close

Enter

Log in using OpenID

05-proces fakturiranja i evidentiranja korisnika usluga

embedDownload
Obrazac broj 2. Obrazac knjige/mape poslovnih procesa
ŠIFRA PROCESA 5.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK
VLASNIK PROCESA
KNJIGA / MAPA PROCESA
Verzija 1.
Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih
poslova
NAZIV PROCESA
Proces fakturiranja i evidentiranja korisnika usluga
CILJ PROCESA
Pravodobna i točna evidencija i obračun korisnika usluga u svrhu naplate potraživanja
GLAVNI RIZICI
Nemogućnost ostvarenja danog limita, preveliko ostvarenje naspram danog limita,
neprihvaćanje faktura radi tehničkih pogrešaka, krivih vrijednosti, nedostatnih podataka
o korisnicima usluga i sl.
ULAZ:
AKTIVNOSTI:
IZLAZ
KRATKI OPIS PROCESA
Korisnici usluga
Upis korisnika usluga u evidenciju, naplata participacije
polikliničkih i stacionarnih korisnika usluga, upis izvršenih
dijagnostičkih i terapijskih postupaka po šiframa i djelatnostima
HZZO-a, ažuriranje ostalih podataka potrebnih za obračun,
obračun korisnika obrađenih u hitnom prijemu, evidentiranje
stacionarnih korisnika usluga, formiranje, ispis, snimanje i slanje
faktura na naplatu
Evidentirani korisnici usluga, naplaćene fakture
VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Proces prodaje usluga izvan HZZO-a, proces ugovaranja i praćenja izvršenja ugovornih
obveza prema HZZO-u, proces likvidacije i plaćanja računa, proces evidentiranja i
knjiženja u pomoćnim knjigama i glavnoj knjizi, proces blagajničkog poslovanja, proces
izvještavanja, proces otpreme i arhiviranja dokumentacije.
RESURSI POTREBNI ZA REALIZCIJU PROCESA
Prostor za rad, programska / informatička podrška, radnici uključeni u proces fakturiranja
i evidentiranja, korisnici usluga.
ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
5.1. Postupak upisa korisnika usluga u evidenciju
5.2. Postupak prikupljanja dokumentacije
5.3. Postupak upisa izvršenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i evidentiranja
ambulantnih korisnika usluga
5.4. Postupak formiranja faktura, ispisa i snimanja na diskete, te slanja
Ustrojstvena jedinica: Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
Čelnik ustrojstvene jedinice: Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova
POSLOVNI PROCES
AKTIVNOSTI U PROCESU
Postupak upisa korisnika usluga u
evidenciju
Dolazak korisnika usluga te upis i obrada
njihovih podataka, evidencija stacionarnih
korisnika
Postupak prikupljanja bolničke
dokumentacije
Upisivanje postupaka na dnevna izvješća,
donošenje na obračun, upisivanje u
računala,
Postupak upisa izvršenih dijagnostičkih i
terapijskih postupaka i evidentiranja
stacionarnih korisnika usluga
Upisivanje svih učinjenih usluga
korisnicima, upis potrošnje lijekova i
potrošnog materijala, obračun nastavnog
liječenja za godišnje uputnice, upis i
obračun korisnika obrađenih u hitnom
prijemu, naplata participacije,
Postupak formiranja faktura, ispisa i slanja
Formiranje faktura, ispis faktura, snimanje
faktura na diskete, spajanje faktura s
pripadajućom uputnicom, slanje faktura na
naplatu
Obrazac broj 3. Okomiti prikaz opis poslovnog procesa
DOM ZDRAVLJA OSIJEK
POSTUPAK UPISA PACIJENATA
U EVIDENCIJU
Šifra postupka: 5.
Verzija 1.
Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih
poslova
VLASNIK PROCESA
SVRHA I CILJ POSTUPKA
Točan upis svih korisnika usluga ambulante i stacionara radi daljnjeg obračuna faktura,
preglednosti važne za izvješćivanje i drugu statistiku.
PODRUČJE PRIMJENE
Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
DRUGA DOKUMENTACIJA
ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Zaposlenici računovodstva odnosno fakturisti odgovorni su za pravovremeni i točan
unos svih podataka o korisnicima usluga potrebnih za daljnju obradu.
ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
Izradio
Kontrolirao
Odobrio
Ime i prezime
Marta Kifer, oec.
Funkcija
Rukovoditelj
Odjela financija i
računovodstva
Katarina Kraus, dipl.iur.
Rukovoditelj
Službe zajedničkih
poslova
prof.dr.sc. Rudika
Gmajnić,
Ravnatelj
dr.med.,spec.obiteljske
medicine
Datum
01.03.2012.
01.03.2012.
01.03.2012.
Potpis
DIJAGRAM
TIJELA
OPIS
AKTIVNOSTI
IZVRŠENJE
POPRATNI
DOKUMENTI
ODGOVORNOST
ROK
Upis korisnica
usluga u
evidenciju
Korisnici se
računalno
upisuju u
evidenciju
korisnika sa
svim potrebnim
podacima
Fakturisti
Sestre
Istoga dana
Upis izvršenih
postupaka i
potrošenih
lijekova i
medicinskog
materijala
Upis postupaka
i lijekova u
računalo
Fakturisti
Istoga dana
Obračun
pacijenata iz
hitnog prijema
Upis i obrada
pacijenata koji
nemaju
uputnicu
Fakturisti
Istoga dana
Identifikacija
korisnika
Naplata
participacije
Naplata
participacije
Fakturisti
Po završenom
liječenju
Blokovi za
participaciju
Formiranje
Provjera
upisanih
podataka,
formiranje
faktura
Fakturisti
Po završenom
liječenju
Ispis
Ispis faktura,
pripajanje s
uputnicom
Fakturisti
Po završenoj
fakturi
Slanje
Slanje faktura s
uputnicama i
disketama na
naplatu
Fakturisti,
dostavljač
Do 10. u
mjesecu za
prethodni
mjesec
Uputnica
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content