is. So, I decided to go for it.
Today, I’m the proud owner of a snail farm. Touchstone Snails provides me with its
integrated and complete expertise, supporting and guiding me every step along the way.
Finally, I can kiss goodbye unemployment and professional frustrations, looking confidently
towards a better tomorrow, for a future that’s hopeful and promising!
www.touchstonesnail.com
Breeding Snails
“New Business activity”
Σας ευχαριστούμε!
Cyprus
P.O. Box: 40376, 6303 Larnaca, Cyprus
Tel: +357 7000 3200, +357 24 662 700
Fax: +357 24 661 821
E-mail: [email protected]
www.touchstonesnail.com