Επιλέξτε για να διαβάσετε το βιογραφικό της

Βιογραφικό σημείωμα
Europass
Προσωπικές πληροφορίες
Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)
Φύλο
ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ Ματίνα
Θήλυ
Επιθυμητή θέση εργασίας / Συμμετοχή στο Διαγωνισμό της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
τομέας απασχόλησης
Επαγγελματική πείρα
2011 – 2012
(25 ώρες)
2010- 2011
(10 μήνες)
2010 – 2011
(49 ώρες)
Εκμάθηση ελληνικών σε μετανάστες, Επιπέδου Γ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου.
Εργοδότης: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α Τ.Κ. 10681, Αθήνα
Υπεύθυνη εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γ
την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Εργοδότης: Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, Τ.Κ. 11143, Αθήνα
Εκμάθηση ελληνικών σε μετανάστες, Επιπέδου Β στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου.
Εργοδότης: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α Τ.Κ. 10681, Αθήνα
03/11/2008 – 30/06/2009
(92 ώρες)
Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης μαθητών στο 2 ο Ενιαίο Λύκειο Χίου.
Εργοδότης: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Πολυτεχνείου 13, Τ.Κ. 82100, Χίος
29/04/2008 – 30/06/2008
(32 ώρες)
Εκμάθηση βασικών γνώσεων Ελληνικών σε μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξέν
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου.
Εργοδότης: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α Τ.Κ. 10681, Αθήνα
15/10/2007 – 30/06/2008
(212 ώρες)
Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο ΣΔΕ Χίου.
Εργοδότης: Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, Τ.Κ. 11143, Αθήνα
01/12/2004 – 13/05/2005
(34 ώρες)
Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης μαθητών στο 2 ο Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών.
Εργοδότης: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας/ 7 ο Γραφείο, Λυκούργου 18, Τ.Κ
10552, Αθήνα
19/10/2004 – 15/11/2004
(7 ώρες)
Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης μαθητών στο 7 ο Ενιαίο Λύκειο Ζωγράφου
Εργοδότης: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας/ 7 ο Γραφείο, Λυκούργου 18, Τ.Κ
10552, Αθήνα
Εκπαίδευση και κατάρτιση
2012-2013
Ολοκλήρωση παρακολούθησης της κατεύθυνσης «Ιστορία και Τεχνικές της Ιστοριογραφίας»
αποστάσεως προγράμματος «Σπουδαστήριο Ιστορίας και Ιστοριογραφίας» του Πανεπισ
Αιγαίου διάρκειας 25 εβδομαδιαίων συνεδρίων .
2010 έως τώρα
Τριτοετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στην Ορ
Θεολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρώ
2010 έως τώρα
Τεταρτοετής προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Λέσβου.
2002 - 2006
Αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία της Φιλοσοφίας» του τμήματος Φιλοσο
Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διπλωματική εργασία με θέμα: «Γεώργιος Κορέσσιος και η ανέκδοτη Επιτομή της Λογικής του»
Αποφοίτηση με άριστα.
1997 – 2001
Αποφοίτηση από το τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κατεύθυνση στη Φιλοσοφία.
Βαθμός πτυχίου: 7.78
1997
Αποφοίτηση από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Αθηνών.
Βαθμός Απολυτηρίου: 19 ⅜.
Ατομικές δεξιότητες και
ικανότητες
Μητρική γλώσσα
Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)
Ελληνική
Αγγλικά (Proficiency), Ισπανικά (άνευ πιστοποίησης), Γερμανικά (άνευ πιστοποίη
Αυτοαξιολόγηση
Κατανόηση
Προφορική
Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)
Ομιλία
Ανάγνωση
Προφορική
επικοινωνία
Γραπ
Προφορική
παραγωγή
Αγγλικά
Β2
Ανεξάρτητος
χρήστης
Β2
Ανεξάρτητος
χρήστης
Β1
Ανεξάρτητος
χρήστης
Β1
Ανεξάρτητος
χρήστης
Β2
Ανεξά
χρή
Ισπανικά
Α2
Αρχάριος
χρήστης
Α2
Αρχάριος
χρήστης
Α2
Αρχάριος
χρήστης
Α2
Αρχάριος
χρήστης
Α2
Αρχ
χρή
Γερμανικά
Α1
Αρχάριος
χρήστης
Α1
Αρχάριος
χρήστης
Α1
Αρχάριος
χρήστης
Α1
Αρχάριος
χρήστης
Α1
Αρχ
χρή
(*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς
Κοινωνικές δεξιότητες και
ικανότητες
Οργανωτικές δεξιότητες και
ικανότητες
Δεξιότητες πληροφορικής
Καλλιτεχνικές δεξιότητες και
ικανότητες
Άδεια οδήγησης
Προσαρμοστικότητα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον εξαιτίας της συμμετοχής μου σε πρόγ
Erasmus στα Κανάρια Νησιά στο πλαίσιο των πτυχιακών μου σπουδών και λόγω της συμμ
μου σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό ως συνοδός γκρουπ σε συνέδρια.
Πνεύμα συμφιλιωτικό που εξισορροπεί τις τυχόν εντάσεις και προάγει το διάλογο.
Πιστοποιητικό KEYCERT (Word, Excel, Powerpoint, Internet)
Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εξαιτίας προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρία
διοργάνωση συνεδρίων και λόγω της εθελοντικής μου προσφοράς στον τοπικό πολιτιστικό σ
«Βοκαριά».
Β’ κατηγορίας
Πρόσθετες πληροφορίες Δημοσιεύσεις:
 «Οι γυναίκες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα» στο συλλογικό
«Φυλο…δοξώντας ισότητα» του ΚΕΘΙ (αριθμός σύμπραξης 646, 2007-2008).

«Η έννοια της θρησκευτικής ανοχής και η πρακτική της εφαρμογή στην εκπαιδε
πραγματικότητα του 21ου αιώνα» στα πρακτικά του 9 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφία
Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ) με θέμα «Παιδεία: Η εκπαίδευση
εποχή της οικουμενικότητας». Σάμος, 15-21 Ιουλίου 2007.